portfolio ett urval Simon HaSSelblom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "portfolio 2013-2014 ett urval Simon HaSSelblom"

Transkript

1 portfolio ett urval Simon Hasselblom

2 Om mig Simon Hasselblom Gibraltargatan 84 lgh. 1105, , Göteborg simonhasselblom.com tel CV Som 11-åring var jag förälskad i gröna tak och fönsterspröjs. Här är en teckning från den tiden. Jag heter Simon Hasselblom och tar till sommaren kandidatexamen som arkitekt. Så länge jag kan minnas har jag haft passion för berättande och byggnader. Den ena passionen har med empati för användaren att göra, den andra om den byggda miljön. Som åttaåring satt jag med vinterkölden utanför fönstret och tecknade planer och 3d-sektioner. Som 10-åring började jag modellera byggnader i 3D på datorn. Som 13-åring var jag med att utforma entrén till min grundskola. I samma ålder och som 15-åring gjorde jag prao på stadsbyggnads- repektive arkitektkontor. Att läsa design och arkitektur på estetiska programmet under gymnasiet var ett självklart val. Efter studenten tog jag kandidatexamen inom gestaltning i konvergerande medier, med inriktning berättande. Jag har arbetat som guide och aktivitetsledare på tre turistanläggningar. Med disciplin, precision, eftertanke och utmärkt teckningsfärdighet sedan barndomen ligger mina kvaliteter i inlevelse och omtanke för användaren, poetisering, känsla för rumslighet och förmågan att kommunicera såväl visuellt, skriftligt som verbalt. Övriga intressen är skrivande, tonsättning, regi och filmarbete. verktyg UTBILDIG erfarenhet education experience Modellering AutoCAD Revit Rhinoceros (inkl. Grasshopper) Sketchup Visualisering och kommunikation 3D-Studio Max Vray Illustrator Photoshop InDesign Officepaketet: Word, Excel, etc. Arkitektur Chalmers tekniska högskola, Göteborg pågående Teaterdramatik Göteborgs universitet augusti januari 2012 Filosofikandidatexamen i gestaltning i konvergerande medier Högskolan på Gotland, Visby augusti 2006 juni 2009 Studentexamen i estetiska programmet design, inriktning arkitektur J.A. Zachrissons gymnasieskola, Kungsbacka augusti 2003 juni 2006 Rstudio for Architecture, Göteborg Praktik Sommaren 2013 och 2014 Lummelundagrottan AB, Visby Guide juni 2009 november 2009 Vikingabyn, Tofta (Gotland) Guide juni augusti 2007 Arkitektgruppen AB, Kungsbacka Prao 2002 Stadsbyggnadskontoret, Varberg Prao 2000 Architecture Chalmers University of Technology, Gothenburg August present Bachelor of Arts with a major in Convergent Media Gotland University, Visby August 2006 June 2009 High school diploma in Arts and Design: Architecture J. A. Zachrisson s secondary school, Kungsbacka August 2003 June 2006 Rstudio for Architecture, Gothenburg Internship Summer 2013 and 2014 Lummelundagrottan AB, Visby Guide June 2009 ovember 2009 Vikingabyn, Tofta (Gotland) Guide June August 2007 Arkitektgruppen AB, Kungsbacka Practical occupational experience 2002 City Planning Office, Varberg Practical occupational experience

3 projekt s. 4 s. 12 s. 16 s. 21 s. 24 Konferenshotell studentbostäder stadsplanering stadsbostäder Blyertsteckning Hotell Oasen. Intill Järntorget i Göteborg planeras att byggas ett hotell kombinerat med konferensanläggning. Inför Göteborgs 400-årsjubileum finns potential att stärka evenemangs- och regnstaden utåt Göta älv, vilket ett hotell med offentlig vinterträdgård och terrassplan med utsikt över staden kan erbjuda. Simon Hasselblom (2014) Luceum. En f.d. skolbyggnad ska byggas om till studentbostäder tillsammans med offentlig verksamhet. Gemensamt utnyttjande av vissa rum sparar yta. Golvytan i den befintliga delen är väl utnyttjad till många väl valda funktioner för gemensamma ändamål som café, simhall, verkstad och teater. Simon Hasselblom och John Bogren (2014) Tuve - Puls genom stad och land. Tuve är en liten stadsdel 6 km norr om Göteborgs centrum, placerat i ett gränsland mellan tät- och glesbygd. Projektering kring populationsökningen från 9000 pers. till pers. innefattar bostäder, service, handel och arbetsplatser. Simon Hasselblom, Christoffer Holmström och Jorunn Karlsson (2014) Box Livin. Borås växer snabbare än någonsin. Placerat i ett gränsland mellan kvarter och industri blir ett åttavånings punkthus ett svar på denna populationsökning. Dock vill många behålla sina villaträdgårdar, men de vertikala trädgårdarna visar att förtätning och trädgårdsidyll går att förena. Simon Hasselblom (2013) Kroki och porträtt. Teckning har alltid varit viktigt för mig, där jag tränat kroki, modell- och porträtteckning - med spann från 15-sekundersavbildning till 94 timmar. Simon Hasselblom ( ) 3

4 Hotell Oasen. Offentlig vinterträdgård. hotell. konferens. skybar. kultur- och evenemang. 1. Ö Simon Hasselblom Chalmers Arkitektur, A3 S V platsen Inför 400-årsjubelieumet är det viktigt att dels göra regnstaden Göteborg till en attraktiv plats oavsett väderlek och dels stärka evenemangsstadens kontakt med älvrummet. Masthuggskajen, väster om fastigheten, ska få bostäder utåt älven, där centrum ska brösta upp sig sig från bägge håll av älven. Att vid hotellprojektering fronta sig mot älven går därför i linje med gängse strategi. Intill Järntorget i Göteborg planeras att byggas ett hotell kombinerat med konferensanläggning. Inför Göteborgs 400-årsjubileum finns potential att stärka evenemangs- och regnstaden utåt Göta älv, vilket ett hotell med offentlig vinterträdgård och terrassplan med utsikt över staden kan erbjuda. Heurlins plats Skeppsbron 2. Ö 3. S S V Platsen för hotellet är i centralt läge, nära älven och knutpunkten Järntorget. På området finns det behov av mäss-/konferenslokal, bl.a. då Gothenburg International Filmfestival årligen fixar temporär paviljong på fastigheten. Dock landar denna paviljong på en märklig plats i nuläget då området är ett upplöst stadsrum norrut med storskaliga Värmeverket (Göteborgs energi) strax ovanför fastigheten. Fastigheten hamnar i ett gränsland mellan det urbana och täta gatunätet i söder mot det öppna industriområdet i norr. För att öka attraktionskraften till området gäller det att förlänga ett småskaligt stadsmönster norrut, att täta till gaturummet, men också hävda sig som ett landmärke för att annonsera en tydligare riktning norrut. Dock är fastigheten intryckt intill Folkets hus väldiga volym, i skymundan och i skuggläge. Situationsplan 1: Järntorget 4 Folkets hus Ö 4. Ö 5. Ö PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO S S V V V

5 Heurlins plats Tidig skiss av byggnaden som öppnar upp sig norrut. Byggnaden trädgården För att rikta sig mot älvrummet, som en famn, behöver byggnaden öppnas upp i denna riktning (se bild 3). Att angöra en vinterträdgård i denna öppning, för såväl kultur, socialt liv och kommers, gör regn- och slaskstaden Göteborg attraktiv året om. Att rikta trädgården i norrut minskar behovet av kylning i byggnaden, emedan värmen inte blir lika hög som åt andra väderstreck. För att få in mer ljus i vinterträdgården lyfts byggnadskroppen upp och skapar, visuellt sett, två byggnader på varandra, med en terrass i mitten (se bild 4). Denna kan utnyttjas för att få en generös utsikt, inte bara utåt älven, utan även inåt staden, med Järntorget alldeles nedanför. Heurlins plats, strax norr om fastigheten, kommer få större dragning då folk rör sig från det offentliga innerummet till det offentliga uterummet då vädret tillåter. Byggnadsvolymen ovanför terrassen blir ämnad för hotellrum. För att hotellgäster ska få kontakt med trädgården i gatuplan får byggnaden ett atrium i mitten (se bild 5), vilket erbjuder generösare ljusföring för både hotell och vinterträdgård. AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Med ingång från söder och norr, samt genom butiker från öster, når man stadens inglasade trädgård som är tillgänglig helårs för alla. Trädgården kan utnyttjas för evenemang, såsom till filmfestivalen. Under julen blir platsen självklar för inomhusmarknad. Regnstaden Göteborg erbjuder plötsligt ett naturligt andra hem för göteborgarna att träffas på över en kopp kaffe, med den tjocka vegetationen runt sig, trots snöslaskigt väder utanför. Butikerna annonserar sig både inåt trädgården och utåt gatan. 5 Gatuplan 1: Järntorgsgatan

6 KOFERES Från gatuplan når man via hiss i nordöstra fasaden en väntsal med reception för konferens. I två plan erbjuds fem mindre konferensrum för 10 personer, tre rum för 20 personer, två rum för 30 personer samt ett rum i dubbel takhöjd för 300 personer. I första konferensplanet har personalen omklädningsrum. terrassen För att koppla fastigheten till älven och omgivande bebyggelse ytterligare krävs att utblickar medges åt alla väderstreck. För att öka attraktionskraften blir det naturligt att skybar, restaurang, festvåning och frukost sker på en sådan plats, med utsikt över Göteborg. Strategiskt blir det smartast att placera detta mellan de nedre våningarnas trädgård och konferensanläggning och de övre hotellrumsplanen. Med öppen planlösning erbjuds utblickar åt alla väderstreck från alla publika rum. Här uppe placeras frukosten i både inom- och utomhusmiljö åt morgonsolens öst- och sydläge. Från gatuplan tar man hissen rakt upp i skybar, med utsikt över älven i kvällssolsläge. Såväl som i trädgården i gatuplan går frukosten och restaurangen i varma och jordiga toner. ordvästsidans skybar och festvåning går i kallare, blålila toner. Terrassen blir stället att ringa in 400-årsjubileet på. (ovan) Material- och inredningsexempel på skybaren, med panoramavy över Göta älv. (nedan) Frukostens uteservering i sydöstlig morgonsol. AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Konferensplan 1: Terrassplan 1: PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO

7 Sektioner, fasader, detaljer HOTELLPLA och källarplan Sektion A-A 1:200 AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Hotellrumsplan / ormalplan 1: Källarplan 1:400 PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO

8 RODUCED BY A AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT TODESK EDUCATIOAL PRODUCT Sektionsutsnitt: Yttervägg och bjälklag 1: Sektion B-B 1: PRODUCED BY A AUTODESK EDU PRODUCED BY A AUTODESK EDUC

9 PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO orrfasad utsnitt 1: orrfasad 1: A AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT A AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Detaljsektion 1:10 0 0,5 1 9 PRODUCED BY A AUTODESK EDU

10 De nedre våningsplanen får ett taktilt och småskaligt uttryck av skiffersten med tätt regelbundna pelare av glaserat tegel. Den övre byggnadsvolymen, som tydligt separeras från den nedre med det upplösta terrassplanet emellan, får ett storskaligare uttryck med cortenstål. Östfasad utsnitt 1: AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT 10 PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO Östfasad 1:

11 I taket av vinterträdgården, i höjd med terrassplanet, finns en valvbåge som spänner mellan två trapphusschakt. Ovanpå bågen ansluter balkar, under hotellrummens mellanväggar. Balkarna bär upp ovanliggande tryck från hotellrumsplanen. Eftersom balken placeras under hotellrumsplanen kan hotellrummens mellanväggar förbli obärande, vilket underlättar framtida ombyggnad. För ljudisolering mellan rummen används stålregelstomme. För att lösa upp förhållandet mellan ute och inne på terrassplanet är det av vikt att uteterrassen inte ligger på annan höjdnivå än insidan. Eftersom bjälklaget som möter uteterrassen kräver isolering kommer denna bli högre, men genom att sänka ner denna och skapa två bjälklagstyper - en med och en utan isolering - kommer nivån att vara densamma. ivåskillnaden på undersida bjälklag syns heller inte då undertaket döljer denna. Dagvatten från terrassen rinner ner i ett rör som leds bort till ett av de vertikala schakten, vidare ner i marken. Skifferstenen och cortenstålet sitter båda infästa i väggen med samma princip; vertikala profiler som fästes in med vinkeljärn. Det är av vikt att skifferstenen når ända upp till terrasskanten på samma sätt som cortenstålet når ända ner till undersida terrasstaket. Luftspalten som bildas vid de vertikala profilerna gör cortenstålet till en droppnäsa för regnet. UTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Sektionsutsnitt: Valvbåge 1: Detaljsektion: Terrass 1:10 0 Detaljerna är skurna i mötet mellan yttervägg och terrassbjälklag, samt terrasstak och ovanliggande yttervägg. 0,5 PRODUCED BY A AUTODESK EDUCA 1

12 Sprakande förbränning i nyskapandet av Vinkeln Hedersomnämnande En f.d. skolbyggnad i utkanten av Västerköping ska byggas om till studentbostäder av John Bogren och Simon Hasselblom Dagens studentbostäder brister i den ensidiga solljusföringen och rumsutformningen, långsträckta korridorer, kökens begränsade utrustning och tillagningsytor samt den minimala inrymningen av möbler. Genom att de boende delar på vardagsrum och kök kan man få in fler er i byggnaden samtidigt som rumskvaliteterna ökar och att köken blir fullt utrustade och rymliga. Gemensam yta kan dock leda till påtvingad social aktivitet. Om en boende ordnar fest i köket tvingas alla förhålla sig till denna, även de som inte vill delta. Därför bör den boende ges frihet att välja mellan flera vardagsrum och kök i olika storlek. Grannsämjan stärks därav, vilket också gemensam aktivitet såsom odling kan göra. Utöver utformning av studentbostaden är bristen på ickekommersiella, offentliga rum i samhället viktig att behandla, i synnerhet för den unga generationen som förlorat kontakten med föreningslivet. Hur främjas skapandet? Den delningskultur som finns på Internet är något som kan utnyttjas i arkitekturen, med delning av resurser såväl som ytor. Att angöra en offentlig plats för skapande, socialt liv och fysisk aktivitet kan bidra till ökad livskvalitet och attraktionskraft i området. Med sprakande puls sätts Vinkeln på kartan! Den återskapade aktiviteten i den gamla bygganden blir en antändning för huskroppen, som likt en torr kolbit åter alstrar värme och energi. Keramik, som också är sprungen ur förbränning, blir ett självklart materialval vid gestaltningen av nybygget. 1 12

13 Fabriken Verkstaden blir en plattform för skapande. I den slutna delen finns maskiner, verktyg och 3d-printer för alla att använda. Här reparerar du din cykel eller snickrar ihop något eget. Den öppna delen är ämnad för studiecirklar och kontorsrelaterade aktiviteter, där skärmväggar kan anpassas efter behov. Lokalen har en scen där musik- och teaterframträdanden, filmvisningar och föredrag kan anordnas, med caféet som läktare. Ytan är perfekt som dansgolv, med DJ på scenen. 1 Caféet Caféet är hjärtat i byggnaden, med varma toner och doft av nyrostat kaffe. På morgonen serveras färskt bröd, på eftermiddagen blir det en självklar studieplats och på kvällen en samlingsplats med vännerna över en kall öl. Oasen Ur mötet mellan bibliotek och simhall uppstår en sällsamt stimulans. Söderljuset gassar ner i poolen och reflekteras upp som en kluckande vattenspegel i bibliotekets undertak. Genom inträdeskort blir simhallen tillgänglig medan biblioteket står öppet för alla. A Entréplan Skala 1: Café 2 - Bibliotek 3 - Badhus 4 - Scen + möte 5 - Verkstad 6 - Klättervägg 7 - Utomhusgym Svenska kakel - CE.SI matt - Vanadio, Ocra, Cromo, Corallo, Banana, Tabacco. 4 2 På bottenvåningens fasad används ett varmt spektrum av klinker som huggs likt stor mosaik. För att kontrastera mot markplanets brinnande fackla av färger blir bränt trä på de övre planen som en stigande rökpelare. 5 3 A I sällskapsrummen finns keramik i form av bränt tegel. Porösheten och hålen absorberar ljud. 6 7 Trädgården Utomhusgymmet omfamnas av frodig vegetation i trädgården, där man sommartid kan njuta av de taktila rumsligheterna som uppstår av tätbevuxna häckar, buskar och träd. Caféets uteservering blir strategiskt placerad i söder- och västläge. Grillplatsen är mötespunkt helårs, där en klättervägg och ett cykel- och soprum blir tryggt vindskydd under vindpinad höst och vinter Sektion A-A skala 1: Kakelpalatzet - Hexcube Pronto kakel - Piedra de Plata Varianter på väggbeklädnad i det offentliga rummet finns i möten av skiffer, kakel och vitputs

14 Privata livet De privata rummen med egna badrum kan utformas friare än normala studenter emedan ytan för flera nödvändigheter avlastas till andra rum. En enkelsäng och skrivbord ersätts lätt med en dubbelsäng. ormalplan Skala 1: Kök 2 - Tvättstuga 3 - Sällskapsrum 4 - Balkong Gemensamma ytor Ett mångfaldigt utbud av kök, matplatser, vardagsrum och loungehörnor av varierad storlek och karaktär skapar frihet, där dagsljus medges från flera håll. Takterrassen Skala 1:300 Gemensamma odlingar för studenterna är socialt, ekologiskt och ekonomiskt. På ett soldränkt däck rekreerar man sig efter mödosamt arbete i jorden. Utöver odling finns sedumtak som underlättar dagvattenavrinningen

15 Sällskapsrum 15

16 50 % Trade Gothic Asitem. Um re voles as es autescid qui nat autatempor maiosaerum fugia ipsa quiam aciist, optia que porum esequo tem vellabo. Et veles ab imendae Tuve O. 20. R70, G70, B70 TRADE GOTHIC O % Day Roman. R0, G0, B0. Lore lati sit alicient invel et la voluptas doloriberum commolent volorro quam qui blandip sandit mint et que nimet acero quidit, sum endunto tatiuscia nobis et earum hilis mo dem cus. Untibus. Emquiasperae non res aut repuditis acerum ipid quam, qui conest, enet ium rest, offictu restibu sapiet parum re consequodit essunto rerrum volor sam accuptatus. Puls genom stad och land Day Roman. Lore lati sit alicient invel et la voluptas doloriberum commolent volorro quam qui blandip sandit mint et que nimet acero quidit, sum endunto tatiuscia nobis et earum hilis mo dem cus. Untibus. Emquiasperae non res aut repuditis acerum ipid quam, qui conest, enet ium rest, offictu restibu Tuve är en stadsdel 6essunto km norr om Götesapiet parum re consequodit rerrum volor sam accuptatus. borgs centrum, placerat i ett gränsland melati doluptatemo ipsuscient minim quo tem audant quat. Asitem. Um re voles as es autescid qui nat autatempor maiosaerum fugia ipsa quiam aciist, optia que porum esequo tem vellabo. Et veles ab imendae 50 % Asitem. Um re voles as es autescid qui nat autatempor maiosaerum fugia ipsa Tuve har en idag stark identitet bland dequiam aciist, torghandeln. Här finns närhet till många optia que porum boende, med sin småstadskaraktär och esequo tem vellabo. naturområden, friskvård och friluftsliv. Et velescenab imendae närhet men avskildhet till Göteborgs lan tätbebyggd stad i söder och landsbygd i norr. Det nuvarande invånarantalet på 9000 trum. Det rika föreningslivet bidrar till god förväntas öka med 2500 under en tioårsperi- sammanhållning inom grannskapen. Här 1, 2, 3 od. I ett vertikalt stråk, som förenar Tuve, finns en självständig anda som går igen i kommer aktiviteter, bostäder och service att exempelvis småskalig ört- och klädprodukerbjudas. tion, vilka sedan blir en del av den lokala 2500 personer flyttar Service: socialt, kultur- till Tuve ell, kommersiell TUVE 1 Arbetsplatser De olika grannskapen har ofta homogena upplåtelseformer, där det är sällsynt att blanda hyresrätter med bostadsrätter. Samtidigt bidrar alla återvändsgator till avskurna grannskapsenklaver som försvårar integrering och social hållbarhet, så trots god sammanhållning inom varje grannskap är en utmaning att stärka Tuve som helhet, med hänsyn till integrering, självständighet och stolthet. Tankar från Tuvebor under besök i Tuve hösten I want a big mall! Create an opportunity for companies to grow, and also take care of all these green areas in Tuve, as a garden city. Tuve idag 2 Många naturområden för både unga och gamla. Djur, bär, svamp, stigar för att gå och träna. Ridstigar. Vi har bott här i 40 år. GÖTEBORG Befintliga grannskapsenklaver 16 Meters 5 000

17 3 VISIO För att stärka självständigheten i Tuve är det viktigt att lokalisera dess lokala resurser, där bebyggelsen är omgiven av Hisingsparken i söder och landsbygden i norr. Genom att koppla samma Tuve och dess omnejd finns möjlighet att skapa ett kretslopp, där produktion, konsumtion och kultur lever sida vid sida. Bo kvar i Tuve Bevara befintlig natur Grannskapen möts Utnyttja lokala resurser Öka social integration mellan grannskapen 4 I mötet skapas ett aktivitetsstråk För att stärka sammanhållningen mellan grannskapen finns möjlighet att låta de boende mötas mellan bostadsenklaverna i ett gemensamt aktivitetsstråk, på en plats som idag är obebyggd. Detta stråk ansluter inte bara olika grannskap utan även föreningar och aktiviteter på vägen genom Tuve. Att göra saker tillsammans kan stärka tilliten och tryggheten i stadsdelen. För ökad integrering är tillgängligheten mellan grannskapen viktig att eftersträva, varför återvändsgatorna därför bör länkas samman från grenverk till nätverk. Bebyggelsestrukturen är varierad, med stadsbygdens täta gata och verksamheter i kontrast till landsbygdens natursköna och öppna landskap. För att förstärka karaktären av småstadens självstädighet är närheten till stad och land en förutsättning för produktion, konsumtion och socialt liv i symbios. Tuves befintliga bebyggelse kommer inte ersättas utan enbart kompletteras eftersom ny bebyggelse enbart byggs på oexploaterade områden. På så sätt ökar möjligheten att dagens Tuvebor ska fortsätta att känna sig hemma. Etapp 1 För att så tidigt som möjligt integrera hela Tuve i aktivitetsstråket förutsätts punktinsatser på Tuve torg och utmed stråket, där befintliga aktiviteter rustas upp och utvecklas. Etapp 2 Stråket förtätas med bostadsbebyggelse och fler aktiviteter. 17 Etapp 1 Etapp 2 Odling, nöje Tuve Torg Friskvård Bebyggelse 1: m

18 Översikt Aktivitetsstråket sträcker sig som en ryggrad genom Tuve, ut mot alla grannskap. Odling, öje I lantlig miljö skapas samlingsplatser, med gruppaktiviteter såsom odling, lek och underhållning. Tuve Torg Stadspulsen i området förstärks av tät bebyggelse på koncentrerad yta. Området är strategiskt placerat i en idag naturlig knutpunkt i Tuve. Friskvård I stråket finns friskvårdsaktiviteter som kompletterar Hisingsparken i söder, med sina välbesökta motionsspår, ridstigar, kolonilotter och grillplatser. Bostäder boendeform antal tot kvm boende Seniorbostäder (2 rok) Småer (1-2 rok) Stora er (3-4 rok) Radhus Parkering Behov för bostäder Behov för verksamheter P-hus Tuve Torg med bilpool P-hus Södra Tuve Hem med bilpool Gatuparkering/markparkering 2500 personer flyttar till Tuve ålder % antal ya verksamheter och service kvm Förskola + grundskola Tuve Torg kvm Skola med utbildning inom jordbruk/ odling orra Tuve Hem kvm 365 st 245 st 250 st 240 st 120 st ya bostäder + stråk Lägenheter Radhus Service + stråk Skolor Handel Social service Arbetsplatser Parkeringshus Befintliga aktiviteter + nya aktiviteter utmed stråk Odling, nöje Friskvård Föreningsliv Befintligt gatunät + stråk och busshållsplatser Cykel-, gång- och bilnät samlingslokal P Odling, nöje Tuve Torg 18 Friskvård m Stråket

19 verksamheter + bostäder och gård torgrum träd cykel träd gång parkering bil parkering gång gård olehultsvägen bänkar plantering TUVE TORG Tuve Torg blir den naturliga mittpunkten i aktivitetsstråket, med det smala gaturummet som emellanåt öppnar upp sig i små torgrum för handel och socialt liv. Kvaliteten med Tuve Torg är att det är ett stråk med naturlig rörelse genom Tuve, med verksamheter i de nedre planen och bostäder i de övre. Torget vaknar tidigt och håller sig aktivt hela dagen med bageri, uteserveringar, skola, lekplatser, gym, service och butiker. Busshållplats En busshållplats placeras strax norr om ett av torgrummen, där den småskaliga stadspulsen lockar nyfikna förbipasserande att stiga av. Gata - olehultsvägen För en trygg och koncentrerad torgmiljö smalnas gatan av, så att cykel, buss och bil delar fält. Tuve Torg - olehultsvägen Stråkets tre torgrum har handel, sittplatser, lekplatser och uteserveringar. Torgrummen markeras med tvärgående stenläggning, med trafik på gåendes villkor. Passage Från bostadsområdet orumshöjd i väst nås Tuve Torg genom en passage dagtid. busshållplats servering lek bänkar bänkar torghandel servering verksamhet verksamhet verksamhet Befintlig byggnad Bostäder placeras ovanpå befintlig byggnad, där verksamhetsytan i bottenplan utökas mot olehultsvägen. På befintligt tak tillkommer en takterass för de boende i byggnaden. lekplats inlast bänkar för- och grundskola Längs Tuve Torg finns verksamheter i bottenplan och bostäder i de övre planen. Lekplats I anslutning till kyrkan finns en lekplats. plantering kyrka 19 1: m

20 trädgård förträdgård odling växthus gång förträdgård trädgård cykel bil bollplaner odling köksträdgård TUVE HEM Gång- och cykelstråk Gång-, cykel- och bilstråk kopplar samman omkringliggande grannskapsområden. Bil- och cykeltrafik sker på gåendes villkor. cykelförråd Tuve Hem är placerat i ett gränsland mellan stad och land. I den gemensamma köksträdgården kan de boende skörda inför kvällens middag eller sitta i pergolan och småprata med grannarna. Skördesäsongen förlängs med ett växthus utmed stråket - en mötesplats som blir lyckan i mörkret sena höstkvällar. Cykelförråd I området finns cykelparkeringar tillgängligt. Lekplatser Lek nära bostaden. bod lekplats odling köksträdgård bod Radhus och er blandas i området för att möjliggöra varierade upplåtelseformer. Att erbjuda hyresrätter vägg i vägg med bostadsrätter skapar möjlighet för ökad social integration. Odling/köksträdgård Lokalproduktion sker utomhus och i växthus. pergola Parkeringar Tillgänglighetsanpassade parkeringar nära till bostaden. Även gästparkeringar. odling växthus radhus radhus radhus radhus Växthus och pergola Mötesplatser för boende och förbipasserande uppstår i naturskön inne- och utemiljö. lekplats cykelförråd Moduler med radhus och er blandas i området. 20 1: m

21 BOX LIVI av Simon Hasselblom Borås växer snabbare än någonsin tidigare. Placerat i ett gränsland mellan kvarter och industri blir ett åttavånings punkthus ett svar på denna populationsökning. Hustypen har låg exploateringsgrad i relation till antalet bostäder samtidigt som den levererar vidsträckta utblickar. Villaförortsexploateringen skedde i Borås under 1920-talet. Samtidigt är vi idag måna om att förtäta. Att tvingas lämna villaområdenas trädgårdsidyll för punkthusets täthet är en förlust. Dock är tomten för punkthusprojektet såpass central, med Viskan precis intill, att det är dumt att inte göra platsen offentlig. Det är förmätet att avsocialisera området genom att skärma av det. BORÅS 1 2 BUTIK LÄGEHETER ELCETRAL APPARATRUM STUDETLÄGEHET 49 KVM + 12 KVM UTEPLATS + 4 KVM FÖRRÅD (KÄLLARPLA) STUDETLÄGEHET 57,5 KVM + 12 KVM IGLASAD TRÄDGÅRD + 4 KVM FÖRRÅD (KÄLLARPLA) CYKELPARKERIG SOPRUM KROKSHALLSBERGET ILLUSTRATIOSPLA 1:400 (A3) SVE ERIKSOSGATA SOPHÄMTIG PLATS FÖR BRADBIL 2 1 GRILL CYKEL- OCH GÅGSTRÅK CETRUM VISKA Fokus bör istället läggas på ett trivsamt offentligt rum vid stad och å men med privata vertikala trädgårdar. Att ha möjlighet att kunna välja det offentliga eller privata uterummet ger frihet och trygghet till de boende. Stadsbostaden utformas därmed för den som vill känna doften av nyklippt gräs och ligga i hängmattan i motljus, men samtidigt också ha nära till stadslivet, med en butik redan i entréplan. Denna gatuplansbutik, som annonserar sig norrut, västerut och söderut, blir inte bara en närbutik för de boende utan också startskottet i förlängningen av centrum längs Sven Eriksonsgatan, som därmed omvandlas från bakgata till centralt stråk Villaförortens trädgårdar är en kvalitet som går att utnyttja i stadens punkthus. Genom att placera huskropparna på varandra men med spegelvänt placerade trädgårdar medges generöst med ljus i dubbel takhöjd. För att ytterliggare krympa ytgränsen kopplas de fristående enheterna ihop till en kropp. 21 Med samma ytsnålhet kan en tillökning av bostäder erbjudas vertikalt utan att ge avkall på närheten till sin egen odlingsbara trädgård. Man kan bevara sitt eget smultronställe avskilt då trädgårdarnas och ernas disponering motverkar insyn.

22 BOX LIVI UTFORMIG AV LÄGEHETER SEKTIO Lägenheterna är utformade så, att följande kvaliteter medges: Tillgång till egen odlingsbar inglasad trädgård med dubbel takhöjd. Ingen insyn mellan erna, inte ens från trädgården. Alla er får ljus ifrån två håll, där ingen begränsas till enbart östläge. Rymliga er med långa siktlinjer i rumsföljd och generös takhöjd. Möjlighet att förlänga odlingssäsongen genom trädgårdens halvklimatskal. Varierade ljusspel i en möjliggörs då solljuset filtreras genom trädgårdens bladverk. Möjligheten att som stadsbo leva nära årstidernas växlingar. SEKTIO 1:400 (A3) HEMMAKOTORET KOMPISBOSTADE GRÖRUMMETS PLACERIG VÄXLAR MELLA VARJE VÅIGSPLA ORMALPLA 1:200 (A3) 2 RK 74,5 KVM + 12 KVM IGLASAD TRÄDGÅRD + 5 KVM FÖRRÅD RK 88 KVM 2 RK 71,5 KVM + 12 KVM IGLASAD TRÄDGÅRD + 12 KVM IGLASAD TRÄDGÅRD + 8 KVM FÖRRÅD + 5 KVM FÖRRÅD yckeltal (BOA/BTA): 0,79 % Månadshyra för normal: kr Trädgårdarna är som staplade blomlådor på varandra, med nedsänkt och utåtlutande bjälklag. Överskottsvattnet från jorden leds ut i kanten på lådan där stuprör med dagvatten fångar upp det silade jordvattnet. Genom öppningsbara glasväggar blir trädgården är ett halvklimatskal med ventilation på ovansidan. Hela konstruktionen är självbärande med pelare. För att undvika köldbryggor kan konstruktionen därför placeras med en marginal från bostaden. 22 ALTERATIVA BOEDESITUATIOER 1:200 (A3) GEMESAM YTA PRIVAT YTA GRÖRUM / ODLIGSRUM

23 BOX LIVI SYD- OCH ETRÉFASAD 1:400 (A3) ÖSTFASAD 1:400 (A3) Jordfärgad betong Trädgårdarnas glas får ett dominant uttryck i fasaden. Glasväggarna möter mörk och jordfärgad betong, ett färgval som talar med Krokshallsbergets vegetation. För att balansera byggnadens karaktär möts vi av ett ljusgrått cederträ som i sin tur talar med omgivande, beigefärgade bebyggelse. Grå cederträ ITERIÖRPERSPEKTIV: TYPLÄGEHET 23

24

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa UMa Sametinget fungerar som samesamhällets egen märkesbyggnad och som en viktig symbol för omvärlden. Byggnadens karaktär präglas av naturnärhet och mystik, samtidigt som den uppfyller kraven på funktionalitet

Läs mer

STRÖMSTAD BOLIGUTVECKLING AB

STRÖMSTAD BOLIGUTVECKLING AB STRÖMSTAD 28 LÄGENHETER PÅ TÅNGEN STRÖMSTAD BOLIGUTVECKLING AB +46 (0)70-252 45 25 e-post: info@ostbyeiendom.no 11 1 3 5 7 9 A A A A G G 13 15 17 19 B B B B 2 4 6 8 10 D D D D H 12 H 14 16 18 20 E E E

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

18 19 Med din lägenhet följer en privat plats på taket. Kanske använder du den som kolonistuga och skördar från din egen odling.

18 19 Med din lägenhet följer en privat plats på taket. Kanske använder du den som kolonistuga och skördar från din egen odling. 18 19 Med din lägenhet följer en privat plats på taket. Kanske använder du den som kolonistuga och skördar från din egen odling. Fånga dagen eller kvällen. Duka till middag på den gemensamma takterrassen.

Läs mer

Koppling till dalslandsstugan

Koppling till dalslandsstugan Dalslandsstugan 2. Koppling till dalslandsstugan Den rustika, 2 år gamla Dalslandsstugan, bär på många kvalitéer och karaktärsdrag som fortfarande känns aktuella idag, för Dalslandsstugan 2.. Entré åt

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

SituAtionsplan 1:500. Handel/Kontor Polhemsplatsen. Station/Kontor. Nya Åkareplatsen. Hotel Post. Studentbostäder. Konferenshotell

SituAtionsplan 1:500. Handel/Kontor Polhemsplatsen. Station/Kontor. Nya Åkareplatsen. Hotel Post. Studentbostäder. Konferenshotell SituAtionsplan 1:500 Station/Kontor Handel/Kontor Polhemsplatsen N Nya Åkareplatsen Hotel Post Studentbostäder Konferenshotell Byggnaden som system AUT089 - JOHAN FRANZÉN A3 Plan 1 / ENTRÉPLAN 1:200 N

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

GESTALTNINGSPRINCIPER

GESTALTNINGSPRINCIPER BILAGA PLANBESKRIVNING GESTALTNINGSPRINCIPER Volym och skala Kvarteret mellan Norra Promenaden och Slottsgatan tredelas av gatorna i två husgrupper med bostadsbebyggelse och en med hotellverksamhet/kontor.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende.

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende. Detaljplan för Ekgården södra (Ritorp 1:1 mm) P 04015 planbeskrivning 7 Verksamhet Norr om och i direkt anslutning till planområdet ligger en mekanisk verkstad. Antal uppskattade transporter per dag med

Läs mer

OHBOY! CYKELHUSET - OHBOY! HYRESRÄTTER. 55 Lägenheter. Inflytt: december 2016 OHBOY. 4 st 1 RoK 37 st 2 RoK 13 st 3 RoK 10 st 4 RoK 1 st 5 RoK

OHBOY! CYKELHUSET - OHBOY! HYRESRÄTTER. 55 Lägenheter. Inflytt: december 2016 OHBOY. 4 st 1 RoK 37 st 2 RoK 13 st 3 RoK 10 st 4 RoK 1 st 5 RoK havet OHBOY skatepark Malmö C cykelhuset OHBOY! Ohboy! är byggt för en modern, urban livsstil. I detta grönskande hus med vackra betongytor finns smarta lösningar som gör det bilfria livet självklart.

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

BRF GREENROOF. Bofakta

BRF GREENROOF. Bofakta BRF GREENROOF Bofakta Välkommen till Brf Greenroof Att flytta till ett helt nybyggt hem är väldigt speciellt. Som på ett oskrivet blad sätter du din signatur på varje liten del av bostaden. Det är med

Läs mer

Krämaren tar boendet till nya höjder

Krämaren tar boendet till nya höjder Kvarteret Krämaren Krämaren tar boendet till nya höjder Norra Fäladen är en stadsdel i norra Lund. Här bor ca 12000 personer, i allt från studentbostäder och flerfamiljshus, till radhus och villor. Större

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

INBJUDAN. till tre kövisningar

INBJUDAN. till tre kövisningar INBJUDAN till tre kövisningar BRF BRYGGHUSEN Norra Sjötorget, Väsjön, Sollentuna I Sollentuna kommer den nya stadsdelen Väsjön växa fram. Här bygger vi lägenheter med bästa läge vid sjön, med närhet till

Läs mer

sidsjön. förslag 6 november 2007 situationsplan 1:2000

sidsjön. förslag 6 november 2007 situationsplan 1:2000 original - hakon ahlberg ursprungsprincip sidsjön. förslag 6 november 2007 topografi hus på en platå högre ås i söder slänt mot staden i norr situationsplan 1:2000 tvärsektion halvöppen skog i norr för

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2 Cykelleder T Entré till stadshuset på markplanet nedanför T Etapp 1 Etapp Gård T Nya Torg Nya gator Översiktsplan Den nya byggnaden spelar en aktiv roll i stadsplanen för västra Lund och i projektet att

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur

hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur station/kontor situationsplan 1:5oo O 1O 2O 3O 4O 5O m norr Hotel post studentbostäder Den nya Åkareplatsen är en plats som ger skäl

Läs mer

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida.

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Bebyggelse A A Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en förlängning av den befintliga kvartersstrukturen. Kvarteren har dock

Läs mer

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen Kv. Riksdagen i Värpinge lkf.se/riksdagen Värpinge Värpinge Lund De nya lägenheterna och radhusen ligger i populära Värpinge med Värpinge By som nära granne. Lägenheterna får en fin utsikt över byn och

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand Klarastaden Perspektiv från Kungsholms strand Nytt förslag Klarastaden Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

Pubika & halvprivata stråk och platser

Pubika & halvprivata stråk och platser Pubika & halvprivata stråk och platser Följadne text beskriver stråken och vad som karaktäriserar dem. De publika platserna beskrivs i generellt i detta kapitel för att studeras närmare i det sista kapitlet.

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD,

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, DETALJPLAN FÖR NYTT TURISTISKT BOENDE M.M. VID FJÄLLGÅRDEN SAMT UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FJÄLLGÅRDEN FRÅN 1994 MED TILLHÖRANDE OMRÅDESBESTÄMMELSER

Läs mer

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM MYNDIGHETSKRAV VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA Trygghetsboende i ett punkthus på 7 våningar

Läs mer

VI HAR EN VISION LÄGENHETSFAKTA FÖRSLAG TILL HAMMARSHUS KVARTER F

VI HAR EN VISION LÄGENHETSFAKTA FÖRSLAG TILL HAMMARSHUS KVARTER F VI HAR EN VISION Vi på K-fastigheter är intresserade av att exploatera en del av Hammar 9:151. Området vi har valt att planera bostäder för är Kvarter F enligt intresseanmälan. Vi är intresserade av Kvarter

Läs mer

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1 4-1001 5-1001 4 rok, 106 kvm Hus 4, 5, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och Drottninggatan Stor uteplats på 22 kvm i förlängning av vardagsrum Balkong

Läs mer

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Ekbacken Radhus 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Stadsskogen - Alingsås nya stadsdel Den nya stadsdelen i Alingsås, Stadsskogen, kommer att erbjuda närmare 1000 nya hem och är ett av Västsveriges

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Rebecca Johansson, Josefina Widerström, Embla Jensen och Martin Hagland. Arkitektur åk 2, Chalmers tekniska högskola PROJEKT BAGARBERGET

Rebecca Johansson, Josefina Widerström, Embla Jensen och Martin Hagland. Arkitektur åk 2, Chalmers tekniska högskola PROJEKT BAGARBERGET Rebecca Johansson, Josefina Widerström, Embla Jensen och Martin Hagland. Arkitektur åk 2, Chalmers tekniska högskola PROJEKT BAGARBERGET berget och brödet det lilla brödet den stora tuggan tog kvar blev

Läs mer

Gröna tak. Takplan 1:400. Markplan och bottenvåning 1:200. Sektion 1:200. Infart / Utfart. service. sop/ cykel/ grovsop vagn. lägenhetsförråd.

Gröna tak. Takplan 1:400. Markplan och bottenvåning 1:200. Sektion 1:200. Infart / Utfart. service. sop/ cykel/ grovsop vagn. lägenhetsförråd. Bostäder vid Bällstaviken - flerbostadshus i kvarteret Masugnen 5 Examensarbete vid Arkitekturskolan KTH, VT 2011 av Elin Mark, handledare Anders Wilhelmson Med mitt examensarbete ville jag undersöka och

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

"VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR"

VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR "VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR" 1 DRAGONVÄGEN - HALVERA MERA Ett samarbete mellan White arkitekter och Väsbyhem FOKUS: KLIMATSKAL 2 DRAGONVÄGEN - HUR SER DET UT IDAG? 1 Miljonprogramshus. 8st på rad 2 Typexempel

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

det är inne att vara ute

det är inne att vara ute Öppenhet och utsikt Terrasser i sollägen Vindskyddad insida Naturen in på knuten Mitt i Stenungsund TANKAR Solgårdsterrassen, stadsdelen Från Parkers väg leds en huvudgata in till Solgårdsterrassen. Den

Läs mer

Dalslandsstugan 2.0 01. Storlek: 109 kvm 3 rum och kök Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts. plan. sektion A-A.

Dalslandsstugan 2.0 01. Storlek: 109 kvm 3 rum och kök Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts. plan. sektion A-A. 00. 01. VÄNERSBORG > HOPPERUD 1:12 Storlek: 109 kvm 3 rum och kök Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts samman till olika typologier med stark relation till landskapet. Generella

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM Gestaltningskoncept

NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM Gestaltningskoncept NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM 2017-03-17 1 Gestaltningskoncept NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM 2017-03-17 2 35 m² SEKTION A-A Förslag blockplan Normalplan 1:500 NORRTÄLJE HAMN

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Smakrike Krog, Bruna Dörren och Strandcaféet ligger inom gångavstånd. Ljugarn ligger på ca 45 minuters avstånd från Visby.

Smakrike Krog, Bruna Dörren och Strandcaféet ligger inom gångavstånd. Ljugarn ligger på ca 45 minuters avstånd från Visby. Köp en lägenhet i ett av Gotlands mest spännande hus, beläget i hjärtat av Ljugarn. Det enda bevarade köpmanshuset som finns kvar på Gotland, med närhet till både stranden och hamnen. Smakrike Krog, Bruna

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Jobba femstjärnigt. vid Malmö Live

Jobba femstjärnigt. vid Malmö Live Jobba femstjärnigt vid Malmö Live Malmö Live torg och entré Ett kvarter fullt av möjligheter Malmö Live är ett arkitektoniskt utmärkande kvarter på Universitetsholmen. Här byggs konserthus, kongressanläggning,

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten.

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten. Basfakta Kvarteret Holmen etapp 2 består av 20 lägenheter med följande fördelning: Antal Antal Balkong/ Antal lgh rok Storlek Plan Månadshyra uteplats Hustyp badrum 4 st 3 rok 70 kvm Markplan 8 896 uteplats

Läs mer

FORNMINNESVÄGENS TRYGGHETSBOENDE Kv. Vallentuna-Mörby 1:310, Fornminnesvägen 10 A-B BOFAKTA 2014-04-16 rev. 2014-07-03

FORNMINNESVÄGENS TRYGGHETSBOENDE Kv. Vallentuna-Mörby 1:310, Fornminnesvägen 10 A-B BOFAKTA 2014-04-16 rev. 2014-07-03 Fasad mot väster PLATSEN Fornminnesvägens trygghetsboende ligger i ett lugnt beläget bostadsområde i utkanten av Vallentuna centrum, med närhet till grönska, service och kommunikationer. HUSET OCH TOMTEN

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

Nybyggnation av särskilt boende. Noret Norra, del av Noret 1:27, Mora kommun.

Nybyggnation av särskilt boende. Noret Norra, del av Noret 1:27, Mora kommun. . Vy över trädgård med lusthuset i förgrunden. Sinnenas trädgård planteras, för ett varierat intryck, med häckar, bärbuskar, andra blommande buskar och perenner, fruktträd och andra vackra träd. I anslutning

Läs mer

B R F Ä n g s h u s e n

B R F Ä n g s h u s e n BRF Ängshusen en ny sorts ekoby På östra sidan av Tjörn, i Höviksnäs, växer det just nu fram en ekoby. Den kommer att bestå av ett femtiotal lägenheter, där de första bostäderna kommer vara klara för inflyttning

Läs mer

Maria Forum Ett bostadsprojekt av Magnolia Bostad

Maria Forum Ett bostadsprojekt av Magnolia Bostad Maria Forum Ett bostadsprojekt av Magnolia Bostad Maria Forum I Maria Forum utvecklar Magnolia Bostad 292 hyresrätter med fokus på 1-1,5 rum och kök, många med sovalkov. Projektfakta Område: Mariastaden

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

TELLUS TOWER. Sammansatt illustrationsbilaga SSM BYGG & FASTIGHETS AB WINGÅRDHS 2014-09-16

TELLUS TOWER. Sammansatt illustrationsbilaga SSM BYGG & FASTIGHETS AB WINGÅRDHS 2014-09-16 TELLUS TOWER Sammansatt illustrationsbilaga SSM BYGG & FASTIGHETS AB WINGÅRDHS 2014-09-16 Tellus Tower Godkänt dokument - Susanne Werlinder, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-10-27, Dnr 2013-12715

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2014

NORRA TYRESÖ CENTRUM MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2014 NORR TYRESÖ ENTRUM MRKNVISNINSTÄVLIN OKTOER 24 Inledning Planeringen av den hållbara stadsdelen Norra Tyresö centrum är i full gång. tt skapa en stadsdel som erbjuder naturliga och trygga mötesplatser

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

RIBBINGS VÄG EDSBERG LOTT C

RIBBINGS VÄG EDSBERG LOTT C RIBBINGS VÄG EDSBERG LOTT C KONTEXT NATUR OCH SPORT EDSBERG Sollentuna och Edsberg växer och kommunen planerar för 3800 nya bostäder fram till år 2040. Lotterna längs Ribbings väg har alla förutsättningar

Läs mer

Arkens Väg. Vi bygger 222 hyreslägenheter i centrala Handen, Haninge

Arkens Väg. Vi bygger 222 hyreslägenheter i centrala Handen, Haninge Arkens Väg Vi bygger 222 hyreslägenheter i centrala Handen, Haninge 1 Byggnaderna Arkens Väg är en naturlig fortsättning på den småstadskänsla som HSB ursprungligen format i det intilliggande området.

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

VÄSTRA ROSLAGS-NÄSBY MARKANVISNINGSTÄVLING ANBUDSOMRÅDE 2D

VÄSTRA ROSLAGS-NÄSBY MARKANVISNINGSTÄVLING ANBUDSOMRÅDE 2D VÄSTRA ROSLAGS-NÄSBY MARKANVISNINGSTÄVLING ANBUDSOMRÅDE 2D INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 4 5 6 7 8 9 10 BESKRIVNING OCH EXPLOATERINGSDATA SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 TYPPLANER RADHUS SKALA 1:100 TYPPLANER RADHUS

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Lillhamra Trädgårdsstad

Lillhamra Trädgårdsstad Lillhamra Trädgårdsstad Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Laga kraft 2014-04-11 Sara Eriksdotter Planchef Rikard Lundin Planarkitekt 1 Syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

TORGET / KYRKAN / BRUNNSPARKEN

TORGET / KYRKAN / BRUNNSPARKEN Deltagare i dialogworkshops för TORGET / KYRKAN / BRUNNSPARKEN November 2012 Februari 2013 Användargrupp (ca 30 personer): krögare med verksamhet i direkt anslutning till området elever på Hagaskolan (barn)

Läs mer