FOTO URBAN ERICSSON. Engagemang skapar förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOTO URBAN ERICSSON. Engagemang skapar förändring"

Transkript

1 FOTO URBAN ERICSSON Engagemang skapar förändring 1

2 Vad är Leader? Leader är en förkortning och betyder Liaison Entre Actions de Développement de l Économie Rurale eller Samordnade aktiviteter för landsbygdens ekonomiska utveckling. Vad innebär det? Leaderverksamheten går ut på att stärka det lokala engagemanget genom att bevilja ekonomiskt stöd till goda idéer och projekt. Lokala initiativ, nätverk och organisationer bidrar med eget, ideellt arbete och skapar utveckling på landsbygden och i skärgården. Leader är ett av EU:s program för landsbygdsutveckling. Leadermetoden är ett sätt att gemensamt ta ansvar för lokalsamhället där samarbete mellan samhällets sektorer blir den bästa grunden för långsiktig och hållbar utveckling. Samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer skapar en dynamisk utveckling som ofta leder till synergier och mervärden i form av ökade nätverk och nya idéer. Vi är en del av Leadersverige! Leader Uross var ett av 63 Leaderområden i Sverige under programperioden Delar av kommunerna Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn ingick i samarbetet. Dessa kommuner har tillsammans med EU:s landsbygdsprogram och svenska staten finansierat vår leaderverksamhet. I denna folder presenterar vi 13 mindre projekt som exempel på hur lokalt aktiva människor och organisationer med starkt engagemang och goda idéer har bidragit till bygdens vidare utveckling. 2 3

3 Östhammars Ordfestival satsar på framtid med fler besökare ENTREPRENÖRSCHECK STÖDMOTTAGARE: Östhammars Litteraturförening STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 139 ideella arbetstimmar PLATS: Östhammars kommun Vårt mål var att kunna presentera ett batteri av idéer till besöksnäringen. Idéer för både kort och lång sikt. Det målet har uppfyllts. Östhammars Litteraturförening har under nio år arrangerat Östhammars Ordfestival. Intresset för festivalen har successivt ökat. Ska fler kunna delta behövs nya resurser, nya samarbeten och nya idéer. Föreningen sökte leaderstöd för att undersöka om och hur ett ökat samarbete med besöksnäringen kan bli till nytta för alla parter. Projektet har samlat erfarenhet från liknande festivaler som t ex Mariehamns litteraturdagar och genomfört en samtalskväll med intressenter från olika lokala grupperingar för att skapa nya kontaktpunkter och fånga upp idéer och förslag till hur Östhammars Ordfestival kan utvecklas. Efter seminariet har en restaurang börjat planera Poetry Slam, Lars Molin Sällskapet planerar en aktivitet i Lars Molins fotspår och en rumsuthyrare vill ta fram ett paket tillsammans med ett företag i Öregrund. Ett nätverk kommer att bildas som håller ihop aktörerna och idéerna. Småstadslabbet Vi vill samla och knyta samman aktörer inom näringsliv, innovation och utbildning till en fysisk plats i syfte att underlätta nyföretagande och utveckling Företagarna Roslagen sökte stöd för att undersöka förutsättningar för en inkubatorsverksamhet. En hubb där rätt förutsättningar ges för att starta nya företag, en innovativ miljö för kreativt skapande, en möjlighet att hyra arbetsplats för kortare och längre tid, en kreativ arbetsplats där samverkan alltid råder och där det är högt i tak för nya och tokiga idéer och tankar. En miljö där skolan, näringslivet och andra möts och skapar tillsammans. Stödmottagarna genomförde flera studie besök på liknande befintliga hubbar, främst i Mälardalsregionen. Man tittade på finansiering och möjliga samarbetspartners, samt startade dialog med kommunen och berörda organisationer. Dessa besök skapade en tydligare bild av förutsättningarna för ett Småstadslabb i Norrtälje och gav nya nätverk och värdefulla kontakter. Efter förstudiens avslutning fortsätter dialogen med näringslivs- och rådgivningsorganisationer samt kommun med flera. ENTREPRENÖRSCHECK STÖDMOTTAGARE: Företagarna Roslagen STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 136 ideella arbetstimmar PLATS: Norrtälje kommun 4 5

4 Informationsbroschyr Ljusterö Projektet har lett fram till ökad samverkan mellan turistaktörer och konkret visat att man med samverkan kan nå längre än med individuella ansträngningar. ENTREPRENÖRSCHECK STÖDMOTTAGARE: Hemviken Kajak i samarbete med flera företag på Ljusterö STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 107 ideella timmar PLATS: Ljusterö, Österåker kommun För att nå nya kunder och stärka samverkan mellan nuvarande och blivande turistaktörer ville flera företag på Ljusterö tillsammans utforma och trycka en turistbroschyr om öns attraktioner. Arbetet med broschyren förde med sig att alla medverkanden måste inventera vad som skulle framhävas i en gemensam marknadsföring av ön; boendemöjligheter, aktiviteter, naturupplevelser och hur man tar sig till Ljusterö. Broschyren distribuerades sedan till alla hushåll på Ljusterö och buntvis till turistföretag samt till turistbyråer i Roslagen, Waxholmsbolaget med flera. Denna genomlysning hjälpte deltagande företag att identifiera hur man kunde fortsätta jobba med framgångsrik utveckling av besöksnäringen på ön. Tankar har väckts om att ta fram fler verktyg för ökat besöksboende och fler verktyg för marknadsföring. Flera av deltagande företag kommer att fortsätta och vidareutveckla samarbetet. Småskalig livsmedelshantering [ ] alla andra deltagare med en mängd olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper gjorde att de knepiga tolkningsfrågorna i livsmedelslagstiftningen fick en god belysning och många konkreta tips gavs. Småskalig och lokal livsmedelsproduktion och hantering anses som en positiv och önskvärd näring som man vill se mera av samtidigt som de företagare som finns eller vill starta verksamhet i dessa branscher möter en hel del svårigheter. Wermdö hushållningsgille arrangerade i samarbete med Värmdö LRF-avdelning en seminariedag om småskalig livsmedelshantering för att diskutera ett antal typfall med inbjudna livsmedelskonsulter, livsmedelsinspektörer och politiker. Hur ska småskaliga livsmedelshanterare gå till väga för att producera säkra och bra livsmedel på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt? Den långsiktigt viktiga frågan var dessutom hur dessa företagare kan bli fler, våga satsa på företagsutveckling och kunna få en rimlig ekonomi? Föredragshållarna kom från Hus hållningssällskapet, Livsmedelsverket, Eldrimner och Länsveterinärenheten samt flera kommunala livsmedelsinspektörer bjöds in. Alla deltagande tyckte att dagen var väldigt givande och flera uttryckte önskemål om liknande arrangemang på flera ställen. ENTREPRENÖRSCHECK STÖDMOTTAGARE: Wermdö hushållningsgille STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 92 ideella timmar PLATS: Värmdö kommun 6 7

5 Bredband i Sandvik Stockholm Water Activity Center Innan projektet kände vi knappt varandra, nu kan vi sprida information om varandra och verksamheterna som finns här, och vi kan vara ambassadörer för hela Dalarö ENTREPRENÖRSCHECK STÖDMOTTAGARE: Organisationer i samverkan (Dalarö Kajak, Vind&Vatten, Stockholm Kitecenter, Sea Event, Pelles Event) STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 257 ideella timmar PLATS: Dalarö, Haninge kommun Fem enmansföretag som arbetar med vattenaktiviteter på Dalarö ville utveckla möjligheterna till samverkan och marknadsföring under gemensamt namn. De flesta verksamheter riktar sig till mindre grupper upp till 7 10 personer och hade begränsade möjligheter att nå ut. Företagen har också svårigheter att hantera förfrågningar från större grupper. Projektet arbetade med olika marknadsföringsinsatser i form av gemensam hemsida, broschyr, skyltmaterial samt beachflaggor. Ett antal egna planeringsmöten och utökade kontakter med andra inom Dalarös besöksnäring ledde som mervärde till bättre förutsättningar för entreprenörskap samt ökad samhörighet mellan deltagarna men även med andra aktörer i omgivningen. Vår vision är att ett stabilt bredband ska leda till ökad företagsamhet i och med möjligheten till distansarbete. I Sandvik med omnejd fanns stora problem med snabb uppkoppling till internet det enda alternativet var mobilt bredband med tveksam täckning. Flera företagare i området har svårigheter att hålla en bra kontakt med kunder och har som följd skaffat sig lokaler på annan ort. Tillgång till snabbt bredband behövs om landsbygden skall överleva och för att människor ska kunna bo och arbeta där. Sandviks tomtägareförening startade arbetet för bättre bredband med att låta utföra en förstudie. Visionen är att kunna bedriva företagsamhet i området och att fler kan arbeta på distans, likaså att de boende får en tillfredsställande åtkomst till omvärlden vad avser telefoni, internet och TV. Förstudien ledde till rekommendationer för åtgärder, en handlingsplan samt två olika kostnadsberäkningar. BYGDECHECK STÖDMOTTAGARE: Sandviks Tomtägareförening STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 83 ideella timmar PLATS: Sandvik, Nynäshamns kommun 8 9

6 Projektet har lett fram till ökad samverkan mellan turistaktörer och konkret visat att man med samverkan kan nå längre än med individuella ansträngningar. FOTO GERT STRASCHEWSKI Att öka intresset för orten är ett stort uppdrag som Folketshusföreningen arbetar med 10 11

7 Årets Värmdökock Fler krögare behöver inse fördelarna med att använda lokalt odlade livsmedel Värmdö har en växande skara av odlare och mathantverkare, menar stödmottagaren Wermdö hushållningsgille. Det saknades dock en länk mellan dessa och de lokala restaurangerna och krögarna. Tävlingen Årets Värmdökock ville vara en sådan länk. Tanken var att erbjuda tävlande kockar en matkasse med lokalproducerade livsmedel från Värmdös bönder och mathantverkare som utgångspunkt för att komponera ett tävlingsbidrag. Det årliga eventet ska leda till en ökad medvetenhet hos framförallt lokala krögare att använda lokalproducerade livsmedel och mathantverk i sina verksamheter. Detta i sin tur kan även ge allmänheten en bättre medvetenhet och ett större intresse att handla lokalt. Hösten 2014 delades utmärkelsen ut för andra gången. Båda åren har final och prisutdelning genomförts under mässan Värmdö företagardag. Efter projektets genomförande har lokala mathantverkare och livsmedelsproducenter gått samman för att erbjuda sina produkter i Veckans Värmdökasse. FOTO ÅSA LEVÉN BYGDECHECK STÖDMOTTAGARE: Wermdö hushållningsgille STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 135 ideella timmar PLATS: Värmdö kommun 12 13

8 Föreningsuppstart Visit Haninge Vi vill göra Haninge till en bättre plats att besöka, leva och verka i. Besöksnäringen ses som en viktig del av näringslivet och blir därmed en näring som prioriteras för investeringar och utvecklingsinsatser. Trädgård i samverkan Hargshamn Att öka intresset för orten är ett stort uppdrag som Folketshusföreningen arbetar med Hargshamn är en kommundel i Östhammar som under åren har förlorat en del service såsom skola, affär, posten samt bibliotek. Folketshusföreningen ville öka intresset för samverkan mellan boenden på orten och närområden. BYGDECHECK STÖDMOTTAGARE: Folkets Hus i Hargshamn STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 365 ideella timmar PLATS: Hargshamn, Östhammars kommun Projektet beviljades stöd för att göra om gården invid Folket hus till en trevlig mötes- och samlingsplats både för barn och vuxna. Stödmedlen användes till att anlägga en grillplats med örtagård och sittgrupper, anlägga en boulebana samt en odlingsyta till barnen. Arbetet har gjorts i samverkan med representanter från Folkets hus, föräldraförening, lokala PRO samt Hargshamns utvecklingsgrupp. Besöksnäringen i Haninge kommun har tidigare inte varit organiserad i någon form. Det har inneburit utmaningar för kommunen att föra en konstruktiv dialog med näringen eftersom man saknat en tydlig samtalspart. Fem företag inom besöksnäringen i Haninge kommun tog därför initiativet till att bilda Visit Haninge ideell förening. Med föreningen vill man bland annat initiera, driva och stödja olika projekt och aktiviteter som utvecklar företag och föreningar med intressen inom den lokala besöksnäringen. Föreningen beviljades stöd för att snabbt kunna komma igång med sin verksamhet och få ett brett medlemsunderlag. Under projekttiden har man beslutat om föreningsstadgar, arbetsordning, utvecklat en webbplats samt tagit fram en trycksak för medlemsvärvning. BYGDECHECK STÖDMOTTAGARE: Visit Haninge ideell förening STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 139 ideella timmar PLATS: Haninge kommun 14 15

9 Centrum för ekologiskt byggande och odling Samhället står inför stora utmaningar för att hålla sig inom planetens gränser. Idag saknas i hög grad trovärdiga lösningar på hur vi kan leva och försörja oss på ett sätt som inte tar för mycket resurser i anspråk. MILJÖCHECK STÖDMOTTAGARE: Grupp av privatpersoner STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 455 ideella timmar PLATS: Värmdö kommun Stödmottagarens vision är att skapa en fysisk plats för utbildning, utveckling och forskning samt ekologiskt byggande och odling. Denna mötesplats skulle i framtiden kunna arrangera seminarier, starta forum, utbilda och engagera utsatta grupper i samhället så som långtidsarbetslösa och ungdomar. Ett seminarium om att bygga upp ett ekocentrum på Värmdö genomfördes med över 60 personer från näringslivet, kommunen, politiker samt aktiva personer inom omställningsrörelsen. Hemsida och broschyr om konceptet togs fram och projektdeltagare har haft fortsatta möten med kommunen, politiker och andra för att arbeta fram en konkret plats samt finansiering för konceptet. Projektet har skapat medvetenhet och engagerat många människor som tycker det är viktigt att Värmdö blir en föregångskommun vad gäller omställningsarbete, utbildning kring energi- och miljöfrågor samt praktiska exempel på hur en omställning kan se ut. Det finns nu en stabil grund till fortsatt arbete för att förverkliga Värmdö ekocentrum. FOTO GERT STRASCHEWSKI Arbetsplattform till Hemsundet Visionen, på 10 år, är att vi ska få tillbaka en frisk havsvik, ren sandbotten och en vacker strandäng Hemsundet var från början ett sund mellan öarna Oxhalsö och Västerö. Genom landhöjningen har sundet successivt ombildats till en sjö. Hemsundet står i förbindelse med kustvatten genom en kanal som utmynnar nära färjeläget på Blidö. Beroende på uppgrundning och sedimentuppbyggnad har stränderna runt Hemsundet fått allt mer av vassvegetation samtidigt som naturliga strandängar vuxit igen sedan betesdjuren försvunnit. Intresseföreningen Hemsundets väl fick godkännande av Länsstyrelsen att muddra upp kanalen, men det arbetet behöver därefter underhållas, minst två gånger per år. Föreningen sökte stöd för att bygga en arbetsplattform för underhållsarbetet. Åtskilliga ideella timmar lades ned på att köpa in material och bygga plattformen. MILJÖCHECK STÖDMOTTAGARE: Intresseföreningen Hemsundets väl STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 349 ideella timmar PLATS: Blidö, Norrtälje kommun 16 17

10 Avloppsanläggning Bodalviken Vindmätning på Väddö Vi behöver en väl fungerande vatten- och avloppslösning som inte ger negativa konsekvenser för naturen och inte riskerar vattenförsörjningen. MILJÖCHECK STÖDMOTTAGARE: Nätverk/grupp fastighetsägare STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 383 ideella timmar PLATS: Ornö, Haninge kommun I början av 1970-talet byggdes området Bodal och Bodalsberget (runt Bodalviken) som en del av en större exploatering av Mörbyfjärden. I området finns ca 45 fastigheter med enskilda avlopp. Flertalet av dessa visade sig vara undermåliga i samband med Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbunds (SMOHF) inventering av avloppen och man var tvungen att vidta åtgärder. Gruppen av fastighetsägare ville därmed undersöka möjligheten för ett gemensamt reningsverk. Stödmedlen användes till att utröna lämplig placering. Man bildade en ideell förening, tog kontakt med leverantörer av reningsverk, ledningssystem och entreprenörer, kontaktade markägarna SMOHF och Haninge kommun samt engagerade Skandinavisk Kommunalteknik som experthjälp för att utreda placering av reningsverk och tillhörande ledningssystem. Tillsammans med SMOHF valdes den bästa placeringen av reningsverket och provgropar har grävts med gott resultat. Föreningen har fått positivt förhandsbesked om bygglov. Vår vision är att genom etablering av ett vindkraftverk på Väddö bidra till lokal energiproduktion, skapa lokal medvetenhet om balansen mellan elproduktion och elkonsumtion, lokalt engagemang och kunskap kring energifrågor, samt skapa lägre energikostnader för delägare i vindkraftverket. Etablering av vindkraft kan vara ett komplicerat projekt som medför succesivt stegrade MILJÖCHECK kostnader under etableringsprocessen. STÖDMOTTAGARE: Björkö-Arholma Vindkraft ekonomisk förening För att minska risken för placering på en plats där vindförhållandena inte medger STÖDBELOPP: kr tillräcklig lönsamhet är det lämpligt att EGEN INSATS: 104 ideella timmar göra en virtuell vindmätning innan mätning PLATS: Grisslehamn, Norrtälje kommun från mast påbörjas. SMHI har utvecklat en metod för virtuell mast som till en betydligt lägre kostnad ger en god preliminär uppskattning av vindförhållandena. Föreningen Björkö-Arholma Vindkraft använde leaderstödet för att låta SMHI utföra denna mätning i Tomta, Grisslehamn, samt en statistisk analys av resultatet. Studien är ett avgörande dokument för den diskussion som förs på Arholma, Björkö och Väddö angående ett uppförande av vindkraftverk. Rapporten utgör också ett underlag för ett större leaderprojekt som har genomfört vindmätningar under 13 månader, undersökt markoch berggrundsförhållanden på platsen samt informerat berörd befolkning om arbetet

11 Innan projektet kände vi knappt varandra, nu kan vi sprida information om varandra och verksamheterna som finns här, och vi kan vara ambassadörer för hela Dalarö Alla deltagande livsmedelsentreprenörer kände att de fick med sig mycket matnyttiga och många nya kunskaper. Mervärde: att känna sig trygg i sin företagarroll och att kunna diskutera med olika inspektörer utifrån en bra kunskapsbas. Även upprättande av nya nätverk och kontakter är av stort värde. Denna folder är producerad av Leader Uross. Leader Uross var ett samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor inom delar av kommunerna Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn under EU:s Landsbygdsprogram

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Föreningen Leader Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård (Uross) arbetar inom ramen för EU:s landsbygdsprogram och omfattar landsbygds- och kustdelarna samt öarna

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Ansökan Microstöd UTVECKLING

Ansökan Microstöd UTVECKLING Leaderkontorets anteckningar (vid utsift) Ansökan Microstöd UTVECKLING Den här ansökan gäller för utvecklingsprojekt inom service, infrastruktur, samverkan, nätverk mm. Du kan läsa mer om varje microstödsområde

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Skölvene Fiber Checkens namn Skölvene Byalag c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling 1/7 Leader Södertälje landsbygd verksamhetsrapport för 2012 Fakta och organisation Utav de 63 Leader områden som finns i

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Företag Forskning? Kunskap. Prover. Kompetensbehov FOI

Företag Forskning? Kunskap. Prover. Kompetensbehov FOI Projektets läge Kunskap Företag Forskning? Kompetensbehov Prover FOI Utvecklingscentrum för vatten Vision: Nod i arbetet med vatten från källa till recipient Samla, sammanställa och sprida redan existerande

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Annonsering på Roslagen.se. Produktblad. Annonsera på Roslagens enda officiella webbplats och besöksguide VAXHOLMS TURISTBYRÅ 08-541 314 80

Annonsering på Roslagen.se. Produktblad. Annonsera på Roslagens enda officiella webbplats och besöksguide VAXHOLMS TURISTBYRÅ 08-541 314 80 Annonsering på Roslagen.se Annonsera på Roslagens enda officiella webbplats och besöksguide Produktblad Roslagen omfattar de fyra skärgårdskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Varmt

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-09 Diarienummer:2010-061 BY Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Liareds fiber Checkens namn Liareds byalag Sökande (Namn/Förening) Organisationsnummer

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Bilaga 3. Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Slutrapport Förstudien: Drivkrafterna i Skelleftebygden Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Mona

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson

Compare-lunch 10 april 2015: DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av

Läs mer

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Uppföljning av resultat och lärdomar från nätverksträff Landsbygdsnätverkets syfte med konferensen: o Förbättra genomförandet och förstärka det svenska

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Tillväxtavdelningen 2010. Piteå attraktiv och uthållig 2010

Tillväxtavdelningen 2010. Piteå attraktiv och uthållig 2010 Piteå attraktiv och uthållig 2010 Övergripande tillväxt och planering Marknadsföring/varumärke Piteå Företagarcentrum Nyföretagande Go Business Piteå Turistbyrå Projektkoordinering Landsbygdsutveckling

Läs mer

sammanfattning många bitar på plats och nu kör vi

sammanfattning många bitar på plats och nu kör vi sammanfattning många bitar på plats och nu kör vi behov behoven varför avvecklas tjänster och närvaro ekonomi stuprör Ständigt ökat pris på arbetskraft, budgetskärningar, rationaliseringar kommer att fortsätta

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun. Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012

Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun. Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012 Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012 DISPOSITION Kort om Svennis Cup och dess utveckling Vad betyder Svennis Cup

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-08-2 Diarienummer:200-06 V Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Tostareds fiberkabelförening Checkens namn Tostareds fiberkabelförening Sökande

Läs mer

Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20

Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20 Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20 Databas/webbportal Under hösten har det funnits möjlighet för er samarbetspartners att testa systemet www.lokalmat2010.se för att i tidigt skede

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer