portfolio ett urval Simon HaSSelblom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "portfolio 2013-2014 ett urval Simon HaSSelblom"

Transkript

1 portfolio ett urval Simon Hasselblom

2 Om mig Simon Hasselblom Gibraltargatan 84 lgh. 1105, , Göteborg simonhasselblom.com tel CV Som 11-åring var jag förälskad i gröna tak och fönsterspröjs. Här är en teckning från den tiden. Jag heter Simon Hasselblom och tar till sommaren kandidatexamen som arkitekt. Så länge jag kan minnas har jag haft passion för berättande och byggnader. Den ena passionen har med empati för användaren att göra, den andra om den byggda miljön. Som åttaåring satt jag med vinterkölden utanför fönstret och tecknade planer och 3d-sektioner. Som 10-åring började jag modellera byggnader i 3D på datorn. Som 13-åring var jag med att utforma entrén till min grundskola. I samma ålder och som 15-åring gjorde jag prao på stadsbyggnads- repektive arkitektkontor. Att läsa design och arkitektur på estetiska programmet under gymnasiet var ett självklart val. Efter studenten tog jag kandidatexamen inom gestaltning i konvergerande medier, med inriktning berättande. Jag har arbetat som guide och aktivitetsledare på tre turistanläggningar. Med disciplin, precision, eftertanke och utmärkt teckningsfärdighet sedan barndomen ligger mina kvaliteter i inlevelse och omtanke för användaren, poetisering, känsla för rumslighet och förmågan att kommunicera såväl visuellt, skriftligt som verbalt. Övriga intressen är skrivande, tonsättning, regi och filmarbete. verktyg UTBILDIG erfarenhet education experience Modellering AutoCAD Revit Rhinoceros (inkl. Grasshopper) Sketchup Visualisering och kommunikation 3D-Studio Max Vray Illustrator Photoshop InDesign Officepaketet: Word, Excel, etc. Arkitektur Chalmers tekniska högskola, Göteborg pågående Teaterdramatik Göteborgs universitet augusti januari 2012 Filosofikandidatexamen i gestaltning i konvergerande medier Högskolan på Gotland, Visby augusti 2006 juni 2009 Studentexamen i estetiska programmet design, inriktning arkitektur J.A. Zachrissons gymnasieskola, Kungsbacka augusti 2003 juni 2006 Rstudio for Architecture, Göteborg Praktik Sommaren 2013 och 2014 Lummelundagrottan AB, Visby Guide juni 2009 november 2009 Vikingabyn, Tofta (Gotland) Guide juni augusti 2007 Arkitektgruppen AB, Kungsbacka Prao 2002 Stadsbyggnadskontoret, Varberg Prao 2000 Architecture Chalmers University of Technology, Gothenburg August present Bachelor of Arts with a major in Convergent Media Gotland University, Visby August 2006 June 2009 High school diploma in Arts and Design: Architecture J. A. Zachrisson s secondary school, Kungsbacka August 2003 June 2006 Rstudio for Architecture, Gothenburg Internship Summer 2013 and 2014 Lummelundagrottan AB, Visby Guide June 2009 ovember 2009 Vikingabyn, Tofta (Gotland) Guide June August 2007 Arkitektgruppen AB, Kungsbacka Practical occupational experience 2002 City Planning Office, Varberg Practical occupational experience

3 projekt s. 4 s. 12 s. 16 s. 21 s. 24 Konferenshotell studentbostäder stadsplanering stadsbostäder Blyertsteckning Hotell Oasen. Intill Järntorget i Göteborg planeras att byggas ett hotell kombinerat med konferensanläggning. Inför Göteborgs 400-årsjubileum finns potential att stärka evenemangs- och regnstaden utåt Göta älv, vilket ett hotell med offentlig vinterträdgård och terrassplan med utsikt över staden kan erbjuda. Simon Hasselblom (2014) Luceum. En f.d. skolbyggnad ska byggas om till studentbostäder tillsammans med offentlig verksamhet. Gemensamt utnyttjande av vissa rum sparar yta. Golvytan i den befintliga delen är väl utnyttjad till många väl valda funktioner för gemensamma ändamål som café, simhall, verkstad och teater. Simon Hasselblom och John Bogren (2014) Tuve - Puls genom stad och land. Tuve är en liten stadsdel 6 km norr om Göteborgs centrum, placerat i ett gränsland mellan tät- och glesbygd. Projektering kring populationsökningen från 9000 pers. till pers. innefattar bostäder, service, handel och arbetsplatser. Simon Hasselblom, Christoffer Holmström och Jorunn Karlsson (2014) Box Livin. Borås växer snabbare än någonsin. Placerat i ett gränsland mellan kvarter och industri blir ett åttavånings punkthus ett svar på denna populationsökning. Dock vill många behålla sina villaträdgårdar, men de vertikala trädgårdarna visar att förtätning och trädgårdsidyll går att förena. Simon Hasselblom (2013) Kroki och porträtt. Teckning har alltid varit viktigt för mig, där jag tränat kroki, modell- och porträtteckning - med spann från 15-sekundersavbildning till 94 timmar. Simon Hasselblom ( ) 3

4 Hotell Oasen. Offentlig vinterträdgård. hotell. konferens. skybar. kultur- och evenemang. 1. Ö Simon Hasselblom Chalmers Arkitektur, A3 S V platsen Inför 400-årsjubelieumet är det viktigt att dels göra regnstaden Göteborg till en attraktiv plats oavsett väderlek och dels stärka evenemangsstadens kontakt med älvrummet. Masthuggskajen, väster om fastigheten, ska få bostäder utåt älven, där centrum ska brösta upp sig sig från bägge håll av älven. Att vid hotellprojektering fronta sig mot älven går därför i linje med gängse strategi. Intill Järntorget i Göteborg planeras att byggas ett hotell kombinerat med konferensanläggning. Inför Göteborgs 400-årsjubileum finns potential att stärka evenemangs- och regnstaden utåt Göta älv, vilket ett hotell med offentlig vinterträdgård och terrassplan med utsikt över staden kan erbjuda. Heurlins plats Skeppsbron 2. Ö 3. S S V Platsen för hotellet är i centralt läge, nära älven och knutpunkten Järntorget. På området finns det behov av mäss-/konferenslokal, bl.a. då Gothenburg International Filmfestival årligen fixar temporär paviljong på fastigheten. Dock landar denna paviljong på en märklig plats i nuläget då området är ett upplöst stadsrum norrut med storskaliga Värmeverket (Göteborgs energi) strax ovanför fastigheten. Fastigheten hamnar i ett gränsland mellan det urbana och täta gatunätet i söder mot det öppna industriområdet i norr. För att öka attraktionskraften till området gäller det att förlänga ett småskaligt stadsmönster norrut, att täta till gaturummet, men också hävda sig som ett landmärke för att annonsera en tydligare riktning norrut. Dock är fastigheten intryckt intill Folkets hus väldiga volym, i skymundan och i skuggläge. Situationsplan 1: Järntorget 4 Folkets hus Ö 4. Ö 5. Ö PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO S S V V V

5 Heurlins plats Tidig skiss av byggnaden som öppnar upp sig norrut. Byggnaden trädgården För att rikta sig mot älvrummet, som en famn, behöver byggnaden öppnas upp i denna riktning (se bild 3). Att angöra en vinterträdgård i denna öppning, för såväl kultur, socialt liv och kommers, gör regn- och slaskstaden Göteborg attraktiv året om. Att rikta trädgården i norrut minskar behovet av kylning i byggnaden, emedan värmen inte blir lika hög som åt andra väderstreck. För att få in mer ljus i vinterträdgården lyfts byggnadskroppen upp och skapar, visuellt sett, två byggnader på varandra, med en terrass i mitten (se bild 4). Denna kan utnyttjas för att få en generös utsikt, inte bara utåt älven, utan även inåt staden, med Järntorget alldeles nedanför. Heurlins plats, strax norr om fastigheten, kommer få större dragning då folk rör sig från det offentliga innerummet till det offentliga uterummet då vädret tillåter. Byggnadsvolymen ovanför terrassen blir ämnad för hotellrum. För att hotellgäster ska få kontakt med trädgården i gatuplan får byggnaden ett atrium i mitten (se bild 5), vilket erbjuder generösare ljusföring för både hotell och vinterträdgård. AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Med ingång från söder och norr, samt genom butiker från öster, når man stadens inglasade trädgård som är tillgänglig helårs för alla. Trädgården kan utnyttjas för evenemang, såsom till filmfestivalen. Under julen blir platsen självklar för inomhusmarknad. Regnstaden Göteborg erbjuder plötsligt ett naturligt andra hem för göteborgarna att träffas på över en kopp kaffe, med den tjocka vegetationen runt sig, trots snöslaskigt väder utanför. Butikerna annonserar sig både inåt trädgården och utåt gatan. 5 Gatuplan 1: Järntorgsgatan

6 KOFERES Från gatuplan når man via hiss i nordöstra fasaden en väntsal med reception för konferens. I två plan erbjuds fem mindre konferensrum för 10 personer, tre rum för 20 personer, två rum för 30 personer samt ett rum i dubbel takhöjd för 300 personer. I första konferensplanet har personalen omklädningsrum. terrassen För att koppla fastigheten till älven och omgivande bebyggelse ytterligare krävs att utblickar medges åt alla väderstreck. För att öka attraktionskraften blir det naturligt att skybar, restaurang, festvåning och frukost sker på en sådan plats, med utsikt över Göteborg. Strategiskt blir det smartast att placera detta mellan de nedre våningarnas trädgård och konferensanläggning och de övre hotellrumsplanen. Med öppen planlösning erbjuds utblickar åt alla väderstreck från alla publika rum. Här uppe placeras frukosten i både inom- och utomhusmiljö åt morgonsolens öst- och sydläge. Från gatuplan tar man hissen rakt upp i skybar, med utsikt över älven i kvällssolsläge. Såväl som i trädgården i gatuplan går frukosten och restaurangen i varma och jordiga toner. ordvästsidans skybar och festvåning går i kallare, blålila toner. Terrassen blir stället att ringa in 400-årsjubileet på. (ovan) Material- och inredningsexempel på skybaren, med panoramavy över Göta älv. (nedan) Frukostens uteservering i sydöstlig morgonsol. AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Konferensplan 1: Terrassplan 1: PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO

7 Sektioner, fasader, detaljer HOTELLPLA och källarplan Sektion A-A 1:200 AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Hotellrumsplan / ormalplan 1: Källarplan 1:400 PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO

8 RODUCED BY A AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT TODESK EDUCATIOAL PRODUCT Sektionsutsnitt: Yttervägg och bjälklag 1: Sektion B-B 1: PRODUCED BY A AUTODESK EDU PRODUCED BY A AUTODESK EDUC

9 PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO orrfasad utsnitt 1: orrfasad 1: A AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT A AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Detaljsektion 1:10 0 0,5 1 9 PRODUCED BY A AUTODESK EDU

10 De nedre våningsplanen får ett taktilt och småskaligt uttryck av skiffersten med tätt regelbundna pelare av glaserat tegel. Den övre byggnadsvolymen, som tydligt separeras från den nedre med det upplösta terrassplanet emellan, får ett storskaligare uttryck med cortenstål. Östfasad utsnitt 1: AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT 10 PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO Östfasad 1:

11 I taket av vinterträdgården, i höjd med terrassplanet, finns en valvbåge som spänner mellan två trapphusschakt. Ovanpå bågen ansluter balkar, under hotellrummens mellanväggar. Balkarna bär upp ovanliggande tryck från hotellrumsplanen. Eftersom balken placeras under hotellrumsplanen kan hotellrummens mellanväggar förbli obärande, vilket underlättar framtida ombyggnad. För ljudisolering mellan rummen används stålregelstomme. För att lösa upp förhållandet mellan ute och inne på terrassplanet är det av vikt att uteterrassen inte ligger på annan höjdnivå än insidan. Eftersom bjälklaget som möter uteterrassen kräver isolering kommer denna bli högre, men genom att sänka ner denna och skapa två bjälklagstyper - en med och en utan isolering - kommer nivån att vara densamma. ivåskillnaden på undersida bjälklag syns heller inte då undertaket döljer denna. Dagvatten från terrassen rinner ner i ett rör som leds bort till ett av de vertikala schakten, vidare ner i marken. Skifferstenen och cortenstålet sitter båda infästa i väggen med samma princip; vertikala profiler som fästes in med vinkeljärn. Det är av vikt att skifferstenen når ända upp till terrasskanten på samma sätt som cortenstålet når ända ner till undersida terrasstaket. Luftspalten som bildas vid de vertikala profilerna gör cortenstålet till en droppnäsa för regnet. UTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Sektionsutsnitt: Valvbåge 1: Detaljsektion: Terrass 1:10 0 Detaljerna är skurna i mötet mellan yttervägg och terrassbjälklag, samt terrasstak och ovanliggande yttervägg. 0,5 PRODUCED BY A AUTODESK EDUCA 1

12 Sprakande förbränning i nyskapandet av Vinkeln Hedersomnämnande En f.d. skolbyggnad i utkanten av Västerköping ska byggas om till studentbostäder av John Bogren och Simon Hasselblom Dagens studentbostäder brister i den ensidiga solljusföringen och rumsutformningen, långsträckta korridorer, kökens begränsade utrustning och tillagningsytor samt den minimala inrymningen av möbler. Genom att de boende delar på vardagsrum och kök kan man få in fler er i byggnaden samtidigt som rumskvaliteterna ökar och att köken blir fullt utrustade och rymliga. Gemensam yta kan dock leda till påtvingad social aktivitet. Om en boende ordnar fest i köket tvingas alla förhålla sig till denna, även de som inte vill delta. Därför bör den boende ges frihet att välja mellan flera vardagsrum och kök i olika storlek. Grannsämjan stärks därav, vilket också gemensam aktivitet såsom odling kan göra. Utöver utformning av studentbostaden är bristen på ickekommersiella, offentliga rum i samhället viktig att behandla, i synnerhet för den unga generationen som förlorat kontakten med föreningslivet. Hur främjas skapandet? Den delningskultur som finns på Internet är något som kan utnyttjas i arkitekturen, med delning av resurser såväl som ytor. Att angöra en offentlig plats för skapande, socialt liv och fysisk aktivitet kan bidra till ökad livskvalitet och attraktionskraft i området. Med sprakande puls sätts Vinkeln på kartan! Den återskapade aktiviteten i den gamla bygganden blir en antändning för huskroppen, som likt en torr kolbit åter alstrar värme och energi. Keramik, som också är sprungen ur förbränning, blir ett självklart materialval vid gestaltningen av nybygget. 1 12

13 Fabriken Verkstaden blir en plattform för skapande. I den slutna delen finns maskiner, verktyg och 3d-printer för alla att använda. Här reparerar du din cykel eller snickrar ihop något eget. Den öppna delen är ämnad för studiecirklar och kontorsrelaterade aktiviteter, där skärmväggar kan anpassas efter behov. Lokalen har en scen där musik- och teaterframträdanden, filmvisningar och föredrag kan anordnas, med caféet som läktare. Ytan är perfekt som dansgolv, med DJ på scenen. 1 Caféet Caféet är hjärtat i byggnaden, med varma toner och doft av nyrostat kaffe. På morgonen serveras färskt bröd, på eftermiddagen blir det en självklar studieplats och på kvällen en samlingsplats med vännerna över en kall öl. Oasen Ur mötet mellan bibliotek och simhall uppstår en sällsamt stimulans. Söderljuset gassar ner i poolen och reflekteras upp som en kluckande vattenspegel i bibliotekets undertak. Genom inträdeskort blir simhallen tillgänglig medan biblioteket står öppet för alla. A Entréplan Skala 1: Café 2 - Bibliotek 3 - Badhus 4 - Scen + möte 5 - Verkstad 6 - Klättervägg 7 - Utomhusgym Svenska kakel - CE.SI matt - Vanadio, Ocra, Cromo, Corallo, Banana, Tabacco. 4 2 På bottenvåningens fasad används ett varmt spektrum av klinker som huggs likt stor mosaik. För att kontrastera mot markplanets brinnande fackla av färger blir bränt trä på de övre planen som en stigande rökpelare. 5 3 A I sällskapsrummen finns keramik i form av bränt tegel. Porösheten och hålen absorberar ljud. 6 7 Trädgården Utomhusgymmet omfamnas av frodig vegetation i trädgården, där man sommartid kan njuta av de taktila rumsligheterna som uppstår av tätbevuxna häckar, buskar och träd. Caféets uteservering blir strategiskt placerad i söder- och västläge. Grillplatsen är mötespunkt helårs, där en klättervägg och ett cykel- och soprum blir tryggt vindskydd under vindpinad höst och vinter Sektion A-A skala 1: Kakelpalatzet - Hexcube Pronto kakel - Piedra de Plata Varianter på väggbeklädnad i det offentliga rummet finns i möten av skiffer, kakel och vitputs

14 Privata livet De privata rummen med egna badrum kan utformas friare än normala studenter emedan ytan för flera nödvändigheter avlastas till andra rum. En enkelsäng och skrivbord ersätts lätt med en dubbelsäng. ormalplan Skala 1: Kök 2 - Tvättstuga 3 - Sällskapsrum 4 - Balkong Gemensamma ytor Ett mångfaldigt utbud av kök, matplatser, vardagsrum och loungehörnor av varierad storlek och karaktär skapar frihet, där dagsljus medges från flera håll. Takterrassen Skala 1:300 Gemensamma odlingar för studenterna är socialt, ekologiskt och ekonomiskt. På ett soldränkt däck rekreerar man sig efter mödosamt arbete i jorden. Utöver odling finns sedumtak som underlättar dagvattenavrinningen

15 Sällskapsrum 15

16 50 % Trade Gothic Asitem. Um re voles as es autescid qui nat autatempor maiosaerum fugia ipsa quiam aciist, optia que porum esequo tem vellabo. Et veles ab imendae Tuve O. 20. R70, G70, B70 TRADE GOTHIC O % Day Roman. R0, G0, B0. Lore lati sit alicient invel et la voluptas doloriberum commolent volorro quam qui blandip sandit mint et que nimet acero quidit, sum endunto tatiuscia nobis et earum hilis mo dem cus. Untibus. Emquiasperae non res aut repuditis acerum ipid quam, qui conest, enet ium rest, offictu restibu sapiet parum re consequodit essunto rerrum volor sam accuptatus. Puls genom stad och land Day Roman. Lore lati sit alicient invel et la voluptas doloriberum commolent volorro quam qui blandip sandit mint et que nimet acero quidit, sum endunto tatiuscia nobis et earum hilis mo dem cus. Untibus. Emquiasperae non res aut repuditis acerum ipid quam, qui conest, enet ium rest, offictu restibu Tuve är en stadsdel 6essunto km norr om Götesapiet parum re consequodit rerrum volor sam accuptatus. borgs centrum, placerat i ett gränsland melati doluptatemo ipsuscient minim quo tem audant quat. Asitem. Um re voles as es autescid qui nat autatempor maiosaerum fugia ipsa quiam aciist, optia que porum esequo tem vellabo. Et veles ab imendae 50 % Asitem. Um re voles as es autescid qui nat autatempor maiosaerum fugia ipsa Tuve har en idag stark identitet bland dequiam aciist, torghandeln. Här finns närhet till många optia que porum boende, med sin småstadskaraktär och esequo tem vellabo. naturområden, friskvård och friluftsliv. Et velescenab imendae närhet men avskildhet till Göteborgs lan tätbebyggd stad i söder och landsbygd i norr. Det nuvarande invånarantalet på 9000 trum. Det rika föreningslivet bidrar till god förväntas öka med 2500 under en tioårsperi- sammanhållning inom grannskapen. Här 1, 2, 3 od. I ett vertikalt stråk, som förenar Tuve, finns en självständig anda som går igen i kommer aktiviteter, bostäder och service att exempelvis småskalig ört- och klädprodukerbjudas. tion, vilka sedan blir en del av den lokala 2500 personer flyttar Service: socialt, kultur- till Tuve ell, kommersiell TUVE 1 Arbetsplatser De olika grannskapen har ofta homogena upplåtelseformer, där det är sällsynt att blanda hyresrätter med bostadsrätter. Samtidigt bidrar alla återvändsgator till avskurna grannskapsenklaver som försvårar integrering och social hållbarhet, så trots god sammanhållning inom varje grannskap är en utmaning att stärka Tuve som helhet, med hänsyn till integrering, självständighet och stolthet. Tankar från Tuvebor under besök i Tuve hösten I want a big mall! Create an opportunity for companies to grow, and also take care of all these green areas in Tuve, as a garden city. Tuve idag 2 Många naturområden för både unga och gamla. Djur, bär, svamp, stigar för att gå och träna. Ridstigar. Vi har bott här i 40 år. GÖTEBORG Befintliga grannskapsenklaver 16 Meters 5 000

17 3 VISIO För att stärka självständigheten i Tuve är det viktigt att lokalisera dess lokala resurser, där bebyggelsen är omgiven av Hisingsparken i söder och landsbygden i norr. Genom att koppla samma Tuve och dess omnejd finns möjlighet att skapa ett kretslopp, där produktion, konsumtion och kultur lever sida vid sida. Bo kvar i Tuve Bevara befintlig natur Grannskapen möts Utnyttja lokala resurser Öka social integration mellan grannskapen 4 I mötet skapas ett aktivitetsstråk För att stärka sammanhållningen mellan grannskapen finns möjlighet att låta de boende mötas mellan bostadsenklaverna i ett gemensamt aktivitetsstråk, på en plats som idag är obebyggd. Detta stråk ansluter inte bara olika grannskap utan även föreningar och aktiviteter på vägen genom Tuve. Att göra saker tillsammans kan stärka tilliten och tryggheten i stadsdelen. För ökad integrering är tillgängligheten mellan grannskapen viktig att eftersträva, varför återvändsgatorna därför bör länkas samman från grenverk till nätverk. Bebyggelsestrukturen är varierad, med stadsbygdens täta gata och verksamheter i kontrast till landsbygdens natursköna och öppna landskap. För att förstärka karaktären av småstadens självstädighet är närheten till stad och land en förutsättning för produktion, konsumtion och socialt liv i symbios. Tuves befintliga bebyggelse kommer inte ersättas utan enbart kompletteras eftersom ny bebyggelse enbart byggs på oexploaterade områden. På så sätt ökar möjligheten att dagens Tuvebor ska fortsätta att känna sig hemma. Etapp 1 För att så tidigt som möjligt integrera hela Tuve i aktivitetsstråket förutsätts punktinsatser på Tuve torg och utmed stråket, där befintliga aktiviteter rustas upp och utvecklas. Etapp 2 Stråket förtätas med bostadsbebyggelse och fler aktiviteter. 17 Etapp 1 Etapp 2 Odling, nöje Tuve Torg Friskvård Bebyggelse 1: m

18 Översikt Aktivitetsstråket sträcker sig som en ryggrad genom Tuve, ut mot alla grannskap. Odling, öje I lantlig miljö skapas samlingsplatser, med gruppaktiviteter såsom odling, lek och underhållning. Tuve Torg Stadspulsen i området förstärks av tät bebyggelse på koncentrerad yta. Området är strategiskt placerat i en idag naturlig knutpunkt i Tuve. Friskvård I stråket finns friskvårdsaktiviteter som kompletterar Hisingsparken i söder, med sina välbesökta motionsspår, ridstigar, kolonilotter och grillplatser. Bostäder boendeform antal tot kvm boende Seniorbostäder (2 rok) Småer (1-2 rok) Stora er (3-4 rok) Radhus Parkering Behov för bostäder Behov för verksamheter P-hus Tuve Torg med bilpool P-hus Södra Tuve Hem med bilpool Gatuparkering/markparkering 2500 personer flyttar till Tuve ålder % antal ya verksamheter och service kvm Förskola + grundskola Tuve Torg kvm Skola med utbildning inom jordbruk/ odling orra Tuve Hem kvm 365 st 245 st 250 st 240 st 120 st ya bostäder + stråk Lägenheter Radhus Service + stråk Skolor Handel Social service Arbetsplatser Parkeringshus Befintliga aktiviteter + nya aktiviteter utmed stråk Odling, nöje Friskvård Föreningsliv Befintligt gatunät + stråk och busshållsplatser Cykel-, gång- och bilnät samlingslokal P Odling, nöje Tuve Torg 18 Friskvård m Stråket

19 verksamheter + bostäder och gård torgrum träd cykel träd gång parkering bil parkering gång gård olehultsvägen bänkar plantering TUVE TORG Tuve Torg blir den naturliga mittpunkten i aktivitetsstråket, med det smala gaturummet som emellanåt öppnar upp sig i små torgrum för handel och socialt liv. Kvaliteten med Tuve Torg är att det är ett stråk med naturlig rörelse genom Tuve, med verksamheter i de nedre planen och bostäder i de övre. Torget vaknar tidigt och håller sig aktivt hela dagen med bageri, uteserveringar, skola, lekplatser, gym, service och butiker. Busshållplats En busshållplats placeras strax norr om ett av torgrummen, där den småskaliga stadspulsen lockar nyfikna förbipasserande att stiga av. Gata - olehultsvägen För en trygg och koncentrerad torgmiljö smalnas gatan av, så att cykel, buss och bil delar fält. Tuve Torg - olehultsvägen Stråkets tre torgrum har handel, sittplatser, lekplatser och uteserveringar. Torgrummen markeras med tvärgående stenläggning, med trafik på gåendes villkor. Passage Från bostadsområdet orumshöjd i väst nås Tuve Torg genom en passage dagtid. busshållplats servering lek bänkar bänkar torghandel servering verksamhet verksamhet verksamhet Befintlig byggnad Bostäder placeras ovanpå befintlig byggnad, där verksamhetsytan i bottenplan utökas mot olehultsvägen. På befintligt tak tillkommer en takterass för de boende i byggnaden. lekplats inlast bänkar för- och grundskola Längs Tuve Torg finns verksamheter i bottenplan och bostäder i de övre planen. Lekplats I anslutning till kyrkan finns en lekplats. plantering kyrka 19 1: m

20 trädgård förträdgård odling växthus gång förträdgård trädgård cykel bil bollplaner odling köksträdgård TUVE HEM Gång- och cykelstråk Gång-, cykel- och bilstråk kopplar samman omkringliggande grannskapsområden. Bil- och cykeltrafik sker på gåendes villkor. cykelförråd Tuve Hem är placerat i ett gränsland mellan stad och land. I den gemensamma köksträdgården kan de boende skörda inför kvällens middag eller sitta i pergolan och småprata med grannarna. Skördesäsongen förlängs med ett växthus utmed stråket - en mötesplats som blir lyckan i mörkret sena höstkvällar. Cykelförråd I området finns cykelparkeringar tillgängligt. Lekplatser Lek nära bostaden. bod lekplats odling köksträdgård bod Radhus och er blandas i området för att möjliggöra varierade upplåtelseformer. Att erbjuda hyresrätter vägg i vägg med bostadsrätter skapar möjlighet för ökad social integration. Odling/köksträdgård Lokalproduktion sker utomhus och i växthus. pergola Parkeringar Tillgänglighetsanpassade parkeringar nära till bostaden. Även gästparkeringar. odling växthus radhus radhus radhus radhus Växthus och pergola Mötesplatser för boende och förbipasserande uppstår i naturskön inne- och utemiljö. lekplats cykelförråd Moduler med radhus och er blandas i området. 20 1: m

21 BOX LIVI av Simon Hasselblom Borås växer snabbare än någonsin tidigare. Placerat i ett gränsland mellan kvarter och industri blir ett åttavånings punkthus ett svar på denna populationsökning. Hustypen har låg exploateringsgrad i relation till antalet bostäder samtidigt som den levererar vidsträckta utblickar. Villaförortsexploateringen skedde i Borås under 1920-talet. Samtidigt är vi idag måna om att förtäta. Att tvingas lämna villaområdenas trädgårdsidyll för punkthusets täthet är en förlust. Dock är tomten för punkthusprojektet såpass central, med Viskan precis intill, att det är dumt att inte göra platsen offentlig. Det är förmätet att avsocialisera området genom att skärma av det. BORÅS 1 2 BUTIK LÄGEHETER ELCETRAL APPARATRUM STUDETLÄGEHET 49 KVM + 12 KVM UTEPLATS + 4 KVM FÖRRÅD (KÄLLARPLA) STUDETLÄGEHET 57,5 KVM + 12 KVM IGLASAD TRÄDGÅRD + 4 KVM FÖRRÅD (KÄLLARPLA) CYKELPARKERIG SOPRUM KROKSHALLSBERGET ILLUSTRATIOSPLA 1:400 (A3) SVE ERIKSOSGATA SOPHÄMTIG PLATS FÖR BRADBIL 2 1 GRILL CYKEL- OCH GÅGSTRÅK CETRUM VISKA Fokus bör istället läggas på ett trivsamt offentligt rum vid stad och å men med privata vertikala trädgårdar. Att ha möjlighet att kunna välja det offentliga eller privata uterummet ger frihet och trygghet till de boende. Stadsbostaden utformas därmed för den som vill känna doften av nyklippt gräs och ligga i hängmattan i motljus, men samtidigt också ha nära till stadslivet, med en butik redan i entréplan. Denna gatuplansbutik, som annonserar sig norrut, västerut och söderut, blir inte bara en närbutik för de boende utan också startskottet i förlängningen av centrum längs Sven Eriksonsgatan, som därmed omvandlas från bakgata till centralt stråk Villaförortens trädgårdar är en kvalitet som går att utnyttja i stadens punkthus. Genom att placera huskropparna på varandra men med spegelvänt placerade trädgårdar medges generöst med ljus i dubbel takhöjd. För att ytterliggare krympa ytgränsen kopplas de fristående enheterna ihop till en kropp. 21 Med samma ytsnålhet kan en tillökning av bostäder erbjudas vertikalt utan att ge avkall på närheten till sin egen odlingsbara trädgård. Man kan bevara sitt eget smultronställe avskilt då trädgårdarnas och ernas disponering motverkar insyn.

22 BOX LIVI UTFORMIG AV LÄGEHETER SEKTIO Lägenheterna är utformade så, att följande kvaliteter medges: Tillgång till egen odlingsbar inglasad trädgård med dubbel takhöjd. Ingen insyn mellan erna, inte ens från trädgården. Alla er får ljus ifrån två håll, där ingen begränsas till enbart östläge. Rymliga er med långa siktlinjer i rumsföljd och generös takhöjd. Möjlighet att förlänga odlingssäsongen genom trädgårdens halvklimatskal. Varierade ljusspel i en möjliggörs då solljuset filtreras genom trädgårdens bladverk. Möjligheten att som stadsbo leva nära årstidernas växlingar. SEKTIO 1:400 (A3) HEMMAKOTORET KOMPISBOSTADE GRÖRUMMETS PLACERIG VÄXLAR MELLA VARJE VÅIGSPLA ORMALPLA 1:200 (A3) 2 RK 74,5 KVM + 12 KVM IGLASAD TRÄDGÅRD + 5 KVM FÖRRÅD RK 88 KVM 2 RK 71,5 KVM + 12 KVM IGLASAD TRÄDGÅRD + 12 KVM IGLASAD TRÄDGÅRD + 8 KVM FÖRRÅD + 5 KVM FÖRRÅD yckeltal (BOA/BTA): 0,79 % Månadshyra för normal: kr Trädgårdarna är som staplade blomlådor på varandra, med nedsänkt och utåtlutande bjälklag. Överskottsvattnet från jorden leds ut i kanten på lådan där stuprör med dagvatten fångar upp det silade jordvattnet. Genom öppningsbara glasväggar blir trädgården är ett halvklimatskal med ventilation på ovansidan. Hela konstruktionen är självbärande med pelare. För att undvika köldbryggor kan konstruktionen därför placeras med en marginal från bostaden. 22 ALTERATIVA BOEDESITUATIOER 1:200 (A3) GEMESAM YTA PRIVAT YTA GRÖRUM / ODLIGSRUM

23 BOX LIVI SYD- OCH ETRÉFASAD 1:400 (A3) ÖSTFASAD 1:400 (A3) Jordfärgad betong Trädgårdarnas glas får ett dominant uttryck i fasaden. Glasväggarna möter mörk och jordfärgad betong, ett färgval som talar med Krokshallsbergets vegetation. För att balansera byggnadens karaktär möts vi av ett ljusgrått cederträ som i sin tur talar med omgivande, beigefärgade bebyggelse. Grå cederträ ITERIÖRPERSPEKTIV: TYPLÄGEHET 23

24

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1 4-1001 5-1001 4 rok, 106 kvm Hus 4, 5, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och Drottninggatan Stor uteplats på 22 kvm i förlängning av vardagsrum Balkong

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

det är inne att vara ute

det är inne att vara ute Öppenhet och utsikt Terrasser i sollägen Vindskyddad insida Naturen in på knuten Mitt i Stenungsund TANKAR Solgårdsterrassen, stadsdelen Från Parkers väg leds en huvudgata in till Solgårdsterrassen. Den

Läs mer

hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur

hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur station/kontor situationsplan 1:5oo O 1O 2O 3O 4O 5O m norr Hotel post studentbostäder Den nya Åkareplatsen är en plats som ger skäl

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Ekbacken Radhus 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Stadsskogen - Alingsås nya stadsdel Den nya stadsdelen i Alingsås, Stadsskogen, kommer att erbjuda närmare 1000 nya hem och är ett av Västsveriges

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla S:t Ilian Bostadsrätter med plats för alla Gott om plats, både inne och ute Ulla Kolb är arkitekt SAR/MSA med 30 års erfarenhet av bostäder, alltifrån småhus till flerfamiljshus, och arbetar vid det stora

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Ett modernt boende i en ny stadsdel. Välkommen till Brf Tegnérlunden 2 i Västerås

Ett modernt boende i en ny stadsdel. Välkommen till Brf Tegnérlunden 2 i Västerås Ett modernt boende i en ny stadsdel Välkommen till Brf Tegnérlunden 2 i Västerås Välkommen till Tegnérlunden 2 - spännande arkitektur och inspirerande natur Brf Tegnérlunden 2 i Gideonsberg är ett nytt

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Spinnrocken 112 nya hyreslägenheter i city CITY/CENTRALT

Spinnrocken 112 nya hyreslägenheter i city CITY/CENTRALT pinnrocken nya hyreslägenheter i city CITY/CETRALT Innergården är en oas, avskild från stadens puls. Läs tidningen i skuggan från ett träd, ät lunch på en filt i gräset eller njut av ljumma sommarkvällar

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser Med reservation för ändringar. 1 Kalvshällavägen Situationsplan IKEA Stockholm Quality Outlet Majorsvägen Jaktfalken Herculesgatan Barkarbyvägen Karlslundsvägen

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang Många ljusinsläpp SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang En analys av den traditionella Dalslandstugan har fått ligga till grund för förslaget, som tar fasta på naturnära kvaliteter, enkla flexibla

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering -0901 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och intilliggande park Stor uteplats på 23 kvm Öppet samband mellan kök och vardagsrum

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

4-2014. Centralt läge för hyresrätter Sid 8

4-2014. Centralt läge för hyresrätter Sid 8 Objektivt 4-2014 Exklusiva egnahem i Lund Sid 2 8-vånings punkthus i Svedala Sid 6 Centralt läge för hyresrätter Sid 8 På Källbyområdet i södra Lund har NIMAB Entreprenad uppfört totalt 20 stycken exklusiva

Läs mer

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 FRÖSAKULL Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 Välkommen till Frösakull! I Frösakull, Tylösands närmsta granne, ligger Kv Havsporten idylliskt

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Top of the line hus, nära centrum

Top of the line hus, nära centrum Top of the line hus, nära centrum Vi vann markanvisningstävlingen och kan stolt erbjuda er ett top of the line hus i centrala Luleå med byggstart i oktober. Husen är ritade av Arkitekterna Krook & Tjäder

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

STADSSKOGEN. Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS

STADSSKOGEN. Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS STADSSKOGEN Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS Välkommen till Ekbacken! Med bästa läge i Alingsås nya stadsdel Stadsskogen växer området Ekbacken fram. I en vacker, starkt lutande sluttning i väste

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

Mer av det mesta. Brf Frodigheten

Mer av det mesta. Brf Frodigheten Mer av det mesta. Brf Frodigheten Projektbeskrivning. Bostadsrätterna i kvarteret Frodigheten ligger i den attraktiva stadsdelen Fålhagen i centrala Uppsala. Alldeles i närheten finns S:t Göransparken

Läs mer

HUS TILL SALU I STRÖMSTAD

HUS TILL SALU I STRÖMSTAD HUS TILL SALU I STRÖMSTAD Vi bygger 20 stycken nyckelfärdiga villor med äganderett på Tångenvägen www.husistromstad.se Nytt bostadsområde på Tången i Strömstad. På Tångenvägen i kvarteret Naten, nordost

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Penthouse. LIMHAMN LIMHAMNSKAJEN JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel

Penthouse. LIMHAMN LIMHAMNSKAJEN JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel Penthouse 6 JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel Penthouse Penthouse nr våning r.o.k boyta terrass sid 5101 98 62 8 9 6101 98 65 40 41 41401 4 4 125 74+10 42 4 71401 4 4 14

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016.

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016. Lokalfakta Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm Byggnadsår: 2014 Lokalyta ca: 58-75 kvm Rumshöjd ca: 3,28 meter brutto Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016 Kontakt: JM

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad Tillväxt, miljö och regionplanering Ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden Grönska för klimatanpassning, rekreation och biologisk mångfald

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Välkommen. Bostadsrättslägenhet, Farsta - Hökarängen. Pris från: 1 100 000 kr, Boarea: från 65 m²

Välkommen. Bostadsrättslägenhet, Farsta - Hökarängen. Pris från: 1 100 000 kr, Boarea: från 65 m² Objektbeskrivning Välkommen Bostadsrättslägenhet, Farsta - Hökarängen Pris från: 1 100 000 kr, Boarea: från 65 m² Mäklare: Tommy Sundvall Telefon: 08 659 03 01, Mobiltelefon: 0708 74 05 45 e-post: tommy.sundvall@maklarhuset.se

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer