ALGUSTRUMS IDROTTSFÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALGUSTRUMS IDROTTSFÖRENING"

Transkript

1 ALGUSTRUMS IDROTTSFÖRENING Jubileumsskrift Hur Algutsrums Idrottsförening kom till och något om föreningens första verksamhetsår.

2 Algutsrums Idrottsförening kom egentligen till 1924, då tre algutsrumspojkar, Arvid Gustafsson, Gustaf Falk och nedskrivaren av dessa rader kommo överens om att resa till Kalmar och inköpa en fotboll. Detta var ju alltid en god början till ett fotbollslag. Och för oss var det en stor händelse. Men att denna inköpta fotboll skulle bli början till det stora idrottsintresse, som sedan dess faktiskt spirat upp i vår lilla socken, det kunde vi "pionjärer" inte ens drömma om då. Som fotbollsplan fingo vi gratis disponera ett gärde, tillhörigt lantbrukare Karl Johansson, St. Hult. Vi började då att träna om kvällarna och på söndagarna. Det stora flertalet spelare hade visserligen inte en aning om fotboll, men intresse fanns och det var ju huvudsaken. Konstituerande sammanträde hölls först 1925, varför Algutsrums Idrottsförening som sådan räknat sin tillblivelse från detta år. Den första styrelsen bestod av undertecknad som ordf., v. ordf. var Arvid Gustafsson, sekr. Bertil Ljungström, numera bosatt i Borgholm, v. sekr. blev Folke Eklund. Den otacksamma uppgiften att ha hand om föreningens obefintliga kassa blev anförtrodd åt min broder Gustaf Falk. Sällan har väl talesättet : "All vår början bliver svår" ägt en sådan giltighet, som i just vårt fall. Hela företaget verkade ibland hopplöst. Särskilt svårt var att övervinna motståndet från de äldres sida. De gamla kunde inte förstå meningen med att springa på en plan efter en boll, när pojkarna så väl behövde vila efter slitet på vardagarna. Föreningens ekonomi var också urusel och utsikterna att förbättra den var heller inte stora. Enda tillgången var medlemmarnas egna insatser. Men på hösten samma år lyckades vi övertala skytteföreningens styrelse att få hyra denna förenings festplats. Festen vi arrangerade lämnade dock klent netto. Det blev regn den kvällen och därmed var hela företaget misslyckat och föreningens ekonomi om möjligt ännu sämre än förut. Skytteföreningen förbarmade sig dock över oss och vi fick hyra deras festplats ännu en gång samma höst. Även denna gång blev det regn, dock inte hela kvällen. Stor var glädjen, när det konstaterades, att festen givit ett litet, men dock netto. Detta var inte så stort, men det räckte i alla fall till att inköpa fotbollskor och strumpor till pojkarna. Byxor och tröjor fick dock spelarna själva hålla sig med, vilket också skedde utan knot, ty intresset var som sagt stort. Och man kan ju förstå att det var en stor dag för föreningen, då laget kunde ställa upp i riktiga fotbollskor och skruda sig i sina nya blåvitrandiga tröjor. Att börja med deltog föreningen inte i någon serie utan de första åren spelades endast vänskapsmatcher. Kalmarlagen blevo de första motståndarna. Särskilt var det då Ängö Gymnastikoch Idrottssällskap, som lärde oss hur en fotboll skulle hanteras. Och vi minnas ännu i denna dag med tacksamhet de bussiga grabbarna i denna kalmarförening kommo vi med i ölandsserien. Nu som först började de verkliga prövningarna för vårt fotbollslag. Resorna företogos med lastbil, där pojkarna fick hänga sig fast på flaket så gott de kunde. Spelarna fingo själva betala för sig dessa resor och dessutom blev det för det mesta tvåsiffriga nederlag. Då gällde det att hålla ihop och det gjorde vi. Så småningom kommo vi underfund med att en fotbollsspelare behöver börja från början och börja i unga år om det skall bli något med fotbollspelet. Föreningen beslöt därför att inköpa bollar åt skolbarnen. Trots många protester från föräldrarnas sida kom så småningom skolfotbollen igång. Det visade sig sedan att detta var den rätta lösningen på problemet att få fram bra spelare. Nu dröjde det heller inte länge förrän Algutsrumslaget kunde börja hävda sig i konkurrensen på fotbollsplanen fick föreningen sin nuvarande festplats. Sedan dess har det varit lättare att finansiera verksamheten. Om föreningens framgångar under senare år skall jag inte orda om här i detta sammanhang, då ju detta förekommer på annat ställe i denna lilla minnesskrift. Men jag är glad över att vårt initiativ fått så god framgång som det verkligen fått. Nils Falk

3 20 år - En milstolpe i utvecklingen för Algutsrums Idrottsförening. Hur Algutsrums Idrottsförening vuxit ut från en obetydlig början till en ganska stor förening med medlemsantal över hundra och där- med numerärt sett blivit en av Ölands största föreningar är ganska imponerande. Men även idrottsligt sett har föreningen vunnit vackra framgångar. Under åren , således i tre år i följd erövrade sålunda föreningens fotbollslag ölandsmästerskapet vann laget dessutom överlägset Ölandsserien och avancerade till div. II av Smålandsserien. Året därpå var det nära att laget vunnit även denna serie. Det slutade då, bortsett från reservlagen på andra plats endast en poäng efter segrarna Gullaboås. Årets seriespel har visserligen ej varit fullt så tillfredsställande, men nederlagen, på ett par undantag när, har varit så knappa att förhoppningar finnas om bättre framgång i nästa års serie. Glädjande är ju också att föreningens reservlag är bra och utsikterna för framtiden när det gäller nyrekryteringen är de allra bästa. När det gäller de goda framgångarna för föreningens fotbollslag särskilt, under spelåret , då föreningen faktiskt slog rekord i serietabellen med ingen förlorad match och målkvoten 92-13, har föreningen mycket att tacka annonschefen i Kalmartidningen Barometern, redaktör Tage Lundgren (Tell), som den sommaren hade sin sommarvistelse på Öland och då osjälviskt tog sig an föreningens fotbollslag och gav det de rätta impulserna till lagspel och träning. Sedan dess har föreningen tyvärr fått klara sig utan tränare. I sommar finns det dock goda utsikter att fotbollspelarna i föreningen åter skall få lära sig spelets mysterier genom en bra tränare. Förhandlingar härom pågår nämligen och kommer säkerligen att leda till resultat. Under de stränga vintrarna i början på det andra världskriget blev skidsporten en idrott även för ölänningar. Främst genom dåvarande styrelseledamoten Uno Anderssons energiska insats blev skidsporten synnerligen populär i Algutsrums I.F. Föreningens skidlöpare kunde också erövra ölandsmästerskapet i lagtävling på skidor två år i följd. Sedan dess har de milda vintrarna satt stopp för fortsatt utövande av denna idrottsgren. Till sorg och saknad för de många ölandsungdomar, som blivit "bitna" av den härliga skidsporten.

4 ALGUTSRUMS IF:s fotbollslag: övre raden från vänster: lagledaren Herbert Fredriksson, Sigvard Karlsson, Bertil Johansson Harry Harmander, Erik Karlsson, Lennart Joelsson, Lennart Karlsson; undre raden från vänster: Lage Karlsson, Karl Didriksson, Sven Sjöström, Artur Nilsson och Göran Karlsson. Friidrotten hade att börja med inte många vänner i Algutsrum. Först så sent som 1940 upptogs denna verksamhetsgren på programmet. Men de kommittéer som hade hand om friidrotten detta och därpå följande år åstadkom dock platt ingenting. Skam till sägandes blev det undertecknad som lyckades höja intresset för friidrotten i Algutsrum. Vid ett besök på Barometern i Kalmar, föreslog jag all Friidrotten hade Barometern skulle ställa sig som medarrangör vid en propagandatävling i Algutsrum. Tidningen, som ju visat sitt stora idrottsintresse genom att ställa sig som medarrangör och prisdonator i så många andra idrottstävlingar, visade sig förstående för idén och i samråd med redaktör Lundgren fick jag tillfälle att skissera upp det tänkta tävlingsförslaget. Vi var dock tveksamma om tävlingen skulle få någon större anslutning. Emellertid fick jag löfte om hjälp ifall det visade sig att åtminstone 5 lag ställde upp i tävlingen. Ja, på det sättet kom den s. k. ölandsstafetten till. Redan första året blev det synnerligen sort intresse för denna tävling. Så mycket folk har väl aldrig skådats på någon idrottsplats på Öland som på Algutsrums Idrottsplats, när startskottet smällde för den första ölandsstafetten. Ja, det var så mycket folk och så många deltagare, att de satte arrangörernas förmåga på de allra största prov. Till råga på allt elände var föreningens hela ordinarie styrelse inkallad till beredskapstjänst just i den vevan, och därför blevo arrangemangen inte heller de bästa. Men tävlingen var dock huvudsaken. Redan i fjol, då andra året ölandsstafetten arrangerades, visade det sig att hemmaföreningen fått vana vid denna sorts tävling och denna gång gick anordningarna bättre i lås. Ja så bra, att idrottskretsens ordförande, folkskollärare Sven Svensson i Mörbylånga, fann sig föranlåten att framföra ett särskilt tack till föreningen för väl genomförda tävlingar. Nu tror vi här i Algutsrum att isen är bruten för denna tävling och redan nu vet vi att deltagarantalet i årets tävling kommer att bli ännu större än i fjol, då likväl nära hundratalet idrottsmän ställde upp på vår idrottsplats vid dessa tävlingar. När facit av ölandsstafetten skall skrivas, måste även frambäras ett tack till kontraktsprosten Einar Svensson i Glömminge. som beredvilligt hållit det korum, som varje år inleder tävlingarna. Ett mycket glädjande faktum är att intresset för den fria idrotten och särskilt för löpning ökat starkt här på Öland sedan Ölandsstafetten kom till. Särskilt i Algutsrum har det visat sig att denna tävling har blivit en sporre till ökad träning. Men ännu är dock allt långt ifrån bra på detta område. Vi saknar i hög grad en yngre ledande kraft, som ville ta sig an denna idrott. Intresse för tävlingar och fri idrott

5 finns i mycket hög grad bland algutsrumsungdomen. Men tyvärr finns det inte någon ledare som har tid att ta sig an dessa ungdomar. Träning och tävlingar blir därför mycket sporadiska och verkar hämmande på utvecklingen av friidrotten. Härvidlag är det mycket svårt att åstadkomma någon förändring åtminstone vad det ser ut nu. Man får endast hoppas att det så småningom skall bli bättre härvidlag. Helt utan framgångar har det dock inte varit då det gällt tävlingar i fri idrott. Vid juniortävlingen i ölandsstafetten belade således föreningen andra plats första året och i fjol fick laget en tredjeplacering. I Ö.M. i terräng belade Algutsrum i juniorklassen platserna 4, 6, 8 och 10 och var därmed bästa förening i sin klass. I år deltog föreningen för första gången i den s.k. telefonmatchen mellan de öländska föreningarna. Algutsrum skar härvidlag inga lagrar precis främst tack vare de svaga resultaten i hopp och kast. En del goda resultat uppnåddes dock individuellt av särskilt Bertil Johansson, Björkelid. Dessutom blev Algutsrum bästa förening på 100 meter där Bertil Johansson blev trea och på 400 meter blev samme man tvåa. Naturligtvis hoppas vi att föreningen trots alla motigheter skall fortsätta att gå framåt även i fri idrott. Särskilt tror jag att vi borde kunna få fram ett bra löpargarde. FRAN ÖLANDSSTAFETTEN 1944 Ovan spränger St. Frös man på sista sträckan, Tage Nilsson, under publikens ovationer målsnöret nio sekunds före andre man. Det segerrika laget som gav St. Frö dess andra inteckning i Barometerns vandringspris.

6 Förutom här ovan omtalade idrottsgrenar bedriver föreningen även gymnastik, bordtennis m. m. Även atletik utövades en vinter men intresset för denna idrottsgren slocknade ganska snart. Dessutom har föreningen även amatörteater på sitt program. För framtiden har Algutsrums Idrottsförening en hel del önskningar. Det som allra mest pockar på omsyn är idrottsplatsen. Förut har idrottsplatsen arrenderats av föreningen, men i år har föreningen lyckats inköpa densamma. Men det är inte nog med detta, att föreningen lyckats bli ägare till idrottsplatsen, den behöver även byggas om. Idrottsplatsen saknar nämligen ordentliga löparbanor. Nu finnas endast gräsbanor, som sannerligen inte uppmuntra till några goda resultat. Men föreningen saknar kapital till denna ombyggnad. Visserligen kan vi kanske få anslag av tipsmedel till detta arbete, men det blir i så fall endast till en viss procent. Till resten saknar föreningen ändå medel. Av kommunen vill föreningen inte begära anslag då kommunens skatter äro tämligen höga förut och då det kan befaras att om idrottsföreningen skulle få anslag även andra föreningar inom socknen skulle komma med liknande krav. Men att en bra idrottsplats i Algutsrum inte bara skulle vara en tillgång för Algutsrums ungdom är säkert. Algutsrum ligger så centralt på mellersta Öland, att även andra socknars ungdom skulle ha nytta av en sådan idrottsplats. Allrahelst om man betänker, att det inte finns en enda idrottsplats på Öland förut, som har ordentliga löparbanor. I andra hand behöver idrottsföreningen en samlingslokal, som möjliggör att inomhusträning och gymnastik kan bedrivas av föreningsmedlemmarna. Kan man genom ett lokalbygge dessutom få tillgång till en bra samlingsplats för socknens ungdom där de under långa höst- och vinterkvällar kunna samlas till studiecirkelmöten, teateraftnar och dylikt, ja, då har man kommit en bra bit på den väg, som borde kallas: ungdomen åt landsbygden. För det målet vill Algutsrums Idrottsförening verka i mån av sina krafter och hoppas givetvis att i dessa sina strävanden få allt stöd såväl av myndigheter som av enskilda. Gustaf B. Lekström. Kyrkan och Idrotten. Tal vid Algutsrums I.F:s Norgefest den 3 februari 1943.

7 Av Kontraktsprosten Einar Svensson Glörnmine - Algnlsrum. "I veten ju, att fastän de som löpa på tävlingsbanan allasammans löpa, så vinner allenast en segerlönen. Löpen såsom denne, för att I mån vinna lönen. Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken; dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi för att vinna en oförgänglig." I Kor. 9:24, 25. Aposteln Paulus, som vuxit upp i staden Tarsus, hämtade ofta sina liknelser och bilder ur stadslivets förhållanden. Bl. a. låter han idrottstävlingarna tjäna som illustrationer till kristliga sanningar. De anförda orden anknyta till de stora istmiska spelen, stora nationella idrottsfester, som vartannat år höllos på istmiska näset det näs, som förbinder halvön Peloponnesos med det grekiska fastlandet. Segervinnarna vid dessa spel hyllades som folkhjältar. Statyer kunde resas till deras ära, skalder besjöngo deras prestationer. De hedrades med de främsta platserna vid gästabud och offentliga skådespel, ja, de kunde erhålla även ekonomiska förmåner, såsom befrielse från skatt. Det var något mycket eftertraktat att bliva segrare. Konkurrensen var oerhört hård, och vi förstå, att mycken träning fordrades för att kunna vara med och för att vinna. Och med träningen följde försakelse: av bekvämlighet, av vällevnad. Det gällde att anstränga sig till det yttersta. En deltagare måste vara målmedveten och övervinna alla hinder. På idrottsmännen i våra dagar ställas samma krav. Idrotten har en väldig uppgift och betydelse i våra dagars ungdomsvärld. Den stärker kroppslivet och kan på flera sätt fostra deltagarna. Våra myndigheter synas mer och mer inse detta och lämna den mycket stöd, åtminstone gäller detta städer och större samhällen. Även på landsbygden har idrotten numera vunnit insteg. Även om den ur folkhälsosynpunkt icke kan ha samma uppgift och betydelse på landet som i staden, bör den dock även här kunna uträtta mycket för fysisk fostran och spänst samt där den står under ansvarskännande ledning verka fostrande, samlande och sammanhållande och ge en god lösning på fritids- och förströelseproblemet. I varje förening beror det på andan, som härskar. Då jag inbjudits att tala vid detta tillfälle, skulle jag vilja säga några ord om Kyrkan och idrotten. Förhållandet mellan kyrkan och idrotten behöver ej vara spänning och strid, i varje fall icke annan spänning än mellan en människa och hennes samvete. Kyrkan skall vara och bör än mer bliva hela folklivets och därmed även idrottens samvete, ett vaket, ansvarskännande, bjudande, rannsakande, men ock uppmuntrande samvete. Kyrkan står som representant för heliga och oförgängliga andliga värden, den är Guds röst till människorna. Och vi måste om vi vilja föra ett människovärdigt liv och utvecklas till sanna människor hava vördnad och respekt för det heliga, för Gud. Kyrkan vill främja det andliga livet, karaktärens, personlighetslivets utveckling. Detta behöver icke innebära någon motsättning till idrotten. Både kyrkan och idrotten måste besinna, att människan består av både kropp och själ. Kyrkan skall ej ensidigt tänka blott på det andliga livet, idrotten på det kroppsliga. Som kristna tacka vi Gud för både kroppens och själens krafter. Luther säger: "Gud har givit mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen... för vilket allt jag är pliktig att tacka och lova, lyda och tjäna honom." Detta är förvisso sant. Vi ha att vårda vår kropp och dess krafter och vår själ och dess krafter dyrbara gåvor av

8 Skaparen. I denna utåtriktade tid, då människor i så vida kretsar gripits av en materialistisk livssyn och livsföring, måste kyrkan som ett vaket samvete ropa: Glöm ej din själ! Varje människas uppgift är att fördjupa och förädla sitt inre liv. Själens krafter måste bli så starka, att människan ej ledes hit och dit av kroppsliga drifter eller utifrån kommande frestelser. Hon måste kunna behärska sig själv. Annars går det enligt psalmens ord "Begärens brand tar överhand där Andens liv ej väcker den bryter ut och blir till slut en eld, som aldrig släcker." (Sv. Ps. 292:2) Vad gagnar det, om man vunne aldrig så vackra segrar på idrottsplatsen, men ändå vore en simpel karaktär, en begärelsernas slav. Antingen jag är aktiv idrottsman eller icke, måste jag lära mig självbehärskningens svåra konst. Störst är segern, man vinner över sig själv. Här måste jag sätta in all min vilja och kraft och anstränga mig till det yttersta, ja, öppna min själ för Guds väldiga kraft, som "är mäktig i de svaga". Nog är det en glädje att föra hem segertroféer kanske hela långa rader men större glädje Ievererar dock segern över de onda makterna, som vilja snedvrida och fördärva ens liv. Minnena av våra segrar över det onda bilda en härlig segerkrans. Av vad ovan sagts, följer, att kyrkan och idrotten kunna och böra samarbeta. Och jag är tacksam för det samarbete, som hittills förekommit. Jag tänker på Algutsrums I.F :s hänsyn för de söndagliga gudstjänststiderna och för kyrkans högtidsdagar. Detta är värdefullt. Det skulle ock vara glädjande se Eder, unga vänner, gärna i samlad trupp med fanor i täten, nu och då komma till högmässan. Och gärna skulle Eder präst komma till särskilda idrottsgudstjänster eller korum. Vi kunna och böra ej heller gå förbi det problem, som heter idrotten och nöjeslivet. Det är ej som det bör vara, att idrottsföreningar skola behöva ockra på nöjeslystnaden för att ekonomisera sin verksamhet. Det vore på tiden, att landsbygdens idrott finge mera effektivt understöd av allmänna medel. Då en idrottsförening är festarrangör, bör den besinna sitt stora ansvar för den ordning och anda, som råder på festplatsen. Det är mer än beklagligt, om anmärkningar skulle med fog kunna göras ur ordnings- eller nykterhetssynpunkt. Det ligger ock vikt på att underåriga de under 16 år = icke beredas inträde. De initiativ, Algutsrums I.F. tagit, att lägga in värdefullare avsnitt i festprogrammen, böra fullföljas och utbyggas. Nöjen och förströelser böra skänka god behållning. Därför: fram för en god och givande nöjeskultur! Här kunna de unga själva uträtta mycket. Kyrkan är icke fiende till glädjen men den måste, såsom Guds samvetsröst i vårt folk, mana till värdighet och ansvar. Den vill, att de unga skola kunna se tillbaka på sin ungdomstid med glädje och med ett gott samvetes vittnesbörd. Låt oss minnas: störst äro de segertroféer, som heta en stark karaktär, ett gott och rikt hjärta, ett vaket och rent samvete. De bilda en oförgänglig segerkrans. Kraften, som i allt pulserar, brusar i vårt eget blod. Herre, du som allt regerar, led oss med din Ande god. Tänd den tro, som oss kan bära, låt oss levat; till din ära. Snart förvissnar segerkransen, lämnande åt ålderns daräran, bragden, tävlingsglansen blott som bleknat minne kvar. Segerkransen, som förbliver, Herren Krist allena giver. Ur Sv. Ps. 535: 2, 5 (idrottspsalmen).

9 Algutsrums I. F. kontra Färjestadens G. o. I. F. Fritt ur hjärtat i anledning av ett jubileum. Av Kantor Hjalmar Rockström, Torslunda. Vadan denna ordning i huvudrubriken härovan, tycker kanske någon. Kan inte "en ann' va' lika god som ann? Jo, visst kan en de' och är så även. Men nu ligger ju ; I I ; 1 I i mkt sett "A" före "F". Och en annan sak! Algutsrums har nått den aktningsvärda åldern av 2 decennier och kan i anledning härav fira sitt 20-årsjubileum. Färjestadens GoIF har i skrivande ( ej nått längre än till sin 19 : de födelsedag. När det blir fest skrift till nästa år med redaktion i Färjestaden och om sign. då får tala fritt ur hjärtat" blir "rubrikordningen" omkastad i trots av del "alfabetiska". Algutsrum. och Färjestaden, inklusive Torslunda, ha rent lokalt sett mycket gemensamt: mejeriförening och föreningar av andra slag, kommunalförbund och åtskilligt annat. Finns det inte också en hel del beröringspunkter mellan de båda idrottssammanslutningarna? Jo förvisso! Nog ha de ofta mötts i heta strider, kanske ibland för heta, då de lokalpatriotiska känslorna gett upphov till bildlikt talat "vit-toppiga vågor", ett "hav i uppror" eller något däråt. Ty sådant har hänt, särskilt under den tid, då "barnskorna" inte voro riktigt "uttrampade". Men nu ha ju båda kommit till mogen ålder, och med den följer stadga, ordning och reda. Vad man brukar kalla "Sturm und Drang"- perioden ligger långt bakom, och av det, som bra nära liknar kaos, har blivit något fast och stabilt. Som gammal idrottsvän och med full och hel förståelse för idrottens betydelse har det för sign. varit av intresse att följa denna utveckning genom åren fram mot det bättre. Dock ett par påpekanden! Det första gäller tidsbestämningen för de sommarfester, vilka äro oundgängligen nödvändiga för att debet och kredit ska gå ihop, så länge inte kommun- eller statsbidrag erhållas. Undvik konkurrens! Gör redan under vintern upp en plan i samråd med närliggande förening eller föreningar. Skulle mot förmodan det bli svårt att komma överens, så låt lotten avgöra. Det andra! Det gäller idrottspubliken vid matcher och tävlingar, givetvis inte blott i Algutsrum och Färjestaden utan överallt! Låt kampen på planen eller på löparebanan rycka er med. Heja gärna! Det går nog inte annat, än att starka ord och uttryck komma fram. Men svär inte! Det är vidrigt och idrotten ovärdigt. Man kanske inte tänker så mycket på det. Det medgives att spelets spänning kan verka i. viss mån rent förryckande! Men ändå! Svordomar måste bannlysas från våra idrottsplatser! Och nu har sign. talat fritt ur hjärtat. Fram för sund, god och stärkande idrott! Och Algutsrums IF tillönskas på sin jubileumsdag all framgång i sitt fortsatta arbete. Lägg till de gångna åren andra lika eller än mera utvecklingsrika! God fortsättning gärna i samarbete med Färjestadens GoIF!

10

11

12

13

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

1930-talet. Äntligen Invigning 8 September 1933

1930-talet. Äntligen Invigning 8 September 1933 2012 1922 90 År 1 Kafé Rosenhill 1 Åby Idrottsförening stiftad den 22 oktober 1922 har till uppgift att genom övandet av idrott höja intresset för den samme och utbilda goda idrottsmän samnt verka för

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Soldater Skrift - Soldiers Scriptures Efesierbrevet 6:10-18 10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot

Läs mer

Grip tag i din Gudsberättelse

Grip tag i din Gudsberättelse Grip tag i din Gudsberättelse Gary Wilkerson April 18, 2011 Många kristna kämpar just nu med de största hindren i sina liv. I min egen församling står människor inför vad som tycks vara oöverstigliga berg.

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Tunadalskyrkan Samlingssöndag 1 Tim 6:11,12 Kämpa trons goda kamp

Tunadalskyrkan Samlingssöndag 1 Tim 6:11,12 Kämpa trons goda kamp 1 Tunadalskyrkan 15 09 06 Samlingssöndag 1 Tim 6:11,12 Kämpa trons goda kamp Så ligger en sommar bakom igen med många olika upplevelser och händelser både i det personliga och i världen omkring oss. Det

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra.

Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra. Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra. I årsskriften 1993 finns en artikel om nykterhetsföreningen i Vallkärra. Efter mycket letande har vi nu lyckats spåra förenigsprotokoll och medlemsförteckningar

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

Mamma Mia! Är jag där igen? Nej, nej, kan jag inte vända? Mamma Mia! Du är här igen

Mamma Mia! Är jag där igen? Nej, nej, kan jag inte vända? Mamma Mia! Du är här igen Som du lurade mig och du vet när det var Så jag sa till mig själv; du är inget att ha Lära sig gå Det var svårt för jag snubblade på Alla tankar som nuddar dig Dom som tänder en eld i mig När jag ser dig

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Vår moral och framtida generationer

Vår moral och framtida generationer Vår moral och framtida generationer Gustaf Arrhenius 2012-09-28 Ärade rektor, kollegor och övriga gäster, En av de viktigaste insikterna som sakta men säkert har trängt fram under de senaste hundra åren

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig 1 Tunadalskyrkan 150614 2 e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma

Läs mer

Den kristliga kärleken

Den kristliga kärleken Den kristliga kärleken Så omöjligt som det vore att förmå snö och is att vara varma, medan de ännu äro snö och is, lika fruktlöst är det att tvinga sig till att rätt älska Gud och rätt älska sin nästa,

Läs mer

Första söndagen i fastan - år A

Första söndagen i fastan - år A 277 Första söndagen i fastan - år A Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16) När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom bli ärad. Jag skall mätta

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Den frågan brukar leda till en nyttig eftertanke: Vad är det egentligen som är grunden för min kärlek?

Den frågan brukar leda till en nyttig eftertanke: Vad är det egentligen som är grunden för min kärlek? Predikotext: Rom 13:8-10 När jag blir ombedd att viga människor som vill gifta sig, har vi alltid några samtal innan själva vigseln. En av de frågor som jag då alltid ställer är: Varför älskar du din blivande

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Ge ditt barn en gåva för livet!

Ge ditt barn en gåva för livet! Ge ditt barn en gåva för livet! Huvudsyftet med att spela fotboll är naturligtvis att man ska ha roligt. Det tycker vi i Färjestadens GoIF också, men det för även med sig andra positiva saker. Till exempel

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud

Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud - C-O Rosenius 1818 - Det är så bedrövligt, att det icke kan med bittra tårar nog beklagas, att väckta själar, som söka att ingå genom den

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Min dröm handlar om det största och mest betydelsefulla att man kan få vara en del av, den Levande Gudens församling

Min dröm handlar om det största och mest betydelsefulla att man kan få vara en del av, den Levande Gudens församling 1 Bibelskola 27 November 2013 I HAVE A DREAM! Det mest kända citatet från Martin Luther Kings berömda tal som bokstavligen kostade honom livet vill jag undervisa om..i Have a Dream.. Han drömde om ett

Läs mer

4.14 Ur Tukydides histora

4.14 Ur Tukydides histora Uppgift 12 Läs 4.14 Ur Tukydides histora Perikles tal över de stupade atenarna År 431 f.kr trängde spartanerna in i Attika och dess invånare flyttade innanför Atens murar. Efter första krigsåret beslöt

Läs mer