Utvärdering av gemensam dag för ungdomsråden. Av unga för unga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av gemensam dag för ungdomsråden. Av unga för unga"

Transkript

1 Utvärdering av gemensam dag för ungdomsråden Av unga för unga Brygghuset Sammanställt av: Sakiba Ekic Ungdomsstrateg Borås Stad Mikael Andersson Ungdomssamordnare SDF Öster Anders Lindstam Ungdomssamordnare SDF Norr Anders Johansson och Edina Biser Ungdomssamordnare SDF Väster

2 Planering Förra årets genomförde Ungdomsråden i Borås för första gången en gemensam temadag med ett positivt resultat. För att fortsätta utveckla konceptet och ta tillvara på- samt arbeta vidare med förra årets resultat samt den LUPP-undersökning som nyligen genomförts, anordnades i år en ny träff för Ungdomsråden i Borås. Årets gemensamma dag utgick från temat; Av unga för unga och planerades av ungdomar från de olika ungdomsråden med hjälp av Ungdomssamordnarna. Planeringsgruppen bestod av Farima Ardeshirdavani, Linus Björnqvist, Regina Habib, Mansoor Jalali Irandeghani, Alfred Nordh samt ansvarig ledare från respektive Ungdomsråd. Till stöd fanns även personal från Brygghuset. Vad ville vi uppnå med dagen? - Ungdomsrådarna får lära känna varandra och ha roligt ihop - Ge ungdomsrådarna kunskap om de andra råden i Borås och på vilka sätt de arbetar - Ge ungdomsrådarna verktyg för att kunna stärka sitt arbete och bli starkare i sin roll - Få ungas syn på fritidsutbudet i Borås - Ge ungdomsrådarna verktyg för att förverkliga sina egna- och andra ungdomars idéer Målgrupp Inbjudan skickades ut via Borås Stads- samt stadsdelarnas ungdomsråd till skolor och fritidsgårdar. Dessutom bjöds vuxna från andra verksamheter som arbetar med ungdomar in. Deltagare Totalt fanns 60 st platser för ungdomar tillgängliga. Dessa var jämt fördelade mellan stadsdelarna och det centrala ungdomsrådet. 53 ungdomar anmälde sig till dagen med en jämn fördelning utifrån en geografisk- samt kön och ålders blandning (mestadels åk 7-9). De vuxna som bjöds in verkade för att sprida information till unga samt som stöd under dagen och i det fortsatta arbetet. Innehåll under dagen Bordsplacering; samtliga närvarande personer delades in i mindre grupper med ca 6 st personer vid varje bord. - Dagen presenterades av ungdomarna i planeringsgruppen och av Brygghuset. - Alla fyra Ungdomsråden presenterade sig. - Lära känna övning: alla deltagare delades in i par och intervjuade varandra utefter en färdig mall; din profil. Detta presenterades sedan inför respektive bordsgrupp så att personerna vid varje bord fick bättre kännedom om varandra.

3 Övningen upplevdes som en värdefull isbrytare då alla fick komma till tals, bli sedda och samtala med nya personer Deltagarna delades upp i två grupper där de under passet fick tid till: Mingel och lunch. Här delgavs även information av representanter från Kulturföreningen Tåget, Arbetslivsförvaltningen (Sommarlovsentreprenörer) och Brygghuset. Övning om fördomar; Kassaskåpet. Övningen leddes av ungdomscoacherna från Brygghuset; Yankuba Daffeh och Salam Al-Mosawy. Deltagarna fick i mindre grupper titta på ett antal påståenden utifrån en berättelse och avgöra sant/falskt. Arbetssättet gjorde att deltagarna fick samarbeta och argumentera för sina egna- samt sin grupps påståenden och diskutera fördomar. Övningen föll väl ut och var väldigt uppskattad då alla verkligen var delaktiga och engagerade! Forumteater - Ansvarsprioritering. Övningen leddes av ungdomscoacherna från Brygghuset; Yankuba Daffeh och Salam AlMosawy. Ett exempel spelades upp med en problemsituation i en busskö där ungdomarna sedan fick komma på- samt visa prov på olika sätt för att kunna lösa situationen. Därefter delades ungdomarna in i två grupper där de själva fick komma på ett valfritt scenario att spela upp. Resultatet blev; mobbning i skolan och brott/rånförsök. Dessa visades sedan upp för samtliga och alla fick möjligheter att återigen agera. Budskap med övningen; om du inte gör något själv, så händer det inget. Övningen var bra då den passade in med dagens tema och uppmuntrade till att ta eget ansvar Workshop: Vad vill unga ha i Borås? Inledningsvis presenterades de förslag som kom fram på förra årets gemensamma dag och från den LUPP-undersökning som genomförts på samtliga skolor (åk 8 och åk 2, gymnasiet) under hösten Deltagarna fick även möjlighet att lämna förslag på aktiviteter de saknar. Sammanställning över ungdomarnas prioriteringar se bilaga 1. I övningen användes nedanstående mall: 1. Titta på förslag vid respektive bord, brainstorming, 10 min 2. Fundera och rösta, 5 min 3. Bordet presenterar sina 2 mest populära förslag, 10 min 4. Titta på vad de andra borden kommit fram till och välj vad just du vill jobba vidare med, 10 min 5. Arbete med handlingsplanen, 20 min 6. Presentera det ni kommit fram till, 10 min

4 Syftet med aktiviteten var att få ungdomars syn på fritidsutbudet i Borås Stad och uppmuntra dem att påverka det utifrån sin roll. Ungdomarna fick prioritera fram de förslag som ansågs vara mest intressanta att arbeta vidare med. Mindre grupper skapades efter intresseområden som arbetade vidare med konkreta handlingsplaner. Handlingsplaner: 11 st togs fram efter följande teman: - Resor - LAN - Nattbio - Ungdomsgård - Ungdomsfester - Prova på udda sporter - Fredagsmys - Tävlingar mellan skolor - DJ/Musik - Humor / Stand up - Konstgräsplan i centrum Innehåll inom respektive handlingsplan - se bilaga 2. Övningen resulterade i mycket engagemang, alla var delaktiga och hittade något som intresserade dem. Handlingsplanernas innehåll var varierande och vissa grupper kom fram till mycket konkreta förslag på hur de ska förverkliga sina idéer. Borås Tidning närvarade under detta pass och gjorde ett reportage som sedan publicerades dagen efter se bilaga Gemensam avslutning. Planeringsgruppen summerade dagen och tackade för visat intresse och engagemang. Deltagarlista se bilaga 4. Utvärdering Ansvariga ledare och ungdomar för dagen summerade innehållet och resultatet: - Handlingsplaner: förslag om att anordna en återträff där grupperna får möjlighet att arbeta vidare. - Vad kan ungdomsråden, fritidsgårdar m.fl arbeta vidare med? - Många ungdomar uttryckte att det var ett roligt arbetssätt och att de vill ha flera liknande dagar. - Värdefullt att få träffa nya vänner inför kommande skolor högstadiet-gymnasiet. - Positivt med gemensam aktivitet över flera förvaltningar - Viktigt med förankring och återkoppling till vuxna som ungdomarna möter i vardagen - Positivt samarbete med skolorna (att kunna skapa gemensamma aktiviteter under skoltid), önskas mer i framtiden och att det tas emot med högre status hos samtliga skolor. - Vidarearbete på hemmaplan; återkoppling och uppföljning, hur kan det genomföras? - Bra sätt för oss tjänstemän att skapa ett gemensamt synsätt och delge varandra kunskap. - Arbetssättet för temadagen var i linje med Borås Stads vision och dess målområden. Samarbete mellan förvaltningar för att skapa en bra dag för unga i Borås fungerade mycket bra, det finns

5 också ett stort värde i att unga från olika delar av Borås får mötas och arbeta ihop efter intressen. - Viktigt att våga lämna över ansvar till ungdomarna. - Brygghuset; väldigt bra lokal (läget, kommunikationer etc.) Även väldigt bra service av personalen under hela dagen. - Passande tid på året att genomföra dagen. Även tiderna och innehållet upplevdes bättre i år. - Klotterplanket fanns tillgängligt hela dagen ett bättre sätt än enkäter. Klotterplanket Under hela dagen fanns ett uppsatt klotterplank där samtliga deltagare fick skriva positiva och negativa saker om dagen: VAD VAR BRA MED DAGEN? Bra med eget ansvar Bra samarbete Bra schema Ny info Trevligt folk Kul teater Yankuba och Salle Awesome Roliga människor Träffa nya personer Stabilt Bra stämning Gott godis Bra med gruppdiskussioner Miranda Intressant Kul Bra övningar Aktiviteterna och människorna Nya kompisar Bra variation Snygga tjejer Bra samarbetsövningar Alla är sociala Underbara personer Pratsamma människor Brygghuset Jag fick en ny vän Funny As roligt Mycket skratt VAD KAN FÖRBÄTTRAS? Maten Mer godis Inte äta mat så tidigt Större papperskorgar Fler bullar Mer ungdomar som håller i trådarna

6 Bilaga 1 Sammanställning Vad vill unga ha? Syftet med aktiviteten var att få ungdomars syn på fritidsutbudet i Borås Stad och uppmuntra dem att påverka det utifrån sin roll. Förslagen kommer förra årets gemensamma dag och från den LUPP-undersökning som genomförts på samtliga skolor (åk 8 och åk 2, gymnasiet) under hösten Deltagarna fick även möjlighet att lämna förslag på aktiviteter de saknar. Alla förslag är indelade i olika områden: Mötesplatser / fester Samlingsplatser för unga, En stor ungdomsgård för alla ungdomar i hela Borås Stad, Disco, party, Bowlinghallar, Mer fritidsgårdar, Mer festligheter för ungdomar under 18 år, Fler dansställen, Spelhallar, Gratis aktiviteter, Fler saker där ungdomar från olika ställen träffas, Ungdomsfester, Mötesplats för att öva språk och lära sig om andra kulturer, Konserter för ungdomar under 18 år Idrott / Sport Pistolskytte, Fler skateramper och skateställen att vara på, Basketplaner, Billigare gym, Bågskytte, Badminton, Crossbana, Cykeltävlingar, Fotbollsturneringar, Fotbollsturneringar för tjejer, Tennis, Fler aktiviteter, Klättringshall, Fiske, Bandy, Hockey, Jakt, Prova på olika sporter gratis, Mer ishallar, Åka skidor, Bättre info om vad som finns att göra, Vollyboll, Riktiga fotbollsplaner, Amerikansk fotboll, Lacrosse, Cykelramp, Mer gruppträning, Gymträning för ungdomar, Motocrossbana, Kickboxning, Konstgräs, Paintball, Turneringar med andra skolor/politiker Event Resor, Gratis aktiviteter, Garage för ungdomar, Föreställning, Utställning, Teatergrupper, Dansskolor, Tävlingar mellan skolor, Nöjespark, Lan, Debatter med politiker, Temadagar för ungdomar, Poetry Slam, Turridning med hästar Film / teater / foto Nattbio, Filmduk i stadsparken, Filmkvällar, Teaterföreställningar, Teatergrupper för äldre amatörer, Fler teatergrupper, Fotoutställningar, Fotokurs Utanför Borås Vad kan man göra utanför centrum?, Aktiviteter utanför stan? Musik/dans Dansgrupper, Få hit artister, Konserter, Danstävlingar, Uppvisningar, Musikarrangemang, Artister/rappare/ komiker Förslag som lämnades på plats Utbyggnad av badhuset, Informera om aktiviteter mer. Prova på udda sporter, informera om cheerleading, ishall öppen dygnet runt, Inomhushall som fritidsgård centralt, fredagsmysgrupp, simtävlingar

7 Sammanställning över prioriteringar som grupperna gjorde: Antal röster Aktivitet 21 röster 11 röster Tävlingar mellan skolor Lan Mer festligheter för ungdomar/ungdomsfester Gymträning för ungdomar/ungdomssgym fotbollsturneringar Resor Få hit artister Nattbio (eller bio i stadsparken) Utbyggnad av badhuset Filmkvällar Teatergrupper för äldre amatörer Paintball Prova på udda sporter Konsert för unga under 18 år Debatter med politiker Inomhushall som fritidsgård centralt Fotbollsturneringar med tjejer musikarrangemang Teaterförestälningar Fotokurs Samlingsplats för unga Spelhall Gratisaktiviteter Mötesplats för att lära sig språk och om andra kulturer Bågskytte Cykelramp Åka skidor Konstgräs Utställning Nöjespark Garage för ungdomar Turridning med hästar 10 röster 9 röster 8 röster 7 röster 6 röster 5 röster 4 röster 3 röster 2 röster 1 röst Totalt fanns 86 förslag att välja mellan, flest antal förslag fanns inom kategorin idrott/sport. Under övningen framkom att många av aktiviteterna redan finns, men att de behöver marknadsföras bättre.

8 Bilaga 2 Handlingsplaner gruppernas tankar Efter intresse delade ungdomarna själva upp sig i arbetsgrupper och arbetade vidare med sina idéer efter en framtagen mall. Dessa förslag presenteras nedan och kommer att följas upp inom respektive Ungdomsråd etc. framöver. Konstgräsplan i centrum I gruppen: Oscar, Nader, Rasmus, Max och Erik En konstgräsplan centralt. Kanske i någon park med belysning på kvällen t ex Stadsparken eller Annelundsparken. Liten läktare och inhägnad plan En enkät om konstgräsplan i stan. Allmän plan för alla åldrar. Planen skall ägas av Borås Stad och IF Elfsborg ska vara delaktiga i detta. En tvåårsperiod hoppas vi på. Om man kontaktar kommunen nu så kanske dom pratar om detta redan till sommaren. Först ta kontakt med kommunen och ungdomsrådet. Om flera ungdomar blandar sig i kanske kommunen tar upp detta. Få in tillräckligt många namn som kommunen måste få för att dom ska prata om det. Vi ungdomar själva Fördelar: Det finns jättemånga planer på Hässleholmen, Hulta och Norrby men inte någon i centrum. När det är i centrum så är det bra och nära till turneringar på kvällar. Tänk vad bra att kunna spela samtidigt som man hör musik. Vi tror att ungdomar skulle må bra av detta.. Man behöver inte spela, bara gå dit och hänga och träffa folk. Alla som gillar fotboll ska kunna gå dit och ha kul. Det ska vara öppet dygnet runt och bara vara kul.

9 Udda sporter Aktiviteter med låg avgift I gruppen: Kalle, Beatrice, Whilma, Emilia, Linus, Agnes Prova-på-skola i t ex Boråshallen Skriva en motion till kommunen för att få pengar till att hyra hallen 2 veckor för varje sport. 1 gång/vecka. 2-3 timmar varje gång. Vi vill skapa ett utskott för intresserade, de har hand om det. De personer som är experter på sporten. Prata med utskottsansvarig för att starta ett utskott. Utskottsmedlemmarna LAN I gruppen: Alex, Alex Alex, William, Max och Sabrina Hyra vuxna, switchar, högtalare, crew, strömsladdar, bord och stolar. Söka tillstånd att vara på brygghuset. Ha frukost och kiosk. Marknadsföra, få hjälp med pengar och sponsorer. Affischera På ett lov Vuxna, crew (ungdomar) Fråga om man får använda brygghuset Vi i planeringsgruppen och någon vuxen

10 Ungdomsfest I gruppen: Molly Orawa Andersson och Nicole Simon Vi vill att Borås ungdomar ska få större möjligheter att gå på ungdomsfester. För varje fest vore det roligt med något speciellt tema t ex snötema Prata ihop med ledare och ungdomar. Sprida via skolor och internet. Man skulle kunna ta betalt för inträde och snacks, vilket kan vara en vinst både för Borås och ungdomarna. En stor lokal och personal. Det vore bra med ett antal fester/år. Kanske någon fredagskväll 20:00-00:00. Den ska vara ganska regelbunden. Någon DJ som kan musik och kanske några ungdoms/fritidsledare. Även ungdomar kan ha chansen att engagera sig. Leta efter ledare som kan hålla i det. Även kolla platser, pengar mm. Planera hur festerna ska vara uppbyggda Ledare med ungdomar. DJ, Musik I gruppen: Aleks, Gasha och Ahmed Spela ute och mer. En typ av event på Torsdagskvällarna Locka många ungdomar. Gå runt i skolor, affischera, söka sponsorer och pengar. Torsdagskvällarna i Borås Borås Stads ungdomar och fritidsgårdarna Planering Vi i gruppen

11 Fredagsmys I gruppen: Sonja, Edna och Sabine Vi vill samla ungdomar för att göra en massa roliga saker som t ex filmkvällar, debatter om allt och ingenting, fester, på fredagar Vi ska snacka med Klas som tydligen redan hade idéer för sådant här och framföra idén för våra skolor När vi har pratat med Klas I första hand Klas (haha) Prata med Klas Sonja, Edna och Sabine Tävling mellan skolor I gruppen: Johanna, Alfred och Shahim Ha tävlingar mellan högstadieskolorna. Mentala och fysiska. Övertyga eleverna att det är roligt och bra och komma på vad för tävlingar det ska vara. I slutet på terminerna. Fysiska tävlingar på sommaren och mentala på vintern. Skolledningar, eleverna, rektorerna och lärarna. Bestämma vad vi ska ha för tävlingar Borås Stad

12 Resor I gruppen: Felicia, Regina, Farima, Mansoor och Emelie Resa där man lär sig någonting Ansöka om pengar och göra en resegrupp. Något lov. 1-2 veckor beroende på när och hur mycket pengar det kostar och vi kan få. Kommunen, ungdomsledare, reseledare och föräldrar Anordna en resegrupp som tar hand om det En ungdomsledare Målgrupp: Man får ansöka till resan. Ålder (gymnasiet) Stor Ungdomsgård för alla I gruppen: Joline, Julia, Ludvig, Matilda, Alicia, Hugo och Annie En riktigt stor lokal (utan gårdskort) Vi hyr en lokal med personal, musikstudio, sporthall och billiga godsaker NU!!! Borås Stad och ungdomsråden Hitta en lokal Borås Stad

13 Nattbio I gruppen: Medina, Gabriella, Alia, Herman och Sebbe Vi ska visa film (nattetid) på sommaren och vintern. Ej klart. Vintertid på Brygghuset. Sommartid i Stadsparken Ungdomar, några vuxna och fritidsledare Göra reklam för idén och informera ungdomar. Skapa en sida /grupp på Facebook Vi och Brygghuset. Komiker I gruppen: Sebbe med fler Få hit fler komiker. Samla humorintresserade Etablera humorklubbar Inom 2 månader Engagerade/volontärer, komiker och publik Fixa plats, boka komiker och marknadsföre Intresserade/volontärer

14 Bilaga 3 Reportage Borås Tidning

15 Bilaga 4 Deltagarlista kontaktuppgifter NAMN SKOLA Ungdomar Johanna Sörqvist Molly Orava Andersson Gasha Amin Fia Andersson Max Johansson Shahim Homa Karolina Arvidsson Sonja Helander Nicole Simon Alicia Falk Sabien Leenes Rasmus Andersson Julia Backman Annie Gylling Hugo Mellstedt Matilda Spetz Joline Lindgra Alexander Jöelaid Edna Saciragic Nader Albanna Linus Björnqvist Ahmed Adan Sebastian Bourghardt Emelie Hägglund Oscar Bjuvemyr Herman Olsson Medina Ponjevic Whilma Årebäck Beatrice Herzberg Regina Habib Alia Abdeldova Sebastian Maja Sabina Alexandra Erik Apelqvist Fristadskolan Särlaskolan Bodaskolan Sandgärdskolan Viskaforsskolan Bodaskolan Sandgärskolan Daltorpskolan Särlaskolan Daltorpskolan Erikslundskolan Daltorpskolan Fristadskolan Dalsjöskolan Viskaforsskolan Daltorpskolan Fristadskolan Dalsjöskolan Daltorpskolan Bodaskolan Viskaforsskolan Bodaskolan Viskaforsskolan Bäckängsgymn. Engelbrektskolan Engelbrektskolan Erikslundskolan Dalsjöskolan Viskaforsskolan Bäckängsgymn. Erikslundskolan Erikslundskolan Sandgärdskolan Erikslundskolan Dalsjöskolan Engelbrektskolan

16 Max Erixon William Wiktorsson Felicia Linser Agnes Axell Karl Bernholdsson Mansoor Jalali Irandeghani Alfred Nordh Farima Ardeshirdavani Engelbrektskolan Viskaforsskolan Dalsjöskolan Dalsjöskolan Fristadskolan Bäckängsgymn. Dalsjöskolan Bäckängsgymn. Vuxna Dani Kilpeläinen Biken Lam Ronnie Johansson Åsa Broms Klas Bohlin Anders Holmberg Erika Petersen Stark Edina Biser Anders Johansson Anders Lindstam Mikael Andersson Sakiba Ekic Hässlehus fritidsgård Hulta fritidsgård Munkågården Brygghuset Brygghuset Brygghuset Student Socionomutbildningen Ungdomssamordnare SDF Väster Ungdomssamordnare SDF Väster Ungdomssamordnare SDF Norr Ungdomssamordnare SDF Öster Ungdomsstrateg Borås Stad

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Ungdomsrådet Öster , Brygghuset

Ungdomsrådet Öster , Brygghuset Ungdomsrådet Öster 2013-09-24, 17.00-19.00 Brygghuset Närvarande: Brämhult / Boda; Hässleholmen; Hulta / Sörmarken; Dalsjöfors; Ledare; Emilia Eklöv, Gasha Amin, Madeleine Axelsson och Elnaz Mohebali Ahmed

Läs mer

Ungdomsrådet Öster , Brygghuset

Ungdomsrådet Öster , Brygghuset Ungdomsrådet Öster 2014-02-04, 16.30 18.30 Brygghuset Närvarande: Hässleholmen; Hulta/Sörmarken; Dalsjöfors; Aplared; Ledare; Ahmed Adan Hernan Campos, Erik Henriksson, Tareq Alahwal och Aleks Krstic Ludvig

Läs mer

Ungdomsrådet Öster 2013-10-15, 16.30-18.30 Brygghuset

Ungdomsrådet Öster 2013-10-15, 16.30-18.30 Brygghuset Ungdomsrådet Öster 2013-10-15, 16.30-18.30 Brygghuset Närvarande: Brämhult / Boda; Hässleholmen; Hulta / Sörmarken; Dalsjöfors; Aplared; Gånghester; Ledare; Emilia Eklöv och Gasha Amin Ahmed Adan, Danijel

Läs mer

Gemensam resa för Ungdomsråden till Lund och Malmö

Gemensam resa för Ungdomsråden till Lund och Malmö Utvärdering av Gemensam resa för Ungdomsråden till Lund och Malmö 2013 11 27-2013 11 28 Sakiba Ekic Mikael Andersson Anders Lindstam Ungdomsstrateg Ungdomssamordnare Ungdomssamordnare Borås Stad Öster

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Genomfört: Ungdomsrådet; Stormöte 130925 Elevråd; Bodaskolan 131010, Dalsjöskolan 131021. Under november/december fick alla elevrådsrepresentanter i uppdrag att genomföra

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur!

Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur! Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur! Innehållsförteckning Inledning...3 Information och marknadsföring... 4 Event... 5 Lokaler och mötesplatser för unga... 6 Utöka och

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Sammanställning av prioriteringar av förslag från Open Space ungdomsdialog, 9 maj

Sammanställning av prioriteringar av förslag från Open Space ungdomsdialog, 9 maj Sammanställning av prioriteringar av förslag från Open Space ungdomsdialog, 9 maj En stjärna (*) efter varje förslag visar hur många prioriteringar som varje förlag fått av eleverna. Evenemang/Event Kulturevenemang:

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Flicka 97 47 % Pojke 105 51 % 10 år 21 10 % 11 år 23 11 % 12 år 19 9 % 13 år 34 16 % 14 år 59 29 % 15 år 39 19 % 16 år 7 3 % 17 år 4 2 % 18 år 0 0 %

Flicka 97 47 % Pojke 105 51 % 10 år 21 10 % 11 år 23 11 % 12 år 19 9 % 13 år 34 16 % 14 år 59 29 % 15 år 39 19 % 16 år 7 3 % 17 år 4 2 % 18 år 0 0 % 207 svar Sammanfattning Enkäten gick ut i alla grundskolor i Salems kommun samt på fritidsgården under vecka 42. Fritidsfältare och fritidsledare distribuerade enkäten till barnen/ungdomarna. Alla diagram

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

DEMOKRATINATTA. Hur gick det?

DEMOKRATINATTA. Hur gick det? DEMOKRATINATTA Tänk dig en eftermiddag/kväll med många spännande föreläsningar, möten och workshops. Tänk dig att få ställa politikerna mot väggen och berätta om vad just DU tycker ska bli bättre i Borås.

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

Vad gillar du att göra?

Vad gillar du att göra? Kirsebergs fritidgård Fixa nä rept sta id ana Utm attle b l l i t Ön film ska er in r lla Ko itete v i t ak Spr id o Vis du a va gjo d rt rde t Vad gillar du att göra? Kirsebergs fritidsgård har aktiviteter

Läs mer

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg.

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Elevråd 7-9 Bollebygdskolan 13.30-15.30+ några till intresserade, 22 st elever. Peter Erdman, Johan Norbelie,

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Kulturplats Lagret på Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15b, kl Kvällsfika på Apelgårds Fritidsgård!

Kulturplats Lagret på Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15b, kl Kvällsfika på Apelgårds Fritidsgård! Malmös Ungas stormöte En träff för alla som vill veta mer om hur du kan resa utomlands typ gratis! Eller om du kanske vill veta mer om nått annat som har med Malmös Unga att göra. Kulturplats Lagret på

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 19/8 Måndag Introduktionsdag Tid: 14.00 Samling sker på parkeringen vid spårvagnshållplatsen Medicinaregatan. Hållplats: Medicinaregatan Spårvagn:

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Så, med nytt (inget) hår satte jag mig på planet till Irland och Dublin!

Så, med nytt (inget) hår satte jag mig på planet till Irland och Dublin! Hallojs! En reseberättelse om Irland Jag heter Fabian, går tredje året på Datateknik ute i Kista och tänkte berätta om min förra höst, då jag var i Irland och lekte runt! Varför Irland kanske man frågar

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Hej! Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport 2009 Fritidsenkät åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 47,8% 259 Årskurs 8 52,2% 283 Svarande 542 Inget svar 2 Det finns 286 elever i årskurs 5 varav 259 elever har svarat på enkäten. Ända skola som inte

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26

Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26 Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26 1. Är du tjej eller kille? Är du tjej eller kille? A. Tjej 28 37,8 B. Kille 46 62,2 Total 74 100 100% (74/74) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 10 12 30

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

Dokumentation. Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23. Frågeställning:

Dokumentation. Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23. Frågeställning: Dokumentation Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23 Frågeställning: Hur/på vilket sätt skapar vi hälsa i skolan för ALLA? Genomförare & dokumentation: Märta Schewenius, Ungdomsutvecklare

Läs mer

FÖRUT TÄNKTE ALLA ATT DE MÅSTE FLYTTA NÄR DE BLIR ÄLDRE, KOMMA BORT, MEN NU TÄNKER DE YNGRE ATT DE KAN STANNA. DE SER EN FRAMTID HÄR

FÖRUT TÄNKTE ALLA ATT DE MÅSTE FLYTTA NÄR DE BLIR ÄLDRE, KOMMA BORT, MEN NU TÄNKER DE YNGRE ATT DE KAN STANNA. DE SER EN FRAMTID HÄR FISKSÄTRA UNGDOMSRÅD Fisksätra ungdomsråd är bra på att anordna sociala aktiviteter. I Folkets hus där de hänger på kvällarna pågår tidningsmakeri, dansträning, tv-spel och medlemsmöten samtidigt. Dessutom

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

1 5 oktober MARIA KLUBBNYTT. Celine målar med hela händerna. Dags för målartema på Skapande!

1 5 oktober MARIA KLUBBNYTT. Celine målar med hela händerna. Dags för målartema på Skapande! MARIA KLUBBNYTT 1 5 oktober Celine målar med hela händerna Färgglatt Dags för målartema på Skapande! aktiviteter på MFK 1-5 oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter LOL-turnering (Istvan)

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

...så här om Sofielunds fritidsgård

...så här om Sofielunds fritidsgård Sofielunds fritidsgård = stämmer bäst) Flicka:,9 Pojke: Genomsnitt:,7 Flicka:,8 Pojke:, Genomsnitt:, Flicka:, Pojke:, Genomsnitt:, Flicka:, Pojke:,7 Flicka:,8 Pojke:,7 Flicka:,8 Pojke:,8 Pojkar: Att gå

Läs mer

Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsberättelse

Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsberättelse Fritidsgården Vävaren Verksamhetsberättelse År 2012 Verksamhetsberättelse för Fritidsgården Vävaren 2012 Fritidsgården Vävaren öppnade den 25 september 1996. Fritidsgården har ett täckningsområde bestående

Läs mer

MARIA. 7-11 november. MiniNYTT

MARIA. 7-11 november. MiniNYTT MARIA 7-11 november MiniNYTT Bildspecial från HÖSTLOVET aktiviteter PÅ MMK 7 11 NOVEMber LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Singstar Bakning Bakning Film Skridskor Frukt 16.00 16.00

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Sammanställning av Ungdomsdialog klass 5-9

Sammanställning av Ungdomsdialog klass 5-9 Sammanställning av Ungdomsdialog klass 5-9 16-18 NOVEMBER Antal deltagare: ca 70 st FILM BIO Hur ofta ska det vara öppet? Fre -Lör, oftare under lov. Fre eller lör - film med fritids Helg 15-24, vardag

Läs mer

Sammanfattning dialogdagen

Sammanfattning dialogdagen Sammanfattning dialogdagen 2014-10 10-24 Skriven av: Marie Lövnord, Victor Ericsson och Linda Bergström Innehåll 1. Inledning.. sida 1 2. Bilaga 1.. sida 2 3. Bilaga 2.. sida 3-5 4. Bilaga 3.. sida 6-7

Läs mer

Onsdag den 5 april UNO

Onsdag den 5 april UNO sid 1 (8) Tid och plats Onsdag den 5 april 2017 16.30 UNO Ledamöter Övriga närvarande Justerare Elias Hedman David Ragnarsson Moa Hansson Alexandra Källgren Erik Ejerfeldt Alexandra Henry Schotte Jenny

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

MARIA FOTBOLL. Femkamp! KLUBBNYTT. (Tisdag) 10-13 april (påsklov)

MARIA FOTBOLL. Femkamp! KLUBBNYTT. (Tisdag) 10-13 april (påsklov) MARIA KLUBBNYTT 10-13 april (påsklov) ( FREDAG) SKATTJAKT (torsdag) FOTBOLL Mot personalen (onsdag) Femkamp! (Tisdag) 10-13 APRIL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter 5-kamp Bakning (förmiddag)

Läs mer

Föräldramöte 26/ Sammanfattning av säsongen som varit. År 2012

Föräldramöte 26/ Sammanfattning av säsongen som varit. År 2012 1 Tid för mötet kl. 18:00 Plats för mötet Kansliet Närvarande Lasse, Lars N, Majo,Marie-Louise, Petra J, Micke E, Stefan (Linns pappa), Stefan (Mirandas pappa), Åsa (Mirandas mamma), Glenn (Emmas pappa),

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

Vår förening i morgon! Dialog om föreningen. Kanske vi hittar nya sätt att tänka och jobba?

Vår förening i morgon! Dialog om föreningen. Kanske vi hittar nya sätt att tänka och jobba? Dialog om föreningen. Kanske vi hittar nya sätt att tänka och jobba? - Vad tänker och tycker du? - 6 svarsalternativ på varje fråga - 1 av dem är när du har eget förslag Gör så här: Läs frågan som ni har

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

MF M K F - NYT Y T T 10-14 januari Tea Välkomna till en ny termin på MFK!

MF M K F - NYT Y T T 10-14 januari Tea Välkomna till en ny termin på MFK! MFK-NYTT 10-14 januari Välkomna Tea till en ny termin på MFK! AKTIVITETER PÅ MFK 10 14 DEC LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Badet/ Aktiviteter Studiedag Singstar 15.00 (Istvan) Tv-spelsturnering

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby

Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby Handläggare Datum Sophia Sundlin 2012-11-13 0480-45 01 67 Kultur- och Fritidsnämnden Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby Ärendegång Efter förfrågan från kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

MMK- NYTT. 30 maj 3 juni

MMK- NYTT. 30 maj 3 juni MMK- NYTT 30 maj 3 juni Bildspecial från veckans Modevisning! Se fler bilder längre fram i tidningen! aktiviteter PÅ MMK 30 MAJ 3 Juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Mariokart-turnering

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

26 30 maj MARIA. Varför bara sitta inne och skapa? Ta med Skapande ut! Det gjorde Ingrid och Matilda KLUBBNYTT

26 30 maj MARIA. Varför bara sitta inne och skapa? Ta med Skapande ut! Det gjorde Ingrid och Matilda KLUBBNYTT 26 30 maj MARIA KLUBBNYTT Varför bara sitta inne och skapa? Ta med Skapande ut! Det gjorde Ingrid och Matilda aktiviteter på MFK 26 30 maj LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter SAL 3 SAL

Läs mer

MARIA PÅ BORDET SPÖKTIMME. HINDERBANA och mycket mer TYGTRYCK. 29 oktober 2 november

MARIA PÅ BORDET SPÖKTIMME. HINDERBANA och mycket mer TYGTRYCK. 29 oktober 2 november MARIA 29 oktober 2 november mininytt SKRIDSKOR CHOKLADPENGARNA PÅ BORDET SPÖKTIMME TYGTRYCK HINDERBANA och mycket mer HÖSTLOV på MMK 29 okt 2 nov LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Smak

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. Säg till någon i personalen, Vi bokar en tid från en dator i Badet! 30 jan 3 feb. Alma och Tyra spexar i filmrummet

MARIA KLUBBNYTT. Säg till någon i personalen, Vi bokar en tid från en dator i Badet! 30 jan 3 feb. Alma och Tyra spexar i filmrummet MARIA 30 jan 3 feb KLUBBNYTT Nu är det ännu lättare att boka FILM-RUMMET! Säg till någon i personalen, Vi bokar en tid från en dator i Badet! Alma och Tyra spexar i filmrummet aktiviteter PÅ MFK 30 januari

Läs mer

Rapport från; Sammanställt av Marcus Häggström

Rapport från; Sammanställt av Marcus Häggström Rapport från; Sammanställt av Marcus Häggström 1 Idé - verkstad Unga i Söderhamns Kommun Den 3 april hölls en idéverkstad i Aktivitetshuset Söderhamn. Ledare för idéverkstaden var Sven Persson, Samhällsmedicin

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 14-18 november. Emma och Sannas häftiga bebis- OnePieces. Och nu eftersöker vi gamla jeans att göra bland annat häftiga väskor av!

MARIA KLUBBNYTT. 14-18 november. Emma och Sannas häftiga bebis- OnePieces. Och nu eftersöker vi gamla jeans att göra bland annat häftiga väskor av! MARIA KLUBBNYTT Emma och Sannas häftiga bebis- OnePieces 14-18 november Full fart på Levande Tyger! Och nu eftersöker vi gamla jeans att göra bland annat häftiga väskor av! aktiviteter PÅ MFK 14 18 November

Läs mer

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet Dag och tid Torsdag

Läs mer

Den 6 oktober 2013 kommer team 02 att anordna en egen hemma cup.

Den 6 oktober 2013 kommer team 02 att anordna en egen hemma cup. Den 6 oktober 2013 kommer team 02 att anordna en egen hemma cup. Denna Cup kommer att heta Combisystem Cup. Combisystem har fått privilegiet att sponsra denna cup och detta gör vi med glädje! Tillsammans

Läs mer

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2010/2011:

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2010/2011: Borås Stads Ungdomsråd Verksamhetsberättelse 2010/2011 Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2010/2011: Andreas Cerny Ordförande Selma Spreco Vice ordförande Hanna Benrholdsson

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

HANDLEDNING PERFECT GIRL

HANDLEDNING PERFECT GIRL HANDLEDNING PERFECT GIRL TILL PEDAGOGEN Perfect Girl är en kortfilm på fyra minuter utan dialog eller dramatisk handling. Detta gör att den är lämplig att använda som diskussionsunderlag eller introduktion

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Framgångsfaktorer. för elevråd

Framgångsfaktorer. för elevråd Framgångsfaktorer för elevråd Fungerande grupp Struktur Kunskap och kompetenser Resurser Relation till de andra eleverna Relation till vuxna på skolan Innehållsförteckning Förord Det här är framgångsfaktorerna!

Läs mer

Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96%

Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96% Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96% 1. Jag känner mig trygg i skolan. 100 100 100 100 100, 2. De andra eleverna är trevliga mot mig i skolan. 97 97 97 100

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)!K 01 200901 Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2012

Kalendarium RFSL Örebro 2012 Kalendarium RFSL Örebro 2012 Maj 29 maj: Cafékväll på RFSL Örebros lokaler, kl. 18.00-20.00, Järnvägsgatan 38. Det blir gratis fika och trevligt sällskap. 31 maj: Colour of love, som är ett samarbete mellan

Läs mer

Lea spelar hockey VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Lea spelar hockey VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS Sidan 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM?. Hon är ensam tjej i laget. Hon gillar hockey mycket. När Lea kommer ut på isen gör hon mål men sedan blir hon utvisad. Det andra laget leder med ett mål. Kommer

Läs mer

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 Enkät från Öppet Stadshus 2014 Bakgrund Öppet Stadshus anordnas varje år av ungdomsombuden tillsammans med tjänstemän och politiker. Alla ungdomar som går i

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Sommarlovsaktiviteter Gratis aktiviteter för barn och unga i Norrköping

Sommarlovsaktiviteter Gratis aktiviteter för barn och unga i Norrköping Sommarlovsaktiviteter 2017 Gratis aktiviteter för barn och unga i Norrköping Prova på skateboard I Skatehallen och Skateparken får du låna både bräda och hjälm. Du kan få hjälp av erfarna skateboardåkare

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Februari 2014s program för Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Tema februari: American High School och Sportlovet: OS-Tema Vecka 5, 27/1-1/2 Tema American High School Navet

Läs mer

Fritidsprogram våren 2016

Fritidsprogram våren 2016 Fritidsprogram våren 2016 Hej, Välkomna till vårens Fritidsprogram! Fritidsprogrammet finns även på internet: www.kavlinge.se Där kan du också gå in lite då och då under våren kan komma in nya danser/aktiviteter

Läs mer

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra Summering av de viktigaste frågorna med förslag från dialog med unga UNGT INFLYTANDE & DEMOKRATI Gör det lättare att förstå politiken och hur beslut tas Politiker på besök i skola och tvärtom Tydliga svar

Läs mer

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna 2016-08-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2016/90 Fritidsnämnden Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna Förslag till beslut Fritidsnämnden

Läs mer