Att utveckla, planera och skriva fram projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att utveckla, planera och skriva fram projekt"

Transkript

1 Att utveckla, planera och skriva fram projekt EU-kompetens Småland Blekinge September 2013 Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Institute of Technology

2 1. Namn Vem är du? 2. Arbetar för? 3. Erfarenhet av projektutveckling och/eller projektledning av externfinansierade projekt? Ja/nej

3 Innehåll 1. Projektutveckling De första stegen Hur lång tid tar det? 2. Ansökan Att strukturera idéer så att de formar en bra ansökan Ansökans delar Mål, resultat, aktivitet, produkt - och hur man beskriver påverkan/impact Budget - vad man ska tänka på 3. Spridning och kommunikation - hur man talar om vad man gör 4. Partnerskapet - hur formerar man det goda partnerskapet 5. Hur ansökningar utvärderas 6. Slutord, tips och råd...

4 1. Projektutveckling: de första stegen Framgångsrika projekt adresserar verkliga behov Project Project Project The participating organisations need for development, in line with strategy and businessplan Se utvecklingsbehoven Project Project Project

5 1. Projektutveckling: de första stegen Den goda projektidén frågor att ställa sig Bakgrund, problem eller område Vad är vårt uppdrag, vilka utmaningar möter vi? Vision Vart vill vi komma och vad kan vi göra för att nå dit? Vilka steg måste tas för att vi ska gå i rätt riktning? Förutsättningar Vilka förutsättningar och resurser har vi? Behöver vi ytterligare resurser? Vilken nytta har vi av detta? Kommun, organisation, region, makroregion, EU.

6 Beskriv varför den utveckling du föreslår är nödvändig 1. Projektutveckling: de första stegen Problemformulering Att identifiera och beskriva problemet/problemområdet och att kunna beskriva det på ett bra sätt är den viktigaste enskilda faktorn för att få till en bra ansökan och få dengodkänd! Adresserar du ett verkligt behov? Vad händer om man inte gör det du föreslår?? Vad är anledningen, bakgrunden till den situation du vill förändra/utveckla? Är det du föreslår relevant för området och för de som ska använda resultaten, stakeholders Om du söker EU-finansiering: sätt på dig EU-glasögonen

7 Övning 1 Att formulera problemställningen Två exempel på problemformulering Läs och diskutera skillnader i problembeskrivning. Vilken är tydligast/bäst uttryckt?

8

9 Problem, issue, idea. In line with strategy 1 day to 1 year What to do, concrete 2 6 months With whom 1.Projektutveckling: Hur lång tid tar det? Avaiable possibilities, forecast Anchoring What funding Programme fits YOUR idea? Form partnership Relevant call Work with applic. l Applic. Deadline 1 6 months 2 3 months 3 9 months Approval Negotiations, Project starts Rejection Evaluate, save, change, start all over again

10 Hur gör man? Har du recept på en bra ansökan? Nja, man måste veta vad man vill göra och smaka sig fram men hantverket kan man lära sig, exempel och tips gör det lättare

11 2. Ansökan Ansökan: tre V och ett H Vad? Vision, resultat, påverkan (impact) Varför? Lösa ett problem, uppnå strategiska mål Vem ska jag samarbeta med? det perfekta partnerskapet för att utföra uppgifter och genomföra resultat Hur? Anpassa till program, fokusera, definiera aktiviteter, budget efter aktiviteter, långsiktig påverkan Och! Frågorna måste besvaras klart och konkret. Ansökan måste hänga ihop, inte bestå av löst sammanfogade delar

12 TIPS! 2. Ansökan Att strukturera projektidéer Trestegsraket för att arbeta med din ansökan: 1. One page summary: Strukturera, beskriv utifrån generella frågor som inte är knutna till specifikt program, (förslag på frågeformulär/mallar får du lite senare!) 2. Titta på de utvärderingskriterier som finns för valt program, och gärna de frågor utvärderaren ska svara på när han/hon bedömer ansökan. Svara på utvärderingsfrågorna 3. Läs anvisningar/guidelines, skriv ansökan efter det format som anges (alla uppgifter som efterfrågas, tänk på begränsningar av text). OBS! Endast en master version av ansökan, versionshantering viktig, använd spåra ändringar

13 För att underlätta ditt arbete: använd någon metod, något verktyg för att fokusera, komma överens med partners om vad som ska göras och kunna presentera ditt projektförslag Ett effektivt verktyg: mall för att ta fram en one-page-summary Lägg tid på one-page-summary! Vid möte eller workshop kan du lägga grunden till en bra one-page-summary: fånga fokus, de huvudsakliga aktiviteterna som behövs, identifiera nyckelord och vilka kompetenser som behövs för att kunna genomföra projektet Se till att få feed-back, återkoppling, på din one-page-summary i tid! Hjälpte oss att fokusera utan att gå vilse i ansökningsformuläret Kunde presentera projektidén på ett klart sätt för politiker 2. Ansökan Att strukturera projektidéer Återkopplingen fick oss att se vad vi tänkt, men inte formulerat.

14

15 Exempel på mallar för att strukturera projektidéer

16

17 2. Ansökan Ansökans delar Sammanfattning/abstract Mål och syfte i relation till program (strategier, horisontella kriterier) /Vad? och Varför?/ Definiera målgrupp(er) /Vad? och Varför?/ Partnerskap /Med Vem?/ Varför just dessa partners? OBS! Om du har ansvar för en ansökan; vänta inte med att samla in administrativ information/data från partners det tar mycket tid Aktiviteter (tematiska projektspecifika ofta indelade i arbetspaket eller komponenter ) ska presenteras i olika sektioner /Hur?/ som inkluderar: Project management/projektledning Dissemination and exploitation/spridning, tillvaratagande av resultat Evaluation/Utvärdering Project specific thematic activities/ projektspecifika tematiska aktiviteter, arbetspaket (Exempel: projektledning presenteras oftast både i ev arbetspaket samt i specifik sektion) Projektplan, tidssatt, gärna GANNT och PERT-diagram (ibland ett krav eller uttalat önskemål) Deliverables/Delresultat /Hur?/ Indikatorer /Hur?/ Resultat och framtida påverkan/impact /Vad? och Varför?/ Budget /Hur?/

18 Vad? 15% Varför? 10% Vem? 10% Hur? 65%

19 2. Ansökan Ansökans delar tydliggör genom illustrationer, diagram, tabeller Exempel GANNT: 1 Stakeholder values, ecosystems and integration 1.1 Stakeholders, values and motivation 1.2 Mapping stakeholder values onto ecosystems 1.3 Workshop 2 Infrastructure and technology 2.1 Technological and infrastructural requirements 2.2 Infrastructural issues 2.3 Interviews with case study representatives 2.4 Workshop 3 Legal and ethical issues 3.1 Legal issues in open access and data preservation 3.2 Ethical issues in open access and data preservation 3.3 Interviews with case study representatives 3.4 Workshop 4 Institutional evaluation and support for open access data 4.1 Strategies to evaluate research data 4.2 Institutional support for open access data 4.3 Interviews with case study representatives 4.4 Workshop 5 Policy guidelines for open access and data preservation 5.1 Examination of open access and data preservation policies 5.2 Policy recommendations workshop 5.3 Policy recommendations 6 Stakeholder identification and mobilisation 6.1 Creating a taxonomy of open access stakeholders 6.3 Mobilisation strategies 7 Dissemination plan 7.1 Elaborate the consortium's dissemination strategy 7.2 Establish and maintain the project's website 7.3 Prepare dissemination items 7.4 Mass media initiatives 7.5 Final conference 7.6 Report of dissemination activities 8 Project management 8.1 Project co-ordination 8.2 Administrative and financial management 8.3 Preparation of the project's interim and final reviews

20 Example PERT-diagram: 2. Ansökan Ansökans delar tydliggör genom illustrationer, diagram, tabeller

21 Exempel: project management: 2. Ansökan Ansökans delar tydliggör genom illustrationer, diagram, tabeller

22 2. Ansökan Ansökans delar tydliggör genom illustrationer, diagram, tabeller Exempel: tabeller, matriser... Risks A partner is unable to produce his work on time. A partner is unable to work effectively with other partners and/or stakeholders with whom we intend to be contact. A partner is unable to produce work of sufficiently high quality to be acceptable to the other partners or the Commission. The partners encounter difficulties in generating interest among stakeholder in participating in the project. The partners encounter difficulties in inspiring debate among stakeholders. Contingency plans Managing this risk requires regular contact between the project coordinator and the partner. If it becomes apparent that the risk is a serious one, early remedial action must be taken, e.g., either to have another representative from the partner organization to undertake or assist in the production of the work or, in extreme cases, the work may need to be taken away from the partner and a new partner installed to take over. Such a change would require agreement with the Project Officer and amendment to be signed by all parties. Since an important element of this project is contact with stakeholders, each partner needs effective communication and co-operation skills and must be able to establish good interpersonal relations with contacts. If the partner is unable to work effectively with others, the project coordinator will need to understand where the problem lies. If the individual partner is not suited to the task, remedial action of the type mentioned above may need to be taken. As above, but this is an extremely small risk in view of the fact that all partners have produced deliverables in the past and most have an extensive list of peer-reviewed publications to their credit. Open access repositories and other associated organizations are often overstretched and experience a lack of funding or man-power. This can affect the number of activities in which such organizations are able and willing to participate. However, we feel this is a small risk due to the stakeholders who are already an integral part of the project either through partnership, case study participation and International Advisory Board participation and the relationships they maintain with other stakeholders. Furthermore, other organizations have expressed informal interest in participating in RECODE. Stakeholder debate will be stimulated in several ways, directly (face-toface) through the workshops, e-meetings and the final conference and indirectly through social networking, the website, ings, press releases, presentations at third-party conferences, journal articles, etc. The key to inspiring such debate is ensuring that the partners have useful results to impart, that we cultivate relationships with stakeholders, and that we have an understanding of stakeholder views. This will help to inspire debate. # Call topics S & T objectives 1 Explore and analyze relevant scientific ecosystems 2 Develop an international, comprehensive framework for a collaborative data infrastructure 3 Explore and analyze legal/ethical contexts. 4 Address intellectual property issues. 5 Favor the development of an environment that supports trust in scientific data. 6 Develop policy in the complex area of scientific data. 7 Favor the development of an environment that supports seamless and transparent access to, use and re-use of, scientific data to be conducive to technological, economic and societal progress. WP 1 will map stakeholders within scientific ecosystems and their values and inter-relationships. WP 2 will examine grand challenges related to infrastructure and technology standards and interoperability to provide a platform for developing a collaborative data infrastructure. This information will feed into the international policy recommendations in WP 5. WP 3 will explore and analyze the legal and ethical frameworks within which open access and data dissemination and preservation initiatives and institutions exist. The legal issues explored in WP 3 will include intellectual property issues as well as copyright and ownership of library materials. WP 4 will analyze institutional issues and practices, including how repositories and libraries evaluate the integrity and validity of scientific data in order to ensure the data is trustworthy. WP 5 will identify and consolidate over-arching good practice solutions agreed via stakeholder consultation and network building to develop policy guidelines in the complex area of scientific data. These policy recommendations will be based on information from WPs 2-4. The policy guidelines in WP 5 will provide good practice guidelines to foster an environment for seamless access to, use and re-use of scientific data to support technological, economic and social progress.

23 2. Ansökan Sammanfatta projektet Sammanfattning/project summary/abstract presenterar ditt projekt det läses först och skrivs sist Exempel på kort sammanfattning: The overall idea of the project is to ensure and promote the mobility of artists in South Baltic such as art groups, theatres, dance groups and orchestras. The project s activities concentrate on networking, the exchange of know-how, and allowing access to venues all over South Baltic for performing art groups. The aim of the project is to increase the accessibility to venues and efficiency of artistic tours. The methodology is based on networking, experience exchange, creation of a number of services that should make it easier to facilitate international touring in the South Baltic area. Även om du skriver färdigt din sammanfattning sist bör du ha den i åtanke, fila lite på, under tiden ansökan växer fram. Din välformulerade elevator pitch är en bra intro till sammanfattningen! TIPS!

24 Övning 2 Marknadsför ditt projekt, arbeta med sammanfattningen Ett projekt behöver marknadsföras framför allt inför utvärderingen, men även på hemmaplan och för de du vill engagera i din målgrupp. Det är din sammanfattning som ska väcka intresse för resten av ansökan. Sell not tell Jämför de två texterna för övning Läs och diskutera sedan skillnaderna. Vilken av texterna får fram sitt budskap bäst? Förslag till förbättringar?

25

26 2. Ansökan Mål, syfte, resultat, produkt/goal, aim, objective, result, output... Ett älskat barn har många namn acceptera de definitioner ett specifikt program ger RTFM Exempel: LdV ToI: The aim of Leonardo da Vinci Multilateral Projects "Transfer of Innovation" is to improve the quality and attractiveness of Vocational Education and Training (VET) in the participating countries by transferring existing innovations to new legal, systemic, sector, linguistic, socio-cultural and geographic environments through working with transnational partners. Innovation transfer projects generate synergies by exploiting existing VET innovations (no "re-inventing the wheel"). Exempel:INTERREG IVA South Baltic: Project objectives can be defined as a desirable future situation to be accomplished in consequence of project implementation. Results are immediate effects of the implementation of a whole project rather than of separate activities. Project results can be described either as means that are developed in course of project implementation (e.g. cross-border networks supporting start-ups / / Outputs originate directly from project activities. / /Outputs are tangible deliverables produced during project implementation and are means to achieve project results (e.g. leaflets promoting energy saving patterns ).

27 2. Ansökan Mål, syfte, resultat, produkt/goal, aim, objective, results, output... Oavsett vilka termer som används så bildar de en kedja som t ex kan beskrivas i en matris som kan användas när man strukturerar ansökan. Ska inte vara med i ansökan men hjälper till att hålla isär begreppen och inte hoppa över några steg. Exempel på kedja (begrepp från forskningsprojekt används här): TIPS! Project activity Outputs (end of project) Outcomes (short term) Impact (long term) Indikatorer! Lägg till, tänk in: Lead user/lead stakeholder! Kan vara olika i kedjans olika länkar

28 2. Ansökan Påverkan/impact Förväntad påverkan är en viktig och ofta underskattad del när man skriver en ansökan. Anledningen till att man har möjlighet att söka medel härrör sig från politiska ställningstaganden. Man behöver läsa och förstå de policy dokument som ligger till grund för finansieringsprogrammen och relatera till dem i ansökan Ibland kan det som kallas impact i ett program kallas objectives i ett annat bara för att göra livet lite lättare Exempel from FP7, Guide for applicants: Expected impacts listed in the work programme. Describe how your project will contribute towards the expected impacts listed in the work programme in relation to the topic or topics in question. Mention the steps that will be needed to bring about these impacts. Explain why this contribution requires a European (rather than a national or local) approach. Indicate how account is taken of other national or international research activities. Mention any assumptions and external factors that may determine whether the impacts will be achieved. Det är absolut nödvändigt att adressera den efterfrågade påverkan/impact, och spara inte det till sista minuten. Se till att du har med partners/referensgrupper som kan påverkas direkt av framtida impact I projektet. Exempel?

29 Aktiviteter = ryggraden i projektet, de uppgifter du genomför Aktiviter i projektet bildar bas för budget och delresultat De måste på ett klart sätt relatera till projektets mål Aktiviteter samlas ofta i arbetspaket/komponenter Delresultats/produkter = det du lovar att leverera Oftast knutna till en aktivitet 2. Ansökan Aktiviteter och delresultat/deliverables/outputs/products.. Exempel: Att ta fram en webbplats är en aktivitet, den färdiga webbplatsen är ett delresultat/produkt Delresultat/produkter är konkreta i någon mening Planera inte för många delresultat som du ska leverera! Det du lovat måste du hålla, och leverera i tid. Var realistisk...

30 Övning 3 Separarera a) mål/syfte/påverkan (aim/objective/impact) from b) delresultat (deliverable/output) Läs exempeltexten och markera, gör lista eller tabell över a) repektive b) Diskutera hur a) and b) skiljer sig från varandra och hur de är relaterade till varandra

31

32 Vad du bör tänka på när du lägger en budget Räkna alltid på faktiska kostnader så långt som möjligt 2. Ansökan Budgeten Planera för när pengarna ska spenderas, i relation till projektplanen Läs på reglerna för finansiering ordentligt, då är det mindre risk för att det blir fel Använd egna/andras excel-ark för att underlätta för att göra ändringar och korrigeringar. Det räcker aldrig med de budgettabeller som ska fyllas i för ansökan Engagera en ekonom redan när du börjar planera projektet Se till att det sätts av medel för administrativt ledarskap när det är möjligt Se till att så mycket som möjligt av kostnaderna räknas som direkta kostnader Kom ihåg att du måste leva med din budget under hela projektet endast mindre justeringar brukar vara möjliga

33 Några saker du behöver vara medveten om och kontrollera 2. Ansökan Budgeten Finansieringsgrad: hur stor del av budgeten finansieras av programmet? Hur hanterar du medfinansiering? OH-påslag/indirekta kostnader: hur mycket kan man maximalt ta ut, hur ska det redovisas? Finns det, formella eller informella, riktlinjer för hur stor del av totala projektet specifika delar kan vara? Tumregler? /Ex: Management ej över 7 % av projektbudget, minst 10% av projektbudget för dissemination (spridning, marknadsföring)/ Budgetfördelningen mellan parterna ska vara fördelad på ett relevant sätt, baserad på insatser i projektet

34 2. The proposal Budget Några vanliga kostnadskategorier: Personal, lönekostnader/staff, personnel Lönekostnad /timme eller /månad. Lönekostnadspåslag inkluderas (LKP; sociala avgifter, semesterpåslag, pensionsavsättningar, ev försäkringskostnader dvs allt arbetsgivaren betalar för att ha dig anställd) Person som tas upp som personal måste vara direkt anställd av organisationen som är partner och tar upp dessa kostnader Endast tid som utförs för det specifika projektet kan räknas Ofta ska man fylla i och lämna tidrapporter Utrustning/Equipment Ska följa de upphandlingsregler organisationen följer Betalning för mer kostsam utrustning baseras oftast efter ordinarie avskrivningsregler hos organisationen Underleverantörer/Sub contracting Kan användas för specifika uppgifter, som inte ryms inom partnerskapet (exempel: utvärdering, översättningar, marknadsföringsmaterial, I en del fall management). Får inte vara för stor del av budgeten och ska följa ordinarie upphandlingsregler Resor/Travel Förbrukningskostnader/Consumables OBS! Var noga med att inte ta upp sådant som räknas in i indirekta kostnader Indirekta kostnader, OH/Indirect costs, Over head costs Hur mycket? Vilka verifikationer behövs, om några? Ibland fast procentsats (flat rate) Andra kostnader?/other costs? RTFM!

35 Exempel: illustrera budgeten 2. Ansökan Budgeten finns möjlighet så illustrera gärna grafiskt

36 2. Ansökan Budget Strategier för fördela budget Strategi 1: Vi har sett att projekt kan ha en budget på ca 1 miljon Vi är 5 partners som vill arbeta ihop Om koordinatorn får så får alla andra var det blir rättvist Vi ser vad vi kan göra för den budget vi kan få Strategi 2: Vi är 5 partners som har definierat vad vi vill göra Vi bestämmer vilka aktiviteter vi ska ha Vi sätter pris på aktiviteterna, ser vem som gör vad och vad det kostar, gör budget Blir budgeten för hög i förhållande till vad vi kan få så skär vi bort aktiviteter

37

38 3. Spridning, kommunikation Spridningsaktiviteter är obligatoriska TIPS! Alla program förväntar sig att resultat från projektet sprids, kommuniceras på ett bra sätt Dissemination används som vanlig samlande benämning i projekt Grafisk profil tas fram, logotyp Rekommenderas: kommunikationsplan i grov form i ansökan, mer detaljerad när projektet startat. Tänk in både extern och intern kommunikation (intern i management) Måste beskriva och det räcker inte att planera en slutkonferens Dissemination måste pågå under hela projekttiden, med extra kraft i slutperioden då resultat finns framme Tänk in både generell info och målgruppsinriktade insatser

39 Tala om vilka målgrupper och intressenter (stakeholders) du vill nå och tala om hur du vill nå dem Dissemination som leder till exploitation 3. Spridning och kommunikation Målgrupper, exploatering av resultat

40 Verktyg: Webb, tryckt material, nyhetsbrev, konferenser och workshops, bjud in dig till möten som ändå genomförs, media, allt med tryck på, sociala media, gärna sådant du tror blir använt ofta 3. Spridning, kommunikation Extern spridning Kom ihåg: Ange adressat dvs projektets logotyp, finansiärs logga (för tryckt material med kontaktuppgift, länkar för mer information)

41 Syfte med effektiv projektintern kommunikation: Att organisera organisationsflödet I projektet på ett transparent sätt Att försäkra sig om att alla partners har kännedom om vad som pågår I hela projektet, inte bara deras del Att försäkra sig om att alla partners kommunicerar samma sak om projektet externt Verktyg: 3. Spridning, kommunikation Intern kommunikation Möten (fysiska och online), intranet, e-post, telefon, interna nyhetsbrev TIPS! En öppen och strukturerad kommunikation som alla partners har kommit överens om, förbundit sig till (se till att det görs på första projektmötet!) underlättar enormt under projektets löptid. Dokumentera den interna kommunikationen på ett strukturerat sätt för transparens och redovisning. Använd mall för mötesanteckningar

42

43 4. Partnerskapet Formera partnerskapet Det optimala partnerskapet: Har rätt sammanlagda kompetenser för de uppdrag som ska genomföras, kompletterar varandra istället för att upprepa samma kompetens hos alla Har en bra spridning geografiskt i relation till vad som ska göras Är relevant med hänsyn tagen till att man ska kunna nå ut till definierade målgrupper Ansökan ska vara gemensam för partnerskapet, alla måste involveras

44 4. Partnerskapet Partnerskapet i ansökan Partnerskapet som helhet, det komplementära, ska beskrivas Enskilda partner, och deras roll i projektet, ska presenteras Ingen historisk beskrivning! Klippa och klistra från standardpresentation fungerar sällan bra, anpassning krävs. Kolla partnerskapets minimistorlek, hur många partners som krävs. Från olika länder? Endast ett urval länder/regioner? TIPS! Bygg aldrig efter miniminivån, ta med fler partners än absolut nödvändigt! Det händer att partners hoppar av, tvingas hoppa av, sent i ansökningsprocessen.

45 4. Partnerskapet Hur man hittar partners Existerande nätverk, 60% "Vänner till vänner", 25% Konferenser, matchmeetings, 10% Partnersöktjänster, forum på nätet, 3% NCP, programsekretariat etc, 2%

46 TIPS! Rekommendation: ordna/initiera/föreslå en workshop med partnerskapet under arbetet med ansökan.

47 Övning 4 Vad är viktigt att få på plats med partnerskapet tidigt i processen med att skriva en ansökan? Gör en agenda för ett projektplaneringsmöte med ett partnerskap Vad behöver täckas in? Hur mycket tid behöver man sätta av? Vad måste vara beslutat innan mötet är slut (och du låter deltagarna lämna mötet )

48

49 5. Utvärdering av ansökningar För att få till lyckosamma ansökningar är det bra att förstå utvärderingsprocessen och motiven till varför den ser ut som den Bästa sättet: Försök bli en utvärderare själv, har mindre betydelse vilken finansieringsprogram det gäller Varje enskild utvärderare har alltid flera ansökningar att bedöma se till att just din ansökan tar utvärderaren med storm! En utvärderare svarar oftast på specifika frågor i ett formulär En vanlig process: bedömning på distans + konsensusmöte

50 Utvärderaren, vem är det? 5. Utvärdering av ansökningar Utvärderaren är: - inte nödvändigtvis en expert inom ditt specifika område, men har åtminstone någon kunskap om det - Någon som vet hur just denna finansiering fungerar, har programkännedom - Kanske någon som ska ge målgruppens/slutanvändarens syn på saken -Ibland en politiker som är nominerad till och sitter i beslutsgrupp

51 5. Utvärdering av ansökningar Underlätta för utvärderaren och allt går tillbaka till vad en bra ansökan är Gör det lätt för utvärderaren att följa tankegången och se koppling mellan aktiviteter och det som ska uppnås den röda tråden Kom ihåg att vara klar i svaren på de grundläggande frågeställningarna: Varför? Vad? Vem? Hur? Är det du skriver trovärdigt? Tror både du och andra verkligen på vad det som skrivs i ansökan? Kan du belägga dina teorier? Var så konkret som möjligt, sträva efter att hålla ned abstraktionsnivån MARKNADSFÖR din projektidé, övertyga

52 Exempel: Utvärderingskriterier i FP7 5. Utvärdering av ansökningar - kriterier

53 5. Utvärdering av ansökningar - kriterier Exempel: Utvärderings kriterier Södra Östersjöprogrammet: 1. Contribution to the Programme Measures and regional strategic plans; 2. Relevance of the subject tackled and adequateness of the work plan; 3. Innovativeness of the project approach and methodology; 4. Impact on the socio-economic development of the eligible area; 5. Cross-border impact; 6. Scope and strength of project partnership; 7. Impact on the situation of the target group; 8. Dissemination of project results; 9. Durability of the project results 10. Contribution to the EU Baltic Sea Region Strategy and its Action Plan 11. Contribution to the renewed Lisbon Strategy and the Gothenburg Strategy; 12. Compliance with horizontal policies (equal opportunities, impact on the environment, information society); 13. Project management capacity and capacities to implement the project; 14. Budget quality; Each of the criteria is evaluated according to a four point scale: 0 - lack of information or does not comply with criterion 1 - poor 2 - adequate 3 - good

54 Skriv din ansökan i flera steg: 1) En sidas presentation 2) efter utvärderingskriterier 3) efter ansökningsformulärets struktur 6. Summary Some tips and successfactors Läs programmanual och guidelines vad frågar man efter? Ha en röd tråd i din ansökan och följ den Sätt upp realistiska planer byggda på konkreta aktiviteter som leder till resultat Utveckla ansökan tillsammans med dina partners Beskriv noga hur parterna kompletterar varandra, och vilka roller de har i projektet

55 6. Summary Some tips and successfactors Se till att få återkoppling i tid och använd den feedback du får Låt flera personer läsa utkast av ansökan och ge feedback kom ihåg personer från din målgrupp. Ha i åtanke hur din ansökan bedöms, underlätta för utvärderaren En gång till utvärderaren/bedömaren har fler än din ansökan att bedöma Dekorera ansökan, om du har möjlighet, för att göra den lättare att förstå: diagram, illustrationer, tabeller, grafer Gör din hemläxa Förankra projektet i din hemmaorganisation och gör det i god tid Blev ditt projekt inte utvalt för fiansiering? Gör en egen utvärdering, försök igen om du tror på din idé! Kom ihåg: Allting tar mycket längre tid än man räknat med Njut av erfarenheten av att utveckla bra och nödvändiga projekt och av att få göra det tillsammans med andra

56 Att bygga ett projekt är som att ha och få Tack för ert deltagande!

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg

Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg Infonr 091-2006 Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg Erfarenheter från EU:s Strukturfonder 2000-2006 EUROPEISKA UNIONEN Aktörer i samverkan En studie av lokala partnerskap

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

ANSÖKAN. 68630 Sunne. Uppgifter om organisationen Organisationens namn FRYKSDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND

ANSÖKAN. 68630 Sunne. Uppgifter om organisationen Organisationens namn FRYKSDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND ANSÖKAN Diarienummer 2010-3090055 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer Innovativa insatser före, under och efter arbetslivintroduktion 2010-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid FOI-R--1568 SE Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Vahid Mojtahed, Göran Bergström, Mattias Karlsson En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid Systemteknik 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12 PM 2014:12 Sociala innovationer Ett internationellt perspektiv Tillväxtanalys har på uppdrag av Forte studerat såväl synen på, som mekanismer för, sociala innovationer inom det bredare hälso- och välfärdsområdet

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 21/10/14 Politik kräver samverkan och underlag En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 2 DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se Gör som 1.4 miljoner projektledare: Ta Kontroll 2015 över din karriär med ESI Kursprogram ESI är ett globalt utbildningsföretag med fokus på projektområdet. Våra kunder säger att vi är bättre och annorlunda

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer