Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse Kvinnokamp i den arabiska våren Läs om: Historisk protest i Bosnien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2011. Kvinnokamp i den arabiska våren Läs om: Historisk protest i Bosnien"

Transkript

1 Året som gick Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2011 Kvinnokamp i den arabiska våren Läs om: Kampanj om kriget mot terrorn Historisk protest i Bosnien Prisbelönta fredskämpar verksamhetsberättelse

2 Innehåll 4 Det här är Kvinna till Kvinna 6 Samarbetsorganisationer 8 Mellanöstern 12 Södra Kaukasien 16 Västra Balkan 20 DR Kongo och Liberia 24 En stark röst för fred 25 Kampanj om kriget mot terrorn 26 Nya samarbeten för insamlingen 28 På världsläger för scouter 30 Notiser 32 Årsredovisning Kvinna till Kvinna 2012 Omslagsfoto: Imrana Kapepanović. Vedrana Frašto från Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Fondacija CURE demonstrerar, tillsammans med andra kvinnorättsaktivister, för jämställdhet och bildande av regering i Bosnien- Herzegovina, Sarajevo hösten Redaktör: Hanna Navier Grafisk form: Johan Rutherhagen Foto: Sara Hurtig, Mari Lindgren, Sara Lüdtke, Hanna Navier, Saba Nowzari, Lina Persson, Ida Svedlund, Ala Riani, Lena Wallquist, Maria Zerihoun. Övriga fotografer: se bildbylines. Förändring börjar med dialog Nu har det snart gått 20 år sedan Kvinna till Kvinna grundades. Först som en rörelse, ett upprop mot massvåldtäkterna som pågick under Balkankriget. Många förknippar oss fortfarande med de så kallade kvinnopaketen med förnödenheter som skeppades ner till Balkan. Paketen var oerhört viktiga för många kvinnor i Bosnien-Hercegovina. Inte bara innehållet, utan det faktum att det fanns människor som engagerade sig i deras öde. Men mycket har hänt sedan dess. Även om Kvinna till Kvinna fortfarande hjälper till med konkret utrustning om det behövs vi skickade till exempel en mycket efterlängtad ultraljudsmaskin till barnmorskor i Georgien nyligen så är det en ytterst liten del av vår verksamhet. Bindor, filtar och spisar är visserligen viktiga. Men för att bygga fred och demokrati krävs mer. För att freden ska få fäste måste den förankras och förtroende mellan människor skapas. Detta tar tid och kräver uthållighet. För att freden ska nå även kvinnorna måste diskrimineringen av och våldet mot dem upphöra. För det krävs en förankrad och stark kvinnorörelse. Därför satsar Kvinna till Kvinna allt mer på att föra samman kvinnor med olika bakgrunder så att de kan utbyta erfarenheter. Under dessa möten kan kvinnor formulera behov och strategier för hur de ska kunna bidra till ett mer fredligt och demokratiskt samhälle. Vi för också kvinnornas röster vidare, in i sammanhang där de inte till en början har tillträde. Allt sedan de folkliga upproren i Mellanöstern och Nordafrika har vi lyft fram aktivisternas krav till politiker och tjänstemän i Sverige och inom EU, om hur de kan bidra till att kvinnors rättigheter stärks. På Balkan har vi hjälpt kvinnoorganisationer att hitta självförtroende och nu också vägar in i EU:s institutioner. Tack vare vårt stöd reser kvinnoaktivister till Bryssel, de träffar EU-represen tanter på plats.frågor som rör kvinnors rättigheter på Balkan finns nu i EU:s rapporter om situationen i dessa kandidatländer Förändring börjar i dialog och i en insikt om att livet kan se annorlunda ut. Denna medvetenhet bär på en sprängkraft. Det visar inte minst den liberianska kvinnorörelsen som växte från en lite skara kvinnor till en massrörelse som tvingade fram ett fredsavtal Kvinnorörelsens fredssträvanden erkändes också då fredsaktivisten Leymah Gbowee tilldelades Nobels fredspris Kvinnoorganisationer som vi stöder säger att Kvinna till Kvinna är en unik partner, just på grund av att vi hjälper till att mobilisera kvinnor och för att vi finns kvar när andra givare går vidare till andra projekt. Att vi har lokal närvaro och kunskap, att vi erbjuder neutrala mötesplatser där kvinnor över konflikt- och nationsgränser kan träffas och att vi ger kapacitetsstöd snarare än kortsiktiga pengar till enskilda projekt. Ett nödvändigt stöd för att deras organisationer ska bli starka och bärkraftiga, men som paradoxalt nog är allt svårare att få. På grund av vår närvaro och kontinuerliga dialog med kvinnoaktivister är vi en garant för att de dryga 130 kvinnoorganisationer som vi samarbetar med, får det stöd som de verkligen behöver. Lena Ag & Anna Lidén Foto: Ester Sorri 2 verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse

3 Verksamhetskostnader TSEK Information och påverkan TSEK ,7% Studier och forskning TSEK 245 0,3% Verksamhet i konfliktområden TSEK % Det här är Kvinna till Kvinna! Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att deras makt och inflytande ska öka. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer som på olika sätt stärker kvinnor att ta plats i arbetet för hållbar fred och återuppbyggnad. I världens krig och konflikter används våld mot kvinnor som vapen. Kvinnor utsätts för massvåldtäkter, de stympas och dödas. Kvinnor stängs in i sina hem och flickor får inte gå i skolan. Kvinnors röster tystas om de uttrycker vad de känner och tycker. Samtidigt visar historien att det är kvinnor som ofta är de första att kämpa för fred. Världen såg det under krigen på Balkan, i Liberia och Nordirland. Koordinering, Men trots kvinnors strävan efter ett rådgivning slut Direkt på TSEK kriget får de sällan vara med och bestämma 34% om vägen till fred och demokrati. 55% Därför finns Kvinna till Kvinna. Vi stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar Fältverksamhetens kostnader TSEK projektstöd TSEK Nätverkande m.m. TSEK % en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar om kvinnors mänskliga rättigheter, de arbetar med kvinnors hälsa och motverkar våld mot kvinnor. De skapar mötesplatser för kvinnor i miljöer där det är svårt att träffas, de påverkar politik och skapar dialog över konfliktgränser. Kvinna till Kvinna påverkar bistånds- och säkerhetspolitik genom att bidra till ökad kunskap om kvinnors situation i konflikter och vikten av kvinnors representation i fredsprocesser. Vi sprider information om kvinnor i konflikter till allmänhet, myndigheter och organisationer i Sverige samt på EU- och FNnivå. Samarbetsorganisationer Verksamheten i fält drivs av de kvinnoorganisationer som vi samarbetar med. De definierar vilka insatser som behöver göras, och vilket stöd de behöver. Kvinna till Kvinna i Världen Vår modell Kvinna till Kvinnas arbetsmodell bygger på långsiktighet i de regioner där vi finns representerade och samarbetar med lokala kvinnoorganisationer. Vår styrka är att vi lär känna organisationerna, lyssnar på dem och tar deras prioriteringar på allvar. Gåvor gör skillnad Tack vare gåvor kan vi driva vårt arbete med att stärka kvinnor i konfliktdrabbade områden. Den egna insamlingen bidrar till att vi kan få bidrag från Sida. Vi får också bidrag från bland annat EU och norska och holländska staten. Gåvor från privatpersoner, företag och PostkodLotteriet Regionala team Våra utsända fältrepresentanter har stöd av samordnare och biståndschef på huvudkontoret i Stockholm. Tillsammans fattar de beslut om hur insatserna ska utformas. Bidrag från Sida, EU och andra organ Ledningen Styrelsen och ledningen beslutar om övergripande riktlinjer för vårt arbete. Under 2011 stödde Kvinna till Kvinna 132 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner Central och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan. Vi gav ekonomiskt stöd till och förmedlade kontakt mellan organisationer. Kaukasien. Tack vare PostkodLotteriet har Kvinna till Kvinna snabbare kunnat påbörja stöd till nya organisationer. Pengar har också gått till att påverka svenska regeringen och EU till att agera starkare för kvinnors rättigheter i konfliktområden. Mätbara resultat När en insats är avslutad rapporteras resultaten till våra finansiärer. Privata givare informeras genom nyhetsbrev. Vi utvärderar varje projekt noggrant, och utvecklar våra metoder fortlöpande. På så vis garanterar vi att vi uppnår så bra resultat som möjligt, och att vi ständigt förbättrar vårt arbete. Unga aktivister från Kosovo och Serbien på studiebesök i Israel och Palestina, november Svenska PostkodLotteriet Pengarna från PostkodLotteriet 2010 användes i verksamheten under De har gått till att stärka kvinnor i krigshärjade länder som Irak, Liberia, Demokratiska Republiken Kongo och Södra Information och påverkan TSEK ,7% Kvinna till Kvinna gav stöd till lokala kvinnoinitiativ inom följande områden: Verksamhetskostnader TSEK Studier och forskning TSEK 245 0,3% Verksamhet i konfliktområden TSEK Mänskliga rättigheter och utbildning Möjlighet att organisera sig 87% Arbete mot våld och sexuella övergrepp Deltagande i fredsprocesser Kvinnors fysiska och psykiska hälsa Främjande av politiskt deltagande Fältverksamhetens kostnader TSEK Direkt projektstöd TSEK % Koordinering, rådgivning TSEK % Nätverkande m.m. TSEK % 4 verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse

4 Samarbetsorganisationer 2011 Sverige Liberia Bosnien-Hercegovina Västra Balkan Montenegro Albanien Serbien Kosovo Central- och Västafrika Makedonien Demokratiska Republiken Kongo Libanon Israel/Palestina Egypten Abchazien Mellanöstern Georgien Jordanien Södra Kaukasien Armenien Sydossetien Irak Azerbajdzjan Nagorno-Karabach Central- och Västafrika Liberia Association of Female Lawyers of Liberia (AFELL) Women s NGO Secretariat of Liberia (WONGOSOL) West Point Women for Health and Development Association (WPWHDO) South East Women Development Association (SEWODA) The Angie Brooks International Centre (ABIC) The Mano River Women Peace Network (MARWOPNET) Centre for Liberian Assistance (CLA) Coalition of Civil Society Women of Liberia (COCSIWOL) Demokratiska Republiken Kongo Cercle d Echange pour le Développement des Jeunes dans la Région des Grands Lacs (CEDEJ-GL) Femmes en Action pour le Développement Intégré (FADI) Reseau des femmes africaines ministres et parlemantaires en RDC (REFAMP) Caucus de Femmes Congolaises du Sud-Kivu pour la paix Solidarité des femmes activists pour la défence des droits humains (SOFAD). Collectif des associations féminines pour le développement (CAFED) Solidarité feminine pour la paix et le développement integral (SOFEPADI) Mellanöstern Irak Al Mostaqbal Center for Women Asuda for Combating Violence Against Women Baghdad Women s Association Amez organisation The Women s Media Education Center Warvin Egypten Appropriate Communication Techniques for Development The Egyptian Foundation for Family Development Heya Foundation for Women Jordanien Arab Women Organization Family Development Association Jordanian Women s Union Kura Women Voluntary Society Rakeen Women Voluntary Society Sisterhood is Global Institute Queen Zeen Al-Sharaf Society Mizan Law Group Libanon Association Najdeh Collective for Research and Training on Development Action KAFA (Enough) Violence & Exploitation Lebanese Council to Resist Violence Against Women Lebanese Democratic Women Gathering Women s Humanitarian Organisation Israel/Palestina Al Zahraa Arab Women Organization Coalition of Women for Peace Isha L Isha Gun Free Kitchen Tables Initiative Public Committee Against Tortute in Israel Aisha Jerusalem Center for Women The Palestinian Centre for Human Rights Palestinian Centre for Peace and Democracy The Palestinian Working Woman Society for Development The Stars of Hope Society SAWA Women s Affairs Centre Women s Studies Centre Västra Balkan Albanien AWEN (Albanian Women s Network) Agritra-Vizion Centre Association for Women with Social Problems Gender Alliance for Development Centre Gruaja tek Gruaja Psycho-Social Center Vatra Une, Gruaja Women s Forum Kosovo Artpolis Aureola Edona Kosovar Gender Studies Center Kosova Women s Network Legjenda Liria Open Door Ruka Ruci Women s Committee for Protection and Human Rights Alter Habitus Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women s Organizations of Kosovo (NRAEWOK) Bosnien-Hercegovina Buducnost Centre of Legal Assistance for Women CURE Foundation Duvanjke Forum Zena Helsinki Citizens Assembly Horizonti Lara Most Zene Zenama Zenski Centar United Women Makedonien Women s Organisation Aureola Association of Women Prestige Macedonia Women s Rights Centre Shelter Centre Women s centre Woman of the 21st century Organisation of Women of the Municipality of Sveti Nikole Roma association LiL Montenegro ANIMA Centre for women and peace education Bona Fide SOS Hotline Niksic Center for Roma Initiative Serbien Autonomous Women s Center Autonomous Women s Initiatives / Women s Economic and Ecological Organization Dah Theatre Research Center Fenomena Novi Sad Lesbian Organization Sandglass Women for Peace Women in Black Women s Information-Documentation Centre Women s Space Zenena delu Catalysta Södra Kaukasien Armenien Democracy Today Nalbandyan Village Women Club Society Without Violence Women s Resource Center NGO Women s Rights Center Azerbajdzjan Azerbaijan Feminist Club of YUVA Humanitarian Center Association for the Protection of Women s Rights after D. Aliyeva Sumgayit Discussion Club Women s Association for Rational Development Women s Problems Research Union/Women s Institute Georgien/Abchazien/Sydossetien Anti-Violence Network of Georgia Association Avangard Association Gaenati Association of Women of Abkhazia The Association of South Ossetian Women for Democracy and Human Rights Cultural-Charitable Centre Peace without Violence named after Zurab Achba Cultural-Humanitarian Fund Sukhumi Democrat Women s Organisation of Samtskhe-Javakheti Feminist Club Union Imedi IDP Women for Peace Union of Business Women of Abkhazia The Union of Business Women of Gagra region Women s Hope Women s Information Center Women s Political Resource Center International Foundation Union of Wives of Invalids and Lost Warriors Antal samarbetsorganisationer 132 st 120 st 111 st 113 st 115 st 111 st verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse

5 Den egyptiska revolutionen blev en vändpunkt för hela Mellanöstern. Kvinnor demonstrerade sida vid sida med män på Tahrirtorget, och spelade en nyckelroll i händelserna kring den arabiska våren. Mellanöstern 2011 var ett omvälvande år i hela Mellanöstern. Den arabiska våren och det palestinska statsbyggandet fick kvinnoaktivister att mobilisera sig för förändring. Kvinna till Kvinnas samarbets organisationer spelade en viktig roll i demokratiprocesserna. Den arabiska våren gav många kvinnoorganisationer förnyad kraft att diskutera frågor kring politiskt deltagande. Många av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer gick i bräschen för förändring. Libanon: Större mobilisering I Libanon låg störst fokus på att få igenom en lag som förbjuder våld i hemmet. Vi har sett en större mobilisering i civilsamhället under 2011, där även grupper av Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images/All Over Press män engagerar sig. En viktig fråga har varit att våldtäkt inom äktenskap ska ses som ett brott, berättar Lena Wallquist, samordnare för Libanon och Jordanien. Jordanien: Ökad kvotering Situationen för kvinnor i Jordanien förbättrades inom flera områden under året. Kvoteringen vid val på lokal nivå ökade till 25 procent, och regeringen tog bort reservationer mot FN:s kvinnokonvention CEDAW, tack vare påtryckningar från kvinnoorganisationer. Tyvärr har den nya konstitutionen inte lyckats spegla samarbetsorganisationernas krav på lika rättigheter oavsett kön. Till exempel kan kvinnor inte föra vidare sin nationalitet till barnen, vilket innebär att barn till jordanska kvinnor gifta med utländska män inte har rätt till jordanskt medborgarskap, säger Lena Wallquist. Egypten: Bakslag för kvinnor Hibiskusrevolutionen i Egypten ledde till president Mubaraks fall efter 30 år vid makten. Flera av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer var med vid demonstrationerna på Tahrirtorget, men efterdyningarna av den egyptiska revolutionen utmärktes snarare av bakslag för kvinnors deltagande. Man avskaffade kvoteringen till parlamentet, och ett krångligt valsystem ledde till att många kvinnor fick svårt att rösta, bilda partier och ställa upp i valen. Militärens övervåld mot civila fortsatte, och rapporter kom om trakasserier och övergrepp mot kvinnor, till exempel så kallade oskuldstester. En positiv utveckling var att flera hundra organisationer gick samman och återskapade Egyptian Feminist Union, som förbjöds efter militärkuppen 1952, säger Lena Wallquist. Irak: ny familjelag I Irak fortsatte situationen att vara orolig. I juni nåddes en stor framgång i Kurdi stan, då en ny familjelag antogs. Den förbjuder könsstympning, våld mot kvinnor i hemmet och tvångsäktenskap. Det här är en mycket stor framgång för våra samarbetsorganisationer som lobbat för lagen i flera år. Nu arbetar flera av dem med att lagen, som är unik i regionen, verkligen sprids och efterlevs, säger Ala Riani, samordnare för Irak. Palestina: Försök till försoning Den politiska situationen i Palestina präglades under 2011 av försök till försoning mellan de politiska partierna Fatah och Hamas. Utan försoning kan inte parlamentet verka, och då kan inte kvinnoorganisationer driva igenom lagförändringar, säger Anna Björkman, samordnare för Israel och Palestina. Hamas styre i Gaza gör att kvinnor får allt svårare att delta i det publika rummet, berättar hon. Trots det har våra samarbetsorganisationer framgångsrikt arbetat för att kvinnors rättigheter upprätthålls i domstolarna, genom att utbilda domare och advokater. Israel: Omfattande protester I Israel fortsatte regeringen att införa lagar som inskränker demokratiska rättigheter. Det har påverkat kvinnorättsaktivister och organisationer som arbetar för fred och emot ockupationen. Under sommaren startade omfattande tältprotester i Tel Aviv, med krav på social rättvisa i Israel. Protesterna ledde till ökat nätverkande och kommunikation mellan olika grupper. För att skapa en motvikt mot konservativa strömningar i dagens Israel, behövs ett livligt civilsamhälle där olika etniska grupper deltar. Många kvinnorätts- och fredsaktivister är hotade i Israel och det är viktigt att aktivisterna orkar fortsätta. Kvinna till Kvinna har satsat specifikt på att stärka våra samarbetsorganisationer i att värna sin egen säkerhet, säger Anna Björkman. I december marscherade tusentals kvinnor genom Kairos gator i protest mot militärens ökade våld mot kvinnliga demokratiaktivister. Afaf El Sayyed, ordförande i organisationen Heya Foundation, jobbar med våld mot kvinnor i Egypten, med hjälp av bland annat dockteater. Paneldiskussion i Ramallah om unga kvinnors organisering och ledarskap, hösten verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse Mellanöstern Mellanöstern

6 Tack vare vårt samarbete med Kvinna till Kvinna kunde vi under året träffa nästan alla palestinska kvinnor som sitter fängslade i Israel. Vi hälsade på varje kvinna, både i fängelset och i deras hem efter att de blivit släppta. För många av kvinnorna var det här första gången de kände att deras situation i fängelset togs på allvar. Framgångar Lyckade konferenser I den arabiska vårens kölvatten gav Kvinna till Kvinna stöd till tre regionala konferenser i Libanon, och två i Jordanien, som handlade om kvinnors deltagande i politiken. Aktivister från hela regionen lärde av erfarenheterna från Egypten, och formulerade strategier för hur kvinnors deltagande i demokratibygget kan stärkas. Gemensamt lobbyarbete i EU Kvinna till Kvinna och Diakonia arrangerade i oktober en workshop i EU-lobbying för våra israeliska samarbetsorganisationer. De fick ökad kunskap om EU:s institutioner och formulerade gemensamma krav att lyfta på EU-nivå, bland annat kring den arabiska befolkningens situation. Advokaten Maisa Abu Saleh, Public Committee Against Torture (PCATI), Israel, som jobbar med att kartlägga och uppmärksamma övergrepp och tortyr i israeliska fängelser. Hot mot kurdiska aktivister Kvinnorättsaktivister i Erbil manifesterar mot ökat våld och anklagelser från religiösa ledare i Irak. Sittdemonstration i Amman Nytt fältkontor i Irak Under året etablerade vi närvaro på plats i Irak, efter ett antal år av arbete på distans. Kvinna till Kvinna skrev avtal med Sida i april 2011 om ett treårigt Irakprogram. Fokus ligger bland annat på att stärka kvinnorörelsen i Irak. Våren 2011 anställdes två fältrepresentanter som öppnade Kvinna till Kvinnas fält kontor i Erbil i norra Irak. Under 2011 kunde vi nå ett antal avlägsna områden som ingen annan kvinnoorganisation har besökt under de senaste 20 åren. Vi ordnade möten med kvinnor och flickor och efter önskemål från dem startade vi sykurser. Ronak Faraj Rahem, Women s Media and Education Centre i Kurdistan. Kvinnorättsaktivister i irakiska Kurdistan arbetade hårt för att förbättra kvinnors situation under De styrande i området lovade förbättringar för kvinnor, men en rad händelser innebar rejäla steg tillbaka. Samtidigt som det kurdiska parlamentet diskuterade lagstiftning för att förbjuda våld i hemmet och könsstympning, drev några partier igenom en lag som gör det svårare att genomföra demonstrationer och offentligt uttrycka sina åsikter. Parallellt har det genomförts en rad allvarliga attacker mot journalister och människorättsaktivister, berättar Khanim Latif på Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation ASUDA i Erbil. Hon berättar att det allvarligaste angreppet mot kvinnorättsaktivister skedde då en välkänd extrem imam, Mullah Kharabayi, i Erbil, publicerade en skrift där han i hårda ordalag anklagade kvinnorättsaktivister och frivilligorganisationer för att ägna sig åt omoralisk verksamhet, korruption och att de exploaterar kvinnor. Han påstod även att de har ökat antalet skilsmässor i regionen. Det värsta är att han uppmanar folk till att vända sig emot oss. Dessutom anger han namnet på sex aktivister, däribland mig. Denna skrift har godkänts av vårt kultur departement, säger Khanim Latif. Hans skrift och uttalanden innebär en stor risk för vår personliga säkerhet. Det är ytterst allvarligt att Mullah Kahrabayi och andra islamister fritt kan propagera och uttala hotelser mot människorättsförsvare, utan att myndigheterna gör något åt det. I juni 2011 började kvinnor ordna sittdemonstrationer utanför parlamentet i Amman, Jordanien. Målet var att få en ny konstitution som tydligt förbjuder diskriminering på grund av kön. Regelbundna protester för politiska reformer pågick i Jordanien från januari. I maj beslutade parlamentet att revidera den jordanska konstitutionen från 1952, för att eliminera diskriminering Kvinnorättsaktivister håller sittdemonstration i Amman, oktober och få fram ett bättre underlag för behandlingen av mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati. I samband med det startade kvinnoorganisationerna sin kampanj. För att kunna bekämpa könsdiskrimineringen är det avgörande att ändra i konstitutionen. Så vi började med sittdemonstrationer en gång i veckan utanför parlamentet. Flera hundra kvinnor deltog, säger Layla Naffa på Arab Women Organization of Jordan. Det var mycket nära att de kraftfulla protesterna gav resultat, men när den omarbetade konstitutionen signerades av kung Abdullah II i slutet av oktober fanns inga förändringar med. Men kvinno organisationerna ger inte upp. Vi fortsätter samla in under skrifter och anordna sittdemonstrationer för nya omskrivningar. Vi kommer att fortsätta med alla former av fredliga protester, säger Layla Naffa. Framgång för kvinnors rätt i Gaza Hedersmord kan inte längre undantas från den jordanska straffrätten, som är gällande rätt i Gaza. Beslutet kom i maj och ses som en enorm framgång för kvinnors rättigheter. Våra samarbetsorganisationer gjorde under året stora påverkansinsatser kring ett fall av hedersmord, vilket spelade en stor roll för regeringsbeslutet. Sexuella rättigheter i fokus Fyra kvinnor från Egyptian Foundation for Family Development, EFFD, kom till Sverige i maj för att möta organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Resan gav värdefull inspiration till EFFD:s planer på att öppna ett rådgivningscenter i Kairo under verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse Mellanöstern Mellanöstern

7 Tako Tchekhani och Ann Lobzhanidze på Women s Information Center i Tbilisi bidrar till Kvinna till Kvinnas kampanj I am a Peace Activist too under workshop i november Unga kvinnorättsaktivister från Armenien och Azerbajdzjan på utbyte i Israel och Palestina, september Under resan fick de utbyta erfarenheter med israeliska och palestinska kvinnorättsoch fredsaktivister. Women s Political Resource Center har arbetat hårt med att rusta upp lokalen till det som ska bli ett nytt feministiskt center i Tbilisi, Georgien. Så här såg det ut i november 2011, när Nana Mzhavanadze och Lika Nadaraia visade runt i lokalerna. Södra Kaukasien En handlingsplan för 1325-arbetet i Georgien, attitydförändringar om våld mot kvinnor, och möten över konfliktgränserna. Kvinnors deltagande i fredsarbete nådde stora framgångar i Södra Kaukasien under 2011, både på lagstiftnings- och gräsrotsnivå. Situationen i Södra Kaukasien präglas av olösta konflikter, vilket påverkat kvinnors rättigheter negativt under många år. Under 2011 fortsatte Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer att ihärdigt driva frågor om allt från kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, till kvinnors rätt att delta i fredsförhandlingar. Segrar under året Flera framgångar gjordes under året; bland annat fick kvinnorättsorganisationer upp frågan om våld mot kvinnor i debatten vid ett flertal tillfällen, och attitydförändringar kunde märkas konkret i form av ändrad lagstiftning och rättsfall om våld mot kvinnor som ledde till fällande domar. Ett stort framsteg skedde den 27 december, då Georgiens regering antog en handlingsplan för arbetet kring FN-resolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet. Handlingsplanen innebär en stor seger för kvinnors deltagande i fredsprocesser. Det som återstår är att se hur den implementeras, säger Annika Karlsson, regional samordnare för Södra Kaukasien. Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Women s Information Center i Tbilisi var drivande i processen. De har varit samordnare för civila samhällets input till processen med att ta fram den här handlingsplanen. Det har varit en viktig seger att kvinnorättsaktivister har fått vara med och påverka, säger Marie Wirde, Kvinna till Kvinnas fältrepresentant i Tbilisi. Fortsatt dialogarbete Flera av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer fortsatte arbetet med så kalllad folklig dialog, där kvinnor på olika sidor av konfliktgränserna har fått mötas och utbyta erfarenheter med varandra. Det handlar om konflikterna om utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien i Georgien, liksom mellan Armenien och Azerbajdzjan om regionen Nagorno -Karabach. Den sistnämnda regionen står i princip utan internationell övervakning och brukar kallas för en av världens mest bortglömda konflikter. Under 2011 fortsatte det stora dialogprojektet European Partnership for the Peaceful Settlement of the Conflict over Nagorno Karabakh, EPNK, med framgång. Det är ett EU finansierat projekt där vi och våra samarbetsorganisationer riktar oss till unga armeniska och azeriska kvinnor, som på olika sätt är påverkade av konflikten. EPNK har möjliggjort att unga kvinnor från olika sidor av konflikten har kunnat träffas och diskutera gemensamt. De unga kvinnorna har växt upp med den här kon flikten och minns inte den tiden som var innan, när de två grupperna levde tillsammans, säger Annika Karlsson. Studieresa gav intryck Kvinna till Kvinna genomförde även en studieresa till Israel och Palestina, som enligt utvärderingarna efteråt gjorde stort intryck hos deltagarna. Besöket gjorde att deltagarna kunde reflektera över sin egen konflikt i relation till en annan konflikt. Det har givit viktiga perspektiv, och har stärkt kvinnorna i sitt arbete för fred och demokrati, säger Sofie Westerberg som deltog på resan från Kvinna till Kvinna. Women s Resource Center arrangerade en marsch i Armeniens huvudstad den 25 november, på Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Runt 40 kvinnor och en handfull män deltog. Marschen leddes av ett feministiskt band som spelade trummor. 12 verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse Södra Kaukasien Södra Kaukasien

8 Framgångar Intensifierat arbete mot våld mot kvinnor I Sumgayit i Azerbajdzjan har The Association for the Protection of Women s Rights after D. Alieva arbetat med att bekämpa våld mot kvinnor genom att sprida information och väcka debatt i ämnet. Under 2011 har man bland annat informerat om den lag om våld i hemmet som antogs i Azerbajdzjan Sedan gruppen intensifierade sitt arbete kring våld mot kvinnor har många våldsutsatta kvinnor sökt skydd och rådgivning hos medlemmarna i gruppen. Under 2011 stärkte vi och utvidgade vårt nätverk med 40 nya medlemmar och en ny region Tavush. För oss betyder samarbetet med Kvinna till Kvinna gemensamma ansträngningar, förenad vilja och ett enat åtagande att uppnå resultat. Anna Nikoghosyan, programansvarig Society Without Violence, Armenien. Projektets resultat syntes genom stora förändringar i tjejernas synsätt. Nu är de redo att agera och bidra till fredsprocessen. Det bröt också deras bild av en fiende och skapade en förståelse av deras roll i samhället. Rena Tahirova, styrelseledamot i YUVA, om fredsprojektet mellan unga kvinnor från Azerbajdzjan och Armenien. Seger i kampen mot våld i hemmet 20-åriga Zaruhi Petrosyan blev slagen till döds av sin man och svärmor. Fallet ledde till att armeniska kvinnorättsorganisationer bildade Coalition To Stop Violence Against Women, som under 2011 satte press på regering och domstol för en fällande dom. Under det senaste året har Coalition To Stop Violence Against Women deltagit aktivt i rätte gången mot Zaruhi Petrosyans mördare. I mitten av oktober blev hennes man dömd till 10 års fängelse. Vi är naturligtvis glada för domen, men koalitionen fortsätter sitt viktiga arbete. Våld i hemmet är ett mycket utbrett men tabubelagt problem i Armenien, berättar Anna Nikoghosyan från organisationen Society Without Violence, som tog initiativet till bildandet av koalitionen. Koalitionen vill nu utvidga sitt nätverk och förstärka arbetet. Petrosyans svärmor är fortfarande fri och hon har dessutom vårdnaden om Zaruhis barn. Vi har kopplat in en annan barnrättighetsorganisation som vi hoppas ska hjälpa oss med detta, berättar Mamikon Hovsepyan från PINK Armenia, en annan organisation i koalitionen Vissa kvinnorättsorganisationer i koalitionen hade tidigare aldrig samarbetat med varandra. Under 2011 kämpade de för första gången tillsammans för en gemensam fråga. De har satt press på domstolar och regering, anordnat manifestationer, minneståg och en kurs om våld mot kvinnor i hemmet för armeniska journalister. Enligt Anna Nikoghosyan talas det mycket lite om våld i hemmet i Armenien. Susanna Vardanyan från Women s Rights Center, till höger, visar den röda silhuett som användes i kampanjen för att Zaruhi Petrosyans mördare skulle bli fällda. Under 2011 kämpade de för första gången tillsammans för en gemensam fråga. De har satt press på domstolar och regering, anordnat manifestationer, minneståg och en kurs om våld mot kvinnor i hemmet för armeniska journalister. Många förnekar att det existerar över huvud taget. De som erkänner att det förekommer talar ofta om det som en familjeangelägenhet, något som allmänheten inte har med att göra. Vi vill göra våldsfallen mer synliga och visa för regering, domstol och allmänhet att vi inte tänker stå och se på när förövare kommer undan med lindriga straff. En undersökning av United Nations Population Fund (UNFPA) från 2011 visar att 25 procent av kvinnorna i Armenien utsatts för psykologiskt våld eller övergrepp i hemmet Manifestation till minne av Zaruhi Petrosyan, ett år efter mordet. Kvinnors sexuella hälsa och rättigheter i fokus Democrat Women s Organization i Georgien arbetar med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Under 2011 har organisationen arbetat inom ramen för ett nationellt screeningprogram för att motverka bland annat bröst- och livmoderhalscancer. Man erbjuder även kostnadsfri mödravårdsutbildning för att kvinnor ska få korrekt information om både medicinska frågor och rättigheter i samband med graviditet och barnafödande. och att 9.5 procent utsatts för fysiskt eller sexuellt våld i hemmet. En annan undersökning av Society Without Violence från 2011 visar att 43.7 procent av befolkningen anser att om en kvinna blivit slagen av sin man så beror detta på att kvinnan själv provocerat fram detta våld. Det finns en utbredd våldskultur i Armenien. Att slå sin fru anses manligt och nyttigt. Det är ofta mer respekterat att göra det än låta bli. Inte minst på landsbygden, säger Mamikon Hovsepyan. 14 verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse Södra Kaukasien Södra Kaukasien

Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2012

Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2012 Året som gick Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2012 Kvinna till Kvinna 2013 Redaktör: Ida Svedlund Grafisk form och tryck: Kaigan Foto: Johanna Arkåsen, Anna Björkman, Zuleika Candan, Stina Carlsson,

Läs mer

20! Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse. 1993 2013 Kvinna till Kvinna firar 20 år. organisationer får stöd i fem regioner

20! Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse. 1993 2013 Kvinna till Kvinna firar 20 år. organisationer får stöd i fem regioner Året som gick. Kvinna till Kvinnas verksamhetsberättelse 2013. 20! 1993 2013 Kvinna till Kvinna firar 20 år 133 organisationer får stöd i fem regioner Dessutom: Premiär för dokumentärfilmen Six Days som

Läs mer

Inledning Världspolitiken tog en ny riktning generalsekreterare kanslichef 2005

Inledning Världspolitiken tog en ny riktning generalsekreterare kanslichef 2005 Inledning En hållbar utveckling mot fred och demokrati är inte möjlig om inte alla i samhället ges möjlighet att delta. Därför är kvinnors deltagande en förutsättning för fred. Världspolitiken tog en ny

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

...den enskildes rätt att känna till och inverka på sina rättigheter och förpliktelser... Utdrag ur Helsingforsdokumentet, 1975

...den enskildes rätt att känna till och inverka på sina rättigheter och förpliktelser... Utdrag ur Helsingforsdokumentet, 1975 Vårt arbete 2006 ...den enskildes rätt att känna till och inverka på sina rättigheter och förpliktelser... Utdrag ur Helsingforsdokumentet, 1975 Rapporten kan beställas hos: Svenska Helsingforskommittén

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet

Läs mer

Risk och Säkerhet - för kvinnor i irakiska Kurdistan. Rapport genomförd januari 2010. Författare: Maria Hagberg Karin Jonegård Kvinnor för Fred

Risk och Säkerhet - för kvinnor i irakiska Kurdistan. Rapport genomförd januari 2010. Författare: Maria Hagberg Karin Jonegård Kvinnor för Fred Risk och Säkerhet - för kvinnor i irakiska Kurdistan Rapport genomförd januari 2010 Författare: Maria Hagberg Karin Jonegård Kvinnor för Fred Register sid Förord 3 Bakgrund 4 Intervjuer 5 ASUDA AMEZ KHANZAD

Läs mer

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan förändras. Förändring bygger på att vi tillsammans är

Läs mer

V E R K S A M H E T S - B E R Ä T T E L S E 2011

V E R K S A M H E T S - B E R Ä T T E L S E 2011 VERKSAMHETS- B E R Ä T T E L S E 2011 FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1 - Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

Afrikagruppernas årsredovisning. 2011 På väg mot en rättvis värld

Afrikagruppernas årsredovisning. 2011 På väg mot en rättvis värld Afrikagruppernas årsredovisning 2011 På väg mot en rättvis värld Afrikagrupperna i Sverige Förord Vi förändrar liv... 3 Om Afrikagrupperna Lokal påverkan ger globala effekter... 5 Vi är Afrikagrupperna...6

Läs mer

Demokrati har lett till Demokrati

Demokrati har lett till Demokrati Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Forum Syd 2008 Författare: Tina Lundh och Marie Persson Medförfattare: Andreas Dolk, Sven Elander, Mie Romée och Fredrik

Läs mer

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern Mellanöstern Mellanöstern är en mångfacetterad region med historia och kulturarv som går mycket långt tillbaka. I denna kommittémotion väljer vi att koncentrera oss på några få områden, såväl geografiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Mer demokrati. Mindre fattigdom. Vision, mission, 2008 verksamhetsidé. Forum Syd 2008 1

Mer demokrati. Mindre fattigdom. Vision, mission, 2008 verksamhetsidé. Forum Syd 2008 1 Mer demokrati. Mindre fattigdom. Vision, mission, 2008 verksamhetsidé Forum Syd 2008 1 A World of Friends, Sweden Adoptionscentrum Afrikagrupperna Afrikanska Läkarförbundet i Skandinavien Afrosvenskarnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

Utmaningar och lättnad

Utmaningar och lättnad FREDSTIDNINGEN NR 2 / SPECIALTIDNING FÖR BURMA/MYANMAR 2014 MEDLEMSPUBLIKATION FÖR SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN TEMA: CIVILSAMHÄLLET I BURMA/MYANMAR Utmaningar och lättnad Lättnad. Många problem

Läs mer

Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN

Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Forum Syd 2007 Författare: Tina Lundh Skriftansvarig: Anna Lindqvist Forum Syd och författaren Utgiven

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Handledningsmaterialet till handboken Jämställdhet är en mänsklig rättighet är producerat av UNIFEM Sverige. www.unifem.se Text: Afamia Maraha Grafisk form: Jenny

Läs mer

Fred bygger vi tillsammans

Fred bygger vi tillsammans Fred bygger vi tillsammans Fred bygger vi tillsammans beskriver det freds arbete som Life & Peace Institute bedriver på Afrikas horn och i östra Kongo. Sidorna 28 33 ger ytterligare exempel på engagerat

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Seminarieserie Våld mot kvinnor och. flickor - ett globalt problem 2001 VÅLD MOT KVINNOR

Seminarieserie Våld mot kvinnor och. flickor - ett globalt problem 2001 VÅLD MOT KVINNOR Seminarieserie Våld mot kvinnor och 1 VÅLD MOT KVINNOR Rapport från en seminarieserie 2001 Ett samarrangemang mellan Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF, Kvinnoforum, Svenska UNIFEM-kommittén,

Läs mer

Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande:

Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande: Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande: Händelserna i Nordafrika och Mellanöstern (MENA) som inleddes

Läs mer

Afghanistan #4.10. nytt. Jämställdhet Hon vill studera men får inte s16-17. Tänk inte broderi tänk snut! s10-12. Utbildning av barnmorskor s18-19

Afghanistan #4.10. nytt. Jämställdhet Hon vill studera men får inte s16-17. Tänk inte broderi tänk snut! s10-12. Utbildning av barnmorskor s18-19 #4.10 Afghanistan nytt t e m a Jämställdhet Hon vill studera men får inte s16-17 Tänk inte broderi tänk snut! s10-12 Utbildning av barnmorskor s18-19 Möt Peter Brune s14-15 Lasse Bengtsson s24-25 Analys

Läs mer

Cati blev utnyttjad egen pappa

Cati blev utnyttjad egen pappa TRAKTORER FRÅN FALKÖPING GÖR NYTTA I NORDKOREA sid 6 2007 #3 En tidning från PMU InterLife VÄSTSAHARAS UNGDOMAR FÅR MEDIETRÄNING sid 6 NORRLÄNNINGEN SOM LEVER I TVÅ VÄRLDAR sid 18-19 FOKUS: BARNENS RÄTT

Läs mer

Zawadi lever mitt i faran. Insats för irakiska flyktingar. Så blir barnen goda medborgare. PMU har följt henne under en skoldag i DR Kongo

Zawadi lever mitt i faran. Insats för irakiska flyktingar. Så blir barnen goda medborgare. PMU har följt henne under en skoldag i DR Kongo Insats för irakiska flyktingar 2014 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU Så blir barnen goda medborgare Zawadi lever mitt i faran PMU har följt henne under en skoldag i DR Kongo De är Årets världsförbättrare PMU

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer