AmpWorks 30W byggbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AmpWorks 30W byggbeskrivning"

Transkript

1 AmpWorks 30W byggbeskrivning Denna byggbeskrivning är skyddad av internationell upphovsrätt & dess innehåll ägs av Lehnert Amps AB. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, lägga ut på Internet, länka eller på annat sätt vidarebefordra detta eller delar av detta dokument. Köparen av byggsatsen denna beskrivning tillhör förbinder sig i samband med köpet att rätta sig efter ovanstående. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter 2. Förkunskaper 3. Erfoderliga verktyg 4. Introduktion 5. Materiallista 6. Komponentförteckning 7. Färgkoder för motstånd 8. Montering på chassie: Nätuttag, skyddsjord & Transformatorer Gummigenomföringar Distanser & jordpunkter 9. Bestyckning av kort: Rörhållare, gummigenomföringar, motstånd, kondensatorer & dioder Jackar, e-lyt kondensatorer & säkringshållare 10. Montering av kort i chassie 11. Kabeldragning 12. Kontroll 13. Montering av rör 14. Provkörning 15. Felsökning 16. Ordlista 17. Garanti 1. Säkerhetsföreskrifter Varning! Denna byggsats arbetar med 230V Växelspänning och upp till 450V likspänning. Dessa spänningar kan orsaka dödsfall! Arbeta aldrig under spänning och bruka yttersta försiktighet vid montering och provning. Denna byggsats består av högklassiga & för sina ändamål godkända komponenter & material (bl a ROHS). Lehnert Amps fritager sig från allt ansvar för skador på utrustning eller på person vid montering eller användning av denna byggsats. Allt brukande sker på egen risk. 2. Förkunskaper Att ha elementära kunskaper i el- & elektroniklära Att kunna löda & hantera en tennsug Att kunna använda en multimeter (DMM) för att mäta spänning, avbrott/kontakt & motstånd Att kunna förstå & tillämpa ett layoutschema på ett mönsterkort sida1

2 3. Erfoderliga verktyg Lödkolv, tennsug & lödtenn (gärna blyfritt) Liten sidavbitare (BT ), spetstång (BT ), kabelskalare (BT ) 7, 10 & 13mm ringnyckel, stjärnskruvmejsel. Multimeter (DMM) (t ex Clas Ohlson ) Div skruvmejslar En kabelskalare är en tång som är mycket praktisk och billig. Finns t ex på Biltema. Smältlimspistol likaså. 4. Introduktion Börja med att bekanta dig med byggsatsen. Se vad det är för delar som är med i påsarna & finn dem i materiallistan & deras platser på mönsterkortet. Alla platser på kortet skall inte bestyckas. Se till att ha en ordnad arbetsyta med god belysning att jobba vid. Vi rekommenderar att inte arbeta mer än ett par timmar i sträck. sida2

3 5. Materiallista Materiallista 30 W kit komponent benämning modell antal J1-J5 + J6 chassie jack Neutrik 6 Alulåda chassie m bakplatta Lehnert 1+1 D1-D4, D5 & D5 (2st som seriekopplas) diod 1N C2 elyt kondensator 10uF 16V 1 C20-22 elyt kondensator 22uF 450V 3 C19 elyt kondensator 47uF 500V 1 C17 elyt kondensator 100uF 500V 1 gummigenomföring svart 6 instrumentpanel 1 blanktråd, grön koppl.tråd, kort koppartråd 3 kabel div.färger för sluttrafo 20 resp. 30cm UL 600V 6 kabelsko 4mm 1 Kabestump blå, för nätuttag 5cm 1 C12 kondensator 1uF 100V 1 C9, C14, C15 & C16 kondensator 100nF 400V 4 C6 kondensator 150p 100V 1 C1, C3, C5, C7 & C13 kondensator 22nF 400V 5 C10 kondensator 470n 100V 1 C8 kondensator 500p 500V 1 krympslang stump 6cm 1 mönsterkort grönt 1 R4,R10, R13,R23, R28, R32, R40-41 & R54-55 motstånd 100k 1W 10 R50 & R53 motstånd 100 Ohm 2 R2, R6, R11, R17, R24, R26-27 & R36-37 motstånd 10k 1W 9 R44 motstånd 150r 10W 1 R42 motstånd 1K 1W 1 R31, R35 & R38 motstånd 1k 5W 3 R1, R5, R7 & R19-20 motstånd 1M 1W 5 R8, R45 & R47-48 motstånd 220k 1W 4 R9, R22, R30, R34 & R39 motstånd 2,2k 1W 5 R14 motstånd 33k 1 R18 motstånd 3,3M 0,6W 1 R57 motstånd 4,7k 1 R25 1st & 1st vid LED, se bild 17 motstånd 470r 2 R21 motstånd 47k 1 R3 motstånd 560r 1 mutter M4 2 mutter M4 lås 7 nätkabel jordad 1 nätuttag kpl. Med sw. & säkr. 1 pilotlampa 10mm led 1 potentiometer 2x1M log 2 potentiometer 250k log, 250k lin, 25k lin Alpha 3 ratt,svart rör 2x12AX7, 1x12AU7 3 rör EL34 2 rörsockel 8p 2 rörsockel 9p 3 Skruv sexkant M4x10 2 Skruv insex M4x10 3 skruv M4x20 1 standoffs 9,6mm 4 standoffs 9,6mm,3mm ps 2 säkring 5x20 1AT 2 F1 säkringshållare kk-mont 1 transformator, 2gummib, mont.b & M6 skruv+m nät 30W 1 transformator OT 30W 1 T1 transistor MPSA42 1 sida3

4 6. Komponentförteckning Komponent värde utseende / anm. Komponent värde utseende / anm. C1 22n R22 2,2k röd-röd-röd C2 10uF 16V Obs! + & - R23 100k brun-svart-svartorange C3 22n stående R24 10k brun-svart-orange C4 NC ej ansluten R25 470r gul-lila-brun C5 22n R26 10k brun-svart-orange C6 150p röd R27 10k brun-svart-orange C7 22n R28 100k brun-svart-svartorange C8 500p Mörkbrun mica R29 bygling blanktråd C9 100n grå R30 2,2k röd-röd-röd C10 470n grå R31 1k, 5W stor vit krit-lik C11 NC ej ansluten R32 100k brun-svart-svartorange C12 1uF grå invid V1 pin 8 R33 bygling blanktråd C13 22n R34 2,2k röd-röd-röd C14 100n grå invid pot 4 R35 1k, 5W stor vit krit-lik C15 100n R36 10k brun-svart-orange C16 100n R37 10k brun-svart-orange C17 100uF500V Obs! + & - R38 1k, 5W stor vit krit-lik C18 NC ej ansluten R39 2,2k röd-röd-röd brun-svart-svartorange C19 47uF 500V Obs! + & - R40 100k C20 22uF 450V Obs! + & - R41 100k brun-svart-svartorange C21 22uF 450V Obs! + & - R42 1k brun-svart-röd C22 22uF 450V Obs! + & - R43 bygling 150r, C23 NC ej ansluten R44 10W Stor! krit-lik R45 220k röd-röd-gul R1 1M brun-svart-grön R46 NC ej ansluten R2 10k brun-svart-orange R47 220k röd-röd-gul R3 560r grön-blå-svart-svart R48 220k röd-röd-gul R4 100k brun-svart-svartorange R49 NC ej ansluten R5 1M brun-svart-grön R50 100r brun-sv.-sv.-sv. R6 10k brun-svart-orange R51 & R52 bygling blanktråd R7 1M brun-svart-grön R53 100r brun-sv.-sv.-sv. R8 220k röd-röd-gul R54 & R55 100k brun-svart-svartorange R9 2,2k röd-röd-röd R56 NC ej ansluten R10 100k brun-svart-svartorange R57 4,7k gul-lila-svart-brun R11 10k brun-svart-orange R12 NC finns inte POT 1 & 4 2x1M log dubbel-potar brun-svart-svartorange R13 100k BASS pot 250k log bas-pot R14 33k orange-orange-svartröd MID pot 25k lin mid-pot R15 bygling blanktråd se bild 16 TRE pot 250k lin diskant-pot R16 bygling blanktråd se bild 16 R17 10k brun-svart-orange B1 NC ej ansluten R18 3,3M orange-orange-svartgul D1-D4 dioder Obs! strecket R19 1M brun-svart-grön D5 & D5 dioder Obs! strecket R20 1M brun-svart-grön R21 47k gul-lila-svart-röd U$3 & U$4 NC ej ansluten sida4

5 7. Färgkoder för motstånd eller sida5

6 8. Montering på chassie Nätuttag Montera (M) nätuttaget från utsidan av chassiet i dess fyrkantiga hål, vik ut fästvingarna. M & löd kabelskon på jordkabeln Löd dit den lilla kopparledaren, den blå kabeln & jordkabeln på nätuttaget. M jordkabeln mot chassiet. M säkring (1AT) i säkringshållaren från utsidan av nätuttaget om det inte redan sitter en i. Bild 1. Bild2. De gula kablarna nederst till vänster på bild 2 hör till nättrafons primärlindning. sida6

7 Nättrafo Därefter monteras nättrafon se bild 3. Obs! vänd den först så att kablarna kommer närmast chassiet, se bild 4. Använd gummitallrik mellan chassie & trafo samt mellan trafon & dess stora monteringsbricka på toppen. Montera m h a bif. skruv & mutter. Klipp upp den svarta slangen försiktigt kring de gula kablarna enl. bilden. Bild 3. Sluttrafo M sluttrafon med 2st M4x10 skruv med sexkantskalle & låsmuttrar med muttrarna på utsidan. M 3st gummigenomföringar på chassiet, se bild 4. Kablarna på sluttrafons primärsida är för korta så de skall knipsas av & ersättas med nya. sida7 Bild 4.

8 Sluttrafo forts. M & löd grön, röd & blå (gul på bilden) kabel (L=30cm) på sluttrafons primärsida, se bild 5. M krympslang på anslutningarna, tvinna ihop kablarna & dra dem igenom chassiet, se bild 5. M & löd kablar (L=20cm) på sluttrafons sekundärsida, se bild 6. M & löd röd kabel på anslutning 2 som senare går till + på 8 Ohms uttaget på kortet. M & löd vit kabel (gul på bilden) på anslutning 3 som senare går till + på 4 Ohm uttaget på kortet. M & löd svart kabel på anslutning 5 som senare går till jord på kortet. Tvinna kablarna & dra dem igenom chassiet, se bild 6. Bild 5 primärsida. Bild 6 sekundärsida (till högtalaruttagen). Tvinna & dra igenom kablarna från nättrafon enl. bild 7. Klipp bort den uppklippta svarta plastslangen från de två gula kablarna ca 2cm från nättrafon. Löd de två gula kablarna (primär) på strömbrytaren. M den gul-gröna jordkabeln m h a M4 skruv & låsmutter, se bild 7 & 8. sida8 Bild 7.

9 Distanser M 1st M4x20 skruv med sexkantskalle träs upp underifrån ned till höger i chassiet, M 1st låsmutter, sedan 2st vanliga M4 muttrar på skruven på insidan av chassiet. Kortet skall senare träs på denna skruv och fästas med ytterligare en låsmutter, se bild 20. M sedan 4st standoffs med de bredaste vingarna mot chassiet i dess bakkant. M därefter 2st kortare distanser i chassiets framkant som kortet sedan skall vila på, se bild Bestyckning av kort bild 8. Först har vi att ta bort plåtmanschetterna på slutrörshållarna. Man viker upp de små vingarna (4st per rörhållare) försiktigt m h a en skruvmejsel och / eller en liten tång, & trär av manschetten, se bild 9 & 10. Bild 9. Bild 10. sida 9

10 Bestyckning av kort forts. Nu är det dags att begå bestyckningen av mönsterkortet & vi börjar med baksidan (sidan utan vitt komponenttryck) där vi monterar rörhållarna 2st stora (oktal = 8hål) & 3st små (noval = 9hål). Var noga med att se till att styrspåret i de stora rörhållarna pekar mittemellan de två hålen i mönsterkortet som är förbundna med varandra med en ledningsbana på mönsterkortet som Går vidare till R51 & R52 (byglingar), se bild 11. Bild 11. Tryck ned rörhållarna (alla fem) mot mönsterkortet enl. Bild 12, löd fast dem & klipp av benen på oktalrörhållarna. Bild 12. sida10

11 Bestyckning av kort forts 2. M 3st gummigenomföringar på kortet. När samtliga rörhållare är fastlödda & kollade en gång till att de sitter rätt vänder vi på kortet & börjar montera motstånd & kondensatorer kring rör 1 (V1) & effektloopen, se bild 13 & 14. OBS! Komponenterna löds från samma sida som de monteras d v s från ovansidan om inget annat sägs. (eller skrivs) OBS! Alla hål och platser på kortet skall inte bestyckas eller lödas. Bild 13. M & löd R1, R2, R3, C2 (Obs! +/-), R5, R6, R9 (2,2k invid C12 & pin 8 på V1), R43 (bygling=strap), D5 & D5 (2st i serie invid pin 3 på V2), R8 & R11 (upphöjda, se den lilla trådbiten som ligger som hjälp-distans under dessa vid lödning så att motstånden inte ligger an mot ledningsbanan under), R29 (bygling, upphöjd), R4, R10, R40, R19, R17, R18, R41 & R42. sida11

12 Bestyckning av kort forts 3. Bild 14. Nästa steg är att montera litet högre komponenter kring V1 & loopen. M & löd C1, C23, C12 (invid pin 8 på V1), C3, C9, C10 & T1 (Obs! platta sidan vänd mot R17). Därefter går vi vidare till V2: M & löd R7, R45, R22, R13, R23, R21, R36 & R37 upphöjda, R20 & C13. M J1, J2, J4 & J5. löd dessa på baksidan av kortet, Se bild15. Klipp rent på baksidan & kontrollera att alla lödningar flutit igenom ordentligt. Bild 15. sida12

13 Bestyckning av kort forts 4. Vi fortsätter med att M & löda R14, R57, C8, R24 (upphöjd), R27, R25, R26, C14 (invid POT4), & R33 (bygling, upphöjd). Vidare M & löd R50 & R53 (upphöjda), R47 & R48, byglingar=strappar mellan R15 & R16 samt mellan R15 & R46, se bild 16. Bild 16. M & löd R28 & R32 (upphöjda), C15 & C16 (upphöjda), R30 & R39 (upphöjda) samt R34. M & löd byglingar på R51 & R52, M & löd R55 & R54, D4, D3, D1 & D2 (Obs! silverringen), samt ett 470 Ohms motstånd invid LED längst ned i högra hörnet av kortet, se bild 17. Bild 17. Nu är nästan alla små komponenter förhoppningsvis monterade & lödda. Klipp rent på baksidan och kontrollera att alla lödningar flutit igenom ordentligt. sida13

14 Bestyckning av kort forts 5. Det är nu dags att montera nästan alla resterande komponenter på kortet. Vi fortsätter med att M & löda C22, C21, C20 (Obs! + & -). Montera dessa ca 5mm ovanför kortet, det är lättare att komma åt dem på så sätt utifall de skulle behöva bytas någon gång. M & löd R44 (upphöjd), R31 (upphöjd), R35 & R38 (upphöjda), säkringshållare F1, C19, C17 samt 10mm LED vilken skarvas med korta gröna trådbitar (polariteten på denna spelar ingen roll). M sedan bakplåten på J1, J2, J4 & J5, dra inte åt ännu, se bild 18. Klipp rent komponentben på baksidan & kolla lödningarna. E-lytarna på bilden är sneda bara för att komma åt att löda dit dem. Vi rätar upp dem senare & fixerar dem med en klutt smältlim. Bild Montering av kort i chassie Sådärja, nästa steg är att montera kortet i chassiet och sedan monterar vi de allra sista komponenterna. Luta in kortet i chassiet enl. bild19. Dra upp kablar enl bilden svart, gul & röd till högtalaruttagen, grön, gul & röd till slutrör och B+ samt grön-grön (glöd) & röd-röd (anodmatning) genom respektive gummigenomföring i kortet. sida14 Bild 19.

15 Montering av kort i chassie forts. Lägg ned kortet i framkant så det kan vila mot de två korta nylondistanserna & trä på M4 skruven ned i högra hörnet. Bild 20. Trä sedan på de 4st nylondistanserna i bakkant, dra efter med kablarna & stick en blyertspenna i mitthålet på slutrörshållarna & lirka upp dem m h a pennan genom chassiet. Se sedan till att kablarna inte ligger ikläm & snäpp fast de 4st nylondistanserna i bakkant. M en M4 låsmutter ned i högra hörnet av kortet märkt GND på M4 skruven, se bild 20. Fäst sedan plåten som håller loop- & högtalaruttag m h a 2st M4 skruvar och låsmuttrar i överkanten av chassiet. Bild 21. M det sista jacket i hålet i chassiet invid nätuttaget, se bild 21. Träbiten på bild 21 finns inte med. sida15

16 Montering av kort i chassie forts 2. Bild 22. Bild 23. M kabelsnuttar enl bild 22, klipp dem till en längd av ca 4cm. M jacket med båda distansbrickorna & frontpanelen & stick ned kabeländarna på jacket enl bild 23 & löd dem från ovansidan, se pilarna. Nu skall potarna förfixas litet se bild 24. Lödöglorna skall böjas ut ca 45 grader som på den nedre poten samt flärpen på sidan skall vikas åt sidan om sådan finnes. Tag sedan bort muttrar & brickor från potarna &. M pot-chassie-frontpanel bricka-mutter & ratt från inputjack i riktning mot lysdiod: 2x1M dubbelpot (GAIN), 250kA log (BASS), 25kB lin (MID), 250kB lin (TRE) & 2x1M dubbelpot (VOLUME). Bild 24. Bild 25. sida16

17 Montering av kort i chassie forts 3. Lödöglorna bockas sedan in m h a en liten skruvmejsel mot de stora monteringshålen i kortet. Den mittre lödöglan på varje pot sticker på så sätt igenom kortet, se bild 25 & 26. Löd sedan öglorna mot monteringshålen med ganska mycket lödtenn, se bild 27, 28 & 29. Bild 26. Bild 27. Bild 28. Bild 29. När alla potar är lödda monterars de sista komponenterna ev. C6 se nedan samt C7 & C5 (upphöjda). C6 gör förstärkaren litet ljusare i grundtonen. Man kan prova med eller utan C6 senare & känna av vilket passar dig bäst. 11.Kabeldragning M högtalarkablar enl bild 30. Svart löds till jord, vit (gul på bilden) löds till 4 Ohm & Röd kabel löds till 8 Ohm jack. M & löd de två gröna kablarna från nättrafon (glödmatningen) på kortet i hålen märkta 6V3, se bild 31. Bild 30. Bild 31 OBS gröna tvinnade kablar. sida17

18 Kabeldragning forts. M & löd de två röda kablarna från nättrafon (anodmatningen) på kortet märkta AC, se bild 32. M & löd de tre kablarna från sluttrafon, se bild 33. Den gröna & den blå (gul på bilden) kabeln ansluts i hålen märkta OT. Den röda kabeln ansluts i hålet märkt B+ Bild 32 kolla noga! Bild Kontroll Nu är det dags att syna arbetet. Dubbelkolla att de komponenter som har en bestämd polaritet och skall sitta vända åt ett visst håll verkligen gör det: Dioder, e-lytar, T1. Se efter att lödningar är bra, att det inte ligger smått skräp på kortet eller i chassiet. M säkring i hållaren på kortet. 13. montering av rör M rören i sina hållare försiktigt. Det kan vara bra att slipa litet på stiften på (de små) förstegsrören m h a smärgelduk eller sandpapper. Se noga till att smårören hamnar rätt i stifthålen på rörhållarna. M 12AU7 röret i hållaren närmast slutrören. M slutrören med styrningen på mittstiftet i rätt läge. 14. Provkörning Palla gärna upp chassiet så det hänger uppochned så att rören går fritt. Vrid upp alla rattar rakt upp kl12. Anslut högtalare till något av högtalaruttagen, anslut en lös gitarrkabel till inputjacket. Se till att strömbrytaren står i läge 0 och anslut nätkabeln till nätuttaget & i ett vägguttag. Inga fingrar inne i chassiet nu! Knäpp på förstärkaren och kontrollera: Att lysdioden lyser Att det inte ryker eller fräser någonstans Att rören börjar glöda Att det börjar höras ett surr från högtalaren Om allt verkar som det skall kan man ansluta en gitarr till gitarrkabeln & provspela! sida18

19 15. Felsökning Fungerar det inte enl. avsnitt 14 får man ta fram en multimeter (DMM) & kontrollera med förstärkaren påslagen & en hand i fickan: Finns det ca 300V växelström mellan punkterna AC & AC på kortet? Om inte kolla säkringar. Finns det ca 300V likström mellan chassie & den vänstra lödanslutningen på R36. Lyser lysdioden & rören? Om det piper/hoar/visslar när man vrider upp Volume utan att ha något i inputjacket kan man prova att skifta blå & grön kabel anslutna till OT & OT på kortet. 16. Ordlista DMM: Digital MultiMeter E-lyt: Elektrolytkondensator, polariserad kondensator Jack: chassiemonterat uttag för teleplugg LED: Light Emitting Diode, lysdiod NC: Not Connected, inte inkopplad, används inte M: Montera POT: POTentiometer, komponent som vanligtvis sitter bakom t ex en (volym-)ratt, steglös spänningsdelare PT: Power Transformer, Nättransformator, Nättrafo OT: Output Transformer, Utgångstransformator, Sluttrafo 18. Garanti Denna byggsats är garanterad mot material- och komponentfel under ett år. Rör är förbrukningsartiklar och omfattas ej av garantin. Garantin täcker ej handhavandefel, felaktig montering eller skador uppkomna genom onormalt slitage. Lehnert Amps AB sida19

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder OLK-1 Optisk Larm Kontaktmodul 1 För Laser eller IR dioder Beskrivning OLK-1 är en Laser/IR kontakt som baseras kring en faslåst slinga för att minska risken för störningar samt falska detekteringar och

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

Alfs Budget PC och/eller PC-bygge för Dummies

Alfs Budget PC och/eller PC-bygge för Dummies Alf Thunberg Sidan 1 2004-10-11 Alfs Budget PC och/eller PC-bygge för Dummies Ca. 4700 SEK Alf Thunberg Sidan 2 2004-10-11 Alfs Budget PC och/eller PC-bygge för Dummies...1 Inledning...3 Val av delar...3

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

Mer el hållbart. Skyllermarks Kraft kräver kvalitet. Elguiden 2013 www.skyllermarks.se

Mer el hållbart. Skyllermarks Kraft kräver kvalitet. Elguiden 2013 www.skyllermarks.se Skyllermarks Kraft kräver kvalitet. Foto: Bengt Nyman Mer el hållbart Som båtmänniska kan du producera din egen el. Vi har tagit fram ett system av hög kvalitet för att släppa fram elkraften i din båt

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Guide till växthusbygge

Guide till växthusbygge Guide till växthusbygge Denna lilla guide har vi gjort för att kunna dela med oss våra idéer, lösningar och misstag till alla andra som har funderingar på att skaffa ett växthus. När vi köpte vårt växthus

Läs mer

StyleView. Power System Referensvägledning. för 220-240 V växelström/50 Hz SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018 SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019

StyleView. Power System Referensvägledning. för 220-240 V växelström/50 Hz SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018 SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 StyleView www.ergotron.com Power System Referensvägledning för 220-240 V växelström/50 Hz USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Läs mer

Garanti och Instruktionsbok Ångduschkabin 900

Garanti och Instruktionsbok Ångduschkabin 900 Garanti och Instruktionsbok Ångduschkabin 900 2012-1 NEPTUN ÅNGDUSCHKABIN 900 Garanti och Instruktionsbok Utvecklad och designad av Neptun Bad & Spa HELSINGBORG, SWEDEN Sida 1 Råd gällande el-installation

Läs mer

Skyllermarks. Skyllermarks Kraft kräver kvalitet. Infohäfte 2012 www.skyllermarks.se SUTARS SOCKETS

Skyllermarks. Skyllermarks Kraft kräver kvalitet. Infohäfte 2012 www.skyllermarks.se SUTARS SOCKETS Skyllermarks Kraft kräver kvalitet. SUTARS SOCKETS Foto: Bengt Nyman Kära båtägare! Vi vet att det kan kännas krångligt med el i båt. Vi vill att du bara ska behöva fixa elen i din båt en gång. Därför

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014

Montering av Lustväxthus. 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014 Montering av Lustväxthus 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset.

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

EL-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

EL-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet EL-guide EL Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet 1 Montera rätt och lätt Varje år sker allvarliga olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

Concord med Popular Sandfilter. Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen.

Concord med Popular Sandfilter. Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen. PRIMASTAR AB 2015-03-12 BRUKSANVISNING och beskrivning av Oval Pool - 1, 22 m hög Concord med Popular Sandfilter Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen. Vi rekommenderar att du först gör

Läs mer

Extreme. HeadMouse. Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information. info@rehabcenter.se. Tel. 08-768 25 00 Fax.

Extreme. HeadMouse. Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information. info@rehabcenter.se. Tel. 08-768 25 00 Fax. HeadMouse Extreme WWW.orin.com support@orin.com Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information info@rehabcenter.se Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 Informationen i denna bruksanvisning kan

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Energi och elektricitet

Energi och elektricitet Energi och elektricitet 1 Elektricitet...3 Repetera sluten strömkrets...3 Värme med elektricitet...3 Ljus med elektricitet...4 Elektromagnet...5 Rörelse med elektricitet...6 Skruvmotor...6 Magnetfält...7

Läs mer