Att utveckla, planera och skriva fram projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att utveckla, planera och skriva fram projekt"

Transkript

1 Att utveckla, planera och skriva fram projekt EU-kompetens Småland Blekinge September 2013 Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Institute of Technology

2 1. Namn Vem är du? 2. Arbetar för? 3. Erfarenhet av projektutveckling och/eller projektledning av externfinansierade projekt? Ja/nej

3 Innehåll 1. Projektutveckling De första stegen Hur lång tid tar det? 2. Ansökan Att strukturera idéer så att de formar en bra ansökan Ansökans delar Mål, resultat, aktivitet, produkt - och hur man beskriver påverkan/impact Budget - vad man ska tänka på 3. Spridning och kommunikation - hur man talar om vad man gör 4. Partnerskapet - hur formerar man det goda partnerskapet 5. Hur ansökningar utvärderas 6. Slutord, tips och råd...

4 1. Projektutveckling: de första stegen Framgångsrika projekt adresserar verkliga behov Project Project Project The participating organisations need for development, in line with strategy and businessplan Se utvecklingsbehoven Project Project Project

5 1. Projektutveckling: de första stegen Den goda projektidén frågor att ställa sig Bakgrund, problem eller område Vad är vårt uppdrag, vilka utmaningar möter vi? Vision Vart vill vi komma och vad kan vi göra för att nå dit? Vilka steg måste tas för att vi ska gå i rätt riktning? Förutsättningar Vilka förutsättningar och resurser har vi? Behöver vi ytterligare resurser? Vilken nytta har vi av detta? Kommun, organisation, region, makroregion, EU.

6 Beskriv varför den utveckling du föreslår är nödvändig 1. Projektutveckling: de första stegen Problemformulering Att identifiera och beskriva problemet/problemområdet och att kunna beskriva det på ett bra sätt är den viktigaste enskilda faktorn för att få till en bra ansökan och få dengodkänd! Adresserar du ett verkligt behov? Vad händer om man inte gör det du föreslår?? Vad är anledningen, bakgrunden till den situation du vill förändra/utveckla? Är det du föreslår relevant för området och för de som ska använda resultaten, stakeholders Om du söker EU-finansiering: sätt på dig EU-glasögonen

7 Övning 1 Att formulera problemställningen Två exempel på problemformulering Läs och diskutera skillnader i problembeskrivning. Vilken är tydligast/bäst uttryckt?

8

9 Problem, issue, idea. In line with strategy 1 day to 1 year What to do, concrete 2 6 months With whom 1.Projektutveckling: Hur lång tid tar det? Avaiable possibilities, forecast Anchoring What funding Programme fits YOUR idea? Form partnership Relevant call Work with applic. l Applic. Deadline 1 6 months 2 3 months 3 9 months Approval Negotiations, Project starts Rejection Evaluate, save, change, start all over again

10 Hur gör man? Har du recept på en bra ansökan? Nja, man måste veta vad man vill göra och smaka sig fram men hantverket kan man lära sig, exempel och tips gör det lättare

11 2. Ansökan Ansökan: tre V och ett H Vad? Vision, resultat, påverkan (impact) Varför? Lösa ett problem, uppnå strategiska mål Vem ska jag samarbeta med? det perfekta partnerskapet för att utföra uppgifter och genomföra resultat Hur? Anpassa till program, fokusera, definiera aktiviteter, budget efter aktiviteter, långsiktig påverkan Och! Frågorna måste besvaras klart och konkret. Ansökan måste hänga ihop, inte bestå av löst sammanfogade delar

12 TIPS! 2. Ansökan Att strukturera projektidéer Trestegsraket för att arbeta med din ansökan: 1. One page summary: Strukturera, beskriv utifrån generella frågor som inte är knutna till specifikt program, (förslag på frågeformulär/mallar får du lite senare!) 2. Titta på de utvärderingskriterier som finns för valt program, och gärna de frågor utvärderaren ska svara på när han/hon bedömer ansökan. Svara på utvärderingsfrågorna 3. Läs anvisningar/guidelines, skriv ansökan efter det format som anges (alla uppgifter som efterfrågas, tänk på begränsningar av text). OBS! Endast en master version av ansökan, versionshantering viktig, använd spåra ändringar

13 För att underlätta ditt arbete: använd någon metod, något verktyg för att fokusera, komma överens med partners om vad som ska göras och kunna presentera ditt projektförslag Ett effektivt verktyg: mall för att ta fram en one-page-summary Lägg tid på one-page-summary! Vid möte eller workshop kan du lägga grunden till en bra one-page-summary: fånga fokus, de huvudsakliga aktiviteterna som behövs, identifiera nyckelord och vilka kompetenser som behövs för att kunna genomföra projektet Se till att få feed-back, återkoppling, på din one-page-summary i tid! Hjälpte oss att fokusera utan att gå vilse i ansökningsformuläret Kunde presentera projektidén på ett klart sätt för politiker 2. Ansökan Att strukturera projektidéer Återkopplingen fick oss att se vad vi tänkt, men inte formulerat.

14

15 Exempel på mallar för att strukturera projektidéer

16

17 2. Ansökan Ansökans delar Sammanfattning/abstract Mål och syfte i relation till program (strategier, horisontella kriterier) /Vad? och Varför?/ Definiera målgrupp(er) /Vad? och Varför?/ Partnerskap /Med Vem?/ Varför just dessa partners? OBS! Om du har ansvar för en ansökan; vänta inte med att samla in administrativ information/data från partners det tar mycket tid Aktiviteter (tematiska projektspecifika ofta indelade i arbetspaket eller komponenter ) ska presenteras i olika sektioner /Hur?/ som inkluderar: Project management/projektledning Dissemination and exploitation/spridning, tillvaratagande av resultat Evaluation/Utvärdering Project specific thematic activities/ projektspecifika tematiska aktiviteter, arbetspaket (Exempel: projektledning presenteras oftast både i ev arbetspaket samt i specifik sektion) Projektplan, tidssatt, gärna GANNT och PERT-diagram (ibland ett krav eller uttalat önskemål) Deliverables/Delresultat /Hur?/ Indikatorer /Hur?/ Resultat och framtida påverkan/impact /Vad? och Varför?/ Budget /Hur?/

18 Vad? 15% Varför? 10% Vem? 10% Hur? 65%

19 2. Ansökan Ansökans delar tydliggör genom illustrationer, diagram, tabeller Exempel GANNT: 1 Stakeholder values, ecosystems and integration 1.1 Stakeholders, values and motivation 1.2 Mapping stakeholder values onto ecosystems 1.3 Workshop 2 Infrastructure and technology 2.1 Technological and infrastructural requirements 2.2 Infrastructural issues 2.3 Interviews with case study representatives 2.4 Workshop 3 Legal and ethical issues 3.1 Legal issues in open access and data preservation 3.2 Ethical issues in open access and data preservation 3.3 Interviews with case study representatives 3.4 Workshop 4 Institutional evaluation and support for open access data 4.1 Strategies to evaluate research data 4.2 Institutional support for open access data 4.3 Interviews with case study representatives 4.4 Workshop 5 Policy guidelines for open access and data preservation 5.1 Examination of open access and data preservation policies 5.2 Policy recommendations workshop 5.3 Policy recommendations 6 Stakeholder identification and mobilisation 6.1 Creating a taxonomy of open access stakeholders 6.3 Mobilisation strategies 7 Dissemination plan 7.1 Elaborate the consortium's dissemination strategy 7.2 Establish and maintain the project's website 7.3 Prepare dissemination items 7.4 Mass media initiatives 7.5 Final conference 7.6 Report of dissemination activities 8 Project management 8.1 Project co-ordination 8.2 Administrative and financial management 8.3 Preparation of the project's interim and final reviews

20 Example PERT-diagram: 2. Ansökan Ansökans delar tydliggör genom illustrationer, diagram, tabeller

21 Exempel: project management: 2. Ansökan Ansökans delar tydliggör genom illustrationer, diagram, tabeller

22 2. Ansökan Ansökans delar tydliggör genom illustrationer, diagram, tabeller Exempel: tabeller, matriser... Risks A partner is unable to produce his work on time. A partner is unable to work effectively with other partners and/or stakeholders with whom we intend to be contact. A partner is unable to produce work of sufficiently high quality to be acceptable to the other partners or the Commission. The partners encounter difficulties in generating interest among stakeholder in participating in the project. The partners encounter difficulties in inspiring debate among stakeholders. Contingency plans Managing this risk requires regular contact between the project coordinator and the partner. If it becomes apparent that the risk is a serious one, early remedial action must be taken, e.g., either to have another representative from the partner organization to undertake or assist in the production of the work or, in extreme cases, the work may need to be taken away from the partner and a new partner installed to take over. Such a change would require agreement with the Project Officer and amendment to be signed by all parties. Since an important element of this project is contact with stakeholders, each partner needs effective communication and co-operation skills and must be able to establish good interpersonal relations with contacts. If the partner is unable to work effectively with others, the project coordinator will need to understand where the problem lies. If the individual partner is not suited to the task, remedial action of the type mentioned above may need to be taken. As above, but this is an extremely small risk in view of the fact that all partners have produced deliverables in the past and most have an extensive list of peer-reviewed publications to their credit. Open access repositories and other associated organizations are often overstretched and experience a lack of funding or man-power. This can affect the number of activities in which such organizations are able and willing to participate. However, we feel this is a small risk due to the stakeholders who are already an integral part of the project either through partnership, case study participation and International Advisory Board participation and the relationships they maintain with other stakeholders. Furthermore, other organizations have expressed informal interest in participating in RECODE. Stakeholder debate will be stimulated in several ways, directly (face-toface) through the workshops, e-meetings and the final conference and indirectly through social networking, the website, ings, press releases, presentations at third-party conferences, journal articles, etc. The key to inspiring such debate is ensuring that the partners have useful results to impart, that we cultivate relationships with stakeholders, and that we have an understanding of stakeholder views. This will help to inspire debate. # Call topics S & T objectives 1 Explore and analyze relevant scientific ecosystems 2 Develop an international, comprehensive framework for a collaborative data infrastructure 3 Explore and analyze legal/ethical contexts. 4 Address intellectual property issues. 5 Favor the development of an environment that supports trust in scientific data. 6 Develop policy in the complex area of scientific data. 7 Favor the development of an environment that supports seamless and transparent access to, use and re-use of, scientific data to be conducive to technological, economic and societal progress. WP 1 will map stakeholders within scientific ecosystems and their values and inter-relationships. WP 2 will examine grand challenges related to infrastructure and technology standards and interoperability to provide a platform for developing a collaborative data infrastructure. This information will feed into the international policy recommendations in WP 5. WP 3 will explore and analyze the legal and ethical frameworks within which open access and data dissemination and preservation initiatives and institutions exist. The legal issues explored in WP 3 will include intellectual property issues as well as copyright and ownership of library materials. WP 4 will analyze institutional issues and practices, including how repositories and libraries evaluate the integrity and validity of scientific data in order to ensure the data is trustworthy. WP 5 will identify and consolidate over-arching good practice solutions agreed via stakeholder consultation and network building to develop policy guidelines in the complex area of scientific data. These policy recommendations will be based on information from WPs 2-4. The policy guidelines in WP 5 will provide good practice guidelines to foster an environment for seamless access to, use and re-use of scientific data to support technological, economic and social progress.

23 2. Ansökan Sammanfatta projektet Sammanfattning/project summary/abstract presenterar ditt projekt det läses först och skrivs sist Exempel på kort sammanfattning: The overall idea of the project is to ensure and promote the mobility of artists in South Baltic such as art groups, theatres, dance groups and orchestras. The project s activities concentrate on networking, the exchange of know-how, and allowing access to venues all over South Baltic for performing art groups. The aim of the project is to increase the accessibility to venues and efficiency of artistic tours. The methodology is based on networking, experience exchange, creation of a number of services that should make it easier to facilitate international touring in the South Baltic area. Även om du skriver färdigt din sammanfattning sist bör du ha den i åtanke, fila lite på, under tiden ansökan växer fram. Din välformulerade elevator pitch är en bra intro till sammanfattningen! TIPS!

24 Övning 2 Marknadsför ditt projekt, arbeta med sammanfattningen Ett projekt behöver marknadsföras framför allt inför utvärderingen, men även på hemmaplan och för de du vill engagera i din målgrupp. Det är din sammanfattning som ska väcka intresse för resten av ansökan. Sell not tell Jämför de två texterna för övning Läs och diskutera sedan skillnaderna. Vilken av texterna får fram sitt budskap bäst? Förslag till förbättringar?

25

26 2. Ansökan Mål, syfte, resultat, produkt/goal, aim, objective, result, output... Ett älskat barn har många namn acceptera de definitioner ett specifikt program ger RTFM Exempel: LdV ToI: The aim of Leonardo da Vinci Multilateral Projects "Transfer of Innovation" is to improve the quality and attractiveness of Vocational Education and Training (VET) in the participating countries by transferring existing innovations to new legal, systemic, sector, linguistic, socio-cultural and geographic environments through working with transnational partners. Innovation transfer projects generate synergies by exploiting existing VET innovations (no "re-inventing the wheel"). Exempel:INTERREG IVA South Baltic: Project objectives can be defined as a desirable future situation to be accomplished in consequence of project implementation. Results are immediate effects of the implementation of a whole project rather than of separate activities. Project results can be described either as means that are developed in course of project implementation (e.g. cross-border networks supporting start-ups / / Outputs originate directly from project activities. / /Outputs are tangible deliverables produced during project implementation and are means to achieve project results (e.g. leaflets promoting energy saving patterns ).

27 2. Ansökan Mål, syfte, resultat, produkt/goal, aim, objective, results, output... Oavsett vilka termer som används så bildar de en kedja som t ex kan beskrivas i en matris som kan användas när man strukturerar ansökan. Ska inte vara med i ansökan men hjälper till att hålla isär begreppen och inte hoppa över några steg. Exempel på kedja (begrepp från forskningsprojekt används här): TIPS! Project activity Outputs (end of project) Outcomes (short term) Impact (long term) Indikatorer! Lägg till, tänk in: Lead user/lead stakeholder! Kan vara olika i kedjans olika länkar

28 2. Ansökan Påverkan/impact Förväntad påverkan är en viktig och ofta underskattad del när man skriver en ansökan. Anledningen till att man har möjlighet att söka medel härrör sig från politiska ställningstaganden. Man behöver läsa och förstå de policy dokument som ligger till grund för finansieringsprogrammen och relatera till dem i ansökan Ibland kan det som kallas impact i ett program kallas objectives i ett annat bara för att göra livet lite lättare Exempel from FP7, Guide for applicants: Expected impacts listed in the work programme. Describe how your project will contribute towards the expected impacts listed in the work programme in relation to the topic or topics in question. Mention the steps that will be needed to bring about these impacts. Explain why this contribution requires a European (rather than a national or local) approach. Indicate how account is taken of other national or international research activities. Mention any assumptions and external factors that may determine whether the impacts will be achieved. Det är absolut nödvändigt att adressera den efterfrågade påverkan/impact, och spara inte det till sista minuten. Se till att du har med partners/referensgrupper som kan påverkas direkt av framtida impact I projektet. Exempel?

29 Aktiviteter = ryggraden i projektet, de uppgifter du genomför Aktiviter i projektet bildar bas för budget och delresultat De måste på ett klart sätt relatera till projektets mål Aktiviteter samlas ofta i arbetspaket/komponenter Delresultats/produkter = det du lovar att leverera Oftast knutna till en aktivitet 2. Ansökan Aktiviteter och delresultat/deliverables/outputs/products.. Exempel: Att ta fram en webbplats är en aktivitet, den färdiga webbplatsen är ett delresultat/produkt Delresultat/produkter är konkreta i någon mening Planera inte för många delresultat som du ska leverera! Det du lovat måste du hålla, och leverera i tid. Var realistisk...

30 Övning 3 Separarera a) mål/syfte/påverkan (aim/objective/impact) from b) delresultat (deliverable/output) Läs exempeltexten och markera, gör lista eller tabell över a) repektive b) Diskutera hur a) and b) skiljer sig från varandra och hur de är relaterade till varandra

31

32 Vad du bör tänka på när du lägger en budget Räkna alltid på faktiska kostnader så långt som möjligt 2. Ansökan Budgeten Planera för när pengarna ska spenderas, i relation till projektplanen Läs på reglerna för finansiering ordentligt, då är det mindre risk för att det blir fel Använd egna/andras excel-ark för att underlätta för att göra ändringar och korrigeringar. Det räcker aldrig med de budgettabeller som ska fyllas i för ansökan Engagera en ekonom redan när du börjar planera projektet Se till att det sätts av medel för administrativt ledarskap när det är möjligt Se till att så mycket som möjligt av kostnaderna räknas som direkta kostnader Kom ihåg att du måste leva med din budget under hela projektet endast mindre justeringar brukar vara möjliga

33 Några saker du behöver vara medveten om och kontrollera 2. Ansökan Budgeten Finansieringsgrad: hur stor del av budgeten finansieras av programmet? Hur hanterar du medfinansiering? OH-påslag/indirekta kostnader: hur mycket kan man maximalt ta ut, hur ska det redovisas? Finns det, formella eller informella, riktlinjer för hur stor del av totala projektet specifika delar kan vara? Tumregler? /Ex: Management ej över 7 % av projektbudget, minst 10% av projektbudget för dissemination (spridning, marknadsföring)/ Budgetfördelningen mellan parterna ska vara fördelad på ett relevant sätt, baserad på insatser i projektet

34 2. The proposal Budget Några vanliga kostnadskategorier: Personal, lönekostnader/staff, personnel Lönekostnad /timme eller /månad. Lönekostnadspåslag inkluderas (LKP; sociala avgifter, semesterpåslag, pensionsavsättningar, ev försäkringskostnader dvs allt arbetsgivaren betalar för att ha dig anställd) Person som tas upp som personal måste vara direkt anställd av organisationen som är partner och tar upp dessa kostnader Endast tid som utförs för det specifika projektet kan räknas Ofta ska man fylla i och lämna tidrapporter Utrustning/Equipment Ska följa de upphandlingsregler organisationen följer Betalning för mer kostsam utrustning baseras oftast efter ordinarie avskrivningsregler hos organisationen Underleverantörer/Sub contracting Kan användas för specifika uppgifter, som inte ryms inom partnerskapet (exempel: utvärdering, översättningar, marknadsföringsmaterial, I en del fall management). Får inte vara för stor del av budgeten och ska följa ordinarie upphandlingsregler Resor/Travel Förbrukningskostnader/Consumables OBS! Var noga med att inte ta upp sådant som räknas in i indirekta kostnader Indirekta kostnader, OH/Indirect costs, Over head costs Hur mycket? Vilka verifikationer behövs, om några? Ibland fast procentsats (flat rate) Andra kostnader?/other costs? RTFM!

35 Exempel: illustrera budgeten 2. Ansökan Budgeten finns möjlighet så illustrera gärna grafiskt

36 2. Ansökan Budget Strategier för fördela budget Strategi 1: Vi har sett att projekt kan ha en budget på ca 1 miljon Vi är 5 partners som vill arbeta ihop Om koordinatorn får så får alla andra var det blir rättvist Vi ser vad vi kan göra för den budget vi kan få Strategi 2: Vi är 5 partners som har definierat vad vi vill göra Vi bestämmer vilka aktiviteter vi ska ha Vi sätter pris på aktiviteterna, ser vem som gör vad och vad det kostar, gör budget Blir budgeten för hög i förhållande till vad vi kan få så skär vi bort aktiviteter

37

38 3. Spridning, kommunikation Spridningsaktiviteter är obligatoriska TIPS! Alla program förväntar sig att resultat från projektet sprids, kommuniceras på ett bra sätt Dissemination används som vanlig samlande benämning i projekt Grafisk profil tas fram, logotyp Rekommenderas: kommunikationsplan i grov form i ansökan, mer detaljerad när projektet startat. Tänk in både extern och intern kommunikation (intern i management) Måste beskriva och det räcker inte att planera en slutkonferens Dissemination måste pågå under hela projekttiden, med extra kraft i slutperioden då resultat finns framme Tänk in både generell info och målgruppsinriktade insatser

39 Tala om vilka målgrupper och intressenter (stakeholders) du vill nå och tala om hur du vill nå dem Dissemination som leder till exploitation 3. Spridning och kommunikation Målgrupper, exploatering av resultat

40 Verktyg: Webb, tryckt material, nyhetsbrev, konferenser och workshops, bjud in dig till möten som ändå genomförs, media, allt med tryck på, sociala media, gärna sådant du tror blir använt ofta 3. Spridning, kommunikation Extern spridning Kom ihåg: Ange adressat dvs projektets logotyp, finansiärs logga (för tryckt material med kontaktuppgift, länkar för mer information)

41 Syfte med effektiv projektintern kommunikation: Att organisera organisationsflödet I projektet på ett transparent sätt Att försäkra sig om att alla partners har kännedom om vad som pågår I hela projektet, inte bara deras del Att försäkra sig om att alla partners kommunicerar samma sak om projektet externt Verktyg: 3. Spridning, kommunikation Intern kommunikation Möten (fysiska och online), intranet, e-post, telefon, interna nyhetsbrev TIPS! En öppen och strukturerad kommunikation som alla partners har kommit överens om, förbundit sig till (se till att det görs på första projektmötet!) underlättar enormt under projektets löptid. Dokumentera den interna kommunikationen på ett strukturerat sätt för transparens och redovisning. Använd mall för mötesanteckningar

42

43 4. Partnerskapet Formera partnerskapet Det optimala partnerskapet: Har rätt sammanlagda kompetenser för de uppdrag som ska genomföras, kompletterar varandra istället för att upprepa samma kompetens hos alla Har en bra spridning geografiskt i relation till vad som ska göras Är relevant med hänsyn tagen till att man ska kunna nå ut till definierade målgrupper Ansökan ska vara gemensam för partnerskapet, alla måste involveras

44 4. Partnerskapet Partnerskapet i ansökan Partnerskapet som helhet, det komplementära, ska beskrivas Enskilda partner, och deras roll i projektet, ska presenteras Ingen historisk beskrivning! Klippa och klistra från standardpresentation fungerar sällan bra, anpassning krävs. Kolla partnerskapets minimistorlek, hur många partners som krävs. Från olika länder? Endast ett urval länder/regioner? TIPS! Bygg aldrig efter miniminivån, ta med fler partners än absolut nödvändigt! Det händer att partners hoppar av, tvingas hoppa av, sent i ansökningsprocessen.

45 4. Partnerskapet Hur man hittar partners Existerande nätverk, 60% "Vänner till vänner", 25% Konferenser, matchmeetings, 10% Partnersöktjänster, forum på nätet, 3% NCP, programsekretariat etc, 2%

46 TIPS! Rekommendation: ordna/initiera/föreslå en workshop med partnerskapet under arbetet med ansökan.

47 Övning 4 Vad är viktigt att få på plats med partnerskapet tidigt i processen med att skriva en ansökan? Gör en agenda för ett projektplaneringsmöte med ett partnerskap Vad behöver täckas in? Hur mycket tid behöver man sätta av? Vad måste vara beslutat innan mötet är slut (och du låter deltagarna lämna mötet )

48

49 5. Utvärdering av ansökningar För att få till lyckosamma ansökningar är det bra att förstå utvärderingsprocessen och motiven till varför den ser ut som den Bästa sättet: Försök bli en utvärderare själv, har mindre betydelse vilken finansieringsprogram det gäller Varje enskild utvärderare har alltid flera ansökningar att bedöma se till att just din ansökan tar utvärderaren med storm! En utvärderare svarar oftast på specifika frågor i ett formulär En vanlig process: bedömning på distans + konsensusmöte

50 Utvärderaren, vem är det? 5. Utvärdering av ansökningar Utvärderaren är: - inte nödvändigtvis en expert inom ditt specifika område, men har åtminstone någon kunskap om det - Någon som vet hur just denna finansiering fungerar, har programkännedom - Kanske någon som ska ge målgruppens/slutanvändarens syn på saken -Ibland en politiker som är nominerad till och sitter i beslutsgrupp

51 5. Utvärdering av ansökningar Underlätta för utvärderaren och allt går tillbaka till vad en bra ansökan är Gör det lätt för utvärderaren att följa tankegången och se koppling mellan aktiviteter och det som ska uppnås den röda tråden Kom ihåg att vara klar i svaren på de grundläggande frågeställningarna: Varför? Vad? Vem? Hur? Är det du skriver trovärdigt? Tror både du och andra verkligen på vad det som skrivs i ansökan? Kan du belägga dina teorier? Var så konkret som möjligt, sträva efter att hålla ned abstraktionsnivån MARKNADSFÖR din projektidé, övertyga

52 Exempel: Utvärderingskriterier i FP7 5. Utvärdering av ansökningar - kriterier

53 5. Utvärdering av ansökningar - kriterier Exempel: Utvärderings kriterier Södra Östersjöprogrammet: 1. Contribution to the Programme Measures and regional strategic plans; 2. Relevance of the subject tackled and adequateness of the work plan; 3. Innovativeness of the project approach and methodology; 4. Impact on the socio-economic development of the eligible area; 5. Cross-border impact; 6. Scope and strength of project partnership; 7. Impact on the situation of the target group; 8. Dissemination of project results; 9. Durability of the project results 10. Contribution to the EU Baltic Sea Region Strategy and its Action Plan 11. Contribution to the renewed Lisbon Strategy and the Gothenburg Strategy; 12. Compliance with horizontal policies (equal opportunities, impact on the environment, information society); 13. Project management capacity and capacities to implement the project; 14. Budget quality; Each of the criteria is evaluated according to a four point scale: 0 - lack of information or does not comply with criterion 1 - poor 2 - adequate 3 - good

54 Skriv din ansökan i flera steg: 1) En sidas presentation 2) efter utvärderingskriterier 3) efter ansökningsformulärets struktur 6. Summary Some tips and successfactors Läs programmanual och guidelines vad frågar man efter? Ha en röd tråd i din ansökan och följ den Sätt upp realistiska planer byggda på konkreta aktiviteter som leder till resultat Utveckla ansökan tillsammans med dina partners Beskriv noga hur parterna kompletterar varandra, och vilka roller de har i projektet

55 6. Summary Some tips and successfactors Se till att få återkoppling i tid och använd den feedback du får Låt flera personer läsa utkast av ansökan och ge feedback kom ihåg personer från din målgrupp. Ha i åtanke hur din ansökan bedöms, underlätta för utvärderaren En gång till utvärderaren/bedömaren har fler än din ansökan att bedöma Dekorera ansökan, om du har möjlighet, för att göra den lättare att förstå: diagram, illustrationer, tabeller, grafer Gör din hemläxa Förankra projektet i din hemmaorganisation och gör det i god tid Blev ditt projekt inte utvalt för fiansiering? Gör en egen utvärdering, försök igen om du tror på din idé! Kom ihåg: Allting tar mycket längre tid än man räknat med Njut av erfarenheten av att utveckla bra och nödvändiga projekt och av att få göra det tillsammans med andra

56 Att bygga ett projekt är som att ha och få Tack för ert deltagande!

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder.

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. 2012-08-28. Göran Nordström FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. Upplägg Lite om mig Info om vårt projekt: SECURE Arbetet med ansökan Styrkor hos

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Från idé till färdigt EU-projekt

Från idé till färdigt EU-projekt Från idé till färdigt EU-projekt Mats Johansson KanEnergi Sweden AB KanEnergi Sweden AB Kommittéarbete (SAVE, Altener, Thermie) Utvärderat ansökningar åt EU (Altener, FP4, FP5, FP6) Utvärderat genomfört

Läs mer

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss?

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Post-2015 Sustainable Development Goals Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Processen Flera led, delvis parallellt men samordnat High level panel klar maj 2013 Rio+20 juni 2012 Open Working Group

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program SRS Project the use of Big Data in the Swedish sick leave process EUMASS Scientific program 2016-03-04 Stöd för rätt sjukskrivning Aim of presentation To present how Big data analysis can be used to support

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Möjligheter inom Horisont 2020. Anna Halldén, Internationella avdelningen, VINNOVA anna.hallden@vinnova.se

Möjligheter inom Horisont 2020. Anna Halldén, Internationella avdelningen, VINNOVA anna.hallden@vinnova.se Möjligheter inom Horisont 2020 Anna Halldén, Internationella avdelningen, VINNOVA anna.hallden@vinnova.se Tre roller Investerar i forskning och Innovation Nationell EU-nod Expertmyndighet Svenskt deltagande

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( )

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( ) Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 (2011-2013) Antagen den 25 januari 2013 Regionens resurser för att stödja och stimulera innovation är begränsade. Det är därför nödvändigt med en fokusering d v s, en

Läs mer

Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet

Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet Erasmus+ ICM Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet, International Credit Mobility, ICM Startade 2015 Öppnade upp Erasmus för världen Alla 28 medlemsländer i EU liksom Norge,

Läs mer

EU - makt och påverkan

EU - makt och påverkan EU - makt och påverkan ur ett regionalt perspektiv Måndag 15 juni 2009 ST09 1 Idag Europeisering 2 Europesiering (1) the interplay between changes in the relations between European states and changes within

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer