SERVICEMANUAL MONOBLOCK WPYA080LA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICEMANUAL MONOBLOCK WPYA080LA"

Transkript

1 SERVICEMANUAL MONOBLOCK WPYA080LA Luft/Vatten Monoblock typ FUTURE SOLUTION OF DOMESTIC HEATING

2 SPECIFIKATION Enhet WPYA100LA Kylkapacitet Värmekapacitet Strömförsörjning Luftflöde kw 7.1 kw 10.0 fas 1 - fas V 230 Hz 50 UT VY FRÅN OVAN IN Elektriska Data Input Driftström (MAX.) W A Kyldrift ; Värmedrift ; Kyldrift ; Värmedrift ; (14.5) 10.2(18.3) Vattenanslutning Elkabelarea Solid ledare solid ledare / 3.5~4.0mm 2 Dimensioner Nettovikt Luftcirkulation Höjd Bredd Djup Typ Motortyp Märkeffekt mm mm mm kg Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. W Utlopp ; Retur ; R1(25A) R1(25A) Propeller Fan DC borstlös (8-polig) 100 Värmeväxlare 18.1 FPI Refrigerant Control Device Expansionsventil Köldmedie (R410A ) g 1500 Termostat Elektronisk Styrning 2

3 SPECIFIKATION Enhet WPYA080LA Kylkapacitet Värmekapacitet Strömförsörjning Luftflöde Luftflöde kw 6.4 kw 8.0 fas 1 - fas V 230 Hz 50 UT VY FRÅN OVAN IN Elektriska Data Input Driftström (MAX.) W A Kyldrift ; Värmedrift ; Kyldrift ; Värmedrift ; (13.1) 8.0(16.1) Vattenanslutning Elkabelarea Solid ledare solid ledare / 3.5~4.0mm 2 Dimensioner Nettovikt Luftcirkulation Höjd Bredd Djup Typ Motortype Märkeffekt mm mm mm kg Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. W Utlopp ; Retur ; R1(25A) R1(25A) Propellerfläkt DC borstlös (8-polig) 100 Värmeväxlare 18.1 FPI Köldmediestyrning Expansionsventil Köldmedie (R410A ) g 1500 Termostat Elektronisk Styrning 3

4 FUNKTION ENHET Driftsätt Kyldrift. Värmedrift. Inverterstyrning Inverterstyrning reducerar PÅ/AV slag av kompressorn och kan bibehålla en konstant vattentemperatur oberoende av - belastningen. Elförbrukning Inverterstyrningen kan drivas med en lägre strömförbrukning än en normal luft/vattenvärmepump med ON/OFF drift. Avfrostning Avfrostning av utedelen styrs av temperaturen på utomhusdelens värmeväxlare och avläses av en inbyggd termistor. Frysskydd för vattensystemet Frysskyddsdrift startar automatiskt när utomhustemperaturen understiger 2 C. Tidsfördröjd återstart Återstart av enheten är möjlig först efter ca 3 minuter efter stopp. 4

5 DRIFTSDETALJER AVFROSTNINGSSTYRNING (FÖR VÄRMEVÄXLAREN) Avfrostningsoperationen är styrd av temperaturen på utomhusdelens värmeväxlare via en termistor och en timerkrets. Avfrostning startar när följande parametrar uppfylls samtidigt. a)35 minuter av kontinuerlig drift av kompressorn efter start av värmedrift eller efter slutförande av föregående avfrostningscykel. b)temperaturen på utomhusdelens värmeväxlare är lägre än -1.5 C konstant under två minuter. Avfrostningen avslutas om något av följande inträffar. a)temperaturen på utomhusdelens värmeväxlare stiger till 19 C under tiden 4-vägsventilen är till. b)12 minuter har passerat sedan kompressorn slogs till. Avfrostning startar Avfrostning stannar Temperatur på utomhusdelens värmeväxlare 2min. 19 C -1.5 C Kompressor PÅ AV MAX 90Hz AV PÅ Outdoor fan PÅ PÅ 4 - vägsventil PÅ 10 sec. 50sec. 50sec. 53sec. Max 12min. 53sec. Arbetssätt för frostskyddsvärmaren på expansionskärlet Värmaren slår PÅ om utomhustemperaturen understiger 3 grader under 1 minut. Värmaren slår AV om utomhustemperaturen överskrider 5 grader under 1 minut. 5

6 FELSÖKNINGSGUIDE FÖR DIN SÄKERHET För säker och riktigt användande av produkten vänligen läs följande instruktioner noggrannt. Innebörden av märkena nedan är följande. Fara Varning Oriktigt användande kan leda till allvarlig risk för död eller allvarlig skada för användaren. Oriktigt användande kan leda till allvarlig risk för död eller allvarlig skada för användaren. Vänligen notera märkena nedan. Fara Högspänning Förbjudet Måste följas, mycket viktigt. Anslut jordkabeln Fara If leakage of refrigerant occur in the installation, ventilate a room. Boosting capacitor make the control box assembly high voltage. Make the capacitor discharge enough when servicing. Otherwise will be struck by electricity. Check Point Never remodel appliance. Use designated parts or accessories to avoid accidents. before mending the leakage points, be sure to collect the refrigerant gas in the unit by using pump then fasten the service ports to avoid any further leakage. Poisonous gas Be sure to change the cable if it is damaged. Do not use damaged cable. Do not use power supply cord extended or connected in halfway. Varning Check Point Be sure to put the units to earthing works. Be sure to check the insulated resistance, more than 1M Ω. 6

7 FELSÖKNINGSGUIDE FELMEDDELANDE Felkoderna som visas på maskinens display indikerar felets art och plats. ENHET FEL- KODER A0 A1 A2 A3 A4 A5 FELETS ART OCH ANLEDNING Likströmsfel Hetgastemperatur Fel Skyddsåtgärd mot överbelastning För hög strömbelastning Strömbegränsare Skyddsåtgärd mot överbelastning För hög strömbelastning Onormalt varvtal på kompressorn STRÖMFÖRSÖRJNING Y SÄKRING CF3 (250V T5A) SÄKRING CF1 (250V T25A) FLÄKTMOTOR SÄKRING CF4 (250V T3.15A) KRAFTMODUL kontrollera strömförsörjningen KONTROLLMETOD FELSÖKNING Kontrollera strömtillförsel med hjälp av mätinstrument (se fig. 1) STRÖMFÖRSÖRJNING Kontrollera strömförsörjningen SENSOR, TEMP. HETGAS Kontrollera resistansen med mätinstrument [se tabell 2] SENSOR, TEMP. SUGGAS Kontrollera resistansen med mätinstrument [se tabell 1] GAS LÄCKAGE Kontrollera serviceventilen och köldmediekretsen. OMORMAL DRIFT UNDER ÖVERBELASTNING SPÄNNINGSFALL KRAFTMODULEN SÄKRING CF2 (250V T15A) KOMPRESSOR STYRKORTET ONORMAL DRIFT UNDER ÖVERBELASTNING SPÄNNINGSFALL MOMENTALT SPÄNNINGSFALL (I FALL AV ÅSKA) ONORMAL DRIFT UNDER ÖVERBELASTNING SPÄNNINGSFALL SÄKRING CF2 (250V t15a) KRAFTMODULEN Kontrollera strömtillförsel med hjälp av mätinstrument (se fig. 1) Lossa kontakten 9, och kontrollera resistansen mellan röd - svart i kontakten. Om över 100 kω FLÄKTMOTORN är OK. Lossa kontakterna (orange och blå) och kontrollera resistansen mellan orange - blå, om om resestansen är över 100kΩ, KRAFTMODULEN är OK. Kontrollera installationsplatsen (blockering av lyftflöde in/ut) Kontrollera så det inte är för mycket gas i systemet Kontrollera att spänningen är 230V Lossa kontakterna till kompressorn och starta maskinen Kontrollera säkringen CF2 (250VT15A) med mätinstrument Annat än vad som beskrivs ovan Kontrollera installationsplatsen (blockering av lyftflöde in/ut) Kontrollera så det inte är för mycket gas i systemet Kontrollera att spänningen är 230V Kontrollera installationsplatsen (blockering av lyftflöde in/ut) Kontrollera så det inte är för mycket gas i systemet Kontrollera att spänningen är 230V Kontrollera säkringen CF2 (250VT15A) med mätinstrument Kontrollera resistansen på kraftmodulen. Lossa kontakterna till kompressorn. Mät resistansen mellan kontaktens pinnar, sex mätningar. Mellan vit - svart, svart - röd, röd - vit, och byta polaritet. Om alla fallen visar över 100kΩ är KRAFTMODULEN normal. Konstatera att maskinen har spänning. Om säkringen C3 är trasig, byt ut den och kontrollera att det inte är en kortslutning vid kontakten till 4 - vägsventilen, värmaren till tanken eller cirkulationspumpen(se fig 4, 5 och 6) byt felande delar. Om säkringen CF 1 är trasig, (byt säkring och mät resistansen mellan rosa - grå och orange - blå på kontakten till KRAFTMODULEN ( se fig. 7) Om resistansen är mindre än 100kΩ byt KRAFTMODULEN. Om FLÄKTMOTORN är onormal, byt den och kontrollera säkringen CF 4 med mätinstrument ( se fig. 2 ) Om CF 4 är trasig, byt den. Om dessa värden är under 100kΩ, byt KRAFTMODULEN. Konstatera att maskinen har spänning. Om fel värden byt AVFROSTNINGSSENSORN. Om fel värden byt SENSOR FÖR SUGGASTEMPERATUREN. Sug tillbaka resterande gas, laga och fyll på med föreskriven mängd. Tag bort blockerande föremål. Om det konstateras att det är för mycket köldmedie. Sug tillbaka och fyll på nytt med föreskriven mängd. Konstatera att maskinen har spänning. Om samma felkod återkommer byt KRAFTMODULEN. Om säkringen CF 2 är trasig, STYRKORTET skall bytas. Byt KOMPRESSOR. Byt STYRKORTET Tag bort blockerande föremål. Om det konstateras att det är för mycket köldmedie. Sug tillbaka och fyll på nytt med föreskriven mängd. Konstatera att maskinen har spänning. Gör en omstart av systemet.restar Tag bort blockerande föremål. Om det konstateras att det är för mycket köldmedie. Sug tillbaka och fyll på nytt med föreskriven mängd. Konstatera att maskinen har spänning. Om säkringen CF 2 är trasig, STYRKORTET och KRAFTMODULEN skall bytas. Om något av dessa värden är under 100kΩ, byt KRAFTMODULEN. KOMPRESSOR Annat än vad som beskrivs ovan Byt KOMPRESSOR. (*1) Vid kontroll av fläktmotor och/eller pump, slå alltid av strömförsörjningen till enheten. 7

8 FELSÖKNINGSGUIDE FELMEDDELANDE ENHET FEL- KOD A6 A7 A8 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 CC E4 E5 P1 U5 FELETS ART OCH ANLEDNING KONTROLLMETOD Suggastemp. sensor fel Avfrostningstemp. sensor fel Suggastemp. sensor fel Kraftmodule Fel Utomhustem. sensorfel FLÄKTMOTOR- FEL Temperature (över 110 C) i KRAFTMODULEN Kraftmodulen sensor fel STYRKORTS - FEL I/F PCB serial fel Inverter PCB serial fel Värmepump regulator PCB serial fel Utgående vatten - temp. sensor fel Returvatten - temp. sensor fel Pumpfel Låg utomhustemp temperaturgräns Kyler inte ned & Värmer inte upp SENSOR, SUGGASTEMPERATUR SENSOR, AVFROSTNINGSTEMP. SENSOR, HETGASTEMP. SÄKRING CF4 (250V T3.15A) FLÄKTMOTOR (*1) STYRKORTET FELINSTALLATION STYRKORTET FELKOPPLAT [ STYRKORTET - I/F PCB ANSLUTNINGSKABEL] ELLER KONTAKT 13 I/F PCB PCB (CONTROLLER) KONTAKT 13 Slå från strömförsörjningen och vänta i ca 3 minuter eller KRAFTMODULEN och STYRKORTET lossa och sätt tillbaka kontakt 13, gör nytt startförsök efter utbyte av KRAFTMODULEN, gör återstart FELKOPPLAT(I/F PCB-VÄRMEPUMP REGULATOR) KONTAKT 13 Kontrollera kabeldragningen och kontakt 13 I/F PCB värmepumpsregulatorn SENSOR, TEMP. UTGÅENDE VATTENTEMPERATUR SENSOR, RETURVATTEN- TEMPERATUR PUMP PCB (CONTROLLER) (*1) IGENSATT CIRCULATIONS- PUMP OCH/ELLER VÄRMEKRETS UTOMHUSTEMPERATUREN UNDER -20 C Kontrollera pumpen och värmekretsen. Under -20 C, kan maskinen stanna för att skydda maskinen SENSOR, UTOMHUSTEMP. Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] 4-VÄGSVENTIL Kontrollera resistansen med testinstrument [se figur 4 ] BLOCKERAD UTOMHUSDEL (OTILLRÄCKLIG LUFTCIRKULATION) kontrollera installationsplatsen (blockering av luftflödet ) SENSOR,TEMP. UTGÅENDE OCH RETUR VATTEN Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] GASLÄCKAGE Kontrollera serviceventilen och kylmedelskretsen (rör) IGENSATT VÄRMEKRETS Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] C0 KRAFTMODULE KRAFTMODULEN skall bytas. SENSOR, UTOMHUSTEMP. SENSOR, TEMP. KRAFTMODUL SENSOR, TEMP. KRAFTMODUL Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 2] (*2) Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] Kontrollera att det finns spänning SÄKRING CF4 (250V T3.15A) kontrollera installationsplatsen (blockering av luftflödet ) Kontrollera kabeldragningen och kontakt 13 Annat än ovan beskrivet Annat än ovan beskrivet Annat än ovan beskrivet Annat än ovan beskrivet Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] Kontrollera spänningen på CIRKULATIONSPUMPEN [se fig. 3] Kontrollera temperaturskillnaden mellan in/ut-lopp (se sid 11) stor skillnad betyder för litet flöde ( > 10 grader ) Om CF4 är trasig, FLÄKTMOTOR och CF4 skall bytas. STYRKORTET skall bytas. Efter rätt inkoppling skett, starta om systemet. I/F PCB skall bytas FELSÖKNING Om givaren är felaktig skall den bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om CF4 är hel, kontrollera spänningen på FLÄKTMOTORN. ( se fig. 2) Om spänningen är normal, FLÄKTMOTORN skall bytas Om spänningen är fel skall STYRKORTET bytas Tag bort blockerande föremål. KRAFTMODULEN skall bytas. KRAFTMODULEN skall bytas. STYRKORTET skall bytas. Om samma felkod kommer, KRAFTMODULEN skall bytas. Om samma felkod kommer, STYRKORTET skall bytas. Kontrollera kabelanslutningar och inkoppling.. Starta sedan om systemet. I/F PCB skall bytas. VÄRMEPUMPENS REGULATORKORT skall bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om spänningen är normal, PUMPEN skall bytas. Om spänningen är onormal, STYRKORTET skall bytas. Tag bort smuts i värmesystemet och starta sedan om. När temperaturen stiger kommer pumpen automatiskt att starta. igen. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om värdet är onormalt skall spolen bytas. Tag bort blockerande föremål. Om någon av dessa SENSORER är felaktiga skall dom bytas. Töm systemet på köldmedie, laga läckan, fyll sedan på föreskriven mängd nytt köldmedie och starta sedan om. Tag bort smuts i värmesystemet och starta sedan om. (*1) Vid kontroll av fläktmotor och/eller pump, slå alltid från strömmatningen. (*2) I fall där det är avbrott i hetgastemperaturgivarn, felmeddelandet kommer efter 10 min efter start. I fall där det är kortslutning visas felmeddelandet omedelbart. 8

9 FELSÖKNINGSGUIDE SENSORVÄRDEN [tabell 1] Sensor, temp. avfrostning Sensor, temp. utomhus Sensor, temp. sugsidan Sensor, temp. trycksidan samt returvatten Temp.( C) Resistans(kΩ) [tabell 2] Sensor, temp. suggastemp Temp.( C) Resistans(kΩ) 10 1, VISNING AV FELHISTORIK 1. Metod för visning För enhetens displaykort Tryck och håll nere PUMP SW. och RESET SW. på samma gång i 5 sekunder för att visa felkoder och sekvensnummer. Knappen PUMP SW. kan sedan användas för att välja mellan maximum 8 felkoder i historiken. (Om det inte finns -några felkoder i historiken visas, - -.) 2. Radering av historiken För enhetens displaykort När en felkod visas, tryck och håll nere PUMP SW. och RESET SW. på samma gång i 5 sekunder för att ta bort felkoden och släcka displayen. Alternativt, om man inte rör något under 5 minuter, lämnar man felkodsvisningen och displayen stängs automatiskt av. Under tiden en felkod visas, tryck och håll nere RESET SW under 10 sekunder eller mer för att radera alla tidigare felkoder. Displayen visar därefter

10 KONTROLLERA FÖLJANDE STEG FELSÖKNINGSGUIDE Kontrollera säkringarna på Styrkortet Spänningen till fläktmotorn på Styrkortet SÄKRING CF3 (250V T5A) PCB (STYRKORT) SÄKRING CF4 (250V T3.15A) 0Ω BL Y W B R 9 FLÄKTMOTOR 0 Ω PCB (STYRKORT) SÄKRING CF1 (250V T25A) 0Ω Mät spänningen mellan pinnarna på kontakten märkt 9. Kontakten 9 skall kontrolleras under värme- - eller kyldrift. Mät spänningen enligt följande utan att ta bort kontakten märkt 9. mellan röd(r) + och svart(b) cirka. DC200~370V mellan gul (Y) + och svart(b) cirka. DC3~7V mellan vit (W) + och svart cirka. DC15V Om inte: PCB (STYRKORT) är Normalt Fläktmotorfel Spänningen till pumpen på styrkortet. Motståndet på 4 - vägsventilens spole. PCB (STYRKORT) 4-vägsventilens spole SÄKRING CF3 (250V T5A) 1360Ω 0 Ω + - B W 7 Mät spänningen mellan pinnarna på kontakten märkt 7. Kontakten 7 skall kontrolleras under värme- - eller kyldrift. Mät spänningen enligt följande utan att ta bort kontakten märkt 7. PCB mellan svart(b) + och vit (W) cirka. (STYRKORT) AC207~253V är Normalt Om inte: Pumpfel Tag av kontakten och kontrollera resistansen på 4 - vägsventilens spole 10

11 KONTROLLERA FÖLJANDE STEG FELSÖKNINGSGUIDE Motståndet till värmaren till expansiostanken Motståndet på cirkulationspumpen 2 7 PCB (STYRKORT) W W PCB (STYRKORT) 140Ω 2.6kΩ Motståndet till kraftmodulen BL GR OR P under 100kΩ BL GR OR P : BLÅ : GRÅ : ORANGE : ROSA 11

12 FELSÖKNINGSGUIDE KOPPLINGSSCHEMA WPYA100LA WPYA080LA FÄRGER PÅ KABLAR BL : BLÅ GR : GRÅ OR : ORANGE Y : GUL B : SVART W: VIT R : RÖD G : GRÖN P : ROSA SENSOR(TEMP., HÖGTRYCK) SENSOR(TEMP., UTOMHUS) SENSOR(TEMP., AVFROSTNING) SENSOR(TEMP., SUGSIDA) MOTOR (FAN) PCB(STYRKORT) BL 3 BL B B FUSE 250V T5A 19 B B B B B B SENSOR(TEMP., RETURVATTEN) SENSOR(TEMP., UTGÅENDE VATTEN W W OR BL FUSE 250V T3.15A P 1 W B GR 4 WAY V. PUMP G/Y HEATER EXP.V. CONNECTING CABLE CONNECTING CABLE REACTOR (U) S (V) R (W) C R W B BL B OR GR P B KOMPRESSOR CN1 PCB (KRAFTMODULEN) CN1 MODE SW. CN2 PCB(DISPLAY) G/Y R G/Y W B W B B RESET SW. PUMP SW. KOPPLINGS- PLINT N L STRÖMFÖR- SÖRJNING 12

13 FELSÖKNINGSGUIDE METOD FÖR AVLÄSNING AV DISPLAYEN 1. Slå PÅ brytaren MODE SW. 4 på DISPLAYKORTET. Kodnummer och data visas alternativt. 2. Tryck på knappen PUMP SW. på DISPLAYKORTET. Varje gång knappen PUMP SW. trycks in ändras displayen enligt tabellen nedan. 3. Slå AV knappen MODE SW. 4 efter att avläsningen är färdig. ON OFF 1 2 MODE SW. 3 4 Brytare 4 PCB (DISPLAY) PUMP SW. Visningens innehåll Kod Innehåll d0 Returtemperatur vatten Enhet av 1 C d1 Kompressorns driftsfrekvens Enhet av 1Hz d2 Discharge temperature Enhet av 1 C d3 Effektförbrukning Enhet av 100W d4 Interfacespänning Enhet av 0.1V d5 d6 Omgivande lufttemperatur Enhet av 1 C d7 Extern termistortemperatur Enhet av 1 C d8 Sugsidans temperatur Enhet av 1 C d9 Utgående vattentemperatur Enhet av 1 C FYLLA PÅ VATTEN OCH LUFTA SYSTEMET När man trycker på PUMP SW på DISPLAYKORTET, startar vattenpumpen och cirkulerar vattnet. Varje segment i den högra delen av displayen tänds i sekvens under pumpdriften. Pumpen stannar automatiskt efter 10 minuters drift. Om det fortfarande är luft i systemet, tryck på PUMP SW en gång till efter att pumpen stannat. För att stanna pumpen innan den automatiskt stänger av sig, tryck på PUMP SW en gång till. PUMP SW. FROSTSKYDDSINSTÄLLNINGAR Om utomhustemperaturen sjunker under cirka 2 C, frostskyddsdrift - är möjlig beroende på mikrobrytare MODE SW. 1 MODE SW. position AV : 1.Ingen frostskyddsdrift (När man har glykol eller liknande i systemet) PÅ : 2. Frostskyddsdriften aktiv (När utomhustemperaturen understiger cirka 2 C, vattnet värms och cirkulerar.) Fabriksinställningen är PÅ : 2. Frostskyddsdrift. ON OFF 1 For PCB(DISPLAY) ON OFF 1 For

14 ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA WPYA100LA WPYA080LA 14

15 C A B A H 40 C K M K J E F 53 4 B I J H L I 30 D G G E F D 37 L M Detail view SPRÄNGSKISS WPYA100LA WPYA080LA

16 RESERVDELSLISTA WPYA100LA WPYA080LA No. PARTS NAME PARTS No. 1 OUTLET GRILLE FRONT PANEL ASSY.(LEFT) FRONT PANEL ASSY.(RIGHT) TOP PANEL ASSY PROPELLER FAN MOTOR BRACKET,MOTOR SENSOR (TEMP.OUTDOOR) BACK PANEL ASSY BOTTOM PANEL ASSY CONDENSOR ASSY COIL,EXPANSION VALVE EXPANSION VALVE SENSOR (TEMP.DEFROST) TANK COVER (TOP) TANK COVER (SIDE) HEAT EXCHANNGER ASSY PUMP ASSY TANK COMPRESSOR VIBRATION PROOF RUBBER SENSOR (TEMP.DISCHARGE) SENSOR (TEMP.SUCTION) SENSOR (TEMP.CIRCULATING WATER) REACTOR TERMINAL BLOCK PCB (DISPLAY) PCB (CONTROLLER) with CASE (WPYA100LA) PCB (CONTROLLER) with CASE (WPYA080LA) PCB (POWER MODULE) ASSY. WITH HEAT SINK RUBBER HOSE (FOR RELEIF VALVE) RUBBER HOSE (FOR AIR PURGE VALVE) HOSE BAND (FOR RELIEF VALVE) HOSE BAND (FOR AIR PURGE VALVE) SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL OUTDOOR THERMISTOR HOLDER FUSE(5A) FUSE(3.15A) COIL, 4-WAY VALVE TANK HEATER RELIEF VALVE AIR PURGE VALVE PRESSURE GAUGE WAY VALVE PACKING B PACKING C

17 RESERVDELSLISTA No. PARTS NAME PARTS No. 51 O RING (P4) O RING (P6) O RING (P14) QUICK FASTENER QUICK FASTENER QUICK FASTENER DRAIN PLUG

18 ARBETSBESKRIVNING VARNING Innan servicearbete påbörjas, stäng av enheten och BRYT STRÖMFÖRSÖRJNINGEN Därefter, rör inga elektriska delar inom 10 min. Risk för elektriska laddningar.. Enheten.SERVICE PANEL borttagande Avlägsna skruvarna (3 st) Avlägsna service panelen genom att skjuta nedåt. Krokar (4 platser) -18-

19 . Borttagning av STYRKORTET Öppna Panel för upphängning Flamskydd Avlägsna skruven som håller panelen (1 styck) Öppna panelen som håller kortet. Avlägsna skruven som håller flamskyddet (1 st) Avlägsna flamskyddet. Krokar ( 2 stycken) för fixering av locket Tag bort kontakterna. Avlägsna skruvarna för locket (2 stycken) för att haka av kortet. Krokar ( 2 stycken). Borttagning av DISPLAYKORTET Låsdistanser Avlägsna låsdistanserna (3 st) Lyft bort DISPLAYKORTET -19-

20 . Borttagning av LOCKET Avlägsna skruvarna (4 stycken) Avlägsna LOCKET. Borttagning av KRAFTENHETEN Kontakt Tag ur kontakterna Avlägsna skruvarna (4 stycken) Tag bort KRAFTENHETEN. Borttagning av MODULKORTET Flamskydd Avlägsna skruvarna. (2 stycken) Avlägsna flamskyddet Avlägsna skruvarna. (4 stycken) Avlägsna modulkortet med värmefläns -20-

21 Borttagning av MAGNETVENTILENS SPOLE (4 -vägsventilen) Avlägsna skruven (1 st) Avlägsna spolen (4 - vägsventilen). Borttagning av EXPANSIONSVENTILENS SPOLE Avlägsna spolen för hand.. Borttagning av FRONTPANELEN (vänster) Avlägsna skruvarna (8 stycken) Avlägsna FRONTPANELEN -21-

22 . Borttagning av FLÄKTMOTOR Mutter Kabel till FLÄKTMOTOR Kabel till sensorn för utomhustemperaturen Krokar Avlägsna fläktmuttern Tag loss fläkten. Notera vid återmontering Åtdragsmoment från 4,0 till 6,0 Nm Lossa kabeln till FLÄKTMOTORN från krokarna i plåten (3 platser) Note at the installation. Lossa skruvarna (4 stycken) Tag loss FLÄKTMOTORN -22-

23 . Borttagning av FLÄKTHÅLLAREN och SKILJEVÄGG Lossa skruvarna (2 stycken) Tag bort FLÄKTHÅLLAREN -23- Jordskruv Lossa skruvarna (3 stycken) Lossa skruvarna (3 stycken) Lyft bort skiljeväggen

24 . Byte av KOMPRESSOR Att tänka på vid byte av kompressor Tillåt inte att fukt eller smuts kommer in i köldmedierören under arbetet. Procedur för borttagande av kompressorn. Töm systemet på köldmedie via serviceventilen. Starta följande arbete efter att systemet tömts. Återanvänd inte uppsamlat köldmedie Serviceventil Isolering Isolering Isolering Isolering Isolering Isolering Tag bort TEMPERATURSENSORERNA ( se kapitel 25 och 26 ) Tag bort KOMPRESSORISOLERING, ISOLERING, och ISOLERING. Tag bort KOMPRESSORISOLERING, ISOLERING, och ISOLERING Mutter Avlägsna muttern Tag bort kopplingsplintarnas skyddshölje. Lossa kontakterna. [S(U): SVART, R(V): VIT, C(W): RÖD]

25 Område Område Mutter Kapa hetgasröret i detta område. Kapa suggasröret i detta område. Lossa muttrarna till kompressorn (3 stycken) Lyft bort kompressorn. Observera - Var noga med snittytan - Det finns risk för att oljan fattar eld om man delar vid lödningen utan att kapa. Procedur för installation av kompressorn Reverserat abete som vid demontering Försiktighet vid installation av kompressorn (1) Vid lödning, skydda kopplingsplintarna från lågan. (2) Vid lödning, fyll alltid rören med nitrogengas för att undvika oxidation i rören. -25-

26 . Avlägsna CIRKULATIONSPUMPEN Försiktighetsåtgärder vid utbyte av pump. Töm systemet på vatten innan arbetet påbörjas. Procedur för att tappa systemet på vatten. Anslut en slang till avtappningskranen. Öppna kranen och töm systemet på vatten. Avtappningskran Vrid för att öppna för kåpan Mutter Skyddslock för pumpen Lossa skruven till locket (1 styck) Tag bort locket Lossa muttrarna till röranslutningen (2 stycken) Lossa skruven till pumpen (1 styck) Tag bort CIRKULATIONSPUMPEN. Notera: Vid losstagning av mutter, lossa packningen tillsammans. Åtdragsmoment vid installation är från 15,0 till 30,0 Nm -26-

27 . Avlägsna EXPANSIONSTANKEN Lossa skruven (1 styck) Tag bort locket Lossa skruvarna (6 stycken) Tag bort tankkåpan.. Byta VÄRMESLINGA på expansionstanken Värmeslinga Tag loss värmeslingan för hand och byt ut. -27-

28 . Borttagning av TANK Mutter Lossa muttern till tanken Notera vid återmontering: Vid lossandet av muttern tag med packningen Åtdragningsmomentet är från 15,0 till 30,0 Nm Lossa skruvarna (2 stycken) Lossa panelen runt tanken Tag bort TANKEN. Borttagning av BAKRE PANELEN Isoleringsskiva Isoleringsskiva Lossa skruven (1 styck) Lossa skyddskåpan över över kopplingsplintarna Lossa isoleringsskivan framför plinten Lossa isoleringsskivan bakom tanken 4 4 Lossa skruvarna (16 stycken) Tag bort BAKRE PANELEN -28-

29 . Borttagning av PLATTVÄRMEVÄXLAREN Panel för kopplingsplintarna Lossa skruvarna (2 stycken) Tag bort panelen tillsammans med kopplingsplintarna -29- Lödpunkt Mutter Tag bort spolen till expansionsventilen(se kap. 9) Töm systemet på köldmedie. Lossa muttrarna för vattenanslutningen Lyft bort PLATTVÄRMEVÄXLAREN Notera: Vid losstagning av mutter, lossa packningen tillsammans. Åtdragsmoment vid installation är från 15,0 till 30,0 Nm

30 Borttagning av MANOMETER Klämfäste Lossa klämfästet genom att dra loss det Tag bort MANOMETERN.. Borttagning av SÄKERHETSVENTIL Slangklämma Slang Klämfäste Tag bort slangklämman Lossa slangen Lossa klämfästet genom att dra loss det Tag bort SÄKERHETSVENTILEN -30-

31 . Borttagning av AVLUFTNINGSVENTIL Slangklämma Slang Skiftnycklar Lossa slangklämman Lossa slangen Tag bort AVLUFTNINGSVENTILEN genom att använda 2 skiftnycklar.. Borttagning av SENSOR FÖR UTOMHUSTEMPERATUREN Sensor Tag bort sensorn för utomhustemperaturen för hand. Borttagning av SENSORN FÖR HETGASTEMPERATUREN Sensor Sensor och hållare Tag bort SENSORN FÖR HETGASTEMPERATUREN med hållare. Hållare -31-

32 S. Borttagning av SENSORN FÖR SUGGASTEMPERATUR Sensor Tag bort fjädern som håller sensorn Tag bort SENSORN FÖR SUGGASTEMPERATUR. Borttagning av AVFROSTNINGSSENSORN Sensor Sensor och hållare Hållare Tag bort KOMPRESSORISOLERING, ISOLERING, ISOLERING, och ISOLERING. (se kap. 14) Tag bort AVFROSTNINGSSENSORN tillsammans med hållaren.. Borttagning av SENSOR FÖR UTGÅENDE VATTENTEMPERATUR Sensor Tag bort fjädern som håller sensorn Tag bort SENSORN -32-

33 . Borttagning av SENSOR FÖR RETURVATTENTEMPERATUR Sensor Tag bort fjädern som håller sensorn Tag bort SENSORN FÖR RETURVATTENTEMPERATUREN. Försiktighetsåtgärder vid arbete med köldmediekretsen (1) Under utbyte av delar får inte följande delar utsättas för högre temperatur än tillåtet. (2) Tag bort isolering när det finns i närheten av lödstället (3) Kyl delar som kan utsättas för ledningsvärme (4) Släck genast flammor som kommer i närheten av följande delar (5) Tillåt inte att det kommer fukt eller smuts i köldmedierören under arbetet (6) Vid lödning, ersätt luften i rören med nitrogengas för att förhindra oxidation i rören. Komponent EXPANSIONSVENTIL 4 - VÄGSVENTIL Tillåten Temperatur 120 grader 120 grader Försiktighetsåtgärder Tag bort spolen innan lödning.. Återmontera spolen efter lödning.. Lossa nödvändiga givare Tag bort spolen innan lödning. Återmontera spolen efter lödning. -33-

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Felsökningsguide SAP-CRV96/126EHDSN. Utomhusdel. Inomhusdel

Felsökningsguide SAP-CRV96/126EHDSN. Utomhusdel. Inomhusdel DS Felsökningsguide SAP-CRV/KRV96/6EHDSN SAP-KRV96/6EHDSN Inomhusdel SAP-CRV96/6EHDSN Utomhusdel SAP-KRV,CRV96/6EHDSN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte Har du kontrollerat: ) Är det

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K För service kontakta följande Ackrediterade Kylföretag: Reviderad 071001 INNEHÅLL. 1. Fjärrkontroll 2. AUTO-driftläge

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Felsökningsguide SAP-KRV,CRV93,123EHN

Felsökningsguide SAP-KRV,CRV93,123EHN Felsökningsguide SAP-KRV,CRV,EHN SAP-KRV,CRV-EHN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte startar vid uppstart. Har du kontrollerat: ) Är det 0V och är jordkabel ansluten? ) Fjärrkontrollen

Läs mer

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL Väggmonterad fläktkonvektor TOUCH VALVE SYSTEM Auto MODE SLEEP LIGHT Auto zz ON OFF SET On F C am pm SEND LOUVER SWING INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL TOUCH

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Pool värmepump INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Tack för att du har valt vår produkt och för att du litar på vårt företag. Denna bruksanvisning kommer att ge dig nödvändig information för bästa möjliga

Läs mer

INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Pool Värmepump INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Tack för att du har valt vår produkt och för att du litar på vårt företag. Denna bruksanvisning kommer att ge dig nödvändig information för bästa möjliga

Läs mer

Värmeväxlare (luftsida) Värmeväxlare (vattensida) Fläktmotor Antal kompressorer Förutsättningar för avfrostning A.Värmepumpen går in i avfrostningsläge när, värmepumpen har arbetat oavbrutet

Läs mer

Serviceguide. Luft/luft-värmepump: X90NO/I X120NO/I DS169:1009

Serviceguide. Luft/luft-värmepump: X90NO/I X120NO/I DS169:1009 DS169:1009 Serviceguide Luft/luft-värmepump: X90NO/I X120NO/I Innehåll: Felsökning s.1-5 Elschema s.6-7 Givare s.9-11 Installationen s.12-13 Garantivillkor s.14 Felsökning Fel: Orsak: Åtgärd: Brytare eller

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

bruksanvisning Poolvärmepump Compheat 90/140 ver. 1.3 na33

bruksanvisning Poolvärmepump Compheat 90/140 ver. 1.3 na33 bruksanvisning Poolvärmepump Compheat 90/140 ver. 1.3 na33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Compheat tekniska specifikationer sid 3 Start av värmepumpen sid 4 Hur du ställer in önskad temperatur sid 4 Vårstart av

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok 253000 Mobil Fläktutrustning Handbok Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Läs mer

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL INDEX 1. Specifikationer 2. Dimensioner 3. Installation 4. Tillbehör 5. Elektriska ledningar 6. Initial uppstart av enheten 7. Drift av skärmkontroll

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL 0498 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Garanti 3 Leveransmottagning 3 Märkplåt 3 Allmänt 3 Installation 4 Val av installationsplats 4 Installation 5 Viktangivelser

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer