FOTO URBAN ERICSSON. Engagemang skapar förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOTO URBAN ERICSSON. Engagemang skapar förändring"

Transkript

1 FOTO URBAN ERICSSON Engagemang skapar förändring 1

2 Vad är Leader? Leader är en förkortning och betyder Liaison Entre Actions de Développement de l Économie Rurale eller Samordnade aktiviteter för landsbygdens ekonomiska utveckling. Vad innebär det? Leaderverksamheten går ut på att stärka det lokala engagemanget genom att bevilja ekonomiskt stöd till goda idéer och projekt. Lokala initiativ, nätverk och organisationer bidrar med eget, ideellt arbete och skapar utveckling på landsbygden och i skärgården. Leader är ett av EU:s program för landsbygdsutveckling. Leadermetoden är ett sätt att gemensamt ta ansvar för lokalsamhället där samarbete mellan samhällets sektorer blir den bästa grunden för långsiktig och hållbar utveckling. Samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer skapar en dynamisk utveckling som ofta leder till synergier och mervärden i form av ökade nätverk och nya idéer. Vi är en del av Leadersverige! Leader Uross var ett av 63 Leaderområden i Sverige under programperioden Delar av kommunerna Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn ingick i samarbetet. Dessa kommuner har tillsammans med EU:s landsbygdsprogram och svenska staten finansierat vår leaderverksamhet. I denna folder presenterar vi 13 mindre projekt som exempel på hur lokalt aktiva människor och organisationer med starkt engagemang och goda idéer har bidragit till bygdens vidare utveckling. 2 3

3 Östhammars Ordfestival satsar på framtid med fler besökare ENTREPRENÖRSCHECK STÖDMOTTAGARE: Östhammars Litteraturförening STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 139 ideella arbetstimmar PLATS: Östhammars kommun Vårt mål var att kunna presentera ett batteri av idéer till besöksnäringen. Idéer för både kort och lång sikt. Det målet har uppfyllts. Östhammars Litteraturförening har under nio år arrangerat Östhammars Ordfestival. Intresset för festivalen har successivt ökat. Ska fler kunna delta behövs nya resurser, nya samarbeten och nya idéer. Föreningen sökte leaderstöd för att undersöka om och hur ett ökat samarbete med besöksnäringen kan bli till nytta för alla parter. Projektet har samlat erfarenhet från liknande festivaler som t ex Mariehamns litteraturdagar och genomfört en samtalskväll med intressenter från olika lokala grupperingar för att skapa nya kontaktpunkter och fånga upp idéer och förslag till hur Östhammars Ordfestival kan utvecklas. Efter seminariet har en restaurang börjat planera Poetry Slam, Lars Molin Sällskapet planerar en aktivitet i Lars Molins fotspår och en rumsuthyrare vill ta fram ett paket tillsammans med ett företag i Öregrund. Ett nätverk kommer att bildas som håller ihop aktörerna och idéerna. Småstadslabbet Vi vill samla och knyta samman aktörer inom näringsliv, innovation och utbildning till en fysisk plats i syfte att underlätta nyföretagande och utveckling Företagarna Roslagen sökte stöd för att undersöka förutsättningar för en inkubatorsverksamhet. En hubb där rätt förutsättningar ges för att starta nya företag, en innovativ miljö för kreativt skapande, en möjlighet att hyra arbetsplats för kortare och längre tid, en kreativ arbetsplats där samverkan alltid råder och där det är högt i tak för nya och tokiga idéer och tankar. En miljö där skolan, näringslivet och andra möts och skapar tillsammans. Stödmottagarna genomförde flera studie besök på liknande befintliga hubbar, främst i Mälardalsregionen. Man tittade på finansiering och möjliga samarbetspartners, samt startade dialog med kommunen och berörda organisationer. Dessa besök skapade en tydligare bild av förutsättningarna för ett Småstadslabb i Norrtälje och gav nya nätverk och värdefulla kontakter. Efter förstudiens avslutning fortsätter dialogen med näringslivs- och rådgivningsorganisationer samt kommun med flera. ENTREPRENÖRSCHECK STÖDMOTTAGARE: Företagarna Roslagen STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 136 ideella arbetstimmar PLATS: Norrtälje kommun 4 5

4 Informationsbroschyr Ljusterö Projektet har lett fram till ökad samverkan mellan turistaktörer och konkret visat att man med samverkan kan nå längre än med individuella ansträngningar. ENTREPRENÖRSCHECK STÖDMOTTAGARE: Hemviken Kajak i samarbete med flera företag på Ljusterö STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 107 ideella timmar PLATS: Ljusterö, Österåker kommun För att nå nya kunder och stärka samverkan mellan nuvarande och blivande turistaktörer ville flera företag på Ljusterö tillsammans utforma och trycka en turistbroschyr om öns attraktioner. Arbetet med broschyren förde med sig att alla medverkanden måste inventera vad som skulle framhävas i en gemensam marknadsföring av ön; boendemöjligheter, aktiviteter, naturupplevelser och hur man tar sig till Ljusterö. Broschyren distribuerades sedan till alla hushåll på Ljusterö och buntvis till turistföretag samt till turistbyråer i Roslagen, Waxholmsbolaget med flera. Denna genomlysning hjälpte deltagande företag att identifiera hur man kunde fortsätta jobba med framgångsrik utveckling av besöksnäringen på ön. Tankar har väckts om att ta fram fler verktyg för ökat besöksboende och fler verktyg för marknadsföring. Flera av deltagande företag kommer att fortsätta och vidareutveckla samarbetet. Småskalig livsmedelshantering [ ] alla andra deltagare med en mängd olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper gjorde att de knepiga tolkningsfrågorna i livsmedelslagstiftningen fick en god belysning och många konkreta tips gavs. Småskalig och lokal livsmedelsproduktion och hantering anses som en positiv och önskvärd näring som man vill se mera av samtidigt som de företagare som finns eller vill starta verksamhet i dessa branscher möter en hel del svårigheter. Wermdö hushållningsgille arrangerade i samarbete med Värmdö LRF-avdelning en seminariedag om småskalig livsmedelshantering för att diskutera ett antal typfall med inbjudna livsmedelskonsulter, livsmedelsinspektörer och politiker. Hur ska småskaliga livsmedelshanterare gå till väga för att producera säkra och bra livsmedel på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt? Den långsiktigt viktiga frågan var dessutom hur dessa företagare kan bli fler, våga satsa på företagsutveckling och kunna få en rimlig ekonomi? Föredragshållarna kom från Hus hållningssällskapet, Livsmedelsverket, Eldrimner och Länsveterinärenheten samt flera kommunala livsmedelsinspektörer bjöds in. Alla deltagande tyckte att dagen var väldigt givande och flera uttryckte önskemål om liknande arrangemang på flera ställen. ENTREPRENÖRSCHECK STÖDMOTTAGARE: Wermdö hushållningsgille STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 92 ideella timmar PLATS: Värmdö kommun 6 7

5 Bredband i Sandvik Stockholm Water Activity Center Innan projektet kände vi knappt varandra, nu kan vi sprida information om varandra och verksamheterna som finns här, och vi kan vara ambassadörer för hela Dalarö ENTREPRENÖRSCHECK STÖDMOTTAGARE: Organisationer i samverkan (Dalarö Kajak, Vind&Vatten, Stockholm Kitecenter, Sea Event, Pelles Event) STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 257 ideella timmar PLATS: Dalarö, Haninge kommun Fem enmansföretag som arbetar med vattenaktiviteter på Dalarö ville utveckla möjligheterna till samverkan och marknadsföring under gemensamt namn. De flesta verksamheter riktar sig till mindre grupper upp till 7 10 personer och hade begränsade möjligheter att nå ut. Företagen har också svårigheter att hantera förfrågningar från större grupper. Projektet arbetade med olika marknadsföringsinsatser i form av gemensam hemsida, broschyr, skyltmaterial samt beachflaggor. Ett antal egna planeringsmöten och utökade kontakter med andra inom Dalarös besöksnäring ledde som mervärde till bättre förutsättningar för entreprenörskap samt ökad samhörighet mellan deltagarna men även med andra aktörer i omgivningen. Vår vision är att ett stabilt bredband ska leda till ökad företagsamhet i och med möjligheten till distansarbete. I Sandvik med omnejd fanns stora problem med snabb uppkoppling till internet det enda alternativet var mobilt bredband med tveksam täckning. Flera företagare i området har svårigheter att hålla en bra kontakt med kunder och har som följd skaffat sig lokaler på annan ort. Tillgång till snabbt bredband behövs om landsbygden skall överleva och för att människor ska kunna bo och arbeta där. Sandviks tomtägareförening startade arbetet för bättre bredband med att låta utföra en förstudie. Visionen är att kunna bedriva företagsamhet i området och att fler kan arbeta på distans, likaså att de boende får en tillfredsställande åtkomst till omvärlden vad avser telefoni, internet och TV. Förstudien ledde till rekommendationer för åtgärder, en handlingsplan samt två olika kostnadsberäkningar. BYGDECHECK STÖDMOTTAGARE: Sandviks Tomtägareförening STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 83 ideella timmar PLATS: Sandvik, Nynäshamns kommun 8 9

6 Projektet har lett fram till ökad samverkan mellan turistaktörer och konkret visat att man med samverkan kan nå längre än med individuella ansträngningar. FOTO GERT STRASCHEWSKI Att öka intresset för orten är ett stort uppdrag som Folketshusföreningen arbetar med 10 11

7 Årets Värmdökock Fler krögare behöver inse fördelarna med att använda lokalt odlade livsmedel Värmdö har en växande skara av odlare och mathantverkare, menar stödmottagaren Wermdö hushållningsgille. Det saknades dock en länk mellan dessa och de lokala restaurangerna och krögarna. Tävlingen Årets Värmdökock ville vara en sådan länk. Tanken var att erbjuda tävlande kockar en matkasse med lokalproducerade livsmedel från Värmdös bönder och mathantverkare som utgångspunkt för att komponera ett tävlingsbidrag. Det årliga eventet ska leda till en ökad medvetenhet hos framförallt lokala krögare att använda lokalproducerade livsmedel och mathantverk i sina verksamheter. Detta i sin tur kan även ge allmänheten en bättre medvetenhet och ett större intresse att handla lokalt. Hösten 2014 delades utmärkelsen ut för andra gången. Båda åren har final och prisutdelning genomförts under mässan Värmdö företagardag. Efter projektets genomförande har lokala mathantverkare och livsmedelsproducenter gått samman för att erbjuda sina produkter i Veckans Värmdökasse. FOTO ÅSA LEVÉN BYGDECHECK STÖDMOTTAGARE: Wermdö hushållningsgille STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 135 ideella timmar PLATS: Värmdö kommun 12 13

8 Föreningsuppstart Visit Haninge Vi vill göra Haninge till en bättre plats att besöka, leva och verka i. Besöksnäringen ses som en viktig del av näringslivet och blir därmed en näring som prioriteras för investeringar och utvecklingsinsatser. Trädgård i samverkan Hargshamn Att öka intresset för orten är ett stort uppdrag som Folketshusföreningen arbetar med Hargshamn är en kommundel i Östhammar som under åren har förlorat en del service såsom skola, affär, posten samt bibliotek. Folketshusföreningen ville öka intresset för samverkan mellan boenden på orten och närområden. BYGDECHECK STÖDMOTTAGARE: Folkets Hus i Hargshamn STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 365 ideella timmar PLATS: Hargshamn, Östhammars kommun Projektet beviljades stöd för att göra om gården invid Folket hus till en trevlig mötes- och samlingsplats både för barn och vuxna. Stödmedlen användes till att anlägga en grillplats med örtagård och sittgrupper, anlägga en boulebana samt en odlingsyta till barnen. Arbetet har gjorts i samverkan med representanter från Folkets hus, föräldraförening, lokala PRO samt Hargshamns utvecklingsgrupp. Besöksnäringen i Haninge kommun har tidigare inte varit organiserad i någon form. Det har inneburit utmaningar för kommunen att föra en konstruktiv dialog med näringen eftersom man saknat en tydlig samtalspart. Fem företag inom besöksnäringen i Haninge kommun tog därför initiativet till att bilda Visit Haninge ideell förening. Med föreningen vill man bland annat initiera, driva och stödja olika projekt och aktiviteter som utvecklar företag och föreningar med intressen inom den lokala besöksnäringen. Föreningen beviljades stöd för att snabbt kunna komma igång med sin verksamhet och få ett brett medlemsunderlag. Under projekttiden har man beslutat om föreningsstadgar, arbetsordning, utvecklat en webbplats samt tagit fram en trycksak för medlemsvärvning. BYGDECHECK STÖDMOTTAGARE: Visit Haninge ideell förening STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 139 ideella timmar PLATS: Haninge kommun 14 15

9 Centrum för ekologiskt byggande och odling Samhället står inför stora utmaningar för att hålla sig inom planetens gränser. Idag saknas i hög grad trovärdiga lösningar på hur vi kan leva och försörja oss på ett sätt som inte tar för mycket resurser i anspråk. MILJÖCHECK STÖDMOTTAGARE: Grupp av privatpersoner STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 455 ideella timmar PLATS: Värmdö kommun Stödmottagarens vision är att skapa en fysisk plats för utbildning, utveckling och forskning samt ekologiskt byggande och odling. Denna mötesplats skulle i framtiden kunna arrangera seminarier, starta forum, utbilda och engagera utsatta grupper i samhället så som långtidsarbetslösa och ungdomar. Ett seminarium om att bygga upp ett ekocentrum på Värmdö genomfördes med över 60 personer från näringslivet, kommunen, politiker samt aktiva personer inom omställningsrörelsen. Hemsida och broschyr om konceptet togs fram och projektdeltagare har haft fortsatta möten med kommunen, politiker och andra för att arbeta fram en konkret plats samt finansiering för konceptet. Projektet har skapat medvetenhet och engagerat många människor som tycker det är viktigt att Värmdö blir en föregångskommun vad gäller omställningsarbete, utbildning kring energi- och miljöfrågor samt praktiska exempel på hur en omställning kan se ut. Det finns nu en stabil grund till fortsatt arbete för att förverkliga Värmdö ekocentrum. FOTO GERT STRASCHEWSKI Arbetsplattform till Hemsundet Visionen, på 10 år, är att vi ska få tillbaka en frisk havsvik, ren sandbotten och en vacker strandäng Hemsundet var från början ett sund mellan öarna Oxhalsö och Västerö. Genom landhöjningen har sundet successivt ombildats till en sjö. Hemsundet står i förbindelse med kustvatten genom en kanal som utmynnar nära färjeläget på Blidö. Beroende på uppgrundning och sedimentuppbyggnad har stränderna runt Hemsundet fått allt mer av vassvegetation samtidigt som naturliga strandängar vuxit igen sedan betesdjuren försvunnit. Intresseföreningen Hemsundets väl fick godkännande av Länsstyrelsen att muddra upp kanalen, men det arbetet behöver därefter underhållas, minst två gånger per år. Föreningen sökte stöd för att bygga en arbetsplattform för underhållsarbetet. Åtskilliga ideella timmar lades ned på att köpa in material och bygga plattformen. MILJÖCHECK STÖDMOTTAGARE: Intresseföreningen Hemsundets väl STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 349 ideella timmar PLATS: Blidö, Norrtälje kommun 16 17

10 Avloppsanläggning Bodalviken Vindmätning på Väddö Vi behöver en väl fungerande vatten- och avloppslösning som inte ger negativa konsekvenser för naturen och inte riskerar vattenförsörjningen. MILJÖCHECK STÖDMOTTAGARE: Nätverk/grupp fastighetsägare STÖDBELOPP: kr EGEN INSATS: 383 ideella timmar PLATS: Ornö, Haninge kommun I början av 1970-talet byggdes området Bodal och Bodalsberget (runt Bodalviken) som en del av en större exploatering av Mörbyfjärden. I området finns ca 45 fastigheter med enskilda avlopp. Flertalet av dessa visade sig vara undermåliga i samband med Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbunds (SMOHF) inventering av avloppen och man var tvungen att vidta åtgärder. Gruppen av fastighetsägare ville därmed undersöka möjligheten för ett gemensamt reningsverk. Stödmedlen användes till att utröna lämplig placering. Man bildade en ideell förening, tog kontakt med leverantörer av reningsverk, ledningssystem och entreprenörer, kontaktade markägarna SMOHF och Haninge kommun samt engagerade Skandinavisk Kommunalteknik som experthjälp för att utreda placering av reningsverk och tillhörande ledningssystem. Tillsammans med SMOHF valdes den bästa placeringen av reningsverket och provgropar har grävts med gott resultat. Föreningen har fått positivt förhandsbesked om bygglov. Vår vision är att genom etablering av ett vindkraftverk på Väddö bidra till lokal energiproduktion, skapa lokal medvetenhet om balansen mellan elproduktion och elkonsumtion, lokalt engagemang och kunskap kring energifrågor, samt skapa lägre energikostnader för delägare i vindkraftverket. Etablering av vindkraft kan vara ett komplicerat projekt som medför succesivt stegrade MILJÖCHECK kostnader under etableringsprocessen. STÖDMOTTAGARE: Björkö-Arholma Vindkraft ekonomisk förening För att minska risken för placering på en plats där vindförhållandena inte medger STÖDBELOPP: kr tillräcklig lönsamhet är det lämpligt att EGEN INSATS: 104 ideella timmar göra en virtuell vindmätning innan mätning PLATS: Grisslehamn, Norrtälje kommun från mast påbörjas. SMHI har utvecklat en metod för virtuell mast som till en betydligt lägre kostnad ger en god preliminär uppskattning av vindförhållandena. Föreningen Björkö-Arholma Vindkraft använde leaderstödet för att låta SMHI utföra denna mätning i Tomta, Grisslehamn, samt en statistisk analys av resultatet. Studien är ett avgörande dokument för den diskussion som förs på Arholma, Björkö och Väddö angående ett uppförande av vindkraftverk. Rapporten utgör också ett underlag för ett större leaderprojekt som har genomfört vindmätningar under 13 månader, undersökt markoch berggrundsförhållanden på platsen samt informerat berörd befolkning om arbetet

11 Innan projektet kände vi knappt varandra, nu kan vi sprida information om varandra och verksamheterna som finns här, och vi kan vara ambassadörer för hela Dalarö Alla deltagande livsmedelsentreprenörer kände att de fick med sig mycket matnyttiga och många nya kunskaper. Mervärde: att känna sig trygg i sin företagarroll och att kunna diskutera med olika inspektörer utifrån en bra kunskapsbas. Även upprättande av nya nätverk och kontakter är av stort värde. Denna folder är producerad av Leader Uross. Leader Uross var ett samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor inom delar av kommunerna Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn under EU:s Landsbygdsprogram

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Ett LAG:arbete inom Leader Gotland Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Förord LAG ordförande Ola Lindvall reflekterar För att stärka LAG:s, styrelsen i Leader Gotlands styrelse, kunskap och förutsättningar

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

L A N D S B Y G D E N S B Ä S T A 2013

L A N D S B Y G D E N S B Ä S T A 2013 LANDSBYGDENS BÄSTA 2013 Fakta om Landsbygdsnätverket: Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007 2013 och ska stärka genomförandet. Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer