Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Svenska byggnadsvårdsföreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Svenska byggnadsvårdsföreningen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Svenska byggnadsvårdsföreningen Innehåll: Verksamhetsberättelse sid 1 a) Verksamheten under år 2012 sid 1 b) Styrelsens redovisning av hur 2012 års verksamhetsplan fullföljts sid 10 Förvaltningsberättelse sid 11 Resultat- och balansräkning sid 12 Revisionsberättelse bilaga Verksamhetsberättelse a) Verksamheten under år 2012 Årsmöte 2012 Årsmöte 2012 hölls fredag 11 maj på Östergötlands museum, Linköping. 53 av föreningens medlemmar var närvarande. Ledamöter i styrelsen Efter val vid årsmötet har styrelsen bestått av följande personer: ordförande Björn Ohlén, vice ordförande Arja Källbom och ledamöter Bengt Adolfi, Elzbieta Jasinska Brunnberg (invald 2012), Monica Dellborg, Anna-Karin Ericson, Tom Granath, Per Arne Ivarsson, Erika Johansson, Åsa Lindberg, Anna Lindgren (invald 2012), Anders Nordström samt Tomas Nyström. Avgående ledamöter var Hans Sandström och Björn Olsen. Styrelsens sammanträden Styrelsen har under året haft sju protokollförda ordinarie möten, 15/2, 13/3 (telefonmöte), 16/4, 11/5 (konstituerande möte), 27/8, 24/10 samt den 22/11. Styrelsen är indelad i 5 arbetsgrupper, Länsombud/Medlemmar, Kunskapsförmedling, Marknad, Ekonomi/Personal samt Samordning/Strategi. Arbetsgrupperna har separata möten och telefonmöten under året. Under året har en ny indelning av arbetsgrupper utarbetats utifrån ledorden försvara, vårda, utveckla. Den nya ordningen införs Sida 1 av 16

2 Valnämnd Följande valnämnd utsågs av årsmötet: Torbjörn Lindstedt (ordförande), Maria Jansén och Gunilla von Platen. Revisorer och revisorssuppleant Följande revisorer utsågs av årsmötet: Fredrik From och Johan Stenberg. Till revisorssuppleant valdes Torbjörn Lindgren. Personal Föreningen har haft följande anställda under året: Verksamhetsledare Stephan Fickler 100% Projektsamordnare Lotta Bylander 100% till och med februari och därefter Björn Olsen 100% Ekonomi- och medlemsadministratör Gunilla Lundgren 100%. Ordförande Björn Ohlén har ersättning för 4 timmar i veckan. Klara Kjellman och Elsa Lundgren har arbetat som timextra med medlemsadministration, c:a 10 timmar i veckan. Medlemmar och medlemsavgifter Föreningen hade den 31 december medlemmar. Motsvarande medlemsantal 2011 var Medlemsavgifterna har under år 2012 varit oförändrade, 325 kr för enskilt medlemskap, 425 för familjemedlemskap, 225 kr för studerande, 430 för utlandsmedlemskap samt kr för företagsmedlemskap. Under 2012 har antalet medlemsförmåner fortsatt utökats för att ge medlemskapet ett mervärde. Energiprojektet - Energibok och Energitemadagar 2011 gav Byggnadsvårdsföreningen ut Energiboken energieffektivisering för småhusägare (164 sidor, 94 bilder, 42 illustrationer) med stöd från Energimyndigheten. I tretton artiklar får läsaren veta vilka energiförbättringar som passar olika typer av huskonstruktioner och som inte förvanskar byggnadernas karaktär. Energiboken, som bland annat distribuerats till landets alla Energirådgivare, säljs på Föreningens webbplats och i utvalda butiker och bokhandlare. Delar av kunskapsinnehållet i boken har sammanställts till temadagar under rubriken Jakten på kilowatten. Under 2011 genomfördes de i Stockholm, Lund och Kalmar, och 2012 har de genomförts i Falun den 11/10, i Gävle 14/11 och i Karlstad den 30/11. Dessutom har vissa föreläsningar givits som temakvällar eller enstaka föreläsningar, bland annat Visby, Värmlandsnäs och Oslo. Länsombud Antalen länsarrangemang har minskat de senaste åren. En anledning är att vissa aktiviteter glädjande nog har fått eget liv och fortsatt i andra aktörers namn men vi har även märkt att antalet arrangemang per länsombud har sjunkit. Därför har vi under året omarbetat vår länsombudspolicy, som alla våra länsombud nu har skrivit under, så att varje länsombud åtar sig att arrangera minst ett länsarrangemang per år. Processen har som väntat gjort att vi har nu färre länsombud, 46 vid årsskiftet istället för 73 vid förra årsskiftet. Målet är att stärka och förtydliga länsombudens roll och vilka förväntningar som finns på verksamheten. Att vara länsombud är ett volontärsarbete som kräver engagemang, vilket i sin tur i ökande omfattning är en viktig merit i den personliga karriärutvecklingen. Som ett led i att stärka rollen och öka nyttan av länsombudsrollen utfärdar vi på förfrågan intyg över utfört arbete. Sida 2 av 16

3 Ombud i de olika länen var i slutet av 2012 följande: Blekinge län Jonas Günzel Dalarnas län Niklas Lagerberg, Tommy Jansson Finland Tua Sandberg Gotlands län Lisa Johansson, Bill Necander, Felix Thörnefeldt Gävleborgs län Lars Sundin Hallands län Sten Nilsson Jämtlands län Olof Edin, Thor Magnusson, Stig Nilsson Jönköpings län André Blomgren, Ragnar Järhult, Arja Källbom, Per Zackrisson Kalmar län Anders Bergstrand, Jan-Olov Ekstrand, Ewa Juneborg, Marie Jönsson Kronobergs län Lars Odelgård, Eva Selling Norrbottens län - Skåne län Henrik Nilsson Stockholms län Eva Larsson, Ulrika Rydh, Anna Durán Södermanlands län Kerstin Eriksson, Louise Nordenfelt, Ludvig Tigerhielm Uppsala län Stefan Edentorp, Lena Steffner Värmlands län Peter Sörensen Västerbottens län Västernorrlands län Pernilla Lindström, Anneli Rundström Karlsson Licia Loörn Västmanlands län Anette Wiström, Lars Ehrengren, Lotta Kihlberg Västra Götalands län Henrik Olsson, Sven Sillén Örebro län Håkan Bagger, Leif Göthberg, Kjell Möller Östergötlands län Helena Hammarskiöld, Tomas Nyström, Britta Tunberg Länsarrangemang 2012, fördelningen länsvis Blekinge feb Workshop i pappspänning Dalarna 19 maj Byggnadsvårdsdag i Hedemora 2 juni Visning av Rättviks kyrkstalar Finland - Gotland 19 jan Kvällsföreläsning, Jakten på kilowatten 5 maj Visning av studio Furillen och tjärfabriken på Furillen 4 jul Föreläsning på Almedalen, Energieffektivisering i småhus 4 jul Walk & Talk bland paraboler och plastpalmer i världsarvsstaden Visby i samband med Almedalsveckan 12 aug Visning av Borgvik kalkpatrongård 6 okt Staden utanför murarna, bebyggelseutveckling från sekelskifte till våra dagar 20 okt Visning av kalkpatrongården Pavalds, Lärbro Gävleborg 26 april Besök hos keramiker Lena Andersson i Järvsö 5 maj Byggnadsvårdsdag i Torsåker 9 jun Medeltiden utanför Hudiksvall 15 juni Visning av Hälsingegården Västigårn samt Finnpörte i Huskölen 5 aug Byggnadsvårdsauktion Järvsö 30 sep Byggnadsvårdsauktion, Tövsätter, Forsa 8 nov Hälsingeprägel på Stenegård i Järvsö Halland - Jämtland maj Vårmarknad på Jamtli, fönsterrenovering, stänkmålning och schablonmålning för barn 22 aug Föredrag och vandring på Jamtli, från eldhus till Per Albin-torp 25 aug Restaurering och virkeskvalitet, utflykt från Jamtli, Östersund Jönköping 25 jan Jakten på Kilowatten, Jönköpings Stadsbibliotek ,3,4 apr Om överloppsbyggander i samarbete med länsstyrelsen 12 apr "Se om ditt dass" Information om länsstyrelsens bidrag för överloppsbyggnader. Jönköpings Stadsbibliotek maj Om överloppsbyggander i samarbete med länsstyrelsen Sida 3 av 16

4 10 maj Historievandring vid Vättern, Vätterstranden Jönköping maj Om överloppsbyggander i samarbete med länsstyrelsen 12 jun Om överloppsbyggander i samarbete med länsstyrelsen 4 aug Rödfärgskokning och målning, Stationsmagasinet i Ormaryd. 6 5 aug Linoljefärgsmålning, teori och praktik. Stationsmagasinet i Ormaryd. 8 Kalmar 14 okt Visning av Kläckeberga herrgård Kronoberg 5 maj Visning av Älmeboda kyrkoruin och hantverksbyn Korrö Skåne 18 apr Saluhallen och andra restaureringsprojekt i Lund 9 sep Vad gör en byggnadsarkeolog? Glimmingehus Stockholm 16 maj Visning av Elgentorps trädgård, Tullinge 12 aug Visning av Löwenströmska trädgården i Vaxholm i samband med byggnadsvårdsläger 1 sep Separators industriområde i Hamringe, Tullinge sep Separatorhuset på Kungsholmen, Stockholm nov Visning av Slakthusområdet, Johanneshov, Stockholm Södermanland 21 april Visning av Hälleforsnäs bruk 14 okt Bygg bättre och sundare hus, Länstemadag i Trosa Uppsala - - Värmland - Västerbotten - Västernorrland - Västmanland 2 feb Visning av Stadsbiblioteket i Västerås 7 mar Studiebesök på Västerås möbelhantverk 13 maj Medverkan på byggnadsvårdsmässan i Västerås, Vallby friluftsmuseum 18 sep Visning av halmbalshusbygge, Fröholmen, Västerås 27 nov Visning av Tenngjutaregården och Tryckerimuseet, Vallby friluftsmuseum Västra Götaland - Örebro 3 juni Byggnadsvårdsdag vid hembygdsgården i Askersund Östergötland 10 maj Byggnadsvårdsdag i Gamla Linköping, Linköping maj Arrangemang kring Föreningens vårresa 9 juni Byggnadsvårdsdag i Thorstorp, Söderköpings kommun 18 aug Smedstorpsdagen, Ydre 7 okt Visning av Gottenvik säteri Internet Antalet besökare på har ökat med c:a 25%. Enligt Google analytics har vi haft unika besökare under 2012 (2011: , 2010: , 2009: ). På webbplatsen finns utöver föreningsinformation, kontaktinformation, nätverkslänkar, webbshop, frågeforum och kalendarium: Artikelbank med över 600 artiklar från tidskriften Byggnadskultur, öppna för alla Gula listan med c:a 150 hotade byggnader och miljöer i Sverige Under 2011 och 2012 har så kallad bannerannonsering testats på webbplatsen. I första hand har utvalda företag som tidigare har annonserat i Byggnadskultur erbjudits en annonsplats på webbplatsen. Förhoppningen om ökade annonsintäkter har dessvärre inte infriats då annonsintäkterna i tidskriften samtidigt har minskat och administrationen har ökat. Under hösten 2012 påbörjades en större uppdatering av webbplatsen, dels den tekniska plattformen men även grafiskt och pedagogiskt för att lyfta fram den växande mängden information på ett bättre sätt. Nyhetsbrev från Föreningen skickas ut till olika grupper, med information om arrangemang, nyheter m.m. Facebook och Twitter används för att uppmärksamma angelägna opinionsärenden från Gula listan, föreningsinformation samt inbjudningar till länsarrangemang. Pressinformation och nyheter förmedlas även från den webbaserade mediatjänsten Mynewsdesk. Sida 4 av 16

5 Samarbeten med Byggnadsvårdsbutiker och Försäkringsbolag Sedan 2010 har föreningen utarbetat medlemsförmåner i samarbete med byggnadsvårdsbutiker runt om i landet hade föreningen samarbete med drygt 40 butiker. Byggnadsvårdsbutiker fungerar som mötesplats och inkörsport till byggnadsvården för nya husägare. Under året har samarbetet fördjupats, butikerna får exemplar av tidskriften till försäljning och återförsäljarpris på medlemskap. Under sommaren 2012 besöktes ett 10-tal av butikerna av Gunilla Lundgren som administrerar samarbetet. Återkopplingen från butikerna var mycket positiv. Ett samarbete har också inletts med Länsförsäkringar för att erbjuda medlemmar i Föreningen så kallad fullvärdesförsäkring för särskilda byggnader. Länsförsäkringar kan via de flesta av sina lokalkontor erbjuda denna specialanpassade försäkring till föreningens medlemmar från januari Tidskriften Byggnadskultur Tidskriften har en av en redaktör, Eva Löfgren, och en formgivare, Anna O Söderström som båda arbetar på konsultbasis. De ingår i en redaktionskommitté som har möten fyra gånger per år vars övriga medlemmar är två styrelseledamöter, Per Arne Ivarsson och Erika Johansson samt två kanslirepresentanter verksamhetsledare Stephan Fickler och projektsamordnare Björn Olsen (t.o.m. februari 2012 Lotta Bylander). Utöver dessa är även tidskriftens tidigare redaktör Paul Hansson med i kommittén och föreningens ordförande har deltagit i egenskap av ansvarig utgivare. Utgivning 2012: nr 1/12 15 mars Tema: Utomhus nr 2/12 15 juni Tema: Alternativ nr 3/12 15 september Tema: Färg och måleri nr 4/12 15 december Tema: Uppvärmning och eldstäder Tidskriftens omslag är ett skyltfönster för föreningen i press-stop-butiker, byggnadsvårdsbutiker och i privata sammanhang. Därför är det viktigt att omslaget förmedlar föreningens kärnvärden. Efter påpekanden från läsare och medlemmar, bla på årsmötet 2011, beslöt styrelsen att tidskriftens omslag bättre skulle spegla byggnadsvårdsföreningens grundläggande arbetsfält byggnader. Föreningen valde då att omslagen skulle visa hus eller miljöer från Gula listan som är hotade men också har uppenbara estetiska kvaliteter. Byggnadsvårdsläger i Sverige Under sommaren arrangerades nio byggnadsvårdsläger i Byggnadsvårdsföreningens regi. 69 personer och ett 20-tal ledare och handledare deltog. Lägren engagerar många regionala aktörer såsom hantverkare, lokala föreningar, länsmuseer och länsstyrelser men även vandrarhem och matleverantörer. Totalt erbjöds c:a 100 platser. Bebyggelseantikvarie Kjell Taawo, Sörmlands museum, var projektansvarig och Helena Hammarskiöld ansvarig för marknadsföringen. 7 av 9 läger besöktes av kanslipersonal och ett styrelsemöte förlades vid Norrgården på Ingmarsö. Följande byggnadsvårdsläger genomfördes 2012: 10 juni- 21 juni Nämndemansgården, Ven/Öresund, Skåne - pågående renoveringsarbete av hembygdsgården på Ven. Lägret anordnades för nionde gången. I samarbete med Vens hembygdsförening. 24 juni-7 juli Forsby kvarn, Upplands län renovering av en kvarnbyggnad i Simtuna. Lägret anordnades för tredje och sista gången. I samarbete med Forsby Musikscen. 25 juni-5 juli Lundby gamla prästgård, Örebro län restaurering av en prästgård från 1790-talet i Viby socken. Lägret anordnades för tredje gången. I samarbete med Viby Församling juli Målilla mekaniska verkstad, Målilla, Kalmar län restaurering av en mekanisk verkstad från tidigt 1900-tal. Lägret anordnades för tredje gången. Samarbete med Målilla-Gårdveda hembygdsförening. Sida 5 av 16

6 5-15 augusti Löwenströmska trädgården, Vaxholm, Stockholms län. Utgrävning av gångsystem, uppmätning och växtinventering av byggnadsminnesförklarad trädgård. Lägret anordnades för förstagången 5-16 augusti Vippentorpet, Hallands län restaurering av en högloftsstuga och jordkällare. Lägret anordnades för andra gången. Samarbete med Ysby hembygdsförening augusti Jamtli friluftsmuseum, Jämtlands län - renoveringsarbete på flera av friluftsmuseets byggnader. Lägret anordnades för första gången. I samarbete med Jamtli friluftsmuseum. 26 augusti- 8 september Norrgården Ingmarsö, Stockholms län restaurering av skärgårdshemman från 1800-talet. Lägret anordnades för femte gången. I samarbete med Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola 26 augusti-10 september Vita villan, Kalmar län en sommarvilla från badortsepoken, ca 1870, Borgholm, Öland. Lägret anordnades för tolfte gången. I samarbete med Stiftelsen Drottning Victorias vilohem. Utvärdering av kortkurser i byggnadsvård i samverkan med hembygdsförbundet 2011 genomförde Föreningen tillsammans med Sveriges Hembygdsförbund och Närkes-Kil hembygdsförening i Örebro län, två kortkurser i fönsterrenovering 7 och 21 maj respektive 8 personer deltog i kursen där flertalet var från lokala hembygdsföreningar i Örebro län och ett par från Svenska byggnadsvårdsföreningen. Syftet var att kunna erbjuda ett alternativ till Byggnadsvårdsföreningens tvåveckorsläger under semestertid och även att hembygdsgårdarna får en förstärkning av sina byggnadsvårdande insatser. Från byggnadsvårdsföreningens sida bedöms konceptet som alltför resurskrävande för det lilla antalet deltagare. Administrativt blev det också komplicerat med olika finansiering för medlemmar i hembygdsförbundet (projektmedel Hus med historia) respektive Byggnadsvårdsföreningens medlemmar som betalar kursen med egna medel. Därför väljer Byggnadsvårdsföreningen tills vidare att inte gå vidare med konceptet. Vårresa och årsmöte Den maj genomfördes vårresa och årsmöte till Östergötland med 108 deltagare. Årets tema var Östergötland återbruk av ett industrilandskap. Vårresan inleddes fredagen den 11 maj med ett seminarium på Östergötlands länsmuseum i Linköping med fokus på återbruk av industriarvet i länet. Efter en stadsvandring hölls årsmöte med efterföljande middag på Länsmuseet där utdelningen av utmärkelsen Årets byggnadsvårdare ägde rum. Med bussar företogs en rundtur med bussguider under lördagen och söndagen till sevärdheter i länet som chokladstaden Ljungsbro, Stjärnorps slottsruin, Grensholms herrgård, industristaden Norrköping med sina årsringar, Löfstad slott, SAAB-förorten Johannelund, Fillinge tingshus samt Åtvidaberg med bruksmiljö och Facits fabriker. Lördagens middag intog under flygplanens vingar på Flygvapenmuseum i Malmslätt. Årets byggnadsvårdare Efter upprop i Byggnadskultur och i Nyhetsbrev nominerades Årets byggnadsvårdare 2012 av föreningens medlemmar. En jury i styrelsen har därefter utsett två pristagare i två kategorier: Hantverk & restaurering: BIRGITTA ENGQVIST, Gottenviks säteri, Vikbolandet Motivering: Birgitta har med envist arbete och ett brinnande hjärta för sin gård Gottenviks Säteri på ett varsamt sätt restaurerat ett stort antal byggnader och därmed återställt stora delar av gårdens ursprungliga kulturmiljö. Utan tidigare erfarenheter har hon själv skaffa sig nödvändiga kunskaper på bl.a. byggnadsvårdsläger och har därefter, trots stora ekonomiska uppoffringar, tillsammans med andra duktiga hantverkare restaurerat byggnad efter byggnad. Sida 6 av 16

7 Birgitta är en förebild för alla byggnadsvårdare. Hon har genom det goda exemplets makt fått fler att få upp ögonen och känna stolthet för de vackra byggnaderna och traktens historia. Hon får som pristagare därmed representera alla de eldsjälar som räddar gamla hus som andra sedan länge har dömt ut. Information & kunskapsspridning: GUNNAR PETERSON, Jonsbergs Gård, Vikbolandet Motivering: Kunskaper kan bara överföras i kontakter mellan människor, oavsett om det är i tryck, digitalt eller ansikte mot ansikte. Ett urgammalt sätt att sprida kunskap är att göra tillsammans med andra. Sådan kunskapsspridning får numera inte alltid den uppmärksamhet den förtjänar trots att just den över tiden - på djupet - påverkar väldigt många. Gunnar Petersson besitter stora kunskaper om byggnadsvård som han gärna delar med sig av. Han har också stor förmåga att engagera andra människor till de bevarandeprojekt han arbetar med. Gunnar har med envishet, övertygelse och osjälviskhet varit drivande i bevarandet av flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader på Vikbolandet. Han har därmed också med samma entusiasm inte bara själv verkat för god byggnadsvård utan också inspirerat många andra att göra samma sak. Gunnar har både i ord och handling bidragit till att bla Arkö båk, Jonsbergs kvarn och såg, Hovgren, Klockaretorpet, Brogstens bro samt ekonomibyggnader vid Gottenvik säteri bevaras. Gunnar Peterson tilldelades även Byggnadsvårdsdiplom Branschmingel Torsdagen den 27 september bjöd föreningen för tredje året in till branschmingel, detta år i Skånska gruvan på Skansen i Stockholm. Ett hundratal deltagare från byggnadsvårdsbranschen som arkitekter, hantverkare, fastighetsförvaltare, byggnadsantikvarier m fl. från olika företag och myndigheter fick en specialvisning av Boktryckarbostaden på Skansen och därefter lyssna på mingelproffset Katarina Widoff. I anslutning till en lättare middagsbuffé vidtog spontant mingel. Syftet med den årliga träffen är att genom umgänge och möten stärka branschen och förutsättningar för samverkan inom branschen. Andra föreläsningar, presentationer och samarbeten under året 20 mars, Stephan Fickler presenterade Energiboken för Nockeby villaägarförening Skansens byggnadsvårdsdagar maj representanter från kansliet ställde ut tillsammans med ett femtontal andra utställare. Under Almedalsveckan 1-8 juli arrangerade Byggnadsvårdsföreningen den 4 juli ett Walk & Talk i Visby - ett vandrande samtal om hur man brukar en unik miljö, och ett lunchseminarium om Energieffektivisering för småhusägare i samarbete med Högskolan på Gotland. 1-2 september deltog Byggnadsvårdsföreningen genom Björn Ohlén och Stephan Fickler och höll föreläsningar om energieffektiviseringar i småhus på Millesviks församlingshem på Värmlandsnäs i samband med Byggnadsvårdsdagar i regi av nätverket Byggnadsvård i Värmland och Värmlands museum. 11 oktober Jakten på kilowatten i Falun i samarbete med Faluns museum. 14 oktober genomfördes en länstemadag i Trosa om Sunda hus, se vidare under länsarrangemang. 26 oktober deltog Föreningen med Gunilla Lundgren och Stephan Fickler från kansliet samt styrelseledamot Anna Lindgren på seminariedag på RAÄ tillsammans med övriga ideella föreningar som får bidrag från RAÄ. 6 november deltog Björn Ohlén på RAÄ:s höstmöte i Malmö. 14 november Jakten på kilowatten i Gävle i samarbete med Gävleborgs museum Sida 7 av 16

8 15 november träffade Björn Olsen Svenska Mäklarhuset. Syftet är ett samarbete där köpare till utvalda hus av mäklaren får del av Föreningens information och eventuellt ett medlemskap som gåva vid kontraktskrivningen. 17 november var Stephan Fickler moderator på ett dagseminarium på Bäckaskogs slott i Skåne om olika taktäckningsmaterial. Takseminariet var ett samarrangemang med Bevis i Skåne och föreningen Skånska gårdar. 21 november var Björn Ohlén moderator på Timmerhusseminariet en hotad 1000-årig tradition i Mariestad. Seminariet var ett samarrangemang med Hantverkslaboratoriet. 24 november invigde Stephan Fickler byggnadsvårdscentret Båt och byggnadsvård i Roslagen. 30 november Jakten på kilowatten i Karlstad i samarbete med Byggnadsvård i Värmland. Under året har Tom Granath från Föreningens styrelse och kanslirepresentanter deltagit arrangerat möten med linoljefärgsproducenter i syfte att stärka dem i förhållande till färgindustrin i övrigt. Övriga aktiviteter Mässor och presentationer av föreningen februari, Antikmässan på Stockholmsmässan, Älvsjö. Rådgivning via e-post och telefon Våra länsombud och kanslipersonal svarar regelbundet på frågor om praktisk byggnadsvård och förmedlar kontakter till specialister, myndigheter, arkiv etcetera. Det är svårt att uppskatta antalet samtal men en försiktig bedömning som gjorts i samband med länsombudens aktivitetsrapporter är att det rör sig om c:a tvåtusen samtal. Stipendium Svenska byggnadsvårdsföreningens hantverksstipendium delades ej ut Yttranden och opinionsbildning Gula listan på föreningens webbplats lyfter sedan hösten 2008 fram byggnader och miljöer som är hotade genom rivning, förvanskning eller bristande underhåll. Gula listan hade 150 införanden vid årets slut 2012 (130 st. 2011), 2011 (92 st. 2010). I lokaltidningar refereras i ökande omfattning till Gula listan. Den 28 augusti publicerades debattartikeln Kvalitet ingen naturlig drivkraft i dagens byggande, av styrelseledamöterna Per Arne Ivarsson och Bengt Adolfi i Dagens Industri. Internationellt 3-5 maj deltog Stephan Fickler, Björn Ohlén och Hans Sandström i ett nordiskt möte med systerorganisationer från Norge och Danmark i Bergen. I samband med mötet grundades Nordiskt forum för byggnadsvård av Svenska byggnadsvårdsföreningen, Fortidsminneforeningen i Norge och den danske Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur. Bakgrunden är ett behov av ökad politisk medvetenhet om värdet av att ta vara på vårt kulturarv och förbättra de ekonomiska villkoren för ägare av hus värda att bevara. Uppdraget för det nybildade forumet för byggnadsvård är att bidra till erfarenhetsutbyte och att vara en länk mellan organisationer som arbetar för att bevara kulturminnen i de nordiska länderna. Gula Listan, Svenska byggnadsvårdsföreningens lista över hotade byggnader, som startades 2008, presenteras av Carl von Essen, f.d. styrelseledamot i Föreningen, i Lissabon för europeiska kulturarvsorganisationer på Europa Nostras årliga kongress fredagen den 1 juni 2012 Sida 8 av 16

9 5 september höll Björn Ohlén föreläsning om energieffektivisering i småhus på ett Energiseminarium, det gröneste huset i Oslo i regi av Fortidsminnesforeningen. Föreningen är medlem i Europa Nostra i syfte att tillhandahålla en kanal för medlemmarna till europeisk byggnadsvård. Föreningen samverkar med den franska organisationen Rempart i syfte att förmedla plats för utländska deltagare på våra byggnadsvårdläger. Katarinahuset Byggnadsvårdsföreningen hyr ett våningsplan i Katarinahuset på Eastmannsvägen 35 i Stockholm. Drygt tre fjärdedelar av ytan hyrs ut till 11 andra företag och organisationer vilket innebär att föreningen även har en roll som hyresvärd. Hyrespåslaget till andrahandshyresgästerna gör att föreningen har råd med lokaler centralt i Stockholm. Under året har den nya fastighetsägaren Stadsholmen höjt hyrorna med c:a 18%, bl.a. då fastigheten nu pålagts fastighetsskatt, vilket i huvudsak har drabbat hyresgästerna genom nya hyresavtal fr.o.m den 1/ I samband med hyresförhandlingar har vissa moderniseringsarbeten genomförts, som t.ex. ny köksinredning och renovering av konferensrum. Nya upphandlingar av städbolag har också genomförts för att sänka kostnaderna. Sida 9 av 16

10 b) Styrelsens redovisning av hur 2012 års verksamhetsplan fullföljts Föreningens strategiska verksamhetsplan samt den årliga arbetsplanen styr arbetet i styrelsen och på kansliet, men bara i begränsad utsträckning länsverksamheten. Aktiviteterna i arbetsplanen för 2012 har med några få undantag genomförts under året. Den strategiska verksamhetsplanen pekar ut fyra fokusområden för verksamheten: 1) En del av samhällsutvecklingen Vi har medvetet arbetat med att engagera oss i samtidsfrågor och här har vi haft ett särskilt fokus på energieffektivisering och brister i dagens byggande. Energiboken, temadagarna kopplat till denna har gjort att vi fått en position där vi nu blir inbjudna till att föreläsa om energibesparing i sammanhang utanför byggnadsvårdssektorn vilket är positivt. I denna fråga samverkar vi idag på nordisk bas vilket gett oss ett helt nytt kontaktnät. Genom att lyfta aspekten Sunda hus har vi skapat kontaktytor både med områden som ekologiskt byggande och andra som arbetar med att motverka skadliga material i byggandet. Vi har också drivit opinion för att ta tillvara kvaliteterna i befintliga byggnader i samhällsplaneringen genom Gula Listan. Vi ser ett behov av att i större utsträckning lyfta fram goda exempel där bevarad bebyggelse bidragit till attraktivitet och utveckling på olika platser i landet. 2) Aktiviteter i hela landet med medlemmarna Vi har haft som uttalat mål att alla län skall ha aktiva länsombud och att dessa tillsammans skall ha genomfört 100 programaktiviteter under Det målet har vi inte uppnått trots ett förbättrat stödmaterial i form av foldrar, nyhetsbrev, beachflaggor mm. Den under året uppdaterade länsombudspolicyn var ett sätt att betona vikten av det lokala engagemanget men fick ett blandat mottagande hos våra länsombud. Med facit i hand kan man konstatera att kommunikationen kunde varit bättre men att vi under året faktiskt ökat aktiviteten i länen betydligt och att ny energi skapats i flera län. Vi har också ökat våra kontaktytor med byggnadsvårdsbutiker och nätverk ute i landet och genomfört lyckade samarrangemang. Samarbete med andra är en viktig framgångsfaktor för oss om vi skall utveckla verksamheten. 3) En bred kunskapsspridning Samtliga aktiviteter i arbetsplanen har genomförts under året. Vår breda kunskapsspridning sker genom Byggnadskultur och webbplatsen men vi har kompletterat den men en stor mängd seminarier, föreläsningar och inte minst väl genomförda byggnadsvårdsläger. 4) Organisation och ekonomi som stöder verksamheten Vi har under året lyckats bromsa upp det långsamma medlemstappet vilket är glädjande. Mindre intäkter än planerat för Energiboken i kombination med något ökade personalkostnader och upprustning av lokalerna gjorde ändå att året slutade med ett underskott. Vi behöver därför både hitta nya intäkter och minska våra kostnader för att få en positiv ekonomisk utveckling. Det lokala arbetet ute i landet är mycket viktigt för att få nya medlemmar till föreningen. Styrelsen har under hösten 2012 arbetat i tre arbetsgrupper Försvara (slå vakt om befintlig bebyggelse) Vårda (sprida kunskap om hur man tar hand om gamla hus) och Utveckla (påverka dagens byggande). Dessa är ett sätt att fokusera på de arbetsområden vi enligt stadgarna skall verka inom. Sammantaget är vi stolta över årets verksamhet. Det känns som om byggnadsvårdens värderingar får allt större genomslag i samhället. Vi tror att det på sikt också kommer att få utslag i medlemsantalet. Sida 10 av 16

11 Förvaltningsberättelse Verksamhet Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en landsomfattande ideell organisation. Vårt syfte är bl.a att: - Verka för ökad medvetenhet om värdet av att vårda och bevara byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider. - Stödja och utveckla opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik. - Främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia. - Hålla kontakt med internationell verksamhet på området. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Årets vinst Disponeras så att I ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Sida 11 av 16

12 Svenska byggnadsvårdsföreningen Resultaträkning Not Verksamhetsintäkter Kansli och SBF gemensamt Medlemsintäkter Försäljning/ böcker Verksamhets och projektanslag Vårresa Temadagar/utbildningsdagar Events /Mässor Byggnadsvårdsläger anmäln. avgift Övriga aktiviteter - - Länsombud - - Byggnadskultur Lösnummerförsäljning + porto Annonsintäkter BK Internet Annonsintäkter web Katarinahuset Styrelse - - Energiboken Återföring av projektreserv Summa intäkter Kostnader per verksamhetsgren Kansli och SBF gemensamt 2, 3, Vårresa Temadagar/utbildningsdagar Events/mässor Byggnadsvårdsläger Övriga aktiviteter Länsombud Byggnadskultur Webb & Nyhetsbrev Gula Listan Katarinahuset Styrelse Energiboken Avskrivningar Summa Kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Sida 12 av 16

13 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Stipendiefond Projektreserveringar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 0 0 Övriga skulder Upplupna kostn. och förutb intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 13 av 16

14 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Energiboken 2011 redovisades Energiboken i en egen verksamhetsgren. Från 2012 redovisas den under samma verksamhetsgren som övrig bokförsäljning. 2 Kostnader Kansli och SBF gemensamt Inköp böcker (förändring lager) Inköpta tjänster Lokalkostnader Reklam Kost o logi Kontorsmaterial, trycksaker Telefon- och portokostnader, data Övriga kostnader Redovisning Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Sida 14 av 16

15 4 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 2,0 3,0 Män 2,0 1,0 4,0 5,0 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar till anställda Pensionskostnader till anställda Övriga sociala kostnader Övriga personalkostnader Kostnader Byggnadskultur Redaktör/formgivare Tryckkostnader Porto Styrelsearvode ordförande inklusive sociala avgifter Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång (IB 2011) Föregående års resultat (2011) Belopp vid årets utgång (UB 2011) Belopp vid årets ingång (IB 2012) Årets resultat Belopp vid årets utgång (UB 2012) Upplupna kostn. och förutbet. intäkter Förutbetalda medlemsavgifter Semesterlöner och sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Sida 15 av 16

16 Stockholm den 19 mars 2013 Björn Ohlén, ordförande Arja Källbom, vice ordf Bengt Adolfi Monica Dellborg Anna-Karin Ericson Tom Granath Per Arne Ivarsson Elzbieta Jasinska-Brunnberg Erika Johansson Åsa Lindberg Anna Lindgren Anders Nordström Tomas Nyström Sida 16 av 16

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Styrelsen för Svenska Fotografers Förbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Styrelsen för Svenska Fotografers Förbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsberättelse 2010 Styrelsen för Svenska Fotografers Förbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FOTOGRAFERS FÖRBUND 2010 INTRODUKTION SFF:S VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING På omslaget (från vänster): Maria Linder, Birgitta Beckman och Klaus Buttenschön. Fotograf: Stefan Bladh. PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

Hållbara museer Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) Verksamhetsberättelse 2013

Hållbara museer Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) Verksamhetsberättelse 2013 Hållbara museer Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) Verksamhetsberättelse 2013 - ArbetSam - verksamhetsberättelse 2013-1 Innehållsförteckning Året som gått 3 1. Styrelsen 4-5 1:1 Övriga funktionärer

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 1 På omslaget: Ruben Wätte - Visit Norrtuna 2 Styrelsen för Konstfrämjandet Sverige vill avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2012-2013. 3 Art Kod, Konstfrämjandet

Läs mer

Årsredovisning. Njurförbundet 1

Årsredovisning. Njurförbundet 1 Årsredovisning 2008 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Njurfonden 5 Alwallsfonden 6 Rekreationsfonden 6 Intressepolitik 7 Ungdomsverksamheten 10 Barn- och föräldraverksamheten

Läs mer

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2012 Årsberättelse Gotlands Museum Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2 Innehållsförteckning 5 Inledning 6 Kultursamverkan 8 Utställningar 13 Forskning och kunskapsuppbyggnad 18 Försäljning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer