portfolio ett urval Simon HaSSelblom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "portfolio 2013-2014 ett urval Simon HaSSelblom"

Transkript

1 portfolio ett urval Simon Hasselblom

2 Om mig Simon Hasselblom Gibraltargatan 84 lgh. 1105, , Göteborg simonhasselblom.com tel CV Som 11-åring var jag förälskad i gröna tak och fönsterspröjs. Här är en teckning från den tiden. Jag heter Simon Hasselblom och tar till sommaren kandidatexamen som arkitekt. Så länge jag kan minnas har jag haft passion för berättande och byggnader. Den ena passionen har med empati för användaren att göra, den andra om den byggda miljön. Som åttaåring satt jag med vinterkölden utanför fönstret och tecknade planer och 3d-sektioner. Som 10-åring började jag modellera byggnader i 3D på datorn. Som 13-åring var jag med att utforma entrén till min grundskola. I samma ålder och som 15-åring gjorde jag prao på stadsbyggnads- repektive arkitektkontor. Att läsa design och arkitektur på estetiska programmet under gymnasiet var ett självklart val. Efter studenten tog jag kandidatexamen inom gestaltning i konvergerande medier, med inriktning berättande. Jag har arbetat som guide och aktivitetsledare på tre turistanläggningar. Med disciplin, precision, eftertanke och utmärkt teckningsfärdighet sedan barndomen ligger mina kvaliteter i inlevelse och omtanke för användaren, poetisering, känsla för rumslighet och förmågan att kommunicera såväl visuellt, skriftligt som verbalt. Övriga intressen är skrivande, tonsättning, regi och filmarbete. verktyg UTBILDIG erfarenhet education experience Modellering AutoCAD Revit Rhinoceros (inkl. Grasshopper) Sketchup Visualisering och kommunikation 3D-Studio Max Vray Illustrator Photoshop InDesign Officepaketet: Word, Excel, etc. Arkitektur Chalmers tekniska högskola, Göteborg pågående Teaterdramatik Göteborgs universitet augusti januari 2012 Filosofikandidatexamen i gestaltning i konvergerande medier Högskolan på Gotland, Visby augusti 2006 juni 2009 Studentexamen i estetiska programmet design, inriktning arkitektur J.A. Zachrissons gymnasieskola, Kungsbacka augusti 2003 juni 2006 Rstudio for Architecture, Göteborg Praktik Sommaren 2013 och 2014 Lummelundagrottan AB, Visby Guide juni 2009 november 2009 Vikingabyn, Tofta (Gotland) Guide juni augusti 2007 Arkitektgruppen AB, Kungsbacka Prao 2002 Stadsbyggnadskontoret, Varberg Prao 2000 Architecture Chalmers University of Technology, Gothenburg August present Bachelor of Arts with a major in Convergent Media Gotland University, Visby August 2006 June 2009 High school diploma in Arts and Design: Architecture J. A. Zachrisson s secondary school, Kungsbacka August 2003 June 2006 Rstudio for Architecture, Gothenburg Internship Summer 2013 and 2014 Lummelundagrottan AB, Visby Guide June 2009 ovember 2009 Vikingabyn, Tofta (Gotland) Guide June August 2007 Arkitektgruppen AB, Kungsbacka Practical occupational experience 2002 City Planning Office, Varberg Practical occupational experience

3 projekt s. 4 s. 12 s. 16 s. 21 s. 24 Konferenshotell studentbostäder stadsplanering stadsbostäder Blyertsteckning Hotell Oasen. Intill Järntorget i Göteborg planeras att byggas ett hotell kombinerat med konferensanläggning. Inför Göteborgs 400-årsjubileum finns potential att stärka evenemangs- och regnstaden utåt Göta älv, vilket ett hotell med offentlig vinterträdgård och terrassplan med utsikt över staden kan erbjuda. Simon Hasselblom (2014) Luceum. En f.d. skolbyggnad ska byggas om till studentbostäder tillsammans med offentlig verksamhet. Gemensamt utnyttjande av vissa rum sparar yta. Golvytan i den befintliga delen är väl utnyttjad till många väl valda funktioner för gemensamma ändamål som café, simhall, verkstad och teater. Simon Hasselblom och John Bogren (2014) Tuve - Puls genom stad och land. Tuve är en liten stadsdel 6 km norr om Göteborgs centrum, placerat i ett gränsland mellan tät- och glesbygd. Projektering kring populationsökningen från 9000 pers. till pers. innefattar bostäder, service, handel och arbetsplatser. Simon Hasselblom, Christoffer Holmström och Jorunn Karlsson (2014) Box Livin. Borås växer snabbare än någonsin. Placerat i ett gränsland mellan kvarter och industri blir ett åttavånings punkthus ett svar på denna populationsökning. Dock vill många behålla sina villaträdgårdar, men de vertikala trädgårdarna visar att förtätning och trädgårdsidyll går att förena. Simon Hasselblom (2013) Kroki och porträtt. Teckning har alltid varit viktigt för mig, där jag tränat kroki, modell- och porträtteckning - med spann från 15-sekundersavbildning till 94 timmar. Simon Hasselblom ( ) 3

4 Hotell Oasen. Offentlig vinterträdgård. hotell. konferens. skybar. kultur- och evenemang. 1. Ö Simon Hasselblom Chalmers Arkitektur, A3 S V platsen Inför 400-årsjubelieumet är det viktigt att dels göra regnstaden Göteborg till en attraktiv plats oavsett väderlek och dels stärka evenemangsstadens kontakt med älvrummet. Masthuggskajen, väster om fastigheten, ska få bostäder utåt älven, där centrum ska brösta upp sig sig från bägge håll av älven. Att vid hotellprojektering fronta sig mot älven går därför i linje med gängse strategi. Intill Järntorget i Göteborg planeras att byggas ett hotell kombinerat med konferensanläggning. Inför Göteborgs 400-årsjubileum finns potential att stärka evenemangs- och regnstaden utåt Göta älv, vilket ett hotell med offentlig vinterträdgård och terrassplan med utsikt över staden kan erbjuda. Heurlins plats Skeppsbron 2. Ö 3. S S V Platsen för hotellet är i centralt läge, nära älven och knutpunkten Järntorget. På området finns det behov av mäss-/konferenslokal, bl.a. då Gothenburg International Filmfestival årligen fixar temporär paviljong på fastigheten. Dock landar denna paviljong på en märklig plats i nuläget då området är ett upplöst stadsrum norrut med storskaliga Värmeverket (Göteborgs energi) strax ovanför fastigheten. Fastigheten hamnar i ett gränsland mellan det urbana och täta gatunätet i söder mot det öppna industriområdet i norr. För att öka attraktionskraften till området gäller det att förlänga ett småskaligt stadsmönster norrut, att täta till gaturummet, men också hävda sig som ett landmärke för att annonsera en tydligare riktning norrut. Dock är fastigheten intryckt intill Folkets hus väldiga volym, i skymundan och i skuggläge. Situationsplan 1: Järntorget 4 Folkets hus Ö 4. Ö 5. Ö PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO S S V V V

5 Heurlins plats Tidig skiss av byggnaden som öppnar upp sig norrut. Byggnaden trädgården För att rikta sig mot älvrummet, som en famn, behöver byggnaden öppnas upp i denna riktning (se bild 3). Att angöra en vinterträdgård i denna öppning, för såväl kultur, socialt liv och kommers, gör regn- och slaskstaden Göteborg attraktiv året om. Att rikta trädgården i norrut minskar behovet av kylning i byggnaden, emedan värmen inte blir lika hög som åt andra väderstreck. För att få in mer ljus i vinterträdgården lyfts byggnadskroppen upp och skapar, visuellt sett, två byggnader på varandra, med en terrass i mitten (se bild 4). Denna kan utnyttjas för att få en generös utsikt, inte bara utåt älven, utan även inåt staden, med Järntorget alldeles nedanför. Heurlins plats, strax norr om fastigheten, kommer få större dragning då folk rör sig från det offentliga innerummet till det offentliga uterummet då vädret tillåter. Byggnadsvolymen ovanför terrassen blir ämnad för hotellrum. För att hotellgäster ska få kontakt med trädgården i gatuplan får byggnaden ett atrium i mitten (se bild 5), vilket erbjuder generösare ljusföring för både hotell och vinterträdgård. AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Med ingång från söder och norr, samt genom butiker från öster, når man stadens inglasade trädgård som är tillgänglig helårs för alla. Trädgården kan utnyttjas för evenemang, såsom till filmfestivalen. Under julen blir platsen självklar för inomhusmarknad. Regnstaden Göteborg erbjuder plötsligt ett naturligt andra hem för göteborgarna att träffas på över en kopp kaffe, med den tjocka vegetationen runt sig, trots snöslaskigt väder utanför. Butikerna annonserar sig både inåt trädgården och utåt gatan. 5 Gatuplan 1: Järntorgsgatan

6 KOFERES Från gatuplan når man via hiss i nordöstra fasaden en väntsal med reception för konferens. I två plan erbjuds fem mindre konferensrum för 10 personer, tre rum för 20 personer, två rum för 30 personer samt ett rum i dubbel takhöjd för 300 personer. I första konferensplanet har personalen omklädningsrum. terrassen För att koppla fastigheten till älven och omgivande bebyggelse ytterligare krävs att utblickar medges åt alla väderstreck. För att öka attraktionskraften blir det naturligt att skybar, restaurang, festvåning och frukost sker på en sådan plats, med utsikt över Göteborg. Strategiskt blir det smartast att placera detta mellan de nedre våningarnas trädgård och konferensanläggning och de övre hotellrumsplanen. Med öppen planlösning erbjuds utblickar åt alla väderstreck från alla publika rum. Här uppe placeras frukosten i både inom- och utomhusmiljö åt morgonsolens öst- och sydläge. Från gatuplan tar man hissen rakt upp i skybar, med utsikt över älven i kvällssolsläge. Såväl som i trädgården i gatuplan går frukosten och restaurangen i varma och jordiga toner. ordvästsidans skybar och festvåning går i kallare, blålila toner. Terrassen blir stället att ringa in 400-årsjubileet på. (ovan) Material- och inredningsexempel på skybaren, med panoramavy över Göta älv. (nedan) Frukostens uteservering i sydöstlig morgonsol. AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Konferensplan 1: Terrassplan 1: PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO

7 Sektioner, fasader, detaljer HOTELLPLA och källarplan Sektion A-A 1:200 AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Hotellrumsplan / ormalplan 1: Källarplan 1:400 PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO

8 RODUCED BY A AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT TODESK EDUCATIOAL PRODUCT Sektionsutsnitt: Yttervägg och bjälklag 1: Sektion B-B 1: PRODUCED BY A AUTODESK EDU PRODUCED BY A AUTODESK EDUC

9 PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO orrfasad utsnitt 1: orrfasad 1: A AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT A AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Detaljsektion 1:10 0 0,5 1 9 PRODUCED BY A AUTODESK EDU

10 De nedre våningsplanen får ett taktilt och småskaligt uttryck av skiffersten med tätt regelbundna pelare av glaserat tegel. Den övre byggnadsvolymen, som tydligt separeras från den nedre med det upplösta terrassplanet emellan, får ett storskaligare uttryck med cortenstål. Östfasad utsnitt 1: AUTODESK EDUCATIOAL PRODUCT 10 PRODUCED BY A AUTODESK EDUCATIO Östfasad 1:

11 I taket av vinterträdgården, i höjd med terrassplanet, finns en valvbåge som spänner mellan två trapphusschakt. Ovanpå bågen ansluter balkar, under hotellrummens mellanväggar. Balkarna bär upp ovanliggande tryck från hotellrumsplanen. Eftersom balken placeras under hotellrumsplanen kan hotellrummens mellanväggar förbli obärande, vilket underlättar framtida ombyggnad. För ljudisolering mellan rummen används stålregelstomme. För att lösa upp förhållandet mellan ute och inne på terrassplanet är det av vikt att uteterrassen inte ligger på annan höjdnivå än insidan. Eftersom bjälklaget som möter uteterrassen kräver isolering kommer denna bli högre, men genom att sänka ner denna och skapa två bjälklagstyper - en med och en utan isolering - kommer nivån att vara densamma. ivåskillnaden på undersida bjälklag syns heller inte då undertaket döljer denna. Dagvatten från terrassen rinner ner i ett rör som leds bort till ett av de vertikala schakten, vidare ner i marken. Skifferstenen och cortenstålet sitter båda infästa i väggen med samma princip; vertikala profiler som fästes in med vinkeljärn. Det är av vikt att skifferstenen når ända upp till terrasskanten på samma sätt som cortenstålet når ända ner till undersida terrasstaket. Luftspalten som bildas vid de vertikala profilerna gör cortenstålet till en droppnäsa för regnet. UTODESK EDUCATIOAL PRODUCT Sektionsutsnitt: Valvbåge 1: Detaljsektion: Terrass 1:10 0 Detaljerna är skurna i mötet mellan yttervägg och terrassbjälklag, samt terrasstak och ovanliggande yttervägg. 0,5 PRODUCED BY A AUTODESK EDUCA 1

12 Sprakande förbränning i nyskapandet av Vinkeln Hedersomnämnande En f.d. skolbyggnad i utkanten av Västerköping ska byggas om till studentbostäder av John Bogren och Simon Hasselblom Dagens studentbostäder brister i den ensidiga solljusföringen och rumsutformningen, långsträckta korridorer, kökens begränsade utrustning och tillagningsytor samt den minimala inrymningen av möbler. Genom att de boende delar på vardagsrum och kök kan man få in fler er i byggnaden samtidigt som rumskvaliteterna ökar och att köken blir fullt utrustade och rymliga. Gemensam yta kan dock leda till påtvingad social aktivitet. Om en boende ordnar fest i köket tvingas alla förhålla sig till denna, även de som inte vill delta. Därför bör den boende ges frihet att välja mellan flera vardagsrum och kök i olika storlek. Grannsämjan stärks därav, vilket också gemensam aktivitet såsom odling kan göra. Utöver utformning av studentbostaden är bristen på ickekommersiella, offentliga rum i samhället viktig att behandla, i synnerhet för den unga generationen som förlorat kontakten med föreningslivet. Hur främjas skapandet? Den delningskultur som finns på Internet är något som kan utnyttjas i arkitekturen, med delning av resurser såväl som ytor. Att angöra en offentlig plats för skapande, socialt liv och fysisk aktivitet kan bidra till ökad livskvalitet och attraktionskraft i området. Med sprakande puls sätts Vinkeln på kartan! Den återskapade aktiviteten i den gamla bygganden blir en antändning för huskroppen, som likt en torr kolbit åter alstrar värme och energi. Keramik, som också är sprungen ur förbränning, blir ett självklart materialval vid gestaltningen av nybygget. 1 12

13 Fabriken Verkstaden blir en plattform för skapande. I den slutna delen finns maskiner, verktyg och 3d-printer för alla att använda. Här reparerar du din cykel eller snickrar ihop något eget. Den öppna delen är ämnad för studiecirklar och kontorsrelaterade aktiviteter, där skärmväggar kan anpassas efter behov. Lokalen har en scen där musik- och teaterframträdanden, filmvisningar och föredrag kan anordnas, med caféet som läktare. Ytan är perfekt som dansgolv, med DJ på scenen. 1 Caféet Caféet är hjärtat i byggnaden, med varma toner och doft av nyrostat kaffe. På morgonen serveras färskt bröd, på eftermiddagen blir det en självklar studieplats och på kvällen en samlingsplats med vännerna över en kall öl. Oasen Ur mötet mellan bibliotek och simhall uppstår en sällsamt stimulans. Söderljuset gassar ner i poolen och reflekteras upp som en kluckande vattenspegel i bibliotekets undertak. Genom inträdeskort blir simhallen tillgänglig medan biblioteket står öppet för alla. A Entréplan Skala 1: Café 2 - Bibliotek 3 - Badhus 4 - Scen + möte 5 - Verkstad 6 - Klättervägg 7 - Utomhusgym Svenska kakel - CE.SI matt - Vanadio, Ocra, Cromo, Corallo, Banana, Tabacco. 4 2 På bottenvåningens fasad används ett varmt spektrum av klinker som huggs likt stor mosaik. För att kontrastera mot markplanets brinnande fackla av färger blir bränt trä på de övre planen som en stigande rökpelare. 5 3 A I sällskapsrummen finns keramik i form av bränt tegel. Porösheten och hålen absorberar ljud. 6 7 Trädgården Utomhusgymmet omfamnas av frodig vegetation i trädgården, där man sommartid kan njuta av de taktila rumsligheterna som uppstår av tätbevuxna häckar, buskar och träd. Caféets uteservering blir strategiskt placerad i söder- och västläge. Grillplatsen är mötespunkt helårs, där en klättervägg och ett cykel- och soprum blir tryggt vindskydd under vindpinad höst och vinter Sektion A-A skala 1: Kakelpalatzet - Hexcube Pronto kakel - Piedra de Plata Varianter på väggbeklädnad i det offentliga rummet finns i möten av skiffer, kakel och vitputs

14 Privata livet De privata rummen med egna badrum kan utformas friare än normala studenter emedan ytan för flera nödvändigheter avlastas till andra rum. En enkelsäng och skrivbord ersätts lätt med en dubbelsäng. ormalplan Skala 1: Kök 2 - Tvättstuga 3 - Sällskapsrum 4 - Balkong Gemensamma ytor Ett mångfaldigt utbud av kök, matplatser, vardagsrum och loungehörnor av varierad storlek och karaktär skapar frihet, där dagsljus medges från flera håll. Takterrassen Skala 1:300 Gemensamma odlingar för studenterna är socialt, ekologiskt och ekonomiskt. På ett soldränkt däck rekreerar man sig efter mödosamt arbete i jorden. Utöver odling finns sedumtak som underlättar dagvattenavrinningen

15 Sällskapsrum 15

16 50 % Trade Gothic Asitem. Um re voles as es autescid qui nat autatempor maiosaerum fugia ipsa quiam aciist, optia que porum esequo tem vellabo. Et veles ab imendae Tuve O. 20. R70, G70, B70 TRADE GOTHIC O % Day Roman. R0, G0, B0. Lore lati sit alicient invel et la voluptas doloriberum commolent volorro quam qui blandip sandit mint et que nimet acero quidit, sum endunto tatiuscia nobis et earum hilis mo dem cus. Untibus. Emquiasperae non res aut repuditis acerum ipid quam, qui conest, enet ium rest, offictu restibu sapiet parum re consequodit essunto rerrum volor sam accuptatus. Puls genom stad och land Day Roman. Lore lati sit alicient invel et la voluptas doloriberum commolent volorro quam qui blandip sandit mint et que nimet acero quidit, sum endunto tatiuscia nobis et earum hilis mo dem cus. Untibus. Emquiasperae non res aut repuditis acerum ipid quam, qui conest, enet ium rest, offictu restibu Tuve är en stadsdel 6essunto km norr om Götesapiet parum re consequodit rerrum volor sam accuptatus. borgs centrum, placerat i ett gränsland melati doluptatemo ipsuscient minim quo tem audant quat. Asitem. Um re voles as es autescid qui nat autatempor maiosaerum fugia ipsa quiam aciist, optia que porum esequo tem vellabo. Et veles ab imendae 50 % Asitem. Um re voles as es autescid qui nat autatempor maiosaerum fugia ipsa Tuve har en idag stark identitet bland dequiam aciist, torghandeln. Här finns närhet till många optia que porum boende, med sin småstadskaraktär och esequo tem vellabo. naturområden, friskvård och friluftsliv. Et velescenab imendae närhet men avskildhet till Göteborgs lan tätbebyggd stad i söder och landsbygd i norr. Det nuvarande invånarantalet på 9000 trum. Det rika föreningslivet bidrar till god förväntas öka med 2500 under en tioårsperi- sammanhållning inom grannskapen. Här 1, 2, 3 od. I ett vertikalt stråk, som förenar Tuve, finns en självständig anda som går igen i kommer aktiviteter, bostäder och service att exempelvis småskalig ört- och klädprodukerbjudas. tion, vilka sedan blir en del av den lokala 2500 personer flyttar Service: socialt, kultur- till Tuve ell, kommersiell TUVE 1 Arbetsplatser De olika grannskapen har ofta homogena upplåtelseformer, där det är sällsynt att blanda hyresrätter med bostadsrätter. Samtidigt bidrar alla återvändsgator till avskurna grannskapsenklaver som försvårar integrering och social hållbarhet, så trots god sammanhållning inom varje grannskap är en utmaning att stärka Tuve som helhet, med hänsyn till integrering, självständighet och stolthet. Tankar från Tuvebor under besök i Tuve hösten I want a big mall! Create an opportunity for companies to grow, and also take care of all these green areas in Tuve, as a garden city. Tuve idag 2 Många naturområden för både unga och gamla. Djur, bär, svamp, stigar för att gå och träna. Ridstigar. Vi har bott här i 40 år. GÖTEBORG Befintliga grannskapsenklaver 16 Meters 5 000

17 3 VISIO För att stärka självständigheten i Tuve är det viktigt att lokalisera dess lokala resurser, där bebyggelsen är omgiven av Hisingsparken i söder och landsbygden i norr. Genom att koppla samma Tuve och dess omnejd finns möjlighet att skapa ett kretslopp, där produktion, konsumtion och kultur lever sida vid sida. Bo kvar i Tuve Bevara befintlig natur Grannskapen möts Utnyttja lokala resurser Öka social integration mellan grannskapen 4 I mötet skapas ett aktivitetsstråk För att stärka sammanhållningen mellan grannskapen finns möjlighet att låta de boende mötas mellan bostadsenklaverna i ett gemensamt aktivitetsstråk, på en plats som idag är obebyggd. Detta stråk ansluter inte bara olika grannskap utan även föreningar och aktiviteter på vägen genom Tuve. Att göra saker tillsammans kan stärka tilliten och tryggheten i stadsdelen. För ökad integrering är tillgängligheten mellan grannskapen viktig att eftersträva, varför återvändsgatorna därför bör länkas samman från grenverk till nätverk. Bebyggelsestrukturen är varierad, med stadsbygdens täta gata och verksamheter i kontrast till landsbygdens natursköna och öppna landskap. För att förstärka karaktären av småstadens självstädighet är närheten till stad och land en förutsättning för produktion, konsumtion och socialt liv i symbios. Tuves befintliga bebyggelse kommer inte ersättas utan enbart kompletteras eftersom ny bebyggelse enbart byggs på oexploaterade områden. På så sätt ökar möjligheten att dagens Tuvebor ska fortsätta att känna sig hemma. Etapp 1 För att så tidigt som möjligt integrera hela Tuve i aktivitetsstråket förutsätts punktinsatser på Tuve torg och utmed stråket, där befintliga aktiviteter rustas upp och utvecklas. Etapp 2 Stråket förtätas med bostadsbebyggelse och fler aktiviteter. 17 Etapp 1 Etapp 2 Odling, nöje Tuve Torg Friskvård Bebyggelse 1: m

18 Översikt Aktivitetsstråket sträcker sig som en ryggrad genom Tuve, ut mot alla grannskap. Odling, öje I lantlig miljö skapas samlingsplatser, med gruppaktiviteter såsom odling, lek och underhållning. Tuve Torg Stadspulsen i området förstärks av tät bebyggelse på koncentrerad yta. Området är strategiskt placerat i en idag naturlig knutpunkt i Tuve. Friskvård I stråket finns friskvårdsaktiviteter som kompletterar Hisingsparken i söder, med sina välbesökta motionsspår, ridstigar, kolonilotter och grillplatser. Bostäder boendeform antal tot kvm boende Seniorbostäder (2 rok) Småer (1-2 rok) Stora er (3-4 rok) Radhus Parkering Behov för bostäder Behov för verksamheter P-hus Tuve Torg med bilpool P-hus Södra Tuve Hem med bilpool Gatuparkering/markparkering 2500 personer flyttar till Tuve ålder % antal ya verksamheter och service kvm Förskola + grundskola Tuve Torg kvm Skola med utbildning inom jordbruk/ odling orra Tuve Hem kvm 365 st 245 st 250 st 240 st 120 st ya bostäder + stråk Lägenheter Radhus Service + stråk Skolor Handel Social service Arbetsplatser Parkeringshus Befintliga aktiviteter + nya aktiviteter utmed stråk Odling, nöje Friskvård Föreningsliv Befintligt gatunät + stråk och busshållsplatser Cykel-, gång- och bilnät samlingslokal P Odling, nöje Tuve Torg 18 Friskvård m Stråket

19 verksamheter + bostäder och gård torgrum träd cykel träd gång parkering bil parkering gång gård olehultsvägen bänkar plantering TUVE TORG Tuve Torg blir den naturliga mittpunkten i aktivitetsstråket, med det smala gaturummet som emellanåt öppnar upp sig i små torgrum för handel och socialt liv. Kvaliteten med Tuve Torg är att det är ett stråk med naturlig rörelse genom Tuve, med verksamheter i de nedre planen och bostäder i de övre. Torget vaknar tidigt och håller sig aktivt hela dagen med bageri, uteserveringar, skola, lekplatser, gym, service och butiker. Busshållplats En busshållplats placeras strax norr om ett av torgrummen, där den småskaliga stadspulsen lockar nyfikna förbipasserande att stiga av. Gata - olehultsvägen För en trygg och koncentrerad torgmiljö smalnas gatan av, så att cykel, buss och bil delar fält. Tuve Torg - olehultsvägen Stråkets tre torgrum har handel, sittplatser, lekplatser och uteserveringar. Torgrummen markeras med tvärgående stenläggning, med trafik på gåendes villkor. Passage Från bostadsområdet orumshöjd i väst nås Tuve Torg genom en passage dagtid. busshållplats servering lek bänkar bänkar torghandel servering verksamhet verksamhet verksamhet Befintlig byggnad Bostäder placeras ovanpå befintlig byggnad, där verksamhetsytan i bottenplan utökas mot olehultsvägen. På befintligt tak tillkommer en takterass för de boende i byggnaden. lekplats inlast bänkar för- och grundskola Längs Tuve Torg finns verksamheter i bottenplan och bostäder i de övre planen. Lekplats I anslutning till kyrkan finns en lekplats. plantering kyrka 19 1: m

20 trädgård förträdgård odling växthus gång förträdgård trädgård cykel bil bollplaner odling köksträdgård TUVE HEM Gång- och cykelstråk Gång-, cykel- och bilstråk kopplar samman omkringliggande grannskapsområden. Bil- och cykeltrafik sker på gåendes villkor. cykelförråd Tuve Hem är placerat i ett gränsland mellan stad och land. I den gemensamma köksträdgården kan de boende skörda inför kvällens middag eller sitta i pergolan och småprata med grannarna. Skördesäsongen förlängs med ett växthus utmed stråket - en mötesplats som blir lyckan i mörkret sena höstkvällar. Cykelförråd I området finns cykelparkeringar tillgängligt. Lekplatser Lek nära bostaden. bod lekplats odling köksträdgård bod Radhus och er blandas i området för att möjliggöra varierade upplåtelseformer. Att erbjuda hyresrätter vägg i vägg med bostadsrätter skapar möjlighet för ökad social integration. Odling/köksträdgård Lokalproduktion sker utomhus och i växthus. pergola Parkeringar Tillgänglighetsanpassade parkeringar nära till bostaden. Även gästparkeringar. odling växthus radhus radhus radhus radhus Växthus och pergola Mötesplatser för boende och förbipasserande uppstår i naturskön inne- och utemiljö. lekplats cykelförråd Moduler med radhus och er blandas i området. 20 1: m

21 BOX LIVI av Simon Hasselblom Borås växer snabbare än någonsin tidigare. Placerat i ett gränsland mellan kvarter och industri blir ett åttavånings punkthus ett svar på denna populationsökning. Hustypen har låg exploateringsgrad i relation till antalet bostäder samtidigt som den levererar vidsträckta utblickar. Villaförortsexploateringen skedde i Borås under 1920-talet. Samtidigt är vi idag måna om att förtäta. Att tvingas lämna villaområdenas trädgårdsidyll för punkthusets täthet är en förlust. Dock är tomten för punkthusprojektet såpass central, med Viskan precis intill, att det är dumt att inte göra platsen offentlig. Det är förmätet att avsocialisera området genom att skärma av det. BORÅS 1 2 BUTIK LÄGEHETER ELCETRAL APPARATRUM STUDETLÄGEHET 49 KVM + 12 KVM UTEPLATS + 4 KVM FÖRRÅD (KÄLLARPLA) STUDETLÄGEHET 57,5 KVM + 12 KVM IGLASAD TRÄDGÅRD + 4 KVM FÖRRÅD (KÄLLARPLA) CYKELPARKERIG SOPRUM KROKSHALLSBERGET ILLUSTRATIOSPLA 1:400 (A3) SVE ERIKSOSGATA SOPHÄMTIG PLATS FÖR BRADBIL 2 1 GRILL CYKEL- OCH GÅGSTRÅK CETRUM VISKA Fokus bör istället läggas på ett trivsamt offentligt rum vid stad och å men med privata vertikala trädgårdar. Att ha möjlighet att kunna välja det offentliga eller privata uterummet ger frihet och trygghet till de boende. Stadsbostaden utformas därmed för den som vill känna doften av nyklippt gräs och ligga i hängmattan i motljus, men samtidigt också ha nära till stadslivet, med en butik redan i entréplan. Denna gatuplansbutik, som annonserar sig norrut, västerut och söderut, blir inte bara en närbutik för de boende utan också startskottet i förlängningen av centrum längs Sven Eriksonsgatan, som därmed omvandlas från bakgata till centralt stråk Villaförortens trädgårdar är en kvalitet som går att utnyttja i stadens punkthus. Genom att placera huskropparna på varandra men med spegelvänt placerade trädgårdar medges generöst med ljus i dubbel takhöjd. För att ytterliggare krympa ytgränsen kopplas de fristående enheterna ihop till en kropp. 21 Med samma ytsnålhet kan en tillökning av bostäder erbjudas vertikalt utan att ge avkall på närheten till sin egen odlingsbara trädgård. Man kan bevara sitt eget smultronställe avskilt då trädgårdarnas och ernas disponering motverkar insyn.

22 BOX LIVI UTFORMIG AV LÄGEHETER SEKTIO Lägenheterna är utformade så, att följande kvaliteter medges: Tillgång till egen odlingsbar inglasad trädgård med dubbel takhöjd. Ingen insyn mellan erna, inte ens från trädgården. Alla er får ljus ifrån två håll, där ingen begränsas till enbart östläge. Rymliga er med långa siktlinjer i rumsföljd och generös takhöjd. Möjlighet att förlänga odlingssäsongen genom trädgårdens halvklimatskal. Varierade ljusspel i en möjliggörs då solljuset filtreras genom trädgårdens bladverk. Möjligheten att som stadsbo leva nära årstidernas växlingar. SEKTIO 1:400 (A3) HEMMAKOTORET KOMPISBOSTADE GRÖRUMMETS PLACERIG VÄXLAR MELLA VARJE VÅIGSPLA ORMALPLA 1:200 (A3) 2 RK 74,5 KVM + 12 KVM IGLASAD TRÄDGÅRD + 5 KVM FÖRRÅD RK 88 KVM 2 RK 71,5 KVM + 12 KVM IGLASAD TRÄDGÅRD + 12 KVM IGLASAD TRÄDGÅRD + 8 KVM FÖRRÅD + 5 KVM FÖRRÅD yckeltal (BOA/BTA): 0,79 % Månadshyra för normal: kr Trädgårdarna är som staplade blomlådor på varandra, med nedsänkt och utåtlutande bjälklag. Överskottsvattnet från jorden leds ut i kanten på lådan där stuprör med dagvatten fångar upp det silade jordvattnet. Genom öppningsbara glasväggar blir trädgården är ett halvklimatskal med ventilation på ovansidan. Hela konstruktionen är självbärande med pelare. För att undvika köldbryggor kan konstruktionen därför placeras med en marginal från bostaden. 22 ALTERATIVA BOEDESITUATIOER 1:200 (A3) GEMESAM YTA PRIVAT YTA GRÖRUM / ODLIGSRUM

23 BOX LIVI SYD- OCH ETRÉFASAD 1:400 (A3) ÖSTFASAD 1:400 (A3) Jordfärgad betong Trädgårdarnas glas får ett dominant uttryck i fasaden. Glasväggarna möter mörk och jordfärgad betong, ett färgval som talar med Krokshallsbergets vegetation. För att balansera byggnadens karaktär möts vi av ett ljusgrått cederträ som i sin tur talar med omgivande, beigefärgade bebyggelse. Grå cederträ ITERIÖRPERSPEKTIV: TYPLÄGEHET 23

24

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park

Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park NASTA: O NERED Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park Stort tack till alla som tagit sig tid att prata med oss och bidragit till vårt projekt. Ett särskilt tack till Katarina Frändberg,

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

I en storslagen & gemytlig idyll

I en storslagen & gemytlig idyll HÖST 2014 I en storslagen & gemytlig idyll Riksbyggen utvecklar en helt ny stadsdel Kom på visningshelg! några ord om i detta nummer Foto: Kristian Pohl Hej på dig granne säger du kanske inte när du möter

Läs mer

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR ABSTRACT ABSTRAKT This project is exploring how planning and architecture can help create a more integrated and unified society in the local context of Vänersborg,

Läs mer

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11 KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 0-0- kvarteret Nätet längdsektion genom kvarteret nätet och dess omnejd i nordsydlig sträckninng gestaltningsprogram för kvarteret Nätet Eskilstuna 0 0 Tengbom

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

FÖRNYELSE AV DEN GAMLA SKOLAN I TIDAHOLM Gemensamhetsboende i en oanvänd byggnad, Kungsbroskolan

FÖRNYELSE AV DEN GAMLA SKOLAN I TIDAHOLM Gemensamhetsboende i en oanvänd byggnad, Kungsbroskolan FÖRNYELSE AV DEN GAMLA SKOLAN I TIDAHOLM Gemensamhetsboende i en oanvänd byggnad, Kungsbroskolan 2 Den gamla skolan byggd på 1800-talet befinner sig i Tidaholms stadskärna, nära Tidan. Den vackra tvåvåningsbyggnaden

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer

The Line. konferens. Rapport

The Line. konferens. Rapport The Line konferens Rapport INNEHÅLL 3 Förord 5 Sveriges första centrum för sharing economy 5 Vision 11 Atlas 15 Heldagskonferens 21 Förslag och idéer 27 Vägen till Sveriges första centrum för sharing economy

Läs mer

VISIONSBESKRIVNING 2008 2012

VISIONSBESKRIVNING 2008 2012 VISIONSBESKRIVNING 2008 2012 Visionsbeskrivning Innehåll: Sammanfattning...2 Huset...3 Gemensamma utrymmen...4 Lägenheterna...6 Arkitekturen...7 Att leva i huset...7 Miljöpåverkan...8 Studiebesök och referenser...9

Läs mer

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02 1 ortsanalys Furulund Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

GRÅBO CENTRUM BLANDADE LÄGENHETER I ELLER HUR MAN VÄCKER TORGET TILL LIV ARKITEKTUR

GRÅBO CENTRUM BLANDADE LÄGENHETER I ELLER HUR MAN VÄCKER TORGET TILL LIV ARKITEKTUR BLANDADE LÄGENHETER I GRÅBO CENTRUM ELLER HUR MAN VÄCKER TORGET TILL LIV ARKITEKTUR Chalmers arkitektur Masterprogram Design for Sustainable Development 2011/2012 Design studio Planning and Design for

Läs mer

o m r å d e s a n a l y s

o m r å d e s a n a l y s e n o m r å d e s a n a l y s 1 Denna rapport är framtagen av Emma Persson, Chalmers Arkitektur, på uppdrag av Uddevalla kommun. 2011 Vill du veta mer om hur du kan vara med och arbeta med frågor som berör

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Drömmen om här och nu

Drömmen om här och nu BRF HOVÅS PARK Drömmen om här och nu STEG Oxsjön Havet, naturen och det bästa från staden Väg 158 Askimsbadet Säröbanan Fascinerande visioner är nu på väg att bli verklighet i Nya Hovås. Här växer en mysig

Läs mer

Det är inte så unikt att kalla sig unik. Det unika är att leva upp till det.

Det är inte så unikt att kalla sig unik. Det unika är att leva upp till det. Låt livet ta plats. Brf. Granngården i Klockhusparken, Brommas nya Beckomberga. Välkommen hem till ett boende med gott om gröna ytor utanför dörren och generösa kvadrat innanför tröskeln. Innehållsförteckning

Läs mer

CENTER SAMARBETSCENTER ALMÖ MALMÖ. Ett samarbetscenter i urban miljö. September 2006. Examensarbete av: My Augustsson 820923-7489

CENTER SAMARBETSCENTER ALMÖ MALMÖ. Ett samarbetscenter i urban miljö. September 2006. Examensarbete av: My Augustsson 820923-7489 Ett samarbetscenter i urban miljö September 2006 Examensarbete av: My Augustsson 820923-7489 Anna Nilsson 781123-4082 Byggdesign 2003 CENTER ALMÖ SAMARBETSCENTER MALMÖ Sammanfattning Ett samarbetscenter

Läs mer

Det är inte så unikt att kalla sig unik. Det unika är att leva upp till det.

Det är inte så unikt att kalla sig unik. Det unika är att leva upp till det. Låt livet ta plats. Brf. Granngården i Klockhusparken, Brommas nya Beckomberga. Välkommen hem till ett boende med gott om gröna ytor utanför dörren och generösa kvadrat innanför tröskeln. Innehållsförteckning

Läs mer

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 CENTRUMPLANEN Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 Ny centrumplan...7 Organisation...9

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Ett modernt boende i en ny stadsdel. Välkommen till Brf Tegnérlunden 2 i Västerås

Ett modernt boende i en ny stadsdel. Välkommen till Brf Tegnérlunden 2 i Västerås Ett modernt boende i en ny stadsdel Välkommen till Brf Tegnérlunden 2 i Västerås Välkommen till Tegnérlunden 2 - spännande arkitektur och inspirerande natur Brf Tegnérlunden 2 i Gideonsberg är ett nytt

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer