Statisk elektricitet- vän eller fiende? Av Reinhold Rutks, Swedish Electro Static AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statisk elektricitet- vän eller fiende? Av Reinhold Rutks, Swedish Electro Static AB"

Transkript

1 Statisk elektricitet- vän eller fiende? Av Reinhold Rutks, Swedish Electro Static AB Hur kan jag räkna ut om det lönar sig att installera en utrustning för av- eller uppladdning? Frågan ter sig kanske väl simpel, men det är nog alltför ofta som beslut fattas utan att man skaffat sig ett vettigt beslutsunderlag. Det bör kanske påpekas att även avsaknaden av beslut innebär att man fattat ett beslut - nämligen - att inte göra något. Det allra enklaste sättet att göra en kalkyl är att upprätta en pay-off kalkyl. Pay-off metoden är en investeringskalkylmetod som i enklaste form innebär att man bortser från räntekostnadens inverkan på kalkylen och beräknar återbetalningstiden (pay-off tiden) som investeringens värde dividerat med den årliga avkastningen. Pay-off tider på så lite som två veckor är inget unikt för utrustning för att hantera statisk elektricitet, och leder naturligtvis till omedelbara åtgärder. Var gränsen går för vad som är ekonomiskt motiverbart varierar mellan olika företag och branscher, men en pay-off tid på 2-3 år anses nog ofta vara motiv till att fatta beslut om investering. I den här artikeln skall vi berätta om problem som förekommer inom industrin och peka ut några lämpliga lösningar. Förresten är det kanske inte helt korrekt att ensidigt tala om problem - vi har även ett växande område som med fog skall kallas nyttoanvändning. Skulle Du kunna tänka Dig att leva utan kopieringsmaskinen? Ett avsnitt nedan ger lite exempel på nyttoapplikationer. Statisk elektricitet är en ofta förbisedd faktor inom industrin. Detta trots att vi alla har möjlighet att relatera till fenomenet genom egna erfarenheter i form av t.ex de stötar vi får när vi kliver ur bilen, tar i ett handtag efter att ha vandrat över hotellets heltäckningsmatta eller spraket av syntetmaterialtröjan som dras över huvudet. Kommer Du ihåg fysiklektionen när läraren gned ebonitstav mot kattskinn eller laddade upp föremål eller kanske sig själv med en van de Graff generator? Ja då har Du sett problemet demonstrerat. Hos varje företag som bearbetar eller hanterar minst en ingående komponent som är en isolator kan det finnas anledning att föra upp statisk elektricitet på dagordningen. Isolatorer som vi alla kommer i kontakt med dagligen är t.ex papper, plast, kartong, textilier, glas, gummi osv. Hur kan man känna igen och identifiera problem med statisk elektricitet? Det är ganska uppenbart att stötar man får när man hanterar en isolator utgörs av statisk elektricitet, men det är i allmänhet inte möjligt att hitta problemställen genom att känna sig fram. Statisk elektricitet yttrar sig oftast som en produktionsstörning eller ett kvalitetsproblem där den bakomliggande orsaken förblir dold till dess man tar till aktiva metoder att studera problemen. Det finns tre olika huvudkriterier som det kan vara lämpligt att indela problemen efter; körbarhetsproblem - maskiner eller processer fungerar sämre ofta med minskad produktionskapacitet som följd kvalitetsproblem - hygienproblem, damm, smuts och partiklar fastnar på produkten, dåliga toleranser, missade specifikationer. arbetsmiljöproblem - obehag eller fara för personal Vad är statisk elektricitet? Skämtsamt kan man säga att statisk elektricitet är världens äldsta elektricitet, eller redan de gamla grekerna..osv. Statisk elektricitet är en obalans i ett materials laddningstillstånd, dvs materialet har fått ett överskott av elektroner och blivit minusladdat eller ett underskott av elektroner och blivit plusladdat. Precis som med vanlig elektricitet handlar det alltså i grunden om transport av elektroner, men med en viktig skillnad - den statiska elektriciteten, eller rättare laddningen, är stillastående eller endast ytterst begränsat rörlig. Det går därför inte att utvinna elektricitet genom att gnida kattskinn mot ebonitstav även om uppladdningen kan bli imponerande. Statisk uppladdning kan genereras i huvudsak enligt tre olika mekanismer; - gnidning av materialytor mot varandra - delning av materialytor (exv. en bana som lämnar en vals) - influens - ett föremål befinner sig i ett statiskt fält och orienterar sina laddningar efter det yttre fältet. Det är uppenbart att man inte kan undvika alla situationer där statisk elektricitet kan uppkomma, vi måste alltså acceptera att statisk elektricitet finns.

2 Är statisk elektricitet en underhållsfråga eller en fråga för företagsledningen? Statisk elektricitet är en fråga som i de flesta fall torde anses vara av mycket liten betydelse för ett företags överlevnad och resultat, kanske är det oftast sant. MEN, om man betänker att de problem med statisk elektricitet som besvärar företaget leder till merkostnader för produktion, reklamationer, kundeftervård etc. så blir det intressantare. Varje sparad kostnad kan ju läggas direkt till företagets vinst. Förutom att varje statiskt problem som undanröjs leder till en direkt förtjänst kommer man ju dessutom kunna styra produktionen säkrare vid ett förhållandevis större kapacitets-utnyttjande. Detta leder förstås till ytterligare förtjänst och en möjlighet till förbättrade kundrelationer där leveranssäkerhet och högre kvalitet kan ge utrymme för ett högre pris. Kan man mäta statisk elektricitet? Det går att mäta elektrostatiska fält med hjälp av en elektrostatisk fältmätare. Man mäter fältet beröringsfritt eftersom mätningen inte får eller kan förbruka någon ström. Man mäter även ibland yt- och volymresistansen hos ett material för att bilda sig en uppfattning om materialets förmåga att leda bort laddningar, eller vara tillräckligt isolerande, beroende på ändamål. Ett mera relevant mått på avledningsförmåga är avklingningstid, eller den tid det tar för en kontrollerat påförd laddning att exelpelvis halveras. För teknikern i gemen utgör mätningen ett problem därför att storheterna antar extremvärden och inte kan mätas med vanliga mätinstrument; - strömmen är för liten - spänningen för hög - motståndet för högt Den vanliga multimetern är oanvändbar. Med nämda specialinstrument blir dock mätningen både möjlig och begriplig med lite övning. Kan man ladda av statisk elektricitet? I snart sagt alla industribranscher används idag utrustning för att avlägsna statisk elektricitet, s.k antistatutrustning. Utrustningen kan indelas i aktiva och passiva eliminatorer, där passiva eliminatorer är t.ex kolfiberborstar (finns ofta i kontorsmaskiner o.likn.), koppartafsar eller gammaldags julgransglitter. Den passiva jonisatorn finner sin drivpotential i den uppladdade materialytan och förmår ladda av så länge drivpotentialen är tillräcklig. Aktiva eliminatorer, eller jonisatorer, producerar joniserad luft, vilken utgör laddningsbärare från jonisatorn till den laddade materialytan. Aktiva jonisatorer drivs antingen av en elektrisk spänningskälla eller av ett radioaktivt preparat och är i modernt utförande beröringssäkra. Den aktiva jonisatorn producerar både positiva och negativa joner eftersom de statiskt uppladdade materialytorna antar både positiv och negativ laddning på ett okontrollerbart vis. En laddad yta attraherar joner av motsatt polaritet men repellerar joner med samma polaritet. Man kan därför betrakta det hela som ett transportproblem - det gäller att hålla en tillräckligt hög jonkoncentration invid den aktuella ytan tillräckligt länge för att den skall hinna avladdas. Finns det uppladdningsteknik? Att uppladdning med statisk elektricitet används bl.a i kopieringsmaskiner och vid elektrostatisk målning är inte helt okänt. Detta område som vi kan kalla nyttoanvändning är ett område på frammarsch och många applikationer är ännu inte kommersiellt utnyttjade. Tekniken förutsätter att minst en ingående komponent är en isolator dvs uppladdningsbar och att laddningen inte flyter bort så länge den önskade effekten skall finnas kvar. Man använder här högspänning av en polaritet (plus eller minus) för laddning mot jord eller mot motpolaritet (alltså både plus och minus). Några typiska exempel kan vara att ladda fast skyddspapper på valsad tunnplåt, ladda ihop sidorna i ett bokblock inför förflyttning till limbindare, in-mould labeling, dvs fastladdning av en etikett i verktyget vid formsprutning av plastdetaljer. Statisk elektricitet är inte hocus pocus, det kan mätas, avlägsnas eller användas alltefter önskemål. Man måste bara våga försöka, det är inte så svårt? Swedish Electrostatics AB 3

3 Kan man använda luftfuktare? Ett utmärkt sätt att ladda av en yta är att hälla på vatten, det är dock för det mesta inte möjligt. Det är nog allmänt känt att man har större problem med statisk elektricitet vintertid då luften p.g.a uppvärmningen blir torr. Genom att reglera den relativa luftfuktigheten kan man reducera en del problem med statisk elektricitet främst vid hantering av papper, trä, textilier och liknande material som kan uppta fukt ur luften. blåsmunstycken på iläggare för joniserad luft grafisk g4 Heidelberg Speedmaster 74 kan köras snabbare PROBLEMBESKRIVNING Statisk elektricitet är ett vanligt förekommande problem inom grafisk industri och uppkommer genom att de material som bearbetas är isolatorer, dvs papper, kartong, plast mm, som vid hantering laddas upp. Till skillnad från flertalet maskindelar och komponenter vilka är tillverkade av ledande material kan isolatorerna, i det här fallet vanligen pappersark, inte leda bort den statiska elektriciteten. Resultatet blir bland annat dubbelark, misspassning, ojämn tryckkvalitet, dåligt fungerande avläggare med kvaddar eller dålig stackning. Utan antistatutrustning kan problemet åtgärdas främst genom sänkt maskinhastighet, varvid uppladdningen blir mindre och viss laddning kan tänkas hinna flyta bort. Rätt konditionerat papper kan förbättra situationen men alltför hög luftfuktighet leder till korrosionsangrepp på maskiner och en obehaglig miljö, varför detta sällan kan lösa hela problemet. PROBLEMLÖSNING Genom att installera antistatutrustning på några väl definierade platser kommer man tillrätta med problemen. Det förtjänar att påpekas att den applikationslösning som vi här förordar utgör vad vi kallar fullutrustning, dvs antistatutrustning vid iläggning, avläggning och i maskiner med vändkörning även vid vändningen. Eftersom problem med statisk elektricitet kan förekomma på flera platser samtidigt men i olika hög grad kan man lockas att montera exv endast i iläggningen för att få en mindre och enklare installation (billigare). Resultatet blir då ofta att man noterar att problemet har flyttat sig till avläggaren. Anledningen till detta är att med det första problemet löst kan maskinen köras snabbare, men bara så mycket snabbare att nästa problem blir synligt - alltså problemet har flyttat sig. Iläggaren I iläggaren installeras en antistatstav ABAC11 i travens framkant för avladdning av varje enskilt ark som matas in i maskinen. På ömse sidor om iläggshuvudet monteras ett joniseringsmunstycke BHAC11 vilket blåser joniserad luft in i travens bakkant och ut över travens ovansida. På detta vis hålls arken avladdade under inmatningen varvid man slipper dubbelark och misspassning i griparna. Några exempel där nyttoanvändning med statisk elektricitet kan spara pengar; I en maskin krympfilmas och personadresseras tidningar. De inplastade tidningarna samlas upp i en stacker i buntar om 25 varefter de knuffas ut av en utstötare. När bunten når transportbanan på sin väg mot den automatiska bandningsstationen ändrar bunten riktning och hastighet varvid bunten glider isär, dvs rinner ut så att man måste placera en operatör för att hjälpa buntarna rätt. Genom att kontrollerat ladda tidningarna statiskt vid stackningen kan buntarna transporteras automatiskt och den extra operatören sparas in uppladdningsutrustning - används för att samla material i stadiga buntar i stacker Statisk elektricitet kan ge körbarhetsproblem som kostar stora pengar. Vid arktryckning med offset, flexo eller screen tryck vållar statisk elektricitet problem bl.a vid iläggning i form av dubbelark eller felaktig inmatning, smetning i färgverken och dålig stackning vid avläggningen. Resultatet blir nästan alltid att man kör tryckpressarna med starkt reducerad hastighet. Ofta kör man med endast halv hastighet och konstaterar helt enkelt att det inte går att köra fortare. Med antistatutrustning kan man ofta köra med full hastighet och dessutom med sådan kvalitet att man slipper trycka stora överupplagor som oftast blir fallet vid screen tryckning. Vändningen Vid vändningen monteras en tvåradig antistatstav ABAC21 eftersom den behöver ha en något större räckvidd. Syftet är att hindra smetning och nötning som annars lätt uppkommer i den häftiga rörelsen. Avläggaren I avläggaren monteras två antistatstavar ABAC11, en från arkets undersida och en från dess ovansida. Genom att varje ark är avladdat kommer arken flyta ut i avläggaren på ett likformigt sätt och jämnstötningen kommer att producera jämna travar. Installation Installation görs med därför avsedda hållare och kräver därutöver ett jordat väggurtag (eller fast förläggning till maskinens elcentral) och torr och ren tryckluft. avladdning av ark från digitalpress Swedish Electrostatics AB 4 arkning av digitaltryckt material Ett enkelt kalkylexempel Antag att i en större offsetarkpress kostar produktionen 1000 kronor per timme med en beläggning av 60 timmar per vecka vid full beläggning med nuvarande bemanning. Antag vidare för enkelhetens skull att produktionen omfattar 50 veckor per år och att kostnader för papper och färg tillkommer alltefter aktuellt jobb, dvs kan bortses ifrån i vår kalkyl. Kostnaden för produktionen per år uppgår då till 3 miljoner kronor. En installation av antistatutrustning ger en kapacitetsökning motsvarande 10% eller kronor. Med en kostnad för installationen på kronor blir pay-off tiden endast 2 månader.

4 Tillverkning av bärkassar i plast samt plastpåsar för packning av bröd, toalettpapper och liknande är ett intressant problemområde. Förutom problem vid extrudering och tryckning av filmen, vilket man i allmänhet måste räkna med, är konverteringen till bärkasse eller påse lite knepig. Två vanliga metoder förekommer, i den ena svetsas påsen av och faller därefter ned på en stapel eller direkt ned i avsett emballage. I den andra metoden fångas den färdiga påsen upp av en vinda med roterande vingar som med vakuum griper påsen för att efter ett halvt varvs rotation fästa påsen på ståndare (spjut). Vid problem med positionering av påsarna eller kassarna blir det omöjligt att packa dem i rätt antal i rätt emballage. Om påsarna inte är rätt packade i bageriets förpackningsmaskin hamnar brödet på golvet. Minska kostnaderna vid In mould labelling plast p5 PROBLEMBESKRIVNING Dekorering av plastprodukter sker idag ofta genom att man på traditionellt vis klistrar färdigtryckta dekaler, man tampongtrycker eller i vissa fall screentrycker. Detta innebär extra moment i produktionsprocessen som kan undvikas. För att uppnå ett mer beständigt resultat där färgen inte flagnar och där dekalen sitter kvar använder man med fördel In mould labelling. Den färdigtryckta filmen läggs in i verktyget där den sätts fast, verktyget stänger och plastmassan sprutas in. Resultatet blir att dekalen blir en integrerad del av produkten. Vanligen sätter man fast filmen i verktyget med hjälp av vakum. För detta krävs ett mycket komplicerat nät av kanaler i verktyget. Tillverkningstiden och priset för verktyget stiger. PROBLEMLÖSNING Genom att installera uppladdningsutrustning kan man sätta fast filmen i verktyget med hjälp av statisk elektricitet. Detta kan göras även i gamla verktyg som inte förberetts genom utrustande med vakuumkanaler. Dessutom kan storlek, utseende och placering varieras i ett och samma verktyg. Det är nödvändigt att välja film och tryckfärger som kan laddas upp elektrostatiskt (ej avledande), och som samtidigt kan förenas med den plastsmälta som sprutas in i verktyget utan deformering och färgförändringar. En plockrobot eller motsvarande används för att plocka etiketten ur sitt magasin och föra den i position i verktyget, varefter en signal aktiverar uppladdningselektroden som i samband med positionering och avläggning fixerar etiketten elektrostatiskt i verktyget. Kaffe packas numera allmänt i olika typer av plastlaminat efter krav att avlägsna aluminiumskiktet pga miljöskäl. Aluminiumskiktet har haft den utmärkta egenskapen att jorda bort mycken oönskad statisk elektricitet, varför övergången blivit besvärlig på många håll. Statisk uppladdning av plasten har gjort att kaffe fastnat i svetsen som därför blivit otät, med hållbarhetsproblem och reklamationer som följd. Genom att ladda av folien inför förslutningen kan kaffet avlägsnas ur svetsfogen och förpackningen blir tät. påsmaskin (wicket) utrustad med antistatutrustning Vid tillverkning av rull-påsar, dvs plastpåsar på rulle, vill man ofta packa dessa i en snygg pappförpackning med säljande tryck. Att dela rullarna från varandra automatiskt är inget problem, men hur kan man automatiskt få ändan av rullen att hamna inne i förpackningen vid förslutningen? Genom att kontrollerat ladda fast de sista varven av påsar med statisk elektricitet får man en fast rulle utan lös ända och undviker extra operatörer som annars krävs för att rätta till påsarna i förpackningsmaskinen Plockmagasinet Vid plockmagasinet installeras ett joniseringsmunstycke BHAC11 vilket blåser joniserad luft in i travens bakkant och ut över travens ovansida. På detta vis hålls filmarken avladdade varvid man slipper dubbelark vid plockningen. Dessutom är arket/etiketten oladdad när den når verktyget vilket är betydelsefullt för att nå ett jämnt resultat vid uppladdningen/fixeringen av etiketten i verktyget. Laddningselektroden Vid val av uppladdningselektrod är det viktigt att utgå från aktuellt verktyg och etikettens storlek och placering. Elektroder skräddarsys lämpligen efter det aktuella behovet, varvid man måste ta hänsyn till eventuella hålbilder, oregelbundna former eller om ytorna är välvda. Laddningselektroden utrustas med fördel med integrerade sugkoppar för optimal plockning och positionering av etiketten. Vid svårare applikationer med komplicerade former kan det vara nödvändigt att låta laddningselektroden beskriva en noggrannt planlagd rörelse som tillsammans med pålagd laddningsspänning positionerar etiketten korrekt och utan oönskade luftinneslutningar. Installation Installation görs med därför avsedda hållare och kräver därutöver ett jordat väggurtag (el. fast förläggn. till maskinens elcentral) och torr och ren tryckluft för avladdningen. Laddningselektroden monteras med nylonskruvar och icke ledande hållare av nylon, bakelit eller liknande varvid det är viktigt att undvika störande metalldelar i den omedelbara närheten. Det är viktigt att högspänningskabeln HVC11 förläggs så att rörelserna blir så små som möjligt och att kabeln om möjligt är utbytbar. Till- och frånslag av högspänning regleras med en potentialfri kontakt som sluter den tillhandahållna 24VDC signalspänningen från högspänningsgeneratorn. Swedish Electrostatics AB 5 tryckta etiketter laddas fast vid formsprutning Några typer av förpackningsproblem. Vid fyllning av torrvaror såsom kaffe, chokladpulver, socker och andra livsmedel eller kemikalier och läkemedel mm kan kombinationen förpackning och materialet som skall packas ställa till med svåra dammproblem. I speciellt olyckliga fall kan man drabbas av en förpackning som blir laddad med olika polaritet på in- och utsidan, varvid ett pulver med samma polaritet som förpackningens insida skall fyllas. Resultatet blir att en viss del av pulvret som fylls kommer att repelleras av förpackningens insida och stötas ut ur förpackningen varefter det attraheras av förpackningens utsida som ju har motsatt polaritet. Samma typ av problem kan förekomma även vid fyllning av tuber etc med krämer, pastor och vätskor, men med den skillnaden att förpackningen inte kan renblåsas eller dammsugas ren eftersom ytan blivit kladdig/våt.

5 Kvalitetsproblem som kostar pengar Displayfönster till bl.a mobiltelefoner tillverkas genom formsprutning. Displayfönstren samlas upp och transporteras till en station där de avsynas och förses med en skyddstejp. Dammpartiklar under skyddstejpen leder genast till kassation. Genom att med joniserad luft ladda av detaljerna redan när de lämnar verktyget och dessutom samla upp dem i ett lämpligt dammfritt och förslutningsbart emballage kan de nå avsyningsstationen dammfria. Vid avsyning och tejpning används utrustning för avladdning och renblåsning och fönstren packas i därför avsett dammtätt emballage för transport till montering. En reklamerad mobiltelefon i butiken pga damm under displayen är dyrbart. elektrooptik e7 Avlägsna damm och partiklar inom elektrooptik PROBLEMBESKRIVNING Att statisk elektricitet utgör ett stort problem inom elektronikindustrin är allmänt känt och man är idag noga med att ESD-säkra arbetsplatser som kräver detta. Ett annat mycket stort problem är det damm och de oönskade partiklar som genom elektrostatisk uppladdning fastnar på elektronik och optik. De flesta har säkert egen erfarenhet av problemet från den egna TV:n där damm ständigt fastnar oavsett hur noga man torkar rent. De detaljer som hanteras utgörs ofta till stor del av isolatorer av olika slag, dvs material som kan laddas upp elektrostatiskt, såsom t.ex plast i kåpor, glas i displayfönster eller linser, kretskortslaminat, skyddsfolier etc. De oönskade partiklarna är till stor del också elektrostatiskt laddade vilket ytterligare ökar problemen. Försök att torka rent detaljerna eller renblåsa med tryckluft gör oftast ytterligare skada eftersom man åstadkommer en ytterligare uppladdning genom gnidning. PROBLEMLÖSNING Med en korrekt applicerad antistatutrustning kan man åstadkomma såväl en avladdning av materialytor och partiklar som avlägsna partiklarna. Genom att använda joniseringsutrustning kan man enkelt avladda ytorna varvid de elektrostatiska attraktionskrafterna som verkar mellan materialyta och partikel elimineras. Därefter blir det enkelt att avlägsna damm och partiklar. I vissa fall kan det vara nödvändigt att förhindra en uppladdning som genereras vid ett moment som t.ex avlägsnande av skyddsfolier, uppladdning på materialbanor osv. Man laddar här av detaljerna i förebyggande syfte, för att förhindra att de efter uppladdning skall kunna dra till sig oönskade partiklar. För detta ändamål kan det vara lämpligt att använda allt från enkla antistatstavar till joniseringsfläktar eller blåsande utrustning. När damm och partiklar redan häftat fast på materialytan måste man använda någon typ av blåsande joniseringsutrustning för att förutom avladdning även kunna lösgöra partiklarna och föra dem bort från ytan. I besvärliga fall kan det vara nödvändigt att integrera renblåsningen med dammsugning. Avladdning Med hjälp av antistatstavar i serie ABAC eller joniseringsfläktar IFAC11 eller IFAC21 kan man finna effektiva lösningar för avladdning av mycket varierande detaljer, varvid de för varje fall unika förutsättningarna får avgöra val av utrustning. Renblåsning När en yta har dragit till sig damm och smuts kan den ofta renblåsas om man använder en blåsande joniseringsutrustning såsom en blåsande antistatstav, joniseringsmunstycke eller kanske en antistatpistol. Den joniserade luften laddar av materialyta och partiklar varvid luftflödet lösgör partiklarna och transporterar bort dem från ytan. Applikationer utformas alltefter behov som fasta installationer i materialbanor, bänkplacerad utrustning som aktiveras med fotventil eller via sensor eller helt manuellt med antistatpistol. Specialdesignade dammsugningsramper för Deritend kartongtryckpress Dammsugningsramper tillverkas för att passa de behov som förekommer i olika branscher. Det kan vara allt från små smala etikettryckpressar eller filmtillverkningslinjer, där utrustningen monteras in i befintliga maskiner. För board, trä, glas mm. är det ofta lämpligt att integrera en fristående dammsugningsportal i maskinlinjen. renblåsning med joniserad luft vid mobiltelefonservice Dammsugning I många fall kan det vara både önskvärt och nödvändigt att kombinera en avladdning och renblåsning med dammsugning. Vi använder här ett integrerat system där avladdning, renblåsning och dammsugning görs i en härför speciellt utformad dammsugningsramp. Detta kan vara lämpligt vid transport av kretskortunderlag in i maskiner för tryckning etc eller vid kretskortens transport in till monteringsmaskiner. Dammsugningsramp Swedish Electrostatics AB 6

6 Vi skräddarsyr även utrustning direkt efter era önskemål. Jonblåsaren IAUDC11- IAC är en komplett enhet för avladdning och renblåsning med joniserad luft. Utrustningen ansluts till ett jordat elurtag och matas med torr och ren tryckluft av 6 bars tryck. Jonblåsaren finner sin användning inom många olika branscher vid bearbetning, montering, avsyning eller kvalitetskontroll där det finns ett behov att ladda av och renblåsa detaljer. Vanliga användningar kan vara renblåsning inom elektrooptik som t.ex vid tillverkning av mobiltelefoner, inom optik vid tillverkning av linser för bl.a instrument och glasögon, vid arbete i fotolaboratorier och reproanstalter, inom medicinsk teknik, dentallaboratorier mm. Utrustningen är speciellt framtagen för att vara enkel att installera och flytta runt utan att anlita en installatör. Högspänningsgeneratorn PUHV30P5-P har utvecklats för att driva uppladdningsutrustningar som laddningsstavar och punktladdningselektroder. Joniseringsfläkten IFAC11 är en enhet som används tillsammans med högspänningstransformatorn PUAC114 och är avsedd för avladdning av statisk elektricitet där det är svårt att montera stavarna i ABAC-serien nära objekten. Fläkten är robust och utförd i pulverlackerad plåt med aluminiumgavlar som samtidigt utgör fästanordning mot maskiner och anläggningar. IFAC11 är synnerligen användbar för porösa och tredimensionella objekt som t.ex. glasfiber, textil, PET-flaskor, löpande banor med laminater, uppoch avrullningar, inom grafiska applikationer, vid plastbearbetning o.dyl. Laddningsstav CBHV11 Laddningsstavar används inom de flesta branscher för ett ständigt ökande antal applikationer där man vill ladda ett eller flera material statiskt. Några vanliga exempel kan vara fastladdning av etiketter i verktyget vid formsprutning (in-mould labelling), fixering av folieskikt och kartong vid pärmtillverkning, fixering av änden vid tillverkning av rullpåsar, vid foliering av spånskivor, fixering av trycksaker och krympfilm i mailingmaskiner, förbättrad kontakt mellan banor och kylvalsar mm. ABAC antistatstavar används för avladdning av statisk elektricitet från materialytor. Typiska applikationer kan vara avladdning av ark eller banor inom tryckning, konvertering, packning, plasttillverkning mm där materialet inte kan bearbetas eller förflyttas pga statisk uppladdning. Blåsmunstycket BHAC11 har utvecklats för blåsning med joniserad luft. Typiska applikationer för joniseringsmunstycket är avladdning och renblåsning inom elektronik, optik och medicinsk teknik där hygien- problem föreligger. BHAC11 finner även användning vid separation av ark i iläggning/plockning, avladdning i fyllnings- och förpackningsförlopp mm. Transformatorenheten PUAC114 har utvecklats för att driva antistatutrustningar som antistatstavarabac11, ABAC21 och ABACA21, blåsmunstycken BHAC11 och BHAC21 samt fläktar IFAC11 och IFAC21 mm. Fältkvarnen JCI140 är ett kompakt handburet mätinstrument för mätning av statisk elektricitet. Instrumentet mäter beröringsfritt ner till några enstaka volt på 100mm avstånd. Mätning av statisk elektricitet är många gånger nödvändig for att möjliggöra problemlösning med statisk elektricitet eller för kontinuerlig övervakning av känsliga processer. Förutom rena produktionsstörningar kan statisk elektricitet ge problem med statiska urladdningar till personal eller elektronik, samt ge upphov till problem med damm eller smuts. Swedish Electro Static AB utvecklar och producerar utrustningar för hantering av statisk elektricitet. Kunder utgörs av företag med tyngdpunkt på varuproducerande företag men även tjänsteproducerande företag kan ha nytta av viss utrustning samt av våra konsulttjänster. Swedish Electrostatics säljer produkter med ett högt informationsinnehåll vilket innebär att våra kunder skall kunna förvänta sig hjälp och stöd vid problemlösning, installationer, service, utbildning eller vad som behövs i varje enskilt fall. Som bas för verksamheten finns ett brett program av standardprodukter för avladdnning och kontrollerad uppladdning samt mätinstrument för mätning av statisk elektricitet. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av nya produkter för att komplettera vårt befintliga program samt med kundspecifika produkter och speciallösningar allt efter behov. Företaget är sedan starten inriktat mot en internationell marknad och har utrustning installerad i samtliga världsdelar. Genom att från början välja att arbeta i nätverksform är det möjligt för oss att erbjuda stor flexibilitet och resurser att hantera även komplexa uppgifter. I samarbete med våra kunder och leverantörer utvecklar vi produkter och tjänster att bli bättre och effektivare. Kontakta oss! Vi vill gärna berätta mera om vad vi kan erbjuda Dig! Swedish Electrostatics AB 7

Applikation dammsugare. Exempel #1 - plastlaminat.

Applikation dammsugare. Exempel #1 - plastlaminat. Applikation dammsugare I de flesta branscher förekommer kvalitetsproblem som orsakas av oönskade partiklar som fäster på produkten och orsakar störningar i produktionen, ger en försämrad kvalitet eller

Läs mer

Att gnida glas med kattskinn gör att glaset blir positivt laddat och att gnida plast med kattskinn ger negativ laddning på plasten.

Att gnida glas med kattskinn gör att glaset blir positivt laddat och att gnida plast med kattskinn ger negativ laddning på plasten. Experiment 1: Visa att det finns laddningar, att de kan ha olika tecken, samma laddning repellera varandra, olika laddning attrahera varandra. Visa att det finns elektriska fält. Material: Två plaststavar,

Läs mer

No static with No Static!

No static with No Static! No static with No Static! No Static Systems HÅLL DEN STATISKA ELEKTRICITETEN UNDER KONTROLL Vad orsakar statisk elektricitet? Ytskiktet i ett isolerat material t.ex. plast, papper eller syntetisk textil

Läs mer

Efter avsnittet ska du:

Efter avsnittet ska du: ELLÄRA Kapitel 3 Efter avsnittet ska du: veta vad som menas med att ett föremål är elektriskt laddat kunna förklara vad elektricitet är veta vad som menas med strömstyrka, spänning och resistans samt känna

Läs mer

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så?

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så? Varför slår blixtar ofta ner i höga byggnader? När skillnaden i laddning mellan marken och molnet blir tillräckligt stor ger sig en blixt av från molnet till marken. När en blixt slår ner tar den oftast

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

3.7 Energiprincipen i elfältet

3.7 Energiprincipen i elfältet 3.7 Energiprincipen i elfältet En laddning som flyttas från en punkt med lägre potential till en punkt med högre potential får även större potentialenergi. Formel (14) gav oss sambandet mellan ändring

Läs mer

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta

Läs mer

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism Elektricitet och magnetism Eldistribution Laddning Ett grundläggande begrepp inom elektricitetslära är laddning. Under 1700-talet fann forskarna två sorters laddning POSITIV laddning och NEGATIV laddning

Läs mer

ESD CERTIFIERINGSPROV

ESD CERTIFIERINGSPROV Provet består av 24 frågor med fyra svarsalternativ. Alla frågor är tagna ur DVD n ESD Kontroll. Varje fråga har endast ett möjligt svarsalternativ. Sätt en cirkel runt det alternativ du anser vara rätt.

Läs mer

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Författad av Jenny Karlsson Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9 Ämnen: Fysik Speltid: 6/5/5/6 minuter Produktionsår: 2017 INNEHÅLL: Elektricitet, spänning och ström Elsäkerhet och

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt

Läs mer

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q 2.1 Gauss lag och elektrostatiska egenskaper hos ledare (HRW 23) Faradays ishinksexperiment Elfältet E = 0 inne i en elektrostatiskt laddad ledare => Laddningen koncentrerad på ledarens yta! Elfältets

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad meggning)

Isolationsprovning (så kallad meggning) Isolationsprovning (så kallad meggning) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

BLI MER EFFEKTIV I VÅR!

BLI MER EFFEKTIV I VÅR! BLI MER EFFEKTIV I VÅR! Trött på att köra runt och hämta varor? Du vet väl att Lunds Kakelvaruhus alltid kör ut ditt badrumsprojekt GRATIS inom 046-området och till kraftigt reducerat pris inom 040 och

Läs mer

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter.

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter. Magneter En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter. Om man lägger en magnetnål på en rörlig hållare ställer nålen in sig i nordsydlig

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket.

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket. , TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran (HT 2003) består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran är barrved, framför allt

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Flexibla elektriska linjärmoduler

Flexibla elektriska linjärmoduler Flexibla elektriska linjärmoduler Kortfattad introduktion på Svenska Plug & Play "Redo att användas direkt ur förpackningen" Det enkla och användarvänliga alternativet till pneumatik Ger kontrollmöjligheter

Läs mer

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Med dubbelt utlopp för luft/kväve T E K N I K A T T L I T A P Å En komplett enhet med liten uppställningsyta Tillgång till kvävgas VAR, HUR och NÄR DU BEHÖVER DET med

Läs mer

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 2. INVÄNDIGA ÅTGÄRDER 3. UTVÄNDIGA ÅTGÄRDER 4. MONTERING ISODRÄN KRYPGRUNDSVAKT 1. INLEDNING Utförlig funktionsbeskrivning av krypgrund, se

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet. VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet. VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet DENNA GENOMGÅNG SYFTAR TILL ATT GE DIG:

VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet. VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet. VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet DENNA GENOMGÅNG SYFTAR TILL ATT GE DIG: VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet DENNA GENOMGÅNG SYFTAR TILL ATT GE DIG: ESD-kunskaper Elsäkerhet Brandsäkerhet Miljöaspekter Arbetsmiljökunskap Komponentskador Så att du får behörighet att MECKA i

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

elektrostatik: laddningar I vila eller liten rörelse utan acceleration

elektrostatik: laddningar I vila eller liten rörelse utan acceleration Ellära 1 Elektrostatik, kap 22 Eleonora Lorek Begrepp elektricitet (franska électricité, till nylatin ele ctricus, till latin ele ctrum, av grekiska ē lektron 'bärnsten'), ursprungligen benämning på den

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Återförslutningsbara emballagelösningar. Påsar med unika öppnings/stängnings - mekanismer.

Återförslutningsbara emballagelösningar. Påsar med unika öppnings/stängnings - mekanismer. Återförslutningsbara emballagelösningar Påsar med unika öppnings/stängnings - mekanismer. MINIGRIP ZIPTIGHT DEN UNIKA BLIXTLÅSPÅSEN, SOM KAN ÖPPNAS OCH STÄNGAS IGEN OCH IGEN BLIXTLÅSPÅSEN, DÄR MAN SJÄLV

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Övningens syfte: Att förstå hur positiva och negativa magnetiska poler har bortstötande krafter och tilldragande krafter

Övningens syfte: Att förstå hur positiva och negativa magnetiska poler har bortstötande krafter och tilldragande krafter 1 Magnetiska poler Övningens syfte: Att förstå hur positiva och negativa magnetiska poler har bortstötande krafter och tilldragande krafter 1. Nämn fem saker som en magnet drar till sig. Alla metallföremål

Läs mer

Koncerninköp Enhet Medicinskt material

Koncerninköp Enhet Medicinskt material Koncerninköp Enhet Medicinskt material Elisabeth Falk Inköpare Telefon 046-15 35 67 Elisabeth.falk@skane.se BILAGA 1 Datum 2009-05-12 Avtalsnr 0900125 1 (5) OFFERTNUMMER: BM0035A Workstation ST5020 transferstation

Läs mer

attraktiv repellerande

attraktiv repellerande Magnetism, kap. 24 Eleonora Lorek Magnetism, introduktion Magnetism ordet kommer från Magnesia, ett område i antika Grekland där man hittade konstiga stenar som kunde lyfta upp järn. Idag är magnetism

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 1 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Filmer för plasttillverkning: EBM

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Vad är elektricitet?

Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Grundämnenas elektriska egenskaper avgörs av antalet elektroner i det yttersta skalet - valenselektronerna! Skol-modellen av en Kiselatom. Kisel med atomnumret

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

A WORLD OF HUMIDIFICATION

A WORLD OF HUMIDIFICATION A WORLD OF HUMIDIFICATION KOR R EKT LU F TF U KTIGH ET ÄR EN ESSENTI ELL FAKTOR Luftfuktighet är en viktig parameter i klimatiska förhållanden här på jorden. Naturen och klimatet håller i sig själva igång

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 16 januari 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-3 Förslag till betänkande (PE 301.518) Rainer Wieland Maskiner

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0). 1 Föreläsning 2 Motsvarar avsnitten 2.4 2.5 i Griffiths. Arbete och potentiell energi (Kap. 2.4) r 1 r 2 C Låt W vara det arbete som måste utföras mot ett givet elektriskt fält E, då en laddning Q flyttas

Läs mer

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer!

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Lyft blicken! Sitt rätt & se tydligt! Ett unikt koncept för

Läs mer

Ge exempel på hur vi använder oss av magneter Think, pair, share

Ge exempel på hur vi använder oss av magneter Think, pair, share Magnetism Ge exempel på hur vi använder oss av magneter Think, pair, share Vilka ämnen är magnetiska? Vi gör även en laboration där vi testar vilka ämnen som är magnetiska och drar en slutsats utifrån

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

DESAB Elektroniksystem AB

DESAB Elektroniksystem AB Det ökade intresset för tvätt inom elektronikindustrin har föranlett oss att försöka ge en helhetsbild och lägesrapport om detta område. Intentionen har varit att i generella ordalag och så opartiskt som

Läs mer

Den ekonomiska lösningen på ett ergonomiskt problem

Den ekonomiska lösningen på ett ergonomiskt problem VacuMyggan VacuMyggan Den ekonomiska lösningen på ett ergonomiskt problem VacuMyggan är en manuell vakuumlyftare som hanterar alla typer av laster. Manövreringen är extremt smidig och snabb. Samtliga funktioner

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Utvärdering av uttorkning av fukt i betongväggar med aktiv elektroosmos.

Utvärdering av uttorkning av fukt i betongväggar med aktiv elektroosmos. Utgiven av: Stephan Mangold Till: Björn Sundvall, Arid AB 2016-04-04 Klassifikation: Öppen Dränering utan att gräva Utvärdering av uttorkning av fukt i betongväggar med aktiv elektroosmos. Sammanfattning

Läs mer

Snabbguide till golvslipning

Snabbguide till golvslipning Snabbguide till golvslipning Floor prep / sanering Golvutjämning Golvrenovering Slipning av Natursten Betongslipning / polering Träslipning HTC - Professional Floor Systems Verktygsguide Betongslipning

Läs mer

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058. ningsskriften publicerad nummer TUö UvU

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058. ningsskriften publicerad nummer TUö UvU SVERIGE [B] (11)UTLÄGGNINGSSKRIFT 7711902-2 (19) S E (51) Internationell klass 2 G 0 1 T 1 / 0 2 / / G 0 1 T 7 / 1 2 (44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058 ningsskriften publicerad

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Jonisering. Hur fungerar jonisering? Vad är en jon?

Jonisering. Hur fungerar jonisering? Vad är en jon? JONISERING Jonisering Vad är en jon? Alla atomkärnor innehåller ett bestämt antal protoner och varje proton är positivt laddad. Runt kärnan snurrar ett lika stort antal elektroner som är negativt laddade.

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Termografering Postad av Mats Persson - 13 nov 2012 18:48 Har vi någon termograferingsexpert här? Vad ska man köpa för utrustning? Finns det några bra utbildningar? Hur långt klarar man sig på en sån här?

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för ColoRex SD, ColoRex EC Produktbeskrivning ColoRex är en elektriskt avledande PVC-platta med dim. 615x615x2 mm.

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Ytbehandling aluminiumprofiler

Ytbehandling aluminiumprofiler Ytbehandling aluminiumprofiler Innehåll Anodisering 2 3 Lackering 4 Mekanisk/ Kemisk ytbehandling 5 Övrig ytbehandling 6 Kontakt och prover 7 Aluminium har redan i naturligt tillstånd en snygg och korrosionshärdig

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Handbok Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Våt och torr dammsugare Denna instruktion förser Er med all nödvändig information som behövs för ett korrekt och säkert användande av dammsugaren. Användande

Läs mer

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp.

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Pronpimol Pompom Khumkhong TE12C Laddningar som repellerar varandra Samma sorters laddningar stöter bort varandra detta innebär att de repellerar varandra.

Läs mer

Facit till Testa dig själv 3.1

Facit till Testa dig själv 3.1 Facit till Testa dig själv 3.1 1. En atom består av en positivt laddad atomkärna och negativt laddade elektroner. 2. a) Negativ laddning b) Positiv laddning 3. a) De stöter bort, repellerar, varandra.

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Innehållsförteckning Innehåll Vin/Flaskor Electronik Konst Tear-off Transport Pumpar

Innehållsförteckning Innehåll Vin/Flaskor Electronik Konst Tear-off Transport Pumpar Innehållsförteckning Innehåll... 2 Vin/Flaskor... 3 1. A typ... 3 2. G typ... 3 3. U typ... 4 4. E typ(cirkel typ)... 4 5. Bärkasse... 5 Electronik... 6 1. Airbag till led TV/ Monitor... 6 2. Airbag till

Läs mer

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering Vi är Lilja Group Lilja Group är specialiserat på att forma plast. Vi arbetar huvudsakligen med extrudering, formsprutning och bearbetning. Med en flexibel produktion och korta beslutsvägar kan vi erbjuda

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Vad är elektricitet?

Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Grundämnenas elektriska egenskaper avgörs av antalet elektroner i det yttersta skalet - valenselektronerna! Skol-modellen av en Kiselatom. Kisel med atomnumret

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

norclean 118 www.norclean.nu Vakuumåtervinningssystem www.norclean.nu

norclean 118 www.norclean.nu Vakuumåtervinningssystem www.norclean.nu Vakuumåtervinningssystem Denna anläggning är den enda i marknaden, som är helt komplett för blästring och rening av lättblästermedel som PMB, glaskulor och nötskal. Anläggningen består av en blästerapparat

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

Rotationsgjutna plastbehållare och tankar

Rotationsgjutna plastbehållare och tankar Rotationsgjutna plastbehållare och tankar Rotationsgjutning är en tillverkningsmetod som gör det möjligt att producera allt från enkla till mycket komplicerade plastdetaljer i ett stycke. Tack vare lång

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer