JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA"

Transkript

1 BIBLIOGRAFI FORSNING OM INTEGRATION JANICE ANDERSSON ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARNAD ULTUR OCH ULTURMÖTEN HÄLSA VINNOR BILDEN AV DEN ANDRE IDENTITET BARN OCH UNGDOMAR ÄLDRE

2 Bibliografi: Forskning om integration Författare: Janicke Andersson, Linköpings universitet, ISV SI-projektet: ett samarbete mellan Europeiska integrationsfonden och Linköpings universitet Formgivning: Linda Fredrikson, Linköpings universitet, ISV Norrköping

3 INNEHÅLL Litteratur integration...1 Övergripande om integrationsarbete...2 Familjerelationer...9 Arbetsmarknad...10 ultur och kulturmöten...11 Hälsa...13 vinnor...13 Bilden av den andre...16 Identitet...17 Barn och ungdomar...18 Äldre...20

4

5 LITTERATUR INTEGRATION I denna lista kan man finna användbara referenser i arbetet med integration och interkulturella relationer. Listan gör på inget sätt anspråk på att vara en fullständig bibliografi över området utan skall läsas som litteraturtips. För att göra ett urval har vi begränsat litteraturen till litteratur utgiven senare än Listan är indelad i olika temaområden för att förenkla för den som söker litteratur. Listan innefattar följande delar: Övergripande om integrationsarbete Familjerelationer Arbetsmarknad ultur och kulturmöten Hälsa vinnor Bilden av den andre Identitet Barn och ungdomar Äldre 1

6 ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE Arbete med integration - mångfald - kompetensutveckling i Östergötlands län: uppföljning och utvärdering av integrations- och etniskt mångfaldsarbete i Östergötlands län under tiden mars-december Norrköping: Integrationsverket, 2000 Andersson, R (2007) Boende och segregation ur Peterson, A & Hjerm, M (red). Etnicitet. Perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups förlag Aytar, O (1999) Integration i mångfald : en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige. Stockholm: Jina Nu Behtoui, A (2009) Social capital and Stigmatised Immigrants. ur European Perspectives on Exclusion and Subordination, The Political Economy of Migration, Neergaard, A (ed) Maaschtrict: Shaker Bevelander, P (1997) I krusbärslandets storstäder: om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle) Bozarslan, A (2001) Möte med mångfald: förskolan som arena för integration. Hässelby: Runa Brinker-Gabler, G (ed)(1997) Writing new identities: gender, nation, and immigration in contemporary Europe. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press Bunar, N (2001) Skolan mitt i förorten : fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion Castles, S (2000) Ethnicity and Globalization: From Migrant Worker to Transnational Citizen, London: Sage Castles, S & Miller, M (2003) The Age of Migration. Basingstoke: Palgrave Macmillan Dahlstedt, M (2008) På demokratins bakgård, om invandrare representation och politik ur: Darvishpour M & Westin (red) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Dahlstedt, M & Hertzberg, F (2005) Det är inte mitt samhälle: Misstro och levd erfarenhet i mångetniska förortsmiljöer ur Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande, Stockholm: Fritzes, Statens Offentliga utredningar; 2005:112 2

7 Dahlstedt, M (1998) Politiskt medborgarskap, integration och mångkulturell demokrati: segregation, utanförskap och politiska reformsträvanden i Sverige från 70-tal till 90-tal. Umeå: Umeå universitet Darvishpour, M & Westin, C (red) (2008) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Diaz, J A (1997) Primärintegration och bidragsberoende: studie av integration och tidigt bidragsberoende inom det kommunala flyktingmottagandet. Norrköping: Statens invandrarverk Ebbeson, U & Linebäck, B (red)(1997) Mångfald och ursprung: rapport från ett multietniskt Sverige. Norrköping: Statens invandrarverk (SIV) Franzén, M (2001) Problemet segregation: en orättvis jämförelse ur Magnusson, L (red) Den delade staden. Umeå: Boréa Geddes, A (2003) The Politics of Migration and Immigration in Europe, London: Sage Gustavsson, A (2001) Inifrån utanförskapet : om att vara annorlunda och delaktig. Lund: Studentlitteratur Hansen, P (2011) Demographic Colonialism: EU-African Migration Management and the Legacy of Eurafrica, ur Delgado-Wise, R, Munck, R and Schierup, C-U (eds), Migration, Work and Citizenship in a Global Age, London: Routledge Hansen, P & Hager, S B (2010), The Politics of European Citizenship: Deepening Contradictions in Social Rights and Migration Policy, New York and Oxford: Berghahn Books Hansen,P (2008) EU:s migrationspolitik under 50 år: Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling, Lund: Studentlitteratur Hansen, P (2007) EU Migration Policy in the Post-Amsterdam Era: The Contradictions between Migrant Integration, Flexible Labour Immigration and Refugee Protection ur Berggren, E, Likic, B, Toksöz, G and Trimikliniotis, N (eds), Irregular Migration, Informal Labour and Community in Europe, Maastricht: Shaker Verlag Hansen, P & Schierup, C-U & Castles, S (2006) Migration, Citizenship, and the European Welfare State: A European Dilemma, Oxford: Oxford University Press 3

8 Hansen, P (2001) European citizenship, or where neoliberalism meets ethnoculturalism: Analysing the European Union s citizenship discourse ur Goulbourne, H (ed.), Race and Ethnicity: Critical Concepts in Sociology (Volume II: Solidarities and Communities), London: Routledge Hansen, P (2000) EU och den asociala identitetspolitiken: Om kulturell identitet och medborgarskap i den Europeiska unionen ur Neergaard, A & Stubbergaard, Y (red), Politiskt inflytande, Lund: Studentlitteratur Hansen, P (2000) Europeans only? Essays on identity politics and the European Union, Umeå: Umeå University Hansen, P (2000) The cultural short cut, a road to exclusion?: notes on identity politics in the European Union ur Gundara, J and Jacobs, S (eds), Intercultural Europe: Diversity and social policy, Aldershot: Ashgate/Arena Johansson, C (2005) Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft, Malmö: Bokbox Förlag Joly, D (1997) Refugees in Europe: The Hostile New Agenda. London: Minority Rights Group Lange, A (2000) Diskriminering, integration och etniska relationer. Norrköping: Integrationsverket Lidskog, R & Deniz, F (2009). Mångkulturalism socialt fenomen och politisk utmaning. Stockholm: Liber Lilja, E (2002) Segregationens motsägelsefullhet. Integrerad i stadsdelsegregerad i staden. Stockholm: ulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Lukkarinen vist, M (2001) Etnisk mångfald i politiken, Mångkulturellt centrum Lundqvist, C & Ålund, A (2006) Social exkludering och motstånd; Utbildning och arbete i multietniska ungdomssammanhang ur J. Olofsson och A. Thoursie (red) Ungas framtidsvägar. Agoras Årsbok Stockholm: Agora Molina, I (2001) Den rasifierade staden ur Magnusson, L (red) Den delade staden, Umeå: Boréa 4

9 Molina, I (1997) Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet. Uppsala: ulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet Olsson, E (2004) Event or Process Repatriation practice and open-ended migration ur Transnational Spaces: Disciplinary Perspectives, Malmö University Olsson, E (red) (2007) Transnationella rum: diaspora, migration och transnationella relationer. Boréa förlag Olsson, E (red) (2000), Etnicitetens gränser och mångfald. Stockholm: Carlsson Oweini, S & Holmgren, A (1999) Folkhemmets bakgård: att bana väg för integration i Sverige. Stockholm: Atlas Palander, C (2006) Områdesbaserad politik för minskad segregation. Uppsala: Uppsala universitet Peterson, A & Hjerm, M (red) (2007). Etnicitet. Perspektiv på samhället. Malmö: Gleerup Philips, D (2010) Minority ethnic segregation, integration and citizenship; A European perspective. Journal och ethnic and migration studies. Vol. 36. No. 2, pp Rabe, T & Hill, A (red.) (2001) Boken om integrering: idé, teori, praktik. Lund: Studentlitteratur Rebelius, & Söderström, B (1999), Lokalt utvecklingsarbete i elva kommuner: exempel och erfarenheter: en rapport från Integrationsberedningen. Stockholm: Svenska kommunförbund Ristilammi, P-M (1999) Rosengård och den svarta poesin: en studie i annorlundahet. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion Roos, B, & Gianko, E (2000) Med andra ögon: integrationens pris. Stockholm: Stift. vinnor kan Ruthström, C (1993) Beyond Europé: The Globalization of Refugee Aid. Lund: Lund University Press Samuelsson, J (2000) Får jag leka i din sandlåda? Visst! Fast bara om jag får bestämma: faktorer som påverkar muslimers möjligheter till integration: exempel från Örebro kommun. Örebro: Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet 5

10 Schierup, C-U (2008) Migration, medborgarskap och social exkludering, ett europeisktdilemma ur Darvishpour, M &Westin, C (red) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur. Schierup, C-U (2007) Sverige, mångfalden och exkluderingens politiska ekonomi, ur Burns, T R. et al. (red.) Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor: Multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis Schierup, C-U (2005) Social Exclusion, Diversity and the EU s Anti-Discrimination Agenda ur Bertossi, C (ed.) Discrimination and Citizenship. Britain and France, Houndmills: Palgrave Macmillan Schierup, C-U (2003) Social exkludering och medborgarskap i Sverige och EU ur Blomqvist, P (red.) Den gränslösa välfärdsstaten. Svensk socialpolitik i det nya Europa. Agoras Årsbok 2003, Stockholm: Agora Schierup, C-U (2000) Multipoverty Europe: Perspectives on Migration, Citizenship, and Social Exclusion in the European Union and the United States, G. Jagdish & S Jacobs (red.) Interculturalism in Europe: Cultural Diversity and Social Policy in the European Union, Aldershot: Arena Schierup, C-U (1994) The right to be different: Multiculturalism and the racialization of Scandinavian welfare politics, Innovation, 7 (3): Schierup, C-U (1992) What agency should we be multi about? The multicultural agenda reviewed, European Journal of Intercultural Studies, 2 (3): 5 Schierup, C-U (1992) ulturpluralismens paradoxer, ulturella Perspektiv, nr 1: 8-20 Schierup, C-U (1990) Den svenska modellen. Invandrare och kulturell pluralism, Zenith, 1, 1990 Schierup, C-U (1990) Flyktingpolitiken: i teorin och i praktiken, Häften för kritiska studier, (2), 1990 Schierup, C-U & Urban, S (2007) Social exkludering: Ett beskuret medborgarskap, ur Ålund, A, Hertzberg F, Dahlstedt M och Urban S (red.) Arbete, Utbildning och medborgarskap, stategier för social inkudering i den mångetniska staden, Umeå: Borea 6

11 Schierup, C-U, Paulson, S & Ålund, A (1994) Den interna arbetsmarknaden - etniska skiktningar och dekvalificering, ur Schierup, C-U & Paulson, S (red) Arbetets etniska delning. Studier från en svensk bilindustri, Stockholm: Carlssons Bokförlag Skifter Andersen, H (2003) Urban Sores. On the Interaction Between Segregation, Urban decay and Deprived Neighborhoods. Aldershot: Ashgate Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010, Stockholm: Socialstyrelsen Stigendal, M (1999) Sociala värden i olika sociala världar. Segregation och integration i storstaden. Lund: Studentlitteratur Sundström, B (1999) Framgångsrika exempel i det nordiska integrationsarbetet. øbenhavn: Nordisk Ministerråd Södergran, L (2000) Svensk Invandrar- och integrationspolitik: en fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Umeå: Umeå universitet Urban, S (2008) Etnisk boendesegregation en korsningsfråga ur Darvishpour M & Westin (red.) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Urban, S (2005) Att ordna staden: den nya storstadspolitiken växer fram. Lund: Arkiv Wingborg, M (1999) Invandrarföreningarna och integrationen: utvärdering av föreningarnas verksamhet i Stockholm: en rapport. Stockholm: Integrationsförvaltningen Ålund, A (2007) Migration och socialt medborgarskap. Nordisk Sosialt Arbeid Nr , Vol 27 ( ) Ålund, A (2006) Discrimination through Culture: Reflections on labour Market, Education and Social Exclusion. Ur Hammarlund, G & Nilson, T (eds). A Case of Identities. Gothenburg Studies in Modern History, The University Press, Gothenburg University, Gothenburg Ålund, A (2004) Internationell migration, socialt medborgarskap, kulturpanik ur Rasismer i Europa; migration i den nya världsordningen, Agora, Stockholm Ålund, A (2003) Ethnic entrepreneurs and other Migrants in the Wake of Globalisation. International Review of Sociology, Vol. 13 No 1. pp

12 Ålund, A (2002) Etnicitet, medborgarskap och gränser ur de los Reyes, P, Molina, I & Mulinari, D (red) Maktens (o)lika förklädnader - kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. Stockholm: ATLAS. Ålund, A (2002) Sociala problem i kulturell förklädnad ur Meeuwisse, A & Swärd, H (red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och ultur Ålund, A (1990) Invandrarkultur som samverkanshinder. Om kulturpluralismens bräcklighet. Häften för kritiska studier. Nr. 3/90: Ålund, A (1991) Ungdom, multietnisk kultur och nya gemenskaper. vinnovetenskaplig tidskrift. Nr. 3/91: Ålund, A (1999) Ethnicity, Multiculturalism and the Problem of Culture. European Societies 1(1) Ålund, A & Schierup, C-U (1991) Paradoxes of Multiculturalism: Essays on Swedish Society, Aldershot: Gower Öberg, N (1994) Gränslös rättvisa eller rättvisa inom gränser?: om moraliska dilemman i välfärdens invandrings- och invandrarpolitik. Uppsala: Uppsala universitet 8

13 FAMILJERELATIONER Ahlin, M (1997) Efter flykten: möten med bosniska barnfamiljer i Sverige. Stockholm: Rädda barnen Akpinar, A (1998) Male s honour and Female s Shame. Gender and Ethnic identity Construction among Turkish Divorces in the Migration Context. Stockholm: Elanders Gotab AB Al Baldawi, R (2003) Migration och familjestruktur. ur Ahmadi N. (red.) Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber Andersson, Bt & Lundberg, M (2000) Våld mot invandrarkvinnor. vinnors berättelser och Socialtjänstens strategier, Network for research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University Angel, B & Hjern, A (1992) Att möta flyktingbarn och deras familjer. Lund: Studentlitteratur Back, & Svedin, C G (1993) Barn och skilsmässor i invandrar- och flyktingfamiljer. Stockholm: Rädda barnen Behtoui, A (2010) The Marriage Pattern of Immigrants in Sweden. Journal of Comparative Family Studies 41: Darvishpour, M (2008) öns- och generationskonflikter inom invandrade familjer utifrån ett intersektionellt perspektiv ur: Darvishpour, M & Westin, C (red). Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Eyrumlu, R (1998) Iranska familjer i Sverige, ett nordeuropeiskt samhälle: familjeförhållanden - förändring och integration. Angered: Invand-lit Medaglia, A (2001) Patriarchal structures and ethnicity in the Italian community in Britain. Aldershot: Ashgate Nyberg, E (1998) Spädbarn och deras mödrar i ett mångkulturellt område: en spädbarnsverksamhet i samverkan. Stockholm: Stockholms läns landsting, Omsorgsnämnden Pringle, (2010) Swedish welfare responses to ethnicity: the case of children and their families. European journal of social work. Vol 13. No 1. pp

14 Familjerelationer Wikström, H (2007) (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet Ålund, A (1991) Lilla Juga: etnicitet, familj och kvinnliga nätverk i kulturbrytningars tid. Stockholm: Carlsson Åstedt, I-B (red) (1994) Bakom bergen lämnade vi allt: antologi om flyktingbarn och deras föräldrar. Stockholm: Liber utbildning ARBETSMARNAD Anderson, B (2000) Doing the dirty work?: the global politics of domestic labour. London: Zed Behtoui, A & Neergaard, A (2009) Perception of discrimination in recruitment and place of work Journal of Immigrant and Refugee Studies 7: Behtoui, A (2008) Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market. Journal of Ethnic and Migration Studies 34(3, April): Behtoui, A (2006) Unequal opportunities : the impact of social capital and recruitment methods on immigrants and their children in the Swedish labour market. Linköping: Dept. of Social and Welfare Studies Behtoui, A (2006) Om de hade föräldrar födda på rätt plats, om ungdomar med utländsk bakgrun i det svenska utbildningssystemet och på den svenska arbetsmarknaden. Norrköping: Integrationsverket. Fritzell, J (red) (2000) Välfärdens förutsättningar: arbetsmarknad, demografi och segregation: antologi från ommittén Välfärdsbokslut. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer Green, N L (1997) Ready-to-wear and ready-to-work: a century of industry and immigrants in Paris and New York. Durham: Duke Univ. Press Hammar, Å (2000) Som om vi inte finns: om rasism och sexism i städbranschen. Stockholm: Federativ 10

15 Henshall Momsen, J (red) (1999) Gender, migration and domestic service. London: Routledge Höglund, S (2008) Etnisk diskriminering i arbetslivet ur Darvishpour, M & Westin (red) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Schierup, C-U (2006) Migration, arbetsmarknad och välfärdsstat i förändring, i de los Reyes, P (red.) Arbetslivets (o)synliga murar, SOU 2006:59, Stockholm: Statens offentliga utredningar Ålund, A & Reichel, I (2007) Mellan marknad och volontär aktivism: Arbete för social inkludering bland svenska medborgarsammanslutningar bildade på etnisk grund ur Dahlstedt,, M, Hertzberg F, Urban, S, & Ålund, A (red) Utbildning, arbete och medborgarskap. Umeå: Borea ULTUR OCH ULTURMÖTEN Ahmadi, N (red) (1998) Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber i samarbete med Statens institutionsstyr. (SIS) Andersen, J (1999) ulturföreningar, individen och samhället. Malmö: Malmö Högskola Bhabha, H (1994) The Location of Culture, London: Routledge Barry, B (2001) Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press Benhabib, S (2002) The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. Princeton och Oxford: Princeton University Press Graham, M & Schiele, H J (2010) Equality-of-oppressions and anti discriminatory models in social work: reflections from USA and U. European journal of social work. Pp.1-14 Gudykunst, W (1992) Communication with strangers An approach to intercultural communication. New York: McGraw Hill 11

16 Hammar, Å (1998) I främmande land: om lojalitet, heder, arbetslöshet och självrespekt. Stockholm: Federativ Hannerz, U (1992) Cultural Complexity, New York: Columbia University Press Hedfeldt, S (1990) Detta blev vår stad: berättelser från ett mångkulturellt samhälle. Västerås: Västerås kulturnämnd, 1990 amali, M (2002) ulturkompetens i socialt arbete. Stockholm: Carlssons förlag riž, & Skivenes, M (2010). We have very different positions on some issues: how child welfare workers in Norway and England bridge cultural differences when communicating with ethnic minority families. European journal of social work. Vol. 13, No 1, pp ymlika, W (1995) Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press Morley, D & Chen, - (red.)(1996) Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. London: Routledge Parekh, B (2000) Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press Roos, B, & Gianko, E (2000) Med andra ögon: integrationens pris. Stockholm: Stift. vinnor kan Rystad, G (red) (1995) Encounter with strangers: aspects of the American experience. Lund: Lund Univ. Press Schwartz, S B (red) (1994) Implicit understandings : observing, reporting, and reflecting on the encounters between Europeans and other peoples in the early modern era. Cambridge: Cambridge Univ. Press Stier, J (2004) ulturmöten. En introduktion till interkulturella studier. Lund: Studentlitteratur Taylor C (1994) Erkännandets politik i Det mångkulturella samhället och erkännandets politik, Göteborg: Daidalos Wellros, S & Hellström, G (1991) Likt och olikt: om kulturmöten i Sverige. Stockholm: LT 12

17 Wellros, S (1993) ulturmöten till vardags: om kommunikation över kulturgränser. Stockholm: Liber utbildning: Utbildningsradion Williams, C & Soydan, H (2005) When and how does ethnicity matter? A cross national study of social work responses to ethnicity in child protection cases. British journal of social work. No. 35, pp Öberg, B (1997) Olika syn på saken: om kulturmöten och kulturella skillnader. Stockholm: Natur och kultur HÄLSA Ackerhans, M (red. (2000) Health issues of minority women living in Europe. öpenhamn: Regional Office for Europe, World Health Organization ällström, G (2001) Tro och bot: om sjukdomsuppfattnig och behandlingsmetoder bland sinovietnamesiska kvinnor i Sverige. Stockholm: Institutionen för folklivsforskning, Universitet Lukkarinen vist, M (2002) Patienterna, vårdcentralen och mångfalden. En intervjustudie med boende i Fittja. Mångkulturellt centrum Lukkarinen vist, M (2001) Vård i mångfald. En intervjustudie med personalen på Fittja vårdcentral. Mångkulturellt centrum VINNOR Aalmo, G (1996) vinna - invandrare - handikappad: möjligheter till ett bra liv i Sverige. Göteborg: Nordiska hälsovårdshögskolan Abbasian, S (2003) Integration på egen hand: En studie av invandrade kvinnoföretagare i Sverige. Uppsala: Uppsala universitet Ackers, L (1998) Shifting spaces: women, citizenship and migration within the European Union. Bristol: Policy Agger, I (1992) Det blå vaerelse: kvindeligt vidnesbyrd fra exilet. öpenhamn: Reitzels Forlag 13

18 Andersson, A (1998) Saraprojektet: ett led i utvecklingen av invandrade kvinnors språkliga och sociala situation. Örebro: Högskolan i Örebro, Inst. för samhällsvetenskap Andersson, B & Lundberg, M (2000) Våld mot invandrarkvinnor: kvinnors berättelser och socialtjänstens strategier. Lund: Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University Anthias, F & Lazaridis, G (red) (2000) Gender and migration in Southern Europe: women on the move. Oxford: Berg Björkegren, I (1992) vinna och invandrare: rapport om invandrade kvinnors ställning i det svenska samhället med förslag till åtgärder. Norrköping: Statens invandrarverk (SIV) Bock, & Chobot, Z (1992) Högskolestuderande iranska kvinnor i Stockholm: en presentation av bakgrund och kontakter med svenskar. Stockholm: Vårdhögskolan Bøyesem, I L & Olsen, A M (1990) Pinar: en mødregruppe for unge tyrkiske kvinder. Esbjerg: Sydjysk unibersitetsforlag Carbin, M (2010) Mellan tystnad och tal. Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. Studies in politics. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen. Stockholms universitet Ekström, (1995) vinna i Sverige: porträtt av åtta flyktingkvinnor. Stockholm: Carlsson Enander, V (2001) Mitt namn är Iran: åtta möten med iranska kvinnor. Umeå: Boréa Freedman, J & Tarr, C (red) (2000) Women, immigration and identities in France. Oxford: Berg Freyne-Lindhagen, M (1997) Freja: invandrade kvinnors hälsa och livsvillkor. Örebro Gabaccia, D (red) (1992) Seeking common ground: multidisciplinary studies of immigrant women in the United States. Westport, Conn: Praeger Gustafsson, (1993) Profetens döttrar: muslimska kvinnor i Sverige. Stockholm: Brevskolan Hassan, M (2000) Att känna sig hemma: tolv kvinnor berättar om sina personliga upplevelser av integrationsprocessen. Stockholm: ista stadsdelsnämnd 14

19 James mon, R (red) (2001) Immigrant women. New Brunswick, N J: Transaction elson, G. A & DeLaet, D L (red) (1999) Gender and immigration. Basingstoke: Macmillan octürk, T (1991) En fråga om heder: turkiska kvinnor hemma och utomlands. Stockholm: Tiden ofman, E (2000) Gender and international migration in Europe: employment, welfare and politics. London: Routledge ucukaslan, V (1994) Syrianska kvinnobilder. Örebro: Forum för invandring och kultur, Högsk. i Örebro O Conell Davidson, J (2008) Trafficking, modern slavery and the human security agenda. Human security journal. Volume 6, spring 2008, pp Schlytter, A (2010) Girls with honour-related problems in a comparative perspective.international journal of social welfare. No. 19, pp Stoltz, P (2000) About being (t)here and making a difference: black women and the paradox of visibility. Lund: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet Thomsson, H & Hoflund, L (2000), Vem ska hjälpa vem?: en kritisk analys av arbetsmarknadspolitiska insatser riktade till kvinnor med invandrarbakgrund. Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) Åberg, A (2000) vinnorna i Nya Sverige. Stockholm: Natur och kultur Ålund, A (1997) Feminism and Multiculturalism: Recognition of Difference and Beyond. Sosiologisk Tidskrift Nr 2/1997: Ålund, A (1997) Feminism och De Andra: Erkännandets politik, dess potential och fällor. vinneforskning Nr 1/97: 5-12 Åhlund, A (1996) Vida s metamorphosis to immigrant woman. Esbjerg: South Jutland Univ. Press 15

20 BILDEN AV DEN ANDRE Asp, (2002) Integrationsbilder. Medier och allmänhet om integrationen. Norrköping: Integrationsverket Björk, S (1997) Invandrarpolitisk diskurs. Blick och överblick på svensk invandrarpolitisk debatt under tre decennier. Umeå: Merge, Umeå universitet Brune, Y (2006) Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet i Camauer, Leonor & Norstedt, Stig- Arne (red.) Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. SOU 2006:21 Brune, Y (2004) Nyheter från gränsen. Tre studier i svensk journalistisk om invandrare, flyktingar och rasistiskt våld. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Dahlstedt, M (2002) Utanförskapets tysta motstånd: Politiskt passiva invandrare som problematisk problembild. Linköping: Linköping University Electronic Press Dahlstedt, M (2010) Hårda nypor för ett mjukt samhälle?: Om medialisering och rasifiering i utspelspolitikens Sverige, Sociologisk forskning, Vol 47:3, Downing, J & Husband, C (2005) Representing race. Racism, ethnicities and media, New York: Routledge Ericsson, U & Molina, I & Ristilammi, P-M (2000) Miljonprogram och media. Föreställning ar om människor och förorter. Trelleborg: Riksantikvarieämbetet & Integrationsverket Hall, S (1997) Representation. Cultural Representation and signifying practices. London: Sage Hultén, G (2001) Främmande sidor. Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter Stockholms universitet: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Hvitfelt, H (1998) Den muslimska faran. Om mediebilden av islam i Ylva Brune (red.) Mörk magi i vita medier. Stockholm: Carlssons Löwander, B (1997) Rasism och antirasism på dagordningen - studier av televisionens nyhetsrapportering i början av 1990-talet. Doctoral theses at the Department of Sociology, Nr 6. Umeå: Umeå universitet 16

21 Van Dijk, T A (1991) Racism and the Press. Critical Studies in Racism and Migration. London: Routledge IDENTITET Alsmark, G (red) (1997) Skjorta eller själ? ulturella identiteter i tid och rum. Studentlitteratur: Lund Appiah, A (1994) Identitet, autencitet, överlevnad i Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: Daidalos Aronwitz, S (1992) The Politics of Identity: Class, Culture, Social Movements. New York: Routledge Borgström, M (1998) Att vara mitt emellan: hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling. Stockholm: Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet; 87 Bunar, N (1998) Ungdom, flyktingskap, identitet. Växjö: Centrum för kulturforskning, Högskolan i Växjö Demirbag-Sten, D (2010) Fosterland. Stockholm: Albert Bonniers förlag Hall, S (1992) The Question of Cultural identity I S Hall, D. Held & T McGrew (red) Modernity and its Futures. Cambridge: Polity Press Hylland Eriksen, T (2005) Rötter och Fötter. Identitet i en föränderlig tid. Nora: Nya Doxa Ålund, A (1999) Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter; ön, klass, identitet och ras ur E. Olsson (red.) Etnicitet, gränser och mångfald. Stockholm: Carlssons Ålund, A (1997) Multikultiungdom: ön, etnicitet, identitet. Lund: Studentlitteratur Ålund, A & Granqvist, R (red) (1995) Negotiating Identities; Essays on Immigration and Culture in present-day Europe. Amsterdam/Atlanta: Rodopi 17

22 BARN OCH UNGDOMAR Abdulbaghi, A (1991) PTSD Symptoms among displaced urdish children in Iraq. Uppsala: University Hospital, Department of Child and Youth Psychiatry Almqvist, (1992) Iranska flyktingbarn i Sverige: Rapport 1: Bakgrund, psykisk hälsa och identitetsutveckling. Stockholm: Rädda barnen Almqvist, (1992) Iranska flyktingbarn i Sverige: Rapport 2: Social anpassning, psykisk hälsa och identitetsutveckling. Stockholm: Rädda barnen Almqvist, (1997) Refugee children Effects of organized violence and forced migration on young children s phychological health and development. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Angel, B & Hjern, A (1992) Att möta flyktingbarn och deras familjer. Lund: Studentlitteratur Back, L (1996) New Ethnicities and Urban Culture. Racism and multiculture in young lives. London: UCL Press Becking, L (1996) Barns identitetsutveckling i mångkulturella barngrupper på tre förskolor i Rosengård. Malmö: Rosengård stadsdelsförvaltning Björkqvist, G (1994) Att se i ett annat ljus: studiehandbok för barnomsorgens arbete med flykting- och invandrarfrågor samt interkulturell kommunikation. Stockholm: Centrum för kulturkommunikation (CF) Bunar, N (2008) När marknaden kom till förorten: valfrihet, konkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella områdens skolor. Lund: Studentlitteratur Bunar, N & Dahlstedt, M (2000) Complexities of Community Action: Integration, Segregation and the School ur Divided Cities: Best Practices for the Social Inclusion of Ethnic Minorities in Local Communities. Umeå: Umeå universitet Dahlstedt, M (2007) Fostran till svenskhet? Om en mångtydig samverkan mellan skola och föräldrar, Nordiske udkast, Vol 34 nr 2, s16-39 Dahlstedt, M (2009) Skriv historia med oss : Ungdomar, urbana konfliktlinjer och kampen om förorten ur Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och boende, (red.) Graninger, G. & nuthammar, C, Linköping: Linköping University Electronic Press 18

LiU EXPANDING REALITY JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD

LiU EXPANDING REALITY JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD BIBLIOGRAFI FORSNING OM INTEGRATION JANICE ANDERSSON ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARNAD ULTUR OCH ULTURMÖTEN HÄLSA VINNOR BILDEN AV DEN ANDRE IDENTITET BARN OCH UNGDOMAR

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

INTERKULTURELL KOMMUNIKATION

INTERKULTURELL KOMMUNIKATION INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid Humanistiska fakulteten som tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter. Tyngdpunkten

Läs mer

Interkulturellt förhållningssätt

Interkulturellt förhållningssätt Interkulturellt förhållningssätt Professor Pirjo Lahdenperä Eskilstuna 1 Två sanningar Närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. (Tomas

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Från diversity management till mångfaldsplaner?

Från diversity management till mångfaldsplaner? Lund Studies in Economic History 48 Från diversity management till mångfaldsplaner? Om mångfaldsidéns spridning i Sverige och Malmö stad Sofia Rönnqvist Innehållsförteckning 1. Mångfald - en idé gör entré

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Interkulturellt ledarskap

Interkulturellt ledarskap Interkulturellt ledarskap Professor Pirjo Lahdenperä Örebro 2012-05-25 1 Två sanningar Närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. (Tomas

Läs mer

Slutredovisning projekt 2009-00144

Slutredovisning projekt 2009-00144 1(11) Projektnamn: Invandrares etablering och incitament Projektanordnare: Malmö Institute for Studies of Migration Diversity and Welfare (MIM) Malmö högskola Projektperiod: 2009-05-15 2009-12-31 Total

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Arbetsmarknad Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Faktorer på många olika nivåer Historia Kultur Makro-social Meso-social Micro-social individ Subindivid

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

1. Education and Degrees

1. Education and Degrees Dr. Johan Svanberg E-mail: Johan.Svanberg@historia.su.se Valutavägen 66 D Tel. work: +468163130 129 34 Hägersten Tel. home: +46707368990 Sweden 1. Education and Degrees Research Supervisor Training, 100

Läs mer

Ethnic relations and media / Nordic articles in anthologies and in journals

Ethnic relations and media / Nordic articles in anthologies and in journals Ethnic relations and media / Nordic articles in anthologies and in journals Sweden Alanes, Paul Alarcón (2008). Konturer av motstånd: identitet, subjektivitet och språk i tidningen Gringo. Nordicom-Information

Läs mer

Det finlandssvenska migrationshjulet :

Det finlandssvenska migrationshjulet : Det finlandssvenska migrationshjulet : Varför flyttar finlandssvenskar till Sverige? Charlotta Hedberg Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Det finlandssvenska migrationshjulet Process

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ekström, M and Patrona, M (eds.) (2011) Talking Politics in Broadcast Media. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Ekström, M and Patrona, M (eds.) (2011) Talking Politics in Broadcast Media. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. Mats Ekström Publications (selection) Books Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Talking Politics in Election Campaigns: International Perspectives on Media Discourse. Palgrave (forthcoming) Djerf-Pierre,

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015

Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015 Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015 Feminist Economic Theory Applies the same models to women and men Uses terminology consistently and logically

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(96)43 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 1: BEKÄMPANDE AV RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET, ANTISEMITISM OCH INTOLERANS

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Krigstrauma i bagaget och mobbad i skolan

Krigstrauma i bagaget och mobbad i skolan Krigstrauma i bagaget och mobbad i skolan Anders Hjern, barnläkare, professor, Sachsska Barnsjukhuset och KI/CHESS Monica Brendler-Lindqvist psykoterapeut, verksamhetschef, Röda korsents center för torterade

Läs mer

Flyktingmottagning och integration

Flyktingmottagning och integration Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV Flyktingmottagning och integration Arbete, identitet och hälsa Arma Makas, Indira Duhera, Gezim Bala, Reagan Matulu, Amanda Chamaly och Warda Goriel

Läs mer

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Name: Olof Åslund Title: Director General, Professor Year of birth: 1972 Adress: IFAU, Box 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden Tel: +46 18 471 70 89 Fax: +46 18 471

Läs mer

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande mfl i Sverige Robert Jonzon RNT, BA, MPH Utredare Avdelningen för kunskapsstöd Enheten för hälsa och sexualitet

Läs mer

8p 2io 3 Li Bennich-Björkman &c Paula Blomqvist (red.) Mellan folkhem och Europa

8p 2io 3 Li Bennich-Björkman &c Paula Blomqvist (red.) Mellan folkhem och Europa 8p 2io 3 Li Bennich-Björkman &c Paula Blomqvist (red.) Mellan folkhem och Europa Innehåll 1. Inledning g Li Bennich-Björkman al Paula Blomqvist Globaliserad ekonomi och europeisk integration 9 Mellan folkhem

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

CV, Nihad Bunar. Fluent in Swedish, English, Bosnian/Serbian/Croatian

CV, Nihad Bunar. Fluent in Swedish, English, Bosnian/Serbian/Croatian CV, Nihad Bunar Professor of Child and Youth Studies Vice-head of the Department of Child and Youth Studies, Stockholm University 10691, Stockholm, Sweden Tel: +46703639332; +46812076219 E-mail: nihad.bunar@buv.su.se

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave.

Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave. Publications Books Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave. Djerf-Pierre, M and Ekström, M (2013) (eds.) A History of Swedish

Läs mer

Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Internationell migration och etniska relationer (IMER) 2007

Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Internationell migration och etniska relationer (IMER) 2007 Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Internationell migration och etniska relationer (IMER) 007 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har ett särskilt regeringsuppdrag att svara

Läs mer

PDG002, Pedagogisk psykologi, 15 högskolepoäng Educational Psychology, 15 Higher Education Credits

PDG002, Pedagogisk psykologi, 15 högskolepoäng Educational Psychology, 15 Higher Education Credits PDG002, Pedagogisk psykologi, 15 högskolepoäng Educational Psychology, 15 Higher Education Credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och didaktik,

Läs mer

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag?

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Lisa Adamson Center för Skolutveckling/Göteborgs universitet IKT och flerspråkighet i Norden (FLIN) 21 oktober Krav på läsförmåga När? Vem?

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. Socionomprogram. 210 hp. Grund G1F

Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. Socionomprogram. 210 hp. Grund G1F Kursplan Perspektiv på socialt arbete, 30 hp SOC2 Program Program hp Utbildningsnivå Socionomprogram 210 hp Grund Ladokkod, ämnesområde, hp SKGBXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn! per@kornhall.se

Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn! per@kornhall.se Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn! per@kornhall.se Per Kornhall FilDr, leg. lär. Författare och oberoende skolexpert Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Eu-kommissionens DG Network

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se www.newconnexion.se Birgitta Hägg 070-672 80 39 Ulrica Tackerudh 070-672 80 31 info@newconnexion.se www.newconnexion.se Om du kommer till en öde ö och du bara har med dig en konservburk, hur skulle du

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Ingen Vet Ingen Kan. Språk, kultur och makt i den svenska skolan. Torsdagen den 30 maj 2013, Lindesberg. Hassan Sharif, Uppsala universitet

Ingen Vet Ingen Kan. Språk, kultur och makt i den svenska skolan. Torsdagen den 30 maj 2013, Lindesberg. Hassan Sharif, Uppsala universitet Ingen Vet Ingen Kan Språk, kultur och makt i den svenska skolan. Torsdagen den 30 maj 2013, Lindesberg Hassan Sharif, Uppsala universitet hassan.sharif@edu.uu.se Upplägg och innehåll Kl. 13.45-14.45 Pass

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Malmö delad stad - en sociologi för alla. Inledning och bakgrund. ABF-kurs våren 2015. Staffan Lindberg, cirkelledare

Malmö delad stad - en sociologi för alla. Inledning och bakgrund. ABF-kurs våren 2015. Staffan Lindberg, cirkelledare Malmö delad stad - en sociologi för alla ABF-kurs våren 2015 Inledning och bakgrund Staffan Lindberg, cirkelledare Sverige har under de senaste fyrtio åren genomgått en snabb förändring från ett industrisamhälle

Läs mer

MEDIER OCH MISSNÖJDA MEDBORGARE: FALLET LANDSKRONA OCH DEN POLITISKA SCENFÖRÄNDRINGEN. Tobias Olsson och Dino Viscovi

MEDIER OCH MISSNÖJDA MEDBORGARE: FALLET LANDSKRONA OCH DEN POLITISKA SCENFÖRÄNDRINGEN. Tobias Olsson och Dino Viscovi MEDIER OCH MISSNÖJDA MEDBORGARE: FALLET LANDSKRONA OCH DEN POLITISKA SCENFÖRÄNDRINGEN Tobias Olsson och Dino Viscovi 2 2002 fick Sverigedemokraterna 1322 röster i valet till kommunfullmäktige i Landskrona.

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Motverka studieavbrott. En sammanfattande kunskapsöversikt

Motverka studieavbrott. En sammanfattande kunskapsöversikt Motverka studieavbrott En sammanfattande kunskapsöversikt Forskning om studieavbrott 2014:1 Motverka studieavbrott - En sammanfattande kunskapsöversikt Översättning och sammanfattning: Anna Liljeström

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN

ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet & Högskolan i Borås Dennis Beach, Göteborgs universitet & Högskolan i Borås Marianne Dovemark, Göteborgs

Läs mer

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning?

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Nationella nätverket för Cultural Planning 1 november 2012, Uppsala Kerstin Nordin, institutionen för stad och land, SLU Uppsala Vad jag tänkte prata

Läs mer

Barn och ungdomars bild av polisen i Landskrona En projektskiss av Charlotte Lebeda & Mats Trondman, polisutbildningen

Barn och ungdomars bild av polisen i Landskrona En projektskiss av Charlotte Lebeda & Mats Trondman, polisutbildningen Barn och ungdomars bild av polisen i Landskrona En projektskiss av Charlotte Lebeda & Mats Trondman, polisutbildningen Medan till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård, utbildning, arbetsförmedling

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Policies and strategies to promote social equity in health

Policies and strategies to promote social equity in health Dahlgren, Göran & Margaret Whitehead Policies and strategies to promote social equity in health Background document to WHO Strategy paper for Europe This working paper was originally published in print

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt

Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt Should I stay or should I go Mikael Stattin Sociologiska institutionen Umeå universitet Innehåll Åldrande befolkning, äldre arbetskraft

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer