ALGUSTRUMS IDROTTSFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALGUSTRUMS IDROTTSFÖRENING"

Transkript

1 ALGUSTRUMS IDROTTSFÖRENING Jubileumsskrift Hur Algutsrums Idrottsförening kom till och något om föreningens första verksamhetsår.

2 Algutsrums Idrottsförening kom egentligen till 1924, då tre algutsrumspojkar, Arvid Gustafsson, Gustaf Falk och nedskrivaren av dessa rader kommo överens om att resa till Kalmar och inköpa en fotboll. Detta var ju alltid en god början till ett fotbollslag. Och för oss var det en stor händelse. Men att denna inköpta fotboll skulle bli början till det stora idrottsintresse, som sedan dess faktiskt spirat upp i vår lilla socken, det kunde vi "pionjärer" inte ens drömma om då. Som fotbollsplan fingo vi gratis disponera ett gärde, tillhörigt lantbrukare Karl Johansson, St. Hult. Vi började då att träna om kvällarna och på söndagarna. Det stora flertalet spelare hade visserligen inte en aning om fotboll, men intresse fanns och det var ju huvudsaken. Konstituerande sammanträde hölls först 1925, varför Algutsrums Idrottsförening som sådan räknat sin tillblivelse från detta år. Den första styrelsen bestod av undertecknad som ordf., v. ordf. var Arvid Gustafsson, sekr. Bertil Ljungström, numera bosatt i Borgholm, v. sekr. blev Folke Eklund. Den otacksamma uppgiften att ha hand om föreningens obefintliga kassa blev anförtrodd åt min broder Gustaf Falk. Sällan har väl talesättet : "All vår början bliver svår" ägt en sådan giltighet, som i just vårt fall. Hela företaget verkade ibland hopplöst. Särskilt svårt var att övervinna motståndet från de äldres sida. De gamla kunde inte förstå meningen med att springa på en plan efter en boll, när pojkarna så väl behövde vila efter slitet på vardagarna. Föreningens ekonomi var också urusel och utsikterna att förbättra den var heller inte stora. Enda tillgången var medlemmarnas egna insatser. Men på hösten samma år lyckades vi övertala skytteföreningens styrelse att få hyra denna förenings festplats. Festen vi arrangerade lämnade dock klent netto. Det blev regn den kvällen och därmed var hela företaget misslyckat och föreningens ekonomi om möjligt ännu sämre än förut. Skytteföreningen förbarmade sig dock över oss och vi fick hyra deras festplats ännu en gång samma höst. Även denna gång blev det regn, dock inte hela kvällen. Stor var glädjen, när det konstaterades, att festen givit ett litet, men dock netto. Detta var inte så stort, men det räckte i alla fall till att inköpa fotbollskor och strumpor till pojkarna. Byxor och tröjor fick dock spelarna själva hålla sig med, vilket också skedde utan knot, ty intresset var som sagt stort. Och man kan ju förstå att det var en stor dag för föreningen, då laget kunde ställa upp i riktiga fotbollskor och skruda sig i sina nya blåvitrandiga tröjor. Att börja med deltog föreningen inte i någon serie utan de första åren spelades endast vänskapsmatcher. Kalmarlagen blevo de första motståndarna. Särskilt var det då Ängö Gymnastikoch Idrottssällskap, som lärde oss hur en fotboll skulle hanteras. Och vi minnas ännu i denna dag med tacksamhet de bussiga grabbarna i denna kalmarförening kommo vi med i ölandsserien. Nu som först började de verkliga prövningarna för vårt fotbollslag. Resorna företogos med lastbil, där pojkarna fick hänga sig fast på flaket så gott de kunde. Spelarna fingo själva betala för sig dessa resor och dessutom blev det för det mesta tvåsiffriga nederlag. Då gällde det att hålla ihop och det gjorde vi. Så småningom kommo vi underfund med att en fotbollsspelare behöver börja från början och börja i unga år om det skall bli något med fotbollspelet. Föreningen beslöt därför att inköpa bollar åt skolbarnen. Trots många protester från föräldrarnas sida kom så småningom skolfotbollen igång. Det visade sig sedan att detta var den rätta lösningen på problemet att få fram bra spelare. Nu dröjde det heller inte länge förrän Algutsrumslaget kunde börja hävda sig i konkurrensen på fotbollsplanen fick föreningen sin nuvarande festplats. Sedan dess har det varit lättare att finansiera verksamheten. Om föreningens framgångar under senare år skall jag inte orda om här i detta sammanhang, då ju detta förekommer på annat ställe i denna lilla minnesskrift. Men jag är glad över att vårt initiativ fått så god framgång som det verkligen fått. Nils Falk

3 20 år - En milstolpe i utvecklingen för Algutsrums Idrottsförening. Hur Algutsrums Idrottsförening vuxit ut från en obetydlig början till en ganska stor förening med medlemsantal över hundra och där- med numerärt sett blivit en av Ölands största föreningar är ganska imponerande. Men även idrottsligt sett har föreningen vunnit vackra framgångar. Under åren , således i tre år i följd erövrade sålunda föreningens fotbollslag ölandsmästerskapet vann laget dessutom överlägset Ölandsserien och avancerade till div. II av Smålandsserien. Året därpå var det nära att laget vunnit även denna serie. Det slutade då, bortsett från reservlagen på andra plats endast en poäng efter segrarna Gullaboås. Årets seriespel har visserligen ej varit fullt så tillfredsställande, men nederlagen, på ett par undantag när, har varit så knappa att förhoppningar finnas om bättre framgång i nästa års serie. Glädjande är ju också att föreningens reservlag är bra och utsikterna för framtiden när det gäller nyrekryteringen är de allra bästa. När det gäller de goda framgångarna för föreningens fotbollslag särskilt, under spelåret , då föreningen faktiskt slog rekord i serietabellen med ingen förlorad match och målkvoten 92-13, har föreningen mycket att tacka annonschefen i Kalmartidningen Barometern, redaktör Tage Lundgren (Tell), som den sommaren hade sin sommarvistelse på Öland och då osjälviskt tog sig an föreningens fotbollslag och gav det de rätta impulserna till lagspel och träning. Sedan dess har föreningen tyvärr fått klara sig utan tränare. I sommar finns det dock goda utsikter att fotbollspelarna i föreningen åter skall få lära sig spelets mysterier genom en bra tränare. Förhandlingar härom pågår nämligen och kommer säkerligen att leda till resultat. Under de stränga vintrarna i början på det andra världskriget blev skidsporten en idrott även för ölänningar. Främst genom dåvarande styrelseledamoten Uno Anderssons energiska insats blev skidsporten synnerligen populär i Algutsrums I.F. Föreningens skidlöpare kunde också erövra ölandsmästerskapet i lagtävling på skidor två år i följd. Sedan dess har de milda vintrarna satt stopp för fortsatt utövande av denna idrottsgren. Till sorg och saknad för de många ölandsungdomar, som blivit "bitna" av den härliga skidsporten.

4 ALGUTSRUMS IF:s fotbollslag: övre raden från vänster: lagledaren Herbert Fredriksson, Sigvard Karlsson, Bertil Johansson Harry Harmander, Erik Karlsson, Lennart Joelsson, Lennart Karlsson; undre raden från vänster: Lage Karlsson, Karl Didriksson, Sven Sjöström, Artur Nilsson och Göran Karlsson. Friidrotten hade att börja med inte många vänner i Algutsrum. Först så sent som 1940 upptogs denna verksamhetsgren på programmet. Men de kommittéer som hade hand om friidrotten detta och därpå följande år åstadkom dock platt ingenting. Skam till sägandes blev det undertecknad som lyckades höja intresset för friidrotten i Algutsrum. Vid ett besök på Barometern i Kalmar, föreslog jag all Friidrotten hade Barometern skulle ställa sig som medarrangör vid en propagandatävling i Algutsrum. Tidningen, som ju visat sitt stora idrottsintresse genom att ställa sig som medarrangör och prisdonator i så många andra idrottstävlingar, visade sig förstående för idén och i samråd med redaktör Lundgren fick jag tillfälle att skissera upp det tänkta tävlingsförslaget. Vi var dock tveksamma om tävlingen skulle få någon större anslutning. Emellertid fick jag löfte om hjälp ifall det visade sig att åtminstone 5 lag ställde upp i tävlingen. Ja, på det sättet kom den s. k. ölandsstafetten till. Redan första året blev det synnerligen sort intresse för denna tävling. Så mycket folk har väl aldrig skådats på någon idrottsplats på Öland som på Algutsrums Idrottsplats, när startskottet smällde för den första ölandsstafetten. Ja, det var så mycket folk och så många deltagare, att de satte arrangörernas förmåga på de allra största prov. Till råga på allt elände var föreningens hela ordinarie styrelse inkallad till beredskapstjänst just i den vevan, och därför blevo arrangemangen inte heller de bästa. Men tävlingen var dock huvudsaken. Redan i fjol, då andra året ölandsstafetten arrangerades, visade det sig att hemmaföreningen fått vana vid denna sorts tävling och denna gång gick anordningarna bättre i lås. Ja så bra, att idrottskretsens ordförande, folkskollärare Sven Svensson i Mörbylånga, fann sig föranlåten att framföra ett särskilt tack till föreningen för väl genomförda tävlingar. Nu tror vi här i Algutsrum att isen är bruten för denna tävling och redan nu vet vi att deltagarantalet i årets tävling kommer att bli ännu större än i fjol, då likväl nära hundratalet idrottsmän ställde upp på vår idrottsplats vid dessa tävlingar. När facit av ölandsstafetten skall skrivas, måste även frambäras ett tack till kontraktsprosten Einar Svensson i Glömminge. som beredvilligt hållit det korum, som varje år inleder tävlingarna. Ett mycket glädjande faktum är att intresset för den fria idrotten och särskilt för löpning ökat starkt här på Öland sedan Ölandsstafetten kom till. Särskilt i Algutsrum har det visat sig att denna tävling har blivit en sporre till ökad träning. Men ännu är dock allt långt ifrån bra på detta område. Vi saknar i hög grad en yngre ledande kraft, som ville ta sig an denna idrott. Intresse för tävlingar och fri idrott

5 finns i mycket hög grad bland algutsrumsungdomen. Men tyvärr finns det inte någon ledare som har tid att ta sig an dessa ungdomar. Träning och tävlingar blir därför mycket sporadiska och verkar hämmande på utvecklingen av friidrotten. Härvidlag är det mycket svårt att åstadkomma någon förändring åtminstone vad det ser ut nu. Man får endast hoppas att det så småningom skall bli bättre härvidlag. Helt utan framgångar har det dock inte varit då det gällt tävlingar i fri idrott. Vid juniortävlingen i ölandsstafetten belade således föreningen andra plats första året och i fjol fick laget en tredjeplacering. I Ö.M. i terräng belade Algutsrum i juniorklassen platserna 4, 6, 8 och 10 och var därmed bästa förening i sin klass. I år deltog föreningen för första gången i den s.k. telefonmatchen mellan de öländska föreningarna. Algutsrum skar härvidlag inga lagrar precis främst tack vare de svaga resultaten i hopp och kast. En del goda resultat uppnåddes dock individuellt av särskilt Bertil Johansson, Björkelid. Dessutom blev Algutsrum bästa förening på 100 meter där Bertil Johansson blev trea och på 400 meter blev samme man tvåa. Naturligtvis hoppas vi att föreningen trots alla motigheter skall fortsätta att gå framåt även i fri idrott. Särskilt tror jag att vi borde kunna få fram ett bra löpargarde. FRAN ÖLANDSSTAFETTEN 1944 Ovan spränger St. Frös man på sista sträckan, Tage Nilsson, under publikens ovationer målsnöret nio sekunds före andre man. Det segerrika laget som gav St. Frö dess andra inteckning i Barometerns vandringspris.

6 Förutom här ovan omtalade idrottsgrenar bedriver föreningen även gymnastik, bordtennis m. m. Även atletik utövades en vinter men intresset för denna idrottsgren slocknade ganska snart. Dessutom har föreningen även amatörteater på sitt program. För framtiden har Algutsrums Idrottsförening en hel del önskningar. Det som allra mest pockar på omsyn är idrottsplatsen. Förut har idrottsplatsen arrenderats av föreningen, men i år har föreningen lyckats inköpa densamma. Men det är inte nog med detta, att föreningen lyckats bli ägare till idrottsplatsen, den behöver även byggas om. Idrottsplatsen saknar nämligen ordentliga löparbanor. Nu finnas endast gräsbanor, som sannerligen inte uppmuntra till några goda resultat. Men föreningen saknar kapital till denna ombyggnad. Visserligen kan vi kanske få anslag av tipsmedel till detta arbete, men det blir i så fall endast till en viss procent. Till resten saknar föreningen ändå medel. Av kommunen vill föreningen inte begära anslag då kommunens skatter äro tämligen höga förut och då det kan befaras att om idrottsföreningen skulle få anslag även andra föreningar inom socknen skulle komma med liknande krav. Men att en bra idrottsplats i Algutsrum inte bara skulle vara en tillgång för Algutsrums ungdom är säkert. Algutsrum ligger så centralt på mellersta Öland, att även andra socknars ungdom skulle ha nytta av en sådan idrottsplats. Allrahelst om man betänker, att det inte finns en enda idrottsplats på Öland förut, som har ordentliga löparbanor. I andra hand behöver idrottsföreningen en samlingslokal, som möjliggör att inomhusträning och gymnastik kan bedrivas av föreningsmedlemmarna. Kan man genom ett lokalbygge dessutom få tillgång till en bra samlingsplats för socknens ungdom där de under långa höst- och vinterkvällar kunna samlas till studiecirkelmöten, teateraftnar och dylikt, ja, då har man kommit en bra bit på den väg, som borde kallas: ungdomen åt landsbygden. För det målet vill Algutsrums Idrottsförening verka i mån av sina krafter och hoppas givetvis att i dessa sina strävanden få allt stöd såväl av myndigheter som av enskilda. Gustaf B. Lekström. Kyrkan och Idrotten. Tal vid Algutsrums I.F:s Norgefest den 3 februari 1943.

7 Av Kontraktsprosten Einar Svensson Glörnmine - Algnlsrum. "I veten ju, att fastän de som löpa på tävlingsbanan allasammans löpa, så vinner allenast en segerlönen. Löpen såsom denne, för att I mån vinna lönen. Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken; dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi för att vinna en oförgänglig." I Kor. 9:24, 25. Aposteln Paulus, som vuxit upp i staden Tarsus, hämtade ofta sina liknelser och bilder ur stadslivets förhållanden. Bl. a. låter han idrottstävlingarna tjäna som illustrationer till kristliga sanningar. De anförda orden anknyta till de stora istmiska spelen, stora nationella idrottsfester, som vartannat år höllos på istmiska näset det näs, som förbinder halvön Peloponnesos med det grekiska fastlandet. Segervinnarna vid dessa spel hyllades som folkhjältar. Statyer kunde resas till deras ära, skalder besjöngo deras prestationer. De hedrades med de främsta platserna vid gästabud och offentliga skådespel, ja, de kunde erhålla även ekonomiska förmåner, såsom befrielse från skatt. Det var något mycket eftertraktat att bliva segrare. Konkurrensen var oerhört hård, och vi förstå, att mycken träning fordrades för att kunna vara med och för att vinna. Och med träningen följde försakelse: av bekvämlighet, av vällevnad. Det gällde att anstränga sig till det yttersta. En deltagare måste vara målmedveten och övervinna alla hinder. På idrottsmännen i våra dagar ställas samma krav. Idrotten har en väldig uppgift och betydelse i våra dagars ungdomsvärld. Den stärker kroppslivet och kan på flera sätt fostra deltagarna. Våra myndigheter synas mer och mer inse detta och lämna den mycket stöd, åtminstone gäller detta städer och större samhällen. Även på landsbygden har idrotten numera vunnit insteg. Även om den ur folkhälsosynpunkt icke kan ha samma uppgift och betydelse på landet som i staden, bör den dock även här kunna uträtta mycket för fysisk fostran och spänst samt där den står under ansvarskännande ledning verka fostrande, samlande och sammanhållande och ge en god lösning på fritids- och förströelseproblemet. I varje förening beror det på andan, som härskar. Då jag inbjudits att tala vid detta tillfälle, skulle jag vilja säga några ord om Kyrkan och idrotten. Förhållandet mellan kyrkan och idrotten behöver ej vara spänning och strid, i varje fall icke annan spänning än mellan en människa och hennes samvete. Kyrkan skall vara och bör än mer bliva hela folklivets och därmed även idrottens samvete, ett vaket, ansvarskännande, bjudande, rannsakande, men ock uppmuntrande samvete. Kyrkan står som representant för heliga och oförgängliga andliga värden, den är Guds röst till människorna. Och vi måste om vi vilja föra ett människovärdigt liv och utvecklas till sanna människor hava vördnad och respekt för det heliga, för Gud. Kyrkan vill främja det andliga livet, karaktärens, personlighetslivets utveckling. Detta behöver icke innebära någon motsättning till idrotten. Både kyrkan och idrotten måste besinna, att människan består av både kropp och själ. Kyrkan skall ej ensidigt tänka blott på det andliga livet, idrotten på det kroppsliga. Som kristna tacka vi Gud för både kroppens och själens krafter. Luther säger: "Gud har givit mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen... för vilket allt jag är pliktig att tacka och lova, lyda och tjäna honom." Detta är förvisso sant. Vi ha att vårda vår kropp och dess krafter och vår själ och dess krafter dyrbara gåvor av

8 Skaparen. I denna utåtriktade tid, då människor i så vida kretsar gripits av en materialistisk livssyn och livsföring, måste kyrkan som ett vaket samvete ropa: Glöm ej din själ! Varje människas uppgift är att fördjupa och förädla sitt inre liv. Själens krafter måste bli så starka, att människan ej ledes hit och dit av kroppsliga drifter eller utifrån kommande frestelser. Hon måste kunna behärska sig själv. Annars går det enligt psalmens ord "Begärens brand tar överhand där Andens liv ej väcker den bryter ut och blir till slut en eld, som aldrig släcker." (Sv. Ps. 292:2) Vad gagnar det, om man vunne aldrig så vackra segrar på idrottsplatsen, men ändå vore en simpel karaktär, en begärelsernas slav. Antingen jag är aktiv idrottsman eller icke, måste jag lära mig självbehärskningens svåra konst. Störst är segern, man vinner över sig själv. Här måste jag sätta in all min vilja och kraft och anstränga mig till det yttersta, ja, öppna min själ för Guds väldiga kraft, som "är mäktig i de svaga". Nog är det en glädje att föra hem segertroféer kanske hela långa rader men större glädje Ievererar dock segern över de onda makterna, som vilja snedvrida och fördärva ens liv. Minnena av våra segrar över det onda bilda en härlig segerkrans. Av vad ovan sagts, följer, att kyrkan och idrotten kunna och böra samarbeta. Och jag är tacksam för det samarbete, som hittills förekommit. Jag tänker på Algutsrums I.F :s hänsyn för de söndagliga gudstjänststiderna och för kyrkans högtidsdagar. Detta är värdefullt. Det skulle ock vara glädjande se Eder, unga vänner, gärna i samlad trupp med fanor i täten, nu och då komma till högmässan. Och gärna skulle Eder präst komma till särskilda idrottsgudstjänster eller korum. Vi kunna och böra ej heller gå förbi det problem, som heter idrotten och nöjeslivet. Det är ej som det bör vara, att idrottsföreningar skola behöva ockra på nöjeslystnaden för att ekonomisera sin verksamhet. Det vore på tiden, att landsbygdens idrott finge mera effektivt understöd av allmänna medel. Då en idrottsförening är festarrangör, bör den besinna sitt stora ansvar för den ordning och anda, som råder på festplatsen. Det är mer än beklagligt, om anmärkningar skulle med fog kunna göras ur ordnings- eller nykterhetssynpunkt. Det ligger ock vikt på att underåriga de under 16 år = icke beredas inträde. De initiativ, Algutsrums I.F. tagit, att lägga in värdefullare avsnitt i festprogrammen, böra fullföljas och utbyggas. Nöjen och förströelser böra skänka god behållning. Därför: fram för en god och givande nöjeskultur! Här kunna de unga själva uträtta mycket. Kyrkan är icke fiende till glädjen men den måste, såsom Guds samvetsröst i vårt folk, mana till värdighet och ansvar. Den vill, att de unga skola kunna se tillbaka på sin ungdomstid med glädje och med ett gott samvetes vittnesbörd. Låt oss minnas: störst äro de segertroféer, som heta en stark karaktär, ett gott och rikt hjärta, ett vaket och rent samvete. De bilda en oförgänglig segerkrans. Kraften, som i allt pulserar, brusar i vårt eget blod. Herre, du som allt regerar, led oss med din Ande god. Tänd den tro, som oss kan bära, låt oss levat; till din ära. Snart förvissnar segerkransen, lämnande åt ålderns daräran, bragden, tävlingsglansen blott som bleknat minne kvar. Segerkransen, som förbliver, Herren Krist allena giver. Ur Sv. Ps. 535: 2, 5 (idrottspsalmen).

9 Algutsrums I. F. kontra Färjestadens G. o. I. F. Fritt ur hjärtat i anledning av ett jubileum. Av Kantor Hjalmar Rockström, Torslunda. Vadan denna ordning i huvudrubriken härovan, tycker kanske någon. Kan inte "en ann' va' lika god som ann? Jo, visst kan en de' och är så även. Men nu ligger ju ; I I ; 1 I i mkt sett "A" före "F". Och en annan sak! Algutsrums har nått den aktningsvärda åldern av 2 decennier och kan i anledning härav fira sitt 20-årsjubileum. Färjestadens GoIF har i skrivande ( ej nått längre än till sin 19 : de födelsedag. När det blir fest skrift till nästa år med redaktion i Färjestaden och om sign. då får tala fritt ur hjärtat" blir "rubrikordningen" omkastad i trots av del "alfabetiska". Algutsrum. och Färjestaden, inklusive Torslunda, ha rent lokalt sett mycket gemensamt: mejeriförening och föreningar av andra slag, kommunalförbund och åtskilligt annat. Finns det inte också en hel del beröringspunkter mellan de båda idrottssammanslutningarna? Jo förvisso! Nog ha de ofta mötts i heta strider, kanske ibland för heta, då de lokalpatriotiska känslorna gett upphov till bildlikt talat "vit-toppiga vågor", ett "hav i uppror" eller något däråt. Ty sådant har hänt, särskilt under den tid, då "barnskorna" inte voro riktigt "uttrampade". Men nu ha ju båda kommit till mogen ålder, och med den följer stadga, ordning och reda. Vad man brukar kalla "Sturm und Drang"- perioden ligger långt bakom, och av det, som bra nära liknar kaos, har blivit något fast och stabilt. Som gammal idrottsvän och med full och hel förståelse för idrottens betydelse har det för sign. varit av intresse att följa denna utveckning genom åren fram mot det bättre. Dock ett par påpekanden! Det första gäller tidsbestämningen för de sommarfester, vilka äro oundgängligen nödvändiga för att debet och kredit ska gå ihop, så länge inte kommun- eller statsbidrag erhållas. Undvik konkurrens! Gör redan under vintern upp en plan i samråd med närliggande förening eller föreningar. Skulle mot förmodan det bli svårt att komma överens, så låt lotten avgöra. Det andra! Det gäller idrottspubliken vid matcher och tävlingar, givetvis inte blott i Algutsrum och Färjestaden utan överallt! Låt kampen på planen eller på löparebanan rycka er med. Heja gärna! Det går nog inte annat, än att starka ord och uttryck komma fram. Men svär inte! Det är vidrigt och idrotten ovärdigt. Man kanske inte tänker så mycket på det. Det medgives att spelets spänning kan verka i. viss mån rent förryckande! Men ändå! Svordomar måste bannlysas från våra idrottsplatser! Och nu har sign. talat fritt ur hjärtat. Fram för sund, god och stärkande idrott! Och Algutsrums IF tillönskas på sin jubileumsdag all framgång i sitt fortsatta arbete. Lägg till de gångna åren andra lika eller än mera utvecklingsrika! God fortsättning gärna i samarbete med Färjestadens GoIF!

10

11

12

13

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig.

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Årg. 24 Ps. 119:105 1/2012 Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik.

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik. "DET VAR SÅ HÄR DET BÖRJADE I SJÖVIK". Ingen av de som var mest aktiva med bildandet av Sjöviks Idrottsförening lever fortfarande. Kanske kan den bakgrund som finns beskriven i början av denna studie ändå

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

Skola utan skolplikt. Barnets utveckling

Skola utan skolplikt. Barnets utveckling Skola utan skolplikt Sammanfattning: Eftersom kunskaper är livsviktiga har utbildningen världen över förstatligats, standardiserats och gjorts obligatorisk. Men eftersom utbildningen är så angelägen för

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Max Stirner : den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning

Max Stirner : den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning Max Stirner : den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning Albert Jensen 1916 Innehåll Stirners filosofi 9 Stirners filosofi måste betraktas som en lära 11 Egoismen 12 Självhävdelse

Läs mer

IF K Lund 1919 2009. 90 år

IF K Lund 1919 2009. 90 år IF K Lund 1919 2009 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Den 16 okt. 1932. Förra söndagen började vi med söndagsskola. Afga hade texten och Gebre Jesus minnesversen. I dag var det omvänt.

Den 16 okt. 1932. Förra söndagen började vi med söndagsskola. Afga hade texten och Gebre Jesus minnesversen. I dag var det omvänt. Lakamte-Krönika 1932- Den 5 febr. anlände vi lyckligen hit till Lakamte. Resan hade tagit 12 dagar. Sedan hölls här konferens. I slutet på månaden voro pastor Nilssons o. fr. Sigrid Berggren, som följt

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 1 Björn Horgby 090414 Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 Den här texten är ett empiriskt kapitel i en kommande bok som handlar om kampen

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer

EN NY BÖRJAN. President James E Faust andre rådgivare i första presidentskapet

EN NY BÖRJAN. President James E Faust andre rådgivare i första presidentskapet EN NY BÖRJAN President James E Faust andre rådgivare i första presidentskapet KUV:s brasafton för Unga vuxna 7 maj 2006 Utah-universitetets religionsinstitut Tack, president Price, för de vänliga orden.

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer