ALGUSTRUMS IDROTTSFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALGUSTRUMS IDROTTSFÖRENING"

Transkript

1 ALGUSTRUMS IDROTTSFÖRENING Jubileumsskrift Hur Algutsrums Idrottsförening kom till och något om föreningens första verksamhetsår.

2 Algutsrums Idrottsförening kom egentligen till 1924, då tre algutsrumspojkar, Arvid Gustafsson, Gustaf Falk och nedskrivaren av dessa rader kommo överens om att resa till Kalmar och inköpa en fotboll. Detta var ju alltid en god början till ett fotbollslag. Och för oss var det en stor händelse. Men att denna inköpta fotboll skulle bli början till det stora idrottsintresse, som sedan dess faktiskt spirat upp i vår lilla socken, det kunde vi "pionjärer" inte ens drömma om då. Som fotbollsplan fingo vi gratis disponera ett gärde, tillhörigt lantbrukare Karl Johansson, St. Hult. Vi började då att träna om kvällarna och på söndagarna. Det stora flertalet spelare hade visserligen inte en aning om fotboll, men intresse fanns och det var ju huvudsaken. Konstituerande sammanträde hölls först 1925, varför Algutsrums Idrottsförening som sådan räknat sin tillblivelse från detta år. Den första styrelsen bestod av undertecknad som ordf., v. ordf. var Arvid Gustafsson, sekr. Bertil Ljungström, numera bosatt i Borgholm, v. sekr. blev Folke Eklund. Den otacksamma uppgiften att ha hand om föreningens obefintliga kassa blev anförtrodd åt min broder Gustaf Falk. Sällan har väl talesättet : "All vår början bliver svår" ägt en sådan giltighet, som i just vårt fall. Hela företaget verkade ibland hopplöst. Särskilt svårt var att övervinna motståndet från de äldres sida. De gamla kunde inte förstå meningen med att springa på en plan efter en boll, när pojkarna så väl behövde vila efter slitet på vardagarna. Föreningens ekonomi var också urusel och utsikterna att förbättra den var heller inte stora. Enda tillgången var medlemmarnas egna insatser. Men på hösten samma år lyckades vi övertala skytteföreningens styrelse att få hyra denna förenings festplats. Festen vi arrangerade lämnade dock klent netto. Det blev regn den kvällen och därmed var hela företaget misslyckat och föreningens ekonomi om möjligt ännu sämre än förut. Skytteföreningen förbarmade sig dock över oss och vi fick hyra deras festplats ännu en gång samma höst. Även denna gång blev det regn, dock inte hela kvällen. Stor var glädjen, när det konstaterades, att festen givit ett litet, men dock netto. Detta var inte så stort, men det räckte i alla fall till att inköpa fotbollskor och strumpor till pojkarna. Byxor och tröjor fick dock spelarna själva hålla sig med, vilket också skedde utan knot, ty intresset var som sagt stort. Och man kan ju förstå att det var en stor dag för föreningen, då laget kunde ställa upp i riktiga fotbollskor och skruda sig i sina nya blåvitrandiga tröjor. Att börja med deltog föreningen inte i någon serie utan de första åren spelades endast vänskapsmatcher. Kalmarlagen blevo de första motståndarna. Särskilt var det då Ängö Gymnastikoch Idrottssällskap, som lärde oss hur en fotboll skulle hanteras. Och vi minnas ännu i denna dag med tacksamhet de bussiga grabbarna i denna kalmarförening kommo vi med i ölandsserien. Nu som först började de verkliga prövningarna för vårt fotbollslag. Resorna företogos med lastbil, där pojkarna fick hänga sig fast på flaket så gott de kunde. Spelarna fingo själva betala för sig dessa resor och dessutom blev det för det mesta tvåsiffriga nederlag. Då gällde det att hålla ihop och det gjorde vi. Så småningom kommo vi underfund med att en fotbollsspelare behöver börja från början och börja i unga år om det skall bli något med fotbollspelet. Föreningen beslöt därför att inköpa bollar åt skolbarnen. Trots många protester från föräldrarnas sida kom så småningom skolfotbollen igång. Det visade sig sedan att detta var den rätta lösningen på problemet att få fram bra spelare. Nu dröjde det heller inte länge förrän Algutsrumslaget kunde börja hävda sig i konkurrensen på fotbollsplanen fick föreningen sin nuvarande festplats. Sedan dess har det varit lättare att finansiera verksamheten. Om föreningens framgångar under senare år skall jag inte orda om här i detta sammanhang, då ju detta förekommer på annat ställe i denna lilla minnesskrift. Men jag är glad över att vårt initiativ fått så god framgång som det verkligen fått. Nils Falk

3 20 år - En milstolpe i utvecklingen för Algutsrums Idrottsförening. Hur Algutsrums Idrottsförening vuxit ut från en obetydlig början till en ganska stor förening med medlemsantal över hundra och där- med numerärt sett blivit en av Ölands största föreningar är ganska imponerande. Men även idrottsligt sett har föreningen vunnit vackra framgångar. Under åren , således i tre år i följd erövrade sålunda föreningens fotbollslag ölandsmästerskapet vann laget dessutom överlägset Ölandsserien och avancerade till div. II av Smålandsserien. Året därpå var det nära att laget vunnit även denna serie. Det slutade då, bortsett från reservlagen på andra plats endast en poäng efter segrarna Gullaboås. Årets seriespel har visserligen ej varit fullt så tillfredsställande, men nederlagen, på ett par undantag när, har varit så knappa att förhoppningar finnas om bättre framgång i nästa års serie. Glädjande är ju också att föreningens reservlag är bra och utsikterna för framtiden när det gäller nyrekryteringen är de allra bästa. När det gäller de goda framgångarna för föreningens fotbollslag särskilt, under spelåret , då föreningen faktiskt slog rekord i serietabellen med ingen förlorad match och målkvoten 92-13, har föreningen mycket att tacka annonschefen i Kalmartidningen Barometern, redaktör Tage Lundgren (Tell), som den sommaren hade sin sommarvistelse på Öland och då osjälviskt tog sig an föreningens fotbollslag och gav det de rätta impulserna till lagspel och träning. Sedan dess har föreningen tyvärr fått klara sig utan tränare. I sommar finns det dock goda utsikter att fotbollspelarna i föreningen åter skall få lära sig spelets mysterier genom en bra tränare. Förhandlingar härom pågår nämligen och kommer säkerligen att leda till resultat. Under de stränga vintrarna i början på det andra världskriget blev skidsporten en idrott även för ölänningar. Främst genom dåvarande styrelseledamoten Uno Anderssons energiska insats blev skidsporten synnerligen populär i Algutsrums I.F. Föreningens skidlöpare kunde också erövra ölandsmästerskapet i lagtävling på skidor två år i följd. Sedan dess har de milda vintrarna satt stopp för fortsatt utövande av denna idrottsgren. Till sorg och saknad för de många ölandsungdomar, som blivit "bitna" av den härliga skidsporten.

4 ALGUTSRUMS IF:s fotbollslag: övre raden från vänster: lagledaren Herbert Fredriksson, Sigvard Karlsson, Bertil Johansson Harry Harmander, Erik Karlsson, Lennart Joelsson, Lennart Karlsson; undre raden från vänster: Lage Karlsson, Karl Didriksson, Sven Sjöström, Artur Nilsson och Göran Karlsson. Friidrotten hade att börja med inte många vänner i Algutsrum. Först så sent som 1940 upptogs denna verksamhetsgren på programmet. Men de kommittéer som hade hand om friidrotten detta och därpå följande år åstadkom dock platt ingenting. Skam till sägandes blev det undertecknad som lyckades höja intresset för friidrotten i Algutsrum. Vid ett besök på Barometern i Kalmar, föreslog jag all Friidrotten hade Barometern skulle ställa sig som medarrangör vid en propagandatävling i Algutsrum. Tidningen, som ju visat sitt stora idrottsintresse genom att ställa sig som medarrangör och prisdonator i så många andra idrottstävlingar, visade sig förstående för idén och i samråd med redaktör Lundgren fick jag tillfälle att skissera upp det tänkta tävlingsförslaget. Vi var dock tveksamma om tävlingen skulle få någon större anslutning. Emellertid fick jag löfte om hjälp ifall det visade sig att åtminstone 5 lag ställde upp i tävlingen. Ja, på det sättet kom den s. k. ölandsstafetten till. Redan första året blev det synnerligen sort intresse för denna tävling. Så mycket folk har väl aldrig skådats på någon idrottsplats på Öland som på Algutsrums Idrottsplats, när startskottet smällde för den första ölandsstafetten. Ja, det var så mycket folk och så många deltagare, att de satte arrangörernas förmåga på de allra största prov. Till råga på allt elände var föreningens hela ordinarie styrelse inkallad till beredskapstjänst just i den vevan, och därför blevo arrangemangen inte heller de bästa. Men tävlingen var dock huvudsaken. Redan i fjol, då andra året ölandsstafetten arrangerades, visade det sig att hemmaföreningen fått vana vid denna sorts tävling och denna gång gick anordningarna bättre i lås. Ja så bra, att idrottskretsens ordförande, folkskollärare Sven Svensson i Mörbylånga, fann sig föranlåten att framföra ett särskilt tack till föreningen för väl genomförda tävlingar. Nu tror vi här i Algutsrum att isen är bruten för denna tävling och redan nu vet vi att deltagarantalet i årets tävling kommer att bli ännu större än i fjol, då likväl nära hundratalet idrottsmän ställde upp på vår idrottsplats vid dessa tävlingar. När facit av ölandsstafetten skall skrivas, måste även frambäras ett tack till kontraktsprosten Einar Svensson i Glömminge. som beredvilligt hållit det korum, som varje år inleder tävlingarna. Ett mycket glädjande faktum är att intresset för den fria idrotten och särskilt för löpning ökat starkt här på Öland sedan Ölandsstafetten kom till. Särskilt i Algutsrum har det visat sig att denna tävling har blivit en sporre till ökad träning. Men ännu är dock allt långt ifrån bra på detta område. Vi saknar i hög grad en yngre ledande kraft, som ville ta sig an denna idrott. Intresse för tävlingar och fri idrott

5 finns i mycket hög grad bland algutsrumsungdomen. Men tyvärr finns det inte någon ledare som har tid att ta sig an dessa ungdomar. Träning och tävlingar blir därför mycket sporadiska och verkar hämmande på utvecklingen av friidrotten. Härvidlag är det mycket svårt att åstadkomma någon förändring åtminstone vad det ser ut nu. Man får endast hoppas att det så småningom skall bli bättre härvidlag. Helt utan framgångar har det dock inte varit då det gällt tävlingar i fri idrott. Vid juniortävlingen i ölandsstafetten belade således föreningen andra plats första året och i fjol fick laget en tredjeplacering. I Ö.M. i terräng belade Algutsrum i juniorklassen platserna 4, 6, 8 och 10 och var därmed bästa förening i sin klass. I år deltog föreningen för första gången i den s.k. telefonmatchen mellan de öländska föreningarna. Algutsrum skar härvidlag inga lagrar precis främst tack vare de svaga resultaten i hopp och kast. En del goda resultat uppnåddes dock individuellt av särskilt Bertil Johansson, Björkelid. Dessutom blev Algutsrum bästa förening på 100 meter där Bertil Johansson blev trea och på 400 meter blev samme man tvåa. Naturligtvis hoppas vi att föreningen trots alla motigheter skall fortsätta att gå framåt även i fri idrott. Särskilt tror jag att vi borde kunna få fram ett bra löpargarde. FRAN ÖLANDSSTAFETTEN 1944 Ovan spränger St. Frös man på sista sträckan, Tage Nilsson, under publikens ovationer målsnöret nio sekunds före andre man. Det segerrika laget som gav St. Frö dess andra inteckning i Barometerns vandringspris.

6 Förutom här ovan omtalade idrottsgrenar bedriver föreningen även gymnastik, bordtennis m. m. Även atletik utövades en vinter men intresset för denna idrottsgren slocknade ganska snart. Dessutom har föreningen även amatörteater på sitt program. För framtiden har Algutsrums Idrottsförening en hel del önskningar. Det som allra mest pockar på omsyn är idrottsplatsen. Förut har idrottsplatsen arrenderats av föreningen, men i år har föreningen lyckats inköpa densamma. Men det är inte nog med detta, att föreningen lyckats bli ägare till idrottsplatsen, den behöver även byggas om. Idrottsplatsen saknar nämligen ordentliga löparbanor. Nu finnas endast gräsbanor, som sannerligen inte uppmuntra till några goda resultat. Men föreningen saknar kapital till denna ombyggnad. Visserligen kan vi kanske få anslag av tipsmedel till detta arbete, men det blir i så fall endast till en viss procent. Till resten saknar föreningen ändå medel. Av kommunen vill föreningen inte begära anslag då kommunens skatter äro tämligen höga förut och då det kan befaras att om idrottsföreningen skulle få anslag även andra föreningar inom socknen skulle komma med liknande krav. Men att en bra idrottsplats i Algutsrum inte bara skulle vara en tillgång för Algutsrums ungdom är säkert. Algutsrum ligger så centralt på mellersta Öland, att även andra socknars ungdom skulle ha nytta av en sådan idrottsplats. Allrahelst om man betänker, att det inte finns en enda idrottsplats på Öland förut, som har ordentliga löparbanor. I andra hand behöver idrottsföreningen en samlingslokal, som möjliggör att inomhusträning och gymnastik kan bedrivas av föreningsmedlemmarna. Kan man genom ett lokalbygge dessutom få tillgång till en bra samlingsplats för socknens ungdom där de under långa höst- och vinterkvällar kunna samlas till studiecirkelmöten, teateraftnar och dylikt, ja, då har man kommit en bra bit på den väg, som borde kallas: ungdomen åt landsbygden. För det målet vill Algutsrums Idrottsförening verka i mån av sina krafter och hoppas givetvis att i dessa sina strävanden få allt stöd såväl av myndigheter som av enskilda. Gustaf B. Lekström. Kyrkan och Idrotten. Tal vid Algutsrums I.F:s Norgefest den 3 februari 1943.

7 Av Kontraktsprosten Einar Svensson Glörnmine - Algnlsrum. "I veten ju, att fastän de som löpa på tävlingsbanan allasammans löpa, så vinner allenast en segerlönen. Löpen såsom denne, för att I mån vinna lönen. Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken; dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi för att vinna en oförgänglig." I Kor. 9:24, 25. Aposteln Paulus, som vuxit upp i staden Tarsus, hämtade ofta sina liknelser och bilder ur stadslivets förhållanden. Bl. a. låter han idrottstävlingarna tjäna som illustrationer till kristliga sanningar. De anförda orden anknyta till de stora istmiska spelen, stora nationella idrottsfester, som vartannat år höllos på istmiska näset det näs, som förbinder halvön Peloponnesos med det grekiska fastlandet. Segervinnarna vid dessa spel hyllades som folkhjältar. Statyer kunde resas till deras ära, skalder besjöngo deras prestationer. De hedrades med de främsta platserna vid gästabud och offentliga skådespel, ja, de kunde erhålla även ekonomiska förmåner, såsom befrielse från skatt. Det var något mycket eftertraktat att bliva segrare. Konkurrensen var oerhört hård, och vi förstå, att mycken träning fordrades för att kunna vara med och för att vinna. Och med träningen följde försakelse: av bekvämlighet, av vällevnad. Det gällde att anstränga sig till det yttersta. En deltagare måste vara målmedveten och övervinna alla hinder. På idrottsmännen i våra dagar ställas samma krav. Idrotten har en väldig uppgift och betydelse i våra dagars ungdomsvärld. Den stärker kroppslivet och kan på flera sätt fostra deltagarna. Våra myndigheter synas mer och mer inse detta och lämna den mycket stöd, åtminstone gäller detta städer och större samhällen. Även på landsbygden har idrotten numera vunnit insteg. Även om den ur folkhälsosynpunkt icke kan ha samma uppgift och betydelse på landet som i staden, bör den dock även här kunna uträtta mycket för fysisk fostran och spänst samt där den står under ansvarskännande ledning verka fostrande, samlande och sammanhållande och ge en god lösning på fritids- och förströelseproblemet. I varje förening beror det på andan, som härskar. Då jag inbjudits att tala vid detta tillfälle, skulle jag vilja säga några ord om Kyrkan och idrotten. Förhållandet mellan kyrkan och idrotten behöver ej vara spänning och strid, i varje fall icke annan spänning än mellan en människa och hennes samvete. Kyrkan skall vara och bör än mer bliva hela folklivets och därmed även idrottens samvete, ett vaket, ansvarskännande, bjudande, rannsakande, men ock uppmuntrande samvete. Kyrkan står som representant för heliga och oförgängliga andliga värden, den är Guds röst till människorna. Och vi måste om vi vilja föra ett människovärdigt liv och utvecklas till sanna människor hava vördnad och respekt för det heliga, för Gud. Kyrkan vill främja det andliga livet, karaktärens, personlighetslivets utveckling. Detta behöver icke innebära någon motsättning till idrotten. Både kyrkan och idrotten måste besinna, att människan består av både kropp och själ. Kyrkan skall ej ensidigt tänka blott på det andliga livet, idrotten på det kroppsliga. Som kristna tacka vi Gud för både kroppens och själens krafter. Luther säger: "Gud har givit mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen... för vilket allt jag är pliktig att tacka och lova, lyda och tjäna honom." Detta är förvisso sant. Vi ha att vårda vår kropp och dess krafter och vår själ och dess krafter dyrbara gåvor av

8 Skaparen. I denna utåtriktade tid, då människor i så vida kretsar gripits av en materialistisk livssyn och livsföring, måste kyrkan som ett vaket samvete ropa: Glöm ej din själ! Varje människas uppgift är att fördjupa och förädla sitt inre liv. Själens krafter måste bli så starka, att människan ej ledes hit och dit av kroppsliga drifter eller utifrån kommande frestelser. Hon måste kunna behärska sig själv. Annars går det enligt psalmens ord "Begärens brand tar överhand där Andens liv ej väcker den bryter ut och blir till slut en eld, som aldrig släcker." (Sv. Ps. 292:2) Vad gagnar det, om man vunne aldrig så vackra segrar på idrottsplatsen, men ändå vore en simpel karaktär, en begärelsernas slav. Antingen jag är aktiv idrottsman eller icke, måste jag lära mig självbehärskningens svåra konst. Störst är segern, man vinner över sig själv. Här måste jag sätta in all min vilja och kraft och anstränga mig till det yttersta, ja, öppna min själ för Guds väldiga kraft, som "är mäktig i de svaga". Nog är det en glädje att föra hem segertroféer kanske hela långa rader men större glädje Ievererar dock segern över de onda makterna, som vilja snedvrida och fördärva ens liv. Minnena av våra segrar över det onda bilda en härlig segerkrans. Av vad ovan sagts, följer, att kyrkan och idrotten kunna och böra samarbeta. Och jag är tacksam för det samarbete, som hittills förekommit. Jag tänker på Algutsrums I.F :s hänsyn för de söndagliga gudstjänststiderna och för kyrkans högtidsdagar. Detta är värdefullt. Det skulle ock vara glädjande se Eder, unga vänner, gärna i samlad trupp med fanor i täten, nu och då komma till högmässan. Och gärna skulle Eder präst komma till särskilda idrottsgudstjänster eller korum. Vi kunna och böra ej heller gå förbi det problem, som heter idrotten och nöjeslivet. Det är ej som det bör vara, att idrottsföreningar skola behöva ockra på nöjeslystnaden för att ekonomisera sin verksamhet. Det vore på tiden, att landsbygdens idrott finge mera effektivt understöd av allmänna medel. Då en idrottsförening är festarrangör, bör den besinna sitt stora ansvar för den ordning och anda, som råder på festplatsen. Det är mer än beklagligt, om anmärkningar skulle med fog kunna göras ur ordnings- eller nykterhetssynpunkt. Det ligger ock vikt på att underåriga de under 16 år = icke beredas inträde. De initiativ, Algutsrums I.F. tagit, att lägga in värdefullare avsnitt i festprogrammen, böra fullföljas och utbyggas. Nöjen och förströelser böra skänka god behållning. Därför: fram för en god och givande nöjeskultur! Här kunna de unga själva uträtta mycket. Kyrkan är icke fiende till glädjen men den måste, såsom Guds samvetsröst i vårt folk, mana till värdighet och ansvar. Den vill, att de unga skola kunna se tillbaka på sin ungdomstid med glädje och med ett gott samvetes vittnesbörd. Låt oss minnas: störst äro de segertroféer, som heta en stark karaktär, ett gott och rikt hjärta, ett vaket och rent samvete. De bilda en oförgänglig segerkrans. Kraften, som i allt pulserar, brusar i vårt eget blod. Herre, du som allt regerar, led oss med din Ande god. Tänd den tro, som oss kan bära, låt oss levat; till din ära. Snart förvissnar segerkransen, lämnande åt ålderns daräran, bragden, tävlingsglansen blott som bleknat minne kvar. Segerkransen, som förbliver, Herren Krist allena giver. Ur Sv. Ps. 535: 2, 5 (idrottspsalmen).

9 Algutsrums I. F. kontra Färjestadens G. o. I. F. Fritt ur hjärtat i anledning av ett jubileum. Av Kantor Hjalmar Rockström, Torslunda. Vadan denna ordning i huvudrubriken härovan, tycker kanske någon. Kan inte "en ann' va' lika god som ann? Jo, visst kan en de' och är så även. Men nu ligger ju ; I I ; 1 I i mkt sett "A" före "F". Och en annan sak! Algutsrums har nått den aktningsvärda åldern av 2 decennier och kan i anledning härav fira sitt 20-årsjubileum. Färjestadens GoIF har i skrivande ( ej nått längre än till sin 19 : de födelsedag. När det blir fest skrift till nästa år med redaktion i Färjestaden och om sign. då får tala fritt ur hjärtat" blir "rubrikordningen" omkastad i trots av del "alfabetiska". Algutsrum. och Färjestaden, inklusive Torslunda, ha rent lokalt sett mycket gemensamt: mejeriförening och föreningar av andra slag, kommunalförbund och åtskilligt annat. Finns det inte också en hel del beröringspunkter mellan de båda idrottssammanslutningarna? Jo förvisso! Nog ha de ofta mötts i heta strider, kanske ibland för heta, då de lokalpatriotiska känslorna gett upphov till bildlikt talat "vit-toppiga vågor", ett "hav i uppror" eller något däråt. Ty sådant har hänt, särskilt under den tid, då "barnskorna" inte voro riktigt "uttrampade". Men nu ha ju båda kommit till mogen ålder, och med den följer stadga, ordning och reda. Vad man brukar kalla "Sturm und Drang"- perioden ligger långt bakom, och av det, som bra nära liknar kaos, har blivit något fast och stabilt. Som gammal idrottsvän och med full och hel förståelse för idrottens betydelse har det för sign. varit av intresse att följa denna utveckning genom åren fram mot det bättre. Dock ett par påpekanden! Det första gäller tidsbestämningen för de sommarfester, vilka äro oundgängligen nödvändiga för att debet och kredit ska gå ihop, så länge inte kommun- eller statsbidrag erhållas. Undvik konkurrens! Gör redan under vintern upp en plan i samråd med närliggande förening eller föreningar. Skulle mot förmodan det bli svårt att komma överens, så låt lotten avgöra. Det andra! Det gäller idrottspubliken vid matcher och tävlingar, givetvis inte blott i Algutsrum och Färjestaden utan överallt! Låt kampen på planen eller på löparebanan rycka er med. Heja gärna! Det går nog inte annat, än att starka ord och uttryck komma fram. Men svär inte! Det är vidrigt och idrotten ovärdigt. Man kanske inte tänker så mycket på det. Det medgives att spelets spänning kan verka i. viss mån rent förryckande! Men ändå! Svordomar måste bannlysas från våra idrottsplatser! Och nu har sign. talat fritt ur hjärtat. Fram för sund, god och stärkande idrott! Och Algutsrums IF tillönskas på sin jubileumsdag all framgång i sitt fortsatta arbete. Lägg till de gångna åren andra lika eller än mera utvecklingsrika! God fortsättning gärna i samarbete med Färjestadens GoIF!

10

11

12

13

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson 1931 Ernst Rosenberg Seel Johansson Klubben bildas 15 mars 1931 En fotboll och fotbollströjor inköps En hoppställning, en diskus, ett spjut och en kula inköps Inköp av ett dussin bandyklubbor Årsfest Årsavgiften

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

SKÅ IDROTTSKLUBB. och Bygdegård

SKÅ IDROTTSKLUBB. och Bygdegård SKÅ IDROTTSKLUBB och Bygdegård FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2012 Inledning Under 2011 har stor kraft ägnats åt att ta ett samlat grepp om klubbens ekonomi. Detta arbete har nu slutförts och samtliga sektioners

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel!

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Onsdagen den 28 oktober spelades ett antal finaler och semifinaler i STV Classic 2014. Här några foton med förklarande text. OBS! Matchresultat från onsdagens

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

SIMNINGENS UTVECKLING PÅ GOTLAND

SIMNINGENS UTVECKLING PÅ GOTLAND SIMNINGENS UTVECKLING PÅ GOTLAND (GI årsberättelse 37/38) Simidrott inom distriktet utövas i nämnvärd grad endast av Visby Simsällskap och Slite IF. Dessa föreningar ha simverksamheten om hand och ha anordnat

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare

BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare Madelene Brandin Ordförande i Burseryds IF sedan 2007 BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare Burseryds IF Föreningen är känd för det ideella engagemanget. Den så kallade BIF-känslan! Tillbakablick Det

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska Mental träning - Att lära sig tänka och önska Tänkandet är den ratt med vilken individen styr sitt eget ödes kurs Martinus i Logik Människorna kan inte handla riktigt i den fysiska världen förrän de lärt

Läs mer

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16 1 DE Hockey Stocksunds IF Säsongen 2005-2006, BJ och U16 2 Ishockey i Danderyd Sedan mitten på 1940-talet har det spelats ishockey i Danderyd. Först ut på isen var Enebybergs IF, tätt följd av Danderyds

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 ÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 Ordlista luciafirande tinning isolerad dagen efter - symptom alkoholvanor avvänjningskur deltidsjobb hjälpåtgärder socialtjänstlagen familjerådgivningsbyrå

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Det skitigaste, jobbigaste och roligaste lopp du kan tänka dig. SNABBINFO

Det skitigaste, jobbigaste och roligaste lopp du kan tänka dig. SNABBINFO LOPP PÅ ÖLAND 9 MAJ 2015 Det skitigaste, jobbigaste och roligaste lopp du kan tänka dig. Sträckor: Lilla Tjurruset 1,5 km start 15.00. Stora Tjurruset 5 km start 16.00. Anmälan: Sätt in 60 kr för lilla

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer