Lena Johansson Generaldirektör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Johansson Generaldirektör 2012-10-22"

Transkript

1 Lena Johansson Generaldirektör

2 Kommerskollegium Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Vår främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel Vi ska verka för frihandel och klara spelregler för utrikeshandeln

3

4 Varför handlar vi med omvärlden?

5 Vad som driver handeln och gör den möjlig Företagens och samhällets behov av handel Den internationella arbetsfördelningen Samhällsekonomiska effekter av handeln Externa effekter av handeln Handelspolitik Nya handelsmönster

6 Frivilligt utbyte av varor och tjänster Handel i alla tider från enkel byteshandel inom byn till dagens e-handel Alltid samma grundidé: frivilligt utbyte av varor och tjänster Alla parter tjänar på det annars ej frivilligt Betyder inte att alla parter tjänar lika mycket på affären Kolonialism och plundring kontra frivillig handel

7 Vad behövs för att bedriva handel? Betalningsmedel allmänt accepterat med garanterat värde Fungerande finansmarknad banker och försäkringsbolag Äganderätt och avtalsfrihet Kommunikationer och logistik

8 Betydelsen av stordrift Svenska företag satsade på stordrift och blev multinationella koncerner Varför? För att få ned priserna. Men det kräver tillgång till många konsumenter och det i sin tur kräver export Exporten drog in utländsk valuta som kunde användas till import USA inte lika handelsberoende som Sverige I Sveriges fall ganska intuitivt enkelt att förstå handelns betydelse därför ej kontroversiellt. Stort stöd för öppna gränser

9 Både export och import behövs Merkantilism Stimulera exporten motverka importen Mål: maximera överskottet i handelsbalansen Motsats: frihandel gränserna öppna åt båda hållen. Staten ska inte försöka styra handeln Målet inte fokuserat på handelsbalansen utan på tillväxt, jobb mm

10 Exporten finansierar importen Företagens syfte med export: öka försäljningen, pressa kostnader via stordrift Samhällsekonomiskt syfte med export: att finansiera import Exporten inget självändamål utan ett medel Importen är målet, det eftersträvansvärda Jämför med arbete och konsumtion för en individ

11 Handeln baseras på länders olikheter Länder har olika Klimat Tillgång på arbetskraft Lönenivåer Utbildningsnivåer Infrastruktur (vägar, hamnar, telenät osv) Finansiella system Effektivitet i offentliga sektorn Traditioner Företagaranda mm mm

12 Olikheterna leder till specialisering Internationell arbetsdelning Länder, regioner, företag och individer specialiserar sig Sverige och Finland (skog), Norge (olja) och Danmark (livsmedel) Absoluta fördelar det ett land är bra (bäst) på

13 Ricardos komparativa fördelar David Ricardo utvecklade teorin om de komparativa fördelarna. varför länder handlar med varandra även om det ena landet är bäst på allt. Alla länder har per definition komparativa fördelar även om de absolut sett är dåliga på allt Länder har begränsade resurser (produktionsfaktorer: arbetskraft, kapital, naturresurser såsom landyta) därför måste man prioritera

14 Den nya handelsteorin Paul Krugman, Nobelpristagare 2008, tongivande Förklarar varför handel idag sker till största delen mellan länder med samma slags komparativa fördelar. Dvs varför Sverige säljer bilar till Tyskland och Tyskland säljer bilar till Sverige

15 Handeln och välståndet Handeln ej nollsummespel (alla parter nöjdare, resurser utnyttjas effektivare) Handel leder alltså till tillväxt Behöver inte betyda att alla regioner, företag eller individer får det bättre, betyder bara att samhället netto blir rikare Handel är nödvändigt för välstånd (undantag finns inte) men inte tillräckligt. Det finns länder med öppen handelspolitik som är fattiga Men varför är handel nödvändig?

16

17 1.

18 Produktionsvinster av handel Strukturomvandlingen Andra förlorar när de inte kan konkurrera mot importen Jobb skapas och försvinner, hela branscher skapas och försvinner, regioner ökar sin befolkning eller avfolkas osv Svenska exempel: varvsindustrin och IT-sektorn Det mesta av strukturomvandlingen beror på teknisk utveckling men denna drivs i sin tur delvis på av öppna marknader och handel

19 Handelspolitik Handelspolitik är handelns spelregler regelverket företagen måste följa World Trade Organisation (WTO) det globala handelsregelverket Frihandelsavtal mellan två eller flera länder Handelshinder bakom gränserna - tekniska handelshinder EU:s gemensamma marknad

20 Nya handelsmönster (1) Globalisering Outsourcing, offshoring, Just-in-Time produktion Fragmentering av produktionskedjan Gamla modellen med råvaror från fattiga länder som förädlas i rika länder är delvis passé Utvecklingsländernas allt viktigare roll (BRIC-länderna mfl) Kina: världens verkstad

21 787mdr $ (6 %) 477mdr $ (4 %) 1108 mdr $ (8%) 951 mdr $ (7 %) 4243mdr $ (31%) 103 mdr $ (1 %) 93,4 mdr $ (1%) 1889mdr $ (14%) 282 mdr $ (2%) 40,5 mdr $ (0,3 %) 122 mdr $ (1 %) 315 mdr $ (2 %) 1148 mdr $ (8%) Intra regional handel Inter-regional handel Källa: WTO International Trade Statistics 2008

22 Fragmenterad produktion The first unbundling Baldwin Olika arbetsinsatser genomförs på samma plats (i samma land)

23 Fragmenterad produktion The second unbundling Baldwin Trade in tasks - arbetsuppgifterna sprids ut över världen Fragmentering kan ske på flera olika sätt inom eller utom företaget, i hemlandet eller i utlandet Offshoring och outsourcing leder till handel med insatser

24 Made in Sweden? A typical Swedish motor vehicle is only 50 % Swedish

25 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 subcontractors Spread on 135 production facilities in the world Among other things, wings made in Japan, the engines of in the U.S. and Great Britain, the doors in France and Sweden 70 % of the components are manufacturesd outside the U.S. Källa: Newhouse, John and A. A, Knopf (2007), Boeing vs Airbus, The inside story of the greatest international competetion in business, New York, USA

26 One third of Sweden s exports consists of imports

27 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Källa: Egna beräkningar baserade på SCB:s Input-Outputtabeller

28 Nya handelsmönster (2) Multinationella bolag Dotterbolag (utländska direktinvesteringar) etableras för att producera sälja till utländska kunder Försäljningsvolymen via dotterbolag överstiger vida exportvolymerna

29 Förstör handeln miljön? Ja och nej. Handeln bidrar till teknikspridning och större resurser att hantera miljöproblemen med Transporterna ganska försumbara men produktionen är miljöskadlig Och handeln bidrar till välstånd som ökar konsumtionen och därmed produktionen

30 Sambandet mellan internationell handel och olika transportslag Andel av världshandeln i vikt (2006) Källa: UNCTAD (2008)

31 CO2-utsläpp per ton-km Utsläppsintensitet för olika transportslag Källa: Cristea m.fl. (2011)

32 Klimatpåverkan från handel genom olika transportslag Sjöfarten - Internationell frakt ca. 60 % av sjöfartens totala CO 2 -utsläpp Flyget - Internationell frakt ca % av flygets totala CO 2 -utsläpp Vägtransporter - Internationell frakt inom EU ca. 11 % av vägtransporters totala CO 2 -utsläpp

33 Klimatpåverkan från varutransport ur ett relativt perspektiv Är det som konsument alltid bättre för klimatet att korta ned transportavståndet?» Har den när- och fjärrproducerade varan producerats på samma sätt?» Används samma transportslag med samma klimatpåverkan?» I så fall, vilken skillnad gör det? Hur stora är transportledets relativa utsläpp?

34 Transportledet i livscykelanalyser Exempel: Val av transportslag kan avgöra varför när-/fjärrproducerade grönsaker är bättre för klimatet (Jones, 2006, Sim m.fl., 2006) Lokala livsmedelssystem innebär ibland mindre lastbilar med högre utsläppsintensitet (Garnett, 2003, Wallgren, 2006) Resor till/från affären viktigare än all tidigare frakt 2006) (Foster m.fl.,

35

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Kommerskollegium 2010:6. Made in Sweden? MADE IN. Ett nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges export och import SWEDEN

Kommerskollegium 2010:6. Made in Sweden? MADE IN. Ett nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges export och import SWEDEN Kommerskollegium 2010:6 Made in Sweden? Ett nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges export och import MADE IN SWEDEN Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium 2012:3 Handel, transporter och konsumtion Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

Världshandeln i det 21:a århundradet

Världshandeln i det 21:a århundradet Världshandeln i det 21:a århundradet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Att definiera och mäta flytt av produktion

Att definiera och mäta flytt av produktion A2006:005 Att definiera och mäta flytt av produktion Lars Mattila och Anne-Christine Strandell Att definiera och mäta flytt av produktion Lars Mattila Anne-Christine Strandell ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Kapitel 7 En global arbetsmarknad

Kapitel 7 En global arbetsmarknad Kapitel 7 En global arbetsmarknad 180 Kapitel 7 En global arbetsmarknad En av de kanske mest synbara effekterna av globaliseringen är att vi i allt större omfattning både köper varor från andra länder

Läs mer

Uppslaget FRIHANDEL. DESSUTOM: GLOBALISERINGEN / VARFÖR FRIHANDEL? / EN NY VÄRLD / m.m.

Uppslaget FRIHANDEL. DESSUTOM: GLOBALISERINGEN / VARFÖR FRIHANDEL? / EN NY VÄRLD / m.m. FRIHANDEL EN ÖPPNARE VÄRLD Uppslaget SVENSK UTRIKESHANDEL SVERIGE HAR EN AV VÄRLDENS MEST INTERNATIONALISERADE EKONOMIER. (LÄS MER PÅ SID. 12) OM GUSTAV VASA, MERKANTILISMEN, HANSAN OCH HANDELSTULLARNAS

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

EN NY VÄRLD. Bruttonationalprodukt

EN NY VÄRLD. Bruttonationalprodukt GLOBALISERINGEN Just nu genomgår världen en dramatisk period av ökat internationellt utbyte. Varor, tjänster, kapital, information, idéer och människor rör sig mellan länder i allt större omfattning. Denna

Läs mer

Svenskt näringsliv i en globaliserad värld. Effekter av internationaliseringen på produktivitet och sysselsättning A2007:004

Svenskt näringsliv i en globaliserad värld. Effekter av internationaliseringen på produktivitet och sysselsättning A2007:004 A2007:004 Svenskt näringsliv i en globaliserad värld Effekter av internationaliseringen på produktivitet och sysselsättning Pär Hansson, Patrik Karpaty, Markus Lindvert Lars Lundberg, Andreas Poldahl och

Läs mer

Gränslös ekonomi. Rapporten skriven av LENA WESTERLUND, LO-EKONOM

Gränslös ekonomi. Rapporten skriven av LENA WESTERLUND, LO-EKONOM Gränslös ekonomi Rapporten skriven av LENA WESTERLUND, LO-EKONOM Gränslös ekonomi 1 Till läsaren Sverige är en öppen ekonomi med en utvecklad finansmarknad, omfattande utrikeshandel och stor närvaro av

Läs mer

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen I Spelet om handeln delas deltagarna upp i olika aktörer som försöker komma överens om ett globalt handelsavtal. Reglerna för världshandeln

Läs mer

Institutionen för skogens produkter och marknader. Kinas intåg på skogsvarumarknaden. Idag och i framtiden. Gabriel Mörner

Institutionen för skogens produkter och marknader. Kinas intåg på skogsvarumarknaden. Idag och i framtiden. Gabriel Mörner Institutionen för skogens produkter och marknader Kinas intåg på skogsvarumarknaden Idag och i framtiden Gabriel Mörner Examensarbeten ISSN 1651-4467 Nr 63 2006 Institutionen för skogens produkter och

Läs mer

EUs inre marknad segrar och utmaningar

EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad världens största ekonomi Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. 20 år efter startskottet för den europeiska inre

Läs mer

Globalisering hot eller räddning för jobben?

Globalisering hot eller räddning för jobben? Globalisering hot eller räddning för jobben? Lars Calmfors* Institutet för internationell ekonomi Stockholms universitet * Rapporten bygger delvis på mitt bidrag till 2008 års EEAG-rapport om den europeiska

Läs mer

Effekterna av E-Handel

Effekterna av E-Handel Effekterna av E-Handel Har e-handel dåligt inflytande på miljön? NEKM01 Susanne Rayner 840718-4087 Handledare: Karin Olofsdotter Sammanfattning E-handel är en handelsform som är på stark frammarsch. Fler

Läs mer

Produktionen flyttar utomlands?

Produktionen flyttar utomlands? SASCHA O. BECKER KAROLINA EKHOLM KATARIINA NILSSON HAKKALA Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden SNS Förlag sns Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax:

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

3. Världshandel. Varor och tjänster

3. Världshandel. Varor och tjänster 3. Världshandel Kapitlet ger grundläggande siffror om världshandeln, dess struktur och utvecklingstrender. Den indelas dels i råvaror/industrivaror/tjänster, dels geografiskt i huvudregionerna WEST och

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer