Lerlyckeskolans förskola Fallstudie av informations- och kommunikationsteknologins inverkan i förskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lerlyckeskolans förskola Fallstudie av informations- och kommunikationsteknologins inverkan i förskolan"

Transkript

1 Bild: Barnen ritar, leker och dansar till Smartboarden. (Foto: Anna Klerfelt) Lerlyckeskolans förskola Fallstudie av informations- och kommunikationsteknologins inverkan i förskolan Denna fallsstudie är en del av forskningsprojektet STEPS (EACEA/2007/04: Forskningsprojektet The Study of the impact of technology in primary schools är finansierad av Europeiska kommissionens exekutiva organ. Detta dokument representerar inte Europeiska kommissionens uppfattning, och Europeiska kommissionen är inte ansvarig för någon användning som kan göras av dess innehåll. Anna Klerfelt Göteborgs universitet Källor: Intervjuer med förskollärare, observationer av lektioner, intervjuer med barn och rektor. Lerlyckeskolans förskola: 1

2 1. Förskolans kontext Lerlyckeskolans förskola ligger i ett äldre radhusområde på Hisingen. Husen är välskötta och de små trädgårdarna fyllda av buskar och blommor. Insprängt i rutsystemet av gator finns lekplatser och öppna gräsytor. Området ligger avskilt från stark trafik och för att ta sig in till Göteborgs centrum tar man buss. Barnen på förskolan är indelade i tre grupper efter ålder, men utgångspunkten är att all personal arbetar med alla barn tillsammans i en storavdelning. Barnen rör sig växelvis i hela byggnaden och dagen är strukturerad utifrån varje grupps aktiviteter. Detta gör att man kan anpassa de olika rummen för olika funktioner. Alla måltider serveras längst ner i huset för alla barn. Där är ett stort rum inrett för att servera mat från ett buffébord. Frukosten är organiserad som drop-in-frukost utifrån varje barns och förälders behov, lunchen läggs upp i treskift och mellanmålet ges som gående bord. Tanken är att i möjligaste mån inte avbryta barnens lek utan ge dem möjlighet att äta när det passar dem. Innanför köket finns också förskolans lägenhet. Den traditionella dockvrån är förvandlad till en modern bostad och på väggarna hänger dekorativa bilder av stora långtradare inom glas och ram. Här har man tänkt igenom rummets budskap till barnen och medvetenhet om olika genusmarkörer i miljön är ett tecken på detta. Frånvaron av de traditionella matborden i övriga delar av lokalerna lämnar ytor fria och barnens aktiviteter får utrymme. De sitter på golvet, rör sig, sitter vid bord eller leker inne i rum inredda med möbler och material för olika former av aktiviteter. En hel avdelning har gjorts om till en stor och ljus ateljé, och i nära anslutning finns det lilla, mörka, fula, spännande spindelrummet. I ateljén hänger en stor Smartboard utmed ena väggen, en stationär dator finns i ett mindre rum och en bärbar dator är placerad i mitten av rummet. Dator och pärlor samsas väl på samma bord. Genom den enkla, men genomtänkta planeringen är det lätt att se alla kamrater, lätt att se vad de gör och enkelt att gå fram och själv få vara med. Här är lek och samspel i centrum. Fyra förskollärare och två barnskötare samt ett ekonomibiträde arbetar tillsammans med 46 barn. 2. Exempel på verksamhet Förskolan arbetar temainriktat, med fokus på lek, kommunikation och socialt samspel. Sedan ett tiotal år tillbaka brukar man it i den dagliga verksamheten. I alla aktiviteter är genusaspekten påtaglig. Förskollärarna försöker tillvarata alla barns rätt att i första hand vara barn, oavsett genus, och få delta i aktiviteter utifrån lust och intresse utan att hämmas av stereotypier eller begränsande förväntningar. Barnen arbetar med bilder, ljud och filmer. De gör egna produktioner i PhotoStory. Varje barn får hjälp att lära sig lägga in bilder och musik och går sedan vidare med att skriva, välja typsnitt, använda tidsinställning för hur länge bilderna ska visas och klara av andra tekniska effekter. Vid Smartboarden står barnen tillsammans och ritar, pratar och dansar. Barnen tar egna bilder och dokumenterar själva vad de gör under dagen. Förskolan har deltagit i en aktionsforskningsutbildning där de särskilt har arbetat med bildmanipulation. Genom projektet har personalen försökt medvetendegöra barnen om att allt du ser är inte sant. Genom 2

3 att barnen har fått manipulera sina egna bilder har de sett hur en bild kan förvrängas och diskutera vad bilder kan användas till. De får stöd i att fundera över vad de vill fotografera, hur de håller kameran och även välja och välja bort bland mängden bilder de tagit. De lägger sina bilder och digitala produktioner i en egen portfolio. Den dagliga verksamheten dokumenteras väl av barn och personal tillsammans och används fortlöpande både i verksamheten och i kommunikation med föräldrarna, exempelvis vid utvecklingssamtal. 3. Inverkan, hinder och möjliggörare 3.1. Förskola Utvecklingsplan för it, strategi för genomförande, organisatoriska förändringar och pedagogisk hållning Inverkan: Förskolan har en egen lokal verksamhetsplan med mål för för övergripande pedagogisk utveckling där frågor om demokratiska rättigheter, jämställdhet och it står i centrum. I verksamhetsplanen finns en beskrivning av vad barnen ska lära sig när det gäller att använda digitala verktyg för multimedia. Nationellt finns ingen strategi för införande av it, men man har haft gott stöd av den kommunala organisationen Center för Skolutveckling. Förskolan har genomfört genomgripande organisatoriska förändringar genom att slå ihop tre avdelningar till en stor och arbeta alla tillsammans. Aktiviteter och gruppindelningar har styrt lokalanvändningen för att på bästa sätt tillvarata utrymme och material. Resurser Inverkan: Sedan ett tiotal år tillbaka pågår en satsning både på personalens kunskaper vad avser it, hand i hand med en genomtänkt och successiv inhandling av digitala verktyg. Möjliggörare: Genom en långsiktig ekonomisk planering har medel funnits till de verktyg som man valt att vilja arbeta med. För att vara en mindre förskola är barn och personal väl utrustade och man har ett tekniskt kunnande för att kunna välja verktyg för vad man vill gå vidare med. Läroplan och it Inverkan: Med hjälp av läroplanen har man motiverat för föräldrarna varför man anser att det är viktigt att barn lär sig använda it. Förskollärarna följer en utvecklingsstege för att uppnå de mål man har för barnens it-kunnande. Rektor har drivit på en utvecklingsprocess på förskolan för att få en tydlligare linje mellan syfte och måluppfyllelse. Frågor kring varför man valt att arbeta på ett visst sätt eller om man hade kunnat välja en annan väg för att nå målen är i fokus. Bedömning av it och it för bedömning Inverkan: Vi ska inte bedöma barn i den här verksamheten, vi ska bedöma verksamheten i relation till barnen (citat rektor). Förskolan arbetar med relationsutvecklingsscheman, där förskol- 3

4 lärarna anstränger sig för att utveckla och förändra sin verksamhet för att den inte ska stagnera utan blir rolig och utmanande för barnen. Man anser att man har en god genomlysning av verksamheten och insikt i barnens it-kunskaper. Organisation av support Inverkan: Förskolan är kopplad till ett kommunal nät, Intraservice, som ger support. Förskollärarna är nöjda med med supporten, den är tillgänglig och effektiv. Hinder: Däremot kan man känna sig begränsad av att man inte själv har behörighet att installera olika typer av programvaror, eftersom programutbudet är standardiserat och lika för all verksamhet som nätet servar Förskollärare It som verktyg för kommunikation och samarbete Inverkan: Personalen använder e-post för viss kommunikation med varandra. En av förskollärarna är med i ett kommunalt baserat nätverk kring it-frågor och kommunicerar även där genom e-post. Förskollärarna använder inte e-post för kommunikation med föräldrarna. Man har prövat att chatta med föräldrar över MSN vid en viss bestämd tidpunkt, men ingen förälder hörde av sig. It som verktyg för att förbättre kvaliteten och effektiviteten i planering och administration Inverkan: All administration kring ekonomi, löner, semester, sjukfrånvaro osv organiseras genom en digital plattform. Rektor använder kontinuerligt denna plattform för utväxling av information till alla medarbetare. Den pedagogiska beydelsen av it för att förbättra lärande och undervisning Inverkan: Utifrån den it-baserade dokumentationen utvärderas verksamheten kontinuerligt både av medarbetare, föräldrar och barn. De årliga kvalitetsredovisningarna når höga poäng vad gäller verksamhetens kvalitet och man sätter målen högre för varje år. It-kunskaper Inverkan: Personalen deltar ständigt i olika former av utbildning, både vad gäller it och pedagogiska förhållningssätt. Man har tidigare deltagit i den kommunalt baserade och all personal deltar nu i PIM-utbildningen. It-ansvarig har också genomgått en universitetsbaserad utbildning samt deltar sedan tre år tillbaka i ett kommunalt baserat nätverk för it-intresserade. Delaktighet, motivation, självförtroende och prestation Inverkan: Både personal och rektor är väl motiverade att arbeta med it. Man känner en säkerhet i sina kunskaper och man vill lära mer. 4

5 3.3. Barn It-kunskaper Inverkan: Förskolan har en genomtänkt strategi för att barnen ska lära sig hantera it och genom sina tema-arbeten involveras och motiveras alla barn. De har goda kunskaper och de som kan mer delar med sig av sina kunskaper. Barnen lyssnar och lär sig även när de hör de vuxna diskutera olika sätt att lösa problem. Motivation, delaktighet och självförtroende Inverkan: It är väl integrerad i den vardagliga verksamheten och det är naturligt och självklart för barnen att delta. Alla barn prövar och tvekar inte för att använda nya verktyg och funktioner. Agerande inom olika situationer i förskola: akademiska, sociala, personliga Inverkan: Barnens prestationer i dessa aspekter är inte undersökta. 5

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Observation Förskolor Anncharlott Ring, Nacka Kommun Pelle Laag, Nacka Kommun Vecka 48-49 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer