EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 30 april 2001 PE /8-38 ÄNDRINGSFÖRSLAG 8-38 FÖRSLAG TILL YTTRANDE av Robert William Sturdy (PE ) FASTSTÄLLANDE AV LÄGSTA DJURSKYDDSKRAV VID INHÅLLNING Förslag till direktiv KOM(2001) 20 C5-0039/ /0021(CNS) Kommissionens förslag Parlamentets ändringar Ändringsförslag 8 från Rosemarie Müller SKÄL 5A (nytt) (5a) Kommissionen kompletterar och ändrar bilagorna till direktiv 91/630/EEG, så att - svanskupering förbjuds, - klippning och nedslipning av tänder förbjuds, - kastrering av smågrisar alltid utförs av en veterinär och under bedövning. Svanskupering och tandklippning är plågsamt för djuren och måste därför avskaffas. Genom artanpassade förhållanden i djurhållningen skulle dessa rutinmässiga stympningar kunna undvikas. Den kastrering, utan bedövning, av smågrisar som är yngre än fyra veckor som för närvarande tillämpas är plågsam och måste förbjudas i framtiden. Or. de AM\ doc PE /8-38

2 Ändringsförslag 9 från Chris Davies ARTIKEL 1, LED -1 (nytt) Artikel 3, punkt 1 (direktiv 91/630/EEG) Artikel 3.1 skall ersättas med följande: Medlemsstaterna skall säkerställa följande: "1. Från och med den 1 januari 2002 gäller att alla anläggningar som uppförs, byggs om, byggs till och/eller används för första gången efter det datumet skall uppfylla minst följande krav: Det fria liggutrymme som är tillgängligt för varje avvand gris eller avels- eller slaktsvin som föds upp i lösdrift måste, utöver gödselgången, vara minst - 0,22 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på högst 10 kg, - 0,35 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 10 kg och 20 kg, - 0,46 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 20 kg och 30 kg, - 0,56 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 30 kg och 50 kg, - 0,81 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 50 kg och 85 kg, - 0,96 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 85 kg och 110 kg, - 1,5 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mer än 110 kg. - Från och med den 1 januari 2006 skall de minimikrav som fastställs ovan tillämpas på alla anläggningar." Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har i en rapport av den 30 september 1997 tydligt visat att svins välbefinnande är hotat vid alltför begränsade utrymmen. Dessutom föreslår kommittén i rapporten en metod som skulle möjliggöra beräkning av hur mycket utrymme svin behöver för att alla samtidigt skall kunna ligga ner på sidan. De minimiutrymmen som föreslås i detta ändringsförslag baserar sig på metoden i kommitténs rapport. PE /8-38 2/20 AM\ doc

3 Ändringsförslag 10 från Patricia McKenna ARTIKEL 1, LED -1 (nytt) Artikel 3, punkt 1 (direktiv 91/630/EEG) Artikel 3.1 i direktiv 91/630/EEG skall ersättas med följande: "1. Från och med den 1 juli 2003 gäller att alla anläggningar som uppförs, byggs om, byggs till eller används för första gången efter det datumet skall uppfylla minst följande krav: Det fria liggutrymme som är tillgängligt för varje avvand gris eller avels- eller slaktsvin som föds upp i lösdrift måste vara minst - 0,22 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på högst 10 kg, - 0,3 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 10 kg och 20 kg, - 0,4 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 20 kg och 30 kg, - 0,6 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 30 kg och 50 kg, - 0,8 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 50 kg och 85 kg, - 1,0 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 85 kg och 110 kg, - 1,3 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mer än 110 kg. - Från och med den 1 juli 2006 skall de minimikrav som fastställs ovan tillämpas på alla anläggningar." Kommissionen har inte föreslagit någon ökning av utrymmet för slaktsvin, men 1997 rekommenderade Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén att man skulle öka utrymmet med omkring 50 %. Detta ändringsförslag, baserat på nederländsk lagstiftning, är en förbättring av direktivet från 1991, men går inte lika långt som kommitténs förslag. AM\ doc 3/20 PE /8-38

4 Ändringsförslag 11 från John Bowis ARTIKEL 1, LED -1 (nytt) Artikel 3, punkt 1 (direktiv 91/630/EEG) Artikel 3.1 skall ersättas med följande: Medlemsstaterna skall säkerställa följande: "1. Från och med den 1 januari 2002 gäller att alla anläggningar som uppförs, byggs om, byggs till och/eller används för första gången efter det datumet skall uppfylla minst följande krav: Det fria liggutrymme som är tillgängligt för varje avvand gris eller avels- eller slaktsvin som föds upp i lösdrift måste, utöver gödselgången, vara minst - 0,22 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på högst 10 kg, - 0,35 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 10 kg och 20 kg, - 0,46 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 20 kg och 30 kg, - 0,56 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 30 kg och 50 kg, - 0,81 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 50 kg och 85 kg, - 0,96 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 85 kg och 110 kg, - 1,5 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mer än 110 kg. - Från och med januari 2006 skall de minimikrav som fastställs ovan tillämpas på alla anläggningar." Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har i en rapport av den 30 september 1997 tydligt visat att svins välbefinnande är hotat vid alltför begränsade utrymmen. Dessutom föreslår kommittén i rapporten en metod som skulle möjliggöra beräkning av hur mycket utrymme svin behöver för att alla samtidigt skall kunna ligga ner på sidan. De minimiutrymmen som föreslås i detta ändringsförslag baserar sig på metoden i kommitténs PE /8-38 4/20 AM\ doc

5 rapport. Ändringsförslag 12 från Marit Paulsen och Karl Erik Olsson ARTIKEL 1, LED -1 (nytt) Artikel 3, punkt 1 (direktiv 91/630/EEG) Artikel 3.1 skall ersättas med följande: Medlemsstaterna skall säkerställa följande: "1. Från och med den 1 januari 2002 gäller att alla anläggningar som uppförs, byggs om, byggs till eller används för första gången efter det datumet skall uppfylla minst följande krav: Det fria liggutrymme som är tillgängligt för varje avvand gris eller avels- eller slaktsvin som föds upp i lösdrift måste, utöver gödselgången, vara minst - 0,15 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på högst 10 kg, - 0,20 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 10 kg och 20 kg, - 0,30 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 20 kg och 30 kg, - 0,40 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 30 kg och 50 kg, - 0,55 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 50 kg och 85 kg, - 0,65 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mellan 85 kg och 110 kg, - 1,00 m 2 för ett svin med en genomsnittlig vikt på mer än 110 kg. - Från och med den 1 januari 2006 skall de krav som fastställs ovan tillämpas på alla anläggningar." Den Vetenskapliga Styrkommittén har i en rapport av den 30 september 1997 tydligt visat att svins välbefinnande är hotat vid alltför begränsade utrymmen. De minimiutrymmen som svinen hålls i bör därför ökas. AM\ doc 5/20 PE /8-38

6 Or. sv Ändringsförslag 13 från Marit Paulsen och Karl Erik Olsson Artikel 3, punkt 2 (direktiv 91/630/EEG) "2. Golven skall uppfylla följande krav: "2. Golven skall uppfylla följande krav: För avvanda smågrisar och avels- eller slaktsvin: En del av den sammanlagda golvytan, minst 1/3 av det minsta utrymme som krävs för varje djur, måste bestå av en sammanhängande fast golvyta av vilken högst 10% används till dränering. vara minst 75 mm och spaltbredden högst 25 mm. För sinsuggor och gyltor: Den sammanhängande fasta golvyta av vilken högst 10% får användas till dränering måste vara minst För avvanda smågrisar och avels- eller slaktsvin: En del av den sammanlagda golvytan, minst 1/3 av det minsta utrymme som krävs för varje djur, måste bestå av en sammanhängande fast golvyta av vilken högst 10% används till dränering. vara minst 75 mm och spaltbredden högst 11 mm. - 1,3 m 2 per sinsugga - 1,3 m 2 per sinsugga - 0,95 m 2 per gylta. - 0,95 m 2 per gylta. vara minst 80 mm och spaltbredden högst 30 mm. För sinsuggor och gyltor: Den sammanhängande fasta golvyta av vilken högst 10% får användas till dränering måste vara minst vara minst 80 mm och spaltbredden högst 18 mm. Vetenskapliga rön har visat att smågrisar kan fara illa om spaltbredden överstiger 11 millimeter. På motsvarande sätt löper sinsuggor och gyltor risk att skadas om spaltbredden överstiger 18 millimeter. Or. sv Ändringsförslag 14 från Emilia Franziska Müller Artikel 3, punkt 2 (direktiv 91/630/EEG) "2. Golven skall uppfylla följande krav: "2. Golven skall uppfylla följande krav: För avvanda smågrisar och avels- eller slaktsvin: En del av den sammanlagda golvytan, minst 1/3 av det minsta utrymme som krävs för varje djur, måste bestå av en För avvanda smågrisar och avels- eller slaktsvin: En del av den sammanlagda golvytan, minst 1/3 av det minsta utrymme som krävs för varje djur, måste bestå av en PE /8-38 6/20 AM\ doc

7 sammanhängande fast golvyta av vilken högst 10% används till dränering. vara minst 75 mm och spaltbredden högst 25 mm. För sinsuggor och gyltor: Den sammanhängande fasta golvyta av vilken högst 10% får användas till dränering måste vara minst - 1,3 m 2 per sinsugga - 1,3 m 2 per sinsugga - 0,95 m 2 per gylta. - 0,95 m 2 per gylta. vara minst 80 mm och spaltbredden högst 30 mm. sammanhängande fast golvyta av vilken den perforerade andelen utgör högst 20 %. vara minst 75 mm och spaltbredden högst 25 mm. För sinsuggor och gyltor: Den sammanhängande fasta golvyta av vilken minst 40 % får användas till perforeringar eller spalt i golv måste vara minst vara minst 80 mm och spaltbredden högst 30 mm. Erfarenheter med slutna golvytor med golvvärme visar att en andel på maximalt 20 procent är tillräcklig för växande djur (smågrisar, avelssvin och slaktsvin). Beträffande golvelement i form av plastgaller, som framför allt används när det gäller smågrisar, är en perforeringsandel på tio procent otillräcklig. För att garantera att avföringen kan falla ned bör andelen i stället uppgå till minst 40 procent. Man bör i det sammanhanget se till att förhållandet mellan perforeringens andel och djurens storlek är större när det gäller små djur för att garantera att avföringen kan falla ned. Or. de Ändringsförslag 15 från John Bowis Artikel 3, punkt 2 (direktiv 91/630/EEG) "2. Golven skall uppfylla följande krav: "2. Golven skall uppfylla följande krav: För avvanda smågrisar och avels- eller slaktsvin: En del av den sammanlagda golvytan, minst 1/3 av det minsta utrymme som krävs för varje djur, måste bestå av en sammanhängande fast golvyta av vilken högst 10% används till dränering. vara minst 75 mm och spaltbredden högst 25 mm. För sinsuggor och gyltor: Den sammanhängande fasta golvyta av vilken För avvanda smågrisar och avels- eller slaktsvin: En del av den sammanlagda golvytan, minst 1/3 av det minsta utrymme som krävs för varje djur, måste bestå av en sammanhängande fast golvyta av vilken högst 10% används till dränering. vara minst 75 mm och spaltbredden högst 25 mm. För sinsuggor och gyltor: Den sammanhängande fasta golvyta av vilken AM\ doc 7/20 PE /8-38

8 högst 10% får användas till dränering måste vara minst - 1,3 m 2 per sinsugga - 2,0 m 2 per sinsugga - 0,95 m 2 per gylta. - 1,5 m 2 per gylta. vara minst 80 mm och spaltbredden högst 30 mm. högst 10% får användas till dränering måste vara minst vara minst 80 mm och spaltbredden högst 30 mm. Utrymmet för sinsuggor och gyltor är inte tillräckligt för att göra det möjligt för större suggor och gyltor att alla samtidigt ligga ner på sidan vilket rekommenderas i rapporten från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén. Ändringsförslag 16 från Phillip Whitehead Artikel 3, punkt 2 (direktiv 91/630/EEG) "2. Golven skall uppfylla följande krav: "2. Golven skall uppfylla följande krav: För avvanda smågrisar och avels- eller slaktsvin: En del av den sammanlagda golvytan, minst 1/3 av det minsta utrymme som krävs för varje djur, måste bestå av en sammanhängande fast golvyta av vilken högst 10% används till dränering. vara minst 75 mm och spaltbredden högst 25 mm. För sinsuggor och gyltor: Den sammanhängande fasta golvyta av vilken högst 10% får användas till dränering måste vara minst - 1,3 m 2 per sinsugga - 2,0 m 2 per sinsugga - 0,95 m 2 per gylta. - 1,5 m 2 per gylta. vara minst 80 mm och spaltbredden högst 30 mm. För avvanda smågrisar och avels- eller slaktsvin: En del av den sammanlagda golvytan, minst 1/3 av det minsta utrymme som krävs för varje djur, måste bestå av en sammanhängande fast golvyta av vilken högst 10% används till dränering. vara minst 75 mm och spaltbredden högst 11 mm. För sinsuggor och gyltor: Den sammanhängande fasta golvyta av vilken högst 10% får användas till dränering måste vara minst vara minst 80 mm och spaltbredden högst 18 mm. PE /8-38 8/20 AM\ doc

9 Bestämmelserna angående spaltgolv är olämpliga. I de fall där maximibredden mellan spalterna är tillräckligt stor för att svinens klövar skall kunna fastna, blir följden av detta att klöven skadas och att svinet lider. Forskning har visat att avvanda smågrisar som placeras i boxar inför slakten skulle drabbas av klövskador om spaltbredden var större än 11 mm. Utrymmet för sinsuggor och gyltor är inte tillräckligt stort för att göra det möjligt för större suggor och gyltor att alla samtidigt ligga ner på sidan vilket rekommenderas i rapporten från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén. I sista stycket hänvisas till spaltbredden för spaltgolv för sinsuggor och gyltor. Ett gap på 30 mm gör att en del små suggors och många gyltors klövar skulle skadas. Spaltbredden måste därför minskas till 18 mm. Ändringsförslag 17 från Chris Davies Artikel 3, punkt 2 (direktiv 91/630/EEG) "2. Golven skall uppfylla följande krav: "2. Golven skall uppfylla följande krav: För avvanda smågrisar och avels- eller slaktsvin: En del av den sammanlagda golvytan, minst 1/3 av det minsta utrymme som krävs för varje djur, måste bestå av en sammanhängande fast golvyta av vilken högst 10% används till dränering. vara minst 75 mm och spaltbredden högst 25 mm. För sinsuggor och gyltor: Den sammanhängande fasta golvyta av vilken högst 10% får användas till dränering måste vara minst - 1,3 m 2 per sinsugga - 2,0 m 2 per sinsugga - 0,95 m 2 per gylta. - 1,5 m 2 per gylta. vara minst 80 mm och spaltbredden högst 30 mm. För avvanda smågrisar och avels- eller slaktsvin: En del av den sammanlagda golvytan, minst 1/3 av det minsta utrymme som krävs för varje djur, måste bestå av en sammanhängande fast golvyta av vilken högst 10% används till dränering. vara minst 75 mm och spaltbredden högst 11 mm. För sinsuggor och gyltor: Den sammanhängande fasta golvyta av vilken högst 10% får användas till dränering måste vara minst vara minst 80 mm och spaltbredden högst 18 mm. Bestämmelserna angående spaltgolv är olämpliga. I de fall där maximibredden mellan spalterna är tillräckligt stor för att svinens klövar skall kunna fastna, blir följden av detta att AM\ doc 9/20 PE /8-38

10 klöven skadas och att svinet lider. Forskning har visat att avvanda smågrisar som placeras i boxar inför slakten skulle drabbas av klövskador om spaltbredden var större än 11 mm. Utrymmet för sinsuggor och gyltor är inte tillräckligt stort för att göra det möjligt för större suggor och gyltor att alla samtidigt ligga ner på sidan vilket rekommenderas i rapporten från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén. I sista stycket hänvisas till spaltbredden för spaltgolv för sinsuggor och gyltor. Ett gap på 30 mm gör att en del små suggors och många gyltors klövar skulle skadas. Spaltbredden måste därför minskas till 18 mm. Ändringsförslag 18 från Phillip Whitehead Artikel 3, punkt 4 (direktiv 91/630/EEG) 4. Suggor eller gyltor skall inte få stängas in i individuella boxar under tiden från och med fyra veckor efter betäckningen till sju dagar före den beräknade tidpunkten för grisningen. I undantagsfall får enskilda djur som är särskilt aggressiva, som har angripits av andra suggor eller som är sjuka eller skadade, hållas i individuella boxar. För sinsuggor får endast individuella boxar som ger utrymme för sinsuggan att lätt vända sig användas. 4. Suggor eller gyltor skall inte få stängas in i individuella boxar under tiden från och med fyra dagar efter betäckningen till sju dagar före den beräknade tidpunkten för grisningen. I undantagsfall får enskilda djur som är särskilt aggressiva, som har angripits av andra suggor eller som är sjuka eller skadade, hållas i individuella boxar. För sinsuggor får endast individuella boxar som ger utrymme för sinsuggan att lätt vända sig användas. Med system för uppfödning i grupp är det bäst att den tid som suggor eller gyltor tillbringar avskilda från gruppen begränsas till ett minimum. Det finns inget vetenskapligt eller praktiskt skäl för att hålla suggor eller gyltor avskilda från gruppen i mer än fyra dagar. Ändringsförslag 19 från Marit Paulsen och Karl Erik Olsson Artikel 3, punkt 4 (direktiv 91/630/EEG) 4. Suggor eller gyltor skall inte få stängas in i individuella boxar under tiden från och med fyra veckor efter betäckningen till sju dagar före den beräknade tidpunkten för grisningen. I undantagsfall får enskilda djur 4. Suggor eller gyltor skall inte få stängas in i individuella boxar under tiden från och med fyra dagar efter betäckningen till sju dagar före den beräknade tidpunkten för grisningen. I undantagsfall får enskilda djur PE / /20 AM\ doc

11 som är särskilt aggressiva, som har angripits av andra suggor eller som är sjuka eller skadade, hållas i individuella boxar. För sinsuggor får endast individuella boxar som ger utrymme för sinsuggan att lätt vända sig användas. som är särskilt aggressiva, som har angripits av andra suggor eller som är sjuka eller skadade, hållas i individuella boxar. För sinsuggor får endast individuella boxar som ger utrymme för sinsuggan att lätt vända sig användas. Det är viktigt att den tid som suggor och gyltor tillbringar avskilda från gruppen begränsas till ett minimum. Det finns inget vetenskapligt eller praktiskt skäl för att denna avskildhet skall överstiga fyra dagar. Or. sv Ändringsförslag 20 från John Bowis Artikel 3, punkt 4 (direktiv 91/630/EEG) 4. Suggor eller gyltor skall inte få stängas in i individuella boxar under tiden från och med fyra veckor efter betäckningen till sju dagar före den beräknade tidpunkten för grisningen. I undantagsfall får enskilda djur som är särskilt aggressiva, som har angripits av andra suggor eller som är sjuka eller skadade, hållas i individuella boxar. För sinsuggor får endast individuella boxar som ger utrymme för sinsuggan att lätt vända sig användas. 4. Suggor eller gyltor skall inte få stängas in i individuella boxar under tiden från och med fyra dagar efter betäckningen till sju dagar före den beräknade tidpunkten för grisningen. I undantagsfall får enskilda djur som är särskilt aggressiva, som har angripits av andra suggor eller som är sjuka eller skadade, hållas i individuella boxar. För sinsuggor får endast individuella boxar som ger utrymme för sinsuggan att lätt vända sig användas. Med system för uppfödning i grupp är det bäst att den tid som suggor eller gyltor tillbringar avskilda från gruppen begränsas till ett minimum. Det finns inget vetenskapligt eller praktiskt skäl för att hålla suggor eller gyltor avskilda från gruppen i mer än fyra dagar. Ändringsförslag 21 från Emilia Franziska Müller Artikel 3, punkt 4 (direktiv 91/630/EEG) 4. Suggor eller gyltor skall inte få stängas in 4. Suggor eller gyltor skall inte få stängas in AM\ doc 11/20 PE /8-38

12 i individuella boxar under tiden från och med fyra veckor efter betäckningen till sju dagar före den beräknade tidpunkten för grisningen. I undantagsfall får enskilda djur som är särskilt aggressiva, som har angripits av andra suggor eller som är sjuka eller skadade, hållas i individuella boxar. För sinsuggor får endast individuella boxar som ger utrymme för sinsuggan att lätt vända sig användas. i individuella boxar under tiden från och med fyra veckor efter den betäckning som leder till befruktning till sju dagar före den beräknade tidpunkten för grisningen. I undantagsfall får enskilda djur som är särskilt aggressiva, som har angripits av andra suggor eller som är sjuka eller skadade, hållas i individuella boxar. För sinsuggor får endast individuella boxar som ger utrymme för sinsuggan att lätt vända sig användas. Under vissa omständigheter kan flera betäckningar krävas. Därför är det bättre att tala om betäckning som leder till befruktning. Or. de Ändringsförslag 22 från Phillip Whitehead Artikel 3, punkt 5, strecksats 1 (direktiv 91/630/EEG) - I utrymmen för sinsuggor och gyltor måste det utöver gödslingsplatser och utfodringsbås eller utfodringsboxar finnas gemensamma utrymmen för vila med minst 1,3 m 2 fritt golvutrymme per sugga (0,95 m 2 för gyltor). - I utrymmen för sinsuggor och gyltor måste det utöver gödslingsplatser och utfodringsbås eller utfodringsboxar finnas gemensamma utrymmen för vila med minst 2,0 m 2 fritt golvutrymme per sugga (1,5 m 2 för gyltor). Se motivering till ändringsförslag till ARTIKEL 1, PUNKT 1. Ändringsförslag 23 från Patricia McKenna Artikel 3, punkt 5, strecksats 1 (direktiv 91/630/EEG) - I utrymmen för sinsuggor och gyltor måste det utöver gödslingsplatser och utfodringsbås eller utfodringsboxar finnas gemensamma utrymmen för vila med minst - I utrymmen för sinsuggor och gyltor måste det utöver gödslingsplatser och utfodringsbås eller utfodringsboxar finnas gemensamma utrymmen för vila med minst PE / /20 AM\ doc

13 1,3 m 2 fritt golvutrymme per sugga (0,95 m 2 för gyltor). 1,75 m 2 fritt golvutrymme per sugga (1,25 m 2 för gyltor). Totalt sett måste suggor ha tillgång till minst 3,0 m 2 fritt golvutrymme per sugga för att kunna vila, röra på sig samt komma åt utfodrings- och gödselplatser. I kommissionens förslag fastställs endast ett utrymme för suggornas behov av att ligga ned och vila, men inte något om det utrymme som behövs för att de skall kunna röra på sig och göra sina behov. Ändringsförslag 24 från Chris Davies Artikel 3, punkt 5, strecksats 1 (direktiv 91/630/EEG) - I utrymmen för sinsuggor och gyltor måste det utöver gödslingsplatser och utfodringsbås eller utfodringsboxar finnas gemensamma utrymmen för vila med minst 1,3 m 2 fritt golvutrymme per sugga (0,95 m 2 för gyltor). - I utrymmen för sinsuggor och gyltor måste det utöver gödslingsplatser och utfodringsbås eller utfodringsboxar finnas gemensamma utrymmen för vila med minst 2,0 m 2 fritt golvutrymme per sugga (1,5 m 2 för gyltor). Utrymmet för sinsuggor och gyltor är inte tillräckligt för att göra det möjligt för större suggor och gyltor att alla samtidigt ligga ner på sidan vilket rekommenderas i rapporten från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén. Ändringsförslag 25 från Emilia Franziska Müller Artikel 3, punkt 5, strecksats 1 (direktiv 91/630/EEG) - I utrymmen för sinsuggor och gyltor måste det utöver gödslingsplatser och utfodringsbås eller utfodringsboxar finnas gemensamma utrymmen för vila med minst 1,3 m 2 fritt golvutrymme per sugga (0,95 m 2 för gyltor). - I utrymmen för sinsuggor och gyltor måste det utöver gödslingsplatser och utfodringsbås eller utfodringsboxar finnas gemensamma utrymmen för vila med minst 0,6 m 2 fritt golvutrymme per sugga (0,6 m 2 för gyltor). AM\ doc 13/20 PE /8-38

14 För dräktiga avelssuggor och gyltor är det tillräckligt med 0,6 m 2, eftersom det ändå också finns ett separat utrymme för vila. Om öppna boxar kombineras med gemensamma utrymmen för fri rörelse, bör utrymmet för vila i boxar ingå i den sammanlagda ytan. Or. de Ändringsförslag 26 från Patricia McKenna Artikel 3, punkt 5, strecksats 3 (direktiv 91/630/EEG) - Alla suggor måste ha konstant tillgång till jord att böka i eller material att sysselsätta sig med som minst uppfyller de relevanta kraven i bilagan. - Alla suggor måste ha konstant tillgång till jord att böka i eller halm eller något annat lämpligt material att sysselsätta sig med som minst uppfyller de relevanta kraven i bilagan. Denna halm eller annat material skall tillhandahållas i tillräckligt stor mängd för att ge fysiskt välbefinnande och värme och för att göra det möjligt för suggorna att på ett komplett sätt tillfredsställa sina beteendebehov. Bestämmelserna om tillhandahållande av halm och andra lämpliga material är oklara. Ändringsförslag 27 från Emilia Franziska Müller Artikel 3, punkt 5, strecksats 4 (direktiv 91/630/EEG) - Suggor som föds upp i grupp måste utfodras med ett system som garanterar att varje sugga har möjlighet att få tillräckligt med mat utan att attackeras även när suggor som konkurrerar om maten är närvarande. - Suggor som föds upp i grupp måste utfodras med ett system som garanterar att varje sugga har möjlighet att få tillräckligt med mat även när suggor som konkurrerar om maten är närvarande. Precisering av texten. PE / /20 AM\ doc

15 Or. de Ändringsförslag 28 från Emilia Franziska Müller Artikel 3, punkt 5, strecksats 5 (direktiv 91/630/EEG) - Alla suggor måste ges foder med högt fiberinnehåll och foder med högt energiinnehåll för att minska hungern och tillfredsställa behovet att tugga. Foder med högt energi-innehåll får ges en gång per dag i ett enda mål men foder med högt fiberinnehåll måste finnas tillgängligt under längre perioder. - Alla suggor måste ges foder med högt fiberinnehåll och foder med högt energiinnehåll eller separat och för tuggfunktionen lämpligt foder (t.ex. pellets) för att minska hungern och tillfredsställa behovet att tugga. Foder med högt energiinnehåll får ges en gång per dag i ett enda mål men foder med högt fiberinnehåll måste finnas tillgängligt under längre perioder. Grovfoder, till exempel pellets, är lämpligt för att tillfredsställa behovet av att tugga. Kraftfoder (foderblandningar) kan därför undvaras för detta syfte. Or. de Ändringsförslag 29 från Patricia McKenna Artikel 3, punkt 6, stycke 2 (direktiv 91/630/EEG) De fyra första strecksatserna i punkt 5 skall inte tillämpas på anläggningar med färre än 10 sinsuggor." utgår De nya bestämmelserna skall vara till gagn för alla suggor även för dem som finns på små anläggningar. Ändringsförslag 30 från Emilia Franziska Müller Artikel 3, punkt 6 (direktiv 91/630/EEG) 6. Från och med den 1 januari 2002 skall 6. Från och med den 1 januari 2003 skall AM\ doc 15/20 PE /8-38

16 punkterna 2 och 4 tillämpas på alla anläggningar som uppförs, byggs om eller används för första gången efter det datumet. Från och med den 1 januari 2012 skall punkterna 2 och 4 gälla alla anläggningar. De fyra första strecksatserna i punkt 5 skall inte tillämpas på anläggningar med färre än 10 sinsuggor." punkterna 2 och 4 tillämpas på alla anläggningar som uppförs, byggs om eller används för första gången efter det datumet. Från och med den 1 januari 2015 skall punkterna 2 och 4 gälla alla anläggningar. De fyra första strecksatserna i punkt 5 skall inte tillämpas på anläggningar med färre än 40 dräktiga eller totalt 80 suggor." Varje omställning av uppfödningssystemen är förenad med större investeringar. Anläggningarna bör därför ges längre tid för omställningen. I synnerhet för anläggningar som etablerades runt 2000 bör en övergångstid motsvarande hälften av den genomsnittliga avskrivningsperioden (ca 30 år) planeras. Därför bör de nya bestämmelserna för dessa anläggningar gälla från och med För att få till stånd en ändamålsenlig uppfödning i grupp bör anläggningar med färre än sammanlagt 80 suggor undantas från uppfödning i grupp. Med färre än 40 dräktiga suggor är en ändamålsenlig uppfödning i grupp inte möjlig. Under alla omständigheter bör man i samband med fastställandet av det minimiantal från och med vilket uppfödning i grupp skall föreskrivas ta hänsyn till vad som är en optimal gruppstorlek. Or. de Ändringsförslag 31 från Patricia McKenna A (nytt) Följande skall införas som artikel 4a i direktiv 91/630/EEG: "Artikel 4a Från och med den 1 juli 2006 är svanskupering av svin förbjudet, förutom i de fall där en veterinär intygar att svanskupering är det mest effektiva sättet att hantera ett särskilt utbrott av svansbitande och att utbrottet inte kan åtgärdas genom isolering av angriparna. I detta fall får svanskupering utföras, under förutsättning - att kuperingen utförs av en veterinär under bedövning och med förlängd smärtlindring, och PE / /20 AM\ doc

17 - att uppfödaren så snart som möjligt efter kuperingen förbättrar förhållandena och förvaltningen i syfte att förhindra framtida utbrott av svansbitande. De förbättringar av förhållandena och förvaltningen som behövs skall diskuteras och beslutas i samförstånd med den behöriga myndigheten och uppfödarens veterinär." Svanskupering tas endast upp i bilagan till direktiv 91/630/EEG och de föreslagna ändringarna kommer inte att läggas fram för parlamentet. Dessa två frågor bör dock tas med i huvudtexten och förstärkas för att skydda svinen från onödig smärta. Ändringsförslag 32 från Patricia McKenna B (nytt) Följande skall införas som artikel 4b i direktiv 91/630/EEG: "Artikel 4b Från och med den 1 juli 2003 är kastrering av galtar förbjudet, förutom i de fall då en veterinär intygar att svinets hälsa utan kastrering kommer att påverkas negativt. När kastrering till följd av ett sådant intyg utförs, skall den göras av en veterinär under bedövning och med förlängd smärtlindring." Kastrering tas endast upp i bilagan till direktiv 91/630/EEG och de föreslagna ändringarna kommer inte att läggas fram för parlamentet. Dessa två frågor bör dock tas med i huvudtexten och förstärkas för att skydda svinen från onödig smärta. AM\ doc 17/20 PE /8-38

18 Ändringsförslag 33 från Patricia McKenna ARTIKEL 1, LED 2 Artikel 5a, punkt 1 (direktiv 91/630/EEG) 1. Varje person som sköter djuren skall ha fått råd och anvisningar om bestämmelserna i artiklarna 1 3 i bilagan till detta direktiv och skall vara införstådd med vad bestämmelserna innebär. 1. Varje person som sköter djuren skall under en utbildning som är godkänd av den behöriga myndigheten ha fått råd och anvisningar om bestämmelserna i artiklarna 1 3 och i bilagan till detta direktiv och om hur man på ett korrekt sätt skall handha, och när så är nödvändigt, sköta om svin. Som ett alternativ kan en person i stället för att följa en utbildning, lita till tidigare praktisk erfarenhet, under förutsättning att en fristående bedömare som utsetts av den behöriga myndigheten, före den 1 juli 2003 har bedömt att denna persons kännedom om ovanstående bestämmelser och hans eller hennes kompetens när det gäller att handha och sköta om svin är tillfredsställande. Genom detta ändringsförslag förstärks kommissionens förslag om utbildning. Ändringsförslag 34 från John Bowis ARTIKEL 1, LED 2 Artikel 5a, punkt 2 (direktiv 91/630/EEG) 2. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga utbildningar finns tillgängliga. Sådana utbildningar måste främst inriktas på välbefinnandeaspekter." 2. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga utbildningar vid behöriga utbildningsorgan finns tillgängliga för djurskötare och veterinärer. Sådana utbildningar måste främst inriktas på välbefinnandeaspekter." För att se till att det råder konsekvens och enhetlighet vid utbildningen av djurskötare och veterinärer bör all utbildning vara formellt godkänd av en behörig nationell myndighet. PE / /20 AM\ doc

19 Ändringsförslag 35 från Emilia Franziska Müller ARTIKEL 1, LED 2 Artikel 5a, punkt 2 (direktiv 91/630/EEG) 2. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga utbildningar finns tillgängliga. Sådana utbildningar måste främst inriktas på välbefinnandeaspekter." 2. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga utbildningar finns tillgängliga. Sådana utbildningar måste främst inriktas på välbefinnandeaspekter. Den treåriga yrkesutbildningen inom jordbruket motsvarar också utbildningsmålet." När det gäller jordbrukare som redan kan hänvisa till en yrkesutbildning inom jordbruket kan man bortse från separata utbildningar, eftersom frågor som rör djurens välbefinnande vanligtvis utgör en del av yrkesutbildningen inom jordbruket. Or. de Ändringsförslag 36 från Rosemarie Müller ARTIKEL 1, LED 3 Artikel 6, inledningen (direktiv 91/630/EEG) Senast den 1 januari 2008 skall kommissionen lämna en rapport som grundas på ett yttrande från Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande till rådet. Senast den 1 januari 2004 skall kommissionen lämna en rapport som grundas på ett yttrande från Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande till rådet. Det finns inget skäl till att rapporten skall läggas fram så sent. Or. de Ändringsförslag 37 från Chris Davies ARTIKEL 1, LED 3 Artikel 6, inledningen (direktiv 91/630/EEG) Senast den 1 januari 2008 skall kommissionen lämna en rapport som grundas på ett yttrande från Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande till rådet. Senast den 1 januari 2004 skall kommissionen lämna en rapport som grundas på ett yttrande från Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande till rådet. AM\ doc 19/20 PE /8-38

20 Rapporten kommer att innehålla viktig ny information om hur man förbättrar svins välbefinnande och måste utarbetas mycket tidigare än Ändringsförslag 38 från Jean-Louis Bernié ARTIKEL 2 Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den 1 januari De skall genast underrätta kommissionen om detta. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. Innan medlemsstaterna sätter i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv, skall de snarast göra en exakt bedömning av de finansiella tilläggskostnaderna för uppfödarna och en marknadsundersökning av konsumenternas inställning till höjda priser på fläskkött. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. Som framgår av rapporten från Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande (KOM(2001) 20), "skulle [det] vara mycket svårt att beräkna kostnaderna om de nuvarande uppfödningssystemen för suggor anpassades i enlighet med det aktuella förslaget, eftersom situationen i dagsläget ser så olika ut från medlemsstat till medlemsstat." I avsaknad av tillförlitliga uppgifter om de finansiella tilläggskostnaderna för uppfödarna och om risken för att konsumenterna upphör att köpa fläskkött om de anser att kostnaderna för svinens välbefinnande är för höga så är det nödvändigt att utföra undersökningar. Dessa åtgärder kan i praktiken leda till en nedgång i efterfrågan på fläskkött inom EU, och samtidigt till en ökning av importen från tredje land som inte är underställda samma reglering av svins välbefinnande. Or. fr PE / /20 AM\ doc

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0021(CNS) 11 april 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om ändring av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 november 2012 629/2012 Statsrådets förordning om skydd av svin Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2012 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 27 juni 2001 PE 304.658/19-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 19-31 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Bernd Lange (PE 304.658) ÄNDRING AV DIREKTIV

Läs mer

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot.

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot. Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVINSTALL I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin enligt

Läs mer

Husdjursbyggnader, byggnader för svinhushållning C 1.2.3

Husdjursbyggnader, byggnader för svinhushållning C 1.2.3 Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar Bilaga 4 till JSM:s förordning om byggnadsbestämmelser och - rekommendationer för byggande som stöds (100/01) JSM-BBA Husdjursbyggnader,

Läs mer

Tvärvillkor Djurens välbefinnande

Tvärvillkor Djurens välbefinnande Tvärvillkor Djurens välbefinnande Landsbygdsverkets utbildning i ansökan om jordbrukarstöd Seinäjoki 12.3.2015 Taina Mikkonen Enheten för djurens hälsa och välfärd Tvärvillkor Tvärvillkoren är en samling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 13 juli 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor till utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

Svenska djurskyddslagstiftning

Svenska djurskyddslagstiftning Svenska djurskyddsföreskrifter gällande gris i jämförelse med EU:s grisdirektiv Gunnar Palmqvist - DHIG 1 Svenska djurskyddslagstiftning -Djurskyddslagen (1988:534) -Riksdagen -Djurskyddsförordning (1988:539)

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 42/05. Ikraftträdande- och giltighetstid 2.11.2005 tills vidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 42/05. Ikraftträdande- och giltighetstid 2.11.2005 tills vidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 42/05 Datum Dnr 2.11.2005 2147/01/2005 Ikraftträdande- och giltighetstid 2.11.2005 tills vidare Upphäver Bilaga 4 till JSM:s förordning 100/01, JSM-BBA C1.2.3,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

Djurhållning 5.4 Grisar

Djurhållning 5.4 Grisar Djurhållning 5.4 Grisar 5.4 Grisar I detta avsnitt finns de djurslagsspecifika reglerna för KRAV-certifierade grisar, som du ska följa och tillämpa tillsammans med avsnitt 5.1 (Gemensamma regler för alla

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning Verka för att alla EU:s medlemsstater lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. Verka för att alla EU:s medlemsstater gör upp handlingsplaner

Läs mer

Svar på remiss om ny EUförordning

Svar på remiss om ny EUförordning jordbruksverket@jordbruksverket.se Ert dnr: 4.7.21-1335/14. 2014-05-09 Svar på remiss om ny EUförordning om ekologisk produktion Övergripande kommentarer Betoning på djurskydd och beteendebehov Det är

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 21.6.2012 2012/0074(NLE) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om uppfödning,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.10.2002 KOM(2002) 561 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Utbildning tvärvillkorskontrollanter 2 3 september 2008

Utbildning tvärvillkorskontrollanter 2 3 september 2008 Utbildning tvärvillkorskontrollanter 2 3 september 2008 Tvärvillkor Djurskydd Kerstin Edeen Mirjam Håkansson OBS! Bedömningsförslagen utgjorde diskussionsunderlag på kursen, ska inte betraktas som normerande.

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 juni 2002 PE 231.734/25-33 ÄNDRINGSFÖRSLAG 25-33 Förslag till yttrande (PE 231.734) Phillip Whitehead Införande av gemensamma

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden Ordföranden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden Ordföranden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden Ordföranden Caroline F. Jackson Ordförande Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor BRYSSEL Ärende: Rättslig

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 8 oktober 2002 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 22 juli 2002 PE 319.337/12-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-16 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 319.337) Heidi Anneli

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 9.11.2009 2009/0106(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 Förslag till yttrande Mario Pirillo (PE430.259v01-00) Förslag till rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Ändringsförslag från Christoph Werner Konrad

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Ändringsförslag från Christoph Werner Konrad EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 7 maj 2003 PE 323.137/393-407 ÄNDRINGSFÖRSLAG 393-407 Förslag till betänkande (PE 323.137) Theresa Villiers Investeringstjänster och reglerade

Läs mer

Svin djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Svin djurskyddslagstiftningen i sammandrag Svin djurskyddslagstiftningen i sammandrag Innehåll Djurskyddslagens betydelse för producenten 3 Djurskyddstillsynen 3 Övergångstider 4 Förvaringsutrymme för svin 5 Allmänna krav 5 Förhållandena i förvaringsutrymmet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 534 C5-0481/2002 2002/0240(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 534 C5-0481/2002 2002/0240(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 9 oktober 2003 PE 323.107/245-265 ÄNDRINGSFÖRSLAG 245-265 Förslag till yttrande (PE 323.107) Christopher Huhne Uppköpserbjudanden Förslag

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0198(CNS) 20 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 28 mars 2003 PE 322.001/4 9 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4 9 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 322.001) Peter

Läs mer

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ * I alla fall då hänvisning sker till kommissionens förslag, avses Ordförandeskapets skuggförslag. 1 Alternativ 1: Att ULP byts ut mot

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur

STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur - Bidrag för får och getter - Stöd för svin- och fjäderfähushållning - Kompensationsersättningens husdjursförhöjning - Hästar - Uppfödning av lantraser

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.4.2003 KOM(2003) 186 slutlig 2003/0075 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG i syfte att bemyndiga Frankrike

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 16 januari 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-3 Förslag till betänkande (PE 301.518) Rainer Wieland Maskiner

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 13 februari 2004 PE 337.066/12-17 ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-17 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 337.066) Horst Schnellhardt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 17 december 2003 PRELIMINÄR VERSION 2003/0171(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 16.1.2008 PE400.400v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 16.1.2008 PE400.400v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 16.1.2008 PE400.400v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-24 Förslag till yttrande Luis Herrero-Tejedor

Läs mer

Besättningsbeskrivningar av smågrisproducerande besättningar inom Farmek som utnyttjar Rasp

Besättningsbeskrivningar av smågrisproducerande besättningar inom Farmek som utnyttjar Rasp Besättningsbeskrivningar av smågrisproducerande besättningar inom Farmek som utnyttjar Rasp Sammanfattning Materialet är en beskrivning av de smågrisproducerande besättningar inom Farmek som använder Rasp

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-43 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2009/0006(COD) 4.3.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-43 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Toine Manders (PE456.959v02-00)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt Bilaga 2. slutlig Rådspromemoria 2006-06-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte den 19 juni 2006 Dagordningspunkt: 9 Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 juli 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 juli 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 juli 2015 (OR. en) 10870/15 FÖLJENOT från: inkom den: 10 juli 2015 till: Komm. dok. nr: D039780/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat MI 488

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12.4.2010 2008/0192(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Astrid

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2007/0121(COD) 11.2.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32 Förslag till yttrande Andreas Schwab (PE398.646v01-00) Över förslaget till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Reglerna i remissen inte är i ordningsföljd vad gäller numrering. Placeringen är dock rätt.

Reglerna i remissen inte är i ordningsföljd vad gäller numrering. Placeringen är dock rätt. Gris Läsinstruktion Detta är förslaget till nya regler för delavsnitt Gris i kapitel 5, Djurhållning. Observera att numreringen av reglerna ännu inte är klar. Istället har vi har valt att behålla gällande

Läs mer

Omläggning till ekologisk svinproduktion

Omläggning till ekologisk svinproduktion Omläggning till ekologisk svinproduktion Ingela Löfquist HS Kristianstad Tel 0708-945351 www.hush.se/l Vilka mål finns inom ekologisk svinproduktion *Växtodling och djurhållning i harmoni, integrerad produktion.

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att djurskyddslagen ändras så att de bestämmelser

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 7 mars 2001 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0169(CNS) 7 oktober 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel,

Läs mer

Tidigare dokument: Fakta-PM Jordbruksdepartementet 2003/2004. Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:

Tidigare dokument: Fakta-PM Jordbruksdepartementet 2003/2004. Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Bilaga 1 Rådspromemoria 2004-11-11 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruk) den 22 23 november 2004 Dagordningspunkt x Rubrik: Förslag till rådets förordning om skydd av

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

Näringsrekommendationer ver Energi. Leif Göransson och Jan Erik Lindberg

Näringsrekommendationer ver Energi. Leif Göransson och Jan Erik Lindberg Näringsrekommendationer ver. 2011.1 2011-02-14 Leif Göransson och Jan Erik Lindberg Energi Växande grisar Principen för utfodring av växande grisar är att ge fri tillgång till foder. Det finns dock ett

Läs mer

Tvärvillkor Djurens välbefinnande

Tvärvillkor Djurens välbefinnande Tvärvillkor Djurens välbefinnande NEUVO -2020 kurser i december 2014 Överinspektör Helena Hepola Tvärvillkor Tvärvillkoren är en samling krav som måste följas för att de flesta jordbrukarstöden ska betalas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2010/0298(COD) 5.4.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-33 Förslag till yttrande Marc Tarabella (PE458.832v02-00) över förslaget till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 7 juni 2002 PE 316.249/5-24 ÄNDRINGSFÖRSLAG 5-24 Förslag till yttrande Imelda Mary Read Ändring av direktiv

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 8.11.2006 KOM(2006) 667 slutlig 2006/0219 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer