5.9 FYSIK OCH KEMI. Hänvisning till punkt 7.9 i Lpgr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5.9 FYSIK OCH KEMI. Hänvisning till punkt 7.9 i Lpgr 16.1.2004"

Transkript

1 5.9 FYSIK OCH KEMI Hänvisning till punkt 7.9 i Lpgr Redan inom ämnet miljö- och naturkunskap i åk 1 4 stiftade eleverna bekantskap med de mest elementära fenomenen inom fysikens och kemins områden. När eleverna från och med åk 5 får fysik och kemi som ett nytt läroämne på läsordningen är utgångspunkten givetvis de erfarenheter och kunskaper de redan har. Genom att fokusera på fysikens och kemins grundbegrepp och principer skall eleverna inspireras och stimuleras till ett djupare intresse för naturvetenskaperna och det naturvetenskapliga tänkandet. Hälsokunskap ingår som en integrerad del i ämnet utgående från säkerhets- och hälsoaspekter. Enligt de nya grunderna för undervisningen i åk 1 9 har läroämnet indelats i tre nivåer: I åk 1 4 har fysik och kemi integrerats i ämnet miljö- och naturkunskap, medan de i åk 5 6 bildar ett block under namnet fysik och kemi. I åk 7 9 utgör fysik och kemi två skilda läroämnen. Miljö- och naturkunskap Fysik och kemi Fysik Kemi Åk För MÅL, CENTRALT INNEHÅLL och PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER hänvisas till grunderna för den nya läroplanen punkt 7.9. FYSIK OCH KEMI I ÅK 5 6 Undervisningen i åk 5 6 skall utgå från praktiska undersökningar, mätningar och observationer där eleverna enskilt eller i grupp utforskar organismer, ämnen, kroppar och fenomen i närmiljön. Arbetssättet skall vara reflekterande och uppmuntra till eget tänkande. Fysik och kemi s.1

2 Innehåll i åk 5 6: 1. Vattnets egenskaper och dess betydelse som lösningsmedel, vattenundersökningar samt vattenreningar blanda, lösa, skilja åt skillnaden mellan blandning och lösning; indunsta salt från vatten; avdunstning vattnets kretslopp glasburk med jord, vatten, växter och ett tättslutande lock aggregationstillstånden flytande, is och ånga ytspänning och densitet vad flyter? vad sjunker? pröva med olika material; skillnaden mellan täthet och massa surt basiskt, ph-mätningar använd rödkålssaft för att undersöka surt neutralt basiskt i olika ämnen och produkter; integrera med teckning kromatografi (t.ex. hur färgen från en filtpenna sprider sig på fuktigt papper) 2. Produktion av värme, ljus och rörelse med hjälp av elektricitet, samt elsäkerhet elsäkerhet gå igenom broschyrer, symbolförklaringar, var finns dessa varningssymboler i hemmet, skolan, ute i samhället? nödnummer!! vad leder ström? undersök olika material elapparater i hemmen gör en förteckning statisk elektricitet ladda ballong mot håret, ladda mot tyg, åskan; partikel och friktion strömkrets, parallellkoppling visa med batterier olika kopplingar, och seriekoppling bygg en ficklampa kompassen gör en egen kompass med hjälp av en synål och en magnet magnetism testa olika magneter, nord- och sydpol, jordens magnetfält; järnfliskonst glödlampan undersök en glödlampa Fysik och kemi s.2

3 3. Drogkemi prat kring droger gör experiment t.ex. torrdestillering, hur äggvita koagulerar i sinol 4. Akustik och optik (integreras med avsnittet om människan i biologi) Akustik örat och hur ljudvågor bildas synliga vibrationer och ljudets fortplantning ljudstyrka - buller och hörselskador, decibel - grammofonen - ekot; ekolod, valar och fladdermöss - telefonen Optik hägringar, speglingar regnbågen ljusets brytning att mäta tiden; solur optiska synvillor; Camera Obscura (integrera med bildkonsten) 5. Jordens dragningskraft och friktion, jämvikts- och rörelsefenomen friktion i trafiken; olika material t.ex. sand, sulor hävstänger hammare, kofot, gungbräda tornbygge bygg med olika klossar t.ex. kapla, lego, sågade bräder, ute eller inne lutande planet släpp ner en brädbit från samma lutning, men mot olika ytor; tidtagning med olika lutning; experiment: genväg senväg block det man vinner i kraft, förlorar man i väg; olika taljor broar, pyramider och titta på bilder av broar, bygg broar av mateannan byggkonst rial i klassen (böcker?) eller i slöjdsalen eller av klossar Fysik och kemi s.3

4 6. Atmosfären och luftens sammansättning vad är luft? luftens sammansättning och egenskaper atmosfären lufttryck densitet varm och kall, luftkemiska symboler förorenad luft flygfarkoster, fåglar, fröspridning flygplansbygge 8. Olika ämnen i jordskorpan samt separationsmetoder (geologi) undersök olika mineral i vår omgivning; jordarter, cement, gips (integreras med bildkonst) jordens uppbyggnad fossil olika ämnens kretslopp; vanliga produkter och ämnen i vår omgivning, deras ursprung samt hur man använder dem tryggt stenarter, stenutställning (Oravais) trä plast 7. Energi olika naturresurser producerar energi och värme sol-, vatten-, vind- och kärnkraftsenergi förnybara och ickeförnybara naturresurser 9. Jordens och månens rörelser och fenomen som rörelserna ger upphov till att mäta tid med planetariska rörelser som grund årstiderna månens rörelser, tidvattnet 10. Solsystemets och stjärnhimlens strukturer planeter och stjärnor på himlavalvet stjärnbilder norrskenet liv i rymden rymdhistoria 11. Tema växtkraft bonsai/martall, gör ett miniatyrträd kretslopp växternas förökning: frön, sticklingar, skott, avläggare; ympning vad behöver en växt? fotosyntesen Läromedelstips för åk 5 6! Hautanen, Levander, Sjöblom: Upptäck! Robbe och Frida på upptäckternas ö (2004) Upptäck! Robbe och Frida på guldkornens strand (2005) (Söderströms förlag) Fysik och kemi s.4

5 FYSIK I ÅK 7 OCH 9 Undervisningen i åk 7 och 9 skall fördjupa och utvidga elevernas kunskaper på fysikens område. Via experiment lär de sig på ett praktiskt sätt förstå teorin kring fysikaliska fenomen. Dessutom skall de få lära sig säkra arbetsmetoder i ett laboratorium och hur man gör beräkningar och presenterar samband i t.ex. diagram. Att kunna bedöma information och dess tillförlitlighet är fortsättningsvis en viktig del av det egna tänkandet. Innehåll i åk 7: 1. Fysikens arbetsmetoder Eleverna skall bekanta sig med laborationsmaterial, förstå mätinstrumentens noggrannhet samt gradering. Eleverna skall inse att ett experiment aldrig ger en exakt mätning av verkligheten. 2. Fysik som vetenskap Eleverna skall förstå att fysik är en empirisk vetenskap, baserad på experiment som ger stöd för en beskrivning av de fysikaliska fenomenen med matematiska formler. 3. Grunder för mätning Eleverna skall förstå vikten av noggrannhet vid mätningar, använda lämpliga enheter samt genom mätning bekräfta en uppskattning. längd linjal, skjutmått, mikrometerskruv, laser massa balansvåg, digitalvåg tid tidtagarur 4. Vibrations- och vågrörelse Ljud vibrations- och vågrörelse longitudinell- och transversell vågrörelse hur ljud uppkommer t.ex. strängar och luftpelare användning av ljud musik, ultraljud, infraljud, eko hörsel tongeneratorn buller Ljus vad är ljus? ljusets dubbelnatur reflexion plana och buktiga speglar, totalreflexion spridning vikten av att använda reflex brytning linser, konkav och konvex optiska fenomen synvillor ögat närsynt, långsynt optiska instrument bildens uppkomst i en lins, kamera, kikare spektra och färger regnbågens färger och uppkomst, färgseende Fysik och kemi s.5

6 5. Värme (behandlas om tid finns) temperatur celsius, fahrenheit, kelvin aggregationstillstånd övergångar från ett tillstånd till ett annat Innehåll i åk 9: Om man inte tidigare hunnit gå in på värmeläran tar man det från början (se åk 7)! 1. Värmeutvidgning längdutvidgning, bimetaller, beräkningar 3. Värmeenergi lagen om energins bevarande 4. Rörelse och kraft medelhastighet acceleration friktion gravitation densitet tyngdpunkt och jämvikt rörelseenergi lägesenergi 7. Atom- och kärnfysik fission fusion joniserande strålning strålningsskydd 2. Värmets spridning ledning, strålning och konvektion 5. Ellära statisk elektricitet strömkretsen motstånd elsäkerhet elektrisk energi effekt magnetism elektromagneter inducerad elström växelspänning transformatorn elproduktion, olika typer av kraftverk; vad kostar elenergi? 6. Elektronik diod transistor automation 8. Astronomi solsystemet galaxer Fysik och kemi s.6

7 KEMI I ÅK 7-8 Undervisningen i kemi i åk 7 8 skall fördjupa och utvidga de kunskaper som eleverna inhämtat i de tidigare årskurserna. Genom undersökande arbetssätt, där utgångspunkten är observationer och undersökningar av ämnen och fenomen i omgivningen, skall eleverna få de byggstenar och begrepp som de behöver för att förstå naturvetenskapernas och teknologins betydelse i samhället och världen. Innehåll i åk 7: 1. Kemins arbetsmetoder Eleverna skall känna till säkerhetsanvisningar rörande arbetsmetoder, användningen av kemikalier samt varningssymbolerna. 2. Blandningar och lösningar, rena ämnen Eleverna skall kunna skilja på rena ämnen och blandningar, också när det gäller lösningar. Eleverna skall kunna göra enkla separeringar såsom indunstning, destillation, filtrering och kromatografi. mättad lösning aggregationstillstånd, också andra ämnen än vatten 5. Förbränning oxider, t.ex. koldioxid, magnesiumoxid brandsäkerhet och brandsläckning 3. Atomen atomens delar grundämnen och deras symboler 4. Kemisk reaktion och reaktionshastighet molekyl exoterma och endoterma reaktioner olika sätt att påskynda en reaktion experimentellt och i teorin 6. Luft och vatten 7. Atmosfären syre, kväve och väte ämnens kretslopp vatten ett ovanligt ämne; lösningsmedel, aggregationstillstånden, molekylen en dipol vattenrening Fysik och kemi s.7

8 Innehåll i åk 8: 1. Grundämnen och kemiska symboler det periodiska systemet; atommodeller, oktettregeln, joner 3. Syror och baser ph-skalan, indikatorreaktioner reaktioner mellan syra och metall naturalisationsreaktioner försurning 4. Metaller jordskorpan, mineral, malm korrosion elektrolys elektrokemiska spänningsserien 2. Kemisk bindning molekylföreningar, t.ex. vatten, socker jonföreningar, t.ex. koksalt kemiska analyser, reagens, t.ex. kaliumjodid, silvernitrat, bariumklorid 5. Organisk kemi (livets kemi) kolväten alkoholer karboxylsyror fetter kolhydrater proteiner trä plast olja kosmetiska produkter Fysik och kemi s.8

Kursplaner och betygskriterier för fysik

Kursplaner och betygskriterier för fysik Kursplaner och betygskriterier för fysik Kurs Moment År 7 Mekanik 1 Materians uppbyggnad Densitet Kraft Hastighet och Rörelse Tryck Värme Ellära 1 Lagring och överföring av värme. Elektrostatik Spänning

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan 3.10 Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 Intro Värme Demo. Värmekulan 2 Lab. Värmepåverkan hos ämnen Stencil Längdutvidgning 3 Demo. Längdutvidgning Demo. Bimetall Vatten Termometer

Läs mer

NoT och centralt innehåll i Lgr 11

NoT och centralt innehåll i Lgr 11 Kroppen Kroppen Ljud Ljud Ljus Ljus Luft Luft Vatten Vatten NoT och centralt innehåll i Lgr 11 som delvis eller helt behandlas av NoT. KR KR LD LD LS LS LF LF VA VA Årskurser: F-3 4-6 F-3 4-6 F-3 4-6 F-3

Läs mer

Biologi. Biologi direkt. Kemi Direkt. informativa illustrationer och foton som stöder inlärningen

Biologi. Biologi direkt. Kemi Direkt. informativa illustrationer och foton som stöder inlärningen Uppdaterade, omarbetade och anpassade för Lgr Digital böckerna har Under läsåret 20 202 utvecklar vi digitalt material som stödjer och underlättar ditt arbete med, och. Med Digital kan du variera och utveckla

Läs mer

Skolprogram. BOKA NU! Endast 60 kr/elev

Skolprogram. BOKA NU! Endast 60 kr/elev Skolprogram Pappersverkstad Trolleri med Alfons Åberg LEGO Education Science Show Sagolik kemi Rymdresor NYTT! Värme Show 3D anatomi BOKA NU! Endast 60 kr/elev Innehåller erbjudanden till förskolor, grundskolor

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

1Pedagogiska programmet

1Pedagogiska programmet 2014 2015 1Pedagogiska programmet Dalénium Ett Science Center i Stenstorp, Västra Götaland Dalénium är en spännande blandning av experiment, vetenskapliga shower och interaktiva stationer där besökarnas

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Aktuella mål i läroplanen 11 Här hittar du olika hänvisningar till Läroplanens övergripande mål och centrala innehåll i olika ämnen som kan vara aktuella när man deltar i FIRST LEGO League ( FLL ). Det

Läs mer

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur Kapitel 5 Atomer, joner och kemiska reaktioner Centralt innehåll Kapitlet fokuserar på följande innehåll från kursplanen: Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning... 4. Genomförande... 5. Ljud... 7. Centralt innehåll... 6. Ljud - En presentation... 7. Uppdragskort... 8. 2 Radioparabolen...

INNEHÅLL. Inledning... 4. Genomförande... 5. Ljud... 7. Centralt innehåll... 6. Ljud - En presentation... 7. Uppdragskort... 8. 2 Radioparabolen... 2012: 1 INNEHÅLL Inledning... 4 Genomförande... 5 Ljud... 6 Centralt innehåll... 6 Ljud... 7 Ljud - En presentation... 7 Uppdragskort... 8 2 Radioparabolen... 8 3 DigiWall, ljudmemory... 8 4. Skrikmätaren...

Läs mer

BLANDNING, LÖSNING OCH VATTNETS KRETSLOPP

BLANDNING, LÖSNING OCH VATTNETS KRETSLOPP 1 BLANDNING, LÖSNING OCH VATTNETS KRETSLOPP PROJEKT NORDLAB-SE Inst för pedagogik och didaktik Göteborgs Universitet Box 300, SE-405 30 GÖTEBORG Hemsida: http://na-serv.did.gu.se/nordlab/ Tel: +46-(0)31-7731000

Läs mer

Testa dig själv 2.1. Testa dig själv 2.2. Testa dig själv 3.1

Testa dig själv 2.1. Testa dig själv 2.2. Testa dig själv 3.1 Testa dig själv 2.1 1. Ungefär 100 st. 2. Grundämne. 3. En syreatom och två väteatomer. 4. Fast form, vätskeform och gasform. 5. a) 0 C b) 100 C c) 0 C 6. Ett grundämne är uppbyggt av en enda sorts atomer,

Läs mer

Äp9Fy 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Fy 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 22 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 27 Innehållsmatris... 28 Bedömningsmatris... 29

Läs mer

Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant.

Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant. 1. Mekanisk svängningsrörelse Olika typer av mekaniska svängningar och vågrörelser möter oss överallt i vardagen allt från svajande höghus till telefoner med vibrationen påslagen hör till denna kategori.

Läs mer

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson YSIK Lennart Undvall Anders Karlsson ISBN 978-91-47-08596-5 2013 Lennart Undvall, Anders Karlsson och Liber AB Redaktion: Conny Welén ormgivare: Patrik Sundström Bildredaktör: Mikael Myrnerts Teckningar:

Läs mer

Sven Wimnell 19960209: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?

Sven Wimnell 19960209: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Sven Wimnell 19960209: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Kapitel 8.Klassifikationssystemet för verksamheter. En jämförelse med DC (Dewey Decimal Classification), DK (Universiella

Läs mer

OM UTSTÄLLNINGEN 100 INNOVATIONER 3 Vad är en innovation? Syfte med utställningen Utställningens uppbyggnad SKOLAN OCH 100 INNOVATIONER..

OM UTSTÄLLNINGEN 100 INNOVATIONER 3 Vad är en innovation? Syfte med utställningen Utställningens uppbyggnad SKOLAN OCH 100 INNOVATIONER.. lärarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRAKTISK INFORMATION INFÖR ETT BESÖK PÅ TEKNISKA MUSEET 1 Om Tekniska museet Besöksadress Museets öppettider Kontakt för skolan Entré för skolan Skolprogram Cino4

Läs mer

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

AVDUNSTNING OCH MOLEKYLER en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen

AVDUNSTNING OCH MOLEKYLER en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen HÖGSKOLAN I KALMAR NATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN AVDUNSTNING OCH MOLEKYLER en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen ANN-CHARLOTTE LINDNER 2007

Läs mer

Handbok 2012/2013 Bilagor

Handbok 2012/2013 Bilagor Handbok 2012/2013 Bilagor Innehåll BILAGA A: MINECRAFT... 3 MER OM MINECRAFT... 3 VÄLJ HUR DU VILL BYGGA DIN MINECRAFTSTAD... 4 STARTA MINECRAFT FÖRSTA GÅNGEN... 5 2. LADDA NER VÅR GRUND... 5 3. LADDA

Läs mer

Besök oss gärna på http://www.youtube.com/user/skolboken

Besök oss gärna på http://www.youtube.com/user/skolboken 1 Besök oss gärna på http://www.youtube.com/user/skolboken Boken Metaller och mineraler i människans tjänst är producerad av Egil Sjölander, Semionetix AB på uppdrag av Industriarbetsgivarna i Sverige

Läs mer

Handledning för förskolan i HÅLLBAR UTVECKLING med KNUT-projektet

Handledning för förskolan i HÅLLBAR UTVECKLING med KNUT-projektet Handledning för förskolan i HÅLLBAR UTVECKLING med KNUT-projektet Energi Resurser Klimat Miljö Innehållsförteckning Inledning... 3 Hur handledningen läses... 3 Energi - Vad är energi?... 4 Liten ordlista

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer