JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA"

Transkript

1 BIBLIOGRAFI FORSNING OM INTEGRATION JANICE ANDERSSON ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARNAD ULTUR OCH ULTURMÖTEN HÄLSA VINNOR BILDEN AV DEN ANDRE IDENTITET BARN OCH UNGDOMAR ÄLDRE

2 Bibliografi: Forskning om integration Författare: Janicke Andersson, Linköpings universitet, ISV SI-projektet: ett samarbete mellan Europeiska integrationsfonden och Linköpings universitet Formgivning: Linda Fredrikson, Linköpings universitet, ISV Norrköping

3 INNEHÅLL Litteratur integration...1 Övergripande om integrationsarbete...2 Familjerelationer...9 Arbetsmarknad...10 ultur och kulturmöten...11 Hälsa...13 vinnor...13 Bilden av den andre...16 Identitet...17 Barn och ungdomar...18 Äldre...20

4

5 LITTERATUR INTEGRATION I denna lista kan man finna användbara referenser i arbetet med integration och interkulturella relationer. Listan gör på inget sätt anspråk på att vara en fullständig bibliografi över området utan skall läsas som litteraturtips. För att göra ett urval har vi begränsat litteraturen till litteratur utgiven senare än Listan är indelad i olika temaområden för att förenkla för den som söker litteratur. Listan innefattar följande delar: Övergripande om integrationsarbete Familjerelationer Arbetsmarknad ultur och kulturmöten Hälsa vinnor Bilden av den andre Identitet Barn och ungdomar Äldre 1

6 ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE Arbete med integration - mångfald - kompetensutveckling i Östergötlands län: uppföljning och utvärdering av integrations- och etniskt mångfaldsarbete i Östergötlands län under tiden mars-december Norrköping: Integrationsverket, 2000 Andersson, R (2007) Boende och segregation ur Peterson, A & Hjerm, M (red). Etnicitet. Perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups förlag Aytar, O (1999) Integration i mångfald : en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige. Stockholm: Jina Nu Behtoui, A (2009) Social capital and Stigmatised Immigrants. ur European Perspectives on Exclusion and Subordination, The Political Economy of Migration, Neergaard, A (ed) Maaschtrict: Shaker Bevelander, P (1997) I krusbärslandets storstäder: om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle) Bozarslan, A (2001) Möte med mångfald: förskolan som arena för integration. Hässelby: Runa Brinker-Gabler, G (ed)(1997) Writing new identities: gender, nation, and immigration in contemporary Europe. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press Bunar, N (2001) Skolan mitt i förorten : fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion Castles, S (2000) Ethnicity and Globalization: From Migrant Worker to Transnational Citizen, London: Sage Castles, S & Miller, M (2003) The Age of Migration. Basingstoke: Palgrave Macmillan Dahlstedt, M (2008) På demokratins bakgård, om invandrare representation och politik ur: Darvishpour M & Westin (red) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Dahlstedt, M & Hertzberg, F (2005) Det är inte mitt samhälle: Misstro och levd erfarenhet i mångetniska förortsmiljöer ur Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande, Stockholm: Fritzes, Statens Offentliga utredningar; 2005:112 2

7 Dahlstedt, M (1998) Politiskt medborgarskap, integration och mångkulturell demokrati: segregation, utanförskap och politiska reformsträvanden i Sverige från 70-tal till 90-tal. Umeå: Umeå universitet Darvishpour, M & Westin, C (red) (2008) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Diaz, J A (1997) Primärintegration och bidragsberoende: studie av integration och tidigt bidragsberoende inom det kommunala flyktingmottagandet. Norrköping: Statens invandrarverk Ebbeson, U & Linebäck, B (red)(1997) Mångfald och ursprung: rapport från ett multietniskt Sverige. Norrköping: Statens invandrarverk (SIV) Franzén, M (2001) Problemet segregation: en orättvis jämförelse ur Magnusson, L (red) Den delade staden. Umeå: Boréa Geddes, A (2003) The Politics of Migration and Immigration in Europe, London: Sage Gustavsson, A (2001) Inifrån utanförskapet : om att vara annorlunda och delaktig. Lund: Studentlitteratur Hansen, P (2011) Demographic Colonialism: EU-African Migration Management and the Legacy of Eurafrica, ur Delgado-Wise, R, Munck, R and Schierup, C-U (eds), Migration, Work and Citizenship in a Global Age, London: Routledge Hansen, P & Hager, S B (2010), The Politics of European Citizenship: Deepening Contradictions in Social Rights and Migration Policy, New York and Oxford: Berghahn Books Hansen,P (2008) EU:s migrationspolitik under 50 år: Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling, Lund: Studentlitteratur Hansen, P (2007) EU Migration Policy in the Post-Amsterdam Era: The Contradictions between Migrant Integration, Flexible Labour Immigration and Refugee Protection ur Berggren, E, Likic, B, Toksöz, G and Trimikliniotis, N (eds), Irregular Migration, Informal Labour and Community in Europe, Maastricht: Shaker Verlag Hansen, P & Schierup, C-U & Castles, S (2006) Migration, Citizenship, and the European Welfare State: A European Dilemma, Oxford: Oxford University Press 3

8 Hansen, P (2001) European citizenship, or where neoliberalism meets ethnoculturalism: Analysing the European Union s citizenship discourse ur Goulbourne, H (ed.), Race and Ethnicity: Critical Concepts in Sociology (Volume II: Solidarities and Communities), London: Routledge Hansen, P (2000) EU och den asociala identitetspolitiken: Om kulturell identitet och medborgarskap i den Europeiska unionen ur Neergaard, A & Stubbergaard, Y (red), Politiskt inflytande, Lund: Studentlitteratur Hansen, P (2000) Europeans only? Essays on identity politics and the European Union, Umeå: Umeå University Hansen, P (2000) The cultural short cut, a road to exclusion?: notes on identity politics in the European Union ur Gundara, J and Jacobs, S (eds), Intercultural Europe: Diversity and social policy, Aldershot: Ashgate/Arena Johansson, C (2005) Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft, Malmö: Bokbox Förlag Joly, D (1997) Refugees in Europe: The Hostile New Agenda. London: Minority Rights Group Lange, A (2000) Diskriminering, integration och etniska relationer. Norrköping: Integrationsverket Lidskog, R & Deniz, F (2009). Mångkulturalism socialt fenomen och politisk utmaning. Stockholm: Liber Lilja, E (2002) Segregationens motsägelsefullhet. Integrerad i stadsdelsegregerad i staden. Stockholm: ulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Lukkarinen vist, M (2001) Etnisk mångfald i politiken, Mångkulturellt centrum Lundqvist, C & Ålund, A (2006) Social exkludering och motstånd; Utbildning och arbete i multietniska ungdomssammanhang ur J. Olofsson och A. Thoursie (red) Ungas framtidsvägar. Agoras Årsbok Stockholm: Agora Molina, I (2001) Den rasifierade staden ur Magnusson, L (red) Den delade staden, Umeå: Boréa 4

9 Molina, I (1997) Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet. Uppsala: ulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet Olsson, E (2004) Event or Process Repatriation practice and open-ended migration ur Transnational Spaces: Disciplinary Perspectives, Malmö University Olsson, E (red) (2007) Transnationella rum: diaspora, migration och transnationella relationer. Boréa förlag Olsson, E (red) (2000), Etnicitetens gränser och mångfald. Stockholm: Carlsson Oweini, S & Holmgren, A (1999) Folkhemmets bakgård: att bana väg för integration i Sverige. Stockholm: Atlas Palander, C (2006) Områdesbaserad politik för minskad segregation. Uppsala: Uppsala universitet Peterson, A & Hjerm, M (red) (2007). Etnicitet. Perspektiv på samhället. Malmö: Gleerup Philips, D (2010) Minority ethnic segregation, integration and citizenship; A European perspective. Journal och ethnic and migration studies. Vol. 36. No. 2, pp Rabe, T & Hill, A (red.) (2001) Boken om integrering: idé, teori, praktik. Lund: Studentlitteratur Rebelius, & Söderström, B (1999), Lokalt utvecklingsarbete i elva kommuner: exempel och erfarenheter: en rapport från Integrationsberedningen. Stockholm: Svenska kommunförbund Ristilammi, P-M (1999) Rosengård och den svarta poesin: en studie i annorlundahet. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion Roos, B, & Gianko, E (2000) Med andra ögon: integrationens pris. Stockholm: Stift. vinnor kan Ruthström, C (1993) Beyond Europé: The Globalization of Refugee Aid. Lund: Lund University Press Samuelsson, J (2000) Får jag leka i din sandlåda? Visst! Fast bara om jag får bestämma: faktorer som påverkar muslimers möjligheter till integration: exempel från Örebro kommun. Örebro: Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet 5

10 Schierup, C-U (2008) Migration, medborgarskap och social exkludering, ett europeisktdilemma ur Darvishpour, M &Westin, C (red) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur. Schierup, C-U (2007) Sverige, mångfalden och exkluderingens politiska ekonomi, ur Burns, T R. et al. (red.) Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor: Multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis Schierup, C-U (2005) Social Exclusion, Diversity and the EU s Anti-Discrimination Agenda ur Bertossi, C (ed.) Discrimination and Citizenship. Britain and France, Houndmills: Palgrave Macmillan Schierup, C-U (2003) Social exkludering och medborgarskap i Sverige och EU ur Blomqvist, P (red.) Den gränslösa välfärdsstaten. Svensk socialpolitik i det nya Europa. Agoras Årsbok 2003, Stockholm: Agora Schierup, C-U (2000) Multipoverty Europe: Perspectives on Migration, Citizenship, and Social Exclusion in the European Union and the United States, G. Jagdish & S Jacobs (red.) Interculturalism in Europe: Cultural Diversity and Social Policy in the European Union, Aldershot: Arena Schierup, C-U (1994) The right to be different: Multiculturalism and the racialization of Scandinavian welfare politics, Innovation, 7 (3): Schierup, C-U (1992) What agency should we be multi about? The multicultural agenda reviewed, European Journal of Intercultural Studies, 2 (3): 5 Schierup, C-U (1992) ulturpluralismens paradoxer, ulturella Perspektiv, nr 1: 8-20 Schierup, C-U (1990) Den svenska modellen. Invandrare och kulturell pluralism, Zenith, 1, 1990 Schierup, C-U (1990) Flyktingpolitiken: i teorin och i praktiken, Häften för kritiska studier, (2), 1990 Schierup, C-U & Urban, S (2007) Social exkludering: Ett beskuret medborgarskap, ur Ålund, A, Hertzberg F, Dahlstedt M och Urban S (red.) Arbete, Utbildning och medborgarskap, stategier för social inkudering i den mångetniska staden, Umeå: Borea 6

11 Schierup, C-U, Paulson, S & Ålund, A (1994) Den interna arbetsmarknaden - etniska skiktningar och dekvalificering, ur Schierup, C-U & Paulson, S (red) Arbetets etniska delning. Studier från en svensk bilindustri, Stockholm: Carlssons Bokförlag Skifter Andersen, H (2003) Urban Sores. On the Interaction Between Segregation, Urban decay and Deprived Neighborhoods. Aldershot: Ashgate Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010, Stockholm: Socialstyrelsen Stigendal, M (1999) Sociala värden i olika sociala världar. Segregation och integration i storstaden. Lund: Studentlitteratur Sundström, B (1999) Framgångsrika exempel i det nordiska integrationsarbetet. øbenhavn: Nordisk Ministerråd Södergran, L (2000) Svensk Invandrar- och integrationspolitik: en fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Umeå: Umeå universitet Urban, S (2008) Etnisk boendesegregation en korsningsfråga ur Darvishpour M & Westin (red.) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Urban, S (2005) Att ordna staden: den nya storstadspolitiken växer fram. Lund: Arkiv Wingborg, M (1999) Invandrarföreningarna och integrationen: utvärdering av föreningarnas verksamhet i Stockholm: en rapport. Stockholm: Integrationsförvaltningen Ålund, A (2007) Migration och socialt medborgarskap. Nordisk Sosialt Arbeid Nr , Vol 27 ( ) Ålund, A (2006) Discrimination through Culture: Reflections on labour Market, Education and Social Exclusion. Ur Hammarlund, G & Nilson, T (eds). A Case of Identities. Gothenburg Studies in Modern History, The University Press, Gothenburg University, Gothenburg Ålund, A (2004) Internationell migration, socialt medborgarskap, kulturpanik ur Rasismer i Europa; migration i den nya världsordningen, Agora, Stockholm Ålund, A (2003) Ethnic entrepreneurs and other Migrants in the Wake of Globalisation. International Review of Sociology, Vol. 13 No 1. pp

12 Ålund, A (2002) Etnicitet, medborgarskap och gränser ur de los Reyes, P, Molina, I & Mulinari, D (red) Maktens (o)lika förklädnader - kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. Stockholm: ATLAS. Ålund, A (2002) Sociala problem i kulturell förklädnad ur Meeuwisse, A & Swärd, H (red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och ultur Ålund, A (1990) Invandrarkultur som samverkanshinder. Om kulturpluralismens bräcklighet. Häften för kritiska studier. Nr. 3/90: Ålund, A (1991) Ungdom, multietnisk kultur och nya gemenskaper. vinnovetenskaplig tidskrift. Nr. 3/91: Ålund, A (1999) Ethnicity, Multiculturalism and the Problem of Culture. European Societies 1(1) Ålund, A & Schierup, C-U (1991) Paradoxes of Multiculturalism: Essays on Swedish Society, Aldershot: Gower Öberg, N (1994) Gränslös rättvisa eller rättvisa inom gränser?: om moraliska dilemman i välfärdens invandrings- och invandrarpolitik. Uppsala: Uppsala universitet 8

13 FAMILJERELATIONER Ahlin, M (1997) Efter flykten: möten med bosniska barnfamiljer i Sverige. Stockholm: Rädda barnen Akpinar, A (1998) Male s honour and Female s Shame. Gender and Ethnic identity Construction among Turkish Divorces in the Migration Context. Stockholm: Elanders Gotab AB Al Baldawi, R (2003) Migration och familjestruktur. ur Ahmadi N. (red.) Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber Andersson, Bt & Lundberg, M (2000) Våld mot invandrarkvinnor. vinnors berättelser och Socialtjänstens strategier, Network for research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University Angel, B & Hjern, A (1992) Att möta flyktingbarn och deras familjer. Lund: Studentlitteratur Back, & Svedin, C G (1993) Barn och skilsmässor i invandrar- och flyktingfamiljer. Stockholm: Rädda barnen Behtoui, A (2010) The Marriage Pattern of Immigrants in Sweden. Journal of Comparative Family Studies 41: Darvishpour, M (2008) öns- och generationskonflikter inom invandrade familjer utifrån ett intersektionellt perspektiv ur: Darvishpour, M & Westin, C (red). Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Eyrumlu, R (1998) Iranska familjer i Sverige, ett nordeuropeiskt samhälle: familjeförhållanden - förändring och integration. Angered: Invand-lit Medaglia, A (2001) Patriarchal structures and ethnicity in the Italian community in Britain. Aldershot: Ashgate Nyberg, E (1998) Spädbarn och deras mödrar i ett mångkulturellt område: en spädbarnsverksamhet i samverkan. Stockholm: Stockholms läns landsting, Omsorgsnämnden Pringle, (2010) Swedish welfare responses to ethnicity: the case of children and their families. European journal of social work. Vol 13. No 1. pp

14 Familjerelationer Wikström, H (2007) (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet Ålund, A (1991) Lilla Juga: etnicitet, familj och kvinnliga nätverk i kulturbrytningars tid. Stockholm: Carlsson Åstedt, I-B (red) (1994) Bakom bergen lämnade vi allt: antologi om flyktingbarn och deras föräldrar. Stockholm: Liber utbildning ARBETSMARNAD Anderson, B (2000) Doing the dirty work?: the global politics of domestic labour. London: Zed Behtoui, A & Neergaard, A (2009) Perception of discrimination in recruitment and place of work Journal of Immigrant and Refugee Studies 7: Behtoui, A (2008) Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market. Journal of Ethnic and Migration Studies 34(3, April): Behtoui, A (2006) Unequal opportunities : the impact of social capital and recruitment methods on immigrants and their children in the Swedish labour market. Linköping: Dept. of Social and Welfare Studies Behtoui, A (2006) Om de hade föräldrar födda på rätt plats, om ungdomar med utländsk bakgrun i det svenska utbildningssystemet och på den svenska arbetsmarknaden. Norrköping: Integrationsverket. Fritzell, J (red) (2000) Välfärdens förutsättningar: arbetsmarknad, demografi och segregation: antologi från ommittén Välfärdsbokslut. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer Green, N L (1997) Ready-to-wear and ready-to-work: a century of industry and immigrants in Paris and New York. Durham: Duke Univ. Press Hammar, Å (2000) Som om vi inte finns: om rasism och sexism i städbranschen. Stockholm: Federativ 10

15 Henshall Momsen, J (red) (1999) Gender, migration and domestic service. London: Routledge Höglund, S (2008) Etnisk diskriminering i arbetslivet ur Darvishpour, M & Westin (red) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur Schierup, C-U (2006) Migration, arbetsmarknad och välfärdsstat i förändring, i de los Reyes, P (red.) Arbetslivets (o)synliga murar, SOU 2006:59, Stockholm: Statens offentliga utredningar Ålund, A & Reichel, I (2007) Mellan marknad och volontär aktivism: Arbete för social inkludering bland svenska medborgarsammanslutningar bildade på etnisk grund ur Dahlstedt,, M, Hertzberg F, Urban, S, & Ålund, A (red) Utbildning, arbete och medborgarskap. Umeå: Borea ULTUR OCH ULTURMÖTEN Ahmadi, N (red) (1998) Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber i samarbete med Statens institutionsstyr. (SIS) Andersen, J (1999) ulturföreningar, individen och samhället. Malmö: Malmö Högskola Bhabha, H (1994) The Location of Culture, London: Routledge Barry, B (2001) Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press Benhabib, S (2002) The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. Princeton och Oxford: Princeton University Press Graham, M & Schiele, H J (2010) Equality-of-oppressions and anti discriminatory models in social work: reflections from USA and U. European journal of social work. Pp.1-14 Gudykunst, W (1992) Communication with strangers An approach to intercultural communication. New York: McGraw Hill 11

16 Hammar, Å (1998) I främmande land: om lojalitet, heder, arbetslöshet och självrespekt. Stockholm: Federativ Hannerz, U (1992) Cultural Complexity, New York: Columbia University Press Hedfeldt, S (1990) Detta blev vår stad: berättelser från ett mångkulturellt samhälle. Västerås: Västerås kulturnämnd, 1990 amali, M (2002) ulturkompetens i socialt arbete. Stockholm: Carlssons förlag riž, & Skivenes, M (2010). We have very different positions on some issues: how child welfare workers in Norway and England bridge cultural differences when communicating with ethnic minority families. European journal of social work. Vol. 13, No 1, pp ymlika, W (1995) Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press Morley, D & Chen, - (red.)(1996) Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. London: Routledge Parekh, B (2000) Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press Roos, B, & Gianko, E (2000) Med andra ögon: integrationens pris. Stockholm: Stift. vinnor kan Rystad, G (red) (1995) Encounter with strangers: aspects of the American experience. Lund: Lund Univ. Press Schwartz, S B (red) (1994) Implicit understandings : observing, reporting, and reflecting on the encounters between Europeans and other peoples in the early modern era. Cambridge: Cambridge Univ. Press Stier, J (2004) ulturmöten. En introduktion till interkulturella studier. Lund: Studentlitteratur Taylor C (1994) Erkännandets politik i Det mångkulturella samhället och erkännandets politik, Göteborg: Daidalos Wellros, S & Hellström, G (1991) Likt och olikt: om kulturmöten i Sverige. Stockholm: LT 12

17 Wellros, S (1993) ulturmöten till vardags: om kommunikation över kulturgränser. Stockholm: Liber utbildning: Utbildningsradion Williams, C & Soydan, H (2005) When and how does ethnicity matter? A cross national study of social work responses to ethnicity in child protection cases. British journal of social work. No. 35, pp Öberg, B (1997) Olika syn på saken: om kulturmöten och kulturella skillnader. Stockholm: Natur och kultur HÄLSA Ackerhans, M (red. (2000) Health issues of minority women living in Europe. öpenhamn: Regional Office for Europe, World Health Organization ällström, G (2001) Tro och bot: om sjukdomsuppfattnig och behandlingsmetoder bland sinovietnamesiska kvinnor i Sverige. Stockholm: Institutionen för folklivsforskning, Universitet Lukkarinen vist, M (2002) Patienterna, vårdcentralen och mångfalden. En intervjustudie med boende i Fittja. Mångkulturellt centrum Lukkarinen vist, M (2001) Vård i mångfald. En intervjustudie med personalen på Fittja vårdcentral. Mångkulturellt centrum VINNOR Aalmo, G (1996) vinna - invandrare - handikappad: möjligheter till ett bra liv i Sverige. Göteborg: Nordiska hälsovårdshögskolan Abbasian, S (2003) Integration på egen hand: En studie av invandrade kvinnoföretagare i Sverige. Uppsala: Uppsala universitet Ackers, L (1998) Shifting spaces: women, citizenship and migration within the European Union. Bristol: Policy Agger, I (1992) Det blå vaerelse: kvindeligt vidnesbyrd fra exilet. öpenhamn: Reitzels Forlag 13

18 Andersson, A (1998) Saraprojektet: ett led i utvecklingen av invandrade kvinnors språkliga och sociala situation. Örebro: Högskolan i Örebro, Inst. för samhällsvetenskap Andersson, B & Lundberg, M (2000) Våld mot invandrarkvinnor: kvinnors berättelser och socialtjänstens strategier. Lund: Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University Anthias, F & Lazaridis, G (red) (2000) Gender and migration in Southern Europe: women on the move. Oxford: Berg Björkegren, I (1992) vinna och invandrare: rapport om invandrade kvinnors ställning i det svenska samhället med förslag till åtgärder. Norrköping: Statens invandrarverk (SIV) Bock, & Chobot, Z (1992) Högskolestuderande iranska kvinnor i Stockholm: en presentation av bakgrund och kontakter med svenskar. Stockholm: Vårdhögskolan Bøyesem, I L & Olsen, A M (1990) Pinar: en mødregruppe for unge tyrkiske kvinder. Esbjerg: Sydjysk unibersitetsforlag Carbin, M (2010) Mellan tystnad och tal. Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. Studies in politics. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen. Stockholms universitet Ekström, (1995) vinna i Sverige: porträtt av åtta flyktingkvinnor. Stockholm: Carlsson Enander, V (2001) Mitt namn är Iran: åtta möten med iranska kvinnor. Umeå: Boréa Freedman, J & Tarr, C (red) (2000) Women, immigration and identities in France. Oxford: Berg Freyne-Lindhagen, M (1997) Freja: invandrade kvinnors hälsa och livsvillkor. Örebro Gabaccia, D (red) (1992) Seeking common ground: multidisciplinary studies of immigrant women in the United States. Westport, Conn: Praeger Gustafsson, (1993) Profetens döttrar: muslimska kvinnor i Sverige. Stockholm: Brevskolan Hassan, M (2000) Att känna sig hemma: tolv kvinnor berättar om sina personliga upplevelser av integrationsprocessen. Stockholm: ista stadsdelsnämnd 14

19 James mon, R (red) (2001) Immigrant women. New Brunswick, N J: Transaction elson, G. A & DeLaet, D L (red) (1999) Gender and immigration. Basingstoke: Macmillan octürk, T (1991) En fråga om heder: turkiska kvinnor hemma och utomlands. Stockholm: Tiden ofman, E (2000) Gender and international migration in Europe: employment, welfare and politics. London: Routledge ucukaslan, V (1994) Syrianska kvinnobilder. Örebro: Forum för invandring och kultur, Högsk. i Örebro O Conell Davidson, J (2008) Trafficking, modern slavery and the human security agenda. Human security journal. Volume 6, spring 2008, pp Schlytter, A (2010) Girls with honour-related problems in a comparative perspective.international journal of social welfare. No. 19, pp Stoltz, P (2000) About being (t)here and making a difference: black women and the paradox of visibility. Lund: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet Thomsson, H & Hoflund, L (2000), Vem ska hjälpa vem?: en kritisk analys av arbetsmarknadspolitiska insatser riktade till kvinnor med invandrarbakgrund. Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) Åberg, A (2000) vinnorna i Nya Sverige. Stockholm: Natur och kultur Ålund, A (1997) Feminism and Multiculturalism: Recognition of Difference and Beyond. Sosiologisk Tidskrift Nr 2/1997: Ålund, A (1997) Feminism och De Andra: Erkännandets politik, dess potential och fällor. vinneforskning Nr 1/97: 5-12 Åhlund, A (1996) Vida s metamorphosis to immigrant woman. Esbjerg: South Jutland Univ. Press 15

20 BILDEN AV DEN ANDRE Asp, (2002) Integrationsbilder. Medier och allmänhet om integrationen. Norrköping: Integrationsverket Björk, S (1997) Invandrarpolitisk diskurs. Blick och överblick på svensk invandrarpolitisk debatt under tre decennier. Umeå: Merge, Umeå universitet Brune, Y (2006) Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet i Camauer, Leonor & Norstedt, Stig- Arne (red.) Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. SOU 2006:21 Brune, Y (2004) Nyheter från gränsen. Tre studier i svensk journalistisk om invandrare, flyktingar och rasistiskt våld. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Dahlstedt, M (2002) Utanförskapets tysta motstånd: Politiskt passiva invandrare som problematisk problembild. Linköping: Linköping University Electronic Press Dahlstedt, M (2010) Hårda nypor för ett mjukt samhälle?: Om medialisering och rasifiering i utspelspolitikens Sverige, Sociologisk forskning, Vol 47:3, Downing, J & Husband, C (2005) Representing race. Racism, ethnicities and media, New York: Routledge Ericsson, U & Molina, I & Ristilammi, P-M (2000) Miljonprogram och media. Föreställning ar om människor och förorter. Trelleborg: Riksantikvarieämbetet & Integrationsverket Hall, S (1997) Representation. Cultural Representation and signifying practices. London: Sage Hultén, G (2001) Främmande sidor. Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter Stockholms universitet: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Hvitfelt, H (1998) Den muslimska faran. Om mediebilden av islam i Ylva Brune (red.) Mörk magi i vita medier. Stockholm: Carlssons Löwander, B (1997) Rasism och antirasism på dagordningen - studier av televisionens nyhetsrapportering i början av 1990-talet. Doctoral theses at the Department of Sociology, Nr 6. Umeå: Umeå universitet 16

21 Van Dijk, T A (1991) Racism and the Press. Critical Studies in Racism and Migration. London: Routledge IDENTITET Alsmark, G (red) (1997) Skjorta eller själ? ulturella identiteter i tid och rum. Studentlitteratur: Lund Appiah, A (1994) Identitet, autencitet, överlevnad i Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: Daidalos Aronwitz, S (1992) The Politics of Identity: Class, Culture, Social Movements. New York: Routledge Borgström, M (1998) Att vara mitt emellan: hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling. Stockholm: Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet; 87 Bunar, N (1998) Ungdom, flyktingskap, identitet. Växjö: Centrum för kulturforskning, Högskolan i Växjö Demirbag-Sten, D (2010) Fosterland. Stockholm: Albert Bonniers förlag Hall, S (1992) The Question of Cultural identity I S Hall, D. Held & T McGrew (red) Modernity and its Futures. Cambridge: Polity Press Hylland Eriksen, T (2005) Rötter och Fötter. Identitet i en föränderlig tid. Nora: Nya Doxa Ålund, A (1999) Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter; ön, klass, identitet och ras ur E. Olsson (red.) Etnicitet, gränser och mångfald. Stockholm: Carlssons Ålund, A (1997) Multikultiungdom: ön, etnicitet, identitet. Lund: Studentlitteratur Ålund, A & Granqvist, R (red) (1995) Negotiating Identities; Essays on Immigration and Culture in present-day Europe. Amsterdam/Atlanta: Rodopi 17

22 BARN OCH UNGDOMAR Abdulbaghi, A (1991) PTSD Symptoms among displaced urdish children in Iraq. Uppsala: University Hospital, Department of Child and Youth Psychiatry Almqvist, (1992) Iranska flyktingbarn i Sverige: Rapport 1: Bakgrund, psykisk hälsa och identitetsutveckling. Stockholm: Rädda barnen Almqvist, (1992) Iranska flyktingbarn i Sverige: Rapport 2: Social anpassning, psykisk hälsa och identitetsutveckling. Stockholm: Rädda barnen Almqvist, (1997) Refugee children Effects of organized violence and forced migration on young children s phychological health and development. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Angel, B & Hjern, A (1992) Att möta flyktingbarn och deras familjer. Lund: Studentlitteratur Back, L (1996) New Ethnicities and Urban Culture. Racism and multiculture in young lives. London: UCL Press Becking, L (1996) Barns identitetsutveckling i mångkulturella barngrupper på tre förskolor i Rosengård. Malmö: Rosengård stadsdelsförvaltning Björkqvist, G (1994) Att se i ett annat ljus: studiehandbok för barnomsorgens arbete med flykting- och invandrarfrågor samt interkulturell kommunikation. Stockholm: Centrum för kulturkommunikation (CF) Bunar, N (2008) När marknaden kom till förorten: valfrihet, konkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella områdens skolor. Lund: Studentlitteratur Bunar, N & Dahlstedt, M (2000) Complexities of Community Action: Integration, Segregation and the School ur Divided Cities: Best Practices for the Social Inclusion of Ethnic Minorities in Local Communities. Umeå: Umeå universitet Dahlstedt, M (2007) Fostran till svenskhet? Om en mångtydig samverkan mellan skola och föräldrar, Nordiske udkast, Vol 34 nr 2, s16-39 Dahlstedt, M (2009) Skriv historia med oss : Ungdomar, urbana konfliktlinjer och kampen om förorten ur Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och boende, (red.) Graninger, G. & nuthammar, C, Linköping: Linköping University Electronic Press 18

CV, Nihad Bunar. Fluent in Swedish, English, Bosnian/Serbian/Croatian

CV, Nihad Bunar. Fluent in Swedish, English, Bosnian/Serbian/Croatian CV, Nihad Bunar Professor of Child and Youth Studies Vice-head of the Department of Child and Youth Studies, Stockholm University 10691, Stockholm, Sweden Tel: +46703639332; +46812076219 E-mail: nihad.bunar@buv.su.se

Läs mer

Alfabetisk förteckning

Alfabetisk förteckning 1 Alfabetisk förteckning A Aaslestad Petter Pasienten som tekst Univesitetsförlaget Tryckår: 2007 Abdulbaghi, Ahmed Childhood Trauma and Posttraumatic Stress Förlag Acta Universitatis Upsaliensis Tryckår

Läs mer

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals)

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Fristående skolor och segregation

Fristående skolor och segregation UTBILDNING & DEMOKRATI 2007, VOL 16, NR 1, 31 51 Fristående skolor och segregation Give a dog a bad name and hang him? Bo Dahlin NON-PUBLIC SCHOOLS AND SEGREGATION: GIVE A DOG A BAD NAME AND HANG HIM?

Läs mer

Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009

Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009 nordisk barnehageforskning Nordisk Børnehaveforskning Norrænar Leikskólarannsóknir Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009

Läs mer

6 Diskrimineringens andra ansikte svenskhet och det vita västerländska

6 Diskrimineringens andra ansikte svenskhet och det vita västerländska 6 Diskrimineringens andra ansikte svenskhet och det vita västerländska Katarina Mattsson Introduktion I boken Försvenskningen av Sverige, från början av 1990-talet, inleder etnologerna Ehn, Frykman och

Läs mer

En fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter LENA SÖDERGRAN

En fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter LENA SÖDERGRAN Svensk Invandrar- och Integrationspolitik En fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter LENA SÖDERGRAN Doctoral theses at the Department of Sociology Umeå University No 16 2000 SVENSK INVANDRAR-

Läs mer

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration i valfrihetens skola VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 2014 BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration

Läs mer

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire Abstract Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire For many years, family relations between white Westerners and non-white

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

Monokulturell utbildning

Monokulturell utbildning UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 3, 65-84 Monokulturell utbildning Mekonnen Tesfahuney Introduktion 1 I de flesta studier av den mångkulturella eller interkulturella skolan ligger fokus vid de frågor,

Läs mer

theoretical perspective

theoretical perspective Summary like everyone else gender, functionality and sporting bodies The main aim of this thesis is to explore young women s lived experience of the body, which, on one hand, is viewed as deviant the disabled

Läs mer

Publications (2014-05-27)

Publications (2014-05-27) Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (10) Publications (2014-05-27) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2013) Tackling violence in intimacy: interacting

Läs mer

A literary overview of Swedish civil society research

A literary overview of Swedish civil society research 40 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA FORSKNINGS- AVDELNINGENS ARBETSRAPPORTSERIE NR 40 RESEARCH DEPARTMENT S WORKING PAPERS NO 40 ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE A literary overview of Swedish civil society research

Läs mer

Främlingsfienden inom oss

Främlingsfienden inom oss Främlingsfienden inom oss Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet Stockholm 2012 SOU 2012:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Litteratur Abidin, Richard (1990) Parenting Stress Index (PSI) Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. Abrahamsson,

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

Curriculum Vitae Staffan Marklund

Curriculum Vitae Staffan Marklund Uppdaterad 2014-06-02 Sid 1 / 14 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae Staffan Marklund Utbildning 1975 Fil Dr i sociologi, Umeå universitet, Living

Läs mer

Möjligheternas marknad. En antologi om företagare med utländsk bakgrund

Möjligheternas marknad. En antologi om företagare med utländsk bakgrund Möjligheternas marknad En antologi om företagare med utländsk bakgrund Möjligheternas marknad en antologi om företagare med utländsk bakgrund Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter tryck vid behov Stockholm,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops 2013-04-29 Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops Tema: Forskningscirkel för utveckling och lärande Fia Andersson, Högskolan på Gotland Forskningscirkeln utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad

Läs mer

Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ undersökning

Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ undersökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:91 ISSN 1404-0891 Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ

Läs mer

forskning om kultur hälsa &

forskning om kultur hälsa & forskning om kultur hälsa & REDAKTÖR: Ragnhild Romanus, Vetenskapsrådet TEXT: Anders Nilsson, Vetenskapsjournalisterna GRAFISK FORM: Erik Hagbard Couchér, Vetenskapsrådet OMSLAGSFOTO: Dora Pete/SXC TRYCK:

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck

Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck Linköping University Post Print N.B.: When citing this work, cite the original

Läs mer

Migration och hälsa. Migration och hälsa. Sammanfattning

Migration och hälsa. Migration och hälsa. Sammanfattning 13 Migration och hälsa Sammanfattning I en alltmer globaliserad värld får fler möjlighet att bosätta sig i ett annat land än det de föddes i. Som ett resultat av detta ökar andelen utlandsfödda i de flesta

Läs mer

Inom transnationella och lokala sociala världar

Inom transnationella och lokala sociala världar Inom transnationella och lokala sociala världar Om sociala stödutbyten och försörjningsstrategier bland svensksomalier Charlotte Melander Institutionen för socialt arbete 2009 1 Nr 2009:3 Skriftserien

Läs mer

Boendesegregation orsaker, konsekvenser. i Sverige. och åtgärder. en förstudie om levnadsvillkor och boende del tre

Boendesegregation orsaker, konsekvenser. i Sverige. och åtgärder. en förstudie om levnadsvillkor och boende del tre Boendesegregation orsaker, konsekvenser i Sverige och åtgärder en förstudie om levnadsvillkor och boende del tre Jonas Hugosson och Camilla Maandi, på uppdrag av Hyresgästföreningen Förord Den ekonomiska

Läs mer