I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor."

Transkript

1 Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt. Japan den klart lysande stjärnan. När vi rankar sju av världens aktiemarknader är Japan mest intressant. Låga värderingar, god tillväxt och stor reformpotential lockar. Riksbankens krisränta ger bränsle. Aggressiva räntesänkningar i en redan stark svensk ekonomi har satt fart på både börs, bopriser och skuldsättning. Sluta pensionsspara! och börja spara till pensionen. Alltför många har ännu inte stoppat sina insättningar till det privata pensionssparandet. Det kan bli dyrt. Intervju med fondförvaltaren av Skandia Sverige. Erik Sjöström berättar om placeringsstrategi i en värld där tillväxt är en bristvara, och tipsar om två av sina favoritaktier. Privatekonomi och sparande. Boräntorna fortsätter ner efter Riksbankens senaste räntesänkning, och sparräntan har aldrig tidigare varit så låg. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 215 i svenska kronor. Nordamerika 13,2 % Sverige 11,8 % Europa 13,1 % Ryssland 14,8 % Asien Japan 1,6 % 16,75 % Afrika 14,2 % Sydamerika 16,9 % Australien 13, % Världen 13,4 % Börsutveckling avser MSCI-index för respektive land/region inklusive återinvesterade utdelningar omräknat till svenska kronor.

2 BÖRSKRÖNIKA Kina utlöste global börsrekyl Börsutvecklingen under sommaren var ljummen, men den senaste veckan har bjudit på desto mer turbulens när tillväxten i Kina seglat upp som ett allt större orosmoment. Vi tror inte att de pågående stimulanserna från centralbankerna räcker för att börsen varaktigt ska fortsätta uppåt. Vi behöver mer tillväxt, inte bara i aktiekurserna utan i världsekonomin. Med undantag för tillväxtländerna har de flesta stora aktiemarknader rört sig sidledes under sommaren. Viss turbulens har det förstås varit, först på grund av krisen i Grekland och sedan börsfallet i Kina. Fram till för en dryg vecka sedan stod ändå både stora aktieindex och valutor på ungefär samma nivå som de gjorde innan sommaren. De senaste dagarnas börsfall har ändrat på det. Att krisen i Grekland inte fick någon långvarig inverkan är naturligt. Ur både ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv är effekterna mycket begränsade. Därför var det något förvånande att Riksbanken i sitt pressmeddelande i juli pekade ut krisen i Grekland som en anledning till varför man valde att sänka reporäntan för tredje gången i år, till -,35 procent. De marknader som verkligen deppar är framför allt tillväxtländerna. Värst är läget i Brasilien, men även i Ryssland går det mycket trögt. För många svenska exportbolag är Kina en viktig marknad, och en lägre efterfrågan kommer inte att gå obemärkt förbi. Sommarens största börsras har dock Kina bjudit på, men i verkligheten är få svenska sparare särskilt berörda. Den stora nedgången har skett på börsen i Shanghai, men vanliga kinafonder placerar nästan uteslutande i aktier som handlas i Hong Kong. Där har utvecklingen varit betydligt lugnare. Börsnedgången i sig är heller inte alarmerande, den ser snarare ut som en normal rekyl efter en extremt kraftig uppgång. Om den kinesiska ekonomin däremot fortsätter att försvagas är det desto mer allvarligt, vilket de senaste dagarnas globala börsras visar tydligt. För många svenska exportbolag är Kina en viktig marknad, och en lägre efterfrågan kommer inte att gå obemärkt förbi. Lyfter vi blicken och noterar att Kina dessutom är världens näst största ekonomi, är det lätt att räkna ut att en avmattning i Kina kan sänka även den globala tillväxten. Det kan också, till skillnad från krisen i Grekland, utgöra ett verkligt hot mot den allt mer åldrade börsuppgången Kinesiska börsindex Utveckling sedan årsskiftet, % -2 januari februari mars april maj juni juli augusti Shanghai Hongkong Många index nära gamla toppnivåer Den senaste veckan har bjudit på ett kraftigt börsras, men fortfarande står många börser på plus sedan årsskiftet. Stöd kommer från en stark dollar, ett lågt oljepris som gett konsumenterna mer pengar över i plånboken samt förstås från alla de penningpolitiska stimulanser som pågår runtom i världen. Totalt har världens centralbanker genomfört över 5 räntesänkningar bara sedan årsskiftet. Riksbanken har stått för tre av dem trots att svensk ekonomi befinner sig långt ifrån något krisläge. Samtidigt fortsätter den europeiska centralbanken, ECB, att pumpa ut 6 miljarder euro i månaden på marknaden under minst ett år till. I Kina har regering och centralbank vidtagit betydligt mer okonventionella åtgärder för att stötta både börsen och ekonomin. Vad sägs till exempel om att förbjuda storägare att sälja sina innehav, att beordra statskontrollerade institutioner att stödköpa aktier eller att handelsstoppa alla bolag som faller för mycket? Även Japan trummar på med reformer och penningpolitiska stimulanser för att blåsa liv i den sedan decennier tröga ekonomin. Den enda marknaden som går mot en 2

3 åtstramning i närtid är USA, där den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed), väntas höja räntan under hösten. Det pågående börsraset och oron för den kinesiska ekonomin har dock gjort att sannolikheten för att räntehöjningen ska komma redan i september har minskat. Efter sommarens kräftgång på börsen är det inte konstigt att det kommer en kraftigare rörelse. I USA var börsuppgången inne på sitt sjätte år, något som senast inträffade för drygt hundra år sedan. Uppgången börjar med andra ord bli till åren kommen. Centralbanksstimulanser i all ära men förr eller senare behövs något mer för att aktiemarknaderna ska orka gå mot nya höjder. Vad kan få börserna att välja riktning? De stimulanser som redan pågår kommer sannolikt inte att räcka för att ge några stora börslyft framöver, utan uppsidan ligger främst i om tillväxten blir bättre än förväntat. Exempelvis är vändningen i Europa fortfarande i sin linda, men blir återhämtningen starkare än väntat kan det motivera högre värderingar, attrahera mer kapital och ge stöd åt fortsatt börsuppgång. Det största globala orosmolnet just nu är avmattningen i den kinesiska ekonomin, vilket också har visat sig på den kraftfulla börsreaktionen. Än så länge är det dock för tidigt att säga att Kina står inför en kraftig inbromsning. Peking kommer att göra allt för att hålla liv i ekonomin, och chanserna är goda att de kan lyckas. Utvecklingen i Kina är något att hålla ett vakande öga på, men ännu ser det mer ut som en rekyl än början på en varaktig nedgång. I det lilla exportlandet Sverige är vi beroende av att det fortsätter gå bättre i omvärlden, och något som skulle glädja är om svenska bolagsledningar i sina rapporter Än så länge är det dock för tidigt att säga att Kina står inför en kraftig inbromsning. Peking kommer att göra allt för att hålla liv i ekonomin, och chanserna är goda att de kan lyckas. börjar prata om en ökad efterfrågan och starkare tillväxt ute i världen. Det har vi ännu inte fått se exempel på annat än i undantagsfall. Sommarens svenska rapportsäsong var visserligen bra, men den var även dopad av en svag svensk krona som blåste upp exportbolagens marginaler. Vad skulle då kunna få börserna att fortsätta neråt? Förutom det som händer i Kina skulle sämre statistik från USA och Europa också kunna få börserna på fall. Möjligen skulle det kunna motverkas av att centralbankerna i så fall ökar stimulanserna. En första räntehöjning i USA, även om det bara är en liten höjning, kan också skaka om finansmarknaderna om än tillfälligt. Anledningen är att vi aldrig tidigare har haft en så låg ränta, och att Fed heller aldrig tidigare har väntat så länge med att börja höja räntan igen efter en lågkonjunktur. Det innebär att en räntehöjning kan få många marknadsaktörer att samtidigt behöva anpassa sina positioner till de nya förutsättningarna, och det kan skapa turbulens. Historiskt har det dock dröjt längre innan räntehöjningar varaktigt satt stopp för börsuppgången Börsutveckling sedan 1 jan 215 Procent, SEK -5 januari februari mars april maj juni juli augusti Sverige USA Euroområdet Tillväxtmarknader Har vi sett slutet på börsrallyt? Det råd vi gav i våras, att inte jaga slutspurten på börsrallyt, står fortfarande oförändrat. Sedan botten efter finanskrisen 29 har vi en svensk börsuppgång på över 2 procent bakom oss, och den som inte redan har plockat hem en del av sina vinster bör överväga att göra det. Våga avstå från att jaga slutspurten, och välj vilka aktiemarknader du placerar på med omsorg. På nästa sida går vi igenom förutsättningarna på sju olika aktiemarknader världen över, och hur stor potential de har att ge en god långsiktig avkastning. Slutligen är det viktigt att inte glömma krockkudden det vill säga att inte ha för mycket pengar placerade på börsen, utan att sprida riskerna genom att även placera i exempelvis räntor, hedgefonder eller kapitalskyddade produkter. Det rådet gäller alltid, även om det blir extra tydligt hur viktigt det är just nu. Maria Landeborn Sparekonom 3

4 SKANDIAS VÄRDEINDIKATOR Japan fortsatt den klart lysande stjärnan I början av maj rankade vi avkastningspotentialen på sju aktiemarknader världen över i rapporten Placeringsutsikter. Vi utgår från tre olika faktorer: hur aktiemarknaden är värderad, tillväxten i företagens vinster som avgör vilket värde som skapas framöver, samt hur börsen gått på kort och lång sikt. De tre variablerna väger vi samman till en ranking som vi kallar för Skandias värdeindikator. Här tittar vi närmare på hur värderingar, tillväxt och börser har utvecklats de senaste månaderna. 1. Japan och Pacific är fortfarande den region vi tror har högst potential att ge en god avkastning framöver. Marknaden ligger i topp i rankingen, framför allt tack vare låga värderingar och god vinsttillväxt i Japan. Men att vi tror på Japan beror inte bara på värderingar, tillväxt och den starka börsen, utan lika mycket på faktorer som inte fångas upp av värdeindikatorn. Japanska bolag sitter på stora kassor som i allt högre grad används till nya investeringar, men även till att återköpa egna aktier och till utdelningar till aktieägarna. Utländska investerare har också fått ta plats i företagsledningar och styrelser vilket både ökar influenserna från omvärlden och attraherar utländskt kapital. Den svaga yenen ger stöd åt exportsektorn och det låga oljepriset gynnar japanska konsumenter. Många olika faktorer talar med andra ord för Japan. 2. USA placerar sig nu näst högst upp i rankingen. I svenska kronor har den amerikanska börsen gått bäst av samtliga marknader de senaste fem åren med en uppgång på över 1 procent, delvis tack vare dollarförstärkningen. USA-börsen är nu inne på sitt sjätte år av uppgång och värderingsmässigt börjar marknaden se väl dyr ut. Även om den amerikanska ekonomin går bra, är det osäkert hur mycket mer som finns att ge på aktiemarknaden. Sannolikt kommer den amerikanska centralbanken att börja höja styrräntan innan årsskiftet och om inflationen tar fart kan det tvinga fram fler räntehöjningar som på sikt sätter stopp för börsuppgången. Dock dröjer det innan vi befinner oss där. 3. Sverige klättrar på listan och ligger nu på en tredje plats. Framför allt handlar den högre placeringen om att bolagsvinsterna ökar i god fart delvis dopade av den 1 Japan och Pacific (1) 2 USA (3) 3 4 Sverige (5) Asien (2) 5 Europa (6) 6 EMEA inkl. Ryssland (4) 7 Latinamerika (7) Skandias värdeindikator visar vilka marknader som har högst respektive lägst potential att ge en god avkastning på lång sikt. 1 innebär högst potential, och 7 lägst potential. Föregående ranking inom parentes. 4

5 svaga svenska kronan och att värderingarna har kommit ner något sedan i våras. Den svenska ekonomin är stark och prognoserna för BNP-utvecklingen har reviderats upp den senaste tiden. Ändå fortsätter Riksbanken att stimulera marknaden med nya räntesänkningar och obligationsköp, och sannolikt är det ännu inte slut på krutet i Riksbankens bössa. Det talar för att den svenska börsen kan fortsätta gå bra med stöd från Riksbanken, den starka svenska ekonomin och förhoppningsvis också en allt bättre konjunktur i Europa. 4. Asien fortsätter att vara en långsiktigt intressant placering trots att regionen halkat ner ett par pinnhål i vår ranking. Anledningen till den lägre placeringen är att börsen i Kina har fallit de senaste månaderna, en nedgång som kommer efter en lång tids brant börsuppgång. Börsutvecklingen har i mångt och mycket liknat en bubbla, och en rekyl är därför inget konstigt. Även om tillväxten i Kina nu mattas av så är det fortfarande en ekonomi som växer betydligt snabbare än många andra, och Asien är också den enda tillväxtmarknaden som faktiskt uppvisar just hög tillväxt. Den klarast lysande stjärnan är Indien, där regeringen har påbörjat en omfattande reformering av ekonomin. Det låga oljepriset har dessutom gjort att statens kostnad för bränslesubventioner, som tidigare varit en stor del av de offentliga finanserna, har minskat och gett utrymme för andra stimulanser. Vi tror att Asien är intressant, men att marknaden kan fortsätta att bjuda på en turbulent resa. Det är också värt att hålla ett vakande öga på Kina. 5. Europa skakades under sommaren av krisen i Grekland, men i motsats till vad man kan tro när man läste domedagsrubrikerna i svenska tidningar, så utgör Grekland en mycket liten del av euroområdets ekonomi. De negativa effekterna av krisen är små jämfört med de positiva effekterna av ECBs enorma stimulanspaket, det lägre oljepriset och stödet från den svaga euron. I takt med att de europeiska börserna stigit i år har även värderingarna blivit högre, men eftersom regionen befinner sig i ett relativt tidigt skede av återhämtningen kan det fortfarande finnas mer att ge förutsatt att konjunkturen fortsätter att förbättras förstås. Vi tror att så kommer att bli fallet och att Europa är en intressant placering trots den låga rankingen. 6. EMEA inkluderar Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Sydafrika och Ryssland är de två börser som väger tyngst i indexet, som fallit med drygt 5 procent de senaste tre månaderna. Framför allt är det Ryssland som har tyngt. Den råvarutunga ryska börsen har fallit på grund av de fallande råvarupriserna, och då främst oljan, men också på grund av politisk osäkerhet och djup recession i ekonomin. Även om värderingarna är låga i regionen som helhet finns det lite som talar för att det är billigt. Vinsttillväxten är obefintlig och den politiska risken hög. Den största potentialen ligger i att små positiva överraskningar kan ge relativt stora kurslyft på kort tid. Vår syn är dock att EMEA och Ryssland bör utgöra en ytterst begränsad del av en vanlig placerares portfölj. 7. Latinamerika hamnar fortfarande längst ner i Skandias ranking, och det beror framför allt på Brasilien som väger mycket tungt i regionen. Landet befinner sig i recession, förtroendet för politikerna är rekordlågt och dessutom är inflationen hög, vilket tvingat centralbanken att höja styrräntan både i juni och i juli. Även om man nu har signalerat att det inte blir fler räntehöjningar så är räntan redan så hög att det bromsar tillväxten och trycker ner konsumentförtroendet. Att oljepriset fallit till strax över 4 dollar per fat är också minst sagt uselt för Brasilien, som är beroende av intäkter från oljeexport. Till råga på allt slår den starka dollarn hårt mot landet, eftersom både staten och många brasilianska bolag har tagit stora lån i dollar. En räntehöjning i USA kommer inte att göra saken bättre. Trots den usla börsutvecklingen är värderingarna av brasilianska bolag inte låga. Det är med andra ord inte mycket som lockar, utom möjligtvis överrasknings potentialen. Maria Landeborn Sparekonom 5

6 MAKROPERSPEKTIV Stark svensk ekonomi får extra bränsle av krisränta När hösten närmar sig är det dags att kasta en blick över axeln för att se om sommarens händelser kan ge några ledtrådar till vad som kan tänkas hända på världens marknader. Om vi börjar på hemmaplan så kommer Riksbanken att leverera ett nytt räntebesked redan om en vecka. Riksbankschefen Stefan Ingves tog både marknaden och analytikerna på sängen när han i juli valde att sänka räntan till -,35 procent. Strax innan hade det kommit siffror som visade att inflationen sakta men säkert hade börjat stiga i Sverige, om än från väldigt låga nivåer. Den senaste siffran från augusti visar att inflationen fortsätter att öka, även om det går långsamt. De långsiktiga inflationsförväntningarna är också fortsatt låga. Den svenska ekonomin är i god form, men tittar man på Riksbankens agerande kan man lätt tro något annat. Sverige har genom aggressiva räntesänkningar skapat en konkurrensfördel internationellt genom en svag krona, men också gjort det väldigt billigt för svenska folket att låna pengar. Detta märks tydligt på den höga svenska skuldsättningen och de fortsatt skenande bostadspriserna. Risken är att Riksbanken har vidtagit krisåtgärder i en tid när ekonomin inte behöver det. Det kan få stora konsekvenser den dag Riksbanken måste börja strama åt och höja räntan. Kombinerat med nya krav på amorteringar och höjd skatt på sparande så kan Riksbankens agerande ha bäddat för en rejäl baksmälla för högt skuldsatta hushåll. Om en vecka får vi alltså ytterligare information om hur Stefan Ingves och kompani ser på ekonomin finns det ljus i tunneln eller kommer ännu en oväntad räntesänkning? Riksbankens reporänta och HOX-index Index och procent 1-1, HOX-index (vänster) Reporänta % (höger) 6, 5, 4, 3, 2. 1,, Fortsatt positiva signaler från Europa Oro för utvecklingen i Kina har utlöst ett globalt börsfall som även drabbat Europa. Positivt är dock att den underliggande statistiken ser bra ut och även om den europeiska BNP-tillväxten fortfarande är låg, estimaten för 215 ligger på 1,5 procent, så finns det mycket som talar för Europa just nu. Samtliga faktorer som ingår i BNP-måttet förväntas stiga under året och mest glädjande är att hushållens konsumtion ökar. En anledning är såklart det bättre ekonomiska läget i Tyskland där man ser en stramare arbetsmarknad och stigande löner. Det finns dock vissa tecken på att på att den kraftiga tyska tillväxten har börjat mattas av, men det är ännu inget som oroat marknaden i någon större utsträckning. Riksbankens agerande kan ha bäddat för en rejäl baksmälla för högt skuldsatta hushåll. Spanien ser ut att bli Europas tillväxtland nummer ett i år. BNP förväntas att växa med hela 3 procent, och arbetslösheten är inne i en sjunkande trend. Så länge ECB fortsätter med sina ekonomiska stimulanser och pumpar ut pengar i systemet, så finns det anledning att tro på en fortsatt positiv utveckling för de europeiska marknaderna. Det kommer även gynna exportberoende Sverige som har en stor del av sin försäljning på den europeiska kontinenten. Varför devalverar Kina? För två veckor sedan sänkte Kina värdet på sin valuta yuan med närmare fyra procent i tre steg. Rörelsen i sig är inte anmärkningsvärd utan snarare reser det frågor om vilka signaler det sänder. Senast i våras kom uttalanden från officiellt håll om att man inte skulle devalvera yuanen, men mycket har hänt sedan dess. Exportstatistik från Kina visade att exporten till utlandet sjönk med 6

7 nästan nio procent i juli, vilket spekuleras vara en anledning till att den kinesiska centralbanken valde att devalvera och därigenom stärka landets konkurrenskraft. För många företag, däribland svenska, med exponering mot den kinesiska marknaden innebär det sannolikt att efterfrågan från Kina kommer att minska något. Kina har sedan en tid tillbaka uppvaktat den internationella valutafonden, IMF, för att få yuanen att bli upptagen som en femte internationell reservvaluta, tillsammans med dollar, euro, pund och yen. Ett stort hinder för detta har varit att den kinesiska centralbanken har knutit yuanen mot den amerikanska dollarn. IMF vill att alla reservvalutor ska vara helt marknadsstyrda, och det är inte osannolikt att det är åt det hållet Kina nu är på väg. Med tanke på storleken på den kinesiska ekonomin och betydelsen av dess utveckling för världsekonomin, är det inte osannolikt att tro att när man väl låter yuanen flyta fritt, så kommer det att innebära att den återgår till att stärkas mot andra valutor BNP-tillväxt sedan 21 Procent första räntehöjningen på nästan tio år. Efter att 215 börjat svagt med dåligt väder och hamnstrejker saktade den amerikanska ekonomin in mer än förväntat och räntebeskedet sköts på framtiden. Efter andra kvartalet visade det sig att de sjunkande siffrorna som kom in under första kvartalet verkade vara en engångshändelse, och ekonomin har återigen tagit fart. Arbetslösheten är fortfarande låga 5,3 procent och lönerna har börjat stiga, om än i något för långsamt takt för att bidra till inflationen så mycket som Fed nog önskar. Under sommaren kom också statistik som visade att konsumentkrediterna har ökat markant, vilket tyder på att konsumtionen är på väg uppåt. Det bör glädja Fed som saknat just konsumtion. att Kina skulle låta sig dras in i ett valutakrig för att främja sin export känns onödigt konfrontativt, och på lång sikt anser nog centralbanken och den kinesiska regeringen att det är viktigare att yuanen blir en ny global reservvaluta Sverige Japan USA Euroområdet Överlag finns alla pusselbitar på plats för att genomföra en räntehöjning i höst, men efter den senaste tidens börsturbulens är det inte osannolikt att man väljer att skjuta på höjningen till sent under hösten. Kinas något överraskande agerande att devalvera yuanen för två veckor sedan, kan också vara ett skäl för amerikanska centralbanken att skjuta fram sin räntehöjning för att först se vilka konsekvenser försvagningen av yuanen får på sikt. Givetvis spelar det in att många av Kinas grannländer under de senaste åren sett sina valutor försvagas och därmed fått konkurrensfördelar när det kommer till export mot väst. Men att Kina skulle låta sig dras in i ett valutakrig för att främja sin export känns onödigt konfrontativt, och på lång sikt anser nog centralbanken och den kinesiska regeringen att det är viktigare att yuanen blir en ny global reservvaluta än att genom punktinterventioner stödja den inhemska exportindustrin. Mot en första räntehöjning i USA Sedan årsskiftet har stort fokus legat på om och i så fall när det är dags för USA att börja höja sin styrränta. Det i sig är inte så konstigt då det kommer att bli den Christian Avenäs Ekonom 7

8 PENSION Sluta pensionsspara!... och börja spara till pensionen. Har du satt av mer än 1 8 kr till ett privat pensionssparande under 215? Då är det hög tid att sluta med det. Du riskerar nämligen att få betala inkomstskatt två gånger för samma pengar. Reglerna som gäller för i år innebär att du kan göra avdrag för maximalt 1 8 kr till ett privat pensionssparande. Nästa år försvinner avdraget sannolikt helt och hållet. Undantag finns för egenföretagare och de som saknar pensionsrätt i sin anställning (tjänstepension). Nu höjs röster från Skatteverket och en del politiker som vill att du ska få möjlighet att få tillbaka det du betalat för mycket till ditt pensionssparande. Det kommer inte att bli en enkel övning för banker och försäkringsbolag att lösa den frågan. Dessutom finns privata sjukförsäkringar som också har avdragsrätt. Hur ska man kunna betala tillbaka pengar från dessa trygghetsförsäkringar? Räkna inte kallt med att Skatteverket och regeringen ska komma och rädda dagen ändra sparandet idag! Här är tre alternativ till privat pensionssparande: 1. Kapitalförsäkring Kapitalförsäkring är det alternativ som har bäst möjlighet att matcha villkoren som du har i din pensionsförsäkring. Här finns också flest valmöjligheter för hur pengarna ska förvaltas; aktier, fonder, obligationer som du väljer själv eller med hjälp av en rådgivare alternativt traditionell förvaltning med någon form av garanti där försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras. Försäkringskapitalet beskattas årligen med en avkastningsskatt som är kopplad till det allmänna ränteläget. Skatten dras oavsett om försäkringskapitalet har ökat eller minskat 2. Investeringssparkonto (ISK) ISK är den yngsta sparformen som vi har och den som flest förväntas välja som alternativt sparande. Här kan du välja aktier, fonder eller obligationer och värdet på kontot beskattas årligen på liknande sätt som för kapitalförsäkringen. Att exempelvis byta fonder inom investeringssparkontot utlöser inte heller någon skatt. ISK är en enkel sparform utan försäkringsinslag. 3. Direktägda aktier/fonder Du kan också välja att spara direkt i aktier eller fonder. Ett tips är då att förvara det som är tänkt att vara pension i framtiden på en särskild värdepappersdepå. Annars är det lätt att det blandas ihop med annat målsparande till bil, båt eller nästa boende. Olika sparande bör ha olika hög risk med tanke på hur lång tid det är kvar tills pengarna ska användas. Skattemässigt så händer inget förrän du säljer eller byter någon del av tillgångarna. Det kan vara en fördel för den som tänker sig att köpa och behålla samma investering hela vägen fram till pensionen, men om du ska vara någorlunda aktiv så kan det vara bättre att välja ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. 4. Löneväxling Löneväxling innebär att du byter en del av din lön mot en extra avsättning till tjänstepensionen. Det behövs en överenskommelse med din arbetsgivare och lösningen kräver i regel en hög inkomst (från ca 4 kr per månad) för att vara lämplig. Anledningen till det är att den allmänna pensionen och andra förmåner kan påverkas negativt. Se till att du får hjälp med att förstå hur det påverkar just dig om du funderar på att löneväxla. 5. Amortering Amortering lyfts ibland fram som ett pensionssparande och här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Att ersätta det privata pensionssparandet helt med amorteringar på sin bostad är inte någon bra idé. Det är svårt att förutspå att man kan låna på bostaden eller sälja den för något billigare boende när det är dags för pensionen. Amortering för att få lägre boendekostnader som pensionär är en annan femma, där finns den stora poängen. Utöver dessa kan man även se andra, mer alternativa investeringar som pensionssparanden. En skogsfastighet, ett fritidshus, en veteranbil eller en vacker tavla kan också öka i värde på lång sikt. Men det vill ju förstås till att man kan tänka sig att sälja dessa när det är dags för pension. Det var i stora drag de alternativ som finns, men se först till att du inte pensionssparar till din pensionsförsäkring eller IPS. Mattias Munter Pensionsekonom 8

9 INTERVJU Skandia Sveriges nya förvaltare söker tillväxt Den 15 juni togs förvaltningen av Skandia Sverige över av Skandia Investment Management. Teamet består av ansvarig förvaltare Erik Sjöström, Jimmy Bengtsson och Stephanie Gabrielsson. Vi ringde upp Erik under de sista semesterdagarna för att höra hans syn på fondförvaltning i ett läge med rekordlåga räntor och en börs som stigit under snart fem år. Vad är fondens placeringsstrategi? Vi letar efter affärsmodeller som växer av egen kraft, som är kapitallätta och inte kräver en massa investeringar. Vår investeringsfilosofi är att söka upp bolag som kan uppvisa tillväxt i kombination med hög lönsamhet. Det tror vi långsiktigt skapar värde. Vi vill också ha bolag med en aktieägarorienterad ledning och ägare, gärna där grundarna fortfarande är aktiva i bolaget. Berätta om några stora och intressanta innehav! Ett av våra största och mest intressanta innehav är NetEnt som gör casinospel på Internet och marknadsför dem mot stora operatörer som Unibet och Betsson. Affärsmodellen är extremt skalbar och NetEnt har marknadsledande produkter. Bolaget växer snabbare än marknaden och ägs fortfarande av de tre familjer som en gång i tiden grundade det. Ett annat intressant innehav är Hexpol som tillverkar olika typer av gummiblandningar som är skräddarsydda till kunderna. Marknaden i sig har ingen större tillväxt, men Hexpol har varit duktiga på att växa kraftigt genom lyckade förvärv. Ofta drar förvärv ner lönsamheten, men eftersom man inte har betalat så höga multiplar och dessutom varit jätteduktiga på att integrera förvärven med bibehållen lönsamhet, så har det varit väldigt framgångsrikt. De kan snabbt betala ner sina skulder och göra nya uppköp. Vad ser du för hot och möjligheter framöver? Det största hotet jag ser är Kina där det finns en strukturell problematik, inte en cyklisk. De står inför stora utmaningar och tillväxten måste komma ner. En annan utmaning är de låga räntorna. Ingen har någonsin varit med om det vi upplever just nu. Det går inte att blicka tillbaka och jämföra. De exceptionella stimulanserna har gjort att värderingen på alla tillgångar är hög, så även på aktier. Jag tror att värderingen av aktier kommer att fortsätta vara hög under en överskådlig framtid men i aktier har du möjlighet att få tillväxt. Det är något som andra tillgångar inte kan erbjuda. I den här miljön är det viktigt att välja rätt bolag. Bolag som inte växer kommer att behöva omstrukturera sin verksamhet löpande och dessutom kommer de att lida av prispress. Då är det viktigt att välja bolag som kan växa och har inträdesbarriärer såsom starka produkter och varumärken. Fonden har fått en bra start sedan ni tog över förvaltningen! Vad beror det på? Vi tog över fonden i juni och sedan dess har den slagit index med drygt 2 procent efter avgifter. Vår investeringsfilosofi fungerar väl. Vi tror dessutom att vi kommer att vara i en lågtillväxtmiljö under lång tid framöver, och då blir den typen av bolag vi investerar i särskilt attraktiva. Stephanie Gabrielsson tillsammans med Erik Sjöström, ansvarig förvaltare, och Jimmy Bengtsson 9

10 PRIVATEKONOMI OCH SPARANDE Rekordlåg sparränta och billigt att bo Boränta och sparränta Boränta. I juli sänkte Riksbanken reporäntan med ytterligare,1 procent. Sedan dess har flera banker sänkt boräntorna, och i juli varierade bankernas snitträntor på bolån med 3 månaders bindningstid från 1,36 till 1,74 procent. Aldrig tidigare har det varit så billigt att bo. Sparränta. Den senaste publicerade sparräntan från SCB låg på rekordlåga,1 procent i juni, och sannolikt blev räntan ännu lägre i juli på grund av Riksbankens räntesänkning. Den som väljer ett mindre sparinstitut kan fortfarande få strax under 1 procent ränta på kontot, med bibehållen insättningsgaranti. För kortsiktigt sparande och buffert är det ett bra val, men den som sparar på uppåt fem år eller mer bör välja ett annat sparande Genomsnittlig boränta och sparränta Nya avtal, procent Sparränta Boränta Reskassa och fondsparande Resor. På grund av Riksbankens räntesänkningar är den svenska kronan svag, vilket betyder att de flesta länder blivit dyrare för oss svenskar att resa till. Exempelvis har dollarn stärkts 19 procent det senaste året, vilket gjort det 19 procent dyrare att åka till USA på semester. Den som planerar en resa till Thailand får betala 7 procent mer än förra året, medan den som väljer Brasilien kommer undan 23 procent billigare. Fondsparande. Den svaga kronan drabbar utlandsresenärer negativt, men får positiva effekter för svenska sparare. Den som exempelvis sparat i en USA-fond noterad i dollar, har fått 19 procent extra avkastning tack vare den svaga svenska kronan Så mycket dyrare/billigare har valutorna blivit Förändring mot svenska kronor senaste 12 månaderna 19% 5% 13% 7% Dollar Euro Pund Thailändska bath -23% Brasilianska real Börsutveckling De flesta fondsparare har fått en bra avkastning I svenska kronor har sex av de sju aktiemarknader vi bevakar i Placeringsutsikter stigit de senaste fem åren. Bara Latinamerika har gett en negativ avkastning. Sedan årsskiftet har tillväxtmarknaderna gått sämre än övriga regioner. Det beror dels på börsfallet i Kina, men också på de råvarutunga börserna i Ryssland och Latinamerika. I svenska kronor har euroområdet och USA gått bäst, och även den svenska börsen har stått sig väl Börsutveckling 5 år Procent, SEK Sverige USA Euroområdet Tillväxtländer 1

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Börsrekylen har skapat köpläge

Börsrekylen har skapat köpläge Börsrekylen har skapat köpläge Året började med ett globalt börsrally där vinstprognoserna skruvades upp och världens börser bara såg ut att kunna gå åt ett håll uppåt. Men efter sommaren byttes optimismen

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Allt ljus på tillväxten

Allt ljus på tillväxten Marknadsbrev oktober 2015 Allt ljus på tillväxten Oro för tillväxten i världen har fått börserna på fall. Nu riktar vi blicken mot årets tredje rapportperiod för att se vad bolagen säger om saken. Vi går

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Jordbävningen lägger sten på börda

Jordbävningen lägger sten på börda Momentum/fundamenta: Jordbävningen lägger sten på börda Stockholm 110315 Den japanska jordbävningen lägger en ytterligare faktor i den negativa vågskålen för världens börser. Även om USA-börserna steg

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Skandias plånboksindex. September 2015

Skandias plånboksindex. September 2015 Skandias plånboksindex September 2015 Hushållen höstdeppar Skandias Plånboksindex visar ett kraftigt tapp för hushållens optimism. Så här pessimistiska har hushållen inte varit på snart ett år. Den skakiga

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I 2 0 1 5 S I D A 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari...

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

FAKTARUTA. Never test the depth of a river with both feet. Warren Buffett

FAKTARUTA. Never test the depth of a river with both feet. Warren Buffett Never test the depth of a river with both feet. Warren Buffett Kära kund, Den diskretionära tjänsten Investerum Navigator Zurich har varit igång över två år nu. Vi är väldigt glada över hur bra det har

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 102/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 3 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 102 OMXS 30 index 1 284,12 OMXS 30 satte 1 316 som högst den 28 november och fastnade i intervallet 1 310-1 325,

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer