HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Wealth Management 3 FRÅGOR TILL 4 EXPERTER OM TRENDERNA INOM PRIVATA INVESTERINGAR.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Wealth Management 3 FRÅGOR TILL 4 EXPERTER OM TRENDERNA INOM PRIVATA INVESTERINGAR."

Transkript

1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Juni 2008 Wealth Management Ekonomisk rådgivning som upplevelse Förtroende är grunden i all placeringsrådgivning till privatpersoner - läs mer sid. 4 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JUNI 2008 Möjligheter med alternativa investeringar Orolig börs skapar ökat intresse för alternativa placeringsmöjligheter. - läs mer sid. 6 3 FRÅGOR TILL 4 EXPERTER OM TRENDERNA INOM PRIVATA INVESTERINGAR. SE SIDAN 14 ÅRETS BÄSTA PRIVATE BANK 2007 Private Bank of the year

2 Juni 2008 Private Bank of the year HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Inledning Med förtroende i fokus Aldrig har antalet människor i Sverige som kan kallas förmögna varit så stor som idag. Siffror från SCB visar att antalet svenska miljonärer har fördubblats de senaste sju åren. Då många väljer att ta hjälp av professionella placerare innebär detta att kapital- och förmögenhetsförvaltare samt rådgivare förvaltar allt större förmögenheter. Detta får till följd att kraven på placerarna blir allt högre. När konjunkturläget är osäkert ökar också kraven på kapitalförvaltarna att kunna erbjuda intressanta investeringsalternativ som kan generera avkastning. Traditionella sparformer som aktier, fonder och obligationer erbjuds av många marknadsaktörer och att också kunna erbjuda alternativa investeringsmöjligheter såsom råvaror, fastigheter och infrastruktur är något som blir allt mer aktuellt då kunder efterfrågar denna typ av investeringsalternativ. Att förvalta stora förmögenheter kräver givetvis goda kunskaper, erfarenhet och spetskompetens. Men att förvalta någon annan persons tillgångar kräver även att personen ifråga känner stort förtroende för förvaltaren, och detta är förmodligen den viktigaste aspekten av alla. En förvaltare utan kundernas förtroende blir inte långlivad på marknaden idag. Förtroende byggs givetvis över tid, men kan grunda sig i en väl genomförd behovsanalys där kunden kartläggs utifrån bland annat grad av riskexponering och placeringarnas tidshorisont. Detta är något som experterna på området verkar ense om. Läs gärna fler kommentarer och tips från några aktörer som har bra koll på dagens finansmarknad och vilket produktutbud och vilka investeringsmöjligheter som finns (se sidan 14). I den här tidningen kring Wealth Management, eller förmögenhetsförvaltning, vill vi även belysa vilka aspekter som kan vara viktigta att beakta vid placeringar, särskilt av det lite större slaget. Vi presenterar även vilka alternativ som finns på marknaden idag, och hur man ska gå tillväga för att på bästa sätt tackla konjunktursvängningar. För det går att tjäna pengar oberoende av konjunkturläget. Trevlig läsning! Redaktionen MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JUNI 2008 Wealth Management Möjligheter med alternativa investeringar Orolig börs skapar ökat intresse för alternativa placeringsmöjligheter. - läs mer sid. 6 Ekonomisk rådgivning som upplevelse 3 FRÅGOR TILL 4 EXPERTER OM TRENDERNA INOM PRIVATA INVESTERINGAR. SE SIDAN 14 Förtroende är grunden i all placeringsrådgivning till privatpersoner - läs mer sid. 4 ÅRETS BÄSTA PRIVATE BANK 2007 INFO: Wealth Management är en titel från Mediaplanet. Syftet med tidningen är att ge privatpersoner, primärt mer förmögna sådana, tips på hur de på bästa sätt kan förvalta sina tillgångar. Vidare önskar tidningen ge experternas kommentarer på konjunkturläget och alternativa investeringsalternativ. Innehåll Ekonomisk rådgivning sid 4 Alternativa investeringar sid 6 Fastigheter på Cypern sid 7 Skatteoptimering sid 8 Filantropi sid 9 Börsoro skapar försiktighet sid 10 Oberoende analyser sid 12 Expertpanelen sid 14 WEALTH MANAGEMENT - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Riga Projektledare: Johan Lilljebjörn, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Henrica Dieden, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik Text: Anders Hansen om ej annat anges För information, kontakta: Johan Widstrand, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: Undvik obehagliga överraskningar!

3 OPM Omega maximalt skift av effektiva fronten OPM grundades år 2003 och är i dag en av de ledande aktörerna i norra Europa inom utvärdering och analys av hedgefonder. Vår breda multistrategifond OPM Alfa har sedan starten slagit Credit Suisse/Tremont Investable Hedge fund Index med 2,5 % per år och den riskjusterade avkastningen ligger bland den absoluta världstoppen bland fond-i-fond lösningar. Nu lanserar vi en mer fokuserad fondandelsfond (OPM Omega) som endast investerar i internationella hedgefonder som förväntas uppvisa låg långsiktig korrelation mot aktiemarknader. Den kvantitativa målsättningen är att risken skall ligga inom 3-5 % årlig standardavvikelse och att korrelationen mot MSCI World skall ligga inom -0,2 till +0,2. Fonden har utvecklats i samråd med skandinaviska institutioner för att vara en optimal komponent i en traditionell pensionsportfölj. Informationsbroschyr samt övrig information hittar Ni på OPM är ett svenskt fondbolag som arbetar med en disciplinerad investeringsprocess baserad på traditionell fundamental analys i kombination med egenutvecklad proprietär kvantitativ analys där över internationella hedgefonder kontinuerligt analyseras. Vi har kontor i Stockholm och Genève och kunderna består av institutioner, banker, företag och privatpersoner. Observera! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investerat kapital kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Telefon: , Mail: Web:

4 4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Personlig rådgivning Ekonomisk rådgivning som upplevelse Förtroende är grunden i placeringsrådgivning till förmögna privatpersoner. Det säger Daniel Jonsson, finansiell rådgivare vid Scandinavian Wealth Management. - Den senaste tidens börsturbulens har gjort många försiktiga när det i stället är nu som det är som viktigast att se över sina placeringar, säger Daniel Jonsson. Jag tror att det är särskilt viktigt att man ser långsiktigt och vårdar sina kundkontakter noga nu när det är lite turbulent, säger Daniel Jonsson. FOTO: ANNA STAFFANSSON Grunden i arbetet som finansiell rådgivare är förtroende. Allt bygger på att den individ vars tillgångar man ska vara med och förvalta måste ha ett starkt förtroende för en. Detta bygger i sin tur bland annat på att man som rådgivare har ett oberoende från banker och värdepappersbolag så att man kan utvärdera olika placeringsalternativ sakligt, enligt Daniel Jonsson. Daniel Jonsson betonar att man måste vara noga med att sätta sig in i vilken risknivå en viss individ eftersträvar. Om någon till exempel ska pensioneras snart kan det till exempel vara lämpligt att föreslå en lite försiktigare placeringsstrategi med lägre risk jämfört om pensionen ligger flera decennier fram i tiden då man kan föreslå en lite högre risknivå. Ett vanligt misstag bland många placeringsrådgivare är enligt Daniel Jonsson att de går lite för snabbt fram. Individers kunskap om ekonomi och placeringar skiljer sig väldigt mycket och en del behöver tid att smälta informationen innan de kan fatta beslut. De flesta svenska rådgivarna är mycket professionella men de har ofta för bråttom. Ska man generalisera kan man säga att det inte är budskapet som det är fel på utan att det ofta levereras lite väl snabbt, säger Daniel Jonsson och fortsätter: Ett annat misstag många också gör är att de verkar fokusera mer på att få in nya kunder än att vårda de kunder de redan har. Om en placering till exempel gått dåligt är det väldigt viktigt att man sätter sig ned och förklarar för den som investerat vad som gått fel, varför detta hände och hur man kan undvika att det händer i framtiden. Scandinavian Wealth Management delar upp sina kunder i kategorier, till exempel utifrån ålder. Till kategorierna hör bland annat individer under 35 års ålder, mellan 35 och 55 år och över 55 års ålder. Vi har inte så många kunder i spannet 35 till 55 år vilket kan bero på att många just fått barn och är i färd med att bygga hus och liknande vilket gör att de kanske inte är så inriktade på långsiktigt sparande. Däremot har vi många kunder som är 55 år och uppåt, säger Daniel Jonsson. Daniel Jonsson uppger att Scandinavian Wealth Management ringer upp potentiella kunder och erbjuder dessa ett förutsättningslöst möte där man går igenom personens ekonomi och vilken typ av placeringsrådgivning som kan vara aktuell. Kunderna efterfrågar olika saker. En del vill ha hjälp med översyn av hela sin portfölj medan andra vill ha hjälp med en viss typ av investering. När vi har klart för oss vilken eller vilka investeringar som kan vara aktuella för en kund kontaktar vi värdepappersbolag och banker och ser om det finns en finansiell produkt som passar de kriterier vi ställt upp, säger Daniel Jonsson. Investeringsförslaget presenteras sedan för kunden som kan välja om han eller hon är intresserad. Därefter är placeringsrådgivaren med hela vägen fram till att produkten tecknas av kunden. Det senaste halvårets turbulens på världens börser till följd av den amerikanska sub-primekrisen i kombination med oro för en vikande konjunktur samt högre inflation och räntor har gjort många investerare nervösa vilket leder till att de avvaktar med att investera. Investerarna är mycket mer försiktiga nu. De är ibland skeptiskt inställda till ekonomisk rådgivning av det här slaget. Det är egentligen lite konstigt då det ju är som viktigast att man ser över sin situation nu när det är turbulent. Det är nu man märker hur viktigt det är att man byggt upp ett långsiktigt förtroende hos kunderna, säger Daniel Jonsson. Perioden mellan 2005 och 2007 var tre väldigt bra år för kapitaloch förmögenhetsförvaltare, i Sverige såväl som utomlands. Antalet placeringsrådgivare ökade snabbt i takt med att många privatpersoner byggde upp förmögenheter till följd av ökade tillgångspriser och en allmänt stark konjunktur. Det var tre väldigt intensiva år. Många placeringsrådgivare marknadsförde sina produkter aggressivt. Nu märker man att stämningen i branschen dämpats lite. Men alla som jobbat med den här branschen ett tag vet att det är så här. Jag tror att det är särskilt viktigt att man ser långsiktigt och vårdar sina kundkontakter noga nu när det är lite turbulent, säger Daniel Jonsson.

5 You make opportunity knock. They say you make your own luck. We say, you make your own opportunities. Our method is to look, find and implement. Spot the opportunity, make swift decisions and maximize its potential. We have the structural benefits and the teams to do this with proven skills and experience spanning multiple geographies and widespread sectors. To find out more, visit

6 6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Alternativa investeringar Svängningarna på aktiemarknaden har lett till ett ökat intresse för alternativa placeringsmöjligheter. Det kan handla om företagslån, investeringar i onoterade företag, råvaror, konst eller samlarobjekt. TEXT: GÖRAN LINDEROTH Alternativa investeringar ett alternativ till en orolig börs Andreas Uller, projektledare HQ Bank. Affärsområdet brukar kallas för alternativa investeringar, ett väldigt vitt och brett begrepp som innefattar sådana investeringar som står utanför de traditionella aktie-, ränte- och obligationsmarknaderna. Den svaga utvecklingen på aktiemarknaden under de senaste åren har satt fokus på alternativa investeringar. Vi har haft en sämre utveckling på aktiemarknaden och därför har det blivit fokus på alternativa investeringar på ett annat sätt än tidigare, säger Andreas Uller, projektledare inom alternativa investeringar på HQ Bank. Aktiemarknaden åker upp och ned, det vet vi ju alla. Alternativa investeringar handlar om att sprida riskerna och göra andra typer av satsningar i syfte att nå en jämn och hög avkastning. Tillgängligt för fler Alternativa investeringar är ingenting nytt, det har funnits under lång tid, men det har nu blivit tillgängligt för en bredare grupp av investerare. Det är inget konstigt, utan det handlar i grund och botten om sunt förnuft, säger Andreas Uller. Några populära kategorier inom alternativa investeringar är företagslån med hög säkerhet, private equity (onoterade aktier), hedgefonder (fonder utanför den traditionella aktie- och räntemarknaden), samt realtillgångar, såsom fastigheter, infrastruktur, skog och råvaror. En fördel med denna typ av placeringar kan vara att man sprider riskerna med sin penningplacering, att man får ett minskat beroende av aktiemarknaden för att uppnå god avkastning, och att det kan ge en jämnare avkastning över tiden. Långsiktig placering På minussidan ligger att vissa private equity-investeringar kräver en lång placeringshorisont, det vill säga att man binder upp investeringen på ganska lång tid. Det går inte att hoppa av och ändra snabbt, som man kan gör med aktieplaceringar. Mellan tummen och pekfingret kan det handla om en bindning från några år upp till tio år, säger Andreas Uller. En private equity-placering är inget man gör på ett, utan på flera års sikt. Det är inte som med aktier att du kan köpa ena dagen och sälja den andra. Här tar man ett längre beslut, men fördelen med private equity är att man befinner sig utanför börsen och då blir det inte samma kurs- och värdesvängningar som det kan bli på aktiemarknaden. Sprid riskerna Andreas Uller anser att man bör titta på hur stor del av sin investeringsportfölj man vill placera i alternativa investeringsfonder, men rekommenderar inte att man helt ska sluta med vanliga aktier. Det gäller att se över sitt sparande, önskad risk samt placeringshorisont och sedan välja hur stor andel man vill ha i de olika typerna av investeringar. Han betonar att det är sunt förnuft att sprida sina risker för att uppnå en bra avkastning. Alternativa investeringar kan ge nya källor till avkastning, om man inser att hela portföljen inte måste vara placerad på aktie- eller räntemarknaden. Det bästa för att få råd är att kolla med sin bank eller investerare om de erbjuder alternativa investeringar och studera alternativen och möjligheterna samt göra en behovsanalys över hela sitt sparande. Fakta Exempel på banker och investeringsföretag som erbjuder alternativa investeringar: Några begreppsförklaringar: Hedgefonder Hedgefonder är ett samlingsbegrepp för specialfonder med olika riskprofiler. Fonderna har friare placeringsregler än vanliga fonder och följer inte börsindex. Förvaltarens förmåga har betydelse för avkastningen. Idén är att fonden ska ge bra resultat oavsett börsens utveckling, men även hedgefonder kan gå med förlust. Private equity Aktieinvesteringar i bolag som inte är noterade på börsen. SWM HJÄLPER DIG TÄNKA GLOBALT - PLACERA LOKALT Vi ger dig vårt långsiktiga engagemang Oavsett hur mycket tid och intresse du är villig att lägga på dina placeringar. Du väljer själv graden av ditt engagemang. Vårt engagemang har du alltid. Tålamod Placeringar finns alltid att göra, frågan är NÄR det är rätt tid för dig att agera. SCANDINAVIAN WEALTH MANAGEMENT TELEFON: FAX: E-POST:

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 7 Fastigheter Populärt att investera i fastigheter på Cypern Att investera i fastigheter är mycket populärt och allt fler har dessutom börjat titta på möjligheterna att köpa fastigheter utomlands som investeringsobjekt. Ett land inom EU där fastighetsmarknaden utvecklats starkt men som fortfarande är billigt jämfört med andra länder är Cypern. Därtill finns det skattemässiga fördelar med att investera på Cypern. En rejäl Cypriotisk fastighet. Fastighetsmarknaden har utvecklats starkt på Cypern men prisnivån ligger trots detta fortfarande lägre än andra jämförbara länder. Fastighetspriserna är ca 30 procent lägre på Cypern än i Spanien och upp till 50 procent lägre än i Italien och Frankrike. De senaste åren har priset på fastigheter ökat stadigt på Cypern. I regel har värdeökningen varit runt procent årligen, med en betydligt större uppgång för strandnära fastigheter, säger Anthony Krystek, skattekonsult vid Consulco Scandinavia AB och fortsätter: Vid sidan av en lockande fastighetsmarknad finns det en rad skattemässiga fördelar med att använda Cypriotiska holdingbolag för att genomföra investeringar. Cyperns bolagskatt på 10 procent är idag den lägsta inom EU samtidigt som vinster från försäljning av värdepapper är skattefria. Avsaknaden av källskatt på utdelningar från cypriotiska bolag till utländska aktieägare gör företagen fördelaktiga som placeringsplattform, säger Anthony Krystek och fortsätter: Dessutom har Cypern fördelaktiga dubbelbeskattningsavtal med mer än 40 länder vilket gör att Cypern används flitigt för investeringar i hela Europa. Det finns dessutom skattemässiga fördelar som gäller specifikt för fastigheter på Cypern. Den svenska arvskatten slopades 2004 men svenskar kan fortfarande få betala arvskatt när anhöriga ägt hus utomlands. Till skillnad från många andra Medelhavsländer dit svenskar gärna flyttar utgår det vid arv av fastigheter ingen arvskatt på Cypern. Exempelvis utgår i Spanien förutom arvskatt även olika tillägg som beräknas utifrån släktskap och arvtagarens förmögenhet. Det kan betyda att så mycket som 80 procent av arvet går bort i skatt. Eftersom någon arvskatt inte utgår på Cypern slipper man den problematiken, säger Anthony Krystek. Efter EU-inträdet 2004 har Cypern utvecklats till en populär plattform från vilken internationella investerare och företag planerar, innehar och förvaltar investeringar. Vad behöver man då sätta sig in i som privatperson och vilka risker behöver man vara medveten om man vill placera pengar på Cypern. Som alltid när det gäller investeringar utomlands är det viktigt att ta kontakt med en kvalificerad rådgivare för en bedömning av den individuella situationen. Cyperns skattelagstiftning reformerades i samband med EU-inträdet 2004 vilket gör den till en av de modernaste i Europa. Detta, tillsammans med myndigheternas pro-business attityd, medför ur investerarsynpunkt ett stabilt och fördelaktigt regelverk, säger Anthony Krystek. Nordens ledande oberoende aktör inom wealth management

8 8 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Skatteplanering Viktigt att se över sin bolagsstruktur inför en företagsförsäljning Det finns stora skattebesparingar att göra för den som ser över sin bolagsstruktur. Särskilt viktigt är det för entreprenörer som ska sälja sitt företag. Ska man sammanfatta det kan man säga att möjligheterna till skatteoptimering är mycket goda i Sverige, säger Thomas Mattsson, Financial Planner och skattejurist vid Kaupthing Bank. Stämpeln av Sverige som ett av de länder med tuffast skattelagstiftning är alltså inte helt korrekt, i alla fall inte i vissa avseenden. För individer med stora tillgångar i ett företag, till exempel företagets grundare, finns mycket att vinna på att se över sin bolagsstruktur inför en försäljning. Om ägaren skulle sälja sina andelar i företaget personligen skulle detta innebära att en stor andel av vinsten gick i skatt. Sammanfattningsvis kan man säga att för de första nio miljoner kronorna i reavinst är skattesatsen 43 procent. Reavinst över de nio miljoner kronorna beskattas med 30 procent. Om man som exempel tänker sig en entreprenör som ska sälja sitt bolag med en reavinst på 30 miljoner kronor innebär detta att runt 35 procent, alltså i storleksordningen 10 miljoner kronor, försvinner i skatt direkt. Här kan det i vissa fall finnas möjligheter att optimera skattesituationen på ett annat sätt. Viktigt för entreprenörer att få helheten Samlade helhetsgrepp är just vad Thomas Mattsson och Sebastian Schmidt arbetar med. Financial Planners projektleder inom ramen för Kaupthing Private Banking förmögna entreprenörers alla affärer och lotsar till rätt beslut, oavsett det handlar om företagsförsäljning, förmögenhetsförvaltning, skatterätt, pensioner eller affärsjuridik. Allt har sin utgångspunkt i att varje kund är helt unik, både vad gäller eventuell tillgång som ska säljas och hur kapitalet sedan ska användas. Det är vår specialistkunskap vad gäller företagsförsäljningar och skattesituationen för både företag och personer som ofta inleder en kundrelation. Sedan kommer även annan expertis in vad gäller allt ifrån bredare tillgångsförvaltning, risktänkande, pensioner, deklarationer osv. Alla dessa områden behöver sin egen expertkunskap och på Kaupthing har vi tillgång till detta, säger Thomas Mattsson. Kapitalförsäkringar ett bra alternativ efter företagsförsäljning Efter en skatteoptimerad försäljning kan frigjort kapital förvaltas. Kapitalförsäkringar är då som bekant en sparform som blivit allt mer populär under den senaste tiden. Fördelen är i korthet att aktier, fonder och värdepapper som ligger under en kapitalförsäkring inte behöver beskattas vid försäljning. Den som har aktier i en kapitalförsäkring betalar inte någon skatt överhuvudtaget på reavinsten. Istället betalas en årlig avgift, kallad avkastningsskatt, som i år uppgår till 1,12 procent. Detta oavsett hur aktierna eller fonderna har gått. Avgiften baseras på vad aktierna var värda när året inleds. Det innebär dock att man måste betala denna avgift även under år då aktierna gått ned i värde. Till den årliga avgiften kommer sedan bankens eller kapitalförvaltarens avgifter för själva kapitalförsäkringen. Det finns även en möjlighet, även om det ibland är krångligt, att lägga vissa typer av onoterade aktier i en kapitalförsäkring. Kapitalförsäkringar har funnits ganska länge men var kring exempelvis sekelskiftet inte särskilt populära. Anledningen är att avgifterna var höga i kombination med att börsen gick ned ett antal år. Då tvingades ägarna betala sin årliga avgift på runt en procent av det insatta kapitalet trots att värdet på innehavet alltså gick ned. Men i takt med att avgifterna har minskat för kapitalförsäkringar i kombination med att reglerna för hur låst kapitalet är har luckrats upp har de alltså blivit allt mer Om man ska generalisera så kan man säga att kapitalförsäkringar lönar sig särskilt för tillgångar som aktier, där den förväntade avkastningen är högre. populära. Kapitalförsäkring är en sparform för privatpersoner men den kan också användas av till exempel ett holdingbolag som förvaltar pengar. Om man ska generalisera så kan man säga att kapitalförsäkringar särskilt lönar sig för tillgångar som aktier, där den förväntade avkastningen är högre. Man bör också ha en placeringshorisont på minst ett par år för placeringen. Man ska även beakta att aktier typiskt sett innebär en högre risk och att man vid val av placeringsinriktning måste ta hänsyn även till hur pensioner förvaltas och hur den privata ekonomin i övrigt ser ut, säger Sebastian Schmidt, Financial Planner på Kaupthing Bank.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 9 Skatteplanering Thomas Mattsson och Sebastian Schmidt, båda Financial Planners på Kaupthing. Filantropi - en annan avsättning för vinsten Att tjäna pengar på sina investeringar tycker många både är roligt och nyttigt, men ibland behöver livet också ett annat innehåll. Nya regler gör det dessutom möjligt att skänka utdelningen av sina aktier utan att betala skatt vare sig på givar- eller mottagarsidan. TEXT: GÖRAN LINDEROTH Ulrika Lorenz, vd Ethos International. Sedan ungefär ett år tillbaka har det blivit möjligt att skänka pengar till filantropi, det vill säga välgörande ändamål, genom att via sin bank eller kapitalförvaltare skänka sin aktievinst till behjärtansvärda ändamål. Detta gäller såväl företag som privatpersoner. Trenden med ett ökat engagemang i sociala frågor både från företags och privatpersoners sida är ökande, inte minst på grund av de skattelättnader som nu även har införts i Sverige för bidrag till icke vinstdrivande hjälporganisationer. Detta är dock ganska okänt för de flesta. Etiska krav på företag Det finns en ökad efterfrågan på ett etiskt uppförande från företagens sida och konsumenterna blir mer och mer kräsna, de vill köpa ekologiskt och inte ha produkter gjorda av barnarbetare och så vidare. Både anställda och kunder kräver detta, säger Ulrika Lorenz, vd för Ethos International, ett företag som bland annat hjälper både företag och privatpersoner att söka och identifiera intressanta stödprojekt, genom tjänsten Philanthropic Governance. Intresset för att göra gott har ökat, fortsätter hon, och det är helt OK att skänka numera, vilket det kanske inte var tidigare, då människor har velat vara lite anonyma i välgörenhetssammanhang. Dessutom inser många företag att bolagsvärdet ökar genom en god ansvarsstrategi, där styrning av välgörenhetsmedel ofta ingår. Pengar till nytta Ulrika Lorenz har själv en bakgrund inom företagsvärlden, men ville också göra något mer med livet. Hon arbetade tidigare med företag där det främsta målet var att tjäna pengar, men det kändes inte tillräckligt meningsfullt i slutändan, så hon valde att under ett år volontärarbeta med uppbyggnaden av Thailands övärld efter tsunamin När vi startade Ethos International kunde jag förena ekonomiska mål med mina personliga filantropiska värderingar och mål. Jag tror detta är vad många människor i dag känner. Det blir för banalt att enbart jaga efter ekonomisk vinning. När man skänker pengar till filantropisk verksamhet bör man tänka efter varför man gör det, säger Ulrika Lorenz. Varför vill jag ge till ett fattigt eller katastrofdrabbat land? Vilket är syftet med att hjälpa till med just det här? Det är också viktigt att hålla koll på vart pengarna går och att det inte uppstår ett bidragsberoende, betonar hon. När vi identifierar projekten som pengarna går till är vi noggranna med att det inte blir överfinanasierat, att inte ösa in pengar i projekt, vilket kan sluta i korruption. Det är också viktigt att man inte permanentiserar projekten. De flesta projekt bör pågå i maximalt tre år, för annars börjar det likna bistånd. De administrativa kostnaderna måste också hållas nere. Det är jätteviktigt. Det ska inte gå till för många lönekuvert eller till dyra, flashiga kontor, utan pengarna ska gå till de behövande, avrundar Ulrika Lorenz. Fakta Intressanta länkar om filantropisk verksamhet: (Frivilligorganisationernas intresseorganisation) (Här finns information om hur man kan skänka aktievinster till välgörande ändamål och blanketter som man kan ge till sin bank.) (Hjälper småföretag och familjer som drabbats av katastrofer med återbetalningspliktiga lån.) (Ett annat affärsdrivande företag på filantropins område än det som nämns i artikeln.) Ethos International Grundades 2007 av Christina Båge, Malin Lindfors Speace och Ulrika Lorenz och sysslar med CSR (Corporate Social Responsibility), företagens sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar, GRI, Global Reporting Initiative, ett ramverk för hållbarhetsredovining, och Philanthropic Governance, att styra donerade välgörenhetsmedel för maximal utveckling.

10 10 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Konjunkturläget Börsoro gör investerare försiktiga Daniel Ljungström, investeringsansvarig Carnegie Private Banking. Den senaste tidens turbulens på börsen kan inte ha gått många förbi. Subprimekrisen, till följd av havererade amerikanska bolån, resulterade i en veritabel panik på börserna världen över efter nyåret. Även om den senare delen av våren har bjudit på en lite lugnare utveckling på börsen är investerarna fortsatt försiktiga. Det är lägre aktivitet på börsen till följd av att investerarna blir passiva när det är turbulent. Istället placeras pengarna i högre utsträckning på bankkonton och i obligationer. Man märker även ett ökat intresse för andra tillgångsslag som exempelvis råvaror, säger Daniel Ljungström, investeringsansvarig på Carnegie Private Banking. Om det idag är ett bra tillfälle att köpa aktier är givetvis en extremt svår fråga att svara på. Gustav Rosén lyfter fram att det är viktigt att ta hänsyn till vilken placeringshorisont man har. Om det exempelvis är pensionspengar som ska investeras, och man har lång tid kvar till pensionen, är det välkänt att börsen sett över lång tid alltid går bättre än till exempel räntebärande innehav. Om man har en så lång investeringshorisont kan det finnas anledning att överväga aktieinvesteringar nu när det är turbulent. Men vi rekommenderar inte att investera allt på en gång utan istället göra investeringarna gradvis utspritt över tid, säger Daniel Ljungström. Den senaste tidens börsoro har gjort investerarna försiktiga. Investerarna blir passiva när det är turbulent och handlar mindre på börsen. Istället ökar intresset för andra tillgångar som råvaror och räntebärande papper, säger Daniel Ljungström vid investmentbanken Carnegie. Under perioden 2003 till 2007 steg Stockholmsbörsen drygt 150 procent. Efter en så stark börsutveckling är det naturligt att en period med svagare utveckling följer. Många förväntade sig en sämre börs redan för ett år sedan. Att det skulle komma en period med sämre börsutveckling var inte oväntat. Så starkt som det gick 2003 till 2007 kan man inte räkna med i all evighet, säger Daniel Ljungström. Börsutvecklingen framöver är särskild svår att förutse. De faktorer som idag bidrar till försiktigheten bland investerarna är oro för att konjunkturen är på väg att avmattas i kombination med att höga priser på exempelvis olja och mat gör att inflationen stiger snabbt vilket i sin tur leder till att räntan måste höjas. Därtill finns fortfarande oro för att subprime-krisen inte är över. Det finns väldigt mycket osäkerhet just nu. Vårt grundscenario är dock att det realekonomiskt inte kommer att bli särskilt mycket bättre under 2008 utan att vi istället får vänta till 2009 innan vi ser en tydlig förbättring. Men börsen vänder tidigare än konjunkturen, så förhoppningsvis får vi en något mer positiv börstrend under hösten, säger Daniel Ljungström. W E A L T H M A N A G E M E N T Vi växer vidare som Sveriges ledande förmögenhetsförvaltare. Vill du vara med? ATT PLANERA SIN PRIVATEKONOMI är ett heltidsjobb i sig. Vi ser gärna att det är vårt heltidsjobb. På Söderberg & Partners säljer vi inga egna produkter. Vi ägs inte av någon bank eller något försäkringsbolag. Våra rekommendationer görs utifrån hela marknadens utbud och stort kunnande. Söderberg & Partners arbetar därför i team bestående av kapitalförvaltare, försäkringsrådgivare, assistenter, jurister och än en ensam rådgivare. För oss är det självklart att hitta den bästa lösningen marknaden har att erbjuda för dig som kund. Stockholm Telefon: Göteborg Telefon: Helsingborg Telefon: Jönköping Telefon: Kalmar Telefon: Söderberg & Partners

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PRIVATA INVESTERINGAR 5TIPS SÅ LYCKAS DU MED DITT SPARANDE

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

SÄKRA DIN FRAMTID BYGG UPP EN. Günther Mårder, sparekonom: Anpassa sparandet efter var du är i livet

SÄKRA DIN FRAMTID BYGG UPP EN. Günther Mårder, sparekonom: Anpassa sparandet efter var du är i livet ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

KAPITAL FÖRVALTNING. De gör jobbet åt mig! sven-gunnar svensson, entreprenör bosatt i kroatien. sidan 6. Du bestämmer risken.

KAPITAL FÖRVALTNING. De gör jobbet åt mig! sven-gunnar svensson, entreprenör bosatt i kroatien. sidan 6. Du bestämmer risken. v i t k a ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS KAPITAL FÖRVALTNING A N A L Y S E R & P L A C E R I N G A R De gör jobbet åt mig! Du bestämmer risken När du väljer mellan

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen smarta placeringar april 2010 Jacob Palmstierna - en banklegendars många öden Vilka fonder är hetast? experterna svarar Investera i fastigheter krisen ger nya möjligheter Guld - den universella urvalutan

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 6% Sparkonto med förtur Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SPAR & PENSION INVESTERA I DIN FRAMTID. kund på: www.akeliusspar.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SPAR & PENSION INVESTERA I DIN FRAMTID. kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 SPAR & PENSION FRIDA ANDERSSONS 8 STEG TILL EN BÄTTRE EKONOMI INVESTERA

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 01 DIN PENSION 3TIPS BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA Annika Creutzer: Det

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

PRIVATA INVESTERINGAR

PRIVATA INVESTERINGAR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PRIVATA INVESTERINGAR DIN GUIDE TILL SÄKRARE PLACERINGAR VI HANTERAR PENGAR IRRATIONELLT Intervju med fondgurun Mats Wester, nu hos Länsförsäkringar.

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Analys av fem svenska fastighetsfonder Författare: Richard Drougge Handledare: Professor Stellan Lundström

Läs mer

Struktnytt. Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners

Struktnytt. Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners Struktnytt STRUKTURINVESTS KUNDTIDNING NR 3 NOVEMBER 2012 Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners På längre sikt är börsen alltid intressant Anders Alvin och

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SPAR & PENSION INVESTERA FÖR FRAMTIDEN. kund på: www.akeliusspar.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SPAR & PENSION INVESTERA FÖR FRAMTIDEN. kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 28 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 SPAR & PENSION 4TIPS INVESTERA FOTO: TV3/SIMON CEDERQUIST

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Försäkringsguiden

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Försäkringsguiden ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2007 Försäkringsguiden Se till att du är rätt försäkrad! Nyligen beslutade riksdagen att en skatt ska införas på den premie man

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig

Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Leasing Frigör kapital och tid Rätt lösning för kontor och bilpark hjälper dig att fokusera på kärnverksamheten läs mer

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna Framtidens Sparande din guide till lönsamma placeringar Private banking mot ökad transparens och konkurrens Private banking-marknaden rör sig mot ett lösningsorienterat snarare än produktorienterat förhållningssätt.

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. Finlands hetaste fondbolag FIM etablerar sig i Sverige Läs mer om FIM på sid 3

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. Finlands hetaste fondbolag FIM etablerar sig i Sverige Läs mer om FIM på sid 3 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER MAJ 2005 Se över dina fondval

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz 32013 Allt är bättre än på min förra bank Det säger författaren Rose Lagercrantz Entreprenören Filip Grufman: Balans i livet viktigare än pengar Gör en hälsokontroll på din portfölj Marknadsutsikter Entreprenörskap

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer