1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 4 3 Bakgrund & syfte 5 4 Målgrupp 5 5 Upplägg & genomförande 5 6 Svarsfrekvens 5 7 Resultatredovisning 6 8 Undersökningens resultat Nuvarande arbetssituation Vilken/vilka anställningsform/-er har du idag? Inom vilken arbetar du idag? Vilken bransch arbetar du huvudsakligen inom? Vilken befattning har du idag? Sitter du i ledningsgruppen på det företag du arbetar? Har du ett professionellt styrelseuppdrag? Hur fick du det jobb du har idag? Hur många anställda har det företag du arbetar på? Yrkesutveckling Skulle du vilja byta jobb inom det närmaste året? Upplever du att du saknar någon kompetens/kunskap/färdighet för att ta nästa steg i din karriär? Vilka nya yrken inom kommunikationsområdet tror du kommer att finnas om 5 10 år? Vilken/vilka kanaler/vägar anser du vara bäst för att hitta ett nytt jobb? Bäst på kommunikation Vilket företag var bäst på kommunikation inom den privata n under 2013? Vilken offentlig verksamhet eller organisation var bäst på kommunikation under 2013? Vilket företag anser du är bäst på kommunikation i respektive bransch? Varför? Digitala kanaler Vilka digitala kanaler använder det företag/den organisation du jobbar på? För vilken typ av kommunikation används de olika kanalerna på ditt företag/din organisation? Har ditt företag/din organisation en strategi för digitala kanaler? Är den en del av den övergripande affärsplanen? Har ditt företag/ din organisation en affärsmässig strategi som inkluderar medarbetares användning av sociala medier i syfte att kommunicera företagets/organisationens budskap? Paradigmskifte I vår undersökning Nordic Executive Survey (september 2013) tyckte 70 procent av cheferna att kommunikation blivit viktigare under de senaste fem åren. Håller du med? Varför anser du att kommunikation blivit viktigare de senaste fem åren? En majoritet i samma undersökning tyckte att kommunikation integrerar med en rad andra discipliner (Affärsutveckling, IT, HR, Sälj, Ekonomi etc.) på ett mer uttalat sätt idag än tidigare. Hur påverkar det dig i ditt jobb som Specialist? Chef? Om vi antar att vi står inför det paradigmskifte som vi nämnt tidigare, hur kommer kommunikation då att organiseras tror du? Anser du att det finns tillräcklig kommunikativ kompetens i ditt företags/din organisations ledning? Hur märks det? Vilken funktion i ledningsgruppen tycker du har högst kommunikativ kompetens (förutom ev. marknads-/kommunikationschef)? Vilken person i svenskt näringsliv anser du är den bästa kommunikatören? 29 2

3 8.6 Bakgrund Är du man eller kvinna? Hur gammal är du? Vilket postnummerområde bor du i? Vilken är din högsta slutförda utbildning? Vilken huvudsaklig inriktning hade din utbildning? 32 3

4 2 Sammanfattning Denna webbenkät, som skickades till samtliga medlemmar i s kontaktnät, har besvarats av totalt personer. Syftet med undersökningen har historiskt varit att kartlägga hur kommunikatörerna ser på sin nuvarande arbetssituation, vad som är viktigt när de söker nya arbeten samt hur de ser på den framtida arbetssituationen. I 2014 års undersökning fortsätter vi med de senaste årens frågor om digitala kanaler och forskar djupare i det paradigmskifte för kommunikation som för närvarande pågår. Om respondenterna Respondenternas demografi ser ut som tidigare års undersökningar. 72 % är kvinnor, 70 % är mellan år och två tredjedelar bor i Stockholmsområdet. Andelen högskoleutbildade är något högre än senast och närmar sig 90 %. Nästan hälften av de högskoleutbildade hade kommunikation som huvudsaklig inriktning på sin utbildning. Nuvarande arbetssituation Efter en ökad andel arbetssökande i 2013 års undersökning faller den nu tillbaka till 12 % av respondenterna. Andelen tillsvidareanställda uppgår till 65 % av respondenterna och 15 % är egna företagare. Två tredjedelar arbetar inom den privata n, 27 % i den offentliga och resterande 7 % återfinns i den ideella n. En större andel av männen än kvinnorna är chefer och sitter i ledningsgruppen inom sin organisation. Det är även en större andel av de manliga respondenterna som uppger att de har ett professionellt styrelseuppdrag. Cirka en av tre arbetar i en stor organisation med mer än 1000 anställda och knappt en av tio arbetar i en mindre organisation med upp till tio anställda. Yrkesutveckling 59 % av respondenterna vill byta jobb inom det närmsta året och samtidigt uppger 39 % att de upplever sig sakna rätt kompetens eller kunskap för att kunna ta nästa steg i sin karriär. Framförallt uppger de att de saknar ledarskapskompetens. Yrken som kommer inom de närmsta 5-10 åren handlar till stor del om sociala medier och andra digitala kanaler, men även en stor mängd yrken inom analys som ska ta hand om all den information som kommer i form av data från de digitala kanalerna. Bäst på kommunikation ICA toppar fortsatt listan över företag som är bäst på kommunikation. De lever fortfarande på sin TV-reklam som de lyckats med att utveckla under flera år. Humor och tydlighet håller intresset högt. Även Skattemyndigheten behåller sin förstaplats från förra årets undersökning i kategorin offentlig verksamhet eller organisation. De har gått till att vara rådgivare istället för indrivare och har fokuserat på enkelhet och tydlighet för att underlätta vardagen för medborgare och företag. När respondenterna får ta ställning till vilket företag som är bäst på kommunikation inom specifika branscher så vinner Tele2 klart inom telekom med fåret Frank, Skanska vinner lika klart i byggbranschen tack vare emotionell reklam och att de har ett hållbarhetsfokus. Bland intresseorganisationer vinner Naturskyddsföreningen med tydlig information och hög närvaro i sociala medier och slutligen tar Volvo hem en jordskredsseger i bilbranschen med 58 % av de öppna svaren för sina uppskattade reklamfilmer. Slutligen fanns även en fråga om vilken person i svenskt näringsliv som är den bästa kommunikatören. Spridningen på förslag var stor och ingen person fick tillräckligt många röster för att vara en tydlig vinnare. Därför publiceras en lista på alla de nominerade som fick fler än fem röster i rapporten. Digitala kanaler Nästan samtliga respondenter uppger att de arbetar i en organisation som använder digitala kanaler. Framförallt är det e-post, webb och Facebook som är stora. Inom försäljning är det Webb, Appar och E-post som främst används, för varumärkesbygge finns ett flertal kanaler där Instagram, Webb och YouTube är populärast. Omvärldsbevakning utförs gärna med Twitter, YouTube och LinkedIn och den interna kommunikationen sker med Intranät, Lync och Sharepoint. Inom den sista kategorin, kundtjänst, är det framförallt E-post, Webb och Facebook som är de stora kanalerna. Kommunikationens paradigmskifte De flesta respondenter anser att vi står inför, eller redan befinner oss i, ett paradigmskifte. Kommunikationen har blivit viktigare - framförallt på grund av digitaliseringen, en ökad snabbhet, ökade förväntningar på tillgänglighet, en ökad kanalkomplexitet och en allt snabbare spridning av både företagets egen men även annan kommunikation om företaget. Kommunikationen integrerar även mer med andra discipliner än tidigare vilket påverkar kommunikatörerna i hög utsträckning. Framförallt gör ett ökat samarbete mellan olika avdelningar att kommunikatörens roll blir mer central och kommer in tidigare som ett stöd i olika processer än tidigare. 4

5 3 Bakgrund & Syfte levererar kommunikativ kompetens till näringsliv och offentlig i Norden. Företaget förser alla delar av organisationen med talang och kunskap i en värld där allt och alla kommunicerar. grundades 1994 och i år genomförs Kommunikatören för tionde gången i Sverige och åttonde gången i Norge. Den här rapporten redovisar resultatet för Sverige. Ett återkommande syfte med undersökningen är och har varit att kartlägga hur medlemmarna i s nätverk ser på sin nuvarande arbetssituation och vad som är viktigt för dem när de söker jobb. Utöver det ställs även frågor om hur kraven förändras på arbetsmarknaden under de närmaste åren och hur det kommer att påverka dem. Slutligen innehåller undersökningen även ett fokusområde med aktuell anknytning till året som har gått. I årets undersökning har fokusområdet innehållit frågor om det paradigmskifte som för närvarande pågår med en snabb teknikutveckling som driver en omvälvande förändring i hur vi kommunicerar och hur kommunikationsarbetet bedrivs i företag och organisationer. 4 Målgrupp Målgrupp för studien är samtliga medlemmar som finns i s kontaktnät. Detta innehåller personer, som själva har registrerat sina uppgifter sedan företaget startade Upplägg & Genomförande Den 15 januari skickades enkäten via e-post till medlemmarna i kontaktnätet. Tre påminnelser gick ut till dem som inte svarat på första utskicket. De skickades den 21, 24 samt 28 januari. Svar inkomna fram till och med den 31 januari har analyserats. Precis som föregående år användes även en länk som lade ut på sin hemsida och postade på sin Facebooksida. De som inte hade fått en inbjudan via e-post till enkäten kunde ändå svara på den genom att klicka på länken. Totalt bestod enkäten av 36 frågor. Det var dock få som fick alla frågor, en stor del var följdfrågor som respondenterna fick beroende på vilka svar de tidigare lämnat. 6 Svarsfrekvens Enkäten skickades ut till personer med giltig e-postadress av dessa var ej kontaktbara vilket reducerar nettourvalet till personer. Enkäten besvarades av personer från s kontaktnät (svarsfrekvens: 11,9 %) och utöver det kom 364 svar in från länken som var utlagd på s hemsida. Totalt besvarades enkäten därmed av respondenter. 5

6 7 Resultatredovisning Resultaten redovisas med totalsiffror samt med uppdelning på nedanstående undergrupper i de fall där stora skillnader återfinns mellan grupperna. Det är sedan 2009 endast små förändringar inom undergrupperna. Respondenter Antal Procent Samtliga 100% Kön Män % Kvinnor % Ålder år % år % år % år % 61 år eller äldre 49 2% Arbetar inom Privat % Offentlig % Ideell 193 7% Befattning Specialist % Chef % Antal anställda 1-5 st 100 4% 6-10 st 107 5% st % st % st % Fler än 1000 st % Postnummerområde % % % % % % % Anställningsform idag Tillsvidareanställning % Tidsbegränsad % Egen företagare % Arbetssökande % Studerande 63 2% Skulle vilja byta jobb inom det närmaste året Ja % Nej % 6

7 8 Undersökningens resultat Nedan följer en sammanfattning av resultaten för varje fråga i undersökningen. 8.1 Nuvarande arbetssituation Vilken/vilka anställningsform/-er har du idag? Alla Män Kvinnor Tillsvidareanställning (Fast) 65% 62% 67% Tidsbegränsad anställning (Vikariat, Projekt etc.) 12% 10% 13% Egen företagare 15% 22% 13% Arbetssökande 12% 14% 12% Studerande 2% 2% 2% 2013 års nedgång i tillsvidareanställda och uppgång i arbetssökande bröts tvärt av i och med 2014 års undersökning. I år ökar andelen tillsvidareanställda från 63 % till 65 % och andelen arbetssökande går ner från 16 % till 12 %. Andelen tidsbegränsat anställda och studerande är oförändrat jämfört med föregående år medan egenföretagare minskar från 17 % till 15 %. Andelen tillsvidareanställda är allra högst bland de som är mellan år och oftast har lämnat studierna bakom sig. Där är 75 % tillsvidareanställda, medan de som är över 60 år bara har 38 % tillsvidareanställda och istället är nästan hälften egenföretagare. Anställda inom offentlig har den högsta andelen tidsbegränsat anställda, 21 %, tillsammans med de som arbetar i ett företag med 1-5 anställda (28 %). Det är också något mer vanligt med en tidsbegränsad anställning bland de som vill byta jobb inom det närmaste året. Egenföretagare verkar vara relativt nöjda med sin situation i och med att de utgör en högre andel bland de som inte vill byta jobb inom det närmsta året (20 %). Bland chefer är 81 % tillsvidareanställda, att jämföra med 71 % bland specialister som istället har en högre andel (16 %) tidsbegränsat anställda. 7

8 8.1.2 Inom vilken arbetar du idag? Alla Män Kvinnor Privat 66% 72% 64% Offentlig 27% 21% 29% Ideell 7% 7% 7% Förändringarna från 2010 och framåt är ytterst marginella med små förändringar mellan åren. Jämfört med 2013 är det en något lägre andel som arbetar inom privat, vilket vägs upp av motsvarande ökning i den offentliga n. Yngre respondenter arbetar i högre utsträckning i privat medan andelen som arbetar inom offentlig ökar med ålder. Detsamma gäller för företagsstorlek där det är 46 % av respondenterna från organisationer med fler än 1000 anställda som arbetar inom offentlig. Den ideella n är vanligast bland respondenter från organisationer med färre än 50 anställda. Chefer arbetar i hög utsträckning inom den privata n medan specialisterna oftare återfinns inom den offentliga n. Respondenter med tidsbegränsad anställning arbetar också oftare inom offentlig (41 %) medan egenföretagare till 85 % jobbar i den privata n. 8

9 8.1.3 Vilken bransch arbetar du huvudsakligen inom? Alla Män Kvinnor Myndighet/Stat/Kommun 15% 12% 16% Reklam/PR/Information 13% 17% 12% Konsult/Tjänsteföretag 9% 12% 8% IT/Telekom 6% 6% 6% Media/Förlag 6% 7% 5% Bank/Finans/Försäkring 5% 5% 5% Utbildning/Forskning 5% 4% 5% Fackförbund/Intresseorganisation/Branschorganisation 4% 4% 4% Detaljhandel/E-handel 4% 4% 4% Hälso/Sjukvård/Landsting 4% 2% 4% Bygg/Anläggning/Fastigheter 4% 3% 4% Ideell organisation 3% 3% 3% Tillverkningsindustri 3% 3% 2% Konsumentvaror/Drycker/Tobak 2% 2% 2% Transport/Spedition 2% 2% 2% Kraft/Energi 2% 1% 2% Kultur 2% 1% 2% Läkemedel/Medicin/Kemi 2% 2% 1% Resor/Flyg 1% 1% 1% Elektronik/Teknik 1% 2% 1% Restaurang/Hotell/Turism 1% 1% 2% Kläder/Design/Konfektion 1% 0% 1% Spel/Lotteri 1% 1% 1% Miljö 0% 0% 0% Gruv/Stål/Metall 0% 0% 0% Skog/Massa/Papper 0% 0% 0% Gaming (dataspel/onlinespel) 0% 0% 0% Annan bransch 5% 5% 6% För första gången någonsin går Myndighet/Stat/ Kommun upp som den största branschen bland respondenterna efter att alltid ha legat tvåa bakom Reklam/PR/ Information. Förändringarna längre ner på listan är små men den främsta klättraren är branschen Detaljhandel som i 2014 års undersökning utökats till att även omfatta E-handel och därmed går från plats 12 till plats 9. Några branscher med tydliga könsskillnader återfinns i tabellen. Jobb inom myndigheter och hälso- och sjukvård samlar en större andel av kvinnorna medan männen har högre andelar i reklam- och mediabranscherna samt bland konsultföretagen. De yngsta respondenterna arbetar i högre utsträckning med Reklam/PR/Information medan äldre respondenter har högre andelar inom Konsult/Tjänsteföretag samt inom Utbildning/Forskning. Specialister har i stort sett samma mönster som totalen, men bland cheferna är det inte samma övervikt för de två toppbranscherna. De är vanligast även bland chefer men tabellen är överlag jämnare. IT/Telekom är den största branschen bland chefer, med drygt 9 % av respondenterna. Reklam/PR och ideella organisationer är relativt sett stora branscher för företag med upp till 50 anställda och därefter tar Myndighet/Stat/Kommun över som huvudbransch. 5 % av respondenterna har angett Annan bransch och då också fått möjligheten att skriva vilken. Det är som vanligt en stor blandning men återkommande svar är exempelvis Bil-/ fordonsbranschen, Politiska partier, Event, Säkerhet samt Försvarsindustrin. 9

10 8.1.4 Vilken befattning har du idag? Alla Män Kvinnor Specialist 78% 74% 79% Chef 22% 26% 21% Andelen chefer är fortsatt något högre bland män än kvinnor, precis som tidigare år. Andelen ökar i takt med stigande ålder samt är högre bland respondenter från den privata n än bland de från offentlig eller ideell. Andelen chefer är högst bland respondenter som arbetar på mellanstora företag (11-50 anställda, 23 % samt anställda 28 %) och i den privata n (25 %). Bland tillsvidareanställda är 25 % chefer och bland tidsbegränsat anställda 8 %. 10

11 8.1.5 Sitter du i ledningsgruppen på det företag du arbetar? Alla Män Kvinnor Ja 64% 71% 61% Nej 36% 29% 39% De som angav att de var chefer fick även svara på frågan om de sitter i ledningsgruppen på det företag de arbetar på. 64 % av cheferna gör detta, vilket är en uppgång från 2013 års 60 %. Ökningen är dock klart kraftigare bland manliga respondenter där nu 71 % anger att de sitter i ledningsgruppen, jämfört med 61 % bland kvinnorna. Motsvarande siffror föregående år var 62 % och 59 %. Andelen som sitter i ledningsgruppen ökar med stigande ålder på respondenterna. Sett till er så är den högst i den ideella n (78 %) och lägst i den privata n (62 %). Andelen minskar med en ökande storlek på organisationen, upp till 200 anställda. Därefter är det ca 50 % av cheferna som sitter i ledningsgruppen Har du ett professionellt styrelseuppdrag? Alla Män Kvinnor Ja 11% 17% 10% Nej 89% 83% 91% Sedan 2013 har det inte skett några förändringar på totalnivå. Det är fortfarande 11 % av respondenterna som har ett professionellt styrelseuppdrag. Bland kvinnor har andelen ökat från 9 % till 10 %. vanligt förekommande bland respondenter som arbetar inom den ideella n (16 %) men allra vanligast är det bland egna företagare där det är 23 % som har ett professionellt styrelseuppdrag. Andelen ökar med stigande ålder och minskar ju större organisation respondenten arbetar i. Det är något mer 11

12 8.1.7 Hur fick du det jobb du har idag? Alla Män Kvinnor Platsannons/Internet 21% 17% 22% Privata kontakter 13% 14% 12% Headhuntad direkt av arbetsgivare 10% 10% 10% Professionella kontakter 10% 11% 9% Startade eget företag 9% 12% 8% Internrekrytering 7% 4% 8% Rekryteringsföretag/Headhunter 6% 7% 6% Platsannons/Print 5% 4% 5% Bemanningsföretag 4% 4% 4% Arbetsförmedlingen 3% 3% 3% Spontanansökan 3% 3% 3% Praktik 1% 1% 1% LinkedIn 1% 1% 1% Traineeprogram 0% 1% 0% Twitter 0% 1% 0% Facebook 0% 0% 0% Annat sätt 2% 2% 3% Platsannons på internet ligger i topp precis som tidigare år. Privata kontakter fortsätter att ligga på en andraplats och därefter kommer det nya alternativet Headhuntad direkt av arbetsgivare som med några decimaler tar tredjeplatsen från Professionella kontakter. Därefter syns inga stora förändringar. Andelen som svarat Annat har dock minskat från 4 % till 2 %. Bland de svaren återfinns nu öppna svar som egentligen passar in bland de fasta alternativ som erbjöds, exempelvis egenföretagare och headhunting av arbetsgivare. Några angav dock att de sett en annons på företagets egen hemsida. Platsannonser på internet är vanligast för respondenter upp till 40 år, därefter sjunker det alternativet till förmån för privata och professionella kontakter, samt att starta eget. Även Platsannons i print når högre andelar bland de som är över 40. Inom offentlig och ideell är Platsannonser på internet väldigt vanligt medan det bland respondenter från den privata n är vanligt att starta eget. Kontakter av olika slag är ett vanligt sätt att få jobb både inom privat och ideell men inte lika vanligt förekommande inom offentlig. Chefer blir headhuntade, antingen direkt av arbetsgivaren eller genom ett rekryteringsföretag/headhunter. Betydelsen av kontakter minskar med stigande organisationsstorlek och istället ökar alternativ som rekryteringsföretag samt internrekrytering. 12

13 8.1.8 Hur många anställda har det företag du arbetar på? Alla Män Kvinnor 1-5 st 4% 5% 4% 6-10 st 5% 5% 4% 11-50st 18% 21% 17% st 20% 19% 20% st 20% 21% 20% Fler än 1000 st 33% 30% 34% Cirka en tredjedel av respondenterna arbetar i organisationer med fler än 1000 anställda. Överlag är det en klar övervikt på att respondenterna arbetar i stora organisationer då mindre än 10 % av dem arbetar i småföretag med upp till 10 anställda. Mönstret är likadant för kvinnor och män, det är bara ytterligare något högre andel bland kvinnor som arbetar inom stora organisationer. Mönstret är i det närmaste exakt likadant från 2013, med bara någon procentenhets skillnad för olika alternativ. Andelen som arbetar i stora organisationer ökar med stigande ålder. I den offentliga n är det allra vanligast där 50 % av respondenterna återfinns på arbetsplatser med fler än 1000 anställda. Inom den ideella n är det vanligare med mindre företag där 18 % finns på arbetsplatser med upp till 10 anställda och ytterligare 34 % på arbetsplatser med anställda. 13

14 8.2 Yrkesutveckling Skulle du vilja byta jobb inom det närmaste året? Alla Män Kvinnor Ja 59% 62% 58% Nej 41% 38% 42% 2013 upplevde vi i resultaten ett kraftigt uppsving i andelen som ville byta jobb inom det närmaste året från 61 % 2012 till 71 % I årets undersökning ser vi dock en tillbakagång till 59 % vilket ligger i linje med tidigare års nivåer. Det finns ingen tydlig skillnad baserat på kön eller ålder. Det finns indikationer på att de som idag är anställda på mindre företag i högre utsträckning vill byta jobb. Bland de som arbetar inom offentlig är det en lägre andel (55 %) som vill byta jobb det närmsta året. De som har en tidsbegränsad anställning är också något mer benägna att byta (66 %) medan de som är egenföretagare verkar vara mest nöjda med tillvaron då det bara är 50 % som vill byta vilket är i nivå med 2012 års resultat. 14

15 8.2.2 Upplever du att du saknar någon kompetens/kunskap/färdighet för att ta nästa steg i din karriär? Alla Män Kvinnor Ja 39% 33% 41% Nej 45% 52% 42% Vet ej 16% 15% 17% Nästan 40 % av respondenterna anser att de saknar något för att kunna ta nästa steg i sin karriär. Bland kvinnor är andelen högre än bland män. Rent naturligt minskar andelen med en stigande ålder bland respondenterna. Bland specialister är andelen 44 %, att jämföra med 28 % bland chefer, som då förmodligen i större utsträckning anser att de redan börjat ta ytterligare steg i sin karriär. Andelen är även något högre bland de som arbetar inom ideell (44 %). De respondenter som har en tidsbegränsad anställning svarar även de i högre utsträckning jakande på frågan (45 %). Det gick även att lämna en kommentar på frågan där respondenterna kunde specificera vilken typ av kompetens det är de saknar. Det var 1082 respondenter som lämnade en kommentar. Det är tydligt att svaret i stor utsträckning är individuellt beroende på bransch, vilken riktning respondenten vill gå och inte minst på hur omvärlden förändras. Några svar återkom dock oftare än andra och framförallt handlar det om att många respondenter upplever att de saknar kompetens inom ledarskap. De efterlyser mer ledarskapsutbildningar och information om vad som förväntas av dem inom personalansvarsfrågor. Andra stora områden är ekonomikunskap/ budgetansvar, försäljningskunskap och mer generell arbetslivserfarenhet. Ett ganska brett område verkar även vara allt som handlar om digital kommunikation och digitala medier. Där saknade några respondenter kunskaper om digital design och marknadskommunikation medan andra mer efterlyste kunskaper kring vilka strategier som är bäst inom digitala/ sociala medier. Inte fullt lika frekvent återkommande var områden som juridik, projektledning, kunskaper inom specifika programvaror samt webbprogrammering/-design. 15

16 8.2.3 Vilka nya yrken inom kommunikationsområdet tror du kommer att finnas om 5-10 år? 1674 personer svarade på frågan (exklusive de som svarat Vet ej, Inga eller motsvarande) och det är som vanligt en rik flora av nya yrken och titlar som kreerats. Sociala medier fortsätter att vara den stora idékällan till nya yrken. Dels kommer det att behövas fler specialister och experter inom separata medier (Twitterredaktörer, YouTube Managers, Instagramredaktörer, Facebookspecialister osv.) men även generalisterna inom sociala medier ökar i form av Social Media Kurator/Expert/Bevakare/Strateg med flera. Förutom det sias det också om att det behövs fler chefsroller för att hålla ihop kommunikationen när den blir ännu mer variationsrik. Content Managers och kanalkoordinatorer blir därför vanligare. En del respondenter hade ett något bredare perspektiv än bara sociala medier och hittade behov av allroundkommunikatörer, appspecialister, digitala kommunikatörer/strateger, kommunikationscoacher, 3D-printspecialister och konverteringsspecialister. Att relationen till kunden har blivit viktigare för företagen att fokusera på än tidigare bevisas av floran titlar som kommer inom den genren; Relationsbyggare /-expert /-kommunikatör /-strateg /-ledare. Analytikerrollerna som började visa sig i förra årets undersökning fortsätter som en stark trend det här året. Alla former av digitala kanaler ger upphov till en mängd data som företag kan analysera och omsätta i actions för att bli än mer träffsäkra. Det kommer att krävas en hel stab av datastatistiker, Big Data Specialists, Data Mining-analytiker samt kundoch målgruppsanalytiker för att hitta och följa alla trender som kommer att gå att få fram i den uppsjö av data som blir tillgänglig. 16

17 8.2.4 Vilken/vilka kanaler/vägar anser du vara bäst för att hitta ett nytt jobb? Alla Män Kvinnor Professionella kontakter 56% 54% 57% Privata kontakter 43% 45% 42% Rekryteringsföretag/Headhunter 32% 34% 31% Headhuntad direkt av arbetsgivare 21% 26% 19% Platsannons/Internet 20% 17% 21% LinkedIn 18% 16% 19% Spontanansökan 12% 10% 13% Starta eget företag 8% 8% 8% Bemanningsföretag 8% 8% 8% Internrekrytering 7% 6% 8% Arbetsförmedlingen 3% 3% 3% Praktik 2% 2% 2% Twitter 2% 2% 2% Platsannons/Print 1% 2% 1% Traineeprogram 1% 1% 1% Facebook 1% 0% 1% Annat sätt, vilket: 2% 1% 2% Professionella kontakter fortsätter att minska i respondenternas upplevda betydelse för att hitta ett nytt jobb. Efter toppnoteringen på 66 % 2012 har alternativet halkat till 56 % men behåller alltjämt förstaplatsen. Även Privata kontakter tappar från 49 % till 43 % och Rekryteringsföretag från 48 % till 32 %. På fjärde plats återfinns ett av årets nya alternativ, Headhuntad direkt av arbetsgivare, som 21% av respondenterna anser är ett bra sätt att hitta ett nytt jobb. Andra förändringar som är intressanta att notera är LinkedIns ökning från 13 % till 18 % och Internrekryteringens minskning från 12 % till 7 %. Det är, precis som tidigare, små skillnader mellan könen. En av de större återfinns i Headhuntad direkt av arbetsgivare som verkar vara en klart mer framkomlig väg för män än för kvinnor. Kvinnor har istället något högre andelar som anser att Platsannonser på internet, LinkedIn och Spontanansökningar är bra vägar. Platsannonser på internet, spontanansökningar och internrekrytering är alternativ som yngre respondenter tror på i högre utsträckning än äldre. Chefer litar till rekryteringsföretag medan specialister tror mer på privata kontakter och platsannonser på internet. Tidsbegränsat anställda litar till privata kontakter medan tillsvidareanställda är mer inne på rekryteringsföretag och headhunters. 17

18 8.3 Bäst på kommunikation Vilket företag var bäst på kommunikation inom den privata n under 2013? ICA 20% AB Volvo 12% IKEA 8% H&M 3% Tele2 3% Alla Det har skett en del förändringar i toppen jämfört med föregående års lista. ICA är fortfarande den klara ettan och ökar från 13 % av rösterna 2013 till 20 % i årets undersökning. Det är fortfarande framförallt deras TV-reklam som tar företaget till dessa nivåer. De utvecklar fortfarande konceptet och har en konsekvent kommunikation i flera kanaler. Att jobba med humor och tydlighet har gjort att de lyckas hålla intresset högt hos allmänheten och fortsätter att skapa positiva associationer till varumärket. Volvo är däremot ny på andraplatsen och stiger från 3 % förra året till 12 % av rösterna i år. Det är framförallt The Epic Split med Van Damme som företaget får beröm för. Att de vågade satsa så mycket på en film som de enbart släppte på YouTube visade sig vara helt rätt väg att gå. Närmare 70 miljoner visningar får anses vara en lyckad viral kampanj. IKEA har i år intagit tredjeplatsen efter att ha blivit nerputtad av Volvo. Andelen röster är ungefär densamma som föregående år. De får beröm för hur de hanterade hästköttskandalen och att de i övrigt har en enkel och tydlig kommunikation där de visar på problem i vardagen som de kan lösa. 18

19 8.3.2 Vilket företag var bäst på kommunikation inom den offentliga n under 2013? Skatteverket 14% Systembolaget 6% Försäkringskassan 6% Försvarsmakten 6% Stockholms stad 3% Alla Skatteverket intar även 2014 förstaplatsen i kategorin. Det är fortfarande deras arbete med att förändra imagen av myndigheten som sätter avtryck i undersökningen. De har gått från att vara indrivare till att vara rådgivare och upplevs nu mer som en myndighet som underlättar för medborgarna. De fokuserar på enkelhet och en bra kundservice och har även anpassat sin hemsida och gjort den mer lättnavigerad. De får även beröm för att vara tydliga och tjänstvilliga mot småföretagare vilket kraftigt underlättar den gruppens vardag. Systembolaget intar i år andraplatsen och har gått upp från femte plats förra året. De lyckas hålla en bra balans mellan sina dubbla uppdrag och får beröm dels för sin IQ-kampanj, om att inte köpa ut till minderåriga, men även för att de har lyckats få svenska folket att i högre grad uppskatta deras servicenivå, kunskapsnivå och bra utbud av varor, istället för att fokusera på att det är ett monopol. Trean i kategorin är även detta år Försäkringskassan. De följer i Skatteverkets fotspår och har under 2013 fortsatt arbetet med att förnya sig och bli mer lättillgängliga. De har släppt nya appar, arbetar aktivt med sin Facebooksida och är enkla att nå via telefon där man blir trevligt bemött och får professionell service. 19

20 8.3.3 Vilket företag anser du är bäst på kommunikation i respektive bransch? Varför? Telekombranschen Byggbranschen Intresseorganisationer Bilbranschen Tele2 Skanska Naturskyddsföreningen Volvo Telia JM Rädda barnen Audi Telenor NCC Unionen Volkswagen Antal svar: I telekombranschen är det Tele2 som är den klara vinnaren. Respondenterna tycker att fåret Frank fortfarande fungerar, det anses vara ett tydligt och bra koncept med en fungerande storytelling. Företaget upplevs som konsekventa med humor och syns hela tiden. I byggbranschen är Skanska den lika klara vinnaren med dubbelt så många röster som tvåan JM. Skanska blir valet för många respondenter som en följd av deras emotionella reklam där företaget är både kreativt och tydligt. De upplevs ha ett hållbarhetsfokus och ett miljöbudskap som gått fram till konsumenterna samt vara skickliga på att synas på flera arenor. medier. Slutligen är det bilbranschen, där Volvo är den självklara vinnaren. De tar hem en jordskredsseger med 58 % av respondenterna som nämnde dem. Motiveringen är att de har gjort ett flertal uppskattade reklamfilmer med bland annat Swedish House Mafia, Zlatan och Van Damme som har varit både påkostade och snygga, men också tillräckligt innovativa för att lyckas bra viralt. Made By Sweden anses vara en intelligent form av varumärkesbyggande som rymmer varumärkeslöftet nu när Volvo inte längre är svenskt. Bland intresseorganisationerna är det svårare att kora en tydlig vinnare, hela 64 % som samlas i Annat -kategorin. Naturskyddsföreningen vinner dock kategorin med motiveringen att de har ett tydligt budskap och bra närvaro i sociala 20

Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 2

Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 2 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND & SYFTE... 5 3 MÅLGRUPP... 6 4 UPPLÄGG & GENOMFÖRANDE... 6 5 SVARSFREKVENS...

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2013 Förtroende Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 2 3 Bakgrund & syfte 4 4 Målgrupp 4 5 Upplägg & genomförande 4 6 Svarsfrekvens 4 7 Resultatredovisning 5 8 Undersökningens

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören Hammer & Hanborg

Kommunikatören Hammer & Hanborg Kommunikatören 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte 4 Målgrupp 4 Upplägg och genomförande 4 Svarsfrekvens 4 Resultatredovisning 5 Undersökningens resultat 6 1 Nuvarande arbetssituation

Läs mer

KOMMUNICERA I KRIS. 3318 st professionella kommunikatörer har deltagit i årets undersökning. 61% funderar på att byta jobb det närmaste året.

KOMMUNICERA I KRIS. 3318 st professionella kommunikatörer har deltagit i årets undersökning. 61% funderar på att byta jobb det närmaste året. 3318 st professionella kommunikatörer har deltagit i årets undersökning 61% funderar på att byta jobb det närmaste året. 50% känner inte till om deras företag har en krisplan. KOMMUNICERA I KRIS Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören Hammer & Hanborg

Kommunikatören Hammer & Hanborg Kommunikatören 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund & Syfte 4 Målgrupp 4 Upplägg & Genomförande 4 Svarsfrekvens 4 Resultatredovisning 5 Undersökningens resultat 6 1 Nuvarande arbetssituation

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Manpower Work Life Drömchefen

Manpower Work Life Drömchefen Manpower Work Life juni 2016 Manpower Work Life Drömchefen Vilken sorts chef drömmer svenskarna om? Det har vi frågat svenskarna om i den här undersökningen där vi försökt förstå vilka de viktigaste chefsegenskaperna

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Elisabeth Thörnsten Novuskontakt: Gun Pettersson 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Swedish Content Agencies räkning genomfört ett undersökning

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

UPPLÄGG & GENOMFÖRANDE...

UPPLÄGG & GENOMFÖRANDE... Innehållsförteckning 2. SAMMANFATTNING... 2 3. BAKGRUND & SYFTE... 4 4. MÅLGRUPP... 5 5. UPPLÄGG & GENOMFÖRANDE... 5 6. SVARSFREKVENS... 5 7. RESULTATREDOVISNING... 6 8. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT... 7 8.1.

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

2016:26 B. Tillit på jobbet

2016:26 B. Tillit på jobbet 2016:26 B Tillit på jobbet Innehåll Sammanfattande iakttagelser 5 1 En undersökning om tillit på jobbet 9 2 Kartläggning av tillit på jobbet 13 3 Kartläggning av detaljstyrning och kontroll 19 4 Kartläggning

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Aalund Nordics PR Barometer Näringsliv. Aalund Nordics

Aalund Nordics PR Barometer Näringsliv. Aalund Nordics Aalund Nordics 2013 Generella resultat från 2013 års PR-Barometer Näringsliv Om undersökningen Aalunds PR-Barometer är en kommunikationsundersökning som syftar till att mäta journalisters uppfattningar

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna 2010-05-18 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

PR-Barometern Samhälle

PR-Barometern Samhälle PR-Barometern Samhälle 2012 Generella resultat från PR-Barometern Samhälle 2012 PR Barometern Samhälle en undersökning av svenska mediers relation till institutioner, myndigheter, organisationer och intresseorganisationer

Läs mer

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24 Innehåll Förord 9 Bokens upplägg 11 Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22 kapitel 1 Förstå de nya karriärtrenderna 13 Ditt arbete är inte längre en plats 13 Din arbetsbeskrivning

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer!

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer! 2010 Resultat från PR Barometern Samhälle 2010 en undersökning av svenska journalisters relation till institutioner, organisationer och intresseorganisationer i den offentliga sektorn. Journalisterna är

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex 2016

Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Ett verktyg för marknadschefer 2015 startade vi upp Sveriges Marknadsföringsindex för att sammanställa vad marknadschefer och andra marknadsföringsansvariga i Sverige

Läs mer

PR Barometern Näringsliv en undersökning av svenska mediers relation till företag i svenskt näringsliv.

PR Barometern Näringsliv en undersökning av svenska mediers relation till företag i svenskt näringsliv. Resultat från 2012 års undersökning Näringsliv Kort om undersökningen PR Barometern Näringsliv en undersökning av svenska mediers relation till företag i svenskt näringsliv. 183 näringslivsjournalister

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION UTREDNING 2012, N IO S N E P, G IN R K Ä S BANK, FÖR FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 Bank, försäkring, pension, fastighet och revision:

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN?

1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN? 1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN? 1.1. ÅLDER Vilket år är du född? 29 år eller yngre 30-44 år 45-59 år 60 år eller äldre Vill ej svara 0% 10% 17% 1 21% 30% 3 31% 40% 4 4 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50%

Läs mer

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX NORDEN SEPTEMBER 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX Vi på är stolta över att för tredje året i rad ha genomfört undersökningen

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Filmbarometer 2013. Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70. Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12

Filmbarometer 2013. Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70. Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12 Filmbarometer 2013 Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12 Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70 info@populate.se www.populate.se Populates filmbarometer 2013 En gång i tiden var

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer