- Svar på interpellation om Västergårdens boende (KS/2015:396)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Svar på interpellation om Västergårdens boende (KS/2015:396)"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktige i Tranemo kommun genomför studiebesök på Multisportarenan i Grimsås måndagen 15 juni 2015 klockan och sammanträder där efter i Grimsås Bygdegård, vid torget, Grimsborgsgatan 5. 1 Justering 2 Allmänhetens frågestund 3 Inkomna motioner och medborgarförslag - Medborgarförslag hantering av nya scheman för barnomsorgen (KS/2015:405) - Medborgarförslag om hem- och konsumentkunskap (KS/2015:441) - Motion om att upphandla vita jobb (KS/2015:409) - Motion om bredbandsstrategi (KS/2015:444) - Motion om HBT-certifiering (KS/2015:452) - Motion om att göra Tranemo kommun till en Fairtrade City (KS/2015:453) 4 Inkomna frågor/interpellationer - Svar på interpellation om Västergårdens boende (KS/2015:396) 5 Svar på motion om att landsbygdssäkra skoldagen (KS/2013:1182) 6 Svar på motion om en grönare omgivning för framtida generationer (KS/2014:530) 7 Svar på motion om deltidsbrandkår samt IVPA-bil (KS/2015:4) 8 Svar på motion om att se över handikapparkeringarna (KS/2014:567) 9 Svar på medborgarförslag om belysning vid återvinningsstation (KS/2013:1167) 10 Svar på medborgarförslag om skötsel av skatebanan i Limmared (KS/2014:438) 11 Svar på medborgarförslag om hundlekpark i Länghem (KS/2014:439) 12 Svar på medborgarförslag om flaggning på kommunala flaggstänger (KS/2013:1257) 13 Svar på medborgarförslag om att ändra bastun i simhallen (KS/2014:301) 14 Svar på medborgarförslag om bättre skolmat (KS/2014:799) 15 Svar på medborgarförslag om att förbjuda smällare och raketer (KS/2015:3) 16 Svar på medborgarförslag om fler papperskorgar runt gymnasiet och Tranängskolan (KS/2013:1198) 17 Kommunkompassen 2015 (KS/2015:370) 18 Vägledningsdebatt Strategisk plan (KS/2015:94) 19 Budget- och verksamhetsuppföljning 2015 (KS/2015:388)

2 20 Budget 2016, Ramar (KS/2015:301) 21 Bibliotek i anslutning till kommunhuset (KS/2014:238) 22 Utredningsuppdrag vuxenutbildning (KS/2013:1170) 23 Maxtaxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg från (KS/2015:394) 24 Utredning om öppettider på fritidsgårdar (KS/2013:1175) 25 Revidering av kommunens grafiska profil (KS/2015:333) 26 Årsrapport och drift- och affärsförhållanden för fjärrvärme 2014 (KS/2015:296) 27 Underhållsansvar för mangårdsbyggnaden och lusthuset i Skårtebo 1:2 (KS/2015:60) 28 Sammanställning över pågående uppdrag 2015 (KS/2015:366) 29 Redogörelse 2015 över implementering av fullmäktigeberedningarnas uppdrag (KS/2015:371) 30 Förnyelse av borgensavtal (KS/2015:260) 31 Utökande av kostnader för gemensam miljö- och byggverksamhet (KS/2015:249) 32 Sjuhärads samordningsförbund årsredovisning 2014 (KS/2015:259) 33 Eventuella delgivningar (KS/2015:395) 34 Eventuella rapporter från beredningarna 35 Eventuellt inkomna ärenden - Granskningsrapport gällande upphandlingsprocessen i Tranemo kommun Tranemo dag som ovan Lars-Åke Larsson ordförande Erik Anderson sekreterare Till justerare föreslås Ingela Carlsson (MP) och ChrisTina Yngvesson (M). Justering föreslås till torsdag18 juni kl i kommunhuset. Vid eventuellt förhinder att delta på kommunfullmäktiges sammanträde ska det anmälas via telefon eller via e-post till så att aktuell ersättare kan kallas in.

3 -----Ursprungligt meddelande----- Från: medborgarforslag Skickat: den 20 maj :04 Till: medborgarforslag Ämne: Medborgarförslag Medborgarforslag: Hej, Jag har ett förslag gällande de scheman vi (småbarnsfamiljer) fyller i angående tillsynschema. I vår familj behöver vi skriva nytt schema ungefär var 6:e vecka och då måste vi hämta hem nya scheman för alla våra barn ifrån respektive dagis och fritids, därefter fylla i alla uppgifter angående både oss och barnen samt dess tider. Därefter lämna detta till dagis/fritids. Det borde gå att lösas enklare. En liten ändring som skulle kunna underlätta avsevärt att lägga upp blanketten på hemsidan. Då skulle vi kunna maskinellt skriva in våra uppgifter, skriva ut blanketten och lämna in på dagis/fritids. På så sätt skulle man kunna spara de uppgifter som återkommer (adress m.m) i blanketten och slippa skriva det manuellt varje gång. En mer avancerad lösning skulle kunna vara att ha blanketten online och integrera detta med era system, alternativt mail hos förskolorna/fritids. På sätt skulle en massa onödigt pappersarbete undvikas. Bra ur miljösynpunkt. Jag arbetar till vardags med systemintegrationsfrågor och kan gärna komma med tips om billiga, enkla lösningar. Namn: Esbjörn Larsson Adress: Älgstigen 7 Postadress: Tranemo Telefon: Epost: file:///g /...0medborgarförslag/1.%20Medborgarförslag%20om%20hanteringen%20av%20nya%20schema%20inom%20barnomsorgen.txt[ :52:56]

4 Från: medborgarforslag Skickat: den 7 juni :57 Till: medborgarforslag Ämne: Medborgarförslag Medborgarforslag: Medborgarförslag. Mitt namn är Isabelle Hansen och jag går 9:e året på Tranemo grundskola och ska sluta skolan nu. Jag skriver detta förslag angående det faktum, att när elever på tranängskolan går ut 9:an får de inte behålla sina hemkunskapsböcker. (Hem och konsument kunskap.) Jag tycker att det är fel. I denna bok finns det inte bara recept, utan även också sådant som är viktigt för oss unga vuxna att veta, så att vi ska kunna klara av att stå på egna ben. Det finns allt ifrån hur man gör upp en budget, till hur man ska tvätta rätt. För er vuxna kanske sådant är självklart, men för en blivande självständig ung vuxen så är det inte alltid lika lätt. Nu när vi ska börja gymnasiet är det inte så många som kommer att flytta hemifrån direkt, men vi kommer att göra det någon gång! Denna bok är den perfekta hjälpen, nästan som en manual för hur vi skall kunna göra våra liv lättare. Den hjälper många genom att den inte minst lär en att hålla koll på sina pengar m.m. Våra lärare pratar alltid om att de gör allt de kan för att det ska bli lättare för oss i vuxenvärlden. Men varför kommer det sig då att vi behöver lämna ifrån oss denna viktiga bok? Ett exempel är Svenljunga kommun, där får eleverna behålla sina böcker när de slutar 9.an! jag förstår inte varför jag ska ha andra (och sämre) förutsättningar endast för att jag bor bara någon mil där ifrån. Ett annat exempel är min mamma. Hon fick sin bok när hon gick ur skolan. Och hon har haft användning för den flera gånger under åren. Varje bok kostar ca 110kr/st. Jag tycker att vi är värda de pengarna. För att det är ju en investering i vår framtid. Jag vill att när elever på tranängskolan slutar 9.an ska de få behålla sin hemkunskaps bok! Tack på förhand/ Isabelle Hansen Namn: Isabelle Hansen Adress: Tvärgatan 5 Postadress: Uddebo Telefon: Epost: file:///g /...20motioner%20och%20medborgarförslag/2.%20Medborgarförslag%20ang%20hemkunskap%20och%20konsumentkunskap.txt[ :52:56]

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Till kommunfullmäktige i Tranemo kommun. Interpellation Datum 10/ Partinamn: Sverigedemokraterna Tranemo. Frågeställare: Birgitta Lindqvist. Frågan ställs till: Christer Persson. Rubrik: Åtgärder rörande Västergårdens boende! Motivering till interpellationen. Jag vill veta vilka åtgärder som vidtagits gällande de missförhållanden jag reagerade över på Västergårdens boende för unga ensamkommande som jag skrev om i en interpellation 1/ Som god man till pojkar boende på båda våningarna blir det ganska täta besök på Västergården och jag upplever att det kaos jag reagerade mot för 3 månader sedan återstår, är till och med värre! Nu orkar inte personalen längre, med sjukskrivningar som följd. Ska det placeras killar på Västergården med problembakgrund utöver det normala är det ohållbart att kunna driva verksamheten vidare under sådana förutsättningar som råder idag, det krävs mer resurser och en utbildad personal. I tidigare svar från Christer Persson tar han upp min skolfråga gälland skolk och frånvaro. Han svarar att rutiner och struktur krävs för att hantera hög frånvaro, samt förståelse och att arbeta motiverande! Ny elevhälsoplan är på gång! Detta hjälper inte Västergårdens personal som har ett mycket otacksamt jobb att försöka få upp killarna till skolan, här hjälper varken förståelse, rutiner eller struktur, de vägrar att gå upp! Skolfrånvaron är ett stort problem som måste lösas. Det är något som inte stämmer när personalen som arbetar på Västergården måste bära larm! Det händer saker som förstörelse, avvikelser, hot, brott och även att personal blir trakasserad och kallas för mycket grova könsord. Att arbeta under sådana förhållanden är inte godtagbart Att få hemlagad pizza till kvällsmat istället för köpepizza kan vara orsak till att ett tumult startar, där även kniv var inblandad, vilket inte är första gången! Extra vaken nattpersonal måste tillkallas. Att det sparkas sönder dammsugare, TV eller annat när man är missbelåten är inte helt ovanligt! Jag ser och hör en personal som känner sig väldigt trött och illa till mods när deras arbete med killarna ofta blir bemött av en dålig attityd och nonchalans. Jag ser ibland liknande uppförande mot sociala handläggare och gode man. Detta är inte ok! Respekt saknas helt! Det måste till hårdhandskar för att lösa problemet. Verksamheten måste få tillgång till de verktyg som kan hjälpa personalen att handskas med dessa problemkillar! Västergården är inget hotell, personalen är inte uppassare, socialkontoret är ingen guldgruva som delar ut pengar, men det är så killarna verkar tro att det är! En attityd som måste bort för att killarna ska kunna bli bra samhällsmedborgare. Med hänvisning till ovanstående önskas svar på om följande frågor har åtgärdats: (Hur ska den stora frånvaron i skolan av Västergårdens elever lösas?) Har det framkommit någon lösning i skolfrågan sedan förra interpellationen? (Har personalfrågan diskuterats?) Kan fler manlig personal påverka attityden positivt, gärna person med invandrarbakgrund? ( Hur ska man få gällande regler att bli åtlydda?)

14 Kan strikta regler som måste följas från inflyttningsdagen göra förbättringar? Birgitta Lindqvist,

15 Västergårdens boende Svar på Interpellation från Birgitta Lindqvist. Skolfrågan Ett nytag har inletts i samarbetet mellan verksamhet och skola för att diskutera och tillsammans samarbeta kring skolgången för ungdomarna. Personal från verksamheten och skolan träffas en gång per månad. Vid separata möten med enskilda deltar också chef. Det finns inget tvång i några av verksamheterna, utan det handlar om att hitta vägar för motivation och inspiration. Personalfrågan Vid rekrytering av personal har utgångspunkten varit en spridning i kön, erfarenhet, ålder, kompetens samt kulturell kompetens. Från verksamheten anses inte att det är gynnsamt att utgå från tanken som grundlägger sig i att män med automatik har mer respekt och auktoritet, utan vill grundlägga en människosyn som handlar om allas lika värde samt att utgå från individens kompetens och erfarenhet. Regler Verksamheten har ett stort antal regler. Dessa förmedlas vid inflyttning och efter det vid ett flertal tillfällen där tolk finns med för att undvika missförstånd. Givetvis måste det finnas regler/förhållningssätt där fokus ska ligga på ett relationsskapande plan. Härigenom blir det också lättare att diskutera regler/förhållningssätt med syftet att förstå sammanhang. Det krävs en bra relation och trygghet för att ungdomarna ska förstå vilka förutsättningar som gäller. Tranemo Crister Persson Kommunstyrelsens ordf.

16 PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen Motion angående att landsbygdssäkra skoldagen (KS/2013:1182, KS/2013:939) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Beslutsmotivering Sedan motionen inkom har det tillkommit Närtrafik och förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för skolskjuts. Ärendet Viktoria Haraldsson har lämnat en motion angående att landsbygdssäkra skoldagen. Viktoria Haraldsson anser att det inte är lika villkor för boende på landet där kollektivtrafiken är gles att tillvarata sovmorgnar eller tidigare hemgång vid tex håltimmar. Det som avgör idag är familjens möjligheter att bistå med skjuts. Avgörande faktorer kan vara ekonomi eller vilket socialt nätverk som finns runt barnet. Förvaltningen var i kontakt med Viktoria Haraldsson för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Förvaltningen har sedan motionen inkommit avvaktat besked i vissa frågor som ligger i linje med motionen. Det ena är Västtrafiks nya tjänst Närtrafik. Det andra är att förvaltningen strax efter motionens inkommande fick i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för barns skolskjuts. Dessa områden svarar upp gentemot motionen. Motionen innehåller två delar: 1. Det skall finnas anslutningstaxi till redan befintlig kollektivtrafik. Detta då till orter där Västtrafik inte tillhandahåller sena eller tidiga bussar som möjliggör en kortare skoldag för eleven. 2. Att kommunen ska garantera en maxtid såväl före som efter skolstart för våra grundskoleelever. Maxtiden skall då innehålla gångtid, väntetid och tid i buss. Gällande punkt 1 så ser förvaltningen att Närtrafik är lösningen på det problemet. Den bemannar just de områden som efterlyses och detta till en rimlig kostnad. Se bilaga Närtrafik Tranemo. Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen Gällande punkt 2 så kommer de nya kvalitetskriterierna för skolskjuts att innehålla just det som motionären efterfrågar gällande maxtid. Kommunen kommer då sätta en gräns på vilken maxtid det skall ta för eleven från dörr till dörr. Ett förslag till kvalitetskriterierna var upp för samråd med politiken den 2 april. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med de nya kvalitetskriterierna tillsammans med en fullständig ekonomisk kalkyl beroende på olika längder av maxtid. Små förändringar i tid kan innebära stora kostnader. Planerat är att kvalitetskriterierna går upp för politisk behandling i juni. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Motion Regler och kvalitetskriterier för skolskjuts Närtrafik Tranemo Status Kommunfullmäktige Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

18 Bildnings och kulturutskottet 52 Motion angående att landsbygdssäkra skoldagen (KS/2013:1182, KS/2013:939) Bildnings och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Motionen anses besvarad. Beslutsmotivering Sedan motionen inkom har det tillkommit Närtrafik och förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för skolskjuts. Ärendet Viktoria Haraldsson har lämnat en motion angående att landsbygdssäkra skoldagen. Viktoria Haraldsson anser att det inte är lika villkor för boende på landet där kollektivtrafiken är gles att tillvarata sovmorgnar eller tidigare hemgång vid tex håltimmar. Det som avgör idag är familjens möjligheter att bistå med skjuts. Avgörande faktorer kan vara ekonomi eller vilket socialt nätverk som finns runt barnet. Förvaltningen var i kontakt med Viktoria Haraldsson för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Förvaltningen har sedan motionen inkommit avvaktat besked i vissa frågor som ligger i linje med motionen. Det ena är Västtrafiks nya tjänst Närtrafik. Det andra är att förvaltningen strax efter motionens inkommande fick i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för barns skolskjuts. Dessa områden svarar upp gentemot motionen. Motionen innehåller två delar: Det skall finnas anslutningstaxi till redan befintlig kollektivtrafik. Detta då till orter där Västtrafik inte tillhandahåller sena eller tidiga bussar som möjliggör en kortare skoldag för eleven. Att kommunen ska garantera en maxtid såväl före som efter skolstart för våra grundskoleelever. Maxtiden skall då innehålla gångtid, väntetid och tid i buss. Gällande punkt 1 så ser förvaltningen att Närtrafik är lösningen på det problemet. Den bemannar just de områden som efterlyses och detta till en rimlig kostnad. Se bilaga Närtrafik Tranemo. Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

19 Bildnings och kulturutskottet Gällande punkt 2 så kommer de nya kvalitetskriterierna för skolskjuts att innehålla just det som motionären efterfrågar gällande maxtid. Kommunen kommer då sätta en gräns på vilken maxtid det skall ta för eleven från dörr till dörr. Ett förslag till kvalitetskriterierna var upp för samråd med politiken den 2 april. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med de nya kvalitetskriterierna tillsammans med en fullständig ekonomisk kalkyl beroende på olika längder av maxtid. Små förändringar i tid kan innebära stora kostnader. Planerat är att kvalitetskriterierna går upp för politisk behandling i juni. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Motion Regler och kvalitetskriterier för skolskjuts Närtrafik Tranemo Status Kommunstyrelsen Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

20 Vår ref: Thomas Åhman Sektionschef Datum: Dnr: KS/2013:939 Svar på Motion angående att landsbygdssäkra skoldagen Förslag till beslut Motionen anses besvarad. Beslutsmotivering Sedan motionen inkom har det tillkommit Närtrafik och förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för skolskjuts. Ärendet Viktoria Haraldsson har lämnat en motion angående att landsbygdssäkra skoldagen. Viktoria Haraldsson anser att det inte är lika villkor för boende på landet där kollektivtrafiken är gles att tillvarata sovmorgnar eller tidigare hemgång vid tex håltimmar. Det som avgör idag är familjens möjligheter att bistå med skjuts. Avgörande faktorer kan vara ekonomi eller vilket socialt nätverk som finns runt barnet. Förvaltningen var i kontakt med Viktoria Haraldsson för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Förvaltningen har sedan motionen inkommit avvaktat besked i vissa frågor som ligger i linje med motionen. Det ena är Västtrafiks nya tjänst Närtrafik. Det andra är att förvaltningen strax efter motionens inkommande fick i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för barns skolskjuts. Dessa områden svarar upp gentemot motionen. Motionen innehåller två delar: 1. Det skall finnas anslutningstaxi till redan befintlig kollektivtrafik. Detta då till orter där Västtrafik inte tillhandahåller sena eller tidiga bussar som möjliggör en kortare skoldag för eleven. 2. Att kommunen ska garantera en maxtid såväl före som efter skolstart för våra grundskoleelever. Maxtiden skall då innehålla gångtid, väntetid och tid i buss. Gällande punkt 1 så ser förvaltningen att Närtrafik är lösningen på det problemet. Den bemannar just de områden som efterlyses och detta till en rimlig kostnad. Se bilaga Närtrafik Tranemo.

21 Gällande punkt 2 så kommer de nya kvalitetskriterierna för skolskjuts att innehålla just det som motionären efterfrågar gällande maxtid. Kommunen kommer då sätta en gräns på vilken maxtid det skall ta för eleven från dörr till dörr. Ett förslag till kvalitetskriterierna var upp för samråd med politiken den 2 april. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med de nya kvalitetskriterierna tillsammans med en fullständig ekonomisk kalkyl beroende på olika längder av maxtid. Små förändringar i tid kan innebära stora kostnader. Planerat är att kvalitetskriterierna går upp för politisk behandling i juni. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Motion Regler och kvalitetskriterier för skolskjuts Närtrafik Tranemo Föredragning och debatt Förslag till beslut på sammanträdet Beslutsgång Beslutet skickas till Viktoria Haraldsson Lärandesektionen Handlingar som ska följa beslutet vid expediering Status Thomas Åhman Sektionschef 2 (2)

22

23 REGLER Regler och kvalitetskriterier för skolskjuts 1

24 Styrdokument Handlingstyp: Regler och kvalitetskriterier för skolskjuts Diarienummer: KS/2013:1182 Beslutas av: Fastställelsedatum: Dokumentansvarig: Näringslivs- och Strategifunktionen Revideras: Minst vart 4:e år Följs upp av: Tidigare versioner: Ange tidigare diarienr Giltig t o m: 2

25 Innehåll 1 Inledning 4 2 Syfte 4 3 Regler för skolskjuts 4 4 Kvalitetskriterier för skolskjuts 10 5 Implementering och tillämpning 12 6 Uppföljning 13 7 Bilaga

26 1 Inledning Kommunstyrelsens beslutade den 20 januari 2014 att ärendet om Förslag till riktlinjer med kvalitetskriterier för barnens skolresor återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning. Detta styrdokument behandlar kvalitetskriterierna och kommunens mål med skolskjutsverksamheten. De uppsatta målen kräver justeringar i kommunens skolskjutsregler varför även reglerna behandlas i dokumentet. Justeringen i skolskjutsreglerna avser Maximal väntetid per vecka. Den nya maximala väntetiden föreslås vara 2 t 30 minuter. Detta skall jämföras med nuvarande maximal väntetid om 3 t och 20 minuter 2 Syfte Syftet med detta styrdokument är att bättre tillgodose skolskjutsberättigas resor till och från skolan ur ett dörr till dörrperspektiv. 3 Regler för skolskjuts Huvudregel: Skolskjuts anordnas endast till den skola som kommunen anvisat. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut för respektive årskurs. Skolskjuts anordnas för elever i förskoleklass med en skolväg som överstiger årskurserna 1-2 med en skolväg som överstiger årskurserna 3-6 med en skolväg som överstiger årskurserna 7-9 med en skolväg som överstiger 2 km 2 km 3 km 3 km Skolskjutshållplatsen förläggs så att hållplatsavståndet för elever i förskoleklass ej överstiger 2 km årskurserna 1-2 ej överstiger 2 km årskurserna 3-6 ej överstiger 3 km årskurserna 7-9 ej överstiger 3 km Kommunstyrelsen kan besluta att elever boende i ett sammanhållet bostadsområde skall behandlas lika vad gäller rätten till skolskjuts. Gångavstånd respektive hållplatsavstånd kan därvid för de längst bort boende överstiga ovan angivna avstånd. 4

27 Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet till skolan eller skolskjutshållplatsen. Maximal väntetid per vecka är 2 t och 30 minuter vilket ger ett genomsnitt på 30 minuter per dag. Tillägg till huvudregel Skolskjuts kan beviljas om sådan behövs med hänsyn till trafikförhållandena, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet. Behov av skolskjuts vid fysiska handikapp/funktionshinder skall styrkas med läkarintyg. Vid kortvariga funktionshinder krävs också läkarintyg. Den kollektiva skolförsäkringen täcker upp kostnaden för taxiresor eller skolskjuts till och från skolan vid olycksfall under skoltid och fritid med viss beloppsbegränsning. Kompletterande regler Till dessa skolskjutsregler fogas tillämpningsföreskrifter vari kompletterande regler och förtydliganden införs. Force majeure Om föraren till skolskjutsfordon bedömer att transporten, på grund av väderlek, vägens skick med mera ej kan utföras på trafiksäkert sätt inställes denna. Ersättningsskjuts anordnas ej. Tillämpningsföreskrifter Definitioner Med skoldagens början respektive slut avses den tidpunkt då lektionerna normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma främst på högstadiet. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen. Med skolväg avses den kortaste användbara vägen från hemmet till den skola som eleven anvisats för sin skolgång. Med hemmet avses normalt den (bostadsfastighet) där eleven är folkbokförd. Vid jordbruksfastighet avses ett avgränsat tomtområde kring bostadshuset. Med skolskjutshållplats avses den på och avstigningsplats som bestämts av skolskjutsansvarig. 5

28 Med hållplatsavstånd avses den kortast användbara vägen från hemmet till skolskjutshållplatsen. Med sammanhängande bostadsområde avses ett område som i något avseende är avgränsat t.ex. genom avgränsning med parkstråk, skog mot annan närliggande bebyggelse eller genom att all tillfart till området sker från samma punkt. Med förälder likställs även vårdnadshavare eller annan person vartill föräldern tillfälligtvis överlåtit ansvaret för barnet. Med kortvariga funktionshinder avses skada till följd av olycksfall som beräknas vara en begränsad tid. Regeltillämpning Huvudregel Val av skola Elev har endast rätt till skolskjuts då skolgången fullgörs vid den skola som kommunen anvisat. Väljer eleven annan kommunal skola eller friskola inom kommunen ska skolskjuts anordnas om det kan göras utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter. Enligt skollagen (2010:800) har elev som blivit placerad på en skola rätt till att gå kvar på skolan även om eleven flyttar, men detta innebär ingen rätt till skolskjuts. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även ordna skolskjuts i dessa fall. Val av förskoleklass, enskild förskola/fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg Om föräldrarna valt att få sitt barns skolbarnsomsorg förlagd till privat verksamhet, har eleven ej rätt till skolskjuts mellan det privata alternativet och skolan eller förskoleklass. I de fall det kan ske utan organisatioriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Placering inom kommunal pedagogisk omsorg Skolskjuts till /från kommunal dagbarnvårdare anordnas om placering hos dagbarnvårdare har gjorts med hänsyn till skolplacering. Skolskjuts för elever med fritidshemsplacering Elev har ej rätt till skolskjuts mellan bostad och fritidshem. Om elev av kommunen anvisats fritidshem där avståndet från skolan eller andra omständigheter gör att skolskjuts ska anordnas ska kommunen anordna skolskjuts mellan fritidshemmet och skolan. Elever med skiftande adresser 6

29 Skolskjuts anordnas utifrån den adress där eleven är folkbokförd samt vid växelvis boende från båda adresserna om det är inom Tranemo kommun och avståndsregler och andra förutsättningar enligt skolskjutsreglementet är uppfyllda. Med växelvis boende menas att eleven i princip bor lika mycket hos vardera föräldern. Avståndsmätning Eleven anses vara hemma tills han/hon lämnar hemmets tomt samt anses kommit till skolan då skoltomten beträds, varför skolvägens längd mäts som den kortaste vägen från utgång på bostadstomten till ingång på skoltomten. Hållplatsavståndet mäts från utgång på bostadstomten till anvisad skolskjutshållplats. Skolskjutshållplats Skolskjutshållplats kan vara ordinarie hållplats för linjetrafik eller annan plats som bedöms lämplig av skolskjutsansvarig. Skolskjutshållplats ska besiktigas minst en gång och vid förändringar eller vid behov ska ny besiktning göras. Det kan förekomma att påoch avstigningsplats ej är densamma. Skolskjuts i mån av plats I mån av plats i skolskjutsen kan elev som inte är skolskjutsberättigad få åka med. Skolskjutsansvarig bestämmer från fall till fall när detta kan ske. Restriktivitet bör gälla med tanke på likställighetsprincipen. Skolskjutshållplatsens förläggning Skolskjutsansvarig bestämmer skolskjutshållplatsens läge med utgångspunkt från en trafiksäkerhetsbedömning, vilken innefattar såväl på- och avstigande elever som övriga trafikanter. Bedömningen ska även omfatta hållplatsens lämplighet vid t.ex. snö och halka. Skolskjutsansvarig bör också bedöma körtidens påverkan vid bestämmande av hållplats, så att denna inte utökas genom förläggning av hållplatser tätt intill varandra, av hänsyn till eleverna med de längsta restiderna. Detta innebär att eleverna inte utan särskilda skäl hämtas vid hemmet. Föräldrarnas ansvar Föräldrarna ansvarar för att elev kommer i tid till morgonskjutsen till skolan. Om elev missat skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter skolan skall kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev går från skola eller när elev stiger av skolskjuts. Kommunens ansvar Föräldrarna skall på morgonen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till kommunen när elev stiger på skolskjuts eller när elev kommer till skola. 7

30 Tillägg till huvudregel Trafiksäkerhetsbedömning-allmänt Trafiksäkerhetsbedömningar bör omprövas minst årligen eller oftare om omständigheterna det kräver. Trafiksäkerhetsbedömning- vinterskjuts Elev kan ges rätt till skolskjuts under vintern om trafiksäkerheten nedsätts avsevärt t.ex. genom att vägbredden minskar på grund av oplogade vägrenar eller att sikten för fordon nedsätts av mörker på en krokig eller backig väg. Kyla, blåst eller mörk skog ligger ej till grund för trafiksäkerhetsbedömningen vid beviljande av vinterskjuts. Tiden för vinterskjuts kan fastställas som en viss period av året, t.ex. 1 november-15 februari men kan också bedömas med hänsyn till förhållandena det enskilda åre Medicinska skäl Läkarintyg skall styrka behovet av skolskjuts, varefter skolskjutsansvarig beslutar, på vilket sätt skjutsen skall utföras. Omprövning ska ske minst årligen. Kortvariga funktionshinder-försäkringsärenden Till kortvariga funktionshinder räknas arm och benbrott med gipsning, vrickningar, stukningar och dyl som uppkommit genom olycka. Vid kortvariga funktionshinder, krävs läkarintyg för att få skolskjuts. Föräldern skall ta kontakt med skolskjutsansvarig för att få taxiresorna till och från skolan betalade av försäkringsbolaget. Andra kortvariga funktionshinder Vid återkommande skada (som ej kan hänföras till olycksfall eller ersätts med försäkring) med tillfälliga behov av skolskjuts kan denna ordnas av skolskjutsansvarig efter läkarintyg- se ovan under medicinska skäl. Annan särskild omständighet Annan särskild omständighet kan vara en kombination av orsaker som var för sig inte är tillräckligt skäl för rätt till skolskjuts. Omprövning ska ske minst årligen. Kompletterande regler Skoltransportens körväg Skolskjutsen bör ej göra avvikelser från en direkt färdväg som ej motiveras av gällande skolskjutsregler. När utvikningar ( skaftkörningar ) görs bör dessa hållas så korta som är praktiskt möjligt för att inte körtiderna för andra elever skall förlängas mer än nödvändigt. Ev utvikningar bör beslutas för högst ett år i taget så att förändrade omständigheter tas med i bedömningen. Självskjuts 8

31 Skolskjutsansvarig kan avtala med förälder att svara för elevs skolskjuts mot självskjutsersättning. Denna är, om inte annat avtalats, det belopp vilket kan utges som skattefri ersättning. Enskild väg Skolskjuts trafikerar enskild väg endast om denna är av godtagbar kvalité, så att normal hastighet och därmed rimliga körtider kan hållas utan risk för att skador på passagerare och skolskjutsfordon uppstår. Normal hastighet bör på de mindre vägarna uppgå till minst 30 km/h. Vägunderhåll av enskild väg Om vägunderhåll väsentligt eftersatts inställes skolskjuts, varvid ansvaret för skoltransporten övergår till föräldrarna. De åberopade bristerna skall förtecknas i beslutsunderlag. Inställd transport återupptas ej förrän bristerna genom förnyad besiktning konstaterats avhjälpta. Periodisk indragning av skolskjuts Skoltransport kan inställas under en på förhand fastställd tidsperiod, t.ex. vintertid på grund av kända återkommande halkproblem eller vid nedsatt framkomlighet på grund av väg- eller byggnadsarbeten. Ersättning anordnas ej. Extra beställning av skolskjuts Beställning ska göras av behörig tjänsteman. Skolskjuts som beställs av förälder ersätts normalt ej av kommunen. Återlämnande av busskort Elev med busskort som inte längre är skolskjutsberättigad (byte av adress etc) skall omedelbart återlämna detta. Samråd Samråd bör ske såsom föreskrivs i trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (1988:17). Undervisning, ordning Lärandesektionen i Tranemo kommun ska tillse att trafiksäkerhetsverkets föreskrifter för skolskjutsning (1988:17)vad gäller undervisning och ordning tillämpas av skolan. Force majeure Skolskjutsansvarig bör komma överens med varje entreprenör om hur föräldrar och skola skall informeras i händelse av inställda skjutsar på grund av force majeure, vilka åtgärder som skall vidtas etc. 9

Skolskjuts anordnas endast till den skola eller den förskoleklass som kommunen anvisat.

Skolskjuts anordnas endast till den skola eller den förskoleklass som kommunen anvisat. UPPSALA KOMMUN SKOLSKJUTSREGLEMENTE Beslut i kommunfullmäktige FÖR FÖRSKOLEKLASS 1995-11-27 ( 228) OCH GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 1999-01-13 ( 21) samt i Gatuoch trafiknämnden 2003-03-05 (

Läs mer

2014-09-25. Kungörelse

2014-09-25. Kungörelse 2014-09-25 Kungörelse Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, kommunkontoret i Tranemo måndagen den 8 september 2014 kl. 18.00 för behandling av följande ärenden: 1 Justering 2

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun.

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Styrdokument BUN 2015.0103 Ansvarig organisationsenhet: Barn- och utbildningsnämnden Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Ersätter Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun. Fastställd av BUN 2014-06-16

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-06-17 KUN 76-2015/5 1(12) Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Antaget av kultur- och utbildningsnämnden KUN 76/2015-06-17 Kultur-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan, av elev i förskoleklass, grundskola och särskola

Läs mer

g SALA Bilaga KS 2014/6/6

g SALA Bilaga KS 2014/6/6 g SALA Bilaga KS 2014/6/6 l (l) 2014-01-02 RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kristina Eriksson Ink. 2014-01- 2 1 RIKTLINJE,-, -' Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass 2013-10-04 Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass Allmänt Enligt 10 kap 32, 33, 40 i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Intervjuer med brukare och internationell studie

Intervjuer med brukare och internationell studie Rapport 2014:35 Version 1.0 Intervjuer med brukare och internationell studie - Avseende regelverk kring färdtjänst och andra särskilda persontransporter Dokumentinformation Titel: Intervjuer med brukare

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna

Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna Innehållsförteckning Skolmåltiden i Sverigefinska skolan Rutiner för modersmålsundervisning Sverigefinskaskolans rutiner vid klassresa Rutiner för Skolbibliotek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter. Rapport 2014:7

Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter. Rapport 2014:7 Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter Rapport 2014:7 Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter Rapport 2014:7 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus.

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Handbok Om Västbus 2015 Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbok är att du som handläggare och/eller som sammankallande skall på ett kortfattat

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer