Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen"

Transkript

1 Nr Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Tema Upphandling Vi rapporterar från Upphandlingsdagarna 2,5 miljarder till servrar och lagringsprodukter Svenska Spel åsidosätter LOU Grunden för det svenska spelmonopolet kan ifrågasättas Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU Avtalsnytt Servrar, lagring och produktnära tjänster

2 2 Offentliga Affärer

3 Upphandlingsdagarna januari 7 13 Innehåll Offentliga Affärer nr Rapport från Upphandlingsdagarna Mer än 300 deltagare kom för att lyssna på många intressanta föredragshållare under några januaridagar i Stockholm. Läs hela rapporten i vårt fylliga reportage. Regeringen satsar på upphandlingsfrågorna Daniel Liljeberg, Finansdepartemtet invigningstalade på Upphandlingsdagarna, där han presenterade regeringens vision, mål och handlingsplan för att på kort och lång sikt utveckla den offentliga upphandlingens potential Claes Norgren om Konkurrensverkets tillsyn av offentlig upphandling Hans anförande på Upphandlinsdagarna presenteras här i sin helhet. Profilen Signhild Arnegård Hansen har synpunkter på allt från skatter, klimatfrågor, LOU och utmaningsrätten. Läs mer om henne i vårt intressanta reportage. 38 Juridik Advokaterna John Hane och Per-Ola Bergqvist på Foyens Advokatfirma skriver om den nya lagstiftningen som gäller på upphandlingsområdet från januari Ledarskap Coacha dig själv till ett friskare och bättre liv. Michael Södermalm. Uppskattad föreläsare, inspiratör, utbildare och certifierad mental tränare. 60 Avtalsnytt Servrar, lagring och produktnära tjänster Verva har avslutat upphandlingen och tecknat avtal med sex leverantörer inom området för servrar, lagring och produktnära tjänster Offentliga Affärer

4 AMERICAN EXPRESS BETALSYSTEM American Express hjälper Försvarsmakten att spara 21 miljoner kronor per år American Express Betalsystem ger dig full kontroll över verksamhetens resekostnader Det är bara en av anledningarna till att American Express är världsledande inom betalsystem och resekostnadshantering. Vi har kunskapen, processerna och produkterna som ger dig marknadens mest effektiva lösningar för hantering av resebudgeten. Vi leder utvecklingen inom resekontohantering Vårt resekonto, Business Travel Account, ger dig möjlighet att sköta alla resebetalningar via ett centraliserat konto som din resebyrå debiterar. Nu har du även möjlighet att använda resekontot för bokning och betalning hos Hotelzon, SJ Prio, SAS TPC, Malmö Aviation, Netrevelation och Hertz. På så sätt slipper du hantera kostsamma direktfakturor, då kostnaderna hamnar på samma faktura som dina övriga resekostnader. Tack Försvarsmakten för förtroendet! FM Log har valt American Express resekonto för betalning med elektronisk voucher vid hotellbokningar hos Hotelzon. - Vi har ungefär hotellbokningar per år. Att slippa få en separat faktura för varje bokning innebär en stor besparing för både oss och hotellen. Efter en genomgång av de första bokningarna är vi så pass nöjda att vi nu implementerar fullt ut. Fakturorna är bra utformade och ekonomiavdelningen är nöjd, säger Ingela Mildton-Patzelt, produktchef för hotell och konferens på FM Log. Vill ni också få hjälp att effektivisera era processer och spara pengar? Kontakta Fredrik Öhrn, ansvarig Offentlig Sektor på tel , BENEFIT EMPLOYEES I MANAGE GLOBALLY I MAXIMISE CONTROL I DRIVE SAVINGS I BENEFIT EMPLOYEES I MANAGE GLOBALLY I REAL BUSINESS. REAL SOLUTIONS ṢM 4 Offentliga Affärer

5 Det nya året började bra med Upphandlingsdagarna Offentliga Affärer utges av VD och Ansvarig utgivare Urban Nilsson Ekonomi Monika Beiring Redaktionsledning Klas Bergqvist Journalister Ingrid Saarva Tina Lundberg Arne Öster Klas Bergqvist Kent Mossheden Krönikör Tina Lundberg Annonser/Traffic Henrik Tonström Layout Stromia / Henrik Tonström Prepress och tryck Stromia-Futurum Grafiska AB Projektledning Stockholm Anita Sanderholm Kent Mossheden Göran Welander Projektledning Göteborg Aleksandar Capovski Adress/Namnändringar Adress Göteborg (HK): Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, Göteborg Tel Fax Adress Stockholm: Hexanova Media Group AB Drakenbergsgatan Stockholm Tel , Fax Årets första utgåva av Offentliga Affärer redovisar bland annat vad som hände under Upphandlingsdagarna i Stockholm den januari. Konkurrensfrågor, interaktiv e-upphandling, valfrihet och kvalitet var några ämnen som togs upp. Kommuner, landsting och staten upphandlar varje år varor och tjänster för omkring 400 miljarder kronor. För att göra den offentliga upphandlingen ännu effektivare har Konkurrensverket bland annat lagt förslag till regeringen att det införs sanktioner mot upphandlande enheter som inte följer reglerna. Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren beklagar att antalet anbudsgivare tenderar att minska, kanske beroende på att de krav man ställer vid upphandlingen gör det för kostsamt för företagen att lämna offert. Risken med för få anbud är att det lätt blir karteller. Fler företag ska ha möjlighet, och vilja, att lämna in anbud vid offentliga upphandlingar. Det måste vara en utgångspunkt när upphandlare i stat och kommun tar fram underlag inför upphandlingar. Det finns många exempel på hur kraven vid offentliga upphandlingar är svåra att uppfylla för nya företag eller små och medelstora företag. Det kan till exempel handla om krav på att lämna in årsredovisningar för tre år bakåt, eller att man ska ha genomfört offentliga upphandlingar tidigare. Sådana krav utestänger direkt alla företag som är nya på marknaden. Och då säger man samtidigt nej till de nya idéer och de nya varor, tjänster och villkor som dessa företag skulle kunna erbjuda. Ett sådant förhållningssätt leder inte till någon förnyelse, menar Claes Norgren. Allt fler unga fastnar i bidragsberoende Antalet unga som aldrig kommer in på arbetsmarknaden och därmed blir beroende av socialbidrag ökar. Det visar Socialstyrelsens årliga rapport som publicerades den 14 februari. Totalt sett är det ett rekordlågt antal personer som fått bistånd från socialtjänsten under Ändå sjunker inte kostnaderna, vilket beror på att fler blir kvar längre i bidragsberoendet. Den tredje december 2007 infördes en jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år. Garantin innebär att man efter att ha varit anmäld som arbetssökande i tre månader ska erbjudas individuell handlingsplan och särskilt stöd för att söka arbete. Offentlig sektor bättre än privat på grön IT IT sägs vare en lika stor miljöbov som flyget. Nu visar en undersökning att staten och kommunerna är bättre än privata företag på att göra IT grönare. På företagen slukar IT-utrustningen nära en fjärdedel av elförbrukningen. Trots stor medvetenhet är det få som praktiskt arbetar med grön IT. Det menar analysföretaget Exido, som talat med nära IT-ansvariga i privat och offentlig sektor. Undersökningen visar bland annat att åtta av tio svenska företag visserligen tar hänsyn till miljöaspekten när de gör IT-investeringar men majoriteten gör detta bara i begränsad omfattning. Det finns flera anledningar till att offentlig sektor är bättre än privat på att arbeta praktiskt med grön IT. Offentlig sektor har bra verktyg när de ställer krav vid till exempel en upphandling och de är också vana vid att göra uppföljningar, enligt Ewa Thorslund, näringspolitisk expert för organisationen IT & Telekomföretagen. IT & Telekomföretagen startar nu det största branschinitiativet hittills för grön IT i Sverige. Det finns en enorm potential både för offentlig och privat sektor. Men för att grön IT ska praktiseras på företagen måste frågan tas upp på ledningsnivå och efterlevs i hela organisationen. Nu gäller det att ord blir handling. Ledarskap och mycket mer Ledarskap är ett återkommande tema i Offentliga Affärer. Det är även ekonomi, miljö och arbetsmiljö med flera aktuella ämnen. Välkommen till ett nytt år med Offentliga Affärer. Urban Nilsson Ansvarig utgivare ISSN Offentliga Affärer distribueras till chefer, inköpare och upphandlare inom den offentliga sektorn. Det är Sveriges största affärsmagasin riktat till hela den offentliga sektorn. För en detaljerad distributionslista, kontakta vår annonsavdelning. 5

6 SPEED QUALITY SECURITY NETWORK COST MANAGEMENT In our team, we only accept the best members. Konica Minolta. The skills to win. 6 Offentliga Affärer

7 Stockholm januari Rapport från Upphandlingsdagarna DAG ETT Upphandlingsdagarna startar med Daniel Liljeberg, politisk sakkunnig hos kommun och finansmarknadsministern som pratar om regeringens vision, mål och handlingsplan för den offentliga upphandlingen. Läs mer om detta i separat artikel sidan 13. Sedan är det dags för Claes Norgren, GD på Konkurrensverket som berättar om hur arbetet fortskrider sedan konkurrensverket har övertagit uppgifterna som tidigare låg på Nämnden för Offentlig Upphandling. Claes Norgren beklagar att antalet anbudsgivare tenderar att minska, kanske beroende på att de krav man ställer vid upphandlingen gör det för kostsamt för företagen att lämna offert. Risken med för få anbud är att det lätt blir karteller. Erfarenheten visar att en kartell i snitt driver upp priset med 20 procent. Om ni misstänker att det finns en kartell vill generaldirektören uppmana alla att anmäla det till KKV. Vidare anser han att man bör införa ett förenklat anbudsförfarande för upphandlingar understigande kronor, vilket man bett regeringen ta ställning till. Ett annat dilemma är krav på etik och miljö som allt fler vill ha med i anbudsunderlaget. Att ex vis begära att en vara skall vara närproducerad strider mot EUs regler om diskriminering. Det är heller inte tillåtet att begära att en vara skall vara miljömärkt på ett visst sätt. Men man kan ställa krav på egenskaper utifrån miljösynpunkter. Claes Norgrens anförande finns i sin helhet på sidan 16. Interaktiv e-upphandling, Peter Thorsson, Boverket, Anders Ranefjord, WM-data och Lars-Göran Fröjd från Oreo berättar om hur det gick till när Boverket senast upphandlade it-tjänster. Hur alla inbjudna anbudsgivare fick tillgång till samma information samtidigt, genom mail och lösen till en webbplats konstruerad för ändamålet. Ville någon ha kompletterande information blev både fråga och svar tillgängligt för samtliga samtidigt på samma sight. Av anbudsunderlaget framgick tydligt hur olika kriterier skulle viktas vid sammanställningen. Något som Anders Ranefjord uppskattade, för det gjorde ju att man kunde koncentrera sig på rätt saker i sin offert. Själva anbuden lämnades in på den speciella webbplats som innehöll kolumner för allt som skulle besvaras. Något som ytterligare underlättade anbudsgivningen enligt Anders. I vanliga fall undrar man ju alltid om man fått med allting i anbudet. Det slapp man nu. Tidsbesparingen för får del var nog procent. Och för oss som skulle värdera anbuden var det ännu enklare. Förra upphandlingen ägnade vi kanske tre veckor för att värdera de olika offerterna. Den här gången gjorde vi det på tre timmar. Vill du veta mer om dur detta gick till så leta reda på Offentliga Affärer från i höstas. Nr 4 där vi hade ett utförligt reportage. Offentliga Affärer

8 upphandlingsdagarna Daniel Liljeberg Acko Ankarberg Johansson Jari Kallio Acko Ankarberg Johansson, Kommunstyrelsens ordförande i Jönköping och Lena Svensson från Sveriges Kommuner och Landsting pratar om valfrihet och kvalitet. Lena börjar med att definiera valfrihet utifrån ett kvalitetsmått. Vad är valfrihet, kundval, vårdval fritt val. Medborgare och politiker har olika syn på vad som är fritt val. Fritt val är när medborgarna har möjlighet att påverka vem som skall utföra en tjänst. Fritt val är när medborgarna har möjlighet att påverka innehållet. Ur inköpsorganisationens sida skall alla leverantörer behandlas konkurrensneutralt. Alla leverantörer får betalt enligt ett i förväg fastställt pris. Kommun och lansting lämnar inga garantier för att man som leverantör skall få en viss volym. Systemet leder till att alla leverantörer lever under ständig konkurrens. Men det innebär ändå ingen total valfrihet. Osäkerheten om den egna konkurrenskraften har dock gjort att det inte är många som gått in i det. Valfriheten återfinns redan nu i Halland, Vårdval Halland, medan Västra Götaland och Stockholm nu följer efter. Styrningen sker enbart genom kontrakt. Ingen insyn garanteras. Det ställer krav på politikerna att ställa tydliga krav samt krav på uppföljning och utvärdering. Men när det införs ställer det brukaren/användaren i fokus. Konkurrensen inriktas på kvaliteten eftersom priset redan är fastställt. Men vem är det då som avgör vad som är god kvalitet. Jo det är lagstiftaren, statistiken, politiken, organisationen, professionen, invånaren, brukaren. Kort sagt, när man inför fritt val är det viktigt att man vet syftet med det, att man ställer krav. Det finns en osäkerhet i lagstiftningen om vem som får ge tillstånd till äldreomsorg utöver de politiska aspekterna. Så kommer Acko. Regeringens vilja är att fler än de 26 kommuner som idag infört valfrihet skall göra det. Den 29 februari skall hon presentera sitt förslag till regeringen om hur valfrihetssystem skall kunna införas på bred front. För upphandling av dessa tjänster fungerar inte LOU, menar hon. Hon därför att föreslå att regeringen kompletterar med en ny lag, LOV, lagen om valfrihetssystem. LOV tar framför allt fasta på vad vill kommunen, vilka krav skall ställas och finnas med i förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget/ kraven skall naturligtvis vara lika för alla. Enligt nya LOV skall det bli möjligt att ordna den juridiska formen som verksamheten skall drivas i, när man väl blivit antagen. Det skall framgå att leverantören skall kunna justera sina krav och ersättningsnivåer årligen. Det skall också finnas möjlighet att både ta och säga upp nya leverantörer kontinuerligt. Om allt går som ska, tror Acko ett den nya lagen kan träda i kraft redan den 1/ Även efter att avtal enligt LOV har ingåtts kommer kommunen att ha ansvar för informationen till brukarna. Det är också kommunen som har ansvaret för kvaliteten enligt kommunallagen. Ett avtal träffat enligt LOV gör en klar distinktion mellan ett avtal träffat på entreprenad och fritt val. Vid entreprenad garanterar kommunen ett visst antal brukare, enligt fritt val har kommunen inget sådant ansvar. Därefter kommer Gunnar Hedberg, kommunstyrelsen ordförande i Uppsala och Christer Nilsson från Uppsala Kommun in på scen och berättar om hur de jobbar inom kommunen med utmanar- och initiativrätt. Gunnar menar att detta är en drivkraft till ständig förbättring och väsentligt i ett land som Sverige som är unikt med kommunernas beskattningsrätt. Att man är tillsatta att sköta medborgarnas pengar direkt i kommunen, Då skall också medborgarna känna sig säkra på att man får det bästa och det mesta för skattepengarna. I Uppsala handlar ex vis kommunen 8 Offentliga Affärer

9 upphandlingsdagarna Lena Svensson Christer Nilsson Peter Thorsson, Boverket, Anders Ranefjord, WM-data och Lars-Göran Fröjd från Oreo Claes Norgren för ca 2 miljarder kronor per år. Christer Nilsson arbetar sedan 2006 med att implementera utmaningsrätten i kommunen. I oktober 2007 beslöt man att konkurrensutsätta verksamheter. Under första halvåret hade det till kommunen kommit in 11 utmaningar som man nu höll på att bearbeta. Projektet är ännu i sin linda, men man kan konstatera, att de utmaningarna som kommit in många gånger handlar om små verksamheter, eller t o m saker som kommunens förvaltningar ibland missat, som hamnat mellan stolarna. Internationell utblick präglar nästa framträdande. Det är Jari Kallio, som företräder Europeiska Kommissionen. I sitt föredrag på engelska berättar han om de nya upphandlingsdirektiven för ramavtal som antogs inom EU den 11/ efter fyra års förhandlande. Nationellt räknar han med att de kommer att implementeras per den 20/ Enligt de nya reglerna införs en standstill period. Det måste passera 10 dagar från det att beslut om inköp har fattats, till dess att kontraktet signeras. Om man inte respekterar pausen ogiltigförklaras kontraktet. Under standstill perioden har andra intressenter rätt att utmana. Om det inte görs är allt frid och fröjd, men om de gör det kan det överprövas. Jari betonade att ur svenskt perspektiv, med vår relativt stora försvarsindustri, borde de nya direktiven för upphandling inom försvaret vara intressant. Där föreslår commissionen att alla företag inom EU alltid skall få förhandla och deltaga med anbud i alla medlemsländer. Avgörande för köparen skall inte vara vilket land produkterna kommer ifrån, utan att leverantören kan garantera levereranserna. Vidare pratade Jari om IPP, Institutional Public Partnership, där man kommer att klargöra reglerna för upphandling av IPP. Det innebär att ett företag kan bli en privat partner i en allmän verksamhet. För att välja partner krävs tydlig transparens. Allt som omfattas av avtalet skall vara klart från början och kan inte kompletteras utan ny upphandling. E-anbud studeras nu inom EU. Drivkraften är att alla skall behandlas lika, där det ekonomiska till slut kommer att avgöra. Man diskuterar också hur man skall kunna ta hänsyn till miljö och sociala faktorer utan att ge avkall på objektiviteten. Dag två Dagen börjar med ett anförande av Kristina Axén Olin, finansborgarråd i Stockholm som talade om upphandling, avknoppning, utmaningsrätt och kundvalssystem. Mer om detta på annan plats i tidningen. För att skryta vill hon gärna likna sig som en chef för ett av Sveriges största företag, Stockholms Stad omsätter över 40 miljarder kronor. Undertecknad kan dock inte låta bli att tycka att det är en viss skillnad. Hur många företagsledare har intäkten garanterad oavsett vad de levererar? Sedan är det dags för Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega att prata om strategisk offentlig upphandling. Till en början konstaterar de att frågan om konkurrensutsättning inte längre är en ideologisk fråga. Konstaterar också att SKL är Sveriges största arbetsgivarorganisation och många jobbar idag med lokala konkurrensprogram. Genom att köpa lokalt finns möjlighet för ex vis vårdföretag att växa sig starka lokalt för att sedan kunna expandera utomlands. Så visst har besluten i kommuner och landsting betydelse även för den regionala utvecklingen. Att vi måste tillåta entreprenörer att finna nya vägar, samtidigt är det hela tiden en svår balansgång mellan rättvisa och lagstiftning, där lagstiftningen till en viss del är begränsande. Anders Offentliga Affärer

10 Anders Knape och Ulf Lindberg Knape rekommenderar gärna branschråd eller att samla leverantörerna innan en upphandling för att gemensamt med dem diskutera hur förfrågan skall se ut. Politikerna vill gärna också se samhälleliga mål med sin upphandling, men sedan blir det i slutändan alltid den som har lägsta priset som vinner anbudet. Anders Knape är personligen övertygad om att konkurrensutsättning leder till högre kvalitet och att den egna organisationen skärper sig. Inför framtiden önskar han att den politiska ledningen måste visa engagemang för upphandling, avknoppning etc. Svensken i gemen har ofta kvar sin tro på det offentliga det är hederligt osv, men en attitydförskjutning håller på att ske. Inför framtiden önskar han sig bättre samspel mellan näringsliv och upphandlare. Samtidigt efterlyser han guidelines för inköpare, så att förfrågningarna i större utsträckning blir lika från kommun till kommun. Även om en kommun har rätt till egna regler, skulle en samordning spara kraft, resurser och pengar för båda parter i en upphandling. Kan kommunen outsourca allt? Nej. Beslutsfattandet måste ligga kvar hos kommun och landsting, men beredning kan mycket väl läggas ut. Hans egen reflektion är, att bara man säger att man skall konkurrensutsätta någon del av organisationen händer något postivt. Sedan är det Karin Fribergs tur, VD KPA. Hon berättar om hur nöjda deras kunder är med KPAs etiska regler. Jämfört med andra pensionsförvaltare anser hon att KPA har högre moraliska krav på sina placeringar än något annat bolag på marknaden. Att man använder sina placeringar till att påverka mänskliga rättigheter, miljö och korruption så långt det är möjligt. Man har även regler som utesluter placeringar i vapen, tobak eller alkohol. Vidare berättar hon om att KPA försöker leva som man lär, dvs man är synnerligen miljömedvetna i allt man gör. Man låter ex vis miljöpröva sin egen verksamhet var 8:e månad för att kontrollera sig själva. Man har kontroll på medarbetarnas resor till och från jobbet, man väljer bara miljöbilar, alltid minst miljöbelastande ressätt i arbetet osv. Kontinuerligt följer man upp hur mycket koldioxid man själva orsakar. Som motprestation till detta planterar man träd i Afrika. Till dags dato har det blivit över träd. Överhuvud är miljömedvetandet på KPA så konsekvent att det snart kan bli ett nytt affärsområde i sig inom KPA, att sälja miljökunskap på konsultbasis till andra företag. Klas Bergqvist Kristina Axén Olin Karin Friberg 10 Offentliga Affärer

11

12 Ingen vet hur morgondagen ser ut. Hej! I dag kan allt hända, men med Agresso affärssystem är du alltid förberedd. Agresso är ett förändringsvänligt system som smidigt kan anpassas till nya behov. Oavsett om ditt företag växer snabbt eller har ett högt förändringstempo. En investering i Agresso är en investering i framtiden. Vill du veta mer: Affärssystem utan bäst före-datum

13 upphandlingsdagarna Regeringen vill driva på för att öppna upp för privata företag och organisationer att producera sådana tjänster som i huvudsak är offentligt finansierade, berättar Daniel Liljeberg. Regeringen satsar på upphandlingsfrågorna Efter fyra års utredande, remiss- och riksdagsbehandling trädde de nya lagarna om offentlig upphandling i kraft den 1 januari Ett litet steg framåt men mer behöver göras på många plan. På upphandlingsdagarna 2008 var Daniel Liljeberg, Finansdepartementet, inledningstalare, med uppdraget att presentera regeringens vision, mål och handlingsplan för att på kort och lång sikt utveckla den offentliga upphandlingens potential att vara en stimulansfaktor för en sund näringslivsutveckling och en effektiv offentlig upphandling och förvaltning. Vi summerar och ställer några frågor till Daniel Liljeberg. Upphandlingsfrågorna är mycket viktiga och på Finansdepartement har vi nu etablerat en särskild enhet för dessa frågor, enheten för upphandlingsrätt. Primärt vill vi snabba upp handläggningen i förvaltningen och lagstiftningsprocessen. De tog ju fyra år att implementera de nya, obligatoriska EG-direktiven om upphandling, och det är två år för mycket enligt regelverket i EU. Tidsplanen är nu att införandet av de nya rättsmedelsdirektiven och de frivilliga delarna av upphandlingsdirektivet skall var klart att träda i kraft 1 januari Det vill säga att man skall lyckas halvera tid för lagstiftningsprocessen. Konkurrens och tillsyn En annan förvaltningsförändring är den sammanslagning av NOU och Konkurrensverket som skedde i höstas. I Offentliga Affärer har vi tidigare utförligt redogjort för Konkurrensverkets snabbt presenterade strategi för det nya verksamhetsområdet. Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren var ju för övrigt en av huvudtalarna på Upphandlingsdagarna. Refererande den färska rapporten Konkurrens i Sverige var Claes Norgren mycket tydlig i sin kritik av tillståndet inom delar av den offentliga upphandlingen. Och bekymrad, därför att utvecklingen tenderar att gå åt fel håll, i varje fall i fråga om antalet lämnade anbud per upphandling. Anbudsgivarna är nu i många fall så få, att det utgör ett hot mot bibehållandet av en sund konkurrens. Med Konkurrensverkstes nya uppdrag har vi fått en rejäl förbättring av möjligheterna att bedriva en löpande och effektfull tillsyn. Vid implementeringen av rättsmedelsdirektiven kommer vi också att behandla Konkurrensverkets önskan att få egen talerätt vid domstolsbehandling av upphandlingsmål, men idag vill jag inte uttala mig i den frågan, sammanfattar Daniel Liljenberg. Kundval och valfrihet Utredningen om Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen skall vara klar den 31 mars. Utredaren Acko Ankarberg Johansson medverkade för övrigt på ett av Upphandlingsdagarnas seminarier, med fokus på grundläggande frågeställningar om valfrihet och kvalitet vid införande av valfrihetssystem. I några delar av landet har det börjat hända en hel del på detta område, men generellt sett finns det små möjligheter för flertalet medborgare att välja vårdgivare. Utöver en ny lag om valfrihetssystem skall utredningen enligt direktiven föreslå ett stimulansbidrag med syfte att ge kommuner incitament att införa fritt val inom äldre- och handikappomsorgen. Regeringen har för det ändamålet avsatt 300 miljoner kronor i årets budget. Det är en viktig reform som kan ge stora välfärdsvinster. Systemet ger medborgarna/ vårdkonsumenterna makt att stimulera till konkurrens och nya, kreativa och effektivitetshöjande koncept. Det är positivt för såväl näringslivet och samhällsekonomin och framför allt för den enskilde medborgaren, som får större möjlighet att välja just den vård som han/hon efterfrågar. Naturligtvis är det också bra att de som arbetar inom vården får fler alternativa arbetsgivare. Tibble-fallet Ett viktigt problem vid konkurrensutsättning och utförsäljning av Offentliga Affärer

14 SVERIGES LEDANDE KORT- OCH BETALNINGS- TJÄNSTER FÖR STATLIGA MYNDIGHETER. Med Eurocard får ni smartare administration, istället för många fakturor från olika håll samlas allt på en faktura. Vilket spar både tid och pengar. Men Eurocard erbjuder även system för sammanställning, analys och uppföljning av era inköp. Ni får bättre ordning på kostnaderna, helt enkelt. Och vill ni ha kort med specifik köpgräns för respektive innehavare, väljer ni inköpskortet Purchasing. Detta är några av anledningarna till att Eurocard utsågs till nummer ett i det statliga ramavtalet inom kort- och betalningstjänster. För fler, kontakta oss gärna. Välkommen in på eurocard.se, eller ring vår försäljningsavdelning på eurocard.se 14 Offentliga Affärer

15 upphandlingsdagarna offentlig verksamhet och egendom kom i blixtbelysning när Täby kommun lät två rektorer ta över den kommunala skolan Tibble gymnasium, för att driva den vidare i privat regi. Vilket värde har en välrenommérad och uppskattad gymnasieskola i en kommun? Att värdet inte begränsar sig till den fasta egendomen torde vara ganska uppenbart för alla. Men hur skall man bestämma detta värde av varumärke och fungerande strukturer och processer i det pedagogiska arbetet. Frågan är särskilt aktuell när en ny operatör tar över hela personalen, liksom när personalen tar över och driver skolan/verksamheten vidare i kooperativ eller annan form. Regeringen vill driva på för att öppna upp för privata företag och organisationer att producera sådana tjänster som i huvudsak är offentligt finansierade. Vi är övertygande om att konkurrens är en viktig faktor för utveckling och nytänkande, samtidigt som det bidrar till att vi kan få nya vitala branscher. Om och hur det skall gå till har såväl politiska som ekonomiska dimensioner, och vi saknar på flera områden både juridiska regelverk och praktiska riktlinjer och metoder. Regeringen avser därför att titta närmare på bland annat frågan om värderingen av fysisk egendom och immateriella tillgångar vid övergång från offentlig till privat drift. Nya LOU del två Som nämnts är avsikten att tillämpliga delar av de frivilliga delarna av upphandlingsdirektivet skall införas i svensk lag per den 1 januari Daniel Liljeberg poängterar viktiga fördelar med flera av dessa förslag, såsom den så kallade konkurrenspräglade dialogen, dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner. Det finns idag en stark trend att kommuner och myndigheter outsourca hela eller delar av till exempel IT-driften inkluderande ett utvecklingsansvar. Denna utveckling finns också inom andra områden avseende såväl kärnverksamhet som servicefunktioner. Med upphandlingskonceptet konkurrenspräglad dialog får vi ett bra verktyg för att hantera sådana upphandlingar, medan det med den gamla lagen i praktiken har varit svårt att kvalitetssäkra en sådan process på ett juridisk korrekt sätt. Med dynamiska inköpssystem finns stora möjligheter att effektivisera inköpen av standardprodukter. Särskilt med en kommuns många decentraliserade avropare finns effektivitetsvinster på många plan: avtalstrohet, transparens, uppföljning och utvärdering, inköp till lägsta dagspris, fakturahantering med mera. En fördel är också att nya leverantörer kan anslutas senare. Här kan man till exempel tänka sig att en myndighet har lagt fast en policy om att miljövänliga produkter skall prioriteras, om sådana finns att tillgå på marknaden. I så fall kan nya leverantörer av sådana produkter anslutas till systemet under löpande avtalsperiod, om de uppfyller givna kriterier. Daniel Liljeberg sätter dock upp ett varningens finger för att okritiskt och på olämpligt sätt tillämpa elektroniska auktioner. Det blir så starkt fokus på priset att kvalitetskriterierna kan få en alltför underordnad betydelse. Vid förnyad konkurrensutsättning av ramavtalsupphandlingar liksom inom ett dynamiskt inköpssystem kan det emellertid vara en effektiv metod med potential att resultera i kraftigt sänkta kostnader. Tummen ner fick förslaget om inköpscentraler I och med att vi fått en juridisk bas för ramavtalsupphandlingar uppfattar vi inte att det finns ett uttalat behov av den särskilda konstruktionen inköpscentraler. Modellen har inte efterfrågats av vare sig branschföreträdare eller myndigheter. Den här lösningen kan också leda till att inköpsvolymerna blir så stora att det finns risk för en negativ inverkan på konkurrensen. Daniel Liljeberg förutskickade att EU-kommissionen planerar att ta fram ett nytt direktiv avseende miljöanpassad upphandling. Att notera är att den nya lagen nöjer sig med att säga att en upphandlande myndighet får ställa sociala, miljömässiga och andra villkor för hur kontraktet skall fullföljas, medan förslaget i upphandlingsutredningens slutbetänkande är att sådana villkor bör ställas. Liljeberg konstaterade också att regeringen behöver ta ställning till förslaget i utredningens slutbetänkande, om att det i den kommande lagen skall anges fasta beloppsgränser för direktupphandling, 10 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster och 1 procent av tröskelvärdet för byggentreprenader. Småföretag och LOU Ingen kan väl tvivla på regeringens och tillsynsmyndigheten Konkurrensverkets vilja att skapa goda förutsättningar för små- och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Samtidigt finns bland företag och näringslivsorganisationer ett utbrett missnöje med sakernas tillstånd och differensen mellan ord och handling. Regeringen har satt upp som mål att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till år Ett led i det arbetet är att utveckla e-förvaltningen, men naturligtvis arbetar vi också med sådana frågor som att göra det lättare för mindre företagen att delta i de statliga ramavtalsupphandlingarna. Som tillsynsmyndighet har Konkurrensverket regeringens uppdrag att särskilt beakta dessa frågor och det ingår verkets arbetsplan att genom riktad information och på annat sätt underlätta för mindre och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Att det skulle kunna bli fråga om en lösning liknade den i Nordamerika, där en viss del av den offentliga upphandlingen är förbehållen mindre leverantörsföretag, tror Daniel Liljeberg dock inte. Kent Mossheden Vill du kunna signera avtal med en knapptryckning? Med ChamberSigns avtalssigneringstjänst får du funktioner för att kunna kryptera, distribuera och signera avtal via ett enkelt webbaserat gränssnitt. Tjänsterna ger dig information om din motparts rätt att teckna avtal med dig oavsett land eller typ av organisation. Besök för mer information Offentliga Affärer

Acko Ankarberg. 300 Mkr. ska påskynda införandet av LOV. Att VERVA eller inte VERVA

Acko Ankarberg. 300 Mkr. ska påskynda införandet av LOV. Att VERVA eller inte VERVA Nr 2 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Att VERVA eller inte VERVA Åsidosättande av LOU KKV vill att tre kommuner vidtar åtgärder för

Läs mer

Eva Lindström. 66 miljarder. E-handel. Svartarbete kostar. Spar pengar och miljö. Elektroniska inköp. Riksrevisor med rätt att granska regeringen

