Introduktion till statistik för statsvetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till statistik för statsvetare"

Transkript

1 "Det finns inget så praktiskt som en bra teori" November 2011

2 Vad kursen handlar om Kurslitteratur Examination Betygssättning Betygskriterier Vad kursen handlar om är inte en sedvanlig introduktionskurs i statistik. Den innehåller mycket lite beräkningar. Dock kommer vi räkna. Den innehåller inga statistikprogram. Dock kommer vi använda dem. Den kan därför inte ingå som en delkurs i statistikutbildningen. Vad kursen skall ge är en känsla för statistisk förståelse och därmed hörande utredningsförmåga.

3 Vad kursen handlar om Kurslitteratur Examination Betygssättning Betygskriterier I skriften Statistics and Political Science ges en kort sammanfattning av hur Statsvetenskap och Statistik hänger ihop. Skriften börjar The word statistics in the German form at one time meant political science (like Staatskunde or Staatswissenschaft) and is derived from the Latin "status".... The Romans used "status" first to mean position, posture, situation, condition, and social status. Later it came to mean state or form of government as in "status rei publicae"... The word "Staat" comes into the German language in the 15th century.... Then in the 18th century appears "Statistik" (political science) constructed from "statist" and perhaps from the French "statistique" as well....

4 Vad kursen handlar om Kurslitteratur Examination Betygssättning Betygskriterier Böcker mm Föreläsningsanteckningar Dahmström, K. Från datainsamling till rapport att göra en statistisk undersökning. Körner, S. och Wahlgren, L. Praktisk statistik. Standard för bortfallsberäkning

5 Vad kursen handlar om Kurslitteratur Examination Betygssättning Betygskriterier Examination Kursen kommer att examineras dels via ett skriftligt prov som pågår i upp till 5 timmar. Detta prov kommer bestå av 8 förståelsefrågor som vardera ger maximalt 10 poäng. Det skriftliga provet ges efter avslutad kurs (oktober) samt ett i januari. Skriftliga prov därefter sammanfaller med tentamina när kursen ges nästa gång. Till det skriftliga provet kommer sedan ett "utvärderingsprov" värt upp till 20 poäng. Inlämnas tillsammans med det skriftliga provet. Examinationsformen kan komma att ändras till nästa kurs.

6 Vad kursen handlar om Kurslitteratur Examination Betygssättning Betygskriterier Betygssättning Efter avslutad kurs kan något av följande betyg erhållas Betyg Poäng A Utmärkt B Mycket bra C Bra D Tillfredsställande E Tillräckligt Fx Otillräckligt F Helt Otillräckligt 29 Erhållet betyg E-A kan ej uppgraderas. Betygen F-Fx innebär att ny tentamen måste göras vid nästa ordinarie tentamenstillfälle. Kompletteringar kan ej göras.

7 Vad kursen handlar om Kurslitteratur Examination Betygssättning Betygskriterier Betygskriterier A Studenten har på ett korrekt och välstrukturerat sätt besvarat frågan samt gjort en uttömmande analys av konsekvenserna. B Studenten har på ett korrekt och välstrukturerat sätt besvarat frågan samt gjort en mycket bra analys av konsekvenserna. C Studenten har på ett korrekt och välstrukturerat sätt besvarat frågan samt gjort en bra analys av konsekvenserna. D Studenten har på ett korrekt sätt besvarat frågan samt gjort en tillfredsställande analys av konsekvenserna. E Studenten har på ett mestadels korrekt sätt besvarat frågan samt gjort en tillräcklig analys av konsekvenserna.

8 Vad kursen handlar om Kurslitteratur Examination Betygssättning Betygskriterier En översikt av kursen

9 Data - vad är det? Mätningar, mått och figurer (empiri) Slumpvariabler, sannolikheter, mått och figurer (teori) Vilka begränsningar gäller för våra data Med data menar vi jämförbara mätningar av något slag. Det finns 4 olika typer av data som statistiker hanterar: 1 nominaldata: Mätningar kan klassifieras (bil, båt, stuga) 2 ordinaldata: Mätningar kan ordnas (bra, bättre, bäst) 3 intervalldata: Mätningar kan ordnas efter en skala (temperatur) 4 kvotdata: Mätningarna kan ordnas efter en skala med en väldefinierad nolla (längder, vikter, spänning)

10 Data - vad är det? Mätningar, mått och figurer (empiri) Slumpvariabler, sannolikheter, mått och figurer (teori) Mätningar D29-30 När mätningar har gjorts kan de se ut som en enda röra: Mätserie 1 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 Mätserie 2 1, 5, 4, 4, 4, 2, 1, 4, 5, 4, 1, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 5, 1 Mätserie 3 60, 60, 75, 65, 57, 57, 50, 65, 50, 39, 52, 46, 63, 70, 69, 63, 67, 67, 56, 57 Mätserie 4 169, 172, 159, 170, 154, 159, 184, 177, 181, 166, 170, 167, 164, 168, 174, 171, 175, 154, 162, 176

11 Data - vad är det? Mätningar, mått och figurer (empiri) Slumpvariabler, sannolikheter, mått och figurer (teori) Empiriska mått D43-56, KW69-80, 95-97, För att skapa någon ordning i röran beräknas olika mått: empiri balanseringspunkt (aritmetiskt medelvärde) spridning (varians) mittersta värdet (median) kvartilavstånd räckvidd (range) teori

12 Data - vad är det? Mätningar, mått och figurer (empiri) Slumpvariabler, sannolikheter, mått och figurer (teori) Figurer D32-42, 49-53, KW41-66, Olika typer av figurer är viktiga i statistik: empiri prickdiagram stolpdiagram kumulerat stolpdiagram histogram kumulerat histogram lådagram teori

13 Data - vad är det? Mätningar, mått och figurer (empiri) Slumpvariabler, sannolikheter, mått och figurer (teori) Slumpvariabel Prioritet 1 i statistik är att man gör klart för sig vad som mäts samt att man förmedlar detta till läsaren. Det som mäts kallas slumpvariabel och för våra 4 mätserier skulle dessa kunna vara X 1 = objekt X 2 = svar fråga 13 X 3 = temperatur i fahrenheit X 4 = längd hos rekryter

14 Data - vad är det? Mätningar, mått och figurer (empiri) Slumpvariabler, sannolikheter, mått och figurer (teori) Sannolikheter Vi intresserar oss oftast för frekvenser för olika typer av händelser Frekvensen 1-or i mätserie 1 kan skrivas = 1 20 ( ) = 1 n n j x j = 1 j n x i = x 1 i dvs n 0 =antal nollor= 8 och n 1 =antal ettor= 12 varför x 1 = 1 n ( ) = 1 n i x i = 1 n (n n 1 1) = 1 n j n j x j = n 1 n

15 Data - vad är det? Mätningar, mått och figurer (empiri) Slumpvariabler, sannolikheter, mått och figurer (teori) Sannolikheter (forts) Kvoten n 1 n kallas den relativa frekvensen för att få en 1:a och är en approximation på sannolikheten att få en 1:a. Är en sannolikhet en relativ frekvens? Känner du till andra typer av sannolikheter? Läs gärna artikeln Filosofiska perspektiv på risk och säkerhet av Sven Ove Hansson. Eller varför inte Tage Danielssons monolog om sannolikheter.

16 Data - vad är det? Mätningar, mått och figurer (empiri) Slumpvariabler, sannolikheter, mått och figurer (teori) Teoretiska mått För en given slumpvariabel X gäller: empiri aritmetiskt medelvärde varians median kvartilavstånd räckvidd teori E (X [ ) (väntevärde) E (X X ) 2] (varians) P (X < m) = 0.5 (median) P (X < q) = p (p:te kvartilen) max min

17 Data - vad är det? Mätningar, mått och figurer (empiri) Slumpvariabler, sannolikheter, mått och figurer (teori) Figurer För en given slumpvariabel X kan vi konstruera en eller flera av följande typer av figurer: empiri prickdiagram stolpdiagram kumulerat stolpdiagram histogram kumulerat histogram lådagram teori sannolikhetsfunktion fördelningsfunktion täthetsfunktion fördelningsfunktion lådagram

18 Jordbruk Valresultat Jordbruk och gödsel Bruttonationalprodukten Vad händer med våra pensioner Invandringen och utvandringen Hur tar man ett stickprov och gör en enkät Olika feltyper i statistiska undersökningar Some links Analys av en variabel D273, 352, KW Konfidensintervall och test Statistikdatabasen Välj länken: Jord- och skogsbruk, fiske Välj länken: Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, , Områdeskodning Exempel på en slumpvariabel X = producerat vete

19 Analys av två och fler variabler Konfidensintervall, test och anova Jordbruk Valresultat Jordbruk och gödsel Bruttonationalprodukten Vad händer med våra pensioner Invandringen och utvandringen Hur tar man ett stickprov och gör en enkät Olika feltyper i statistiska undersökningar Some links Statistikdatabasen Välj länken: Demokrati Välj länken: Riksdagsval valresultat efter region och parti mm. Antal och andelar. Valår Jämförelse av två värden Jämförelse av flera värden andel M = andel S andel V år 1 = andel V år 2 = andel V år 3

20 Jordbruk Valresultat Jordbruk och gödsel Bruttonationalprodukten Vad händer med våra pensioner Invandringen och utvandringen Hur tar man ett stickprov och gör en enkät Olika feltyper i statistiska undersökningar Some links Produktion vete som funktion av gödsel KW Enkel regressionsanalys Statistikdatabasen Välj länk: Miljö Välj länk: Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk efter region och växtnäringsämne. En slumpvariabel som beror av andra variabler X = producerat vete = konstant + gödsel

21 Jordbruk Valresultat Jordbruk och gödsel Bruttonationalprodukten Vad händer med våra pensioner Invandringen och utvandringen Hur tar man ett stickprov och gör en enkät Olika feltyper i statistiska undersökningar Some links Hur gör man prognoser av denna KW Tidsserieanalys Statistikdatabasen Välj länk: Nationalräkenskaper Välj länk: BNP från användningssidan (ENS95), försörjningsbalans efter användning. Kvartal 1993K1-2011K2 Fasta priser, BNP till marknadspris En variabel som beror av tiden kallas tidsserie Y t = BNP kvartal t där t = 1993:1, 1993:2,..., 2011:2

22 Jordbruk Valresultat Jordbruk och gödsel Bruttonationalprodukten Vad händer med våra pensioner Invandringen och utvandringen Hur tar man ett stickprov och gör en enkät Olika feltyper i statistiska undersökningar Some links Aspekter på befolkningsutvecklingen KW Demografi pensioner Demografisk analys har en bred grupp av externa användare, där departement och myndigheter är huvudanvändarna. Analyserna används också av media, studerande och allmänhet för att belysa olika frågeställningar och utvecklingstrender i samhället. Befolkningspyramiden

23 Jordbruk Valresultat Jordbruk och gödsel Bruttonationalprodukten Vad händer med våra pensioner Invandringen och utvandringen Hur tar man ett stickprov och gör en enkät Olika feltyper i statistiska undersökningar Some links Har Sverigedemokraterna rätt KW Demografi imigration Vi vill förbättra invandringspolitiken genom att resurser inriktas på att hjälpa människor på plats i sina hemländer istället för fortsatt massinvandringspolitik. Statistikdatabasen Välj länk: Befolkning Välj länk: Utländsk/svensk bakgrund

24 Urval och enkäter D Jordbruk Valresultat Jordbruk och gödsel Bruttonationalprodukten Vad händer med våra pensioner Invandringen och utvandringen Hur tar man ett stickprov och gör en enkät Olika feltyper i statistiska undersökningar Some links Det finns några enkla regler för hur man gör urval men ack så svåra att följa. 1 Definiera vad som skall mätas 2 Definiera vad som är populationen 3 Tag ett slumpmässigt urval

25 Urval och enkäter D (forts) Jordbruk Valresultat Jordbruk och gödsel Bruttonationalprodukten Vad händer med våra pensioner Invandringen och utvandringen Hur tar man ett stickprov och gör en enkät Olika feltyper i statistiska undersökningar Some links När urvalet är gjort skall variabler mätas och detta innebär ofta att frågor skall ställas 1 Sakfrågor 2 Attityd och åsiktsfrågor 3 Matrisfrågor (D164) 4 Känsliga frågor (D ) 5 Retrospektiva frågor Varje typ av fråga har sina problem att lösa.

26 Enkäter och dess frågor Formalia Jordbruk Valresultat Jordbruk och gödsel Bruttonationalprodukten Vad händer med våra pensioner Invandringen och utvandringen Hur tar man ett stickprov och gör en enkät Olika feltyper i statistiska undersökningar Some links Sakfrågor är frågor som rör faktiska förhållanden som kön, ålder, boplats osv Attityd och åsiktsfrågor rör hur personen ställer sig i olika situationer såsom partival, uppfostran, invandring osv Matrisfrågor är frågor som i förenklingssyfte satts upp i tabellform. Känsliga frågor är frågor där man kan förvänta sig ett icke sanningsenligt svar Retrospektiva frågor ger ofta inte svar på hur det var utan hur man nu ser på då.

27 Olika typer av fel D , S9-25 Jordbruk Valresultat Jordbruk och gödsel Bruttonationalprodukten Vad händer med våra pensioner Invandringen och utvandringen Hur tar man ett stickprov och gör en enkät Olika feltyper i statistiska undersökningar Some links Varje undersökning innehåller fel av olika slag. Detta oavsett om man studerat ett register eller ett urval. De vanligaste felen i undersökningar är 1 Urvalsfel 2 Täckningsfel 3 Bortfallsfel (inkluderande partiella) S Mätfel 5 Bearbetningsfel

28 Jordbruk Valresultat Jordbruk och gödsel Bruttonationalprodukten Vad händer med våra pensioner Invandringen och utvandringen Hur tar man ett stickprov och gör en enkät Olika feltyper i statistiska undersökningar Some links StaTrek StatPac Open Educational Resources

Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader

Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader EXAMENSARBETE 2005:112 CIV Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader En studie i samarbete med Nolia AB ANDREAS ANDERSSON MATTIAS JOHANSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Regressionsanalys av tillströmningen till svenska universitet och högskolor. Lisa Wimmerstedt i

Regressionsanalys av tillströmningen till svenska universitet och högskolor. Lisa Wimmerstedt i Regressionsanalys av tillströmningen till svenska universitet och högskolor -en studie av variationen i antalet inskrivna studenter Lisa Wimmerstedt i Syftet med Sveriges utbildningssystem är att göra

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015

Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015 Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015 Innehåll 1. Beskrivning av data 2. Grundläggande sannolikhetsberäkningar 3. Fördelningar 3.1 Diskreta fördelningar

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga)

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga) 1. Typer av enkätfrågor - När man gör en frågeformulär, vill man gärna få den att påminna om vanlig interaktion dvs man frågar inte svåra och/eller delikata frågor i början, utan först efter att ha samtalat

Läs mer

Molnbaserade tjänster

Molnbaserade tjänster LIU-IEI-FIL-G--10/00630--SE ISRN-nr Molnbaserade tjänster organisations- och användarpåverkan Cloud services impact on organizations and users Johan Mattsson Stefan Nyman Höstterminen 2010 Handledare Anders

Läs mer

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

Konsulter inom samhällsutveckling

Konsulter inom samhällsutveckling RAPPORT 2010-06-30 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra

Läs mer

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2009 Faktorer som påverkar val av betalningsmedel - En studie av privatpersoners och handlares syn på kort och kontanter Författare

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 6 1.3

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 3 maj - 15 maj 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 180 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter Mars 2002 innehåll Bakgrund.................................................................3 Testinformation...........................................................4 Historik och beskrivning....................................................4

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Vad krävs för att köpa ett företag?

Vad krävs för att köpa ett företag? Vad krävs för att köpa ett företag? kandidatuppsats VT2010 Seminariearbete kandidat i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet vårterminen 2010 Handledare: Anders

Läs mer

Vilka faktorer förklarar skillnader i småhusprisutvecklingen i städer utanför storstadsregionerna

Vilka faktorer förklarar skillnader i småhusprisutvecklingen i städer utanför storstadsregionerna Vilka faktorer förklarar skillnader i småhusprisutvecklingen i städer utanför storstadsregionerna - Analys av tio medelstora städer Sofie Pettersson Copyright Sofie Pettersson, 2014 Tel: 073 0984262 E-mail:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nationella provet i Engelska A - rättvisande eller inte?

EXAMENSARBETE. Nationella provet i Engelska A - rättvisande eller inte? EXAMENSARBETE 2010:068 Nationella provet i Engelska A - rättvisande eller inte? - en attitydundersökning av gymnasieelevers upplevelse av rättvisegraden hos de nationella proven i Engelska A Kristina Bergdahl

Läs mer

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring?

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? En enkätstudie bland Folksams bilförsäkringskunder Linnea Eriksson Madeleine Jönsson Louise Svensson SLU, Institutionen för ekonomi Thesis 516 Företagsekonomi

Läs mer

Motorsågskörkortet En utvärdering av Skogsstyrelsens motorsågsutbildning vid Frossarbo kursgård 2005-2007

Motorsågskörkortet En utvärdering av Skogsstyrelsens motorsågsutbildning vid Frossarbo kursgård 2005-2007 SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2008:9 Motorsågskörkortet En utvärdering av Skogsstyrelsens motorsågsutbildning vid Frossarbo kursgård 2005-2007 Evaluation of the Swedish Forest Agency s course in

Läs mer