NUMMER FEM vision och tradition

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUMMER FEM 2005. vision och tradition"

Transkript

1 NUMMER FEM 2005 vision och tradition

2 I K O N E R i n n e h å l l Ledare Kvinnorna demaskerar Carlos Castaneda LARS EDLING The Fully Electronic Library The Swedish Project NORMAN STEVENS En levande kyrkogård Dramatiserad kyrkogårdsvandring i Borås den 26 juli EVA-MAY MELANDER Livländsk adelsman Schönheit i Sverige LARS-GUNNAR OLSSON Från Khotan och Kashgar Gunnar Jarrings samling av östturkiska handskrifter på Universitetsbiblioteket i Lund EVA NYLANDER Carl August Hagberg och Karl August Hagberg KARIN MONIÉ Allt om allehanda GUNILLA LUNDSTRÖM Habsburgarnas bibliotek i Wien BETTINA BETTENHAUSEN Turkiets äldsta vän Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ELIN STRAND MARSH Framtidsfilerna Framtiden kommer smygande SVEN NILSSON Häromåret gick en hr person in på sitt (stora) bibliotek och bad att få läsa (i) tidskriften Ikoner. Är inte den nerlagd?, blev det informativa svaret. Häromdagen ringde en fr person och berättade att hon gått till sitt (större) bibliotek och bett att få låna tidskriften Ikoner. Svaret ska ha blivit: Det går inte för den är på intern cirkulation! Hör ni nu ni!!! FOTO: ANTON LAMBERG Det finns ju galanta erbjudanden om vänliga priser per ex. vid abonnemang på flera sådana samtidigt. Fråga BTJ Prenumerationsservice Lund, tel.: 046/ , fax: 046/ , e-post: så kommer ni att få höra välkomna! Nästa nummer skickas den 12 december. Manusstopp den 21 november. 2 5/2005 Årgång 8 I K O N E R v i s i o n o c h t r a d i t i o n Oberoende publikation utgiven av Bibliotekstjänst Redaktör: Jan-Eric Malmquist Redaktionskommitté: Inger Eide-Jensen Tomas Lidman Sven Nilsson Birgitta Olander Ansvarig utgivare: Sophie Persson Grafisk form: Identitet, Postadress: Lund Besöksadress: Traktorvägen 11, Lund Telefon: Fax: Teknisk produktion: Grahns Tryckeri AB, Lund ISSN

3 A tt inte ha råd att ha råd kan stå t.ex. biblioteket dyrare än att ibland handla dyrt. Det är givetvis en yrkesegen gen den som så ofta reflexmässigt uppmanar allting att vara för dyrt hur billigt det än är. Framförallt insatt i sitt sammanhang och i perspektivet av en bakomliggande och kalkylerad kostnadsmassa. Det vet vi ju att bibliotek inte har det så fett och att bibliotekarier sällan är feta. I Kungl. bibliotekets magasin var det så snålt eldat att dit gick ingen tjänsteman utan att först ha klätt på sig den berömda bibliotekspälsen, och folkskolläraren kunde för sin skötsel av sockenbiblioteket i nåder någon gång få ett extra fång ved till vintern. Vad det berott på att bibliotek all tid igenom haft sådana problem att kunna tillskansa sig de rättmätiga resurserna för driften av en effektiv verksamhet kan vara svårt att veta. Bristande handlingskraft, för ovassa armbågar, ofullgången argumentationsförmåga t.ex. som en följd av brister i utbildningen. Eller kanske orealistiska prioriteringar där den okände poetens diktsamling är viktigare i hyllan en den knutna näven med en smäll i bordet, den lilla tunna bok som ingen någonsin kommer att låna därför att vi få som numera läser moderna diktares dikter i regel köper dem. Staten har sällan varit särskilt generös i soulageringen av sina statliga bibliotek och i förhållande till folkbiblioteken lättfärdigat sig genom att lite nonchigt bara hänvisa till det kommunala självstyret. Och det vet vi ju att en kulturpolitikers högsta dröm och envisaste ambition alltid varit att sträva mot i alla fall ett suppleantmandat i gatunämnden. Det är spretigt och ojämlikt i medelstilldelningen alla lagar till trots. På sina håll kan den vara riktigt gentil. Vad anledningen är må däremot vara svårgenomskådligt. En kraftfullt förhandlande bibliotekschef, en kultur-, fritids- eller utbildningsomvårdande förvaltning? Bibliotek har att svara för den utbildningspolitiska och offentliga kunskapsservicen, inte som biblioteket vill utan som användarna vill ha den. Biblioteket ska stå mitt i samhället, ett samhälle som hos oss är både marknadsorienterat och blandekonomiskt. Då har man att spela efter de regler som gäller och skaffa sig den kapacitet omständigheterna kräver. Detta är lätt sagt men har bevisligen genom tider och år varit svårt att genomdriva. Mycket är emellertid mycket bra! Men en sak är fullkomligt obegriplig. Varför i alla friders namn ska precis varenda en själ i den bibliotekiska vardagen känna ett alldeles eget ansvar för sitt biblioteks ekonomi kärv eller inte!? Högljutt delta i snålandet, prutandet, gnidandet, gnetandet, gnällandet. Självklart ska en relevant utbildning har lärt ut insikt om kalkyler, budget, uppföljning, prognoser, resultatanalyser och allt det andra, men detta är inte detsamma som att i varje situation agera företrädare för arbetsplatsens pekuniära tillstånd. I alla andra organisationer finns i regel en eller några få som har uppdraget att värna om den finansiella ställningen. Alla andra eller i vart fall några av alla de andra också i ett bibliotek borde använda sin offensivlusta till argumentering om och för helt andra saker. Kompetensutveckling, kurser, konferenser, studiecirklar och studieresor, vidareutbildning på alla möjliga områden allting fram till de glada förslagen om kvällsligt kollegial samvaro med buffé och dans. Någon måste finnas för att komma med idéer till och propositioner om kollektiv och individanpassad förkovran i akt och mening att höja kompetensnivån, öka kunnandet, förbättra det interna arbetsklimatet och stärka kamratskap och arbetsglädje. Sedan har man att gå med detta till den som belägrar den ekonomiska bastionen. Där blir svaret alldeles säkert nej för det blir det nästan alltid. Så är det emellertid för det mesta också i alla andra sammanhang och yrkessituationer. Men där har man inte från början bestämt sig för att det inte finns råd och att svaret för evigt är nej. Någon gång blir det faktiskt ja. Och dessa tillfällen är sådana man måste jaga. All jakt behöver sina jägare. Att inte pröva och försöka, eller kanske ens vilja våga, leder inte till den nödvändiga stimulans och utveckling som gagnar biblioteken och biblioteksarbetet. Att ta på sig uppgifter som ingen bett en om eller som inte finns i organisationsplanen eller i ens befattningsbeskrivning - därför att de förvaltas av någon annan - är en felprioritering på gränsen till tjänstefelet. Det finns ingen anledning att ta på sig ansvaret för något som någon annan med bättre lön har ansvar att ansvara för. Därmed ges utrymme för engagemang riktat åt också andra håll med många gånger väsentliga resultat. En bättre bibliotekarie gör ett bättre bibliotek som blir bättre för biblioteksbesökaren. Jan-Eric Malmquist FOTO: EVA INGVARSSON Ikoner 5/2005 3

4 Kvinnorna demaskerar Carlos Castaneda Lars Edling I mitten av 70-talet stötte jag ihop med en gammal kompis i Lund. Du måste läsa Resan till Ixtlan av Carlos Castaneda, sade han, det är fan i mej en av dom märkligaste och mest fantasieggande böcker jag nånsin har läst. Senare, på resa i Grekland, fick jag syn på boken i ett pocketställ och köpte den genast. Även jag blev fångad. Trollkarlen Don Juans livsfilosofi som inte liknade någon annan och lektionerna han gav Castaneda i den karga mexikanska öknen gjorde starkt intryck. När det skrivs om Resan till Ixtlan brukar det heta att boken kom till som ett resultat av Castanedas studier i antropologi vid UCLA. Han gav sig ut i ökenområden i Arizona och Mexiko för att samla information om indianers användning av medicinalväxter. Då fick han kontakt med Don Juan på en busstation i Arizona. Om det verkligen gick till så vet vi inte. Boken är emellertid den tredje av ett tiotal med Castanedas namn på omslaget. De publicerades mellan åren 1968 och 1998, det år då han avled. 4 Ikoner 5/2005

5 Med några års distans kan man konstatera att Castaneda blev en av det sena 1900-talets litterära och andliga ikoner. Hans böcker översattes till 17 olika språk och såldes i mångmiljonupplagor över hela världen. Enligt New York Times dödsruna var han en av dem som bidrog till att definiera 60-talets psykologiska landskap. För den psykedeliska generationen som ville vidga sina sinnen fick Castaneda en speciell betydelse. De tidiga böckernas inslag av hallucinogena växter som datura, peyote och meskalin gav Castaneda, vid sidan om Timothy Leary, epitetet drogprofet. Det andliga användandet av droger lockade mängder av läsare men efter de två första böckerna försvann de hallucinogena växterna ur bilden. Även i Sverige uppnådde Castaneda kultstatus. Många tog till sig Don Juans bevingade ord om hjärtats väg: Betrakta vägen på ett noggrant och klarsynt sätt. Pröva den så många gånger som du tycker är nödvändigt. Fråga dig sedan, och bara dig själv, en enda fråga har vägen hjärta? Om svaret blir ja, är vägen bra; om det blir nej, är den till ingen nytta När Don Juan ger sig ut med Castaneda i öknen förvandlas varje djurläte, varje ljusreflex, varje skiftning i känslolivet till ett betydelsefullt omen. En av de viktigaste lärdomar Don Juan försöker förmedla till sin lärjunge är förmågan att se. Don Juan hävdar att detta kräver ett otadligt sätt att leva. I otadligheten ingår bland annat att förlora sin självupptagenhet, att ha en skoningslös inställning gentemot sin egen självömkan och sentimentalitet och att använda döden som rådgivare, det vill säga leva som om varje stund vore den sista. Genom sin otadlighet menar sig Don Juan ha samlat tillräckligt mycket kraft för att behärska den annorlunda verklighet som trollkarlar rör sig i, och för att exempelvis kunna se den rena livsenergins flöden i naturen. I böckerna framställer Castaneda sig själv som starkt bunden vid ett västerländskt rationellt synsätt. I förhållande till Don Juan är han räddhågad och långsam. Han ställer en oändlig rad av frågor till sin läromästare som stundom slår sig på knäna i skrattorgier över Carlos tröghet och klumpighet, stundom med stort tålamod utvecklar intrikata filosofiska betraktelser över de märkliga fenomen som Carlos får uppleva. En del läsare har sett relationen mellan den visa mästaren och den dumma lärjungen som ett pedagogiskt knep från Castanedas sida. Som läsare känner man sig intelligent och får automatiskt en välvillig inställning till Don Juans undervisning eftersom man tycker sig begripa det som Castaneda inte fattar. Författaren William S. Burroughs lär ha sagt att Don Juan borde ha valt honom som lärjunge istället för den idioten Castaneda. Ett av de råd som Don Juan ger Castaneda är att utplåna sin personliga historia. Genom att exempelvis skapa dimridåer kring sin bakgrund och inte låta sig fotograferas eller spelas in på band kan han undvika att låsas i en form. Han kan värja sig mot att styras av omgivningens föreställningar och förväntningar. Enligt Castaneda kräver Don Juan till och med att han ska bryta kontakten med sina nära och kära för att stå ensam och obunden. Castaneda tycks ha arbetat målmedvetet på att utplåna sin personliga historia. Han blev känd som den oåtkomlige författaren som knappt någon hade träffat och som gav ytterst få intervjuer. Letar man efter bilder via Internet kan man hitta en handfull, men det är oklart om de föreställer författaren Carlos Castaneda eller någon annan med samma namn. Det har alltid funnits en mytologi kring författaren, ofta fabricerad av Castaneda själv. Ända sedan den första boken, The Teachings of Don Juan, kom ut 1968 har en misstänksamhet jäst runt Castaneda, speciellt från akademiskt håll. En rad artiklar och böcker har publicerats som är starkt misskrediterande. En nyckelfråga som många ställer sig är om Don Juan någonsin har existerat. Jag har valt att läsa två böcker som är skrivna av kvinnor som stått Castaneda nära. Den ena, Margaret Runyon, lärde känna honom redan 1955 och var gift med honom mellan 1960 och Den andra, Amy Wallace, var hans lärjunge och älskarinna under större delen av 90-talet fram till hans död. Gemensamt för båda är att de är drivna skribenter, känslomässigt bundna till Castaneda, väl insatta i hans trollkarlsvärld och framstår som seriösa i sin strävan att skildra den mytomspunne mannen. I A Magical Journey with Carlos Castaneda (Millenia Press, 1996) hävdar Margaret Runyon att Castaneda arbetade på att mörklägga sin personliga historia långt innan första mötet med Don Juan, vilket enligt böckerna ägde rum Redan på 50-talet kunde Castaneda omväxlande säga att han var född i Brasilien, Argentina, Mexiko eller Italien. Nationalencyklopedin anger Brasilien som ursprungsland och 1931 som födelseår vilket också överensstämmer med Castanedas standardstory på Ikoner 5/2005 5

6 senare år. Enligt den var fadern universitetsprofessor. Både Runyan och Wallace visar emellertid att Castaneda föddes 1925 i Cajamarca i Peru. Detta bekräftas av immigrationsmyndigheternas handlingar som också säger att han invandrade till USA Fadern var i själva verket urmakare och guldsmed. En studentkamrat från en konstskola i Lima i Peru beskriver Castaneda som en lättsam person. Vi tyckte alla om Carlos. Han var spirituell, fantasifull, glad en stor lögnare och en riktig Lars Edling är frilansande kulturskribent vän. Beskyllningarna för att ljuga dyker ofta upp i samband med Castaneda. En kollega på UCLA berättar att om Castaneda hade sagt det är vackert väder idag skyndade kollegan reflexmässigt till fönstret för att se om det regnade. Sådana vittnesmål leder naturligtvis till att man som läsare undrar vad Castanedas böcker egentligen grundar sig på. En romanförfattare kan ta sig friheten att dikta ihop vad som helst men eftersom åtminstone de första böckerna är skrivna med vetenskapliga pretentioner förväntar man sig att mötena med Don Juan verkligen har ägt rum och att de antropologiska beskrivningarna är korrekta. Resan till Ixtlan blev godkänd som doktorsavhandling av UCLA trots att många av forskarna på institutionen var mycket skeptiska. En nyckel till Castanedas fria sätt att handskas med lögn och sanning ger kanske det yttrande som han tillskriver Don Juan: Bara den som har en personlig historia kan ljuga. I sina böcker framställer sig Castaneda som en novis när det gäller ockulta ting. Efter åratal av träning med Don Juan och otaliga magiska upplevelser tycks Castaneda fortfarande helt oförberedd, häpen och frågvis inför Don Juans filosofi och den egendomliga verklighet som han möter i Don Juans sällskap. Margaret Runyon visar emellertid att han redan under sin uppväxt i den forna inkastaden Cajamarca kände väl till curanderos som utförde uråldrig healingkonst. Även om han då inte genomgick någon skolning i shamanism utvecklade Castaneda, enligt Runyon, en receptivitet för det ockulta eftersom det var en del av vardagen och traditionen. Curanderos fanns på torgen och var flitiga användare av hallucinogena växter vilket Runyon hävdar att antropologer har visat att yaquiindianer inte gjorde. Enligt Castanedas böcker var Don Juan yaquiindian. När Runyon lär känna Castaneda i Los Angeles 1955 umgås de i en krets av andliga sökare. De gör privata ockulta experiment och diskuterar mystiker och esoteriska författare. En bok som intresserar Castaneda mycket är Aldous Huxleys The Doors of Perception som bland annat handlar om författarens experiment med meskalin. Enligt Runyon överensstämmer mycket av det som framkommer i Huxleys arbeten med det som Don Juan senare säger i Castanedas egna böcker. Runyon berättar om en middag i goda vänners lag 1959, året innan Castanedas påstådda första möte med Don Juan. Samtalet kretsar kring religiösa texter och heliga böcker och att de ofta är skrivna av en lärjunge, inte av mästaren själv. Runyon säger till de närvarande att ett religiöst budskap blir mer intressant och övertygande om man säger detta har jag fått höra av en vis mystiker än om man säger att detta har jag själv kommit på. Runyon hävdar att hennes påpekande tycks göra stort intryck på Castaneda. Margaret Runyon och Castaneda gifte sig i Tijuana i Mexico början av Även om giftermålet på pappret varade till 1973 ägde den faktiska skilsmässan rum redan efter ett halvår, skriver Runyon. De hade ett barn tillsammans som Castaneda inte var biologisk far till men som han behandlade som en son och tycks ha varit mycket fäst vid. Under 60-talet fortsatte kontakten mellan Castaneda, Runyon och barnet men Castaneda svek ofta genom att inte uppfylla löften om att träffa pojken. Från mitten av 70-talet drog sig Castaneda undan helt och ska därefter ha förnekat alla band med både Margaret och pojken. I Sorcerer s Apprentice (Frog, 2003) beskriver Amy Wallace sitt första möte med Carlos Castaneda Hon var då 17 år och hade redan innan mötet haft Castaneda som en hjältefigur. Vid första mötet under en middagsbjudning fäste hon sig vid att han var kortvuxen och knubbig, hade varma bruna ögon och var oklanderligt klädd i mörk kostym och slips. Det dröjde sedan till 1991 innan Wallace blev en del av Castanedas skara. Från 70-talet och framåt omgav han sig med en grupp av lärjungar. Han var själv den nya nagualen, Don Juans arvtagare. Den allra närmaste kretsen bestod av tre häxor som enligt Castaneda också hade blivit upplärda av Don Juan. Kring kärngruppen bildades en större krets, mest kvinnor men också några män. Castaneda gjorde på 90-talet en kovändning och blev offentlig i så 6 Ikoner 5/2005

7 måtto att han började hålla föreläsningar, kurser och gav enstaka intervjuer. Fortfarande fick ingen ta bilder eller göra bandupptagningar. En stor del av undervisningen handlade om tensegrity, ett schema av magiska rörelser som liknade tai chi eller kung fu och som Castaneda hävdade hade utövats inom Don Juans trollkarlstradition under 27 generationer. Emellertid hade Castaneda mellan åren 1974 och 1989 själv tagit lektioner hos en kung fu-expert och energimästare som hette Howard Lee i Santa Monica utanför Los Angeles. Märkligt nog hade tensegrity stora likheter med de rörelser som Lee lärde ut. Utåt förnekade Castaneda att det fanns en sammanhållen grupp kring honom. Men i själva verket, skriver Wallace, pågick en regelbunden undervisning och ett socialt umgänge som helt dikterades av Castaneda och hans häxor. I den större kretsen uppstod en hierarki i vilken lärjungarna kunde stiga snabbt eller kastas ut, allt beroende på Castanedas nycker. Av de flesta krävdes att de skulle skära av förbindelserna med sina närmaste. De skulle vara krigare och stå ensamma i världen. Castaneda hade ju själv för länge sedan brutit kontakten med sin bakgrund och sin tidigare fru, men samtidigt tycks häxorna och de andra som fanns i kretsen ha fungerat som en ersättningsfamilj. I sina föreläsningar predikade Castaneda avhållsamhet, enligt Don Juans undervisning. Men av Wallace bok framgår att Castaneda var en häradsbetäckare av ovanliga mått. Enligt Wallace var hans sexdrift spektakulärt stark, han hade förmåga till multipla orgasmer. Till hans regelbundna sexpartners hörde kvinnorna i trollkarlskretsen, bland annat en ung kvinna som han, tillsammans med en av häxorna, hade adopterat när hon var i vuxen ålder och som han kallade sin dotter. Amy Wallace blev genast en av Castanedas älskarinnor. Hon beskriver Ikoner 5/2005 7

8 Amy Wallace hans lynnighet som kärlekspartner. Ibland kunde han begära att hon skulle flyga från San Francisco, där hon bodde, till Los Angeles, ta in på ett hotell på flygplatsen och träffa honom under några timmar. Han förespeglade henne att hans trollkarls-säd gick direkt till hennes hjärna med någon slags magisk inverkan. Ibland hade Wallace brutit mot den stränga uppförandekoden inom kretsen genom att klä sig fel, göra sig lustig över en new age-bok tillhörande en av Castanedas medarbetare eller genom att skratta åt några lärjungar som i ett teaterframträdande drev med tensegrity. Då sjönk Wallace som en sten i hierarkin, den sexuella relationen avbröts och hon fick varken träffa eller prata med Castaneda. Castaneda visar vid många tillfällen elaka och manipulativa tendenser. Inför publik kan han peka ut en lärjunge som betett sig klandervärt och göra mos av honom eller henne under förespegling att det handlar om att hjälpa den personen att förlora sin självupptagenhet. I Wallace skildring framstår Castaneda själv som en magnifikt självupptagen person. Wallace beskriver samtidigt Castaneda som en av de mest karismatiska människor hon någonsin träffat. Han är charmfull, en villig berättare av dråpliga historier och älskvärd i sociala sammanhang. Han hjälper henne exempelvis att hitta fram till ett nytt och mer kärleksfullt förhållande till sin mor. Men Wallace tvivlar på hans skrivförmåga. Castanedas böcker utmärker sig genom sitt tydliga, enkla språk som är rikt och varierat. Varje enskild detalj genomlyses av exakta och jordbundna beskrivningar. Böckerna är uppenbarligen skrivna av en person som behärskar det engelska språket. Men när Wallace får se något som kommer direkt från Castanedas penna, till exempel en dedikation i en bok, framstår språket som avigt och slarvigt. I en intervju från 2004 i Magical Blend Magazine säger Wallace att hon en gång efter att ha gjort efterforskningar har fått ett anonymt mejl från en mullvad hos Simon & Schuster (Castanedas förläggare) med lydelsen: I can t risk losing my job, but those books were either heavily edited or basically ghostwritten, at certain points. Under de sista åren av sitt liv led Castaneda av diabetes och levercancer. När krafterna tynade låg han på sitt rum, såg krigsfilmer på video och lät häxorna skaffa cappuccino åt honom från närmaste bar. Han fick våldsamma vredesutbrott och läste lusen av felande lärjungar. Trots sina ständiga lögner och manipulationer, sitt utsvävande sexliv och sitt ofta mycket tadliga uppträdande hävdade Castaneda med envishet, enligt Wallace, att han var den enda andliga ledaren i världen som verkligen levde som han lärde. När han dog försvann samtidigt flera ur den innersta kretsen. De begick självmord, förmodar Wallace. Wallace tror inte att Don Juan har existerat: ingen förutom Castaneda och hans häxor har någonsin trätt fram och sagt att hon eller han har träffat honom. Wallace uppfattar istället Don Juan som en mix av olika personer. Hon påpekar också att bokserien vid ett par tillfällen byter karaktär på ett dramatiskt sätt, därför verkar det troligt att fler personer döljer sig bakom Castanedas författarnamn. Trots att så mycket humbug tycks omgärda Castaneda och hans böcker kan det inte hjälpas att böckerna för mig ändå har storartade kvaliteter. De framstår som originella och förmedlar en övertygande och konsekvent livskunskap. Don Juan och hans kollega Don Genaro skildras på ett sätt som gör dem levande och begripliga mitt i flödet av surrealistiska händelser. Efter att ha tagit del av Runyons och Wallaces demaskeringar känns det dock nästan oanständigt att använda ordet autenticitet i samband med Castaneda. Ändå är det just det ordet som har föresvävat mig, åtminstone i samband med de fyra första böckerna. Men åtskilliga skribenter före Castaneda har demonstrerat att sanning är ett mångskiftande begrepp. En form av sanning är att vara trogen en vision. Om visionen genomförs samvetsgrant är det nog fullt möjligt att inom den ramen ljuga sig fram till en autenticitet. E-post: 8 Ikoner 5/2005

9 ILLUSTRATION: JACKIE URBANOVIC The library is inside The Fully Electronic Library The Swedish Project Norman Stevens Director, The Molesworth Institute So let us think kindly of those who would frighten us by slogans and catch-words about the great and growing mass of the world s literature, and of those who would take pity on our benighted state to solve all of our problems with machines they have not yet thought about. (1) Introduction While historically most libraries began as collections of books in a single format, almost every library, sooner or later, has been faced with the problem of how to handle information in other formats. A library of tablets had to deal with scrolls; and then a library with scrolls had to deal with codices. As new information formats, like motion pictures and sound recordings, emerged in the early 1900s, many libraries were reluctant to add such unproven technologies to their collections. But by the end of the twentieth century almost all libraries had enthusiastically embraced a full range of new technologies while still maintaining sizeable book collections. Most libraries are still challenged by the necessity to handle materials in a wide variety of formats assisted by a wide variety of machines of one kind or another. It has been difficult for libraries to achieve even a portion of the real cost savings that information technology might offer; instead the cost of new information technology is an addition to, not a substitute for, existing costs. Ikoner 5/2005 9

10 No books! No paper! ILLUSTRATION: JACKIE URBANOVIC Almost from the emergence of the codex, inventions to assist with, or convert, the information in books have been proposed, developed, and sometimes even used with one degree of success or another. Ideas such as Ramelli s scholar s book wheel (2) have regularly appeared and just as regularly disappeared only later to be recalled as interesting anomalies. In the past fifty years, after a slow developmental phase, computer and information technology has, truly transformed libraries. Vannevar Bush s landmark 1945 article As We May Think, (3) in which he proposed a 10 Ikoner 5/2005

11 scholar s workstation called Memex, foresaw the changes that were to come. The Molesworth Institute, which was founded in the mid-1950s just as library automation burst on to the scene, has been one of the chief commentators on various aspects of the more arcane and fanciful library applications. (4) The research staff of The Molesworth Institute watched with particular interest various proposals in the late 1960s by scientists with only a dim view of the true nature of libraries who predicted that by 2000 a computer based national research library would replace academic libraries. (5) It also took note of F. W.Lancaster s groundbreaking 1978 book Toward Paperless Information Systems (6) that suggested that by 2000 we would be living in a paperless society. Creating a Library for the 21st Century In December of 2000 The Molesworth Institute was commissioned by the Board of Trustees of the newly established Ezra Beesley University in Baxter to develop a plan for the creation of its library. The Board emphasized from the start its desire to create a library that would match its plans for a unique institution for the 21st century. EBU, which will enroll its first students in 2007, will have a full range of undergraduate, graduate, and research programs. By 2012 EBU is projected to have an enrollment of approximately 20,000 students, over 1,200 full-time faculty, and to be awarding at least 200 Ph.D. degrees annually. EBU will emphasize cost-effective applications of computer and information technology in all aspects of the institution s operations with a view to significantly reducing costs, especially to students, while substantially improving their education. No textbooks will be used in the instructional program thus saving the average undergraduate student more than SEK 75,000 over four years. Similar savings have been mandated in all areas including staffing, buildings, and administration. While EBU is committed to becoming a major, fully accredited, and nationally recognized institution within ten years, it also is committed to avoiding major startup and operating costs. EBU is constructing its own wind farm that will provide all of its electricity. It is also in the final stages of negotiation with Cray Computers to adapt that company s supercomputers to manage all of the institution s information and research needs. Other emerging technologies such as RFID (radio frequency identification) smart minicomputer-like identification cards, Intel s dualprocessor semiconductors and 64-bit chips, and LCoS (liquid crystal on silicon) television screens will be fully utilized as they become available. Recognizing the daunting challenge of building a major academic library, the research staff of The Molesworth Institute realized that it needed to expand the normal practice of relying solely on its own creative imagination. Thus a number of Fellows of The Molesworth Institute were invited to participate in planning discussions that were held at the Institute s Spring Hill Conference and Research Center in Storrs, CT from April 1 to 15, No Books, No Paper ; The Fully Electronic Library, the full report of those discussions, is available at www//molesworthinstitute/nobooks/j. The first several days of the planning sessions were devoted entirely to nonstructured, open-ended, free-ranging discussions in which each participant was assigned at random 15 minute blocks of time during which he or she could comment on any aspect of what this new library might look like. No visual or written presentations were allowed, there were no flip charts or blackboards available, and no one was allowed to use or take notes of any kind. Our initial goal, which proved to be by far the most difficult part of our work, was to define the basic concept of a truly new academic library for EBU and the 21st century. There was immediate agreement that the purchase of the book collection of a failing college or university, or any other largescale acquisition of books was neither feasible nor necessary. After prolonged discussion there was unanimous agreement that the EBU Library should contain no books and be entirely paperless. The fully electronic Edmund Lester Pearson Library, which is now under construction, will be substantially less expensive to build and maintain than any other conceivable academic library. At the same time the faculty, staff, and students of EBU will have immediate access to a range of information that equals or surpasses that available in all but a few of the most prestigious academic libraries in the world. The ELP Library will embrace the historical idea Ikoner 5/

NUMMER FEM 2001. vision och tradition

NUMMER FEM 2001. vision och tradition NUMMER FEM 2001 vision och tradition I K O N E R i n n e h å l l Ledare................................... 2 Framgångspotential En fantombild av den nya bibliotekarien.................. 3-7 AV BIRGITTA

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén 8 oktober - 13 november 2005 Sveriges Allmänna Konstförening c/o Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén Introduction Ann Rosén Meetings, Spaces,

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization.

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. innehåll 2007:4 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. 622 Bortom nationell historia. Inledning tema internationalisering Uppsatser

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Person 73. Basic Information. Studies. Orientation and reception. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange report

Person 73. Basic Information. Studies. Orientation and reception. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange report Person 73 Basic Information 1. Name Cecilia Rydén 2. E-mail address: cecilia.ryden@hotmail.com 3. Exchange university California State University Fullerton 4. City Fullerton 5. Country USA 6. First semester

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Ung Svensk Form 2012/13

Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design, där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas att tro på sin ide, och genomföra den, att våga leka,

Läs mer

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Virtual Conferencing

Virtual Conferencing Virtual Conferencing Best practice how to obtain sufficient meeting efficiency in both a user and a business perspective M A R I A B E R G S T R Ö M S I L L É N Master of Science Thesis Stockholm, Sweden

Läs mer

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Tensta karta / map Tensta under uppbyggnad / under construction Förord / Introduction Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS

Läs mer

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 1 LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS LANDSKRONA FOTO FESTIVAL THE HIGHLIGHT OF PHOTOGRAPHY IN SCANDINAVIA 2015. AUGUST 2030 COVER PHOTO: DUANE MICHALS BELOW: JH ENGSTRÖM 3 LANDSKRONA

Läs mer

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. SITE indikerar ett slags obestämbarhet, som kanske mer än något annat är vad som kännetecknar samtiden en obestämbarhet vad gäller

Läs mer

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 38 årg. Ur innehållet: Utbildningssituationen, Privata skolformer, Skolsamarbete Sverige-Tanzania

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 38 årg. Ur innehållet: Utbildningssituationen, Privata skolformer, Skolsamarbete Sverige-Tanzania HABARI INFORMATION OM TANZANIA 38 årg Nr 4 2006 Tema: Utbildning Ur innehållet: Utbildningssituationen, Privata skolformer, Skolsamarbete Sverige-Tanzania TIDNINGEN HABARI utges av SVENSK-TANZANISKA FÖRENINGEN

Läs mer

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 Framtiden börjar nu Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 3 Framtiden börjar nu Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en

Läs mer

FÖRETAGSBIBLIOTEK I FÖRVANDLING

FÖRETAGSBIBLIOTEK I FÖRVANDLING FÖRETAGSBIBLIOTEK I FÖRVANDLING Företagsbibliotekens tjänster i informationsåldern Hanna Holmedal Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE

SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE Swedish legislation protects children from toy advertising, and the entire population from alcohol and tobacco advertising. But when it comes to stealthy

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer