Uppslaget PATENT IMMATERIALRÄTT. DESSUTOM: VARUMÄRKESSKYDD / UPPHOVSRÄTT / INTERVJUMED DAVID HEDMAN, WeSC / m.m. HUR SKYDDAR DU DIN IDÉ? sid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppslaget PATENT IMMATERIALRÄTT. DESSUTOM: VARUMÄRKESSKYDD / UPPHOVSRÄTT / INTERVJUMED DAVID HEDMAN, WeSC / m.m. HUR SKYDDAR DU DIN IDÉ? sid."

Transkript

1 IMMATERIALRÄTT SKYDD FÖR UPPFINNING & UTVECKLING Uppslaget sid. 21 PATENT HUR SKYDDAR DU DIN IDÉ? Läs mer på sid. 8 DESSUTOM: VARUMÄRKESSKYDD / UPPHOVSRÄTT / INTERVJUMED DAVID HEDMAN, WeSC / m.m.

2 Om SVENSKT NÄRINGSLIV Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Livskraftiga företag är en förutsättning för växande välstånd. Vi arbetar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder närmare små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. På hittar du massor av nyttig information om näringslivet och våra samarbeten med skolan. Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb. 2. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

3 Uppslaget IMMATERIALR ÄTT SKYDD FÖR UPPFINNING & UTVECKLING Uppslaget ger en introduktion till immaterialrätten och dess fyra huvudområden; patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Dessa områden har det gemensamt att de finns till för att uppmuntra till utveckling genom att ge den som skapar och tänker nytt en särskild rätt att använda sitt verk. Uppslaget ger grundläggande kunskaper i ämnet, men syftar framförallt till att skapa diskussion och nyfikenhet. INNEHÅLL VARUMÄRKESSKYDD IMMATERIALRÄTT: SPELREGLER FÖR INNOVATION PATENT DESIGNSKYDD INTERVJU: DAVID HEDMAN, WeSC OM SVENSKT NÄRINGSLIV YTTERLIGARE UPPGIFTER INTERVJU: CHRISTOFER SUNDBERG, AVALANCHE STUDIOS KOMPLEMENT TILL IMMATERIALRÄTTEN UPPHOVSRÄTT LITEN ORDLISTA 3. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

4 IMMATERIALRÄTT: SPELREGLER FÖR INNOVATION Är du intresserad av mode och design? Tror du att ditt liv påverkas av teknisk och medicinsk utveckling? Är du intresserad av film, musik eller litteratur? Om du svarar ja på någon av de frågorna kan det vara intressant att veta lite om de spelregler som gäller för skapande, spridande och skyddande av nya idéer och verk. Immaterialrätten som de samlade reglerna kallas är en viktig förutsättning för verksamheter där människor tänker och skapar nytt. INNOVATIONER OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Innovation är att skapa nya, bättre eller effektivare produkter, arbetssätt eller tjänster som kommer till användning. Till skillnad från en traktor eller en guldklimp så är själva den nya kunskapen som skapas immateriell. Enkelt uttryckt innebär det att den inte går att ta på. Kunskap, eller intellektuellt kapital som det SVÅR A OR D? ORDLISTA PÅ SID 23! = ibland kallas, skiljer sig också från materiella ting genom att den kan användas av många personer samtidigt och inte tar slut. En bra låt kan överleva för evigt och kan spelas samtidigt på tusentals ställen över hela världen. Detta gör att kunskap inte kan låsas in i kassaskåp som pengar eller skyddas med avancerade larmsystem. För att skydda smarta idéer, uppfinningar och andra immateriella tillgångar krävs andra lösningar. VAD INNEBÄR SKYDDET? Immaterialrätten kan ses som en överenskommelse mellan samhället och personen bakom exempelvis uppfinningen, konstverket eller designen. Uppfinnaren eller konstnären får ensamrätt på sin idé och ges därför möjlighet att tjäna pengar på den i utbyte mot att kunskapen offentliggörs. Det är viktigt att inte missförstå ordet ensamrätt då det lätt leder tankarna fel. Det betyder inte att uppfinnaren får hindra andra att ta del av den nya kunskapen bakom idén eller uppfinningen. Ensamrätten innebär inte heller att uppfinnaren har rätt att använda sin produkt hur hon vill. En uppfinning kan ju till exempel vara förbjuden att använda på ett visst sätt på grund av etiska eller djurrättsliga skäl. Ensamrätten ger alltså ingen obegränsad frihet till den som får den, utan en rätt att hindra andra att utnyttja verket eller uppfinningen yrkesmässigt eller kommersiellt. Från ensamrätten finns det också flera undantag, främst för privat bruk. Till exempel kan du kopiera din favoritlåt till ditt syskon, eller sy en tröja till dig själv med en kopia av ett känt mönster. SYFTET MED IMMATERIALRÄTTEN Grundidén är att den som skapar något nytt under en tid måste få särskilda rättigheter och möjligheter att använda sin uppfinning eller sitt verk. Annars skulle belöningen för att tänka nytt bli för låg jämfört med att kopiera. För trots att kunskapen kan kopieras tusen gånger om så finns inte skaparnas och tänkarnas tid, talang och resurser i samma obegränsade mängd. Immaterialrätten gör att kunskap kan spridas och samhället utvecklas eftersom människor och företag kan satsa tid och pengar på att just tänka, göra och uppfinna nytt. Och framförallt, eftersom de vågar offentliggöra sina uppfinningar så kan vi alla ta del av dem. 4. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

5 5. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

6 KUNSKAP SOM SPRIDS Det immaterialrättsliga skyddet är inte till för att gömma undan kunskapen. Ett visst skydd gör tvärtom att människor vågar sprida sin kunskap och sina uppfinningar utan rädsla för att andra ska åka snålskjuts på deras idéer. Utan immaterialrätt skulle det vara riskabelt för dig och andra att lägga ner engagemang och resurser på en idé som kan kopieras av någon annan så fort den blir offentlig. INTERNATIONELLA EXEMPEL PÅ IMMATERIALRÄTTENS BETYDELSE Indien är ett bra exempel för att illustrera immaterialrättens betydelse för innovation och utveckling. För bara något årtionde sedan förlorade Indien en stor andel av sina skarpaste studenter och forskare till utlandet. En av orsakerna till detta var att deras hårda arbete lätt kunde kopieras och exploateras i hemlandet eftersom Indien då hade en svag immaterialrätt. Det gjorde också att många internationella företag var tveksamma till att satsa på forskning i Indien. En förstärkning av immaterialrätten har varit mycket viktig för den högteknologiska industri som nu växer fram i Indien och har även gjort att fler och fler utländska företag väljer att satsa pengar på forskning i landet. I de länder som fortfarande har en outvecklad eller svag immaterialrätt råkar talanger och nytänkare ofta ut för att deras idéer kopieras. Det blir svårt att leva på det man skapat, vilket leder till att färre människor satsar på att utveckla nya produkter och tekniker som många gånger kräver omfattande resurser i form av tid och eller pengar innan de kan realiseras. Ibland är dessa områden svåra att skilja från varandra och ofta omfattas en produkt av flera skydd. Ett exempel på en sådan produkt är solglasögon där funktionen (att skydda ögonen mot solen) kan vara skyddad av ett patent, men där även designen och varumärket kan vara skyddade. SPÄNNANDE FRÅGOR Immaterialrätten skiljer sig åt mellan olika länder och det finns många olika åsikter om hur regelverken kan utvecklas. Det finns flera exempel på hur individer och företag i samarbeten utvecklar nya sätt att använda immaterialrätten. Några sådana exempel på andra sätt att både skydda och utveckla idéer hittar du på sidan 22. Nya idéer, tankar och tekniska lösningar påverkar hur vi lever, jobbar och bor. Därför är det självklart viktigt vilka regler som gäller och bör gälla nästa gång någon får en fantastisk idé eller bara kommer på ett nytt sätt att göra vardagen lite enklare eller roligare. DET FINNS MILJONTALS VARUMÄRKEN I VÄRLDEN. IMMATERIALRÄTTENS OLIKA DELAR Ordet immaterialrätt betyder alltså den rätt som man kan ha till immateriella tillgångar saker som inte går att ta på. Konkret består den av ett antal lagar som syftar till att skydda bland annat design, vetenskap, kultur och varumärken. Immaterialrätten brukar delas upp i följande fyra huvudområden: DESIGNSKYDD PATENT VARUMÄRKESSKYDD UPPHOVSR ÄTT 6. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

7 SVENSK-AMERIKANEN GIDEON SUNDBÄCK ÄR BLIXTLÅSETS VERKLIGA INNOVATÖR UPPHOVSRÄTTEN UPPSTÅR I SAMMA SEKUND SOM VERKET SKAPAS UTAN EN GENOMTÄNKT DESIGN SKULLE VARKEN KLÄDER ELLER PRYLAR SE SPECIELLT KUL UT. b DISKUSSIONSFRÅGOR 1 Det behövs givetvis mer än bara lagar och regler för att skapa förutsättningar för innovation. Vilka andra villkor tror du är viktiga för att människor ska kunna få utlopp för kreativa tankar och idéer? 2 Vilka är fördelarna med möjligheten att kunna välja att skydda sin uppfinning eller sitt skapande? 3 Vad skulle det få för följder för oss i Sverige om det skulle vara särskilt svårt att få skydd för nya idéer här? 4 Hur skulle du själv tänka kring möjligheten till skydd om du uppfunnit något? 7. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

8 PATENT Röntgentekniken, glödlampan och smartphonen är alla exempel på innovationer som utvecklat samhället och gjort våra liv både enklare och roligare. Patentskyddet är tänkt att uppmuntra människor och företag att lägga ner tid och energi på att fundera ut uppfinningar som ger nya tekniska lösningar på problem. ENSAMRÄTT I UTBYTE MOT SPRIDNING När du får ett patent innebär det att du får en ensamrätt för att under en tid utveckla, förfina och marknadsföra en uppfinning. I utbyte mot ensamrätten måste uppfinningen göras offentlig. På så sätt kan vi alla ta del av den nya lösningen, lära oss av den och kanske till och med vidareutveckla den. VEM FÅR PATENT OCH FÖR VAD? Ibland används ordet patent lite slarvigt som synonym för ensamrätt. Patent är dock enkelt uttryckt skydd för en lösning på ett tekniskt problem. Patent kan fås för helt nya produkter eller metoder, men också för nya sätt att använda gamla saker. Grundtanken är att du bör få en särskild rätt till en uppfinning om du lägger ner tid och energi på att tänka ut en smart idé. För att någon ska vilja satsa pengar på något som tar tid och är dyrt att utveckla krävs att den som skapar ges vissa rättigheter. Annars skulle det ju vara mycket lönsammare att stå bredvid och ge sig in i matchen först när någon annan har tagit riskerna. Utan patent riskerar vi att uppfinnarna skulle vilja dölja kunskapen om den tekniska förbättring som åstadkommits. Patent ska alltså stimulera nytänkande och på så sätt uppmuntra personer och företag att bidra till samhällsutvecklingen. ATT SPRIDA KUNSKAP Ordet patent kommer från patere, som är latin och ungefär betyder öppna upp. Patent och resten av immaterialrätten ska inte vara till för att stänga in information, utan för att uppmuntra till att kunskap sprids och utvecklas. Därför är det ett krav att den som ansöker om patent också måste lämna in detaljerad information om uppfinningen. Denna information får vem som helst ta del av. Det garanterar att andra kan bygga vidare på kunskapen. Ta till exempel ett nytt läkemedel: För att få patentet måste forskningen och prövningarna av läkemedlet redovisas öppet, och när skyddstiden går ut kan andra företag producera och sälja samma läkemedel. Och redan under själva skyddstiden är det fullt tillåtet för andra människor och företag att använda den kunskap som patentet skyddar för forskning och experiment. = KORT OM PATENT PATENT GÖR ATT DU > får ensamrätt på att utnyttja en lösning på ett tekniskt problem, det vill säga att du kan hindra andra från att använda din uppfinning > får skydd mot otillåten kopiering och försäljning av din uppfinning yrkesmässigt PATENT GÄLLER > så snart du fått din ansökan godkänd > i maximalt 20 år > för uppfinningar som är nya, och som inte är självklara PATENT INNEBÄR INTE > en automatisk rätt att använda en uppfinning. Vissa uppfinningar kan vara förbjudna att använda även om de beviljats patent, för att en viss användning strider mot andra lagar PATENTSYSTEMET SYFTAR TILL ATT > uppmuntra innovation och kreativitet > driva samhällsutvecklingen framåt 8. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

9 Någr a timm a r för sent På eftermiddagen 14 juli 1876 lämnade Elisha Gray in sin ansökan om patent på telefonen till det amerikanska patentverket. Det fanns bara ett problem: några timmar tidigare hade Graham Bell lämnat in en liknande ansökan. Om Gray varit ute en dag tidigare skulle han förmodligen ha varit världsberömd. Istället är Bell för alltid känd som mannen som uppfann telefonen. Q Hur det gick sedan? Bell försökte faktiskt sälja sitt telefonpatent till det stora telegrafföretaget Western Union, men deras direktör såg inte någon nytta med den nya tekniken och förklarade att hans företag inte var intresserade av någon leksak. Mindre är tio år senare hade över amerikaner skaffat ett eget exemplar av leksaken telefonen. (wipo.int)

10 Om du får en idé Det är lätt att låta geniala idéer falla i glömska på grund av bristande kunskap eller självförtroende. Om du skapar eller designar något eller kommer på en ny lösning på ett problem är det viktigaste av allt att du tror på dig själv och din idé. Du kanske inte har resurserna eller kunskapen som krävs för att gå vidare på egen hand, men det finns många ställen att vända sig till för att få stöd. När du väl beslutat dig för att satsa på din idé gäller det att bedöma om du behöver immaterialrättsligt skydd. Om du inte skyddar idén måste du vara medveten om att vem som helst kan kopiera den och tjäna pengar på den. Du bör också kolla att det du tänkt göra inte har skyddats av någon annan! Om du kommer fram till att någon typ av skydd vore bra så har du flera alternativ att välja mellan. I vissa fall är det enkelt att avgöra vilket skydd som behövs, men ibland är gränserna inte så tydliga. En melodi skyddas exempelvis automatiskt av upphovsrätten, men skulle också kunna användas som varumärke. På ett liknande sätt kan formen på en snowboard omfattas av designskydd samtidigt som den skyddas av patent. En bra idé är att be någon om råd. Testa att vända dig till något av de ställen som listas här bredvid för att få stöd i utvecklingen och användandet av din idé. Det är viktigt att du kan beskriva din idé på ett tydligt sätt. Vad krävs för att din idé ska kunna bli verklighet? Behöver du hjälp med tillverkning, marknadsföring eller försäljning? Vilka tror du kommer vara intresserade av att köpa din produkt? Ju mer du har tänkt efter desto bättre. Innan du berättar om din idé för någon kan det även vara en idé att skriva ett sekretessavtal, som innebär att han eller hon inte får avslöja din idé för andra. 10. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

11 UPPFINNINGAR I ALLA FORMER Uppfinningen måste inte vara extremt komplicerad för att den ska kunna skyddas. Sam Houghton fick patent för sin dubbelborstade kvast. Det hade inte varit någon större nyhet om det inte varit för att han bara var fyra år när han fick idén och fem år när hans patent registrerades! Även om så unga uppfinnare är ovanligt så säger det någonting viktigt om uppfinnande. Uppfinnare finns överallt. De kan jobba på storföretagens forskningsavdelningar, på småföretag eller på universiteten. Men det kan också vara du själv som hittat en ny lösning på ett problem som du mött i vardagen. Alla uppfinningar är inte revolutionerande, och en stor del av alla patent gäller förbättringar av tidigare uppfinningar. Det går även att få patent om du tänkt ut en okänd användning av en produkt som egentligen är avsedd för något helt annat. Om du uppfinner något som du tror kan bli en storsäljare, men inte har pengarna att tillverka och marknadsföra produkten kan du istället tjäna pengar på att låta någon annan, till exempel ett företag, sälja produkten och ge dig en del av vinsten. Det kallas för att ge licens till ditt patent. = PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET är den myndighet som du vänder dig till för att få ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design i Sverige ALMI FÖRETAGSPARTNER är ett statsägt företag som hjälper nystartade mindre företag med bland annat lån och rådgivning NYFÖRETAGARCENTRUM drivs av det lokala näringslivet på 90 orter runtom i Sverige och ger kostnadsfria råd och coachning inför företagsstart TILLVÄXTVERKET erbjuder projektstöd och även råd och utbildning för personer som vill starta egna företag FÖR ATT LÄSA MER OM IMMATERIAL- RÄTT KAN DU KOLLA IN: > Om hur du kan skydda dina idéer i Sverige: > Om immaterialrätten internationellt: > Att kunna leva på sitt skapande, ett informationsmaterial om upphovsrätt från regeringen. b DISKUSSIONSFRÅGOR 1 Vad skulle förändras om patentskyddet inte fanns? 2 Vad skulle vara fördelarna respektive nackdelarna med en kortare skyddstid än 20 år? r VILKA ÄR DE VIKTIGASTE UPPFINNINGARNA ELLER PRODUKTERNA SOM gör ditt liv enklare? gör ditt liv roligare? ökar din kunskap? 11. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

12 DESIGNSKYDD När vi köper en produkt vill vi inte bara att den ska fylla en funktion. Helst ska den också se bra ut och säga något om vilka vi är. Formen ska gärna vara både praktisk och snygg. De flesta tycker nog att världen skulle vara lite gråare om kläder bara hade varit till för att skydda mot kyla eller om alla glasögon eller mobiltelefoner hade sett exakt likadana ut. Design betyder helt enkelt en produkts utseende eller form. Design är viktigt för nästan alla branscher, inte bara mode, möbler och liknande. För att ge några exempel så är verktyg, mobiltelefoner, köksredskap och datorer alla exempel på designade produkter. Förutom att göra våra liv lite mer färgglada kan formgivning också vara ett viktigt medel för att ge oss information om en produkt är kopplad till ett visst företag eller till vissa värderingar. Designen kan även fylla en funktion. Ett exempel är Desirée Lindholm som tröttnade på att hennes väska trillade av cykelns pakethållare varje dag. Frustrerad över alla smala pakethållare tog hon saken i egna händer och designade pakethållebreddaren Butterfly som nu är både design- och varumärkesskyddad hos prv och i usa. DESIGNENS SKYDD Designskyddet är en ensamrätt som gör det möjligt att sälja sin formgivna produkt utan konkurrens från piratkopior som är billigare eftersom inga resurser lagts ner på att tänka ut formen. Tanken är att skyddet ska uppmuntra till kreativitet och estetiskt nytänkande inom såväl modevärld som teknisk industri, genom att de som vågar satsa tid och energi får särskilda rättigheter till sin design. Produktens design kan vara minst lika viktig som dess varumärke och funktion. Ta flaskor som exempel, trots att du bara ser formen på dem så känner du säkert igen en eller flera av dem. HUR UPPSTÅR SKYDDET? Du kanske själv har bra känsla för design. Det kan då vara bra att veta att du får ett visst designskydd automatiskt när din designade produkt skapats och gjorts 12. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

13 offentlig. Men för att du ska få ett ordentligt och långvarigt skydd mot kopiering måste du registrera designen. VILLKOR Utan registrering gäller designskydd i tre år. Om du däremot registrerar designen kan den skyddas i upp till 25 år. Designskydd kan fås för utseendet på en produkt eller en del av en produkt. En bil har exempelvis en helhetsdesign samtidigt som dess tillbehör och mindre beståndsdelar, t.ex. fälgarna, kan vara designade och därmed skyddade separat. För att designskydd ska uppstå måste designen skilja ut sig från andra formgivningar och skillnaden ska också vara tydlig. En design räknas med andra ord inte som ny bara genom att en liten prick tillförs på en tröja eller genom att en byrå får en extra låda. = KORT OM DESIGNSKYDD DESIGNSKYDD GÖR ATT DU får ensamrätt på att använda din design kommersiellt kan hindra andra att sälja kopior av din design DESIGNSKYDD GÄLLER i 3 år utan registrering från det att produkten visats offentligt i max 25 år om du registrerar designen design som är ny och skiljer sig från tidigare känd design r ÖVNINGSEXEMPEL 1Lista alla saker som du har köpt den senaste månaden som du tror omfattas av designskydd? 2 Hur är det i klassrummet? Omfattas din kompis glasögon av designskyddet? Whiteboardtavlan? Din penna? Datorn? Vilka svenska företag tror du är mest beroende av skydd mot 3 kopiering och otillåten användning av deras design? Motivera. E Anna Axelsson, var 15 år när hon fick idén till Binibottle när hon spelade volleyboll och retade sig på att vattenflaskan inte fick plats under vattenkranen. När hennes skola skulle medverka i tävlingen Finn Upp designade hon en flaska med en extra öppning på sidan för att göra påfyllningen enklare. Flaskan omfattas nu av både design- och varumärkesskydd och Anna har även lämnat in en patentansökan på själva idén. Annas Binibottle säljs nu i bland annat sportaffärer. FOTO: Ingvor Farinotte 13. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

14 } } } VARUMÄRKEN Vad har Ericsson, glassbilens melodi och Zlatan gemensamt? De är alla varumärken som känns igen av miljoner svenskar. För att kunna nå människor med varor, tjänster och idéer utvecklar företag, organisationer och individer varumärken för att med ord, form, färg och ibland ljud skilja ut sig från sina konkurrenter. Internationella varumärken Om varumärket ska användas i flera länder bör en språkkontroll göras för att undvika pinsamma och dyra missförstånd på grund av att varumärket betyder något helt annat på ett annat språk. Microsoft var till exempel säkert inte överlyckliga när de fick reda på att Vista betyder vresig gammal tant i Lettland. Den som har kommit i kontakt med spanska språket förstår nog också att bilmodellen Mazda Laputa inte sålde så bra i Latinamerika. = KORT OM VARUMÄRKESSKYDD VARUMÄRKESSKYDD GÖR ATT DU > får ensamrätt till ditt varumärke, det vill säga. att du kan hindra andra från att utnyttja ditt varumärke kommersiellt VARUMÄRKESSKYDD GÄLLER > efter registrering eller inarbetning på obegränsad tid (mot avgift) > ett kännetecken som har särskiljningsförmåga och inte kan förväxlas med andra varumärken SANT ELLER FALSKT? Ett italienskt underklädesföretag har anklagat Carl XVI Gustaf för varumärkesintrång. De hävdade att kungens sommarslott Solliden inkräktade på ett av företagets kalsongmärken. Svar: Sant, kalsongerna hette Solideas. VARUMÄRKESSKYDD SYFTAR TILL ATT > ge dig viktig information om en produkt 14. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

15 FRÅN ORD TILL OLJUD De vanligaste varumärkena som du möter är så kalllade ordmärken. De består av en viss kombination av bokstäver, ett egennamn, en slogan eller liknande. Volvo, IKEA och Björn Borg är några exempel på ordmärken. Men ett varumärke består inte alltid av ord utan kan även bestå av figurer, färger, förpackningar med mera. Därför ligger ibland varumärke och design nära varandra, till exempel när en flaskas form är så specifik för en viss dryck att den även kan anses vara ett varumärke. Även ljud kan vara varumärken, vilket glassbilens melodi är ett exempel på. KÄLLA TILL VIKTIG INFORMATION Ett varumärke visar vem som står bakom en viss vara och kan därför ge dig en mängd information som påverkar ditt köp. Varumärket kan ge dig en vink om en produkts kvalitet eller prisnivå och kan också säga något om hur varan eller företaget lever upp till dina etiska krav. Det är alltså inte bara företagen som tjänar på att ha ett välutvecklat varumärkesskydd utan även vi konsumenter. Tänk dig att du köper något som är märkt med logotypen Fairtrade. Du förväntar dig antagligen då att produkten är framtagen under vissa förhållanden med hänsyn till de anställdas rättigheter. Om någon annan åker snålskjuts på Fairtrades varumärke skulle det alltså skada både märkningens trovärdighet och din möjlighet att använda din makt till att välja och välja bort. VILLKOR FÖR SKYDD För att undvika att kopior skapar förvirring eller i värsta fall skadar oss konsumenter är det viktigt med tydliga regler om hur man får använda varumärken. Varumärkesskydd kan uppstå genom registrering eller inarbetning. Det krävs oftast omfattande och långvarig användning för att ett varumärke ska bedömas som inarbetat. Det är därför säkrast att registrera varumärket på alla marknader där man tänker använda det. Ett varumärke måste gå att skilja från andra varumärken inom liknande branscher. För att få registrera ett varumärke ska det också kunna återges grafiskt. Detta är av naturliga skäl svårt att uppfylla för dofter och ljud, men även sådant har faktiskt registrerats som varumärken, exempelvis Hemglass melodi. Det finns egentligen ingen tidsbegränsning för hur länge ett varumärkesskydd får gälla. Men det krävs att man verkligen använder varumärket och att registreringen förlängs. Skyddet kan förlängas med 10 år i taget. Annars upphävs det för de varor som varumärket inte används för. Detta är för att ingen ska kunna blockera en mängd varumärken utan att använda dem. VARUMÄRKESINTRÅNG VAR GÅR GRÄNSEN? När det uppstår konflikt kring varumärken handlar det ofta om att ett företag tycker att ett annat företag har ett varumärke som påminner alldeles för mycket om det egna. När en sådan situation uppstår görs en helhetsbedömning för att avgöra om de två märkena är förväxlingsbara. Flera frågor måste besvaras. Hur lika är varumärkena? Är verksamheterna inom samma eller närliggande områden? Är varumärkena inarbetade och välkända på den aktuella marknaden? Om användningsområdena är lika måste varumärkena skilja sig mer åt än om de används för varor av helt olika sort. Varumärken för badkläder och värkmedicin kan med andra ord vara mycket lika medan det måste vara större skillnad på varumärken för linser och glasögon. Och självklart bör det vara ännu större skillnad mellan två olika typer av värkmediciner. Ett exempel från verkligheten är när Red Bull tyckte att eventbyrån Bad Bull Entertainment hade ett namn som var för likt deras varumärke. Bad Bull menade däremot att ett dryckesföretag och en eventbyrå sysslar med så olika verksamheter att likheten mellan namnen därför inte borde vara något problem. Frågan avgjordes i domstol där det slogs fast att Bad Bull Entertainment distansierat sig såväl visuellt, fonetiskt och konceptuellt från Red Bull märken. b DISKUSSIONSFRÅGOR 1 Vilka varumärken förknippar du med 1. glädje? 2. kvalitet? 3. solidaritet? 4. modernitet? 5. framgång? 2 I vilka fall är det särskilt viktigt att kunna lita på att ett varumärke är äkta? 3 Vilka svenska företag har starkast varumärken? Varför? 15. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

16 WE GET IT! WeAreTheSuperlativeConspiracy (WeSC) grundades år 1999 i syfte att sprida streetfashion över världen. Idag är företaget aktivt i mer än 20 länder och Sverige står endast för en liten del av försäljningen. I Uppslaget svarar en av grundarna, David Hedman, på frågor om vad immaterialrätten har haft för betydelse för WeSC. 16. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

17 Intervju: HUR MEDVETNA VAR NI OM IMMATERIAL- RÄTTEN NÄR NI STARTADE FÖRETAGET? Vi visste redan när vi drog igång att det var väldigt viktigt att skydda vårt varumärke, men hur det skulle gå till i praktiken var något oklart. Några rekommenderade oss att inte slösa pengar på immaterialrättsliga skydd och en advokat sa till och med att We inte gick att varumärkesskydda eftersom det var för kort och ett allmänt använt engelskt ord. När jag ser tillbaka är jag väldigt glad att vi inte lyssnade på de råden. PÅ VILKET SÄTT HAR DESIGN- OCH VARUMÄRKESSKYDD VARIT VIKTIGT FÖR ER PÅ WESC? Idag är varumärket den viktigaste tillgången vi har så självklart är det viktigt att vi har alla rättigheter vi behöver. Vad gäller just varumärkesskyddet så har anledningen till att det är så viktigt skiftat något under åren. Till en början var syftet att kunna producera kläder med vårt varumärke utan att någon annan skulle hävda att vi gjorde varumärkesintrång. Nu när vårt varumärke är mer välkänt världen över så handlar skyddet allt mer om att hindra andra att göra kopior på våra produkter. Här kommer naturligtvis även designskydd in i bilden. KÄNNER DU TILL OM NÅGON FÖRSÖKT KOPIERA ERA PRODUKTER? Ja och jag minns att det var blandade känslor första gången vi såg WeSC-kopior. På ett sätt var jag lite smickrad. Det var ju ett slags erkännande för våra produkter och vårt varumärke. Men framförallt blev jag irriterad över att se vårt varumärke användas på produkter med så mycket sämre kvalité eftersom det såklart riskerade att skada vårt rykte. Det kändes också fult att några försökte åka snålskjuts på det varumärke som vi ägnat tid och pengar åt att bygga upp. VAD ÄR DEN VANLIGASTE FÖRDOMEN OM IMMATERIALRÄTTEN? Att det är dyrt och krångligt. Det behöver inte vara något av det. Grundreglerna är relativt enkla att förstå och det kostar inte mer än kronor att skydda sitt varumärke i Sverige.* * Det kan vara mycket billigare än så. Priset beror på omfattningen av skyddet. Den enklaste formen av varumärkesskydd kostar 1800 kronor. VAD ÄR DITT TIPS TILL UNGA DESIGNERS SOM VILL ETABLERA SIG PÅ MARKNADEN? Försök förstå vad experterna säger och bilda dig en egen uppfattning om det verkar rimligt. Kolla gärna med någon annan i din bransch för att se hur de har agerat. Inledningsvis gäller det att ha rättigheterna för sitt varumärke och sin design så att man vet att man inte gör intrång på någon annans. Tänk dig att du äntligen börjar slå igenom och få betalt för allt slit och så kommer det någon annan aktör och hävdar att du inkräktar på deras varumärke eller design. I det läget är det segt att tvingas byta namn eller förändra sina produkter. Jag vet några som råkat ut för det och det verkar vara som att börja om från början. SE TILL ATT SKYDDA DITT VARUMÄRKE OCH DIN DESIGN NÄR DU STARTAR DITT EGET FÖRETAG! VARUMÄRKET FINNS REGISTRERAT SEDAN 2000 I BL.A. SVERIGE, JAPAN, USA SAMT SOM EG-VARUMÄRKE. VARUMÄRKET FINNS REGISTRERAT SEDAN 2004 I BL.A. AUSTRALIEN, JAPAN, USA OCH SOM EG-VARUMÄRKE. VARUMÄRKET FINNS REGISTRERAT SEDAN 2000 I BL.A. SVERIGE, JAPAN, USA SAMT SOM EG-VARUMÄRKE. 17. Uppslaget IMMATERIALR ÄTT

18 UPPHOVSRÄTT Upphovsrätten är kanske den del av immaterialrätten som du hört mest om. Ny teknik för att sprida exempelvis film, ljudböcker och musik har skapat debatt kring hur upphovsrätten bör se ut och fungera. Men upphovsrätten handlar inte om ny eller gammal teknik utan om att uppmuntra kreativitet och därmed viljan att satsa på utveckling av nöje och kultur. VAD ÄR UPPHOVSRÄTT? Upphovsrätten gäller trots debattens fokus inte bara musik och film. Skyddet omfattar också litteratur, teater, datorprogram, fotografier, konstverk och mycket mer. Upphovsrätten ger den som skapat sådana verk upphovsmännen vissa rättigheter att bestämma över sina verk. Det finns också regler som skyddar musikers och andra artisters framföranden, och skivproducenters inspelningar. SYFTET MED UPPHOVSRÄTT Precis som de andra områdena i immaterialrätten är upphovsrättens idé att uppmuntra till nytt tänkande och skapande, och till att den som skapar nytt ska vilja sprida sina verk. Men upphovsrätten är också på flera sätt speciell. Till skillnad från vad som gäller för patent så krävs det inte någon ansökan eller registrering för att du ska få upphovsrätt till din låt eller tavla. Upphovsrätten till ett verk uppkommer i samma ögonblick som verket kommer till oavsett om det handlar om musik, en målning eller en text. UPPHOVSRÄTTEN UPPSTÅR I SAMMA ÖGONBLICK SOM DU SKAPAR DITT VERK! VAD GER UPPHOVSRÄTTEN FÖR RÄTTIGHETER OCH TILL VEM? Låt oss säga att du skrivit en låt, målat en tavla eller programmerat ett dataprogram. Upphovsrätten innebär då att du får en slags ensamrätt och får bestämma över ditt verk. Denna ensamrätt brukar delas in i en ekonomisk rätt och en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär bland annat att det är du ensam som har rätt att framställa exemplar av ditt verk och lägga upp det på internet eller sprida det i affärer. Den ekonomiska rätten innebär också att det är du själv som bestämmer om ditt verk ska framföras på till exempel en konsert eller visas på en utställning. Alla dessa rättigheter kan säljas eller ges bort till andra personer. Till exempel kan en filmare sälja sina rättigheter till en distributör som sedan får sprida och sälja filmen vidare, och en textförfattare eller artist kan välja att överlåta rätten på vem som helst, till exempel genom att sprida den kostnadsfritt på nätet. Det är skillnad på rätten till ett exemplar och rätten till själva verket. När du köper musik får du rätt att använda din skiva eller MP3-fil. Rätten till själva musikverket behålls dock av den som äger rättigheten. Förutom den ekonomiska rätten finns också den ideella. Den innebär bland annat en rätt att bli namngiven när ditt verk framförs eller visas offentligt. Den ideella rätten innebär också att du som upphovsman kan motsätta dig kränkande ändringar av ditt verk eller att det vi-

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR Text och illustration av Sophie Ottosson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Våga drömma 3 2. Förberedelser 4 3. Mål och syfte 4 4. Vilken företagsform 5 5. Den unika idén 6-7 6.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag

Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag Finansiell rapportering i tillväxtföretag En praktisk handledning Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Patent & Varumärken Advokaten hjälper dig vid tvist Ett intrång i ett patent eller varumärke kan få allvarliga

Läs mer

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt Tjänsteinnovation och immaterialrätt Den här foldern är framtagen som kursmaterial till en utbildning i tjänsteinnovationer och immaterialrätt riktad mot rådgivare i innovationsstödsystemet. Utbildningen

Läs mer

Uppslaget TILLVÄ X T. DESSUTOM: VAD ÄR TILLVÄXT? / HUR SKAPAS TILLVÄXT? / BEHÖVER SVERIGE VÄXA MER / m.m.

Uppslaget TILLVÄ X T. DESSUTOM: VAD ÄR TILLVÄXT? / HUR SKAPAS TILLVÄXT? / BEHÖVER SVERIGE VÄXA MER / m.m. TILLVÄ X T VÄGEN TILL FORTSATT VÄLSTÅND & UTVECKLING Uppslaget DET SVERIGE VI LÄMNADE I MITTEN PÅ 1800-TALET VAR SVERIGE ETT AV EUROPAS FATTIGASTE LÄNDER, MEN RUNT 1870 INLEDDES DEN SVENSKA TILLVÄXTEPOKEN.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Om rätten till idéer

Om rätten till idéer Innehåll Överföringsprinciper 2 Överföring i andra hand 10 En not om upphovsrätten 16 Avtal på internet 20 Fallstudier 37 Framtidsutsikter 45 Gåvor är goda men stöld är ett ont som ger döden i gengäld.

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

Gratis är gott. Eftersmaken är sur.

Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Det drabbar ingen fattig. Det går inte att stoppa ny teknik. Den som verkligen har talang kommer att skapa ändå. Om man lyssnar på några av argumentet som förts fram

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer