JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA"

Transkript

1 BIBLIOGRAFI FORSNING OM INTEGRATION JANICE ANDERSSON ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARNAD ULTUR OCH ULTURMÖTEN HÄLSA VINNOR BILDEN AV DEN ANDRE IDENTITET BARN OCH UNGDOMAR ÄLDRE

2 Bibliografi: Forskning om integration Författare: Janicke Andersson, Linköpings universitet, ISV SI-projektet: ett samarbete mellan Europeiska integrationsfonden och Linköpings universitet Formgivning: Linda Fredrikson, Linköpings universitet, ISV Norrköping

3 INNEHÅLL Litteratur integration...1 Övergripande om integrationsarbete...2 Familjerelationer...9 Arbetsmarknad...10 ultur och kulturmöten...11 Hälsa...13 vinnor...13 Bilden av den andre...16 Identitet...17 Barn och ungdomar...18 Äldre...20

4

5 LITTERATUR INTEGRATION I denna lista kan man finna användbara referenser i arbetet med integration och interkulturella relationer. Listan gör på inget sätt anspråk på att vara en fullständig bibliografi över området utan skall läsas som litteraturtips. För att göra ett urval har vi begränsat litteraturen till litteratur utgiven senare än Listan är indelad i olika temaområden för att förenkla för den som söker litteratur. Listan innefattar följande delar: Övergripande om integrationsarbete Familjerelationer Arbetsmarknad ultur och kulturmöten Hälsa vinnor Bilden av den andre Identitet Barn och ungdomar Äldre 1

6 ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE Arbete med integration - mångfald - kompetensutveckling i Östergötlands län: uppföljning och utvärdering av integrations- och etniskt mångfaldsarbete i Östergötlands län under tiden mars-december Norrköping: Integrationsverket, 2000 Andersson, R (2007) Boende och segregation ur Peterson, A & Hjerm, M (red). Etnicitet. Perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups förlag Aytar, O (1999) Integration i mångfald : en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige. Stockholm: Jina Nu Behtoui, A (2009) Social capital and Stigmatised Immigrants. ur European Perspectives on Exclusion and Subordination, The Political Economy of Migration, Neergaard, A (ed) Maaschtrict: Shaker Bevelander, P (1997) I krusbärslandets storstäder: om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle) Bozarslan, A (2001) Möte med mångfald: förskolan som arena för integration. Hässelby: Runa Brinker-Gabler, G (ed)(1997) Writing new identities: gender, nation, and immigration in contemporary Europe. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press Bunar, N (2001) Skolan mitt i förorten : fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion Castles, S (2000) Ethnicity and Globalization: From Migrant Worker to Transnational Citizen, London: Sage Castles, S & Miller, M (2003) The Age of Migration. Basingstoke: Palgrave Macmillan Dahlstedt, M (2008) På demokratins bakgård, om invandrare representation och politik ur: Darvishpour M & Westin (red) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Dahlstedt, M & Hertzberg, F (2005) Det är inte mitt samhälle: Misstro och levd erfarenhet i mångetniska förortsmiljöer ur Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande, Stockholm: Fritzes, Statens Offentliga utredningar; 2005:112 2

7 Dahlstedt, M (1998) Politiskt medborgarskap, integration och mångkulturell demokrati: segregation, utanförskap och politiska reformsträvanden i Sverige från 70-tal till 90-tal. Umeå: Umeå universitet Darvishpour, M & Westin, C (red) (2008) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Diaz, J A (1997) Primärintegration och bidragsberoende: studie av integration och tidigt bidragsberoende inom det kommunala flyktingmottagandet. Norrköping: Statens invandrarverk Ebbeson, U & Linebäck, B (red)(1997) Mångfald och ursprung: rapport från ett multietniskt Sverige. Norrköping: Statens invandrarverk (SIV) Franzén, M (2001) Problemet segregation: en orättvis jämförelse ur Magnusson, L (red) Den delade staden. Umeå: Boréa Geddes, A (2003) The Politics of Migration and Immigration in Europe, London: Sage Gustavsson, A (2001) Inifrån utanförskapet : om att vara annorlunda och delaktig. Lund: Studentlitteratur Hansen, P (2011) Demographic Colonialism: EU-African Migration Management and the Legacy of Eurafrica, ur Delgado-Wise, R, Munck, R and Schierup, C-U (eds), Migration, Work and Citizenship in a Global Age, London: Routledge Hansen, P & Hager, S B (2010), The Politics of European Citizenship: Deepening Contradictions in Social Rights and Migration Policy, New York and Oxford: Berghahn Books Hansen,P (2008) EU:s migrationspolitik under 50 år: Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling, Lund: Studentlitteratur Hansen, P (2007) EU Migration Policy in the Post-Amsterdam Era: The Contradictions between Migrant Integration, Flexible Labour Immigration and Refugee Protection ur Berggren, E, Likic, B, Toksöz, G and Trimikliniotis, N (eds), Irregular Migration, Informal Labour and Community in Europe, Maastricht: Shaker Verlag Hansen, P & Schierup, C-U & Castles, S (2006) Migration, Citizenship, and the European Welfare State: A European Dilemma, Oxford: Oxford University Press 3

8 Hansen, P (2001) European citizenship, or where neoliberalism meets ethnoculturalism: Analysing the European Union s citizenship discourse ur Goulbourne, H (ed.), Race and Ethnicity: Critical Concepts in Sociology (Volume II: Solidarities and Communities), London: Routledge Hansen, P (2000) EU och den asociala identitetspolitiken: Om kulturell identitet och medborgarskap i den Europeiska unionen ur Neergaard, A & Stubbergaard, Y (red), Politiskt inflytande, Lund: Studentlitteratur Hansen, P (2000) Europeans only? Essays on identity politics and the European Union, Umeå: Umeå University Hansen, P (2000) The cultural short cut, a road to exclusion?: notes on identity politics in the European Union ur Gundara, J and Jacobs, S (eds), Intercultural Europe: Diversity and social policy, Aldershot: Ashgate/Arena Johansson, C (2005) Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft, Malmö: Bokbox Förlag Joly, D (1997) Refugees in Europe: The Hostile New Agenda. London: Minority Rights Group Lange, A (2000) Diskriminering, integration och etniska relationer. Norrköping: Integrationsverket Lidskog, R & Deniz, F (2009). Mångkulturalism socialt fenomen och politisk utmaning. Stockholm: Liber Lilja, E (2002) Segregationens motsägelsefullhet. Integrerad i stadsdelsegregerad i staden. Stockholm: ulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Lukkarinen vist, M (2001) Etnisk mångfald i politiken, Mångkulturellt centrum Lundqvist, C & Ålund, A (2006) Social exkludering och motstånd; Utbildning och arbete i multietniska ungdomssammanhang ur J. Olofsson och A. Thoursie (red) Ungas framtidsvägar. Agoras Årsbok Stockholm: Agora Molina, I (2001) Den rasifierade staden ur Magnusson, L (red) Den delade staden, Umeå: Boréa 4

9 Molina, I (1997) Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet. Uppsala: ulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet Olsson, E (2004) Event or Process Repatriation practice and open-ended migration ur Transnational Spaces: Disciplinary Perspectives, Malmö University Olsson, E (red) (2007) Transnationella rum: diaspora, migration och transnationella relationer. Boréa förlag Olsson, E (red) (2000), Etnicitetens gränser och mångfald. Stockholm: Carlsson Oweini, S & Holmgren, A (1999) Folkhemmets bakgård: att bana väg för integration i Sverige. Stockholm: Atlas Palander, C (2006) Områdesbaserad politik för minskad segregation. Uppsala: Uppsala universitet Peterson, A & Hjerm, M (red) (2007). Etnicitet. Perspektiv på samhället. Malmö: Gleerup Philips, D (2010) Minority ethnic segregation, integration and citizenship; A European perspective. Journal och ethnic and migration studies. Vol. 36. No. 2, pp Rabe, T & Hill, A (red.) (2001) Boken om integrering: idé, teori, praktik. Lund: Studentlitteratur Rebelius, & Söderström, B (1999), Lokalt utvecklingsarbete i elva kommuner: exempel och erfarenheter: en rapport från Integrationsberedningen. Stockholm: Svenska kommunförbund Ristilammi, P-M (1999) Rosengård och den svarta poesin: en studie i annorlundahet. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion Roos, B, & Gianko, E (2000) Med andra ögon: integrationens pris. Stockholm: Stift. vinnor kan Ruthström, C (1993) Beyond Europé: The Globalization of Refugee Aid. Lund: Lund University Press Samuelsson, J (2000) Får jag leka i din sandlåda? Visst! Fast bara om jag får bestämma: faktorer som påverkar muslimers möjligheter till integration: exempel från Örebro kommun. Örebro: Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet 5

10 Schierup, C-U (2008) Migration, medborgarskap och social exkludering, ett europeisktdilemma ur Darvishpour, M &Westin, C (red) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur. Schierup, C-U (2007) Sverige, mångfalden och exkluderingens politiska ekonomi, ur Burns, T R. et al. (red.) Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor: Multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis Schierup, C-U (2005) Social Exclusion, Diversity and the EU s Anti-Discrimination Agenda ur Bertossi, C (ed.) Discrimination and Citizenship. Britain and France, Houndmills: Palgrave Macmillan Schierup, C-U (2003) Social exkludering och medborgarskap i Sverige och EU ur Blomqvist, P (red.) Den gränslösa välfärdsstaten. Svensk socialpolitik i det nya Europa. Agoras Årsbok 2003, Stockholm: Agora Schierup, C-U (2000) Multipoverty Europe: Perspectives on Migration, Citizenship, and Social Exclusion in the European Union and the United States, G. Jagdish & S Jacobs (red.) Interculturalism in Europe: Cultural Diversity and Social Policy in the European Union, Aldershot: Arena Schierup, C-U (1994) The right to be different: Multiculturalism and the racialization of Scandinavian welfare politics, Innovation, 7 (3): Schierup, C-U (1992) What agency should we be multi about? The multicultural agenda reviewed, European Journal of Intercultural Studies, 2 (3): 5 Schierup, C-U (1992) ulturpluralismens paradoxer, ulturella Perspektiv, nr 1: 8-20 Schierup, C-U (1990) Den svenska modellen. Invandrare och kulturell pluralism, Zenith, 1, 1990 Schierup, C-U (1990) Flyktingpolitiken: i teorin och i praktiken, Häften för kritiska studier, (2), 1990 Schierup, C-U & Urban, S (2007) Social exkludering: Ett beskuret medborgarskap, ur Ålund, A, Hertzberg F, Dahlstedt M och Urban S (red.) Arbete, Utbildning och medborgarskap, stategier för social inkudering i den mångetniska staden, Umeå: Borea 6

11 Schierup, C-U, Paulson, S & Ålund, A (1994) Den interna arbetsmarknaden - etniska skiktningar och dekvalificering, ur Schierup, C-U & Paulson, S (red) Arbetets etniska delning. Studier från en svensk bilindustri, Stockholm: Carlssons Bokförlag Skifter Andersen, H (2003) Urban Sores. On the Interaction Between Segregation, Urban decay and Deprived Neighborhoods. Aldershot: Ashgate Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010, Stockholm: Socialstyrelsen Stigendal, M (1999) Sociala värden i olika sociala världar. Segregation och integration i storstaden. Lund: Studentlitteratur Sundström, B (1999) Framgångsrika exempel i det nordiska integrationsarbetet. øbenhavn: Nordisk Ministerråd Södergran, L (2000) Svensk Invandrar- och integrationspolitik: en fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Umeå: Umeå universitet Urban, S (2008) Etnisk boendesegregation en korsningsfråga ur Darvishpour M & Westin (red.) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Urban, S (2005) Att ordna staden: den nya storstadspolitiken växer fram. Lund: Arkiv Wingborg, M (1999) Invandrarföreningarna och integrationen: utvärdering av föreningarnas verksamhet i Stockholm: en rapport. Stockholm: Integrationsförvaltningen Ålund, A (2007) Migration och socialt medborgarskap. Nordisk Sosialt Arbeid Nr , Vol 27 ( ) Ålund, A (2006) Discrimination through Culture: Reflections on labour Market, Education and Social Exclusion. Ur Hammarlund, G & Nilson, T (eds). A Case of Identities. Gothenburg Studies in Modern History, The University Press, Gothenburg University, Gothenburg Ålund, A (2004) Internationell migration, socialt medborgarskap, kulturpanik ur Rasismer i Europa; migration i den nya världsordningen, Agora, Stockholm Ålund, A (2003) Ethnic entrepreneurs and other Migrants in the Wake of Globalisation. International Review of Sociology, Vol. 13 No 1. pp

12 Ålund, A (2002) Etnicitet, medborgarskap och gränser ur de los Reyes, P, Molina, I & Mulinari, D (red) Maktens (o)lika förklädnader - kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. Stockholm: ATLAS. Ålund, A (2002) Sociala problem i kulturell förklädnad ur Meeuwisse, A & Swärd, H (red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och ultur Ålund, A (1990) Invandrarkultur som samverkanshinder. Om kulturpluralismens bräcklighet. Häften för kritiska studier. Nr. 3/90: Ålund, A (1991) Ungdom, multietnisk kultur och nya gemenskaper. vinnovetenskaplig tidskrift. Nr. 3/91: Ålund, A (1999) Ethnicity, Multiculturalism and the Problem of Culture. European Societies 1(1) Ålund, A & Schierup, C-U (1991) Paradoxes of Multiculturalism: Essays on Swedish Society, Aldershot: Gower Öberg, N (1994) Gränslös rättvisa eller rättvisa inom gränser?: om moraliska dilemman i välfärdens invandrings- och invandrarpolitik. Uppsala: Uppsala universitet 8

13 FAMILJERELATIONER Ahlin, M (1997) Efter flykten: möten med bosniska barnfamiljer i Sverige. Stockholm: Rädda barnen Akpinar, A (1998) Male s honour and Female s Shame. Gender and Ethnic identity Construction among Turkish Divorces in the Migration Context. Stockholm: Elanders Gotab AB Al Baldawi, R (2003) Migration och familjestruktur. ur Ahmadi N. (red.) Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber Andersson, Bt & Lundberg, M (2000) Våld mot invandrarkvinnor. vinnors berättelser och Socialtjänstens strategier, Network for research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University Angel, B & Hjern, A (1992) Att möta flyktingbarn och deras familjer. Lund: Studentlitteratur Back, & Svedin, C G (1993) Barn och skilsmässor i invandrar- och flyktingfamiljer. Stockholm: Rädda barnen Behtoui, A (2010) The Marriage Pattern of Immigrants in Sweden. Journal of Comparative Family Studies 41: Darvishpour, M (2008) öns- och generationskonflikter inom invandrade familjer utifrån ett intersektionellt perspektiv ur: Darvishpour, M & Westin, C (red). Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Eyrumlu, R (1998) Iranska familjer i Sverige, ett nordeuropeiskt samhälle: familjeförhållanden - förändring och integration. Angered: Invand-lit Medaglia, A (2001) Patriarchal structures and ethnicity in the Italian community in Britain. Aldershot: Ashgate Nyberg, E (1998) Spädbarn och deras mödrar i ett mångkulturellt område: en spädbarnsverksamhet i samverkan. Stockholm: Stockholms läns landsting, Omsorgsnämnden Pringle, (2010) Swedish welfare responses to ethnicity: the case of children and their families. European journal of social work. Vol 13. No 1. pp

14 Familjerelationer Wikström, H (2007) (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet Ålund, A (1991) Lilla Juga: etnicitet, familj och kvinnliga nätverk i kulturbrytningars tid. Stockholm: Carlsson Åstedt, I-B (red) (1994) Bakom bergen lämnade vi allt: antologi om flyktingbarn och deras föräldrar. Stockholm: Liber utbildning ARBETSMARNAD Anderson, B (2000) Doing the dirty work?: the global politics of domestic labour. London: Zed Behtoui, A & Neergaard, A (2009) Perception of discrimination in recruitment and place of work Journal of Immigrant and Refugee Studies 7: Behtoui, A (2008) Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market. Journal of Ethnic and Migration Studies 34(3, April): Behtoui, A (2006) Unequal opportunities : the impact of social capital and recruitment methods on immigrants and their children in the Swedish labour market. Linköping: Dept. of Social and Welfare Studies Behtoui, A (2006) Om de hade föräldrar födda på rätt plats, om ungdomar med utländsk bakgrun i det svenska utbildningssystemet och på den svenska arbetsmarknaden. Norrköping: Integrationsverket. Fritzell, J (red) (2000) Välfärdens förutsättningar: arbetsmarknad, demografi och segregation: antologi från ommittén Välfärdsbokslut. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer Green, N L (1997) Ready-to-wear and ready-to-work: a century of industry and immigrants in Paris and New York. Durham: Duke Univ. Press Hammar, Å (2000) Som om vi inte finns: om rasism och sexism i städbranschen. Stockholm: Federativ 10

15 Henshall Momsen, J (red) (1999) Gender, migration and domestic service. London: Routledge Höglund, S (2008) Etnisk diskriminering i arbetslivet ur Darvishpour, M & Westin (red) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Schierup, C-U (2006) Migration, arbetsmarknad och välfärdsstat i förändring, i de los Reyes, P (red.) Arbetslivets (o)synliga murar, SOU 2006:59, Stockholm: Statens offentliga utredningar Ålund, A & Reichel, I (2007) Mellan marknad och volontär aktivism: Arbete för social inkludering bland svenska medborgarsammanslutningar bildade på etnisk grund ur Dahlstedt,, M, Hertzberg F, Urban, S, & Ålund, A (red) Utbildning, arbete och medborgarskap. Umeå: Borea ULTUR OCH ULTURMÖTEN Ahmadi, N (red) (1998) Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber i samarbete med Statens institutionsstyr. (SIS) Andersen, J (1999) ulturföreningar, individen och samhället. Malmö: Malmö Högskola Bhabha, H (1994) The Location of Culture, London: Routledge Barry, B (2001) Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press Benhabib, S (2002) The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. Princeton och Oxford: Princeton University Press Graham, M & Schiele, H J (2010) Equality-of-oppressions and anti discriminatory models in social work: reflections from USA and U. European journal of social work. Pp.1-14 Gudykunst, W (1992) Communication with strangers An approach to intercultural communication. New York: McGraw Hill 11

16 Hammar, Å (1998) I främmande land: om lojalitet, heder, arbetslöshet och självrespekt. Stockholm: Federativ Hannerz, U (1992) Cultural Complexity, New York: Columbia University Press Hedfeldt, S (1990) Detta blev vår stad: berättelser från ett mångkulturellt samhälle. Västerås: Västerås kulturnämnd, 1990 amali, M (2002) ulturkompetens i socialt arbete. Stockholm: Carlssons förlag riž, & Skivenes, M (2010). We have very different positions on some issues: how child welfare workers in Norway and England bridge cultural differences when communicating with ethnic minority families. European journal of social work. Vol. 13, No 1, pp ymlika, W (1995) Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press Morley, D & Chen, - (red.)(1996) Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. London: Routledge Parekh, B (2000) Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press Roos, B, & Gianko, E (2000) Med andra ögon: integrationens pris. Stockholm: Stift. vinnor kan Rystad, G (red) (1995) Encounter with strangers: aspects of the American experience. Lund: Lund Univ. Press Schwartz, S B (red) (1994) Implicit understandings : observing, reporting, and reflecting on the encounters between Europeans and other peoples in the early modern era. Cambridge: Cambridge Univ. Press Stier, J (2004) ulturmöten. En introduktion till interkulturella studier. Lund: Studentlitteratur Taylor C (1994) Erkännandets politik i Det mångkulturella samhället och erkännandets politik, Göteborg: Daidalos Wellros, S & Hellström, G (1991) Likt och olikt: om kulturmöten i Sverige. Stockholm: LT 12

17 Wellros, S (1993) ulturmöten till vardags: om kommunikation över kulturgränser. Stockholm: Liber utbildning: Utbildningsradion Williams, C & Soydan, H (2005) When and how does ethnicity matter? A cross national study of social work responses to ethnicity in child protection cases. British journal of social work. No. 35, pp Öberg, B (1997) Olika syn på saken: om kulturmöten och kulturella skillnader. Stockholm: Natur och kultur HÄLSA Ackerhans, M (red. (2000) Health issues of minority women living in Europe. öpenhamn: Regional Office for Europe, World Health Organization ällström, G (2001) Tro och bot: om sjukdomsuppfattnig och behandlingsmetoder bland sinovietnamesiska kvinnor i Sverige. Stockholm: Institutionen för folklivsforskning, Universitet Lukkarinen vist, M (2002) Patienterna, vårdcentralen och mångfalden. En intervjustudie med boende i Fittja. Mångkulturellt centrum Lukkarinen vist, M (2001) Vård i mångfald. En intervjustudie med personalen på Fittja vårdcentral. Mångkulturellt centrum VINNOR Aalmo, G (1996) vinna - invandrare - handikappad: möjligheter till ett bra liv i Sverige. Göteborg: Nordiska hälsovårdshögskolan Abbasian, S (2003) Integration på egen hand: En studie av invandrade kvinnoföretagare i Sverige. Uppsala: Uppsala universitet Ackers, L (1998) Shifting spaces: women, citizenship and migration within the European Union. Bristol: Policy Agger, I (1992) Det blå vaerelse: kvindeligt vidnesbyrd fra exilet. öpenhamn: Reitzels Forlag 13

18 Andersson, A (1998) Saraprojektet: ett led i utvecklingen av invandrade kvinnors språkliga och sociala situation. Örebro: Högskolan i Örebro, Inst. för samhällsvetenskap Andersson, B & Lundberg, M (2000) Våld mot invandrarkvinnor: kvinnors berättelser och socialtjänstens strategier. Lund: Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University Anthias, F & Lazaridis, G (red) (2000) Gender and migration in Southern Europe: women on the move. Oxford: Berg Björkegren, I (1992) vinna och invandrare: rapport om invandrade kvinnors ställning i det svenska samhället med förslag till åtgärder. Norrköping: Statens invandrarverk (SIV) Bock, & Chobot, Z (1992) Högskolestuderande iranska kvinnor i Stockholm: en presentation av bakgrund och kontakter med svenskar. Stockholm: Vårdhögskolan Bøyesem, I L & Olsen, A M (1990) Pinar: en mødregruppe for unge tyrkiske kvinder. Esbjerg: Sydjysk unibersitetsforlag Carbin, M (2010) Mellan tystnad och tal. Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. Studies in politics. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen. Stockholms universitet Ekström, (1995) vinna i Sverige: porträtt av åtta flyktingkvinnor. Stockholm: Carlsson Enander, V (2001) Mitt namn är Iran: åtta möten med iranska kvinnor. Umeå: Boréa Freedman, J & Tarr, C (red) (2000) Women, immigration and identities in France. Oxford: Berg Freyne-Lindhagen, M (1997) Freja: invandrade kvinnors hälsa och livsvillkor. Örebro Gabaccia, D (red) (1992) Seeking common ground: multidisciplinary studies of immigrant women in the United States. Westport, Conn: Praeger Gustafsson, (1993) Profetens döttrar: muslimska kvinnor i Sverige. Stockholm: Brevskolan Hassan, M (2000) Att känna sig hemma: tolv kvinnor berättar om sina personliga upplevelser av integrationsprocessen. Stockholm: ista stadsdelsnämnd 14

19 James mon, R (red) (2001) Immigrant women. New Brunswick, N J: Transaction elson, G. A & DeLaet, D L (red) (1999) Gender and immigration. Basingstoke: Macmillan octürk, T (1991) En fråga om heder: turkiska kvinnor hemma och utomlands. Stockholm: Tiden ofman, E (2000) Gender and international migration in Europe: employment, welfare and politics. London: Routledge ucukaslan, V (1994) Syrianska kvinnobilder. Örebro: Forum för invandring och kultur, Högsk. i Örebro O Conell Davidson, J (2008) Trafficking, modern slavery and the human security agenda. Human security journal. Volume 6, spring 2008, pp Schlytter, A (2010) Girls with honour-related problems in a comparative perspective.international journal of social welfare. No. 19, pp Stoltz, P (2000) About being (t)here and making a difference: black women and the paradox of visibility. Lund: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet Thomsson, H & Hoflund, L (2000), Vem ska hjälpa vem?: en kritisk analys av arbetsmarknadspolitiska insatser riktade till kvinnor med invandrarbakgrund. Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) Åberg, A (2000) vinnorna i Nya Sverige. Stockholm: Natur och kultur Ålund, A (1997) Feminism and Multiculturalism: Recognition of Difference and Beyond. Sosiologisk Tidskrift Nr 2/1997: Ålund, A (1997) Feminism och De Andra: Erkännandets politik, dess potential och fällor. vinneforskning Nr 1/97: 5-12 Åhlund, A (1996) Vida s metamorphosis to immigrant woman. Esbjerg: South Jutland Univ. Press 15

20 BILDEN AV DEN ANDRE Asp, (2002) Integrationsbilder. Medier och allmänhet om integrationen. Norrköping: Integrationsverket Björk, S (1997) Invandrarpolitisk diskurs. Blick och överblick på svensk invandrarpolitisk debatt under tre decennier. Umeå: Merge, Umeå universitet Brune, Y (2006) Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet i Camauer, Leonor & Norstedt, Stig- Arne (red.) Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. SOU 2006:21 Brune, Y (2004) Nyheter från gränsen. Tre studier i svensk journalistisk om invandrare, flyktingar och rasistiskt våld. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Dahlstedt, M (2002) Utanförskapets tysta motstånd: Politiskt passiva invandrare som problematisk problembild. Linköping: Linköping University Electronic Press Dahlstedt, M (2010) Hårda nypor för ett mjukt samhälle?: Om medialisering och rasifiering i utspelspolitikens Sverige, Sociologisk forskning, Vol 47:3, Downing, J & Husband, C (2005) Representing race. Racism, ethnicities and media, New York: Routledge Ericsson, U & Molina, I & Ristilammi, P-M (2000) Miljonprogram och media. Föreställning ar om människor och förorter. Trelleborg: Riksantikvarieämbetet & Integrationsverket Hall, S (1997) Representation. Cultural Representation and signifying practices. London: Sage Hultén, G (2001) Främmande sidor. Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter Stockholms universitet: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Hvitfelt, H (1998) Den muslimska faran. Om mediebilden av islam i Ylva Brune (red.) Mörk magi i vita medier. Stockholm: Carlssons Löwander, B (1997) Rasism och antirasism på dagordningen - studier av televisionens nyhetsrapportering i början av 1990-talet. Doctoral theses at the Department of Sociology, Nr 6. Umeå: Umeå universitet 16

21 Van Dijk, T A (1991) Racism and the Press. Critical Studies in Racism and Migration. London: Routledge IDENTITET Alsmark, G (red) (1997) Skjorta eller själ? ulturella identiteter i tid och rum. Studentlitteratur: Lund Appiah, A (1994) Identitet, autencitet, överlevnad i Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: Daidalos Aronwitz, S (1992) The Politics of Identity: Class, Culture, Social Movements. New York: Routledge Borgström, M (1998) Att vara mitt emellan: hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling. Stockholm: Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet; 87 Bunar, N (1998) Ungdom, flyktingskap, identitet. Växjö: Centrum för kulturforskning, Högskolan i Växjö Demirbag-Sten, D (2010) Fosterland. Stockholm: Albert Bonniers förlag Hall, S (1992) The Question of Cultural identity I S Hall, D. Held & T McGrew (red) Modernity and its Futures. Cambridge: Polity Press Hylland Eriksen, T (2005) Rötter och Fötter. Identitet i en föränderlig tid. Nora: Nya Doxa Ålund, A (1999) Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter; ön, klass, identitet och ras ur E. Olsson (red.) Etnicitet, gränser och mångfald. Stockholm: Carlssons Ålund, A (1997) Multikultiungdom: ön, etnicitet, identitet. Lund: Studentlitteratur Ålund, A & Granqvist, R (red) (1995) Negotiating Identities; Essays on Immigration and Culture in present-day Europe. Amsterdam/Atlanta: Rodopi 17

22 BARN OCH UNGDOMAR Abdulbaghi, A (1991) PTSD Symptoms among displaced urdish children in Iraq. Uppsala: University Hospital, Department of Child and Youth Psychiatry Almqvist, (1992) Iranska flyktingbarn i Sverige: Rapport 1: Bakgrund, psykisk hälsa och identitetsutveckling. Stockholm: Rädda barnen Almqvist, (1992) Iranska flyktingbarn i Sverige: Rapport 2: Social anpassning, psykisk hälsa och identitetsutveckling. Stockholm: Rädda barnen Almqvist, (1997) Refugee children Effects of organized violence and forced migration on young children s phychological health and development. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Angel, B & Hjern, A (1992) Att möta flyktingbarn och deras familjer. Lund: Studentlitteratur Back, L (1996) New Ethnicities and Urban Culture. Racism and multiculture in young lives. London: UCL Press Becking, L (1996) Barns identitetsutveckling i mångkulturella barngrupper på tre förskolor i Rosengård. Malmö: Rosengård stadsdelsförvaltning Björkqvist, G (1994) Att se i ett annat ljus: studiehandbok för barnomsorgens arbete med flykting- och invandrarfrågor samt interkulturell kommunikation. Stockholm: Centrum för kulturkommunikation (CF) Bunar, N (2008) När marknaden kom till förorten: valfrihet, konkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella områdens skolor. Lund: Studentlitteratur Bunar, N & Dahlstedt, M (2000) Complexities of Community Action: Integration, Segregation and the School ur Divided Cities: Best Practices for the Social Inclusion of Ethnic Minorities in Local Communities. Umeå: Umeå universitet Dahlstedt, M (2007) Fostran till svenskhet? Om en mångtydig samverkan mellan skola och föräldrar, Nordiske udkast, Vol 34 nr 2, s16-39 Dahlstedt, M (2009) Skriv historia med oss : Ungdomar, urbana konfliktlinjer och kampen om förorten ur Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och boende, (red.) Graninger, G. & nuthammar, C, Linköping: Linköping University Electronic Press 18

LiU EXPANDING REALITY JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD

LiU EXPANDING REALITY JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD BIBLIOGRAFI FORSNING OM INTEGRATION JANICE ANDERSSON ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARNAD ULTUR OCH ULTURMÖTEN HÄLSA VINNOR BILDEN AV DEN ANDRE IDENTITET BARN OCH UNGDOMAR

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp Social Work Ba (B), Social work in a Swedish and global context, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Min kæreste er dansker INKOMSTEFFEKTER AV SAMBOSKAP MELLAN INVANDRARE OCH DANSKAR

Min kæreste er dansker INKOMSTEFFEKTER AV SAMBOSKAP MELLAN INVANDRARE OCH DANSKAR Min kæreste er dansker INKOMSTEFFEKTER AV SAMBOSKAP MELLAN INVANDRARE OCH DANSKAR Bakgrund och motivation Den utrikes födda befolkningen har ökat stadigt sedan början av 80-talet Invandrarnas sociala och

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS OLIKA STRATEGIER VID 1 2 3 4 5 6 7 8 Athlin E (1988) Nursing based on an interaction applied to patients with eating problems and suffering from Parkinson s disease and dementia. Umeå: University Medical

Läs mer

Den mångkulturella Norden utmaningar för utbildning och delaktighet

Den mångkulturella Norden utmaningar för utbildning och delaktighet Den mångkulturella Norden utmaningar för utbildning och delaktighet Delaktighet i ett mångkulturellt Norden arbetsseminarium om utbildningspolicy Den 1 december 2011, Vasa i Finland Professor Pirjo Lahdenperä

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

FRÅN AFGHANISTAN TILL SVERIGE SOM ENSAMKOMMANDE BARN. Elinor Brunnberg Mehrdad Darvishpour 29 februari 2016

FRÅN AFGHANISTAN TILL SVERIGE SOM ENSAMKOMMANDE BARN. Elinor Brunnberg Mehrdad Darvishpour 29 februari 2016 FRÅN AFGHANISTAN TILL SVERIGE SOM ENSAMKOMMANDE BARN Elinor Brunnberg Mehrdad Darvishpour 29 februari 2016 ANTAL ENSAMKOMMANDE POJKAR OCH FLICKOR 2015 Ålder Flickor Pojkar Totalt 0 6 år 157 155 312 7

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp Social Work BA (A), Fundamental theories and concepts in social work, 12 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp Social Work Ma, Class, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

Arbete för alla? Örebro universitet Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap Socialt arbete

Arbete för alla? Örebro universitet Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap Socialt arbete Örebro universitet Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap Socialt arbete Arbete för alla? En intervjustudie om hur tre professioner inom introduktionsprogrammet i Falköpings kommun ser på

Läs mer

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Eva Ärlemalm-Hagsér Förskollärare, doktorand vid Göteborgs universitet samt universitetsadjunkt Mälardalens högskola Innehåll Förskolans roll för en hållbar nutid

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi

Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi 6 + 6 (hp) uppsats Undervisningsperioden: våren 2009 Delkurs 1, 14/4 11/5. Delkurs 2. 11/5

Läs mer

Kursplan. Det sociala arbetets praktik II, 30 hp Social Work Practice II, 30 ECTS SOC7. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursens hp 30. Nivåklassificering

Kursplan. Det sociala arbetets praktik II, 30 hp Social Work Practice II, 30 ECTS SOC7. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursens hp 30. Nivåklassificering Kursplan Det sociala arbetets praktik II, 30 hp SOC7 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Avancerad SKAGXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05

ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05 ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05 ATT LÄMMNA VÅRDEN CARE-LEAVERS EN UTSATT GRUPP ÖVERGÅNGEN TILL VUXENLIVET EN VIKTIG

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2216, Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder i ett socialt perspektiv, 15,0 högskolepoäng A Social Perspective on Mental Health and Mental Illness, 15.0 higher

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Hur främjar man motståndskraft och återhämtning hos ensamkommande flyktingbarn SOFI Norrköping 10-11 april 2014

Hur främjar man motståndskraft och återhämtning hos ensamkommande flyktingbarn SOFI Norrköping 10-11 april 2014 Hur främjar man motståndskraft och återhämtning hos ensamkommande flyktingbarn SOFI Norrköping 10-11 april 2014 EKB Psykisk ohälsa Flera studier visar på samband mellan att vara flyktingbarn och psykisk

Läs mer

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp Social Work Ma, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

Integration, etnicitet och interkulturella relationer i socialt arbete

Integration, etnicitet och interkulturella relationer i socialt arbete UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete 2014-01-13 Integration, migration och interkulturella relationer 15 hp/ects Studieguide Integration, etnicitet och interkulturella relationer i socialt

Läs mer

Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson

Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson Disposition Migrationen till Sverige Svensk integrationspolitik Internationell jämförelse Dagens integrationsutmaning In och utvandring från Sverige 1851-2015

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I Course in Social Work I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU1001 Gäller från: VT 2009 Fastställd: 2007-05-20 Ändrad: 2008-12-03 Institution Institutionen

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

Kursplan. Lärarutbildningen Institutionen för humaniora Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod GIX152 Dnr 06:108D Beslutsdatum 2006-09-12

Kursplan. Lärarutbildningen Institutionen för humaniora Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod GIX152 Dnr 06:108D Beslutsdatum 2006-09-12 1 Lärarutbildningen Institutionen för humaniora Institutionen för samhällsvetenskap Kursplan Kurskod GIX152 Dnr 06:108D Beslutsdatum 2006-09-12 Kursens benämning Det globala samhället Inriktning svenska

Läs mer

Socialt arbete AV, Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete AV, Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp Social Work MA, National supplementary education for social

Läs mer

En spegel framför utbildningsystemet i globaliseringens tidevarv. Include 2016

En spegel framför utbildningsystemet i globaliseringens tidevarv. Include 2016 En spegel framför utbildningsystemet i globaliseringens tidevarv Include 2016 Zahra Bayati Februari 2016 den Andre i lärarutbildningen - En studie om den rasifierade svenska studenten villkor i globaliseringens

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp Social Work MA, Youth, Identity, Social Problems and Possibilities for Change, 7,5 Credits

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur.

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Battersby, C. (1989). Gender and genius: towards a feminist aesthetics. London: Women's Press. Brown, W. (1995). States of

Läs mer

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Barn lär av barn Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Måste inte vara problematiskt Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Vad gjorde ni för

Läs mer

Socialpolitik och välfärd

Socialpolitik och välfärd Socialpolitik och välfärd Socialpolitiska klassiker 2014-01-23 Zhanna Kravchenko Socialpolitiska teorier bygger på olika perspektiv: Ekonomiska argument om produktiva & finansiella grunder och Vs effektivitet

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Sociology, 61-70 points

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Social Work Ba (A), Social work as profession and subject - introduction, 22.5 credits

Social Work Ba (A), Social work as profession and subject - introduction, 22.5 credits 1 (6) Course Syllabus: Social Work Ba (A), Social work as profession and subject - introduction, 22.5 credits General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation Answerable

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp

Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp Social Work Ma, Challenges for the Social services in working with children, youth and

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

ANNE-MARIA IKONEN PERSPEKTIV PÅ ETABLERINGSPROGRAMMET HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. Nyanlända migranters röster

ANNE-MARIA IKONEN PERSPEKTIV PÅ ETABLERINGSPROGRAMMET HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. Nyanlända migranters röster FOU RAPPORT ANNE-MARIA IKONEN PERSPEKTIV PÅ ETABLERINGSPROGRAMMET HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE Nyanlända migranters röster 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tabell 1. Deltagare fördelade på kön, språk och ursprung

Läs mer

Transkulturellt Centrum

Transkulturellt Centrum Transkulturellt Centrum Stockholms läns landstings kunskapscentrum i transkulturell psykiatri asylsjukvård och munhälsa nyanlända flyktingars hälsa hälsokommunikation Lika eller olika? Vad kan ha betydelse

Läs mer

Socialt arbete AV, Interkulturellt socialt arbete med ursprungsfolk och etniska minoriteter, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Interkulturellt socialt arbete med ursprungsfolk och etniska minoriteter, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Interkulturellt socialt arbete med ursprungsfolk och, 7,5 hp Social Work Ma, Intercultural Social Work with indigenous people and ethnic minorities, 7,5 Credits Allmänna

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie (ISSN 1653-1531) (ISSN 1101-9093, för nummer 1-57) (ISSN 1653-1531, för nummer 62-) Stadsmiljögruppen (1991) Samhälle, Natur och Byggd miljö. En programskrift.

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Interkulturella läroprocesser och integrering

Interkulturella läroprocesser och integrering Interkulturella läroprocesser och integrering Föreläsning på konferensen om Lärande och interkulturella möten på MDH Den 24 mars 2011 Professor Pirjo Lahdenperä Innehåll: Överblick över mångkulturalism

Läs mer

Beslut Fastställd av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.

Beslut Fastställd av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet. Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 2: Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder Social Work 2: Welfare perspectives and legal bases 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB2 Gäller

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

4 av 106. Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013

4 av 106. Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013 4 av 106 Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013 5 av 106 Karl-Oskar och Kristina Nilsson 6 av 106 Svenska utvandrare i N.Y. 2013 7 av 106 Mobilitet 1800 och 2000 1800

Läs mer

Från diversity management till mångfaldsplaner?

Från diversity management till mångfaldsplaner? Lund Studies in Economic History 48 Från diversity management till mångfaldsplaner? Om mångfaldsidéns spridning i Sverige och Malmö stad Sofia Rönnqvist Innehållsförteckning 1. Mångfald - en idé gör entré

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällskunskap IIa, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Civics

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical

Läs mer

Funktionshinder, livslopp och åldrande

Funktionshinder, livslopp och åldrande Funktionshinder, livslopp och åldrande Professor Eva Jeppsson Grassman (eva.jeppsson-grassman@liu.se) National Institute for the Study of Ageing and Later Life, Linköpings Universitet Frågor som kommer

Läs mer

Thörn, Håkan (2013) Stad i rörelse: stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania. Stockholm: Atlas akademi.

Thörn, Håkan (2013) Stad i rörelse: stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania. Stockholm: Atlas akademi. Böcker Thörn, Håkan (2013) Stad i rörelse: stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania. Stockholm: Atlas akademi. Follér, M.L, Haug, C., Knutsson, B. & Thörn, H. (2013) Who is responsible?

Läs mer

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Karin Renblad, Docent i pedagogik Kvalitetssamordnare Habo kommun Skolriksdagen 27-28 april 2015 Uppdraget Förskolan ska vara: rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1

KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1 KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1 FOLKHELSEKONFERANSEN 2014 KULTURENS PÅVIRKING PÅ HELSE Hamar, 18 mars Sara Grut, NCK AGENDA DEL 1 -Kulturarv som resurs i arbetet för äldres hälsa och välfärd

Läs mer

Date: Beginning of September - Beginning of January

Date: Beginning of September - Beginning of January SSA121 - Swedish as a Second Language, 1-10 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa121.html Code: SSA121 Date: Beginning of September - Beginning of January Name:

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad.

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare (A), 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (A) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

Stockholm 17 september Forskare, FoU Ledare

Stockholm 17 september Forskare, FoU Ledare Stockholm 17 september 2009 Peter Anderberg Forskare, FoU Ledare Kunskap är makt Disability Studies Emanicipatory research Independent Living Inkluderad eller inkräktare Forskning och kunskapsanspråk k

Läs mer

Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion

Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion Mikael Granberg & Lars Nyberg Klimatet förändras Ökad frekvens av extrema väderhändelser och klimatrelaterade risker Ökade

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Nyanlända, lärarutbildningen och miljonprogrammets skola

Nyanlända, lärarutbildningen och miljonprogrammets skola Nyanlända, lärarutbildningen och miljonprogrammets skola Niclas Månsson Mälardalens högskola Eskilstuna/Västerås Skandinavisk lærerutdanningskonferanse: Barn og unge på flukt konsekvenser for lærerutdanningene

Läs mer

RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR

RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR 23-24 NOV 2016 UPPSALA UNIVERSITET FORUM FÖR MÅNGETENSKAPLIG FORSKNING OM RASISM Von Kraemers allé 1, Uppsala http://www.teol.uu.se/rasismforskning INFORMATION & ANMÄLAN

Läs mer

Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Adjunkt i interkulturell pedagogik, Södertörns högskola. Blåsenhus onsdag 8 december 2011

Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Adjunkt i interkulturell pedagogik, Södertörns högskola. Blåsenhus onsdag 8 december 2011 Hassan Sharif Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet Adjunkt i interkulturell pedagogik, Södertörns högskola Blåsenhus onsdag 8 december 2011 Kl. 08.15-10.00 Lokal: Eva Netzeliussalen Målgrupp:

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

SW2223, Barn i utsatta livssituationer, 15,0 högskolepoäng Children in Exposed Situations of Life, 15.0 higher education credits

SW2223, Barn i utsatta livssituationer, 15,0 högskolepoäng Children in Exposed Situations of Life, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2223, Barn i utsatta livssituationer, 15,0 högskolepoäng Children in Exposed Situations of Life, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Övergången från vård till vuxenliv. Vad vet vi och vad behöver vi veta?

Övergången från vård till vuxenliv. Vad vet vi och vad behöver vi veta? Övergången från vård till vuxenliv. Vad vet vi och vad behöver vi veta? Ingrid Höjer Professor i socialt arbete Institutionen för socialt arbete Presentationens innehåll: Vad vet vi redan? Kort om situationen

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Mödravårdens bemötande av kvinnor och män med olika etniska bakgrund: tolkpraktiker och kulturtolksdoulor

Mödravårdens bemötande av kvinnor och män med olika etniska bakgrund: tolkpraktiker och kulturtolksdoulor Mödravårdens bemötande av kvinnor och män med olika etniska bakgrund: tolkpraktiker och kulturtolksdoulor Sabine Gruber, docent i socialt arbete Inst. för samhälls- och välfärdsstudier 2 Etnicitet och

Läs mer

VILLKORAD TILLHÖRIGHET: Ensamkommande barns röster om sin situation

VILLKORAD TILLHÖRIGHET: Ensamkommande barns röster om sin situation VILLKORAD TILLHÖRIGHET: Ensamkommande barns röster om sin situation Ulrika Wernesjö, fil.dr., Linköpings universitet ulrika.wernesjo@liu.se Symposium om ensamkommande barn, Barnskyddsrådet i Uppsala, 2015

Läs mer

Flyktingmigranten och landsbygden - ett ömsesidigt utbyte?

Flyktingmigranten och landsbygden - ett ömsesidigt utbyte? Flyktingmigranten och landsbygden - ett ömsesidigt utbyte?, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet Alvesta 26 augusti 2016 Mångfald och landsbygd? Rural idyll / Rural dull Landsbygden står

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

Religiös förändring på nationell och lokal nivå

Religiös förändring på nationell och lokal nivå Avslutade delprojekt: Religionens roll i norra Europa Detta delprojekt syftade till att utveckla den teoretiska diskussionen kring religionens roll i Sverige och Norden med utgångspunkt i de resultat som

Läs mer

Interkulturellt förhållningssätt

Interkulturellt förhållningssätt Interkulturellt förhållningssätt Professor Pirjo Lahdenperä Eskilstuna 1 Två sanningar Närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. (Tomas

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

Barn i långvarig ekonomisk utsatthet hur kan samhället kompensera? Gunvor Andersson Socialhögskolan, Lunds universitet

Barn i långvarig ekonomisk utsatthet hur kan samhället kompensera? Gunvor Andersson Socialhögskolan, Lunds universitet Barn i långvarig ekonomisk utsatthet hur kan samhället kompensera? Gunvor Andersson Socialhögskolan, Lunds universitet Fattigdom Olika begrepp: ekonomisk utsatthet, ekonomisk knapphet, fattigdom Olika

Läs mer

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet Att skriva uppsats Magnus Nilsson Karlstad universitet Vad är en uppsats? Uppsatsen är en undersökning av något och baseras på någon form av empiriskt material. Uppsatsen ska visa på: Tillämpning av vetenskaplig

Läs mer

UNDERVISNING (S)OM DEMOKRATI? SKOLANS FUNKTION OCH LÄRARES UPPDRAG.

UNDERVISNING (S)OM DEMOKRATI? SKOLANS FUNKTION OCH LÄRARES UPPDRAG. UNDERVISNING (S)OM DEMOKRATI? SKOLANS FUNKTION OCH LÄRARES UPPDRAG. ERIK ANDERSSON, FILOSOFIE DOKTOR I PEDAGOGIK erik.andersson@his.se Fortbildningsdag för lärare, Demokratins utmaningar, 2015-10-27 HÖGSKOLAN

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

ATT BIDRA TILL JÄMLIKHET I HÄLSA - DELAKTIGHET SOM TEORI, METOD OCH PRAKTIK

ATT BIDRA TILL JÄMLIKHET I HÄLSA - DELAKTIGHET SOM TEORI, METOD OCH PRAKTIK ATT BIDRA TILL JÄMLIKHET I HÄLSA - DELAKTIGHET SOM TEORI, METOD OCH PRAKTIK Delaktighetens teori: Varför? Hur? Vem? GUNILLA PRIEBE, LEG. SJUKSKÖTERSKA, FIL.DR. 1 Juridiska argument för delaktighet Delaktighet

Läs mer

Kulturantropologi A1 Föreläsning 5. En värld i förändring? Möten, globalisering och antropologins roll

Kulturantropologi A1 Föreläsning 5. En värld i förändring? Möten, globalisering och antropologins roll Kulturantropologi A1 Föreläsning 5 En värld i förändring? Möten, globalisering och antropologins roll Vi har pratat om: Kulturella och samhälleliga variationer Olika ontologiska uppfattningar Insocialisering,

Läs mer

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES Staden idag, imorgon Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB 2015-05-28 Urbaniseringen.

Läs mer

Deltagarbaserad forskning I, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning I, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning I, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer