Användarmanual LUVIT v. 3.7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7"

Transkript

1 Användarmanual LUVIT v. 3.7

2 Innehållsförteckning Manual till LUVIT version Användarprofiler...4 Skapa en kurs Grundläggande begrepp Logga in Logga ut Funktionalitet Navigationsträd Trädets kontrollpanel Meny Informationsfält Personligt Inställningar Användarinformation Alternativ Lokal sökväg Provresultat Hemsida Visa Redigera Mina kurser Schema Framsteg Betyg Min portfölj Kurs Statistik Kursplan Kurslänkar Litteraturlänkar Kommunikation Kommunicera Skicka meddelanden Starta eller delta i en chat Meddelande Forum Dokument Skapa till arkiv Quiz...38 Genomför en Quiz Flervalsprov Flervalstest från fil Öppna svar Chat Forum Från mall WWW länk Lokal fil Överför dokument till arkiv...50 Versionshantering e-val Skapa enkät Kopiera från annan kurs Mitt arkiv Publicera ett dokument Avancerade inställningar Ändra dokument arkivets övriga knappar...61 Användarmanual LUVIT 3.7 2(111)

3 5.5 Filstruktur Importera/ladda upp till Filstrukturarkivet Exportera/ladda ner Filstruktur Ladda ner dokument Navigationsträdet Feedback...71 Info bar, tillägg till Dokumentkapitlet Redigera...73 Feedback...76 Anteckningar...78 Samarbeta med dokument online Administrera Frågebank Skapa frågor Grupper Test Öppna svar Quiz resultat Flervalstest Enkäter Nyhetsbulletiner Händelser Deltagare Manuellt lägga till ny deltagare Lägg till befintlig Läs från fil Redigera deltagardata Självregistrering som gäst Kursadministration Redigera Ny kurs Betyg Logo och skal Redigera Kursplan Redigera Litteraturlista Redigera Kurslänkar Import och export mellan kurser Exportera Importera Portfolio HJÄLP Hjälp Kundsupport Användarmanual LUVIT 3.7 3(111)

4 Manual till LUVIT version 3.7. Välkommen till LUVIT Education Centre (förkortat LUVIT), ett komplett stöd för nätbaserad utbildning samt interaktiv kunskaps- och informationshantering. Du skapar egna webbaserade kurser och övningsmaterial där kunskap och information överförs via Internet. LUVIT utvecklades ursprungligen vid Lunds Universitet redan 1997, men är idag en produkt som tillhör LUVIT AB. LUVITs e-learning koncept innehåller fyra steg för nätbaserad utbildning, Skapa, Administrera, Genomföra och Utvärdera och LUVITs produktportfölj består av tre produkter: LUVIT - en lärmiljö LUVIT Resource Centre (LRC) - ett administrativt system LUVIT e-val - ett utvärderingsverktyg LUVIT konceptet är utformat för att förbättra den individuella lärprocessen och göra utbildning tillgänglig för alla, oavsett datorvana och geografiskt placering. Den här manualen går igenom all funktionalitet i LUVIT och inledningsvis beskrivs hur miljön är uppbyggd och vilken funktionalitet som finns tillgängligt. Kapitel 1-7 beskriver detaljerat de olika momenten. Manualen bygger på att LUVIT används utan administrationssystemet LUVIT Resource Centre, LRC. Om även LRC används ersätts viss administration i LUVIT av detta verktyg, nämligen administrera deltagare och skapa ny kurs. Vidare överförs viss information från LUVIT till LRC. Nyheter och händelser som skapas i LUVIT återfinns även i LRC samt betyg för hel kurs finn även i CV och kurshistoriken i LRC portalen. För mer information, se vidare Manual för LRC. Användarprofiler Det finns fyra olika användarprofiler i LUVIT: Kursadministratör, Utbildare, Kursdeltagare och Gäst. Varje profil har unika egenskaper och därmed tillgång till anpassad funktionalitet och ett antal menyer i användarmiljön. Dessa inställningar kan när som helst fritt ändras av kursadministratören och standardinställningar utgör endast en utgångspunkt för de fyra rollerna. Utgångspunkten för profilerna är att en utbildare ska kunna allt en kursdeltagare kan och administratören ska kunna allt en utbildare kan göra. Kursadministratör - Den person som skapar kursen och lägger till användare. Har ett övergripande administrativt ansvar. Kan vara samma person som utbildaren. Utbildare - Den aktive utbildaren eller läraren i kursen som driver själva kursen gentemot kursdeltagaren. Kan även publicera material. Kursdeltagare - Grundinställningen för en kursdeltagare innebär att kunna navigera, studera publicerat material, utföra självtest och andra prov samt att kommunicera med de övriga deltagarna. En kursdeltagare kan även publicera material om utbildare har givit tillåtelse till detta i angiven modul. Gäst - Är relevant först när alternativet för självregistrering valts för kursen. En administratör kan uppgradera en gäst till kursdeltagare (=verifierade deltagare) eller så lämnar gästen kursen när deras gästkonton löpt ut, alternativt när administratören tar bort dem från kursen. Användarmanual LUVIT 3.7 4(111)

5 Skapa en kurs Det är kursadministratören som skapar en ny kurs enligt följande process: 1. Skapar ett kursskal och en startsida 2. Registrerar utbildare som kursdeltagare 3. Lägger in kursmaterial 4. Lägger till kursdeltagare Du som är kursadministratör börjar med att skapa din kurs som från början är ett tomt skal med bara en deltagare, nämligen dig själv. Nästa steg är att du börjar planera strukturen och sammanfatta riktlinjerna för Navigationsträdet. Därefter skapar du moduler och undermoduler för att bygga den planerade strukturen. Nu kan du börja publicera de olika dokumenten och övriga resurser som du planerat lägga in i strukturens moduler. Även utbildare kan lägga in material vid senare tillfälle. När du har skapat strukturen är det tid att börja administrera genom att lägga till utbildare och kursdeltagare. Under kursens gång så leder, har uppsikt över och stödjer utbildaren/kursadministratören kursaktiviteterna med moments såsom: Påbörja, stödja och delta i kommunikationen mellan utbildare och kursdeltagare, samt i kommunikationen mellan kursdeltagare Skapa och publicera prov Rätta prov och ge återkoppling Följa kursdeltagarnas framsteg Följa diverse statistik Lägga in händelser i det gemensamma schemat Publicera nyhetsbulletiner Uppmuntra och initiera samarbete i grupper Utvärdera kursen med e-val När utvärdering och reflektion givit dig insikt om möjliga förbättringar, så vidtar förbättringar av kursen inför nästa kurstillfälle. Användarmanual LUVIT 3.7 5(111)

6 1 Grundläggande begrepp LUVIT består av olika delar och funktionaliteter som hjälper dig att skapa eller deltaga i en kurs. Nedan beskrivs lärmiljön och dess olika delar. 1.1 Logga in För att få tillträde till LUVIT och dess tjänster och verktyg måste du logga in. Inloggningen gör du på den specifika startsidan för den kurs som du ska skapa, utbilda eller deltaga i. Anledningen till att du måste logga in är att du har en unik användarprofil i LUVIT som inte ska vara tillgänglig för någon annan. Logga in med din e-postadress och det lösen som har delats ut av administratören. När du har skrivit in din e-postadress och lösenord, klicka på Logga in. Du har tre försök att logga in. Följande felmeddelande kan ges vid inloggning: En användare med angivet ID finns registrerad på sajten, men personen är ännu inte registrerad på denna kurs. Kontrollera att du har valt rätt kurs eller URL, annars har ansvarig inte registrerat dig på kursen. Användaren med inskrivet ID har skrivit fel e-postadress eller finns ej registrerad på sajten. Kontrollera att du har skrivit in rätt e-postadress och valt rätt kurs. En användare med angivet ID finns registrerad på sajten, men det tillhörande lösenordet är felaktigt. Kontrollera att du har skrivit in rätt lösenord. En användare med angivet ID har varit registrerad på denna kurs. Datumet då tillgången till kursen upphör har passerats. Kontakta kursens administratör för att be om förlängt tillträde till kursen. Om du har försökt att logga in tre gånger och det blir fel även den fjärde så erbjuder LUVIT att skicka ett helt nytt lösenord till din e-postadress. Kontrollera att rätt e-postadress uppgivits och klicka OK eller avböja genom att ignorera det. Det nya lösenordet slumpgenereras och kan ändras när du har loggar in. Användarmanual LUVIT 3.7 6(111)

7 1.2 Logga ut När du vill avsluta din session i LUVIT loggar du ut genom att klicka på knappen Logga ut som är placerad längst ner i vänstra hörnet på skärmen. Du kommer då att föras tillbaka till sidan där du loggade in för att bekräfta att du har lämnat programmet. 1.3 Funktionalitet När du har loggat in kommer du till lärmiljön och LUVITs huvudsida. Härifrån når du alla nödvändiga funktioner som hjälper dig i ditt arbete: Navigationsträdet (1.3.1) - organisera alla dokument i LUVIT Trädhantering (1.3.2) - hantera Navigationsträdet med hjälp av fyra knappar Meny (1.3.3) - all funktionalitet för att hantera miljön, material och deltagare Informationsfält (1.3.4) - information om vem som skapat dokumentet, vilket datum det publicerades och om möjlighet att markera det som slutfört. Det finns även knappar för feedback, nerladdning, skapa anteckningar och för att visa hjälptext Meddelandeikon - indikerar när du fått ett nytt meddelande eller feedback Dokumentfönster - visar dokument med text och bilder som aktiverats Statusfält - ger information om dokumentet när du för markören över det Home - visar nyhetsbulletiner, vem som är online samt händelser inskrivna i agendan Meny Meddelandeikon Home Navigationsträd Dokumentfönster Trädhantering Statusfält Användarmanual LUVIT 3.7 7(111)

8 1.3.1 Navigationsträd Navigationsträdet kommer vid inloggningen att vara synligt på skärmens vänstra sida. Det innehåller alla dokument och bilder som är tillgängliga i kursen, dvs. publicerade. Du kommer även att hitta prov och övningar, kommunikationstillfällen, material publicerat av andra kursdeltagare och mycket mer. De fem exemplen på innehåll i trädet är, WWW-länk, chat, nyhetsgrupp, forum och HTMLdokument. Högst upp i trädet syns LUVIT AB logon som kommer att visas i varje kurs. Home indikerar välkomstsidan med nyhetsbulletiner och schema. Trädet består av olika grenar, dvs. moduler. Modulerna kan betraktas som mappar, där dokument eller nya moduler placeras. Du kan klicka på modulerna eller deras namn för att få information om vad just den specifika modulen representerar och innehåller. Om modulen är försedd med en liten fyrkant med ett plustecken i (eller en liten pil för Mac-användare), betyder detta att modulen har ett innehåll och är expanderbar. Innehållet kan bestå av antingen dokument eller undermoduler (smågrenar på trädet). Klicka på fyrkanten och modulen öppnas och genom att åter klicka på det så stängs åter modulen Trädets kontrollpanel Längst ner i vänstra hörnet under Navigationsträdet, finns fyra knappar som har till uppgift att på olika sätt påverka Navigationsträdet egenskaper och en för att lämna miljön. Uppdatera träd innebär att om några ändringar har införts kommer de att visas efter det att den här funktionen använts. Användbart då t.ex. ett nytt dokument har tillkommit eller ändrats. Använd aldrig uppdateringsknappen på din webbläsare för att uppdatera LUVITs Navigationsträd. Expandera Navigationsträdet innebär att alla moduler och undermoduler öppnas och visar allt innehåll. Det kan vara användbart om du vill se den totala mängden dokument dolda i trädet eller om du vill hitta ett specifikt dokument. Komprimera Navigationsträdet är motsatsen till Expandera - alla moduler och undermoduler stängs, Navigationsträdet återgår till sitt ursprungliga utseende. Är bra att använda om du har en mängd moduler öppna och inte vill stänga alla manuellt. Bryta ut Navigationsträdet betyder att du kan ha Navigationsträdet som ett fristående fönster istället för standardplaceringen till vänster på skärmen. Det är användbart om du t.ex. vill ha mer plats för dokumenten på skärmen. Logga ut innebär att du lämnar miljön. Användarmanual LUVIT 3.7 8(111)

9 1.3.3 Meny Längst upp på sidan hittar du ett verktygsfält med olika menyer som är kursens "kontrollpanel" eftersom du styr allt härifrån - allt från publicering av dokument till att skriva meddelanden. En kursdeltagare har tillgång till 5 menyer och kursadministratör eller utbildare har ytterligare en, nämligen Administrera. Varje meny innehåller i sin tur ett antal menyalternativ som visas när du klickar på menyn. När du sen klickar på varje alternativ kommer, i de fall det finns en pilmarkering, ett antal underliggande alternativ att falla ner (gäller PC) eller sprida sig över verktygsfältet från vänster till höger (gäller Mac). Dessa inställningar för menyerna kan fritt ändras av kursadministratören och standardinställningar utgör därmed endast en utgångspunkt. I korthet finner du följande funktionalitet i respektive meny: Personligt ger dig en möjlighet att hålla ordning på schemalagda händelser, övervaka dina personliga framsteg och ställa in dina personliga systeminställningar Kurs tar dig till ett antal standarddokument, dvs. en kursplan, kurslänkar och kursens litteraturlista Kommunikation innehåller systemets alla olika kommunikationsverktyg samt en lista över alla mottagna meddelanden inom kursen I Dokument finner du steg-för-steg guider för filöverföring, alla skapade dokument samt möjlighet att skapa och redigera alla typer av filer För kursadministratörer och utbildare finns det även Administrera som tillåter för att skapa grupper, redigera kursdokument och administrera deltagare Under Hjälp finns en onlinemanual med traditionellt index och nyckellordsindex för snabbare sökning Informationsfält Längst ner på dokumentsidan finns ytterligare ett verktygsfält som kallas Informationsfält. Detta fält visas när du har ett dokument öppet oavsett typ, med undantag för chat. Här finner du information om vem som skapade dokumentet, vilket datum det skapades, möjlighet att ladda ner dokument och markera det som färdigt. Om du har tillstånd att redigera/ändra ett dokument kommer följande Redigeraikon att synas. Via den ges du möjlighet att redigera dokumentet. Om du är klar med dokumentet - markera rutan där det står Färdig. Dokumentet kommer då att registreras som färdigläst i framstegsstatistiken. Du kan även ladda ner och spara ett dokument på din egen dator för offline läsning. Du gör detta genom att markera rutan för nerladdning. För att göra personliga anteckningar eller läsa utbildares anteckningar klickar du på Anteckningsikonen. För att skicka feedback till dokumentförfattaren eller läsa andras återkopplingar använder du Feedbackikonen. Om ett dokument har en Hjälptext indikeras detta i informationsfältet genom att en liten ruta med ett frågetecken är synligt. Klicka på frågetecknet och information angående det visade dokumentet ges. Användarmanual LUVIT 3.7 9(111)

10 2 Personligt Under menyn Personligt i verktygsfältet överst på sidan hittar du inform ation om dina: Personliga inställningar i LUVIT Resultat på dina p rov Personlig hemsida i LUVIT Kurser Personligt schema som visar när olika händelserna inträffar Framsteg srapport som övervakar vilka dokument som du har markerat som lästa eller avslutade Min portfölj kan innehålla testresultat, foruminlägg och sparade dokument. Berörda profiler Både kursdeltagare och utbildare kan ä ndra personliga inställningar för m iljön. Kursdeltagaren kan följa sina egna framsteg och utbildaren kan följa alla sina kursdeltagare. 2.1 Inställningar Ändra på dina personliga inställningar gör du under Inställningar. Här kan du ändra ditt lösenord, välja systemspråk eller aktivera din hemsida. Alla ändringar sparas till nästa gång du loggar in Användarinformation Under användarinformation kan du välja ett nytt lösenord istället för det slumpmässigt genererade lösenord som du tilldelades av systemet. Fyll i ditt nya lösenord och bekräfta det och/eller ändra din e-postadress. Användarmanual LUVIT (111)

11 2.1.2 Alternativ Första gången du loggar in i miljön är språket förinställt men du kan välja vilket språk du ska se menyerna på. Om du deltager i fler än en kurs på samma server kan du göra individuella inställningar för varje kurs. Du kan även aktivera olika funktioner. De olika alternative n tillåter dig att: Ta emot interna LUVIT meddelanden som extern e-post Aktivera en personlig hemsida vilken nås via en länk i listan över kursdeltagare i Kommunikationsmenyn Ta emot aktivitetsrapporter via e-post. Detta alternativ är ett sätt att hålla dig uppdaterad om förändringar i kursen, nya foruminlägg, nypublicerade dokument etcetera När du utfört dina ändringar, klicka på Uppdatera och sidan uppdateras med de ändringar du gjort Lokal sökväg Lokal sökväg definierar var du som kursdeltagare har placerat en stor fil. Fyll i filnamnet, dvs. hela adressen ända till mappen i vilket till materialet finns på en lokal CD skiva eller på din hårddisk, och klicka OK. Din lokala webbläsare kommer nu att hitta och visa originalfilerna. Hur du som kursadministratör integrerar en lokal sökväg, se vidare Användarmanual LUVIT (111)

12 2.2 Provresultat Med menyvalet Provresultat hittar du dina resultat från de Quizzar som du har gjort i kursen. Bara du och din utbildare/skaparen av provet har tillgång till dessa resultat. Välj vilket test som du vill ha information om. Resultaten presenteras med testdatum, använd tid och poäng. För att se vilken fråga du har klarat eller inte, klicka på den blå Infotriangeln. För att se exakt resultat på varje fråga i det specifika testet, klicka på Info. Användarmanual LUVIT (111)

13 2.3 Hemsida Alla kursdeltagare har en egen hemsida i LUVIT. När den är aktiverad så kan alla andra i kursen få mer information om dig såsom adress, CV och intressen den finns tillgänglig under Kommunikationsmenyn. Du kan ändra och lägga till information om dig själv samt byta eller ta bort bilden på dig själv Visa För att se din egen hemsida, välj Visa i menyn Redigera Du kan ändra din hemsida genom att välja Redigera. Här kan du beskriva dig själv, dina intressen och ladda upp ett CV. (word eller HTML dokument som först laddas upp till Mitt arkiv). Ändra personlig bild - Det är möjligt att ändra den standardbild som medföljer LUVIT. Först måste du överföra en bild på dig själv till Mitt arkiv, se vidare 5.2. I korthet laddar du upp en lämplig bildfil i gif, jpg eller png format. Kom ihåg att bilden inte kan vara större än 20 KB. Användarmanual LUVIT (111)

14 2.4 Mina kurser Om du deltar i två eller fler kurser på samma server kan du växla mellan kurserna, oavsett användarprofil. Du finner alla dina kurser under Mina kurser. Om du klickar på knappen Byt till kan du hoppa över till kursen du markerade på listan utan att logga in igen. Den enda förutsättningen är att du har samma Användar-ID och lösenord för den kurs du vill växla till som den kurs du befinner dig i. När kurs är bytt så klickar du på Fortsätt för att nå kursen. 2.5 Schema För att se samtliga händelser, de kommande samt de som har hänt, klicka på menyvalet Schema. Det finns fem valfria visningsalternativ: alla händelser, chattar, prov och övriga schemalagda händelser samt utgående dokument. Användarmanual LUVIT (111)

15 Välj den kategori du är intresserad av och schemat visar den valda typen av händelse. Standardvisningen visar nuvarande månad och alla typer av händelser. För att se en annan månad än den som visas bläddra med pilarna placerade ovanför schemat. Genom att klicka på länken för motsvarande händelse, kommer en kort beskrivning av händelsen att visas. För att publicera en händelse, se vidare 6.6. Dagens händelser, tillsammans med de händelser som inträffar under de sex kommande dagarna, kan du även se under Agenda. Denna hittar du på välkomstsidan som framträder vid varje ny inloggning eller då du klickar på ikonen Home i Navigationsträdet. Utgående dokument - Med det här alternativet kan en kursdeltagare se i schemat vilka dokument som kommer att utgå inom de närmaste veckorna. Du kan även se vilka dokument du slutfört fram till det datum då dessa inte längre finns tillgängliga inom systemet. Om du har markerat dokument som avklarad i Infobaren är de försedda med en liten bock till vänster om dess namn. Användarmanual LUVIT (111)

16 2.6 Framsteg Menyvalet Framsteg låter dig se vilka dokument du har öppnat och/eller slutfört. Här kan du få svar på var i kursen du befinner dig, hur mycket du har kvar att göra, med mera. Som utbildare eller kursadministratör kan du följa kursdeltagarnas framsteg. Efter att ha markerat ett dokument som slutfört, kan du gå tillbaks till Personligt-meny för att titta på din framstegsrapport. När du klickar på Framsteg får du en framstegsstapel som visar en sammanställning över alla dokument som är synliga i kursen. När du klickar på det länkade namnet visas en lista över moduler som är tillgängliga i Navigationsträdet. Om du klickar på tecknet framför modulen så öppnas den och du får upp en lista över alla dokumenten. Dokumenten är försedda med ikoner som indikerar om dokumentet har: öppnats (ljusgrön ikon), slutförts (mörkgrön ikon) inte öppnats än (vit ikon). Samma indikeringssystem gäller för moduler och undermoduler. Du som utbildare kan se samma information för varje elev. För mer detaljerad användarstatistik, se vidare 3.1. Användarmanual LUVIT (111)

17 2.7 Betyg Om utbildaren delar ut poäng eller sätter betyg på moduler och prov, så finner du som kursdeltagare dessa under Betyg. I Betygsindikatorn rapporteras kursdeltagarens resultat. Läraren kan definiera betygsnivåer på valfritt sätt. Om en kurs eller modul inte är avklarad så redovisas det som ett streck. För att sätta betyg, se vidare Min portfölj I Min Portfölj kan kursdeltagarna spara viktiga dokument som de producerat under kursens gång och som de vill ska vara åtkomlig även för utbildaren. Utbildaren kan bestämma om testresultat och foruminlägg ska läggas till i kursdeltagarnas portföljer. Portföljen ger därmed kursdeltagaren en överblick av sina resultat i kursen och utbildaren får ett samlat underlag för betygssättning. Min portfölj når du via menyn Personligt. En lista över portföljens innehåll presenteras och ger dig en överblick av testresultat, antal foruminlägg som du gjort och sparade dokument som du själv valt att göra tillgängliga för utbildaren. Hur man lägger till dokument i portföljen, se vidare För att se dokumentet, testet eller forumet, klicka på länken. S kriv ut portfölj Du kan skriva ut listan över portföljens innehåll. Klicka på Skriv ut portfölj och listan visar sig i ett utskriftsvänligt format. Klicka på Skriv ut om du är nöjd med formatet. Användarmanual LUVIT (111)

18 3 Kurs Under Kursmenyn finner du all information som är direkt kursrelaterad såsom statistik, kursplan, kurslänkar och litteraturlista. 3.1 Statistik Funktionen Statistik hjälper dig som utbildare eller kursadministratör att övervaka dina kursdeltagares framsteg och aktiviteter i LUVIT. Där finner du data om i vilken grad kursdeltagarna har använt kursmaterialet och deltagit i olika aktiviteter. Berörda användarprofiler Samtliga användarprofiler i LUVIT, förutom gästprofilen, har i olika utsträckning tillgång till statistikfunktionen. Om din användarprofil är utbildare eller administratör har du möjlighet att granska en stor mängd statistiska data, som visar i vilken omfattning kursdeltagarna använt ditt kursmateri al. För en kursdeltagare innebär det bl a att kunna följa sitt och sin grupps arbete och fortskridande i kursen. Trestegsprocess - Guiden visar hur du går till väga för att få fram statistik och exportera den för vidare bearbetning. Processen består av tre steg som leder dig fram till den statistik du önskar. Ett exempel: Du är intresserad av hur många dokument ett antal utvalda kursdeltagare har öppnat. Guiden består av dessa tre steg: 1. Välja huvudkategori 2. Per vilken underkategori 3. Markera individuella poster för vald underkategori (max antal är 30) Steg 1 - Huvudkategorier Du möts direkt av första steget Välj huvudkategori i den trestegsguide som skall leda dig fram till den statistik du önskar. Användarmanual LUVIT (111)

19 Det finns följande huvudkategorier att välja bland: Antal träffar - Visar antalet träffar på olika objekt, alltså hur många gånger ett dokument, en modul, en chat, ett forum eller ett test har öppnats, uppdelat på de valda underkategorierna och posterna. Framsteg - Visar framsteg i kursen, hur långt varje vald post (person, grupp) har kommit i kursen. Oöppnade dokument - Visar hur många personer som ännu inte öppnat utvalda dokument, moduler etc. Alternativt visar denna kategori hur många objekt de utvalda personerna eller grupperna har kvar att öppna. Initierade dokument - Att en post är initierad innebär att en person har öppnat denna post, men inte markerat den som slutförd. Statistik för initierade dokument visar hur många personer som har initierat utvalda dokument, moduler etc. Alternativt visar denna kategori hur många poster de utvalda personerna eller grupperna har öppnat men inte markerat som slutförda. Slutförda dokument - Visar hur många personer som markerat utvalda dokument, moduler etc. som färdiga. Alternativt visar denna kategori hur många objekt de utvalda personerna eller grupperna har markerat som slutförda. Antal publicerade dokument - Visar hur många dokument det finns i olika moduler alternativt hur många dokument vissa personer, grupper eller användarprofiler har publicerat. Senast åtkommen - Visar när olika poster senast blev åtkomna eller datum när en person senaste loggade in. Presenteras i form av en tabell med datum för respektive post. Provresultat - Visar vilket provresultat olika personer eller grupper har på olika tester. Betygsättning - Visar vilket betyg olika personer eller grupper har fått. Tid inloggad: Visar hur länge olika personer, grupper eller användarprofiler har varit inloggade. Markera en av kategorierna och klicka på Nästa>>. Du kan även använda fliken/länken Välj underkategori för att gå vidare. Om du klickar på Nästa>> utan att ha valt huvudkategori, varnas du via en dialogruta med texten Du måste välja en kategori. Klicka OK för att stänga dialogrutan. Användarmanual LUVIT (111)

20 Steg 2 Underkategorier När du valt huvudkategori, blir nästa steg att välja underkategori. Om du exempelvis valt huvudkategorin Antal träffar kan du välja underkategorin Dokument om du vill veta hur många gånger ett specifikt dokument har öppnats. Alla underkategorier går inte att använda med alla huvudkategorier och det är bara aktuella underkategorier till den valda huvudkategorin som visas. Du väljer underkategori på samma sätt som huvudkategori, klicka på den du önskar välja och tryck Nästa>>. De underkategorier som finns totalt sett är: Dokument Modul Person Grupp Användarprofil Chat Forum Testobjekt Om du ångra dig och vill gå tillbaka för att byta till annan huvudkategori klicka du på <<Föregående eller fliken/länken Huvudkategori. Steg 3 Poster När du bestämt dig för en underkategori kommer du till tredje och sista steget i guiden, att välja poster. Användarmanual LUVIT (111)

21 Här visas de poster som finns tillgängliga för den underkategori du tidigare valt. I bilden ovan består posterna exempelvis av olika dokument. Du väljer det dokument du önskar få statistik på, avseende hur många gånger det varit öppet. Du kan välja en eller flera olika poster. För att välja flera olika håller du inne ctrl-knappen på ditt tangentbord och klickar på de poster du är intresserad av. Med shift-knappen kan du markera sammanhängande poster. Precis som när du valde underkategori, kan du ångra dig och gå tillbaka antingen genom att klicka på <<Föregående eller genom att klicka på flikarna/länkarna Välj underkategori respektive Huvudkategori. Efter att ha valt poster bekräftar du dina val genom att trycka på knappen Slutför. Guiden är då färdig och statistiken kommer att presenteras för dig. Huvudbilden - När du slutfört trestegsguiden visas den statistik du valt att ta fram. Längst upp till vänster i bilden visas vilka kategorier du valt att grafen skall visa statistik för, t.ex. antal träffar/dokument. Till höger om denna information ser du vilken sida du är på av det totala antalet sidor. Om den valda statistiken består av mer än 8 poster, delas den upp på flera sidor. Genom att trycka på knappen Nästa>>, vilken finns under grafen på höger sida, kommer du till nästa sida. Från och med sida nummer två och framåt visas även knappen <<Föregående, med vilken du kan gå tillbaka en sida i taget. Till höger om grafen finns ett fält med olika knappar och en rullgardinsmeny. Du använder Exportera knapparna när du vill exportera graf och data, se vidare under Exportera på nästa sida. Tidsramen för grafen är i utgångsläget förbestämt till från och med kursstart. Tidsramen kan emellertid kortas ner med Visa statistik från menyn. Förutom sedan kursstart kan statistik tas fram för senaste månaden, veckan eller dagen. Om du vill hämta annan statistik, klicka på Starta om för att åter komma till det första steget i guiden. Klicka på Avbryt för att komma till Home i kursen. Exportera värden och grafer - För att underlätta ditt vidare arbete med framtagen statistik, finns det funktionalitet för att exportera både data och grafer. Användarmanual LUVIT (111)

22 Exportera värdena - Om du vill använda data som du fått fram med hjälp av statistik i LUVIT i andra program som t.ex. Excel finns det i en funktion för att exportera data. Du får ut data i en kommaseparerad fil som du sedan enkelt kan importera i ditt kalkylprogram. För att exportera data, klicka på knappen Exportera värdena som finns uppe till höger om själva grafen. Då får du upp en dialogruta, där du kan välja att öppna filen direkt eller spara den en diskenhet. Välj det som passar dig och klicka OK. till Exportera grafen - Du kan även exportera själva grafen över statistiken, om d u t.ex. vill använda den i en rapport. Grafen får du i en fil av.jpg-format. För att exportera grafen, klicka på knappen Exportera kurvan som finns uppe till höger om själva grafen. Då får du upp en dialogruta, där du kan välja att öppna filen med grafen direkt eller spara den till en diskenhet. Välj det som passar dig och klicka OK. 3.2 Kursplan Välj Kursplan om du vill se hur kursen är strukturerad. Kursplanen täcker fyra aspekter av din kurs: Syllabus, mål, examination och tidsplan. För att redigera kursplanen, se vidare Syllabus beskriver kursen Mål beskriver målet med kursen Examination beskriver hur examinationen ska gå till Tidsplan när kusen startar och slutar Aktiviteter/moduler beskriver vilka moduler kursen består av Studera ger råd om studietekniker Användarmanual LUVIT (111)

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MYNEWSDESK

ANVÄNDARMANUAL MYNEWSDESK FÖRENKLAR VARDAGEN FÖR KOMMUNIKATÖREN VÄLKOMMEN TILL! Vi vill att du snabbt ska bli en van användare av Mynewsdesk och se vilket resultat ett effektivt och genomtänkt kommunikationsarbete kan ge! Vårat

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok ImageVault Version 3.5 Meridium AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller

Läs mer

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar DigiStoff bruksanvisning för Hem och Skolas föreningar Index 1. Digistoff...2 2. Inställningar...3 3. Anslagstavlan...4 4. Struktur...5 Nivåer...6 Filtrering...6 Siddetaljer...7 5. Moduler...9 Moduldetaljer...9

Läs mer