SERVICEMANUAL MONOBLOCK WPYA080LA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICEMANUAL MONOBLOCK WPYA080LA"

Transkript

1 SERVICEMANUAL MONOBLOCK WPYA080LA Luft/Vatten Monoblock typ FUTURE SOLUTION OF DOMESTIC HEATING

2 SPECIFIKATION Enhet WPYA100LA Kylkapacitet Värmekapacitet Strömförsörjning Luftflöde kw 7.1 kw 10.0 fas 1 - fas V 230 Hz 50 UT VY FRÅN OVAN IN Elektriska Data Input Driftström (MAX.) W A Kyldrift ; Värmedrift ; Kyldrift ; Värmedrift ; (14.5) 10.2(18.3) Vattenanslutning Elkabelarea Solid ledare solid ledare / 3.5~4.0mm 2 Dimensioner Nettovikt Luftcirkulation Höjd Bredd Djup Typ Motortyp Märkeffekt mm mm mm kg Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. W Utlopp ; Retur ; R1(25A) R1(25A) Propeller Fan DC borstlös (8-polig) 100 Värmeväxlare 18.1 FPI Refrigerant Control Device Expansionsventil Köldmedie (R410A ) g 1500 Termostat Elektronisk Styrning 2

3 SPECIFIKATION Enhet WPYA080LA Kylkapacitet Värmekapacitet Strömförsörjning Luftflöde Luftflöde kw 6.4 kw 8.0 fas 1 - fas V 230 Hz 50 UT VY FRÅN OVAN IN Elektriska Data Input Driftström (MAX.) W A Kyldrift ; Värmedrift ; Kyldrift ; Värmedrift ; (13.1) 8.0(16.1) Vattenanslutning Elkabelarea Solid ledare solid ledare / 3.5~4.0mm 2 Dimensioner Nettovikt Luftcirkulation Höjd Bredd Djup Typ Motortype Märkeffekt mm mm mm kg Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. W Utlopp ; Retur ; R1(25A) R1(25A) Propellerfläkt DC borstlös (8-polig) 100 Värmeväxlare 18.1 FPI Köldmediestyrning Expansionsventil Köldmedie (R410A ) g 1500 Termostat Elektronisk Styrning 3

4 FUNKTION ENHET Driftsätt Kyldrift. Värmedrift. Inverterstyrning Inverterstyrning reducerar PÅ/AV slag av kompressorn och kan bibehålla en konstant vattentemperatur oberoende av - belastningen. Elförbrukning Inverterstyrningen kan drivas med en lägre strömförbrukning än en normal luft/vattenvärmepump med ON/OFF drift. Avfrostning Avfrostning av utedelen styrs av temperaturen på utomhusdelens värmeväxlare och avläses av en inbyggd termistor. Frysskydd för vattensystemet Frysskyddsdrift startar automatiskt när utomhustemperaturen understiger 2 C. Tidsfördröjd återstart Återstart av enheten är möjlig först efter ca 3 minuter efter stopp. 4

5 DRIFTSDETALJER AVFROSTNINGSSTYRNING (FÖR VÄRMEVÄXLAREN) Avfrostningsoperationen är styrd av temperaturen på utomhusdelens värmeväxlare via en termistor och en timerkrets. Avfrostning startar när följande parametrar uppfylls samtidigt. a)35 minuter av kontinuerlig drift av kompressorn efter start av värmedrift eller efter slutförande av föregående avfrostningscykel. b)temperaturen på utomhusdelens värmeväxlare är lägre än -1.5 C konstant under två minuter. Avfrostningen avslutas om något av följande inträffar. a)temperaturen på utomhusdelens värmeväxlare stiger till 19 C under tiden 4-vägsventilen är till. b)12 minuter har passerat sedan kompressorn slogs till. Avfrostning startar Avfrostning stannar Temperatur på utomhusdelens värmeväxlare 2min. 19 C -1.5 C Kompressor PÅ AV MAX 90Hz AV PÅ Outdoor fan PÅ PÅ 4 - vägsventil PÅ 10 sec. 50sec. 50sec. 53sec. Max 12min. 53sec. Arbetssätt för frostskyddsvärmaren på expansionskärlet Värmaren slår PÅ om utomhustemperaturen understiger 3 grader under 1 minut. Värmaren slår AV om utomhustemperaturen överskrider 5 grader under 1 minut. 5

6 FELSÖKNINGSGUIDE FÖR DIN SÄKERHET För säker och riktigt användande av produkten vänligen läs följande instruktioner noggrannt. Innebörden av märkena nedan är följande. Fara Varning Oriktigt användande kan leda till allvarlig risk för död eller allvarlig skada för användaren. Oriktigt användande kan leda till allvarlig risk för död eller allvarlig skada för användaren. Vänligen notera märkena nedan. Fara Högspänning Förbjudet Måste följas, mycket viktigt. Anslut jordkabeln Fara If leakage of refrigerant occur in the installation, ventilate a room. Boosting capacitor make the control box assembly high voltage. Make the capacitor discharge enough when servicing. Otherwise will be struck by electricity. Check Point Never remodel appliance. Use designated parts or accessories to avoid accidents. before mending the leakage points, be sure to collect the refrigerant gas in the unit by using pump then fasten the service ports to avoid any further leakage. Poisonous gas Be sure to change the cable if it is damaged. Do not use damaged cable. Do not use power supply cord extended or connected in halfway. Varning Check Point Be sure to put the units to earthing works. Be sure to check the insulated resistance, more than 1M Ω. 6

7 FELSÖKNINGSGUIDE FELMEDDELANDE Felkoderna som visas på maskinens display indikerar felets art och plats. ENHET FEL- KODER A0 A1 A2 A3 A4 A5 FELETS ART OCH ANLEDNING Likströmsfel Hetgastemperatur Fel Skyddsåtgärd mot överbelastning För hög strömbelastning Strömbegränsare Skyddsåtgärd mot överbelastning För hög strömbelastning Onormalt varvtal på kompressorn STRÖMFÖRSÖRJNING Y SÄKRING CF3 (250V T5A) SÄKRING CF1 (250V T25A) FLÄKTMOTOR SÄKRING CF4 (250V T3.15A) KRAFTMODUL kontrollera strömförsörjningen KONTROLLMETOD FELSÖKNING Kontrollera strömtillförsel med hjälp av mätinstrument (se fig. 1) STRÖMFÖRSÖRJNING Kontrollera strömförsörjningen SENSOR, TEMP. HETGAS Kontrollera resistansen med mätinstrument [se tabell 2] SENSOR, TEMP. SUGGAS Kontrollera resistansen med mätinstrument [se tabell 1] GAS LÄCKAGE Kontrollera serviceventilen och köldmediekretsen. OMORMAL DRIFT UNDER ÖVERBELASTNING SPÄNNINGSFALL KRAFTMODULEN SÄKRING CF2 (250V T15A) KOMPRESSOR STYRKORTET ONORMAL DRIFT UNDER ÖVERBELASTNING SPÄNNINGSFALL MOMENTALT SPÄNNINGSFALL (I FALL AV ÅSKA) ONORMAL DRIFT UNDER ÖVERBELASTNING SPÄNNINGSFALL SÄKRING CF2 (250V t15a) KRAFTMODULEN Kontrollera strömtillförsel med hjälp av mätinstrument (se fig. 1) Lossa kontakten 9, och kontrollera resistansen mellan röd - svart i kontakten. Om över 100 kω FLÄKTMOTORN är OK. Lossa kontakterna (orange och blå) och kontrollera resistansen mellan orange - blå, om om resestansen är över 100kΩ, KRAFTMODULEN är OK. Kontrollera installationsplatsen (blockering av lyftflöde in/ut) Kontrollera så det inte är för mycket gas i systemet Kontrollera att spänningen är 230V Lossa kontakterna till kompressorn och starta maskinen Kontrollera säkringen CF2 (250VT15A) med mätinstrument Annat än vad som beskrivs ovan Kontrollera installationsplatsen (blockering av lyftflöde in/ut) Kontrollera så det inte är för mycket gas i systemet Kontrollera att spänningen är 230V Kontrollera installationsplatsen (blockering av lyftflöde in/ut) Kontrollera så det inte är för mycket gas i systemet Kontrollera att spänningen är 230V Kontrollera säkringen CF2 (250VT15A) med mätinstrument Kontrollera resistansen på kraftmodulen. Lossa kontakterna till kompressorn. Mät resistansen mellan kontaktens pinnar, sex mätningar. Mellan vit - svart, svart - röd, röd - vit, och byta polaritet. Om alla fallen visar över 100kΩ är KRAFTMODULEN normal. Konstatera att maskinen har spänning. Om säkringen C3 är trasig, byt ut den och kontrollera att det inte är en kortslutning vid kontakten till 4 - vägsventilen, värmaren till tanken eller cirkulationspumpen(se fig 4, 5 och 6) byt felande delar. Om säkringen CF 1 är trasig, (byt säkring och mät resistansen mellan rosa - grå och orange - blå på kontakten till KRAFTMODULEN ( se fig. 7) Om resistansen är mindre än 100kΩ byt KRAFTMODULEN. Om FLÄKTMOTORN är onormal, byt den och kontrollera säkringen CF 4 med mätinstrument ( se fig. 2 ) Om CF 4 är trasig, byt den. Om dessa värden är under 100kΩ, byt KRAFTMODULEN. Konstatera att maskinen har spänning. Om fel värden byt AVFROSTNINGSSENSORN. Om fel värden byt SENSOR FÖR SUGGASTEMPERATUREN. Sug tillbaka resterande gas, laga och fyll på med föreskriven mängd. Tag bort blockerande föremål. Om det konstateras att det är för mycket köldmedie. Sug tillbaka och fyll på nytt med föreskriven mängd. Konstatera att maskinen har spänning. Om samma felkod återkommer byt KRAFTMODULEN. Om säkringen CF 2 är trasig, STYRKORTET skall bytas. Byt KOMPRESSOR. Byt STYRKORTET Tag bort blockerande föremål. Om det konstateras att det är för mycket köldmedie. Sug tillbaka och fyll på nytt med föreskriven mängd. Konstatera att maskinen har spänning. Gör en omstart av systemet.restar Tag bort blockerande föremål. Om det konstateras att det är för mycket köldmedie. Sug tillbaka och fyll på nytt med föreskriven mängd. Konstatera att maskinen har spänning. Om säkringen CF 2 är trasig, STYRKORTET och KRAFTMODULEN skall bytas. Om något av dessa värden är under 100kΩ, byt KRAFTMODULEN. KOMPRESSOR Annat än vad som beskrivs ovan Byt KOMPRESSOR. (*1) Vid kontroll av fläktmotor och/eller pump, slå alltid av strömförsörjningen till enheten. 7

8 FELSÖKNINGSGUIDE FELMEDDELANDE ENHET FEL- KOD A6 A7 A8 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 CC E4 E5 P1 U5 FELETS ART OCH ANLEDNING KONTROLLMETOD Suggastemp. sensor fel Avfrostningstemp. sensor fel Suggastemp. sensor fel Kraftmodule Fel Utomhustem. sensorfel FLÄKTMOTOR- FEL Temperature (över 110 C) i KRAFTMODULEN Kraftmodulen sensor fel STYRKORTS - FEL I/F PCB serial fel Inverter PCB serial fel Värmepump regulator PCB serial fel Utgående vatten - temp. sensor fel Returvatten - temp. sensor fel Pumpfel Låg utomhustemp temperaturgräns Kyler inte ned & Värmer inte upp SENSOR, SUGGASTEMPERATUR SENSOR, AVFROSTNINGSTEMP. SENSOR, HETGASTEMP. SÄKRING CF4 (250V T3.15A) FLÄKTMOTOR (*1) STYRKORTET FELINSTALLATION STYRKORTET FELKOPPLAT [ STYRKORTET - I/F PCB ANSLUTNINGSKABEL] ELLER KONTAKT 13 I/F PCB PCB (CONTROLLER) KONTAKT 13 Slå från strömförsörjningen och vänta i ca 3 minuter eller KRAFTMODULEN och STYRKORTET lossa och sätt tillbaka kontakt 13, gör nytt startförsök efter utbyte av KRAFTMODULEN, gör återstart FELKOPPLAT(I/F PCB-VÄRMEPUMP REGULATOR) KONTAKT 13 Kontrollera kabeldragningen och kontakt 13 I/F PCB värmepumpsregulatorn SENSOR, TEMP. UTGÅENDE VATTENTEMPERATUR SENSOR, RETURVATTEN- TEMPERATUR PUMP PCB (CONTROLLER) (*1) IGENSATT CIRCULATIONS- PUMP OCH/ELLER VÄRMEKRETS UTOMHUSTEMPERATUREN UNDER -20 C Kontrollera pumpen och värmekretsen. Under -20 C, kan maskinen stanna för att skydda maskinen SENSOR, UTOMHUSTEMP. Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] 4-VÄGSVENTIL Kontrollera resistansen med testinstrument [se figur 4 ] BLOCKERAD UTOMHUSDEL (OTILLRÄCKLIG LUFTCIRKULATION) kontrollera installationsplatsen (blockering av luftflödet ) SENSOR,TEMP. UTGÅENDE OCH RETUR VATTEN Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] GASLÄCKAGE Kontrollera serviceventilen och kylmedelskretsen (rör) IGENSATT VÄRMEKRETS Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] C0 KRAFTMODULE KRAFTMODULEN skall bytas. SENSOR, UTOMHUSTEMP. SENSOR, TEMP. KRAFTMODUL SENSOR, TEMP. KRAFTMODUL Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 2] (*2) Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] Kontrollera att det finns spänning SÄKRING CF4 (250V T3.15A) kontrollera installationsplatsen (blockering av luftflödet ) Kontrollera kabeldragningen och kontakt 13 Annat än ovan beskrivet Annat än ovan beskrivet Annat än ovan beskrivet Annat än ovan beskrivet Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] Kontrollera resistansen med testinstrument [se tabell 1] Kontrollera spänningen på CIRKULATIONSPUMPEN [se fig. 3] Kontrollera temperaturskillnaden mellan in/ut-lopp (se sid 11) stor skillnad betyder för litet flöde ( > 10 grader ) Om CF4 är trasig, FLÄKTMOTOR och CF4 skall bytas. STYRKORTET skall bytas. Efter rätt inkoppling skett, starta om systemet. I/F PCB skall bytas FELSÖKNING Om givaren är felaktig skall den bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om CF4 är hel, kontrollera spänningen på FLÄKTMOTORN. ( se fig. 2) Om spänningen är normal, FLÄKTMOTORN skall bytas Om spänningen är fel skall STYRKORTET bytas Tag bort blockerande föremål. KRAFTMODULEN skall bytas. KRAFTMODULEN skall bytas. STYRKORTET skall bytas. Om samma felkod kommer, KRAFTMODULEN skall bytas. Om samma felkod kommer, STYRKORTET skall bytas. Kontrollera kabelanslutningar och inkoppling.. Starta sedan om systemet. I/F PCB skall bytas. VÄRMEPUMPENS REGULATORKORT skall bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om spänningen är normal, PUMPEN skall bytas. Om spänningen är onormal, STYRKORTET skall bytas. Tag bort smuts i värmesystemet och starta sedan om. När temperaturen stiger kommer pumpen automatiskt att starta. igen. Om givaren är felaktig skall den bytas. Om värdet är onormalt skall spolen bytas. Tag bort blockerande föremål. Om någon av dessa SENSORER är felaktiga skall dom bytas. Töm systemet på köldmedie, laga läckan, fyll sedan på föreskriven mängd nytt köldmedie och starta sedan om. Tag bort smuts i värmesystemet och starta sedan om. (*1) Vid kontroll av fläktmotor och/eller pump, slå alltid från strömmatningen. (*2) I fall där det är avbrott i hetgastemperaturgivarn, felmeddelandet kommer efter 10 min efter start. I fall där det är kortslutning visas felmeddelandet omedelbart. 8

9 FELSÖKNINGSGUIDE SENSORVÄRDEN [tabell 1] Sensor, temp. avfrostning Sensor, temp. utomhus Sensor, temp. sugsidan Sensor, temp. trycksidan samt returvatten Temp.( C) Resistans(kΩ) [tabell 2] Sensor, temp. suggastemp Temp.( C) Resistans(kΩ) 10 1, VISNING AV FELHISTORIK 1. Metod för visning För enhetens displaykort Tryck och håll nere PUMP SW. och RESET SW. på samma gång i 5 sekunder för att visa felkoder och sekvensnummer. Knappen PUMP SW. kan sedan användas för att välja mellan maximum 8 felkoder i historiken. (Om det inte finns -några felkoder i historiken visas, - -.) 2. Radering av historiken För enhetens displaykort När en felkod visas, tryck och håll nere PUMP SW. och RESET SW. på samma gång i 5 sekunder för att ta bort felkoden och släcka displayen. Alternativt, om man inte rör något under 5 minuter, lämnar man felkodsvisningen och displayen stängs automatiskt av. Under tiden en felkod visas, tryck och håll nere RESET SW under 10 sekunder eller mer för att radera alla tidigare felkoder. Displayen visar därefter

10 KONTROLLERA FÖLJANDE STEG FELSÖKNINGSGUIDE Kontrollera säkringarna på Styrkortet Spänningen till fläktmotorn på Styrkortet SÄKRING CF3 (250V T5A) PCB (STYRKORT) SÄKRING CF4 (250V T3.15A) 0Ω BL Y W B R 9 FLÄKTMOTOR 0 Ω PCB (STYRKORT) SÄKRING CF1 (250V T25A) 0Ω Mät spänningen mellan pinnarna på kontakten märkt 9. Kontakten 9 skall kontrolleras under värme- - eller kyldrift. Mät spänningen enligt följande utan att ta bort kontakten märkt 9. mellan röd(r) + och svart(b) cirka. DC200~370V mellan gul (Y) + och svart(b) cirka. DC3~7V mellan vit (W) + och svart cirka. DC15V Om inte: PCB (STYRKORT) är Normalt Fläktmotorfel Spänningen till pumpen på styrkortet. Motståndet på 4 - vägsventilens spole. PCB (STYRKORT) 4-vägsventilens spole SÄKRING CF3 (250V T5A) 1360Ω 0 Ω + - B W 7 Mät spänningen mellan pinnarna på kontakten märkt 7. Kontakten 7 skall kontrolleras under värme- - eller kyldrift. Mät spänningen enligt följande utan att ta bort kontakten märkt 7. PCB mellan svart(b) + och vit (W) cirka. (STYRKORT) AC207~253V är Normalt Om inte: Pumpfel Tag av kontakten och kontrollera resistansen på 4 - vägsventilens spole 10

11 KONTROLLERA FÖLJANDE STEG FELSÖKNINGSGUIDE Motståndet till värmaren till expansiostanken Motståndet på cirkulationspumpen 2 7 PCB (STYRKORT) W W PCB (STYRKORT) 140Ω 2.6kΩ Motståndet till kraftmodulen BL GR OR P under 100kΩ BL GR OR P : BLÅ : GRÅ : ORANGE : ROSA 11

12 FELSÖKNINGSGUIDE KOPPLINGSSCHEMA WPYA100LA WPYA080LA FÄRGER PÅ KABLAR BL : BLÅ GR : GRÅ OR : ORANGE Y : GUL B : SVART W: VIT R : RÖD G : GRÖN P : ROSA SENSOR(TEMP., HÖGTRYCK) SENSOR(TEMP., UTOMHUS) SENSOR(TEMP., AVFROSTNING) SENSOR(TEMP., SUGSIDA) MOTOR (FAN) PCB(STYRKORT) BL 3 BL B B FUSE 250V T5A 19 B B B B B B SENSOR(TEMP., RETURVATTEN) SENSOR(TEMP., UTGÅENDE VATTEN W W OR BL FUSE 250V T3.15A P 1 W B GR 4 WAY V. PUMP G/Y HEATER EXP.V. CONNECTING CABLE CONNECTING CABLE REACTOR (U) S (V) R (W) C R W B BL B OR GR P B KOMPRESSOR CN1 PCB (KRAFTMODULEN) CN1 MODE SW. CN2 PCB(DISPLAY) G/Y R G/Y W B W B B RESET SW. PUMP SW. KOPPLINGS- PLINT N L STRÖMFÖR- SÖRJNING 12

13 FELSÖKNINGSGUIDE METOD FÖR AVLÄSNING AV DISPLAYEN 1. Slå PÅ brytaren MODE SW. 4 på DISPLAYKORTET. Kodnummer och data visas alternativt. 2. Tryck på knappen PUMP SW. på DISPLAYKORTET. Varje gång knappen PUMP SW. trycks in ändras displayen enligt tabellen nedan. 3. Slå AV knappen MODE SW. 4 efter att avläsningen är färdig. ON OFF 1 2 MODE SW. 3 4 Brytare 4 PCB (DISPLAY) PUMP SW. Visningens innehåll Kod Innehåll d0 Returtemperatur vatten Enhet av 1 C d1 Kompressorns driftsfrekvens Enhet av 1Hz d2 Discharge temperature Enhet av 1 C d3 Effektförbrukning Enhet av 100W d4 Interfacespänning Enhet av 0.1V d5 d6 Omgivande lufttemperatur Enhet av 1 C d7 Extern termistortemperatur Enhet av 1 C d8 Sugsidans temperatur Enhet av 1 C d9 Utgående vattentemperatur Enhet av 1 C FYLLA PÅ VATTEN OCH LUFTA SYSTEMET När man trycker på PUMP SW på DISPLAYKORTET, startar vattenpumpen och cirkulerar vattnet. Varje segment i den högra delen av displayen tänds i sekvens under pumpdriften. Pumpen stannar automatiskt efter 10 minuters drift. Om det fortfarande är luft i systemet, tryck på PUMP SW en gång till efter att pumpen stannat. För att stanna pumpen innan den automatiskt stänger av sig, tryck på PUMP SW en gång till. PUMP SW. FROSTSKYDDSINSTÄLLNINGAR Om utomhustemperaturen sjunker under cirka 2 C, frostskyddsdrift - är möjlig beroende på mikrobrytare MODE SW. 1 MODE SW. position AV : 1.Ingen frostskyddsdrift (När man har glykol eller liknande i systemet) PÅ : 2. Frostskyddsdriften aktiv (När utomhustemperaturen understiger cirka 2 C, vattnet värms och cirkulerar.) Fabriksinställningen är PÅ : 2. Frostskyddsdrift. ON OFF 1 For PCB(DISPLAY) ON OFF 1 For

14 ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA WPYA100LA WPYA080LA 14

15 C A B A H 40 C K M K J E F 53 4 B I J H L I 30 D G G E F D 37 L M Detail view SPRÄNGSKISS WPYA100LA WPYA080LA

16 RESERVDELSLISTA WPYA100LA WPYA080LA No. PARTS NAME PARTS No. 1 OUTLET GRILLE FRONT PANEL ASSY.(LEFT) FRONT PANEL ASSY.(RIGHT) TOP PANEL ASSY PROPELLER FAN MOTOR BRACKET,MOTOR SENSOR (TEMP.OUTDOOR) BACK PANEL ASSY BOTTOM PANEL ASSY CONDENSOR ASSY COIL,EXPANSION VALVE EXPANSION VALVE SENSOR (TEMP.DEFROST) TANK COVER (TOP) TANK COVER (SIDE) HEAT EXCHANNGER ASSY PUMP ASSY TANK COMPRESSOR VIBRATION PROOF RUBBER SENSOR (TEMP.DISCHARGE) SENSOR (TEMP.SUCTION) SENSOR (TEMP.CIRCULATING WATER) REACTOR TERMINAL BLOCK PCB (DISPLAY) PCB (CONTROLLER) with CASE (WPYA100LA) PCB (CONTROLLER) with CASE (WPYA080LA) PCB (POWER MODULE) ASSY. WITH HEAT SINK RUBBER HOSE (FOR RELEIF VALVE) RUBBER HOSE (FOR AIR PURGE VALVE) HOSE BAND (FOR RELIEF VALVE) HOSE BAND (FOR AIR PURGE VALVE) SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL SOUND PROOF MATERIAL OUTDOOR THERMISTOR HOLDER FUSE(5A) FUSE(3.15A) COIL, 4-WAY VALVE TANK HEATER RELIEF VALVE AIR PURGE VALVE PRESSURE GAUGE WAY VALVE PACKING B PACKING C

17 RESERVDELSLISTA No. PARTS NAME PARTS No. 51 O RING (P4) O RING (P6) O RING (P14) QUICK FASTENER QUICK FASTENER QUICK FASTENER DRAIN PLUG

18 ARBETSBESKRIVNING VARNING Innan servicearbete påbörjas, stäng av enheten och BRYT STRÖMFÖRSÖRJNINGEN Därefter, rör inga elektriska delar inom 10 min. Risk för elektriska laddningar.. Enheten.SERVICE PANEL borttagande Avlägsna skruvarna (3 st) Avlägsna service panelen genom att skjuta nedåt. Krokar (4 platser) -18-

19 . Borttagning av STYRKORTET Öppna Panel för upphängning Flamskydd Avlägsna skruven som håller panelen (1 styck) Öppna panelen som håller kortet. Avlägsna skruven som håller flamskyddet (1 st) Avlägsna flamskyddet. Krokar ( 2 stycken) för fixering av locket Tag bort kontakterna. Avlägsna skruvarna för locket (2 stycken) för att haka av kortet. Krokar ( 2 stycken). Borttagning av DISPLAYKORTET Låsdistanser Avlägsna låsdistanserna (3 st) Lyft bort DISPLAYKORTET -19-

20 . Borttagning av LOCKET Avlägsna skruvarna (4 stycken) Avlägsna LOCKET. Borttagning av KRAFTENHETEN Kontakt Tag ur kontakterna Avlägsna skruvarna (4 stycken) Tag bort KRAFTENHETEN. Borttagning av MODULKORTET Flamskydd Avlägsna skruvarna. (2 stycken) Avlägsna flamskyddet Avlägsna skruvarna. (4 stycken) Avlägsna modulkortet med värmefläns -20-

21 Borttagning av MAGNETVENTILENS SPOLE (4 -vägsventilen) Avlägsna skruven (1 st) Avlägsna spolen (4 - vägsventilen). Borttagning av EXPANSIONSVENTILENS SPOLE Avlägsna spolen för hand.. Borttagning av FRONTPANELEN (vänster) Avlägsna skruvarna (8 stycken) Avlägsna FRONTPANELEN -21-

22 . Borttagning av FLÄKTMOTOR Mutter Kabel till FLÄKTMOTOR Kabel till sensorn för utomhustemperaturen Krokar Avlägsna fläktmuttern Tag loss fläkten. Notera vid återmontering Åtdragsmoment från 4,0 till 6,0 Nm Lossa kabeln till FLÄKTMOTORN från krokarna i plåten (3 platser) Note at the installation. Lossa skruvarna (4 stycken) Tag loss FLÄKTMOTORN -22-

23 . Borttagning av FLÄKTHÅLLAREN och SKILJEVÄGG Lossa skruvarna (2 stycken) Tag bort FLÄKTHÅLLAREN -23- Jordskruv Lossa skruvarna (3 stycken) Lossa skruvarna (3 stycken) Lyft bort skiljeväggen

24 . Byte av KOMPRESSOR Att tänka på vid byte av kompressor Tillåt inte att fukt eller smuts kommer in i köldmedierören under arbetet. Procedur för borttagande av kompressorn. Töm systemet på köldmedie via serviceventilen. Starta följande arbete efter att systemet tömts. Återanvänd inte uppsamlat köldmedie Serviceventil Isolering Isolering Isolering Isolering Isolering Isolering Tag bort TEMPERATURSENSORERNA ( se kapitel 25 och 26 ) Tag bort KOMPRESSORISOLERING, ISOLERING, och ISOLERING. Tag bort KOMPRESSORISOLERING, ISOLERING, och ISOLERING Mutter Avlägsna muttern Tag bort kopplingsplintarnas skyddshölje. Lossa kontakterna. [S(U): SVART, R(V): VIT, C(W): RÖD]

25 Område Område Mutter Kapa hetgasröret i detta område. Kapa suggasröret i detta område. Lossa muttrarna till kompressorn (3 stycken) Lyft bort kompressorn. Observera - Var noga med snittytan - Det finns risk för att oljan fattar eld om man delar vid lödningen utan att kapa. Procedur för installation av kompressorn Reverserat abete som vid demontering Försiktighet vid installation av kompressorn (1) Vid lödning, skydda kopplingsplintarna från lågan. (2) Vid lödning, fyll alltid rören med nitrogengas för att undvika oxidation i rören. -25-

26 . Avlägsna CIRKULATIONSPUMPEN Försiktighetsåtgärder vid utbyte av pump. Töm systemet på vatten innan arbetet påbörjas. Procedur för att tappa systemet på vatten. Anslut en slang till avtappningskranen. Öppna kranen och töm systemet på vatten. Avtappningskran Vrid för att öppna för kåpan Mutter Skyddslock för pumpen Lossa skruven till locket (1 styck) Tag bort locket Lossa muttrarna till röranslutningen (2 stycken) Lossa skruven till pumpen (1 styck) Tag bort CIRKULATIONSPUMPEN. Notera: Vid losstagning av mutter, lossa packningen tillsammans. Åtdragsmoment vid installation är från 15,0 till 30,0 Nm -26-

27 . Avlägsna EXPANSIONSTANKEN Lossa skruven (1 styck) Tag bort locket Lossa skruvarna (6 stycken) Tag bort tankkåpan.. Byta VÄRMESLINGA på expansionstanken Värmeslinga Tag loss värmeslingan för hand och byt ut. -27-

28 . Borttagning av TANK Mutter Lossa muttern till tanken Notera vid återmontering: Vid lossandet av muttern tag med packningen Åtdragningsmomentet är från 15,0 till 30,0 Nm Lossa skruvarna (2 stycken) Lossa panelen runt tanken Tag bort TANKEN. Borttagning av BAKRE PANELEN Isoleringsskiva Isoleringsskiva Lossa skruven (1 styck) Lossa skyddskåpan över över kopplingsplintarna Lossa isoleringsskivan framför plinten Lossa isoleringsskivan bakom tanken 4 4 Lossa skruvarna (16 stycken) Tag bort BAKRE PANELEN -28-

29 . Borttagning av PLATTVÄRMEVÄXLAREN Panel för kopplingsplintarna Lossa skruvarna (2 stycken) Tag bort panelen tillsammans med kopplingsplintarna -29- Lödpunkt Mutter Tag bort spolen till expansionsventilen(se kap. 9) Töm systemet på köldmedie. Lossa muttrarna för vattenanslutningen Lyft bort PLATTVÄRMEVÄXLAREN Notera: Vid losstagning av mutter, lossa packningen tillsammans. Åtdragsmoment vid installation är från 15,0 till 30,0 Nm

30 Borttagning av MANOMETER Klämfäste Lossa klämfästet genom att dra loss det Tag bort MANOMETERN.. Borttagning av SÄKERHETSVENTIL Slangklämma Slang Klämfäste Tag bort slangklämman Lossa slangen Lossa klämfästet genom att dra loss det Tag bort SÄKERHETSVENTILEN -30-

31 . Borttagning av AVLUFTNINGSVENTIL Slangklämma Slang Skiftnycklar Lossa slangklämman Lossa slangen Tag bort AVLUFTNINGSVENTILEN genom att använda 2 skiftnycklar.. Borttagning av SENSOR FÖR UTOMHUSTEMPERATUREN Sensor Tag bort sensorn för utomhustemperaturen för hand. Borttagning av SENSORN FÖR HETGASTEMPERATUREN Sensor Sensor och hållare Tag bort SENSORN FÖR HETGASTEMPERATUREN med hållare. Hållare -31-

32 S. Borttagning av SENSORN FÖR SUGGASTEMPERATUR Sensor Tag bort fjädern som håller sensorn Tag bort SENSORN FÖR SUGGASTEMPERATUR. Borttagning av AVFROSTNINGSSENSORN Sensor Sensor och hållare Hållare Tag bort KOMPRESSORISOLERING, ISOLERING, ISOLERING, och ISOLERING. (se kap. 14) Tag bort AVFROSTNINGSSENSORN tillsammans med hållaren.. Borttagning av SENSOR FÖR UTGÅENDE VATTENTEMPERATUR Sensor Tag bort fjädern som håller sensorn Tag bort SENSORN -32-

33 . Borttagning av SENSOR FÖR RETURVATTENTEMPERATUR Sensor Tag bort fjädern som håller sensorn Tag bort SENSORN FÖR RETURVATTENTEMPERATUREN. Försiktighetsåtgärder vid arbete med köldmediekretsen (1) Under utbyte av delar får inte följande delar utsättas för högre temperatur än tillåtet. (2) Tag bort isolering när det finns i närheten av lödstället (3) Kyl delar som kan utsättas för ledningsvärme (4) Släck genast flammor som kommer i närheten av följande delar (5) Tillåt inte att det kommer fukt eller smuts i köldmedierören under arbetet (6) Vid lödning, ersätt luften i rören med nitrogengas för att förhindra oxidation i rören. Komponent EXPANSIONSVENTIL 4 - VÄGSVENTIL Tillåten Temperatur 120 grader 120 grader Försiktighetsåtgärder Tag bort spolen innan lödning.. Återmontera spolen efter lödning.. Lossa nödvändiga givare Tag bort spolen innan lödning. Återmontera spolen efter lödning. -33-

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Allt i ett, värmepump varmvattenberedare Tack för att du har valt Invest värmepumpen. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du tar värmepumpen

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 1 1.1. ALLMÄNT OM GULLBERG & JANSSONS POOLVÄRMEPUMPAR... 1 1.2. OM MANUALEN... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 1 1.1. ALLMÄNT OM GULLBERG & JANSSONS POOLVÄRMEPUMPAR... 1 1.2. OM MANUALEN... 1 2. SPECIFIKATIONER... Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 1 1.1. ALLMÄNT OM GULLBERG & JANSSONS POOLVÄRMEPUMPAR... 1 1.2. OM MANUALEN... 1 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1. POOLVÄRMEPUMPAR FÖR UTOMHUSBRUK (KÖLDMEDIA R407C)... 3 2.2.

Läs mer

Felsökningsguide SAP-KRV,CRV93,123EHN

Felsökningsguide SAP-KRV,CRV93,123EHN Felsökningsguide SAP-KRV,CRV,EHN SAP-KRV,CRV-EHN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte startar vid uppstart. Har du kontrollerat: ) Är det 0V och är jordkabel ansluten? ) Fjärrkontrollen

Läs mer

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL INDEX 1. Specifikationer 2. Dimensioner 3. Installation 4. Tillbehör 5. Elektriska ledningar 6. Initial uppstart av enheten 7. Drift av skärmkontroll

Läs mer

Luftkonditioneringsaggregat

Luftkonditioneringsaggregat INSTALLATIONSHANDBOK DELAT Luftkonditioneringsaggregat MODELLER (Stående golvmodell) FVQ7CVEB FVQ00CVEB FVQ5CVEB FVQ0CVEB LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE INSTALLATIONEN. SPARA HANDBOKEN PÅ LÄTTILLGÄNGLIG

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning GJPACW1V-15/20/30/40/60 GJPACW1-15/20/30 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP. Installation och användarhandbok

POOLVÄRMEPUMP. Installation och användarhandbok POOLVÄRMEPUMP Installation och användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Tekniska data 2 2.1 Tekniska data för poolens värmepump 2 2.2 Måttuppgifter för poolens värmepump 3 3. Installation

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den. Om du har någon fråga om din poolvärmepump kontakta säljaren. Sida 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer