SERVICEMANUAL MONOBLOCK WPYA080LA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICEMANUAL MONOBLOCK WPYA080LA"

Transkript

1 SERVICEMANUAL MONOBLOCK WPYA080LA Luft/Vatten Monoblock typ FUTURE SOLUTION OF DOMESTIC HEATING

2 SPECIFIKATION Enhet WPYA100LA Kylkapacitet Värmekapacitet Strömförsörjning Luftflöde kw 7.1 kw 10.0 fas 1 - fas V 230 Hz 50 UT VY FRÅN OVAN IN Elektriska Data Input Driftström (MAX.) W A Kyldrift ; Värmedrift ; Kyldrift ; Värmedrift ; (14.5) 10.2(18.3) Vattenanslutning Elkabelarea Solid ledare solid ledare / 3.5~4.0mm 2 Dimensioner Nettovikt Luftcirkulation Höjd Bredd Djup Typ Motortyp Märkeffekt mm mm mm kg Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. W Utlopp ; Retur ; R1(25A) R1(25A) Propeller Fan DC borstlös (8-polig) 100 Värmeväxlare 18.1 FPI Refrigerant Control Device Expansionsventil Köldmedie (R410A ) g 1500 Termostat Elektronisk Styrning 2

3 SPECIFIKATION Enhet WPYA080LA Kylkapacitet Värmekapacitet Strömförsörjning Luftflöde Luftflöde kw 6.4 kw 8.0 fas 1 - fas V 230 Hz 50 UT VY FRÅN OVAN IN Elektriska Data Input Driftström (MAX.) W A Kyldrift ; Värmedrift ; Kyldrift ; Värmedrift ; (13.1) 8.0(16.1) Vattenanslutning Elkabelarea Solid ledare solid ledare / 3.5~4.0mm 2 Dimensioner Nettovikt Luftcirkulation Höjd Bredd Djup Typ Motortype Märkeffekt mm mm mm kg Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. W Utlopp ; Retur ; R1(25A) R1(25A) Propellerfläkt DC borstlös (8-polig) 100 Värmeväxlare 18.1 FPI Köldmediestyrning Expansionsventil Köldmedie (R410A ) g 1500 Termostat Elektronisk Styrning 3

4 FUNKTION ENHET Driftsätt Kyldrift. Värmedrift. Inverterstyrning Inverterstyrning reducerar PÅ/AV slag av kompressorn och kan bibehålla en konstant vattentemperatur oberoende av - belastningen. Elförbrukning Inverterstyrningen kan drivas med en lägre strömförbrukning än en normal luft/vattenvärmepump med ON/OFF drift. Avfrostning Avfrostning av utedelen styrs av temperaturen på utomhusdelens värmeväxlare och avläses av en inbyggd termistor. Frysskydd för vattensystemet Frysskyddsdrift startar automatiskt när utomhustemperaturen understiger 2 C. Tidsfördröjd återstart Återstart av enheten är möjlig först efter ca 3 minuter efter stopp. 4

5 DRIFTSDETALJER AVFROSTNINGSSTYRNING (FÖR VÄRMEVÄXLAREN) Avfrostningsoperationen är styrd av temperaturen på utomhusdelens värmeväxlare via en termistor och en timerkrets. Avfrostning startar när följande parametrar uppfylls samtidigt. a)35 minuter av kontinuerlig drift av kompressorn efter start av värmedrift eller efter slutförande av föregående avfrostningscykel. b)temperaturen på utomhusdelens värmeväxlare är lägre än -1.5 C konstant under två minuter. Avfrostningen avslutas om något av följande inträffar. a)temperaturen på utomhusdelens värmeväxlare stiger till 19 C under tiden 4-vägsventilen är till. b)12 minuter har passerat sedan kompressorn slogs till. Avfrostning startar Avfrostning stannar Temperatur på utomhusdelens värmeväxlare 2min. 19 C -1.5 C Kompressor PÅ AV MAX 90Hz AV PÅ Outdoor fan PÅ PÅ 4 - vägsventil PÅ 10 sec. 50sec. 50sec. 53sec. Max 12min. 53sec. Arbetssätt för frostskyddsvärmaren på expansionskärlet Värmaren slår PÅ om utomhustemperaturen understiger 3 grader under 1 minut. Värmaren slår AV om utomhustemperaturen överskrider 5 grader under 1 minut. 5

6 FELSÖKNINGSGUIDE FÖR DIN SÄKERHET För säker och riktigt användande av produkten vänligen läs följande instruktioner noggrannt. Innebörden av märkena nedan är följande. Fara Varning Oriktigt användande kan leda till allvarlig risk för död eller allvarlig skada för användaren. Oriktigt användande kan leda till allvarlig risk för död eller allvarlig skada för användaren. Vänligen notera märkena nedan. Fara Högspänning Förbjudet Måste följas, mycket viktigt. Anslut jordkabeln Fara If leakage of refrigerant occur in the installation, ventilate a room. Boosting capacitor make the control box assembly high voltage. Make the capacitor discharge enough when servicing. Otherwise will be struck by electricity. Check Point Never remodel appliance. Use designated parts or accessories to avoid accidents. before mending the leakage points, be sure to collect the refrigerant gas in the unit by using pump then fasten the service ports to avoid any further leakage. Poisonous gas Be sure to change the cable if it is damaged. Do not use damaged cable. Do not use power supply cord extended or connected in halfway. Varning Check Point Be sure to put the units to earthing works. Be sure to check the insulated resistance, more than 1M Ω. 6

7 FELSÖKNINGSGUIDE FELMEDDELANDE Felkoderna som visas på maskinens display indikerar felets art och plats. ENHET FEL- KODER A0 A1 A2 A3 A4 A5 FELETS ART OCH ANLEDNING Likströmsfel Hetgastemperatur Fel Skyddsåtgärd mot överbelastning För hög strömbelastning Strömbegränsare Skyddsåtgärd mot överbelastning För hög strömbelastning Onormalt varvtal på kompressorn STRÖMFÖRSÖRJNING Y SÄKRING CF3 (250V T5A) SÄKRING CF1 (250V T25A) FLÄKTMOTOR SÄKRING CF4 (250V T3.15A) KRAFTMODUL kontrollera strömförsörjningen KONTROLLMETOD FELSÖKNING Kontrollera strömtillförsel med hjälp av mätinstrument (se fig. 1) STRÖMFÖRSÖRJNING Kontrollera strömförsörjningen SENSOR, TEMP. HETGAS Kontrollera resistansen med mätinstrument [se tabell 2] SENSOR, TEMP. SUGGAS Kontrollera resistansen med mätinstrument [se tabell 1] GAS LÄCKAGE Kontrollera serviceventilen och köldmediekretsen. OMORMAL DRIFT UNDER ÖVERBELASTNING SPÄNNINGSFALL KRAFTMODULEN SÄKRING CF2 (250V T15A) KOMPRESSOR STYRKORTET ONORMAL DRIFT UNDER ÖVERBELASTNING SPÄNNINGSFALL MOMENTALT SPÄNNINGSFALL (I FALL AV ÅSKA) ONORMAL DRIFT UNDER ÖVERBELASTNING SPÄNNINGSFALL SÄKRING CF2 (250V t15a) KRAFTMODULEN Kontrollera strömtillförsel med hjälp av mätinstrument (se fig. 1) Lossa kontakten 9, och kontrollera resistansen mellan röd - svart i kontakten. Om över 100 kω FLÄKTMOTORN är OK. Lossa kontakterna (orange och blå) och kontrollera resistansen mellan orange - blå, om om resestansen är över 100kΩ, KRAFTMODULEN är OK. Kontrollera installationsplatsen (blockering av lyftflöde in/ut) Kontrollera så det inte är för mycket gas i systemet Kontrollera att spänningen är 230V Lossa kontakterna till kompressorn och starta maskinen Kontrollera säkringen CF2 (250VT15A) med mätinstrument Annat än vad som beskrivs ovan Kontrollera installationsplatsen (blockering av lyftflöde in/ut) Kontrollera så det inte är för mycket gas i systemet Kontrollera att spänningen är 230V Kontrollera installationsplatsen (blockering av lyftflöde in/ut) Kontrollera så det inte är för mycket gas i systemet Kontrollera att spänningen är 230V Kontrollera säkringen CF2 (250VT15A) med mätinstrument Kontrollera resistansen på kraftmodulen. Lossa kontakterna till kompressorn. Mät resistansen mellan kontaktens pinnar, sex mätningar. Mellan vit - svart, svart - röd, röd - vit, och byta polaritet. Om alla fallen visar över 100kΩ är KRAFTMODULEN normal. Konstatera att maskinen har spänning. Om säkringen C3 är trasig, byt ut den och kontrollera att det inte är en kortslutning vid kontakten till 4 - vägsventilen, värmaren till tanken eller cirkulationspumpen(se fig 4, 5 och 6) byt felande delar. Om säkringen CF 1 är trasig, (byt säkring och mät resistansen mellan rosa - grå och orange - blå på kontakten till KRAFTMODULEN ( se fig. 7) Om resistansen är mindre än 100kΩ byt KRAFTMODULEN. Om FLÄKTMOTORN är onormal, byt den och kontrollera säkringen CF 4 med mätinstrument ( se fig. 2 ) Om CF 4 är trasig, byt den. Om dessa värden är under 100kΩ, byt KRAFTMODULEN. Konstatera att maskinen har spänning. Om fel värden byt AVFROSTNINGSSENSORN. Om fel värden byt SENSOR FÖR SUGGASTEMPERATUREN. Sug tillbaka resterande gas, laga och fyll på med föreskriven mängd. Tag bort blockerande föremål. Om det konstateras att det är för mycket köldmedie. Sug tillbaka och fyll på nytt med föreskriven mängd. Konstatera att maskinen har spänning. Om samma felkod återkommer byt KRAFTMODULEN. Om säkringen CF 2 är trasig, STYRKORTET skall bytas. Byt KOMPRESSOR. Byt STYRKORTET Tag bort blockerande föremål. Om det konstateras att det är för mycket köldmedie. Sug tillbaka och fyll på nytt med föreskriven mängd. Konstatera att maskinen har spänning. Gör en omstart av systemet.restar Tag bort blockerande föremål. Om det konstateras att det är för mycket köldmedie. Sug tillbaka och fyll på nytt med föreskriven mängd. Konstatera att maskinen har spänning. Om säkringen CF 2 är trasig, STYRKORTET och KRAFTMODULEN skall bytas. Om något av dessa värden är under 100kΩ, byt KRAFTMODULEN. KOMPRESSOR Annat än vad som beskrivs ovan Byt KOMPRESSOR. (*1) Vid kontroll av fläktmotor och/eller pump, slå alltid av strömförsörjningen till enheten. 7

8 FELSÖKNINGSGUIDE FELMEDDELANDE ENHET FEL- KOD A6 A7 A8 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 CC E4 E5 P1 U5 FELETS ART OCH ANLEDNING KONTROLLMETOD Suggastemp. sensor fel Avfrostningstemp. sensor fel Suggastemp. sensor fel Kraftmodule Fel Utomhustem. sensorfel FLÄKTMOTOR- FEL Temperature (över 110 C) i KRAFTMODULEN Kraftmodulen sensor fel STYRKORTS - FEL I/F PCB serial fel Inverter PCB serial fel Värmepump regulator PCB serial fel Utgående vatten - temp. sensor fel Returvatten - temp. sensor fel Pumpfel Låg utomhustemp temperaturgräns Kyler inte ned & Värmer inte upp SENSOR, SUGGASTEMPERATUR SENSOR, AVFROSTNINGSTEMP. SENSOR, HETGASTEMP. SÄKRING CF4 (250V T3.15A) FLÄKTMOTOR (*1) STYRKORTET FELINSTALLATION STYRKORTET FELKOPPLAT [ STYRKORTET - I/F PCB ANSLUTNINGSKABEL] ELLER KONTAKT 13 I/F PCB PCB (CONTROLLER) KONTAKT 13 Slå från strömförsörjningen och vänta i ca 3 minuter eller KRAFTMODULEN och STYRKORTET lossa och sätt tillbaka kontakt 13, gör nytt startförsök efter utbyte av KRAFTMODULEN, gör återstart FELKOPPLAT(I/F PCB-VÄRMEPUMP REGULATOR) KONTAKT 13 Kontrollera kabeldragningen och kontakt 13 I/F PCB värmepumpsregulatorn SENSOR, TEMP. UTGÅENDE VATTENTEMPERATUR SENSOR, RETURVATTEN- TEMPERATUR PUMP PCB (CONTROLLER) (*1) IGENSATT CIRCULATIONS- PUMP OCH/ELLER VÄRMEKRETS UTOMHUSTEMPERATUREN UNDER -20 C Kontrollera pumpen och värmekretsen. Under -20 C, kan maskinen stanna för att skydda maskinen SENSOR, UTOMHUSTEMP. Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] 4-VÄGSVENTIL Kontrollera resistansen med testinstrument [se figur 4 ] BLOCKERAD UTOMHUSDEL (OTILLRÄCKLIG LUFTCIRKULATION) kontrollera installationsplatsen (blockering av luftflödet ) SENSOR,TEMP. UTGÅENDE OCH RETUR VATTEN Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] GASLÄCKAGE Kontrollera serviceventilen och kylmedelskretsen (rör) IGENSATT VÄRMEKRETS Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] C0 KRAFTMODULE KRAFTMODULEN skall bytas. SENSOR, UTOMHUSTEMP. SENSOR, TEMP. KRAFTMODUL SENSOR, TEMP. KRAFTMODUL Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 2] (*2) Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] Kontrollera att det finns spänning SÄKRING CF4 (250V T3.15A) kontrollera installationsplatsen (blockering av luftflödet ) Kontrollera kabeldragningen och kontakt 13 Annat än ovan beskrivet Annat än ovan beskrivet Annat än ovan beskrivet Annat än ovan beskrivet Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] Kontrollera spänningen på CIRKULATIONSPUMPEN [se fig. 3] Kontrollera temperaturskillnaden mellan in/ut-lopp (se sid 11) stor skillnad betyder för litet flöde ( > 10 grader ) Om CF4 är trasig, FLÄKTMOTOR och CF4 skall bytas. STYRKORTET skall bytas. Efter rätt inkoppling skett, starta om systemet. I/F PCB skall bytas FELSÖKNING Om givaren är felaktig skall den bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om CF4 är hel, kontrollera spänningen på FLÄKTMOTORN. ( se fig. 2) Om spänningen är normal, FLÄKTMOTORN skall bytas Om spänningen är fel skall STYRKORTET bytas Tag bort blockerande föremål. KRAFTMODULEN skall bytas. KRAFTMODULEN skall bytas. STYRKORTET skall bytas. Om samma felkod kommer, KRAFTMODULEN skall bytas. Om samma felkod kommer, STYRKORTET skall bytas. Kontrollera kabelanslutningar och inkoppling.. Starta sedan om systemet. I/F PCB skall bytas. VÄRMEPUMPENS REGULATORKORT skall bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om spänningen är normal, PUMPEN skall bytas. Om spänningen är onormal, STYRKORTET skall bytas. Tag bort smuts i värmesystemet och starta sedan om. När temperaturen stiger kommer pumpen automatiskt att starta. igen. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om värdet är onormalt skall spolen bytas. Tag bort blockerande föremål. Om någon av dessa SENSORER är felaktiga skall dom bytas. Töm systemet på köldmedie, laga läckan, fyll sedan på föreskriven mängd nytt köldmedie och starta sedan om. Tag bort smuts i värmesystemet och starta sedan om. (*1) Vid kontroll av fläktmotor och/eller pump, slå alltid från strömmatningen. (*2) I fall där det är avbrott i hetgastemperaturgivarn, felmeddelandet kommer efter 10 min efter start. I fall där det är kortslutning visas felmeddelandet omedelbart. 8

9 FELSÖKNINGSGUIDE SENSORVÄRDEN [tabell 1] Sensor, temp. avfrostning Sensor, temp. utomhus Sensor, temp. sugsidan Sensor, temp. trycksidan samt returvatten Temp.( C) Resistans(kΩ) [tabell 2] Sensor, temp. suggastemp Temp.( C) Resistans(kΩ) 10 1, VISNING AV FELHISTORIK 1. Metod för visning För enhetens displaykort Tryck och håll nere PUMP SW. och RESET SW. på samma gång i 5 sekunder för att visa felkoder och sekvensnummer. Knappen PUMP SW. kan sedan användas för att välja mellan maximum 8 felkoder i historiken. (Om det inte finns -några felkoder i historiken visas, - -.) 2. Radering av historiken För enhetens displaykort När en felkod visas, tryck och håll nere PUMP SW. och RESET SW. på samma gång i 5 sekunder för att ta bort felkoden och släcka displayen. Alternativt, om man inte rör något under 5 minuter, lämnar man felkodsvisningen och displayen stängs automatiskt av. Under tiden en felkod visas, tryck och håll nere RESET SW under 10 sekunder eller mer för att radera alla tidigare felkoder. Displayen visar därefter

10 KONTROLLERA FÖLJANDE STEG FELSÖKNINGSGUIDE Kontrollera säkringarna på Styrkortet Spänningen till fläktmotorn på Styrkortet SÄKRING CF3 (250V T5A) PCB (STYRKORT) SÄKRING CF4 (250V T3.15A) 0Ω BL Y W B R 9 FLÄKTMOTOR 0 Ω PCB (STYRKORT) SÄKRING CF1 (250V T25A) 0Ω Mät spänningen mellan pinnarna på kontakten märkt 9. Kontakten 9 skall kontrolleras under värme- - eller kyldrift. Mät spänningen enligt följande utan att ta bort kontakten märkt 9. mellan röd(r) + och svart(b) cirka. DC200~370V mellan gul (Y) + och svart(b) cirka. DC3~7V mellan vit (W) + och svart cirka. DC15V Om inte: PCB (STYRKORT) är Normalt Fläktmotorfel Spänningen till pumpen på styrkortet. Motståndet på 4 - vägsventilens spole. PCB (STYRKORT) 4-vägsventilens spole SÄKRING CF3 (250V T5A) 1360Ω 0 Ω + - B W 7 Mät spänningen mellan pinnarna på kontakten märkt 7. Kontakten 7 skall kontrolleras under värme- - eller kyldrift. Mät spänningen enligt följande utan att ta bort kontakten märkt 7. PCB mellan svart(b) + och vit (W) cirka. (STYRKORT) AC207~253V är Normalt Om inte: Pumpfel Tag av kontakten och kontrollera resistansen på 4 - vägsventilens spole 10

11 KONTROLLERA FÖLJANDE STEG FELSÖKNINGSGUIDE Motståndet till värmaren till expansiostanken Motståndet på cirkulationspumpen 2 7 PCB (STYRKORT) W W PCB (STYRKORT) 140Ω 2.6kΩ Motståndet till kraftmodulen BL GR OR P under 100kΩ BL GR OR P : BLÅ : GRÅ : ORANGE : ROSA 11

12 FELSÖKNINGSGUIDE KOPPLINGSSCHEMA WPYA100LA WPYA080LA FÄRGER PÅ KABLAR BL : BLÅ GR : GRÅ OR : ORANGE Y : GUL B : SVART W: VIT R : RÖD G : GRÖN P : ROSA SENSOR(TEMP., HÖGTRYCK) SENSOR(TEMP., UTOMHUS) SENSOR(TEMP., AVFROSTNING) SENSOR(TEMP., SUGSIDA) MOTOR (FAN) PCB(STYRKORT) BL 3 BL B B FUSE 250V T5A 19 B B B B B B SENSOR(TEMP., RETURVATTEN) SENSOR(TEMP., UTGÅENDE VATTEN W W OR BL FUSE 250V T3.15A P 1 W B GR 4 WAY V. PUMP G/Y HEATER EXP.V. CONNECTING CABLE CONNECTING CABLE REACTOR (U) S (V) R (W) C R W B BL B OR GR P B KOMPRESSOR CN1 PCB (KRAFTMODULEN) CN1 MODE SW. CN2 PCB(DISPLAY) G/Y R G/Y W B W B B RESET SW. PUMP SW. KOPPLINGS- PLINT N L STRÖMFÖR- SÖRJNING 12

13 FELSÖKNINGSGUIDE METOD FÖR AVLÄSNING AV DISPLAYEN 1. Slå PÅ brytaren MODE SW. 4 på DISPLAYKORTET. Kodnummer och data visas alternativt. 2. Tryck på knappen PUMP SW. på DISPLAYKORTET. Varje gång knappen PUMP SW. trycks in ändras displayen enligt tabellen nedan. 3. Slå AV knappen MODE SW. 4 efter att avläsningen är färdig. ON OFF 1 2 MODE SW. 3 4 Brytare 4 PCB (DISPLAY) PUMP SW. Visningens innehåll Kod Innehåll d0 Returtemperatur vatten Enhet av 1 C d1 Kompressorns driftsfrekvens Enhet av 1Hz d2 Discharge temperature Enhet av 1 C d3 Effektförbrukning Enhet av 100W d4 Interfacespänning Enhet av 0.1V d5 d6 Omgivande lufttemperatur Enhet av 1 C d7 Extern termistortemperatur Enhet av 1 C d8 Sugsidans temperatur Enhet av 1 C d9 Utgående vattentemperatur Enhet av 1 C FYLLA PÅ VATTEN OCH LUFTA SYSTEMET När man trycker på PUMP SW på DISPLAYKORTET, startar vattenpumpen och cirkulerar vattnet. Varje segment i den högra delen av displayen tänds i sekvens under pumpdriften. Pumpen stannar automatiskt efter 10 minuters drift. Om det fortfarande är luft i systemet, tryck på PUMP SW en gång till efter att pumpen stannat. För att stanna pumpen innan den automatiskt stänger av sig, tryck på PUMP SW en gång till. PUMP SW. FROSTSKYDDSINSTÄLLNINGAR Om utomhustemperaturen sjunker under cirka 2 C, frostskyddsdrift - är möjlig beroende på mikrobrytare MODE SW. 1 MODE SW. position AV : 1.Ingen frostskyddsdrift (När man har glykol eller liknande i systemet) PÅ : 2. Frostskyddsdriften aktiv (När utomhustemperaturen understiger cirka 2 C, vattnet värms och cirkulerar.) Fabriksinställningen är PÅ : 2. Frostskyddsdrift. ON OFF 1 For PCB(DISPLAY) ON OFF 1 For

14 ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA WPYA100LA WPYA080LA 14

15 C A B A H 40 C K M K J E F 53 4 B I J H L I 30 D G G E F D 37 L M Detail view SPRÄNGSKISS WPYA100LA WPYA080LA

16 RESERVDELSLISTA WPYA100LA WPYA080LA No. PARTS NAME PARTS No. 1 OUTLET GRILLE FRONT PANEL ASSY.(LEFT) FRONT PANEL ASSY.(RIGHT) TOP PANEL ASSY PROPELLER FAN MOTOR BRACKET,MOTOR SENSOR (TEMP.OUTDOOR) BACK PANEL ASSY BOTTOM PANEL ASSY CONDENSOR ASSY COIL,EXPANSION VALVE EXPANSION VALVE SENSOR (TEMP.DEFROST) TANK COVER (TOP) TANK COVER (SIDE) HEAT EXCHANNGER ASSY PUMP ASSY TANK COMPRESSOR VIBRATION PROOF RUBBER SENSOR (TEMP.DISCHARGE) SENSOR (TEMP.SUCTION) SENSOR (TEMP.CIRCULATING WATER) REACTOR TERMINAL BLOCK PCB (DISPLAY) PCB (CONTROLLER) with CASE (WPYA100LA) PCB (CONTROLLER) with CASE (WPYA080LA) PCB (POWER MODULE) ASSY. WITH HEAT SINK RUBBER HOSE (FOR RELEIF VALVE) RUBBER HOSE (FOR AIR PURGE VALVE) HOSE BAND (FOR RELIEF VALVE) HOSE BAND (FOR AIR PURGE VALVE) SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL OUTDOOR THERMISTOR HOLDER FUSE(5A) FUSE(3.15A) COIL, 4-WAY VALVE TANK HEATER RELIEF VALVE AIR PURGE VALVE PRESSURE GAUGE WAY VALVE PACKING B PACKING C

17 RESERVDELSLISTA No. PARTS NAME PARTS No. 51 O RING (P4) O RING (P6) O RING (P14) QUICK FASTENER QUICK FASTENER QUICK FASTENER DRAIN PLUG

18 ARBETSBESKRIVNING VARNING Innan servicearbete påbörjas, stäng av enheten och BRYT STRÖMFÖRSÖRJNINGEN Därefter, rör inga elektriska delar inom 10 min. Risk för elektriska laddningar.. Enheten.SERVICE PANEL borttagande Avlägsna skruvarna (3 st) Avlägsna service panelen genom att skjuta nedåt. Krokar (4 platser) -18-

19 . Borttagning av STYRKORTET Öppna Panel för upphängning Flamskydd Avlägsna skruven som håller panelen (1 styck) Öppna panelen som håller kortet. Avlägsna skruven som håller flamskyddet (1 st) Avlägsna flamskyddet. Krokar ( 2 stycken) för fixering av locket Tag bort kontakterna. Avlägsna skruvarna för locket (2 stycken) för att haka av kortet. Krokar ( 2 stycken). Borttagning av DISPLAYKORTET Låsdistanser Avlägsna låsdistanserna (3 st) Lyft bort DISPLAYKORTET -19-

20 . Borttagning av LOCKET Avlägsna skruvarna (4 stycken) Avlägsna LOCKET. Borttagning av KRAFTENHETEN Kontakt Tag ur kontakterna Avlägsna skruvarna (4 stycken) Tag bort KRAFTENHETEN. Borttagning av MODULKORTET Flamskydd Avlägsna skruvarna. (2 stycken) Avlägsna flamskyddet Avlägsna skruvarna. (4 stycken) Avlägsna modulkortet med värmefläns -20-

21 Borttagning av MAGNETVENTILENS SPOLE (4 -vägsventilen) Avlägsna skruven (1 st) Avlägsna spolen (4 - vägsventilen). Borttagning av EXPANSIONSVENTILENS SPOLE Avlägsna spolen för hand.. Borttagning av FRONTPANELEN (vänster) Avlägsna skruvarna (8 stycken) Avlägsna FRONTPANELEN -21-

22 . Borttagning av FLÄKTMOTOR Mutter Kabel till FLÄKTMOTOR Kabel till sensorn för utomhustemperaturen Krokar Avlägsna fläktmuttern Tag loss fläkten. Notera vid återmontering Åtdragsmoment från 4,0 till 6,0 Nm Lossa kabeln till FLÄKTMOTORN från krokarna i plåten (3 platser) Note at the installation. Lossa skruvarna (4 stycken) Tag loss FLÄKTMOTORN -22-

23 . Borttagning av FLÄKTHÅLLAREN och SKILJEVÄGG Lossa skruvarna (2 stycken) Tag bort FLÄKTHÅLLAREN -23- Jordskruv Lossa skruvarna (3 stycken) Lossa skruvarna (3 stycken) Lyft bort skiljeväggen

24 . Byte av KOMPRESSOR Att tänka på vid byte av kompressor Tillåt inte att fukt eller smuts kommer in i köldmedierören under arbetet. Procedur för borttagande av kompressorn. Töm systemet på köldmedie via serviceventilen. Starta följande arbete efter att systemet tömts. Återanvänd inte uppsamlat köldmedie Serviceventil Isolering Isolering Isolering Isolering Isolering Isolering Tag bort TEMPERATURSENSORERNA ( se kapitel 25 och 26 ) Tag bort KOMPRESSORISOLERING, ISOLERING, och ISOLERING. Tag bort KOMPRESSORISOLERING, ISOLERING, och ISOLERING Mutter Avlägsna muttern Tag bort kopplingsplintarnas skyddshölje. Lossa kontakterna. [S(U): SVART, R(V): VIT, C(W): RÖD]

25 Område Område Mutter Kapa hetgasröret i detta område. Kapa suggasröret i detta område. Lossa muttrarna till kompressorn (3 stycken) Lyft bort kompressorn. Observera - Var noga med snittytan - Det finns risk för att oljan fattar eld om man delar vid lödningen utan att kapa. Procedur för installation av kompressorn Reverserat abete som vid demontering Försiktighet vid installation av kompressorn (1) Vid lödning, skydda kopplingsplintarna från lågan. (2) Vid lödning, fyll alltid rören med nitrogengas för att undvika oxidation i rören. -25-

26 . Avlägsna CIRKULATIONSPUMPEN Försiktighetsåtgärder vid utbyte av pump. Töm systemet på vatten innan arbetet påbörjas. Procedur för att tappa systemet på vatten. Anslut en slang till avtappningskranen. Öppna kranen och töm systemet på vatten. Avtappningskran Vrid för att öppna för kåpan Mutter Skyddslock för pumpen Lossa skruven till locket (1 styck) Tag bort locket Lossa muttrarna till röranslutningen (2 stycken) Lossa skruven till pumpen (1 styck) Tag bort CIRKULATIONSPUMPEN. Notera: Vid losstagning av mutter, lossa packningen tillsammans. Åtdragsmoment vid installation är från 15,0 till 30,0 Nm -26-

27 . Avlägsna EXPANSIONSTANKEN Lossa skruven (1 styck) Tag bort locket Lossa skruvarna (6 stycken) Tag bort tankkåpan.. Byta VÄRMESLINGA på expansionstanken Värmeslinga Tag loss värmeslingan för hand och byt ut. -27-

28 . Borttagning av TANK Mutter Lossa muttern till tanken Notera vid återmontering: Vid lossandet av muttern tag med packningen Åtdragningsmomentet är från 15,0 till 30,0 Nm Lossa skruvarna (2 stycken) Lossa panelen runt tanken Tag bort TANKEN. Borttagning av BAKRE PANELEN Isoleringsskiva Isoleringsskiva Lossa skruven (1 styck) Lossa skyddskåpan över över kopplingsplintarna Lossa isoleringsskivan framför plinten Lossa isoleringsskivan bakom tanken 4 4 Lossa skruvarna (16 stycken) Tag bort BAKRE PANELEN -28-

29 . Borttagning av PLATTVÄRMEVÄXLAREN Panel för kopplingsplintarna Lossa skruvarna (2 stycken) Tag bort panelen tillsammans med kopplingsplintarna -29- Lödpunkt Mutter Tag bort spolen till expansionsventilen(se kap. 9) Töm systemet på köldmedie. Lossa muttrarna för vattenanslutningen Lyft bort PLATTVÄRMEVÄXLAREN Notera: Vid losstagning av mutter, lossa packningen tillsammans. Åtdragsmoment vid installation är från 15,0 till 30,0 Nm

30 Borttagning av MANOMETER Klämfäste Lossa klämfästet genom att dra loss det Tag bort MANOMETERN.. Borttagning av SÄKERHETSVENTIL Slangklämma Slang Klämfäste Tag bort slangklämman Lossa slangen Lossa klämfästet genom att dra loss det Tag bort SÄKERHETSVENTILEN -30-

31 . Borttagning av AVLUFTNINGSVENTIL Slangklämma Slang Skiftnycklar Lossa slangklämman Lossa slangen Tag bort AVLUFTNINGSVENTILEN genom att använda 2 skiftnycklar.. Borttagning av SENSOR FÖR UTOMHUSTEMPERATUREN Sensor Tag bort sensorn för utomhustemperaturen för hand. Borttagning av SENSORN FÖR HETGASTEMPERATUREN Sensor Sensor och hållare Tag bort SENSORN FÖR HETGASTEMPERATUREN med hållare. Hållare -31-

32 S. Borttagning av SENSORN FÖR SUGGASTEMPERATUR Sensor Tag bort fjädern som håller sensorn Tag bort SENSORN FÖR SUGGASTEMPERATUR. Borttagning av AVFROSTNINGSSENSORN Sensor Sensor och hållare Hållare Tag bort KOMPRESSORISOLERING, ISOLERING, ISOLERING, och ISOLERING. (se kap. 14) Tag bort AVFROSTNINGSSENSORN tillsammans med hållaren.. Borttagning av SENSOR FÖR UTGÅENDE VATTENTEMPERATUR Sensor Tag bort fjädern som håller sensorn Tag bort SENSORN -32-

33 . Borttagning av SENSOR FÖR RETURVATTENTEMPERATUR Sensor Tag bort fjädern som håller sensorn Tag bort SENSORN FÖR RETURVATTENTEMPERATUREN. Försiktighetsåtgärder vid arbete med köldmediekretsen (1) Under utbyte av delar får inte följande delar utsättas för högre temperatur än tillåtet. (2) Tag bort isolering när det finns i närheten av lödstället (3) Kyl delar som kan utsättas för ledningsvärme (4) Släck genast flammor som kommer i närheten av följande delar (5) Tillåt inte att det kommer fukt eller smuts i köldmedierören under arbetet (6) Vid lödning, ersätt luften i rören med nitrogengas för att förhindra oxidation i rören. Komponent EXPANSIONSVENTIL 4 - VÄGSVENTIL Tillåten Temperatur 120 grader 120 grader Försiktighetsåtgärder Tag bort spolen innan lödning.. Återmontera spolen efter lödning.. Lossa nödvändiga givare Tag bort spolen innan lödning. Återmontera spolen efter lödning. -33-

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto POOL EQUIPMENT K Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING i Läs bruksanvisningen Illustrationsfoto Innehållsförteckning 1. Specifikation...3 2. Kapacitetskurvor...4 3. Dimensioner...5 4. Installation...5

Läs mer

SERVICEMANUAL. Officiel distributör av Fujitsu klimatanlägg i Sverige. Felkoder för alla modeller. Felsökningsrutiner ASY 9 12 LSACW AOY 9 12 LSAC

SERVICEMANUAL. Officiel distributör av Fujitsu klimatanlägg i Sverige. Felkoder för alla modeller. Felsökningsrutiner ASY 9 12 LSACW AOY 9 12 LSAC Felkoder för alla modeller Felsökningsrutiner ASY 9 12 LSACW AOY 9 12 LSAC ASY 9 12 LSBCW AOY 9 12 LSBC ASYA 07 09 LCC AOYR 07 09 LCC ASYA 12 LCC AOYR 12 LCC ASYA 14 18 LCC AOYR 14 18 LCC SERVICEMANUAL

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

DS048:0608. Felsökningsguide SAP-CRV124EHDXN. Utomhusdel. Inomhusdel

DS048:0608. Felsökningsguide SAP-CRV124EHDXN. Utomhusdel. Inomhusdel DS048:0608 Felsökningsguide SAP-CRV/KRV124EHDXN SAP-KRV124EHDXN Inomhusdel SAP-CRV124EHDXN Utomhusdel SAP-KRV,CRV124EHDXN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte Har du kontrollerat: 1) Är

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

INSTALLATION MANUAL. Luftkonditionering. CAC Kassett 1-väg. (Kyla och Värme) SH EAV 11-04-20 D99318R0 1/13

INSTALLATION MANUAL. Luftkonditionering. CAC Kassett 1-väg. (Kyla och Värme) SH EAV 11-04-20 D99318R0 1/13 INSTALLATION MANUAL CAC Kassett 1-väg SH EAV Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-04-20 D99318R0 1/13 Innehåll Installation inomhusdel...3,4,5 Kvävgasfylld...5 Installation dränering...6,7 Elanslutning...8

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

HeatForce V -serien. Poolvärmepump INSTALLATION OCH ANVÄNDAR MANUAL

HeatForce V -serien. Poolvärmepump INSTALLATION OCH ANVÄNDAR MANUAL HeatForce V -serien Poolvärmepump INSTALLATION OCH ANVÄNDAR MANUAL Innehåll I. Tekniska Parametrar II. Dimensioner III. Installationsanvisning IV. Användarinstruktioner V. Kontroll före uppstart VI. Försiktighetsåtgärder

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Felsökningsguide SAP-CRV96/126EHDSN. Utomhusdel. Inomhusdel

Felsökningsguide SAP-CRV96/126EHDSN. Utomhusdel. Inomhusdel DS Felsökningsguide SAP-CRV/KRV96/6EHDSN SAP-KRV96/6EHDSN Inomhusdel SAP-CRV96/6EHDSN Utomhusdel SAP-KRV,CRV96/6EHDSN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte Har du kontrollerat: ) Är det

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING

INSTALLATIONS- ANVISNING INSTALLATIONS- ANVISNING Styrning CC05 för Pelletskamin K6 ARITERM SWEDEN AB Installationsanvisning - 2010.04.09- Sida 1/15 ARITERM SWEDEN AB Installationsanvisning - 2010.04.09- Sida 2/15 Innehållsförteckning

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS80E.3095 GOL S 80- Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU with

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Reservdelskatalog Spare Parts Catalogue TS3180, TS3180LE

Reservdelskatalog Spare Parts Catalogue TS3180, TS3180LE Reservdelskatalog Spare Parts Catalogue TS3180, TS3180LE DOC. NO. 438 9021-10 EDITION 39.2003 Utgåveförteckning Grupp Group TS3180,TS3180LE Illustration Sida Innehållsförteckning 101153 7 Torkskåp 101340

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K För service kontakta följande Ackrediterade Kylföretag: Reviderad 071001 INNEHÅLL. 1. Fjärrkontroll 2. AUTO-driftläge

Läs mer

Värmeväxlare (luftsida) Värmeväxlare (vattensida) Fläktmotor Antal kompressorer Förutsättningar för avfrostning A.Värmepumpen går in i avfrostningsläge när, värmepumpen har arbetat oavbrutet

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

Swedish design and manufacture since 1967

Swedish design and manufacture since 1967 Swedish design and manufacture since 167 PVP Manual User manual Инструкция Gerbrauchsanleitung Manuel d utilisation Manuiale d usa Manual de instrucciones MA20-14 rev.0 Copyright 2016 Pahlén AB, Box 728,

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Installationsförfarande/Tillbehör 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

Instrumentbeskrivning FK203

Instrumentbeskrivning FK203 Instrumentbeskrivning FK203 Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 230 Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *3 reläer 1 x 10A / 250Vac Kompressor 2 x 8A / 250Vac

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

METROSAVER MB F & F-PC

METROSAVER MB F & F-PC METROSAVER MB F & F-PC LEK LEK 08.947-1505 IHB SE 1522-1 331367 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Komponentplacering Component locations 2 2 Oversættelsestabel Översättningstabell Translation

Läs mer

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ-01-10-c-d 1 2 3 4 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Installationsinstruktion

Installationsinstruktion SAVE VTR 300/500 Dokument översatt från engelska 2087111-SE 2014-02-14 Innehåll 1 Byte av elvärmebatteri... 1 1.1 Öppna frontluckan... 1 1.2 Ta ut elvärmebatteriet... 1 1.3 Montera vattenvärmebatteriet...

Läs mer

Handbok Byggavfuktare modell Attack

Handbok Byggavfuktare modell Attack Handbok Byggavfuktare modell Attack Drift och underhåll INNEHÅLL SÄKERHET...3 TILLÄMPLIGA TEKNISKA STANDARDER OCH REGELVERK...4 DRIFT OCH UNDERHÅLL...5 INKOPPLING AV DRÄNERINGSRÖR...8 PERIODISKT UNDERHÅLL...9

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK

DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...2 3...1 2 DDX5022/DDX5022Y Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT BYTA FLÄKTMOTOR

INSTRUKTION FÖR ATT BYTA FLÄKTMOTOR Ver. 1.2 Art.Nr 81005 INSTRUKTION FÖR ATT BYTA FLÄKTMOTOR Detta är en instruktionsanvisning för att byta fläktmotorn. Läs igenom instruktionen, titta på bilderna och planera ditt arbete innan du börjar.

Läs mer

Infra röd gasolkamin LI168LPI

Infra röd gasolkamin LI168LPI Användarmanual Infravärmare gasol 12-8800 100909 Infra röd gasolkamin LI168LPI Gallret frampå kaminen får under inga omständigheter tas bort helt eller i delar då brännskador kan uppstå. E ENG SÄKERHETSÅTGÄRDER:

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115 Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV

Läs mer

Felsökningsguide SAP-KRV,CRV93,123EHN

Felsökningsguide SAP-KRV,CRV93,123EHN Felsökningsguide SAP-KRV,CRV,EHN SAP-KRV,CRV-EHN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte startar vid uppstart. Har du kontrollerat: ) Är det 0V och är jordkabel ansluten? ) Fjärrkontrollen

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer