NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT."

Transkript

1 NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT. ett försök till analys av (V):s valrörelse i Degerfors NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 1

2 Det säkra är inte säkert. Så som det är, förblir det ej. Ur Dialektikens lov,berthold Brecht ÅRS VALRÖRELSE BÖRJADE KANSKE REDAN PÅ 70 TALET... D egerfors, precis som de flesta brukssamhällen, har politiskt präglats av socialdemokratisk hegemoni allt sedan den allmänna rösträttens införande. En sådan miljö blir lätt en grogrund till socialdemokratisk självgodhet och diverse pampfasoner. Illusionen om det socialdemokratiska Partiets ofelbarhet och osårbarhet frodades och odlades. Länge var kommunfullmäktigemötena en snabbt expedierad formsak. De folkvalda politiska organen var transportkompanier till den socialdemokratiska arbetarkommunen. Det var där besluten fattades. Även kommunfullmäktigevalen var ofta en formsak. Socialdemokratiska valsiffor på 60 procent och betydligt mer var ingen ovanlighet i brukssamhällena. Degerfors var inget undantag. Hela 80 talet regerades orten av en (S) majoritet på mellan procent. Det var i en sådan miljö Vänsterpartiet grundlade det som till slut skulle bli en historisk valseger Lång rad valframgångar 1973 samlade partiet 5,4 procent av rösterna i kommunalvalet. Ett tämligen blygsamt, men ganska typiskt resultat i ett mellansvenskt brukssamhälle. I de därefter följande elva valen, fram till 2010, gick partiet stadigt framåt i samtliga utom ett. Det är i sig en unik bedrift i svensk politik. Degerforsvänstern blev även unikt i valet 2010 genom att öka med 20 procentenheter. Inget parti i varken kommun, landsting eller riksdagsval kunde visa upp en större ökning. Hur blev den möjlig? Visionerna blev en mardröm Under valperioden blev det politiska läget ytterst tillspetsat i kommunen. Den socialdemokratiska kommunledningen, uppbackad av diverse borgerliga konstellationer, började få framtidsvisioner som man snabbt försökte förverkliga. Det är knappast något fel att vara visionär. Men när visionären är både döv och blind för medborgarnas vilja och halsstarrigt försöker pracka på dessa en politik som saknar allt folkligt stöd, går det illa års val var ett ödesval för Degerfors kommun. Det handlade om kommunens överlevnad. Väljarna förstod detta. Strategiska missgrepp... De visionära socialdemokraterna gjorde en rad strategiska misstag under valperioden och inte minst under valåret. Några exempel: Man ville av besparingsskäl lägga ner de två 1 6 skolorna i Svartå och Strömtorp, något som föräldrarna inte accepterade. Hade man lyckats driva igenom förslaget hade detta med all sannolikhet medfört att kommunen begåvats med två friskolor. Man ville flytta järnvägsstationen från nuvarande läge till ett läge närmare centrum, ett fullständigt verklighetsfrämmande förslag. Tågen skulle vara tvingade att stanna på enkelspår på den hårt trafikerade Värmlandsbanan. Degerfors och Karlskogas brandstationer skulle slås ihop och en ny gemensam brandstation byggas. En åtgärd som medförde längre utryckningstider. (S) var öppna för en försäljning av kommunens energibolag. Trolig köpare: Energibolaget i Karlskoga. Socialdemokraterna umgicks med flera andra liknande förslag vars syfte i slutändan var att Degerfors skulle upphöra som självständig kommun och bli en del av Karlskoga. Detta förnekades naturligtvis, men grodkokningsmanövrarna var uppenbara för många. Och ogillades skarpt. NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 2

3 Spiken i kistan var dock Folkets hus frågan: Genom flera års utsvältningspolitik ställde man Folkets hus på ruinens brant. Tvingade Folkets husföreningen att sälja fastigheten till kommunen. Till fastigheten ville (S) flytta gymnasiet. Detta var en utmaning mot hela arbetarrörelsens värderingar. Vi kunde organisera demonstrationer mot förslaget. Fylla kommunfullmäktiges åhörarplatser till britningsgränsen när ideérna presenterades. Kort sagt: vi lyckades samordna den utomparlamenariska och parlamenariska kampen i frågan. (S) misstog sig i styrkan på den folkvrede man väckt genom sitt agerande och framhärdade ända in i kaklet.... och taktiska Samtidigt gjorde socialdemokraterna en rad taktiska misstag under valrörelsen, något som för oss var möjligt att utnyttja. Ett par exempel: Mitt i valrörelsen gick en (S) kandidat högt upp på fullmäktigelistan ut i pressen och deklarerade att degerforsborna var trångsynta som inte köpte partiets visionära idéer. Den kollektiva förolämpningen lyckades (S), trots ihärdiga tillrättalägganden, aldrig reparera. För att få debet och kredit att gå ihop vad det gällde planerna för ett nytt gymnasium i Folkets hus spelade man bort sina sista rester av trovärdighet genom att ändra i byggplanerna flera gånger under en mycket kort tid. Först skulle Folket hus byggas på med en våning, kort därefter var det utbyggnad på baksidan i stället som gällde. Några veckor senare var det ombyggnation av befintliga lokaler som gällde. Kort sagt partiet lyckades framställa sig självt som komplett inkompetent i många väljares ögon. I ett tidigt skede gjorde (S) ledningen en offentligt utfästelse om att den infekterade frågan om Folkets hus framtid skulle få avgöras i valet. Därefter försökte man med alla medel påskynda behandlingen för att väljarna skulle stå inför fullbordat faktum i september och att frågan skulle vara avförd från dagordningen. Vår mottaktik blev naturligtvis den motsatta: Att slänga in så mycket grus i maskineriet som möjligt för att förhala processen. Den var, till skillnad från (S) taktiken, framgångsrik. Den enda verkliga motkraften mot det socialdemokratiska vanstyret var Vänsterpartiet, som 2006 tagit strax under 30 procent av rösterna. De borgerliga hade i många avgörande frågor agerat stödpartier åt (S) och var i väljarnas ögon inga trovärdiga alternativ. Vårt parti insåg den historiska möjligheten. Nu eller aldrig skulle makten ryckas ur socialdemokratins händer. Men var det möjligt? Att vi skulle göra ett bra val lokalt visste vi. Men om det skulle räcka hela vägen fram? Den mest troliga utgången bedömdes vara att vi möjligen skulle kunna ta över med hjälp av (MP) och eventuellt något borgerligt parti, läs Centern. Detta parti hade varit det borgerliga parti som under valperioden obstruerat mest mot (S) och i några viktiga frågor gått på vår linje. Det var först sista veckan före valet, i samband med flygbladsutdelningar, en del partimedlemmar började ana att något stort var på gång. Var och var annan som gick förbi säger att dom redan förhandsröstat på oss, meddelade flygbladsutdelarna. Samtidigt följde vi dag för dag antalet förtidsröstande och visste att antalet var extremt högt detta val. Av redovisningen ovan kan det kanske tyckas att vi fick en lätt match och att motståndaren serverade oss framgångarna på silverfat. Inget kan dock vara mer felaktigt. Det är först i efteråt, och med facit i hand, som mönstret blir så här tydligt. Ett nytt Fagersta? Är Degerfors ett nytt Fagersta, har många frågat sig och oss? Svaret är både ja och nej. Det finns många likheter, men det är viktigare i det här sammanhanget att visa på NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 3

4 olikheterna. Dessa talar för att vägarna till framgång är många. Varje kommun måste hitta sin egen väg. Ideologiskt är partiet i Degerfors och Fagersta två motsatser. Fagersta anses internt inom partiet stå långt till höger, medan Degerfors långt till vänster. I Fagersta uppfattas organisationen som centrerad kring en person Stig Henriksson. I Degerfors är partiet mer en lagmaskin. Visserligen sticker partiets två frontfigurer Peter Pedersen och Roland Halvarsson ut rejält. Man skulle kunna förledas att spekulera i att i Degerfors har vi två Stig Henrikssöner. Men det räcker inte som förklaringsmodell. Där bakom finns, med en kommun av Degerfors storlek, en osedvanligt lång rad kamrater med gedigna politiska kunskaper och erfarenheter. Många medlemmar har arbetat med politik i år. Flera började sin politiska bana redan i Vietnamrörelsen. Fisken i vattnet I Degerfors finns partiet överallt. I facken och på arbetsplatserna, i idrottsföreningarna, teaterföreningen eller frimärksklubben. Vi finns i spelbutiken, i systembolagskön såväl som på AA möten, på fotbollsläktaren, på Coop stämman och när det är konstutställningar. Som fisken i vattnet, för att tala med Mao. Två ytterligare faktorer som spelat en stor roll för att bygga upp partiets ställning på orten: Efter långa diskussioner beslutade partiet 1990 att köpa Bruksgården i Degerfors. Ett högriskprojekt som visade sig få stor betydelse. Byggnaden ligger centralt i anslutning till stationen och har haft en brokig historia från 20 talet och framåt. Den har bland annat fungerat som järnverkets tjänsemannamäss och daghem. I Vänsterpartiets ägo har Bruksgården fungerat som ett litet Folkets hus. ALLA har en relation till Bruksgården, som flitigt hyrs som festlokal, för möten, för bröllop, begravningskaffelokal, dopfester med mera. I källaren har en rad lokala band sina replokaler. I Bruksgården anordnas flera konstutställningar varje år. Mindre teaterföreställningar arrangeras här. Allt detta i sig har inneburit att praktiskt taget alla människor i Degerfors har varit på Bruksgården både en och flera gånger. Därmed har man en relation till byggnaden och indirekt till Vänsterpartiet. Det strategiska värdet av detta kan inte överskattas. För degerforsborna är därmed Vänsterpartiet via sina lokaler en naturlig och självklar del av det lokala livet i kommunen. Det har tvivelslöst även haft en mycket stor del i att bryta ner det motstånd många människor känt mot att i slutändan även lägga sina röster på kommunisterna. I Degerfors finns rockgruppen Röhett (tidigare Red Hot Community), som består av ett antal partimedlemmar. Gruppen håller proggen till liv och har spelat i en lång rad sammanhang genom åren. Den här typen av aktiviteter är viktiga och ger bredd och auktoritet åt partiets verksamhet. Likaså enskilda partimedlemmars engagemang i teaterföreningen och Folkets hus föreningen kan framhållas i det sammanhanget. Det här är inget man kommenderar eller kampanjar fram. Det finns naturligt och är en förutsättning för att partiet ska växa från ett femprocentsparti till ett massparti. Men det finns fler vinnande faktorer: Gott ledarskap ledande kamrater har vinnlagt sig om att upprätthålla en tillåtande attityd, som befrämjat ett positivt arbetssätt. Så har det varit genom åren. Det är knappast någon tillfällighet att den splittring och de interna ideologiska strider som kännetecknade 70 talets vänster, praktiskt taget lämnade partiorganisationen i Degerfors oberörd. Det var dags Vänsterns väg till makten i Fagersta gick via samarbete med de borgerliga partierna. Något sådant förekom aldrig i Degerfors. Det är, i vart fall på kort sikt, ytterligare en fördel för oss. Valresultatet, som medförde en försvagning av borgarna, ger dock allianspartierna nu en möjlighet att även lokalt formera ett tredje, borgerligt, alternativ. Om man har styrkan och förmågan att ta den återstår att se. Ett halvår efter valet präglas fortfarande den borgerliga politiken av sin osjälvständiga hållning gentemot socialdemokratin. Det är lätt att konstatera att vårt parti tar många gånger fler röster kommunalt än vad man gör i riksdagsvalet i Degerfors. En enorm mängd väljare anser att Vänsterpartiet i Degerfors är bättre socialdemokrater än socialdemokraterna i Degerfors. En stor mängd borgerliga väljare ser Vänsterpartiet i Degerfors som ett bättre alternativ än de lokala borgerliga företrädarna. Till och med majoriteten av de människor som röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalen har troligen lagt sina röster på Vänsterpartiet i kommunalvalet. Anledningen till detta var att vår huvudparoll i valet, Det är dags för förändring i Degerfors, delades av väljarna denna gång (noteras bör att parollen inte var något uttryck för obamisering av partiets politik. Snarare var det Obama som knyckte sitt change från degerforsvänsterns paroll från valet 2006). Allt valmaterial, förutom kuvertet för röstsedlarna, producerades av oss själva. Partiorganisationen i Degerfors ansåg att det centrala valmaterialet inte höll måttet. Det var abstrakt, hade ingen klassprägel och saknade relevans i Degerfors. Det var anpassat för att attrahera en vacklande medelklass i storstadsområdena. Vi hade aldrig kunnat vinna valet med hjälp av pastellfärgande byggklossar. Vi valde av liknande anledning att inte heller använda partiets valaffischer. Den gemensamma valaffischen om ett rödgrönt alternativ, med Sahlin, Ohly och språkrör, hade varit direkt kontraproduktiv att sätta upp i vår kommun. Egenproducerat material Då det gällde valbroschyren var vi tidigt överens om att denna skulle skilja sig från de andra partiernas. Den skulle vara helt lokal. konkret och floskelfri. Uttryck som vi vill ha en bra skola för alla var bannlysta. Abstrakta mål, strävanden och viljor lämnades därhän. Här var det handfasta och fullt ut mätbara åtgärder som utlovades. Ger NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 4

5 väljarna oss förtroendet kommer vi genomföra det här, det här och det här. Punkt slut. Det fanns inget parti som kunde matcha vår lokalbroschyr. Vare sig innehållsmässigt eller layoutmässigt. Vi spelade helt enkelt i en egen division. Inte heller kunde någon matcha våra valaffischer, som redigerades enligt samma principer som valbroshyren. Våra valaffischer var dessutom extremt lokala: Utanför Strömtorpsskolan var budskapet Strömtorpsskolan kvar, utanför fotbollsarenan Stora Valla var budskapet Konstgräs på Valla NU och så vidare. Sammanlagt användes ett 15 tal mycket lokala vallöften på valaffischerna. På valbroschyrens framsida, såväl som på valaffischen, paraderar ett stort antal lokala vänsterpartister. Det är ingen slump. Redan våren 2010 hade människor börjat fråga oss om vi verkligen hade folk nog för att ta över. Många sympatiskt inställda till vår politik hade uppenbarligen äkta tvivel på att någon annan än (S) var förmögen att styra kommunen. Som man gjort sedan 20 talet. Därför var det viktigt att visa att vi var många, hade mycket bred erfarenhet från de flesta mråden i samhället. Kort sagt att vi var regeringsdugliga. Vi visade upp en laguppställning på bilderna. Övriga personbilder de andra partierna presterade var i huvusak taffliga personvalsbilder. Nyhetsmagasinet Degerforsaren I augusti 2009 sjösatte vi ett projekt som skulle bli ett viktigt komplement i valrörelsen. Nyhe tssajten Degerforsaren, ett lokalt nyhetsmagasin som redigerades för att matcha lokalpressens bevakning av valrörelsen i Degerfors. Vi visste att vi lätt skulle kunna hamna i mediaskugga. Inte minst var vi oroade över hur vår offensiv skulle hanteras i den socialdemokratiska lokaltidningen Karlskoga Kuriren. Därför blev Degerforsaren ett viktigt instrument för att påverka övriga nyhetsmedias bevakning. Genom att, periodvis dagligen, komma med nyheter och information övrig media inte hade tillgång till, blev dessa tvingade att förhålla sig till innehållet på Degerforsaren. Det medförde två saker: Vi fick mer mediautrymme i annan media än vi annars skulle ha haft. Vi fick en direktkanal till intresserade väljare genom att lägga ut länkar till Degerforsaren i en rad sammanhang. Naturligtvis hade vi järnkoll på besöksstatistiken på sidan, men offentliggjorde aldrig denna. Det var ett medvetet val. Vi ville hålla andra media och våra motståndare i osäkerhet. Så länge de var osäkra tvingades de förhålla sig till vad som stod på Degerforsaren om man utgick från att sajten hade ett stort antal besökare och att det pratades på stan om vad som stod där. Degerforsaren tjänade oss gott som kollektiv organisatör, propagandist och agitator. Sociala media Sociala media använde vi oss av för första, men knappast sista, gången. Facebook gav oss möjligheter att nå ut till våra lokala väljare. Vad det i slutändan betydde för valresultatet är omöjligt att ge exakta svar på, men även på detta frontavsnitt var vi överlägsna våra motståndare. Det fanns två mycket stora lokala facebookgrupper som samlade motståndare till planerna på att göra Folkets hus till gymnasies kola. Den ena med lite yngre människor, den andra med mer blandade åldrar. Det fanns flera personer som var med i bägge grupperna, men de flesta bara med i en. Räknar man bort de dubbelanslutna handlade det fortfarande om över 500 degerforsbor. Det gav en bra möjlighet att nå ut så fort något hände i frågan. Ofta med en länk till Degerforsaren, som sådana dagar hade kraftigt ökat antal besökare. På samma sätt gjorde vi med Degerfors IF:s facebookgrupp, när vi hade något att säga i vår valfråga om konstgräs på Valla. Även detta med gott reslutat. I frågan om just konstgräset finns en del att notera. Rätt fråga vid rätt tillfälle Ett av våra vallöften var att vi skulle utveckla Stora Valla med en uppvärmd konstgräsplan. Kravet var väl förankrat i fotbollskretsar. NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 5

6 Det tog våra politiska motståndare på sängen, som snabbt instämde i vårt krav. Helt plötsligt ville alla partier lägga konstgräs på Valla. Taktiken var lite väl enkel, genom att stämma in i kravet skulle frågan desarmeras, var tanken. Så gick det inte. När Degerfors IF själv genomförde en enkät om partiernas fotbollspolitik visade det sig att Vänstern var det bästa fotbollspartiet i kommunen. De läpparnas bekännelse övriga partier presterade genomskådades. Vid två hemmamatcher före valet delade vi ut flygblad och diskuterade fotbollsfrågor. Det ena flygbladet handlade om just konstgräs på Valla. Vid samma tillfälle hade vi konkurrens av socialdemokratiska flygbladsutdelare. De delade ut ett flygblad som informerade om (S) kandidater i landstingsvalet. Det var symtomatiskt för hela valrörelsen i Degerfors. (S) sysslade med fel frågor och vid fel tillfällen, medan vi lyckades hitta rätt frågor vid rätt tillfälle. Sammanlagt tillverkades fem lokala flygblad som delades ut vid marknader, bokbord, idrottevenemang och i brevlådor. Allt beroende på ändamålet. Även då det gällde flygblad spelade vi i en egen divison. Under hela valåret förde partiet, som parti, och enskilda partimedlemmar intensiva debatter i lokalpressen. Ett stort arbete lades på att slipa argumenten, torgföra partilinjen och bemöta politiska motståndare. Vi fick in det mesta, men i den socialdemokratiska Karlskoga Kuriren hade (S) debattörer en gräddfil. På ledarsidan backades socialdemokraterna i Degerfors upp kraftigt. Och allt mer desperat ju mer argumenten tröt. Det skadade oss inte det här valet. Snarare tvärt om. (S) försökte även vid minst ett par tillfällen att lägga sig i redigeringen av nyhetsmaterial i lokaltidningarna. Det gick inte bra och fick snarast en bumerangeffekt. Valdistrikten Degerfors består av en valkrets, indelad i sex valdistrikt. Dessa är inbördes något olika då det gäller klasstruktur, boendeformer och traditioner. ÅTORP Typisk svensk landsbygd och partiets traditionellt svagaste valdistrikt. Trots detta ökade vi från 12,38 till 20,42 procent. I förhållande till befolkningssammansättningen torde detta resultat vara anmärkningsvärt gott. Socialdemokraterna backade kraftigt och fick 25,35 procent av rösterna. Åtorp är centerns starkaste valdistrikt. Man fick 24,8 procent här. Banden mellan Åtorp och brukssamhället Degerfors är dock många. Det visar sig om man jämför valresultaten i Rudskoga med resultaten i Åtorp. Rudskoga och Åtorp är praktiskt taget sammanväxta. Dock ligger Rudskoga i Kristinehamns kommun och i Värmlands län. Läns och kommungräns går bitvis mitt i en sammanhängande bebyggelse. I valdistriktet Rudskoga fick centern 59,63 procent, (S) 18,05 vårt parti 2,43 procent av rösterna i kommunalvalet. SVARTÅ Gammalt mindre brukssamhälle söder om Degerfors. Traditionellt ett mycket starkt socialdemokratiskt fäste. Vid valet 2006 fick (S) 62,64 procent av rösterna i riksdagsvalet här. Vänsterpartiet 12,75 procent och var näst största parti. NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 6

7 2010 fick (S) "bara" 47,13 procent av rösterna, (V) ökade till 14,85. Dock blev (M) näst största parti med 16,51 procent. Svartå har länge visat upp partiets starkaste resultat då det gäller riksdagsvalet. Så även denna gång. Svartå var ett av blott två valdistrikt där partiet ökade i riksdagsvalet. Här var dock missnöjet med socialdemokraterna påtagligt. Det visade sig inte minst i kommunalvalet. Vänsterpartiet mer än fördubblade sitt röstetal, från 23,08 till 49,76 procent. Samtidigt backade (S) från 55,20 till 26,65. Moderaterna blev tredje största parti med 7,78 procent. Även detta var en framgång. I valet 2006 fick inget borgerligt parti över 5 procent av rösterna i kommunalvalet i Svartå. Partiets framgång i Svartå handlar i första hand om frågan om Svartå skola. Alla partier har i åratal sagt sig vilja slå vakt om skolan, men samtidigt offrat den i samband med budgetbehandlingar. Även det här valet hängde skolans fortlevnad på en skör tråd. Åter igen sade sig (S) vilja ha skolan kvar, samtidigt som man redovisade budgetsiffror som förutsatte en nedläggning. Spelet om skolan hade (S) spelat en gång för mycket den här gången. Svartåborna var less på det ständiga socialdemokratiska sveket. Väljarna litade däremot till vårt partis lokala valaffisch med rubriken "Svartåskolan kvar" och våra flygblad på samma tema som vi delade ut på orten. De förstod att den enda verkliga garanten för Svartå skolas fortlevnad var Vänsterpartiet. JANNELUND I detta valdistrikt blev valresultatet lägre än det statistiskt borde blivit, 43,65 procent. Samtidigt var det här (S) fick sina högsta siffror i något valdistrikt, 36,81 procent. Området domineras av flerfamiljshus av miljonprogramstyp. Därför finns ingen klassmässig förklaring till resultatet, som sammantaget visar på att arbetarpartierna tillsammans fick över 80 procent av rösterna här det näst högsta resultatet av alla valdistrikt. Det troligaste svaret är att kommunens äldreboenden finns koncentrerade i valdistriktet. Bland de äldsta väljarna har motståndet mot att överge (S) för (V) varit störst. Där lyckades vi inte fullt ut. Valresultatet i Jannelund går inte att jämföra med tidigare val, då valdistriktsindelningen här ändrats. BRUKET Partiets starkaste fästen finns här. Trots att en mindre del av valdistriktet består av landsort längs sjön Möckelns strand är den största delen proletära bostadsområden nära järnverket. I dessa områden är valresultatet högre än i valdistriktet som helhet, 55,85 procent. Valresultatet i valet 2006 var 33,86 procent. (S) tappade här från 36,77 till 24,26 procent. Noterbart också att SAMTLIGA partier förutom (V), minskade i valdistriktet. Till och med (SD). Även här gick partiet framåt i riksdagsvalet. STORA VALLA 51,87 procent och "borde" ha varit ett par, tre procent högre. Valdistriktsindelningen har dock ändrats och några jämförelsetal finns inte. Sammantaget kan dock noteras att arbetarpartierna tillsammans fick 83,31 procent av rösterna, det högsta resultatet av alla valdistrikt. STRÖMTORP Från 29,07 till 54,84 procent. Här har uppenbarligen frågan om nedläggningen av Strömtorpsskolan haft en avgörande betydelse. Vänsterpartiet stod ensamt mot nedläggningsplanerna och lovade att om partiet fick makten skulle man undanröja planerna. Strömtorp är ett vidsträckt område och en nedläggning av skolan skulle ha inneburit stora försämringar för befolkningen. En framgång här var väntad, men större än vi trodde. Socialdemokraterna halverades i valdistriktet. BOSSÅSEN Ett valdistrikt som uteslutande består av enfamiljshus. Trots detta blev valresultatet 53,95 procent. I valet 2006 var resultatet 31,63. Även här halverades socialdemokraterna. Bossåsen var i riksdagsvalet Sverigedemokraternas starkaste distrikt i Degerfors. (SD) tog här 8,75 procent av rösterna i riksdagsvalet, men 2,28 procent i kommunalvalet. Det är därför ingen orimlighet att anta att minst hälften av de som röstade på (SD) i riks, röstade (V) kommunalt. Något som borde leda till vidare analyser. Erövra periferin! Utanför storstadsregionerna fanns det förra året 174 kommuner med färre än invånare. De utgör därmed den största kommungruppen. Det är mer än hälften av Sveriges alla kommuner och de är väl spridda över landet, från Tomelilla i söder till Kiruna i norr. Det bor omkring personer i kommuner med färre än invånare. Långt ifrån alla dessa kommuner är bruksorter. En hel del är jordbruks och eller skogsbygd. Men det är fortfarande 22 procent av hela landets befolkning bara i dessa små kommuner. Det är ingen omöjlighet att ha målsättningen att kraftigt öka röstetalen i större delen av dessa kommuner. Framför allt i Bergslagen. Då utvecklingen är likartad i bruken är Bergslagen i dag ett ypperligt presumtivt tillväxtområde för partiet. Det finns mycket stora möjligheter att skapa fler Fagersta och Degerfors. Det skulle underlättas om partiet centralt började bedriva en regionalpolitik värd namnet. Det gäller att, i stället för att kopiera en storstadsfixerad socialdemokratis flirtande med den ängsliga medelklassen, bejaka den enorma potential vårt parti har utanför storstadsregionerna. Majoriteten av Sveriges befolkning bor inte i storstadsregionerna. Det finns för tillfället ett historiskt gynnsamt läge att, åter med Maos ord, erövra periferin för att slå mot centrum. Här har partiet varit nästan lika starkt som på Bruket, några tiondelar skiljde vid valet Men resultatet här blev NÄR DET SÄKRA INTE VAR SÄKERT SID: 7 Degerfors i mars 2011 Jan Ask

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Svenska folket om politiskt ledarskap

Svenska folket om politiskt ledarskap Novus Opinion Svenska folket om politiskt ledarskap 29 juni 2009 Arne Modig Svenska folket om politiskt ledarskap Hur ser väljarna idag på ledande politiker? Vad tror man styr partiledarna? Kommer partiledarnas

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011)

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011) (Version 1, 10/1 2011) OPERATIV FYRAÅRSPLAN Den operativa fyraårsplan som ledningen stakar ut i detta dokument är en början, inte ett slut. Den ska och kommer att revideras fortlöpande i samråd med medlemmar

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Hej partivänner! Väljarandel i riksdagsvalet

Hej partivänner! Väljarandel i riksdagsvalet Hej partivänner! Jag skulle vilja göra några kommentarer när det gäller Södersossarnas valanalys. Först lyfta fram Socialdemokraternas tio starkaste distrikt på Södermalm Område Väljarandel i riksdagsvalet

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Är kommunen alltid bäst även när den är sämst?

Är kommunen alltid bäst även när den är sämst? Är kommunen alltid bäst även när den är sämst? En rapport från Malmöcentern om kvaliteten i kommunala och privata äldreboenden i Malmö. Juli 2014 www.malmocentern.se malmocentern Sammanfattning Socialdemokraterna

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt Rapport från SKOP 5 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Bottenkänning för Stefan Löfven tappar stort i SKOP:s skicklighetsliga - Lägsta nivån sedan Stefan Löfven blev partiledare - Bara 32,4

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014 Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Syfte och mål Syfte: Valanalysen ska ge svar på vad vi ska

Läs mer

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Att lära sig något nytt kan ses som en resa från där jag är idag till en ny plats. Rita två bilder av dig själv utifrån temat jämställdhet : - hur ser jag på

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Valstrategi. för Socialdemokraterna i Örebro län 2010

Valstrategi. för Socialdemokraterna i Örebro län 2010 Örebro län 2010-01-21 Valstrategi för Socialdemokraterna i Örebro län 2010 Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det för möjligheternas land. Det är ett Sverige

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Det digitala valet juni 2014 Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

EU valanalys för Norrbotten

EU valanalys för Norrbotten Norrbotten 2009-10-08 EU valanalys för Norrbotten 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet 2009... 3 Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Internet Intelligence Reports

Internet Intelligence Reports Internet Intelligence Reports SVENSKA POLITIKER I BLOGGOSFÄREN en analys av bloggande riksdagsledamöter och statsråd David Lerdell Internet Intelligence Report 2008:1 Internet Intelligence Reports Copyright

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

A L L M Ä N N A V A L. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Allmänna valen 2010

A L L M Ä N N A V A L. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Allmänna valen 2010 A L L M Ä N N A V A L Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Allmänna valen 2010 Del 2 sfullmäktige den 19 september 2010 a l l m ä n n a v a l Allmänna valen 2010 Del 2 sfullmäktige den 19 september

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Lärarhandledning till Demokrativerkstaden i klassrummet

Lärarhandledning till Demokrativerkstaden i klassrummet Lärarhandledning till Demokrativerkstaden i klassrummet Demokrativerkstaden i klssrummet Lärarhandledning 3 Demokrativerkstaden i klassrummet Vad är Demokrativerkstaden i klassrummet? Demokrativerkstaden

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer