Amnesregister. c. Matematiska och kvantitativa metoder 178 EKONOMETRISKA METODER; SPELTEORI; DATAINSAMLING; UTFORMNING AV EXPERIMENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amnesregister. c. Matematiska och kvantitativa metoder 178 EKONOMETRISKA METODER; SPELTEORI; DATAINSAMLING; UTFORMNING AV EXPERIMENT"

Transkript

1

2 Amnesregister I KRONOLOGISK ORDNING KOD ÄMNESRUBRIK STARTAR PÅ SIDA A. Allmänt om nationalekonomi, undervisning i 169 nationalekonomi B. Doktrinhistoria och nationalekonomisk 174 metodologi c. Matematiska och kvantitativa metoder 178 EKONOMETRISKA METODER; SPELTEORI; DATAINSAMLING; UTFORMNING AV EXPERIMENT D. Mikroekonomi 179 HUSHÅLLSTEORI; PRODUKTIONSTEORI; INKOMSTFÖRDELNING; MARKNADSSTRUKTUR; ALLMÄN JÄMVIKTSTEORI; VÄLFÄRDSTEORI; KOLLEKTIVT BESLUTSFATTANDE; INFORMATION OCH OSÄKERHET E. Makroekonomi och penningteori 183 AGGREGERADE MODELLER; KONSUMTION, SPARANDE, PRODUKTION, SYSSELSÄTTNING OCH INVESTERINGAR; KONJUNKTURTEORI; PENNINGTEORI; PENNINGPOLITIK; MAKROEKONOMISK POLITIK F. Internationell ekonomi 202 INTERNATIONELL HANDEL; INTERNATIONELLA FAKTORRÖRELSER; INTERNATIONELL FINANSIERING G. Finansiell ekonomi 209 FINANSIELLA MARKNADER; FINANSIELLA INSTITUTIONER; FÖRETAGSFINANSIERING H. Offentlig ekonomi 213 SKATTER OCH TRANSFERERINGAR; FINANSPOLITIK; OFFENTLIG KONSUMTION; OFFENTLIGA UTGIFTER; STATLIGA OCH KOMMUNALA BUDGETAR I. Hälsovård, utbildning samt socialvård och 229 social service 166 Ekonomisk Debatt

3 KOD ÄMNESRUBRIK STARTAR PÅ SIDA J. Arbetsmarknadsekonomi och befolkningsekonomi 234 BEFOLKNINGSEKONOMI; ARBETSUTBUD OCH ARBETSKRAFTSEFTERFRÅGAN; LÖNER OCH ARBETSKRAFTSKOSTNADER; FACKFÖRENINGAR OCH FÖRHANDLINGAR; RÖRLIGHET; ARBETSLÖSHET OCH LEDIGA PLATSER; DISKRIMINERING K. Rättsekonomi 244 L. Industriell ekonomi 246 MARKNADSSTRUKTUR; FÖRETAGSSTYRNING; OFFENT- LIGA FÖRETAG; NÄRINGSPOLITIK; BRANSCHSTUDIER M. Företagsekonomi 251 ADMINISTRATION; MARKNADSFÖRING; REDOVISNING N. Ekonomisk historia 252 O. Ekonomisk utveckling, teknologiska 254 förändringar och tillväxt EKONOMISK UTVECKLING; UTVECKLINGSPOLITIK; TEKNOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR; TILLVÄXT; LÄNDERSTUDIER P. Ekonomiska system 263 MARKNADSEKONOMIER; SOCIALISTISKA SYSTEM OCH INSTITUTIONER; ANDRA EKONOMISKA SYSTEM; KOMPARATIV EKONOMISK ANALYS Q. Jordbruks- och naturresursekonomi 268 JORDBRUKSEKONOMI; FÖRNYELSEBARA RESURSER; ICKE-FÖRNYELSEBARA RESURSER; ENERGIEKONOMI R. Regionalekonomi 278 REGIONALEKONOMISK TEORI; LOKALISERINGSTEORI; TRANSPORTEKONOMI; BOSTADSEKONOMI S. Andra frågor, kulturekonomi 284 Ekonomisk Debatt

4 I ämnesregistret grupperas samtliga artiklar, repliker & kommentarer, ledare/underledare under de nitton ämnesrubriker som redovisas på föregående uppslag. Bokrecensioner förtecknas i ett specialregister på s 305. Ämnesindelningen följer klassifikationsprinciperna i Journal of Economic Literature. Artiklar kan förekomma under mer än en rubrik. Om de hänvisningar som förekommer under en del notiser, se Författarregister. Under de olika ämnesrubrikerna förtecknas artiklarna i kronologisk ordning. 168 Ekonomisk Debatt

5 A. Allmänt om nationalekonomi, undervisning i nationalekonomi Axelsson, Runo, Ramström, Dick & Rosenberg, Lennart, [1974], "Apropå STU-debatten" (r&k), årg 2, nr 4, s ~ se också Axelsson, R & Rosenberg, L [1975] Olsson, Kåre, [1975], "Ekonomi och naturvetenskap" (r&k), årg 3, nr 2, s Axelsson, Runo & Rosenberg, Lennart, [1975], "Universitetsorganisatoriska utvecklingsproblem", årg 3, nr 3, s ~ kommentar till Ysander, B-C [1974b]; se också Axelsson, R, Ramström, D & Rosenberg, L [1974] Hamilton, Carl (B), [1975c], "Ett underkänt kursbrev" (r&k), årg 3, nr 4, s ~ replik i Laestadius, S [1975] med svar i Hamilton, C (B) [1975f] Laestadius, Staffan, [1975], "(Ett underkänt kursbrev): Svar till Hamilton" (r&k), årg 3, nr 5, s ~ replik till Hamilton, C (B) [1975c] ~ svar i Hamilton, C (B) [1975f] Hamilton, Carl (B), [1975f], "(Ett underkänt kursbrev): Slutreplik" (r&k), årg 3, nr 5, s 338 ~ svar till Laestadius, S [1975]; se också Hamilton, C (B) [1975c] Samuelson, Lars A, [1975], "LOs nya företagsekonomi?", årg 3, nr 7, s ~ kommentar i Lärarlaget [1976] med svar i Samuelson, L A [1976]; kommentar också i Sandberg, Å [1977] med svar i Samuelson, L A [1977]; se också Ekonomgruppen [1977] Lärarlaget för utbildnin,g av styrelseledamöter, LO-skolan, Akers Runö, [1976], "Det behövs en ny företagsekonomi för löntagarna!" (r&k), årg 4, nr2, s ~ kommentar till Samuelson, L A [1975] ~ svar i Samuelson, L A [1976]; se också kommentar i Sandberg, Å [1977] med svar i Samuelson, L A [1977]; se också Ekonomgruppen [1977] Samuelson, Lars A, [1976], "Företagsekonomi för löntagare" (r&k), årg 4, nr 4, s ~ svar till Lärarlaget [1976]; se också Samuelson, L A [1975] Roos, Carl Martin & Skogh, Göran, [1976], "Ekonomiämnet vid de juridiska fakulteterna" (r&k), årg 4, nr 7, s ~ svar i Werin, L [1976] Werin, Lars, [1976], "Nationalekonomin vid de juridiska fakulteterna. Replik till Roos-Skogh" (r&k), årg 4, nr 8, s ~ svar till Roos, C M & Skogh, G [1976] Myrdal, Gunnar, [1977], "Lysande utsikter för ekonomisk forskning", årg 5, nr1,s5-1o Sandberg, Åke, [1977], "Företagarekonomi kontra löntagarstyre" (r&k), årg 5, nr 1, s ~ kommentar till Samuelson, L A (1975,1976]; se också Lärarlaget [1976] ~ svar i Samuelson, L A [1977] Ekonomgruppen vid Lärarhögskolan i Mölndal [1977], "Företagsekonomi i skolan - i vems intresse?" (r&k), årg 5, nr 2, s ~ kommentar till debatten mellan Samuelson, L A [1975, 1976] och Lärarlaget [1976] Bergström, Villy, [1977b], "Gymnasieuniversitet?" (underledare), årg 5, nr 4, s 204 ~ kommentar i Premfors, R [1977] med svar i Bergström, V (1977c] Premfors, Rune, [1977], "Överord om 'Gymnasieuniversitetet' " (r&k), årg 5, nr 5, s ~ kommentar till Bergström, V [1977b] ~ svar i Bergström, V [1977c] Bergström, Villy, [1977c], "Svar till Premfors: Forskningen kommer i kläm!" (r&k), årg 5, nr 5, s Ekonomisk Debatt

6 ... svar till Premfors, R [1977]; se också Bergström, V [1977b] Samuelson, Lars A, [1977], "Replik om den 'nya' företagsekonomin. En komplettering kan behövas" (r&k), årg 5, nr 5, s svar till Sandberg, Å [1977]; se också Samuelson, L A [1975, 1976] Kleist, Åke, [1977], "Den borgerliga nationalekonomins skygglappar - exemplet 'Ekonomisk Debatt' " (r&k), årg 5, nr 6, s hänvisning till Ekonomisk Debatt årg ~ svar i Lundgren, N [1977c] Lundgren, Nils, [1977c] "(Den borgerliga ekonomins skygglappar - exemplet 'Ekonomisk Debatt') Svar till Kleist: Sverige är inte världen" (r&k), årg 5, nr 6, s svar till Kleist, Å [1977] Lindbeck, Assar, [1978a], "Förvanskningar om ekonomerna och arbetarrörelsen", årg 6, nr 1, s ~ svar i Bergström, V [1978a] och Herin, J & Werin, L [1978]; se också Lundgren, N [1978b] Bergström, ViIly, [1978a], "Villy Bergström svarar Lindbeck: Vari ligger verklighetsförfalskningen?" (r&k), årg 6, nr 1, s svar till Lindbeck, A [1978a]; se också kommentar i Herin, J & Werin, L [1978] Herin, Jan & Werin, Lars, [1978], "Jubileumsskriftens utgivare svarar Lindbeck" (r&k), årg 6, nr 1, s svar till Lindbeck, A [1978a]; se också Bergström, V [1978a] Bergström, ViIly, [1978b], "Kvartalsforskning vid universiteten" (underledare), årg 6, nr 4, s 212 Ohlin, Bertil, [1978], "Nationalekonomernas hållning till samhällsproblem", årg 6, nr 4, s kommentar till debatten mellan Lindbeck, A [1978a] och Bergström, V [1978a] samt Herin, J & Werin, L [1978] ~ svar i Bergström, V [1978c]; se också Lundgren, N [1978b] Bergström, ViIly, [1978c], "(Nationalekonomernas hållning till samhällsproblem): Villy Bergström svarar Bertil Ohlin" (r&k), årg 6, nr 4, s svar till Ohlin, B [1978]; se också Lundgren, N [1978b] "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], (temanummer), årg 6, nr 8, s ~ inledning i Söderström, H T [1978k], Bergström, V [1978d] och Lundg,ren N [1978c], se vidare Dunlop, J T [1978], Aberg, C J [1978c], Faxen, K-O [1978], Pettersson, B [1978], Burenstam Linder, S [1978], Rehn, G [1978], Lybeck, J A [1978b], Metelius, B [1978b], Lindbeck, A [1978c] och Lundberg, E [1978]; kommentarer också i Flam, H & Viotti, S [1979a] och Hernes, G [1979]; åberopas i Löfgren, K G [1980a] Söderström, Hans Tson, [1978k], "För döva öron? (ledare, inledning till temanummer), årg 6, nr 8, s ~ ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik ~ kommentar i Thalin, L [1979] med svar i Söderström, H T [1979a] Bergström, Villy, [1978d], "Utbildar vi fel slags ekonomer?" (underledare), årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik ~ åberopas i Löfgren, K-G [1980a] Lundgren, Nils, [1978c], "Skjut inte på ekonomen!" (underledare), årg 6, nr 8, s ingår'i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik Dunlop, John T, [1978], "Nya villkor för ekonomisk-politiskt beslutsfattande", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik"[1978] - se vidare denna rubrik Åberg, Carl Johan, [1978c], "Ekonomutbildningen måste reformeras!", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] ~ åberopas i Thalin, L [1979] Faxen, Karl-Olof, [1978], "God politisk ekonomi kräver bredare kunnande", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Pettersson, Bengt, [1978], "Den ekonomiska politikens bindningar borde utforskas!", årg6, nr8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978] - se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Burenstam Linder, Staffan, [1978], "En farlig övertro till selektiva ingrepp", årg 6, nr 8, s Ekonomisk Debatt

7 A. Allmänt om nationalekonomi, undervisning i nationalekonomi... ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Rehn, Gösta, [1978], "Den förhärdade reformismen är vårt öde", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] ~ kommentarer i Flam, H & Viotti, S [1979a] och Hernes, G [1979]; åberopas i Lundgren, N G [1979] Lybeck, Johan A, [1978b], "Ekonomens roll som rådgivare", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Metelius, Bengt, [1978b], "Ett kommunikationsproblem", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Lindbeck, Assar, [1978c], "Strategier för den ekonomiska rådgivaren", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Lundberg, Erik, [1978], "Vad sorts ekonomisk rådgivning?", årg 6, nr 8, s ingår i temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978]- se vidare denna rubrik; kommentar till Dunlop, J T [1978] Flam, Harry & Viotti, Staffan, [1979a], "Nationalekonomin inför verkligheten" (ledare), årg 7, nr 1, s kommentar till temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], särskilt Rehn, G [1978] ~ kommentar i Rydbeck, G [1979] med svar i Flam, H & Viotti, S [1979b]; kommentar också i Hernes, G [1979] Thalin, Lillemor, [1979], "Ekonomerse upp med språket!" (r&k), årg 7, nr 1, s kommentar till Söderström, H T [1978k]; hänvisning till Åberg, C J [1978c] ~ svar i Söderström, H T [1979a] Söderström, Hans Tson, [1979a], "Svar till Lillemor Thalin: Kan vi inte hjälpas åt?" (r&k), årg7, nr1, s svar till Thalin, L [1979]; se också Söderström, H T [1978k] Flam, Harry, [1979a], "Nationalekonomi och historia" (underledare), årg 7, nr 2, s kommentar till Gustafsson, Bo [1979a] och Nilsson, A & Pettersson, L [1979a] Rydbeck, Gösta, [1979], "Dåligt försvar för en god sak" (r&k), årg 7, nr 3, s kommentar till Flam, H & Viotti, S [1979a] ~ svar i Flam, H & Viotti, S [1979b] Flarn, Harry & Viotti, Staffan, [1979b], " (D åligt försvar för en god sak): Svar till Rydbeck" (r&k), årg 7, nr 3, s svar till Rydbeck, G [1979]; se också Flam, H & Viotti, S [1979a] Hernes, Gudmund, [1979], "Neoklassisk teori - en gotisk katedral" (r&k), årg 7, nr 6, s kommentar till temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], särsldlt Rehn, G [1978]; kommentar också till Flam, H & Viotti, S [1979a] Löfgren, Karl-Gustaf, [1980a], "Utbildar vi några nationalekonomer?" (underledare), årg 8, nr 1, s 4... hänvisning till temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], särskilt Bergström, V [1978d] ~ kommentar i Elsässer, B [1980] Nilsson, Christian, [1980a], "Universitetet och allmänintresset" (underledare), årg 8, nr 2, s Elsässer, Björn, [1980], "Nationalekonomin i den grundläggande högskoleutbildningen" (r&k), årg 8, nr 3, s kommentar till Löfgren, K-G [1980a] Stenkula, Peter, [1980], "Varför har ämnet nationalekonomi rekryteringsproblem?" (r&k), årg8, nr7, s ~ kommentar i Siven, C-H [1981] Sandelin, Bo, [1981a], "Läromedelscensuren och gymnasieböckerna i samhällsekonomi", årg 9, nr 2, s ~ kommentar i Börjeson, B [1981] med svar i Sandelin, B [1981b]; åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Siven, Claes-Henric, [1981], "Nationalekonomin i universitetsundervisningen", årg 9, nr 3, s kommentar till Stenkula, P [1980] Börjeson, Bertil, [1981], "Läromedelsnämnden och censuren - en kommentar" (r&k), årg 9, nr 3, s kommentar till Sandelin, B [1981a] ~ svar i Sandelin, B [1981b] Sandelin, Bo, [1981b], "(Läromedelsnämnden och censuren): Replik till Bör- Ekonomisk Debatt

8 jeson", årg9, nr3, s ~ svar till Börjeson, B [1981]; se också Sandelin, B [1 '81a] Hjalmarsson, Lennart & Lybeck, Johan A, [1981], "Forskningens finansiering och forskarnas frihet" (ledare), årg 9, nr 8, s Lundberg, Lars, [1983], "Nationalekonomiutbildning i kris?" (ledare), årg 11, nr 8, s Wadensjö, Eskil, [1984a], "Den nya doktorsexamen: Doktorsavhandlingar i nationalekonomi ", årg 12, nr 5, s ~ se också Wadensjö, E [1986a, 1990b]; åberopas i Engwall, L [1992] Wadensjö, Eskil, [1985a], "Nytt hot mot universitetsforskningen " (ledare), årg 13, nr 1, s 5-6 Wadensjö, Eskil, [1985b], "Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen" (inledning till granskning av Läroplan för gymnasieskolan), årg 13, nr 1, s ~ se vidare Westerståhl, J [1985], Erikson, R [1985], Siven, C-H [1985] och Lewan, N [1985 ]; åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Westerståhl, Jörgen, [1985], "(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Ett pedagogiskt hugskott" (granskning av Läroplan för gymnasieskolan), årg 13, nr 1, s ~ se inledning i Wadensjö, E [198Sb], se också Erikson, R [1985], Siven, C-H [1985] och Lewan, N [1985] ~ åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Erikson, Robert, [1985], "(Skolöv~rstyrelsen och samhällskunskapen): Ar målet militanta medborgare?" (granskning av Läroplan för gymnasieskolan), årg 13, nr 1, s ~ se inledning i Wadensjö, E [198Sb], se också Westerståhl, J [1985], Siven, C-H [1985] och Lewan, N [1985] ~ åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Siven, Claes-Henric, [1985], "(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Förslaget är en katastrof" (granskning av Läroplan för gymnasiet), årg 13, nr 1, s ~ se inledning i Wadensjö, E [198Sb], se också Westerståhl, J [1985], Erikson, R [1985] och Lewan, N [1985] ~ åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Lewan, Nils, [1985], "(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Förslaget är svårt att ta på allvar" (granskning av Läroplan för gymnasiet), årg 13, nr 1, s ~ se inledning i Wadensjö, E [198Sb], se också Westerståhl, J [1985], Erikson, R [1985] och Siven, C-H [1985] ~ åberopas i Gustafsson, Björn [1986a] Lundahl, Mats, [1985b], "Bör utvecklingsforskningen vara 'tvärvetenskaplig'?", årg 13, nr 2, s Wadensjö, Eskil, [1986a], "Den nya doktorsexamen: Addendum. Disputationer i nationalekonomi 1984 och 1985" (r&k), årg 14, nr 1, s ~ se också Wadensjö, E [1984a] ~ se också Wadensjö, E [1990b]; åberopas i Engwall, L [1992] Gustafsson, Björn, [1986a], " 'Nationalekonomi för 9:an' eller 'Hur okunniga kan läroboksförfattare vara?' " (r&k), årg 14, nr 2, s ~ hänvisning till Sandelin, B [1981a] samt Erikson, R [1985], Lewan, N [1985], Siven, C-H [1985], Wadensjö, E [198Sb] och Westerståhl, J [1985] Jonung, Christina, [1987], "Möte med ekonomer" (ledare),.~rg 15, nr 1, s 3-4 Bohm, Peter, [1987], "Ar nationalekonomisk forskning relevant?", årg 15, nrl,s5-9 Sandelin, Bo, [1987b], "Ekonomi på svenska" (underledare), årg 15, nr 2, s 92 Engström, Lars & Kriström, Bengt, [1987] "Distanskurser inom forskarutbildningen" (r&k), årg 15, nr 5, s Muren, Astri, [1987], "Konsumentpolitik och nationalekonomisk forskning", årg 15, nr 6, s Jonung, Christina & Ståhlberg, Ann Charlotte, [1988a], " år efteråt" (underledare), årg 16, nr 2, s 92 ~ ingår itemaserie " år efteråt" [1988]- se vidare denna rubrik Jonung, Christina, [1988b], "Ekonomutbildning i kris" (ledare), årg 16, nr7, s " år efteråt" [1988], (temaserie) ~ inledning i Jonung, C & Ståhlberg, A-C, [1988a], se vidare Bigsten, A [1988b], Lundahl, M [1988], Lönnroth, J [1988], Ohlsson, R [1988] och Persson-Tanimura, I [1988b] Henrekson, Magnus, [1989], "Psykologi och nationalekonomi", årg 17, nr 3, s Ekonomisk Debatt

9 ~ kommentar i Dickson, H [1989] Dickson, Harald, [1989], "Psykologi och marginalanalys hos Jevons" (r&k), årg 17, nr 5, s 398 ~ kommentar till Henrekson, M [1989] Wadensjö, Eskil, [1990b], "Nya forskargenerationer", årg 18, nr 4, s ~ se också Wadensjö, E [1984a, 1986a] ~ åberopas i Engwall, L [1992] Haynes, Kingsley E & Sarafoglou, Nikias, [1991], "Forskningens effektivitet vid nationalekonomiska och företagsekonomiska institutioner i Sverige", årg 19, nr 3, s ~ se också Sandelin, B & Sarafoglou, N [1992] Sandelin, Bo, [1991], "Dåligt beslut om forskningsassistenterna" (ledare), årg 19, nr 4, s S~~delin, Bo, [1992a], "Hårda tag mot Osttysklands universitetslärare" (r&k), årg 20, nr 1, s Sandelin, Bo & Sarafoglou, Nikias, [1992], "Myrdal fortfarande mest citerad" (r&k), årg 20, nr 3, s ~ se också Haynes, K E & Sarafoglou, N [1991] Gottfries, Nils, [1992a], "Gör doktorandtjänsterna mer flexibla!" (ledare), årg 20, nr 4, s Engwall, Lars, [1992], "Svensk nationalekonomisk forskning granskad", årg 20, nr 5, s ~ hänvisning till Wadensjö, E [1984a, 1986a, 1990b] Wärneryd, Karl-Erik, [1992], "Psykologi och ekonomi", årg 20, nr 6, s A. Allmänt om nationalekonomi, undervisning i nationalekonomi Ekonomisk Debatt

10 B. Doktrinhistoria och nationalekonomisk metodologi Söderbaum, Peter, [1975a], "Tillväxttänkande eller ekologisk grundsyn", årg 3, nr 2, s <III kommentar till temanummer "Ingen domedag" [1974], särskilt Beckerman, W [1974], Lindbeck, A [1974b] och Paulsson, V [1974] ~ kommentar i Andersson, R [1975] med svar i Söderbaum, P [1975b] Andersson, Roland, [1975], "Positionsanalys - konsten att slå in öppna dörrar", årg 3, nr 4, s <III kommentar till Söderbaum, P [1975a]; hänvisning till Beckerman, W [1974] ~ svar i Söderbaum, P [1975b] Söderbaum, Peter, [1975b], "Roland. Andersson och positionsanalysen" (r&k), årg 3, nr 5, s <III svar till Andersson, R [1975]; hänvisning till Beckerman, W [1974] och Paulsson, V [1974]; se också Söderbaum, P [1975a] Myhrman, Johan, [1979b], "Kvantitetsteorin, Stockholmsskolan och dagens penningteori" (översiktsartikel ), årg 7, nr 4, s ~ åberopas i Jonung, L [1979c] Flam, Harry & Viotti, Staffan, [1979c], "Bertil Ohlin" (minnesord), årg 7, nr 5, s Hernes, Gudmund, [1979], "Neoklassisk teori - en gotisk katedral" (r&k), årg 7, nr 6, s <III kommentar till temanummer "Ekonomisk analys och ekonomisk politik" [1978], särskilt Rehn, G [1978]; kommentar också till Flarn, H & Viotti, S [1979a] Krantz, Olle, [1979], "Konjunkturteori, ekonomisk historia och trettiotalskristin" (r&k), årg7, nr7, s <III kommentar till debatten mellan Nilsson, A & Pettersson, L [1979a] och Jonung, L [1979c] Nilsson, Anders & Pettersson, Lars, [1979b], "Trettiotalet än en gång" (r&k), årg 7, nr 7, s <III replik till Jonung, L [1979c]; se också Nilsson, A & Pettersson, L [1979a] ~ svar i Jonung, L [197ge] Jonung, Lars, [197ge], "Trettiotalet en sista gång" (r&k), årg 7, nr 7, s 489 <III svar till Nilsson, A & Pettersson, L [1979b]; se också Nilsson, A & Pettersson, L [1979a] och Jonung, L [1979c] Henriksson, Rolf (G H), [1979], "Eli F Heckscher och svensk nationalekonomi", årg 7, nr 8, s ~ se också Henriksson, R G H [1987b]; åberopas i Wadensjö, E [1987c] Öhman, Berndt, [1979], "Ekonomisk teori och företagshistorisk forskning" (r&k), årg 7, nr 8, s Myhrman, Johan, [1981b], "Kontraktsrätt och löntagarfonder", årg 9, nr 6, s <III hänvisning till Eidem, R [1975b], Förhandlingar [ ], "Special: Löntagarfonder" [1981], Södersten, B [1973], Söderström, H T [1981c], Vi<?,tti, S [1980b], Westholm, C-J [1976], och Ohman, B [1981] ; se också Myhrman, J [1977a, 1980c] ~ kommentar i Abrahamsson, B [1982]; repliker i Myhrman, J [1982] och Abrahamsson, B [1983] Abrahamsson, Bengt, [1982], "Transaktionskostnadsanalys: en länk mellan na tionalekonomi och organisationsteori", årg 10, nr 7, s <III kommentar till Myhrman, J [1981b]; hänvisning till Förhandlingar [ ] ~ replik i Myhrman, J [1982] med svar i Abrahamsson, B [1983] Myhrman, Johan, [1982], "Replik till Bengt Abrahamsson" (r&k), årg 10, nr 8, s <III svar till Abrahamsson, B [1982]; se också Myhrman, J [1981b] ~ replik i Abrahamsson, B [1983] Bergman, Lars & Holmiund, Bertil, [1983], "Leif Johansen död" (minnesord), årg 11, nr 1, s 6 Abrahamsson, Bengt, [1983], "Slutreplik om transaktionskostnadsanalys" (r&k), årg 11, nr 1, s <III svar till Myhrman, J [1982]; se också Abrahamsson, B [1982] och Myhrman, J [1981b] 174 Ekonomisk Debatt

11 B. Doktrinhistoria och nationalekonomisk metodologi Feldstein, Martin, [1983], "Reträtten från keynesianismen", årg 11, nr 4, s kommentarer i Lundberg, E (1983] och Persson, M [1983]; åberopas i Eklund, K [1985c] och Lönnroth, J [1988] Lundberg, Erik, [1983], "(Reträtten från Keynesiansimen): För enkelt, Feldsteinl", årg 11, nr 4, s kommentar till Feldstein, M [1983];.. åberopas i Lönnroth, J [1988] Persson, Mats, [1983], "Feldstein om keynesianismen", årg 11, nr 4, s kommentar till Feldstein, M [1983]; hänvisningar till Björklund, A [1981b], Braunerhjelm, P & Gerlach, S [1982], Calmfors, L [1979], Wadensjö, E [1978b] och Wissen, P [1983a].. se också Persson, M & Lindbeck, A [1987] Lönnroth, Johan, [1983], "Den svenska nationalekonomin och Marx under 100 år", årg 11, nr 5, s Eklund, Klas, [198Sb], "Arbetslöshetens orsaker och botemedel: En doktrinhistorisk teoriöversikt", årg 13, nr 2, s hänvisning till Siven, C-H [1983] samt till debatten mellan Assarsson, B & Högfeldt, P [1983] och Agell, J & Lindh, Y [1984].. fortsättning i Eklund, K [1985c] ; kommentar i Dickson, H (1985] med svar i Eklund, K [1985e]; åberopas i Borglin, A & Karlssson, T [1989] Dickson, Harald, [198S], "Missförstånd kring Keynes' teori" (r&k), årg 13, nr 5, s kommentar till Eklund, K [1985b].. svar i Eklund, K [1985e] Eklund, Klas, [198Se], "(Missförstånd kring Keynes' teori): Svar till Dickson" (r&k), årg 13, nr 5, s svar till Dickson, H [1985]; se också Eklund, K [1985b] Eklund, Klas, [198Sf], "Men varför flyger ugglan?" (r&k), årg 13, nr 6, s replik i Lönnroth, J [1985] Lönnroth, Johan, [198S], "Ugglan vet inte varför den flyger" (r&k), årg 13, nr 8, s replik till Eklund, K [1985f] Kazarian, Elias, [1986], "Den islamiska synen på ekonomin", årg 14, nr 3, s "Principer för kollektivt besluts fat- tande" [1987], (temanummer), årg 15, nr 1, s se Tännsjö, T [1987], Ståhl, Ingemar [1987], Wicksell, K [1987] och Jonung, L [1987a]; kommentar i Larsson, H [1987] Tännsjö, Torbjörn, [1987], "Buchanan om enhälligt beslutsfattande - liberal skepsis mot demokrati", årg 15, nr 1, s ingår i temanummer "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987]- se vidare denna rubrik.. kommentar i Larsson, H [1987]. Ståhl, Ingemar, [1987], "James Buchanan, Public Choice och Nobelpriset", årg 15, nr 1, s ingår i temanummer "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987]- se vidare denna rubrik.. kommentar i Larsson, H [1987] Jonung, Lars, [1987a], "Inledning" (till Knut Wicksell "Principerna för en rättvis beskattning"), årg 15, nr 1, s ingår i temanummer "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987]- se vidare denna rubrik.. inledning till Wicksell, K [1987]; kommentar i Larsson, H [1987] Wicksell, Knut, [1987], "Principerna för en rättvis beskattning" (omtryck, inledning av Lars Jonung), årg 15, nr 1, s ingår i temanummer "Principer för kollektivt beslutsfattande" [1987]- se vidare denna rubrik.. kommentar i Larsson, H [1987] Ekonomisk Debatts redaktion [1987], "Ekonomporträttet" (inledning), årg 15, nr 2,s 139 Wadensjö, Eskil, [1987a], "Carl Adolph Agardh" (ekonomporträtt), årg 15, nr 2, s åberopas i Pettersson, M [1992] Vallinder, Torbjörn, [1987], "Adam Smiths genombrott i Sverige" (r&k), årg 15, nr 3, s hänvisning till Wadensjö, E [1986e] Persson, Mats, [1987], "Robert E Lucas" (ekonomporträtt), årg 15, nr 3, s åberopas i Hansson, B & Högfeldt, P [1988] Lindbeck, Assar, [1987], "Gunnar Myrdal " (minnesord), årg 15, nr 4, s "Stockholmsskolan - SO år" [1987], (temanummer), årg 15, nr 4, s inledning i Jonung, C & Ståhlberg, A-C [1987]; se vidare Lundberg, E [1987], Siven, C H [1987], Wadensjö, E [1987c], Henriksson, R G H [1987b] och Jonung, L [1987b, 1987c] Ekonomisk Debatt

12 Jonung, Christina & Ståhlberg, Ann Charlotte, [1987], "Stockholmsskolan - 50 år" (ledare, inledning till temanummer), årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik Lundberg, Erik, [1987], "Minnen kring Stockholmsskolan", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik ~ åberopas i Thalberg, B [1988] Siven, Claes-Henric, [1987], "Perspektiv på Stockholmsskolan", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik Wadensjö, Eskil, [1987c], "Före Stockholmsskolan - Arbetslöshetsutredningen, Ernst Wigforss och Gösta Bagge", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik; hänvisning till Henriksson, R G H [1979] ~ åberopas i Petersson, J [1989]; se också Wadensjö, E [1988d] Henriksson, Rolf G H, [1987b], "Nationalekonomiska klubben ", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987] - se vidare denna rubrik; se också Henriksson, R G H [1979] ~ åberopas i Petersson, J [1989] Jonung, Lars, [1987b], "Stockholmsskolan - vart tog den vägen?", årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik; se också replikskiftet mellan Jonung, L [1984] och Lundberg, E [1984] Jonung, Lars, [1987c], "Intervju med Gunnar Myrdal" (ekonomporträtt), årg 15, nr 4, s ingår i temanummer "Stockholmsskolan 50 år" [1987]- se vidare denna rubrik Lönnroth, Johan, [1987], "Johan Risingh" (ekonomporträtt), årg 15, nr 5, s ~ kommentar i Gerentz, S [1987] Lindbeck, Assar & Persson, Mats [1987], "Erik Lundberg " (minnesord), årg 15, nr 6, s hänvisning till Jonung, L [1984]; se också Persson, M [1983]. Dahmen, Erik, [1987], "Johan Åkerman" (ekonomporträtt), årg 15, nr 6, s Sandelin, Bo, [1987c], "Samuel von Pufendorf" (ekonomporträtt), årg 15, nr 7, s Sandelin, Bo, [1987d], "Gå till källorna" (r&k), årg 15, nr 7, s Eklund, Klas, [1987], "Nikolaj Kondratjev" (ekonomporträtt), årg 15, nr 8, s Gerentz, Sven, [1987], "Johan Risingh och hans Tractat" (r&k), årg 15, nr 8, s kommentar till Lönnroth, J [1987] Thalberg, Björn, [1988], "Ragnar Frisch" (ekonomporträtt), årg 16, nr 1, s hänvisning till Lundberg, E [1987] Jörberg, Lennart & Ohlsson, Rolf, [1988], "Douglass North" (ekonom porträtt), årg 16, nr 2, s Lönnroth, Johan, [1988], "Ekonomernas rationella åsiktsbyten ", årg 16, nr 3, s ingår itemaserie " år efteråt" [1988] - se vidare denna rubrik; hänvisning till Förhandlingar , samt till Bentzel, R [1984a], Feldstein, M [1983], Friedman, M [1977], Jonung, L [1978a], Lindbeck, A [1982, 1984], Lundberg, E [1983], Myhrman, J [1977a], Siven, C-H [1984b], Tobin, J [1977, 1982] och Westerberg, B & Westerberg, S [1983] Eidem, Rolf, [1988], Oliver E Williamson" (ekonomporträtt), årg 16, nr 3, s Blomquist, Sören & Siven, Claes-Henric, [1988], "Bertil Ohlin" (ekonomporträtt), årg 16, nr 4, s Persson, Mats & Siven, Claes-Henric, [1988], "Pehr Niclas Christiernin" (ekonomporträtt), årg 16, nr 5, s Hegeland,Hugo, [1988b], "Gustaf Åkerman" (ekonomporträtt), årg 16, nr 6, s Wadensjö, Eskil, [1988d], "Gösta Bagge" (ekonom porträtt), årg 16, nr 7, s ~ se också Wadensjö, E [1987c] Ståhl, Ingemar, [1988], "Maurice AIlais" (ekonomporträtt), årg 16, nr 8, s Swedberg, Richard, [1989], "Joseph A Schumpeter" (ekonomporträtt ), årg 17, nr 1, s Carlson, Benny, [1989], "Gustav Cassel" 176 Ekonomisk Debatt

13 B. Doktrinhistoria och nationalekonomisk metodologi (ekonomporträtt), årg 17, nr 2, S Henrekson, Magnus, [1989], "Psykologi och nationalekonomi", årg 17, nr 3, s ~ kommentar i Dickson, H [1989] Lönnroth, Johan, [1989], "Gustaf Steffen" (ekonomporträtt), årg 17, nr 3, s Uhr, Carl G, [1989], "David Davidson" (ekonomporträtt), årg 17, nr4, s ~ ingår i temanummer "Skattereformen" [1989] - se vidare denna rubrik Jonung, Lars, [1989], "Knut Wicksell" (ekonomporträtt ), årg 17, nr 5, s ~ åberopas i Jensevik, H [1991 ] Dickson, Harald, [1989], "Psykologi och marginalanalys hos Jevons" (r&k), årg 17, nr 5, s 398 ~ kommentar till Henrekson, M [1989] Magnusson, Lars, [1989], "Anders Nordencrantz" (ekonomporträtt ), årg 17, nr 6, s Petersson, Jan, [1989], "Erik Lindahl" ( ekonomporträtt), årg 17, nr 7, s ~ hänvisning till Henriksson, R G H [1987a, 1987b] och Wadensjö, E [1987c] Ysander, Bengt-Christer, [1989b], "Trygve Haavelmo" (ekonomporträtt), årg 17, nr 8, s Brems, Hans, [1990], "Frederik Zeuthen" (ekonomporträtt), årg 18, nr 1, s Danielsson, Anders, [1990], "W Arthur Lewis" (ekonomporträtt), årg 18, nr 2, s Sandelin, Bo, [1990b], "En ny Methodenstreit?" (r&k), årg 18, nr 4, s Brealey, Richard, [1990], "Den finansiella ekonomiska teorins utveckling", årg 18, nr 7, s Lindbeck, Assar, [1990b], "Pionjärer i finansiell ekonomi", årg 18, nr 8, s Wundrak, Richard, [1991a], "Konstantin Vasiljevitj Ostrovitjanov" (ekonomporträtt), årg 19, nr 1, s Munthe, Preben, [1991], "Christen Smith" (ekonomporträtt), årg 19, nr 3, s Stepanek, Franz, [1991], "U-landsteori i öst och väst", årg 19, nr 5, s ~ hänvisning till Bigsten, A [1984a], Lundahl, M [1988] och Lundahl, M & Vedovato, C [1986] Wundrak, Richard, [1991b], "Myrdals lära om värderingar", årg 19, nr 8, s Werin, Lars, [1991], "Ronald Coase" (ekonomporträtt), årg 19, nr 8, s Pettersson, Mats, [1992], "De första lundaekonomerna" (ekonomporträtt), årg 20, nr 1, s ~ hänvisning till Wadensjö, E [1987a] Magnusson, Lars, [1992], "Anders Chydenius" (ekonomporträtt), årg20, nr 2, s Puu, Tönu, [1992], "Tord Palander och Uppsalamiljön" (ekonomporträtt), årg 20, nr 3, s Sandelin, Bo & Sarafoglou, Nikias, [1992], "Myrdal fortfarande mest citerad" (r&k), årg 20, nr 3, s ~ se också Sarafoglou, N & Haynes, K E [1991] Wundrak, Richard, [1992], "Heinrich Friedrich von Storch" (ekonomport - rätt), årg 20, nr 4, s Engwall, Lars, [1992], "Svensk nationalekonomisk forskning granskad", årg 20, nr 5, s ~ hänvisning till Wadensjö, E [1984a, 1986a, 1990b] Sandelin, Bo, [1992d], "Doktrinhistoria för att förstå nutida tänkandet?", årg 20, nr 7, s Lindbeck, Assar, [1992], "Gary Becker" (ekonomporträtt), årg 20, nr 8, s Ekonomisk Debatt

Ledare/underledare. (ledare), årg 2, nr 5, s 273-274

Ledare/underledare. (ledare), årg 2, nr 5, s 273-274 Specialregister Ledare/underledare I KRONOLOGISK ORDNING; HÄNVISNINGAR GÖRS TILL FÖRFATfARREGISTER (s 53) OCH FÖRHANDLINGAR (s 323) 1973 Lundgren, Nils, [1973a], "En ny tidskrift" (ledare), årg 1, nr 1,

Läs mer

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies Verksamheten1998 SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle Center for Business and Policy Studies Några glimtar från jubileumsåret 1998 och med en medlemskonferens i Uppsala där två av grundarna Tore

Läs mer

Från guldmyntfot till inflationsmål svensk stabiliseringspolitik under det 20:e seklet *

Från guldmyntfot till inflationsmål svensk stabiliseringspolitik under det 20:e seklet * LARS JONUNG Från guldmyntfot till inflationsmål svensk stabiliseringspolitik under det 20:e seklet * Under 1900-talet har målen, medlen, institutionerna samt strategin för penning- och finanspolitiken

Läs mer

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000 VERKSAMHETSIDÉN 3 STYRELSEN 4 5 VD-KOMMENTAR OCH LEDNINGSGRUPP 6 7 FORSKNINGSOMRÅDEN Ekonomisk politik för tillväxt 8 11 Välfärdsstat i omvandling

Läs mer

En förlorad tradition? Nationalekonomernas

En förlorad tradition? Nationalekonomernas En förlorad tradition? Nationalekonomernas roll i samhällsdebatten förr och nu mats lundahl är professor emeritus i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i mats.lundahl@hhs.se Artikeln bygger på mitt

Läs mer

Bengt Höglund. Svensk input-outputpionjär. Bo Sandelin

Bengt Höglund. Svensk input-outputpionjär. Bo Sandelin Bengt Höglund Svensk input-outputpionjär Bo Sandelin Bengt Höglund Svensk input-output-pionjär Bo Sandelin Bengt Höglund (1921 2006) gick inte den rakaste vägen till universitetsstudier och en karriär

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Från Keynes till normpolitik

Från Keynes till normpolitik S K Y T T E A N U M Politiska institutioner och strategiskt agerande 37 Från Keynes till normpolitik Om socialdemokratin, LO och den ekonomiska politikens förändring 1990 Kristoffer Morén Statsvetenskapliga

Läs mer

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2002

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2002 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2002 INNEHÅLL FRÅN SNS-ÅRET 2002 3 STYRELSEN 4 VD-KOMMENTARER 6 FORSKNINGSOMRÅDEN Ekonomisk politik för tillväxt 8 Välfärdsstat i omvandling 12 Politikens

Läs mer

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU Medborgare mot EMU Artikelsamling Medlemmar i Medborgare mot EMU Juli 2003 2 Innehållsförteckning Vi är ett antal personer som bildat en organisation under namnet "Medborgare mot EMU". Vi vill argumentera

Läs mer

Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 10.00 11.50 i Förstakammarsalen

Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 10.00 11.50 i Förstakammarsalen Bilaga 4 Finansutskottets offentliga utfrågning Finanspolitiska rådets rapport Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 10.00 11.50 i Förstakammarsalen Inbjudna: Finansminister Anders Borg Professor Lars Calmfors

Läs mer

SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Innehåll Klipp från SNS-året 2007 1 SNS styrelse 2 Vd har ordet 3 SNS forskningsprojekt 4 Ekonomisk politik för tillväxt 6 SNS Arbetsmarknad 12 SNS Medieforum och Demokratiråd

Läs mer

Prisbildning på industriella marknader

Prisbildning på industriella marknader Prisbildning på industriella marknader Prisbildning på industriella marknader En empirisk undersökning av prissättningen i den svenska tillverkningsindustrin BengtAssarsson S N S Förlag SNSFÖRLAG Sköldungagatan

Läs mer

C-UPPSATS. Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004

C-UPPSATS. Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004 C-UPPSATS 2007:087 Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004 Tobias Forss Henrik Risberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Studiecirkelhandledning för Nationalekonomi för vänstern

Studiecirkelhandledning för Nationalekonomi för vänstern Studiecirkelhandledning för Nationalekonomi för vänstern Om boken Vad är nationalekonomi? Vilken nationalekonomi skulle vänstern kunna använda sig av? Vilken nationalekonomi borde vänstern lämna till högern?

Läs mer

Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling

Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen 2012-12-16 Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling av Claes-Henric Siven 2 0. Inledning De följande sidorna innehåller

Läs mer

VAD GICK SNETT I SVERIGE?

VAD GICK SNETT I SVERIGE? Nils Eric Sandberg VAD GICK SNETT I SVERIGE? TIMBRO The author and AB Timbro 1997 ISBN: 91-7566-352-X Nils-Eric Sandberg har under många år varit ledarskribent på Dagens Nyheter där han kommenterade ett

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT

Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT T H E J O U R N A L O F T H E E C O N O M I C S O C I E T Y O F F I N L A N D Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT BENGT ASSARSSON OCH MIKAEL BASK En granskning av Goodharts och Rochets utvärdering av Riksbankens

Läs mer

Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET. Magisteruppsats 10 poäng VT 2006

Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET. Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv Författare: Haci Huseyin Karaca Handledare: Thomas Bay SAMMANFATTNING

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Svensk ekonomisk politik

Svensk ekonomisk politik Birgitta Swedenborg (red.) Svensk ekonomisk politik då, nu och i framtiden Festskrift tillägnad Hans Tson Söderström Villy Bergström Anders Björklund Lars Calmfors Thorvaldur Gylfason Magnus Henrekson

Läs mer

Lindbeckkommissionen och framtiden

Lindbeckkommissionen och framtiden Lindbeckkommissionen och framtiden nr 4 2013 årgång 41 Ekonomikommissionen, i media döpt till Lindbeckkommissionen, presenterade sitt betänkande i mars 1993 efter tre månaders arbete. Ett slags rekommendationer

Läs mer

Penning- och valutapolitik 2003:1

Penning- och valutapolitik 2003:1 Penning- och valutapolitik 2003:1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK utges av Sveriges riksbank och utkommer med fyra nummer per år. ANSVARIG UTGIVARE: LARS HEIKENSTEN REDAKTION: STAFFAN VIOTTI, KERSTIN MITLID

Läs mer

FRIEDMAN OCH DELORS NU BYGGS ETT LIBERALT EMU

FRIEDMAN OCH DELORS NU BYGGS ETT LIBERALT EMU FRIEDMAN OCH DELORS NU BYGGS ETT LIBERALT EMU ANDERS E BORG Det är dags att göra slut på det keynesianska vansinnet. I Sverige har försöken att styra konjunkturerna lett till hög inflation och låg tillväxt

Läs mer

Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005

Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005 Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005 Onsdagen den 15 september 2005 Årsmötesdeltagarna samlades kl 10.30. DAGORDNINGENS PUNKT 1 Jan Rudén, förbundsordförande:

Läs mer

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009 1 Torvild Aakvaag Bjarne Aamodt Olav Aarna Lars-Eric Aaro Kent Abbås Enno Abel Egil Abrahamsen Erik Agerman Gunnar Agfors Carlos Augusto Lira

Läs mer

DEN NYA KAPITALISMEN och PoLITIKENS MÖJLIGhETER

DEN NYA KAPITALISMEN och PoLITIKENS MÖJLIGhETER RAPPORT NR 45/2012 DEN NYA KAPITALISMEN och PoLITIKENS MÖJLIGhETER Av Dan Andersson Rapport nr 45/2012 Den nya kapitalismen och politikens möjligheter ges ut av Arbetarrörelsens Tankesmedja Barnhusgatan

Läs mer

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER Konjunkturrådets rapport E N K L A R E G L E R, SVÅRA TIDER behöver stabiliserings- politiken förändras? 2012 Anders Vredin (ordf.) Martin Flodén Anna Larsson Morten O. Ravn

Läs mer

Karin Kock 1891 1976. 1. Uppväxt och studier. 66 christina jonung och lars jonung

Karin Kock 1891 1976. 1. Uppväxt och studier. 66 christina jonung och lars jonung Karin Kock 1891 1976 Christina Jonung och Lars Jonung Christina Jonung, fil lic, var tidigare verksam vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes forskning har handlat om yrkessegregering

Läs mer