Generellt Översikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.0.0.1 Generellt Översikt"

Transkript

1 Översikt Introduktion Detta avsnitt innehåller en genomgång av allmän och överordnad information om LOGSTOR och rörsystemen. Innehåll LOGSTOR 1.1 Produktkatalogen 1.2 Kvalitets- och miljöstyrning 1.3 Rörsystemen och deras användningsområden 1.4 LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

2

3 LOGSTOR LOGSTOR LOGSTOR omfattar produktionsbolag i Danmark, Polen, Sverige, Finland, Kina, Korea, Dubai och Ryssland samt försäljnings- och serviceenheter på alla större marknader världen över. Global service LOGSTOR arbetar överallt efter samma strama interna och internationella riktlinjer, vilket tryggar enhetliga produkter av hög kvalitet samt gemensamma riktlinjer för montage och användning av LOGSTOR produkter i hela världen. Den centrala styrningen av produktdata, specifikationer, marketing, montageinstruktioner och katalogmaterial tryggar enhetlig tolkning och använding av LOGSTOR produkter på alla marknader. Teknisk service LOGSTOR är systemleverantör. En del av systemet är teknisk service både före, under och efter ett projekts genomförande. LOGSTORs know how kommer alla parter till godo vid val av system, systemoptimering, projektering, utbildning, installation, driftsättning och underhåll. Till gagn för projektets totalekonomi och trygghet för kunder. Utbildning LOGSTOR har ett omfattande utbildningsprogram för nyanställda som tryggar att personalen alltid är beredd att besvara frågor på hur våra produkter skall användas till alla syften där vätskor och gaser skall föras från punkt A till B. Som en följd av nya produktionsmetoder, nya miljökrav osv, har det traditionella prefabricerade rörsystemet utvecklat sig till en högteknologisk produkt. Av hänsyn till det miljömässiga inflytandet på vår gemensamma globala framtid är det därför ytterst viktigt att hantera produkterna korrekt, inte bara för att trygga den bästa möjliga ekonomin för varje produkt. LOGSTOR genomför löpande kurser för de som skall arbeta med systemet. Kursdeltagarna är beslutsfattare, konstruktörer, entreprenörer, rör- och muffningsinstallatörer, kontrollanter, kvalitetsingenjörer, driftpersonal och anställda vid LOGSTOR. Utveckling LOGSTOR har fokus på produkt- och processutveckling med utgångspunkt i att våra produkter är långvariga investeringsfördelar och att låga drift- och underhållskostnader är av vital betydelse för våra kunder. LOGSTOR är med där människor från näringslivet möts, och där beslutsfattare söker information om framtida energisystem, till nytta för en rationell och miljövänlig användning av knappa energiresurser. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

4 Produktkatalogen Dokumentation Denna katalog är band 1 i LOGSTORs dokumentationssamling som f.n. består av Produktkatalog Projekteringsmanual Hanterings- och Montagemanual Produktkatalogen Produktkatalogen är ett verktyg till följande ändamål: - Beslutsfattare kan få hjälp från allmänna beskrivningar med att välja system och produkter, som passar till dess behov och önskemål. - Inköpare, konsulter, orderbehandlare och kunder i allmänhet ska lätt kunna finna information om en specifik produkt. Alla produktsidor är uppdelade på samma sätt, så att man lätt kan finna samma typ av information på fler produkter. Användning: Vad kan produkten användas till och under vilka förutsättningar? Beskrivning: Hur ser produkten ut, vilka delar består den av? Material: Vilka material är produkten framställd eller sammansatt av? Komponentnr./mått: Vilket komponentnummer - vilket huvudmått? Tillbehör: Om produkten kräver tillbehör av något slag är det beskrivet här. Hänvisningar: Här finns hänvisningar till relevanta avsnitt med kompletterande information i denna katalog och de två övriga manualer. OBS! De tre pärmarna betraktas som fristående verk. Det finns därför inte sammanhang i numreringen mellan de enskilda pärmar. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

5 Produktkatalogen Användning av Produktkatalogen Produktkatalogen eller delar av den får inte reproduceras till extern användning utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från LOGSTOR. Informationen/instruktionerna är generella. Användning och implementering skall ske under behörig hänsyn tagen till lokala förhållanden. Ytterligare/specifika informationer kan inhämtas hos våra tekniker. Alla rättigheter förbehållna. Den engelska utgåvan av LOGSTORs katalog är originalet, medan övriga utgåvor är översättningar som är gjorda efter översättarnas bästa förmåga. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående varsel. Senaste uppdatering finns alltid på LOGSTOR förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och genomföra ändringar i innehållet utan förpliktelser att underrätta personer eller organisationer om sådana ändringar. LOGSTOR är ett varumärke, som inte får användas utan skriftligt meddelande från LOGSTOR. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

6 Kvalitets- och miljöstyrning Introduktion Orderbehandling och tillverkning av produkter sker efter ett kvalitetsstyrning och miljöledningssystem, där LOGSTOR bl.a. har formulerat kvalitets- och miljöpolitik. Systemet administreras av den lokala Kvalitets- och Miljöavdelningen som en självständig stabsfunktion under koncernchefen för produktion och inköp. Kvalitetsavdelningen har befogenheter att stoppa produktion eller leverans av produkter som inte uppfyller fastlagda specifikationer. Kvalitetssäkring ISO 9001 Kvalitetsstyrningssystemet är uppbyggt och certifierat efter ISO 9001:2000. Exempel: Kvalitetshandbok Kvalitetsstyningssystemet är dokumenterat i kvalitetshandböcker per bolag/land. Kvalitetsstyrningssystemet omfattar: - mål och politik - organisationsplaner - procedurer och instruktioner för processer som har inflytande på kvaliteten. Det omfattar administrativa och produktionsprocesser för t.ex. orderbehandling, kontroll m.m. - process- och inspektionsplaner Inspektionsrutiner i produktionen Produktion av LOGSTORs rörsystem sker under omfattande inspektionsrutiner. Det tryggar att fastlagda normer och specifikationer efterlevs och garanterar en enhetlig, hög produktionskvalitet oavsett produktionsplats, som är en förutsättning för ett driftsäkert system med lång livstid. Inspektionsrutiner beskrivs i process- och inspektionsplaner som omfattar mottagning av råvaror och halvfabrikat, kvalificeringstester, produktionsprocessen och färdigvaror. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

7 Kvalitets- och miljöstyrning Extern tillsyn LOGSTORs preisolerade rör och komponenter är bl.a. certifierade enligt Euroheat & Power, EHP-certifieringsbestämmelser 001 för kvalitetsbedömning av fjärrvärme från Svensk Fjärrvärme. Detta betyder att produktionsprocesser och produkter är underkastade typtester och kontroller baserade på gällande EN-standard Detta bekräftas vid årliga inspektioner där testresultaten genomgås och produkter tas ut till externa tester. Dokumentation till kunder Stålrör och -delar, granulat till mantelrör, polyol och isocyanat till PUR beställs med 3.1 certifikat, och certifikatet arkiveras hos LOGSTOR i min 5 år. Normalt skickas ingen dokumentation på levererade produkter till kunden. Kunden har möjlighet efter tidigare överenskommelse att beställa extra dokumentation på rör- och komponentleveranser till varje order. Identifikation Illustrationen visar vad de enskilda koderna beskriver. A. Mediarör: 1. Tillverkarens/leverantörens, märke (logo) 2. Mediarörets kvalitet 3. Coil-, charge- eller produktionsnr. B. Mantelrör 1. Tillverkare 2. Dimension 3. Godstjocklek 4. Material 5. Smältindex-tolerans 6. Silonr. 7. Produktionstidspunkt: dag - vecka - år C. Etikett 1. Produktionsordernr 2. Märkningar, godkännaden mm 3. Produktionsbeskrivning. Uppbyggning 4. Produktionsbeskrivning. Dimensioner, mått 5. Datum för produktionsorder P235GH XXX { :::LOGSTOR:::160:::03,0:::PEHD:::MRF:::0,2-0,7:::::1::: ::: LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

8 Kvalitets- och miljöstyrning Miljöledning Efterlevnad av miljökrav, optimering av resursförbrukning och minimering av miljöbelastning tryggas via ett miljösystem skapat, i överensstämmelse med miljöstandarden ISO Ex: Hänsvisning För att se alla relevanta LOGSTOR certifikat se: Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

9 Rörsystemen och deras användningsområden Introduktion LOGSTORs rörsystem har sitt ursprung i fjärrvärmesammanhang, men är även använt och vidareutvecklat till många andra ändamål, där prefabrör är ett konkurrenskraftigt alternativ Typ av rör Faströr: Singelrör Mediarör Material Isolering Yttermantel Fjärrvärme Användningsområde Fjärrkyla Tappvatten Kallt Varmt Olja & Gas Driftstryck, bar Kontinuerlig driftstemperatur C Max. temperatur (kortvarig). C Användningsområden Dimensionsområde, Ø mm Serie 0 Stål PUR PE-HD x Serie 1 Stål PUR PE-HD x (x) x x Serie 2 Stål PUR PE-HD x (x) x x Serie 3 Stål PUR PE-HD x (x) x x Övervakniing TwinPipe Serie / Stål PUR PE-HD x x x Serie 2 Stål PUR PE-HD x (x) FlexPipe: SteelFlex / Serie 1, 2 Stål PUR PE-LD x x (x)* PexFlex, PN6 Serie 1 PEX PUR PE-LD x x Serie 2 PEX PUR PE-LD x x Serie 3 PEX PUR PE-LD x x PexFlex, PN10 Serie 1, 2, 3 PEX PUR PE-LD x x x PexFlex, Twin, PN6 Serie 1, 2 PEX PUR PE-LD x x / AluFlex Serie 1 Alu/PEX PUR PE-LD x x Serie AluFlex, Twin Serie 1, 2 Alu/PEX PUR PE-LD x x / CuFlex Serie 1, 2 Koppar PUR PE-LD x x x x (x)* CuFlex, Twin Serie 1 Koppar PUR PE-LD x x x x / 28/28 (x)* Serie / PexFlex, Tappvatten: Singelrör PEX PUR PE-LD x x Dubbelrör PEX PUR PE-LD x x Kopparrör: 28-22/ Singel Koppar PUR PE-HD x x x x (x)* Twin Koppar PUR PE-HD x x x Dubbel Koppar PUR PE-HD x x x * som specialorder / / x x LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

10

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se LOGSTOR fjärrvärmerör Egenskaperna är fler än ögat ser Polyetenmantelrör av hög densitet Diffusionsspärr av aluminiumfolie Isolerskikt av polyuretanskum för temperaturer

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Ett samhälle där alla skriver

Ett samhälle där alla skriver För vems skull läser och skriver man på jobbet? Om sponsors of literacy i arbete och utbildning Anna-Malin Karlsson, Professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik Institutionen för nordiska

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Krav och villkor. För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Krav och villkor. För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik Krav och villkor För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik 2014 Svensk Dagligvaruhandel Sid 1 av 15 Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer