Att utveckla, planera och skriva fram projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att utveckla, planera och skriva fram projekt"

Transkript

1 Att utveckla, planera och skriva fram projekt EU-kompetens Småland Blekinge September 2013 Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Institute of Technology

2 1. Namn Vem är du? 2. Arbetar för? 3. Erfarenhet av projektutveckling och/eller projektledning av externfinansierade projekt? Ja/nej

3 Innehåll 1. Projektutveckling De första stegen Hur lång tid tar det? 2. Ansökan Att strukturera idéer så att de formar en bra ansökan Ansökans delar Mål, resultat, aktivitet, produkt - och hur man beskriver påverkan/impact Budget - vad man ska tänka på 3. Spridning och kommunikation - hur man talar om vad man gör 4. Partnerskapet - hur formerar man det goda partnerskapet 5. Hur ansökningar utvärderas 6. Slutord, tips och råd...

4 1. Projektutveckling: de första stegen Framgångsrika projekt adresserar verkliga behov Project Project Project The participating organisations need for development, in line with strategy and businessplan Se utvecklingsbehoven Project Project Project

5 1. Projektutveckling: de första stegen Den goda projektidén frågor att ställa sig Bakgrund, problem eller område Vad är vårt uppdrag, vilka utmaningar möter vi? Vision Vart vill vi komma och vad kan vi göra för att nå dit? Vilka steg måste tas för att vi ska gå i rätt riktning? Förutsättningar Vilka förutsättningar och resurser har vi? Behöver vi ytterligare resurser? Vilken nytta har vi av detta? Kommun, organisation, region, makroregion, EU.

6 Beskriv varför den utveckling du föreslår är nödvändig 1. Projektutveckling: de första stegen Problemformulering Att identifiera och beskriva problemet/problemområdet och att kunna beskriva det på ett bra sätt är den viktigaste enskilda faktorn för att få till en bra ansökan och få dengodkänd! Adresserar du ett verkligt behov? Vad händer om man inte gör det du föreslår?? Vad är anledningen, bakgrunden till den situation du vill förändra/utveckla? Är det du föreslår relevant för området och för de som ska använda resultaten, stakeholders Om du söker EU-finansiering: sätt på dig EU-glasögonen

7 Övning 1 Att formulera problemställningen Två exempel på problemformulering Läs och diskutera skillnader i problembeskrivning. Vilken är tydligast/bäst uttryckt?

8

9 Problem, issue, idea. In line with strategy 1 day to 1 year What to do, concrete 2 6 months With whom 1.Projektutveckling: Hur lång tid tar det? Avaiable possibilities, forecast Anchoring What funding Programme fits YOUR idea? Form partnership Relevant call Work with applic. l Applic. Deadline 1 6 months 2 3 months 3 9 months Approval Negotiations, Project starts Rejection Evaluate, save, change, start all over again

10 Hur gör man? Har du recept på en bra ansökan? Nja, man måste veta vad man vill göra och smaka sig fram men hantverket kan man lära sig, exempel och tips gör det lättare

11 2. Ansökan Ansökan: tre V och ett H Vad? Vision, resultat, påverkan (impact) Varför? Lösa ett problem, uppnå strategiska mål Vem ska jag samarbeta med? det perfekta partnerskapet för att utföra uppgifter och genomföra resultat Hur? Anpassa till program, fokusera, definiera aktiviteter, budget efter aktiviteter, långsiktig påverkan Och! Frågorna måste besvaras klart och konkret. Ansökan måste hänga ihop, inte bestå av löst sammanfogade delar

12 TIPS! 2. Ansökan Att strukturera projektidéer Trestegsraket för att arbeta med din ansökan: 1. One page summary: Strukturera, beskriv utifrån generella frågor som inte är knutna till specifikt program, (förslag på frågeformulär/mallar får du lite senare!) 2. Titta på de utvärderingskriterier som finns för valt program, och gärna de frågor utvärderaren ska svara på när han/hon bedömer ansökan. Svara på utvärderingsfrågorna 3. Läs anvisningar/guidelines, skriv ansökan efter det format som anges (alla uppgifter som efterfrågas, tänk på begränsningar av text). OBS! Endast en master version av ansökan, versionshantering viktig, använd spåra ändringar

13 För att underlätta ditt arbete: använd någon metod, något verktyg för att fokusera, komma överens med partners om vad som ska göras och kunna presentera ditt projektförslag Ett effektivt verktyg: mall för att ta fram en one-page-summary Lägg tid på one-page-summary! Vid möte eller workshop kan du lägga grunden till en bra one-page-summary: fånga fokus, de huvudsakliga aktiviteterna som behövs, identifiera nyckelord och vilka kompetenser som behövs för att kunna genomföra projektet Se till att få feed-back, återkoppling, på din one-page-summary i tid! Hjälpte oss att fokusera utan att gå vilse i ansökningsformuläret Kunde presentera projektidén på ett klart sätt för politiker 2. Ansökan Att strukturera projektidéer Återkopplingen fick oss att se vad vi tänkt, men inte formulerat.

14

15 Exempel på mallar för att strukturera projektidéer

16

17 2. Ansökan Ansökans delar Sammanfattning/abstract Mål och syfte i relation till program (strategier, horisontella kriterier) /Vad? och Varför?/ Definiera målgrupp(er) /Vad? och Varför?/ Partnerskap /Med Vem?/ Varför just dessa partners? OBS! Om du har ansvar för en ansökan; vänta inte med att samla in administrativ information/data från partners det tar mycket tid Aktiviteter (tematiska projektspecifika ofta indelade i arbetspaket eller komponenter ) ska presenteras i olika sektioner /Hur?/ som inkluderar: Project management/projektledning Dissemination and exploitation/spridning, tillvaratagande av resultat Evaluation/Utvärdering Project specific thematic activities/ projektspecifika tematiska aktiviteter, arbetspaket (Exempel: projektledning presenteras oftast både i ev arbetspaket samt i specifik sektion) Projektplan, tidssatt, gärna GANNT och PERT-diagram (ibland ett krav eller uttalat önskemål) Deliverables/Delresultat /Hur?/ Indikatorer /Hur?/ Resultat och framtida påverkan/impact /Vad? och Varför?/ Budget /Hur?/

18 Vad? 15% Varför? 10% Vem? 10% Hur? 65%

19 2. Ansökan Ansökans delar tydliggör genom illustrationer, diagram, tabeller Exempel GANNT: 1 Stakeholder values, ecosystems and integration 1.1 Stakeholders, values and motivation 1.2 Mapping stakeholder values onto ecosystems 1.3 Workshop 2 Infrastructure and technology 2.1 Technological and infrastructural requirements 2.2 Infrastructural issues 2.3 Interviews with case study representatives 2.4 Workshop 3 Legal and ethical issues 3.1 Legal issues in open access and data preservation 3.2 Ethical issues in open access and data preservation 3.3 Interviews with case study representatives 3.4 Workshop 4 Institutional evaluation and support for open access data 4.1 Strategies to evaluate research data 4.2 Institutional support for open access data 4.3 Interviews with case study representatives 4.4 Workshop 5 Policy guidelines for open access and data preservation 5.1 Examination of open access and data preservation policies 5.2 Policy recommendations workshop 5.3 Policy recommendations 6 Stakeholder identification and mobilisation 6.1 Creating a taxonomy of open access stakeholders 6.3 Mobilisation strategies 7 Dissemination plan 7.1 Elaborate the consortium's dissemination strategy 7.2 Establish and maintain the project's website 7.3 Prepare dissemination items 7.4 Mass media initiatives 7.5 Final conference 7.6 Report of dissemination activities 8 Project management 8.1 Project co-ordination 8.2 Administrative and financial management 8.3 Preparation of the project's interim and final reviews

20 Example PERT-diagram: 2. Ansökan Ansökans delar tydliggör genom illustrationer, diagram, tabeller

21 Exempel: project management: 2. Ansökan Ansökans delar tydliggör genom illustrationer, diagram, tabeller

22 2. Ansökan Ansökans delar tydliggör genom illustrationer, diagram, tabeller Exempel: tabeller, matriser... Risks A partner is unable to produce his work on time. A partner is unable to work effectively with other partners and/or stakeholders with whom we intend to be contact. A partner is unable to produce work of sufficiently high quality to be acceptable to the other partners or the Commission. The partners encounter difficulties in generating interest among stakeholder in participating in the project. The partners encounter difficulties in inspiring debate among stakeholders. Contingency plans Managing this risk requires regular contact between the project coordinator and the partner. If it becomes apparent that the risk is a serious one, early remedial action must be taken, e.g., either to have another representative from the partner organization to undertake or assist in the production of the work or, in extreme cases, the work may need to be taken away from the partner and a new partner installed to take over. Such a change would require agreement with the Project Officer and amendment to be signed by all parties. Since an important element of this project is contact with stakeholders, each partner needs effective communication and co-operation skills and must be able to establish good interpersonal relations with contacts. If the partner is unable to work effectively with others, the project coordinator will need to understand where the problem lies. If the individual partner is not suited to the task, remedial action of the type mentioned above may need to be taken. As above, but this is an extremely small risk in view of the fact that all partners have produced deliverables in the past and most have an extensive list of peer-reviewed publications to their credit. Open access repositories and other associated organizations are often overstretched and experience a lack of funding or man-power. This can affect the number of activities in which such organizations are able and willing to participate. However, we feel this is a small risk due to the stakeholders who are already an integral part of the project either through partnership, case study participation and International Advisory Board participation and the relationships they maintain with other stakeholders. Furthermore, other organizations have expressed informal interest in participating in RECODE. Stakeholder debate will be stimulated in several ways, directly (face-toface) through the workshops, e-meetings and the final conference and indirectly through social networking, the website, ings, press releases, presentations at third-party conferences, journal articles, etc. The key to inspiring such debate is ensuring that the partners have useful results to impart, that we cultivate relationships with stakeholders, and that we have an understanding of stakeholder views. This will help to inspire debate. # Call topics S & T objectives 1 Explore and analyze relevant scientific ecosystems 2 Develop an international, comprehensive framework for a collaborative data infrastructure 3 Explore and analyze legal/ethical contexts. 4 Address intellectual property issues. 5 Favor the development of an environment that supports trust in scientific data. 6 Develop policy in the complex area of scientific data. 7 Favor the development of an environment that supports seamless and transparent access to, use and re-use of, scientific data to be conducive to technological, economic and societal progress. WP 1 will map stakeholders within scientific ecosystems and their values and inter-relationships. WP 2 will examine grand challenges related to infrastructure and technology standards and interoperability to provide a platform for developing a collaborative data infrastructure. This information will feed into the international policy recommendations in WP 5. WP 3 will explore and analyze the legal and ethical frameworks within which open access and data dissemination and preservation initiatives and institutions exist. The legal issues explored in WP 3 will include intellectual property issues as well as copyright and ownership of library materials. WP 4 will analyze institutional issues and practices, including how repositories and libraries evaluate the integrity and validity of scientific data in order to ensure the data is trustworthy. WP 5 will identify and consolidate over-arching good practice solutions agreed via stakeholder consultation and network building to develop policy guidelines in the complex area of scientific data. These policy recommendations will be based on information from WPs 2-4. The policy guidelines in WP 5 will provide good practice guidelines to foster an environment for seamless access to, use and re-use of scientific data to support technological, economic and social progress.

23 2. Ansökan Sammanfatta projektet Sammanfattning/project summary/abstract presenterar ditt projekt det läses först och skrivs sist Exempel på kort sammanfattning: The overall idea of the project is to ensure and promote the mobility of artists in South Baltic such as art groups, theatres, dance groups and orchestras. The project s activities concentrate on networking, the exchange of know-how, and allowing access to venues all over South Baltic for performing art groups. The aim of the project is to increase the accessibility to venues and efficiency of artistic tours. The methodology is based on networking, experience exchange, creation of a number of services that should make it easier to facilitate international touring in the South Baltic area. Även om du skriver färdigt din sammanfattning sist bör du ha den i åtanke, fila lite på, under tiden ansökan växer fram. Din välformulerade elevator pitch är en bra intro till sammanfattningen! TIPS!

24 Övning 2 Marknadsför ditt projekt, arbeta med sammanfattningen Ett projekt behöver marknadsföras framför allt inför utvärderingen, men även på hemmaplan och för de du vill engagera i din målgrupp. Det är din sammanfattning som ska väcka intresse för resten av ansökan. Sell not tell Jämför de två texterna för övning Läs och diskutera sedan skillnaderna. Vilken av texterna får fram sitt budskap bäst? Förslag till förbättringar?

25

26 2. Ansökan Mål, syfte, resultat, produkt/goal, aim, objective, result, output... Ett älskat barn har många namn acceptera de definitioner ett specifikt program ger RTFM Exempel: LdV ToI: The aim of Leonardo da Vinci Multilateral Projects "Transfer of Innovation" is to improve the quality and attractiveness of Vocational Education and Training (VET) in the participating countries by transferring existing innovations to new legal, systemic, sector, linguistic, socio-cultural and geographic environments through working with transnational partners. Innovation transfer projects generate synergies by exploiting existing VET innovations (no "re-inventing the wheel"). Exempel:INTERREG IVA South Baltic: Project objectives can be defined as a desirable future situation to be accomplished in consequence of project implementation. Results are immediate effects of the implementation of a whole project rather than of separate activities. Project results can be described either as means that are developed in course of project implementation (e.g. cross-border networks supporting start-ups / / Outputs originate directly from project activities. / /Outputs are tangible deliverables produced during project implementation and are means to achieve project results (e.g. leaflets promoting energy saving patterns ).

27 2. Ansökan Mål, syfte, resultat, produkt/goal, aim, objective, results, output... Oavsett vilka termer som används så bildar de en kedja som t ex kan beskrivas i en matris som kan användas när man strukturerar ansökan. Ska inte vara med i ansökan men hjälper till att hålla isär begreppen och inte hoppa över några steg. Exempel på kedja (begrepp från forskningsprojekt används här): TIPS! Project activity Outputs (end of project) Outcomes (short term) Impact (long term) Indikatorer! Lägg till, tänk in: Lead user/lead stakeholder! Kan vara olika i kedjans olika länkar

28 2. Ansökan Påverkan/impact Förväntad påverkan är en viktig och ofta underskattad del när man skriver en ansökan. Anledningen till att man har möjlighet att söka medel härrör sig från politiska ställningstaganden. Man behöver läsa och förstå de policy dokument som ligger till grund för finansieringsprogrammen och relatera till dem i ansökan Ibland kan det som kallas impact i ett program kallas objectives i ett annat bara för att göra livet lite lättare Exempel from FP7, Guide for applicants: Expected impacts listed in the work programme. Describe how your project will contribute towards the expected impacts listed in the work programme in relation to the topic or topics in question. Mention the steps that will be needed to bring about these impacts. Explain why this contribution requires a European (rather than a national or local) approach. Indicate how account is taken of other national or international research activities. Mention any assumptions and external factors that may determine whether the impacts will be achieved. Det är absolut nödvändigt att adressera den efterfrågade påverkan/impact, och spara inte det till sista minuten. Se till att du har med partners/referensgrupper som kan påverkas direkt av framtida impact I projektet. Exempel?

29 Aktiviteter = ryggraden i projektet, de uppgifter du genomför Aktiviter i projektet bildar bas för budget och delresultat De måste på ett klart sätt relatera till projektets mål Aktiviteter samlas ofta i arbetspaket/komponenter Delresultats/produkter = det du lovar att leverera Oftast knutna till en aktivitet 2. Ansökan Aktiviteter och delresultat/deliverables/outputs/products.. Exempel: Att ta fram en webbplats är en aktivitet, den färdiga webbplatsen är ett delresultat/produkt Delresultat/produkter är konkreta i någon mening Planera inte för många delresultat som du ska leverera! Det du lovat måste du hålla, och leverera i tid. Var realistisk...

30 Övning 3 Separarera a) mål/syfte/påverkan (aim/objective/impact) from b) delresultat (deliverable/output) Läs exempeltexten och markera, gör lista eller tabell över a) repektive b) Diskutera hur a) and b) skiljer sig från varandra och hur de är relaterade till varandra

31

32 Vad du bör tänka på när du lägger en budget Räkna alltid på faktiska kostnader så långt som möjligt 2. Ansökan Budgeten Planera för när pengarna ska spenderas, i relation till projektplanen Läs på reglerna för finansiering ordentligt, då är det mindre risk för att det blir fel Använd egna/andras excel-ark för att underlätta för att göra ändringar och korrigeringar. Det räcker aldrig med de budgettabeller som ska fyllas i för ansökan Engagera en ekonom redan när du börjar planera projektet Se till att det sätts av medel för administrativt ledarskap när det är möjligt Se till att så mycket som möjligt av kostnaderna räknas som direkta kostnader Kom ihåg att du måste leva med din budget under hela projektet endast mindre justeringar brukar vara möjliga

33 Några saker du behöver vara medveten om och kontrollera 2. Ansökan Budgeten Finansieringsgrad: hur stor del av budgeten finansieras av programmet? Hur hanterar du medfinansiering? OH-påslag/indirekta kostnader: hur mycket kan man maximalt ta ut, hur ska det redovisas? Finns det, formella eller informella, riktlinjer för hur stor del av totala projektet specifika delar kan vara? Tumregler? /Ex: Management ej över 7 % av projektbudget, minst 10% av projektbudget för dissemination (spridning, marknadsföring)/ Budgetfördelningen mellan parterna ska vara fördelad på ett relevant sätt, baserad på insatser i projektet

34 2. The proposal Budget Några vanliga kostnadskategorier: Personal, lönekostnader/staff, personnel Lönekostnad /timme eller /månad. Lönekostnadspåslag inkluderas (LKP; sociala avgifter, semesterpåslag, pensionsavsättningar, ev försäkringskostnader dvs allt arbetsgivaren betalar för att ha dig anställd) Person som tas upp som personal måste vara direkt anställd av organisationen som är partner och tar upp dessa kostnader Endast tid som utförs för det specifika projektet kan räknas Ofta ska man fylla i och lämna tidrapporter Utrustning/Equipment Ska följa de upphandlingsregler organisationen följer Betalning för mer kostsam utrustning baseras oftast efter ordinarie avskrivningsregler hos organisationen Underleverantörer/Sub contracting Kan användas för specifika uppgifter, som inte ryms inom partnerskapet (exempel: utvärdering, översättningar, marknadsföringsmaterial, I en del fall management). Får inte vara för stor del av budgeten och ska följa ordinarie upphandlingsregler Resor/Travel Förbrukningskostnader/Consumables OBS! Var noga med att inte ta upp sådant som räknas in i indirekta kostnader Indirekta kostnader, OH/Indirect costs, Over head costs Hur mycket? Vilka verifikationer behövs, om några? Ibland fast procentsats (flat rate) Andra kostnader?/other costs? RTFM!

35 Exempel: illustrera budgeten 2. Ansökan Budgeten finns möjlighet så illustrera gärna grafiskt

36 2. Ansökan Budget Strategier för fördela budget Strategi 1: Vi har sett att projekt kan ha en budget på ca 1 miljon Vi är 5 partners som vill arbeta ihop Om koordinatorn får så får alla andra var det blir rättvist Vi ser vad vi kan göra för den budget vi kan få Strategi 2: Vi är 5 partners som har definierat vad vi vill göra Vi bestämmer vilka aktiviteter vi ska ha Vi sätter pris på aktiviteterna, ser vem som gör vad och vad det kostar, gör budget Blir budgeten för hög i förhållande till vad vi kan få så skär vi bort aktiviteter

37

38 3. Spridning, kommunikation Spridningsaktiviteter är obligatoriska TIPS! Alla program förväntar sig att resultat från projektet sprids, kommuniceras på ett bra sätt Dissemination används som vanlig samlande benämning i projekt Grafisk profil tas fram, logotyp Rekommenderas: kommunikationsplan i grov form i ansökan, mer detaljerad när projektet startat. Tänk in både extern och intern kommunikation (intern i management) Måste beskriva och det räcker inte att planera en slutkonferens Dissemination måste pågå under hela projekttiden, med extra kraft i slutperioden då resultat finns framme Tänk in både generell info och målgruppsinriktade insatser

39 Tala om vilka målgrupper och intressenter (stakeholders) du vill nå och tala om hur du vill nå dem Dissemination som leder till exploitation 3. Spridning och kommunikation Målgrupper, exploatering av resultat

40 Verktyg: Webb, tryckt material, nyhetsbrev, konferenser och workshops, bjud in dig till möten som ändå genomförs, media, allt med tryck på, sociala media, gärna sådant du tror blir använt ofta 3. Spridning, kommunikation Extern spridning Kom ihåg: Ange adressat dvs projektets logotyp, finansiärs logga (för tryckt material med kontaktuppgift, länkar för mer information)

41 Syfte med effektiv projektintern kommunikation: Att organisera organisationsflödet I projektet på ett transparent sätt Att försäkra sig om att alla partners har kännedom om vad som pågår I hela projektet, inte bara deras del Att försäkra sig om att alla partners kommunicerar samma sak om projektet externt Verktyg: 3. Spridning, kommunikation Intern kommunikation Möten (fysiska och online), intranet, e-post, telefon, interna nyhetsbrev TIPS! En öppen och strukturerad kommunikation som alla partners har kommit överens om, förbundit sig till (se till att det görs på första projektmötet!) underlättar enormt under projektets löptid. Dokumentera den interna kommunikationen på ett strukturerat sätt för transparens och redovisning. Använd mall för mötesanteckningar

42

43 4. Partnerskapet Formera partnerskapet Det optimala partnerskapet: Har rätt sammanlagda kompetenser för de uppdrag som ska genomföras, kompletterar varandra istället för att upprepa samma kompetens hos alla Har en bra spridning geografiskt i relation till vad som ska göras Är relevant med hänsyn tagen till att man ska kunna nå ut till definierade målgrupper Ansökan ska vara gemensam för partnerskapet, alla måste involveras

44 4. Partnerskapet Partnerskapet i ansökan Partnerskapet som helhet, det komplementära, ska beskrivas Enskilda partner, och deras roll i projektet, ska presenteras Ingen historisk beskrivning! Klippa och klistra från standardpresentation fungerar sällan bra, anpassning krävs. Kolla partnerskapets minimistorlek, hur många partners som krävs. Från olika länder? Endast ett urval länder/regioner? TIPS! Bygg aldrig efter miniminivån, ta med fler partners än absolut nödvändigt! Det händer att partners hoppar av, tvingas hoppa av, sent i ansökningsprocessen.

45 4. Partnerskapet Hur man hittar partners Existerande nätverk, 60% "Vänner till vänner", 25% Konferenser, matchmeetings, 10% Partnersöktjänster, forum på nätet, 3% NCP, programsekretariat etc, 2%

46 TIPS! Rekommendation: ordna/initiera/föreslå en workshop med partnerskapet under arbetet med ansökan.

47 Övning 4 Vad är viktigt att få på plats med partnerskapet tidigt i processen med att skriva en ansökan? Gör en agenda för ett projektplaneringsmöte med ett partnerskap Vad behöver täckas in? Hur mycket tid behöver man sätta av? Vad måste vara beslutat innan mötet är slut (och du låter deltagarna lämna mötet )

48

49 5. Utvärdering av ansökningar För att få till lyckosamma ansökningar är det bra att förstå utvärderingsprocessen och motiven till varför den ser ut som den Bästa sättet: Försök bli en utvärderare själv, har mindre betydelse vilken finansieringsprogram det gäller Varje enskild utvärderare har alltid flera ansökningar att bedöma se till att just din ansökan tar utvärderaren med storm! En utvärderare svarar oftast på specifika frågor i ett formulär En vanlig process: bedömning på distans + konsensusmöte

50 Utvärderaren, vem är det? 5. Utvärdering av ansökningar Utvärderaren är: - inte nödvändigtvis en expert inom ditt specifika område, men har åtminstone någon kunskap om det - Någon som vet hur just denna finansiering fungerar, har programkännedom - Kanske någon som ska ge målgruppens/slutanvändarens syn på saken -Ibland en politiker som är nominerad till och sitter i beslutsgrupp

51 5. Utvärdering av ansökningar Underlätta för utvärderaren och allt går tillbaka till vad en bra ansökan är Gör det lätt för utvärderaren att följa tankegången och se koppling mellan aktiviteter och det som ska uppnås den röda tråden Kom ihåg att vara klar i svaren på de grundläggande frågeställningarna: Varför? Vad? Vem? Hur? Är det du skriver trovärdigt? Tror både du och andra verkligen på vad det som skrivs i ansökan? Kan du belägga dina teorier? Var så konkret som möjligt, sträva efter att hålla ned abstraktionsnivån MARKNADSFÖR din projektidé, övertyga

52 Exempel: Utvärderingskriterier i FP7 5. Utvärdering av ansökningar - kriterier

53 5. Utvärdering av ansökningar - kriterier Exempel: Utvärderings kriterier Södra Östersjöprogrammet: 1. Contribution to the Programme Measures and regional strategic plans; 2. Relevance of the subject tackled and adequateness of the work plan; 3. Innovativeness of the project approach and methodology; 4. Impact on the socio-economic development of the eligible area; 5. Cross-border impact; 6. Scope and strength of project partnership; 7. Impact on the situation of the target group; 8. Dissemination of project results; 9. Durability of the project results 10. Contribution to the EU Baltic Sea Region Strategy and its Action Plan 11. Contribution to the renewed Lisbon Strategy and the Gothenburg Strategy; 12. Compliance with horizontal policies (equal opportunities, impact on the environment, information society); 13. Project management capacity and capacities to implement the project; 14. Budget quality; Each of the criteria is evaluated according to a four point scale: 0 - lack of information or does not comply with criterion 1 - poor 2 - adequate 3 - good

54 Skriv din ansökan i flera steg: 1) En sidas presentation 2) efter utvärderingskriterier 3) efter ansökningsformulärets struktur 6. Summary Some tips and successfactors Läs programmanual och guidelines vad frågar man efter? Ha en röd tråd i din ansökan och följ den Sätt upp realistiska planer byggda på konkreta aktiviteter som leder till resultat Utveckla ansökan tillsammans med dina partners Beskriv noga hur parterna kompletterar varandra, och vilka roller de har i projektet

55 6. Summary Some tips and successfactors Se till att få återkoppling i tid och använd den feedback du får Låt flera personer läsa utkast av ansökan och ge feedback kom ihåg personer från din målgrupp. Ha i åtanke hur din ansökan bedöms, underlätta för utvärderaren En gång till utvärderaren/bedömaren har fler än din ansökan att bedöma Dekorera ansökan, om du har möjlighet, för att göra den lättare att förstå: diagram, illustrationer, tabeller, grafer Gör din hemläxa Förankra projektet i din hemmaorganisation och gör det i god tid Blev ditt projekt inte utvalt för fiansiering? Gör en egen utvärdering, försök igen om du tror på din idé! Kom ihåg: Allting tar mycket längre tid än man räknat med Njut av erfarenheten av att utveckla bra och nödvändiga projekt och av att få göra det tillsammans med andra

56 Att bygga ett projekt är som att ha och få Tack för ert deltagande!

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Från idé till färdigt EU-projekt

Från idé till färdigt EU-projekt Från idé till färdigt EU-projekt Mats Johansson KanEnergi Sweden AB KanEnergi Sweden AB Kommittéarbete (SAVE, Altener, Thermie) Utvärderat ansökningar åt EU (Altener, FP4, FP5, FP6) Utvärderat genomfört

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

EU:s krav på open access

EU:s krav på open access EU:s krav på open access Dialogmöte om open access-krav, VR 111012 Jan Hagerlid, samordnare för OpenAccess.se, avd f nationell samverkan, KB Open access inom EU - bakgrund EU-rapport om den vetenskapliga

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Information om Horisont 2020 Tema transport, miljö, energi och hållbara städer

Information om Horisont 2020 Tema transport, miljö, energi och hållbara städer Information om Horisont 2020 Tema transport, miljö, energi och hållbara städer Esa Stenberg, VINNOVA Nationell kontaktperson (NCP) Internationella avdelningen esa.stenberg@vinnova.se Snabbfakta Statlig

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

TACTICS Handbook on Cluster Internationalization. Cecilia Johansson och Emily Wise Vinnova

TACTICS Handbook on Cluster Internationalization. Cecilia Johansson och Emily Wise Vinnova TACTICS Handbook on Cluster Internationalization Cecilia Johansson och Emily Wise Vinnova Syftet med denna workshop Presentera the Internationalisation Journey och The internationalisation handbook. Dela

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Inbjudan till. World Cup 2014 International Volunteer Camp. En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer

Inbjudan till. World Cup 2014 International Volunteer Camp. En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer Inbjudan till World Cup 2014 International Volunteer Camp En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer World Cup 2014 International Volunteer Camp är en helt unik internationell utbildning

Läs mer