tänk längre! en hållbar framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tänk längre! en hållbar framtid"

Transkript

1 2012 tänk längre! en hållbar framtid 01.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Långsiktig hållbarhet. Det är vad som knyter samman Centerpartiets idéer. Men vad betyder det i praktiken? Och vad menar ledande företrädare för Centerpartiet när de talar om en hållbar framtid? I denna antologi kan du läsa om hur 17 centerpartister resonerar kring hållbar politik. Ifrån sina personliga perspektiv. Från lokal utveckling till ett hållbart Europa. Från levande landsbygd till hållbara städer. Från ramar och kramar i skolan till långsiktiga lösningar för välfärden. Trevlig läsning! Annie Lööf 4 40 Id er som håller måttet Michael Arthursson 8 44 En historia om långsiktighet Kent Johansson Ett hållbart Europa är framtidens Europa Lena Ek Värdet av naturens gratisarbete Anna-Karin Hatt Solen en evig källa av kraft Muharrem Demirok Ett parti för hållbara städer Per Ankersjö Städerna behöver landsbygden Marie-Louise Wernersson Två exempel på lokal utveckling Maria Leifland Kommunikation för integration Gunilla Hjelm Centerpolitik för jämställdhet Hanna Wagenius Våga ifrågasätta gamla idéer Annika Qarlsson Ta vara på människors drivkrafter Anders W Jonsson En hållbar välfärdspolitik Ulrika Carlsson Ramar och kramar i skolan Anna Sandström En hållbar utbildningspolitik med fria universitet Kerstin Lundgren Vi måste värna om vårt jordklot Eskil Erlandsson En stolt lantis

3 Annie lööf Id er som håller måttet När vi tänker på politik så är det oftast maktstrider, toppmöten och medieutspel som dyker upp i huvudet. Det är naturligtvis inte fel. Men i grund och botten handlar politik om idéer värderingar och visioner. Hur ser vi på människor, vad spelar naturen för roll och hur ska samhället organiseras? Det är våra uppfattningar och övertygelser om hur verkligheten är som utgör grunden för våra drömmar och som formar våra handlingar. Min uppfattning om vad som kännetecknar det goda samhället grundades redan när jag växte upp i den småländska myllan. I min hemby såg jag hur viktigt det är för människor att få pröva sig fram i frihet, att bruka naturen med omsorg och att känna trygghet när det blåser snålt. Värderingarna om samhällets behov av frihet, trygghet och hållbarhet hittade jag sedan väl formulerade inom centerrörelsen, när jag bestämde mig för att bli politiskt aktiv. Under årens lopp har jag insett att de är lika viktiga lokalt som globalt för en utveckling som är långsiktigt hållbar. Centervärderingarna har en lång och stolt historia. Redan under första halvan av 1900-talet betonade Bondeförbundet trygghet genom att kämpa för likvärdiga förutsättningar i livet, frihet genom att stå upp för att den personliga insatsen i någon utsträckning måste få prägla livsutfallet och hållbarhet genom rättvisa förutsättningar mellan stad och land. Samma grundvärderingar fördes med stor kraft och tydlig skärpa fram i både partiprogram och sakpolitik under och 1960-talen då Bondeförbundet utvecklades till Centerpartiet. Under den långdragna striden om allmän tilläggspension (ATP) i slutet av 1950-talet slogs partiet för bättre grundtrygghet i kombination med personlig valfrihet i pensionssystemet. I det välskrivna partiprogrammet från 1959 ägnades grundbehoven trygghet och frihet stor uppmärksamhet. I början av 1960-talet lade Centerpartiet de första motionerna i riksdagen för en bättre miljö. Några år senare pre- senterade partiet sitt första gedigna miljöprogram där kretsloppstänkandet utvecklades. Politiken skulle utformas så att det som togs från naturen kunde omvandlas till produkter som sedan kunde föras tillbaka till naturen. Idéutvecklingen på dessa områden bidrog till en mycket framgångsrik period för partiet. Vi såg samhällsutmaningar och kom med lösningar som talade till människor både på landsbygden och i städerna. Mellan 1958 och 1973 fördubblades Centerpartiets väljarstöd. Tre år senare kulminerade partiets framgångsera med en centerledd regering. Jag är övertygad om att Centerpartiets politiska grundidéer om ett friare, tryggare och grönare samhälle är de bästa utgångspunkterna för en långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle. Sen dess har mycket hänt i världen och Sverige. Globaliseringen, teknikutvecklingen, klimatförändringarna och urbaniseringen har förändrat våra förutsättningar radikalt. Idag står vi inför stora utmaningar som hur vi ska skapa nya jobb, ställa om ekonomin i hållbar riktning och utveckla välfärden. För att framtidssäkra Sverige måste vi utgå från idéer som håller måttet. Jag är övertygad om att Centerpartiets politiska grundidéer om ett friare, tryggare och grönare

4 samhälle är de bästa utgångspunkterna för en långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle. Eftersom våra traditionella värderingar bygger på historiska erfarenheter om vad som håller i längden är de våra största tillgångar när vi ska tackla nya utmaningar. Fokusera på att hjälpa dem med störst behov För mig är ett modernt förhållningssätt till tanken att alla ska omfattas av en grundläggande trygghet att fokusera mer på dem som har det allra sämst ställt. Sverige är ett mycket bra land att leva i för de allra flesta. Men det finns också oroande tecken på att allt fler människor faller igenom de offentliga skyddsnäten eller inte får tillgång till bra välfärdstjänster. Det handlar bland annat om hemlösa som inte har tak över huvudet, missbrukare som får undermålig vård, överskuldsatta i konstant utanförskap, personer med funktionsnedsättning som inte får jobb och barn som växer upp under knappa förhållanden. Det är inte hållbart. Trots att dessa människor ofta behöver samhällets stöd som mest är de sällan de mest prioriterade inom välfärdspolitiken. För att stärka tryggheten behöver vi utveckla nya lösningar som underlättar övergången från socialbidrag till arbete, främjar eget sparande, möjliggör för fler jobb i sociala företag, minskar dödligheten i missbruksvården och ger människor tak över huvudet. Trots att dessa människor ofta behöver samhällets stöd som mest är de sällan de mest prioriterade inom välfärdspolitiken. 06. Det handlar också om att ge de mest utsatta större egenmakt och rätt att göra sina egna val. På få områden har styrningen varit så hård som då det gäller människor som har det tufft. Trots att människor med funktionsnedsättningar, missbruksproblem och skuldsättningsproblematik många gånger har väldigt olika bakgrund och förutsättningar hänvisas de ändå ofta till likriktade och strikta åtgärder. Denna stelbenta styrning leder inte sällan till märkliga förhållanden utan några vidare resultat. Varför ska inte människor ha samma möjligheter att välja inom Samhall som inom skolan? Är det rimligt att missbruksvården är så oflexibel? Borde det inte finnas fler vägar att bli skuldfri? Uppmuntra självstyre och egna initiativ För att stå oss i den globala konkurrensen måste vi skapa bättre förutsättningar för utveckling och tillväxt. Nyckeln till detta är frihet och självbestämmande. Historiskt var det först när människor fick möjlighet att själva pröva sig fram, i lantbruket och i industrin, som Sverige kunde påbörja sin resa från fattigdom och svält till välstånd och framgång. Jag är övertygad om att hela samhället gynnas av en politik som underlättar för fler livsval och för fler drömmar att gå i uppfyllelse. Vi måste gynna självbestämmande och möjliggöra för olika livsstilar. Det handlar exempelvis om att förbättra för entreprenörerna som satsar allt på sitt företag men tvingas ägna sin tid åt att bråka med myndigheter, de som vill bo på landet men inte kan på grund av dålig infrastruktur, kvinnor som inte kan vara med på samma villkor som män och de som investerar åratal i högre utbildning men förlorar avkastningen i marginalskatt. Det är genom reformer som sänkta arbetsgivaravgifter, regelförenklingar, lägre inkomstskatt och satsningar på grundläggande infrastruktur som vi kan lägga grunden för att de kommande hundra åren blir lika framgångsrika som de senaste hundra åren. Samtidigt måste vi inse att den nationella utvecklingen bara är summan av utvecklingen lokalt och regionalt. De olika regionerna i landet växer bäst om de får välja sina egna metoder och mål. Det handlar om att uppmuntra underifrånperspektiv och främja självstyre. I Gnosjöregionen där jag kommer ifrån är det inte statliga påbud och subventioner som gjort att vi lyckats med företagsamhet, integration och sysselsättning. Tvärtom handlar det om en mentalitet och en kultur där människor tar egna initiativ och samarbetar med varandra. Jag är övertygad om att alla delar av landet kan utvecklas mer om de förmår dra nytta av styrkan i samarbetet mellan en effektiv offentlig sektor, ett,, I Gnosjöregionen där jag kommer ifrån är det inte statliga påbud och subventioner som gjort att vi lyckats med företagsamhet, integration och sysselsättning. sprudlande näringsliv och ett starkt civilsamhälle. I Norrbotten kan man dra nytta av sin kyla med turistmagneter som ishotellet och vintertestcenter för europeisk bilindustri. I Skåne finns fantastiska tillväxtmöjligheter i bördig jordbruksmark, gränshandel och medicinsk forskning. Dessa förhållanden är styrkor som riskerar att bli hinder om inte regionerna får besluta underifrån. Slutligen står vi inför nödvändigheten att vårda våra omgivningar så att vi kan lämna ifrån oss en bättre värld. Tack vare stort engagemang och hårt arbete är Sverige idag är ett rent och miljömedvetet land. Men vi vet alla vilka utmaningar vi står inför när det gäller klimatförändringar, havsmiljö, sophantering och energiomställning. Tack vare vår historia som brukare av jord och skog har vi alltid haft stor kunskap om naturen och respekt för miljön. Vi vet att det finns smarta och hållbara sätt att förädla och återvinna naturresurser. Därför är det naturligt att den centerpartistiska miljöpolitiken går ut på att hitta lösningar snarare än att se problem. Att utveckla teknik och lösningar som förändrar hur vi gör saker, inte vad vi gör. Vår gröna idé Vår gröna idé är därför att underlätta för entreprenörer att återvinna nya material och genomföra grön skatteväxling. Vi vill använda landsbygden som hävstång i miljöarbetet snarare än att se den som ett problem och vi vill fördjupa våra internationella insatser där vi ofta kan få stort resultat för små resurser. Att ständigt skuldbelägga människor för att de kör bil, äter kött eller duschar varmt är inte hållbart. Vårt uppdrag för framtiden är istället att skapa förutsättningar och ge människor verktyg för en grönare körning, mer klimatsmart konsumtion och en mer hållbar vardag. Samhällsdebatten kommer sannolikt att fortsätta präglas mycket av personfokus, politiskt spel och medielogik. Men i slutändan är det ändå idéer som avgör hur vår framtid kommer att bli. Några bygger sin politik på avundsjuka och klasskamp, andra på nationalism och främlingsfientlighet, ytterligare några på att allt är bra och inget behöver förändras. Kampen mellan de grundläggande idéerna är politikens innersta kärna. Partiers möjlighet att förändra och förmåga att vara relevanta bygger på deras övertygelser och värderingar. Därför är våra idéer om att bygga ett långsiktigt hållbart land genom att göra Sverige friare, tryggare och grönare, en oerhörd tillgång. Inte i första hand för Centerpartiet utan för människor. Annie Lööf 07.

5 En historia om långsiktighet Ett tusen år. Så gammal är Rumskullaeken i Norra Kvill i Småland. Kan den vara den äldsta i Sverige? Den har en mustigt grov, skrovlig stam. Michael Arthursson På grannens tomt, precis intill vår tomtgräns, står en annan stor ståtlig ek. Eken sträcker sina långa grenar in över vårt hustak. Kvistarna kittlar snart de översta takpannorna. Denna ek är visserligen inte tusen år. Men den kan växa många år till. Tallar kan också bli sanslöst gamla. Faktiskt tusen år också. Nu blir våra svenska tallar vanligtvis inte så ålderstigna. Skogsbruket behöver trä redan efter sådär hundra år. När du planterar träd, och brukar skogen, så måste du tänka långt fram i tiden. Plantan ger inga klöver i kassan nästa kvartal. Inte ens nästa år. Eller om tio år. Det gäller att ha tålamod. Vårt parti är bildat av strävsamma småbrukare. Som envetet tagit tillvara det som jorden och skogen har att erbjuda. Där gård, ägor och ansvar gått i arv från generation till generation. Det finns en djupt rotad insikt om vikten av framförhållning och ansvarstagande för de beslut du är med och fattar. I Centerpartiet har det aldrig varit tal om rödkindad revolutionsromantik. Eller om snabba klipp genom avancerade finanstransaktioner. Långsiktigheten har alltid varit en bärande kompass genom ett snårigt politiskt landskap. Den går som en klargrön tråd genom årtionden av partiprogram, idédebatt och konkret politisk handling. Barnbarns barnbarn Etthundratusen år. Så länge kommer det högaktiva avfallet från våra kärnkraftverk att behöva förvaras. Det var denna svindlande tanke som triggade mitt engagemang i framtidsdebatten på 1970-talet. Jag var med och ordnade demonstrationer, debatter, expertkonferenser och folkomröstningskampanj. Debatten om svensk kärnkraft har länge varit svår och låst och traumatisk. Sedan alliansens historiska energiöverenskommelse år 2009 är fokus mer på den energi vi vill ha, än på den vi inte vill ha. På omställningen till det gröna. Det förnybara. Detta tror jag är sunt och fruktbart. De svallande känslorna i kärnkraftsdebatten har inte rörts upp av antalet terawattimmar. Utan av vilket ansvar vi som lever idag har för kommande generationers framtid. Kommande generationer. Barnbarns barnbarnsbarns. Århundraden och årtusenden. Hisnande perspektiv. Energi- och miljöfrågorna handlar inte om att säga ja eller nej till utveckling. Utan om att värdera konsekvenserna av avgörande vägval. Att stimulera ny teknik som har bärkraft för framtiden. Att inte sitta med armarna i kors när klimatutsläppen får allt mer påtagliga följder. Att inse vikten av att hushålla med ändliga resurser. Hur duktiga politiker, företagsledare eller forskare än är, kan ingen garantera hur framtiden kommer att bli. Men vi kan försöka ge de allra bästa förutsättningarna. För att det inte ska bli sämre utan bättre. Demokrati är ingenting givet Tvåtusenfemundra år. Ungefär så länge sedan är det som demokratin för alla fria män introducerades i Athen av statsmannen Kleisthenes. Det finns dock dokument som tyder på styrformer med demokratiska inslag ännu längre tillbaka i historien. Vårt parti är bildat av strävsamma småbrukare. Som envetet tagit tillvara det som jorden och skogen har att erbjuda. Idag har demokratin slagit rot i större delen av Europa. Men vägen till demokrati har varit krokig, blodig och mödosam. Det krävs hela tiden nya modiga insatser. Den demokratiska idén kan tyckas vara enkel och självklar en person, en röst. Men i praktiken är det

6 ett mycket komplext uppdrag att vårda det demokratiska styrelsesättet. Även om du är högsta hönset blir det inte alltid som du vill. Du behöver ibland kompromissa med det du tycker är rätt för att uppnå det minst dåliga. Det finns en inbyggd långsamhet och eftertänksamhet som i det korta perspektivet inte alltid är så effektiv. På 1920-, och 1940-talen tog nazism, fascism och kommunism ett järngrepp över alltfler europeiska länder. Demokratin hade då inte så många år på nacken. Efter börskraschen på Wall Street oktober 1929 drabbades världen av en flerårig, djup depression. I januari 1933, när Adolf Hitler utnämndes till rikskansler i Tyskland, var det knappt tolv år sedan som svenska kvinnor för första gången hade fått rösta i riksdagsvalet. Ett år tidigare, 1932, hade de svenska nazisterna hållit sitt första stora offentliga möte med deltagare på Hötorget i Stockholm. Varken Axel Pehrson i Bramstorp eller hans två partikollegor kunde föreställa sig vilka mardrömslika tider som låg framför Europa när de åt middag med de socialdemokratiska ministrarna Per Edvin Sköld och Ernst Wigforss den 7 april Men de förstod allvaret och hoten mot Sveriges demokrati och välfärd. Grunden lades då för den krisuppgörelse som träffades mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna samma år. Krispaketet innehöll stora insatser mot arbetslösheten och bättre villkor för jordbruket. Bondeförbundets ledning tog en stor politisk risk och fick hård kritik. Men överenskommelsen bestod och den svenska demokratin klarade 1930-talets påfrestningar. Det gick att hitta hållbara politiska lösningar i en mycket svår situation. Vem ska ha makten? Tjugofyra år. Så gammal var jag i början av 1980-talet när jag blev pappa första gången. Detta gav många nya tankar och perspektiv. Inte minst på vem som egentligen bestämmer över det som rör den egna familjen och de små växande barnen. Över BB, barnomsorg, vårdcentral, skola och annat. Då fortsatte den offentliga sektorn att växa. Samtidigt var möjligheterna för föräldrar och familjer att påverka den vård, omsorg och utbildning som barnen 10. skulle få mycket begränsade. Begreppet friskolor fanns inte. Ville du försöka få plats på en av de få Waldorfskolor som fanns gällde det att ställa sig i kö redan på BB. Driftiga föräldrar startade föräldrakooperativ. Men tanken på att privata alternativ inom barnomsorgen skulle få utvecklas gjorde att landets socialdemokratiska statsminister varnade för Kentucky fried children. Med början i slutet av 1980-talet utvecklades valfriheten inom vård, barnomsorg och utbildning snabbt under 1990-talet. Centerpartiet var pådrivande i Sedan alliansens historiska energiöverenskommelse år 2009 är fokus mer på den energi vi vill ha, än på den vi inte vill ha. samverkan med andra borgerliga partier, och jag hade förmånen att få vara med i detta utvecklingsarbete. En viktig fråga är vad som ger goda förutsättningar för en hållbar välfärd. Jag vill framhålla kombinationen av gemensam finansiering, tydlig uppföljning av kvaliteten och hög grad av självbestämmande och valfrihet för den som använder välfärdstjänsterna. Utan stark gemensam finansiering får vi stora orättvisor mellan människor. Den som har det gott ekonomiskt ställt kan köpa sig en bättre utbildning för sina barn eller vård av högre kvalitet. Samma slags orättvisor framkallas av en offentligt driven verksamhet utan valfrihet. Den som har pengar och tröttnar på de offentliga vårdköerna eller en skola eller ett daghem som inte håller kvaliteten, kan betala sig in i gräddfiler till privatfinansierad vård, skola och barnomsorg. Ökad Ökad valfrihet inom offentligt finansierad verksamhet är därför en viktig jämlikhetsreform. valfrihet inom offentligt finansierad verksamhet är därför en viktig jämlikhetsreform. Du kan invända att valmöjligheterna inte finns på samma sätt i alla delar av landet. Det finns inte lika,, Vi utgår inte från arbetsmarknadslagarna eller ens från parterna. Istället utgår vi från den unga människa som behöver sitt första jobb, och från den företagare som ska våga anställa. många skolor, dagis eller äldreboenden att välja på där det inte bor så mycket människor. Men grejen med valfrihet är att det radikalt ändrar på maktförhållandena. Istället för att det är offentliga planerare och utförare som bestämmer, kan den förälder som har med sig barnomsorgspengen till dagis ställa mycket tydliga krav. Inom BB-branschen, där jag blivit något av en storkund, märks skillnaden i attityd och bemötande mot de blivande föräldrarna så tydligt mellan 1983 (före valfriheten) och 2006 (efter många år av valfrihet). I 1980-talets början var det fortfarande totalt fokus på det tekniska, lavemanget och på att man skulle göra som barnmorskan sa. Som pappa kunde du pipa ut i någon korridor och försöka få fram kaffe i en sladdrig plastmugg. Och efter nedkomsten fick du vackert fara hem och infinna sig på angiven besökstid. På 2000-talet blir du bemött som en hel familj. Barnmorskan frågar hur vi vill ha det, det görs så mysigt som möjligt och det går till och med bra för pappan att övernatta. Vänstern kommer säkert att fortsätta med sina försåtliga angrepp på vinsten i välfärden de närmaste åren. Glöm då inte att det är de nya välfärdsföretagen som varit med och gjort valfriheten och självbestämmandet möjlig. Och fråga hur en långsiktigt hållbar välfärd utan valfrihet ser ut. Att tänka lite längre Detta är några vitt skilda exempel på vad hållbarhet i politiken kan innebära. Men vad är det då som krävs för en långsiktigt hållbar politik? Och varför är Centerpartiet bättre på detta än andra politiska krafter? För det första handlar det om perspektiv. Ta jobben. Vi utgår inte från arbetsmarknadslagarna eller ens från parterna. Istället utgår vi från den unga människa som behöver sitt första jobb, och från den företagare som ska våga anställa. Vi ser behoven av att skapa förutsättningar för dessa två att mötas. Att inte lassa på med så mycket regelverk och skatter att företagaren inte vågar ta risken att anställa en ny ung medarbetare. Därför är vi övertygade om att en hållbar jobbpolitik kräver en öppnare arbetsmarknad. För det andra handlar det om konsekvens. Sverige har visat att det går att förena god ekonomisk utveckling med minskade klimatutsläpp. Men det kan också gå käpprätt åt andra hållet. Skillnaden är om det finns politiska ledare som målmedvetet driver på för mer grön energi. För att minska användningen av olja och andra fossila bränslen. Även när det kräver obekväma beslut. För det tredje handlar det om tillit. Tillit till eldsjälar, entreprenörer och helt alldagliga människor. Vi är övertygade om att det hållbara samhället inte skapas genom alltmer styrning från myndigheter och krångliga regler. I vissa fall behövs skärpta regelverk, som utgiftstak, för att hålla de offentliga spenderbyxorna i schack. Men det är genom människors egna initiativ och samspel med andra som vi får verkligt hållbara lösningar för framtiden. Personliga perspektiv, beslutsam konsekvens och mänsklig tillit. Kryddat med en rejäl dos eftertanke eller kanske snarare förtanke. När du står och betraktar den mäktiga eken eller tallen, och tänker att människor ska kunna se samma träd om flera hundra år. Då är det bra att tänka lite längre innan nästa viktiga beslut tas. Michael Arthursson 11.

7 Ett hållbart Europa är framtidens Europa I min ungdom tågluffade jag genom Europa. Då var järnridån en ständig påminnelse om världsläget. Vi levde med tydliga politiska spänningar mellan öst och väst, men också med drömmar om fred och frihet, längtan efter demokrati och mänskliga rättigheter. Totalitära regimer fanns även i Grekland, Spanien och Portugal. Det innebar att en stor del av EU:s nuvarande befolkning levde i stater utan demokrati och utan öppna och fria marknader. Kent johansson Europa som en delad världsdel kunde man uppleva allra starkast i Berlin. Muren skar rakt genom staden, tvärs över gator och bostadskvarter, klippte av släktband och slog sönder människors liv, satte stopp för handel och kulturellt utbyte. Det var lätt att känna maktlöshet, raseri och förtvivlan. Samtidigt funderade jag över hur länge det skulle bestå. I skolan lärde vi oss att det fanns två tyska stater, och Europa var egentligen inte en världsdel, utan två. Det var verkligheten efter två förödande världskrig med bara 20 års mellanrum. En kontinent som myllrat av liv, mångfald och framåtanda hade brutalt förvandlats till en trasig och kluven världsdel. Idag lever vi ett enat Europa och kommer för varje dag allt närmare varandra. Genom EU har vi fått system för att lösa problem och tillsammans skapa nya möjligheter för fortsatt utveckling. Europa består av medborgare och individer För mig är EU i första hand inte 27 medlemsstater utan 500 miljoner människor. På sikt hoppas jag att vi blir ännu fler. EU är inte bara stater, utan individer. Inte stora system, utan människor med drömmar och idéer. Den grundsynen har jag haft med mig sedan mitt första politiska förtroendeuppdrag. Det var inte för kommunens bästa jag engagerade mig, utan för att förändra och förbättra vardagen för medborgarna genom att förbättra gator, skolor och äldreboende. Det var inte landstinget eller regionen som var viktigast, det var individer som behövde sjukvård, kultur och kollektivtrafik. Politiken handlade om människors trygghet och framtid. Min misstro mot storsamhället finns alltid med mig i Skara, Bryssel och Strasbourg. Vi som fått förtroendet att fatta politiska beslut på EU-nivå får aldrig glömma att Europa består av medborgare och individer. När TV och tidningar rapporterar ser vi mest eliternas Europa. Det är toppmöten och diplomater, svarta limousiner, röda mattor, snabba intervjuer med regeringschefer och ögonblicksbilder från maktens centrum. Vi får förmedlade sanningar i svart eller vitt. I värsta fall förmedlar bilderna att Europa inte är något för oss, utan att det är stater och toppmöten som tar hand om det. Vi arbetar för att riva gränser En grundläggande del i vårt gemensamma Europa är gränslösheten i en fri rörlighet för människor, varor och tjänster. När en svensk murare i slutet på 1800-talet fick sitt gesällbrev kunde han samtidigt få ett papper på i vilka städer och länder han kunde utföra jobb. Det var naturligt i ett öppet Europa innan krigen skapade gränser och misstänksamhet, innan nationalism och klåfingriga stater satte upp hinder som fortfarande finns kvar. Det är sådana begränsningar som vi nu arbetar för att riva. Det direkt folkvalda Europaparlamentet ska spela en avgörande roll i framtidens Europa och för utmaningar som vi gemensamt behöver möta. En tjej eller kille som utbildar sig till kock eller annat restaurangyrke i Halland kanske drömmer om att jobba i Paris. En elev på fordonsprogrammet i Umeå ska kunna utvecklas vidare i München eller Milano. Därför är det självklart att olika yrkesutbildningar ska kunna jämföras och vara gångbara i hela Europa. När vi nu återerövrar öppenheten går vi längre än vad muraren före förra sekelskiftet ens kunde drömma om. Vi får inte heller glömma att järnvägstransporter över nationsgränserna försvårades väsentligt efter världskrigen för fredens skull. Det är därför som vi idag tacklas med olika spår, signalsystem, förarbyten och långsamma tåg. Nu arbetar vi med ett gemensamt

8 transportnät för hela unionen och bygger bort hindren. Ny teknik och nya samarbetsformer skapar frihet för individer och en ny gemenskap i Europa. Samtidigt ska vi inte bli likadana, då enandet av olikheter och mångfald är det som gör Europa starkt. Vi är förenade i mångfald, precis som EU:s valspråk lyder. Det direkt folkvalda Europaparlamentet ska spela en avgörande roll i framtidens Europa och för utmaningar som vi gemensamt behöver möta. Lika viktigt är det involvera civilsamhället som en del av lösningen. Varför ska inte EU ha egen rätt till beskattning, av till exempel finansiella transaktioner, för att finansiera viktiga satsningar inom till exempel miljö och klimat? Både för att stärka demokratin och möta kommande utmaningar, särskilt när staterna och marknaden misslyckas med att skapa trygghet och garantera frihet. Europa som en stor idéverkstad där olika innovationer och lösningar frodas och inspirerar är en spännande tanke. Jag tror att forskning och innovation är en stor del av lösningen. Varför ska inte en rörelsedriven folkhögskola kunna berika sina elever med kurser och miljöer på samma sätt som den akademiska världen har gjort i generationer? Varför ska inte EU ha egen rätt till beskattning, av till exempel finansiella transaktioner, för att finansiera viktiga satsningar inom till exempel miljö och klimat? Hur förhåller sig Europa till Afrika, som både befinner sig i stark utveckling och är i fortsatt behov av stöd från övriga världen? Min Europavision Mitt Europa är en plats där länder och medborgare är förenade och sammanlänkande i rik mångfald, där varje land tar hand om sina nationella angelägenheter men får hjälp om de behöver. Det är ett Europa med regionala, nationella och kulturella egenarter, med arbetsmarknader, utbildningssystem och transport- system som umgås och utvecklas tillsammans. Det är också ett Europa där vi i har en fullt fungerande inre marknad med fri rörlighet för personer, varor och tjänster. Detta har skapat goda förutsättningar för hållbar tillväxt och för att vi gemensamt ska kunna forma den politik som behövs för att möta de stora klimat- och miljöhot som vi alla upplever. Hantverk och analytiskt tänkande värderas lika högt. Ett helhetstänkande med tydliga kopplingar mellan arbetsmarknad och utbildning gör att unga skolas in i arbetslivet med fokus på praktiskt lärande. Livslångt lärande är en gyllene princip som ger unga såväl som äldre i hela unionen möjligheter till personlig utveckling. Vi har sett till att kvinnor och män bidrar lika mycket, och får lika mycket betalt för det. Alla garanteras samma rättigheter och skyldigheter. Människors olikhet oavsett kön, trosuppfattning, etnicitet, sexuella läggning eller funktionshinder betraktas som möjligheter, inte som problem. EU har ett tydligt decentraliserat sätt att arbeta med samhällsutveckling. Utgångspunkten är att människor föds och växer upp under olika villkor, men att de måste ges lika möjligheter. Frågor som dessa hanterar medlemsländerna bäst själva, utifrån egna förutsättningar. För framtidens Europa är det en ödesfråga att alla medborgare är behövda och att sociala klyftor kan utjämnas. Den demografiska utmaningen har vi klarat av tack vare forskning, nya idéer och verklig valfrihet. Utgångspunkten är att en äldre människa är en värdefull resurs, inte personer som främst behöver omvårdnad. Det är möjligt att välja vård och omsorg utan att behöva ta hänsyn till nationsgränser. Vi har lyckats möta klimatutmaningen och vänt om till en långsiktigt hållbar energiförsörjning, vilket är en stor konkurrensfördel. Kärnkraften är sedan länge avvecklad. Innovativa lösningar har gjort att IT och telekommunikation fungerar till rimliga kostnader över hela kontinenten. Vi reser enkelt och gränslöst med snabbtåg eller andra miljövänliga transportlösningar. EU värdesätter lokala och regionala aktörers kunskap om det lokala samhället som ges goda förutsättningar att bestämma om sin framtid. Föreningsliv och civilsamhälle är vitalt. Det finns många lokala mötesplatser där både människor och demokratin kan växa. Ja, så sammanfattar jag min dröm och idé om Europa. Hur ser din dröm ut? En hållbar demokrati byggs underifrån Europa framtid skapas av oss som lever i Europa. Vår gemensamma framtid börjar med vanliga samtal hemma hos mig och dig och miljoner andra människor i städer och samhällen. Vi har förmånen att vara med om en spännande period fylld av utmaningar och möjligheter. Min farfars generation gick i sexårig varannandagsskola. Min pappa gick sexårig folkskola. Jag själv gick ut ur gymnasiet efter 12 år i skolan. Vi har fått det bättre och bättre för varje generation, oavsett hur vi definierar livskvalitet. Men kan jag se mina barn Erik och Elin i ögonen och lova dem en utveckling motsvarande den som jag själv fått uppleva? Jag är övertygad om att det kan bli möjligt om vi ökar samarbetet och utbytet mellan människor i vår världsdel. Vi är på god väg åt rätt håll, men vi måste ständigt ha en sund skepsis mot byråkrati och överstatliga detaljregler. Medborgarnas Europa garanterar individens integritet och rättigheter, inte staternas kontrollbehov. Centerpartiet har ett viktigt uppdrag i Europa. Vår grundsyn och idétradition kan lämna betydelsefulla bidrag i den fortsatta debatten om samarbetets fortsatta utveckling. Hållbar demokrati är att Europa byggs underifrån i det lokala samhället, där alla människor är med och formar vår gemensamma framtid. Medborgarnas Europa garanterar individens integritet och rättigheter, inte staternas kontrollbehov. Medborgarnas Europa gör det människorna vill att Europa ska göra breda och gränslösa miljölösningar. Medborgarnas Europa uppmuntrar till nytänkande och gemensamma lösningar som utgår från människor, inte stora system och stater. Medborgarnas Europa är en självklar och stark röst i världen för mänskliga rättigheter, solidaritet och en lika given garant för levande lokala och regionala självstyren. Regionernas självstyre ligger mig varmt om hjärtat efter 15 års erfarenhet av arbetet i EU:s regionkommitté, sida vid sida med förtroendevalda kollegor från Katalonien, Bayern, Skottland, Böhmen, Toscana, Skåne och Österbotten i Finland. Miljoner köksbordsdrömmar Framtidens Europa är ett hållbart Europa socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Förutsättningarna är goda, men vi ökar takten och genomför omställningen till en resurseffektiv hållbar ekonomi. Redan i dag står EU-länderna för omkring en tredjedel av världsmarknaden för miljöteknik. Det är naturligt för mig med min bakgrund som folkhögskollärare att lyfta fram utbildning och livslångt lärande som nyckeln för att skapa social hållbarhet och engagemang för en gemensam idé. Det krävs inte minst för att vi ska förstå olikheter, inte skrämmas av dem. Det behövs också för att se möjligheter utan att hindras av skygglappar i form av nationsgränser, språkhinder, kulturskillnader, traditioner, fördomar, invanda lösningar och förväntningar. Ständigt måste vi vara på vår vakt så att inte EU blir en diplomatklubb där stater käbblar om nationella mål. EU ska inte formas till en superstat, snarare tvärtom. Människa och civilsamhälle ska stå i centrum. Miljoner köksbordsdrömmar som möts skapar mångfald, styrka och hållbarhet. Den här hållningen är inte okontroversiell, varken här hemma eller i resten av Europa. Centerpartiet har framgångsrikt lyft fram vikten av individens skaparkraft och företagsamhet. Men varför stanna vid Sveriges gränser? Vi måste i ännu högre grad än hittills låta vår grundsyn prägla arbetet i Europa. Hur ska vi i Centerpartiet utveckla visionen om ett hållbart Europa för alla? Kent Johansson

Hattresan en berättelse och 25 förslag

Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan - från Ramvi Så var det äntligen dags för Hattresan, att få ge mig ut i Centersverige, möta intresserade medlemmar och diskutera mina tankar om hur en varm,

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Full fart mot nästa val

Full fart mot nästa val TIDNINGEN C FRÅN CENTERPARTIET NUMMER 3-2014 En riktig arbetsseger för Centerpartiet ANNIES FÖRSTA VALRÖRELSE SOM PARTILEDARE BLEV EN SUCCÉ NU LADDAR ANNA-KARIN, LENA OCH ESKIL TEMA: Full fart mot nästa

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

Nya jobb får Sverige att växa. Röster om var de nya jobben skapas

Nya jobb får Sverige att växa. Röster om var de nya jobben skapas Nya jobb får Sverige att växa Röster om var de nya jobben skapas Nya jobb får Sverige att växa Röster om var de nya jobben skapas Om boken Moderaterna augusti 2014 www.moderat.se info@moderat.se 08-676

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

Utveckling och jämlikhet

Utveckling och jämlikhet Socialdemokraternas riktlinjer för Utveckling och jämlikhet Antagna av Kongress år 00, Stockholm den 12 mars. Preliminär version, ej slutjusterad. Innehåll 1. Sverige ett land vi är stolta över men inte

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INNEHÅLL INLEDNING 3 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS 5 Ansvar för sunda statsfinanser, solida banker och god konkurrenskraft 5 Europa i olika hastigheter

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Ansvarig utgivare: Cecilia Driving, RISE Holding Textproduktion: Gullers Grupp och RISE Holding

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

DU SKALL BLI MILJONÄR!

DU SKALL BLI MILJONÄR! DU SKALL BLI MILJONÄR! DEN INKLUDERANDE MERITOKRATIN SOM BÄRANDE BORGERLIG IDÉ Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175668079&flik=4 FEBRUARI 2011 TIMBRO Johnny Munkhammar är riksdagsledamot

Läs mer

underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa

underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa Maj 2013 Innehåll Föreningslivet och Europa av Kent Johansson

Läs mer