NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT."

Transkript

1 NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT. ett försök till analys av (V):s valrörelse i Degerfors NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 1

2 Det säkra är inte säkert. Så som det är, förblir det ej. Ur Dialektikens lov,berthold Brecht ÅRS VALRÖRELSE BÖRJADE KANSKE REDAN PÅ 70 TALET... D egerfors, precis som de flesta brukssamhällen, har politiskt präglats av socialdemokratisk hegemoni allt sedan den allmänna rösträttens införande. En sådan miljö blir lätt en grogrund till socialdemokratisk självgodhet och diverse pampfasoner. Illusionen om det socialdemokratiska Partiets ofelbarhet och osårbarhet frodades och odlades. Länge var kommunfullmäktigemötena en snabbt expedierad formsak. De folkvalda politiska organen var transportkompanier till den socialdemokratiska arbetarkommunen. Det var där besluten fattades. Även kommunfullmäktigevalen var ofta en formsak. Socialdemokratiska valsiffor på 60 procent och betydligt mer var ingen ovanlighet i brukssamhällena. Degerfors var inget undantag. Hela 80 talet regerades orten av en (S) majoritet på mellan procent. Det var i en sådan miljö Vänsterpartiet grundlade det som till slut skulle bli en historisk valseger Lång rad valframgångar 1973 samlade partiet 5,4 procent av rösterna i kommunalvalet. Ett tämligen blygsamt, men ganska typiskt resultat i ett mellansvenskt brukssamhälle. I de därefter följande elva valen, fram till 2010, gick partiet stadigt framåt i samtliga utom ett. Det är i sig en unik bedrift i svensk politik. Degerforsvänstern blev även unikt i valet 2010 genom att öka med 20 procentenheter. Inget parti i varken kommun, landsting eller riksdagsval kunde visa upp en större ökning. Hur blev den möjlig? Visionerna blev en mardröm Under valperioden blev det politiska läget ytterst tillspetsat i kommunen. Den socialdemokratiska kommunledningen, uppbackad av diverse borgerliga konstellationer, började få framtidsvisioner som man snabbt försökte förverkliga. Det är knappast något fel att vara visionär. Men när visionären är både döv och blind för medborgarnas vilja och halsstarrigt försöker pracka på dessa en politik som saknar allt folkligt stöd, går det illa års val var ett ödesval för Degerfors kommun. Det handlade om kommunens överlevnad. Väljarna förstod detta. Strategiska missgrepp... De visionära socialdemokraterna gjorde en rad strategiska misstag under valperioden och inte minst under valåret. Några exempel: Man ville av besparingsskäl lägga ner de två 1 6 skolorna i Svartå och Strömtorp, något som föräldrarna inte accepterade. Hade man lyckats driva igenom förslaget hade detta med all sannolikhet medfört att kommunen begåvats med två friskolor. Man ville flytta järnvägsstationen från nuvarande läge till ett läge närmare centrum, ett fullständigt verklighetsfrämmande förslag. Tågen skulle vara tvingade att stanna på enkelspår på den hårt trafikerade Värmlandsbanan. Degerfors och Karlskogas brandstationer skulle slås ihop och en ny gemensam brandstation byggas. En åtgärd som medförde längre utryckningstider. (S) var öppna för en försäljning av kommunens energibolag. Trolig köpare: Energibolaget i Karlskoga. Socialdemokraterna umgicks med flera andra liknande förslag vars syfte i slutändan var att Degerfors skulle upphöra som självständig kommun och bli en del av Karlskoga. Detta förnekades naturligtvis, men grodkokningsmanövrarna var uppenbara för många. Och ogillades skarpt. NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 2

3 Spiken i kistan var dock Folkets hus frågan: Genom flera års utsvältningspolitik ställde man Folkets hus på ruinens brant. Tvingade Folkets husföreningen att sälja fastigheten till kommunen. Till fastigheten ville (S) flytta gymnasiet. Detta var en utmaning mot hela arbetarrörelsens värderingar. Vi kunde organisera demonstrationer mot förslaget. Fylla kommunfullmäktiges åhörarplatser till britningsgränsen när ideérna presenterades. Kort sagt: vi lyckades samordna den utomparlamenariska och parlamenariska kampen i frågan. (S) misstog sig i styrkan på den folkvrede man väckt genom sitt agerande och framhärdade ända in i kaklet.... och taktiska Samtidigt gjorde socialdemokraterna en rad taktiska misstag under valrörelsen, något som för oss var möjligt att utnyttja. Ett par exempel: Mitt i valrörelsen gick en (S) kandidat högt upp på fullmäktigelistan ut i pressen och deklarerade att degerforsborna var trångsynta som inte köpte partiets visionära idéer. Den kollektiva förolämpningen lyckades (S), trots ihärdiga tillrättalägganden, aldrig reparera. För att få debet och kredit att gå ihop vad det gällde planerna för ett nytt gymnasium i Folkets hus spelade man bort sina sista rester av trovärdighet genom att ändra i byggplanerna flera gånger under en mycket kort tid. Först skulle Folket hus byggas på med en våning, kort därefter var det utbyggnad på baksidan i stället som gällde. Några veckor senare var det ombyggnation av befintliga lokaler som gällde. Kort sagt partiet lyckades framställa sig självt som komplett inkompetent i många väljares ögon. I ett tidigt skede gjorde (S) ledningen en offentligt utfästelse om att den infekterade frågan om Folkets hus framtid skulle få avgöras i valet. Därefter försökte man med alla medel påskynda behandlingen för att väljarna skulle stå inför fullbordat faktum i september och att frågan skulle vara avförd från dagordningen. Vår mottaktik blev naturligtvis den motsatta: Att slänga in så mycket grus i maskineriet som möjligt för att förhala processen. Den var, till skillnad från (S) taktiken, framgångsrik. Den enda verkliga motkraften mot det socialdemokratiska vanstyret var Vänsterpartiet, som 2006 tagit strax under 30 procent av rösterna. De borgerliga hade i många avgörande frågor agerat stödpartier åt (S) och var i väljarnas ögon inga trovärdiga alternativ. Vårt parti insåg den historiska möjligheten. Nu eller aldrig skulle makten ryckas ur socialdemokratins händer. Men var det möjligt? Att vi skulle göra ett bra val lokalt visste vi. Men om det skulle räcka hela vägen fram? Den mest troliga utgången bedömdes vara att vi möjligen skulle kunna ta över med hjälp av (MP) och eventuellt något borgerligt parti, läs Centern. Detta parti hade varit det borgerliga parti som under valperioden obstruerat mest mot (S) och i några viktiga frågor gått på vår linje. Det var först sista veckan före valet, i samband med flygbladsutdelningar, en del partimedlemmar började ana att något stort var på gång. Var och var annan som gick förbi säger att dom redan förhandsröstat på oss, meddelade flygbladsutdelarna. Samtidigt följde vi dag för dag antalet förtidsröstande och visste att antalet var extremt högt detta val. Av redovisningen ovan kan det kanske tyckas att vi fick en lätt match och att motståndaren serverade oss framgångarna på silverfat. Inget kan dock vara mer felaktigt. Det är först i efteråt, och med facit i hand, som mönstret blir så här tydligt. Ett nytt Fagersta? Är Degerfors ett nytt Fagersta, har många frågat sig och oss? Svaret är både ja och nej. Det finns många likheter, men det är viktigare i det här sammanhanget att visa på NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 3

4 olikheterna. Dessa talar för att vägarna till framgång är många. Varje kommun måste hitta sin egen väg. Ideologiskt är partiet i Degerfors och Fagersta två motsatser. Fagersta anses internt inom partiet stå långt till höger, medan Degerfors långt till vänster. I Fagersta uppfattas organisationen som centrerad kring en person Stig Henriksson. I Degerfors är partiet mer en lagmaskin. Visserligen sticker partiets två frontfigurer Peter Pedersen och Roland Halvarsson ut rejält. Man skulle kunna förledas att spekulera i att i Degerfors har vi två Stig Henrikssöner. Men det räcker inte som förklaringsmodell. Där bakom finns, med en kommun av Degerfors storlek, en osedvanligt lång rad kamrater med gedigna politiska kunskaper och erfarenheter. Många medlemmar har arbetat med politik i år. Flera började sin politiska bana redan i Vietnamrörelsen. Fisken i vattnet I Degerfors finns partiet överallt. I facken och på arbetsplatserna, i idrottsföreningarna, teaterföreningen eller frimärksklubben. Vi finns i spelbutiken, i systembolagskön såväl som på AA möten, på fotbollsläktaren, på Coop stämman och när det är konstutställningar. Som fisken i vattnet, för att tala med Mao. Två ytterligare faktorer som spelat en stor roll för att bygga upp partiets ställning på orten: Efter långa diskussioner beslutade partiet 1990 att köpa Bruksgården i Degerfors. Ett högriskprojekt som visade sig få stor betydelse. Byggnaden ligger centralt i anslutning till stationen och har haft en brokig historia från 20 talet och framåt. Den har bland annat fungerat som järnverkets tjänsemannamäss och daghem. I Vänsterpartiets ägo har Bruksgården fungerat som ett litet Folkets hus. ALLA har en relation till Bruksgården, som flitigt hyrs som festlokal, för möten, för bröllop, begravningskaffelokal, dopfester med mera. I källaren har en rad lokala band sina replokaler. I Bruksgården anordnas flera konstutställningar varje år. Mindre teaterföreställningar arrangeras här. Allt detta i sig har inneburit att praktiskt taget alla människor i Degerfors har varit på Bruksgården både en och flera gånger. Därmed har man en relation till byggnaden och indirekt till Vänsterpartiet. Det strategiska värdet av detta kan inte överskattas. För degerforsborna är därmed Vänsterpartiet via sina lokaler en naturlig och självklar del av det lokala livet i kommunen. Det har tvivelslöst även haft en mycket stor del i att bryta ner det motstånd många människor känt mot att i slutändan även lägga sina röster på kommunisterna. I Degerfors finns rockgruppen Röhett (tidigare Red Hot Community), som består av ett antal partimedlemmar. Gruppen håller proggen till liv och har spelat i en lång rad sammanhang genom åren. Den här typen av aktiviteter är viktiga och ger bredd och auktoritet åt partiets verksamhet. Likaså enskilda partimedlemmars engagemang i teaterföreningen och Folkets hus föreningen kan framhållas i det sammanhanget. Det här är inget man kommenderar eller kampanjar fram. Det finns naturligt och är en förutsättning för att partiet ska växa från ett femprocentsparti till ett massparti. Men det finns fler vinnande faktorer: Gott ledarskap ledande kamrater har vinnlagt sig om att upprätthålla en tillåtande attityd, som befrämjat ett positivt arbetssätt. Så har det varit genom åren. Det är knappast någon tillfällighet att den splittring och de interna ideologiska strider som kännetecknade 70 talets vänster, praktiskt taget lämnade partiorganisationen i Degerfors oberörd. Det var dags Vänsterns väg till makten i Fagersta gick via samarbete med de borgerliga partierna. Något sådant förekom aldrig i Degerfors. Det är, i vart fall på kort sikt, ytterligare en fördel för oss. Valresultatet, som medförde en försvagning av borgarna, ger dock allianspartierna nu en möjlighet att även lokalt formera ett tredje, borgerligt, alternativ. Om man har styrkan och förmågan att ta den återstår att se. Ett halvår efter valet präglas fortfarande den borgerliga politiken av sin osjälvständiga hållning gentemot socialdemokratin. Det är lätt att konstatera att vårt parti tar många gånger fler röster kommunalt än vad man gör i riksdagsvalet i Degerfors. En enorm mängd väljare anser att Vänsterpartiet i Degerfors är bättre socialdemokrater än socialdemokraterna i Degerfors. En stor mängd borgerliga väljare ser Vänsterpartiet i Degerfors som ett bättre alternativ än de lokala borgerliga företrädarna. Till och med majoriteten av de människor som röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalen har troligen lagt sina röster på Vänsterpartiet i kommunalvalet. Anledningen till detta var att vår huvudparoll i valet, Det är dags för förändring i Degerfors, delades av väljarna denna gång (noteras bör att parollen inte var något uttryck för obamisering av partiets politik. Snarare var det Obama som knyckte sitt change från degerforsvänsterns paroll från valet 2006). Allt valmaterial, förutom kuvertet för röstsedlarna, producerades av oss själva. Partiorganisationen i Degerfors ansåg att det centrala valmaterialet inte höll måttet. Det var abstrakt, hade ingen klassprägel och saknade relevans i Degerfors. Det var anpassat för att attrahera en vacklande medelklass i storstadsområdena. Vi hade aldrig kunnat vinna valet med hjälp av pastellfärgande byggklossar. Vi valde av liknande anledning att inte heller använda partiets valaffischer. Den gemensamma valaffischen om ett rödgrönt alternativ, med Sahlin, Ohly och språkrör, hade varit direkt kontraproduktiv att sätta upp i vår kommun. Egenproducerat material Då det gällde valbroschyren var vi tidigt överens om att denna skulle skilja sig från de andra partiernas. Den skulle vara helt lokal. konkret och floskelfri. Uttryck som vi vill ha en bra skola för alla var bannlysta. Abstrakta mål, strävanden och viljor lämnades därhän. Här var det handfasta och fullt ut mätbara åtgärder som utlovades. Ger NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 4

5 väljarna oss förtroendet kommer vi genomföra det här, det här och det här. Punkt slut. Det fanns inget parti som kunde matcha vår lokalbroschyr. Vare sig innehållsmässigt eller layoutmässigt. Vi spelade helt enkelt i en egen division. Inte heller kunde någon matcha våra valaffischer, som redigerades enligt samma principer som valbroshyren. Våra valaffischer var dessutom extremt lokala: Utanför Strömtorpsskolan var budskapet Strömtorpsskolan kvar, utanför fotbollsarenan Stora Valla var budskapet Konstgräs på Valla NU och så vidare. Sammanlagt användes ett 15 tal mycket lokala vallöften på valaffischerna. På valbroschyrens framsida, såväl som på valaffischen, paraderar ett stort antal lokala vänsterpartister. Det är ingen slump. Redan våren 2010 hade människor börjat fråga oss om vi verkligen hade folk nog för att ta över. Många sympatiskt inställda till vår politik hade uppenbarligen äkta tvivel på att någon annan än (S) var förmögen att styra kommunen. Som man gjort sedan 20 talet. Därför var det viktigt att visa att vi var många, hade mycket bred erfarenhet från de flesta mråden i samhället. Kort sagt att vi var regeringsdugliga. Vi visade upp en laguppställning på bilderna. Övriga personbilder de andra partierna presterade var i huvusak taffliga personvalsbilder. Nyhetsmagasinet Degerforsaren I augusti 2009 sjösatte vi ett projekt som skulle bli ett viktigt komplement i valrörelsen. Nyhe tssajten Degerforsaren, ett lokalt nyhetsmagasin som redigerades för att matcha lokalpressens bevakning av valrörelsen i Degerfors. Vi visste att vi lätt skulle kunna hamna i mediaskugga. Inte minst var vi oroade över hur vår offensiv skulle hanteras i den socialdemokratiska lokaltidningen Karlskoga Kuriren. Därför blev Degerforsaren ett viktigt instrument för att påverka övriga nyhetsmedias bevakning. Genom att, periodvis dagligen, komma med nyheter och information övrig media inte hade tillgång till, blev dessa tvingade att förhålla sig till innehållet på Degerforsaren. Det medförde två saker: Vi fick mer mediautrymme i annan media än vi annars skulle ha haft. Vi fick en direktkanal till intresserade väljare genom att lägga ut länkar till Degerforsaren i en rad sammanhang. Naturligtvis hade vi järnkoll på besöksstatistiken på sidan, men offentliggjorde aldrig denna. Det var ett medvetet val. Vi ville hålla andra media och våra motståndare i osäkerhet. Så länge de var osäkra tvingades de förhålla sig till vad som stod på Degerforsaren om man utgick från att sajten hade ett stort antal besökare och att det pratades på stan om vad som stod där. Degerforsaren tjänade oss gott som kollektiv organisatör, propagandist och agitator. Sociala media Sociala media använde vi oss av för första, men knappast sista, gången. Facebook gav oss möjligheter att nå ut till våra lokala väljare. Vad det i slutändan betydde för valresultatet är omöjligt att ge exakta svar på, men även på detta frontavsnitt var vi överlägsna våra motståndare. Det fanns två mycket stora lokala facebookgrupper som samlade motståndare till planerna på att göra Folkets hus till gymnasies kola. Den ena med lite yngre människor, den andra med mer blandade åldrar. Det fanns flera personer som var med i bägge grupperna, men de flesta bara med i en. Räknar man bort de dubbelanslutna handlade det fortfarande om över 500 degerforsbor. Det gav en bra möjlighet att nå ut så fort något hände i frågan. Ofta med en länk till Degerforsaren, som sådana dagar hade kraftigt ökat antal besökare. På samma sätt gjorde vi med Degerfors IF:s facebookgrupp, när vi hade något att säga i vår valfråga om konstgräs på Valla. Även detta med gott reslutat. I frågan om just konstgräset finns en del att notera. Rätt fråga vid rätt tillfälle Ett av våra vallöften var att vi skulle utveckla Stora Valla med en uppvärmd konstgräsplan. Kravet var väl förankrat i fotbollskretsar. NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 5

6 Det tog våra politiska motståndare på sängen, som snabbt instämde i vårt krav. Helt plötsligt ville alla partier lägga konstgräs på Valla. Taktiken var lite väl enkel, genom att stämma in i kravet skulle frågan desarmeras, var tanken. Så gick det inte. När Degerfors IF själv genomförde en enkät om partiernas fotbollspolitik visade det sig att Vänstern var det bästa fotbollspartiet i kommunen. De läpparnas bekännelse övriga partier presterade genomskådades. Vid två hemmamatcher före valet delade vi ut flygblad och diskuterade fotbollsfrågor. Det ena flygbladet handlade om just konstgräs på Valla. Vid samma tillfälle hade vi konkurrens av socialdemokratiska flygbladsutdelare. De delade ut ett flygblad som informerade om (S) kandidater i landstingsvalet. Det var symtomatiskt för hela valrörelsen i Degerfors. (S) sysslade med fel frågor och vid fel tillfällen, medan vi lyckades hitta rätt frågor vid rätt tillfälle. Sammanlagt tillverkades fem lokala flygblad som delades ut vid marknader, bokbord, idrottevenemang och i brevlådor. Allt beroende på ändamålet. Även då det gällde flygblad spelade vi i en egen divison. Under hela valåret förde partiet, som parti, och enskilda partimedlemmar intensiva debatter i lokalpressen. Ett stort arbete lades på att slipa argumenten, torgföra partilinjen och bemöta politiska motståndare. Vi fick in det mesta, men i den socialdemokratiska Karlskoga Kuriren hade (S) debattörer en gräddfil. På ledarsidan backades socialdemokraterna i Degerfors upp kraftigt. Och allt mer desperat ju mer argumenten tröt. Det skadade oss inte det här valet. Snarare tvärt om. (S) försökte även vid minst ett par tillfällen att lägga sig i redigeringen av nyhetsmaterial i lokaltidningarna. Det gick inte bra och fick snarast en bumerangeffekt. Valdistrikten Degerfors består av en valkrets, indelad i sex valdistrikt. Dessa är inbördes något olika då det gäller klasstruktur, boendeformer och traditioner. ÅTORP Typisk svensk landsbygd och partiets traditionellt svagaste valdistrikt. Trots detta ökade vi från 12,38 till 20,42 procent. I förhållande till befolkningssammansättningen torde detta resultat vara anmärkningsvärt gott. Socialdemokraterna backade kraftigt och fick 25,35 procent av rösterna. Åtorp är centerns starkaste valdistrikt. Man fick 24,8 procent här. Banden mellan Åtorp och brukssamhället Degerfors är dock många. Det visar sig om man jämför valresultaten i Rudskoga med resultaten i Åtorp. Rudskoga och Åtorp är praktiskt taget sammanväxta. Dock ligger Rudskoga i Kristinehamns kommun och i Värmlands län. Läns och kommungräns går bitvis mitt i en sammanhängande bebyggelse. I valdistriktet Rudskoga fick centern 59,63 procent, (S) 18,05 vårt parti 2,43 procent av rösterna i kommunalvalet. SVARTÅ Gammalt mindre brukssamhälle söder om Degerfors. Traditionellt ett mycket starkt socialdemokratiskt fäste. Vid valet 2006 fick (S) 62,64 procent av rösterna i riksdagsvalet här. Vänsterpartiet 12,75 procent och var näst största parti. NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 6

7 2010 fick (S) "bara" 47,13 procent av rösterna, (V) ökade till 14,85. Dock blev (M) näst största parti med 16,51 procent. Svartå har länge visat upp partiets starkaste resultat då det gäller riksdagsvalet. Så även denna gång. Svartå var ett av blott två valdistrikt där partiet ökade i riksdagsvalet. Här var dock missnöjet med socialdemokraterna påtagligt. Det visade sig inte minst i kommunalvalet. Vänsterpartiet mer än fördubblade sitt röstetal, från 23,08 till 49,76 procent. Samtidigt backade (S) från 55,20 till 26,65. Moderaterna blev tredje största parti med 7,78 procent. Även detta var en framgång. I valet 2006 fick inget borgerligt parti över 5 procent av rösterna i kommunalvalet i Svartå. Partiets framgång i Svartå handlar i första hand om frågan om Svartå skola. Alla partier har i åratal sagt sig vilja slå vakt om skolan, men samtidigt offrat den i samband med budgetbehandlingar. Även det här valet hängde skolans fortlevnad på en skör tråd. Åter igen sade sig (S) vilja ha skolan kvar, samtidigt som man redovisade budgetsiffror som förutsatte en nedläggning. Spelet om skolan hade (S) spelat en gång för mycket den här gången. Svartåborna var less på det ständiga socialdemokratiska sveket. Väljarna litade däremot till vårt partis lokala valaffisch med rubriken "Svartåskolan kvar" och våra flygblad på samma tema som vi delade ut på orten. De förstod att den enda verkliga garanten för Svartå skolas fortlevnad var Vänsterpartiet. JANNELUND I detta valdistrikt blev valresultatet lägre än det statistiskt borde blivit, 43,65 procent. Samtidigt var det här (S) fick sina högsta siffror i något valdistrikt, 36,81 procent. Området domineras av flerfamiljshus av miljonprogramstyp. Därför finns ingen klassmässig förklaring till resultatet, som sammantaget visar på att arbetarpartierna tillsammans fick över 80 procent av rösterna här det näst högsta resultatet av alla valdistrikt. Det troligaste svaret är att kommunens äldreboenden finns koncentrerade i valdistriktet. Bland de äldsta väljarna har motståndet mot att överge (S) för (V) varit störst. Där lyckades vi inte fullt ut. Valresultatet i Jannelund går inte att jämföra med tidigare val, då valdistriktsindelningen här ändrats. BRUKET Partiets starkaste fästen finns här. Trots att en mindre del av valdistriktet består av landsort längs sjön Möckelns strand är den största delen proletära bostadsområden nära järnverket. I dessa områden är valresultatet högre än i valdistriktet som helhet, 55,85 procent. Valresultatet i valet 2006 var 33,86 procent. (S) tappade här från 36,77 till 24,26 procent. Noterbart också att SAMTLIGA partier förutom (V), minskade i valdistriktet. Till och med (SD). Även här gick partiet framåt i riksdagsvalet. STORA VALLA 51,87 procent och "borde" ha varit ett par, tre procent högre. Valdistriktsindelningen har dock ändrats och några jämförelsetal finns inte. Sammantaget kan dock noteras att arbetarpartierna tillsammans fick 83,31 procent av rösterna, det högsta resultatet av alla valdistrikt. STRÖMTORP Från 29,07 till 54,84 procent. Här har uppenbarligen frågan om nedläggningen av Strömtorpsskolan haft en avgörande betydelse. Vänsterpartiet stod ensamt mot nedläggningsplanerna och lovade att om partiet fick makten skulle man undanröja planerna. Strömtorp är ett vidsträckt område och en nedläggning av skolan skulle ha inneburit stora försämringar för befolkningen. En framgång här var väntad, men större än vi trodde. Socialdemokraterna halverades i valdistriktet. BOSSÅSEN Ett valdistrikt som uteslutande består av enfamiljshus. Trots detta blev valresultatet 53,95 procent. I valet 2006 var resultatet 31,63. Även här halverades socialdemokraterna. Bossåsen var i riksdagsvalet Sverigedemokraternas starkaste distrikt i Degerfors. (SD) tog här 8,75 procent av rösterna i riksdagsvalet, men 2,28 procent i kommunalvalet. Det är därför ingen orimlighet att anta att minst hälften av de som röstade på (SD) i riks, röstade (V) kommunalt. Något som borde leda till vidare analyser. Erövra periferin! Utanför storstadsregionerna fanns det förra året 174 kommuner med färre än invånare. De utgör därmed den största kommungruppen. Det är mer än hälften av Sveriges alla kommuner och de är väl spridda över landet, från Tomelilla i söder till Kiruna i norr. Det bor omkring personer i kommuner med färre än invånare. Långt ifrån alla dessa kommuner är bruksorter. En hel del är jordbruks och eller skogsbygd. Men det är fortfarande 22 procent av hela landets befolkning bara i dessa små kommuner. Det är ingen omöjlighet att ha målsättningen att kraftigt öka röstetalen i större delen av dessa kommuner. Framför allt i Bergslagen. Då utvecklingen är likartad i bruken är Bergslagen i dag ett ypperligt presumtivt tillväxtområde för partiet. Det finns mycket stora möjligheter att skapa fler Fagersta och Degerfors. Det skulle underlättas om partiet centralt började bedriva en regionalpolitik värd namnet. Det gäller att, i stället för att kopiera en storstadsfixerad socialdemokratis flirtande med den ängsliga medelklassen, bejaka den enorma potential vårt parti har utanför storstadsregionerna. Majoriteten av Sveriges befolkning bor inte i storstadsregionerna. Det finns för tillfället ett historiskt gynnsamt läge att, åter med Maos ord, erövra periferin för att slå mot centrum. Här har partiet varit nästan lika starkt som på Bruket, några tiondelar skiljde vid valet Men resultatet här blev NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 7 Degerfors i mars 2011 Jan Ask

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

svenska valrörelsen Ulf Bjereld

svenska valrörelsen Ulf Bjereld Nato-opinionen och den svenska valrörelsen Nato-opinionen och den svenska valrörelsen Ulf Bjereld D e borgerliga partierna vill under namnet Allians för Sverige samordna sin politik och inför den svenska

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -08-19 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

VALANALYS 2010 VALANALYS 2010 BOTKYRKA KOMMUN 0% 6% 12% 18% 24% 30% Kommun 21,6. Riksdag

VALANALYS 2010 VALANALYS 2010 BOTKYRKA KOMMUN 0% 6% 12% 18% 24% 30% Kommun 21,6. Riksdag BOTKYRKA KOMMUN 0% 6% 12% 18% 24% 30% 24 21,6 27 30 TULLINGE 0% 8% 16% 24% 32% 40% 27,7 72,7% 25,7% 1,6% 17,5 34,3 ÖKN/MIN - alvalet -36,9% svalet +14,9% Samverkansgruppen (Oppositionen) 39,4 SLUTSATSER/ÅTGÄRDER

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen

Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen Novus har för den här mätningen intervjuat 4003 personer per telefon under tiden 28 september 25 oktober 2015. Andelen osäkra väljare

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Politisk reklam i TV

Politisk reklam i TV Novus Opinion Politisk reklam i TV 1 juli 2009 David Ahlin Allmänheten om TV-reklam från politiska partier Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4. Intervjuerna har genomförts

Läs mer

MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK

MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK Minskat flyktingmotstånd svår marknad för främlingsfientlig politik MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK MARIE DEMKER F lyktingmotståndet fortsätter att minska i Sverige.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet.

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet. Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet Valundersökningar 2014 SCB/Valforskningsprogrammet #26 Europaparlamentsvalundersökningen 2014 #27 Valundersökningen

Läs mer

RIKSDAGSVALET

RIKSDAGSVALET Kenth Häggblom, led. statistiker Tel. 25497 Pb 1187, 22111 MARIEHAMN STATISTIKMEDDELANDE 25.3.2003 http://www.asub.aland.fi Val 2003:1 RIKSDAGSVALET 16.3.2003 Denna sammanställning innehåller slutliga

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/ DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/11 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna DN/Ipsos

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade Trendbrott i fl yktingfrågan och polariseringen har ökat TRENDBROTT I FLYKTINGFRÅGAN OCH POLARISERINGEN HAR ÖKAT MARIE DEMKER Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Läs mer

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014 -research Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 14 SKOP har på uppdag av intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras röstande och attityder i samband med EU-valet

Läs mer

Och vad anser nu svenska folket om allt detta?

Och vad anser nu svenska folket om allt detta? Och vad anser nu svenska folket om allt detta? Sverigedemokraterna, som överraskande placeras i den politiska mitten i årsbokens opinionsundersökning, bedöms vara nöjda med riksdagsarbetet hittills medan

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Femte jobbskatteavdraget i medierna

Femte jobbskatteavdraget i medierna Femte jobbskatteavdraget i medierna December 2013 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och analys sid 3 4. Jobbskattefrågan är huvudämne eller central för artikelns

Läs mer

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det.

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det. LYSSNA OCH SAMTALA Genom det personliga mötet och det lyssnande samtalet kan vi vinna människors förtroende. Det lyssnande samtalet kan användas överallt där väljare rör sig. Det kan vara publika arenor

Läs mer

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder?

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europaval är inte som andra val Betydligt lägre valdeltagande än i riksdagsval 45,5 % valdeltagande mot 37,9 % EUP 2004 Viss ökning i Sverige, trots

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt:

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt: DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer februari: stabilt rödgrönt övertag

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Eftervalsanalys. Österåkersmoderaterna

Eftervalsanalys. Österåkersmoderaterna Eftervalsanalys 2010 Österåkersmoderaterna Inledning På uppdrag av styrelsen syftar denna analys till att dra slutsatser från valet 2010 så att vi kan göra ett ännu bättre val 2014. Avgränsning: Denna

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 23 maj David Ahlin, Ipsos 1 Centerpartiet närmar sig Moderaterna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 22 maj skattar stödet för Moderaterna

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer februari 17 Stockholm, 21 februari 17 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 14 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos februari: Väljartapp för Moderaterna,

Läs mer

Handlingsplansworkshop

Handlingsplansworkshop Handlingsplansworkshop Socialdemokraterna framtidspartiet Inledning Varför finns vi? För att påverka! Hur gör vi det? Genom att driva opinion för våra idéer. Genom att vinna val så att vi kan genomföra

Läs mer

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva 1 2013-01-04 2 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Statistikinfo 2014:10

Statistikinfo 2014:10 Statistikinfo 2014:10 Definitiva resultat för de allmänna valen den 14 september 2014 Antal giltiga röster efter parti vid riksdags-, kommunfullmäktige- och landstingsvalen 2014 i Linköping antal 40 000

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Trots att politiska representanter angett att det finns ett stabilt stöd för projektet med ett Nobel Center på Blasieholmen är inte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen Vänster och höger i fl yktingopinionen VÄNSTER OCH HÖGER I FLYKTINGOPINIONEN MARIE DEMKER Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen 2002 har frågor kring arbetskraftsinvandring,

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 7 uari 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Rekordlågt betyg för regeringen Löfven förtroendebalansen har rasat till -22 - Lägsta förtroendebalansen sedan april 1987-49

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

Hur profilerar man sig när man är beroende av ett annat partis röster?

Hur profilerar man sig när man är beroende av ett annat partis röster? Pressmeddelande 211-7-6 Hur profilerar man sig när man är beroende av ett annat partis röster? Det finns en beredskap att taktikrösta för att rädda kvar de mindre partierna i riksdagen. Taktikröstningens

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Samlingspartiet och Nya Moderaterna liknar varandra mycket

Samlingspartiet och Nya Moderaterna liknar varandra mycket Text: Michaela von Kügelgen / Addeto (förkortad) Samlingspartiet och Nya Moderaterna liknar varandra mycket ADDETO 7 september 2014 Både Nya Moderaterna och Samlingspartiet har under modern tid gått mot

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger Val 2014 Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger För dig som valledare i en arbetarekommun eller partidistrikt 2 (6) Inledning Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga osäkra

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens

Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens Flyktingpolitik viktigt för vem? Flyktingpolitik viktigt för vem? Marie Demker Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens viktigaste budskap var förstås just det en

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 19

Läs mer

Stort stöd för rätten att välja skola

Stort stöd för rätten att välja skola Stort stöd för rätten att välja skola Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja vilken grund- eller gymnasieskola barnen ska gå i? Samtliga 8 Man 8 Kvinna 8- år - år 8 - år 8 - år 8 - tkr/år

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG IGEN! 3 Innehåll. 1. Förord...4 2. Inledning...5 3. Äldrefrågorna i partierna...6

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/ DN/Ipsos väljarbarometer december Stockholm, 16/12 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Val idag skulle ge ungefär samma riksdag DN/Ipsos väljarbarometer

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 20 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9

Läs mer