Eva Lindström. 66 miljarder. E-handel. Svartarbete kostar. Spar pengar och miljö. Elektroniska inköp. Riksrevisor med rätt att granska regeringen Nr 5 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Elektroniska inköp Nästa steg mot en modern förvaltning E-handel Spar pengar och miljö

Läs mer

Mats. Christian Orsing. Avtalsnytt Hygien- och städprodukter. Upphandlingsdagarna. Klimatsmart upphandling. Upphandling under utredning

Mats. Christian Orsing. Avtalsnytt Hygien- och städprodukter. Upphandlingsdagarna. Klimatsmart upphandling. Upphandling under utredning Nr 1 2009 Sjuttonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Klimatsmart upphandling Miljö och etik i offentlig upphandling Profilen Mats Odell 36 miljoner

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 1 Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 Det talade ordet gäller Inför sanktioner inom offentlig upphandling sluta blunda för

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

AVTALSNYTT. E-förvaltning, databaser och arkitektur. LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara. Läs om de nytecknade ramavtalen i

AVTALSNYTT. E-förvaltning, databaser och arkitektur. LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara. Läs om de nytecknade ramavtalen i AFFÄRSTIDNINGEN #3 2007 FEMTONDE ÅRGÅNGEN IG SEKTOR EKONOMI GIS VISAR VÄGEN E-förvaltning, databaser och arkitektur PROFILEN LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara AVTALSNYTT Läs om de nytecknade ramavtalen

Läs mer

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-01-11 LS 1111-1566 Landstingsstyrelsen* j 12-01-2*/ * 00 7 Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 4 2008 Avtalsnytt nr 4 2008 Fyra nya ramavtal klara Betalkort, resekonto och inköpskort IT-produkter med tillhörande tjänster PC och bildskärmar Fordon 2008 20080819_offentligaaffärer_helsida.indd

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ ENTREPRENÖRER

DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ ENTREPRENÖRER DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ ENTREPRENÖRER En studie av små och medelstora byggentreprenörer Sanna Andersson Ida Boréus! Institutionen!för!teknikvetenskaper,!Byggteknik,!Uppsala!Universitet!

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting Kapitelrubrik Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2 2012 Första utgåva 2012 ISBN 978-91-980090-6-4 Copyright Grafisk design: Charlotte Bäckström Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2

Läs mer

Alla dessa marknader. Red. Jenny Björkman, Björn Fjæstad & Susanna Alexius. makadam förlag

Alla dessa marknader. Red. Jenny Björkman, Björn Fjæstad & Susanna Alexius. makadam förlag RJ:s årsbok 2014 /2015 Alla dessa marknader Red. Jenny Björkman, Björn Fjæstad & Susanna Alexius makadam förlag Digitalt läsexemplar av RJ:s årsbok 2008: Hållbara värden text och bild: enligt tryckortssida

Läs mer

Smartare välfärd. En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd

Smartare välfärd. En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Smartare välfärd En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Januari 2012 Smartare välfärd En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Vi har för länge sedan lämnat diskussionen

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

Aktörer inom social ekonomi i upphandling

Aktörer inom social ekonomi i upphandling Aktörer inom social ekonomi i upphandling Utredning på uppdrag av Social resursförvaltning Göteborg. Sammanfattning Det finns ett ambitiöst politiskt mål i Göteborg om att den sociala ekonomin ska stimuleras,

Läs mer

Grön affär i Härnösand

Grön affär i Härnösand kommunal Medlemstidning för Kommunalekonomernas förening # 3 2015 UPPHANDLING Önskas: bättre koll på affären LANDSTING Region Örebro samlar ihop sig KRÖNIKAN Ekonomer och inköpare förena er! Grön affär

Läs mer

Fokusera på affärerna. www.ekan.com Experter på styrning i offentlig sektor. Från: Vad kostar det? Till: Vad får vi för pengarna?

Fokusera på affärerna. www.ekan.com Experter på styrning i offentlig sektor. Från: Vad kostar det? Till: Vad får vi för pengarna? IT ningar i Sverige. Vårt fokus ligger på att leverera effektiva lösningar till organisationer inom offentlig sektor där vår portfölj skapar mervärde för kunden och dess intressenter. Bland våra i dag

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

2 miljarder DEBATT: Klart att jag blir ledsen över att bli misstänkliggjord AVTALS NYTT PROFILEN. Karteller, konkurrens och pensionsskuldsförvaltning

2 miljarder DEBATT: Klart att jag blir ledsen över att bli misstänkliggjord AVTALS NYTT PROFILEN. Karteller, konkurrens och pensionsskuldsförvaltning A F F Ä R S T I D N I N G E N F Ö R O F F E N T L I G S E K T O R #6 2006 FJORTONDE ÅRGÅNGEN PROFILEN Mats Odell (kd) Karteller, konkurrens och pensionsskuldsförvaltning Klart att jag blir ledsen över

Läs mer