Webbenkäter med Webropol 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbenkäter med Webropol 2.0"

Transkript

1 Webbenkäter med Webropol Med Webropol kan du skapa frågeformulär som publiceras på webben och respondenterna själva fyller i. Du kan också bygga in kontroller av obligatoriska frågor, hoppfrågor etc. När du har skapat din webbenkät och publicerat den, så får du en länk som du kan skicka åt dina potentielle respondenter (via e-post eller en webbsida) Svaren sammanställs i statistiska rapporter, och du kan beställa datamaterialet sparat i en Excel-fil. Programmet finns på adressen https://www.webropolsurveys.com/shibboleth Som studerande eller anställda vid Hanken kan du skapa en personlig Webropolprofil genom att logga in med ditt Hankenanvändar-ID och lösenord Din användarrättighet i Webropol är i kraft så länge ditt Hanken-ID är det. Instruktioner för skapande av frågeformulär med Webropol 2.0 finns på de följande sidorna. Där hittar du också exempel på hur olika typer av frågor skapas, samt hur du publicerar enkäten, samlar in svaren och rapporterar resultatet. Innehåll: 1. Logga in i Webropol Frågetyper Beskrivning av exempelformuläret Skapa frågor Val Redigera frågor Textfält Val med dropdown-lista Skala Flerval Position Formulärets inställningar (språk, färger, logo, sidbrytning etc.) Språkkopior Att göra språkkopior Att skicka språkkopior Att kombinera språkkopior för rapportering och analys Datainsamling Via offentlig länk (distribueras per e-post eller på en webbsida) Via personlig länk (distribueras per e-post) Rapportering & uppföljning Grafer och tabeller Exportera datafilen till Excel och vidare till SPSS Att stoppa en undersökning MyWebropol Exempelformulär... 14

2 1. Logga in i Webropol 2.0 https://www.webropolsurveys.com/shibboleth 2 Logga in med ditt Hankenanvändar-ID och lösenord. Instruktioner för skapande av frågeformulär med Webropol 2.0 finns på de följande sidorna. Manualer på engelska och finska finns också till din hjälp i Webropol (finns under Support), med detaljerade råd för skapande av frågeformulär, publicering och hantering av undersökningen. 2. Frågetyper I Webropol kan man välja mellan olika frågetyper. De vanligaste är: Val varandra uteslutande alternativ av vilka endast ett kan väljas (knappar eller dropdown-lista) Flerval flera alternativ kan väljas (check boxes ) Skala - värdering på en ordinal eller kvantitativ skala Textfält- öppna frågor t.ex. namn, adress, ålder Fritext - öppen respons (plats för fri text motsvarande fyra A4-sidor) Position - värdering på en skala mellan två påståenden 3. Beskrivning av exempelformuläret Ett frågeformulär för kartläggning av vinpreferenser används som exempel för de olika frågetyperna. Exempelformuläret finns på sista sidan. Formuläret innehåller några bakgrundsfrågor (kön och födelseår) samt frågor om personens vinpreferenser. Som exempel på olika frågetyper har följande frågor skapats: 1. kön => Val 2. födelseår => Textfält 3. vinpreferens => Val med Dropdown-lista 4. hur påverkar mat, situation, årstid => Skala 5. producerad => Flerval 6. mat eller sällskapsdryck => Position 4. Skapa frågor Ett standardfrågeformulär kan enkelt skapas genom att välja rätt frågetyper från menyn samt fylla i frågetexterna. Frågorna kan också redigeras vid behov (layout etc.). Från rubriken Undersökningar i menyfältet uppe på sidan kommer du åt dina befintliga webbundersökningar. Klicka Skapa ny undersökning i menyfältet uppe på sidan. Undersökningens typ: Grundundersökning, Undersökningens titel: xxx (ge ett namn åt din undersökning) Klicka sen på Fortsätt: (knapp till höger) Fliken 1 Skapa/Redigera öppnas för att skapa och redigera din undersökning. På sidan finns också flikar för 2.Inställningar (se avsn.5), 3.Samla in svar (se avsn. 7), Sammanfattning och Förhandsgranska

3 Du kan börja med att ändra Undersökningens centrerade rubrik till det du vill att skall synas som rubrik i ditt frågeformulär, klicka på Spara Klicka sen Lägg till fråga och välj önskad frågetyp bland modellerna. Se beskrivningen av de olika frågetyperna i avsnitt 2. I följande avsnitt finns korta beskrivningar av hur olika frågor skapas samt de inställningar och redigeringar som har gjorts i frågorna i Vinformuläret (se sista sidan) Val Välj Val för Kön (=endast ett svarsalternativ kan väljas). Fråga: Kön Svarsalternativ: Skriv in Man och Kvinna på var sin rad. Frågans inställningar: Obligatorisk fråga välj ja vid behov. Visa svarsalternativen välj om du vill att alternativen skall visas vertikalt eller horisontellt (eller dropdown, se avsnitt 4.3). Klicka Spara och därefter Förhandsgranska.För att kunna förhandsgranska måste du tillåta pop-up-fönster från Webropol på din dator. Stäng därefter granskningsfönstret och återvänd till formuläret. För att välja bakgrundsfärg, font etc. för formuläret, se avsnitt Redigera frågor Välj frågan i undersökningens innehållsfönstret till vänster (ifall den inte redan är öppnad). Du kan lägga till alternativ (Lägg till alternativ) Du kan byta teckensnitt etc. med ABC-editor Genom att klicka på Redigera inställningar bredvid ett svarsalternativ kan du skapa "hoppa till"-länk från alternativet till en fråga längre fram i formuläret (kan göras först då alla frågor är skapade) och lägga till ett textfält efter ett alternativ för ett öppet svar Genom att klicka på Frågans förklaringstext kan du lägga till en förklaring Under Flera frågeinställningar kan du ändra dina tidigare frågeinställningar (öppna flikarna). Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret. Om du har definierat en hoppa-till-fråga måste du lägga till en ny sida efter denna fråga och före målfrågan genom att välja Lägg till ny sida Textfält Välj Textfält för Födelseår (=öppen fråga utan färdiga alternativ). Fråga: Födelseår Svarsalternativ: (t.ex. 1985) som modell för svarsformatet. Frågans inställningar: Obligatorisk fråga välj ja vid behov. Textfältets storlek ändra vid behov.

4 Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! 4 Om du vill redigera frågan ytterligare skall du klicka på frågan i undersökningsfönstret till vänster. Redigeringsalternativen finns beskrivna i avsnitt Redigering av frågor. I en textfältfråga kan du dessutom göra inställningar för validering (bestämma svarets längd, kräva ett numeriskt svar, göra frågan obligatorisk etc.). Se nedan hur t.ex. födelseåret har begränsats för att få alla svar i samma numeriska form: För frågan Födelseår i exempelformuläret har följande begränsningar gjorts: Klicka på Redigera alla inställningar bredvid svarsalternativ: Numerisk Intervall Min värde: 1900, Max värde: Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! 4.3. Val med dropdown-lista Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! Välj Val för Vinpreferens (=endast ett svarsalternativ kan väljas). Fråga: Dricker du hellre vitt eller rött vin? Svarsalternativ: Skriv Välj på rad 1 (d.v.s. den text som skall synas i rutan på formuläret men inte registreras som ett svar). Skriv sen Vitt, Rött, Ingetdera på respektive rad. Frågans inställningar: Obligatorisk fråga välj ja vid behov. Visa svarsalternativen: Dropdown och räkna ej första alternativet som svar (välj från listan) Om du vill redigera frågan ytterligare skall du klicka på frågan i undersökningsfönstret till vänster. Redigeringsalternativen finns beskrivna i avsnitt Redigering av frågor. Om du har definierat en hoppa-till-fråga måste du lägga till en ny sida efter denna fråga och före målfrågan genom att välja Lägg till ny sida Skala Välj Skala för påverkningsfaktorer. (=bedömningar på en skala). Fråga: Hur påverkas ditt val mellan vitt och rött vin av följande faktorer: Klicka på Frågans förklaringstext och skriv: Ringa in den siffra på skalan som bäst beskriver din situation. 1 = påverkar inte alls,..., 5 = påverkar mycket. Inkludera frågans beskrivning efter fråga Skala kolumner: Numerisk skala: 1 5 Skalans rader: Mat, Situation/sällskap, Årstid var och en på egen rad

5 Frågans inställningar: Obligatorisk fråga välj ja vid behov. Skaltyp: Normal (välj alltid normal när respondenten skall välja ett alternativ per rad). 5 Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! För att göra raderna lättare att följa kan raderna färgas i olika färg (layoutmallar skall först skapas i MyWebropol, se avsnitt 10.) Välj därefter frågan i undersökningsfönstret till vänster och klicka på Redigera inställningar bredvid ett av svarsalternativen (Mat, Situation/sällspap, Årstid) och Välj layoutmall. I exempelfrågan har alternativen Mat och Årstid färgats vita för att urskiljas från den gula bakgrunden. Om du vill redigera frågan ytterligare se instruktionerna i avsnitt Redigering av frågor. Under Flera frågeinställningar kan t.ex. skaltyp ändras till Rankad skala om du vill att objekten skall rangordnas och svaren därför restrikteras till ett alternativ per rad och kolumn. Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! 4.5. Flerval Välj Flerval för Världsdel (=flera svarsalternativ kan väljas). Fråga: Från vilka världsdelar kommer de viner du prefererar? Svarsalternativ: Europa, Afrika, Australien, Sydamerika, Nordamerika, Annan - vilken: (var och en på egen rad) Frågans inställningar: Obligatorisk fråga välj ja vid behov. Visa svarsalternativ välj vertikalt Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! Om du vill redigera frågan skall du klicka på frågan i undersökningsfönstret till vänster. Redigeringsalternativen finns beskrivna i avsnitt Redigering av frågor. För att få ett textfält efter det sista alternativet, klicka på Redigera inställningar vid Annan vilken: och välj: Lägg till textfält efter alternativ för att skriva eget svar och sätt Textstorlek t.ex. till 20 Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! Om du har definierat en hoppa-till-fråga måste du lägga till en ny sida efter denna fråga och före målfrågan genom att välja Lägg till ny sida.

6 4.6. Position Välj Position för mat eller sällskapsdryck (= en värdering mellan två alternativ). Fråga: Dricker du oftare rött/vitt vin till mat eller som sällskapsdryck? Klicka på Frågans förklaringstext och skriv: Märk ut en punkt höger- eller vänsterut på skalan enligt vilken beskrivning som passar bättre in. Mittersta alternativet = lika ofta Inkludera frågans beskrivning efter fråga. Numerisk skala: 1 7 Vänster alternativ: Rött vin oftare till mat, Vitt vin oftare till mat (på var sin rad) Höger alternativ: Rött vin oftare som sällskapsdryck, Vitt vin oftare som sällskapsdryck (på var sin rad) Frågans inställningar: Obligatorisk fråga välj ja vid behov. Dölj skalvärden välj ja om du inte vill att den numeriska skalan skall visas. 6 Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! För att göra raderna lättare att följa kan raderna färgas i olika färg (layoutmallarna skapas först i MyWebropol, se avsnitt 10.) Välj därefter frågan i undersökningsfönstret till vänster och klicka på Redigera inställningar bredvid ett av svarsalternativen (Rött / Vitt) och Välj layoutmall. I exempelfrågan har raderna färgats röd respektive gulgrön för att särskilja vinerna. Om du vill redigera frågan ytterligare se instruktionerna i avsnitt Redigering av frågor. Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! 5. Formulärets inställningar (språk, färger, logo, sidbrytning etc.) Klicka på fliken 2 Inställningar i menyfältet. Här kan du välja enkätens språk, färg, typsnitt, bilder, frågornas uppdelning på sidor, kontroller etc. Kom ihåg att klicka Spara efter varje förändring! Här är ett kort sammandrag av olika inställningar som är tillgängliga i menyerna till vänster. Grundinställningar Undersökningens språk bestämmer det språk på vilket funktionsknappar, felmeddelanden etc. ges (läs kapitel 6 om språkkopior)

7 Svarsinställningar anger om en person kan svara från sin privata länk (avsn.7.2) endast en gång eller korrigera sina svar senare. Layout inställningar Välj Teckensnitt och färg (Fyll bakgrund) för ditt formulär. För att det valda teckensnittet skall aktiveras i redan gjorda frågor måste du klicka upp varje fråga i tur och ordning och Spara (under Skapa/redigera). Om du har använt Fontmallar i dina frågor måste du ändra teckensnittet i dem också (i MyWebropol). Vill du lägga till en Företagslogo eller bild skall du kryssa för Använd logotyp, söka fram en bild (Browse) och Ladda upp den. OBS! Din bild sparas i ett Webropol-kartotek för logor som är gemensamt för alla i din användar-omgivning. Se i avsnitt 10 hur du kan göra dina bilder privata. Du kan också ändra formulärets Storlek och placering. Alternativt kan du Välj en Designmall som du skapat i MyWebropol. Kartoteket med designmallar är gemensamt för alla i din användaromgivning. Funktionsinställningar Du kan välja Inaktivera automatisk numrering om du t.ex. vill numrera dina frågor på annat sätt än vad programmet gör (t.ex. 1a, 1b, i, ii, iii, ). Då kan du skriva in frågenumren först i själva frågan. Här kan du välja om Alla frågor på en sida, En fråga i taget eller Aktivera sidbrytning. Om du har mer än en sida i ditt formulär (om du t.ex. har definierat hoppa-till-fråga) skall du välja Aktivera sidbrytning. Med Använd avancerad styrning kan du införa regler och åtgärder till olika frågor (t.ex. att en fråga inte visas om man svarat på ett visst sätt på en annan, eller att ett alternativ försvinner då det kommit en given mängd svar till alternativet). Denna funktion är närmare förklarad i den engelska/finska manualen under Support. OBS! Välj alltid Använd alternativet MARKERA SKICKA i undersökningen. Om denna funktion inte väljs kan halvfärdiga svarsblanketter i misstag skickas iväg om respondenten t.ex. trycker Enter efter en fråga. Om du har ett långt formulär på flera sidor kan du välja Använd pauser så att respondenten kan pausa och fortsätta att svara på frågorna vid ett senare tillfälle (detta fungerar endast då respondenterna har privata länkar, se avsnitt 7.2). Om du har flera sidor i ditt formulär är det bra att välja Visa förloppsindikator och t.ex. Visa procent Du kan vid behov redigera/anpassa texter som finns på knappar och i olika automatiska meddelanden genom att välja Ändra nuvarande etiketter Du kan också lägga till/redigera sidor bl.a. Sidhuvud, Tacksida och Formulärets sluttext. Notifikation Här kan du välja om du vill ha e-postmeddelande varje gång någon svarar på enkäten (Notifikation till skaparen av undersökningen för inkomna svar) eller om respondenten skall få ett e-postmeddelande efter avgivet svar (Notifikation till respondenten efter inskickat svar) Klicka Spara och förhandsgranska. Stäng därefter granskningsfönstret! 7

8 6. Språkkopior Du kan göra olika språkkopior av din enkät Att göra språkkopior Klicka Undersökningar i menyfältet uppe på sidan, klicka på kugghjulet till höger om orginalformuläret och välj Kopiera. Upprepa tills du har rätt antal kopior. Klicka sen på kugghjulet till höger om varje formulärs namn och Byt Namn enligt det språk de skall översättas till (t.ex. Vinpreferenser formulär på svenska, Wine preferences form in English,...). Skapa en undersökningsgrupp genom att kryssa för alla kopior (inklusive originalformuläret) och välja Skapa grupp nere till vänster. Ge namn åt den nya gruppen och Spara. Öppna sedan en kopia åt gången genom att klicka på den. Översätt Undersökningens titel och klicka Spara Klicka på varje fråga i tur och ordning och översätt frågetexterna (kom ihåg också Frågans beskrivning). Klicka Spara och förhandsgranska efter varje fråga. Klicka på fliken 2 Inställningar i menyfältet Ändra Undersökningens språk för din kopia Kom ihåg att också översätta Sidhuvud, Tacksida, Formulärets sluttext och eventuella etiketter som du ändrat från standarden i det ursprungliga formuläret. Upprepa för alla olika språkkopior du skapat. OBS! Om du efter detta gör ändringar i en av språkkopiorna (ändrar frågornas ordningsföljd, raderar en fråga eller alternativ o.d.) så måste du göra samma ändringar i alla språkkopior så att svaren blir jämförbara Att skicka språkkopior I avsnitt 7 hittar du instruktioner för insamling av svar. Gällande språkkopior skall du dessutom avgöra om du vill skicka rätt språkversion åt respektive respondent (alternativ A nedan) eller om du låter respondenten själv välja språkversion (alternativ B och C nedan). A) Du kan skicka olika språkkopior till olika respondenter via privat länk och/eller offentlig länk (se avsnitt 7.1 och 7.2). B) Alternativt kan du låta dina respondenter själva välja språk på en ingångssida till formuläret som du skickar via privat länk i ett flerspråkigt följebrev (se avsnitt 7.2; Inkludera i meddelandet: Link to group ). Eftersom respondenten själv skall kunna välja rätt formulär (rätt språkkopia) är det viktigt att det i undersökningarnas namn tydligt framgår på vilket språk de är. I exempelenkäten kunde den svenska kopian heta t.ex. Vinpreferenser formulär på svenska och den engelska Wine preferences form in English.

9 C) Du kan också skapa en offentlig länk för varje språkkopia och klistra in alla länkar i ett flerspråkigt följebrev eller på en webbsida så att respondenterna kan välja på vilket språk de vill svara (se avsnitt 7.1) Att kombinera språkkopior för rapportering och analys Svaren från de olika språkkopiorna kan kombineras i Excel till en gemensam fil för rapportering och analys (t.ex. i SPSS). Om du använder Webropols egna rapporteringsverktyg kommer de olika språkkopiorna att rapporteras separat. Vid behov kan svaren läsas in på nytt i Webropol från en sammanställd Excelfil och på det sättet möjliggöra en gemensam rapportering också i Webropol. Kontakta om du behöver hjälp med detta. 7. Datainsamling Klicka 3 Samla in svar i menyfältet. Du kan samla in data på två sätt: Publik länk innebär att en offentlig www-länk skapas. Alla respondenter kan komma åt formuläret från samma länk. Du kan insätta länken t.ex. på en webbsida eller distribuera den via e-post (se avsnitt 7.1 nedan). Personlig länk innebär att personliga länkar skapas automatiskt för respektive respondent i deras epost-brev, och en respondent kan svara endast en gång från sin länk efter vilket den inaktiveras (se avsnitt 7.2 nedan). Efter att du valt någon (eller båda) av de ovanstående metoderna är din undersökning låst. I efterhand kan du endast göra mindre ändringar eller textredigeringar i ditt formulär, men inte t.ex. radera frågor. För att göra större förändringar måste du först Öppna låset för redigering. OBS! Om det redan kommit in enkätsvar raderas dessa om du låser upp formuläret. Även de e-postadresser du laddat upp (se avsnitt 7.2) raderas Via offentlig länk (distribueras per e-post eller på en webbsida) Välj Använd publik länk (eller Båda metoderna). Din undersökning är nu offentlig vilket innebär att en länk har skapats till enkäten som flera respondenter kan svara från. Alla svar från denna länk är anonyma eftersom inget svar kan identifieras p.b.a. en e-postadress eller motsvarande. Välj Publik länk och schemaläggning för att erhålla länken till ditt formulär (Normal eller Krypterad). Du kan kopiera den till ett epost-brev, som du skickar till dina respondenter via ditt vanliga e-postprogram (också till färdiga sändlistor), eller kopiera länken till en webbsida. Länken är aktiv tills du stänger den genom att klicka Avaktivera länk. Om du har olika språkkopior av ditt formulär så skall du aktivera offentliga länkar för var och en av dem. Då kan du t.ex. klistra in länkarna i ett flerspråkigt följebrev, och låta respondenten välja på vilket språk de vill svara (se alternativ C i avsnitt 6.2).

10 Vill du ge datum för när undersökningen stängs skall du klicka Schemaläggning i listan till vänster och välja Inaktivera undersökning. Ange slutdatum under Visa inställningar. Vill du ange startdatum välj Aktivera undersökning och ge datum under Visa inställningar. Kom ihåg att inaktivera din publika länk genom att klicka på Avaktivera länk (annars är länken aktiv genast oberoende av det startdatum du gett) Via personlig länk (distribueras per e-post) Klicka på Använd personlig länk (eller båda metoderna). Med denna funktion kan du skicka en privat länk till varje svarare vars e-postadress läggs till här. Funktionen kan därför inte användas t.ex. för gruppadresser där en adress har flera mottagare. Programmet tillåter endast ett svar per länk. Använda offentlig länk för gruppadresser (se avsnitt 7.1). Välj E-postadresser och respondentlista i menyn till höger. Här skall du lägga till respondenterna för din undersökning (deras e-postadresser). Lägg till manuellt med denna funktion kan du skriva in e-postadresserna manuellt, en per rad, eller kopiera/klistra in dem från någon annan källa. Importera från fil här kan du ladda upp en textfil/excelfil med respondenternas e- postadresser (rekommenderas). Kopiera från undersökningar möjliggör att kopiera respondenter från en annan undersökning Klicka Lägg till respondenter och sen Fortsätt Fyll i ämne (Subject) för ditt e-brev. Skriv ditt följebrev. Du kan ange var i brevet länken till formuläret skall komma genom att infoga [#Codelink] när du är på det stället i texten (välj tag i dropdownmenyn). Om inget ställe anges kommer länken att infogas i slutet av brevet. Använd inte codelink då du skickar ut en länk till grupp av språkkopior (t.ex. språkkopior enligt avsnitt 6.2.B)! En länk till en grupp av språkkopior kommer alltid i slutet av brevet och påverkas inte av codelink (detta kommando styr endast placeringen av länken till den valda enkäten). Om du vill använda samma brev mer än en gång klicka Spara som mall (om du t.ex. vill testa det först). Nästa gång kan du välja mallen från dropdown-listan. Välj respondenter; enkäten skall skickas Till alla, Endast till de (t.ex. som inte svarat ännu) eller Välj respondenter från listan Inkludera i meddelandet Länk till undersökning OBS! Om du vill distribuera språkkopior som en enkätgrupp enligt alternativ B i avsnitt 6.2 välj Länk till grupp. Med denna länk öppnas en ingångssida med länkar till de enkäter som hör till enkätgruppen. Genom att sen klicka på rätt språklänk förflyttas respondenten till den egentliga enkäten på det valda språket. Välj avsändarens e-postadress. Välj lämpligen Använd din egen adress som avsändare. Din adress finns automatiskt i listan, men om du t.ex. skickar ut enkäten 10

11 för någon annans räkning skall du först lagra avsändarens e-postadress i MyWebropol för att här kunna välja den (se avsnitt 10). 11 När du skapat e-brevet kan du skicka det med Skicka undersökning. Webropol skapar för var och en mottagare en privat länk till frågeformuläret, och bifogar den automatiskt till brevet. OBS! Testa först funktionen genom att skicka brevet endast till dig själv. Lägg till din e- postadress i e-postlistan, skriv ett följebrev (och spara som mall). Välj att skicka det till vissa utvalda (Välj respondenter från listan), kryssa för endast ditt namn i e-postlistan och skicka undersökningen. Om du själv vill testsvara på enkäten, kom ihåg att i ett senare skede plocka bort ditt eget svar från datafilen (se avsnitt 8). 8. Rapportering & uppföljning Med Webropols rapporteringsmodul kan resultatet presenteras med grafer, tabeller, medeltal & procent. Detta kan också göras under insamlingens gång som en uppföljning (t.ex. antal inkomna svar, lista över respondenterna). Rapporterna kan exporteras till PDF och PowerPoint och själva datamaterialet kan exporteras till Excel (och vidare till SPSS). Klicka Undersökningar i menyfältet uppe på sidan och sedan på kugghjulet till höger om formulärets namn. Välj Rapportering => en rapportsida öppnas. Notera att olika språkkopior kommer att rapporteras separat. Vid behov kan svaren från språkkopior läsas in i Webropol via en demografisk Excelfil och på det sättet möjliggöra en gemensam rapportering också i Webropol. Kontakta om du behöver hjälp med detta Grafer och tabeller I rapporten ser du svaren presenterade med olika grafer och tabeller. Rapporten kan exporteras till bl.a. PDF, WORD och PowerPoint (uppe till höger) => Export Svaren kan också exporteras till Excel för vidare analys => se avsnitt 8.2. Redigera rapport: Vill du redigera/ändra graferna skall du först skapa en rapport genom att klicka Lägg till. Klicka Spara som, och ge rapporten ett namn. Klicka Välja vilka frågor som ska visas i rapporten om du inte vill ha med alla. Lägg till Genom att klicka på Inställningar vid respektive graf kan du göra önskade ändringar. Du kan ändra Layout, typ av graf (Egenskaper), radera och vikta alternativ (Inställningar för svarsalternativ) samt skriva in kommentarer (Common). Spara efter varje förändring! Visa respondenterna: Klicka Här kan du följa med vem som svarat (då du distribuerat formulären via personlig länk), samt när svaren är skickade. Här kan du också radera ett svar (om du t.ex. själv har gett ett svar i testsyfte).

12 Publicera rapport: Du kan publicera rapporten och få en internetlänk som kan distribueras till olika intressenter => klicka på Meny och välj Publicera rapport. Namnge rapporten och Publicera. Du får nu en länk till rapporten som du kan kopiera och distribuera vidare. Om det kommer in nya svar till undersökningen kommer den publicerade rapporten automatiskt att uppdateras i realtid. Också ändringar som görs efteråt till din sparade rapport uppdateras automatiskt i den publicerade (välj rapporten i drop-down-listan till vänster). För att få fram länkarna till dina redan publicerade rapporter klicka på Meny och Publicera rapport och välj Visa publicerade rapporter. Välj rapporten från drop-down-listan och kopiera länken Exportera datafilen till Excel och vidare till SPSS Om du vill analysera materialet med t.ex. SPSS skall du först exportera filen till Excel. När du öppnat rapporten (se avsnitt 8) skall du klicka Exportera i drop-down-menyn uppe till höger och välja SPSS, Export. Formatet har följande egenskaper: 1) den första raden innehåller dina frågor som variabelnamn, 2) obesvarade frågor har lämnats tomma i filen, 3) flervalsfrågor har kodats som separata dummyvariabler (1=ja, 0=nej), 4) skal- eller positionsfrågor kodas automatiskt 1, 2, 3, 4,... i datafilen oberoende av om andra värden har använts i skalor (t.ex. -2, -1, 0, 1, 2). Detta går att ändra om du först sparar rapporten i Webropol och ändrar vikterna till det önskade under Inställningar för svarsalternativ (se avsnitt 8.1), eller omkodar svaren i Excel. Rekommenderas att du i Excel omformulerar frågetexterna till kortare variabelnamn som fungerar i SPSS. Rekommenderas också att du inte importerar svarstid och textfrågor till SPSS, utan raderar dem i Excel så att din arbetsfil endast består av numeriska variabler. Efter att du putsat upp filen i Excel skall du spara den och sen öppna den i SPSS ( Read variable names from the first row of data). Notera att data från olika språkkopior är sparade i olika rapporter => exportera varje språkkopia separat till Excel. Du kan sammanföra filerna efteråt antingen i Excel eller i SPSS (med Copy-Paste eller Merge). 9. Att stoppa en undersökning Då du vill stänga en undersökning så att inga nya svar kan inkomma skall du klicka Undersökningar i menyfältet uppe på sidan och sedan på kugghjulet till höger om formulärets namn. Välj Sammanfattningssida. Under Ändra status på undersökningen kan du inaktivera den publika länken och privata länken (endera eller båda) genom att vid klickar på Inaktivera. 12

13 Om du vill radera hela undersökningen från Webropol skall du klicka Undersökningar i menyfältet uppe på sidan och sedan på kugghjulet till höger om formulärets namn och välja Radera. Då raderas allting (formuläret och svaren/datamaterialet och rapporterna) MyWebropol Under MyWebropol kan du spara alla slags mallar som du vill använda i dina enkäter. Detta inkludera bilder/logor, layoutmallar och e-postmallar samt login-sidor. Skapa och redigera ett eget kartotek av modeller, vilka också kan delas mellan användare i Hanken. Under MyWebropol kan du redigera din användarprofil, och bläddra bland de manualer som finns på de olika språken (finns också listade under Support). Under Layoutmall kan du Skapa en ny layoutmall. I exempelformuläret (Vinpreferenser) har skalorna i frågorna 4 och 6 gjorts tydligare genom att använda olika bakgrundsfärger. Bakgrundsfärgerna har namngivits, valts och sparat här (välj samma färg i alla boxar i Bakgrund-kolumnen). Du kan också ändra teckensnittet för mallen för att överensstämma med formuläret i övrigt. Mera information hittar du bl.a. i den engelskspråkiga manualen. Under Importerade filer kan du ladda upp bildfiler/logon. Dina bildfiler sparas i ett gemensamt bildkartotek som andra i din användaromgivning har tillgång till. Logor som laddas upp vid formulärinställningar blir också automatiskt offentliga. Du kan göra bilder privata genom att ta bort kruxet vid Publik och Spara => Bildens ägare ändras till Din egen. Nu kan endast du se, använda och radera bilderna. I din Användarprofil kan du bl.a. ändra lösenord. Här kan du också ladda upp avsändaradresser om du t.ex. skall skicka ut en undersökning i någon annans namn. Fyll i adressen vid Avsändarens e-postadress => personen får ett meddelande om att godkänna detta varefter adressen inkluderas i din sändarlista (se avsnitt 7.2).

14 11. Exempelformulär 14

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Skapa enkäter i EvaSys

Skapa enkäter i EvaSys Skapa enkäter i EvaSys Innan du börjar I EvaSys skiljer man på formulär (questionnaires) och enkäter (surveys). Du jobbar i fyra steg. I det första ser du till att du har en questionnaire och i det andra

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10)

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Obligatoriska frågor Sid 4 Logga in i UTV5 Sid 5 Startsidan Sid 6 Starta kursutvärdering Sid 8 Skapa formulär Sid 12 Redigera formulär

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon Bussgods kundzon För att logga in behöver du ett lösenord som du får av Bussgods där du har kundnummer. Lösenordet kopplas till din e-postadress (den e- postadress du önskar använda). Gå in på http://www.bussgods.se

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Office 365. Vad är det?

Office 365. Vad är det? Office 365 Vad är det? Vad är Office 365? Om du sparar i Office 365 kommer du kunna fortsätta med ditt arbete var du än är så länge du har tillgång till en dator, en smartphone eller en surfplatta och

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, april 2014

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, april 2014 Artologik Survey&Report Nya funktioner, april 2014 1 Innehållsförteckning Nya användarrättigheter... 3 Gör respondentenkät anonym som standard... 4 Kopiera en enkät från en enkäts statussida... 4 Skapa

Läs mer

Snabbguide för lärare

Snabbguide för lärare Snabbguide för lärare Logga in i UTV5 Som lärare loggar du in med den lärarsignatur du har i schemat och ett lösenord. OBS! Instruktionen intill inloggningfälten gäller endast elever. Första gången du

Läs mer

Så här funkar Föreningsliv

Så här funkar Föreningsliv Så här funkar Föreningsliv Logga in Logga in på den adress du fått skickat till dig via mail. Använd det lösenord och användarnamn som du tilldelats. Kom alltid ihåg att logga ut när du skrivit färdigt,

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor Manual för Platsnytt rekrytering Urvalsfrågor Version 006-06-0 INNEHÅLL INNEHÅLL Logga in och navigera Hjälp 4 URVALSFRÅGOR Beskrivning urvalsfrågor 5 Urvalsfrågor 6 Avancerade urvalsfrågor 7-8 Poängvärde

Läs mer

SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3. Allmänt om SurveyXact

SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3. Allmänt om SurveyXact SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3 Allmänt om SurveyXact Flexibelt, webbaserat system 100% webbaserat system Inga lokala installationer av mjukvara eller kostnader för hårdvara Åtkomst via Internet

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey

Kursvärderingsenkät i KI Survey 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 160203 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong

Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong Datum Sida 28 juli 2011 1 / 19 Skapa test i Ping Pong OBS! Denna lathund utgår till stor del från Ping Pongs egna hjälptexter som finns att tillgå under knappen

Läs mer

Hogrefe TestSystem Web Edition. Manual HTS

Hogrefe TestSystem Web Edition. Manual HTS Hogrefe TestSystem Web Edition Manual HTS 1 Inloggning för testledare Gå till www.hts-admin.net med valfri webbläsare. För att logga in som testledare anger du ditt löpnummer och lösenord i de två rutorna.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Webbanmälan Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Webbanmälan... 1 1.1 Användningsområde... 1 1.2 Inställningar för Webbanmälan... 1 Fliken Anmälan... 1 Fliken Frågor... 2 Fliken E-post...

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOG IN 3 KONTOINFO 4 SKAPA UNDERSÖKNING 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOG IN 3 KONTOINFO 4 SKAPA UNDERSÖKNING 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOG IN 3 KONTOINFO 4 Inställningar 4 SKAPA UNDERSÖKNING 5 Skapa ny 6 Intern information 6 Frågeformulärets texter 6 Typ av undersökning 7 Öppen: 7 Generellt lösen: 7 ID/E-post: 7 Anonym

Läs mer

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben Publicera Y-bladet Innehåll Publicera Y-bladet...1 En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben...1 Logga in...2 Logga ut...2 Att lägga till en artikel till Y-bladet...3 Ändra ett inlägg...5

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Multiröstning och enkäter via Outlook eller Google Dokument

Multiröstning och enkäter via Outlook eller Google Dokument Multiröstning och enkäter via Outlook eller Google Dokument /Fredrik Wiberg Detta dokument beskriver två enkla sätt att via mail göra allt ifrån snabba omröstningar till mer avancerade enkäter. Båda metoderna

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Provverktyget i Fronter för lärare

Provverktyget i Fronter för lärare Provverktyget i Fronter för lärare Det här är en guide för att skapa ett prov i Fronter. Skapad: 2011-08-16 Innehåll Hur skapar jag ett prov i Fronter?... 3 IKT-pedagogiskt centrum... 20 2 Hur skapar jag

Läs mer

Nya funktioner i Survey&Report 4.1

Nya funktioner i Survey&Report 4.1 Nya funktioner i Survey&Report 4.1 Oktober 2013 1. Nytt gränssnitt på startsidan... 2 2. Organisationer... 2 3. Menyändringar... 7 4. Mallar sidhuvuden och sidfötter... 7 5. Lägga till och importera respondenter...

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till HJ:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1. Log-in Logga in till ServiceFirst på: www.servicef.com. Skriv in ditt användarnamn och lösenord Klicka på

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Messit Webb användarhandledning

Messit Webb användarhandledning Messit Webb användarhandledning Logga in Börja med att logga in i Generic Mobiles gränssnitt som heter Messit Webb, adress http://www.genericmobile.se/. Klicka på Kundlogin i menyn. Logga in genom att

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se Lärarsidan Lathund En produkt från Procogno AB www.procogno.se Innehållsförteckning Att tänka på innan du börjar med Lärarsida Logga in på Lärarsidan Hur du hittar uppgifter på Lärarsidan 5 Lärarsidans

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

För att skapa frågeformulär krävs det att personen har rättigheter som AIPAL-användarens ansvariga användare.

För att skapa frågeformulär krävs det att personen har rättigheter som AIPAL-användarens ansvariga användare. BRUKSANVISNING FÖR AIPAL 3.2.2015 1 ( 7 ) Till examensarrangörens ansvariga användare av AIPAL ATT SKAPA FRÅGEFORMULÄR BEGREPP I denna anvisning informeras om hur examensarrangörerna tar nationella responsfrågor

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan.

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan. ARTIKLAR En artikel är så att säga själva innehållet på webbsidan. Innehållet kan bestå av text och bild eller ett formulär, en anslagstavla eller liknande. Artiklar bygger på olika mallar. Man skapar

Läs mer