SP I NY FÖRPACKNING TEKNIK FORSKNING NUMMER TEMA: FÖRPACKNINGAR SP RIGGAR FÖR BÄTTRE VÄRME LAG ATT CYKLA SÄKRARE SÅ BRINNER DET I DIN BUTIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SP I NY FÖRPACKNING TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2006 TEMA: FÖRPACKNINGAR SP RIGGAR FÖR BÄTTRE VÄRME LAG ATT CYKLA SÄKRARE SÅ BRINNER DET I DIN BUTIK"

Transkript

1 Aktuellt från SP TEKNIK FORSKNING NUMMER SP I NY FÖRPACKNING TEMA: FÖRPACKNINGAR SP RIGGAR FÖR BÄTTRE VÄRME LAG ATT CYKLA SÄKRARE SÅ BRINNER DET I DIN BUTIK

2 Nytt ansikte för SP vid årsskiftet! SP Och fler förändringar inom hela den svenska är inne i en period av förändringar. Flera institut har anslutit sig till oss de senaste åren. institutssektorn är att vänta, enligt två utredningar som slår fast institutens betydelse för innovation och tillväxt. För att tydligare markera hur vi förändrats med omvärldens nya behov och förväntningar byter vi logotyp och namn vid årsskiftet. SP är i dag ett modernt forskningsinstitut med alla de tjänster som präglar ett sådant. Med spetskompetens inom ett antal områden, med stora experimentella resurser och med ett brett utbud av tjänster som efterfrågas av näringsliv och samhälle. (läs mer om våra resurser på sidan 8-9). En europeisk studie kring trender för forsknings- och teknologiinstitut har pekat just på behovet av storlek. Det är svårt att vara liten i den framtida utvecklingen. Den har också pekat på att kompetens av världsklass måste paras med ett brett tjänsteutbud för nationella och regionala behov. Betydelsen av sådana resurser förväntas öka för näringslivets utveckling och konkurrenskraft i framtiden. Den europeiska studien speglas väl i de nationella utredningarna som pekar på problemet med Sveriges otillräckliga institutsresurser. SP-koncernen växer sig starkare Institut som anslutit sig till SP de senaste tre åren är Trätek, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SIK och i år även Ytkemiska Institutet, YKI. Detta har byggt på både bredd och spets och SP-koncernen är med sina närmare 900 medarbetare, ett polytekniskt institut av internationellt snitt med kompetens och starka miljöer inom en mångfald branscher i nära samverkan med institut och högskolor. Vår vision är att vara ett världsledande forskningsinstitut för utveckling av näringsliv och samhälle, genom att inom breda områden vara ett centrum för forskning och utveckling med avgörande betydelse för kunskapsutveckling, konkurrenskraft, säkerhet, god miljö och hållbar tillväxt. Nya namnet speglar nutiden Vårt nya namn: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut respektive SP Technical Research Institute of Sweden svarar bättre mot de förändringar och den position vi söker nationellt och internationellt. I stor utsträckning kommer vi att använda begreppet SP, som är väletablerat, inte minst utomlands. SPs utveckling tillsammans med de förändringar som aviseras i de nationella utredningarna utgör en mycket stark bas för framtiden. Samtidigt kan vi konstatera att förändringarna i vår omvärld, inte minst internationellt, ökar kraven på ett innovativt näringsliv och ett hållbart samhälle. Förändringarna kommer därför att fortsätta även för det nya SP i takt med tiden. Claes Bankvall, vd för SP-koncernen 2

3 Billig fjärrvärme för fler INNEHÅLL #4/06 4 Ledaren: Nytt ansikte för SP vid årsskiftet 2 Billig fjärrvärme för fler 4 Söker enklare lösningar för fiberoptik 5 SP är (i) toppen 6 Säkerhet på liv eller död 6 Svenskt centrum för sårbara tunnlar 7 Allting läcker 7 SP en innovativ resurs 8 9 Brännbart i butiken 10 Nu blir nyttiga oljor nyttigare 12 Tema: Förpackningar Bakteriers fingeravtryck leder rätt 19 Miljoner i böter om cykeln inte är säker 20 Forskning om provning om gungor 21 Vikten av att väga rätt 22 Ut i världen med SP Tema: Förpackningar På samma plan som giganterna 26 Säkert ljus i vårt hus 27 Full processkontroll med unik mätmetod 27 Porträttet: Hök med tunnelseende 28 Säkert ljus i vårt hus 27 Teknik & Forskning är SPs kundtidning och utkommer med fyra nummer per år. Redaktör Anna Hagnell Ansvarig utgivare Cecilia Nielsen, Adress: SP Box 857, Borås, Tryck: Eskils Tryckeri, Borås Upplaga: ex. Adressändringar: ISSN SP bedriver, i samverkan med bland annat universitet och högskolor, forskning som är fristående och bygger på vetenskaplig grund. I Teknik & Forskning berättar vi om aktuella projekt utan att detta innebär att SP som organisation tar ställning till resultat och uppfattningar. Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på I SP-koncernen ingår bolagen: SITAC certifierar produkter och personer inom bygg-, installations- och anläggningssektorn. SMP Svensk Maskinprovning, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, YKI Ytkemiska Institutet, 3

4 Uppkopplade. Representanter från Svensk fjärrvärme och SP beundrar premiären av Matilda. FOTO Billig fjärrvärme för fler Nu står en helt unik fjärrvärmerigg färdig på SP. Här ska fjärrvärme kvalitetssäkras för att bli effektivare och billigare. SP har gjort en stor investering för att kunna utvärdera fjärrvärmecentraler för flerbostadshus. Och det är en experimentell resurs som efterfrågas. Fram till nu har fjärrvärmecentraler i flerbostadshus inneburit, trots dagens tekniktäta samhälle, en osmidig hantering av teknik och installation. Många moment kräver alltjämt manuella insatser. Irrationellt I regel konstrueras fjärrvärmecentraler till flerbostadshus för det enskilda huset, platsbyggs. Man plockar ihop ett paket av komponenter, vilket känns både onödigt och irrationellt, säger projektledaren Henrik Quicklund på SP Energiteknik. Behovet av en rationalisering har därför ökat de senaste åren, och nu leder SP utvecklingen vidare genom riggen, som går under arbetsnamnet Matilda. Tanken är att standardisera moduler som kombineras ihop till en central. Sedan tidigare finns certifiering av fjärrvärmecentraler för enfamiljshus. Denna certifiering görs i samarbete mellan SP och branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Erfarenheterna visar att arbetet med kvalitetssäkring har varit teknikdrivande, vilket resulterat i produkter med bättre prestanda och lägre priser. Modulsystem Nu hoppas vi att det nya modulsystemet ska kunna få motsvarande effekt på centralerna för flerfamiljshus, säger Henrik Quicklund. En ny central ska konstrueras genom att någon av två modulvarianter för varmvatten kombineras samman med en av fyra moduler för uppvärmning. På så vis kan de standardiserade modulerna kombineras för att svara mot fastighetens effektbehov av värme och varmvatten, men ändå inte behöva bygga ihop en alldeles unik central. Varje tillverkare av komponenter tillverkar troligen alla varianter på moduler i framtiden. Vi testar de olika kombinationerna så att de fungerar som det är tänkt, förklarar Henrik Quicklund. Varje godkänd serie kommer sedan att förses med SPs certifieringsmärke, P-märkningen. Men systemet bygger inte på några tvingande direktiv. Istället är det Svensk fjärrvärme som rekommenderar sina medlemmar denna typ av centraler. Senare vill man sprida de goda erfarenheterna från arbetet med kvalitetssäkring och det nya tänket med modulsystem vidare, utomlands. Matildaanläggningen på SP har anslutits till Borås kommuns fjärrvärmenät, men för en stabil drift vid provningen har den också förstärkts med el. Det är unikt att simulera fjärrvärme så här. Nu är det skönt att riggen är klar, säger Henrik Quicklund. Världsunikt Både primärsidan, med fjärrvärmeleveranser, såväl som sekundärsidan, med uttag av värme och varmvatten kan göras i riggen. På sikt hoppas Henrik Quicklund inte bara på rena provningar här, utan också på forskning, för att optimera fjärrvärmeanvändning. Därför har vi konstruerat riggen så att vi kan använda den på ett flexibelt sätt. Systemet ska tåla 120 grader, 16 bars tryck och kunna ge tolv bars differenstryck över provobjektet. Riggen är unik också för att den är så stor, på 500 kw. Som certifiering kommer detta att bli helt världsunikt, säger Henrik Quicklund. KONTAKT Henrik Quicklund SP Energiteknik FOTO 4

5 KONTAKT Söker enklare lösningar för fiberoptik Att skarva fiberoptiska kablar är dyrt, svårt och måste ske manuellt i fält. I ett Vinnovafinansierat Forska och växprojekt söker nu SP, tillsammans med ett företag, nya lösningar. Rena ytor. Anne Andersson, SP, söker enklare kontaktytor, tillsammans med ett litet företag, i ett Forska och växprojekt. FOTO: Fiberoptiska kablar revolutionerade tekniken när den kom på 60-talet. Utvecklingen har lett vidare till ett smidigt, tåligt system som varken ger eller är känsligt för störningar. De milslånga kablarna överför telefoni, datakommunikation och bilder genom land och rike, snabbt och säkert, utan att det som överförs inte förlorar mer än marginell kvalitet. Problem uppstår dock när dessa superkablar ska skarvas i fält. En fibertekniker kan ägna en hel dag åt att bygga en kontakt för att skarva. För att behöva slänga den på eftermiddagen, om den inte blev exakt. Det är oerhört komplicerat, säger forskaren Anne Andersson på SP Mätteknik. Trots en avancerad teknik behöver man fortfarande ett avancerat hantverk, fastslår Anne Andersson. Hon är projektledare för projektet Fiberoptiska kontakter för tuffa miljöer, som SP driver tillsammans med ett litet företag. Efter en framgångsrik förstudie, helt finansierad av Forska och väx, satsar nu det lilla sjumannaföretaget på en fortsättning i projektform. Hälften bekostar företaget, hälften står Vinnova för, genom Forska och väx. Alla komponenter i en fiberoptisk kontakt kräver precision för att man ska få bra kommunikation i kabeln, förklarar Anne Andersson. När en kabel ska skarvas, placeras den i en hållare och själva sammankopplingen sker i dammfri miljö. Även i ambulerande, avancerade fordon finns den här utrustningen, där arbetet sker manuellt av specialutbildade tekniker. Större problem uppstår när man inte har tid att använda den här tekniken, exempelvis när tv sänder direkt i samband med olika arrangemang. Då används istället grövre don med flera fibrer i särskilda fältkontakter. Genom linser uppnås en så kallad expanded beam i överföringen, vilket gör signalen något mer tålig för störningar i form av damm eller annan smuts i kontakten. Flera multinationella företag tillverkar liknande kontaktdon idag. Men dessa måste tillverkas manuellt vilket ger ett högt pris på marknaden. Nu har vårt företag en idé om att dels förbättra kontaktdonen, dels kunna maskintillverka dem och därmed få fram billigare produkter. SPs uppgift i projektet är att ta fram referenser så att man kan upplinjera maskinerna. Inom det området ligger vi långt framme med vår mätteknik, fastslår Anne Andersson och visar runt i laboratoriet. Här finns svarta rum, långa rum, rum med mängder av maskiner och en och annan fiberoptisk leksak för att kunna visa besökare vad det egentligen handlar om. Och i den här miljön ska ljusöverföring via optisk fiber mätas, justeras, kalibreras och förhoppningsvis leda till en fungerande referens. Just nu har projektet inte hunnit längre än att starta efter förstudien och påbörja beräkningar för vilken typ av linser som kan vara bäst, vilka toleranser som är acceptabla och så vidare. Därefter köps komponenter in, testas och bedöms. Det handlar ju om att optimera materialen, men också priset. Vad ska ett maskintillverkat don få kosta att tillverka, när målet är att bli billigare? I projektet samarbetar SP också med Chalmers och Umeå universitet. Projektet beräknas pågå i ett och ett halvt år. Redan finns sugna köpare på kö till produkten. KONTAKT Anne Andersson, SP Mätteknik SP/PROVNING&FORSKNING SP/TEKNIK & #4/06 5

6 SP är (i) toppen SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser. I alla fall om man frågar unga teknologer. När fler än unga teknologer, så kallade young professionals, som har arbetat mellan fyra och åtta år efter examen, ska ranka de mest intressanta arbetsplatserna, hamnar SP i topp. Bland 140 företag, däribland de flesta stora svenska koncerner, hamnade SP bland de 20 mest populära. Bred forskning lockar Jag tror att det är teknikbredden, i kombination med forskningen som lockar. Dessutom har man möjlighet att utveckla sina specialintressen, säger Cecilia Nielsen, informationschef på SP. SPs roll som en brobyggare mellan näringslivet och högskolornas grundforskning, gör att forskarna på SP har möjlighet att forska under mer praktiska former. Vi är världsledande med vår forskning inom flera områden. Självklart lockar det, fastslår Cecilia Nielsen. Spännande och innovativt När de tillfrågade teknologerna ska berätta vad de associerar just SP med är det spännande produkter, tjänster och kunder. Vidare ett företag med gott rykte och anseende som arbetar med innovativa lösningar. SP har under de senaste åren vuxit, bland annat genom samgående med de tre instituten Trätek, SIK och YKI. Genom detta har forskningen breddats och dessutom finns numera en större geografisk spridning. Av koncernens närmare 900 medarbetare finns ca 600 i Borås och omkring 100 personer i Stockholm, drygt 100 i Göteborg och resterande på ytterligare ett tjugotal orter. Här utvecklas man Vi har inga problem med att rekrytera duktiga medarbetare utan har många sökande till våra tjänster. Men det är klart att fler kan få upp ögonen för oss som en arbetsplats där man har goda utvecklingsmöjligheter, säger Cecilia Nielsen. De teknologer som i undersökningen rankade SP som en av sina favoriter, tänker att SP är att innovativt företag som erbjuder varierande arbetsuppgifter som också innebär allt större utmaningar samt att SP fungerar som en god referens för en framtida karriär. Säkerhet på liv eller död Att bebisens kuvös eller den medvetslöses respirator är säker, är en fråga om liv eller död. Nu breddar SP sin verksamhet kring elektromedicinsk utrustning. SP har en lång erfarenhet av att utvärdera elsäkerhet. SP Elektronik har bland annat varit inriktat mot industri, mätinstrument och IT inom denna nisch. Nu breddas ackrediteringsomfattningen på SP. Det nya är testning och certifiering av elektromedicinsk utrustning. Genom ett samarbete med norska Nemko innebär detta också att SP nu kan genomföra internationell certifiering. Det ställs mycket höga säkerhetskrav på den här typen av utrustning, konstaterar Jens Tunare på SP Elektronik, som leder det nya arbetet. En medvetslös patient är oftast inkopplad till flera övervakningssystem och kan ju inte ens reagera ifall ett elfel uppstår. Personal som hanterar den här avancerade utrustningen måste också skyddas mot fel. Det är flera saker som gör människor, kopplade till olika andningshjälpmedel eller annan övervakande apparatur, extra känsliga för eventuella fel. Hudens normala ytresistens blir förbikopplad, eller avsevärt försämrad, när man fäster elektroder i huden, sticker in mätprobler under huden eller i kroppsöppningar. Insikt om krav Man får större insikt i hur viktiga kraven är, genom att veta hur kroppen fungerar i de här fallen. Och Jens Tunare har själv fått närgången erfarenhet av livgivande utrustning när hans tredje barn föddes. Min fru låg nedsövd i respirator en vecka och min dotter låg i kuvös. När man har sett något sådant på nära håll inser man vikten av säkerhet. Beroende på riskklass, enligt direktivet för medicinsk utrustning, måste ett anmält organ anlitas för en CE-märkning, vilket alltså SP är. SP har också möjlighet att testa elektromedicinsk utrustning för elektromagnetisk kompabilitet, EMC. Teknologernas idealrankning Karriärbarometern 1 Volvo Car Corporation 2 Volvo Group 3 Ericsson 4 Ångpanneföreningen 5 ABB 6 Sony Ericsson 7 Ikea 8 Scania 9 Astra Zeneca 10 Sweco 11 Saab Ericsson Space 12 Vattenfall 13 Saab Technologies 14 Tetra Pak 15 Saab Automobile 16 Sida 17 Siemens 18 McKinsey and Company 19 SP 20 Exportrådet (Undersökningen genomförd av Universum communications) FOTO TORBJÖRN FRENNESSON/SCANPIX MER FAKTA Kraven för elektromedicinsk utrustning ställs i direktiven för medicinsk utrustning, MDD 93/42/EEG, In Vitro-utrustning 98/79/EG samt Implantat 90/383/EG. Tillverkaren eller importören måste försäkra sig om att den individuella produkten är säker innan den får CE-märkas och placeras på marknaden. 6

7 Svenskt centrum för sårbara tunnlar Tunnlar har blivit en allt vanligare lösning för infrastrukturen i dagens samhälle. Samtidigt är tunnlar sårbara. Nu leder SP forskningen framåt i ett nytt nationellt forskningscentrum. Transportavstånd förkortas för människor, el och telekommunikation med tunnlar. För att förtäta städer leds vägar ner i tunnlar, så att marken kan bebyggas. Bara i Stockholmsområdet finns mer än 40 mil tunnlar man kan tala om en stad under staden! Dessutom har tunnlar en lång livslängd, i Sverige används tunnlar som är byggda för mer än 100 år sedan. Sårbara Tunnlar har blivit en effektiv lösning på infrastrukturella problem, ända fram till något händer. Börjar en bil brinna i en tunnel är det något helt annat än om en bil brinner ute i fria luften på en motorväg. Underventilerade bränder kan få förödande konsekvenser, konstaterar doktoranden Mia Kumm, doktorand vid Mälardalens högskola, i SPs specialskrift om brandteknik, Brandposten. Tidigare i år omkom exempelvis flera brandmän i Paris efter en så kallad backdraft situation i en undermarksanläggning. Dessutom är terrorism ett reellt hot att beakta, efter tunnelbaneattacker i exempelvis London och Madrid. Problemet med sårbarhet delar tunnelanläggningar med gruvor, försvarsanläggningar, tunnelbanor, garage, köpcenter och andra byggnadskomplex under marken. Tillsammans med sin handledare på högskolan, professor Haukur Ingason, som också är forskningsledare på SP i Borås, väckte Mia Kumm tanken på ett brett, nationellt samarbete kring dessa frågor. Förödande. Brand i en tunnel kan bli förödande. Därför får bland andra tankbilschaufförer öva sig i tunnelsäkerhet. som här i Hoböl, övningsstunneln i Norge. FOTO TORBJÖRN TOLLEFSEN, If Sikkerhetssenter Och tanke blev verklighet, i höst invigdes arbetet i Kompetenscentrum för brandsäkerhet i undermarksanläggningar, KCBU. Gruppen leds av Haukur Ingason och administreras genom Mälardalens högskola. I samarbetet ingår SP, Lunds tekniska högskola, Högskolan i Gävle, FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och Stockholms brandförsvar. Forum Det fanns ett behov av att samla alla som arbetar inom det här området. Själv har jag jobbat med den här typen av säkerhetsfrågor i 15 år. Men jag har ju varit inriktad på brand, så kopplingen till terrorism och säkerhet är ny för mig. Den här gruppen blir ett utmärkt sätt för alla aktörer att dela med sig av sina kunskaper, säger Haukur Ingason, som leder ett världsledande forskarteam på SP. Till samarbetsgruppen har det också knutits en referensgrupp med andra aktörer som kan dra nytta av forskningen, som bland andra Vägverket och Boverket. Det finns en enorm kompetens samlad i alla organisationerna. Nu har vi ett spännande forum där alla har samma intresse. Till syvende och sist handlar det om att få fram ett större forskningsprojekt, konstaterar Haukur Ingason. KONTAKT Haukur Ingason SP Brandteknik LÄS MER om samarbetet på Se också artikel om SPs brandprofessor och internationellt samarbete på sista sidan! Allting läcker Allt läcker. Frågan är bara hur mycket. Det ska SP ta reda på. Alla material läcker, även en vanlig blisterkarta med tabletter eller den slätaste rostfria behållare. Mer eller mindre stora mängder gas eller vätska sipprar ut. Nu ger sig SP in på ett nytt område med ett forskningsprojekt som ska gynna annan forskning! Säkrare metoder När man mäter läckage av det här slaget är mätosäkerheten stor. Vi vill få fram säkrare mätmetoder, förklarar Viktoria Jonasson på SP Mätteknik. Hon är kursansvarig för det seminarium och den kurs som SP bjudit in till under hösten, då branschen, tillverkare och användare av utrustning för läcksökning och täthetsbedömning, samlades för allra första gången för gemensam utbildning. Målet är att SP ska få fram utrustning för kalibrering av referensläckor, vilket på sikt leder till bättre produktkontroll hos tillverkare. Bli riksmätplats Kraven för hur mycket något får läcka varierar. Skadligt kylmedium i kylskåp eller strålning från kärnkraftverk får inte läcka, medan en bilmotor kan läcka lite olja och ändå fungera men en bilägare vill inte få garagegolvet fläckat. Detta är nytt för SP, på sikt hoppas vi bli riksmätplats inom det här området. Vinsten är bättre produkter och ökad säkerhet för industrin och konsumenterna, konstaterar Viktoria Jonasson. Seminarier och kurser i ämnet återkommer i SPs regi. AH 7

8 SP-koncernen arbetar i starka forskningsmiljöer. Ofta med en tvärvetenskaplig ansats och i samarbete med högskolor, universitet och andra institut. Vår kompetens sätts samman i ett antal profiler. De är de bransch- eller samhällsområden som beskriver vad koncernen tillsammans står för i den nationella strukturen av institut. I vissa av profilerna utgör SPs verksamhet den nationella resursen. Inom andra profiler samverkar vi med och kompletterar övriga institut till en nationell helhet, bland annat genom samverkan inom United Competence. Här möter du de nio profilernas innehåll en enkel väg till SP. FOTO PRESSENS BILD SP en innovativ resurs Energi och miljö Inom det här området stödjer SP utvecklingen av hållbara energisystem. Både forskning och utvärdering sker för att uppnå effektivare energianvändning i byggnader och inom industrin. Dessutom arbetar SP för att utveckla effektivare och mera klimatneutrala framtida energilösningar, med energiomvandling, energi ur avfall och förnybar energi. Elektronik och IKT Elektronik och IKT, informations- och kommunikationsteknik, vid SP innefattar utveckling av teknik för säkerhet, tillförlitlighet och krävande miljöer. De storskaliga EMC-laboratorierna är en av norra Europas starkaste resurser. Programvara, miljötålighet och radio- och antennteknik ryms också inom SPs breda elektronikkompetens. Bygg, anläggning och förvaltning SP samverkar med sektorns alla aktörer, materialtillverkare, projektörer, entreprenörer, förvaltare och brukare. På SP finns kompetens från avancerad materialteknik, ända ner på mikronivå, till kunskap inom konstruktionsteknik, fuktsäkert byggande, innemiljö, akustik, energihushållning, brandsäkerhet, beständighet och kretsloppsfrågor. Träteknik och träbyggande SP finns med i hela kedjan från sågverk till möbler, broar och trähus. Aktuella forskningsområden är effektivare förädling och råvaruutnyttjande (logistik, processtyrning, limning, torkning), träprodukters livslängd och livscykelkostnader (ytbehandling, modifiering, kompositer) samt bygga och leva med trä (byggsystem, energi och innemiljö). Mekan- och fordonsindustri Vår verksamhet inom området omfattar fordon, maskiner, järnväg, sjöfart, off-shore, stålkonstruktioner mm. Tyngdpunkten ligger på fordon, i första hand personbilar, lastbilar och bussar. Forskningen avser bland annat robusta konstruktioner, fordonselektronik, säkerhetssystem, lacker, buller, brand i fordon och hybridteknik. 8

9 Material- och kemiindustri Styrkeområden för SP är kemisk analys, karaktärisering av material och ytkemi. Tillämpningar kan handla om polymera material, biomaterial, funktionella material och system för skydd av ytor. Spetskompetens finns inom områden som formulering och kontrollerad frisättning. Mätteknik SP har i uppdrag att svara för att hålla de nationella normalerna för ett antal storheter i SI-systemet. Med denna utgångspunkt tillhandahåller SP genom kalibrering och rådgivning spårbar och kvalitetssäkrad mätteknik till svensk industri. Forskningen är inriktad mot grundläggande metrologi, nanoteknik, IT/telekommunikation samt processmätteknik. Livsmedel, läkemedel och bioteknik Här erbjuder SP och dotterbolagen SIK och YKI kunskap som kan stärka livsmedels-, läkemedels- och bioteknikföretagens konkurrenskraft. Struktur- och materialdesign, mikrobiologi, bioteknik, formulering, kontrollerad frisättning, sensorik och arom samt process- och miljöteknik är områden där koncernen bedriver forskning, teknikutveckling och utbildning. Brand och skydd Brand och säkerhet är områden som alltmer lyfts fram för internationell samverkan. SP har i sitt brandlaboratorium en unik resurs för Europa. Forskning och utvärdering sker inom områden som inredning/möbler, brandsäkerhet i offentliga miljöer, tunnelsäkerhet, sjöfart, släckteknik och byggnaders kollaps vid exceptionell påverkan. SP utför också riskanalyser och utvärderar miljöeffekter av bränder och andra olyckor. Maneter för framtiden. I projektet Jellysorb arbetar forskaren Susanne Ekstedt, SIK, med maneter. Genom att studera de små nässeldjuren hoppas man så småningom kunna nå målet att ta fram ett nytt koncept för framtida superabsorbenter, som kan användas till bland annat blöjor och hygienprodukter. FOTO TOMMY HVITFELDT BILDER SP, SIK, ESA, INPRESS, PER ARONSSON 9

10 Brännbart i butiken En helt vanlig butikshylla, med alldeles vanliga varor blir till exploderande eldsvåda på några minuter. Till och med forskarna förvånas över resultatet. De skulle kunna ha varit alldeles vanliga butiksanställda som plockar varor och prydligt ställer dem i hyllorna. Skillnaden är bara att på de här killarna står det SP Brandteknik på ryggen och butikshyllan har arrangerats i SPs stora brandlaboratorium. Det är högt till tak, väggarna är redan svarta från tidigare försök och snart ska raderna av konstruktionslim, metallfärg, avfettning, tändare och vanligt Karlssons klister sättas i brand. Vissa brandfarliga varor har vi blivit förvånade över att de brinner så häftigt. Och andra, som också ska vara brandfarliga, har vi inte ens fått fyr på, säger Magnus Bobert, projektledare på SP Brandteknik. Magnus Bobert har drivit ett årslångt projekt under 2006 för att undersöka just brandfarliga varor som förvaras och exponeras i butiker. Brandforsk finansierar projektet som löpt från småskaliga försök till storskaliga. Idag är hallen välbesökt, det är många som vill etsa förloppet på näthinnan. FOTO Stora mängder Nu vill vi se vad som händer när vi har brandfarliga och icke brandfarliga varor tillsammans i stor mängd, och samtidigt se hur sprinklersystemet kan skydda eller släcka, förklarar Magnus Bobert. Vad händer om en pyroman eller annan niding får för sig att starta en eldsvåda i en butik, eller om en brand utbryter vid en olyckshändelse, när dessa varor finns i närheten? Och spelar det någon roll hur man förvarar varorna? Detta är några av de frågor som forskarna ställde sig inför projektets början. Än finns inte alla svar. Dagens försök ska visa hur farligt det är om man i en affär har en hylla med både brandfarliga och icke brandfarliga varor tillsammans. En tänkbar slutsats av projektet blir att vi rekommenderar att man har icke brandfarliga varor varvat med de brandfarliga, säger Magnus Bobert. Därför är det närmare bestämt 282 gaständare, 528 Karlssons klister och mängder av andra varor som idag ska 10

11 Forskar framåt. Forskaren Magnus Bobert dokumenterar hur alldeles vanliga butiksvaror, som klassats som brandfarliga, beter sig i verkligheten. FOTO eldas upp framför ögonen på oss. Tio minuter beräknar forskarna att det hela ska ta. Magnus Bobert har satt sin hjälm på hästsvansen, kopplat på andningsmasken, och står beredd med både kamera och anteckningsblock. Det börjar som en liten pytteeld i mitten av hyllsektionen. Magnus ropar ut tidsintervallerna och antecknar. Så flammar det upp, lågorna växer, slickar sig vidare utåt, uppåt och växer snabbt. På plats finns ett filmteam som noga spelar in förloppet. Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen som beställt filmen, är också med och tittar. Vi vill kunna visa exempel på vad som händer när det utbryter brand i butiker. Och som vi ser skyddar sprinklers begränsat, men de kan inte släcka branden, pekar han. Sprinkler skyddar Sprinklersystemet som installerats ovanför hyllorna har nämligen just löst ut. Det ser ut som en jättedusch. Trots alla vattenmassor strävar elden vidare. Acetonflaskorna smälter, droppar och rinner. Färgburkarna kokar och exploderar med poppande ljud, så att locken flyger lång väg. Patronerna med konstruktionslim brinner och droppar i sega napalmliknande droppar som fortsätter att flamma även när de faller i vattenpölen på golvet. Men sedan får faktiskt sprinklersystemet övertaget. De förpackningar som blivit tillräckligt våta fattar inte eld, inte ens gastuberna eller klistret. Hallen är fylld med tjock, svart rök som får ögonen att svida, när Magnus ropar att resterna av elden ska släckas. Mindre tryck i sprinklersystemet kanske gav större droppar och en annan fördelning som släckte bättre. För i går brann det mer, trots att vi körde på mer vatten, säger Magnus Bobert. Försöket visar i alla fall att en sprinklerinstallation ger ett bra skydd, fyller kollegan Henry Persson i. Tveksam klassificering Arton olika varor, som är klassade som brandfarliga, har testats under projektets gång. Allt ifrån lättflytande ämnen till klister och spackel. Brandklassning av produkter utgår från vilken flampunkt de ingående ämnena har. Vad försöken visat är att brandklassningen inte ger en riktigt korrekt bild av hur produkterna brinner i verkligheten. Det behöver inte vara någon större skillnad mellan klass ett, som är den tuffaste klassen, och klass tre. Vi har testat ett trälim, klass två, som inte ville brinna alls, berättar Magnus. Kanske har de vid klassificeringen beräknat utifrån något delinnehåll i produkten. Även om det ämnet är brandfarligt kan den totala flampunkten för innehållet vara en helt annan. I praktiken kanske det inte brinner alls. Om några månader ska forskningsrapporten vara klar. KONTAKT Magnus Bobert SP Brandteknik MER FAKTA Rapporten kommer att finnas på SPs hemsida. Filmen ges ut av Svenska Brandskyddsföreingen. 11

12 Nu blir nyttiga oljor nyttigare Matoljor från solrosor, raps och soja innehåller näringsämnen som kan få oss att må bättre. Men många blir förstörda i tillverkningen. Nu ska EU-projektet Optim- Oils råda bot på problemet. Från raps, solrosor och soja kan vi få oljor med hälsosamma mikronäringsämnen som tocoferoler, flavonoider, fenoler, Coenzyme Q-10, steroler och fosfolipider. Av forskningen vet vi att ämnena har positiva effekter på hjärt-kärlsjukdomar och åldringsrelaterade sjukdomar. Tyvärr går mycket av det nyttiga förlorat när oljorna processas. För att söka nya vägar har nu arbetet inom EU-projektet OptimOils inletts. Optimera Projektet innefattar processutveckling och optimering av produktionen av vegetabilisk olja, samt human-näringsstudier och förädling av biprodukter. De flesta av näringsämnena har dokumenterat positiv effekt för människor. Därför är de önskvärda att ha kvar i den färdiga matoljan, säger Katarina Nilsson på SIK. Den optimerade produktionen ska vara gynnsam ur ett hållbarhetsperspektiv. Biprodukter och avfall ska minimeras samt om möjligt även förädlas för att tillvarata mikronäringsämnen. SIK ska utföra en miljöbedömning av den nya, optimerade processen. Kartlägga Vi ska kartlägga traditionell oljeproduktion där de mest kritiska stegen från miljösynpunkt identifieras. Arbetet avslutas med en komplett miljöbedömning av den optimerade oljeproduktionsprocessen genom att göra en livscykelanalys, LCA, säger Katarina Nilsson. STAFFAN LJUNG MER FAKTA Optimoils, Valorisation of healthy lipidic micro-nutrients by optimising food processing of edible oils and fats, har 14 deltagare (nio forskningsinstitut, fyra industrier och ett institut för kunskapsspridning) från nio länder i Europa och Nordafrika. Katarina Nilsson på SIK leder arbetet inom området miljöpåverkan och förädling av biprodukter. KONTAKT Katarina Nilsson SIK

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS Aktuellt från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS NUMMER 2 2006 TEMA ETANOL LÄS OM RISKERNA OCH

Läs mer

Året i korthet. Innehåll

Året i korthet. Innehåll Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 2 Året i korthet 3 VD:s kommentar 4 Detta är SP 6 Vision, affärsidé och strategi 8 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö 12 Energi och miljö 14 Bygg, anläggning

Läs mer

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA Aktuellt från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA NUMMER 3 2006 FÖLJ MED OFF

Läs mer

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008

NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008 Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008 NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP BETONG SKA BLI BRANDSÄKRARE DELEGATION avvärjer INGENJÖRSBRIST INGVAR SAHLIN ARKITEKT UTAN GRÄNSER Vem ångrar sina teknikstudier?

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Vd:s kommentar 6 Detta är SP 8 SP-koncernens strategi för tillväxt 2012 2014 10 SP:s affärsområden 12 Verksamhet

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Ansvarig utgivare: Cecilia Driving, RISE Holding Textproduktion: Gullers Grupp och RISE Holding

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Uppsala universitet ANNONS INNOVATION

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Uppsala universitet ANNONS INNOVATION KVALITET INNOVATION FRAMTID VÄRLDSLEDANDE FORSKNING FRÅN UPPSALA UNIVERSITET FRAMTIDENS BATTERIER ÄR HÄR sid 8 Teknisk bevisning med DNA-ANALYS sid 13 VIRONOVA - mot pandemier & virus sid 6 Uppsala universitet:

Läs mer

Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium

Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium Nr 6 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium Porträttet Maria Khorsand, nytillträdd VD och koncernchef för SP, Sveriges Tekniska

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

utmaningar Stora framtida Ingvar Carlsson vill ha förbättring Miljöfrågorna allt viktigare i Afrika

utmaningar Stora framtida Ingvar Carlsson vill ha förbättring Miljöfrågorna allt viktigare i Afrika Nr 1. 2011 Tidningen för Chalmers alumner Ingvar Carlsson vill ha förbättring Hans arbete ska stärka näringslivet inom Life Science. Miljöfrågorna allt viktigare i Afrika Marknaden pressar afrikanska företag

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna #3 2005 nytt Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna Två som siktar på den tredje uppgiften Vi ska bli Europas innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och

Läs mer

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område

Läs mer

Nedslående resultat när julbelysning testas» sid 10-11

Nedslående resultat när julbelysning testas» sid 10-11 aktuellt # 4 2 0 1 2 tord martinsen säger adjö till elsäkerhetsrådet» sid 8 säkra leksaker i säcken» sid 14-15 Nedslående resultat när julbelysning testas» sid 10-11 GD har ordet Våra tre grundpelare Elsäkerhetsverkets

Läs mer

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider Cadcrafts lösning var en revolution hos oss Pär Hammar, NordDesign Kök TTS SIKTAR HÖGT Cadcraft visar vägen Ljuset kommer från Fagerhult Cadcraft i pole position i designracet Tema Integration så rustar

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 paus sid 18 reportage sid 16 De utmanade gladiatorerna Båstad ska bli bäst på trygghet TJUGOFYRA7 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 SMO-studerande på MSB i Sandö

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer