Uppslaget PATENT IMMATERIALRÄTT. DESSUTOM: VARUMÄRKESSKYDD / UPPHOVSRÄTT / INTERVJUMED DAVID HEDMAN, WeSC / m.m. HUR SKYDDAR DU DIN IDÉ? sid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppslaget PATENT IMMATERIALRÄTT. DESSUTOM: VARUMÄRKESSKYDD / UPPHOVSRÄTT / INTERVJUMED DAVID HEDMAN, WeSC / m.m. HUR SKYDDAR DU DIN IDÉ? sid."

Transkript

1 IMMATERIALRÄTT SKYDD FÖR UPPFINNING & UTVECKLING Uppslaget sid. 21 PATENT HUR SKYDDAR DU DIN IDÉ? Läs mer på sid. 8 DESSUTOM: VARUMÄRKESSKYDD / UPPHOVSRÄTT / INTERVJUMED DAVID HEDMAN, WeSC / m.m.

2 Om SVENSKT NÄRINGSLIV Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Livskraftiga företag är en förutsättning för växande välstånd. Vi arbetar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder närmare små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. På hittar du massor av nyttig information om näringslivet och våra samarbeten med skolan. Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb. 2. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

3 Uppslaget IMMATERIALR ÄTT SKYDD FÖR UPPFINNING & UTVECKLING Uppslaget ger en introduktion till immaterialrätten och dess fyra huvudområden; patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Dessa områden har det gemensamt att de finns till för att uppmuntra till utveckling genom att ge den som skapar och tänker nytt en särskild rätt att använda sitt verk. Uppslaget ger grundläggande kunskaper i ämnet, men syftar framförallt till att skapa diskussion och nyfikenhet. INNEHÅLL VARUMÄRKESSKYDD IMMATERIALRÄTT: SPELREGLER FÖR INNOVATION PATENT DESIGNSKYDD INTERVJU: DAVID HEDMAN, WeSC OM SVENSKT NÄRINGSLIV YTTERLIGARE UPPGIFTER INTERVJU: CHRISTOFER SUNDBERG, AVALANCHE STUDIOS KOMPLEMENT TILL IMMATERIALRÄTTEN UPPHOVSRÄTT LITEN ORDLISTA 3. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

4 IMMATERIALRÄTT: SPELREGLER FÖR INNOVATION Är du intresserad av mode och design? Tror du att ditt liv påverkas av teknisk och medicinsk utveckling? Är du intresserad av film, musik eller litteratur? Om du svarar ja på någon av de frågorna kan det vara intressant att veta lite om de spelregler som gäller för skapande, spridande och skyddande av nya idéer och verk. Immaterialrätten som de samlade reglerna kallas är en viktig förutsättning för verksamheter där människor tänker och skapar nytt. INNOVATIONER OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Innovation är att skapa nya, bättre eller effektivare produkter, arbetssätt eller tjänster som kommer till användning. Till skillnad från en traktor eller en guldklimp så är själva den nya kunskapen som skapas immateriell. Enkelt uttryckt innebär det att den inte går att ta på. Kunskap, eller intellektuellt kapital som det SVÅR A OR D? ORDLISTA PÅ SID 23! = ibland kallas, skiljer sig också från materiella ting genom att den kan användas av många personer samtidigt och inte tar slut. En bra låt kan överleva för evigt och kan spelas samtidigt på tusentals ställen över hela världen. Detta gör att kunskap inte kan låsas in i kassaskåp som pengar eller skyddas med avancerade larmsystem. För att skydda smarta idéer, uppfinningar och andra immateriella tillgångar krävs andra lösningar. VAD INNEBÄR SKYDDET? Immaterialrätten kan ses som en överenskommelse mellan samhället och personen bakom exempelvis uppfinningen, konstverket eller designen. Uppfinnaren eller konstnären får ensamrätt på sin idé och ges därför möjlighet att tjäna pengar på den i utbyte mot att kunskapen offentliggörs. Det är viktigt att inte missförstå ordet ensamrätt då det lätt leder tankarna fel. Det betyder inte att uppfinnaren får hindra andra att ta del av den nya kunskapen bakom idén eller uppfinningen. Ensamrätten innebär inte heller att uppfinnaren har rätt att använda sin produkt hur hon vill. En uppfinning kan ju till exempel vara förbjuden att använda på ett visst sätt på grund av etiska eller djurrättsliga skäl. Ensamrätten ger alltså ingen obegränsad frihet till den som får den, utan en rätt att hindra andra att utnyttja verket eller uppfinningen yrkesmässigt eller kommersiellt. Från ensamrätten finns det också flera undantag, främst för privat bruk. Till exempel kan du kopiera din favoritlåt till ditt syskon, eller sy en tröja till dig själv med en kopia av ett känt mönster. SYFTET MED IMMATERIALRÄTTEN Grundidén är att den som skapar något nytt under en tid måste få särskilda rättigheter och möjligheter att använda sin uppfinning eller sitt verk. Annars skulle belöningen för att tänka nytt bli för låg jämfört med att kopiera. För trots att kunskapen kan kopieras tusen gånger om så finns inte skaparnas och tänkarnas tid, talang och resurser i samma obegränsade mängd. Immaterialrätten gör att kunskap kan spridas och samhället utvecklas eftersom människor och företag kan satsa tid och pengar på att just tänka, göra och uppfinna nytt. Och framförallt, eftersom de vågar offentliggöra sina uppfinningar så kan vi alla ta del av dem. 4. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

5 5. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

6 KUNSKAP SOM SPRIDS Det immaterialrättsliga skyddet är inte till för att gömma undan kunskapen. Ett visst skydd gör tvärtom att människor vågar sprida sin kunskap och sina uppfinningar utan rädsla för att andra ska åka snålskjuts på deras idéer. Utan immaterialrätt skulle det vara riskabelt för dig och andra att lägga ner engagemang och resurser på en idé som kan kopieras av någon annan så fort den blir offentlig. INTERNATIONELLA EXEMPEL PÅ IMMATERIALRÄTTENS BETYDELSE Indien är ett bra exempel för att illustrera immaterialrättens betydelse för innovation och utveckling. För bara något årtionde sedan förlorade Indien en stor andel av sina skarpaste studenter och forskare till utlandet. En av orsakerna till detta var att deras hårda arbete lätt kunde kopieras och exploateras i hemlandet eftersom Indien då hade en svag immaterialrätt. Det gjorde också att många internationella företag var tveksamma till att satsa på forskning i Indien. En förstärkning av immaterialrätten har varit mycket viktig för den högteknologiska industri som nu växer fram i Indien och har även gjort att fler och fler utländska företag väljer att satsa pengar på forskning i landet. I de länder som fortfarande har en outvecklad eller svag immaterialrätt råkar talanger och nytänkare ofta ut för att deras idéer kopieras. Det blir svårt att leva på det man skapat, vilket leder till att färre människor satsar på att utveckla nya produkter och tekniker som många gånger kräver omfattande resurser i form av tid och eller pengar innan de kan realiseras. Ibland är dessa områden svåra att skilja från varandra och ofta omfattas en produkt av flera skydd. Ett exempel på en sådan produkt är solglasögon där funktionen (att skydda ögonen mot solen) kan vara skyddad av ett patent, men där även designen och varumärket kan vara skyddade. SPÄNNANDE FRÅGOR Immaterialrätten skiljer sig åt mellan olika länder och det finns många olika åsikter om hur regelverken kan utvecklas. Det finns flera exempel på hur individer och företag i samarbeten utvecklar nya sätt att använda immaterialrätten. Några sådana exempel på andra sätt att både skydda och utveckla idéer hittar du på sidan 22. Nya idéer, tankar och tekniska lösningar påverkar hur vi lever, jobbar och bor. Därför är det självklart viktigt vilka regler som gäller och bör gälla nästa gång någon får en fantastisk idé eller bara kommer på ett nytt sätt att göra vardagen lite enklare eller roligare. DET FINNS MILJONTALS VARUMÄRKEN I VÄRLDEN. IMMATERIALRÄTTENS OLIKA DELAR Ordet immaterialrätt betyder alltså den rätt som man kan ha till immateriella tillgångar saker som inte går att ta på. Konkret består den av ett antal lagar som syftar till att skydda bland annat design, vetenskap, kultur och varumärken. Immaterialrätten brukar delas upp i följande fyra huvudområden: DESIGNSKYDD PATENT VARUMÄRKESSKYDD UPPHOVSR ÄTT 6. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

7 SVENSK-AMERIKANEN GIDEON SUNDBÄCK ÄR BLIXTLÅSETS VERKLIGA INNOVATÖR UPPHOVSRÄTTEN UPPSTÅR I SAMMA SEKUND SOM VERKET SKAPAS UTAN EN GENOMTÄNKT DESIGN SKULLE VARKEN KLÄDER ELLER PRYLAR SE SPECIELLT KUL UT. b DISKUSSIONSFRÅGOR 1 Det behövs givetvis mer än bara lagar och regler för att skapa förutsättningar för innovation. Vilka andra villkor tror du är viktiga för att människor ska kunna få utlopp för kreativa tankar och idéer? 2 Vilka är fördelarna med möjligheten att kunna välja att skydda sin uppfinning eller sitt skapande? 3 Vad skulle det få för följder för oss i Sverige om det skulle vara särskilt svårt att få skydd för nya idéer här? 4 Hur skulle du själv tänka kring möjligheten till skydd om du uppfunnit något? 7. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

8 PATENT Röntgentekniken, glödlampan och smartphonen är alla exempel på innovationer som utvecklat samhället och gjort våra liv både enklare och roligare. Patentskyddet är tänkt att uppmuntra människor och företag att lägga ner tid och energi på att fundera ut uppfinningar som ger nya tekniska lösningar på problem. ENSAMRÄTT I UTBYTE MOT SPRIDNING När du får ett patent innebär det att du får en ensamrätt för att under en tid utveckla, förfina och marknadsföra en uppfinning. I utbyte mot ensamrätten måste uppfinningen göras offentlig. På så sätt kan vi alla ta del av den nya lösningen, lära oss av den och kanske till och med vidareutveckla den. VEM FÅR PATENT OCH FÖR VAD? Ibland används ordet patent lite slarvigt som synonym för ensamrätt. Patent är dock enkelt uttryckt skydd för en lösning på ett tekniskt problem. Patent kan fås för helt nya produkter eller metoder, men också för nya sätt att använda gamla saker. Grundtanken är att du bör få en särskild rätt till en uppfinning om du lägger ner tid och energi på att tänka ut en smart idé. För att någon ska vilja satsa pengar på något som tar tid och är dyrt att utveckla krävs att den som skapar ges vissa rättigheter. Annars skulle det ju vara mycket lönsammare att stå bredvid och ge sig in i matchen först när någon annan har tagit riskerna. Utan patent riskerar vi att uppfinnarna skulle vilja dölja kunskapen om den tekniska förbättring som åstadkommits. Patent ska alltså stimulera nytänkande och på så sätt uppmuntra personer och företag att bidra till samhällsutvecklingen. ATT SPRIDA KUNSKAP Ordet patent kommer från patere, som är latin och ungefär betyder öppna upp. Patent och resten av immaterialrätten ska inte vara till för att stänga in information, utan för att uppmuntra till att kunskap sprids och utvecklas. Därför är det ett krav att den som ansöker om patent också måste lämna in detaljerad information om uppfinningen. Denna information får vem som helst ta del av. Det garanterar att andra kan bygga vidare på kunskapen. Ta till exempel ett nytt läkemedel: För att få patentet måste forskningen och prövningarna av läkemedlet redovisas öppet, och när skyddstiden går ut kan andra företag producera och sälja samma läkemedel. Och redan under själva skyddstiden är det fullt tillåtet för andra människor och företag att använda den kunskap som patentet skyddar för forskning och experiment. = KORT OM PATENT PATENT GÖR ATT DU > får ensamrätt på att utnyttja en lösning på ett tekniskt problem, det vill säga att du kan hindra andra från att använda din uppfinning > får skydd mot otillåten kopiering och försäljning av din uppfinning yrkesmässigt PATENT GÄLLER > så snart du fått din ansökan godkänd > i maximalt 20 år > för uppfinningar som är nya, och som inte är självklara PATENT INNEBÄR INTE > en automatisk rätt att använda en uppfinning. Vissa uppfinningar kan vara förbjudna att använda även om de beviljats patent, för att en viss användning strider mot andra lagar PATENTSYSTEMET SYFTAR TILL ATT > uppmuntra innovation och kreativitet > driva samhällsutvecklingen framåt 8. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

9 Någr a timm a r för sent På eftermiddagen 14 juli 1876 lämnade Elisha Gray in sin ansökan om patent på telefonen till det amerikanska patentverket. Det fanns bara ett problem: några timmar tidigare hade Graham Bell lämnat in en liknande ansökan. Om Gray varit ute en dag tidigare skulle han förmodligen ha varit världsberömd. Istället är Bell för alltid känd som mannen som uppfann telefonen. Q Hur det gick sedan? Bell försökte faktiskt sälja sitt telefonpatent till det stora telegrafföretaget Western Union, men deras direktör såg inte någon nytta med den nya tekniken och förklarade att hans företag inte var intresserade av någon leksak. Mindre är tio år senare hade över amerikaner skaffat ett eget exemplar av leksaken telefonen. (wipo.int)

10 Om du får en idé Det är lätt att låta geniala idéer falla i glömska på grund av bristande kunskap eller självförtroende. Om du skapar eller designar något eller kommer på en ny lösning på ett problem är det viktigaste av allt att du tror på dig själv och din idé. Du kanske inte har resurserna eller kunskapen som krävs för att gå vidare på egen hand, men det finns många ställen att vända sig till för att få stöd. När du väl beslutat dig för att satsa på din idé gäller det att bedöma om du behöver immaterialrättsligt skydd. Om du inte skyddar idén måste du vara medveten om att vem som helst kan kopiera den och tjäna pengar på den. Du bör också kolla att det du tänkt göra inte har skyddats av någon annan! Om du kommer fram till att någon typ av skydd vore bra så har du flera alternativ att välja mellan. I vissa fall är det enkelt att avgöra vilket skydd som behövs, men ibland är gränserna inte så tydliga. En melodi skyddas exempelvis automatiskt av upphovsrätten, men skulle också kunna användas som varumärke. På ett liknande sätt kan formen på en snowboard omfattas av designskydd samtidigt som den skyddas av patent. En bra idé är att be någon om råd. Testa att vända dig till något av de ställen som listas här bredvid för att få stöd i utvecklingen och användandet av din idé. Det är viktigt att du kan beskriva din idé på ett tydligt sätt. Vad krävs för att din idé ska kunna bli verklighet? Behöver du hjälp med tillverkning, marknadsföring eller försäljning? Vilka tror du kommer vara intresserade av att köpa din produkt? Ju mer du har tänkt efter desto bättre. Innan du berättar om din idé för någon kan det även vara en idé att skriva ett sekretessavtal, som innebär att han eller hon inte får avslöja din idé för andra. 10. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

11 UPPFINNINGAR I ALLA FORMER Uppfinningen måste inte vara extremt komplicerad för att den ska kunna skyddas. Sam Houghton fick patent för sin dubbelborstade kvast. Det hade inte varit någon större nyhet om det inte varit för att han bara var fyra år när han fick idén och fem år när hans patent registrerades! Även om så unga uppfinnare är ovanligt så säger det någonting viktigt om uppfinnande. Uppfinnare finns överallt. De kan jobba på storföretagens forskningsavdelningar, på småföretag eller på universiteten. Men det kan också vara du själv som hittat en ny lösning på ett problem som du mött i vardagen. Alla uppfinningar är inte revolutionerande, och en stor del av alla patent gäller förbättringar av tidigare uppfinningar. Det går även att få patent om du tänkt ut en okänd användning av en produkt som egentligen är avsedd för något helt annat. Om du uppfinner något som du tror kan bli en storsäljare, men inte har pengarna att tillverka och marknadsföra produkten kan du istället tjäna pengar på att låta någon annan, till exempel ett företag, sälja produkten och ge dig en del av vinsten. Det kallas för att ge licens till ditt patent. = PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET är den myndighet som du vänder dig till för att få ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design i Sverige ALMI FÖRETAGSPARTNER är ett statsägt företag som hjälper nystartade mindre företag med bland annat lån och rådgivning NYFÖRETAGARCENTRUM drivs av det lokala näringslivet på 90 orter runtom i Sverige och ger kostnadsfria råd och coachning inför företagsstart TILLVÄXTVERKET erbjuder projektstöd och även råd och utbildning för personer som vill starta egna företag FÖR ATT LÄSA MER OM IMMATERIAL- RÄTT KAN DU KOLLA IN: > Om hur du kan skydda dina idéer i Sverige: > Om immaterialrätten internationellt: > Att kunna leva på sitt skapande, ett informationsmaterial om upphovsrätt från regeringen. b DISKUSSIONSFRÅGOR 1 Vad skulle förändras om patentskyddet inte fanns? 2 Vad skulle vara fördelarna respektive nackdelarna med en kortare skyddstid än 20 år? r VILKA ÄR DE VIKTIGASTE UPPFINNINGARNA ELLER PRODUKTERNA SOM gör ditt liv enklare? gör ditt liv roligare? ökar din kunskap? 11. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

12 DESIGNSKYDD När vi köper en produkt vill vi inte bara att den ska fylla en funktion. Helst ska den också se bra ut och säga något om vilka vi är. Formen ska gärna vara både praktisk och snygg. De flesta tycker nog att världen skulle vara lite gråare om kläder bara hade varit till för att skydda mot kyla eller om alla glasögon eller mobiltelefoner hade sett exakt likadana ut. Design betyder helt enkelt en produkts utseende eller form. Design är viktigt för nästan alla branscher, inte bara mode, möbler och liknande. För att ge några exempel så är verktyg, mobiltelefoner, köksredskap och datorer alla exempel på designade produkter. Förutom att göra våra liv lite mer färgglada kan formgivning också vara ett viktigt medel för att ge oss information om en produkt är kopplad till ett visst företag eller till vissa värderingar. Designen kan även fylla en funktion. Ett exempel är Desirée Lindholm som tröttnade på att hennes väska trillade av cykelns pakethållare varje dag. Frustrerad över alla smala pakethållare tog hon saken i egna händer och designade pakethållebreddaren Butterfly som nu är både design- och varumärkesskyddad hos prv och i usa. DESIGNENS SKYDD Designskyddet är en ensamrätt som gör det möjligt att sälja sin formgivna produkt utan konkurrens från piratkopior som är billigare eftersom inga resurser lagts ner på att tänka ut formen. Tanken är att skyddet ska uppmuntra till kreativitet och estetiskt nytänkande inom såväl modevärld som teknisk industri, genom att de som vågar satsa tid och energi får särskilda rättigheter till sin design. Produktens design kan vara minst lika viktig som dess varumärke och funktion. Ta flaskor som exempel, trots att du bara ser formen på dem så känner du säkert igen en eller flera av dem. HUR UPPSTÅR SKYDDET? Du kanske själv har bra känsla för design. Det kan då vara bra att veta att du får ett visst designskydd automatiskt när din designade produkt skapats och gjorts 12. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

13 offentlig. Men för att du ska få ett ordentligt och långvarigt skydd mot kopiering måste du registrera designen. VILLKOR Utan registrering gäller designskydd i tre år. Om du däremot registrerar designen kan den skyddas i upp till 25 år. Designskydd kan fås för utseendet på en produkt eller en del av en produkt. En bil har exempelvis en helhetsdesign samtidigt som dess tillbehör och mindre beståndsdelar, t.ex. fälgarna, kan vara designade och därmed skyddade separat. För att designskydd ska uppstå måste designen skilja ut sig från andra formgivningar och skillnaden ska också vara tydlig. En design räknas med andra ord inte som ny bara genom att en liten prick tillförs på en tröja eller genom att en byrå får en extra låda. = KORT OM DESIGNSKYDD DESIGNSKYDD GÖR ATT DU får ensamrätt på att använda din design kommersiellt kan hindra andra att sälja kopior av din design DESIGNSKYDD GÄLLER i 3 år utan registrering från det att produkten visats offentligt i max 25 år om du registrerar designen design som är ny och skiljer sig från tidigare känd design r ÖVNINGSEXEMPEL 1Lista alla saker som du har köpt den senaste månaden som du tror omfattas av designskydd? 2 Hur är det i klassrummet? Omfattas din kompis glasögon av designskyddet? Whiteboardtavlan? Din penna? Datorn? Vilka svenska företag tror du är mest beroende av skydd mot 3 kopiering och otillåten användning av deras design? Motivera. E Anna Axelsson, var 15 år när hon fick idén till Binibottle när hon spelade volleyboll och retade sig på att vattenflaskan inte fick plats under vattenkranen. När hennes skola skulle medverka i tävlingen Finn Upp designade hon en flaska med en extra öppning på sidan för att göra påfyllningen enklare. Flaskan omfattas nu av både design- och varumärkesskydd och Anna har även lämnat in en patentansökan på själva idén. Annas Binibottle säljs nu i bland annat sportaffärer. FOTO: Ingvor Farinotte 13. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

14 } } } VARUMÄRKEN Vad har Ericsson, glassbilens melodi och Zlatan gemensamt? De är alla varumärken som känns igen av miljoner svenskar. För att kunna nå människor med varor, tjänster och idéer utvecklar företag, organisationer och individer varumärken för att med ord, form, färg och ibland ljud skilja ut sig från sina konkurrenter. Internationella varumärken Om varumärket ska användas i flera länder bör en språkkontroll göras för att undvika pinsamma och dyra missförstånd på grund av att varumärket betyder något helt annat på ett annat språk. Microsoft var till exempel säkert inte överlyckliga när de fick reda på att Vista betyder vresig gammal tant i Lettland. Den som har kommit i kontakt med spanska språket förstår nog också att bilmodellen Mazda Laputa inte sålde så bra i Latinamerika. = KORT OM VARUMÄRKESSKYDD VARUMÄRKESSKYDD GÖR ATT DU > får ensamrätt till ditt varumärke, det vill säga. att du kan hindra andra från att utnyttja ditt varumärke kommersiellt VARUMÄRKESSKYDD GÄLLER > efter registrering eller inarbetning på obegränsad tid (mot avgift) > ett kännetecken som har särskiljningsförmåga och inte kan förväxlas med andra varumärken SANT ELLER FALSKT? Ett italienskt underklädesföretag har anklagat Carl XVI Gustaf för varumärkesintrång. De hävdade att kungens sommarslott Solliden inkräktade på ett av företagets kalsongmärken. Svar: Sant, kalsongerna hette Solideas. VARUMÄRKESSKYDD SYFTAR TILL ATT > ge dig viktig information om en produkt 14. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

15 FRÅN ORD TILL OLJUD De vanligaste varumärkena som du möter är så kalllade ordmärken. De består av en viss kombination av bokstäver, ett egennamn, en slogan eller liknande. Volvo, IKEA och Björn Borg är några exempel på ordmärken. Men ett varumärke består inte alltid av ord utan kan även bestå av figurer, färger, förpackningar med mera. Därför ligger ibland varumärke och design nära varandra, till exempel när en flaskas form är så specifik för en viss dryck att den även kan anses vara ett varumärke. Även ljud kan vara varumärken, vilket glassbilens melodi är ett exempel på. KÄLLA TILL VIKTIG INFORMATION Ett varumärke visar vem som står bakom en viss vara och kan därför ge dig en mängd information som påverkar ditt köp. Varumärket kan ge dig en vink om en produkts kvalitet eller prisnivå och kan också säga något om hur varan eller företaget lever upp till dina etiska krav. Det är alltså inte bara företagen som tjänar på att ha ett välutvecklat varumärkesskydd utan även vi konsumenter. Tänk dig att du köper något som är märkt med logotypen Fairtrade. Du förväntar dig antagligen då att produkten är framtagen under vissa förhållanden med hänsyn till de anställdas rättigheter. Om någon annan åker snålskjuts på Fairtrades varumärke skulle det alltså skada både märkningens trovärdighet och din möjlighet att använda din makt till att välja och välja bort. VILLKOR FÖR SKYDD För att undvika att kopior skapar förvirring eller i värsta fall skadar oss konsumenter är det viktigt med tydliga regler om hur man får använda varumärken. Varumärkesskydd kan uppstå genom registrering eller inarbetning. Det krävs oftast omfattande och långvarig användning för att ett varumärke ska bedömas som inarbetat. Det är därför säkrast att registrera varumärket på alla marknader där man tänker använda det. Ett varumärke måste gå att skilja från andra varumärken inom liknande branscher. För att få registrera ett varumärke ska det också kunna återges grafiskt. Detta är av naturliga skäl svårt att uppfylla för dofter och ljud, men även sådant har faktiskt registrerats som varumärken, exempelvis Hemglass melodi. Det finns egentligen ingen tidsbegränsning för hur länge ett varumärkesskydd får gälla. Men det krävs att man verkligen använder varumärket och att registreringen förlängs. Skyddet kan förlängas med 10 år i taget. Annars upphävs det för de varor som varumärket inte används för. Detta är för att ingen ska kunna blockera en mängd varumärken utan att använda dem. VARUMÄRKESINTRÅNG VAR GÅR GRÄNSEN? När det uppstår konflikt kring varumärken handlar det ofta om att ett företag tycker att ett annat företag har ett varumärke som påminner alldeles för mycket om det egna. När en sådan situation uppstår görs en helhetsbedömning för att avgöra om de två märkena är förväxlingsbara. Flera frågor måste besvaras. Hur lika är varumärkena? Är verksamheterna inom samma eller närliggande områden? Är varumärkena inarbetade och välkända på den aktuella marknaden? Om användningsområdena är lika måste varumärkena skilja sig mer åt än om de används för varor av helt olika sort. Varumärken för badkläder och värkmedicin kan med andra ord vara mycket lika medan det måste vara större skillnad på varumärken för linser och glasögon. Och självklart bör det vara ännu större skillnad mellan två olika typer av värkmediciner. Ett exempel från verkligheten är när Red Bull tyckte att eventbyrån Bad Bull Entertainment hade ett namn som var för likt deras varumärke. Bad Bull menade däremot att ett dryckesföretag och en eventbyrå sysslar med så olika verksamheter att likheten mellan namnen därför inte borde vara något problem. Frågan avgjordes i domstol där det slogs fast att Bad Bull Entertainment distansierat sig såväl visuellt, fonetiskt och konceptuellt från Red Bull märken. b DISKUSSIONSFRÅGOR 1 Vilka varumärken förknippar du med 1. glädje? 2. kvalitet? 3. solidaritet? 4. modernitet? 5. framgång? 2 I vilka fall är det särskilt viktigt att kunna lita på att ett varumärke är äkta? 3 Vilka svenska företag har starkast varumärken? Varför? 15. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

16 WE GET IT! WeAreTheSuperlativeConspiracy (WeSC) grundades år 1999 i syfte att sprida streetfashion över världen. Idag är företaget aktivt i mer än 20 länder och Sverige står endast för en liten del av försäljningen. I Uppslaget svarar en av grundarna, David Hedman, på frågor om vad immaterialrätten har haft för betydelse för WeSC. 16. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

17 Intervju: HUR MEDVETNA VAR NI OM IMMATERIAL- RÄTTEN NÄR NI STARTADE FÖRETAGET? Vi visste redan när vi drog igång att det var väldigt viktigt att skydda vårt varumärke, men hur det skulle gå till i praktiken var något oklart. Några rekommenderade oss att inte slösa pengar på immaterialrättsliga skydd och en advokat sa till och med att We inte gick att varumärkesskydda eftersom det var för kort och ett allmänt använt engelskt ord. När jag ser tillbaka är jag väldigt glad att vi inte lyssnade på de råden. PÅ VILKET SÄTT HAR DESIGN- OCH VARUMÄRKESSKYDD VARIT VIKTIGT FÖR ER PÅ WESC? Idag är varumärket den viktigaste tillgången vi har så självklart är det viktigt att vi har alla rättigheter vi behöver. Vad gäller just varumärkesskyddet så har anledningen till att det är så viktigt skiftat något under åren. Till en början var syftet att kunna producera kläder med vårt varumärke utan att någon annan skulle hävda att vi gjorde varumärkesintrång. Nu när vårt varumärke är mer välkänt världen över så handlar skyddet allt mer om att hindra andra att göra kopior på våra produkter. Här kommer naturligtvis även designskydd in i bilden. KÄNNER DU TILL OM NÅGON FÖRSÖKT KOPIERA ERA PRODUKTER? Ja och jag minns att det var blandade känslor första gången vi såg WeSC-kopior. På ett sätt var jag lite smickrad. Det var ju ett slags erkännande för våra produkter och vårt varumärke. Men framförallt blev jag irriterad över att se vårt varumärke användas på produkter med så mycket sämre kvalité eftersom det såklart riskerade att skada vårt rykte. Det kändes också fult att några försökte åka snålskjuts på det varumärke som vi ägnat tid och pengar åt att bygga upp. VAD ÄR DEN VANLIGASTE FÖRDOMEN OM IMMATERIALRÄTTEN? Att det är dyrt och krångligt. Det behöver inte vara något av det. Grundreglerna är relativt enkla att förstå och det kostar inte mer än kronor att skydda sitt varumärke i Sverige.* * Det kan vara mycket billigare än så. Priset beror på omfattningen av skyddet. Den enklaste formen av varumärkesskydd kostar 1800 kronor. VAD ÄR DITT TIPS TILL UNGA DESIGNERS SOM VILL ETABLERA SIG PÅ MARKNADEN? Försök förstå vad experterna säger och bilda dig en egen uppfattning om det verkar rimligt. Kolla gärna med någon annan i din bransch för att se hur de har agerat. Inledningsvis gäller det att ha rättigheterna för sitt varumärke och sin design så att man vet att man inte gör intrång på någon annans. Tänk dig att du äntligen börjar slå igenom och få betalt för allt slit och så kommer det någon annan aktör och hävdar att du inkräktar på deras varumärke eller design. I det läget är det segt att tvingas byta namn eller förändra sina produkter. Jag vet några som råkat ut för det och det verkar vara som att börja om från början. SE TILL ATT SKYDDA DITT VARUMÄRKE OCH DIN DESIGN NÄR DU STARTAR DITT EGET FÖRETAG! VARUMÄRKET FINNS REGISTRERAT SEDAN 2000 I BL.A. SVERIGE, JAPAN, USA SAMT SOM EG-VARUMÄRKE. VARUMÄRKET FINNS REGISTRERAT SEDAN 2004 I BL.A. AUSTRALIEN, JAPAN, USA OCH SOM EG-VARUMÄRKE. VARUMÄRKET FINNS REGISTRERAT SEDAN 2000 I BL.A. SVERIGE, JAPAN, USA SAMT SOM EG-VARUMÄRKE. 17. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

18 UPPHOVSRÄTT Upphovsrätten är kanske den del av immaterialrätten som du hört mest om. Ny teknik för att sprida exempelvis film, ljudböcker och musik har skapat debatt kring hur upphovsrätten bör se ut och fungera. Men upphovsrätten handlar inte om ny eller gammal teknik utan om att uppmuntra kreativitet och därmed viljan att satsa på utveckling av nöje och kultur. VAD ÄR UPPHOVSRÄTT? Upphovsrätten gäller trots debattens fokus inte bara musik och film. Skyddet omfattar också litteratur, teater, datorprogram, fotografier, konstverk och mycket mer. Upphovsrätten ger den som skapat sådana verk upphovsmännen vissa rättigheter att bestämma över sina verk. Det finns också regler som skyddar musikers och andra artisters framföranden, och skivproducenters inspelningar. SYFTET MED UPPHOVSRÄTT Precis som de andra områdena i immaterialrätten är upphovsrättens idé att uppmuntra till nytt tänkande och skapande, och till att den som skapar nytt ska vilja sprida sina verk. Men upphovsrätten är också på flera sätt speciell. Till skillnad från vad som gäller för patent så krävs det inte någon ansökan eller registrering för att du ska få upphovsrätt till din låt eller tavla. Upphovsrätten till ett verk uppkommer i samma ögonblick som verket kommer till oavsett om det handlar om musik, en målning eller en text. UPPHOVSRÄTTEN UPPSTÅR I SAMMA ÖGONBLICK SOM DU SKAPAR DITT VERK! VAD GER UPPHOVSRÄTTEN FÖR RÄTTIGHETER OCH TILL VEM? Låt oss säga att du skrivit en låt, målat en tavla eller programmerat ett dataprogram. Upphovsrätten innebär då att du får en slags ensamrätt och får bestämma över ditt verk. Denna ensamrätt brukar delas in i en ekonomisk rätt och en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär bland annat att det är du ensam som har rätt att framställa exemplar av ditt verk och lägga upp det på internet eller sprida det i affärer. Den ekonomiska rätten innebär också att det är du själv som bestämmer om ditt verk ska framföras på till exempel en konsert eller visas på en utställning. Alla dessa rättigheter kan säljas eller ges bort till andra personer. Till exempel kan en filmare sälja sina rättigheter till en distributör som sedan får sprida och sälja filmen vidare, och en textförfattare eller artist kan välja att överlåta rätten på vem som helst, till exempel genom att sprida den kostnadsfritt på nätet. Det är skillnad på rätten till ett exemplar och rätten till själva verket. När du köper musik får du rätt att använda din skiva eller MP3-fil. Rätten till själva musikverket behålls dock av den som äger rättigheten. Förutom den ekonomiska rätten finns också den ideella. Den innebär bland annat en rätt att bli namngiven när ditt verk framförs eller visas offentligt. Den ideella rätten innebär också att du som upphovsman kan motsätta dig kränkande ändringar av ditt verk eller att det vi-

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT!

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! WATCHES JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! LEONARDO HAR INTE GJORT NÅGOT FEL, MEN VAD ÄR DET SOM BEKYMRAR HONOM? VEM SPRINGER HAN IFRÅN? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! VILL

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger Disposition Kort om PRV Grundläggande begrepp När ska man skydda sina rättigheter? Var får jag hjälp? Slutsats Kort om PRV Avgiftsfinansierad

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Lagar och regler Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Immaterialrä0 Skydda den som skapat något ny0 Ny idé Skydda e0 varumärke eller e0 företags namn. Skydda design eller

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter Upphovsrätt Enköpings kommun Upphovsrätt det här gäller för dina och andras verk när du använder dem i kommunens verksamheter När du

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Av: Sven & Andrew 9E

Av: Sven & Andrew 9E Av: Sven & Andrew 9E Telefonens utveckling Antonio Meucci Antonio Meucci uppfann omkring 1849 telefonen, som han kunde ha mellan sovrummet och kontoret eftersom att han fru inte kunde röra sig. Den presenterades

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Juridisk introduktionstermin. Deltentamen 3 Flervalsalternativ-frågor

Juridisk introduktionstermin. Deltentamen 3 Flervalsalternativ-frågor Juridiska institutionen, Göteborgs universitet Juridisk introduktionstermin Deltentamen 3 Flervalsalternativ-frågor Instruktion Varje fråga har fyra svarsalternativ: A, B, C och D. Kryssa i rutorna för

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Lauri Kaira & Anssi Rauhala

Lauri Kaira & Anssi Rauhala Lauri Kaira & Anssi Rauhala Vad allt kan gå på tok när man kommer med fyra likadana väskor till samma nattåg? Nå vad som helst, i synnerhet när en av väskorna innehåller maffi ans knarkpengar. Make och

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT.

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. 200881_varuma?rken.qxd:TRADEMARKS-1.qxd 08-10-20 13.21 Sida 2 SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! JA, VERKLIGEN! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. PONTUS, VI

Läs mer

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet Jonatan Lundgren Upphovsrätt och Internet Del 1 GRUNDLÄGGANDE UPPHOVSRÄTT OCH INTERNET 2. Internet... 8 3. Upphovsrätt och skydd... 9 4. Vad skyddar upphovsrätten?... 12 5. Upphovsmannens rättigheter...

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt Tjänsteinnovation och immaterialrätt Den här foldern är framtagen som kursmaterial till en utbildning i tjänsteinnovationer och immaterialrätt riktad mot rådgivare i innovationsstödsystemet. Utbildningen

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT innehåll NOTER UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH 12 TEXTER I SKOLAN TEXT:

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen.

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen. Vi är en tight grupp med bred samlad erfarenhet från de flesta grafiska sammanhang såväl tryck som digitalt. Vi arbetar med allt från annonser till avancerad webbshop via trycksaker, montrar, appar, säljpresentationer

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM 1 TEXT: SMFF LAYOUT: Johanna Lundborg FOTOGRAF: Peter Hallbom FOTOGRAF FÖR S.9: Michael Anderberg BILDER FRÅN: SMFFs demoklubb Almost Famous samt Lidingö Gospel TRYCK:

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

Creative Commons en guide för lärare

Creative Commons en guide för lärare Creative Commons en guide för lärare Information om bilderna i denna broschyr finns på s 7. Exempel på hur man kan använda Creative Commons Tobias, en elev i klass 8 på en skola i Jönköping, är intresserad

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Open Source - Utmaningar och fördelar

Open Source - Utmaningar och fördelar Open Source - Utmaningar och fördelar Johan Hübner Emil Dicksved 16 mars 2011 Agenda Vad är open source? Historik och utveckling över tid Krav på open source-licenser Översiktlig genomgång av några vanliga

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner Programmering på papper Lektion 1 av Valentina Chapovalova, valentina.chapovalova@gmail.com Datorer, programmering och instruktioner Uppskattningen är att lektionen kommer ta 40-50 minuter, men det beror

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Lathund för webbpublicering av bilder

Lathund för webbpublicering av bilder Lathund för webbpublicering av bilder Innehåll Lathund för webbpublicering av bilder... 1 Vilka bilder får du publicera på webben?... 2 Bilder på Google... 3 Creative Commons bilder... 4 Bilder utan upphovsrätt

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 13-013 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 februari 2014 PARTER Klagande Daimler AG Mercedesstrasse 137, DE-70327 Stuttgart, Tyskland Ombud: Niclas Dahlberg Awapatent AB,

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter IT-riktlinje för användning av lånedator* i skolan Skolarbete och lärande med stöd av modern teknik Skolans uppdrag är att

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/6 2005 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Nätdejta! Loveina Khans. Några klick till kärleken

Nätdejta! Loveina Khans. Några klick till kärleken Nätdejta! Loveina Khans Några klick till kärleken Del 2 lägg upp din profil 3. Innan du börjar... 8 4. Information om dig... 9 5. Foto... 28 6. Ange vem du söker... 3 7. Gör din presentationssida personlig...

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer