GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling"

Transkript

1 MLS HiG/ 1(5) FRÅN : RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll Närvarande: Kaisu Sammalisto (Ordförande) Annika Johansson (SA) Leif Claesson (ATM) Rose Marie Löf (ATM) Tanja Donner (Bibl.) Josefin Hallström (Studentrepr.) Bo Lennart Andersson (ATM) Path Lindgren (HGA) Maria Åstrand Swenneke (HGA) Sammanträdets öppnande Sekreterare för mötet: HGA Rådets beslut: Maria Åstrand Swenneke 1 Sammanträdets öppnande Föredragningslista Rådets beslut: Godkännes 2 Föredragningslista Föregående protokoll Rådets beslut: Lades till handlingarna 3 Föregående protokoll Arbetet på enheterna Vi börjar med att hälsa Josefin Hallström välkommen till rådet. Hon är ny studentrepresentant och sitter även som vice ordförande i Gefle studentkår sedan oktober. Till vardags läser hon sitt sista år på Informatörsprogrammet. 4 Arbetet på enheterna Laget runt (alla) Bibl: - Har haft internrevision med Marianne och Anette. Den gick bra men det blir några avvikelser och något förbättringsförslag. Den slutgiltiga rapporten är inte klar. Tanja har bokat möte med Majvor nästa vecka för att påbörja förslag på miljömål inför nästa år.

2 MLS HiG/ 2(5) FRÅN : Studentrepr: - Studenterna har fått två nya huvudskyddsombud för arbetsmiljö. - Gefla Högtryck har blivit helt digital. Inga tryckta ex överhuvudtaget. - Josefin berättar också att man från studenternas håll är mycket nöjda med uppfräschningen av studieplatserna i korridorer. ATM: - Rose-Marie har tillsammans med Annika haft en lyckad föreläsning om HU för 12 st engelskspråkiga doktorander. De som inte kunde komma blev hänvisade till utbildningen på Blackboard. - Rose-Marie har även jobbat med kemikalierutinen men den är inte färdig än. - Bo-Lennart har varit examinator på avdelningen för Ekonomi för en av finalisterna i Bättre skola. - Bo-Lennart ska även göra sin första internrevision på måndag på AHA tillsammans med Åsa. - Leif har beställt ekologiska fruktkorgar till hus 45. Har frågat efter KRAV-märkt men det kan inte garanteras. Den ekologiska korgen är ungefär dubbelt så dyr som den vanliga. - Leif berättar också att Kupola har gjort kompletteringar på brandskyddssidan. Det är Kent Henriksson som kommer att ta över brandskyddsansvaret. - Annika berättar att Previa har gjort en arbetsplatsundersökning på ATM. Väldigt många var intresserade och bokade in tider. AHA: - Marianne har påbörjat målarbetet för nästa år tillsammans med avdelningscheferna. - På AHA har man numera ekologiskt kaffe i sina automater. HGA: - Maria har jobbat med InspirationsKICKen. - Nu finns material för Högskolans arbete med HU framtaget. Informationstavlor i A3-format som går att sätta på en vikvägg, 2 st roll-ups och 2 st beachflaggor. Allt förvaras i packrummet i källaren. Den som vill använda något kontaktar Maria. - Har lagt sorteringsfilmen på Jag är student. - Path har fixat nya skyltar till alla lånecyklar. 12 st.

3 MLS HiG/ 3(5) FRÅN : Aspekter, policy, mål (alla) - Rapportering av mål 2013 ska vara inlämnad senast 10 januari. Det är bestämt att cheferna kontaktar sina miljösamordnare vad gäller målrapporteringen. 5 Aspekter, policy, mål Revisioner () - En ny revisionsplan är utskickad av Annika. - Frågan om att hantera två olika enheter under en och samma revision togs upp. Den ska diskuteras i internrevisionsgruppen. - Rektors kansli saknar miljösamordnare. Det här måste tydliggöras. 6 Revisioner Utbildning 7 Utbildning Info/kommunikation () Nyhetsbevakning HiG/miljö (alla) - Vi gick igenom HiG i media på webbsidan. 8 Info/kommunikation InspirationsKICK - Ett lyckat evenemang enligt utvärderingen. Många positiva röster om både tiden, föreläsarna och fikat/minglet. - Listan med alla deltagare från HiG ska scannas in och skickas ut till samtliga. Dessa kan behöva kompletteras eftersom många inte kryssade i sin närvaro. Inspirationsdag 10/4 - Framtidsveckan blir av nästa år och är samma vecka som vår inspirationsdag. Samma vecka kommer också We_change till HiG som kör två halvdagar i Gävle. Inspirationsdagen kommer nästa år att gå i energitemats tecken. Magnus Lemoine deltar i den planeringen. - Maria kallar till ett första möte i januari.

4 MLS HiG/ 4(5) FRÅN : Dagens möte Tema- Utvärdering 2013 Planering 2014 (alla) Vi bestämde oss för att fortsätta med temamöten. Mötesdagar/tider för våren Vårens mötesdatum bestämdes fortsättningsvis till torsdagar: - 23 januari kl Tema Mål och inrapportering - 20 februari kl 9-12 OBS! tiden! Tema Energi - 27 mars kl Tema Transporter - 24 april kl Tema Avvikelser/revisioner - 22 maj Avslutning med studiebesök (alla funderar på vart) 9 Mötestema 10 Avvikelser och förbättringsförslag Avvikelser och förbättringsförslag (alla) Nyinkomna avvikelser i nya systemet () 49 Webben - Avslutad i och med att en ruta med länk till avvikelser/förbättringsförslag nu ligger på sidan Service och support efter önskemål. Månadens nyhet - Förslag på månadens nyhet till intranätet samt hemsidan. - Maria skriver nyhet om att Framtidsveckan i april med både Inspirationsdag och We_change nu är inbokat. 11 Månadens nyhet Övriga frågor - Det finns ingen klassificering på engelska i Fafne. Annika kollar med Maria Strand. - Annika kollar även om det går att få kursklassificeringsstatistik för samtliga kurser från Maria Strand. - Annika har förberett två skrivelser. En till Rektors beslutsmöte om att införa ekologiskt kaffe på HiG. Samt en skrivning till Gävle kommun om att hålla cykelbanan mellan stan och HiG i bra skick för alla vintercyklister. - Vi tackade av Kaisu som efter nyår slutar som ordförande i RHU. Vi grattade också Path på födelsedagen. Två goda tårtor blev det till fikat. 10 Övriga frågor

5 MLS HiG/ 5(5) FRÅN : Till Protokollet: Beslut från möte Alla delegationer måste skrivas på av avdelningschefer och chefer. Ska vara klart till nästa möte 12 juni. Beslut från möte Tillfråga studentambassadörerna om hjälp med distribution av enkäten framledes. Maria och Bo Lennart håller i administrationen. Beslut från föregående möte Mallen för miljökonsekvensbedömning ska läggas på HGA:s interna sida Arbetet med förenklade miljömål ska drivas under 2014 RHU ska skriva avvikelse om att HiG inte har något nödnummer om något händer utanför kontorstid. Annika tar på sig att skriva denna avvikelse. RHU ska föreslå till rektor att all frukt och allt kaffe som köps in till HiG ska vara kravmärkt. Annika har uppdraget. Beslut från aktuellt möte Alla miljösamordnare kollar upp var respektive enhets cyklar och cykelnycklar finns. Vi lägger upp det på lämplig webbsida för lånecyklar. Rapportering av miljömålen ska vara inne senast 11/1-14. Alla förseningar leder till en avvikelse. Närvarolistorna från InspirationsKICK ska scannas in och skickas ut till miljösamordnarna. OBS! Kan behöva kompletteras eftersom många missat att kryssa i. Första mötet inför Inspirationsdagen blir i januari. Maria skickar ut kallelse. Månadens nyhet handlar om Framtidsveckan och Inspirationsdagen. Maria skriver. Det finns ingen klassificering av kurser i Fafne på engelska. Annika kollar med Maria Strand. Kursklassificeringsstatistik akademivis borde gå att få ut. Annika kollar med Maria Strand. Vi fortsätter med temamöten Varje enhet kollar upp hur mycket frukt och kaffe som går åt varje månad. Åtgärd - datum Vid tangentbordet Maria Åstrand Swenneke

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Medicinska studierådet

Medicinska studierådet Medicinska studierådet PROTOKOLL Rådsmöte 2015-03-02 Närvarolista Namn Kristina Holm Sara Waheddoost Jessica Anderson Marcus Ersson Clara Atterby Jesper Broqvist Björn Wennlöf Patrik Bengtsson Samuel Henriksson

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Närvarande: Ulla Herlitz Jörgen Andersson Oscar Kjellberg Magnus Nordgren Rebecca Källström Thomas

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20/3 kl 16.30, Konferansen.

Protokoll styrelsemöte den 20/3 kl 16.30, Konferansen. Protokoll styrelsemöte den 20/3 kl 16.30, Konferansen. Närvarande: Elina Thorsson, Sofie Henriksson, Therese de Haan, Oskar Maxon, Kina Lundberg, Anna Bergh, Elin Holmroos 100 Mötet öppnas 101 Sofie valdes

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer