Utvärdering av gemensam dag för ungdomsråden. Av unga för unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av gemensam dag för ungdomsråden. Av unga för unga"

Transkript

1 Utvärdering av gemensam dag för ungdomsråden Av unga för unga Brygghuset Sammanställt av: Sakiba Ekic Ungdomsstrateg Borås Stad Mikael Andersson Ungdomssamordnare SDF Öster Anders Lindstam Ungdomssamordnare SDF Norr Anders Johansson och Edina Biser Ungdomssamordnare SDF Väster

2 Planering Förra årets genomförde Ungdomsråden i Borås för första gången en gemensam temadag med ett positivt resultat. För att fortsätta utveckla konceptet och ta tillvara på- samt arbeta vidare med förra årets resultat samt den LUPP-undersökning som nyligen genomförts, anordnades i år en ny träff för Ungdomsråden i Borås. Årets gemensamma dag utgick från temat; Av unga för unga och planerades av ungdomar från de olika ungdomsråden med hjälp av Ungdomssamordnarna. Planeringsgruppen bestod av Farima Ardeshirdavani, Linus Björnqvist, Regina Habib, Mansoor Jalali Irandeghani, Alfred Nordh samt ansvarig ledare från respektive Ungdomsråd. Till stöd fanns även personal från Brygghuset. Vad ville vi uppnå med dagen? - Ungdomsrådarna får lära känna varandra och ha roligt ihop - Ge ungdomsrådarna kunskap om de andra råden i Borås och på vilka sätt de arbetar - Ge ungdomsrådarna verktyg för att kunna stärka sitt arbete och bli starkare i sin roll - Få ungas syn på fritidsutbudet i Borås - Ge ungdomsrådarna verktyg för att förverkliga sina egna- och andra ungdomars idéer Målgrupp Inbjudan skickades ut via Borås Stads- samt stadsdelarnas ungdomsråd till skolor och fritidsgårdar. Dessutom bjöds vuxna från andra verksamheter som arbetar med ungdomar in. Deltagare Totalt fanns 60 st platser för ungdomar tillgängliga. Dessa var jämt fördelade mellan stadsdelarna och det centrala ungdomsrådet. 53 ungdomar anmälde sig till dagen med en jämn fördelning utifrån en geografisk- samt kön och ålders blandning (mestadels åk 7-9). De vuxna som bjöds in verkade för att sprida information till unga samt som stöd under dagen och i det fortsatta arbetet. Innehåll under dagen Bordsplacering; samtliga närvarande personer delades in i mindre grupper med ca 6 st personer vid varje bord. - Dagen presenterades av ungdomarna i planeringsgruppen och av Brygghuset. - Alla fyra Ungdomsråden presenterade sig. - Lära känna övning: alla deltagare delades in i par och intervjuade varandra utefter en färdig mall; din profil. Detta presenterades sedan inför respektive bordsgrupp så att personerna vid varje bord fick bättre kännedom om varandra.

3 Övningen upplevdes som en värdefull isbrytare då alla fick komma till tals, bli sedda och samtala med nya personer Deltagarna delades upp i två grupper där de under passet fick tid till: Mingel och lunch. Här delgavs även information av representanter från Kulturföreningen Tåget, Arbetslivsförvaltningen (Sommarlovsentreprenörer) och Brygghuset. Övning om fördomar; Kassaskåpet. Övningen leddes av ungdomscoacherna från Brygghuset; Yankuba Daffeh och Salam Al-Mosawy. Deltagarna fick i mindre grupper titta på ett antal påståenden utifrån en berättelse och avgöra sant/falskt. Arbetssättet gjorde att deltagarna fick samarbeta och argumentera för sina egna- samt sin grupps påståenden och diskutera fördomar. Övningen föll väl ut och var väldigt uppskattad då alla verkligen var delaktiga och engagerade! Forumteater - Ansvarsprioritering. Övningen leddes av ungdomscoacherna från Brygghuset; Yankuba Daffeh och Salam AlMosawy. Ett exempel spelades upp med en problemsituation i en busskö där ungdomarna sedan fick komma på- samt visa prov på olika sätt för att kunna lösa situationen. Därefter delades ungdomarna in i två grupper där de själva fick komma på ett valfritt scenario att spela upp. Resultatet blev; mobbning i skolan och brott/rånförsök. Dessa visades sedan upp för samtliga och alla fick möjligheter att återigen agera. Budskap med övningen; om du inte gör något själv, så händer det inget. Övningen var bra då den passade in med dagens tema och uppmuntrade till att ta eget ansvar Workshop: Vad vill unga ha i Borås? Inledningsvis presenterades de förslag som kom fram på förra årets gemensamma dag och från den LUPP-undersökning som genomförts på samtliga skolor (åk 8 och åk 2, gymnasiet) under hösten Deltagarna fick även möjlighet att lämna förslag på aktiviteter de saknar. Sammanställning över ungdomarnas prioriteringar se bilaga 1. I övningen användes nedanstående mall: 1. Titta på förslag vid respektive bord, brainstorming, 10 min 2. Fundera och rösta, 5 min 3. Bordet presenterar sina 2 mest populära förslag, 10 min 4. Titta på vad de andra borden kommit fram till och välj vad just du vill jobba vidare med, 10 min 5. Arbete med handlingsplanen, 20 min 6. Presentera det ni kommit fram till, 10 min

4 Syftet med aktiviteten var att få ungdomars syn på fritidsutbudet i Borås Stad och uppmuntra dem att påverka det utifrån sin roll. Ungdomarna fick prioritera fram de förslag som ansågs vara mest intressanta att arbeta vidare med. Mindre grupper skapades efter intresseområden som arbetade vidare med konkreta handlingsplaner. Handlingsplaner: 11 st togs fram efter följande teman: - Resor - LAN - Nattbio - Ungdomsgård - Ungdomsfester - Prova på udda sporter - Fredagsmys - Tävlingar mellan skolor - DJ/Musik - Humor / Stand up - Konstgräsplan i centrum Innehåll inom respektive handlingsplan - se bilaga 2. Övningen resulterade i mycket engagemang, alla var delaktiga och hittade något som intresserade dem. Handlingsplanernas innehåll var varierande och vissa grupper kom fram till mycket konkreta förslag på hur de ska förverkliga sina idéer. Borås Tidning närvarade under detta pass och gjorde ett reportage som sedan publicerades dagen efter se bilaga Gemensam avslutning. Planeringsgruppen summerade dagen och tackade för visat intresse och engagemang. Deltagarlista se bilaga 4. Utvärdering Ansvariga ledare och ungdomar för dagen summerade innehållet och resultatet: - Handlingsplaner: förslag om att anordna en återträff där grupperna får möjlighet att arbeta vidare. - Vad kan ungdomsråden, fritidsgårdar m.fl arbeta vidare med? - Många ungdomar uttryckte att det var ett roligt arbetssätt och att de vill ha flera liknande dagar. - Värdefullt att få träffa nya vänner inför kommande skolor högstadiet-gymnasiet. - Positivt med gemensam aktivitet över flera förvaltningar - Viktigt med förankring och återkoppling till vuxna som ungdomarna möter i vardagen - Positivt samarbete med skolorna (att kunna skapa gemensamma aktiviteter under skoltid), önskas mer i framtiden och att det tas emot med högre status hos samtliga skolor. - Vidarearbete på hemmaplan; återkoppling och uppföljning, hur kan det genomföras? - Bra sätt för oss tjänstemän att skapa ett gemensamt synsätt och delge varandra kunskap. - Arbetssättet för temadagen var i linje med Borås Stads vision och dess målområden. Samarbete mellan förvaltningar för att skapa en bra dag för unga i Borås fungerade mycket bra, det finns

5 också ett stort värde i att unga från olika delar av Borås får mötas och arbeta ihop efter intressen. - Viktigt att våga lämna över ansvar till ungdomarna. - Brygghuset; väldigt bra lokal (läget, kommunikationer etc.) Även väldigt bra service av personalen under hela dagen. - Passande tid på året att genomföra dagen. Även tiderna och innehållet upplevdes bättre i år. - Klotterplanket fanns tillgängligt hela dagen ett bättre sätt än enkäter. Klotterplanket Under hela dagen fanns ett uppsatt klotterplank där samtliga deltagare fick skriva positiva och negativa saker om dagen: VAD VAR BRA MED DAGEN? Bra med eget ansvar Bra samarbete Bra schema Ny info Trevligt folk Kul teater Yankuba och Salle Awesome Roliga människor Träffa nya personer Stabilt Bra stämning Gott godis Bra med gruppdiskussioner Miranda Intressant Kul Bra övningar Aktiviteterna och människorna Nya kompisar Bra variation Snygga tjejer Bra samarbetsövningar Alla är sociala Underbara personer Pratsamma människor Brygghuset Jag fick en ny vän Funny As roligt Mycket skratt VAD KAN FÖRBÄTTRAS? Maten Mer godis Inte äta mat så tidigt Större papperskorgar Fler bullar Mer ungdomar som håller i trådarna

6 Bilaga 1 Sammanställning Vad vill unga ha? Syftet med aktiviteten var att få ungdomars syn på fritidsutbudet i Borås Stad och uppmuntra dem att påverka det utifrån sin roll. Förslagen kommer förra årets gemensamma dag och från den LUPP-undersökning som genomförts på samtliga skolor (åk 8 och åk 2, gymnasiet) under hösten Deltagarna fick även möjlighet att lämna förslag på aktiviteter de saknar. Alla förslag är indelade i olika områden: Mötesplatser / fester Samlingsplatser för unga, En stor ungdomsgård för alla ungdomar i hela Borås Stad, Disco, party, Bowlinghallar, Mer fritidsgårdar, Mer festligheter för ungdomar under 18 år, Fler dansställen, Spelhallar, Gratis aktiviteter, Fler saker där ungdomar från olika ställen träffas, Ungdomsfester, Mötesplats för att öva språk och lära sig om andra kulturer, Konserter för ungdomar under 18 år Idrott / Sport Pistolskytte, Fler skateramper och skateställen att vara på, Basketplaner, Billigare gym, Bågskytte, Badminton, Crossbana, Cykeltävlingar, Fotbollsturneringar, Fotbollsturneringar för tjejer, Tennis, Fler aktiviteter, Klättringshall, Fiske, Bandy, Hockey, Jakt, Prova på olika sporter gratis, Mer ishallar, Åka skidor, Bättre info om vad som finns att göra, Vollyboll, Riktiga fotbollsplaner, Amerikansk fotboll, Lacrosse, Cykelramp, Mer gruppträning, Gymträning för ungdomar, Motocrossbana, Kickboxning, Konstgräs, Paintball, Turneringar med andra skolor/politiker Event Resor, Gratis aktiviteter, Garage för ungdomar, Föreställning, Utställning, Teatergrupper, Dansskolor, Tävlingar mellan skolor, Nöjespark, Lan, Debatter med politiker, Temadagar för ungdomar, Poetry Slam, Turridning med hästar Film / teater / foto Nattbio, Filmduk i stadsparken, Filmkvällar, Teaterföreställningar, Teatergrupper för äldre amatörer, Fler teatergrupper, Fotoutställningar, Fotokurs Utanför Borås Vad kan man göra utanför centrum?, Aktiviteter utanför stan? Musik/dans Dansgrupper, Få hit artister, Konserter, Danstävlingar, Uppvisningar, Musikarrangemang, Artister/rappare/ komiker Förslag som lämnades på plats Utbyggnad av badhuset, Informera om aktiviteter mer. Prova på udda sporter, informera om cheerleading, ishall öppen dygnet runt, Inomhushall som fritidsgård centralt, fredagsmysgrupp, simtävlingar

7 Sammanställning över prioriteringar som grupperna gjorde: Antal röster Aktivitet 21 röster 11 röster Tävlingar mellan skolor Lan Mer festligheter för ungdomar/ungdomsfester Gymträning för ungdomar/ungdomssgym fotbollsturneringar Resor Få hit artister Nattbio (eller bio i stadsparken) Utbyggnad av badhuset Filmkvällar Teatergrupper för äldre amatörer Paintball Prova på udda sporter Konsert för unga under 18 år Debatter med politiker Inomhushall som fritidsgård centralt Fotbollsturneringar med tjejer musikarrangemang Teaterförestälningar Fotokurs Samlingsplats för unga Spelhall Gratisaktiviteter Mötesplats för att lära sig språk och om andra kulturer Bågskytte Cykelramp Åka skidor Konstgräs Utställning Nöjespark Garage för ungdomar Turridning med hästar 10 röster 9 röster 8 röster 7 röster 6 röster 5 röster 4 röster 3 röster 2 röster 1 röst Totalt fanns 86 förslag att välja mellan, flest antal förslag fanns inom kategorin idrott/sport. Under övningen framkom att många av aktiviteterna redan finns, men att de behöver marknadsföras bättre.

8 Bilaga 2 Handlingsplaner gruppernas tankar Efter intresse delade ungdomarna själva upp sig i arbetsgrupper och arbetade vidare med sina idéer efter en framtagen mall. Dessa förslag presenteras nedan och kommer att följas upp inom respektive Ungdomsråd etc. framöver. Konstgräsplan i centrum I gruppen: Oscar, Nader, Rasmus, Max och Erik En konstgräsplan centralt. Kanske i någon park med belysning på kvällen t ex Stadsparken eller Annelundsparken. Liten läktare och inhägnad plan En enkät om konstgräsplan i stan. Allmän plan för alla åldrar. Planen skall ägas av Borås Stad och IF Elfsborg ska vara delaktiga i detta. En tvåårsperiod hoppas vi på. Om man kontaktar kommunen nu så kanske dom pratar om detta redan till sommaren. Först ta kontakt med kommunen och ungdomsrådet. Om flera ungdomar blandar sig i kanske kommunen tar upp detta. Få in tillräckligt många namn som kommunen måste få för att dom ska prata om det. Vi ungdomar själva Fördelar: Det finns jättemånga planer på Hässleholmen, Hulta och Norrby men inte någon i centrum. När det är i centrum så är det bra och nära till turneringar på kvällar. Tänk vad bra att kunna spela samtidigt som man hör musik. Vi tror att ungdomar skulle må bra av detta.. Man behöver inte spela, bara gå dit och hänga och träffa folk. Alla som gillar fotboll ska kunna gå dit och ha kul. Det ska vara öppet dygnet runt och bara vara kul.

9 Udda sporter Aktiviteter med låg avgift I gruppen: Kalle, Beatrice, Whilma, Emilia, Linus, Agnes Prova-på-skola i t ex Boråshallen Skriva en motion till kommunen för att få pengar till att hyra hallen 2 veckor för varje sport. 1 gång/vecka. 2-3 timmar varje gång. Vi vill skapa ett utskott för intresserade, de har hand om det. De personer som är experter på sporten. Prata med utskottsansvarig för att starta ett utskott. Utskottsmedlemmarna LAN I gruppen: Alex, Alex Alex, William, Max och Sabrina Hyra vuxna, switchar, högtalare, crew, strömsladdar, bord och stolar. Söka tillstånd att vara på brygghuset. Ha frukost och kiosk. Marknadsföra, få hjälp med pengar och sponsorer. Affischera På ett lov Vuxna, crew (ungdomar) Fråga om man får använda brygghuset Vi i planeringsgruppen och någon vuxen

10 Ungdomsfest I gruppen: Molly Orawa Andersson och Nicole Simon Vi vill att Borås ungdomar ska få större möjligheter att gå på ungdomsfester. För varje fest vore det roligt med något speciellt tema t ex snötema Prata ihop med ledare och ungdomar. Sprida via skolor och internet. Man skulle kunna ta betalt för inträde och snacks, vilket kan vara en vinst både för Borås och ungdomarna. En stor lokal och personal. Det vore bra med ett antal fester/år. Kanske någon fredagskväll 20:00-00:00. Den ska vara ganska regelbunden. Någon DJ som kan musik och kanske några ungdoms/fritidsledare. Även ungdomar kan ha chansen att engagera sig. Leta efter ledare som kan hålla i det. Även kolla platser, pengar mm. Planera hur festerna ska vara uppbyggda Ledare med ungdomar. DJ, Musik I gruppen: Aleks, Gasha och Ahmed Spela ute och mer. En typ av event på Torsdagskvällarna Locka många ungdomar. Gå runt i skolor, affischera, söka sponsorer och pengar. Torsdagskvällarna i Borås Borås Stads ungdomar och fritidsgårdarna Planering Vi i gruppen

11 Fredagsmys I gruppen: Sonja, Edna och Sabine Vi vill samla ungdomar för att göra en massa roliga saker som t ex filmkvällar, debatter om allt och ingenting, fester, på fredagar Vi ska snacka med Klas som tydligen redan hade idéer för sådant här och framföra idén för våra skolor När vi har pratat med Klas I första hand Klas (haha) Prata med Klas Sonja, Edna och Sabine Tävling mellan skolor I gruppen: Johanna, Alfred och Shahim Ha tävlingar mellan högstadieskolorna. Mentala och fysiska. Övertyga eleverna att det är roligt och bra och komma på vad för tävlingar det ska vara. I slutet på terminerna. Fysiska tävlingar på sommaren och mentala på vintern. Skolledningar, eleverna, rektorerna och lärarna. Bestämma vad vi ska ha för tävlingar Borås Stad

12 Resor I gruppen: Felicia, Regina, Farima, Mansoor och Emelie Resa där man lär sig någonting Ansöka om pengar och göra en resegrupp. Något lov. 1-2 veckor beroende på när och hur mycket pengar det kostar och vi kan få. Kommunen, ungdomsledare, reseledare och föräldrar Anordna en resegrupp som tar hand om det En ungdomsledare Målgrupp: Man får ansöka till resan. Ålder (gymnasiet) Stor Ungdomsgård för alla I gruppen: Joline, Julia, Ludvig, Matilda, Alicia, Hugo och Annie En riktigt stor lokal (utan gårdskort) Vi hyr en lokal med personal, musikstudio, sporthall och billiga godsaker NU!!! Borås Stad och ungdomsråden Hitta en lokal Borås Stad

13 Nattbio I gruppen: Medina, Gabriella, Alia, Herman och Sebbe Vi ska visa film (nattetid) på sommaren och vintern. Ej klart. Vintertid på Brygghuset. Sommartid i Stadsparken Ungdomar, några vuxna och fritidsledare Göra reklam för idén och informera ungdomar. Skapa en sida /grupp på Facebook Vi och Brygghuset. Komiker I gruppen: Sebbe med fler Få hit fler komiker. Samla humorintresserade Etablera humorklubbar Inom 2 månader Engagerade/volontärer, komiker och publik Fixa plats, boka komiker och marknadsföre Intresserade/volontärer

14 Bilaga 3 Reportage Borås Tidning

15 Bilaga 4 Deltagarlista kontaktuppgifter NAMN SKOLA Ungdomar Johanna Sörqvist Molly Orava Andersson Gasha Amin Fia Andersson Max Johansson Shahim Homa Karolina Arvidsson Sonja Helander Nicole Simon Alicia Falk Sabien Leenes Rasmus Andersson Julia Backman Annie Gylling Hugo Mellstedt Matilda Spetz Joline Lindgra Alexander Jöelaid Edna Saciragic Nader Albanna Linus Björnqvist Ahmed Adan Sebastian Bourghardt Emelie Hägglund Oscar Bjuvemyr Herman Olsson Medina Ponjevic Whilma Årebäck Beatrice Herzberg Regina Habib Alia Abdeldova Sebastian Maja Sabina Alexandra Erik Apelqvist Fristadskolan Särlaskolan Bodaskolan Sandgärdskolan Viskaforsskolan Bodaskolan Sandgärskolan Daltorpskolan Särlaskolan Daltorpskolan Erikslundskolan Daltorpskolan Fristadskolan Dalsjöskolan Viskaforsskolan Daltorpskolan Fristadskolan Dalsjöskolan Daltorpskolan Bodaskolan Viskaforsskolan Bodaskolan Viskaforsskolan Bäckängsgymn. Engelbrektskolan Engelbrektskolan Erikslundskolan Dalsjöskolan Viskaforsskolan Bäckängsgymn. Erikslundskolan Erikslundskolan Sandgärdskolan Erikslundskolan Dalsjöskolan Engelbrektskolan

16 Max Erixon William Wiktorsson Felicia Linser Agnes Axell Karl Bernholdsson Mansoor Jalali Irandeghani Alfred Nordh Farima Ardeshirdavani Engelbrektskolan Viskaforsskolan Dalsjöskolan Dalsjöskolan Fristadskolan Bäckängsgymn. Dalsjöskolan Bäckängsgymn. Vuxna Dani Kilpeläinen Biken Lam Ronnie Johansson Åsa Broms Klas Bohlin Anders Holmberg Erika Petersen Stark Edina Biser Anders Johansson Anders Lindstam Mikael Andersson Sakiba Ekic Hässlehus fritidsgård Hulta fritidsgård Munkågården Brygghuset Brygghuset Brygghuset Student Socionomutbildningen Ungdomssamordnare SDF Väster Ungdomssamordnare SDF Väster Ungdomssamordnare SDF Norr Ungdomssamordnare SDF Öster Ungdomsstrateg Borås Stad

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Gemensam resa för Ungdomsråden till Lund och Malmö

Gemensam resa för Ungdomsråden till Lund och Malmö Utvärdering av Gemensam resa för Ungdomsråden till Lund och Malmö 2013 11 27-2013 11 28 Sakiba Ekic Mikael Andersson Anders Lindstam Ungdomsstrateg Ungdomssamordnare Ungdomssamordnare Borås Stad Öster

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg.

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Elevråd 7-9 Bollebygdskolan 13.30-15.30+ några till intresserade, 22 st elever. Peter Erdman, Johan Norbelie,

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26

Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26 Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26 1. Är du tjej eller kille? Är du tjej eller kille? A. Tjej 28 37,8 B. Kille 46 62,2 Total 74 100 100% (74/74) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 10 12 30

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet Dag och tid Torsdag

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Ungdomsrådets nyhetsbrev mars

Ungdomsrådets nyhetsbrev mars Ungdomsrådets nyhetsbrev mars Ännu en månad har gått och vi går nu mot varmare tider och sakta men säkert mot sommaren. För ungdomsrådets del har mars månad varit fullspäckad med massa roliga och intressanta

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Sammanfattning dialogdagen

Sammanfattning dialogdagen Sammanfattning dialogdagen 2014-10 10-24 Skriven av: Marie Lövnord, Victor Ericsson och Linda Bergström Innehåll 1. Inledning.. sida 1 2. Bilaga 1.. sida 2 3. Bilaga 2.. sida 3-5 4. Bilaga 3.. sida 6-7

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Februari 2014s program för Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Tema februari: American High School och Sportlovet: OS-Tema Vecka 5, 27/1-1/2 Tema American High School Navet

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

MA RIA KLUBBNYTT. 23 27 september. På Skapande är det Cirkuks-tema! Välkommen ner.

MA RIA KLUBBNYTT. 23 27 september. På Skapande är det Cirkuks-tema! Välkommen ner. MA RIA KLUBBNYTT På Skapande är det Cirkuks-tema! Välkommen ner. 23 27 september aktiviteter på MFK 23 27 september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter SAL 3 SAL 2 Musiken 15.00 Frågesport

Läs mer

Aktiviteter på MFK 16-20 mars

Aktiviteter på MFK 16-20 mars Aktiviteter på MFK 16-20 mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Hemvist Frågesport (Istvan) Pingisturnering (Olof) V.I.P. (Abbe) Tv-spel turnering (Peter) Film Sal 3 14.40 Fotboll 15.30 Parkour

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

MARIA. 7-11 november. MiniNYTT

MARIA. 7-11 november. MiniNYTT MARIA 7-11 november MiniNYTT Bildspecial från HÖSTLOVET aktiviteter PÅ MMK 7 11 NOVEMber LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Singstar Bakning Bakning Film Skridskor Frukt 16.00 16.00

Läs mer

FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN. Hur bilder fungerar med olika text

FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN. Hur bilder fungerar med olika text FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN Hur bilder fungerar med olika text MEDIEGRANSKNING I SKOLAN HUR BILDER FUNGERAR MED OLIKA TEXT MIKAEL KOWALSKI Epost: fb.filmped@swipnet.se Telefon 031-12 10 90

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

-Musik, tycker jag. Drama, alltså jag tycker kultur är väldigt mycket så jag har tagit de två som jag tycker är roligast själv.

-Musik, tycker jag. Drama, alltså jag tycker kultur är väldigt mycket så jag har tagit de två som jag tycker är roligast själv. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Kannebäcksskolan, elevrådet - 26 april 2007 Den 26e april var vi på Kannebäcksskolan, en skola för hörselskadade

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Annons MÖTESPLATSEN FÖR HÄLSA, IDROTT OCH COACHANDE LEDARSKAP Folkhögskola Kurs & konferens Läger STF Vandrarhem LILLSVED Coachar för livet www.lillsved.se

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger.

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger. Lagkänsla. I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Välkommen till Norrtälje Sportcentrum! Nästan oavsett vilken som är din favoritsport kan vi lova dig en riktigt

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 9 13 juni

MARIA KLUBBNYTT. 9 13 juni 9 13 juni Denna vecka har vi haft prisutdelning i MFK:s alla turneringar. Första, andra och tredjepris samt fair play och Skapandes Bästa kompis. Till höger ser vi Isak kolla äktheten i silvermedaljen

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Ungdomsrådets protokoll

Ungdomsrådets protokoll s protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Navigatorcentrum, Paragrafer 25 29 Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista Bengt Werin Anette Jäderfäldt Justering Underskrifter Sofie Bergman Sekreterare

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Julshow 2013 alla 3-6

Julshow 2013 alla 3-6 2013 / 2014 Spela i band åk 4-6 Om du redan spelar något instrument och kan det lite så är det här valet för dig. Tillsammans med Lasse väljer du och resten av bandet ut vilka låtar ni vill spela. Replokalen

Läs mer

Dokumentation - Demokratidagen

Dokumentation - Demokratidagen Dokumentation - Demokratidagen 4 juni 2010 på Pulsen Närvarande Ungdomar från Borås Stads Ungdomsråd, Brämhults Ungdomsråd och Fristads demokratiråd Politiker från Kommunstyrelsen och fadderpolitiker till

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

Dokumentation workshop 25 okt

Dokumentation workshop 25 okt Dokumentation workshop 25 okt Grupp 1 Deltagare: Solveig, Kristina, Parmis och Anil Postit-lappar/förslag inom Möjligt idag/inom kort Prioritet 1. Skolutbyte Utbyte mellan elever i skolor, på landsbygden

Läs mer

Stödundervisning i matematik Måndagar kl 10.50-12.00. Riktat till SA12 och HU12.

Stödundervisning i matematik Måndagar kl 10.50-12.00. Riktat till SA12 och HU12. Stödundervisning i matematik Måndagar kl 10.50-12.00. Riktat till SA12 och HU12. Måndagar kl 16.00-17.00, vecka 5, 7, 8, 10, 13, 16, 18. Riktat till de med IG i 2:an och 3:an på SP/HU. Måndagar kl 15.00-16.00.

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

MARIA PÅ BORDET SPÖKTIMME. HINDERBANA och mycket mer TYGTRYCK. 29 oktober 2 november

MARIA PÅ BORDET SPÖKTIMME. HINDERBANA och mycket mer TYGTRYCK. 29 oktober 2 november MARIA 29 oktober 2 november mininytt SKRIDSKOR CHOKLADPENGARNA PÅ BORDET SPÖKTIMME TYGTRYCK HINDERBANA och mycket mer HÖSTLOV på MMK 29 okt 2 nov LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Smak

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Ungdomsrådets protokoll

Ungdomsrådets protokoll s protokoll 2012-09-25 PROTOKOLL 2 Plats och tid Navigatorcentrum, 12-09-25, kl 17.00-19.00 Paragrafer 9-17 Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista Bengt Werin, Navigatorcentrum Ulrika Johansson,

Läs mer

Ung, vild och vacker...

Ung, vild och vacker... Ung, vild och vacker... Tipshäfte och handledning för dig, som vill starta ungdomsverksamhet i Dyslexiförbundet FMLS Ungdom Innehåll Sidan Varför ungdomsverksamhet? 3 Hur hittar man ungdomarna? 3 Vem är

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 17-21 mars. Har du inte provat att göra film i filmrummet boka på direkten! Här ser vi Ellenor och Emina som förverkligar sin idé

MARIA KLUBBNYTT. 17-21 mars. Har du inte provat att göra film i filmrummet boka på direkten! Här ser vi Ellenor och Emina som förverkligar sin idé MARIA KLUBBNYTT 17-21 mars Har du inte provat att göra film i filmrummet boka på direkten! Här ser vi Ellenor och Emina som förverkligar sin idé aktiviteter på MFK 17 21 mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Rapport från Fristilslandslaget tävling och träningsläger i Järvenpää Finland. Fredagen den 14 juni reste fristilslandslaget

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutas. Här kommer tips på hur

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

2012-11-01. 1. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna.

2012-11-01. 1. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna. 2012-11-01 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och ungdomskoordinator 0171-52871 charlotta.carlsson@habo.se Ungdomsråd tisdag den 23 oktober Närvaro:

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 Datum 2013-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2013/110 Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 2011 31 svarande av 36 elever, 20 flickor och 11 pojkar (enligt Procapita 26/2) dvs 86 % 2012 34 svarande

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr Hovsjöstudien Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr johan.faskunger@proactivity.se Bostadsområdet vi bor i påverkar vår hälsa,

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer