Uppslaget PATENT IMMATERIALRÄTT. DESSUTOM: VARUMÄRKESSKYDD / UPPHOVSRÄTT / INTERVJUMED DAVID HEDMAN, WeSC / m.m. HUR SKYDDAR DU DIN IDÉ? sid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppslaget PATENT IMMATERIALRÄTT. DESSUTOM: VARUMÄRKESSKYDD / UPPHOVSRÄTT / INTERVJUMED DAVID HEDMAN, WeSC / m.m. HUR SKYDDAR DU DIN IDÉ? sid."

Transkript

1 IMMATERIALRÄTT SKYDD FÖR UPPFINNING & UTVECKLING Uppslaget sid. 21 PATENT HUR SKYDDAR DU DIN IDÉ? Läs mer på sid. 8 DESSUTOM: VARUMÄRKESSKYDD / UPPHOVSRÄTT / INTERVJUMED DAVID HEDMAN, WeSC / m.m.

2 Om SVENSKT NÄRINGSLIV Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Livskraftiga företag är en förutsättning för växande välstånd. Vi arbetar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder närmare små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. På hittar du massor av nyttig information om näringslivet och våra samarbeten med skolan. Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb. 2. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

3 Uppslaget IMMATERIALR ÄTT SKYDD FÖR UPPFINNING & UTVECKLING Uppslaget ger en introduktion till immaterialrätten och dess fyra huvudområden; patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Dessa områden har det gemensamt att de finns till för att uppmuntra till utveckling genom att ge den som skapar och tänker nytt en särskild rätt att använda sitt verk. Uppslaget ger grundläggande kunskaper i ämnet, men syftar framförallt till att skapa diskussion och nyfikenhet. INNEHÅLL VARUMÄRKESSKYDD IMMATERIALRÄTT: SPELREGLER FÖR INNOVATION PATENT DESIGNSKYDD INTERVJU: DAVID HEDMAN, WeSC OM SVENSKT NÄRINGSLIV YTTERLIGARE UPPGIFTER INTERVJU: CHRISTOFER SUNDBERG, AVALANCHE STUDIOS KOMPLEMENT TILL IMMATERIALRÄTTEN UPPHOVSRÄTT LITEN ORDLISTA 3. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

4 IMMATERIALRÄTT: SPELREGLER FÖR INNOVATION Är du intresserad av mode och design? Tror du att ditt liv påverkas av teknisk och medicinsk utveckling? Är du intresserad av film, musik eller litteratur? Om du svarar ja på någon av de frågorna kan det vara intressant att veta lite om de spelregler som gäller för skapande, spridande och skyddande av nya idéer och verk. Immaterialrätten som de samlade reglerna kallas är en viktig förutsättning för verksamheter där människor tänker och skapar nytt. INNOVATIONER OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Innovation är att skapa nya, bättre eller effektivare produkter, arbetssätt eller tjänster som kommer till användning. Till skillnad från en traktor eller en guldklimp så är själva den nya kunskapen som skapas immateriell. Enkelt uttryckt innebär det att den inte går att ta på. Kunskap, eller intellektuellt kapital som det SVÅR A OR D? ORDLISTA PÅ SID 23! = ibland kallas, skiljer sig också från materiella ting genom att den kan användas av många personer samtidigt och inte tar slut. En bra låt kan överleva för evigt och kan spelas samtidigt på tusentals ställen över hela världen. Detta gör att kunskap inte kan låsas in i kassaskåp som pengar eller skyddas med avancerade larmsystem. För att skydda smarta idéer, uppfinningar och andra immateriella tillgångar krävs andra lösningar. VAD INNEBÄR SKYDDET? Immaterialrätten kan ses som en överenskommelse mellan samhället och personen bakom exempelvis uppfinningen, konstverket eller designen. Uppfinnaren eller konstnären får ensamrätt på sin idé och ges därför möjlighet att tjäna pengar på den i utbyte mot att kunskapen offentliggörs. Det är viktigt att inte missförstå ordet ensamrätt då det lätt leder tankarna fel. Det betyder inte att uppfinnaren får hindra andra att ta del av den nya kunskapen bakom idén eller uppfinningen. Ensamrätten innebär inte heller att uppfinnaren har rätt att använda sin produkt hur hon vill. En uppfinning kan ju till exempel vara förbjuden att använda på ett visst sätt på grund av etiska eller djurrättsliga skäl. Ensamrätten ger alltså ingen obegränsad frihet till den som får den, utan en rätt att hindra andra att utnyttja verket eller uppfinningen yrkesmässigt eller kommersiellt. Från ensamrätten finns det också flera undantag, främst för privat bruk. Till exempel kan du kopiera din favoritlåt till ditt syskon, eller sy en tröja till dig själv med en kopia av ett känt mönster. SYFTET MED IMMATERIALRÄTTEN Grundidén är att den som skapar något nytt under en tid måste få särskilda rättigheter och möjligheter att använda sin uppfinning eller sitt verk. Annars skulle belöningen för att tänka nytt bli för låg jämfört med att kopiera. För trots att kunskapen kan kopieras tusen gånger om så finns inte skaparnas och tänkarnas tid, talang och resurser i samma obegränsade mängd. Immaterialrätten gör att kunskap kan spridas och samhället utvecklas eftersom människor och företag kan satsa tid och pengar på att just tänka, göra och uppfinna nytt. Och framförallt, eftersom de vågar offentliggöra sina uppfinningar så kan vi alla ta del av dem. 4. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

5 5. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

6 KUNSKAP SOM SPRIDS Det immaterialrättsliga skyddet är inte till för att gömma undan kunskapen. Ett visst skydd gör tvärtom att människor vågar sprida sin kunskap och sina uppfinningar utan rädsla för att andra ska åka snålskjuts på deras idéer. Utan immaterialrätt skulle det vara riskabelt för dig och andra att lägga ner engagemang och resurser på en idé som kan kopieras av någon annan så fort den blir offentlig. INTERNATIONELLA EXEMPEL PÅ IMMATERIALRÄTTENS BETYDELSE Indien är ett bra exempel för att illustrera immaterialrättens betydelse för innovation och utveckling. För bara något årtionde sedan förlorade Indien en stor andel av sina skarpaste studenter och forskare till utlandet. En av orsakerna till detta var att deras hårda arbete lätt kunde kopieras och exploateras i hemlandet eftersom Indien då hade en svag immaterialrätt. Det gjorde också att många internationella företag var tveksamma till att satsa på forskning i Indien. En förstärkning av immaterialrätten har varit mycket viktig för den högteknologiska industri som nu växer fram i Indien och har även gjort att fler och fler utländska företag väljer att satsa pengar på forskning i landet. I de länder som fortfarande har en outvecklad eller svag immaterialrätt råkar talanger och nytänkare ofta ut för att deras idéer kopieras. Det blir svårt att leva på det man skapat, vilket leder till att färre människor satsar på att utveckla nya produkter och tekniker som många gånger kräver omfattande resurser i form av tid och eller pengar innan de kan realiseras. Ibland är dessa områden svåra att skilja från varandra och ofta omfattas en produkt av flera skydd. Ett exempel på en sådan produkt är solglasögon där funktionen (att skydda ögonen mot solen) kan vara skyddad av ett patent, men där även designen och varumärket kan vara skyddade. SPÄNNANDE FRÅGOR Immaterialrätten skiljer sig åt mellan olika länder och det finns många olika åsikter om hur regelverken kan utvecklas. Det finns flera exempel på hur individer och företag i samarbeten utvecklar nya sätt att använda immaterialrätten. Några sådana exempel på andra sätt att både skydda och utveckla idéer hittar du på sidan 22. Nya idéer, tankar och tekniska lösningar påverkar hur vi lever, jobbar och bor. Därför är det självklart viktigt vilka regler som gäller och bör gälla nästa gång någon får en fantastisk idé eller bara kommer på ett nytt sätt att göra vardagen lite enklare eller roligare. DET FINNS MILJONTALS VARUMÄRKEN I VÄRLDEN. IMMATERIALRÄTTENS OLIKA DELAR Ordet immaterialrätt betyder alltså den rätt som man kan ha till immateriella tillgångar saker som inte går att ta på. Konkret består den av ett antal lagar som syftar till att skydda bland annat design, vetenskap, kultur och varumärken. Immaterialrätten brukar delas upp i följande fyra huvudområden: DESIGNSKYDD PATENT VARUMÄRKESSKYDD UPPHOVSR ÄTT 6. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

7 SVENSK-AMERIKANEN GIDEON SUNDBÄCK ÄR BLIXTLÅSETS VERKLIGA INNOVATÖR UPPHOVSRÄTTEN UPPSTÅR I SAMMA SEKUND SOM VERKET SKAPAS UTAN EN GENOMTÄNKT DESIGN SKULLE VARKEN KLÄDER ELLER PRYLAR SE SPECIELLT KUL UT. b DISKUSSIONSFRÅGOR 1 Det behövs givetvis mer än bara lagar och regler för att skapa förutsättningar för innovation. Vilka andra villkor tror du är viktiga för att människor ska kunna få utlopp för kreativa tankar och idéer? 2 Vilka är fördelarna med möjligheten att kunna välja att skydda sin uppfinning eller sitt skapande? 3 Vad skulle det få för följder för oss i Sverige om det skulle vara särskilt svårt att få skydd för nya idéer här? 4 Hur skulle du själv tänka kring möjligheten till skydd om du uppfunnit något? 7. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

8 PATENT Röntgentekniken, glödlampan och smartphonen är alla exempel på innovationer som utvecklat samhället och gjort våra liv både enklare och roligare. Patentskyddet är tänkt att uppmuntra människor och företag att lägga ner tid och energi på att fundera ut uppfinningar som ger nya tekniska lösningar på problem. ENSAMRÄTT I UTBYTE MOT SPRIDNING När du får ett patent innebär det att du får en ensamrätt för att under en tid utveckla, förfina och marknadsföra en uppfinning. I utbyte mot ensamrätten måste uppfinningen göras offentlig. På så sätt kan vi alla ta del av den nya lösningen, lära oss av den och kanske till och med vidareutveckla den. VEM FÅR PATENT OCH FÖR VAD? Ibland används ordet patent lite slarvigt som synonym för ensamrätt. Patent är dock enkelt uttryckt skydd för en lösning på ett tekniskt problem. Patent kan fås för helt nya produkter eller metoder, men också för nya sätt att använda gamla saker. Grundtanken är att du bör få en särskild rätt till en uppfinning om du lägger ner tid och energi på att tänka ut en smart idé. För att någon ska vilja satsa pengar på något som tar tid och är dyrt att utveckla krävs att den som skapar ges vissa rättigheter. Annars skulle det ju vara mycket lönsammare att stå bredvid och ge sig in i matchen först när någon annan har tagit riskerna. Utan patent riskerar vi att uppfinnarna skulle vilja dölja kunskapen om den tekniska förbättring som åstadkommits. Patent ska alltså stimulera nytänkande och på så sätt uppmuntra personer och företag att bidra till samhällsutvecklingen. ATT SPRIDA KUNSKAP Ordet patent kommer från patere, som är latin och ungefär betyder öppna upp. Patent och resten av immaterialrätten ska inte vara till för att stänga in information, utan för att uppmuntra till att kunskap sprids och utvecklas. Därför är det ett krav att den som ansöker om patent också måste lämna in detaljerad information om uppfinningen. Denna information får vem som helst ta del av. Det garanterar att andra kan bygga vidare på kunskapen. Ta till exempel ett nytt läkemedel: För att få patentet måste forskningen och prövningarna av läkemedlet redovisas öppet, och när skyddstiden går ut kan andra företag producera och sälja samma läkemedel. Och redan under själva skyddstiden är det fullt tillåtet för andra människor och företag att använda den kunskap som patentet skyddar för forskning och experiment. = KORT OM PATENT PATENT GÖR ATT DU > får ensamrätt på att utnyttja en lösning på ett tekniskt problem, det vill säga att du kan hindra andra från att använda din uppfinning > får skydd mot otillåten kopiering och försäljning av din uppfinning yrkesmässigt PATENT GÄLLER > så snart du fått din ansökan godkänd > i maximalt 20 år > för uppfinningar som är nya, och som inte är självklara PATENT INNEBÄR INTE > en automatisk rätt att använda en uppfinning. Vissa uppfinningar kan vara förbjudna att använda även om de beviljats patent, för att en viss användning strider mot andra lagar PATENTSYSTEMET SYFTAR TILL ATT > uppmuntra innovation och kreativitet > driva samhällsutvecklingen framåt 8. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

9 Någr a timm a r för sent På eftermiddagen 14 juli 1876 lämnade Elisha Gray in sin ansökan om patent på telefonen till det amerikanska patentverket. Det fanns bara ett problem: några timmar tidigare hade Graham Bell lämnat in en liknande ansökan. Om Gray varit ute en dag tidigare skulle han förmodligen ha varit världsberömd. Istället är Bell för alltid känd som mannen som uppfann telefonen. Q Hur det gick sedan? Bell försökte faktiskt sälja sitt telefonpatent till det stora telegrafföretaget Western Union, men deras direktör såg inte någon nytta med den nya tekniken och förklarade att hans företag inte var intresserade av någon leksak. Mindre är tio år senare hade över amerikaner skaffat ett eget exemplar av leksaken telefonen. (wipo.int)

10 Om du får en idé Det är lätt att låta geniala idéer falla i glömska på grund av bristande kunskap eller självförtroende. Om du skapar eller designar något eller kommer på en ny lösning på ett problem är det viktigaste av allt att du tror på dig själv och din idé. Du kanske inte har resurserna eller kunskapen som krävs för att gå vidare på egen hand, men det finns många ställen att vända sig till för att få stöd. När du väl beslutat dig för att satsa på din idé gäller det att bedöma om du behöver immaterialrättsligt skydd. Om du inte skyddar idén måste du vara medveten om att vem som helst kan kopiera den och tjäna pengar på den. Du bör också kolla att det du tänkt göra inte har skyddats av någon annan! Om du kommer fram till att någon typ av skydd vore bra så har du flera alternativ att välja mellan. I vissa fall är det enkelt att avgöra vilket skydd som behövs, men ibland är gränserna inte så tydliga. En melodi skyddas exempelvis automatiskt av upphovsrätten, men skulle också kunna användas som varumärke. På ett liknande sätt kan formen på en snowboard omfattas av designskydd samtidigt som den skyddas av patent. En bra idé är att be någon om råd. Testa att vända dig till något av de ställen som listas här bredvid för att få stöd i utvecklingen och användandet av din idé. Det är viktigt att du kan beskriva din idé på ett tydligt sätt. Vad krävs för att din idé ska kunna bli verklighet? Behöver du hjälp med tillverkning, marknadsföring eller försäljning? Vilka tror du kommer vara intresserade av att köpa din produkt? Ju mer du har tänkt efter desto bättre. Innan du berättar om din idé för någon kan det även vara en idé att skriva ett sekretessavtal, som innebär att han eller hon inte får avslöja din idé för andra. 10. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

11 UPPFINNINGAR I ALLA FORMER Uppfinningen måste inte vara extremt komplicerad för att den ska kunna skyddas. Sam Houghton fick patent för sin dubbelborstade kvast. Det hade inte varit någon större nyhet om det inte varit för att han bara var fyra år när han fick idén och fem år när hans patent registrerades! Även om så unga uppfinnare är ovanligt så säger det någonting viktigt om uppfinnande. Uppfinnare finns överallt. De kan jobba på storföretagens forskningsavdelningar, på småföretag eller på universiteten. Men det kan också vara du själv som hittat en ny lösning på ett problem som du mött i vardagen. Alla uppfinningar är inte revolutionerande, och en stor del av alla patent gäller förbättringar av tidigare uppfinningar. Det går även att få patent om du tänkt ut en okänd användning av en produkt som egentligen är avsedd för något helt annat. Om du uppfinner något som du tror kan bli en storsäljare, men inte har pengarna att tillverka och marknadsföra produkten kan du istället tjäna pengar på att låta någon annan, till exempel ett företag, sälja produkten och ge dig en del av vinsten. Det kallas för att ge licens till ditt patent. = PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET är den myndighet som du vänder dig till för att få ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design i Sverige ALMI FÖRETAGSPARTNER är ett statsägt företag som hjälper nystartade mindre företag med bland annat lån och rådgivning NYFÖRETAGARCENTRUM drivs av det lokala näringslivet på 90 orter runtom i Sverige och ger kostnadsfria råd och coachning inför företagsstart TILLVÄXTVERKET erbjuder projektstöd och även råd och utbildning för personer som vill starta egna företag FÖR ATT LÄSA MER OM IMMATERIAL- RÄTT KAN DU KOLLA IN: > Om hur du kan skydda dina idéer i Sverige: > Om immaterialrätten internationellt: > Att kunna leva på sitt skapande, ett informationsmaterial om upphovsrätt från regeringen. b DISKUSSIONSFRÅGOR 1 Vad skulle förändras om patentskyddet inte fanns? 2 Vad skulle vara fördelarna respektive nackdelarna med en kortare skyddstid än 20 år? r VILKA ÄR DE VIKTIGASTE UPPFINNINGARNA ELLER PRODUKTERNA SOM gör ditt liv enklare? gör ditt liv roligare? ökar din kunskap? 11. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

12 DESIGNSKYDD När vi köper en produkt vill vi inte bara att den ska fylla en funktion. Helst ska den också se bra ut och säga något om vilka vi är. Formen ska gärna vara både praktisk och snygg. De flesta tycker nog att världen skulle vara lite gråare om kläder bara hade varit till för att skydda mot kyla eller om alla glasögon eller mobiltelefoner hade sett exakt likadana ut. Design betyder helt enkelt en produkts utseende eller form. Design är viktigt för nästan alla branscher, inte bara mode, möbler och liknande. För att ge några exempel så är verktyg, mobiltelefoner, köksredskap och datorer alla exempel på designade produkter. Förutom att göra våra liv lite mer färgglada kan formgivning också vara ett viktigt medel för att ge oss information om en produkt är kopplad till ett visst företag eller till vissa värderingar. Designen kan även fylla en funktion. Ett exempel är Desirée Lindholm som tröttnade på att hennes väska trillade av cykelns pakethållare varje dag. Frustrerad över alla smala pakethållare tog hon saken i egna händer och designade pakethållebreddaren Butterfly som nu är både design- och varumärkesskyddad hos prv och i usa. DESIGNENS SKYDD Designskyddet är en ensamrätt som gör det möjligt att sälja sin formgivna produkt utan konkurrens från piratkopior som är billigare eftersom inga resurser lagts ner på att tänka ut formen. Tanken är att skyddet ska uppmuntra till kreativitet och estetiskt nytänkande inom såväl modevärld som teknisk industri, genom att de som vågar satsa tid och energi får särskilda rättigheter till sin design. Produktens design kan vara minst lika viktig som dess varumärke och funktion. Ta flaskor som exempel, trots att du bara ser formen på dem så känner du säkert igen en eller flera av dem. HUR UPPSTÅR SKYDDET? Du kanske själv har bra känsla för design. Det kan då vara bra att veta att du får ett visst designskydd automatiskt när din designade produkt skapats och gjorts 12. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

13 offentlig. Men för att du ska få ett ordentligt och långvarigt skydd mot kopiering måste du registrera designen. VILLKOR Utan registrering gäller designskydd i tre år. Om du däremot registrerar designen kan den skyddas i upp till 25 år. Designskydd kan fås för utseendet på en produkt eller en del av en produkt. En bil har exempelvis en helhetsdesign samtidigt som dess tillbehör och mindre beståndsdelar, t.ex. fälgarna, kan vara designade och därmed skyddade separat. För att designskydd ska uppstå måste designen skilja ut sig från andra formgivningar och skillnaden ska också vara tydlig. En design räknas med andra ord inte som ny bara genom att en liten prick tillförs på en tröja eller genom att en byrå får en extra låda. = KORT OM DESIGNSKYDD DESIGNSKYDD GÖR ATT DU får ensamrätt på att använda din design kommersiellt kan hindra andra att sälja kopior av din design DESIGNSKYDD GÄLLER i 3 år utan registrering från det att produkten visats offentligt i max 25 år om du registrerar designen design som är ny och skiljer sig från tidigare känd design r ÖVNINGSEXEMPEL 1Lista alla saker som du har köpt den senaste månaden som du tror omfattas av designskydd? 2 Hur är det i klassrummet? Omfattas din kompis glasögon av designskyddet? Whiteboardtavlan? Din penna? Datorn? Vilka svenska företag tror du är mest beroende av skydd mot 3 kopiering och otillåten användning av deras design? Motivera. E Anna Axelsson, var 15 år när hon fick idén till Binibottle när hon spelade volleyboll och retade sig på att vattenflaskan inte fick plats under vattenkranen. När hennes skola skulle medverka i tävlingen Finn Upp designade hon en flaska med en extra öppning på sidan för att göra påfyllningen enklare. Flaskan omfattas nu av både design- och varumärkesskydd och Anna har även lämnat in en patentansökan på själva idén. Annas Binibottle säljs nu i bland annat sportaffärer. FOTO: Ingvor Farinotte 13. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

14 } } } VARUMÄRKEN Vad har Ericsson, glassbilens melodi och Zlatan gemensamt? De är alla varumärken som känns igen av miljoner svenskar. För att kunna nå människor med varor, tjänster och idéer utvecklar företag, organisationer och individer varumärken för att med ord, form, färg och ibland ljud skilja ut sig från sina konkurrenter. Internationella varumärken Om varumärket ska användas i flera länder bör en språkkontroll göras för att undvika pinsamma och dyra missförstånd på grund av att varumärket betyder något helt annat på ett annat språk. Microsoft var till exempel säkert inte överlyckliga när de fick reda på att Vista betyder vresig gammal tant i Lettland. Den som har kommit i kontakt med spanska språket förstår nog också att bilmodellen Mazda Laputa inte sålde så bra i Latinamerika. = KORT OM VARUMÄRKESSKYDD VARUMÄRKESSKYDD GÖR ATT DU > får ensamrätt till ditt varumärke, det vill säga. att du kan hindra andra från att utnyttja ditt varumärke kommersiellt VARUMÄRKESSKYDD GÄLLER > efter registrering eller inarbetning på obegränsad tid (mot avgift) > ett kännetecken som har särskiljningsförmåga och inte kan förväxlas med andra varumärken SANT ELLER FALSKT? Ett italienskt underklädesföretag har anklagat Carl XVI Gustaf för varumärkesintrång. De hävdade att kungens sommarslott Solliden inkräktade på ett av företagets kalsongmärken. Svar: Sant, kalsongerna hette Solideas. VARUMÄRKESSKYDD SYFTAR TILL ATT > ge dig viktig information om en produkt 14. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

15 FRÅN ORD TILL OLJUD De vanligaste varumärkena som du möter är så kalllade ordmärken. De består av en viss kombination av bokstäver, ett egennamn, en slogan eller liknande. Volvo, IKEA och Björn Borg är några exempel på ordmärken. Men ett varumärke består inte alltid av ord utan kan även bestå av figurer, färger, förpackningar med mera. Därför ligger ibland varumärke och design nära varandra, till exempel när en flaskas form är så specifik för en viss dryck att den även kan anses vara ett varumärke. Även ljud kan vara varumärken, vilket glassbilens melodi är ett exempel på. KÄLLA TILL VIKTIG INFORMATION Ett varumärke visar vem som står bakom en viss vara och kan därför ge dig en mängd information som påverkar ditt köp. Varumärket kan ge dig en vink om en produkts kvalitet eller prisnivå och kan också säga något om hur varan eller företaget lever upp till dina etiska krav. Det är alltså inte bara företagen som tjänar på att ha ett välutvecklat varumärkesskydd utan även vi konsumenter. Tänk dig att du köper något som är märkt med logotypen Fairtrade. Du förväntar dig antagligen då att produkten är framtagen under vissa förhållanden med hänsyn till de anställdas rättigheter. Om någon annan åker snålskjuts på Fairtrades varumärke skulle det alltså skada både märkningens trovärdighet och din möjlighet att använda din makt till att välja och välja bort. VILLKOR FÖR SKYDD För att undvika att kopior skapar förvirring eller i värsta fall skadar oss konsumenter är det viktigt med tydliga regler om hur man får använda varumärken. Varumärkesskydd kan uppstå genom registrering eller inarbetning. Det krävs oftast omfattande och långvarig användning för att ett varumärke ska bedömas som inarbetat. Det är därför säkrast att registrera varumärket på alla marknader där man tänker använda det. Ett varumärke måste gå att skilja från andra varumärken inom liknande branscher. För att få registrera ett varumärke ska det också kunna återges grafiskt. Detta är av naturliga skäl svårt att uppfylla för dofter och ljud, men även sådant har faktiskt registrerats som varumärken, exempelvis Hemglass melodi. Det finns egentligen ingen tidsbegränsning för hur länge ett varumärkesskydd får gälla. Men det krävs att man verkligen använder varumärket och att registreringen förlängs. Skyddet kan förlängas med 10 år i taget. Annars upphävs det för de varor som varumärket inte används för. Detta är för att ingen ska kunna blockera en mängd varumärken utan att använda dem. VARUMÄRKESINTRÅNG VAR GÅR GRÄNSEN? När det uppstår konflikt kring varumärken handlar det ofta om att ett företag tycker att ett annat företag har ett varumärke som påminner alldeles för mycket om det egna. När en sådan situation uppstår görs en helhetsbedömning för att avgöra om de två märkena är förväxlingsbara. Flera frågor måste besvaras. Hur lika är varumärkena? Är verksamheterna inom samma eller närliggande områden? Är varumärkena inarbetade och välkända på den aktuella marknaden? Om användningsområdena är lika måste varumärkena skilja sig mer åt än om de används för varor av helt olika sort. Varumärken för badkläder och värkmedicin kan med andra ord vara mycket lika medan det måste vara större skillnad på varumärken för linser och glasögon. Och självklart bör det vara ännu större skillnad mellan två olika typer av värkmediciner. Ett exempel från verkligheten är när Red Bull tyckte att eventbyrån Bad Bull Entertainment hade ett namn som var för likt deras varumärke. Bad Bull menade däremot att ett dryckesföretag och en eventbyrå sysslar med så olika verksamheter att likheten mellan namnen därför inte borde vara något problem. Frågan avgjordes i domstol där det slogs fast att Bad Bull Entertainment distansierat sig såväl visuellt, fonetiskt och konceptuellt från Red Bull märken. b DISKUSSIONSFRÅGOR 1 Vilka varumärken förknippar du med 1. glädje? 2. kvalitet? 3. solidaritet? 4. modernitet? 5. framgång? 2 I vilka fall är det särskilt viktigt att kunna lita på att ett varumärke är äkta? 3 Vilka svenska företag har starkast varumärken? Varför? 15. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

16 WE GET IT! WeAreTheSuperlativeConspiracy (WeSC) grundades år 1999 i syfte att sprida streetfashion över världen. Idag är företaget aktivt i mer än 20 länder och Sverige står endast för en liten del av försäljningen. I Uppslaget svarar en av grundarna, David Hedman, på frågor om vad immaterialrätten har haft för betydelse för WeSC. 16. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

17 Intervju: HUR MEDVETNA VAR NI OM IMMATERIAL- RÄTTEN NÄR NI STARTADE FÖRETAGET? Vi visste redan när vi drog igång att det var väldigt viktigt att skydda vårt varumärke, men hur det skulle gå till i praktiken var något oklart. Några rekommenderade oss att inte slösa pengar på immaterialrättsliga skydd och en advokat sa till och med att We inte gick att varumärkesskydda eftersom det var för kort och ett allmänt använt engelskt ord. När jag ser tillbaka är jag väldigt glad att vi inte lyssnade på de råden. PÅ VILKET SÄTT HAR DESIGN- OCH VARUMÄRKESSKYDD VARIT VIKTIGT FÖR ER PÅ WESC? Idag är varumärket den viktigaste tillgången vi har så självklart är det viktigt att vi har alla rättigheter vi behöver. Vad gäller just varumärkesskyddet så har anledningen till att det är så viktigt skiftat något under åren. Till en början var syftet att kunna producera kläder med vårt varumärke utan att någon annan skulle hävda att vi gjorde varumärkesintrång. Nu när vårt varumärke är mer välkänt världen över så handlar skyddet allt mer om att hindra andra att göra kopior på våra produkter. Här kommer naturligtvis även designskydd in i bilden. KÄNNER DU TILL OM NÅGON FÖRSÖKT KOPIERA ERA PRODUKTER? Ja och jag minns att det var blandade känslor första gången vi såg WeSC-kopior. På ett sätt var jag lite smickrad. Det var ju ett slags erkännande för våra produkter och vårt varumärke. Men framförallt blev jag irriterad över att se vårt varumärke användas på produkter med så mycket sämre kvalité eftersom det såklart riskerade att skada vårt rykte. Det kändes också fult att några försökte åka snålskjuts på det varumärke som vi ägnat tid och pengar åt att bygga upp. VAD ÄR DEN VANLIGASTE FÖRDOMEN OM IMMATERIALRÄTTEN? Att det är dyrt och krångligt. Det behöver inte vara något av det. Grundreglerna är relativt enkla att förstå och det kostar inte mer än kronor att skydda sitt varumärke i Sverige.* * Det kan vara mycket billigare än så. Priset beror på omfattningen av skyddet. Den enklaste formen av varumärkesskydd kostar 1800 kronor. VAD ÄR DITT TIPS TILL UNGA DESIGNERS SOM VILL ETABLERA SIG PÅ MARKNADEN? Försök förstå vad experterna säger och bilda dig en egen uppfattning om det verkar rimligt. Kolla gärna med någon annan i din bransch för att se hur de har agerat. Inledningsvis gäller det att ha rättigheterna för sitt varumärke och sin design så att man vet att man inte gör intrång på någon annans. Tänk dig att du äntligen börjar slå igenom och få betalt för allt slit och så kommer det någon annan aktör och hävdar att du inkräktar på deras varumärke eller design. I det läget är det segt att tvingas byta namn eller förändra sina produkter. Jag vet några som råkat ut för det och det verkar vara som att börja om från början. SE TILL ATT SKYDDA DITT VARUMÄRKE OCH DIN DESIGN NÄR DU STARTAR DITT EGET FÖRETAG! VARUMÄRKET FINNS REGISTRERAT SEDAN 2000 I BL.A. SVERIGE, JAPAN, USA SAMT SOM EG-VARUMÄRKE. VARUMÄRKET FINNS REGISTRERAT SEDAN 2004 I BL.A. AUSTRALIEN, JAPAN, USA OCH SOM EG-VARUMÄRKE. VARUMÄRKET FINNS REGISTRERAT SEDAN 2000 I BL.A. SVERIGE, JAPAN, USA SAMT SOM EG-VARUMÄRKE. 17. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

18 UPPHOVSRÄTT Upphovsrätten är kanske den del av immaterialrätten som du hört mest om. Ny teknik för att sprida exempelvis film, ljudböcker och musik har skapat debatt kring hur upphovsrätten bör se ut och fungera. Men upphovsrätten handlar inte om ny eller gammal teknik utan om att uppmuntra kreativitet och därmed viljan att satsa på utveckling av nöje och kultur. VAD ÄR UPPHOVSRÄTT? Upphovsrätten gäller trots debattens fokus inte bara musik och film. Skyddet omfattar också litteratur, teater, datorprogram, fotografier, konstverk och mycket mer. Upphovsrätten ger den som skapat sådana verk upphovsmännen vissa rättigheter att bestämma över sina verk. Det finns också regler som skyddar musikers och andra artisters framföranden, och skivproducenters inspelningar. SYFTET MED UPPHOVSRÄTT Precis som de andra områdena i immaterialrätten är upphovsrättens idé att uppmuntra till nytt tänkande och skapande, och till att den som skapar nytt ska vilja sprida sina verk. Men upphovsrätten är också på flera sätt speciell. Till skillnad från vad som gäller för patent så krävs det inte någon ansökan eller registrering för att du ska få upphovsrätt till din låt eller tavla. Upphovsrätten till ett verk uppkommer i samma ögonblick som verket kommer till oavsett om det handlar om musik, en målning eller en text. UPPHOVSRÄTTEN UPPSTÅR I SAMMA ÖGONBLICK SOM DU SKAPAR DITT VERK! VAD GER UPPHOVSRÄTTEN FÖR RÄTTIGHETER OCH TILL VEM? Låt oss säga att du skrivit en låt, målat en tavla eller programmerat ett dataprogram. Upphovsrätten innebär då att du får en slags ensamrätt och får bestämma över ditt verk. Denna ensamrätt brukar delas in i en ekonomisk rätt och en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär bland annat att det är du ensam som har rätt att framställa exemplar av ditt verk och lägga upp det på internet eller sprida det i affärer. Den ekonomiska rätten innebär också att det är du själv som bestämmer om ditt verk ska framföras på till exempel en konsert eller visas på en utställning. Alla dessa rättigheter kan säljas eller ges bort till andra personer. Till exempel kan en filmare sälja sina rättigheter till en distributör som sedan får sprida och sälja filmen vidare, och en textförfattare eller artist kan välja att överlåta rätten på vem som helst, till exempel genom att sprida den kostnadsfritt på nätet. Det är skillnad på rätten till ett exemplar och rätten till själva verket. När du köper musik får du rätt att använda din skiva eller MP3-fil. Rätten till själva musikverket behålls dock av den som äger rättigheten. Förutom den ekonomiska rätten finns också den ideella. Den innebär bland annat en rätt att bli namngiven när ditt verk framförs eller visas offentligt. Den ideella rätten innebär också att du som upphovsman kan motsätta dig kränkande ändringar av ditt verk eller att det vi-

Skydd för uppfinning och utveckling immaterialrätt

Skydd för uppfinning och utveckling immaterialrätt Skydd för uppfinning och utveckling immaterialrätt Uppgift Anteckna Information På www.svensktnaringsliv.se hittar du massor av nyttig information om näringslivet och våra samarbeten med skolan. Svenskt

Läs mer

Uppslaget PATENT IMMATERIALRÄTT. DESSUTOM: VARUMÄRKESSKYDD / UPPHOVSRÄTT / INTERVJUMED DAVID HEDMAN, WeSC / m.m. HUR SKYDDAR DU DIN IDÉ? sid.

Uppslaget PATENT IMMATERIALRÄTT. DESSUTOM: VARUMÄRKESSKYDD / UPPHOVSRÄTT / INTERVJUMED DAVID HEDMAN, WeSC / m.m. HUR SKYDDAR DU DIN IDÉ? sid. IMMATERIALRÄTT SKYDD FÖR UPPFINNING & UTVECKLING Uppslaget sid. 21 PATENT HUR SKYDDAR DU DIN IDÉ? Läs mer på sid. 8 DESSUTOM: VARUMÄRKESSKYDD / UPPHOVSRÄTT / INTERVJUMED DAVID HEDMAN, WeSC / m.m. Uppslaget_Immaterialrätt_PRINT.indd

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT!

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! WATCHES JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! LEONARDO HAR INTE GJORT NÅGOT FEL, MEN VAD ÄR DET SOM BEKYMRAR HONOM? VEM SPRINGER HAN IFRÅN? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! VILL

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

en liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut

en liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut en liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut göran fagerström innehåll Förord 4 Varför lagskydd? 5 När får jag upphovsrätt och vad innebär den? 6 Hur länge gäller upphovsrätten? Vad krävs

Läs mer

elevuppgifter Likt Unikt FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN

elevuppgifter Likt Unikt FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN Likt Unikt Innovationsprocessen Vad är en uppfinning? Vem kan bli en uppfinnare? Hur tänker du dig en uppfinnare? Varför uppfinner man? Hur får man en idé? Hur går det till

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

Kort om immaterialrätt

Kort om immaterialrätt Kort om immaterialrätt Har du koll på verktygslådan för att stödja affärsidéer? Vill du ha uppslag till diskussioner kring immaterialrätt? 001 - symbolen används för att visa att upphovsrätt (copyright)

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Lagar och regler Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Immaterialrä0 Skydda den som skapat något ny0 Ny idé Skydda e0 varumärke eller e0 företags namn. Skydda design eller

Läs mer

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger Disposition Kort om PRV Grundläggande begrepp När ska man skydda sina rättigheter? Var får jag hjälp? Slutsats Kort om PRV Avgiftsfinansierad

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet

Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet Innehåll Vad handlar egentligen nätpiratsfrågan om? Upphovrätten att leva på sin idé Netikett

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Enskild motion Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

2012-04460 2015-04-13. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt

2012-04460 2015-04-13. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Innehåll 1 Inledning... 3 2 Använda en annan parts information för att genomföra ett projekt... 4 2.1 Använda en annan parts projektresultat... 4 2.1.1 Vad

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod

Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod Daniel Westman Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Fri programvara Bakgrund, ideologi och

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet?

Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet? Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet? Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna hanterar du dem affärsstrategiskt kan du öka din konkurrenskraft

Läs mer

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Magnus Hallberg 1994-1999 Civilingenjör Teknisk Biologi, Umeå Universitet 1999-2004 Doktorand

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet Upphovsrätt Upphovsrättens grunder Universitetsjurist Martin Putsén Juristfunktionen, Linköpings universitet 2012-10-19 Upphovsrättens grunder Bakgrund Upphovsrättsliga grunder Exempel Litteratur Webbaserat

Läs mer

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT.

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. 200881_varuma?rken.qxd:TRADEMARKS-1.qxd 08-10-20 13.21 Sida 2 SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! JA, VERKLIGEN! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. PONTUS, VI

Läs mer

Av: Sven & Andrew 9E

Av: Sven & Andrew 9E Av: Sven & Andrew 9E Telefonens utveckling Antonio Meucci Antonio Meucci uppfann omkring 1849 telefonen, som han kunde ha mellan sovrummet och kontoret eftersom att han fru inte kunde röra sig. Den presenterades

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Utvecklingsdagar för Sveriges innovationskontor

Utvecklingsdagar för Sveriges innovationskontor VÄLKOMMEN TILL Utvecklingsdagar för Sveriges innovationskontor 10-11 MAJ 2011 På PRV har vi en enkel filosofi att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Speciellt till dig som arbetar med rådgivning

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande

http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet Alma Taawo Fristående konsult Användning av fria

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Creative Commons en guide för lärare

Creative Commons en guide för lärare Creative Commons en guide för lärare Information om bilderna i denna broschyr finns på s 7. Exempel på hur man kan använda Creative Commons Tobias, en elev i klass 8 på en skola i Jönköping, är intresserad

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT innehåll NOTER UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH 12 TEXTER I SKOLAN TEXT:

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

We love doing business. Don t you?

We love doing business. Don t you? SynchWakeup IP WeSynch legal services made simpler We love doing business. Don t you? WeSynch is a series of quick, affordable and high quality legal tools for you and your company whether you don t have

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM 1 TEXT: SMFF LAYOUT: Johanna Lundborg FOTOGRAF: Peter Hallbom FOTOGRAF FÖR S.9: Michael Anderberg BILDER FRÅN: SMFFs demoklubb Almost Famous samt Lidingö Gospel TRYCK:

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer