Utvärdering av gemensam dag för ungdomsråden. Av unga för unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av gemensam dag för ungdomsråden. Av unga för unga"

Transkript

1 Utvärdering av gemensam dag för ungdomsråden Av unga för unga Brygghuset Sammanställt av: Sakiba Ekic Ungdomsstrateg Borås Stad Mikael Andersson Ungdomssamordnare SDF Öster Anders Lindstam Ungdomssamordnare SDF Norr Anders Johansson och Edina Biser Ungdomssamordnare SDF Väster

2 Planering Förra årets genomförde Ungdomsråden i Borås för första gången en gemensam temadag med ett positivt resultat. För att fortsätta utveckla konceptet och ta tillvara på- samt arbeta vidare med förra årets resultat samt den LUPP-undersökning som nyligen genomförts, anordnades i år en ny träff för Ungdomsråden i Borås. Årets gemensamma dag utgick från temat; Av unga för unga och planerades av ungdomar från de olika ungdomsråden med hjälp av Ungdomssamordnarna. Planeringsgruppen bestod av Farima Ardeshirdavani, Linus Björnqvist, Regina Habib, Mansoor Jalali Irandeghani, Alfred Nordh samt ansvarig ledare från respektive Ungdomsråd. Till stöd fanns även personal från Brygghuset. Vad ville vi uppnå med dagen? - Ungdomsrådarna får lära känna varandra och ha roligt ihop - Ge ungdomsrådarna kunskap om de andra råden i Borås och på vilka sätt de arbetar - Ge ungdomsrådarna verktyg för att kunna stärka sitt arbete och bli starkare i sin roll - Få ungas syn på fritidsutbudet i Borås - Ge ungdomsrådarna verktyg för att förverkliga sina egna- och andra ungdomars idéer Målgrupp Inbjudan skickades ut via Borås Stads- samt stadsdelarnas ungdomsråd till skolor och fritidsgårdar. Dessutom bjöds vuxna från andra verksamheter som arbetar med ungdomar in. Deltagare Totalt fanns 60 st platser för ungdomar tillgängliga. Dessa var jämt fördelade mellan stadsdelarna och det centrala ungdomsrådet. 53 ungdomar anmälde sig till dagen med en jämn fördelning utifrån en geografisk- samt kön och ålders blandning (mestadels åk 7-9). De vuxna som bjöds in verkade för att sprida information till unga samt som stöd under dagen och i det fortsatta arbetet. Innehåll under dagen Bordsplacering; samtliga närvarande personer delades in i mindre grupper med ca 6 st personer vid varje bord. - Dagen presenterades av ungdomarna i planeringsgruppen och av Brygghuset. - Alla fyra Ungdomsråden presenterade sig. - Lära känna övning: alla deltagare delades in i par och intervjuade varandra utefter en färdig mall; din profil. Detta presenterades sedan inför respektive bordsgrupp så att personerna vid varje bord fick bättre kännedom om varandra.

3 Övningen upplevdes som en värdefull isbrytare då alla fick komma till tals, bli sedda och samtala med nya personer Deltagarna delades upp i två grupper där de under passet fick tid till: Mingel och lunch. Här delgavs även information av representanter från Kulturföreningen Tåget, Arbetslivsförvaltningen (Sommarlovsentreprenörer) och Brygghuset. Övning om fördomar; Kassaskåpet. Övningen leddes av ungdomscoacherna från Brygghuset; Yankuba Daffeh och Salam Al-Mosawy. Deltagarna fick i mindre grupper titta på ett antal påståenden utifrån en berättelse och avgöra sant/falskt. Arbetssättet gjorde att deltagarna fick samarbeta och argumentera för sina egna- samt sin grupps påståenden och diskutera fördomar. Övningen föll väl ut och var väldigt uppskattad då alla verkligen var delaktiga och engagerade! Forumteater - Ansvarsprioritering. Övningen leddes av ungdomscoacherna från Brygghuset; Yankuba Daffeh och Salam AlMosawy. Ett exempel spelades upp med en problemsituation i en busskö där ungdomarna sedan fick komma på- samt visa prov på olika sätt för att kunna lösa situationen. Därefter delades ungdomarna in i två grupper där de själva fick komma på ett valfritt scenario att spela upp. Resultatet blev; mobbning i skolan och brott/rånförsök. Dessa visades sedan upp för samtliga och alla fick möjligheter att återigen agera. Budskap med övningen; om du inte gör något själv, så händer det inget. Övningen var bra då den passade in med dagens tema och uppmuntrade till att ta eget ansvar Workshop: Vad vill unga ha i Borås? Inledningsvis presenterades de förslag som kom fram på förra årets gemensamma dag och från den LUPP-undersökning som genomförts på samtliga skolor (åk 8 och åk 2, gymnasiet) under hösten Deltagarna fick även möjlighet att lämna förslag på aktiviteter de saknar. Sammanställning över ungdomarnas prioriteringar se bilaga 1. I övningen användes nedanstående mall: 1. Titta på förslag vid respektive bord, brainstorming, 10 min 2. Fundera och rösta, 5 min 3. Bordet presenterar sina 2 mest populära förslag, 10 min 4. Titta på vad de andra borden kommit fram till och välj vad just du vill jobba vidare med, 10 min 5. Arbete med handlingsplanen, 20 min 6. Presentera det ni kommit fram till, 10 min

4 Syftet med aktiviteten var att få ungdomars syn på fritidsutbudet i Borås Stad och uppmuntra dem att påverka det utifrån sin roll. Ungdomarna fick prioritera fram de förslag som ansågs vara mest intressanta att arbeta vidare med. Mindre grupper skapades efter intresseområden som arbetade vidare med konkreta handlingsplaner. Handlingsplaner: 11 st togs fram efter följande teman: - Resor - LAN - Nattbio - Ungdomsgård - Ungdomsfester - Prova på udda sporter - Fredagsmys - Tävlingar mellan skolor - DJ/Musik - Humor / Stand up - Konstgräsplan i centrum Innehåll inom respektive handlingsplan - se bilaga 2. Övningen resulterade i mycket engagemang, alla var delaktiga och hittade något som intresserade dem. Handlingsplanernas innehåll var varierande och vissa grupper kom fram till mycket konkreta förslag på hur de ska förverkliga sina idéer. Borås Tidning närvarade under detta pass och gjorde ett reportage som sedan publicerades dagen efter se bilaga Gemensam avslutning. Planeringsgruppen summerade dagen och tackade för visat intresse och engagemang. Deltagarlista se bilaga 4. Utvärdering Ansvariga ledare och ungdomar för dagen summerade innehållet och resultatet: - Handlingsplaner: förslag om att anordna en återträff där grupperna får möjlighet att arbeta vidare. - Vad kan ungdomsråden, fritidsgårdar m.fl arbeta vidare med? - Många ungdomar uttryckte att det var ett roligt arbetssätt och att de vill ha flera liknande dagar. - Värdefullt att få träffa nya vänner inför kommande skolor högstadiet-gymnasiet. - Positivt med gemensam aktivitet över flera förvaltningar - Viktigt med förankring och återkoppling till vuxna som ungdomarna möter i vardagen - Positivt samarbete med skolorna (att kunna skapa gemensamma aktiviteter under skoltid), önskas mer i framtiden och att det tas emot med högre status hos samtliga skolor. - Vidarearbete på hemmaplan; återkoppling och uppföljning, hur kan det genomföras? - Bra sätt för oss tjänstemän att skapa ett gemensamt synsätt och delge varandra kunskap. - Arbetssättet för temadagen var i linje med Borås Stads vision och dess målområden. Samarbete mellan förvaltningar för att skapa en bra dag för unga i Borås fungerade mycket bra, det finns

5 också ett stort värde i att unga från olika delar av Borås får mötas och arbeta ihop efter intressen. - Viktigt att våga lämna över ansvar till ungdomarna. - Brygghuset; väldigt bra lokal (läget, kommunikationer etc.) Även väldigt bra service av personalen under hela dagen. - Passande tid på året att genomföra dagen. Även tiderna och innehållet upplevdes bättre i år. - Klotterplanket fanns tillgängligt hela dagen ett bättre sätt än enkäter. Klotterplanket Under hela dagen fanns ett uppsatt klotterplank där samtliga deltagare fick skriva positiva och negativa saker om dagen: VAD VAR BRA MED DAGEN? Bra med eget ansvar Bra samarbete Bra schema Ny info Trevligt folk Kul teater Yankuba och Salle Awesome Roliga människor Träffa nya personer Stabilt Bra stämning Gott godis Bra med gruppdiskussioner Miranda Intressant Kul Bra övningar Aktiviteterna och människorna Nya kompisar Bra variation Snygga tjejer Bra samarbetsövningar Alla är sociala Underbara personer Pratsamma människor Brygghuset Jag fick en ny vän Funny As roligt Mycket skratt VAD KAN FÖRBÄTTRAS? Maten Mer godis Inte äta mat så tidigt Större papperskorgar Fler bullar Mer ungdomar som håller i trådarna

6 Bilaga 1 Sammanställning Vad vill unga ha? Syftet med aktiviteten var att få ungdomars syn på fritidsutbudet i Borås Stad och uppmuntra dem att påverka det utifrån sin roll. Förslagen kommer förra årets gemensamma dag och från den LUPP-undersökning som genomförts på samtliga skolor (åk 8 och åk 2, gymnasiet) under hösten Deltagarna fick även möjlighet att lämna förslag på aktiviteter de saknar. Alla förslag är indelade i olika områden: Mötesplatser / fester Samlingsplatser för unga, En stor ungdomsgård för alla ungdomar i hela Borås Stad, Disco, party, Bowlinghallar, Mer fritidsgårdar, Mer festligheter för ungdomar under 18 år, Fler dansställen, Spelhallar, Gratis aktiviteter, Fler saker där ungdomar från olika ställen träffas, Ungdomsfester, Mötesplats för att öva språk och lära sig om andra kulturer, Konserter för ungdomar under 18 år Idrott / Sport Pistolskytte, Fler skateramper och skateställen att vara på, Basketplaner, Billigare gym, Bågskytte, Badminton, Crossbana, Cykeltävlingar, Fotbollsturneringar, Fotbollsturneringar för tjejer, Tennis, Fler aktiviteter, Klättringshall, Fiske, Bandy, Hockey, Jakt, Prova på olika sporter gratis, Mer ishallar, Åka skidor, Bättre info om vad som finns att göra, Vollyboll, Riktiga fotbollsplaner, Amerikansk fotboll, Lacrosse, Cykelramp, Mer gruppträning, Gymträning för ungdomar, Motocrossbana, Kickboxning, Konstgräs, Paintball, Turneringar med andra skolor/politiker Event Resor, Gratis aktiviteter, Garage för ungdomar, Föreställning, Utställning, Teatergrupper, Dansskolor, Tävlingar mellan skolor, Nöjespark, Lan, Debatter med politiker, Temadagar för ungdomar, Poetry Slam, Turridning med hästar Film / teater / foto Nattbio, Filmduk i stadsparken, Filmkvällar, Teaterföreställningar, Teatergrupper för äldre amatörer, Fler teatergrupper, Fotoutställningar, Fotokurs Utanför Borås Vad kan man göra utanför centrum?, Aktiviteter utanför stan? Musik/dans Dansgrupper, Få hit artister, Konserter, Danstävlingar, Uppvisningar, Musikarrangemang, Artister/rappare/ komiker Förslag som lämnades på plats Utbyggnad av badhuset, Informera om aktiviteter mer. Prova på udda sporter, informera om cheerleading, ishall öppen dygnet runt, Inomhushall som fritidsgård centralt, fredagsmysgrupp, simtävlingar

7 Sammanställning över prioriteringar som grupperna gjorde: Antal röster Aktivitet 21 röster 11 röster Tävlingar mellan skolor Lan Mer festligheter för ungdomar/ungdomsfester Gymträning för ungdomar/ungdomssgym fotbollsturneringar Resor Få hit artister Nattbio (eller bio i stadsparken) Utbyggnad av badhuset Filmkvällar Teatergrupper för äldre amatörer Paintball Prova på udda sporter Konsert för unga under 18 år Debatter med politiker Inomhushall som fritidsgård centralt Fotbollsturneringar med tjejer musikarrangemang Teaterförestälningar Fotokurs Samlingsplats för unga Spelhall Gratisaktiviteter Mötesplats för att lära sig språk och om andra kulturer Bågskytte Cykelramp Åka skidor Konstgräs Utställning Nöjespark Garage för ungdomar Turridning med hästar 10 röster 9 röster 8 röster 7 röster 6 röster 5 röster 4 röster 3 röster 2 röster 1 röst Totalt fanns 86 förslag att välja mellan, flest antal förslag fanns inom kategorin idrott/sport. Under övningen framkom att många av aktiviteterna redan finns, men att de behöver marknadsföras bättre.

8 Bilaga 2 Handlingsplaner gruppernas tankar Efter intresse delade ungdomarna själva upp sig i arbetsgrupper och arbetade vidare med sina idéer efter en framtagen mall. Dessa förslag presenteras nedan och kommer att följas upp inom respektive Ungdomsråd etc. framöver. Konstgräsplan i centrum I gruppen: Oscar, Nader, Rasmus, Max och Erik En konstgräsplan centralt. Kanske i någon park med belysning på kvällen t ex Stadsparken eller Annelundsparken. Liten läktare och inhägnad plan En enkät om konstgräsplan i stan. Allmän plan för alla åldrar. Planen skall ägas av Borås Stad och IF Elfsborg ska vara delaktiga i detta. En tvåårsperiod hoppas vi på. Om man kontaktar kommunen nu så kanske dom pratar om detta redan till sommaren. Först ta kontakt med kommunen och ungdomsrådet. Om flera ungdomar blandar sig i kanske kommunen tar upp detta. Få in tillräckligt många namn som kommunen måste få för att dom ska prata om det. Vi ungdomar själva Fördelar: Det finns jättemånga planer på Hässleholmen, Hulta och Norrby men inte någon i centrum. När det är i centrum så är det bra och nära till turneringar på kvällar. Tänk vad bra att kunna spela samtidigt som man hör musik. Vi tror att ungdomar skulle må bra av detta.. Man behöver inte spela, bara gå dit och hänga och träffa folk. Alla som gillar fotboll ska kunna gå dit och ha kul. Det ska vara öppet dygnet runt och bara vara kul.

9 Udda sporter Aktiviteter med låg avgift I gruppen: Kalle, Beatrice, Whilma, Emilia, Linus, Agnes Prova-på-skola i t ex Boråshallen Skriva en motion till kommunen för att få pengar till att hyra hallen 2 veckor för varje sport. 1 gång/vecka. 2-3 timmar varje gång. Vi vill skapa ett utskott för intresserade, de har hand om det. De personer som är experter på sporten. Prata med utskottsansvarig för att starta ett utskott. Utskottsmedlemmarna LAN I gruppen: Alex, Alex Alex, William, Max och Sabrina Hyra vuxna, switchar, högtalare, crew, strömsladdar, bord och stolar. Söka tillstånd att vara på brygghuset. Ha frukost och kiosk. Marknadsföra, få hjälp med pengar och sponsorer. Affischera På ett lov Vuxna, crew (ungdomar) Fråga om man får använda brygghuset Vi i planeringsgruppen och någon vuxen

10 Ungdomsfest I gruppen: Molly Orawa Andersson och Nicole Simon Vi vill att Borås ungdomar ska få större möjligheter att gå på ungdomsfester. För varje fest vore det roligt med något speciellt tema t ex snötema Prata ihop med ledare och ungdomar. Sprida via skolor och internet. Man skulle kunna ta betalt för inträde och snacks, vilket kan vara en vinst både för Borås och ungdomarna. En stor lokal och personal. Det vore bra med ett antal fester/år. Kanske någon fredagskväll 20:00-00:00. Den ska vara ganska regelbunden. Någon DJ som kan musik och kanske några ungdoms/fritidsledare. Även ungdomar kan ha chansen att engagera sig. Leta efter ledare som kan hålla i det. Även kolla platser, pengar mm. Planera hur festerna ska vara uppbyggda Ledare med ungdomar. DJ, Musik I gruppen: Aleks, Gasha och Ahmed Spela ute och mer. En typ av event på Torsdagskvällarna Locka många ungdomar. Gå runt i skolor, affischera, söka sponsorer och pengar. Torsdagskvällarna i Borås Borås Stads ungdomar och fritidsgårdarna Planering Vi i gruppen

11 Fredagsmys I gruppen: Sonja, Edna och Sabine Vi vill samla ungdomar för att göra en massa roliga saker som t ex filmkvällar, debatter om allt och ingenting, fester, på fredagar Vi ska snacka med Klas som tydligen redan hade idéer för sådant här och framföra idén för våra skolor När vi har pratat med Klas I första hand Klas (haha) Prata med Klas Sonja, Edna och Sabine Tävling mellan skolor I gruppen: Johanna, Alfred och Shahim Ha tävlingar mellan högstadieskolorna. Mentala och fysiska. Övertyga eleverna att det är roligt och bra och komma på vad för tävlingar det ska vara. I slutet på terminerna. Fysiska tävlingar på sommaren och mentala på vintern. Skolledningar, eleverna, rektorerna och lärarna. Bestämma vad vi ska ha för tävlingar Borås Stad

12 Resor I gruppen: Felicia, Regina, Farima, Mansoor och Emelie Resa där man lär sig någonting Ansöka om pengar och göra en resegrupp. Något lov. 1-2 veckor beroende på när och hur mycket pengar det kostar och vi kan få. Kommunen, ungdomsledare, reseledare och föräldrar Anordna en resegrupp som tar hand om det En ungdomsledare Målgrupp: Man får ansöka till resan. Ålder (gymnasiet) Stor Ungdomsgård för alla I gruppen: Joline, Julia, Ludvig, Matilda, Alicia, Hugo och Annie En riktigt stor lokal (utan gårdskort) Vi hyr en lokal med personal, musikstudio, sporthall och billiga godsaker NU!!! Borås Stad och ungdomsråden Hitta en lokal Borås Stad

13 Nattbio I gruppen: Medina, Gabriella, Alia, Herman och Sebbe Vi ska visa film (nattetid) på sommaren och vintern. Ej klart. Vintertid på Brygghuset. Sommartid i Stadsparken Ungdomar, några vuxna och fritidsledare Göra reklam för idén och informera ungdomar. Skapa en sida /grupp på Facebook Vi och Brygghuset. Komiker I gruppen: Sebbe med fler Få hit fler komiker. Samla humorintresserade Etablera humorklubbar Inom 2 månader Engagerade/volontärer, komiker och publik Fixa plats, boka komiker och marknadsföre Intresserade/volontärer

14 Bilaga 3 Reportage Borås Tidning

15 Bilaga 4 Deltagarlista kontaktuppgifter NAMN SKOLA Ungdomar Johanna Sörqvist Molly Orava Andersson Gasha Amin Fia Andersson Max Johansson Shahim Homa Karolina Arvidsson Sonja Helander Nicole Simon Alicia Falk Sabien Leenes Rasmus Andersson Julia Backman Annie Gylling Hugo Mellstedt Matilda Spetz Joline Lindgra Alexander Jöelaid Edna Saciragic Nader Albanna Linus Björnqvist Ahmed Adan Sebastian Bourghardt Emelie Hägglund Oscar Bjuvemyr Herman Olsson Medina Ponjevic Whilma Årebäck Beatrice Herzberg Regina Habib Alia Abdeldova Sebastian Maja Sabina Alexandra Erik Apelqvist Fristadskolan Särlaskolan Bodaskolan Sandgärdskolan Viskaforsskolan Bodaskolan Sandgärskolan Daltorpskolan Särlaskolan Daltorpskolan Erikslundskolan Daltorpskolan Fristadskolan Dalsjöskolan Viskaforsskolan Daltorpskolan Fristadskolan Dalsjöskolan Daltorpskolan Bodaskolan Viskaforsskolan Bodaskolan Viskaforsskolan Bäckängsgymn. Engelbrektskolan Engelbrektskolan Erikslundskolan Dalsjöskolan Viskaforsskolan Bäckängsgymn. Erikslundskolan Erikslundskolan Sandgärdskolan Erikslundskolan Dalsjöskolan Engelbrektskolan

16 Max Erixon William Wiktorsson Felicia Linser Agnes Axell Karl Bernholdsson Mansoor Jalali Irandeghani Alfred Nordh Farima Ardeshirdavani Engelbrektskolan Viskaforsskolan Dalsjöskolan Dalsjöskolan Fristadskolan Bäckängsgymn. Dalsjöskolan Bäckängsgymn. Vuxna Dani Kilpeläinen Biken Lam Ronnie Johansson Åsa Broms Klas Bohlin Anders Holmberg Erika Petersen Stark Edina Biser Anders Johansson Anders Lindstam Mikael Andersson Sakiba Ekic Hässlehus fritidsgård Hulta fritidsgård Munkågården Brygghuset Brygghuset Brygghuset Student Socionomutbildningen Ungdomssamordnare SDF Väster Ungdomssamordnare SDF Väster Ungdomssamordnare SDF Norr Ungdomssamordnare SDF Öster Ungdomsstrateg Borås Stad

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Sammanträde med Ungdomsfullmäktige

Sammanträde med Ungdomsfullmäktige 1 (3) Sammanträde med Ungdomsfullmäktige Tid: Plats: Fredagen den 27 Mars 2015, kl 10.00, se särskilt schema Beslutsdel startar kl 13.00 First Hotel Grand, Alingsås Upprop Val av justerare och tid för

Läs mer

DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23

DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23 Jag vill göra det här nästa år igen! DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RUBRIK SIDA Inledning 2 Om metoden 2 Utbildningsdag 2 Deltagare 3 Avslutning 3 Resultat, sammanfattning 4 Sammanställningar

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011 Framtidsverkstad Viktiga mötet 2 mars 2011 FRAMTIDSVERKSTAD VIKTIGA MÖTET Plats: Gröna rummet, Söderhamn Tid: tisdag 2 mars, 9.00 15.00, 2011. Viktiga mötet är en del i Viktiga modellen, en modell som

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga

Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13 Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Vad vill vi ha inflytande över? Skola Ungdomsfullmäktige borde ha en egen ekonomi som de kan styra över

Läs mer

UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil

UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil En dialog med unga om kulturen i Värmland inför Kultursamverkansmodellen 2013 Är du mellan 13 och 26 år? Vill du vara med och diskutera kulturen i Värmland? Vill du

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

Demokratitorg våren 2015

Demokratitorg våren 2015 Demokratitorg våren 2015 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2015 1 Inledning Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Ge unga en meningsfull fritid. Ungas idéer värda att utveckla Japanintresse gav mersmak En investering för framtiden Local Hero stärker skyddsfaktorer

Ge unga en meningsfull fritid. Ungas idéer värda att utveckla Japanintresse gav mersmak En investering för framtiden Local Hero stärker skyddsfaktorer Ge unga en meningsfull fritid Ungas idéer värda att utveckla Japanintresse gav mersmak En investering för framtiden Local Hero stärker skyddsfaktorer 10 år med Local Hero Centralförbundet för alkohol-

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer