NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT."

Transkript

1 NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT. ett försök till analys av (V):s valrörelse i Degerfors NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 1

2 Det säkra är inte säkert. Så som det är, förblir det ej. Ur Dialektikens lov,berthold Brecht ÅRS VALRÖRELSE BÖRJADE KANSKE REDAN PÅ 70 TALET... D egerfors, precis som de flesta brukssamhällen, har politiskt präglats av socialdemokratisk hegemoni allt sedan den allmänna rösträttens införande. En sådan miljö blir lätt en grogrund till socialdemokratisk självgodhet och diverse pampfasoner. Illusionen om det socialdemokratiska Partiets ofelbarhet och osårbarhet frodades och odlades. Länge var kommunfullmäktigemötena en snabbt expedierad formsak. De folkvalda politiska organen var transportkompanier till den socialdemokratiska arbetarkommunen. Det var där besluten fattades. Även kommunfullmäktigevalen var ofta en formsak. Socialdemokratiska valsiffor på 60 procent och betydligt mer var ingen ovanlighet i brukssamhällena. Degerfors var inget undantag. Hela 80 talet regerades orten av en (S) majoritet på mellan procent. Det var i en sådan miljö Vänsterpartiet grundlade det som till slut skulle bli en historisk valseger Lång rad valframgångar 1973 samlade partiet 5,4 procent av rösterna i kommunalvalet. Ett tämligen blygsamt, men ganska typiskt resultat i ett mellansvenskt brukssamhälle. I de därefter följande elva valen, fram till 2010, gick partiet stadigt framåt i samtliga utom ett. Det är i sig en unik bedrift i svensk politik. Degerforsvänstern blev även unikt i valet 2010 genom att öka med 20 procentenheter. Inget parti i varken kommun, landsting eller riksdagsval kunde visa upp en större ökning. Hur blev den möjlig? Visionerna blev en mardröm Under valperioden blev det politiska läget ytterst tillspetsat i kommunen. Den socialdemokratiska kommunledningen, uppbackad av diverse borgerliga konstellationer, började få framtidsvisioner som man snabbt försökte förverkliga. Det är knappast något fel att vara visionär. Men när visionären är både döv och blind för medborgarnas vilja och halsstarrigt försöker pracka på dessa en politik som saknar allt folkligt stöd, går det illa års val var ett ödesval för Degerfors kommun. Det handlade om kommunens överlevnad. Väljarna förstod detta. Strategiska missgrepp... De visionära socialdemokraterna gjorde en rad strategiska misstag under valperioden och inte minst under valåret. Några exempel: Man ville av besparingsskäl lägga ner de två 1 6 skolorna i Svartå och Strömtorp, något som föräldrarna inte accepterade. Hade man lyckats driva igenom förslaget hade detta med all sannolikhet medfört att kommunen begåvats med två friskolor. Man ville flytta järnvägsstationen från nuvarande läge till ett läge närmare centrum, ett fullständigt verklighetsfrämmande förslag. Tågen skulle vara tvingade att stanna på enkelspår på den hårt trafikerade Värmlandsbanan. Degerfors och Karlskogas brandstationer skulle slås ihop och en ny gemensam brandstation byggas. En åtgärd som medförde längre utryckningstider. (S) var öppna för en försäljning av kommunens energibolag. Trolig köpare: Energibolaget i Karlskoga. Socialdemokraterna umgicks med flera andra liknande förslag vars syfte i slutändan var att Degerfors skulle upphöra som självständig kommun och bli en del av Karlskoga. Detta förnekades naturligtvis, men grodkokningsmanövrarna var uppenbara för många. Och ogillades skarpt. NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 2

3 Spiken i kistan var dock Folkets hus frågan: Genom flera års utsvältningspolitik ställde man Folkets hus på ruinens brant. Tvingade Folkets husföreningen att sälja fastigheten till kommunen. Till fastigheten ville (S) flytta gymnasiet. Detta var en utmaning mot hela arbetarrörelsens värderingar. Vi kunde organisera demonstrationer mot förslaget. Fylla kommunfullmäktiges åhörarplatser till britningsgränsen när ideérna presenterades. Kort sagt: vi lyckades samordna den utomparlamenariska och parlamenariska kampen i frågan. (S) misstog sig i styrkan på den folkvrede man väckt genom sitt agerande och framhärdade ända in i kaklet.... och taktiska Samtidigt gjorde socialdemokraterna en rad taktiska misstag under valrörelsen, något som för oss var möjligt att utnyttja. Ett par exempel: Mitt i valrörelsen gick en (S) kandidat högt upp på fullmäktigelistan ut i pressen och deklarerade att degerforsborna var trångsynta som inte köpte partiets visionära idéer. Den kollektiva förolämpningen lyckades (S), trots ihärdiga tillrättalägganden, aldrig reparera. För att få debet och kredit att gå ihop vad det gällde planerna för ett nytt gymnasium i Folkets hus spelade man bort sina sista rester av trovärdighet genom att ändra i byggplanerna flera gånger under en mycket kort tid. Först skulle Folket hus byggas på med en våning, kort därefter var det utbyggnad på baksidan i stället som gällde. Några veckor senare var det ombyggnation av befintliga lokaler som gällde. Kort sagt partiet lyckades framställa sig självt som komplett inkompetent i många väljares ögon. I ett tidigt skede gjorde (S) ledningen en offentligt utfästelse om att den infekterade frågan om Folkets hus framtid skulle få avgöras i valet. Därefter försökte man med alla medel påskynda behandlingen för att väljarna skulle stå inför fullbordat faktum i september och att frågan skulle vara avförd från dagordningen. Vår mottaktik blev naturligtvis den motsatta: Att slänga in så mycket grus i maskineriet som möjligt för att förhala processen. Den var, till skillnad från (S) taktiken, framgångsrik. Den enda verkliga motkraften mot det socialdemokratiska vanstyret var Vänsterpartiet, som 2006 tagit strax under 30 procent av rösterna. De borgerliga hade i många avgörande frågor agerat stödpartier åt (S) och var i väljarnas ögon inga trovärdiga alternativ. Vårt parti insåg den historiska möjligheten. Nu eller aldrig skulle makten ryckas ur socialdemokratins händer. Men var det möjligt? Att vi skulle göra ett bra val lokalt visste vi. Men om det skulle räcka hela vägen fram? Den mest troliga utgången bedömdes vara att vi möjligen skulle kunna ta över med hjälp av (MP) och eventuellt något borgerligt parti, läs Centern. Detta parti hade varit det borgerliga parti som under valperioden obstruerat mest mot (S) och i några viktiga frågor gått på vår linje. Det var först sista veckan före valet, i samband med flygbladsutdelningar, en del partimedlemmar började ana att något stort var på gång. Var och var annan som gick förbi säger att dom redan förhandsröstat på oss, meddelade flygbladsutdelarna. Samtidigt följde vi dag för dag antalet förtidsröstande och visste att antalet var extremt högt detta val. Av redovisningen ovan kan det kanske tyckas att vi fick en lätt match och att motståndaren serverade oss framgångarna på silverfat. Inget kan dock vara mer felaktigt. Det är först i efteråt, och med facit i hand, som mönstret blir så här tydligt. Ett nytt Fagersta? Är Degerfors ett nytt Fagersta, har många frågat sig och oss? Svaret är både ja och nej. Det finns många likheter, men det är viktigare i det här sammanhanget att visa på NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 3

4 olikheterna. Dessa talar för att vägarna till framgång är många. Varje kommun måste hitta sin egen väg. Ideologiskt är partiet i Degerfors och Fagersta två motsatser. Fagersta anses internt inom partiet stå långt till höger, medan Degerfors långt till vänster. I Fagersta uppfattas organisationen som centrerad kring en person Stig Henriksson. I Degerfors är partiet mer en lagmaskin. Visserligen sticker partiets två frontfigurer Peter Pedersen och Roland Halvarsson ut rejält. Man skulle kunna förledas att spekulera i att i Degerfors har vi två Stig Henrikssöner. Men det räcker inte som förklaringsmodell. Där bakom finns, med en kommun av Degerfors storlek, en osedvanligt lång rad kamrater med gedigna politiska kunskaper och erfarenheter. Många medlemmar har arbetat med politik i år. Flera började sin politiska bana redan i Vietnamrörelsen. Fisken i vattnet I Degerfors finns partiet överallt. I facken och på arbetsplatserna, i idrottsföreningarna, teaterföreningen eller frimärksklubben. Vi finns i spelbutiken, i systembolagskön såväl som på AA möten, på fotbollsläktaren, på Coop stämman och när det är konstutställningar. Som fisken i vattnet, för att tala med Mao. Två ytterligare faktorer som spelat en stor roll för att bygga upp partiets ställning på orten: Efter långa diskussioner beslutade partiet 1990 att köpa Bruksgården i Degerfors. Ett högriskprojekt som visade sig få stor betydelse. Byggnaden ligger centralt i anslutning till stationen och har haft en brokig historia från 20 talet och framåt. Den har bland annat fungerat som järnverkets tjänsemannamäss och daghem. I Vänsterpartiets ägo har Bruksgården fungerat som ett litet Folkets hus. ALLA har en relation till Bruksgården, som flitigt hyrs som festlokal, för möten, för bröllop, begravningskaffelokal, dopfester med mera. I källaren har en rad lokala band sina replokaler. I Bruksgården anordnas flera konstutställningar varje år. Mindre teaterföreställningar arrangeras här. Allt detta i sig har inneburit att praktiskt taget alla människor i Degerfors har varit på Bruksgården både en och flera gånger. Därmed har man en relation till byggnaden och indirekt till Vänsterpartiet. Det strategiska värdet av detta kan inte överskattas. För degerforsborna är därmed Vänsterpartiet via sina lokaler en naturlig och självklar del av det lokala livet i kommunen. Det har tvivelslöst även haft en mycket stor del i att bryta ner det motstånd många människor känt mot att i slutändan även lägga sina röster på kommunisterna. I Degerfors finns rockgruppen Röhett (tidigare Red Hot Community), som består av ett antal partimedlemmar. Gruppen håller proggen till liv och har spelat i en lång rad sammanhang genom åren. Den här typen av aktiviteter är viktiga och ger bredd och auktoritet åt partiets verksamhet. Likaså enskilda partimedlemmars engagemang i teaterföreningen och Folkets hus föreningen kan framhållas i det sammanhanget. Det här är inget man kommenderar eller kampanjar fram. Det finns naturligt och är en förutsättning för att partiet ska växa från ett femprocentsparti till ett massparti. Men det finns fler vinnande faktorer: Gott ledarskap ledande kamrater har vinnlagt sig om att upprätthålla en tillåtande attityd, som befrämjat ett positivt arbetssätt. Så har det varit genom åren. Det är knappast någon tillfällighet att den splittring och de interna ideologiska strider som kännetecknade 70 talets vänster, praktiskt taget lämnade partiorganisationen i Degerfors oberörd. Det var dags Vänsterns väg till makten i Fagersta gick via samarbete med de borgerliga partierna. Något sådant förekom aldrig i Degerfors. Det är, i vart fall på kort sikt, ytterligare en fördel för oss. Valresultatet, som medförde en försvagning av borgarna, ger dock allianspartierna nu en möjlighet att även lokalt formera ett tredje, borgerligt, alternativ. Om man har styrkan och förmågan att ta den återstår att se. Ett halvår efter valet präglas fortfarande den borgerliga politiken av sin osjälvständiga hållning gentemot socialdemokratin. Det är lätt att konstatera att vårt parti tar många gånger fler röster kommunalt än vad man gör i riksdagsvalet i Degerfors. En enorm mängd väljare anser att Vänsterpartiet i Degerfors är bättre socialdemokrater än socialdemokraterna i Degerfors. En stor mängd borgerliga väljare ser Vänsterpartiet i Degerfors som ett bättre alternativ än de lokala borgerliga företrädarna. Till och med majoriteten av de människor som röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalen har troligen lagt sina röster på Vänsterpartiet i kommunalvalet. Anledningen till detta var att vår huvudparoll i valet, Det är dags för förändring i Degerfors, delades av väljarna denna gång (noteras bör att parollen inte var något uttryck för obamisering av partiets politik. Snarare var det Obama som knyckte sitt change från degerforsvänsterns paroll från valet 2006). Allt valmaterial, förutom kuvertet för röstsedlarna, producerades av oss själva. Partiorganisationen i Degerfors ansåg att det centrala valmaterialet inte höll måttet. Det var abstrakt, hade ingen klassprägel och saknade relevans i Degerfors. Det var anpassat för att attrahera en vacklande medelklass i storstadsområdena. Vi hade aldrig kunnat vinna valet med hjälp av pastellfärgande byggklossar. Vi valde av liknande anledning att inte heller använda partiets valaffischer. Den gemensamma valaffischen om ett rödgrönt alternativ, med Sahlin, Ohly och språkrör, hade varit direkt kontraproduktiv att sätta upp i vår kommun. Egenproducerat material Då det gällde valbroschyren var vi tidigt överens om att denna skulle skilja sig från de andra partiernas. Den skulle vara helt lokal. konkret och floskelfri. Uttryck som vi vill ha en bra skola för alla var bannlysta. Abstrakta mål, strävanden och viljor lämnades därhän. Här var det handfasta och fullt ut mätbara åtgärder som utlovades. Ger NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 4

5 väljarna oss förtroendet kommer vi genomföra det här, det här och det här. Punkt slut. Det fanns inget parti som kunde matcha vår lokalbroschyr. Vare sig innehållsmässigt eller layoutmässigt. Vi spelade helt enkelt i en egen division. Inte heller kunde någon matcha våra valaffischer, som redigerades enligt samma principer som valbroshyren. Våra valaffischer var dessutom extremt lokala: Utanför Strömtorpsskolan var budskapet Strömtorpsskolan kvar, utanför fotbollsarenan Stora Valla var budskapet Konstgräs på Valla NU och så vidare. Sammanlagt användes ett 15 tal mycket lokala vallöften på valaffischerna. På valbroschyrens framsida, såväl som på valaffischen, paraderar ett stort antal lokala vänsterpartister. Det är ingen slump. Redan våren 2010 hade människor börjat fråga oss om vi verkligen hade folk nog för att ta över. Många sympatiskt inställda till vår politik hade uppenbarligen äkta tvivel på att någon annan än (S) var förmögen att styra kommunen. Som man gjort sedan 20 talet. Därför var det viktigt att visa att vi var många, hade mycket bred erfarenhet från de flesta mråden i samhället. Kort sagt att vi var regeringsdugliga. Vi visade upp en laguppställning på bilderna. Övriga personbilder de andra partierna presterade var i huvusak taffliga personvalsbilder. Nyhetsmagasinet Degerforsaren I augusti 2009 sjösatte vi ett projekt som skulle bli ett viktigt komplement i valrörelsen. Nyhe tssajten Degerforsaren, ett lokalt nyhetsmagasin som redigerades för att matcha lokalpressens bevakning av valrörelsen i Degerfors. Vi visste att vi lätt skulle kunna hamna i mediaskugga. Inte minst var vi oroade över hur vår offensiv skulle hanteras i den socialdemokratiska lokaltidningen Karlskoga Kuriren. Därför blev Degerforsaren ett viktigt instrument för att påverka övriga nyhetsmedias bevakning. Genom att, periodvis dagligen, komma med nyheter och information övrig media inte hade tillgång till, blev dessa tvingade att förhålla sig till innehållet på Degerforsaren. Det medförde två saker: Vi fick mer mediautrymme i annan media än vi annars skulle ha haft. Vi fick en direktkanal till intresserade väljare genom att lägga ut länkar till Degerforsaren i en rad sammanhang. Naturligtvis hade vi järnkoll på besöksstatistiken på sidan, men offentliggjorde aldrig denna. Det var ett medvetet val. Vi ville hålla andra media och våra motståndare i osäkerhet. Så länge de var osäkra tvingades de förhålla sig till vad som stod på Degerforsaren om man utgick från att sajten hade ett stort antal besökare och att det pratades på stan om vad som stod där. Degerforsaren tjänade oss gott som kollektiv organisatör, propagandist och agitator. Sociala media Sociala media använde vi oss av för första, men knappast sista, gången. Facebook gav oss möjligheter att nå ut till våra lokala väljare. Vad det i slutändan betydde för valresultatet är omöjligt att ge exakta svar på, men även på detta frontavsnitt var vi överlägsna våra motståndare. Det fanns två mycket stora lokala facebookgrupper som samlade motståndare till planerna på att göra Folkets hus till gymnasies kola. Den ena med lite yngre människor, den andra med mer blandade åldrar. Det fanns flera personer som var med i bägge grupperna, men de flesta bara med i en. Räknar man bort de dubbelanslutna handlade det fortfarande om över 500 degerforsbor. Det gav en bra möjlighet att nå ut så fort något hände i frågan. Ofta med en länk till Degerforsaren, som sådana dagar hade kraftigt ökat antal besökare. På samma sätt gjorde vi med Degerfors IF:s facebookgrupp, när vi hade något att säga i vår valfråga om konstgräs på Valla. Även detta med gott reslutat. I frågan om just konstgräset finns en del att notera. Rätt fråga vid rätt tillfälle Ett av våra vallöften var att vi skulle utveckla Stora Valla med en uppvärmd konstgräsplan. Kravet var väl förankrat i fotbollskretsar. NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 5

6 Det tog våra politiska motståndare på sängen, som snabbt instämde i vårt krav. Helt plötsligt ville alla partier lägga konstgräs på Valla. Taktiken var lite väl enkel, genom att stämma in i kravet skulle frågan desarmeras, var tanken. Så gick det inte. När Degerfors IF själv genomförde en enkät om partiernas fotbollspolitik visade det sig att Vänstern var det bästa fotbollspartiet i kommunen. De läpparnas bekännelse övriga partier presterade genomskådades. Vid två hemmamatcher före valet delade vi ut flygblad och diskuterade fotbollsfrågor. Det ena flygbladet handlade om just konstgräs på Valla. Vid samma tillfälle hade vi konkurrens av socialdemokratiska flygbladsutdelare. De delade ut ett flygblad som informerade om (S) kandidater i landstingsvalet. Det var symtomatiskt för hela valrörelsen i Degerfors. (S) sysslade med fel frågor och vid fel tillfällen, medan vi lyckades hitta rätt frågor vid rätt tillfälle. Sammanlagt tillverkades fem lokala flygblad som delades ut vid marknader, bokbord, idrottevenemang och i brevlådor. Allt beroende på ändamålet. Även då det gällde flygblad spelade vi i en egen divison. Under hela valåret förde partiet, som parti, och enskilda partimedlemmar intensiva debatter i lokalpressen. Ett stort arbete lades på att slipa argumenten, torgföra partilinjen och bemöta politiska motståndare. Vi fick in det mesta, men i den socialdemokratiska Karlskoga Kuriren hade (S) debattörer en gräddfil. På ledarsidan backades socialdemokraterna i Degerfors upp kraftigt. Och allt mer desperat ju mer argumenten tröt. Det skadade oss inte det här valet. Snarare tvärt om. (S) försökte även vid minst ett par tillfällen att lägga sig i redigeringen av nyhetsmaterial i lokaltidningarna. Det gick inte bra och fick snarast en bumerangeffekt. Valdistrikten Degerfors består av en valkrets, indelad i sex valdistrikt. Dessa är inbördes något olika då det gäller klasstruktur, boendeformer och traditioner. ÅTORP Typisk svensk landsbygd och partiets traditionellt svagaste valdistrikt. Trots detta ökade vi från 12,38 till 20,42 procent. I förhållande till befolkningssammansättningen torde detta resultat vara anmärkningsvärt gott. Socialdemokraterna backade kraftigt och fick 25,35 procent av rösterna. Åtorp är centerns starkaste valdistrikt. Man fick 24,8 procent här. Banden mellan Åtorp och brukssamhället Degerfors är dock många. Det visar sig om man jämför valresultaten i Rudskoga med resultaten i Åtorp. Rudskoga och Åtorp är praktiskt taget sammanväxta. Dock ligger Rudskoga i Kristinehamns kommun och i Värmlands län. Läns och kommungräns går bitvis mitt i en sammanhängande bebyggelse. I valdistriktet Rudskoga fick centern 59,63 procent, (S) 18,05 vårt parti 2,43 procent av rösterna i kommunalvalet. SVARTÅ Gammalt mindre brukssamhälle söder om Degerfors. Traditionellt ett mycket starkt socialdemokratiskt fäste. Vid valet 2006 fick (S) 62,64 procent av rösterna i riksdagsvalet här. Vänsterpartiet 12,75 procent och var näst största parti. NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 6

7 2010 fick (S) "bara" 47,13 procent av rösterna, (V) ökade till 14,85. Dock blev (M) näst största parti med 16,51 procent. Svartå har länge visat upp partiets starkaste resultat då det gäller riksdagsvalet. Så även denna gång. Svartå var ett av blott två valdistrikt där partiet ökade i riksdagsvalet. Här var dock missnöjet med socialdemokraterna påtagligt. Det visade sig inte minst i kommunalvalet. Vänsterpartiet mer än fördubblade sitt röstetal, från 23,08 till 49,76 procent. Samtidigt backade (S) från 55,20 till 26,65. Moderaterna blev tredje största parti med 7,78 procent. Även detta var en framgång. I valet 2006 fick inget borgerligt parti över 5 procent av rösterna i kommunalvalet i Svartå. Partiets framgång i Svartå handlar i första hand om frågan om Svartå skola. Alla partier har i åratal sagt sig vilja slå vakt om skolan, men samtidigt offrat den i samband med budgetbehandlingar. Även det här valet hängde skolans fortlevnad på en skör tråd. Åter igen sade sig (S) vilja ha skolan kvar, samtidigt som man redovisade budgetsiffror som förutsatte en nedläggning. Spelet om skolan hade (S) spelat en gång för mycket den här gången. Svartåborna var less på det ständiga socialdemokratiska sveket. Väljarna litade däremot till vårt partis lokala valaffisch med rubriken "Svartåskolan kvar" och våra flygblad på samma tema som vi delade ut på orten. De förstod att den enda verkliga garanten för Svartå skolas fortlevnad var Vänsterpartiet. JANNELUND I detta valdistrikt blev valresultatet lägre än det statistiskt borde blivit, 43,65 procent. Samtidigt var det här (S) fick sina högsta siffror i något valdistrikt, 36,81 procent. Området domineras av flerfamiljshus av miljonprogramstyp. Därför finns ingen klassmässig förklaring till resultatet, som sammantaget visar på att arbetarpartierna tillsammans fick över 80 procent av rösterna här det näst högsta resultatet av alla valdistrikt. Det troligaste svaret är att kommunens äldreboenden finns koncentrerade i valdistriktet. Bland de äldsta väljarna har motståndet mot att överge (S) för (V) varit störst. Där lyckades vi inte fullt ut. Valresultatet i Jannelund går inte att jämföra med tidigare val, då valdistriktsindelningen här ändrats. BRUKET Partiets starkaste fästen finns här. Trots att en mindre del av valdistriktet består av landsort längs sjön Möckelns strand är den största delen proletära bostadsområden nära järnverket. I dessa områden är valresultatet högre än i valdistriktet som helhet, 55,85 procent. Valresultatet i valet 2006 var 33,86 procent. (S) tappade här från 36,77 till 24,26 procent. Noterbart också att SAMTLIGA partier förutom (V), minskade i valdistriktet. Till och med (SD). Även här gick partiet framåt i riksdagsvalet. STORA VALLA 51,87 procent och "borde" ha varit ett par, tre procent högre. Valdistriktsindelningen har dock ändrats och några jämförelsetal finns inte. Sammantaget kan dock noteras att arbetarpartierna tillsammans fick 83,31 procent av rösterna, det högsta resultatet av alla valdistrikt. STRÖMTORP Från 29,07 till 54,84 procent. Här har uppenbarligen frågan om nedläggningen av Strömtorpsskolan haft en avgörande betydelse. Vänsterpartiet stod ensamt mot nedläggningsplanerna och lovade att om partiet fick makten skulle man undanröja planerna. Strömtorp är ett vidsträckt område och en nedläggning av skolan skulle ha inneburit stora försämringar för befolkningen. En framgång här var väntad, men större än vi trodde. Socialdemokraterna halverades i valdistriktet. BOSSÅSEN Ett valdistrikt som uteslutande består av enfamiljshus. Trots detta blev valresultatet 53,95 procent. I valet 2006 var resultatet 31,63. Även här halverades socialdemokraterna. Bossåsen var i riksdagsvalet Sverigedemokraternas starkaste distrikt i Degerfors. (SD) tog här 8,75 procent av rösterna i riksdagsvalet, men 2,28 procent i kommunalvalet. Det är därför ingen orimlighet att anta att minst hälften av de som röstade på (SD) i riks, röstade (V) kommunalt. Något som borde leda till vidare analyser. Erövra periferin! Utanför storstadsregionerna fanns det förra året 174 kommuner med färre än invånare. De utgör därmed den största kommungruppen. Det är mer än hälften av Sveriges alla kommuner och de är väl spridda över landet, från Tomelilla i söder till Kiruna i norr. Det bor omkring personer i kommuner med färre än invånare. Långt ifrån alla dessa kommuner är bruksorter. En hel del är jordbruks och eller skogsbygd. Men det är fortfarande 22 procent av hela landets befolkning bara i dessa små kommuner. Det är ingen omöjlighet att ha målsättningen att kraftigt öka röstetalen i större delen av dessa kommuner. Framför allt i Bergslagen. Då utvecklingen är likartad i bruken är Bergslagen i dag ett ypperligt presumtivt tillväxtområde för partiet. Det finns mycket stora möjligheter att skapa fler Fagersta och Degerfors. Det skulle underlättas om partiet centralt började bedriva en regionalpolitik värd namnet. Det gäller att, i stället för att kopiera en storstadsfixerad socialdemokratis flirtande med den ängsliga medelklassen, bejaka den enorma potential vårt parti har utanför storstadsregionerna. Majoriteten av Sveriges befolkning bor inte i storstadsregionerna. Det finns för tillfället ett historiskt gynnsamt läge att, åter med Maos ord, erövra periferin för att slå mot centrum. Här har partiet varit nästan lika starkt som på Bruket, några tiondelar skiljde vid valet Men resultatet här blev NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 7 Degerfors i mars 2011 Jan Ask

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Valet 2002: Stolta men inte nöjda. - eller hur en förtroendechock lyfte partiet i människors vardag

Valet 2002: Stolta men inte nöjda. - eller hur en förtroendechock lyfte partiet i människors vardag Valet 02: Stolta men inte nöjda - eller hur en förtroendechock lyfte partiet i människors vardag Rapport från valanalysgruppen, april 03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Del 1: Bakgrund: valrörelsen

Läs mer

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen NR 3 2010 Pris: 15 kronor (stödpris 20 kr) Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen OPPOSITION? Temanummer: VÄNSTERN &VALET Förbundet för Femte Internationalen 2 Arbetarmakt 3/2010

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

UTAN SEGEL I VÄNSTER- VINDEN

UTAN SEGEL I VÄNSTER- VINDEN 18 UTAN SEGEL I VÄNSTER- VINDEN Analys av 2014 års val HUVUDFÖRFATTARE: ENNA GERIN OCH VICTOR BERNHARDTZ Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 18 UTAN SEGEL I VÄNSTERVINDEN Analys av 2014 års

Läs mer

STADEN SOM FÖRSVANN Artikel av Kolbjörn Guwallius

STADEN SOM FÖRSVANN Artikel av Kolbjörn Guwallius STADEN SOM FÖRSVANN Artikel av Kolbjörn Guwallius Ett särtryck från kolbjörn.se Kolbjörn Guwallius 2012 ett särtryck från kolbjörn.se. 1 1950: 10 118 1978: 12 255 2011: 9 563 Säg Degerfors och de flesta

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter?

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter? Johannes Karlsson Linköpings Universitet Uppsats, 7.5 HP Statsvetenskap 2, HT 2013 Handledare: Ester Andreasson Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Artiklarna nedan är från 2:a veckan i december 2014 och handlar om det nya politiska läge som Sverige hamnade i efter att Allianspartierna

Läs mer

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!! Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

DET RÖDA HYRESIMPERIET

DET RÖDA HYRESIMPERIET DET RÖDA HYRESIMPERIET En studie av Hyresgästföreningen Jonatan Forsberg September 2005 ISBN 91-7566-567-0 TIMBRO BOX 5234 102 45 STOCKHOLM TEL 08-587 898 00 info@timbro.se www.timbro.se Förord Låt mig

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Allt åt Alla Umeå är en lokalgrupp i Förbundet allt åt alla.

Allt åt Alla Umeå är en lokalgrupp i Förbundet allt åt alla. Allt åt Alla Umeå är en lokalgrupp i Förbundet allt åt alla. Denna text kommer också att publiceras i en ordentligt nedkortad version i Staden är vår 2, Förbundet allt åt all as gemensamma bokprojekt om

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Det politiska bidragsberoendet

Det politiska bidragsberoendet Det politiska bidragsberoendet finansieringen av sveriges politiska partier Oscar Hjertqvist timbro April 2013 Om författaren Oscar Hjertqvist är jurist och projektledare på Agde Consulting med fokus på

Läs mer

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 1 Björn Horgby 090414 Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 Den här texten är ett empiriskt kapitel i en kommande bok som handlar om kampen

Läs mer

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik!

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Man behöver bara vända sig till närmaste TV-apparat eller reklampelare för att inse att det är valtider. Och för många arbetslösa, lägre tjänstemän

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt Rapporten Samverkan, inte sammanblandning" utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI INLEDNING Ung Vänster är ett socialistiskt förbund. Men vi går inte in i den här valrörelsen med fokus på att förklara, berätta eller ens spekulera i hur ett socialistiskt

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Intervju: Heidi Olsson Marianne Samuelsson Språkrör 1992-1999, riksdagsledamot och gruppledare. Miljöpartiet har redan från början haft kvotering som princip,

Läs mer