Webbenkäter med Webropol 2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbenkäter med Webropol 2.0"

Transkript

1 Webbenkäter med Webropol Med Webropol kan du skapa frågeformulär som publiceras på webben och respondenterna själva fyller i. Du kan också bygga in kontroller av obligatoriska frågor, hoppfrågor etc. När du har skapat din webbenkät och publicerat den, så får du en länk som du kan skicka åt dina potentielle respondenter (via e-post eller en webbsida) Svaren sammanställs i statistiska rapporter, och du kan beställa datamaterialet sparat i en Excel-fil. Programmet finns på adressen https://www.webropolsurveys.com/shibboleth Som studerande eller anställda vid Hanken kan du skapa en personlig Webropolprofil genom att logga in med ditt Hankenanvändar-ID och lösenord Din användarrättighet i Webropol är i kraft så länge ditt Hanken-ID är det. Instruktioner för skapande av frågeformulär med Webropol 2.0 finns på de följande sidorna. Där hittar du också exempel på hur olika typer av frågor skapas, samt hur du publicerar enkäten, samlar in svaren och rapporterar resultatet. Innehåll: 1. Logga in i Webropol Frågetyper Beskrivning av exempelformuläret Skapa frågor Val Redigera frågor Textfält Val med dropdown-lista Skala Flerval Position Formulärets inställningar (språk, färger, logo, sidbrytning etc.) Språkkopior Att göra språkkopior Att skicka språkkopior Att kombinera språkkopior för rapportering och analys Datainsamling Via offentlig länk (distribueras per e-post eller på en webbsida) Via personlig länk (distribueras per e-post) Rapportering & uppföljning Grafer och tabeller Exportera datafilen till Excel och vidare till SPSS Att stoppa en undersökning MyWebropol Exempelformulär... 14

2 1. Logga in i Webropol 2.0 https://www.webropolsurveys.com/shibboleth 2 Logga in med ditt Hankenanvändar-ID och lösenord. Instruktioner för skapande av frågeformulär med Webropol 2.0 finns på de följande sidorna. Manualer på engelska och finska finns också till din hjälp i Webropol (finns under Support), med detaljerade råd för skapande av frågeformulär, publicering och hantering av undersökningen. 2. Frågetyper I Webropol kan man välja mellan olika frågetyper. De vanligaste är: Val varandra uteslutande alternativ av vilka endast ett kan väljas (knappar eller dropdown-lista) Flerval flera alternativ kan väljas (check boxes ) Skala - värdering på en ordinal eller kvantitativ skala Textfält- öppna frågor t.ex. namn, adress, ålder Fritext - öppen respons (plats för fri text motsvarande fyra A4-sidor) Position - värdering på en skala mellan två påståenden 3. Beskrivning av exempelformuläret Ett frågeformulär för kartläggning av vinpreferenser används som exempel för de olika frågetyperna. Exempelformuläret finns på sista sidan. Formuläret innehåller några bakgrundsfrågor (kön och födelseår) samt frågor om personens vinpreferenser. Som exempel på olika frågetyper har följande frågor skapats: 1. kön => Val 2. födelseår => Textfält 3. vinpreferens => Val med Dropdown-lista 4. hur påverkar mat, situation, årstid => Skala 5. producerad => Flerval 6. mat eller sällskapsdryck => Position 4. Skapa frågor Ett standardfrågeformulär kan enkelt skapas genom att välja rätt frågetyper från menyn samt fylla i frågetexterna. Frågorna kan också redigeras vid behov (layout etc.). Från rubriken Undersökningar i menyfältet uppe på sidan kommer du åt dina befintliga webbundersökningar. Klicka Skapa ny undersökning i menyfältet uppe på sidan. Undersökningens typ: Grundundersökning, Undersökningens titel: xxx (ge ett namn åt din undersökning) Klicka sen på Fortsätt: (knapp till höger) Fliken 1 Skapa/Redigera öppnas för att skapa och redigera din undersökning. På sidan finns också flikar för 2.Inställningar (se avsn.5), 3.Samla in svar (se avsn. 7), Sammanfattning och Förhandsgranska

3 Du kan börja med att ändra Undersökningens centrerade rubrik till det du vill att skall synas som rubrik i ditt frågeformulär, klicka på Spara Klicka sen Lägg till fråga och välj önskad frågetyp bland modellerna. Se beskrivningen av de olika frågetyperna i avsnitt 2. I följande avsnitt finns korta beskrivningar av hur olika frågor skapas samt de inställningar och redigeringar som har gjorts i frågorna i Vinformuläret (se sista sidan) Val Välj Val för Kön (=endast ett svarsalternativ kan väljas). Fråga: Kön Svarsalternativ: Skriv in Man och Kvinna på var sin rad. Frågans inställningar: Obligatorisk fråga välj ja vid behov. Visa svarsalternativen välj om du vill att alternativen skall visas vertikalt eller horisontellt (eller dropdown, se avsnitt 4.3). Klicka Spara och därefter Förhandsgranska.För att kunna förhandsgranska måste du tillåta pop-up-fönster från Webropol på din dator. Stäng därefter granskningsfönstret och återvänd till formuläret. För att välja bakgrundsfärg, font etc. för formuläret, se avsnitt Redigera frågor Välj frågan i undersökningens innehållsfönstret till vänster (ifall den inte redan är öppnad). Du kan lägga till alternativ (Lägg till alternativ) Du kan byta teckensnitt etc. med ABC-editor Genom att klicka på Redigera inställningar bredvid ett svarsalternativ kan du skapa "hoppa till"-länk från alternativet till en fråga längre fram i formuläret (kan göras först då alla frågor är skapade) och lägga till ett textfält efter ett alternativ för ett öppet svar Genom att klicka på Frågans förklaringstext kan du lägga till en förklaring Under Flera frågeinställningar kan du ändra dina tidigare frågeinställningar (öppna flikarna). Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret. Om du har definierat en hoppa-till-fråga måste du lägga till en ny sida efter denna fråga och före målfrågan genom att välja Lägg till ny sida Textfält Välj Textfält för Födelseår (=öppen fråga utan färdiga alternativ). Fråga: Födelseår Svarsalternativ: (t.ex. 1985) som modell för svarsformatet. Frågans inställningar: Obligatorisk fråga välj ja vid behov. Textfältets storlek ändra vid behov.

4 Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! 4 Om du vill redigera frågan ytterligare skall du klicka på frågan i undersökningsfönstret till vänster. Redigeringsalternativen finns beskrivna i avsnitt Redigering av frågor. I en textfältfråga kan du dessutom göra inställningar för validering (bestämma svarets längd, kräva ett numeriskt svar, göra frågan obligatorisk etc.). Se nedan hur t.ex. födelseåret har begränsats för att få alla svar i samma numeriska form: För frågan Födelseår i exempelformuläret har följande begränsningar gjorts: Klicka på Redigera alla inställningar bredvid svarsalternativ: Numerisk Intervall Min värde: 1900, Max värde: Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! 4.3. Val med dropdown-lista Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! Välj Val för Vinpreferens (=endast ett svarsalternativ kan väljas). Fråga: Dricker du hellre vitt eller rött vin? Svarsalternativ: Skriv Välj på rad 1 (d.v.s. den text som skall synas i rutan på formuläret men inte registreras som ett svar). Skriv sen Vitt, Rött, Ingetdera på respektive rad. Frågans inställningar: Obligatorisk fråga välj ja vid behov. Visa svarsalternativen: Dropdown och räkna ej första alternativet som svar (välj från listan) Om du vill redigera frågan ytterligare skall du klicka på frågan i undersökningsfönstret till vänster. Redigeringsalternativen finns beskrivna i avsnitt Redigering av frågor. Om du har definierat en hoppa-till-fråga måste du lägga till en ny sida efter denna fråga och före målfrågan genom att välja Lägg till ny sida Skala Välj Skala för påverkningsfaktorer. (=bedömningar på en skala). Fråga: Hur påverkas ditt val mellan vitt och rött vin av följande faktorer: Klicka på Frågans förklaringstext och skriv: Ringa in den siffra på skalan som bäst beskriver din situation. 1 = påverkar inte alls,..., 5 = påverkar mycket. Inkludera frågans beskrivning efter fråga Skala kolumner: Numerisk skala: 1 5 Skalans rader: Mat, Situation/sällskap, Årstid var och en på egen rad

5 Frågans inställningar: Obligatorisk fråga välj ja vid behov. Skaltyp: Normal (välj alltid normal när respondenten skall välja ett alternativ per rad). 5 Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! För att göra raderna lättare att följa kan raderna färgas i olika färg (layoutmallar skall först skapas i MyWebropol, se avsnitt 10.) Välj därefter frågan i undersökningsfönstret till vänster och klicka på Redigera inställningar bredvid ett av svarsalternativen (Mat, Situation/sällspap, Årstid) och Välj layoutmall. I exempelfrågan har alternativen Mat och Årstid färgats vita för att urskiljas från den gula bakgrunden. Om du vill redigera frågan ytterligare se instruktionerna i avsnitt Redigering av frågor. Under Flera frågeinställningar kan t.ex. skaltyp ändras till Rankad skala om du vill att objekten skall rangordnas och svaren därför restrikteras till ett alternativ per rad och kolumn. Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! 4.5. Flerval Välj Flerval för Världsdel (=flera svarsalternativ kan väljas). Fråga: Från vilka världsdelar kommer de viner du prefererar? Svarsalternativ: Europa, Afrika, Australien, Sydamerika, Nordamerika, Annan - vilken: (var och en på egen rad) Frågans inställningar: Obligatorisk fråga välj ja vid behov. Visa svarsalternativ välj vertikalt Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! Om du vill redigera frågan skall du klicka på frågan i undersökningsfönstret till vänster. Redigeringsalternativen finns beskrivna i avsnitt Redigering av frågor. För att få ett textfält efter det sista alternativet, klicka på Redigera inställningar vid Annan vilken: och välj: Lägg till textfält efter alternativ för att skriva eget svar och sätt Textstorlek t.ex. till 20 Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! Om du har definierat en hoppa-till-fråga måste du lägga till en ny sida efter denna fråga och före målfrågan genom att välja Lägg till ny sida.

6 4.6. Position Välj Position för mat eller sällskapsdryck (= en värdering mellan två alternativ). Fråga: Dricker du oftare rött/vitt vin till mat eller som sällskapsdryck? Klicka på Frågans förklaringstext och skriv: Märk ut en punkt höger- eller vänsterut på skalan enligt vilken beskrivning som passar bättre in. Mittersta alternativet = lika ofta Inkludera frågans beskrivning efter fråga. Numerisk skala: 1 7 Vänster alternativ: Rött vin oftare till mat, Vitt vin oftare till mat (på var sin rad) Höger alternativ: Rött vin oftare som sällskapsdryck, Vitt vin oftare som sällskapsdryck (på var sin rad) Frågans inställningar: Obligatorisk fråga välj ja vid behov. Dölj skalvärden välj ja om du inte vill att den numeriska skalan skall visas. 6 Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! För att göra raderna lättare att följa kan raderna färgas i olika färg (layoutmallarna skapas först i MyWebropol, se avsnitt 10.) Välj därefter frågan i undersökningsfönstret till vänster och klicka på Redigera inställningar bredvid ett av svarsalternativen (Rött / Vitt) och Välj layoutmall. I exempelfrågan har raderna färgats röd respektive gulgrön för att särskilja vinerna. Om du vill redigera frågan ytterligare se instruktionerna i avsnitt Redigering av frågor. Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! 5. Formulärets inställningar (språk, färger, logo, sidbrytning etc.) Klicka på fliken 2 Inställningar i menyfältet. Här kan du välja enkätens språk, färg, typsnitt, bilder, frågornas uppdelning på sidor, kontroller etc. Kom ihåg att klicka Spara efter varje förändring! Här är ett kort sammandrag av olika inställningar som är tillgängliga i menyerna till vänster. Grundinställningar Undersökningens språk bestämmer det språk på vilket funktionsknappar, felmeddelanden etc. ges (läs kapitel 6 om språkkopior)

7 Svarsinställningar anger om en person kan svara från sin privata länk (avsn.7.2) endast en gång eller korrigera sina svar senare. Layout inställningar Välj Teckensnitt och färg (Fyll bakgrund) för ditt formulär. För att det valda teckensnittet skall aktiveras i redan gjorda frågor måste du klicka upp varje fråga i tur och ordning och Spara (under Skapa/redigera). Om du har använt Fontmallar i dina frågor måste du ändra teckensnittet i dem också (i MyWebropol). Vill du lägga till en Företagslogo eller bild skall du kryssa för Använd logotyp, söka fram en bild (Browse) och Ladda upp den. OBS! Din bild sparas i ett Webropol-kartotek för logor som är gemensamt för alla i din användar-omgivning. Se i avsnitt 10 hur du kan göra dina bilder privata. Du kan också ändra formulärets Storlek och placering. Alternativt kan du Välj en Designmall som du skapat i MyWebropol. Kartoteket med designmallar är gemensamt för alla i din användaromgivning. Funktionsinställningar Du kan välja Inaktivera automatisk numrering om du t.ex. vill numrera dina frågor på annat sätt än vad programmet gör (t.ex. 1a, 1b, i, ii, iii, ). Då kan du skriva in frågenumren först i själva frågan. Här kan du välja om Alla frågor på en sida, En fråga i taget eller Aktivera sidbrytning. Om du har mer än en sida i ditt formulär (om du t.ex. har definierat hoppa-till-fråga) skall du välja Aktivera sidbrytning. Med Använd avancerad styrning kan du införa regler och åtgärder till olika frågor (t.ex. att en fråga inte visas om man svarat på ett visst sätt på en annan, eller att ett alternativ försvinner då det kommit en given mängd svar till alternativet). Denna funktion är närmare förklarad i den engelska/finska manualen under Support. OBS! Välj alltid Använd alternativet MARKERA SKICKA i undersökningen. Om denna funktion inte väljs kan halvfärdiga svarsblanketter i misstag skickas iväg om respondenten t.ex. trycker Enter efter en fråga. Om du har ett långt formulär på flera sidor kan du välja Använd pauser så att respondenten kan pausa och fortsätta att svara på frågorna vid ett senare tillfälle (detta fungerar endast då respondenterna har privata länkar, se avsnitt 7.2). Om du har flera sidor i ditt formulär är det bra att välja Visa förloppsindikator och t.ex. Visa procent Du kan vid behov redigera/anpassa texter som finns på knappar och i olika automatiska meddelanden genom att välja Ändra nuvarande etiketter Du kan också lägga till/redigera sidor bl.a. Sidhuvud, Tacksida och Formulärets sluttext. Notifikation Här kan du välja om du vill ha e-postmeddelande varje gång någon svarar på enkäten (Notifikation till skaparen av undersökningen för inkomna svar) eller om respondenten skall få ett e-postmeddelande efter avgivet svar (Notifikation till respondenten efter inskickat svar) Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! 7

8 6. Språkkopior Du kan göra olika språkkopior av din enkät Att göra språkkopior Klicka Undersökningar i menyfältet uppe på sidan, klicka på kugghjulet till höger om orginalformuläret och välj Kopiera. Upprepa tills du har rätt antal kopior. Klicka sen på kugghjulet till höger om varje formulärs namn och Byt Namn enligt det språk de skall översättas till (t.ex. Vinpreferenser formulär på svenska, Wine preferences form in English,...). Skapa en undersökningsgrupp genom att kryssa för alla kopior (inklusive originalformuläret) och välja Skapa grupp nere till vänster. Ge namn åt den nya gruppen och Spara. Öppna sedan en kopia åt gången genom att klicka på den. Översätt Undersökningens titel och klicka Spara Klicka på varje fråga i tur och ordning och översätt frågetexterna (kom ihåg också Frågans beskrivning). Klicka Spara och förhandsgranska efter varje fråga. Klicka på fliken 2 Inställningar i menyfältet Ändra Undersökningens språk för din kopia Kom ihåg att också översätta Sidhuvud, Tacksida, Formulärets sluttext och eventuella etiketter som du ändrat från standarden i det ursprungliga formuläret. Upprepa för alla olika språkkopior du skapat. OBS! Om du efter detta gör ändringar i en av språkkopiorna (ändrar frågornas ordningsföljd, raderar en fråga eller alternativ o.d.) så måste du göra samma ändringar i alla språkkopior så att svaren blir jämförbara Att skicka språkkopior I avsnitt 7 hittar du instruktioner för insamling av svar. Gällande språkkopior skall du dessutom avgöra om du vill skicka rätt språkversion åt respektive respondent (alternativ A nedan) eller om du låter respondenten själv välja språkversion (alternativ B och C nedan). A) Du kan skicka olika språkkopior till olika respondenter via privat länk och/eller offentlig länk (se avsnitt 7.1 och 7.2). B) Alternativt kan du låta dina respondenter själva välja språk på en ingångssida till formuläret som du skickar via privat länk i ett flerspråkigt följebrev (se avsnitt 7.2; Inkludera i meddelandet: Link to group ). Eftersom respondenten själv skall kunna välja rätt formulär (rätt språkkopia) är det viktigt att det i undersökningarnas namn tydligt framgår på vilket språk de är. I exempelenkäten kunde den svenska kopian heta t.ex. Vinpreferenser formulär på svenska och den engelska Wine preferences form in English.

9 C) Du kan också skapa en offentlig länk för varje språkkopia och klistra in alla länkar i ett flerspråkigt följebrev eller på en webbsida så att respondenterna kan välja på vilket språk de vill svara (se avsnitt 7.1) Att kombinera språkkopior för rapportering och analys Svaren från de olika språkkopiorna kan kombineras i Excel till en gemensam fil för rapportering och analys (t.ex. i SPSS). Om du använder Webropols egna rapporteringsverktyg kommer de olika språkkopiorna att rapporteras separat. Vid behov kan svaren läsas in på nytt i Webropol från en sammanställd Excelfil och på det sättet möjliggöra en gemensam rapportering också i Webropol. Kontakta om du behöver hjälp med detta. 7. Datainsamling Klicka 3 Samla in svar i menyfältet. Du kan samla in data på två sätt: Publik länk innebär att en offentlig www-länk skapas. Alla respondenter kan komma åt formuläret från samma länk. Du kan insätta länken t.ex. på en webbsida eller distribuera den via e-post (se avsnitt 7.1 nedan). Personlig länk innebär att personliga länkar skapas automatiskt för respektive respondent i deras epost-brev, och en respondent kan svara endast en gång från sin länk efter vilket den inaktiveras (se avsnitt 7.2 nedan). Efter att du valt någon (eller båda) av de ovanstående metoderna är din undersökning låst. I efterhand kan du endast göra mindre ändringar eller textredigeringar i ditt formulär, men inte t.ex. radera frågor. För att göra större förändringar måste du först Öppna låset för redigering. OBS! Om det redan kommit in enkätsvar raderas dessa om du låser upp formuläret. Även de e-postadresser du laddat upp (se avsnitt 7.2) raderas Via offentlig länk (distribueras per e-post eller på en webbsida) Välj Använd publik länk (eller Båda metoderna). Din undersökning är nu offentlig vilket innebär att en länk har skapats till enkäten som flera respondenter kan svara från. Alla svar från denna länk är anonyma eftersom inget svar kan identifieras p.b.a. en e-postadress eller motsvarande. Välj Publik länk och schemaläggning för att erhålla länken till ditt formulär (Normal eller Krypterad). Du kan kopiera den till ett epost-brev, som du skickar till dina respondenter via ditt vanliga e-postprogram (också till färdiga sändlistor), eller kopiera länken till en webbsida. Länken är aktiv tills du stänger den genom att klicka Avaktivera länk. Om du har olika språkkopior av ditt formulär så skall du aktivera offentliga länkar för var och en av dem. Då kan du t.ex. klistra in länkarna i ett flerspråkigt följebrev, och låta respondenten välja på vilket språk de vill svara (se alternativ C i avsnitt 6.2).

10 Vill du ge datum för när undersökningen stängs skall du klicka Schemaläggning i listan till vänster och välja Inaktivera undersökning. Ange slutdatum under Visa inställningar. Vill du ange startdatum välj Aktivera undersökning och ge datum under Visa inställningar. Kom ihåg att inaktivera din publika länk genom att klicka på Avaktivera länk (annars är länken aktiv genast oberoende av det startdatum du gett) Via personlig länk (distribueras per e-post) Klicka på Använd personlig länk (eller båda metoderna). Med denna funktion kan du skicka en privat länk till varje svarare vars e-postadress läggs till här. Funktionen kan därför inte användas t.ex. för gruppadresser där en adress har flera mottagare. Programmet tillåter endast ett svar per länk. Använda offentlig länk för gruppadresser (se avsnitt 7.1). Välj E-postadresser och respondentlista i menyn till höger. Här skall du lägga till respondenterna för din undersökning (deras e-postadresser). Lägg till manuellt med denna funktion kan du skriva in e-postadresserna manuellt, en per rad, eller kopiera/klistra in dem från någon annan källa. Importera från fil här kan du ladda upp en textfil/excelfil med respondenternas e- postadresser (rekommenderas). Kopiera från undersökningar möjliggör att kopiera respondenter från en annan undersökning Klicka Lägg till respondenter och sen Fortsätt Fyll i ämne (Subject) för ditt e-brev. Skriv ditt följebrev. Du kan ange var i brevet länken till formuläret skall komma genom att infoga [#Codelink] när du är på det stället i texten (välj tag i dropdownmenyn). Om inget ställe anges kommer länken att infogas i slutet av brevet. Använd inte codelink då du skickar ut en länk till grupp av språkkopior (t.ex. språkkopior enligt avsnitt 6.2.B)! En länk till en grupp av språkkopior kommer alltid i slutet av brevet och påverkas inte av codelink (detta kommando styr endast placeringen av länken till den valda enkäten). Om du vill använda samma brev mer än en gång klicka Spara som mall (om du t.ex. vill testa det först). Nästa gång kan du välja mallen från dropdown-listan. Välj respondenter; enkäten skall skickas Till alla, Endast till de (t.ex. som inte svarat ännu) eller Välj respondenter från listan Inkludera i meddelandet Länk till undersökning OBS! Om du vill distribuera språkkopior som en enkätgrupp enligt alternativ B i avsnitt 6.2 välj Länk till grupp. Med denna länk öppnas en ingångssida med länkar till de enkäter som hör till enkätgruppen. Genom att sen klicka på rätt språklänk förflyttas respondenten till den egentliga enkäten på det valda språket. Välj avsändarens e-postadress. Välj lämpligen Använd din egen adress som avsändare. Din adress finns automatiskt i listan, men om du t.ex. skickar ut enkäten 10

11 för någon annans räkning skall du först lagra avsändarens e-postadress i MyWebropol för att här kunna välja den (se avsnitt 10). 11 När du skapat e-brevet kan du skicka det med Skicka undersökning. Webropol skapar för var och en mottagare en privat länk till frågeformuläret, och bifogar den automatiskt till brevet. OBS! Testa först funktionen genom att skicka brevet endast till dig själv. Lägg till din e- postadress i e-postlistan, skriv ett följebrev (och spara som mall). Välj att skicka det till vissa utvalda (Välj respondenter från listan), kryssa för endast ditt namn i e-postlistan och skicka undersökningen. Om du själv vill testsvara på enkäten, kom ihåg att i ett senare skede plocka bort ditt eget svar från datafilen (se avsnitt 8). 8. Rapportering & uppföljning Med Webropols rapporteringsmodul kan resultatet presenteras med grafer, tabeller, medeltal & procent. Detta kan också göras under insamlingens gång som en uppföljning (t.ex. antal inkomna svar, lista över respondenterna). Rapporterna kan exporteras till PDF och PowerPoint och själva datamaterialet kan exporteras till Excel (och vidare till SPSS). Klicka Undersökningar i menyfältet uppe på sidan och sedan på kugghjulet till höger om formulärets namn. Välj Rapportering => en rapportsida öppnas. Notera att olika språkkopior kommer att rapporteras separat. Vid behov kan svaren från språkkopior läsas in i Webropol via en demografisk Excelfil och på det sättet möjliggöra en gemensam rapportering också i Webropol. Kontakta om du behöver hjälp med detta Grafer och tabeller I rapporten ser du svaren presenterade med olika grafer och tabeller. Rapporten kan exporteras till bl.a. PDF, WORD och PowerPoint (uppe till höger) => Export Svaren kan också exporteras till Excel för vidare analys => se avsnitt 8.2. Redigera rapport: Vill du redigera/ändra graferna skall du först skapa en rapport genom att klicka Lägg till. Klicka Spara som, och ge rapporten ett namn. Klicka Välja vilka frågor som ska visas i rapporten om du inte vill ha med alla. Lägg till Genom att klicka på Inställningar vid respektive graf kan du göra önskade ändringar. Du kan ändra Layout, typ av graf (Egenskaper), radera och vikta alternativ (Inställningar för svarsalternativ) samt skriva in kommentarer (Common). Spara efter varje förändring! Visa respondenterna: Klicka Här kan du följa med vem som svarat (då du distribuerat formulären via personlig länk), samt när svaren är skickade. Här kan du också radera ett svar (om du t.ex. själv har gett ett svar i testsyfte).

12 Publicera rapport: Du kan publicera rapporten och få en internetlänk som kan distribueras till olika intressenter => klicka på Meny och välj Publicera rapport. Namnge rapporten och Publicera. Du får nu en länk till rapporten som du kan kopiera och distribuera vidare. Om det kommer in nya svar till undersökningen kommer den publicerade rapporten automatiskt att uppdateras i realtid. Också ändringar som görs efteråt till din sparade rapport uppdateras automatiskt i den publicerade (välj rapporten i drop-down-listan till vänster). För att få fram länkarna till dina redan publicerade rapporter klicka på Meny och Publicera rapport och välj Visa publicerade rapporter. Välj rapporten från drop-down-listan och kopiera länken Exportera datafilen till Excel och vidare till SPSS Om du vill analysera materialet med t.ex. SPSS skall du först exportera filen till Excel. När du öppnat rapporten (se avsnitt 8) skall du klicka Exportera i drop-down-menyn uppe till höger och välja SPSS, Export. Formatet har följande egenskaper: 1) den första raden innehåller dina frågor som variabelnamn, 2) obesvarade frågor har lämnats tomma i filen, 3) flervalsfrågor har kodats som separata dummyvariabler (1=ja, 0=nej), 4) skal- eller positionsfrågor kodas automatiskt 1, 2, 3, 4,... i datafilen oberoende av om andra värden har använts i skalor (t.ex. -2, -1, 0, 1, 2). Detta går att ändra om du först sparar rapporten i Webropol och ändrar vikterna till det önskade under Inställningar för svarsalternativ (se avsnitt 8.1), eller omkodar svaren i Excel. Rekommenderas att du i Excel omformulerar frågetexterna till kortare variabelnamn som fungerar i SPSS. Rekommenderas också att du inte importerar svarstid och textfrågor till SPSS, utan raderar dem i Excel så att din arbetsfil endast består av numeriska variabler. Efter att du putsat upp filen i Excel skall du spara den och sen öppna den i SPSS ( Read variable names from the first row of data). Notera att data från olika språkkopior är sparade i olika rapporter => exportera varje språkkopia separat till Excel. Du kan sammanföra filerna efteråt antingen i Excel eller i SPSS (med Copy-Paste eller Merge). 9. Att stoppa en undersökning Då du vill stänga en undersökning så att inga nya svar kan inkomma skall du klicka Undersökningar i menyfältet uppe på sidan och sedan på kugghjulet till höger om formulärets namn. Välj Sammanfattningssida. Under Ändra status på undersökningen kan du inaktivera den publika länken och privata länken (endera eller båda) genom att vid klickar på Inaktivera. 12

13 Om du vill radera hela undersökningen från Webropol skall du klicka Undersökningar i menyfältet uppe på sidan och sedan på kugghjulet till höger om formulärets namn och välja Radera. Då raderas allting (formuläret och svaren/datamaterialet och rapporterna) MyWebropol Under MyWebropol kan du spara alla slags mallar som du vill använda i dina enkäter. Detta inkludera bilder/logor, layoutmallar och e-postmallar samt login-sidor. Skapa och redigera ett eget kartotek av modeller, vilka också kan delas mellan användare i Hanken. Under MyWebropol kan du redigera din användarprofil, och bläddra bland de manualer som finns på de olika språken (finns också listade under Support). Under Layoutmall kan du Skapa en ny layoutmall. I exempelformuläret (Vinpreferenser) har skalorna i frågorna 4 och 6 gjorts tydligare genom att använda olika bakgrundsfärger. Bakgrundsfärgerna har namngivits, valts och sparat här (välj samma färg i alla boxar i Bakgrund-kolumnen). Du kan också ändra teckensnittet för mallen för att överensstämma med formuläret i övrigt. Mera information hittar du bl.a. i den engelskspråkiga manualen. Under Importerade filer kan du ladda upp bildfiler/logon. Dina bildfiler sparas i ett gemensamt bildkartotek som andra i din användaromgivning har tillgång till. Logor som laddas upp vid formulärinställningar blir också automatiskt offentliga. Du kan göra bilder privata genom att ta bort kruxet vid Publik och Spara => Bildens ägare ändras till Din egen. Nu kan endast du se, använda och radera bilderna. I din Användarprofil kan du bl.a. ändra lösenord. Här kan du också ladda upp avsändaradresser om du t.ex. skall skicka ut en undersökning i någon annans namn. Fyll i adressen vid Avsändarens e-postadress => personen får ett meddelande om att godkänna detta varefter adressen inkluderas i din sändarlista (se avsnitt 7.2).

14 11. Exempelformulär 14

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 3 2. KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT... 3 2.1 LAYOUT/TEMA...

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer