Nya funktioner i Survey&Report 4.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya funktioner i Survey&Report 4.1"

Transkript

1 Nya funktioner i Survey&Report 4.1 Oktober Nytt gränssnitt på startsidan Organisationer Menyändringar Mallar sidhuvuden och sidfötter Lägga till och importera respondenter E-post och utskick Användaradministration Publik förhandsgranskning Dokument- och bildarkivet Rapporter Övrigt

2 1. Nytt gränssnitt på startsidan Innan du väljer en enkät visar startsidan två listor med genvägar: Enkäter och Rapporter som ger dig snabb tillgång till dina senaste enkäter och rapporter. I enkätlistan finner du dina fyra senast ändrade enkäter, samt funktionerna Hitta enkät och Ny enkät. Under Rapporter ser du dina fyra senast ändrade rapporter, samt Hitta rapport och Ny rapport. När du har valt en enkät kommer startsidan att visa tre listor med genvägar för den valda enkäten: Enkätkonstruktion, Datainsamling och Rapporter. 2. Organisationer Organisationsstrukturen hjälper dig att tilldela behörigheter till olika enkäter, rapporter och mallar, samt respondenter till olika grupper av användare. Du kan exempelvis skapa en organisation för varje avdelning på företaget och sedan ge varje avdelning behörighet till enkäten om kundnöjdhet, men endast låta ekonomiavdelningen omiavdelningen redigera enkäter och använda mallar för företagssiffror. Tillgång till respondenter, enkäter, rapport- och enkätmallar, frågemallar såväl som designmallar kan begränsas genom kopplingen till organisationer. Användare kopplade till organisationer kan se alla enkäter, rapporter och mallar som är kopplade till just deras organisation. Om en användare är kopplad till flera organisationer räcker det att en av organisationerna är kopplad till exempelvis en mall, för att användaren ska ha tillgång till mallen. 2.1 Välj aktuell organisation Användare som är kopplade till två eller fler organisationer oner ser i programmets övre högra hörn en rullgardinslista. Genom att välja en av organisationerna i listan bestämmer du vilken organisation som du vill arbeta med. Du kommer därefter endast att se enkäter, rapporter, respondenter och mallar kopplade till den valda organisationen. 2

3 2.2 Administration Organisationerna är hierarkiskt strukturerade, vilket innebär att IT, t ex, kan vara huvudorganisation medan Support och Utveckling är underorganisationer. Under Administration > Organisationer kan du lägga till och redigera dina organisationer, samt se kopplade användare, enkäter och respondenter. Du kan lägga till så många undernivåer som du behöver och önskar Aktivera/inaktivera organisationsfunktionen Det kommer alltid att finnas en huvudorganisation i programmet. Vill du inte använda organisationer som ett sätt att begränsa användarbehörigheterna, lägger du helt enkelt inte till ytterligare organisationer. Läggs organisationer till kommer emellertid organisationsfunktionerna att aktiveras. Om organisationerna raderas, så att endast huvudorganisationen är kvar, kommer de funktioner som begränsar behörigheter att inaktiveras. Skulle du välja att radera en organisation, kan du ange vilken organisation som ska ärva den borttagna organisationens kopplingar. Om du inte väljer organisation för en enkät kommer alla organisationer att ha tillgång till den Användaradministrationdministration Användare kan kopplas till en eller flera organisationer under Administration > Användare. Här anger du också huvudorganisation per användare (den default-organisation som visas vid inloggning). Organisationen med symbolen är huvudorganisation. När du använder organisationsfunktionen måste varje användare i Survey&Report kopplas till åtminstone en organisation och ha minst en huvudorganisation (det kan vara samma). Du kan även importera kopplingar till existerande organisationer för varje användare via användarimport från fil eller via LDAP Lägg till användare via LDAP När du importerar användare via en LDAP-koppling kan du redan vid importtillfället välja vilken organisation och användargrupp användaren ska tillhöra. För att göra detta går du till Administration 3

4 > Användare > Från LDAP och klickar på Importera markerade användare i sidans nedre högra hörn. Om du aktiverar kryssrutan Uppdatera befintliga användare uppdateras alla användare som redan importerats via LDAP, och kommer från och med nu att tillhöra den organisation eller/och grupp som du väljer här. Med kryssrutan Behåll LDAP-definierad organisation om sådan finns försäkrar du dig om att alla användare som redan importerats via LDAP behåller sin tidigare definierade organisation Användarbehörigheter till enkäter Användarbehörigheterna till enkäter för specifika organisationer och användare bestäms under Enkät > Konstruktion > Grundläggande information > Behörighet. Om du väljer en organisation på en lägre nivå kommer korresponderande huvudorganisation att automatiskt få behörighet till enkäten. 4

5 Användare som arbetar med en enkät kan bara lägga till eller ta bort organisationer som han eller hon är kopplad till. Om en organisation användaren inte är kopplad till har valts kan han inte ändra dem. En användare har rätt att se och redigera en enkät som han eller hon är kopplad till och har motsvarande användarbehörigheter för. För att en användare ska kunna redigera en enkät måste åtminstone ett krav på vänster respektive höger sida uppfyllas: Användaren hör till en grupp som kan se/redigera anvisade enkäter Användaren finns i listan över behöriga användare Användaren hör till en användargrupp som finns i listan över behöriga användare Användaren hör till en organisation som har behörighet till enkäten OCH ELLER OCH ELLER OCH eller Användaren hör till en grupp som har rätt att se/redigera samtliga enkäter Användaren hör till en grupp som kan se/redigera anvisade enkäter eller Användaren hör till en grupp som har rätt att se/redigera samtliga enkäter Användaren hör till en grupp som har rätt att se/redigera samtliga enkäter 5

6 Ingen av de grupper som användaren tillhör kan ha Neka ikryssat under Tillgång till enkäter i användarinställningarna. Funktionen att lägga till behöriga användare (grupper) har justerats till den nya organisationsstrukturen. En användare som kan redigera en enkät kan även lägga till samtliga grupper som behöriga användare till just denna enkät. Denne användare kan också lägga till enskilda användare som tillhör åtminstone en av de egna organisationerna, i betydelsen organisationer som användaren är kopplad till. Om du väljer att inte arbeta med organisationer kommer denna del av funktionen att förbli oförändrad Användarrättigheter till mallar Du kan tilldela användare, användargrupper och organisationer olika behörigheter till dina mallar. På detta sätt kan du exempelvis göra utvalda frågemallar och sidhuvuden tillgängliga för vissa organisationer. (Se punkt 2.1 för ytterligare information.) Enkätmallar Frågemallar Enkätdesign Redigera tema Sidhuvud Sidfot Tack-meddelande Rapportdesign Redigera tema Sidhuvud Sidfot Konstruktion > Grundläggande information > Behörighet Redigera frågemall > (klicka på en frågetyp) > > Behörighet Redigera tema (på höger sida) > Behörighet Sidhuvud > Behörighet (flik längst upp på sidan) Sidfot > Behörighet (flik längst upp på sidan) Tack-meddelande > Behörighet (flik längst upp på sidan) Redigera tema (på höger sida) > Behörighet Sidhuvud > Behörighet (flik längst upp på sidan) Sidfot > Behörighet (flik längst upp på sidan) Respondenter Organisationsbehörigheten för respondenter kan redigeras i Respondentinformation under Administration > Respondenter. En användare kan endast lägga till respondenter till organisationen som han eller hon är kopplad till och för närvarande är aktiv i. 6

7 3. Menyändringar 3.1 Lägg till respondenter innan enkätkonstruktionen är avslutad Det är nu möjligt att lägga till respondenter till din enkät innan du avslutar konstruktionen. I enkätkonstruktionen finner du menyvalet Respondenter under Konstruktion.. När konstruktionen är avslutad finner du Respondenter under Datainsamling Ny struktur på mallmenyn Mallmenyn har till denna version genomgått en del förändringar. Du söker nu efter en enkätmall genom att först klicka på menyn Enkätmallar och sedan Hitta mall. Du finner även Fördefinierade rapporter under Enkätmallar. 3.2 Mallar nyheter Menyvalen Enkätdesign, Rapportdesign och Publik design har tillkommit till Mallmenyn. Förutom designteman kan du nu även redigera sidhuvuden, sidfötter och tack-meddelanden här, istället för under Administration. 4. Mallar sidhuvuden och sidfötter 4.1 Administration av sidhuvuden, sidfötter och tack-meddelanden Det är nu möjligt att skapa flera olika fördefinierade sidhuvud- och sidfotsmallar under mallmenyn. Sidhuvud- eller sidfotsmallar som du har tillgång till finner du i rullgardinsmenyn i sidans övre del på motsvarande designmallsmeny. Genom att klicka på Skapa kopia kopierar du sidhuvud- eller sidfotsmallen. 7

8 Observera! Om du väljer att radera ett sidhuvud eller en sidfot som används kommer alla enkäter där dessa finns att visas utan. 4.2 Sidhuvud, sidfot och tack-meddelanden i enkätmenyn En användare kan välja och förhandsgranska sidhuvuden och sidfötter som är tillgängliga för dennes organisation under Enkät > Konstruktion > Grundläggande information > Utseende. Om användaren tillhör fler än en organisation ser han först de sidhuvuden och sidfötter som är kopplade till den organisation han för tillfället arbetar i. Genom att klicka på Visa alla kan han emellertid välja mellan alla de sidhuvuden och sidfötter som hans organisationer har behörighet till. Det är möjligt att redigera era sidhuvud och sidfot för en utvald enkät. Du gör det genom att välja den enkät som du vill ändra sidhuvud/sidfot på och klicka på Konstruktion > Grundläggande information och sedan Sidhuvud/sidfot. Längst ner på sidan väljer du om det är sidhuvudet eller sidfoten som ska redigeras, och gör därefter dina ändringar. Det redigerade sidhuvudet eller sidfoten hittar du i rullgardinslistan med en asterisk (*) bredvid namnet. Endast ditt senast sparade sidhuvud/sidfot kommer att sparas. Tack-meddelanden under fliken Publicering fungerar på samma sätt. Om användaren har tillgång till en enkät som är kopplad till sidhuvud/sidfot som användaren inte har behörighet till kommer dessa att synas i grått i rullgardinslistan. Skulle användaren välja att spara ett annat sidhuvud/sidfot kommer det sidhuvud/sidfot som användaren inte hade behörighet till att försvinna från rullgardinslistan. 8

9 5. Lägga till och importera respondenter Gränssnittet för att importera respondenter har förnyats och från och med nu kan du lägga till och importera respondenter i samma popup-fönster. Detta görs genom att du går till Datainsamling > Respondenter och klickar på Lägg till respondenter längst ner på sidan. Genom att klicka Ny respondent i fönstrets vänstra sida kan du lägga till en ny respondent manuellt. Om du väljer en av följande flikar: Från respondentdatabas, Från enkät, Från e-postlista eller Från fil importerar du respondenter precis som vanligt. Koppla slutligen respondenterna till din enkät genom att klicka eller. 5.1 Enkätspecifika respondenter Du kan bestämma om du vill att de respondenter som lagts till ska vara enkätspecifika. Detta gör du genom att markera kryssrutan Lägg till som enkätspecifik respondent innan du klickar på Lägg till. 9

10 Enkätspecifika ika respondenter sparas endast i aktuell enkät och inte i respondentdatabasen. De kommer därför bara vara tillgängliga för de som har rätt till enkäten. 5.2 Slumpmässigt urval av respondenter Om du klickar på ikonen istället för får du möjlighet att låta programmet slump- mässigt välja några av dina förvalda respondenter till enkäten. 5.3 Lägg till respondenter från en e-postlista Det är nu möjligt att importera respondenter via en e-postlista. Du kan kopiera och klistra in en lista med e-postadresser (från exempelvis Excel), eller skriva in respondenternas e-postadress manuellt. Programmet plockar automatiskt ut namn och efternamn från dessa respondenter utifrån e- postlistan om e-postadressen är kommer programmet t ex att koppla anders andersson till adressen. Du kan lägga till så många e-postadresser som du önskar och kommatecken, semikolon, blanksteg eller radbrytning fungerar som skiljetecken. (Gå till Lägg till respondenter > Från e-postlista.) 6. E-post och utskick När e-postadresser för respondenter i en aktiv enkät ändras skickas det första e-postmeddelandet (om ett sådant finns) en gång till. 6.1 Skräddarsy svarsmejladresser Den mejladress som svar skickas till kan skrivas över och skräddarsys för varje enkät. (Enkät > Datainsamling > Utskick > Redigera utskick.) Du kan testa dina inställningar för att säkerställa att e- postmeddelandena skickas och tas emot på ett korrekt sätt. Detta gör du under Administration > E- post och utskick > E-postkonton. 6.2 Inkommande e-post Nya e-postmeddelanden visas med en e-postikon under Datainsamling > Utskick > Inkommande e- post. Ikonen försvinner så snart en användare klickar på fliken. Det finns en ny flik för inkommande e-post. Här finner du svarsmeddelanden och olevererbara e- postmeddelanden om en annan e-postadress inte angetts för respondentsvaren. Under rubriken Ursprungligt meddelande finner du information om de meddelanden som de studsande e- 10

11 postutskicken kommer ifrån. När enkäten mottagit nya e-postmeddelanden visas en ikon som indikerar att det finns olästa mejl. 7. Användaradministrationdministration 7.1 Användargrupper Istället för användarroller får användare nu sina behörigheter tilldelade via användargrupper (läs mer under rubriken Användarbehörigheter för användargrupper nedan). Administratören definierar olika användarbehörigheter för olika användargrupper och kopplar sedan varje användare till en eller flera grupper. Förutom de redan existerande användargrupperna Administratörer, Användare och om du använder tilläggsmodulerna SR-Advanced Report eller SR- Advanced Survey Rapportgranskare och Intervjuare, kan du nu skapa så många grupper som behövs och önskas. Rollen superadministratör har även lagts till i programmet. Superadministratören har behörighet till samtliga funktioner och man måste ha åtminstone en användare med superadministratörsbehörighet i systemet Användarbehörighet genom användargrupper Användare får sina behörigheter via användargrupper. Administratören lägger till grupper och definierar sedan användarbehörigheter per grupp under Administration > Användare > Grupper. Det finns detaljerade användarbehörigheter för de olika menyerna och funktionerna i programmet. Du kan välja mellan Ingen, Se, Redigera och Neka för varje menypunkt. Ingen = gruppen har inga behörigheter satta för funktionen Se = funktionen visas för användare i gruppen Redigera = funktionen kan redigeras Neka = en användare nekas alla rättigheter till fuktionen Neka är det högst rankade valet, följt av Redigera, Se och Ingen i den ordningen. Om en användare är kopplad till flera grupper kommer det högst rankade valet att bli använt för varje funktion. Exempel: En grupp tillåter en användare att se enkäter och en grupp tillåter honom att redigera enkäter. Detta innebär att han tillåts att redigera enkäter i systemet. Om funktionen har Neka i en av grupperna kommer han emellertid inte att ha tillgång till funktionen. 11

12 8. Publik förhandsgranskning Med den publika förhandsgranskningen kan du låta andra personer ta del av enkäten och godkänna den innan konstruktionen avslutas. I förhandsgranskningsläge har du också möjlighet att exempelvis testa dina kategorifilter före konstruktionens avslutande. Om du skapar en enkät med respondentkategorier kommer en knapp med texten Respondentkategorier att bli synlig i förhandsgranskningsläget. Klickar du på denna knapp kan du förhandsgranska enkäten från dina olika respondentkategoriers synvinkel. Det är bland annat möjligt att se om respondentfilter baserade på olika kategorier fungerar som de ska innan du avslutar konstruktionen. När konstruktionen är avslutad försvinner förhandsgranskningsfunktionen, nskningsfunktionen, men du kan aktivera den på nytt om du skulle vilja det. För att försäkra dig om att inga obehöriga kan förhandsgranska enkäten kan du välja att lösenordsskydda den. Du finner inställningen under Enkät > Konstruktion > Grundläggande information > Publicering: Publik förhandsgranskning. 9. Dokument- och bildarkivet I dokument- och bildarkivet finner du tre huvudmappar: En mapp med publika filer som är tillgänglig för alla användare som har tillgång till dokument- och bildarkivet. 12

13 En mapp kallad Användare som innehåller en mapp för varje användare. Endast Superadministratören har rätt att se innehållet i dessa undermappar. En mapp kallad Mina filer där varje användare har tillgång till sina egna filer. Superadministratören har tillgång till mappen och dess innehåll under mappen Användare. 10. Rapporter 10.1 Redigera rapportinnehåll Välj alla för att lägga till märkning Det är nu möjligt att vid Etiketter i redigeringsläget under Rapportinnehåll välja Markera alla. Detta låter dig lägga till eller ta bort samtliga etiketter som är tillgängliga för källan i den specifika serien Välj färgsättning Egendefinierade färger för diagram kan från och med nu bestämmas direkt i rapportens redigeringsläge. Du gör detta genom att klicka i kryssboxen Anpassa färgschema under Diagraminställningar den vänstra kolumnen, och sedan klicka på Färgschema bredvid. Därefter kan du bestämma färg på ditt diagram. 13

14 Avancerade inställningar för etiketter Avancerade inställningar för att visa etiketter under Diagraminställningar inställningar är nu tillgängligt. Markera kryssrutan Visa avancerade inställningar under rubriken Axlar för etiketter. Sprid ut, Förkorta och Bredvid axeln blir då valbara alternativ. Du kan även lägga till titel och ändra textstorlek och vinkel Länkade serier Du kan nu länka diagramtyp, stil och etiketter till en annan serie. Om ikonen visas bredvid Diagramtyp och du ändrar diagramtyp från stapel till linje, ändras det även i de andra serierna. Visas ikonen bredvid Diagramtyp kommer de förändringar som görs i en serie inte påverka övriga serier. Detta innebär att du exempelvis kan ha stapeldiagram i Serie 1 och linjediagram i Serie 2. 14

15 10.2 Enskilda svar i rapporter Genom att använda Enskilda svar som bakgrundsvariabel är det nu möjligt att se svar från varje enskild användare i rapporten. Du kan specificera om svarsvariabler ska inkluderas i rapportens dataset. Anonyma svar eller svar från respondenter kan användas som bakgrundsvariabler i tabeller, eller för att skapa delrapporter som endast innehåller svaren från en specifik användare. (Gå till Enkät > Konstruktion > Grundläggande information > Behörighet.) När du har aktiverat inställningen ser du alternativet Enskilda svar under menyn Rapporter > Dataset Default urvalslista för delrapporter När du skapar delrapporter kan du från och med nu skriva in din variabel direkt, innan du lägger till en urvalslista. En urvalslista med namn Standard skapas automatiskt Exportera data från Rapporter Vid dataexport från Rapporter och Delrapporter exporteras från och med nu endast det data som är synligt i rapporten Rapportgranskare ser de tjugo senast redigerade rapporterna Om du loggar in i programmet som Rapportgranskare kommer endast de tjugo senast redigerade rapporterna att synas. Klicka på Sök för att se andra rapporter som du vill läsa Ny diagramtyp för Matris sida vid sida En ny diagramtyp är nu tillgänglig: Positioneringsdiagram. Den låter dig visa resultatet av flera olika frågor i ett diagram, bra om du t ex använt dig av frågetypen Matris sida-vid-sida i enkäten. 11. Övrigt 11.1 Sök efter enkät baserat på dess status När du letar efter en enkät är det nu möjligt att göra sökningen baserat på dess status. Om du exempelvis väljer Pågående i statusfältet kommer alla pågående enkäter, samt alla enkäter med ett enkätnamn som innehåller pågående att listas. Programmet genomför sökningen i kolumnerna Enkätnamn, Status och Typ. 15

16 11.2 Generera rapporter från fördefinierade rapportmallar När du konstruerar en enkät utifrån en enkätmall som använder sig av fördefinierade rapporter, kan du från och med nu skapa en ny rapport direkt från mallen. Detta görs från enkätens huvudsida där du klickar på Skapa rapport längst ner på sidan Klistra in utan format I den lilla svarsvalsrutan klistras text nu in utan att formatet kommer med. Om du exempelvis kopierar en text från Word med teckenstorlek 16 och teckensnitt Times New Roman, klistras texten in utan formatering Sidbrytning efter inledningstext Inledningstext kan från och med nu visas på en separat sida före den faktiska enkäten. Du finner denna inställning under Enkät > Konstruktion > Grundläggande information > Utseende Ta bort uppladade filer från pappersenkäter Du kan välja att ta bort alla uppladdade PDF-filer automatiskt så snart enkäten är avslutad. Du hittar inställningen under Enkät > Datainsamling > Pappersenkät Lägg till filtervillkor direkt När du skapar ett filter och skriver in filternamnet öppnas dialogrutan Lägg till villkor automatiskt Alternativ placering Du kan justera utrymmet mellan svarsalternativen för dina enkätfrågor, antingen för respektive fråga, eller för samtliga. Detta görs under Design > Frågeinställningar > Anstånd mellan svarsalternativ. 16

17 11.8 Skräddarsydda programfärger Det är nu möjligt att själv bestämma programfärgerna, och detta görs under Inställningar > Applikation > Tema. Om du vill att Survey&Report ska ha era företagsfärger är du välkommen att kontakta oss vi hjälper gärna till Säkerhetsvarning: Administratörslösenordet har inte ändrats Om du loggar in som superadministratör och inte har ändrat ditt lösenord från default (admin/admin) kommer du att se en varningsruta som informerar om att du bör byta lösenord. Ifall du väljer att genast byta lösen försvinner rutan; om du klickar på Bekräfta försvinner rutan och visas aldrig igen; om du klickar på Dölj tillfälligt försvinner rutan tillfälligt, men visas igen nästa gång du loggar in. 17

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, april 2014

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, april 2014 Artologik Survey&Report Nya funktioner, april 2014 1 Innehållsförteckning Nya användarrättigheter... 3 Gör respondentenkät anonym som standard... 4 Kopiera en enkät från en enkäts statussida... 4 Skapa

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, december 2014

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, december 2014 Artologik Survey&Report Nya funktioner, december 2014 1 Innehåll Utskick... 3 Ha enkätkategori i ämnesraden på utskick... 3 Filter och logik & Kvotering... 3 Markera alla svarsalternativ när du skapar

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, november 2015

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, november 2015 Artologik Survey&Report Nya funktioner, november 2015 1 Innehållsförteckning Återvänd till senast besökta enkätsida... 3 Frågenumrering... 3 Klistra in svarsalternativ... 4 Frågor med sökbara svarsalternativ...

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, september 2014

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, september 2014 Artologik Survey&Report Nya funktioner, september 2014 1 Innehållsförteckning Statistik... 3 Kräv byte av lösenord... 3 E-postbekräftelse till enkätägare när enkäten stängs... 4 Respondenters användarnamn

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, mars 2015

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, mars 2015 Artologik Survey&Report Nya funktioner, mars 2015 1 Innehållsförteckning Sök efter dina egna enkäter eller efter enkäter kopplade till specifika organisationer... 3 Gör det möjligt för respondenter att

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, oktober 2016

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, oktober 2016 Artologik Survey&Report Nya funktioner, oktober 2016 1 Innehållsförteckning Enkäter... 3 Använd avvikande tema för enskilda frågor i enkäten... 3 Öppna svarsenkäten som matchar en viss fritext... 3 Rapporter...

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, februari 2014

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, februari 2014 Artologik Survey&Report Nya funktioner, februari 2014 1 Innehåll Nytt tema: Symboler för färgblinda... 3 Lås teman... 3 Byt tema och andra designinställningar... 3 Anonyma respondentenkäter som standard...

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey

Kursvärderingsenkät i KI Survey 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 160203 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.2. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.2. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Artologik Survey&Report Version 4.2 Artologik Survey&Report Survey&Report är ett flerspråkigt

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Pappersenkät 2013-08-13

Survey&Report steg för steg: Pappersenkät 2013-08-13 1 Survey&Report steg för steg: Pappersenkät 2013-08-13 Ola Stjärnhagen 2 Pappersenkät 1. För att göra en kursvärdering på papper går vi till en början tillväga på samma sätt som vid webbenkäter. Skillnaden

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

2012-10-09. Skapa Bufblogg

2012-10-09. Skapa Bufblogg Skapa Bufblogg Vill du skapa en blogg till klassen/avdelningen? Alla anställda inom BUF har möjlighet att skapa blogg på http://bufblogg.kristianstad.se. Elisabeth Banemark, Skoldatateket Sida 1 Innehåll

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.2. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.2. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Artologik Survey&Report Version 4.2 Artologik Survey&Report Survey&Report är ett flerspråkigt

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Administrationsmanual för SCMS

Administrationsmanual för SCMS Administrationsmanual för SCMS Merea AB Box 69, 311 21 Falkenberg Tel: 0346-450 400 E-post: info@merea.se www.merea.se 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Skapa ny sida... 3 Skapa Nyheter...4 Redigera

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Anna Jonströmer. Bloggning

Anna Jonströmer. Bloggning Anna Jonströmer Bloggning Del 2 BÖRJA BLOGGA 6. Bloggverktyg... 28 7. Skapa en blogg... 31 8. Publicera... 35 9. Inställningar... 39 10. Ändra design... 42 11. Övriga ändringar och funktioner... 48 12.

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Artologik HelpDesk. Nya funktioner, Version 4.2. Nya funktioner v.4.2

Artologik HelpDesk. Nya funktioner, Version 4.2. Nya funktioner v.4.2 Artologik HelpDesk Nya funktioner, Version 4.2 1 Innehåll Allmänt... 4 Tillåt ärendeoperatörer att översätta texter... 4 Fler filtreringsmöjligheter i frågeadministrationen... 4 Tillåt ärendeoperatörer

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Le Bureau.se - WordPress manual

Le Bureau.se - WordPress manual Le Bureau.se - WordPress manual Logga in i WordPress för att administrera hemsidan. Skapa ett inlägg inlägg i nyhetsbloggen. Skapa ett nytt case till portfolion. Redigera en sida. Redigera sidfoten. Byt

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Dexter. Grundfunktioner. Handledning för lärare 2006-10-05/BR

Dexter. Grundfunktioner. Handledning för lärare 2006-10-05/BR Dexter Grundfunktioner Handledning för lärare 2006-10-05/BR IST, International Software Trading, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.biz Inloggning i Dexter Vi skall nu följa Karin Kronkvist,

Läs mer

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Dokumentnamn lathund_mål_framsteg Datum Sida 20 juli 2011 1 / 9 Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Introduktion Genom funktionen Mål & Framsteg kan läraren tydliggöra aktivitetens mål och koppla

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer