Klart att vi ska ha ett ungdomsforum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klart att vi ska ha ett ungdomsforum"

Transkript

1 30 maj SPECIALTIDNING FÖR KOMMUNALS KONGRESS 2013 Klart att vi ska ha ett ungdomsforum Sektion och avdelning avslog kravet, kongressen röstade för. Nu blir det ett Kommunals ungdomsforum

2 Kongressbeslut Torsdag 30 maj 2013 Lycka till med resan in i framtiden. Anders Hagberg TANDVÅRDSFÖRSÄKRING I MEDLEMSAVGIFTEN Kommunal menar att frågan om tandvårdsförsäkringen är mycket angelägen att driva politiskt men att förbundet inte har ekonomisk möjlighet att införa en försäkring i medlemsavgiften. Kongressen avslog därför sju motioner i ärendet. FRIVILLIG TANDVÅRDSFÖRSÄKRING I fem motioner yrkades att förbundet tar fram en kollektiv tandvårdsförsäkring. I en motion yrkades även att försäkringen ska bekosta minst 50 procent av den faktiska tandvårdskostnaden. Kongressen menade att förbundet i samverkan med LO-förbunden och Folksam kan ta fram förslag om en sådan försäkring. Innan dess kan kongressen inte ta ställning till frågan i motionerna som därför avslogs. TANDVÅRD EN KLASSFRÅGA Att prioritera tandvård är en klassfråga och Kommunal bör ta fram förslag till en tandvårdsförsäkring yrkades i tre motioner. Kongressen biföll motionerna. Ni vet inte vad som väntar er. Annelie Nordström FOLKSAMS ALLRISKFÖRSÄKRING Kongressen avslog en motion om att Folksams allriskförsäkring ska ingå i medlemsavgiften. MEDLEMSFÖRSÄKRINGEN Villa-/bostadsrättsförsäkring bör inte införas i medlemsförsäkringspaketet ansåg kongressen som avslog en motion. SNABBARE SJUKVÅRD Sjukhuspersonal bör få snabbare sjukvård och avgiften bör ingå i förbundets försäkringar yrkades i en motion. Motiveringen var att sjukhuspersonalen är liten och bemanningen på sjukhusen sårbar. Kongressen höll inte med. Problemet måste lösas genom arbetsmiljökrav och förhandlingar. Motionen avslogs. BEGRAVNINGSFÖRSÄKRING Kongressen avslog en motion om begravningsförsäkring med motiveringen att alla i dag har möjlighet till en värdig begravning även om man helt saknar ekonomiska medel. JÄMSTÄLLD ARBETSSKADEFÖRSÄKRING Kommunal ska verka för en jämställd arbetsskadeförsäkring och att synliggöra skillnaderna mellan beviljade arbetsskador i kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper, ansåg en motionär. Kongressen biföll motionen. ARBETSSKADOR I KVINNOYRKEN Det ska vara lättare att få sin osynliga skada godkänd och förbundet ska verka för att förslitningsskador erkänns som vilken sjukdom som helst. Det skrev en motionär. Problematiken har uppmärksammats i flera utredningar och förbundet följer vad som händer. Därmed ansågs motionen besvarad. SJUKBEGRÄNSNINGSPERIODER Sjukdelen i Kommunals försäkring bör ses över och kvalifikationstiden minskas om det finns utrymme för det. Det ansåg kongressen som svar på en motion i ärendet. TILLÄGGSDIAGNOSER Kommunal ska se över och eventuellt utöka diagnosdelen i sjukförsäkringen samt undersöka möjligheterna till ersättning för vissa specificerade diagnoser. Det beslutade kongressen som därmed biföll två motioner. ÄNDRADE ARBETSUPPGIFTER Arbetskamrater bör inte vara involverade i omplaceringar. Det anser förbundet och kongressen avslog därmed en motion som yrkade på motsatsen. LÅNGTIDSSJUKSKRIVNA Kongressen avslog en motion som bland annat yrkade på att sjukskrivna ska hjälpa andra sjukskrivna. ATT SLIPPA ANSÖKA Den som är sjuk ska inte själv behöva ansöka om ersättning från AGS eller AGS-KL. Det anser en motionär. Förbundet studerar ett pilotprojekt som LO bedriver på ett av Sveriges största företag. Motionen ansågs därmed besvarad. SKYDDA DEN SJUKSKRIVNA Motionären vill att Kommunal bättre ska skydda dem som är sjukskrivna och se till att de får bättre ersättning. Förbundet har dock engagerade, intresserade och välutbildade försäkringsinformatörer som kan informera om regelverk och ge stöttning. Därmed ansågs samtliga fyra att-satser besvarade. NY FÖRBUNDSSTYRELSE VALD Följande personer valdes till Förbundsstyrelse: Christina (Tina) Dahlström, Sofia Eriksson, Ewa Glimhed, Per-Albin Halldin, Maj Karlsson, Susanne Karlsson, Rolf Larsson, Cecilia (Cilla) Ljungkvist, Esef Mehanovic, Håkan Nilsson, Lotta Olesen-Rosén, Mona Persson, Cecilia (Cilla) Rohdin, Marcelo Rojas, Anne-Li Rosengren och Sara Sjödin. HÖJD A-KASSA A-kasseersättningen bör höjas till 90 procent när ekonomin tillåter det. Det ansåg kongressen och biföll fyra motioner om höjd a-kassa. RAMTID Förläng ramtiden för nystartsjobb med till exempel månader, krävdes i en motion. Men Kommunal anser inte att nystartsjobb är en bra åtgärd för att hjälpa arbetslösa och kongressen avslog motionen. RAMTID PÅ ETT ÅR Ramtiden ska räknas på helår, ansåg en motionär. Kongressen avslog motionen. BYTA BERÄKNINGSGRUND Veckor för a-kasseuträkning ska vara måndag till fredag för timanställda yrkades i en motion. Men övertidsersättning räknas inte per vecka för timavlönad och kongressen avslog motionen. 75-DAGARSREGELN Kommunal ska verka för att 75-dagarsregeln slopas menade en motionär och en annan ville att Kommunal verkar för förändringar av regeln. Kommunal arbetar för förändringar, men det kan finnas skäl att villkora ersättningsrätten för varaktiga deltidare, menade kongressen och ansåg den första motionen besvarad och biföll den andra. AKTIVITETSSTÖD Kongressen avslog en motion om att behålla a-kassedagarna och låta aktivitetsstödet ta över. STUDENTER MED A-KASSA Medlemmar ska kunna studera och ha a-kassa samtidigt menade en motion som ansågs besvarad eftersom Kommunals a-kassa redan godkänner studier på upp till 50 procent av heltid. Flera spännande omröstningar. Ett av dessa resultat. 98 Ja 99 Nej 4 avstår FAS 3 Kommunal ska visa att man inte accepterar FAS 3 och verka för en avveckling. Två motioner med den lydelsen fick bifall. I att-satser ville en av motionärerna att Kommunal ska se till att ABF och även Kommunals samarbetspartners upphör att utnyttja människor i FAS 3. Kommunal kan framföra synpunkterna men största effekt ger det om facket lokalt påpekar detta, menade kongressen. A-KASSAN A-kassan borde vare kontrollinstans för de medlemmar som nyttjar a-kassan tyckte en motionär. Kongressen påpekade bland annat att det skulle betyda oerhört ökade administrativa kostnader för a-kassan och avslog motionen. FLERSPRÅKIGT PÅ A-KASSAN A-kassan ska verka på de språk som är relevanta för våra medlemsgrupper samt eftersträva breda kunskaper hos sin personal detta biföll kongressen. Däremot avslogs begäran att a-kassan ska kartlägga vilka språk medlemmarna vill använda i kontakt med a-kassan och att den första punkten skulle vara verkställd inom tre år. TÄTARE INTERNATIONELLT SAMARBETE ville en motionär se med likartade föreningar utanför EU och med länder som inte har den fackliga tryggheten. Kongressen ansåg motionen besvarad eftersom Kommunal redan samarbetar internationellt med 118 förbund i 40 länder. MER INTERNATIONELLT En motionär efterlyste en plan för kollektivt internationellt solidaritetsarbete i avdelningar och sektioner och en annan motionär ville se att det internationella arbetet får större plats i verksamhetsplaneringen. Frågan ansågs besvarad eftersom arbete pågår med att revidera och uppdatera förbundets internationella riktlinjer. Kongressen antog förbundsstyrelsen beslut och därmed ansågs motionerna i ärendet vara besvarade. Ett uttalande bifölls för Irans fängslade arbetare, ärendet skickas till beredningsutskottet. VAL AV REVISORER Som revisorer valdes Rolf Olsson, Jörgen Olsson och Jeanette Nordström. REVISORSSUPPLEANTER Som revisorssuppleanter valdes Eivor Sandström, Hans-Göran Steneryd och Per Carlsson. AUKTORISERAD REVISOR Som auktoriserad revisor för 1 år valdes Lena Svensson, PWC. VAL AV ERSÄTTARE Som ersättare för 1 år valdes Sune Jonsson, PWC. VINSTER I VÄLFÄRDEN Två motioner bifölls som gick ut på att Kommunal kritiskt ska utvärdera och hitta alternativ till nuvarande marknadsmodeller, att Kommunal ska verka för en non-profitprincip och att Kommunal ska initiativ till en kampanj mot vinster i välfärden tillsammans med LO.

3 Nej från sektionen, nej från avdelningen, ja från kongressen. Nu ska Kommunal upprätta ett ungdomsforum. Patrik Enkvist, ombud, Kommunal Västerbotten

4 Hyllningar till kulturpristagare Stående ovationer och applåder som aldrig ville ta slut. Idag hyllade kongressen kulturstipendiaterna, som traditionsenligt presenteras under kongressen. Stämningen var hög i kongressalen när Annelie Nordström presenterade årets kulturstipendiater, fem stycken medlemmar belönades för olika insatser för kultur och demokrati. Kommunals demokrati- och solidaritetspris var det första priset som delades ut, ett pris som ska gå till medlemmar som värnar demokratiska rättigheter och har en drivkraft att förändra vardagen, bland annat för utsatta barn. Priset delades mellan Ulla Lindberg som har engagerat sig för barn och unga i Kenya och Britt Wireland Sorpola som på plats hjälper de allra fattigaste barnen i Rumänien. Eldsjälspriset, som ska tilldelas en medlem som sprider kultur och inspirerar andra till att utöva kultur, gick till Ulrika Ekman som arbetar med kultur i den dagverksamhet där hon är anställd. Kommunals Kämpepris följde med när Kommunal och Lantarbetareförbundet gick ihop och ska gå till medlemmar som har bidragit till att bevara eller utveckla ett kulturellt arv. Kommunals mesta kulturförkämpe Suzanne Lazar var den som utsågs till vinnare. - När man tänker på kultur och Kommunal då tänker man på henne, sa Annelie Nordström. Hon fick priset för det grävprojekt hon leder, Hemtjänstens historia, där hon bjudit in medlemmar att skriva om sitt yrke. Sista priset som delades ut var Kommunalarnas pris, där vinnaren röstas fram av medlemmarna. Efter en omröstning på webben stod det klart att den som medlemmarna ville belöna med priset var Krister Kronlid, för boken Morfar föddes i en diktatur. Redan för en månad sedan delades Kommunals stora kulturpris ut till filmregissören Gabriela Pichler. Hon kom också till kongressen för att få hålla ett tacktal. - Det här priset gör att jag slipper ägna mig åt att filma trams, jag kan koncentrera mig på de berättelser jag vill förmedla, sa hon i talet.

5 Nya FS Samtidigt i Skellefteå

6 Vinnarlabbet - torsdag

7 Vinnarlabbet Detta är dagens lista över applådtoppen i Vinnarlabbet. Med en dag kvar av kongressen, är det spännande vem som kommer att toppa den sista listan.

8 De som är rädda för att förlora jobbet blir också rädda för att höja sina röster.

9 Bilder från torsdagens kongress. Foto: Fredrik Sandin Carlson

10 Torsdagsmorgonen på kongresssen började för flera med intressanta småmöten och diskussioner mellan bänkraderna.

11 Vilket såklart även gällde vår kära ordförande. Och alla ni andra också för den delen.

12 Avspänd koncentration precis innan start.

13 Dynamisk symbios av tre temperament...eller så här, bland vänner kan man helt enkelt vara sig själv precis som de ska vara. Kongressens tredje dag kan starta.

14 Somliga går med trasiga skor fick starta Allsången.

15

16 - Besparingarna bränner bakom skulderbladen. Poeten och kallskänkan Jenny Wrangborg läste dikter som kom nära.

17 Annelie Kramar om Kommunals kulturpristagare Gabriella Pilcher regissör till filmen Äta, Sova, Dö!

18 Tusen tusen tack, nu kan jag fokusera på de historier jag vill berätta, sa en rörd och glad pristagare.

19 Två vinnare i demokrati- och solidaritetetspriset, Ulla Lindberg och...

20 ... Britt Wireland Sorpola.

21 Fler rörda och glada pristagare värda alla respekt och uppskattning Ulrika Ekman..

22 och Suzanne Lazar.

23 Tacktal av Krister Kronlid.

24 XXxxxxxxxxxxx Podiet äntrades sedan av Karl Petter Thorwaldsson.

25 XXxxxxxxxxxxx

26 många kloka talare tog sedan plats när frågan om vår framtida välfärd XXxxxxxxxxxxx diskutterades.

27 XXxxxxxxxxxxx

28 XXxxxxxxxxxxx

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Svenska Kommunalarbetareförbundet Organisationsnummer 802001-7888 INLEDNING Kommunal fortsatte att vara en växande fackförening 2013. För andra året i rad gick vi med plus. Nu

Läs mer

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Till Personalrum eller anslagstavla K OMMUNAL Sektion Syd 2015-05-10 NR 4 ÅRG 24 Innehåll: Sida: Utökad bemanning 2 Fritidsförsäkringen

Läs mer

Försäkringar. Sikte på säkrare jordbruk. nr 2 16 februari 2009

Försäkringar. Sikte på säkrare jordbruk. nr 2 16 februari 2009 nr 2 16 februari 2009 Försäkringar På ledarforumet Kompass samlades sektions- och avdelningsordförande på Münchenbryggeriet i Stockholm. Diskussionerna gick varma om konjunktur, organisationsförändringar

Läs mer

AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF)

AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF) AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF) Motionerna AVF 1 AVF 25 MOTION AVF 1 Byggnads Västerbotten För tidigare medlemmar i Bleck och Plåt så ingår hemförsäkringen i medlemskapet, Plåtförtroendemannaklubben

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Dagordningens punkt 29 Försäkringar

Dagordningens punkt 29 Försäkringar Dagordningens punkt 29 Försäkringar Medlemsförsäkringar motion 130, 131, 132, 133, 134 och 135 Motion 130 Avdelning Järfälla Motionär Veikko Kiminki Ekonomisk trygghet för våra medlemmar Många av våra

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Rickard tänder på julen

Rickard tänder på julen 7 Dec 2009 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Rickard tänder på julen Sid 26-27 Ansökte att få skjuta b i l j e t t k o n t r o l l a n t e r Sid 3 Regionens miss kostade

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Fotograf: Rolf Sar viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Målet var att få

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Bullerbarn möts med lugna ord

Bullerbarn möts med lugna ord MEDLEMSTIDNING FÖR Nr 5 NOVEMBER 2013 ÅRGÅNG 2 BERGSLAGEN Bullerbarn möts med lugna ord SIDAN 7 Välfärden kräver höjda statsbidrag SIDAN 4 Hattfabrik rätt plats för konst SIDORNA 10 11 Deras barn ska bli

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation

Dagordningens punkt 18 Vår organisation Utlåtande Medlemsavgift och medlemsförsäkringar motionerna B200 B246, utom B215 2:a attsatsen och B246 2:a att-satsen Förbundets ekonomi Förbundsstyrelsen har gett ekonomikommittén i uppdrag att inför

Läs mer

Brister vändes till något bra

Brister vändes till något bra Medlemstidning för Kommunal Öst nr 1 2015 årgång 7 Brister vändes till något bra Sidorna 8 9 Anslagstavlan Tack vare facket Kryss & sudoku Sista ordet Ingång Eva Fornefors, lokalkontorschef, Kommunal Öst

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011 medlemsförsäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar De brinner faktiskt för försäkringar Han har Sveriges farligaste jobb Starta eget? Tänk på detta Sid 4 Sid 6 Sid 8 Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer