HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Wealth Management 3 FRÅGOR TILL 4 EXPERTER OM TRENDERNA INOM PRIVATA INVESTERINGAR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Wealth Management 3 FRÅGOR TILL 4 EXPERTER OM TRENDERNA INOM PRIVATA INVESTERINGAR."

Transkript

1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Juni 2008 Wealth Management Ekonomisk rådgivning som upplevelse Förtroende är grunden i all placeringsrådgivning till privatpersoner - läs mer sid. 4 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JUNI 2008 Möjligheter med alternativa investeringar Orolig börs skapar ökat intresse för alternativa placeringsmöjligheter. - läs mer sid. 6 3 FRÅGOR TILL 4 EXPERTER OM TRENDERNA INOM PRIVATA INVESTERINGAR. SE SIDAN 14 ÅRETS BÄSTA PRIVATE BANK 2007 Private Bank of the year

2 Juni 2008 Private Bank of the year HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Inledning Med förtroende i fokus Aldrig har antalet människor i Sverige som kan kallas förmögna varit så stor som idag. Siffror från SCB visar att antalet svenska miljonärer har fördubblats de senaste sju åren. Då många väljer att ta hjälp av professionella placerare innebär detta att kapital- och förmögenhetsförvaltare samt rådgivare förvaltar allt större förmögenheter. Detta får till följd att kraven på placerarna blir allt högre. När konjunkturläget är osäkert ökar också kraven på kapitalförvaltarna att kunna erbjuda intressanta investeringsalternativ som kan generera avkastning. Traditionella sparformer som aktier, fonder och obligationer erbjuds av många marknadsaktörer och att också kunna erbjuda alternativa investeringsmöjligheter såsom råvaror, fastigheter och infrastruktur är något som blir allt mer aktuellt då kunder efterfrågar denna typ av investeringsalternativ. Att förvalta stora förmögenheter kräver givetvis goda kunskaper, erfarenhet och spetskompetens. Men att förvalta någon annan persons tillgångar kräver även att personen ifråga känner stort förtroende för förvaltaren, och detta är förmodligen den viktigaste aspekten av alla. En förvaltare utan kundernas förtroende blir inte långlivad på marknaden idag. Förtroende byggs givetvis över tid, men kan grunda sig i en väl genomförd behovsanalys där kunden kartläggs utifrån bland annat grad av riskexponering och placeringarnas tidshorisont. Detta är något som experterna på området verkar ense om. Läs gärna fler kommentarer och tips från några aktörer som har bra koll på dagens finansmarknad och vilket produktutbud och vilka investeringsmöjligheter som finns (se sidan 14). I den här tidningen kring Wealth Management, eller förmögenhetsförvaltning, vill vi även belysa vilka aspekter som kan vara viktigta att beakta vid placeringar, särskilt av det lite större slaget. Vi presenterar även vilka alternativ som finns på marknaden idag, och hur man ska gå tillväga för att på bästa sätt tackla konjunktursvängningar. För det går att tjäna pengar oberoende av konjunkturläget. Trevlig läsning! Redaktionen MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JUNI 2008 Wealth Management Möjligheter med alternativa investeringar Orolig börs skapar ökat intresse för alternativa placeringsmöjligheter. - läs mer sid. 6 Ekonomisk rådgivning som upplevelse 3 FRÅGOR TILL 4 EXPERTER OM TRENDERNA INOM PRIVATA INVESTERINGAR. SE SIDAN 14 Förtroende är grunden i all placeringsrådgivning till privatpersoner - läs mer sid. 4 ÅRETS BÄSTA PRIVATE BANK 2007 INFO: Wealth Management är en titel från Mediaplanet. Syftet med tidningen är att ge privatpersoner, primärt mer förmögna sådana, tips på hur de på bästa sätt kan förvalta sina tillgångar. Vidare önskar tidningen ge experternas kommentarer på konjunkturläget och alternativa investeringsalternativ. Innehåll Ekonomisk rådgivning sid 4 Alternativa investeringar sid 6 Fastigheter på Cypern sid 7 Skatteoptimering sid 8 Filantropi sid 9 Börsoro skapar försiktighet sid 10 Oberoende analyser sid 12 Expertpanelen sid 14 WEALTH MANAGEMENT - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Riga Projektledare: Johan Lilljebjörn, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Henrica Dieden, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik Text: Anders Hansen om ej annat anges För information, kontakta: Johan Widstrand, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: Undvik obehagliga överraskningar!

3 OPM Omega maximalt skift av effektiva fronten OPM grundades år 2003 och är i dag en av de ledande aktörerna i norra Europa inom utvärdering och analys av hedgefonder. Vår breda multistrategifond OPM Alfa har sedan starten slagit Credit Suisse/Tremont Investable Hedge fund Index med 2,5 % per år och den riskjusterade avkastningen ligger bland den absoluta världstoppen bland fond-i-fond lösningar. Nu lanserar vi en mer fokuserad fondandelsfond (OPM Omega) som endast investerar i internationella hedgefonder som förväntas uppvisa låg långsiktig korrelation mot aktiemarknader. Den kvantitativa målsättningen är att risken skall ligga inom 3-5 % årlig standardavvikelse och att korrelationen mot MSCI World skall ligga inom -0,2 till +0,2. Fonden har utvecklats i samråd med skandinaviska institutioner för att vara en optimal komponent i en traditionell pensionsportfölj. Informationsbroschyr samt övrig information hittar Ni på OPM är ett svenskt fondbolag som arbetar med en disciplinerad investeringsprocess baserad på traditionell fundamental analys i kombination med egenutvecklad proprietär kvantitativ analys där över internationella hedgefonder kontinuerligt analyseras. Vi har kontor i Stockholm och Genève och kunderna består av institutioner, banker, företag och privatpersoner. Observera! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investerat kapital kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Telefon: , Mail: Web:

4 4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Personlig rådgivning Ekonomisk rådgivning som upplevelse Förtroende är grunden i placeringsrådgivning till förmögna privatpersoner. Det säger Daniel Jonsson, finansiell rådgivare vid Scandinavian Wealth Management. - Den senaste tidens börsturbulens har gjort många försiktiga när det i stället är nu som det är som viktigast att se över sina placeringar, säger Daniel Jonsson. Jag tror att det är särskilt viktigt att man ser långsiktigt och vårdar sina kundkontakter noga nu när det är lite turbulent, säger Daniel Jonsson. FOTO: ANNA STAFFANSSON Grunden i arbetet som finansiell rådgivare är förtroende. Allt bygger på att den individ vars tillgångar man ska vara med och förvalta måste ha ett starkt förtroende för en. Detta bygger i sin tur bland annat på att man som rådgivare har ett oberoende från banker och värdepappersbolag så att man kan utvärdera olika placeringsalternativ sakligt, enligt Daniel Jonsson. Daniel Jonsson betonar att man måste vara noga med att sätta sig in i vilken risknivå en viss individ eftersträvar. Om någon till exempel ska pensioneras snart kan det till exempel vara lämpligt att föreslå en lite försiktigare placeringsstrategi med lägre risk jämfört om pensionen ligger flera decennier fram i tiden då man kan föreslå en lite högre risknivå. Ett vanligt misstag bland många placeringsrådgivare är enligt Daniel Jonsson att de går lite för snabbt fram. Individers kunskap om ekonomi och placeringar skiljer sig väldigt mycket och en del behöver tid att smälta informationen innan de kan fatta beslut. De flesta svenska rådgivarna är mycket professionella men de har ofta för bråttom. Ska man generalisera kan man säga att det inte är budskapet som det är fel på utan att det ofta levereras lite väl snabbt, säger Daniel Jonsson och fortsätter: Ett annat misstag många också gör är att de verkar fokusera mer på att få in nya kunder än att vårda de kunder de redan har. Om en placering till exempel gått dåligt är det väldigt viktigt att man sätter sig ned och förklarar för den som investerat vad som gått fel, varför detta hände och hur man kan undvika att det händer i framtiden. Scandinavian Wealth Management delar upp sina kunder i kategorier, till exempel utifrån ålder. Till kategorierna hör bland annat individer under 35 års ålder, mellan 35 och 55 år och över 55 års ålder. Vi har inte så många kunder i spannet 35 till 55 år vilket kan bero på att många just fått barn och är i färd med att bygga hus och liknande vilket gör att de kanske inte är så inriktade på långsiktigt sparande. Däremot har vi många kunder som är 55 år och uppåt, säger Daniel Jonsson. Daniel Jonsson uppger att Scandinavian Wealth Management ringer upp potentiella kunder och erbjuder dessa ett förutsättningslöst möte där man går igenom personens ekonomi och vilken typ av placeringsrådgivning som kan vara aktuell. Kunderna efterfrågar olika saker. En del vill ha hjälp med översyn av hela sin portfölj medan andra vill ha hjälp med en viss typ av investering. När vi har klart för oss vilken eller vilka investeringar som kan vara aktuella för en kund kontaktar vi värdepappersbolag och banker och ser om det finns en finansiell produkt som passar de kriterier vi ställt upp, säger Daniel Jonsson. Investeringsförslaget presenteras sedan för kunden som kan välja om han eller hon är intresserad. Därefter är placeringsrådgivaren med hela vägen fram till att produkten tecknas av kunden. Det senaste halvårets turbulens på världens börser till följd av den amerikanska sub-primekrisen i kombination med oro för en vikande konjunktur samt högre inflation och räntor har gjort många investerare nervösa vilket leder till att de avvaktar med att investera. Investerarna är mycket mer försiktiga nu. De är ibland skeptiskt inställda till ekonomisk rådgivning av det här slaget. Det är egentligen lite konstigt då det ju är som viktigast att man ser över sin situation nu när det är turbulent. Det är nu man märker hur viktigt det är att man byggt upp ett långsiktigt förtroende hos kunderna, säger Daniel Jonsson. Perioden mellan 2005 och 2007 var tre väldigt bra år för kapitaloch förmögenhetsförvaltare, i Sverige såväl som utomlands. Antalet placeringsrådgivare ökade snabbt i takt med att många privatpersoner byggde upp förmögenheter till följd av ökade tillgångspriser och en allmänt stark konjunktur. Det var tre väldigt intensiva år. Många placeringsrådgivare marknadsförde sina produkter aggressivt. Nu märker man att stämningen i branschen dämpats lite. Men alla som jobbat med den här branschen ett tag vet att det är så här. Jag tror att det är särskilt viktigt att man ser långsiktigt och vårdar sina kundkontakter noga nu när det är lite turbulent, säger Daniel Jonsson.

5 You make opportunity knock. They say you make your own luck. We say, you make your own opportunities. Our method is to look, find and implement. Spot the opportunity, make swift decisions and maximize its potential. We have the structural benefits and the teams to do this with proven skills and experience spanning multiple geographies and widespread sectors. To find out more, visit

6 6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Alternativa investeringar Svängningarna på aktiemarknaden har lett till ett ökat intresse för alternativa placeringsmöjligheter. Det kan handla om företagslån, investeringar i onoterade företag, råvaror, konst eller samlarobjekt. TEXT: GÖRAN LINDEROTH Alternativa investeringar ett alternativ till en orolig börs Andreas Uller, projektledare HQ Bank. Affärsområdet brukar kallas för alternativa investeringar, ett väldigt vitt och brett begrepp som innefattar sådana investeringar som står utanför de traditionella aktie-, ränte- och obligationsmarknaderna. Den svaga utvecklingen på aktiemarknaden under de senaste åren har satt fokus på alternativa investeringar. Vi har haft en sämre utveckling på aktiemarknaden och därför har det blivit fokus på alternativa investeringar på ett annat sätt än tidigare, säger Andreas Uller, projektledare inom alternativa investeringar på HQ Bank. Aktiemarknaden åker upp och ned, det vet vi ju alla. Alternativa investeringar handlar om att sprida riskerna och göra andra typer av satsningar i syfte att nå en jämn och hög avkastning. Tillgängligt för fler Alternativa investeringar är ingenting nytt, det har funnits under lång tid, men det har nu blivit tillgängligt för en bredare grupp av investerare. Det är inget konstigt, utan det handlar i grund och botten om sunt förnuft, säger Andreas Uller. Några populära kategorier inom alternativa investeringar är företagslån med hög säkerhet, private equity (onoterade aktier), hedgefonder (fonder utanför den traditionella aktie- och räntemarknaden), samt realtillgångar, såsom fastigheter, infrastruktur, skog och råvaror. En fördel med denna typ av placeringar kan vara att man sprider riskerna med sin penningplacering, att man får ett minskat beroende av aktiemarknaden för att uppnå god avkastning, och att det kan ge en jämnare avkastning över tiden. Långsiktig placering På minussidan ligger att vissa private equity-investeringar kräver en lång placeringshorisont, det vill säga att man binder upp investeringen på ganska lång tid. Det går inte att hoppa av och ändra snabbt, som man kan gör med aktieplaceringar. Mellan tummen och pekfingret kan det handla om en bindning från några år upp till tio år, säger Andreas Uller. En private equity-placering är inget man gör på ett, utan på flera års sikt. Det är inte som med aktier att du kan köpa ena dagen och sälja den andra. Här tar man ett längre beslut, men fördelen med private equity är att man befinner sig utanför börsen och då blir det inte samma kurs- och värdesvängningar som det kan bli på aktiemarknaden. Sprid riskerna Andreas Uller anser att man bör titta på hur stor del av sin investeringsportfölj man vill placera i alternativa investeringsfonder, men rekommenderar inte att man helt ska sluta med vanliga aktier. Det gäller att se över sitt sparande, önskad risk samt placeringshorisont och sedan välja hur stor andel man vill ha i de olika typerna av investeringar. Han betonar att det är sunt förnuft att sprida sina risker för att uppnå en bra avkastning. Alternativa investeringar kan ge nya källor till avkastning, om man inser att hela portföljen inte måste vara placerad på aktie- eller räntemarknaden. Det bästa för att få råd är att kolla med sin bank eller investerare om de erbjuder alternativa investeringar och studera alternativen och möjligheterna samt göra en behovsanalys över hela sitt sparande. Fakta Exempel på banker och investeringsföretag som erbjuder alternativa investeringar: Några begreppsförklaringar: Hedgefonder Hedgefonder är ett samlingsbegrepp för specialfonder med olika riskprofiler. Fonderna har friare placeringsregler än vanliga fonder och följer inte börsindex. Förvaltarens förmåga har betydelse för avkastningen. Idén är att fonden ska ge bra resultat oavsett börsens utveckling, men även hedgefonder kan gå med förlust. Private equity Aktieinvesteringar i bolag som inte är noterade på börsen. SWM HJÄLPER DIG TÄNKA GLOBALT - PLACERA LOKALT Vi ger dig vårt långsiktiga engagemang Oavsett hur mycket tid och intresse du är villig att lägga på dina placeringar. Du väljer själv graden av ditt engagemang. Vårt engagemang har du alltid. Tålamod Placeringar finns alltid att göra, frågan är NÄR det är rätt tid för dig att agera. SCANDINAVIAN WEALTH MANAGEMENT TELEFON: FAX: E-POST:

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 7 Fastigheter Populärt att investera i fastigheter på Cypern Att investera i fastigheter är mycket populärt och allt fler har dessutom börjat titta på möjligheterna att köpa fastigheter utomlands som investeringsobjekt. Ett land inom EU där fastighetsmarknaden utvecklats starkt men som fortfarande är billigt jämfört med andra länder är Cypern. Därtill finns det skattemässiga fördelar med att investera på Cypern. En rejäl Cypriotisk fastighet. Fastighetsmarknaden har utvecklats starkt på Cypern men prisnivån ligger trots detta fortfarande lägre än andra jämförbara länder. Fastighetspriserna är ca 30 procent lägre på Cypern än i Spanien och upp till 50 procent lägre än i Italien och Frankrike. De senaste åren har priset på fastigheter ökat stadigt på Cypern. I regel har värdeökningen varit runt procent årligen, med en betydligt större uppgång för strandnära fastigheter, säger Anthony Krystek, skattekonsult vid Consulco Scandinavia AB och fortsätter: Vid sidan av en lockande fastighetsmarknad finns det en rad skattemässiga fördelar med att använda Cypriotiska holdingbolag för att genomföra investeringar. Cyperns bolagskatt på 10 procent är idag den lägsta inom EU samtidigt som vinster från försäljning av värdepapper är skattefria. Avsaknaden av källskatt på utdelningar från cypriotiska bolag till utländska aktieägare gör företagen fördelaktiga som placeringsplattform, säger Anthony Krystek och fortsätter: Dessutom har Cypern fördelaktiga dubbelbeskattningsavtal med mer än 40 länder vilket gör att Cypern används flitigt för investeringar i hela Europa. Det finns dessutom skattemässiga fördelar som gäller specifikt för fastigheter på Cypern. Den svenska arvskatten slopades 2004 men svenskar kan fortfarande få betala arvskatt när anhöriga ägt hus utomlands. Till skillnad från många andra Medelhavsländer dit svenskar gärna flyttar utgår det vid arv av fastigheter ingen arvskatt på Cypern. Exempelvis utgår i Spanien förutom arvskatt även olika tillägg som beräknas utifrån släktskap och arvtagarens förmögenhet. Det kan betyda att så mycket som 80 procent av arvet går bort i skatt. Eftersom någon arvskatt inte utgår på Cypern slipper man den problematiken, säger Anthony Krystek. Efter EU-inträdet 2004 har Cypern utvecklats till en populär plattform från vilken internationella investerare och företag planerar, innehar och förvaltar investeringar. Vad behöver man då sätta sig in i som privatperson och vilka risker behöver man vara medveten om man vill placera pengar på Cypern. Som alltid när det gäller investeringar utomlands är det viktigt att ta kontakt med en kvalificerad rådgivare för en bedömning av den individuella situationen. Cyperns skattelagstiftning reformerades i samband med EU-inträdet 2004 vilket gör den till en av de modernaste i Europa. Detta, tillsammans med myndigheternas pro-business attityd, medför ur investerarsynpunkt ett stabilt och fördelaktigt regelverk, säger Anthony Krystek. Nordens ledande oberoende aktör inom wealth management

8 8 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Skatteplanering Viktigt att se över sin bolagsstruktur inför en företagsförsäljning Det finns stora skattebesparingar att göra för den som ser över sin bolagsstruktur. Särskilt viktigt är det för entreprenörer som ska sälja sitt företag. Ska man sammanfatta det kan man säga att möjligheterna till skatteoptimering är mycket goda i Sverige, säger Thomas Mattsson, Financial Planner och skattejurist vid Kaupthing Bank. Stämpeln av Sverige som ett av de länder med tuffast skattelagstiftning är alltså inte helt korrekt, i alla fall inte i vissa avseenden. För individer med stora tillgångar i ett företag, till exempel företagets grundare, finns mycket att vinna på att se över sin bolagsstruktur inför en försäljning. Om ägaren skulle sälja sina andelar i företaget personligen skulle detta innebära att en stor andel av vinsten gick i skatt. Sammanfattningsvis kan man säga att för de första nio miljoner kronorna i reavinst är skattesatsen 43 procent. Reavinst över de nio miljoner kronorna beskattas med 30 procent. Om man som exempel tänker sig en entreprenör som ska sälja sitt bolag med en reavinst på 30 miljoner kronor innebär detta att runt 35 procent, alltså i storleksordningen 10 miljoner kronor, försvinner i skatt direkt. Här kan det i vissa fall finnas möjligheter att optimera skattesituationen på ett annat sätt. Viktigt för entreprenörer att få helheten Samlade helhetsgrepp är just vad Thomas Mattsson och Sebastian Schmidt arbetar med. Financial Planners projektleder inom ramen för Kaupthing Private Banking förmögna entreprenörers alla affärer och lotsar till rätt beslut, oavsett det handlar om företagsförsäljning, förmögenhetsförvaltning, skatterätt, pensioner eller affärsjuridik. Allt har sin utgångspunkt i att varje kund är helt unik, både vad gäller eventuell tillgång som ska säljas och hur kapitalet sedan ska användas. Det är vår specialistkunskap vad gäller företagsförsäljningar och skattesituationen för både företag och personer som ofta inleder en kundrelation. Sedan kommer även annan expertis in vad gäller allt ifrån bredare tillgångsförvaltning, risktänkande, pensioner, deklarationer osv. Alla dessa områden behöver sin egen expertkunskap och på Kaupthing har vi tillgång till detta, säger Thomas Mattsson. Kapitalförsäkringar ett bra alternativ efter företagsförsäljning Efter en skatteoptimerad försäljning kan frigjort kapital förvaltas. Kapitalförsäkringar är då som bekant en sparform som blivit allt mer populär under den senaste tiden. Fördelen är i korthet att aktier, fonder och värdepapper som ligger under en kapitalförsäkring inte behöver beskattas vid försäljning. Den som har aktier i en kapitalförsäkring betalar inte någon skatt överhuvudtaget på reavinsten. Istället betalas en årlig avgift, kallad avkastningsskatt, som i år uppgår till 1,12 procent. Detta oavsett hur aktierna eller fonderna har gått. Avgiften baseras på vad aktierna var värda när året inleds. Det innebär dock att man måste betala denna avgift även under år då aktierna gått ned i värde. Till den årliga avgiften kommer sedan bankens eller kapitalförvaltarens avgifter för själva kapitalförsäkringen. Det finns även en möjlighet, även om det ibland är krångligt, att lägga vissa typer av onoterade aktier i en kapitalförsäkring. Kapitalförsäkringar har funnits ganska länge men var kring exempelvis sekelskiftet inte särskilt populära. Anledningen är att avgifterna var höga i kombination med att börsen gick ned ett antal år. Då tvingades ägarna betala sin årliga avgift på runt en procent av det insatta kapitalet trots att värdet på innehavet alltså gick ned. Men i takt med att avgifterna har minskat för kapitalförsäkringar i kombination med att reglerna för hur låst kapitalet är har luckrats upp har de alltså blivit allt mer Om man ska generalisera så kan man säga att kapitalförsäkringar lönar sig särskilt för tillgångar som aktier, där den förväntade avkastningen är högre. populära. Kapitalförsäkring är en sparform för privatpersoner men den kan också användas av till exempel ett holdingbolag som förvaltar pengar. Om man ska generalisera så kan man säga att kapitalförsäkringar särskilt lönar sig för tillgångar som aktier, där den förväntade avkastningen är högre. Man bör också ha en placeringshorisont på minst ett par år för placeringen. Man ska även beakta att aktier typiskt sett innebär en högre risk och att man vid val av placeringsinriktning måste ta hänsyn även till hur pensioner förvaltas och hur den privata ekonomin i övrigt ser ut, säger Sebastian Schmidt, Financial Planner på Kaupthing Bank.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 9 Skatteplanering Thomas Mattsson och Sebastian Schmidt, båda Financial Planners på Kaupthing. Filantropi - en annan avsättning för vinsten Att tjäna pengar på sina investeringar tycker många både är roligt och nyttigt, men ibland behöver livet också ett annat innehåll. Nya regler gör det dessutom möjligt att skänka utdelningen av sina aktier utan att betala skatt vare sig på givar- eller mottagarsidan. TEXT: GÖRAN LINDEROTH Ulrika Lorenz, vd Ethos International. Sedan ungefär ett år tillbaka har det blivit möjligt att skänka pengar till filantropi, det vill säga välgörande ändamål, genom att via sin bank eller kapitalförvaltare skänka sin aktievinst till behjärtansvärda ändamål. Detta gäller såväl företag som privatpersoner. Trenden med ett ökat engagemang i sociala frågor både från företags och privatpersoners sida är ökande, inte minst på grund av de skattelättnader som nu även har införts i Sverige för bidrag till icke vinstdrivande hjälporganisationer. Detta är dock ganska okänt för de flesta. Etiska krav på företag Det finns en ökad efterfrågan på ett etiskt uppförande från företagens sida och konsumenterna blir mer och mer kräsna, de vill köpa ekologiskt och inte ha produkter gjorda av barnarbetare och så vidare. Både anställda och kunder kräver detta, säger Ulrika Lorenz, vd för Ethos International, ett företag som bland annat hjälper både företag och privatpersoner att söka och identifiera intressanta stödprojekt, genom tjänsten Philanthropic Governance. Intresset för att göra gott har ökat, fortsätter hon, och det är helt OK att skänka numera, vilket det kanske inte var tidigare, då människor har velat vara lite anonyma i välgörenhetssammanhang. Dessutom inser många företag att bolagsvärdet ökar genom en god ansvarsstrategi, där styrning av välgörenhetsmedel ofta ingår. Pengar till nytta Ulrika Lorenz har själv en bakgrund inom företagsvärlden, men ville också göra något mer med livet. Hon arbetade tidigare med företag där det främsta målet var att tjäna pengar, men det kändes inte tillräckligt meningsfullt i slutändan, så hon valde att under ett år volontärarbeta med uppbyggnaden av Thailands övärld efter tsunamin När vi startade Ethos International kunde jag förena ekonomiska mål med mina personliga filantropiska värderingar och mål. Jag tror detta är vad många människor i dag känner. Det blir för banalt att enbart jaga efter ekonomisk vinning. När man skänker pengar till filantropisk verksamhet bör man tänka efter varför man gör det, säger Ulrika Lorenz. Varför vill jag ge till ett fattigt eller katastrofdrabbat land? Vilket är syftet med att hjälpa till med just det här? Det är också viktigt att hålla koll på vart pengarna går och att det inte uppstår ett bidragsberoende, betonar hon. När vi identifierar projekten som pengarna går till är vi noggranna med att det inte blir överfinanasierat, att inte ösa in pengar i projekt, vilket kan sluta i korruption. Det är också viktigt att man inte permanentiserar projekten. De flesta projekt bör pågå i maximalt tre år, för annars börjar det likna bistånd. De administrativa kostnaderna måste också hållas nere. Det är jätteviktigt. Det ska inte gå till för många lönekuvert eller till dyra, flashiga kontor, utan pengarna ska gå till de behövande, avrundar Ulrika Lorenz. Fakta Intressanta länkar om filantropisk verksamhet: (Frivilligorganisationernas intresseorganisation) (Här finns information om hur man kan skänka aktievinster till välgörande ändamål och blanketter som man kan ge till sin bank.) (Hjälper småföretag och familjer som drabbats av katastrofer med återbetalningspliktiga lån.) (Ett annat affärsdrivande företag på filantropins område än det som nämns i artikeln.) Ethos International Grundades 2007 av Christina Båge, Malin Lindfors Speace och Ulrika Lorenz och sysslar med CSR (Corporate Social Responsibility), företagens sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar, GRI, Global Reporting Initiative, ett ramverk för hållbarhetsredovining, och Philanthropic Governance, att styra donerade välgörenhetsmedel för maximal utveckling.

10 10 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Konjunkturläget Börsoro gör investerare försiktiga Daniel Ljungström, investeringsansvarig Carnegie Private Banking. Den senaste tidens turbulens på börsen kan inte ha gått många förbi. Subprimekrisen, till följd av havererade amerikanska bolån, resulterade i en veritabel panik på börserna världen över efter nyåret. Även om den senare delen av våren har bjudit på en lite lugnare utveckling på börsen är investerarna fortsatt försiktiga. Det är lägre aktivitet på börsen till följd av att investerarna blir passiva när det är turbulent. Istället placeras pengarna i högre utsträckning på bankkonton och i obligationer. Man märker även ett ökat intresse för andra tillgångsslag som exempelvis råvaror, säger Daniel Ljungström, investeringsansvarig på Carnegie Private Banking. Om det idag är ett bra tillfälle att köpa aktier är givetvis en extremt svår fråga att svara på. Gustav Rosén lyfter fram att det är viktigt att ta hänsyn till vilken placeringshorisont man har. Om det exempelvis är pensionspengar som ska investeras, och man har lång tid kvar till pensionen, är det välkänt att börsen sett över lång tid alltid går bättre än till exempel räntebärande innehav. Om man har en så lång investeringshorisont kan det finnas anledning att överväga aktieinvesteringar nu när det är turbulent. Men vi rekommenderar inte att investera allt på en gång utan istället göra investeringarna gradvis utspritt över tid, säger Daniel Ljungström. Den senaste tidens börsoro har gjort investerarna försiktiga. Investerarna blir passiva när det är turbulent och handlar mindre på börsen. Istället ökar intresset för andra tillgångar som råvaror och räntebärande papper, säger Daniel Ljungström vid investmentbanken Carnegie. Under perioden 2003 till 2007 steg Stockholmsbörsen drygt 150 procent. Efter en så stark börsutveckling är det naturligt att en period med svagare utveckling följer. Många förväntade sig en sämre börs redan för ett år sedan. Att det skulle komma en period med sämre börsutveckling var inte oväntat. Så starkt som det gick 2003 till 2007 kan man inte räkna med i all evighet, säger Daniel Ljungström. Börsutvecklingen framöver är särskild svår att förutse. De faktorer som idag bidrar till försiktigheten bland investerarna är oro för att konjunkturen är på väg att avmattas i kombination med att höga priser på exempelvis olja och mat gör att inflationen stiger snabbt vilket i sin tur leder till att räntan måste höjas. Därtill finns fortfarande oro för att subprime-krisen inte är över. Det finns väldigt mycket osäkerhet just nu. Vårt grundscenario är dock att det realekonomiskt inte kommer att bli särskilt mycket bättre under 2008 utan att vi istället får vänta till 2009 innan vi ser en tydlig förbättring. Men börsen vänder tidigare än konjunkturen, så förhoppningsvis får vi en något mer positiv börstrend under hösten, säger Daniel Ljungström. W E A L T H M A N A G E M E N T Vi växer vidare som Sveriges ledande förmögenhetsförvaltare. Vill du vara med? ATT PLANERA SIN PRIVATEKONOMI är ett heltidsjobb i sig. Vi ser gärna att det är vårt heltidsjobb. På Söderberg & Partners säljer vi inga egna produkter. Vi ägs inte av någon bank eller något försäkringsbolag. Våra rekommendationer görs utifrån hela marknadens utbud och stort kunnande. Söderberg & Partners arbetar därför i team bestående av kapitalförvaltare, försäkringsrådgivare, assistenter, jurister och än en ensam rådgivare. För oss är det självklart att hitta den bästa lösningen marknaden har att erbjuda för dig som kund. Stockholm Telefon: Göteborg Telefon: Helsingborg Telefon: Jönköping Telefon: Kalmar Telefon: Söderberg & Partners

11 Konjunkturoberoende och trygg investering Svenska Bostadsfonden förvaltar ett antal fastighetsfonder i form av aktiebolag. Dessa fonder investerar enbart i hyresfastigheter på tillväxtorter med bra direktavkastningar och låga vakanser. Vi har pratat med Ingmar Rentzhog (marknadschef) om affärsidén och förvaltningsmodellen. På bilden syns även VD, Lars Swahn (längst till vänster) och förvaltningschef Anders Säfwenberg (längst till höger) vid en fastighetsinspektion utanför Kalmar slott. Sverige har en unik hyresmarknad, tack vare bruksvärdesprincipen, som innebär att hyresnivåerna bestäms i förhandlingar mellan fastighetsägarna och hyresgästerna. Det ger fastighetsägare rätt att, genom hyreshöjningar, kompensera för ökade kostnader, såsom räntehöjningar och ökade driftskostnader, vilket ger ett säkert kassaflöde. Diskussionen kring en avreglerad hyresmarknad är aktuell just nu, men oavsett om det blir avreglering eller ej så erbjuder vi en uppskattad avkastning på i snitt mellan tio och femton procent. Vi tillhandahåller en unik möjlighet att få direktexponering mot fastighetsmarknaden, säger Ingmar Rentzhog, marknadschef. Beprövad investeringsform På senare tid har intresset för att investera i fastigheter ökat och Ingmar Rentzhog betraktar Svenska Bostadsfonden som ett bra lågriskalternativ till andra sparformer. Så länge vi har hyresgäster så vet vi att vi kan ge utdelning. Eftersom vi undviker områden där marknaden är alltför het så gör vi förvärv som genererar en högre direktavkastning än i exempelvis storstäderna. Samtidigt gör vi alltid en noggrann analys med avseende på ortens framtidspotential. Genom att fokusera på attraktiva orter med en positiv tillväxt så minimerar vi risken för vakanser, säger Ingmar Rentzhog. Den som vill ha ett tryggt, börsoberoende sparande med en god avkastning har all anledning att överväga Svenska Bostadsfonden som ett komplement till övriga investeringar. Långsiktighet ger stabil tillväxt Hyreshus har historiskt sett haft en positiv och stabil värdetillväxt, utan de svårförutsägbara svängningar som är vanliga på aktiemarknaden. För att garantera värdetillväxten är det viktigt att tänka långsiktigt när man förvaltar fastigheten. A och O är en god relation till hyresgästerna. I Oskarshamn var exempelvis nittio procent av hyresgästerna nöjda eller mycket nöjda med ägarbytet till Svenska Bostadsfonden, enligt en undersökning som vi genomfört i samarbete med Södertörns Högskola, säger Ingmar Rentzhog. Eftersom fonden bygger sin avkastning på en kombination av löpande intäkter och vinst vid försäljning så är det viktigt att förvärva fastigheter på attraktiva lägen i orter som står på tillväxt. Husen ska inte kräva alltför stora underhållsåtgärder och erbjuda ett attraktivt boendealternativ på orten. Kassaflödet är förutsägbart i och med tryggheten i det svenska systemet för hyressättning. Dessutom får man som investerare ta del av en stabil och långsiktig värdetillväxt. Så länge det bor folk i våra hus så kan vi garantera ett stabilt kassaflöde. Det är det som gör att investeringen inte är konjunkturkänslig. Oavsett hur ekonomin går kommer folk alltid att behöva någonstans att bo. Svenska Bostadsfonden grundades 2003 och erbjuder direktinvesteringar i hyresbostadsfastigheter. Svenska Bostadsfonden Management AB förvaltar idag ett fastighetsbestånd på närmare 1 miljard kronor. För närvarande är åtta fonder under förvaltning. Fastigheterna ligger i Kalmar, Söderköping, Växjö, Oskarshamn, Hörby och Kristianstad. Sista teckningsdag för placering i Svenska Bostadsfonden är den 20 juni. Svenska Bostadsfonden Artillerigatan Stockholm Tel:

12 12 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Marknadsanalys Oberoende analyser - nya tidens förmögenhetsförvaltning På fyra år har Söderberg & Partners vuxit till en av de största, oberoende aktörerna när det gäller placeringar, förmögenhetsförvaltning, analys, rådgivning och förmedling av finansiella produkter till privatpersoner och institutioner. TEXT: BERTIL HÅKANSSON Det började med att ett antal personer, som med stor framgång arbetat med finansiell analys och rådgivning åt stora institutioner, hade en vision: att även kunna erbjuda samma service till förmögna privatpersoner. Idén förverkligades och Söderberg & Partners har nu vuxit till ett företag med 400 anställda, varav 30 arbetar enbart med analys. Eftersom vi inte har några egna produkter kan vi välja de placeringar som ger kunden bästa möjliga avkastning. Genom våra analyser hittar vi russinen i kakan, vare sig det gäller pensionsförsäkringar, traditionellt banksparande, PPM-fonder, aktieindexobligationer eller någon annan finansiell produkt, säger Johan Lindqvist. Han är ansvarig för Wealth Management, företagets förmögenhetsförvaltning, och delar av analysverksamheten. Man ska inte tro att ett börsbolag kan växa enormt bättre än världsekonomin som helhet i all evighet. Därför gör vi globala rimlighetsanalyser. Strukturerade produkter Marknaden för strukturerade produkter växer konstant och står idag för en stor del av nysparandet i Sverige. Därför är det väsentligt att dessa ofta matematiskt relativt avancerade värdepapper analyseras ordentligt. Vi har byggt ett mycket stort datasystem med vars hjälp vi kan analysera sådana produkter. Det ger oss möjlighet att se hur stora riskerna är i produkterna. För varje produkt som vi analyserar lämnar vi klara rekommendationer i form av ett slags trafikljussystem. Om vi kommer fram till att produkten är bra får den grönt ljus, är den mindre bra men fortfarande godkänd ger vi gult ljus. Anser vi att produkten är dålig ger vi rött ljus, säger Johan Lindqvist. Om man jämför skillnaden mellan resultaten för de marknader vi gett grönt ljus med dem som fått rött så har de grönmärkta rekommendationerna gett nästan 40 procent bättre avkastning. I analysarbetet ingår också marknadsanalys, där man tittar på globala flöden, hur världsekonomin utvecklas inklusive en bedömning av 26 olika världsmarknader. Helheten är viktig, understryker Johan Lindqvist. Man ska inte tro att ett börsbolag kan växa enormt bättre än världsekonomin som helhet i all evighet. Därför gör vi globala rimlighetsanalyser. Johan Lindqvist, ansvarig för Wealth Management på Söderberg & Partners. Förmögenhetsförvaltning I företagets service ingår också förmögenhetsförvaltning av främst två slag, dels rådgivande, dels diskretionär förvaltning. I det första fallet talar man alltid med kunden inför en affär, i det andra fallet jobbar man mot ett visst mål där Söderberg & Partners bevakar riskerna. Det finns också möjlighet till en mellanvariant om kunden så önskar. Inom ramen för dessa tjänster erbjuder företaget kompletta aktiestrategier, analyser och rekommendationer på enskilda aktier. För många kunder är det ofta väsentligt att kunna placera tillgångar så att man får en rimlig avkastning med begränsad risk. Det kan gälla företagare som under många år har jobbat upp ett bolag och säljer det för ett antal miljoner kronor. För dessa personer finns det en skattelösning där pengarna får ligga i ett vilande bolag men där de kan tas ut till låg skatt, utan att man behöver flytta utomlands. Sådana kunder tycker om att vi ställer upp riskvillkor som man kan jobba med till exempel i fem år. När värdet går upp säkrar vi en del av detta och minimerar därmed förlusterna, säger Johan Lindqvist. Ansvar ger bättre förutsättningar och ökat bolagsvärde Ett aktivt ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruptionsbekämpning, miljö och vår gemensamma framtid ger högre lönsamhet på sikt. Vi erbjuder: Rådgivning inom CSR (Corporate Social Responsibility) Kartläggning Landanalyser Omvärldsanalyser Uppförandekoder Policies Uppföljning Rapportering Avsättningar för välgörande ändamål Dessa satsningar skall finansieras strategiskt, för maximal utväxling för givare och mottagare. Tack vare vår stora fälterfarenhet vet vi vad som fungerar. Philanthropic Governance styrning av välgörenhetsmedel Syfte: nöjda givare och mottagare Balanserad finansiering Låga administrationskostnader Uppföljning Rapportering Att kommunicera sitt ansvar genom GRI (Global Reporting Initiative) Transparens och öppenhet kring CSR-frågor attraherar kunder, samarbetspartners, befintlig personal och nya medarbetare. Vi leder företag genom hela rapporteringsprocessen. Hållbarhetsredovisningar enligt GRI Utbildning Kartläggning av bolagets intressenter Intressentdialoger Handlingsplaner Rapportstruktur Vi erbjuder även utbildningar inom CSR Philanthropic Governance GRI Mänskliga rättigheter Varmt välkomna att diskutera hur Ert företag påverkar sin omvärld eller vice versa. ETHOS International Vasagatan 38, 4 tr Stockholm

13 Ett investeringsprojekt i absolut särklass Thailand är med sin stadigvarande ekonomi och stadigt ökande turism är en magnet för investeringar. Från att ha varit ett orört paradis har det snabbt växt till en populär plats för idealisk plats för investering. Vi ger möjligheten att vara med från starten av ett alldeles unikt projekt med ett lysande syfte och vision i Asien. Himmapan Beach Samui, Asiens första destinationsmål medför en förtrollande mystik till den idylliska ön Koh Samui. Projektet har en perfekt placering och ger ett övertag i det aktuella uppsvinget av kommersiella fastighetspriser och i den s.k. 5- stjärniga turismen. Endast Himmmapan Beach Samui kan erbjuda: 8% garanterad nettoavkastning. 12% förväntad nettoavkastning i år 4 Hög värdeökning 15-20% per år (jmf. Colliers International) Möjlighet för 60 % finansiering Inga driftkostnader och inga förbrukningsavgifter Upp till 40 dagars fri användning av lägenheten för investerare Särskilda investeringsfördelar För mer information och uppdaterad prislista: eller Besök oss och hör om möjligheterna att bli investerare i Asiens första destinationsresort, Himmapan Beach Samui Göteborg den 16 juni kl Malmö den 17 juni kl OSA på eller maila till notar Hammarby Allé 54, Stockholm Tel: Mob: Himmapan Beach Samui Ltd. 106/19 Moo 1 Tambon Bophut, Koh Samui, Surat Thani Province, Thailand Phone +66 (0) Fax: x66 (0)

14 14 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Experterna svarar Fyra marknadsaktörer svarar på tre frågor om konjunkturläget och investeringsalternativ. Expertpanelen Mats I Andersson, Head of Asset Management & Private Banking, Kaupthing Christoffer Folkebo, Chef Carnegie Private Banking & Max Matthiessen Mikael König, VD HQ Johan Lindqvist, Head of Wealth Management, Söderberg & Partners Högkonjunkturen är på väg att vika. Hur bör man bygga 1upp sin portfölj för att minimera riskerna inför en eventuell lågkonjunktur? 2 Kan man skönja några trender inom alternativa investeringsalternativ? 3 Inom Kaupthing Private Banking fokuserar vi på kundens sammantagna risktagande. Över tiden är det av vikt att inte ändra sitt risktagande, utan att hålla en portfölj kring en anpassad risknivå. Vi ser det således inte som en självklarhet att reducera risken om vi övergår från en hög- till lågkonjunktur. Det är arbetet i förvaltningen av portföljen som avgör vilka tillgångar som bör finnas vid varje nivå på risken. Vi ser många aktörer som vill lansera nya Emergeing Markets och sektorer på dessa. Private Equity florerar också flitigt. I det senare fallet handlar det om väldigt långa inlåsningsperioder, medan i det förra är många såväl marknader som segment, liksom även förvaltare, oprövade kort. Många okända risker således. Inför lågkonjunktur bör förvaltningen vara mer absolutinriktad. All portföljkonstruktion inom Carnegie Private Banking utgår från hög grad av diversifiering där vi kombinerar tillgångar med låg korrelation. Därigenom kan vi uppnå hög avkastning till begränsat konjunkturberoende. Inför lågkonjunktur bör förvaltningen vara mer absolutinriktad. Hedgefonder fortsätter att öka, till exempel Carnegie Safety 90 som är en av våra nio fonder med fem stjärnor hos Morningstar. Vissa av våra kundsegment kombinerar detta med EQT:s Private Equity-fonder via vårt samarbete. Just nu efterfrågas även garantiprodukter med inriktning mot miljö, råvaror och infrastruktur. En bra tanke kan vara att undvika de cykliska branscherna och istället leta efter aktier i mer konjunkturokänsliga branscher. Två bra exempel är Securitas och Getinge, som sysslar med säkerhet respektive hälsovård. Hennes & Mauritz brukar klara sig bra i de flesta börsklimaten och passar utmärkt i långsiktiga portföljer. Sen gäller det som vanligt att ha en riskspridning och en stor del likviditet för att kunna utnyttja de tillfällen som kan komma att uppstå. Vi ser ett generellt högt intresse för alternativa investeringar, vilket ökar mångfalden av produkter. Ett utmärkt exempel är HQ Loans, som vi lanserade mycket framgångsrikt under våren och som ger våra kunder en möjlighet att investera i företagslån med en förväntad årlig avkastning på 8-10 procent till en attraktiv risknivå. Man bör i god tid reducera aktieandelens cykliska exponering. Vi rekommenderar en bred, global portfölj, gärna med inslag av absolutavkastande alternativ såsom hedgefonder. Vill man äga enskilda aktier bör man hitta bolag som är mindre konjunkturberoende. Alternativa investeringar kommer att ta allt större plats bland nya produkter. Vi ser många nya varianter av hedgefonder, större möjlighet att placera i miljöteknik och mer lättillgängliga avancerade produkter, såsom Private Equity, för den normala placeraren. Hur viktig är behovsanalysen för att individen ska få bästa möjliga avkastning? Behovsanalysen och kartläggningen av den enskilde kunden är en förutsättning för att vi överhuvud taget skall kunna göra något meningsfullt som rådgivare. Bara det grundläggande arbetet med att bestämma vilken risknivå som är lämplig i det enskilda fallet tar stor del av tiden. Givet det så är det en helt annan sak hur den bästa avkastningen skapas. Det är en ren förvaltningsfråga, vilken i tur baseras på resultatet av behovsanalysen, nämligen risknivån. Avkastning uppnås alltid till viss risk, samt beror på investeringstid och den skattemässiga paketeringen. Bara genom anpassning till kundens riskprofil, ekonomiska förutsättningar och placeringshorisont kan bästa möjliga avkastning uppnås. Den unika kompetensmixen inom Carnegie och Max Matthiessen ger att vi kan lägga mer resurser på behovsanalysen än våra konkurrenter. Den är helt avgörande. Bästa möjliga avkastning måste nämligen sättas i relation till den risk kunden vill ta, och det är bara genom behovsanalysen som vi kan leva upp till kundens önskemål. En vid varje tidpunkt rätt utförd behovsanalys ger rätt allokering i rätt investeringsinstrument. En vid varje tidpunkt rätt utförd behovsanalys ger rätt allokering i rätt investeringsinstrument. Behovsanalysen är central och visar vilken bevakning varje portfölj behöver. Den ger kundens optimala kombination av basinnehav och kryddor. Med vårt stora utbud och oberoende analys kan vi sedan skapa en portfölj som är anpassad för individen.

15

16 PENGAR VÄXER INTE PÅ TRÄD Vi på Glitnir vet att du jobbat hårt för dina pengar och det respekterar vi. När vi sätter ihop ditt sparande tar vi hand om helheten samtidigt som vi värnar om detaljerna. Vi arbetar helt oberoende med andra banker och förvaltare. Tillsammans med dig skräddarsyr vi ditt sparande, gärna i områden där du har stor erfarenhet och stort kunnande. För dina erfarenheter är viktiga, det vet vi. Vi är Glitnir, en av de största aktörerna på börserna i Norden. Se mer på Glitnir AB Box Stockholm Tel:

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter Portföljstudie av bostadshyresfastigheter En utvärdering av möjligheten att använda bostadshyresfastigheter som ett sätt att diversifiera en investeringsportfölj baserad på historisk avkastning för olika

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Rådgivning i praktiken

Rådgivning i praktiken Arturo Arques 08-7636964 070-2999372 arturo.arques@seb.se Rådgivning i praktiken 1 Personliga relationer Finansiell ekonomi 2 3 4 Enskilt viktigaste frågan: Överensstämmer kundens riskbenägenhet med den

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Modernare kapitalförvaltning Framför dig har du någonting unikt. Det handlar om modern kapitalförvaltning.

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Marknadsundersökning. I samarbete med Södertörns Högskola

Marknadsundersökning. I samarbete med Södertörns Högskola Marknadsundersökning I samarbete med Södertörns Högskola Mars 28 Marknadsutvärdering i samarbete med Södertörns högskola Inneh åll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Svenska Bostadsfondens hyresgäster 4 Återförsäljare

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Portföljanalys Demo. Strategic Investment Advice

Portföljanalys Demo. Strategic Investment Advice Portföljanalys Demo Strategic Investment Advice Varför portföljanalys? Få en detaljerad överblick av portföljen Beräkna portföljens förväntade avkastning och risk Få en värdering av portföljsammansättningen

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund.

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund. Q3 2016 Solid Fund Marketing grundades 2016 och är en marknadsföringsplats för fonder, främst den Nordiska marknaden. Vi inriktar oss på absolutavkastande fonder med relativt hög genomsnittsavkastning.

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Vi hittar möjligheter idag som andra inte ser förrän i morgon.

Vi hittar möjligheter idag som andra inte ser förrän i morgon. Vi hittar möjligheter idag som andra inte ser förrän i morgon. VÄLKOMMEN TILL IKC FONDER IKC Vår egen väg. För din skull. Ser du människorna, upptäcker du möjligheterna. Jag har alltid varit nyfiken på

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer