Amnesregister. c. Matematiska och kvantitativa metoder 178 EKONOMETRISKA METODER; SPELTEORI; DATAINSAMLING; UTFORMNING AV EXPERIMENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amnesregister. c. Matematiska och kvantitativa metoder 178 EKONOMETRISKA METODER; SPELTEORI; DATAINSAMLING; UTFORMNING AV EXPERIMENT"

Transkript

1

2 Amnesregister I KRONOLOGISK ORDNING KOD ÄMNESRUBRIK STARTAR PÅ SIDA A. Allmänt om nationalekonomi, undervisning i 169 nationalekonomi B. Doktrinhistoria och nationalekonomisk 174 metodologi c. Matematiska och kvantitativa metoder 178 EKONOMETRISKA METODER; SPELTEORI; DATAINSAMLING; UTFORMNING AV EXPERIMENT D. Mikroekonomi 179 HUSHÅLLSTEORI; PRODUKTIONSTEORI; INKOMSTFÖRDELNING; MARKNADSSTRUKTUR; ALLMÄN JÄMVIKTSTEORI; VÄLFÄRDSTEORI; KOLLEKTIVT BESLUTSFATTANDE; INFORMATION OCH OSÄKERHET E. Makroekonomi och penningteori 183 AGGREGERADE MODELLER; KONSUMTION, SPARANDE, PRODUKTION, SYSSELSÄTTNING OCH INVESTERINGAR; KONJUNKTURTEORI; PENNINGTEORI; PENNINGPOLITIK; MAKROEKONOMISK POLITIK F. Internationell ekonomi 202 INTERNATIONELL HANDEL; INTERNATIONELLA FAKTORRÖRELSER; INTERNATIONELL FINANSIERING G. Finansiell ekonomi 209 FINANSIELLA MARKNADER; FINANSIELLA INSTITUTIONER; FÖRETAGSFINANSIERING H. Offentlig ekonomi 213 SKATTER OCH TRANSFERERINGAR; FINANSPOLITIK; OFFENTLIG KONSUMTION; OFFENTLIGA UTGIFTER; STATLIGA OCH KOMMUNALA BUDGETAR I. Hälsovård, utbildning samt socialvård och 229 social service 166 Ekonomisk Debatt

3 KOD ÄMNESRUBRIK STARTAR PÅ SIDA J. Arbetsmarknadsekonomi och befolkningsekonomi 234 BEFOLKNINGSEKONOMI; ARBETSUTBUD OCH ARBETSKRAFTSEFTERFRÅGAN; LÖNER OCH ARBETSKRAFTSKOSTNADER; FACKFÖRENINGAR OCH FÖRHANDLINGAR; RÖRLIGHET; ARBETSLÖSHET OCH LEDIGA PLATSER; DISKRIMINERING K. Rättsekonomi 244 L. Industriell ekonomi 246 MARKNADSSTRUKTUR; FÖRETAGSSTYRNING; OFFENT- LIGA FÖRETAG; NÄRINGSPOLITIK; BRANSCHSTUDIER M. Företagsekonomi 251 ADMINISTRATION; MARKNADSFÖRING; REDOVISNING N. Ekonomisk historia 252 O. Ekonomisk utveckling, teknologiska 254 förändringar och tillväxt EKONOMISK UTVECKLING; UTVECKLINGSPOLITIK; TEKNOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR; TILLVÄXT; LÄNDERSTUDIER P. Ekonomiska system 263 MARKNADSEKONOMIER; SOCIALISTISKA SYSTEM OCH INSTITUTIONER; ANDRA EKONOMISKA SYSTEM; KOMPARATIV EKONOMISK ANALYS Q. Jordbruks- och naturresursekonomi 268 JORDBRUKSEKONOMI; FÖRNYELSEBARA RESURSER; ICKE-FÖRNYELSEBARA RESURSER; ENERGIEKONOMI R. Regionalekonomi 278 REGIONALEKONOMISK TEORI; LOKALISERINGSTEORI; TRANSPORTEKONOMI; BOSTADSEKONOMI S. Andra frågor, kulturekonomi 284 Ekonomisk Debatt

4 I ämnesregistret grupperas samtliga artiklar, repliker & kommentarer, ledare/underledare under de nitton ämnesrubriker som redovisas på föregående uppslag. Bokrecensioner förtecknas i ett specialregister på s 305. Ämnesindelningen följer klassifikationsprinciperna i Journal of Economic Literature. Artiklar kan förekomma under mer än en rubrik. Om de hänvisningar som förekommer under en del notiser, se Författarregister. Under de olika ämnesrubrikerna förtecknas artiklarna i kronologisk ordning. 168 Ekonomisk Debatt

5 A. Allmänt om nationalekonomi, undervisning i nationalekonomi Axelsson, Runo, Ramström, Dick & Rosenberg, Lennart, [1974], "Apropå STU-debatten" (r&k), årg 2, nr 4, s ~ se också Axelsson, R & Rosenberg, L [1975] Olsson, Kåre, [1975], "Ekonomi och naturvetenskap" (r&k), årg 3, nr 2, s Axelsson, Runo & Rosenberg, Lennart, [1975], "Universitetsorganisatoriska utvecklingsproblem", årg 3, nr 3, s ~ kommentar till Ysander, B-C [1974b]; se också Axelsson, R, Ramström, D & Rosenberg, L [1974] Hamilton, Carl (B), [1975c], "Ett underkänt kursbrev" (r&k), årg 3, nr 4, s ~ replik i Laestadius, S [1975] med svar i Hamilton, C (B) [1975f] Laestadius, Staffan, [1975], "(Ett underkänt kursbrev): Svar till Hamilton" (r&k), årg 3, nr 5, s ~ replik till Hamilton, C (B) [1975c] ~ svar i Hamilton, C (B) [1975f] Hamilton, Carl (B), [1975f], "(Ett underkänt kursbrev): Slutreplik" (r&k), årg 3, nr 5, s 338 ~ svar till Laestadius, S [1975]; se också Hamilton, C (B) [1975c] Samuelson, Lars A, [1975], "LOs nya företagsekonomi?", årg 3, nr 7, s ~ kommentar i Lärarlaget [1976] med svar i Samuelson, L A [1976]; kommentar också i Sandberg, Å [1977] med svar i Samuelson, L A [1977]; se också Ekonomgruppen [1977] Lärarlaget för utbildnin,g av styrelseledamöter, LO-skolan, Akers Runö, [1976], "Det behövs en ny företagsekonomi för löntagarna!" (r&k), årg 4, nr2, s ~ kommentar till Samuelson, L A [1975] ~ svar i Samuelson, L A [1976]; se också kommentar i Sandberg, Å [1977] med svar i Samuelson, L A [1977]; se också Ekonomgruppen [1977] Samuelson, Lars A, [1976], "Företagsekonomi för löntagare" (r&k), årg 4, nr 4, s ~ svar till Lärarlaget [1976]; se också Samuelson, L A [1975] Roos, Carl Martin & Skogh, Göran, [1976], "Ekonomiämnet vid de juridiska fakulteterna" (r&k), årg 4, nr 7, s ~ svar i Werin, L [1976] Werin, Lars, [1976], "Nationalekonomin vid de juridiska fakulteterna. Replik till Roos-Skogh" (r&k), årg 4, nr 8, s ~ svar till Roos, C M & Skogh, G [1976] Myrdal, Gunnar, [1977], "Lysande utsikter för ekonomisk forskning", årg 5, nr1,s5-1o Sandberg, Åke, [1977], "Företagarekonomi kontra löntagarstyre" (r&k), årg 5, nr 1, s ~ kommentar till Samuelson, L A (1975,1976]; se också Lärarlaget [1976] ~ svar i Samuelson, L A [1977] Ekonomgruppen vid Lärarhögskolan i Mölndal [1977], "Företagsekonomi i skolan - i vems intresse?" (r&k), årg 5, nr 2, s ~ kommentar till debatten mellan Samuelson, L A [1975, 1976] och Lärarlaget [1976] Bergström, Villy, [1977b], "Gymnasieuniversitet?" (underledare), årg 5, nr 4, s 204 ~ kommentar i Premfors, R [1977] med svar i Bergström, V (1977c] Premfors, Rune, [1977], "Överord om 'Gymnasieuniversitetet' " (r&k), årg 5, nr 5, s ~ kommentar till Bergström, V [1977b] ~ svar i Bergström, V [1977c] Bergström, Villy, [1977c], "Svar till Premfors: Forskningen kommer i kläm!" (r&k), årg 5, nr 5, s Ekonomisk Debatt

6 ... svar till Premfors, R [1977]; se också Bergström, V [1977b] Samuelson, Lars A, [1977], "Replik om den 'nya' företagsekonomin. En komplettering kan behövas" (r&k), årg 5, nr 5, s svar till Sandberg, Å [1977]; se också Samuelson, L A [1975, 1976] Kleist, Åke, [1977], "Den borgerliga nationalekonomins skygglappar - exemplet 'Ekonomisk Debatt' " (r&k), årg 5, nr 6, s hänvisning till Ekonomisk Debatt årg ~ svar i Lundgren, N [1977c] Lundgren, Nils, [1977c] "(Den borgerliga ekonomins skygglappar - exemplet 'Ekonomisk Debatt') Svar till Kleist: Sverige är inte världen" (r&k), årg 5, nr 6, s svar till Kleist, Å [1977] Lindbeck, Assar, [1978a], "Förvanskningar om ekonomerna och arbetarrörelsen", årg 6, nr 1, s ~ svar i Bergström, V [1978a] och Herin, J & Werin, L [1978]; se också Lundgren, N [1978b] Bergström, ViIly, [1978a], "Villy Bergström svarar Lindbeck: Vari ligger verklighetsförfalskningen?" (r&k), årg 6, nr 1, s svar till Lindbeck, A [1978a]; se också kommentar i Herin, J & Werin, L [1978] Herin, Jan & Werin, Lars, [1978], "Jubileumsskriftens utgivare svarar Lindbeck" (r&k), årg 6, nr 1, s svar till Lindbeck, A [1978a]; se också Bergström, V [1978a] Bergström, ViIly, [1978b], "Kvartalsforskning vid universiteten" (underledare), årg 6, nr 4, s 212 Ohlin, Bertil, [1978], "Nationalekonomernas hållning till samhällsproblem", årg 6, nr 4, s kommentar till debatten mellan Lindbeck, A [1978a] och Bergström, V [1978a] samt Herin, J & Werin, L [1978] ~ svar i Bergström, V [1978c]; se också Lundgren, N [1978b] Bergström, ViIly, [1978c], "(Nationalekonomernas hållning till samhällsproblem): Villy Bergström svarar Bertil Ohlin" (r&k), årg 6, nr 4, s svar till Ohlin, B [1978]; se också Lundgren, N [1978b] "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], (temanummer), årg 6, nr 8, s ~ inledning i Söderström, H T [1978k], Bergström, V [1978d] och Lundg,ren N [1978c], se vidare Dunlop, J T [1978], Aberg, C J [1978c], Faxen, K-O [1978], Pettersson, B [1978], Burenstam Linder, S [1978], Rehn, G [1978], Lybeck, J A [1978b], Metelius, B [1978b], Lindbeck, A [1978c] och Lundberg, E [1978]; kommentarer också i Flam, H & Viotti, S [1979a] och Hernes, G [1979]; åberopas i Löfgren, K G [1980a] Söderström, Hans Tson, [1978k], "För döva öron? (ledare, inledning till temanummer), årg 6, nr 8, s ~ ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik ~ kommentar i Thalin, L [1979] med svar i Söderström, H T [1979a] Bergström, Villy, [1978d], "Utbildar vi fel slags ekonomer?" (underledare), årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik ~ åberopas i Löfgren, K-G [1980a] Lundgren, Nils, [1978c], "Skjut inte på ekonomen!" (underledare), årg 6, nr 8, s ingår'i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik Dunlop, John T, [1978], "Nya villkor för ekonomisk-politiskt beslutsfattande", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik"[1978] - se vidare denna rubrik Åberg, Carl Johan, [1978c], "Ekonomutbildningen måste reformeras!", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] ~ åberopas i Thalin, L [1979] Faxen, Karl-Olof, [1978], "God politisk ekonomi kräver bredare kunnande", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Pettersson, Bengt, [1978], "Den ekonomiska politikens bindningar borde utforskas!", årg6, nr8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Burenstam Linder, Staffan, [1978], "En farlig övertro till selektiva ingrepp", årg 6, nr 8, s Ekonomisk Debatt

7 A. Allmänt om nationalekonomi, undervisning i nationalekonomi... ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Rehn, Gösta, [1978], "Den förhärdade reformismen är vårt öde", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] ~ kommentarer i Flam, H & Viotti, S [1979a] och Hernes, G [1979]; åberopas i Lundgren, N G [1979] Lybeck, Johan A, [1978b], "Ekonomens roll som rådgivare", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Metelius, Bengt, [1978b], "Ett kommunikationsproblem", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Lindbeck, Assar, [1978c], "Strategier för den ekonomiska rådgivaren", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Lundberg, Erik, [1978], "Vad sorts ekonomisk rådgivning?", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Flam, Harry & Viotti, Staffan, [1979a], "Nationalekonomin inför verkligheten" (ledare), årg 7, nr 1, s kommentar till temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], särskilt Rehn, G [1978] ~ kommentar i Rydbeck, G [1979] med svar i Flam, H & Viotti, S [1979b]; kommentar också i Hernes, G [1979] Thalin, Lillemor, [1979], "Ekonomerse upp med språket!" (r&k), årg 7, nr 1, s kommentar till Söderström, H T [1978k]; hänvisning till Åberg, C J [1978c] ~ svar i Söderström, H T [1979a] Söderström, Hans Tson, [1979a], "Svar till Lillemor Thalin: Kan vi inte hjälpas åt?" (r&k), årg7, nr1, s svar till Thalin, L [1979]; se också Söderström, H T [1978k] Flam, Harry, [1979a], "Nationalekonomi och historia" (underledare), årg 7, nr 2, s kommentar till Gustafsson, Bo [1979a] och Nilsson, A & Pettersson, L [1979a] Rydbeck, Gösta, [1979], "Dåligt försvar för en god sak" (r&k), årg 7, nr 3, s kommentar till Flam, H & Viotti, S [1979a] ~ svar i Flam, H & Viotti, S [1979b] Flarn, Harry & Viotti, Staffan, [1979b], " (D åligt försvar för en god sak): Svar till Rydbeck" (r&k), årg 7, nr 3, s svar till Rydbeck, G [1979]; se också Flam, H & Viotti, S [1979a] Hernes, Gudmund, [1979], "Neoklassisk teori - en gotisk katedral" (r&k), årg 7, nr 6, s kommentar till temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], särsldlt Rehn, G [1978]; kommentar också till Flam, H & Viotti, S [1979a] Löfgren, Karl-Gustaf, [1980a], "Utbildar vi några nationalekonomer?" (underledare), årg 8, nr 1, s 4... hänvisning till temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], särskilt Bergström, V [1978d] ~ kommentar i Elsässer, B [1980] Nilsson, Christian, [1980a], "Universitetet och allmänintresset" (underledare), årg 8, nr 2, s Elsässer, Björn, [1980], "Nationalekonomin i den grundläggande högskoleutbildningen" (r&k), årg 8, nr 3, s kommentar till Löfgren, K-G [1980a] Stenkula, Peter, [1980], "Varför har ämnet nationalekonomi rekryteringsproblem?" (r&k), årg8, nr7, s ~ kommentar i Siven, C-H [1981] Sandelin, Bo, [1981a], "Läromedelscensuren och gymnasieböckerna i samhällsekonomi", årg 9, nr 2, s ~ kommentar i Börjeson, B [1981] med svar i Sandelin, B [1981b]; åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Siven, Claes-Henric, [1981], "Nationalekonomin i universitetsundervisningen", årg 9, nr 3, s kommentar till Stenkula, P [1980] Börjeson, Bertil, [1981], "Läromedelsnämnden och censuren - en kommentar" (r&k), årg 9, nr 3, s kommentar till Sandelin, B [1981a] ~ svar i Sandelin, B [1981b] Sandelin, Bo, [1981b], "(Läromedelsnämnden och censuren): Replik till Bör- Ekonomisk Debatt

8 jeson", årg9, nr3, s ~ svar till Börjeson, B [1981]; se också Sandelin, B [1 '81a] Hjalmarsson, Lennart & Lybeck, Johan A, [1981], "Forskningens finansiering och forskarnas frihet" (ledare), årg 9, nr 8, s Lundberg, Lars, [1983], "Nationalekonomiutbildning i kris?" (ledare), årg 11, nr 8, s Wadensjö, Eskil, [1984a], "Den nya doktorsexamen: Doktorsavhandlingar i nationalekonomi ", årg 12, nr 5, s ~ se också Wadensjö, E [1986a, 1990b]; åberopas i Engwall, L [1992] Wadensjö, Eskil, [1985a], "Nytt hot mot universitetsforskningen " (ledare), årg 13, nr 1, s 5-6 Wadensjö, Eskil, [1985b], "Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen" (inledning till granskning av Läroplan för gymnasieskolan), årg 13, nr 1, s ~ se vidare Westerståhl, J [1985], Erikson, R [1985], Siven, C-H [1985] och Lewan, N [1985 ]; åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Westerståhl, Jörgen, [1985], "(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Ett pedagogiskt hugskott" (granskning av Läroplan för gymnasieskolan), årg 13, nr 1, s ~ se inledning i Wadensjö, E [198Sb], se också Erikson, R [1985], Siven, C-H [1985] och Lewan, N [1985] ~ åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Erikson, Robert, [1985], "(Skolöv~rstyrelsen och samhällskunskapen): Ar målet militanta medborgare?" (granskning av Läroplan för gymnasieskolan), årg 13, nr 1, s ~ se inledning i Wadensjö, E [198Sb], se också Westerståhl, J [1985], Siven, C-H [1985] och Lewan, N [1985] ~ åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Siven, Claes-Henric, [1985], "(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Förslaget är en katastrof" (granskning av Läroplan för gymnasiet), årg 13, nr 1, s ~ se inledning i Wadensjö, E [198Sb], se också Westerståhl, J [1985], Erikson, R [1985] och Lewan, N [1985] ~ åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Lewan, Nils, [1985], "(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Förslaget är svårt att ta på allvar" (granskning av Läroplan för gymnasiet), årg 13, nr 1, s ~ se inledning i Wadensjö, E [198Sb], se också Westerståhl, J [1985], Erikson, R [1985] och Siven, C-H [1985] ~ åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Lundahl, Mats, [1985b], "Bör utvecklingsforskningen vara 'tvärvetenskaplig'?", årg 13, nr 2, s Wadensjö, Eskil, [1986a], "Den nya doktorsexamen: Addendum. Disputationer i nationalekonomi 1984 och 1985" (r&k), årg 14, nr 1, s ~ se också Wadensjö, E [1984a] ~ se också Wadensjö, E [1990b]; åberopas i Engwall, L [1992] Gustafsson, Björn, [1986a], " 'Nationalekonomi för 9:an' eller 'Hur okunniga kan läroboksförfattare vara?' " (r&k), årg 14, nr 2, s ~ hänvisning till Sandelin, B [1981a] samt Erikson, R [1985], Lewan, N [1985], Siven, C-H [1985], Wadensjö, E [198Sb] och Westerståhl, J [1985] Jonung, Christina, [1987], "Möte med ekonomer" (ledare),.~rg 15, nr 1, s 3-4 Bohm, Peter, [1987], "Ar nationalekonomisk forskning relevant?", årg 15, nrl,s5-9 Sandelin, Bo, [1987b], "Ekonomi på svenska" (underledare), årg 15, nr 2, s 92 Engström, Lars & Kriström, Bengt, [1987] "Distanskurser inom forskarutbildningen" (r&k), årg 15, nr 5, s Muren, Astri, [1987], "Konsumentpolitik och nationalekonomisk forskning", årg 15, nr 6, s Jonung, Christina & Ståhlberg, Ann Charlotte, [1988a], " år efteråt" (underledare), årg 16, nr 2, s 92 ~ ingår itemaserie " år efteråt" [1988]- se vidare denna rubrik Jonung, Christina, [1988b], "Ekonomutbildning i kris" (ledare), årg 16, nr7, s " år efteråt" [1988], (temaserie) ~ inledning i Jonung, C & Ståhlberg, A-C, [1988a], se vidare Bigsten, A [1988b], Lundahl, M [1988], Lönnroth, J [1988], Ohlsson, R [1988] och Persson-Tanimura, I [1988b] Henrekson, Magnus, [1989], "Psykologi och nationalekonomi", årg 17, nr 3, s Ekonomisk Debatt

9 ~ kommentar i Dickson, H [1989] Dickson, Harald, [1989], "Psykologi och marginalanalys hos Jevons" (r&k), årg 17, nr 5, s 398 ~ kommentar till Henrekson, M [1989] Wadensjö, Eskil, [1990b], "Nya forskargenerationer", årg 18, nr 4, s ~ se också Wadensjö, E [1984a, 1986a] ~ åberopas i Engwall, L [1992] Haynes, Kingsley E & Sarafoglou, Nikias, [1991], "Forskningens effektivitet vid nationalekonomiska och företagsekonomiska institutioner i Sverige", årg 19, nr 3, s ~ se också Sandelin, B & Sarafoglou, N [1992] Sandelin, Bo, [1991], "Dåligt beslut om forskningsassistenterna" (ledare), årg 19, nr 4, s S~~delin, Bo, [1992a], "Hårda tag mot Osttysklands universitetslärare" (r&k), årg 20, nr 1, s Sandelin, Bo & Sarafoglou, Nikias, [1992], "Myrdal fortfarande mest citerad" (r&k), årg 20, nr 3, s ~ se också Haynes, K E & Sarafoglou, N [1991] Gottfries, Nils, [1992a], "Gör doktorandtjänsterna mer flexibla!" (ledare), årg 20, nr 4, s Engwall, Lars, [1992], "Svensk nationalekonomisk forskning granskad", årg 20, nr 5, s ~ hänvisning till Wadensjö, E [1984a, 1986a, 1990b] Wärneryd, Karl-Erik, [1992], "Psykologi och ekonomi", årg 20, nr 6, s A. Allmänt om nationalekonomi, undervisning i nationalekonomi Ekonomisk Debatt

10 B. Doktrinhistoria och nationalekonomisk metodologi Söderbaum, Peter, [1975a], "Tillväxttänkande eller ekologisk grundsyn", årg 3, nr 2, s <III kommentar till temanummer "Ingen domedag" [1974], särskilt Beckerman, W [1974], Lindbeck, A [1974b] och Paulsson, V [1974] ~ kommentar i Andersson, R [1975] med svar i Söderbaum, P [1975b] Andersson, Roland, [1975], "Positionsanalys - konsten att slå in öppna dörrar", årg 3, nr 4, s <III kommentar till Söderbaum, P [1975a]; hänvisning till Beckerman, W [1974] ~ svar i Söderbaum, P [1975b] Söderbaum, Peter, [1975b], "Roland. Andersson och positionsanalysen" (r&k), årg 3, nr 5, s <III svar till Andersson, R [1975]; hänvisning till Beckerman, W [1974] och Paulsson, V [1974]; se också Söderbaum, P [1975a] Myhrman, Johan, [1979b], "Kvantitetsteorin, Stockholmsskolan och dagens penningteori" (översiktsartikel ), årg 7, nr 4, s ~ åberopas i Jonung, L [1979c] Flam, Harry & Viotti, Staffan, [1979c], "Bertil Ohlin" (minnesord), årg 7, nr 5, s Hernes, Gudmund, [1979], "Neoklassisk teori - en gotisk katedral" (r&k), årg 7, nr 6, s <III kommentar till temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], särskilt Rehn, G [1978]; kommentar också till Flarn, H & Viotti, S [1979a] Krantz, Olle, [1979], "Konjunkturteori, ekonomisk historia och trettiotalskristin" (r&k), årg7, nr7, s <III kommentar till debatten mellan Nilsson, A & Pettersson, L [1979a] och Jonung, L [1979c] Nilsson, Anders & Pettersson, Lars, [1979b], "Trettiotalet än en gång" (r&k), årg 7, nr 7, s <III replik till Jonung, L [1979c]; se också Nilsson, A & Pettersson, L [1979a] ~ svar i Jonung, L [197ge] Jonung, Lars, [197ge], "Trettiotalet en sista gång" (r&k), årg 7, nr 7, s 489 <III svar till Nilsson, A & Pettersson, L [1979b]; se också Nilsson, A & Pettersson, L [1979a] och Jonung, L [1979c] Henriksson, Rolf (G H), [1979], "Eli F Heckscher och svensk nationalekonomi", årg 7, nr 8, s ~ se också Henriksson, R G H [1987b]; åberopas i Wadensjö, E [1987c] Öhman, Berndt, [1979], "Ekonomisk teori och företagshistorisk forskning" (r&k), årg 7, nr 8, s Myhrman, Johan, [1981b], "Kontraktsrätt och löntagarfonder", årg 9, nr 6, s <III hänvisning till Eidem, R [1975b], Förhandlingar [ ], "Special: Löntagarfonder" [1981], Södersten, B [1973], Söderström, H T [1981c], Vi<?,tti, S [1980b], Westholm, C-J [1976], och Ohman, B [1981] ; se också Myhrman, J [1977a, 1980c] ~ kommentar i Abrahamsson, B [1982]; repliker i Myhrman, J [1982] och Abrahamsson, B [1983] Abrahamsson, Bengt, [1982], "Transaktionskostnadsanalys: en länk mellan na tionalekonomi och organisationsteori", årg 10, nr 7, s <III kommentar till Myhrman, J [1981b]; hänvisning till Förhandlingar [ ] ~ replik i Myhrman, J [1982] med svar i Abrahamsson, B [1983] Myhrman, Johan, [1982], "Replik till Bengt Abrahamsson" (r&k), årg 10, nr 8, s <III svar till Abrahamsson, B [1982]; se också Myhrman, J [1981b] ~ replik i Abrahamsson, B [1983] Bergman, Lars & Holmiund, Bertil, [1983], "Leif Johansen död" (minnesord), årg 11, nr 1, s 6 Abrahamsson, Bengt, [1983], "Slutreplik om transaktionskostnadsanalys" (r&k), årg 11, nr 1, s <III svar till Myhrman, J [1982]; se också Abrahamsson, B [1982] och Myhrman, J [1981b] 174 Ekonomisk Debatt

11 B. Doktrinhistoria och nationalekonomisk metodologi Feldstein, Martin, [1983], "Reträtten från keynesianismen", årg 11, nr 4, s kommentarer i Lundberg, E (1983] och Persson, M [1983]; åberopas i Eklund, K [1985c] och Lönnroth, J [1988] Lundberg, Erik, [1983], "(Reträtten från Keynesiansimen): För enkelt, Feldsteinl", årg 11, nr 4, s kommentar till Feldstein, M [1983];.. åberopas i Lönnroth, J [1988] Persson, Mats, [1983], "Feldstein om keynesianismen", årg 11, nr 4, s kommentar till Feldstein, M [1983]; hänvisningar till Björklund, A [1981b], Braunerhjelm, P & Gerlach, S [1982], Calmfors, L [1979], Wadensjö, E [1978b] och Wissen, P [1983a].. se också Persson, M & Lindbeck, A [1987] Lönnroth, Johan, [1983], "Den svenska nationalekonomin och Marx under 100 år", årg 11, nr 5, s Eklund, Klas, [198Sb], "Arbetslöshetens orsaker och botemedel: En doktrinhistorisk teoriöversikt", årg 13, nr 2, s hänvisning till Siven, C-H [1983] samt till debatten mellan Assarsson, B & Högfeldt, P [1983] och Agell, J & Lindh, Y [1984].. fortsättning i Eklund, K [1985c] ; kommentar i Dickson, H (1985] med svar i Eklund, K [1985e]; åberopas i Borglin, A & Karlssson, T [1989] Dickson, Harald, [198S], "Missförstånd kring Keynes' teori" (r&k), årg 13, nr 5, s kommentar till Eklund, K [1985b].. svar i Eklund, K [1985e] Eklund, Klas, [198Se], "(Missförstånd kring Keynes' teori): Svar till Dickson" (r&k), årg 13, nr 5, s svar till Dickson, H [1985]; se också Eklund, K [1985b] Eklund, Klas, [198Sf], "Men varför flyger ugglan?" (r&k), årg 13, nr 6, s replik i Lönnroth, J [1985] Lönnroth, Johan, [198S], "Ugglan vet inte varför den flyger" (r&k), årg 13, nr 8, s replik till Eklund, K [1985f] Kazarian, Elias, [1986], "Den islamiska synen på ekonomin", årg 14, nr 3, s "Principer för kollektivt besluts fat- tande" [1987], (temanummer), årg 15, nr 1, s se Tännsjö, T [1987], Ståhl, Ingemar [1987], Wicksell, K [1987] och Jonung, L [1987a]; kommentar i Larsson, H [1987] Tännsjö, Torbjörn, [1987], "Buchanan om enhälligt beslutsfattande - liberal skepsis mot demokrati", årg 15, nr 1, s ingår i temanummer "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987]- se vidare denna rubrik.. kommentar i Larsson, H [1987]. Ståhl, Ingemar, [1987], "James Buchanan, Public Choice och Nobelpriset", årg 15, nr 1, s ingår i temanummer "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987]- se vidare denna rubrik.. kommentar i Larsson, H [1987] Jonung, Lars, [1987a], "Inledning" (till Knut Wicksell "Principerna för en rättvis beskattning"), årg 15, nr 1, s ingår i temanummer "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987]- se vidare denna rubrik.. inledning till Wicksell, K [1987]; kommentar i Larsson, H [1987] Wicksell, Knut, [1987], "Principerna för en rättvis beskattning" (omtryck, inledning av Lars Jonung), årg 15, nr 1, s ingår i temanummer "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987]- se vidare denna rubrik.. kommentar i Larsson, H [1987] Ekonomisk Debatts redaktion [1987], "Ekonomporträttet" (inledning), årg 15, nr 2,s 139 Wadensjö, Eskil, [1987a], "Carl Adolph Agardh" (ekonomporträtt), årg 15, nr 2, s åberopas i Pettersson, M [1992] Vallinder, Torbjörn, [1987], "Adam Smiths genombrott i Sverige" (r&k), årg 15, nr 3, s hänvisning till Wadensjö, E [1986e] Persson, Mats, [1987], "Robert E Lucas" (ekonomporträtt), årg 15, nr 3, s åberopas i Hansson, B & Högfeldt, P [1988] Lindbeck, Assar, [1987], "Gunnar Myrdal " (minnesord), årg 15, nr 4, s "Stockholmsskolan - SO år" [1987], (temanummer), årg 15, nr 4, s inledning i Jonung, C & Ståhlberg, A-C [1987]; se vidare Lundberg, E [1987], Siven, C H [1987], Wadensjö, E [1987c], Henriksson, R G H [1987b] och Jonung, L [1987b, 1987c] Ekonomisk Debatt

12 Jonung, Christina & Ståhlberg, Ann Charlotte, [1987], "Stockholmsskolan - 50 år" (ledare, inledning till temanummer), årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik Lundberg, Erik, [1987], "Minnen kring Stockholmsskolan", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik ~ åberopas i Thalberg, B [1988] Siven, Claes-Henric, [1987], "Perspektiv på Stockholmsskolan", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik Wadensjö, Eskil, [1987c], "Före Stockholmsskolan - Arbetslöshetsutredningen, Ernst Wigforss och Gösta Bagge", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik; hänvisning till Henriksson, R G H [1979] ~ åberopas i Petersson, J [1989]; se också Wadensjö, E [1988d] Henriksson, Rolf G H, [1987b], "Nationalekonomiska klubben ", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987] - se vidare denna rubrik; se också Henriksson, R G H [1979] ~ åberopas i Petersson, J [1989] Jonung, Lars, [1987b], "Stockholmsskolan - vart tog den vägen?", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik; se också replikskiftet mellan Jonung, L [1984] och Lundberg, E [1984] Jonung, Lars, [1987c], "Intervju med Gunnar Myrdal" (ekonomporträtt), årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik Lönnroth, Johan, [1987], "Johan Risingh" (ekonomporträtt), årg 15, nr 5, s ~ kommentar i Gerentz, S [1987] Lindbeck, Assar & Persson, Mats [1987], "Erik Lundberg " (minnesord), årg 15, nr 6, s hänvisning till Jonung, L [1984]; se också Persson, M [1983]. Dahmen, Erik, [1987], "Johan Åkerman" (ekonomporträtt), årg 15, nr 6, s Sandelin, Bo, [1987c], "Samuel von Pufendorf" (ekonomporträtt), årg 15, nr 7, s Sandelin, Bo, [1987d], "Gå till källorna" (r&k), årg 15, nr 7, s Eklund, Klas, [1987], "Nikolaj Kondratjev" (ekonomporträtt), årg 15, nr 8, s Gerentz, Sven, [1987], "Johan Risingh och hans Tractat" (r&k), årg 15, nr 8, s kommentar till Lönnroth, J [1987] Thalberg, Björn, [1988], "Ragnar Frisch" (ekonomporträtt), årg 16, nr 1, s hänvisning till Lundberg, E [1987] Jörberg, Lennart & Ohlsson, Rolf, [1988], "Douglass North" (ekonom porträtt), årg 16, nr 2, s Lönnroth, Johan, [1988], "Ekonomernas rationella åsiktsbyten ", årg 16, nr 3, s ingår itemaserie " år efteråt" [1988] - se vidare denna rubrik; hänvisning till Förhandlingar , samt till Bentzel, R [1984a], Feldstein, M [1983], Friedman, M [1977], Jonung, L [1978a], Lindbeck, A [1982, 1984], Lundberg, E [1983], Myhrman, J [1977a], Siven, C-H [1984b], Tobin, J [1977, 1982] och Westerberg, B & Westerberg, S [1983] Eidem, Rolf, [1988], Oliver E Williamson" (ekonomporträtt), årg 16, nr 3, s Blomquist, Sören & Siven, Claes-Henric, [1988], "Bertil Ohlin" (ekonomporträtt), årg 16, nr 4, s Persson, Mats & Siven, Claes-Henric, [1988], "Pehr Niclas Christiernin" (ekonomporträtt), årg 16, nr 5, s Hegeland,Hugo, [1988b], "Gustaf Åkerman" (ekonomporträtt), årg 16, nr 6, s Wadensjö, Eskil, [1988d], "Gösta Bagge" (ekonom porträtt), årg 16, nr 7, s ~ se också Wadensjö, E [1987c] Ståhl, Ingemar, [1988], "Maurice AIlais" (ekonomporträtt), årg 16, nr 8, s Swedberg, Richard, [1989], "Joseph A Schumpeter" (ekonomporträtt ), årg 17, nr 1, s Carlson, Benny, [1989], "Gustav Cassel" 176 Ekonomisk Debatt

13 B. Doktrinhistoria och nationalekonomisk metodologi (ekonomporträtt), årg 17, nr 2, S Henrekson, Magnus, [1989], "Psykologi och nationalekonomi", årg 17, nr 3, s ~ kommentar i Dickson, H [1989] Lönnroth, Johan, [1989], "Gustaf Steffen" (ekonomporträtt), årg 17, nr 3, s Uhr, Carl G, [1989], "David Davidson" (ekonomporträtt), årg 17, nr4, s ~ ingår i temanummer "Skattereformen" [1989] - se vidare denna rubrik Jonung, Lars, [1989], "Knut Wicksell" (ekonomporträtt ), årg 17, nr 5, s ~ åberopas i Jensevik, H [1991 ] Dickson, Harald, [1989], "Psykologi och marginalanalys hos Jevons" (r&k), årg 17, nr 5, s 398 ~ kommentar till Henrekson, M [1989] Magnusson, Lars, [1989], "Anders Nordencrantz" (ekonomporträtt ), årg 17, nr 6, s Petersson, Jan, [1989], "Erik Lindahl" ( ekonomporträtt), årg 17, nr 7, s ~ hänvisning till Henriksson, R G H [1987a, 1987b] och Wadensjö, E [1987c] Ysander, Bengt-Christer, [1989b], "Trygve Haavelmo" (ekonomporträtt), årg 17, nr 8, s Brems, Hans, [1990], "Frederik Zeuthen" (ekonomporträtt), årg 18, nr 1, s Danielsson, Anders, [1990], "W Arthur Lewis" (ekonomporträtt), årg 18, nr 2, s Sandelin, Bo, [1990b], "En ny Methodenstreit?" (r&k), årg 18, nr 4, s Brealey, Richard, [1990], "Den finansiella ekonomiska teorins utveckling", årg 18, nr 7, s Lindbeck, Assar, [1990b], "Pionjärer i finansiell ekonomi", årg 18, nr 8, s Wundrak, Richard, [1991a], "Konstantin Vasiljevitj Ostrovitjanov" (ekonomporträtt), årg 19, nr 1, s Munthe, Preben, [1991], "Christen Smith" (ekonomporträtt), årg 19, nr 3, s Stepanek, Franz, [1991], "U-landsteori i öst och väst", årg 19, nr 5, s ~ hänvisning till Bigsten, A [1984a], Lundahl, M [1988] och Lundahl, M & Vedovato, C [1986] Wundrak, Richard, [1991b], "Myrdals lära om värderingar", årg 19, nr 8, s Werin, Lars, [1991], "Ronald Coase" (ekonomporträtt), årg 19, nr 8, s Pettersson, Mats, [1992], "De första lundaekonomerna" (ekonomporträtt), årg 20, nr 1, s ~ hänvisning till Wadensjö, E [1987a] Magnusson, Lars, [1992], "Anders Chydenius" (ekonomporträtt), årg20, nr 2, s Puu, Tönu, [1992], "Tord Palander och Uppsalamiljön" (ekonomporträtt), årg 20, nr 3, s Sandelin, Bo & Sarafoglou, Nikias, [1992], "Myrdal fortfarande mest citerad" (r&k), årg 20, nr 3, s ~ se också Sarafoglou, N & Haynes, K E [1991] Wundrak, Richard, [1992], "Heinrich Friedrich von Storch" (ekonomport - rätt), årg 20, nr 4, s Engwall, Lars, [1992], "Svensk nationalekonomisk forskning granskad", årg 20, nr 5, s ~ hänvisning till Wadensjö, E [1984a, 1986a, 1990b] Sandelin, Bo, [1992d], "Doktrinhistoria för att förstå nutida tänkandet?", årg 20, nr 7, s Lindbeck, Assar, [1992], "Gary Becker" (ekonomporträtt), årg 20, nr 8, s Ekonomisk Debatt

14 C. Matematiska och kvantitativa metoder EKONOMETRISKA METODER; SPELTEORI; DATAINSAMLING; UTFORMNING AV EXPERIMENT Klevmarken, Anders, [1974], "Ekonometrins ställning i Sverige" (r&k), årg 2, nr 4, s Nilsson, Christian, [1980b], "Ett välfärdsmätningsinstitut?" (underledare), årg 8, nr 5, s ~ repliker i Johansson, Sten [1980] och Björklund, A, Gustafsson, S & Pettersson, M [1980] med svar i Nilsson, Christian [1980c] Johansson, Sten, [1980], "Teori för social rapportering behövs!" (r&k), årg 8, nr 8, s replik till Nilsson, Christian [1980b] ~ svar i Nilsson, Christian [1980c] Björklund, Anders, Gustafsson, Siv & Pettersson, Marianne, [1980], "Genomför 1980 års levnadsnivåundersökning!" (r&k), årg 8, nr 8, s replik till Nilsson, Christian [1980b] ~ svar i Nilsson, Christian [1980c] Nilsson, Christian, [1980c], "(Social rapportering): Svar till Johansson samt till Björklund - Gustafsson - Pettersson" (r&k), årg 8, nr 8, s svar till Johansson, Sten [1980] och Björklund, A, Gustafsson, S & Pettersson, M [1980]; se också Nilsson, Christian [1980b] Tengblad, Åke, [1982], "Kan vi lita på nationalräkenskaperna?", årg 10, nr 2, s Åberg, Carl Johan, [1982a], "Att planera är nödvändigt", årg 10, nr 5, s se också Norstedt, G [1982b] ~ kommentar i Wallander, J [1982a] med svar i Åberg, C J [1982b]; åberopas i Nordin, A & Stigendahl, L [1982] Wallander, Jan, [1982a], "Behövs prognoser? En kommentar till Åberg" (r&k), årg 10, nr 6, s kommentar till Åberg, C J [1982a] ~ svar i Åberg, C J [1982b] Åberg, Carl Johan, [1982b], "(Behövs prognoser?): Svar till Wallander" (r&k), årg 10, nr 6, s svar till Wallander, J [1982a]; se också Åberg, C J [1982a]; se också debatten mellan Nordin, A & Stigendahl, L [1982] och Norstedt, G [1982a, 1982b] Schröder, Lena, [1983], "Efterlysning: Mer källkritik i datoriseringsdebatten!" (r&k), årg 11, nr 5, s Klevmarken, Anders, [1984], "Decentralisera statistikproduktionen!" (r&k), årg 12, nr 5, s Wadensjö, Eskil, [1985d], "Den offentliga statistiken" (ledare), årg 13, nr 2, s Klevmarken, Anders, [1986], "Observera, förstå och förutsäga", årg 14, nr 3, s Westlund, Anders H, [1986], "Strukturförändringar och ekonomiskt prognosarbete" (r&k), årg 14, nr 3, s Bohm, Peter, [1988], "Ger opinionsundersökningar om den offentliga sektorn någon information?", årg 16, nr 8, s ~ åberopas i Johansson, P-O & Zavisic, S [1989] och Kriström, B [1992] Schager, Nils Henrik, [1989a], "Vi behöver bättre statistik!" (ledare), årg 17, nr 2, s Weibull, Jörgen W, [1990], "Spelteori i nationalekonomin", årg 18, nr 3, s Tegle, Stig, [1992], "Statistikutredningen - en beställningsprodukt från regeringskansliet" (r&k), årg 20, nr 8, s Ekonomisk Debatt 1973-'-1992

15 D. Mikroekonomi HUSHÅLLSTEORI; PRODUKTIONSTEORI; INKOMSTFÖRDELNING; MARKNADSSTRUKTUR; ALLMÄN JÄMVIKTSTEORI; VÄLFÄRDSTEORI; KOLLEKTIVT BESLUTSFATTANDE; INFORMATION OCH OSÄKERHET Ämnesregister Franzen, Thomas, Lövgren, Kerstin & Rosenberg, Irma, [1973a], "Gissningar om låginkomstproblemet" (r&k), årg 1, m2, s ~ replik i Söderström, L [1973] med svar i Franzen, T, Lövgren, K & Rosenberg, I [1973b] Söderström, Lars, [1973], "Genmäle av Lars Söderström: Låginkomstproblemet är en principsak" (r&k), årg 1, m 2, s <III replik till Franzen, T, Lövgren, K & Rosenberg, I [1973a] ~ svar i Franzen, T, Lövgren, K & Rosenberg, I [1973b] Franzen, Thomas, Lövgren, Kerstin & Rosenberg, Irma, [1973b], "(Gissningar om låginkomstproblemet): Svar till Lars Söderström" (r&k), årg 1, m 3, s <III svar till Söderström, L [1973]; se också Franzen, T, Lövgren, K & Rosenberg, I [1973a] Andersson, Åke E, [1973b], "En ny fördelningspolitik", årg 1, m 4, s ~ kommentar i Dickson, H [1973] Franzen, Thomas, [1973a], "Skatterna och inkomstfördelningen", årg 1, nr 5, s <III hänvisning till Lundgren, N [1973c] ~ kommentar i Matthiessen, L [1973d] med replik i Franzen, T [1973b]; kommentar också i Ohlin, B [1974] med svar i Franzen, T [1974] Lindström, Bertil, [1973d], "Marknaden mellan generationerna" (r&k), årg 1, m 8, s Matthiessen, Lars, [1975], "Skatter och inflation", årg 3, m 2, s <III se också Matthiessen, L [1974b] ~ åberopas i Hansson, I [1983a] Hjalmarsson, Lennart, [1975], "Välfärdsvinster av monopol och kostnader för decentralisering", årg 3, nr 6, s <III hänvisning till Jonung, L & Nilsson, B [1973] ~ kommentar i Jansson, J O [1975]; åberopas i Bjuggren, P-O [1981a, 1981b] och Harding, L E [1981] Jansson, Jan Owen, [1975], "(Välfärdsvinster av monopol och kostnader för decentralisering): Kommentar till Lennart Hjalmarsson" (r&k), årg 3, nr 8, s <III kommentar till Hjalmarsson, L [1975] Bigsten, Arne, [1976], "Att mäta inkomstojämlikhet", årg 4, nr 4, s ~ åberopas i Svedberg, P [1978] och Söderström, H T [1977g] Assarsson, Bengt, [1976], "Fördelningseffekter av relativa prisförändringar" (r&k), årg 4, m 6, s Lindström, Bertil, [1976c], "Skall vi jämna ut inkomst eller lycka?" (r&k), årg 4, m 7, s Söderström, Hans Tson, [1977g], "På jakt efter en rättvis fördelning av välfärden - en översikt av några ansatser till fördelningsmålet i den ekonomiska teorin", årg 5, m 6, s <III hänvisning till Bigsten, A [1976] och Ysander, B-C [1973] ~ åberopas i Blomquist, S [1977] Assarsson, Bengt, [1977], "Livsmedelssubventioner - ett stöd till höginkomsttagare" (r&k), årg 5, m 8, s Skogh, Göran, [1978c], "Priskontrollen på läkemedel", årg 6, nr 7, s Dahlberg, Åke, [1979a], "Att manipulera med samhällsekonomiska kalkyler" (r&k), årg7, nr3, s ~ kommentar i Brunsson, N & Lundström, A [1979] med svar i Dahlberg, Å [1979b] Brunsson, Nils & Lundström, Anders, [1979], "Alternativ till samhällsekonomiska kalkyler" (r&k), årg 7, m 5, s <III kommentar till Dahlberg, Å [1979a] ~ svar i Dahlberg, Å [1979b] Dahlberg, Åke, [1979b], "(Alternativ till samhällsekonomiska kalkyler): Svar till Brunsson och Lundström" (r&k), årg 7, nr 5, s <III svar till Brunsson, N & Lundström, A [1979]; se också Dahlberg, Å [1979a] Ekonomisk Debatt

16 Löfgren, Karl-Gustaf, [1979d], "Två populära, men tvivelaktiga hushållningsprinciper" (r&k), årg 7, nr 8, s Gustafsson, Björn, [1980], "Familjebakgrund och ekonomisk framgång", årg 8, nr 6, s Du Rietz, Gunnar, [1980b], "Inkomstutjämningen under 1970-talet - vilken roll spelade löner, skatter, bidrag och avgifter?" (r&k), årg 8, nr 6, s Skogh, Göran, [1980a], "Demokratin och statens makt över medborgarna" (r&k), årg 8, nr 7, s <III kommentar till Myhrman, J [1980c] ~ se också Skogh, G [1982b] Geijer, Bengt, [1980], " 'Kommunalt köpcentrum' i Lidingö" (r&k), årg 8, nr 7, s 549 <III kommentar till Myhrman, J [11J80c] ~ svar i Myhrman, J [1980d] Myhrman, Johan, [1980d], "('Kommunalt köpcentrum' i Lidingö): Svar till Bengt Geijer" (r&k), årg 8, nr 7, s <III svar till Geijer, B [1980]; se också Myhrman, J [1980c] Mattsson, Bengt, [1982a], "Faran med cost-benefit-analyser", årg 10, nr 3, s ~ kommentarer i Andersson, R [1982b] och Hansson, L [1982] med svar i Mattsson, B [1982b]; åberopas i Jansson, J O & Nilsson, J E [1989a] Soeria-Atmadja, [1982], "Handlar Konsumentombudsmannen alltid i konsumenternas intresse?", årg 10, nr 4, s <III kommentar till Bohm, P [1982] Andersson, Roland, [1982b], "Faran med att inte göra samhällsekonomiska utvärderingar. Replik till Bengt Mattsson" (r&k), årg 10, nr 5, s <III kommentar till Mattsson, B [1982a]; se I samma ämne också Hansson, L [1982] ~ svar i Mattsson, B [1982b]; åberopas i Jansson, J O & Nilsson, J-E [1989a] Hansson, Lars, [1982], "Cost-benefitkalkyler och vägplanering" (r&k), årg 10, nr 5, s '. <III kommentar till Mattsson, B [1982a]; se I samma ämne också Andersson, R [1982b] ~ svar i Mattsson, B [1982b]; åberopas i Jansson, J O & Nilsson, J-E [1989a] Mattsson, Bengt, [1982b], "(Cost- benefit-kalkyler): Svar till Hansson och An- dersson" (r&k), årg 10, nr 5, s <III svar till Andersson, R [1982b] och Hansson, L [1982]; se också Mattsson, B [198~a] ~ åberopas i Jansson, J O & NIlsson, J-E [1989a] Paulsson, Agneta, [1982], "Beskatta både kvalitet och alkoholstyrka!" (r&k), årg 10, nr 7, s <III kommentar till Görling, A [1982] Schwarz, Brita, [1984], "Fördelningspolitik och barnfamiljernas standard", årg 12, nr 2, s ~ kommentar i Assarsson, B [1986a]; åberopas i FritzeIl, J [1986] och Gustafsson, B & Kjulin, U [1991] Söderström, Lars, [1984], "Skall vi betala varandras konsumtion?", årg 12, nr 4, s Gustafsson, Björn, [1985], "Transfererings- och inkomstskattesystemets effekter på hushållens materiella standard", årg 13, nr 1, s <III hänvisning till Lybeck, J A [1984a], Myhrman, J (1983a] och Siven, C-H [1984a] Mattsson, Bengt, [1985], "Samhällets diskonteringsränta. En översikt av diskussionen i Sverige sedan 1970", årg13,nr7,s ~ kommentar i Bruzelius, N [1985]; åberopas i Wibe, S [1987e] Wells, Curt, [1985], "Indexkompensationens moment 22" (r&k), årg 13, nr 7, s Bruzelius, Nils, [1985], "Samhällets diskonteringsränta - en kommentar till Bengt Mattsson" (r&k), årg 13, nr 8, s <III kommentar till Mattsson, B [1985] Assarsson, Bengt, [1986a], "Barnfamiljernas ekonomi", årg 14, nr 1, s <III kommentar till Schwarz, B [1984] ~ kommentarer i FritzeIl, J [1986], Gustafsson, Björn [1987a] och Hederstierna, A & Schwarz, B [1986] med svar i Assarsson, B [1986b, 1987a] FritzeII, Johan, [1986], "Barnfamiljernas försörjningsbörda - replik till Bengt Assarsson" (r&k), årg 14, nr 5, s <III kommentar till Assarsson, B [1986a]; hänvisning till Schwarz, B [1984] ~ svar i Assarsson, B [1986b]; se också Hederstierna, A & Schwarz, B [1986] med svar i Assarsson, B [1987a] Assarsson, Bengt, [1986b], "(Barnfamiljernas försörjningsbörda): Svar till 180 Ekonomisk Debatt

17 D. Mikroekonomi Johan FritzeIl" (r&k), årg 14, nr 5, s ~ svar till FritzeII, J [1986]; se också Assarsson, B [1986a] ~ kommentar i Hederstierna, A & Schwarz, B [1986] med svar i Assarsson, B [1987a] Hederstierna, Anders & Schwarz, Brita, [1986], "Barnfamiljernas försörjningsbörda - replik till Bengt Assarsson " (r&k), årg 14, nr 7, s ~ kommentar till Assarsson, B [1986a, 1986b]; se också FritzeII, J [1986] ~ svar i Assarsson, B [1987a] Gustafsson, Björn, [1986e], "Socialbidragens expansion", årg 14, nr 8, s ~ kommentar i Schwarz, B [1987a] med replikeri Gustafsson, Björn [1987b] och Schwarz, B [1987b] "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987], (temanummer), årg 15, nr 1, s ~ se Tännsjö, T [1987], Ståhl, Ingemar [1987], Wicksell, K [1987] och Jonung, L [1987a]; kommentar i Larsson, H [1987] Gustafsson, Björn, [1987a], "Försörjningsbörda och familjepolitik" (r&k), årg 15, nr 1, s ~ kommentar till Assarssun, B [1986a] ~ svar i Assarsson, B [1987a] Assarsson, Bengt, [1987a], "Barnfamiljernas ekonomi - svar till Anders Hederstierna/Brita Schwarz och Björn Gustafsson" (r&k), årg 15, nr 1, s ~ svar till Hederstierna, A & Schwarz, B [1986] och Gustafsson, Björn [1987a]; se också Assarsson, B [1986a, 1986b] och FritzeII, J [1986] Schwarz, Brita, [1987a], "Myter om sociaibidragen", årg 15, nr 2, s ~ kommentar till Gustafsson, Björn [1986e] ~ svar i Gustafsson, Björn [1987b] med replik i Schwarz, B [1987b] Larsson, Hans, [1987], "Buchanan och kollektivt beslutsfattande" (r&k), årg 15, nr 5, s ~ kommentar till Ståhl, Ingemar [1987], Tännsjö, T [1987] och Wicksell, K [1987] ~ se också Larsson, H [1989] Gustafsson, Björn, [1987b], "Socialbidragsmyter" (r&k), årg 15, nr 5, s ~ svar till Schwarz, B [1987a]; se också Gustafsson, Björn [1986e] ~ svar i Schwarz, B [1987b] Schwarz, Brita, [1987b], "Visst är det myter - replik till Björn Gustafsson" (r&k), årg 15, nr 5, s ~ replik till Gustafsson, Björn [1987b]; se också Schwarz, B [1987a] och Gustafsson, Björn [1986e] Muren, Astri, [1987], "Konsumentpolitik och nationalekonomisk forskning", årg 15, nr 6, s Radetzki, Marian, [1987], "Den orättvisa marknaden för hyrbilar" (r&k), årg15,nr7,s Lyttkens, Carl Hampus, [1988], "Gungorna och karusellen - svenska regleringars fördelningseffekter", årg 16, nr 4, s ~ se också Lyttkens, C H & Vedovato, C [1989] Arai, Mahmood, Fölster, Stefan, Lantto, Kari & Pyddoke, Roger, [1988], "En ny mikrogrund för makroteorin", årg 16, nr 6, s ~ hänvisning till Kazamaki, E [1988] ~ åberopas i Kazamaki, E [1988] Isaksson, Mats & Skog, Rolf, [1988], "Ägande och inflytande i svenskt näringsliv", årg 16, nr 7, s ~ åberopas i Persson-Tanimura, I [(1988b] Farm, Ante, [1989], "Marginal- och påläggsprissättning under olika marknadsformer, årg 17, nr 5, s ~ åberopas i Fölster, S [1992] Gustafsson, Björn & Schwarz, Brita, [1990], "Skattereformens betydelse för välfärdsfördelningen - Vad kan fördelningsmodeller säga?", årg 18, nr 1, s "Offentlig produktion under konkurrens - prissättningsfrågorna" [1990], (temaserie), årg 18, nr 6, s samt årg 18, nr 7, s ~ se Lundgren, S [1990], Bohman, M [1990], Nilsson, J-E [1990a], Hjalmarsson, L [1990b], Bergendorff, H [1990] och Wijkander, H [1990] Lundgren, Stefan, [1990], "Behövs offentlig kontroll av naturliga monopol?", årg 18, nr 6, s ~ ingår i temaserie "Offentlig produktion under konkurrens - prissättningsfrågorna" [1990]- se vidare denna rubrik Bohman, Mats, [1990], "Prissättning av offentlig produktion av privata varor", årg 18, nr 6, s ~ ingår i temaserie "Offentlig produktion under konkurrens - prissättningsfrågoma" [1990]- se vidare denna rubrik Nilsson, Jan-Eric, [1990a], "Prissättning av banutnyttjande - en modell för kon- l Ekonomisk Debatt

18 kurrens på spåret", årg 18, nr 6, s ~ ingår i temaserie "Offentlig produktion under konkurrens prissättningsfrågorna" [1990)- se vidare denna rubrik ~ se också Nilsson, J-E [1990b) Hjalmarsson, Lennart, [1990b], "Stamnätet i en avreglerad elmarknad - uppgifter och prissättning", årg 18, nr 6, s ~ ingår i temaserie "Offentlig produktion under konkurrens - prissättningsfrågorna" [1990)- se vidare denna rubrik ~ kommentar i Larsson, U [1991) med svar i Hjalmarsson, L [1991); se också Hjalmarsson, L & Walfridsson, B [1991) Bergendorff, Hans, [1990], "Vad betyder ökad konkurrens för prissättning av teletjänster?", årg 18, nr 6, s ~ ingår i temaserie "Offentlig produktion under konkurrens - prissättningsfrågorna" [1990)- se vidare denna rubrik Wijkander, Hans, [1990], "Kan ransoneringar ge ökad välfärd?", årg 18, nr 7, s ~ ingår i temaserie "Offentlig produktion under konkurrens - prissättningsfrågorna" [1990)- se vidare denna rubrik Erlgerton, David, [1990], "Hur mycket har matpriserna stigit? En jämförelse mellan nationalräkenskaperna och konsumentprisindex" (r&k), årg 18, nr 8, s ~ kommentar i Eriksson, J [1991) med svar i Edgerton, D [1991) Eriksson, Jonas, [1991], "Matprisernas utveckling. Replik till Edgerton" (r&k), årg 19, nr 4, s ~ kommentar till Edgerton, D [1990) ~ svar i Edgerton, D [1991) Edgerton, David, [1991], "Matprisernas utveckling. Svar till Eriksson" (r&k), årg 19, nr 4, s svar till Eriksson, J [1991); se också Edgerton, D [1990) Gustafsson, Siv, [1991], "Ekonomisk teori för tvåförsörjarfamiljen", årg 19, nr 6, s ~ se också Gustafsson, S [1988); hänvisning även till Hultkrantz, L [1991) 182 Ekonomisk Debatt

19 E. Makroekonomi och penningteori AGGREGERADE MODELLER; KONSUMTION, SPARANDE, PRODUKTION, SYSSELSÄ TINING OCH INVESTERINGAR; KONJUNKTURTEORI; PENNINGTEORI; PENNINGPOLITIK; MAKROEKONOMISK POLITIK Ämnesregister Matthiessen, Lars, [1973a], "Finanspolitiken i Sverige: styrka genom stagnation", årg 1, nr 1, s ~ kommentar i Kragh, B [1973] med svar i Matthiessen, L [1973b]; kommentarer även i Jacobsson, L [1973] och Lundberg, E [1973]; åberopas i Myhrman, J [1973b] Werin, Lars, [1973], "Kan Sverige devalvera?", årg 1, nr 2, s ~ åberopas i Grassman, S [1973] och Myhrman, J [1975] Myhrman, Johan, [1973a], "Det missförstådda budgetunderskottet" (r&k), årg 1, nr 2, s Kragh, Börje, [1973], "Den svåra stabiliseringspolitiken", årg 1, nr 3, s kommentar till Matthiessen, L [1973a] och Förhandlingar [ ] ~ svar i Matthiessen, L [1973b]; kommentar också i Lundberg, E [1973], Jacobsson, L [1973]; åberopas i Ysander, B-C [1974c] Johnson, Harry G, [1973], "Argumenten för flexibla växelkurser", årg 1, nr 3, s ~ kommentar i Joge, S (1973]; åberopas i Grassman, S [1973, 1975] Joge, Sven, [1973], "Växelkursfrågan", årg 1, nr 3, s kommentar till Johnson, H G [1973] ~ kommentar i Grassman, S [1973] Matthiessen, Lars, [1973b], "Lars Matthiessen svarar Börje Kragh: En not om den svåra stabiliseringspolitiken" (r&k), årg 1, nr 3, s svar till Kragh, B [1973]; se också Matthiessen, L [1973a] ~ kommentarer i Jacobsson, L [1973] och Lundberg, E [1973] Lindström, Bertil, [1973b], "Kapitalrörelser vid fasta och flytande växelkurser (r&k), årg 1, nr 3, s Ohlin, Bertil, [1973], "Inflationen är en dålig finansminister" (r&k), årg 1, nr 3, s kommentar till Förhandlingar [ ] Grassman, Sven, [1973], "Sveriges kurs i valutafrågan", årg 1, nr 4, s kommentar till Joge, S [1973]; hänvisning till Johnson, H G [1973] och Werin, L [1973] ~ kommentar i Rudberg, H [1973]; åberopas i Myhrman, J [1975] och Sjöö, B [1986]; se också Grassman, S [1975] Lundberg, Erik, [1973], "Prognoser och politik - ett förslag till lösning" (r&k), årg 1, nr 4, s kommentar till Kragh, B [1973] och Matthiessen, L [1973a, 1973b] ~ kommentar i Jacobsson, L [1973] Lindbeck, Assar & Lundgren, Nils, [1973], "Skattepaket och kostnadsinflation", årg 1, nr 5, s ~ kommentar i Karlsson, B E [1973] Myhrman, Johan, [1973b], "Penningteori och penningpolitik", årg 1, nr 5, s hänvisning till Matthiessen, L (1973a] ~ kommentar i Hansson, L [1973a] med svar i Myhrman, J [1973c]; kommentarer också i Jonung, C & Jonung, L (1973c] och Lybeck, J A [197~a] med svar i Myhrman, J (1973d]; se ocksa Myhrman, J [1975] Rudberg, Hans, [1973], "En fördjupad valutadebatt" (r&k), årg 1, nr 5, s kommentar till Grassman, S [1973] Jacobsson, Lars [1973], "Kunde eller borde regeringen ha fört en bättre ekonomisk politik?" (r&k), årg 1, nr 5, s kommentar till Kragh, B [1973], Lundberg, E [1973] och Matthiessen, L [1973a, 1973b] Hansson, Lars, [1973a], "Primitiv - sa ~yhrman om svensk penningpolitik", arg 1, nr 6, s kommentar till Myhrman; J (1973b] ~ svar i Myhrman, J [1973c] med replik i Hansson, L [1973b]; åberopas i Lybeck, J A [1973a] Myhrman, Johan, [1973c], "Starka ord - svaga argument" (r&k), årg 1, nr 6, s svar till Hansson, L [1973a]; se också Myhrman, J [1973b] Ekonomisk Debatt

20 ~ svar i Hansson, L [1973b]; kommentar även i Lybeck, J A [1973a] med svar i Myhrman, J [1973d] Jonung, Lars, [1973], " 'Prisreglering som stabiliseringspolitiskt instrument'", årg 1, nr 7, s ~ kommentar i Göransson, L [1974] med svar i Jonung, L [1974a]; se också Jonung, L & Wadensjö, E [1975a] Lybeck, Johan A, [1973a], "Penningpolitik i teori och praktik" (r&k), årg 1, nr 7, s ~ kommentar till Myhrman, J [1973b, 1973c]; hänvisning till Hansson, L [1973a] ~ svar i Myhrman [1973d]; åberopas i Hansson, L [1973b] Jonung, Christina & Jonung, Lars, [1973c], "Den svåra riksbankspolitiken" (r&k), årg 1, nr 7, s ~ kommentar till Myhrman, J [1973b] ~ svar i Myhrman, J [1973d]; åberopas i Hansson, L [1973b] och Lybeck, J A [1973b] Myhrman, Johan, [1973d], "(Riksbankens penningpolitik): Gladiatorernas intåg" (r&k), årg 1, nr 7, s ~ svar till Lybeck, J A [1973a] och Jonung, C & Jonung, L [1973c] ; se också Myhrman, J [1973b, 1973c] ~ svar i Lybeck, J A [1973b] Hansson, Lars, [1973b], "Replik om penningteori och penningpolitik" (r&k), årg 1, nr 8, s ~ replik till Myhrman, J [1973c]; se också Myhrman, J [1973b] och Hansson, L [1973a]; hänvisning till Lybeck, J A [1973a] och Jonung, C & Jonung, L [1973c] Lybeck, Johan A, [1973b], "En fråga till bankmän: Vad är den monetära basen?" (r&k), årg 1, nr 8, s ~ svar till Myhrman, J [1973d]; hänvisning till Jonung, C & Jonung, L [1973c] Ohlin, Göran, [1974a], "Dagens kris?", årg 2, nr 1, s 3-5 Göransson, Lennart, [1974], "Prisreglering i praktiken (r&k), årg 2, nr 1, s ~ kommentar till Jonung, L [1973] ~ svar i Jonung, L [1974a] Jonung, Lars, [1974a], "Prisreglering i teori och praktik" (r&k), årg 2, nr 2, s 124 ~ svar till Göransson, L [1974]; se också Jonung, L [1973] Pettersson, Bengt, [1974], "Statsbudgeten, sparandet och konjunkturerna", årg 2, nr 3, s Jonung, Lars, [1974b], "Riksbankspoli- tik eller bostadspolitik?" (r&k), årg 2, nr 3, s Franzen, Thomas, [1974], "Indexreglerade skatter" (r&k), årg 2, nr 3, s ~ Svar till Ohlin, B [1974]; se också Franzen, T [1973a, 1973b] och Matthiessen, L [1973c, 1973d] Nyberg, Lars, [1974], "Gasa och bromsa" (r&k), årg 2, nr 3, s Reuterskiöld, Bengt, [1974], "Skatter, inflation och indexreglering", årg 2, nr 5, s ~ kommentar till Matthiessen, L [1973c] Kleiman, Ephraim, [1974], "Den konjunkturpolitiska debatten - en utomståendes syn" (r&k), årg 2, nr 5, s kommentar till Lundgren, N [1974a] ~ svar i Lundgren, N [1974h] Lundgren, Nils, [1974h], "Den konjunkturpolitiska debatten: Replik till Kleiman", årg 2, nr 5, s svar till Kleiman, E [1974]; se också Lundgren, N [1974a]. Winander, Bo, [1974a], "EFO-modellen vid inflation" (r&k), årg 2, nr 5, s ~ kommentar i Bröms, J [1974] Lundgren, Nils, [1974i], "Mot en ny trettiotalskris?" (ledare), årg 2, nr 6, s Bröms, Jan, [1974], "Företagens inflationsvinster" (r&k), årg 2, nr 6, s ~ kommentar till Winander, B [1974a] Lundgren, Nils, [1974j], "Det ekonomiskt optimala och de politiska målsättningarna" (r&k), årg 2, nr 6, s ~ kommentar till Bergendahl, G [1974] ~ kommentar i Lindström, B [1974d] Lundgren, Nils, [1974k], "Revalvering om bakfoten" (ledare), årg 2, nr 7, s Ysander, Bengt-Christer, [1974c], "Den offentliga sektorn och sysselsättningspolitiken", årg 2, nr 7, s hänvisning till Beckerman, W [1973], Dahmen, E [1973a], Kragh, B [1973], Persson, I [19731, Siven, C-H [1974], Tarschys, D [1974] och Äberg, C J [1973] ~ kommentar i Murray, R [1975] med svar i Ysander, B-C [1975a]; åberopas i Lindbeck, A [1975a] Lundgren, Nils, [1975a], "Både infla- 184 Ekonomisk Debatt

Ledare/underledare. (ledare), årg 2, nr 5, s 273-274

Ledare/underledare. (ledare), årg 2, nr 5, s 273-274 Specialregister Ledare/underledare I KRONOLOGISK ORDNING; HÄNVISNINGAR GÖRS TILL FÖRFATfARREGISTER (s 53) OCH FÖRHANDLINGAR (s 323) 1973 Lundgren, Nils, [1973a], "En ny tidskrift" (ledare), årg 1, nr 1,

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Inledning. Varför en makrobok på svenska?

Inledning. Varför en makrobok på svenska? Inledning Varför en makrobok på svenska? En makrolärobok på svenska Varför skriva en lärobok i makroekonomi på svenska när det redan finns så många förträffliga introduktionsböcker på engelska? Det är

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska institutionen Nationalekonomi Thomas Sonesson (kursansvarig) HT 2007. EKONOMISK POLITIK, 6HP, Ekonomprogrammet

LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska institutionen Nationalekonomi Thomas Sonesson (kursansvarig) HT 2007. EKONOMISK POLITIK, 6HP, Ekonomprogrammet LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska institutionen Nationalekonomi Thomas Sonesson (kursansvarig) Inger Asp KURSBESKRIVNING HT 2007 EKONOMISK POLITIK, 6HP, Ekonomprogrammet PRESENTATION Syftet med kursen

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA FRÅN MIKRO TILL MAKRO MIKRO: MARKNADER, INDIVIDUELLT BETEENDE MAKRO: SAMMAN LAGDA RESULTAT, AGGREGERAD NIVÅ, SAMHÄLLET LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA,

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS Uppgift 1 a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU LS AU KS AE BN* BN b) Kontraktiv penningpolitik: höjd ränta dyrare att låna till investeringar

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Svenska samhällsförhållanden 2 Nationalekonomi. Sandra Backlund, Energisystem December 2011

Svenska samhällsförhållanden 2 Nationalekonomi. Sandra Backlund, Energisystem December 2011 Svenska samhällsförhållanden 2 Nationalekonomi Sandra Backlund, Energisystem December 2011 Föreläsning III i) Avvägning inflation, arbetslöshet ii) Penningpolitik i) Samband mellan inflation och arbetslöshet

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Tidsandan framfödde Ekonomisk Debatt

Tidsandan framfödde Ekonomisk Debatt NILS LUNDGREN Tidsandan framfödde Ekonomisk Debatt När vi började Ekonomisk Debatts tillkomst berodde på den temperaturhöjning som ägde rum i västvärldens debattklimat i slutet av sextiotalet. Från 1968

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Uppdaterat: 2015-09-14

Uppdaterat: 2015-09-14 Måndag 2015-10-26 Exchange Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 Fristående kurs Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 NGNTMh14 Akvatisk

Läs mer

Ekonomi för en hållbar utveckling

Ekonomi för en hållbar utveckling Inlägg seminarium vid Ekocentrum, Göteborg, den 5 november 2014 Ekonomi för en hållbar utveckling Peter Söderbaum Professor emeritus, ekologisk ekonomi Mälardalens högskola, Västerås http://www.mdh.se/est

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Underhåll 2015. Ny organisation 1/1

Underhåll 2015. Ny organisation 1/1 Underhåll 2015 Ny organisation 1/1 Underhåll 2015 - mål med förändringen Anläggningen ännu mer i fokus på systemnivå Vidareutveckla beställarrollen Tillgänglig organisation med tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M

NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M Kompendium nationalekonomi Makro Hip2 Vt 2014 Det ekonomiska kretsloppet och multiplikatoreffekten Det har vi talat om tidigare och man bör kunna det nu också. Konjunkturer

Läs mer

1. Externalities and Laissez-Faire, The Swedish Journal of Economics, Vol. 76, No. 2, 1974.

1. Externalities and Laissez-Faire, The Swedish Journal of Economics, Vol. 76, No. 2, 1974. Mats Persson: skrifter 1. Externalities and Laissez-Faire, The Swedish Journal of Economics, Vol. 76, No. 2, 1974. 2. On the Economics of Natural Resources, EFI Working Paper No. 6040, augusti 1975. 3.

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Föreläsning 8. Finanskrisen 2008 Repetition. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 8. Finanskrisen 2008 Repetition. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 8 Finanskrisen 2008 Repetition Dagordning Finanskrisen 2008 Har vi uppnått vårt mål? En nationalekonom bör vara ödmjuk Sammanfattning av kursen Mikroekonomi Makroekonomi Tips inför tentan Finanskrisen

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Momentplanering: Samhällsekonomi

Momentplanering: Samhällsekonomi Momentplanering: Samhällsekonomi Ekonomi betyder hushållning, hushållning med knappa resurser, vilket alltid har varit en faktor i människors liv, även på samhällsnivån ända sedan samhällen började växa

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060821--070105 2006-03-23 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Svensk finanspolitik 2010 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Finanspolitiska rådet Ledamöter Lars Calmfors (ordf.) Torben Andersen (vice ordf.) Michael Bergman Martin

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Nationalekonomi vid Hanken

Nationalekonomi vid Hanken vid Hanken Magistersstudier i Generella synpunkter Ekonomiemagistrar med nationalekonomi som huvudämne placerar sig bra i arbetslivet, speciellt där ekonomisk expertis och analytiskt tänkande förutsätts.

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark

Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark Inlägg vid CEPOS vækstkonference i Köpenhamn den 14 december 2012 Magnus Henrekson Bakgrund Egen forskning: Pär Hansson & Henrekson, Public Choice,

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Bilaga nr 1 till Förbundsinfo nr 7/2006 Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Christer Olsson Eivor Åkerström

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

sjuttiotalet och efteråt.

sjuttiotalet och efteråt. Nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm på sextiooch sjuttiotalet och efteråt. En tillbakablick nr 2 2011 årgång 39 På Handelshögskolan i Stockholm hade man tidigt framstående nationalekonomer

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Cirriculum Vitae Stig Tegle

Cirriculum Vitae Stig Tegle CV Stig Tegle Sidan 1 av 5 Cirriculum Vitae Stig Tegle SPRÅKKUNSKAPER: Skriftligt Läsning Tala Engelska Högsta Högsta Högsta Tyska Medel Högsta Medel Franska Låg Medel Medel UTBILDNING: 1985 Fil.dr i nationalekonomi

Läs mer