VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari - 31 december 2009.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari - 31 december 2009."

Transkript

1 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari - 31 december Året som gått. Verksamhetsåret 2009 är ännu ett innehållsrikt år för Föreningen Nordens lokalavdelning i Luleå. Medlemsutvecklingen har stagnerat, men samtidigt har medlemskadern föryngrats något. Våra medlemsmöten är fortsatt välbesökta och uppskattade! I en stad av Luleås finns många konkurrerande arrangemang. Möjligheterna till ekonomiskt stöd har något förbättrats genom Föreningen Nordens avtal med Vuxenskolan. Lokalkostnaderna fortsätter att öka och konkurrensen om lämplig centralt belägen lokal är stor. Endast program skickas ut med brev. Påminnelser och övrig information till medlemmarna skickas med e-post, vilket tyvärr innebär, att den inte alltid når alla medlemmar. Styrelsen Ordinarie ledamöter Lillemor Karlström, ordförande Kyllikki Kenttä, vice ordförande Betty Carlsson, kassör Paula Nilsson Huss, sekreterare Ove Bucht Jan Höök Hans Zackari Ersättare Carin Dufberg Viola Engström Programgrupp Kyllikki Kenttä, sammankallande Paula Nilsson Huss Betty Carlsson Jan Höök Rolf Johansson Revisorer Ordinarie Bertil Henriksson Rolf Johansson Ersättare Allan Sundberg Valberedning Sven Pettersson, sammankallande Eila Pettersson Börje Nilsson Styrelsesammanträden 7 protokollförda sammanträden har genomförts under kalenderåret: 14 januari, 10 februari,10 mars, 28 april, 26 maj, 25 augusti och 11 november. Årsmötet

2 2 ägde rum i Ripan, 10 februari. Ett 40-tal personer deltog. Förhandlingarna leddes av Sten Wallo. Elsa Andersson var sekreterare vid mötet. För kvällens programinslag svarade Rolf Johansson som visade bilder och berättade om en resa till Oravais och krigsskådespelet till minne av Oravais blodiga dager. PROGRAMVERKSAMHET Ensamkommande flyktingbarn i Luleå. Vårens program inleddes med besök av enhetschef Magnus Johansson som berättade om ensamkommande flyktingbarns öde och framtid. Ett 20-tal medlemmar lyssnade till ett tankeväckande föredrag. Nattens häxor. 11mars berättade regissören Gunilla Bresky med bilder om arbetet med dokumentärfilmen Nattens häxor, de modiga, kvinnliga, sovjetiska bombpiloter som opererade under andra världskriget. Nordiskt gästabud firades 23 mars med laxsoppa. Åke Larsson underhöll med trafikfrågor. Studiebesök i Viktoriahamnen. 20 april ägde ett välbesökt studiebesök rum i Viktoriahamnen. Deltagarana bussades omkring på det stora området med hamnchefen leif Åberg som kunnig guide. 17 maj firades Norges nationaldag Hemvärnets musikkår tågade längs Storgatan och spelade utanför länsmuséet. Ta hölls av fullmäktiges ordförande Magaretha Bladfors Eriksson, musiechefen Curt Persson och Norges tidigare honorär konsul i Luleå, Ebbe Wikberg. Pekka Helles underhöll i museikaféet, där kaffe och blötkaka serverades. Krigsoperan i Haparanda 4 juli såg medlemmar från Piteå och Luleå tillsammans med finska nordenvänner Krigsoperan. På väg från Luleå guidade Rolf Johansson i Månsbyn och Kalix. Innan kvällens föreställning åt vi en god middag på Minerva, Sverigefinska folkhögskolans matsal. Surströmmingsfest 14 september Traditionell Surströmmingsfest med Pekka Helles som underhållare. 26 september Piteåbor på besök. Tyvärr kom inga gäster från Boden och Kalix. Årets nordist i Luleå, Ebbe Wikberg berättade engagerat om äventyr på Nordkalotten och i Barentsregionen. Lars Isaksson informerade om Pite nya föreläsningsförening. 14 oktober Om Äldrevården på Island och Färöarna, i Uleåborg och Luleå och om socialt företagande för äldre berättade projektledaren Marianne Pedersen för ett 30 tal åhörare. Kura skymning, 9 november Firades traditionsenligt i samarbete med stadsbiblioteket. Arrangemanget stöttades också ekonomiskt av Luleå riksteaterförening. Drygt 100 personer deltog. Kvällens uppläsare var gästskådespelaren vid Norrbottensteatern Frej Lindqvist. Han berättade om sin kommande bok och läste även ur Fänrik Ståls sägner..

3 3 23 november skulle föreningen ha gästats av hälsogurun Maija Ruisniemi, som skulle ha informerat om nya trender under rubriken Ska vi ligga i på spikmattan och äta fett? Tyvärr fick Maija på grund av en olycka förhinder. Kvällen räddades av Jan-Erik Åhman som informerade om Föreningen Nordens engagemang i klimatfrågan och anknöt till sina resor till Svalbard. 14 december samlades vi vid julgröten och underhölls av Jonas Björnström med gästartist. ÖVRIGA AKTIVITETER Ordförande har i olika sammanhang lämnat information till andra organisationer om Föreningen Norden. I april ansvarade lokalavdelningen för delar av programmet för en ungdomsgrupp från Murmansk som med finansierats av Nordiska ministerrådet. Besöket hade planerats tillsammans med FN-föreningen i Luleå. Kyllikki Kenttä representerade i Kulturens hus, i samband med att skolor inbjudits till information om Märkesåret Med film utställningar och teater fick eleverna uppleva hur livet var för 200 år sedan. ÅRETS NORDIST 2009 Lokalavdelning utsåg Ebbe Wikberg till Årets Nordist i Luleå 2009 för engagerat och ihärdigt arbete med att på Nordkalotten och i Barentsregionen utveckla besöksnäringen och sprida kunskaper runt om i världen om det verkliga Norden. REPRESENTATION Från vår lokalförening deltog följande personer i Föreningen Norden Norrbottens distriktsstämma, som genomfördes i Luleå 7 mars: Kyllikki Kenttä, Betty Carlsson, Paula Nilsson Huss, Ove Bucht, Hans Zackari och Marja-Liisa Kopsala. Jan-Erik Åhman deltog som ledamot i distriktsstyrelsen och Jan Lundgren som ersättare i densamma. Lillemor Karlström deltog som ledamot i valberedningen. Ordförande har tillsammans med verksamhetsledaren Marit Lamberg och Rolf Johansson deltagit i möten som handlat om den romska befolkningens villkor i Luleå. Samtliga Nordkalottländer har varit representerade vid Karesuandogängets möten 9-10 maj och augusti på hotell Ylläs Saaga i Kolari. I augusti diskuterades bl.a. vilka frågor som var viktiga för Köpenhamnsmötet. Vissa justeringar gjordes i uttalandet från Nordkalottkonferensen i Haparanda, augusti Mötet i maj fokuserade på Nordkalottkonferensen Hur lyckas vi få ungdomarna stanna i regionen eller återvända till sina hemtrakter efter studier? Hur kan vi öka regionens attraktivitet för nya, inflyttande Nordkalottinvånare; ostörd natur mot gruvdrift? Hurudan beredskap har kommunerna eller företagen att ta emot utländska inflyttare? Hur kan företagen försäkra att utländska praktikanter och utbytesstudenter stannar kvar i området? Vad behövs det för att få nykomlingar bosätta sig här? Hur tar man hänsyn till redan bofasta minoriteter i området? Syftet är att klargöra för lokala nordkalottinvånare vilka utmaningar de nya näringarna och nya anställningarna innebär för Nordkalotten. Deltagarna behandlar följande teman i mindre arbetsgrupper som fortsatt att jobba under vintern: 1. Integrering av immigranter i samhället 2. Kommunernas insatser för att öka regionens attraktionskraft 3. Företagens samhällsansvar i samband med rekrytering av arbetskraft utanför regionen. 4. Lokalbefolkningens attityder och vad behövs för att ändra dem.

4 4 Ove Bucht ingår i grupp 2 och Lillemor Karlström i grupp 4. Vid Freds-och miljödagarna i Luleå augusti deltog från styrelsen Lillemor Karlström och Viola Engström. Sveriges Nordkalottkommitté var arrangör. MEDLEMMAR EKONOMI Medlemsavgiften höjdes Fortsatta ansträngningar för att hitta nya källor till finansiering av verksamheten är nödvändiga. Kommunen beviljar inte årsbidrag till föreningen. Föreningen Norden i Sverige har avtal med Vuxenskolan, vilket i någon mån förbättrat det ekonomiska läget. År Intäkter , , , , , , ,00 Kostnad , , , , , , ,00 Resultat , , , , , , ,00 SLUTORD Styrelsen för Föreningen Norden i Luleå vill rikta ett hjärtligt tack till Föreningen Norden i Norrbotten, Föreningen Norden i Sverige, Kulturförvaltningen/stadsbiblioteket, Luleå Finska Förening, FN-föreningen, Sveriges Nordkalottkommitté, Norrbottens läns landsting, Vuxenskolan och övriga som bidragit till ännu ett framgångsrikt verksamhetsår. Styrelsen vill också särskilt uppmärksamma arbetsinsatsen från ersättarna Carin Dufberg och Viola Engström. Sist, men inte minst, tackar vi alla medlemmar, som genom flitigt deltagande i olika evenemang stimulerar i oss i styrelsen till nya tag och fortsatta aktiviteter. Luleå i januari 2010 Lillemor Karlström Kyllikki Kenttä Betty Carlsson Paula Nilsson Huss Jan Höök Hans Zackari Ove Bucht

5 Förslag till dagordning vid årsmöte för Föreningen Nordens lokalavdelning i Luleå Dag: Måndag 8 februari 2010 Tid: Lokal: Kyrkans hus 1. Årsmötets öppnande. 2. Fastställande av dagordning. 3. Utlysande av årsmötet. 4. a/ Val av ordförande för årsmötet. b/ Val av sekreterare. 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 6. Behandling av a/ verksamhetsberättelse 2009 b/ ekonomisk berättelse 2009 c/ revisionsberättelse 2009 d/ fastställande av resultat och balansräkning 2009 e/ ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. Förslag: 7 ordinarie, 2 ersättare, oförändrat. 8. Val av ordförande för en tid av 1 år. 9. Val av övriga ledamöter i styrelsen a/ ordinarie och b/ ersättare. 10. Val av revisorer a/ordinarie b/ ersättare 11. Val av 5 ordinarie ombud till Föreningen Nordens distriktsstämma, lördag 30 mars i Luleå. 12. Val av valberedning Medlemsavgift Styrelsen föreslår oförändrade för enskild medlem 200:-, första året 150:- och för familjemedlem 50:-, första året 25:-. Avgift för stödjande medlem beslutas av styrelsen. 14. Ärenden från styrelsen. 15. Motioner. 16. Avtackningar - övrigt 17. Årsmötets avslutning. Fikapaus med överraskning. Årsmötet avrundas med att bibliotekarie Jan Olofsson med anledning av Runebergsdagen, 5 februari, berättar om skalden. Välkomna!

6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN NORDENS UMEÅAVDELNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN NORDENS UMEÅAVDELNING FÖRENINGEN NORDENS UMEÅAVDELNING FUNKTIONÄRER LEDAMÖTER I STYRELSEN Jan Bergman, ordförande Eva Conradzon, vice ordförande Esa Norojärvi, kassör Kristin Stenmark, sekreterare Malin Eriksson Kaarina Streijffert

Läs mer

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014...

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 1 2 Program, handlingar och möteslokal... 3 Praktisk information... 5 Deltagarförteckning... 6 Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 7 Verksamhetsberättelse 2013-2014... 8 Projekt som verksamheten

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING

ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING Årsmöte 2011 2011-11-14. HA Justerat per mail ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING Plats: Gevågs bystuga Närvarande: Uno Werner, Harriet Augusén. Thomas Mårtensson, Börje Nilsson, Sture Wennerberg. Laila

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Gislaveds Arbetarekommuns Årsmöteshandlingar 2015-03-19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 med ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse och fullmäktigegruppens rapport Förslag till dagordning vid årsmöte med

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

Arbetets museums vänförening

Arbetets museums vänförening Arbetets museums vänförening 1 Arbetets Museums Vänförening Årsmöte 11 april 2015 Klockan 11.30 på Arbetets museum, Norrköping Lokal: Alvarummet, plan 6 Förslag till Dagordning 1. Mötets öppnande samt

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Årsmöte 13 mars 2010 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande Peter Hasch, ordförande Arbetets söner unisont 2. Parentation 3. Fastställande av dag- och

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Bollebygds Socialdemokrater inbjuder till ÅRSMÖTE 2014. Onsdag 5 mars kl 18.30 är du hjärtligt välkommen!

Bollebygds Socialdemokrater inbjuder till ÅRSMÖTE 2014. Onsdag 5 mars kl 18.30 är du hjärtligt välkommen! Verksamhetsberättelse 2013 Bollebygds Arbetarekommun Bollebygds Socialdemokrater inbjuder till ÅRSMÖTE 2014 Onsdag 5 mars kl 18.30 är du hjärtligt välkommen! Vi träffas på Nedergårdens Kafé och Restaurang

Läs mer

Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus

Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 1 2012 Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus Läs styrelsens verksamhetsberättelse på nästa uppslag och framåt, valberedningens

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby

STÄMMOHANDLINGAR. Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby STÄMMOHANDLINGAR Innehåll: Information & program för dagen Föredragningslista Ombudsfördelning stämman 2013 Verksamhetsberättelser Resultat-/balansräkning/budgetförslag

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer