I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor."

Transkript

1 Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt. Japan den klart lysande stjärnan. När vi rankar sju av världens aktiemarknader är Japan mest intressant. Låga värderingar, god tillväxt och stor reformpotential lockar. Riksbankens krisränta ger bränsle. Aggressiva räntesänkningar i en redan stark svensk ekonomi har satt fart på både börs, bopriser och skuldsättning. Sluta pensionsspara! och börja spara till pensionen. Alltför många har ännu inte stoppat sina insättningar till det privata pensionssparandet. Det kan bli dyrt. Intervju med fondförvaltaren av Skandia Sverige. Erik Sjöström berättar om placeringsstrategi i en värld där tillväxt är en bristvara, och tipsar om två av sina favoritaktier. Privatekonomi och sparande. Boräntorna fortsätter ner efter Riksbankens senaste räntesänkning, och sparräntan har aldrig tidigare varit så låg. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 215 i svenska kronor. Nordamerika 13,2 % Sverige 11,8 % Europa 13,1 % Ryssland 14,8 % Asien Japan 1,6 % 16,75 % Afrika 14,2 % Sydamerika 16,9 % Australien 13, % Världen 13,4 % Börsutveckling avser MSCI-index för respektive land/region inklusive återinvesterade utdelningar omräknat till svenska kronor.

2 BÖRSKRÖNIKA Kina utlöste global börsrekyl Börsutvecklingen under sommaren var ljummen, men den senaste veckan har bjudit på desto mer turbulens när tillväxten i Kina seglat upp som ett allt större orosmoment. Vi tror inte att de pågående stimulanserna från centralbankerna räcker för att börsen varaktigt ska fortsätta uppåt. Vi behöver mer tillväxt, inte bara i aktiekurserna utan i världsekonomin. Med undantag för tillväxtländerna har de flesta stora aktiemarknader rört sig sidledes under sommaren. Viss turbulens har det förstås varit, först på grund av krisen i Grekland och sedan börsfallet i Kina. Fram till för en dryg vecka sedan stod ändå både stora aktieindex och valutor på ungefär samma nivå som de gjorde innan sommaren. De senaste dagarnas börsfall har ändrat på det. Att krisen i Grekland inte fick någon långvarig inverkan är naturligt. Ur både ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv är effekterna mycket begränsade. Därför var det något förvånande att Riksbanken i sitt pressmeddelande i juli pekade ut krisen i Grekland som en anledning till varför man valde att sänka reporäntan för tredje gången i år, till -,35 procent. De marknader som verkligen deppar är framför allt tillväxtländerna. Värst är läget i Brasilien, men även i Ryssland går det mycket trögt. För många svenska exportbolag är Kina en viktig marknad, och en lägre efterfrågan kommer inte att gå obemärkt förbi. Sommarens största börsras har dock Kina bjudit på, men i verkligheten är få svenska sparare särskilt berörda. Den stora nedgången har skett på börsen i Shanghai, men vanliga kinafonder placerar nästan uteslutande i aktier som handlas i Hong Kong. Där har utvecklingen varit betydligt lugnare. Börsnedgången i sig är heller inte alarmerande, den ser snarare ut som en normal rekyl efter en extremt kraftig uppgång. Om den kinesiska ekonomin däremot fortsätter att försvagas är det desto mer allvarligt, vilket de senaste dagarnas globala börsras visar tydligt. För många svenska exportbolag är Kina en viktig marknad, och en lägre efterfrågan kommer inte att gå obemärkt förbi. Lyfter vi blicken och noterar att Kina dessutom är världens näst största ekonomi, är det lätt att räkna ut att en avmattning i Kina kan sänka även den globala tillväxten. Det kan också, till skillnad från krisen i Grekland, utgöra ett verkligt hot mot den allt mer åldrade börsuppgången Kinesiska börsindex Utveckling sedan årsskiftet, % -2 januari februari mars april maj juni juli augusti Shanghai Hongkong Många index nära gamla toppnivåer Den senaste veckan har bjudit på ett kraftigt börsras, men fortfarande står många börser på plus sedan årsskiftet. Stöd kommer från en stark dollar, ett lågt oljepris som gett konsumenterna mer pengar över i plånboken samt förstås från alla de penningpolitiska stimulanser som pågår runtom i världen. Totalt har världens centralbanker genomfört över 5 räntesänkningar bara sedan årsskiftet. Riksbanken har stått för tre av dem trots att svensk ekonomi befinner sig långt ifrån något krisläge. Samtidigt fortsätter den europeiska centralbanken, ECB, att pumpa ut 6 miljarder euro i månaden på marknaden under minst ett år till. I Kina har regering och centralbank vidtagit betydligt mer okonventionella åtgärder för att stötta både börsen och ekonomin. Vad sägs till exempel om att förbjuda storägare att sälja sina innehav, att beordra statskontrollerade institutioner att stödköpa aktier eller att handelsstoppa alla bolag som faller för mycket? Även Japan trummar på med reformer och penningpolitiska stimulanser för att blåsa liv i den sedan decennier tröga ekonomin. Den enda marknaden som går mot en 2

3 åtstramning i närtid är USA, där den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed), väntas höja räntan under hösten. Det pågående börsraset och oron för den kinesiska ekonomin har dock gjort att sannolikheten för att räntehöjningen ska komma redan i september har minskat. Efter sommarens kräftgång på börsen är det inte konstigt att det kommer en kraftigare rörelse. I USA var börsuppgången inne på sitt sjätte år, något som senast inträffade för drygt hundra år sedan. Uppgången börjar med andra ord bli till åren kommen. Centralbanksstimulanser i all ära men förr eller senare behövs något mer för att aktiemarknaderna ska orka gå mot nya höjder. Vad kan få börserna att välja riktning? De stimulanser som redan pågår kommer sannolikt inte att räcka för att ge några stora börslyft framöver, utan uppsidan ligger främst i om tillväxten blir bättre än förväntat. Exempelvis är vändningen i Europa fortfarande i sin linda, men blir återhämtningen starkare än väntat kan det motivera högre värderingar, attrahera mer kapital och ge stöd åt fortsatt börsuppgång. Det största globala orosmolnet just nu är avmattningen i den kinesiska ekonomin, vilket också har visat sig på den kraftfulla börsreaktionen. Än så länge är det dock för tidigt att säga att Kina står inför en kraftig inbromsning. Peking kommer att göra allt för att hålla liv i ekonomin, och chanserna är goda att de kan lyckas. Utvecklingen i Kina är något att hålla ett vakande öga på, men ännu ser det mer ut som en rekyl än början på en varaktig nedgång. I det lilla exportlandet Sverige är vi beroende av att det fortsätter gå bättre i omvärlden, och något som skulle glädja är om svenska bolagsledningar i sina rapporter Än så länge är det dock för tidigt att säga att Kina står inför en kraftig inbromsning. Peking kommer att göra allt för att hålla liv i ekonomin, och chanserna är goda att de kan lyckas. börjar prata om en ökad efterfrågan och starkare tillväxt ute i världen. Det har vi ännu inte fått se exempel på annat än i undantagsfall. Sommarens svenska rapportsäsong var visserligen bra, men den var även dopad av en svag svensk krona som blåste upp exportbolagens marginaler. Vad skulle då kunna få börserna att fortsätta neråt? Förutom det som händer i Kina skulle sämre statistik från USA och Europa också kunna få börserna på fall. Möjligen skulle det kunna motverkas av att centralbankerna i så fall ökar stimulanserna. En första räntehöjning i USA, även om det bara är en liten höjning, kan också skaka om finansmarknaderna om än tillfälligt. Anledningen är att vi aldrig tidigare har haft en så låg ränta, och att Fed heller aldrig tidigare har väntat så länge med att börja höja räntan igen efter en lågkonjunktur. Det innebär att en räntehöjning kan få många marknadsaktörer att samtidigt behöva anpassa sina positioner till de nya förutsättningarna, och det kan skapa turbulens. Historiskt har det dock dröjt längre innan räntehöjningar varaktigt satt stopp för börsuppgången Börsutveckling sedan 1 jan 215 Procent, SEK -5 januari februari mars april maj juni juli augusti Sverige USA Euroområdet Tillväxtmarknader Har vi sett slutet på börsrallyt? Det råd vi gav i våras, att inte jaga slutspurten på börsrallyt, står fortfarande oförändrat. Sedan botten efter finanskrisen 29 har vi en svensk börsuppgång på över 2 procent bakom oss, och den som inte redan har plockat hem en del av sina vinster bör överväga att göra det. Våga avstå från att jaga slutspurten, och välj vilka aktiemarknader du placerar på med omsorg. På nästa sida går vi igenom förutsättningarna på sju olika aktiemarknader världen över, och hur stor potential de har att ge en god långsiktig avkastning. Slutligen är det viktigt att inte glömma krockkudden det vill säga att inte ha för mycket pengar placerade på börsen, utan att sprida riskerna genom att även placera i exempelvis räntor, hedgefonder eller kapitalskyddade produkter. Det rådet gäller alltid, även om det blir extra tydligt hur viktigt det är just nu. Maria Landeborn Sparekonom 3

4 SKANDIAS VÄRDEINDIKATOR Japan fortsatt den klart lysande stjärnan I början av maj rankade vi avkastningspotentialen på sju aktiemarknader världen över i rapporten Placeringsutsikter. Vi utgår från tre olika faktorer: hur aktiemarknaden är värderad, tillväxten i företagens vinster som avgör vilket värde som skapas framöver, samt hur börsen gått på kort och lång sikt. De tre variablerna väger vi samman till en ranking som vi kallar för Skandias värdeindikator. Här tittar vi närmare på hur värderingar, tillväxt och börser har utvecklats de senaste månaderna. 1. Japan och Pacific är fortfarande den region vi tror har högst potential att ge en god avkastning framöver. Marknaden ligger i topp i rankingen, framför allt tack vare låga värderingar och god vinsttillväxt i Japan. Men att vi tror på Japan beror inte bara på värderingar, tillväxt och den starka börsen, utan lika mycket på faktorer som inte fångas upp av värdeindikatorn. Japanska bolag sitter på stora kassor som i allt högre grad används till nya investeringar, men även till att återköpa egna aktier och till utdelningar till aktieägarna. Utländska investerare har också fått ta plats i företagsledningar och styrelser vilket både ökar influenserna från omvärlden och attraherar utländskt kapital. Den svaga yenen ger stöd åt exportsektorn och det låga oljepriset gynnar japanska konsumenter. Många olika faktorer talar med andra ord för Japan. 2. USA placerar sig nu näst högst upp i rankingen. I svenska kronor har den amerikanska börsen gått bäst av samtliga marknader de senaste fem åren med en uppgång på över 1 procent, delvis tack vare dollarförstärkningen. USA-börsen är nu inne på sitt sjätte år av uppgång och värderingsmässigt börjar marknaden se väl dyr ut. Även om den amerikanska ekonomin går bra, är det osäkert hur mycket mer som finns att ge på aktiemarknaden. Sannolikt kommer den amerikanska centralbanken att börja höja styrräntan innan årsskiftet och om inflationen tar fart kan det tvinga fram fler räntehöjningar som på sikt sätter stopp för börsuppgången. Dock dröjer det innan vi befinner oss där. 3. Sverige klättrar på listan och ligger nu på en tredje plats. Framför allt handlar den högre placeringen om att bolagsvinsterna ökar i god fart delvis dopade av den 1 Japan och Pacific (1) 2 USA (3) 3 4 Sverige (5) Asien (2) 5 Europa (6) 6 EMEA inkl. Ryssland (4) 7 Latinamerika (7) Skandias värdeindikator visar vilka marknader som har högst respektive lägst potential att ge en god avkastning på lång sikt. 1 innebär högst potential, och 7 lägst potential. Föregående ranking inom parentes. 4

5 svaga svenska kronan och att värderingarna har kommit ner något sedan i våras. Den svenska ekonomin är stark och prognoserna för BNP-utvecklingen har reviderats upp den senaste tiden. Ändå fortsätter Riksbanken att stimulera marknaden med nya räntesänkningar och obligationsköp, och sannolikt är det ännu inte slut på krutet i Riksbankens bössa. Det talar för att den svenska börsen kan fortsätta gå bra med stöd från Riksbanken, den starka svenska ekonomin och förhoppningsvis också en allt bättre konjunktur i Europa. 4. Asien fortsätter att vara en långsiktigt intressant placering trots att regionen halkat ner ett par pinnhål i vår ranking. Anledningen till den lägre placeringen är att börsen i Kina har fallit de senaste månaderna, en nedgång som kommer efter en lång tids brant börsuppgång. Börsutvecklingen har i mångt och mycket liknat en bubbla, och en rekyl är därför inget konstigt. Även om tillväxten i Kina nu mattas av så är det fortfarande en ekonomi som växer betydligt snabbare än många andra, och Asien är också den enda tillväxtmarknaden som faktiskt uppvisar just hög tillväxt. Den klarast lysande stjärnan är Indien, där regeringen har påbörjat en omfattande reformering av ekonomin. Det låga oljepriset har dessutom gjort att statens kostnad för bränslesubventioner, som tidigare varit en stor del av de offentliga finanserna, har minskat och gett utrymme för andra stimulanser. Vi tror att Asien är intressant, men att marknaden kan fortsätta att bjuda på en turbulent resa. Det är också värt att hålla ett vakande öga på Kina. 5. Europa skakades under sommaren av krisen i Grekland, men i motsats till vad man kan tro när man läste domedagsrubrikerna i svenska tidningar, så utgör Grekland en mycket liten del av euroområdets ekonomi. De negativa effekterna av krisen är små jämfört med de positiva effekterna av ECBs enorma stimulanspaket, det lägre oljepriset och stödet från den svaga euron. I takt med att de europeiska börserna stigit i år har även värderingarna blivit högre, men eftersom regionen befinner sig i ett relativt tidigt skede av återhämtningen kan det fortfarande finnas mer att ge förutsatt att konjunkturen fortsätter att förbättras förstås. Vi tror att så kommer att bli fallet och att Europa är en intressant placering trots den låga rankingen. 6. EMEA inkluderar Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Sydafrika och Ryssland är de två börser som väger tyngst i indexet, som fallit med drygt 5 procent de senaste tre månaderna. Framför allt är det Ryssland som har tyngt. Den råvarutunga ryska börsen har fallit på grund av de fallande råvarupriserna, och då främst oljan, men också på grund av politisk osäkerhet och djup recession i ekonomin. Även om värderingarna är låga i regionen som helhet finns det lite som talar för att det är billigt. Vinsttillväxten är obefintlig och den politiska risken hög. Den största potentialen ligger i att små positiva överraskningar kan ge relativt stora kurslyft på kort tid. Vår syn är dock att EMEA och Ryssland bör utgöra en ytterst begränsad del av en vanlig placerares portfölj. 7. Latinamerika hamnar fortfarande längst ner i Skandias ranking, och det beror framför allt på Brasilien som väger mycket tungt i regionen. Landet befinner sig i recession, förtroendet för politikerna är rekordlågt och dessutom är inflationen hög, vilket tvingat centralbanken att höja styrräntan både i juni och i juli. Även om man nu har signalerat att det inte blir fler räntehöjningar så är räntan redan så hög att det bromsar tillväxten och trycker ner konsumentförtroendet. Att oljepriset fallit till strax över 4 dollar per fat är också minst sagt uselt för Brasilien, som är beroende av intäkter från oljeexport. Till råga på allt slår den starka dollarn hårt mot landet, eftersom både staten och många brasilianska bolag har tagit stora lån i dollar. En räntehöjning i USA kommer inte att göra saken bättre. Trots den usla börsutvecklingen är värderingarna av brasilianska bolag inte låga. Det är med andra ord inte mycket som lockar, utom möjligtvis överrasknings potentialen. Maria Landeborn Sparekonom 5

6 MAKROPERSPEKTIV Stark svensk ekonomi får extra bränsle av krisränta När hösten närmar sig är det dags att kasta en blick över axeln för att se om sommarens händelser kan ge några ledtrådar till vad som kan tänkas hända på världens marknader. Om vi börjar på hemmaplan så kommer Riksbanken att leverera ett nytt räntebesked redan om en vecka. Riksbankschefen Stefan Ingves tog både marknaden och analytikerna på sängen när han i juli valde att sänka räntan till -,35 procent. Strax innan hade det kommit siffror som visade att inflationen sakta men säkert hade börjat stiga i Sverige, om än från väldigt låga nivåer. Den senaste siffran från augusti visar att inflationen fortsätter att öka, även om det går långsamt. De långsiktiga inflationsförväntningarna är också fortsatt låga. Den svenska ekonomin är i god form, men tittar man på Riksbankens agerande kan man lätt tro något annat. Sverige har genom aggressiva räntesänkningar skapat en konkurrensfördel internationellt genom en svag krona, men också gjort det väldigt billigt för svenska folket att låna pengar. Detta märks tydligt på den höga svenska skuldsättningen och de fortsatt skenande bostadspriserna. Risken är att Riksbanken har vidtagit krisåtgärder i en tid när ekonomin inte behöver det. Det kan få stora konsekvenser den dag Riksbanken måste börja strama åt och höja räntan. Kombinerat med nya krav på amorteringar och höjd skatt på sparande så kan Riksbankens agerande ha bäddat för en rejäl baksmälla för högt skuldsatta hushåll. Om en vecka får vi alltså ytterligare information om hur Stefan Ingves och kompani ser på ekonomin finns det ljus i tunneln eller kommer ännu en oväntad räntesänkning? Riksbankens reporänta och HOX-index Index och procent 1-1, HOX-index (vänster) Reporänta % (höger) 6, 5, 4, 3, 2. 1,, Fortsatt positiva signaler från Europa Oro för utvecklingen i Kina har utlöst ett globalt börsfall som även drabbat Europa. Positivt är dock att den underliggande statistiken ser bra ut och även om den europeiska BNP-tillväxten fortfarande är låg, estimaten för 215 ligger på 1,5 procent, så finns det mycket som talar för Europa just nu. Samtliga faktorer som ingår i BNP-måttet förväntas stiga under året och mest glädjande är att hushållens konsumtion ökar. En anledning är såklart det bättre ekonomiska läget i Tyskland där man ser en stramare arbetsmarknad och stigande löner. Det finns dock vissa tecken på att på att den kraftiga tyska tillväxten har börjat mattas av, men det är ännu inget som oroat marknaden i någon större utsträckning. Riksbankens agerande kan ha bäddat för en rejäl baksmälla för högt skuldsatta hushåll. Spanien ser ut att bli Europas tillväxtland nummer ett i år. BNP förväntas att växa med hela 3 procent, och arbetslösheten är inne i en sjunkande trend. Så länge ECB fortsätter med sina ekonomiska stimulanser och pumpar ut pengar i systemet, så finns det anledning att tro på en fortsatt positiv utveckling för de europeiska marknaderna. Det kommer även gynna exportberoende Sverige som har en stor del av sin försäljning på den europeiska kontinenten. Varför devalverar Kina? För två veckor sedan sänkte Kina värdet på sin valuta yuan med närmare fyra procent i tre steg. Rörelsen i sig är inte anmärkningsvärd utan snarare reser det frågor om vilka signaler det sänder. Senast i våras kom uttalanden från officiellt håll om att man inte skulle devalvera yuanen, men mycket har hänt sedan dess. Exportstatistik från Kina visade att exporten till utlandet sjönk med 6

7 nästan nio procent i juli, vilket spekuleras vara en anledning till att den kinesiska centralbanken valde att devalvera och därigenom stärka landets konkurrenskraft. För många företag, däribland svenska, med exponering mot den kinesiska marknaden innebär det sannolikt att efterfrågan från Kina kommer att minska något. Kina har sedan en tid tillbaka uppvaktat den internationella valutafonden, IMF, för att få yuanen att bli upptagen som en femte internationell reservvaluta, tillsammans med dollar, euro, pund och yen. Ett stort hinder för detta har varit att den kinesiska centralbanken har knutit yuanen mot den amerikanska dollarn. IMF vill att alla reservvalutor ska vara helt marknadsstyrda, och det är inte osannolikt att det är åt det hållet Kina nu är på väg. Med tanke på storleken på den kinesiska ekonomin och betydelsen av dess utveckling för världsekonomin, är det inte osannolikt att tro att när man väl låter yuanen flyta fritt, så kommer det att innebära att den återgår till att stärkas mot andra valutor BNP-tillväxt sedan 21 Procent första räntehöjningen på nästan tio år. Efter att 215 börjat svagt med dåligt väder och hamnstrejker saktade den amerikanska ekonomin in mer än förväntat och räntebeskedet sköts på framtiden. Efter andra kvartalet visade det sig att de sjunkande siffrorna som kom in under första kvartalet verkade vara en engångshändelse, och ekonomin har återigen tagit fart. Arbetslösheten är fortfarande låga 5,3 procent och lönerna har börjat stiga, om än i något för långsamt takt för att bidra till inflationen så mycket som Fed nog önskar. Under sommaren kom också statistik som visade att konsumentkrediterna har ökat markant, vilket tyder på att konsumtionen är på väg uppåt. Det bör glädja Fed som saknat just konsumtion. att Kina skulle låta sig dras in i ett valutakrig för att främja sin export känns onödigt konfrontativt, och på lång sikt anser nog centralbanken och den kinesiska regeringen att det är viktigare att yuanen blir en ny global reservvaluta Sverige Japan USA Euroområdet Överlag finns alla pusselbitar på plats för att genomföra en räntehöjning i höst, men efter den senaste tidens börsturbulens är det inte osannolikt att man väljer att skjuta på höjningen till sent under hösten. Kinas något överraskande agerande att devalvera yuanen för två veckor sedan, kan också vara ett skäl för amerikanska centralbanken att skjuta fram sin räntehöjning för att först se vilka konsekvenser försvagningen av yuanen får på sikt. Givetvis spelar det in att många av Kinas grannländer under de senaste åren sett sina valutor försvagas och därmed fått konkurrensfördelar när det kommer till export mot väst. Men att Kina skulle låta sig dras in i ett valutakrig för att främja sin export känns onödigt konfrontativt, och på lång sikt anser nog centralbanken och den kinesiska regeringen att det är viktigare att yuanen blir en ny global reservvaluta än att genom punktinterventioner stödja den inhemska exportindustrin. Mot en första räntehöjning i USA Sedan årsskiftet har stort fokus legat på om och i så fall när det är dags för USA att börja höja sin styrränta. Det i sig är inte så konstigt då det kommer att bli den Christian Avenäs Ekonom 7

8 PENSION Sluta pensionsspara!... och börja spara till pensionen. Har du satt av mer än 1 8 kr till ett privat pensionssparande under 215? Då är det hög tid att sluta med det. Du riskerar nämligen att få betala inkomstskatt två gånger för samma pengar. Reglerna som gäller för i år innebär att du kan göra avdrag för maximalt 1 8 kr till ett privat pensionssparande. Nästa år försvinner avdraget sannolikt helt och hållet. Undantag finns för egenföretagare och de som saknar pensionsrätt i sin anställning (tjänstepension). Nu höjs röster från Skatteverket och en del politiker som vill att du ska få möjlighet att få tillbaka det du betalat för mycket till ditt pensionssparande. Det kommer inte att bli en enkel övning för banker och försäkringsbolag att lösa den frågan. Dessutom finns privata sjukförsäkringar som också har avdragsrätt. Hur ska man kunna betala tillbaka pengar från dessa trygghetsförsäkringar? Räkna inte kallt med att Skatteverket och regeringen ska komma och rädda dagen ändra sparandet idag! Här är tre alternativ till privat pensionssparande: 1. Kapitalförsäkring Kapitalförsäkring är det alternativ som har bäst möjlighet att matcha villkoren som du har i din pensionsförsäkring. Här finns också flest valmöjligheter för hur pengarna ska förvaltas; aktier, fonder, obligationer som du väljer själv eller med hjälp av en rådgivare alternativt traditionell förvaltning med någon form av garanti där försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras. Försäkringskapitalet beskattas årligen med en avkastningsskatt som är kopplad till det allmänna ränteläget. Skatten dras oavsett om försäkringskapitalet har ökat eller minskat 2. Investeringssparkonto (ISK) ISK är den yngsta sparformen som vi har och den som flest förväntas välja som alternativt sparande. Här kan du välja aktier, fonder eller obligationer och värdet på kontot beskattas årligen på liknande sätt som för kapitalförsäkringen. Att exempelvis byta fonder inom investeringssparkontot utlöser inte heller någon skatt. ISK är en enkel sparform utan försäkringsinslag. 3. Direktägda aktier/fonder Du kan också välja att spara direkt i aktier eller fonder. Ett tips är då att förvara det som är tänkt att vara pension i framtiden på en särskild värdepappersdepå. Annars är det lätt att det blandas ihop med annat målsparande till bil, båt eller nästa boende. Olika sparande bör ha olika hög risk med tanke på hur lång tid det är kvar tills pengarna ska användas. Skattemässigt så händer inget förrän du säljer eller byter någon del av tillgångarna. Det kan vara en fördel för den som tänker sig att köpa och behålla samma investering hela vägen fram till pensionen, men om du ska vara någorlunda aktiv så kan det vara bättre att välja ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. 4. Löneväxling Löneväxling innebär att du byter en del av din lön mot en extra avsättning till tjänstepensionen. Det behövs en överenskommelse med din arbetsgivare och lösningen kräver i regel en hög inkomst (från ca 4 kr per månad) för att vara lämplig. Anledningen till det är att den allmänna pensionen och andra förmåner kan påverkas negativt. Se till att du får hjälp med att förstå hur det påverkar just dig om du funderar på att löneväxla. 5. Amortering Amortering lyfts ibland fram som ett pensionssparande och här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Att ersätta det privata pensionssparandet helt med amorteringar på sin bostad är inte någon bra idé. Det är svårt att förutspå att man kan låna på bostaden eller sälja den för något billigare boende när det är dags för pensionen. Amortering för att få lägre boendekostnader som pensionär är en annan femma, där finns den stora poängen. Utöver dessa kan man även se andra, mer alternativa investeringar som pensionssparanden. En skogsfastighet, ett fritidshus, en veteranbil eller en vacker tavla kan också öka i värde på lång sikt. Men det vill ju förstås till att man kan tänka sig att sälja dessa när det är dags för pension. Det var i stora drag de alternativ som finns, men se först till att du inte pensionssparar till din pensionsförsäkring eller IPS. Mattias Munter Pensionsekonom 8

9 INTERVJU Skandia Sveriges nya förvaltare söker tillväxt Den 15 juni togs förvaltningen av Skandia Sverige över av Skandia Investment Management. Teamet består av ansvarig förvaltare Erik Sjöström, Jimmy Bengtsson och Stephanie Gabrielsson. Vi ringde upp Erik under de sista semesterdagarna för att höra hans syn på fondförvaltning i ett läge med rekordlåga räntor och en börs som stigit under snart fem år. Vad är fondens placeringsstrategi? Vi letar efter affärsmodeller som växer av egen kraft, som är kapitallätta och inte kräver en massa investeringar. Vår investeringsfilosofi är att söka upp bolag som kan uppvisa tillväxt i kombination med hög lönsamhet. Det tror vi långsiktigt skapar värde. Vi vill också ha bolag med en aktieägarorienterad ledning och ägare, gärna där grundarna fortfarande är aktiva i bolaget. Berätta om några stora och intressanta innehav! Ett av våra största och mest intressanta innehav är NetEnt som gör casinospel på Internet och marknadsför dem mot stora operatörer som Unibet och Betsson. Affärsmodellen är extremt skalbar och NetEnt har marknadsledande produkter. Bolaget växer snabbare än marknaden och ägs fortfarande av de tre familjer som en gång i tiden grundade det. Ett annat intressant innehav är Hexpol som tillverkar olika typer av gummiblandningar som är skräddarsydda till kunderna. Marknaden i sig har ingen större tillväxt, men Hexpol har varit duktiga på att växa kraftigt genom lyckade förvärv. Ofta drar förvärv ner lönsamheten, men eftersom man inte har betalat så höga multiplar och dessutom varit jätteduktiga på att integrera förvärven med bibehållen lönsamhet, så har det varit väldigt framgångsrikt. De kan snabbt betala ner sina skulder och göra nya uppköp. Vad ser du för hot och möjligheter framöver? Det största hotet jag ser är Kina där det finns en strukturell problematik, inte en cyklisk. De står inför stora utmaningar och tillväxten måste komma ner. En annan utmaning är de låga räntorna. Ingen har någonsin varit med om det vi upplever just nu. Det går inte att blicka tillbaka och jämföra. De exceptionella stimulanserna har gjort att värderingen på alla tillgångar är hög, så även på aktier. Jag tror att värderingen av aktier kommer att fortsätta vara hög under en överskådlig framtid men i aktier har du möjlighet att få tillväxt. Det är något som andra tillgångar inte kan erbjuda. I den här miljön är det viktigt att välja rätt bolag. Bolag som inte växer kommer att behöva omstrukturera sin verksamhet löpande och dessutom kommer de att lida av prispress. Då är det viktigt att välja bolag som kan växa och har inträdesbarriärer såsom starka produkter och varumärken. Fonden har fått en bra start sedan ni tog över förvaltningen! Vad beror det på? Vi tog över fonden i juni och sedan dess har den slagit index med drygt 2 procent efter avgifter. Vår investeringsfilosofi fungerar väl. Vi tror dessutom att vi kommer att vara i en lågtillväxtmiljö under lång tid framöver, och då blir den typen av bolag vi investerar i särskilt attraktiva. Stephanie Gabrielsson tillsammans med Erik Sjöström, ansvarig förvaltare, och Jimmy Bengtsson 9

10 PRIVATEKONOMI OCH SPARANDE Rekordlåg sparränta och billigt att bo Boränta och sparränta Boränta. I juli sänkte Riksbanken reporäntan med ytterligare,1 procent. Sedan dess har flera banker sänkt boräntorna, och i juli varierade bankernas snitträntor på bolån med 3 månaders bindningstid från 1,36 till 1,74 procent. Aldrig tidigare har det varit så billigt att bo. Sparränta. Den senaste publicerade sparräntan från SCB låg på rekordlåga,1 procent i juni, och sannolikt blev räntan ännu lägre i juli på grund av Riksbankens räntesänkning. Den som väljer ett mindre sparinstitut kan fortfarande få strax under 1 procent ränta på kontot, med bibehållen insättningsgaranti. För kortsiktigt sparande och buffert är det ett bra val, men den som sparar på uppåt fem år eller mer bör välja ett annat sparande Genomsnittlig boränta och sparränta Nya avtal, procent Sparränta Boränta Reskassa och fondsparande Resor. På grund av Riksbankens räntesänkningar är den svenska kronan svag, vilket betyder att de flesta länder blivit dyrare för oss svenskar att resa till. Exempelvis har dollarn stärkts 19 procent det senaste året, vilket gjort det 19 procent dyrare att åka till USA på semester. Den som planerar en resa till Thailand får betala 7 procent mer än förra året, medan den som väljer Brasilien kommer undan 23 procent billigare. Fondsparande. Den svaga kronan drabbar utlandsresenärer negativt, men får positiva effekter för svenska sparare. Den som exempelvis sparat i en USA-fond noterad i dollar, har fått 19 procent extra avkastning tack vare den svaga svenska kronan Så mycket dyrare/billigare har valutorna blivit Förändring mot svenska kronor senaste 12 månaderna 19% 5% 13% 7% Dollar Euro Pund Thailändska bath -23% Brasilianska real Börsutveckling De flesta fondsparare har fått en bra avkastning I svenska kronor har sex av de sju aktiemarknader vi bevakar i Placeringsutsikter stigit de senaste fem åren. Bara Latinamerika har gett en negativ avkastning. Sedan årsskiftet har tillväxtmarknaderna gått sämre än övriga regioner. Det beror dels på börsfallet i Kina, men också på de råvarutunga börserna i Ryssland och Latinamerika. I svenska kronor har euroområdet och USA gått bäst, och även den svenska börsen har stått sig väl Börsutveckling 5 år Procent, SEK Sverige USA Euroområdet Tillväxtländer 1

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar

Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar Konjunkturutsikter 3 Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar Utsikterna visar relativt vackert konjunkturväder det närmaste året. Fortsatt mycket expansiv global penningpolitik som helhet, pragmatiska

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst Investment Outlook Utsikter för ljus finanshöst PRIVATE BANKING INVESTMENT STRATEGY SEPTEMBER 2014 Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Fortsatt börs- och konjunkturuppgång

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer