Amnesregister. c. Matematiska och kvantitativa metoder 178 EKONOMETRISKA METODER; SPELTEORI; DATAINSAMLING; UTFORMNING AV EXPERIMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amnesregister. c. Matematiska och kvantitativa metoder 178 EKONOMETRISKA METODER; SPELTEORI; DATAINSAMLING; UTFORMNING AV EXPERIMENT"

Transkript

1

2 Amnesregister I KRONOLOGISK ORDNING KOD ÄMNESRUBRIK STARTAR PÅ SIDA A. Allmänt om nationalekonomi, undervisning i 169 nationalekonomi B. Doktrinhistoria och nationalekonomisk 174 metodologi c. Matematiska och kvantitativa metoder 178 EKONOMETRISKA METODER; SPELTEORI; DATAINSAMLING; UTFORMNING AV EXPERIMENT D. Mikroekonomi 179 HUSHÅLLSTEORI; PRODUKTIONSTEORI; INKOMSTFÖRDELNING; MARKNADSSTRUKTUR; ALLMÄN JÄMVIKTSTEORI; VÄLFÄRDSTEORI; KOLLEKTIVT BESLUTSFATTANDE; INFORMATION OCH OSÄKERHET E. Makroekonomi och penningteori 183 AGGREGERADE MODELLER; KONSUMTION, SPARANDE, PRODUKTION, SYSSELSÄTTNING OCH INVESTERINGAR; KONJUNKTURTEORI; PENNINGTEORI; PENNINGPOLITIK; MAKROEKONOMISK POLITIK F. Internationell ekonomi 202 INTERNATIONELL HANDEL; INTERNATIONELLA FAKTORRÖRELSER; INTERNATIONELL FINANSIERING G. Finansiell ekonomi 209 FINANSIELLA MARKNADER; FINANSIELLA INSTITUTIONER; FÖRETAGSFINANSIERING H. Offentlig ekonomi 213 SKATTER OCH TRANSFERERINGAR; FINANSPOLITIK; OFFENTLIG KONSUMTION; OFFENTLIGA UTGIFTER; STATLIGA OCH KOMMUNALA BUDGETAR I. Hälsovård, utbildning samt socialvård och 229 social service 166 Ekonomisk Debatt

3 KOD ÄMNESRUBRIK STARTAR PÅ SIDA J. Arbetsmarknadsekonomi och befolkningsekonomi 234 BEFOLKNINGSEKONOMI; ARBETSUTBUD OCH ARBETSKRAFTSEFTERFRÅGAN; LÖNER OCH ARBETSKRAFTSKOSTNADER; FACKFÖRENINGAR OCH FÖRHANDLINGAR; RÖRLIGHET; ARBETSLÖSHET OCH LEDIGA PLATSER; DISKRIMINERING K. Rättsekonomi 244 L. Industriell ekonomi 246 MARKNADSSTRUKTUR; FÖRETAGSSTYRNING; OFFENT- LIGA FÖRETAG; NÄRINGSPOLITIK; BRANSCHSTUDIER M. Företagsekonomi 251 ADMINISTRATION; MARKNADSFÖRING; REDOVISNING N. Ekonomisk historia 252 O. Ekonomisk utveckling, teknologiska 254 förändringar och tillväxt EKONOMISK UTVECKLING; UTVECKLINGSPOLITIK; TEKNOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR; TILLVÄXT; LÄNDERSTUDIER P. Ekonomiska system 263 MARKNADSEKONOMIER; SOCIALISTISKA SYSTEM OCH INSTITUTIONER; ANDRA EKONOMISKA SYSTEM; KOMPARATIV EKONOMISK ANALYS Q. Jordbruks- och naturresursekonomi 268 JORDBRUKSEKONOMI; FÖRNYELSEBARA RESURSER; ICKE-FÖRNYELSEBARA RESURSER; ENERGIEKONOMI R. Regionalekonomi 278 REGIONALEKONOMISK TEORI; LOKALISERINGSTEORI; TRANSPORTEKONOMI; BOSTADSEKONOMI S. Andra frågor, kulturekonomi 284 Ekonomisk Debatt

4 I ämnesregistret grupperas samtliga artiklar, repliker & kommentarer, ledare/underledare under de nitton ämnesrubriker som redovisas på föregående uppslag. Bokrecensioner förtecknas i ett specialregister på s 305. Ämnesindelningen följer klassifikationsprinciperna i Journal of Economic Literature. Artiklar kan förekomma under mer än en rubrik. Om de hänvisningar som förekommer under en del notiser, se Författarregister. Under de olika ämnesrubrikerna förtecknas artiklarna i kronologisk ordning. 168 Ekonomisk Debatt

5 A. Allmänt om nationalekonomi, undervisning i nationalekonomi Axelsson, Runo, Ramström, Dick & Rosenberg, Lennart, [1974], "Apropå STU-debatten" (r&k), årg 2, nr 4, s ~ se också Axelsson, R & Rosenberg, L [1975] Olsson, Kåre, [1975], "Ekonomi och naturvetenskap" (r&k), årg 3, nr 2, s Axelsson, Runo & Rosenberg, Lennart, [1975], "Universitetsorganisatoriska utvecklingsproblem", årg 3, nr 3, s ~ kommentar till Ysander, B-C [1974b]; se också Axelsson, R, Ramström, D & Rosenberg, L [1974] Hamilton, Carl (B), [1975c], "Ett underkänt kursbrev" (r&k), årg 3, nr 4, s ~ replik i Laestadius, S [1975] med svar i Hamilton, C (B) [1975f] Laestadius, Staffan, [1975], "(Ett underkänt kursbrev): Svar till Hamilton" (r&k), årg 3, nr 5, s ~ replik till Hamilton, C (B) [1975c] ~ svar i Hamilton, C (B) [1975f] Hamilton, Carl (B), [1975f], "(Ett underkänt kursbrev): Slutreplik" (r&k), årg 3, nr 5, s 338 ~ svar till Laestadius, S [1975]; se också Hamilton, C (B) [1975c] Samuelson, Lars A, [1975], "LOs nya företagsekonomi?", årg 3, nr 7, s ~ kommentar i Lärarlaget [1976] med svar i Samuelson, L A [1976]; kommentar också i Sandberg, Å [1977] med svar i Samuelson, L A [1977]; se också Ekonomgruppen [1977] Lärarlaget för utbildnin,g av styrelseledamöter, LO-skolan, Akers Runö, [1976], "Det behövs en ny företagsekonomi för löntagarna!" (r&k), årg 4, nr2, s ~ kommentar till Samuelson, L A [1975] ~ svar i Samuelson, L A [1976]; se också kommentar i Sandberg, Å [1977] med svar i Samuelson, L A [1977]; se också Ekonomgruppen [1977] Samuelson, Lars A, [1976], "Företagsekonomi för löntagare" (r&k), årg 4, nr 4, s ~ svar till Lärarlaget [1976]; se också Samuelson, L A [1975] Roos, Carl Martin & Skogh, Göran, [1976], "Ekonomiämnet vid de juridiska fakulteterna" (r&k), årg 4, nr 7, s ~ svar i Werin, L [1976] Werin, Lars, [1976], "Nationalekonomin vid de juridiska fakulteterna. Replik till Roos-Skogh" (r&k), årg 4, nr 8, s ~ svar till Roos, C M & Skogh, G [1976] Myrdal, Gunnar, [1977], "Lysande utsikter för ekonomisk forskning", årg 5, nr1,s5-1o Sandberg, Åke, [1977], "Företagarekonomi kontra löntagarstyre" (r&k), årg 5, nr 1, s ~ kommentar till Samuelson, L A (1975,1976]; se också Lärarlaget [1976] ~ svar i Samuelson, L A [1977] Ekonomgruppen vid Lärarhögskolan i Mölndal [1977], "Företagsekonomi i skolan - i vems intresse?" (r&k), årg 5, nr 2, s ~ kommentar till debatten mellan Samuelson, L A [1975, 1976] och Lärarlaget [1976] Bergström, Villy, [1977b], "Gymnasieuniversitet?" (underledare), årg 5, nr 4, s 204 ~ kommentar i Premfors, R [1977] med svar i Bergström, V (1977c] Premfors, Rune, [1977], "Överord om 'Gymnasieuniversitetet' " (r&k), årg 5, nr 5, s ~ kommentar till Bergström, V [1977b] ~ svar i Bergström, V [1977c] Bergström, Villy, [1977c], "Svar till Premfors: Forskningen kommer i kläm!" (r&k), årg 5, nr 5, s Ekonomisk Debatt

6 ... svar till Premfors, R [1977]; se också Bergström, V [1977b] Samuelson, Lars A, [1977], "Replik om den 'nya' företagsekonomin. En komplettering kan behövas" (r&k), årg 5, nr 5, s svar till Sandberg, Å [1977]; se också Samuelson, L A [1975, 1976] Kleist, Åke, [1977], "Den borgerliga nationalekonomins skygglappar - exemplet 'Ekonomisk Debatt' " (r&k), årg 5, nr 6, s hänvisning till Ekonomisk Debatt årg ~ svar i Lundgren, N [1977c] Lundgren, Nils, [1977c] "(Den borgerliga ekonomins skygglappar - exemplet 'Ekonomisk Debatt') Svar till Kleist: Sverige är inte världen" (r&k), årg 5, nr 6, s svar till Kleist, Å [1977] Lindbeck, Assar, [1978a], "Förvanskningar om ekonomerna och arbetarrörelsen", årg 6, nr 1, s ~ svar i Bergström, V [1978a] och Herin, J & Werin, L [1978]; se också Lundgren, N [1978b] Bergström, ViIly, [1978a], "Villy Bergström svarar Lindbeck: Vari ligger verklighetsförfalskningen?" (r&k), årg 6, nr 1, s svar till Lindbeck, A [1978a]; se också kommentar i Herin, J & Werin, L [1978] Herin, Jan & Werin, Lars, [1978], "Jubileumsskriftens utgivare svarar Lindbeck" (r&k), årg 6, nr 1, s svar till Lindbeck, A [1978a]; se också Bergström, V [1978a] Bergström, ViIly, [1978b], "Kvartalsforskning vid universiteten" (underledare), årg 6, nr 4, s 212 Ohlin, Bertil, [1978], "Nationalekonomernas hållning till samhällsproblem", årg 6, nr 4, s kommentar till debatten mellan Lindbeck, A [1978a] och Bergström, V [1978a] samt Herin, J & Werin, L [1978] ~ svar i Bergström, V [1978c]; se också Lundgren, N [1978b] Bergström, ViIly, [1978c], "(Nationalekonomernas hållning till samhällsproblem): Villy Bergström svarar Bertil Ohlin" (r&k), årg 6, nr 4, s svar till Ohlin, B [1978]; se också Lundgren, N [1978b] "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], (temanummer), årg 6, nr 8, s ~ inledning i Söderström, H T [1978k], Bergström, V [1978d] och Lundg,ren N [1978c], se vidare Dunlop, J T [1978], Aberg, C J [1978c], Faxen, K-O [1978], Pettersson, B [1978], Burenstam Linder, S [1978], Rehn, G [1978], Lybeck, J A [1978b], Metelius, B [1978b], Lindbeck, A [1978c] och Lundberg, E [1978]; kommentarer också i Flam, H & Viotti, S [1979a] och Hernes, G [1979]; åberopas i Löfgren, K G [1980a] Söderström, Hans Tson, [1978k], "För döva öron? (ledare, inledning till temanummer), årg 6, nr 8, s ~ ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik ~ kommentar i Thalin, L [1979] med svar i Söderström, H T [1979a] Bergström, Villy, [1978d], "Utbildar vi fel slags ekonomer?" (underledare), årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik ~ åberopas i Löfgren, K-G [1980a] Lundgren, Nils, [1978c], "Skjut inte på ekonomen!" (underledare), årg 6, nr 8, s ingår'i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik Dunlop, John T, [1978], "Nya villkor för ekonomisk-politiskt beslutsfattande", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik"[1978] - se vidare denna rubrik Åberg, Carl Johan, [1978c], "Ekonomutbildningen måste reformeras!", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] ~ åberopas i Thalin, L [1979] Faxen, Karl-Olof, [1978], "God politisk ekonomi kräver bredare kunnande", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Pettersson, Bengt, [1978], "Den ekonomiska politikens bindningar borde utforskas!", årg6, nr8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Burenstam Linder, Staffan, [1978], "En farlig övertro till selektiva ingrepp", årg 6, nr 8, s Ekonomisk Debatt

7 A. Allmänt om nationalekonomi, undervisning i nationalekonomi... ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Rehn, Gösta, [1978], "Den förhärdade reformismen är vårt öde", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] ~ kommentarer i Flam, H & Viotti, S [1979a] och Hernes, G [1979]; åberopas i Lundgren, N G [1979] Lybeck, Johan A, [1978b], "Ekonomens roll som rådgivare", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Metelius, Bengt, [1978b], "Ett kommunikationsproblem", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Lindbeck, Assar, [1978c], "Strategier för den ekonomiska rådgivaren", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Lundberg, Erik, [1978], "Vad sorts ekonomisk rådgivning?", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Flam, Harry & Viotti, Staffan, [1979a], "Nationalekonomin inför verkligheten" (ledare), årg 7, nr 1, s kommentar till temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], särskilt Rehn, G [1978] ~ kommentar i Rydbeck, G [1979] med svar i Flam, H & Viotti, S [1979b]; kommentar också i Hernes, G [1979] Thalin, Lillemor, [1979], "Ekonomerse upp med språket!" (r&k), årg 7, nr 1, s kommentar till Söderström, H T [1978k]; hänvisning till Åberg, C J [1978c] ~ svar i Söderström, H T [1979a] Söderström, Hans Tson, [1979a], "Svar till Lillemor Thalin: Kan vi inte hjälpas åt?" (r&k), årg7, nr1, s svar till Thalin, L [1979]; se också Söderström, H T [1978k] Flam, Harry, [1979a], "Nationalekonomi och historia" (underledare), årg 7, nr 2, s kommentar till Gustafsson, Bo [1979a] och Nilsson, A & Pettersson, L [1979a] Rydbeck, Gösta, [1979], "Dåligt försvar för en god sak" (r&k), årg 7, nr 3, s kommentar till Flam, H & Viotti, S [1979a] ~ svar i Flam, H & Viotti, S [1979b] Flarn, Harry & Viotti, Staffan, [1979b], " (D åligt försvar för en god sak): Svar till Rydbeck" (r&k), årg 7, nr 3, s svar till Rydbeck, G [1979]; se också Flam, H & Viotti, S [1979a] Hernes, Gudmund, [1979], "Neoklassisk teori - en gotisk katedral" (r&k), årg 7, nr 6, s kommentar till temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], särsldlt Rehn, G [1978]; kommentar också till Flam, H & Viotti, S [1979a] Löfgren, Karl-Gustaf, [1980a], "Utbildar vi några nationalekonomer?" (underledare), årg 8, nr 1, s 4... hänvisning till temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], särskilt Bergström, V [1978d] ~ kommentar i Elsässer, B [1980] Nilsson, Christian, [1980a], "Universitetet och allmänintresset" (underledare), årg 8, nr 2, s Elsässer, Björn, [1980], "Nationalekonomin i den grundläggande högskoleutbildningen" (r&k), årg 8, nr 3, s kommentar till Löfgren, K-G [1980a] Stenkula, Peter, [1980], "Varför har ämnet nationalekonomi rekryteringsproblem?" (r&k), årg8, nr7, s ~ kommentar i Siven, C-H [1981] Sandelin, Bo, [1981a], "Läromedelscensuren och gymnasieböckerna i samhällsekonomi", årg 9, nr 2, s ~ kommentar i Börjeson, B [1981] med svar i Sandelin, B [1981b]; åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Siven, Claes-Henric, [1981], "Nationalekonomin i universitetsundervisningen", årg 9, nr 3, s kommentar till Stenkula, P [1980] Börjeson, Bertil, [1981], "Läromedelsnämnden och censuren - en kommentar" (r&k), årg 9, nr 3, s kommentar till Sandelin, B [1981a] ~ svar i Sandelin, B [1981b] Sandelin, Bo, [1981b], "(Läromedelsnämnden och censuren): Replik till Bör- Ekonomisk Debatt

8 jeson", årg9, nr3, s ~ svar till Börjeson, B [1981]; se också Sandelin, B [1 '81a] Hjalmarsson, Lennart & Lybeck, Johan A, [1981], "Forskningens finansiering och forskarnas frihet" (ledare), årg 9, nr 8, s Lundberg, Lars, [1983], "Nationalekonomiutbildning i kris?" (ledare), årg 11, nr 8, s Wadensjö, Eskil, [1984a], "Den nya doktorsexamen: Doktorsavhandlingar i nationalekonomi ", årg 12, nr 5, s ~ se också Wadensjö, E [1986a, 1990b]; åberopas i Engwall, L [1992] Wadensjö, Eskil, [1985a], "Nytt hot mot universitetsforskningen " (ledare), årg 13, nr 1, s 5-6 Wadensjö, Eskil, [1985b], "Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen" (inledning till granskning av Läroplan för gymnasieskolan), årg 13, nr 1, s ~ se vidare Westerståhl, J [1985], Erikson, R [1985], Siven, C-H [1985] och Lewan, N [1985 ]; åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Westerståhl, Jörgen, [1985], "(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Ett pedagogiskt hugskott" (granskning av Läroplan för gymnasieskolan), årg 13, nr 1, s ~ se inledning i Wadensjö, E [198Sb], se också Erikson, R [1985], Siven, C-H [1985] och Lewan, N [1985] ~ åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Erikson, Robert, [1985], "(Skolöv~rstyrelsen och samhällskunskapen): Ar målet militanta medborgare?" (granskning av Läroplan för gymnasieskolan), årg 13, nr 1, s ~ se inledning i Wadensjö, E [198Sb], se också Westerståhl, J [1985], Siven, C-H [1985] och Lewan, N [1985] ~ åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Siven, Claes-Henric, [1985], "(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Förslaget är en katastrof" (granskning av Läroplan för gymnasiet), årg 13, nr 1, s ~ se inledning i Wadensjö, E [198Sb], se också Westerståhl, J [1985], Erikson, R [1985] och Lewan, N [1985] ~ åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Lewan, Nils, [1985], "(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Förslaget är svårt att ta på allvar" (granskning av Läroplan för gymnasiet), årg 13, nr 1, s ~ se inledning i Wadensjö, E [198Sb], se också Westerståhl, J [1985], Erikson, R [1985] och Siven, C-H [1985] ~ åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Lundahl, Mats, [1985b], "Bör utvecklingsforskningen vara 'tvärvetenskaplig'?", årg 13, nr 2, s Wadensjö, Eskil, [1986a], "Den nya doktorsexamen: Addendum. Disputationer i nationalekonomi 1984 och 1985" (r&k), årg 14, nr 1, s ~ se också Wadensjö, E [1984a] ~ se också Wadensjö, E [1990b]; åberopas i Engwall, L [1992] Gustafsson, Björn, [1986a], " 'Nationalekonomi för 9:an' eller 'Hur okunniga kan läroboksförfattare vara?' " (r&k), årg 14, nr 2, s ~ hänvisning till Sandelin, B [1981a] samt Erikson, R [1985], Lewan, N [1985], Siven, C-H [1985], Wadensjö, E [198Sb] och Westerståhl, J [1985] Jonung, Christina, [1987], "Möte med ekonomer" (ledare),.~rg 15, nr 1, s 3-4 Bohm, Peter, [1987], "Ar nationalekonomisk forskning relevant?", årg 15, nrl,s5-9 Sandelin, Bo, [1987b], "Ekonomi på svenska" (underledare), årg 15, nr 2, s 92 Engström, Lars & Kriström, Bengt, [1987] "Distanskurser inom forskarutbildningen" (r&k), årg 15, nr 5, s Muren, Astri, [1987], "Konsumentpolitik och nationalekonomisk forskning", årg 15, nr 6, s Jonung, Christina & Ståhlberg, Ann Charlotte, [1988a], " år efteråt" (underledare), årg 16, nr 2, s 92 ~ ingår itemaserie " år efteråt" [1988]- se vidare denna rubrik Jonung, Christina, [1988b], "Ekonomutbildning i kris" (ledare), årg 16, nr7, s " år efteråt" [1988], (temaserie) ~ inledning i Jonung, C & Ståhlberg, A-C, [1988a], se vidare Bigsten, A [1988b], Lundahl, M [1988], Lönnroth, J [1988], Ohlsson, R [1988] och Persson-Tanimura, I [1988b] Henrekson, Magnus, [1989], "Psykologi och nationalekonomi", årg 17, nr 3, s Ekonomisk Debatt

9 ~ kommentar i Dickson, H [1989] Dickson, Harald, [1989], "Psykologi och marginalanalys hos Jevons" (r&k), årg 17, nr 5, s 398 ~ kommentar till Henrekson, M [1989] Wadensjö, Eskil, [1990b], "Nya forskargenerationer", årg 18, nr 4, s ~ se också Wadensjö, E [1984a, 1986a] ~ åberopas i Engwall, L [1992] Haynes, Kingsley E & Sarafoglou, Nikias, [1991], "Forskningens effektivitet vid nationalekonomiska och företagsekonomiska institutioner i Sverige", årg 19, nr 3, s ~ se också Sandelin, B & Sarafoglou, N [1992] Sandelin, Bo, [1991], "Dåligt beslut om forskningsassistenterna" (ledare), årg 19, nr 4, s S~~delin, Bo, [1992a], "Hårda tag mot Osttysklands universitetslärare" (r&k), årg 20, nr 1, s Sandelin, Bo & Sarafoglou, Nikias, [1992], "Myrdal fortfarande mest citerad" (r&k), årg 20, nr 3, s ~ se också Haynes, K E & Sarafoglou, N [1991] Gottfries, Nils, [1992a], "Gör doktorandtjänsterna mer flexibla!" (ledare), årg 20, nr 4, s Engwall, Lars, [1992], "Svensk nationalekonomisk forskning granskad", årg 20, nr 5, s ~ hänvisning till Wadensjö, E [1984a, 1986a, 1990b] Wärneryd, Karl-Erik, [1992], "Psykologi och ekonomi", årg 20, nr 6, s A. Allmänt om nationalekonomi, undervisning i nationalekonomi Ekonomisk Debatt

10 B. Doktrinhistoria och nationalekonomisk metodologi Söderbaum, Peter, [1975a], "Tillväxttänkande eller ekologisk grundsyn", årg 3, nr 2, s <III kommentar till temanummer "Ingen domedag" [1974], särskilt Beckerman, W [1974], Lindbeck, A [1974b] och Paulsson, V [1974] ~ kommentar i Andersson, R [1975] med svar i Söderbaum, P [1975b] Andersson, Roland, [1975], "Positionsanalys - konsten att slå in öppna dörrar", årg 3, nr 4, s <III kommentar till Söderbaum, P [1975a]; hänvisning till Beckerman, W [1974] ~ svar i Söderbaum, P [1975b] Söderbaum, Peter, [1975b], "Roland. Andersson och positionsanalysen" (r&k), årg 3, nr 5, s <III svar till Andersson, R [1975]; hänvisning till Beckerman, W [1974] och Paulsson, V [1974]; se också Söderbaum, P [1975a] Myhrman, Johan, [1979b], "Kvantitetsteorin, Stockholmsskolan och dagens penningteori" (översiktsartikel ), årg 7, nr 4, s ~ åberopas i Jonung, L [1979c] Flam, Harry & Viotti, Staffan, [1979c], "Bertil Ohlin" (minnesord), årg 7, nr 5, s Hernes, Gudmund, [1979], "Neoklassisk teori - en gotisk katedral" (r&k), årg 7, nr 6, s <III kommentar till temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], särskilt Rehn, G [1978]; kommentar också till Flarn, H & Viotti, S [1979a] Krantz, Olle, [1979], "Konjunkturteori, ekonomisk historia och trettiotalskristin" (r&k), årg7, nr7, s <III kommentar till debatten mellan Nilsson, A & Pettersson, L [1979a] och Jonung, L [1979c] Nilsson, Anders & Pettersson, Lars, [1979b], "Trettiotalet än en gång" (r&k), årg 7, nr 7, s <III replik till Jonung, L [1979c]; se också Nilsson, A & Pettersson, L [1979a] ~ svar i Jonung, L [197ge] Jonung, Lars, [197ge], "Trettiotalet en sista gång" (r&k), årg 7, nr 7, s 489 <III svar till Nilsson, A & Pettersson, L [1979b]; se också Nilsson, A & Pettersson, L [1979a] och Jonung, L [1979c] Henriksson, Rolf (G H), [1979], "Eli F Heckscher och svensk nationalekonomi", årg 7, nr 8, s ~ se också Henriksson, R G H [1987b]; åberopas i Wadensjö, E [1987c] Öhman, Berndt, [1979], "Ekonomisk teori och företagshistorisk forskning" (r&k), årg 7, nr 8, s Myhrman, Johan, [1981b], "Kontraktsrätt och löntagarfonder", årg 9, nr 6, s <III hänvisning till Eidem, R [1975b], Förhandlingar [ ], "Special: Löntagarfonder" [1981], Södersten, B [1973], Söderström, H T [1981c], Vi<?,tti, S [1980b], Westholm, C-J [1976], och Ohman, B [1981] ; se också Myhrman, J [1977a, 1980c] ~ kommentar i Abrahamsson, B [1982]; repliker i Myhrman, J [1982] och Abrahamsson, B [1983] Abrahamsson, Bengt, [1982], "Transaktionskostnadsanalys: en länk mellan na tionalekonomi och organisationsteori", årg 10, nr 7, s <III kommentar till Myhrman, J [1981b]; hänvisning till Förhandlingar [ ] ~ replik i Myhrman, J [1982] med svar i Abrahamsson, B [1983] Myhrman, Johan, [1982], "Replik till Bengt Abrahamsson" (r&k), årg 10, nr 8, s <III svar till Abrahamsson, B [1982]; se också Myhrman, J [1981b] ~ replik i Abrahamsson, B [1983] Bergman, Lars & Holmiund, Bertil, [1983], "Leif Johansen död" (minnesord), årg 11, nr 1, s 6 Abrahamsson, Bengt, [1983], "Slutreplik om transaktionskostnadsanalys" (r&k), årg 11, nr 1, s <III svar till Myhrman, J [1982]; se också Abrahamsson, B [1982] och Myhrman, J [1981b] 174 Ekonomisk Debatt

11 B. Doktrinhistoria och nationalekonomisk metodologi Feldstein, Martin, [1983], "Reträtten från keynesianismen", årg 11, nr 4, s kommentarer i Lundberg, E (1983] och Persson, M [1983]; åberopas i Eklund, K [1985c] och Lönnroth, J [1988] Lundberg, Erik, [1983], "(Reträtten från Keynesiansimen): För enkelt, Feldsteinl", årg 11, nr 4, s kommentar till Feldstein, M [1983];.. åberopas i Lönnroth, J [1988] Persson, Mats, [1983], "Feldstein om keynesianismen", årg 11, nr 4, s kommentar till Feldstein, M [1983]; hänvisningar till Björklund, A [1981b], Braunerhjelm, P & Gerlach, S [1982], Calmfors, L [1979], Wadensjö, E [1978b] och Wissen, P [1983a].. se också Persson, M & Lindbeck, A [1987] Lönnroth, Johan, [1983], "Den svenska nationalekonomin och Marx under 100 år", årg 11, nr 5, s Eklund, Klas, [198Sb], "Arbetslöshetens orsaker och botemedel: En doktrinhistorisk teoriöversikt", årg 13, nr 2, s hänvisning till Siven, C-H [1983] samt till debatten mellan Assarsson, B & Högfeldt, P [1983] och Agell, J & Lindh, Y [1984].. fortsättning i Eklund, K [1985c] ; kommentar i Dickson, H (1985] med svar i Eklund, K [1985e]; åberopas i Borglin, A & Karlssson, T [1989] Dickson, Harald, [198S], "Missförstånd kring Keynes' teori" (r&k), årg 13, nr 5, s kommentar till Eklund, K [1985b].. svar i Eklund, K [1985e] Eklund, Klas, [198Se], "(Missförstånd kring Keynes' teori): Svar till Dickson" (r&k), årg 13, nr 5, s svar till Dickson, H [1985]; se också Eklund, K [1985b] Eklund, Klas, [198Sf], "Men varför flyger ugglan?" (r&k), årg 13, nr 6, s replik i Lönnroth, J [1985] Lönnroth, Johan, [198S], "Ugglan vet inte varför den flyger" (r&k), årg 13, nr 8, s replik till Eklund, K [1985f] Kazarian, Elias, [1986], "Den islamiska synen på ekonomin", årg 14, nr 3, s "Principer för kollektivt besluts fat- tande" [1987], (temanummer), årg 15, nr 1, s se Tännsjö, T [1987], Ståhl, Ingemar [1987], Wicksell, K [1987] och Jonung, L [1987a]; kommentar i Larsson, H [1987] Tännsjö, Torbjörn, [1987], "Buchanan om enhälligt beslutsfattande - liberal skepsis mot demokrati", årg 15, nr 1, s ingår i temanummer "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987]- se vidare denna rubrik.. kommentar i Larsson, H [1987]. Ståhl, Ingemar, [1987], "James Buchanan, Public Choice och Nobelpriset", årg 15, nr 1, s ingår i temanummer "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987]- se vidare denna rubrik.. kommentar i Larsson, H [1987] Jonung, Lars, [1987a], "Inledning" (till Knut Wicksell "Principerna för en rättvis beskattning"), årg 15, nr 1, s ingår i temanummer "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987]- se vidare denna rubrik.. inledning till Wicksell, K [1987]; kommentar i Larsson, H [1987] Wicksell, Knut, [1987], "Principerna för en rättvis beskattning" (omtryck, inledning av Lars Jonung), årg 15, nr 1, s ingår i temanummer "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987]- se vidare denna rubrik.. kommentar i Larsson, H [1987] Ekonomisk Debatts redaktion [1987], "Ekonomporträttet" (inledning), årg 15, nr 2,s 139 Wadensjö, Eskil, [1987a], "Carl Adolph Agardh" (ekonomporträtt), årg 15, nr 2, s åberopas i Pettersson, M [1992] Vallinder, Torbjörn, [1987], "Adam Smiths genombrott i Sverige" (r&k), årg 15, nr 3, s hänvisning till Wadensjö, E [1986e] Persson, Mats, [1987], "Robert E Lucas" (ekonomporträtt), årg 15, nr 3, s åberopas i Hansson, B & Högfeldt, P [1988] Lindbeck, Assar, [1987], "Gunnar Myrdal " (minnesord), årg 15, nr 4, s "Stockholmsskolan - SO år" [1987], (temanummer), årg 15, nr 4, s inledning i Jonung, C & Ståhlberg, A-C [1987]; se vidare Lundberg, E [1987], Siven, C H [1987], Wadensjö, E [1987c], Henriksson, R G H [1987b] och Jonung, L [1987b, 1987c] Ekonomisk Debatt

12 Jonung, Christina & Ståhlberg, Ann Charlotte, [1987], "Stockholmsskolan - 50 år" (ledare, inledning till temanummer), årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik Lundberg, Erik, [1987], "Minnen kring Stockholmsskolan", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik ~ åberopas i Thalberg, B [1988] Siven, Claes-Henric, [1987], "Perspektiv på Stockholmsskolan", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik Wadensjö, Eskil, [1987c], "Före Stockholmsskolan - Arbetslöshetsutredningen, Ernst Wigforss och Gösta Bagge", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik; hänvisning till Henriksson, R G H [1979] ~ åberopas i Petersson, J [1989]; se också Wadensjö, E [1988d] Henriksson, Rolf G H, [1987b], "Nationalekonomiska klubben ", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987] - se vidare denna rubrik; se också Henriksson, R G H [1979] ~ åberopas i Petersson, J [1989] Jonung, Lars, [1987b], "Stockholmsskolan - vart tog den vägen?", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik; se också replikskiftet mellan Jonung, L [1984] och Lundberg, E [1984] Jonung, Lars, [1987c], "Intervju med Gunnar Myrdal" (ekonomporträtt), årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik Lönnroth, Johan, [1987], "Johan Risingh" (ekonomporträtt), årg 15, nr 5, s ~ kommentar i Gerentz, S [1987] Lindbeck, Assar & Persson, Mats [1987], "Erik Lundberg " (minnesord), årg 15, nr 6, s hänvisning till Jonung, L [1984]; se också Persson, M [1983]. Dahmen, Erik, [1987], "Johan Åkerman" (ekonomporträtt), årg 15, nr 6, s Sandelin, Bo, [1987c], "Samuel von Pufendorf" (ekonomporträtt), årg 15, nr 7, s Sandelin, Bo, [1987d], "Gå till källorna" (r&k), årg 15, nr 7, s Eklund, Klas, [1987], "Nikolaj Kondratjev" (ekonomporträtt), årg 15, nr 8, s Gerentz, Sven, [1987], "Johan Risingh och hans Tractat" (r&k), årg 15, nr 8, s kommentar till Lönnroth, J [1987] Thalberg, Björn, [1988], "Ragnar Frisch" (ekonomporträtt), årg 16, nr 1, s hänvisning till Lundberg, E [1987] Jörberg, Lennart & Ohlsson, Rolf, [1988], "Douglass North" (ekonom porträtt), årg 16, nr 2, s Lönnroth, Johan, [1988], "Ekonomernas rationella åsiktsbyten ", årg 16, nr 3, s ingår itemaserie " år efteråt" [1988] - se vidare denna rubrik; hänvisning till Förhandlingar , samt till Bentzel, R [1984a], Feldstein, M [1983], Friedman, M [1977], Jonung, L [1978a], Lindbeck, A [1982, 1984], Lundberg, E [1983], Myhrman, J [1977a], Siven, C-H [1984b], Tobin, J [1977, 1982] och Westerberg, B & Westerberg, S [1983] Eidem, Rolf, [1988], Oliver E Williamson" (ekonomporträtt), årg 16, nr 3, s Blomquist, Sören & Siven, Claes-Henric, [1988], "Bertil Ohlin" (ekonomporträtt), årg 16, nr 4, s Persson, Mats & Siven, Claes-Henric, [1988], "Pehr Niclas Christiernin" (ekonomporträtt), årg 16, nr 5, s Hegeland,Hugo, [1988b], "Gustaf Åkerman" (ekonomporträtt), årg 16, nr 6, s Wadensjö, Eskil, [1988d], "Gösta Bagge" (ekonom porträtt), årg 16, nr 7, s ~ se också Wadensjö, E [1987c] Ståhl, Ingemar, [1988], "Maurice AIlais" (ekonomporträtt), årg 16, nr 8, s Swedberg, Richard, [1989], "Joseph A Schumpeter" (ekonomporträtt ), årg 17, nr 1, s Carlson, Benny, [1989], "Gustav Cassel" 176 Ekonomisk Debatt

13 B. Doktrinhistoria och nationalekonomisk metodologi (ekonomporträtt), årg 17, nr 2, S Henrekson, Magnus, [1989], "Psykologi och nationalekonomi", årg 17, nr 3, s ~ kommentar i Dickson, H [1989] Lönnroth, Johan, [1989], "Gustaf Steffen" (ekonomporträtt), årg 17, nr 3, s Uhr, Carl G, [1989], "David Davidson" (ekonomporträtt), årg 17, nr4, s ~ ingår i temanummer "Skattereformen" [1989] - se vidare denna rubrik Jonung, Lars, [1989], "Knut Wicksell" (ekonomporträtt ), årg 17, nr 5, s ~ åberopas i Jensevik, H [1991 ] Dickson, Harald, [1989], "Psykologi och marginalanalys hos Jevons" (r&k), årg 17, nr 5, s 398 ~ kommentar till Henrekson, M [1989] Magnusson, Lars, [1989], "Anders Nordencrantz" (ekonomporträtt ), årg 17, nr 6, s Petersson, Jan, [1989], "Erik Lindahl" ( ekonomporträtt), årg 17, nr 7, s ~ hänvisning till Henriksson, R G H [1987a, 1987b] och Wadensjö, E [1987c] Ysander, Bengt-Christer, [1989b], "Trygve Haavelmo" (ekonomporträtt), årg 17, nr 8, s Brems, Hans, [1990], "Frederik Zeuthen" (ekonomporträtt), årg 18, nr 1, s Danielsson, Anders, [1990], "W Arthur Lewis" (ekonomporträtt), årg 18, nr 2, s Sandelin, Bo, [1990b], "En ny Methodenstreit?" (r&k), årg 18, nr 4, s Brealey, Richard, [1990], "Den finansiella ekonomiska teorins utveckling", årg 18, nr 7, s Lindbeck, Assar, [1990b], "Pionjärer i finansiell ekonomi", årg 18, nr 8, s Wundrak, Richard, [1991a], "Konstantin Vasiljevitj Ostrovitjanov" (ekonomporträtt), årg 19, nr 1, s Munthe, Preben, [1991], "Christen Smith" (ekonomporträtt), årg 19, nr 3, s Stepanek, Franz, [1991], "U-landsteori i öst och väst", årg 19, nr 5, s ~ hänvisning till Bigsten, A [1984a], Lundahl, M [1988] och Lundahl, M & Vedovato, C [1986] Wundrak, Richard, [1991b], "Myrdals lära om värderingar", årg 19, nr 8, s Werin, Lars, [1991], "Ronald Coase" (ekonomporträtt), årg 19, nr 8, s Pettersson, Mats, [1992], "De första lundaekonomerna" (ekonomporträtt), årg 20, nr 1, s ~ hänvisning till Wadensjö, E [1987a] Magnusson, Lars, [1992], "Anders Chydenius" (ekonomporträtt), årg20, nr 2, s Puu, Tönu, [1992], "Tord Palander och Uppsalamiljön" (ekonomporträtt), årg 20, nr 3, s Sandelin, Bo & Sarafoglou, Nikias, [1992], "Myrdal fortfarande mest citerad" (r&k), årg 20, nr 3, s ~ se också Sarafoglou, N & Haynes, K E [1991] Wundrak, Richard, [1992], "Heinrich Friedrich von Storch" (ekonomport - rätt), årg 20, nr 4, s Engwall, Lars, [1992], "Svensk nationalekonomisk forskning granskad", årg 20, nr 5, s ~ hänvisning till Wadensjö, E [1984a, 1986a, 1990b] Sandelin, Bo, [1992d], "Doktrinhistoria för att förstå nutida tänkandet?", årg 20, nr 7, s Lindbeck, Assar, [1992], "Gary Becker" (ekonomporträtt), årg 20, nr 8, s Ekonomisk Debatt

14 C. Matematiska och kvantitativa metoder EKONOMETRISKA METODER; SPELTEORI; DATAINSAMLING; UTFORMNING AV EXPERIMENT Klevmarken, Anders, [1974], "Ekonometrins ställning i Sverige" (r&k), årg 2, nr 4, s Nilsson, Christian, [1980b], "Ett välfärdsmätningsinstitut?" (underledare), årg 8, nr 5, s ~ repliker i Johansson, Sten [1980] och Björklund, A, Gustafsson, S & Pettersson, M [1980] med svar i Nilsson, Christian [1980c] Johansson, Sten, [1980], "Teori för social rapportering behövs!" (r&k), årg 8, nr 8, s replik till Nilsson, Christian [1980b] ~ svar i Nilsson, Christian [1980c] Björklund, Anders, Gustafsson, Siv & Pettersson, Marianne, [1980], "Genomför 1980 års levnadsnivåundersökning!" (r&k), årg 8, nr 8, s replik till Nilsson, Christian [1980b] ~ svar i Nilsson, Christian [1980c] Nilsson, Christian, [1980c], "(Social rapportering): Svar till Johansson samt till Björklund - Gustafsson - Pettersson" (r&k), årg 8, nr 8, s svar till Johansson, Sten [1980] och Björklund, A, Gustafsson, S & Pettersson, M [1980]; se också Nilsson, Christian [1980b] Tengblad, Åke, [1982], "Kan vi lita på nationalräkenskaperna?", årg 10, nr 2, s Åberg, Carl Johan, [1982a], "Att planera är nödvändigt", årg 10, nr 5, s se också Norstedt, G [1982b] ~ kommentar i Wallander, J [1982a] med svar i Åberg, C J [1982b]; åberopas i Nordin, A & Stigendahl, L [1982] Wallander, Jan, [1982a], "Behövs prognoser? En kommentar till Åberg" (r&k), årg 10, nr 6, s kommentar till Åberg, C J [1982a] ~ svar i Åberg, C J [1982b] Åberg, Carl Johan, [1982b], "(Behövs prognoser?): Svar till Wallander" (r&k), årg 10, nr 6, s svar till Wallander, J [1982a]; se också Åberg, C J [1982a]; se också debatten mellan Nordin, A & Stigendahl, L [1982] och Norstedt, G [1982a, 1982b] Schröder, Lena, [1983], "Efterlysning: Mer källkritik i datoriseringsdebatten!" (r&k), årg 11, nr 5, s Klevmarken, Anders, [1984], "Decentralisera statistikproduktionen!" (r&k), årg 12, nr 5, s Wadensjö, Eskil, [1985d], "Den offentliga statistiken" (ledare), årg 13, nr 2, s Klevmarken, Anders, [1986], "Observera, förstå och förutsäga", årg 14, nr 3, s Westlund, Anders H, [1986], "Strukturförändringar och ekonomiskt prognosarbete" (r&k), årg 14, nr 3, s Bohm, Peter, [1988], "Ger opinionsundersökningar om den offentliga sektorn någon information?", årg 16, nr 8, s ~ åberopas i Johansson, P-O & Zavisic, S [1989] och Kriström, B [1992] Schager, Nils Henrik, [1989a], "Vi behöver bättre statistik!" (ledare), årg 17, nr 2, s Weibull, Jörgen W, [1990], "Spelteori i nationalekonomin", årg 18, nr 3, s Tegle, Stig, [1992], "Statistikutredningen - en beställningsprodukt från regeringskansliet" (r&k), årg 20, nr 8, s Ekonomisk Debatt 1973-'-1992

15 D. Mikroekonomi HUSHÅLLSTEORI; PRODUKTIONSTEORI; INKOMSTFÖRDELNING; MARKNADSSTRUKTUR; ALLMÄN JÄMVIKTSTEORI; VÄLFÄRDSTEORI; KOLLEKTIVT BESLUTSFATTANDE; INFORMATION OCH OSÄKERHET Ämnesregister Franzen, Thomas, Lövgren, Kerstin & Rosenberg, Irma, [1973a], "Gissningar om låginkomstproblemet" (r&k), årg 1, m2, s ~ replik i Söderström, L [1973] med svar i Franzen, T, Lövgren, K & Rosenberg, I [1973b] Söderström, Lars, [1973], "Genmäle av Lars Söderström: Låginkomstproblemet är en principsak" (r&k), årg 1, m 2, s <III replik till Franzen, T, Lövgren, K & Rosenberg, I [1973a] ~ svar i Franzen, T, Lövgren, K & Rosenberg, I [1973b] Franzen, Thomas, Lövgren, Kerstin & Rosenberg, Irma, [1973b], "(Gissningar om låginkomstproblemet): Svar till Lars Söderström" (r&k), årg 1, m 3, s <III svar till Söderström, L [1973]; se också Franzen, T, Lövgren, K & Rosenberg, I [1973a] Andersson, Åke E, [1973b], "En ny fördelningspolitik", årg 1, m 4, s ~ kommentar i Dickson, H [1973] Franzen, Thomas, [1973a], "Skatterna och inkomstfördelningen", årg 1, nr 5, s <III hänvisning till Lundgren, N [1973c] ~ kommentar i Matthiessen, L [1973d] med replik i Franzen, T [1973b]; kommentar också i Ohlin, B [1974] med svar i Franzen, T [1974] Lindström, Bertil, [1973d], "Marknaden mellan generationerna" (r&k), årg 1, m 8, s Matthiessen, Lars, [1975], "Skatter och inflation", årg 3, m 2, s <III se också Matthiessen, L [1974b] ~ åberopas i Hansson, I [1983a] Hjalmarsson, Lennart, [1975], "Välfärdsvinster av monopol och kostnader för decentralisering", årg 3, nr 6, s <III hänvisning till Jonung, L & Nilsson, B [1973] ~ kommentar i Jansson, J O [1975]; åberopas i Bjuggren, P-O [1981a, 1981b] och Harding, L E [1981] Jansson, Jan Owen, [1975], "(Välfärdsvinster av monopol och kostnader för decentralisering): Kommentar till Lennart Hjalmarsson" (r&k), årg 3, nr 8, s <III kommentar till Hjalmarsson, L [1975] Bigsten, Arne, [1976], "Att mäta inkomstojämlikhet", årg 4, nr 4, s ~ åberopas i Svedberg, P [1978] och Söderström, H T [1977g] Assarsson, Bengt, [1976], "Fördelningseffekter av relativa prisförändringar" (r&k), årg 4, m 6, s Lindström, Bertil, [1976c], "Skall vi jämna ut inkomst eller lycka?" (r&k), årg 4, m 7, s Söderström, Hans Tson, [1977g], "På jakt efter en rättvis fördelning av välfärden - en översikt av några ansatser till fördelningsmålet i den ekonomiska teorin", årg 5, m 6, s <III hänvisning till Bigsten, A [1976] och Ysander, B-C [1973] ~ åberopas i Blomquist, S [1977] Assarsson, Bengt, [1977], "Livsmedelssubventioner - ett stöd till höginkomsttagare" (r&k), årg 5, m 8, s Skogh, Göran, [1978c], "Priskontrollen på läkemedel", årg 6, nr 7, s Dahlberg, Åke, [1979a], "Att manipulera med samhällsekonomiska kalkyler" (r&k), årg7, nr3, s ~ kommentar i Brunsson, N & Lundström, A [1979] med svar i Dahlberg, Å [1979b] Brunsson, Nils & Lundström, Anders, [1979], "Alternativ till samhällsekonomiska kalkyler" (r&k), årg 7, m 5, s <III kommentar till Dahlberg, Å [1979a] ~ svar i Dahlberg, Å [1979b] Dahlberg, Åke, [1979b], "(Alternativ till samhällsekonomiska kalkyler): Svar till Brunsson och Lundström" (r&k), årg 7, nr 5, s <III svar till Brunsson, N & Lundström, A [1979]; se också Dahlberg, Å [1979a] Ekonomisk Debatt

16 Löfgren, Karl-Gustaf, [1979d], "Två populära, men tvivelaktiga hushållningsprinciper" (r&k), årg 7, nr 8, s Gustafsson, Björn, [1980], "Familjebakgrund och ekonomisk framgång", årg 8, nr 6, s Du Rietz, Gunnar, [1980b], "Inkomstutjämningen under 1970-talet - vilken roll spelade löner, skatter, bidrag och avgifter?" (r&k), årg 8, nr 6, s Skogh, Göran, [1980a], "Demokratin och statens makt över medborgarna" (r&k), årg 8, nr 7, s <III kommentar till Myhrman, J [1980c] ~ se också Skogh, G [1982b] Geijer, Bengt, [1980], " 'Kommunalt köpcentrum' i Lidingö" (r&k), årg 8, nr 7, s 549 <III kommentar till Myhrman, J [11J80c] ~ svar i Myhrman, J [1980d] Myhrman, Johan, [1980d], "('Kommunalt köpcentrum' i Lidingö): Svar till Bengt Geijer" (r&k), årg 8, nr 7, s <III svar till Geijer, B [1980]; se också Myhrman, J [1980c] Mattsson, Bengt, [1982a], "Faran med cost-benefit-analyser", årg 10, nr 3, s ~ kommentarer i Andersson, R [1982b] och Hansson, L [1982] med svar i Mattsson, B [1982b]; åberopas i Jansson, J O & Nilsson, J E [1989a] Soeria-Atmadja, [1982], "Handlar Konsumentombudsmannen alltid i konsumenternas intresse?", årg 10, nr 4, s <III kommentar till Bohm, P [1982] Andersson, Roland, [1982b], "Faran med att inte göra samhällsekonomiska utvärderingar. Replik till Bengt Mattsson" (r&k), årg 10, nr 5, s <III kommentar till Mattsson, B [1982a]; se I samma ämne också Hansson, L [1982] ~ svar i Mattsson, B [1982b]; åberopas i Jansson, J O & Nilsson, J-E [1989a] Hansson, Lars, [1982], "Cost-benefitkalkyler och vägplanering" (r&k), årg 10, nr 5, s '. <III kommentar till Mattsson, B [1982a]; se I samma ämne också Andersson, R [1982b] ~ svar i Mattsson, B [1982b]; åberopas i Jansson, J O & Nilsson, J-E [1989a] Mattsson, Bengt, [1982b], "(Cost- benefit-kalkyler): Svar till Hansson och An- dersson" (r&k), årg 10, nr 5, s <III svar till Andersson, R [1982b] och Hansson, L [1982]; se också Mattsson, B [198~a] ~ åberopas i Jansson, J O & NIlsson, J-E [1989a] Paulsson, Agneta, [1982], "Beskatta både kvalitet och alkoholstyrka!" (r&k), årg 10, nr 7, s <III kommentar till Görling, A [1982] Schwarz, Brita, [1984], "Fördelningspolitik och barnfamiljernas standard", årg 12, nr 2, s ~ kommentar i Assarsson, B [1986a]; åberopas i FritzeIl, J [1986] och Gustafsson, B & Kjulin, U [1991] Söderström, Lars, [1984], "Skall vi betala varandras konsumtion?", årg 12, nr 4, s Gustafsson, Björn, [1985], "Transfererings- och inkomstskattesystemets effekter på hushållens materiella standard", årg 13, nr 1, s <III hänvisning till Lybeck, J A [1984a], Myhrman, J (1983a] och Siven, C-H [1984a] Mattsson, Bengt, [1985], "Samhällets diskonteringsränta. En översikt av diskussionen i Sverige sedan 1970", årg13,nr7,s ~ kommentar i Bruzelius, N [1985]; åberopas i Wibe, S [1987e] Wells, Curt, [1985], "Indexkompensationens moment 22" (r&k), årg 13, nr 7, s Bruzelius, Nils, [1985], "Samhällets diskonteringsränta - en kommentar till Bengt Mattsson" (r&k), årg 13, nr 8, s <III kommentar till Mattsson, B [1985] Assarsson, Bengt, [1986a], "Barnfamiljernas ekonomi", årg 14, nr 1, s <III kommentar till Schwarz, B [1984] ~ kommentarer i FritzeIl, J [1986], Gustafsson, Björn [1987a] och Hederstierna, A & Schwarz, B [1986] med svar i Assarsson, B [1986b, 1987a] FritzeII, Johan, [1986], "Barnfamiljernas försörjningsbörda - replik till Bengt Assarsson" (r&k), årg 14, nr 5, s <III kommentar till Assarsson, B [1986a]; hänvisning till Schwarz, B [1984] ~ svar i Assarsson, B [1986b]; se också Hederstierna, A & Schwarz, B [1986] med svar i Assarsson, B [1987a] Assarsson, Bengt, [1986b], "(Barnfamiljernas försörjningsbörda): Svar till 180 Ekonomisk Debatt

17 D. Mikroekonomi Johan FritzeIl" (r&k), årg 14, nr 5, s ~ svar till FritzeII, J [1986]; se också Assarsson, B [1986a] ~ kommentar i Hederstierna, A & Schwarz, B [1986] med svar i Assarsson, B [1987a] Hederstierna, Anders & Schwarz, Brita, [1986], "Barnfamiljernas försörjningsbörda - replik till Bengt Assarsson " (r&k), årg 14, nr 7, s ~ kommentar till Assarsson, B [1986a, 1986b]; se också FritzeII, J [1986] ~ svar i Assarsson, B [1987a] Gustafsson, Björn, [1986e], "Socialbidragens expansion", årg 14, nr 8, s ~ kommentar i Schwarz, B [1987a] med replikeri Gustafsson, Björn [1987b] och Schwarz, B [1987b] "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987], (temanummer), årg 15, nr 1, s ~ se Tännsjö, T [1987], Ståhl, Ingemar [1987], Wicksell, K [1987] och Jonung, L [1987a]; kommentar i Larsson, H [1987] Gustafsson, Björn, [1987a], "Försörjningsbörda och familjepolitik" (r&k), årg 15, nr 1, s ~ kommentar till Assarssun, B [1986a] ~ svar i Assarsson, B [1987a] Assarsson, Bengt, [1987a], "Barnfamiljernas ekonomi - svar till Anders Hederstierna/Brita Schwarz och Björn Gustafsson" (r&k), årg 15, nr 1, s ~ svar till Hederstierna, A & Schwarz, B [1986] och Gustafsson, Björn [1987a]; se också Assarsson, B [1986a, 1986b] och FritzeII, J [1986] Schwarz, Brita, [1987a], "Myter om sociaibidragen", årg 15, nr 2, s ~ kommentar till Gustafsson, Björn [1986e] ~ svar i Gustafsson, Björn [1987b] med replik i Schwarz, B [1987b] Larsson, Hans, [1987], "Buchanan och kollektivt beslutsfattande" (r&k), årg 15, nr 5, s ~ kommentar till Ståhl, Ingemar [1987], Tännsjö, T [1987] och Wicksell, K [1987] ~ se också Larsson, H [1989] Gustafsson, Björn, [1987b], "Socialbidragsmyter" (r&k), årg 15, nr 5, s ~ svar till Schwarz, B [1987a]; se också Gustafsson, Björn [1986e] ~ svar i Schwarz, B [1987b] Schwarz, Brita, [1987b], "Visst är det myter - replik till Björn Gustafsson" (r&k), årg 15, nr 5, s ~ replik till Gustafsson, Björn [1987b]; se också Schwarz, B [1987a] och Gustafsson, Björn [1986e] Muren, Astri, [1987], "Konsumentpolitik och nationalekonomisk forskning", årg 15, nr 6, s Radetzki, Marian, [1987], "Den orättvisa marknaden för hyrbilar" (r&k), årg15,nr7,s Lyttkens, Carl Hampus, [1988], "Gungorna och karusellen - svenska regleringars fördelningseffekter", årg 16, nr 4, s ~ se också Lyttkens, C H & Vedovato, C [1989] Arai, Mahmood, Fölster, Stefan, Lantto, Kari & Pyddoke, Roger, [1988], "En ny mikrogrund för makroteorin", årg 16, nr 6, s ~ hänvisning till Kazamaki, E [1988] ~ åberopas i Kazamaki, E [1988] Isaksson, Mats & Skog, Rolf, [1988], "Ägande och inflytande i svenskt näringsliv", årg 16, nr 7, s ~ åberopas i Persson-Tanimura, I [(1988b] Farm, Ante, [1989], "Marginal- och påläggsprissättning under olika marknadsformer, årg 17, nr 5, s ~ åberopas i Fölster, S [1992] Gustafsson, Björn & Schwarz, Brita, [1990], "Skattereformens betydelse för välfärdsfördelningen - Vad kan fördelningsmodeller säga?", årg 18, nr 1, s "Offentlig produktion under konkurrens - prissättningsfrågorna" [1990], (temaserie), årg 18, nr 6, s samt årg 18, nr 7, s ~ se Lundgren, S [1990], Bohman, M [1990], Nilsson, J-E [1990a], Hjalmarsson, L [1990b], Bergendorff, H [1990] och Wijkander, H [1990] Lundgren, Stefan, [1990], "Behövs offentlig kontroll av naturliga monopol?", årg 18, nr 6, s ~ ingår i temaserie "Offentlig produktion under konkurrens - prissättningsfrågorna" [1990]- se vidare denna rubrik Bohman, Mats, [1990], "Prissättning av offentlig produktion av privata varor", årg 18, nr 6, s ~ ingår i temaserie "Offentlig produktion under konkurrens - prissättningsfrågoma" [1990]- se vidare denna rubrik Nilsson, Jan-Eric, [1990a], "Prissättning av banutnyttjande - en modell för kon- l Ekonomisk Debatt

18 kurrens på spåret", årg 18, nr 6, s ~ ingår i temaserie "Offentlig produktion under konkurrens prissättningsfrågorna" [1990)- se vidare denna rubrik ~ se också Nilsson, J-E [1990b) Hjalmarsson, Lennart, [1990b], "Stamnätet i en avreglerad elmarknad - uppgifter och prissättning", årg 18, nr 6, s ~ ingår i temaserie "Offentlig produktion under konkurrens - prissättningsfrågorna" [1990)- se vidare denna rubrik ~ kommentar i Larsson, U [1991) med svar i Hjalmarsson, L [1991); se också Hjalmarsson, L & Walfridsson, B [1991) Bergendorff, Hans, [1990], "Vad betyder ökad konkurrens för prissättning av teletjänster?", årg 18, nr 6, s ~ ingår i temaserie "Offentlig produktion under konkurrens - prissättningsfrågorna" [1990)- se vidare denna rubrik Wijkander, Hans, [1990], "Kan ransoneringar ge ökad välfärd?", årg 18, nr 7, s ~ ingår i temaserie "Offentlig produktion under konkurrens - prissättningsfrågorna" [1990)- se vidare denna rubrik Erlgerton, David, [1990], "Hur mycket har matpriserna stigit? En jämförelse mellan nationalräkenskaperna och konsumentprisindex" (r&k), årg 18, nr 8, s ~ kommentar i Eriksson, J [1991) med svar i Edgerton, D [1991) Eriksson, Jonas, [1991], "Matprisernas utveckling. Replik till Edgerton" (r&k), årg 19, nr 4, s ~ kommentar till Edgerton, D [1990) ~ svar i Edgerton, D [1991) Edgerton, David, [1991], "Matprisernas utveckling. Svar till Eriksson" (r&k), årg 19, nr 4, s svar till Eriksson, J [1991); se också Edgerton, D [1990) Gustafsson, Siv, [1991], "Ekonomisk teori för tvåförsörjarfamiljen", årg 19, nr 6, s ~ se också Gustafsson, S [1988); hänvisning även till Hultkrantz, L [1991) 182 Ekonomisk Debatt

19 E. Makroekonomi och penningteori AGGREGERADE MODELLER; KONSUMTION, SPARANDE, PRODUKTION, SYSSELSÄ TINING OCH INVESTERINGAR; KONJUNKTURTEORI; PENNINGTEORI; PENNINGPOLITIK; MAKROEKONOMISK POLITIK Ämnesregister Matthiessen, Lars, [1973a], "Finanspolitiken i Sverige: styrka genom stagnation", årg 1, nr 1, s ~ kommentar i Kragh, B [1973] med svar i Matthiessen, L [1973b]; kommentarer även i Jacobsson, L [1973] och Lundberg, E [1973]; åberopas i Myhrman, J [1973b] Werin, Lars, [1973], "Kan Sverige devalvera?", årg 1, nr 2, s ~ åberopas i Grassman, S [1973] och Myhrman, J [1975] Myhrman, Johan, [1973a], "Det missförstådda budgetunderskottet" (r&k), årg 1, nr 2, s Kragh, Börje, [1973], "Den svåra stabiliseringspolitiken", årg 1, nr 3, s kommentar till Matthiessen, L [1973a] och Förhandlingar [ ] ~ svar i Matthiessen, L [1973b]; kommentar också i Lundberg, E [1973], Jacobsson, L [1973]; åberopas i Ysander, B-C [1974c] Johnson, Harry G, [1973], "Argumenten för flexibla växelkurser", årg 1, nr 3, s ~ kommentar i Joge, S (1973]; åberopas i Grassman, S [1973, 1975] Joge, Sven, [1973], "Växelkursfrågan", årg 1, nr 3, s kommentar till Johnson, H G [1973] ~ kommentar i Grassman, S [1973] Matthiessen, Lars, [1973b], "Lars Matthiessen svarar Börje Kragh: En not om den svåra stabiliseringspolitiken" (r&k), årg 1, nr 3, s svar till Kragh, B [1973]; se också Matthiessen, L [1973a] ~ kommentarer i Jacobsson, L [1973] och Lundberg, E [1973] Lindström, Bertil, [1973b], "Kapitalrörelser vid fasta och flytande växelkurser (r&k), årg 1, nr 3, s Ohlin, Bertil, [1973], "Inflationen är en dålig finansminister" (r&k), årg 1, nr 3, s kommentar till Förhandlingar [ ] Grassman, Sven, [1973], "Sveriges kurs i valutafrågan", årg 1, nr 4, s kommentar till Joge, S [1973]; hänvisning till Johnson, H G [1973] och Werin, L [1973] ~ kommentar i Rudberg, H [1973]; åberopas i Myhrman, J [1975] och Sjöö, B [1986]; se också Grassman, S [1975] Lundberg, Erik, [1973], "Prognoser och politik - ett förslag till lösning" (r&k), årg 1, nr 4, s kommentar till Kragh, B [1973] och Matthiessen, L [1973a, 1973b] ~ kommentar i Jacobsson, L [1973] Lindbeck, Assar & Lundgren, Nils, [1973], "Skattepaket och kostnadsinflation", årg 1, nr 5, s ~ kommentar i Karlsson, B E [1973] Myhrman, Johan, [1973b], "Penningteori och penningpolitik", årg 1, nr 5, s hänvisning till Matthiessen, L (1973a] ~ kommentar i Hansson, L [1973a] med svar i Myhrman, J [1973c]; kommentarer också i Jonung, C & Jonung, L (1973c] och Lybeck, J A [197~a] med svar i Myhrman, J (1973d]; se ocksa Myhrman, J [1975] Rudberg, Hans, [1973], "En fördjupad valutadebatt" (r&k), årg 1, nr 5, s kommentar till Grassman, S [1973] Jacobsson, Lars [1973], "Kunde eller borde regeringen ha fört en bättre ekonomisk politik?" (r&k), årg 1, nr 5, s kommentar till Kragh, B [1973], Lundberg, E [1973] och Matthiessen, L [1973a, 1973b] Hansson, Lars, [1973a], "Primitiv - sa ~yhrman om svensk penningpolitik", arg 1, nr 6, s kommentar till Myhrman; J (1973b] ~ svar i Myhrman, J [1973c] med replik i Hansson, L [1973b]; åberopas i Lybeck, J A [1973a] Myhrman, Johan, [1973c], "Starka ord - svaga argument" (r&k), årg 1, nr 6, s svar till Hansson, L [1973a]; se också Myhrman, J [1973b] Ekonomisk Debatt

20 ~ svar i Hansson, L [1973b]; kommentar även i Lybeck, J A [1973a] med svar i Myhrman, J [1973d] Jonung, Lars, [1973], " 'Prisreglering som stabiliseringspolitiskt instrument'", årg 1, nr 7, s ~ kommentar i Göransson, L [1974] med svar i Jonung, L [1974a]; se också Jonung, L & Wadensjö, E [1975a] Lybeck, Johan A, [1973a], "Penningpolitik i teori och praktik" (r&k), årg 1, nr 7, s ~ kommentar till Myhrman, J [1973b, 1973c]; hänvisning till Hansson, L [1973a] ~ svar i Myhrman [1973d]; åberopas i Hansson, L [1973b] Jonung, Christina & Jonung, Lars, [1973c], "Den svåra riksbankspolitiken" (r&k), årg 1, nr 7, s ~ kommentar till Myhrman, J [1973b] ~ svar i Myhrman, J [1973d]; åberopas i Hansson, L [1973b] och Lybeck, J A [1973b] Myhrman, Johan, [1973d], "(Riksbankens penningpolitik): Gladiatorernas intåg" (r&k), årg 1, nr 7, s ~ svar till Lybeck, J A [1973a] och Jonung, C & Jonung, L [1973c] ; se också Myhrman, J [1973b, 1973c] ~ svar i Lybeck, J A [1973b] Hansson, Lars, [1973b], "Replik om penningteori och penningpolitik" (r&k), årg 1, nr 8, s ~ replik till Myhrman, J [1973c]; se också Myhrman, J [1973b] och Hansson, L [1973a]; hänvisning till Lybeck, J A [1973a] och Jonung, C & Jonung, L [1973c] Lybeck, Johan A, [1973b], "En fråga till bankmän: Vad är den monetära basen?" (r&k), årg 1, nr 8, s ~ svar till Myhrman, J [1973d]; hänvisning till Jonung, C & Jonung, L [1973c] Ohlin, Göran, [1974a], "Dagens kris?", årg 2, nr 1, s 3-5 Göransson, Lennart, [1974], "Prisreglering i praktiken (r&k), årg 2, nr 1, s ~ kommentar till Jonung, L [1973] ~ svar i Jonung, L [1974a] Jonung, Lars, [1974a], "Prisreglering i teori och praktik" (r&k), årg 2, nr 2, s 124 ~ svar till Göransson, L [1974]; se också Jonung, L [1973] Pettersson, Bengt, [1974], "Statsbudgeten, sparandet och konjunkturerna", årg 2, nr 3, s Jonung, Lars, [1974b], "Riksbankspoli- tik eller bostadspolitik?" (r&k), årg 2, nr 3, s Franzen, Thomas, [1974], "Indexreglerade skatter" (r&k), årg 2, nr 3, s ~ Svar till Ohlin, B [1974]; se också Franzen, T [1973a, 1973b] och Matthiessen, L [1973c, 1973d] Nyberg, Lars, [1974], "Gasa och bromsa" (r&k), årg 2, nr 3, s Reuterskiöld, Bengt, [1974], "Skatter, inflation och indexreglering", årg 2, nr 5, s ~ kommentar till Matthiessen, L [1973c] Kleiman, Ephraim, [1974], "Den konjunkturpolitiska debatten - en utomståendes syn" (r&k), årg 2, nr 5, s kommentar till Lundgren, N [1974a] ~ svar i Lundgren, N [1974h] Lundgren, Nils, [1974h], "Den konjunkturpolitiska debatten: Replik till Kleiman", årg 2, nr 5, s svar till Kleiman, E [1974]; se också Lundgren, N [1974a]. Winander, Bo, [1974a], "EFO-modellen vid inflation" (r&k), årg 2, nr 5, s ~ kommentar i Bröms, J [1974] Lundgren, Nils, [1974i], "Mot en ny trettiotalskris?" (ledare), årg 2, nr 6, s Bröms, Jan, [1974], "Företagens inflationsvinster" (r&k), årg 2, nr 6, s ~ kommentar till Winander, B [1974a] Lundgren, Nils, [1974j], "Det ekonomiskt optimala och de politiska målsättningarna" (r&k), årg 2, nr 6, s ~ kommentar till Bergendahl, G [1974] ~ kommentar i Lindström, B [1974d] Lundgren, Nils, [1974k], "Revalvering om bakfoten" (ledare), årg 2, nr 7, s Ysander, Bengt-Christer, [1974c], "Den offentliga sektorn och sysselsättningspolitiken", årg 2, nr 7, s hänvisning till Beckerman, W [1973], Dahmen, E [1973a], Kragh, B [1973], Persson, I [19731, Siven, C-H [1974], Tarschys, D [1974] och Äberg, C J [1973] ~ kommentar i Murray, R [1975] med svar i Ysander, B-C [1975a]; åberopas i Lindbeck, A [1975a] Lundgren, Nils, [1975a], "Både infla- 184 Ekonomisk Debatt

Ledare/underledare. (ledare), årg 2, nr 5, s 273-274

Ledare/underledare. (ledare), årg 2, nr 5, s 273-274 Specialregister Ledare/underledare I KRONOLOGISK ORDNING; HÄNVISNINGAR GÖRS TILL FÖRFATfARREGISTER (s 53) OCH FÖRHANDLINGAR (s 323) 1973 Lundgren, Nils, [1973a], "En ny tidskrift" (ledare), årg 1, nr 1,

Läs mer

KLAS EKLUND. En introduktion till samhallsekonomin. Elfte upplagan. Norstedts Akademiska Forlag

KLAS EKLUND. En introduktion till samhallsekonomin. Elfte upplagan. Norstedts Akademiska Forlag KLAS EKLUND En introduktion till samhallsekonomin Elfte upplagan Norstedts Akademiska Forlag Forord 5 1. Varfor samha'llsekonomi? 17 Varfor ar ekonomerna sa oeniga? 18 Teorier och modeller 18 Politik och

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

ekonomiskdebatt register 2010 årgång 38

ekonomiskdebatt register 2010 årgång 38 ekonomiskdebatt register 2010 årgång 38 Författarregister Alexius, Annika, Vem för de arbetslösas talan i löneförhandlingarna?, (ledare) nr 2, s 3 Amilon, Anna och Inga Persson, Sveriges vetenskapliga

Läs mer

Ekonomisk Debatt åren före 1990-talets kris i den svenska ekonomin

Ekonomisk Debatt åren före 1990-talets kris i den svenska ekonomin ESKIL WADENSJÖ Ekonomisk Debatt åren före 1990-talets kris i den svenska ekonomin Nationalekonomi har, i likhet med andra discipliner, blivit en så bred och mångfacetterad disciplin att en forskare endast

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

ekonomiskdebatt register 2011 årgång 39

ekonomiskdebatt register 2011 årgång 39 ekonomiskdebatt register 2011 årgång 39 Författarregister Almenberg, Johan, Räknefärdighet och finansiell förmåga, nr 5, s 17 Alexius, Annika, Är det penningpolitiska ramverket för evigt ristat i sten?,

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

ekonomiskdebatt register 2009 årgång 37

ekonomiskdebatt register 2009 årgång 37 ekonomiskdebatt register 2009 årgång 37 Författarregister Ahlström, Göran och Benny Carlson, Superdevalveringen 1982: Sverige under IMF-luppen, nr 5, s 5 Ahola, Hanna, Emanuel Carlsson och Thomas Sterner,

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Begrepp = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop?

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Begrepp = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Samhällsekonomi = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Ekonomi = Hushållning eller En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete / August Strindberg?

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Ekonomisk politik, hur mycket är önskvärt?

Ekonomisk politik, hur mycket är önskvärt? Ekonomisk politik, hur mycket är önskvärt? Övergripande målsättningar Effektivitet Rättvisa Stabilitet Effektivitet (effektiv resursfördelning/allokering) o Att använda givna resurser på ett effektivt

Läs mer

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3)

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: 1A 1 Mathias Melin Fryksdalens PSK 35324356 31/22 18 2 Stefan Höög Hagfors-Uddeholms PSK 34453461 30/22 25 3 Andres Blomfors Överby PK 23225352 24/18 13

Läs mer

T1 Örsundaracet Örsundsbro MK T2 Mineraljakten SMK Sala T3 Mini-Xplosion Västerås MS T4 Brukssvängen MSK Hammaren 04-01-25 04-04-25 04-05-02 04-07-04 0 = Startat men ej fullföljt - = Ej deltagit Bilklass

Läs mer

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Betalning = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Pengar, varför då?

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Betalning = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Pengar, varför då? Samhällsekonomi = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Ekonomi = Hushållning eller En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete / August Strindberg?

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Stockholm Storkyrka 2 Datum Uppsläppstid Transportgruppen syd Mästerskap

Stockholm Storkyrka 2 Datum Uppsläppstid Transportgruppen syd Mästerskap Stockholm Storkyrka 2 Datum Uppsläppstid 5:: Mästerskap Medeldistans Antal duvor 575 Svenska Brevduveförbundet 26-7-8 The Swedish Racing Pigeon Association Plac Medlem Fotring Hem/Av Hastighet Avstånd

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

F örfa ttarre gist er

F örfa ttarre gist er F örfa ttarre gist er I ALFABETISK ORDNING Registret omfattar alla författare som medverkat i' Ekonomisk Debatt 1973-1992. Det upptar också temanummer, redaktionella meddelanden och liknande. Registret

Läs mer

Redovisning av individuella resultat Allsvenskan Kungsörs SK Div 2 gr :a Kungsörs SK Div 3 gr :a

Redovisning av individuella resultat Allsvenskan Kungsörs SK Div 2 gr :a Kungsörs SK Div 3 gr :a Redovisning av individuella resultat Allsvenskan 2009-10 Kungsörs SK Div 2 gr 3 7 4 1 2 29 2:a Kungsörs SK Div 3 gr 4 6 2 1 3 22 5:a r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 Sum % prestation Alf Isaxon 1987/2020 x

Läs mer

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: GA 1 Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms PSK 66666656(1) 47/31 32 S 2 Crister Larsson Mariestads PK 56666666(2) 47/31 31 S 3 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) 46/31 35 S 4 Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2011 på Kungsängen. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2011 på Kungsängen. Open Herrar Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 80 2 Dellsten Anders Korpen Saab 0 84 3 Johansson Magnus Korpen Saab 0 85 T4 Svensson Åke Korpen Saab 0 86 T4 Rehn

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

E N K L A R E G L E R, SVÅRA TIDER. Anders Vredin (ordf.) Martin Flodén Anna Larsson Morten O. Ravn

E N K L A R E G L E R, SVÅRA TIDER. Anders Vredin (ordf.) Martin Flodén Anna Larsson Morten O. Ravn Konjunkturrådets rapport E N K L A R E G L E R, SVÅRA TIDER behöver stabiliserings- politiken förändras? 2012 Anders Vredin (ordf.) Martin Flodén Anna Larsson Morten O. Ravn SNS Förlag sns Förlag Box 5629

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Saab AKTIV Mästerskap i Golf 2008 Open Herr

Saab AKTIV Mästerskap i Golf 2008 Open Herr Open Herr Plac. Namn Klubb SHCP Resultat Särskilj 1 John Qvarnlöf AT Fritid 3 81 2 Joakim Thörnkvist Sportmalmen 2 82 3 Johan Carlson Saab korpen Linköping 1 84 4 Anders Dellsten Saab korpen Linköping

Läs mer

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 05-319 Bors Antikskytteklubb Oscarsson, Per 14 (09:44) A 3A 15-005 Borås Pistolskyttar Damberg, Josefin 15 (09:52) C D2C Damberg, Josefin

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Årets BÄSTEKORVARE : CLUB BLAZER från CARLANDERS

Årets BÄSTEKORVARE : CLUB BLAZER från CARLANDERS Pristagare den 17/5 Tee Antal startande: 111 Poängbogey Norra Banan 1 Nilsson, Mauritz 13 R 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Johansson, Christer 011 17 R 38 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Johansson, Sven-Arne

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 1 / 6 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK Tävling: Nat. Fält Överum 2016, 2016-09-25 1A 1 Lindström, Daniel Vimmerby PSK 66546545 41/28 27 B 2 Rasmusson, Mats Vimmerby PSK 65555643 39/28 30 B 3 Huber, Tomas Sävsjö PSK 52344656 35/24 23 B 4 Issa,

Läs mer

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis Patrull 1 Uppropstid 06:30 1 K-G Johansson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 2 Tord Olsson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 4 Fredrik Johansson Örnsköldsviks

Läs mer

Södra Dals PSF Militär Snabbmatch. Nationalsaluten

Södra Dals PSF Militär Snabbmatch. Nationalsaluten Resultat C-vapen Claes Persson Vargöns PK C1 20 36 30 44 34 27 39 41 40 35 41 45 432 Trond Stenberg Bengtsfors PSK C1 41 40 27 35 39 41 33 31 42 23 30 43 425 Tomas Persson Vargöns PK C1 26 36 33 29 36

Läs mer

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsmästare Christer Willman Kretsmästare klass A Ulf Lindeberg Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mikael Persson SJ PK Luleå 5 5 434434 32/23 2 Anders Stokke Luleå PK 4 3 342632

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

ÖSM Fält 2017 Laglista

ÖSM Fält 2017 Laglista ÖSM Fält 2017 Laglista Öppen A 01-307 Atlas Copco PSK Lag1 Johansson Robert Beck Thomas Hämäläinen Tomas O'konor Jens 01-307 Atlas Copco PSK Lag2 Backe Johan Sand Mattias O'konor Jens Otterbeck Johan 03-445

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

ekonomiskdebatt register 2012 årgång 40 Författarregister

ekonomiskdebatt register 2012 årgång 40 Författarregister ekonomiskdebatt register 2012 årgång 40 Författarregister Alstadsæter, Annette och Martin Jacob, 3:12- reglerna har blivit för generösa och används för skatteplanering, nr 8, s 5 Andersson, Fredrik W,

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Per Klingberg Eksjö skyttegille

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Per Klingberg Eksjö skyttegille Tävling: Fläskaskjutningen 2016, 2016-11-26 1A 1 Anders Jakobsson Skövde Ssk 99610 810 10 9 71 74 B 2 Janne Räisänen Tidaholms PSK 98711 86 64 79 B 3 Björn Olsson 67611 8 7 67 4 Scott Dance Ulricehamns

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 juli 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 juli 2015 Rya 08:30 1 - Törning / Törning 31,7 9 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,6 9 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,1 27 - Lindblad / Palmér 6,8 1,5 56 LINDBLAD, Christian Golfklubb 4,4 4 56 PALMÉR, Dick Golfklubb 2,4 2

Läs mer

Momentguide: Nationalekonomiska teorier

Momentguide: Nationalekonomiska teorier Momentguide: Nationalekonomiska teorier Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år. För de allra flesta människor och stater har det handlat

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 1A 1 Benny Lagerström Eksjö Skyttegille 55565566 43/20 26 B 2 Magnus Johansson Halmstad/Snöstorp PSF 56666454 42/22 28 B 3 Fredrik Petersson Jönköpings PSK 56465446 40/20

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer