AmpWorks 30W byggbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AmpWorks 30W byggbeskrivning"

Transkript

1 AmpWorks 30W byggbeskrivning Denna byggbeskrivning är skyddad av internationell upphovsrätt & dess innehåll ägs av Lehnert Amps AB. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, lägga ut på Internet, länka eller på annat sätt vidarebefordra detta eller delar av detta dokument. Köparen av byggsatsen denna beskrivning tillhör förbinder sig i samband med köpet att rätta sig efter ovanstående. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter 2. Förkunskaper 3. Erfoderliga verktyg 4. Introduktion 5. Materiallista 6. Komponentförteckning 7. Färgkoder för motstånd 8. Montering på chassie: Nätuttag, skyddsjord & Transformatorer Gummigenomföringar Distanser & jordpunkter 9. Bestyckning av kort: Rörhållare, gummigenomföringar, motstånd, kondensatorer & dioder Jackar, e-lyt kondensatorer & säkringshållare 10. Montering av kort i chassie 11. Kabeldragning 12. Kontroll 13. Montering av rör 14. Provkörning 15. Felsökning 16. Ordlista 17. Garanti 1. Säkerhetsföreskrifter Varning! Denna byggsats arbetar med 230V Växelspänning och upp till 450V likspänning. Dessa spänningar kan orsaka dödsfall! Arbeta aldrig under spänning och bruka yttersta försiktighet vid montering och provning. Denna byggsats består av högklassiga & för sina ändamål godkända komponenter & material (bl a ROHS). Lehnert Amps fritager sig från allt ansvar för skador på utrustning eller på person vid montering eller användning av denna byggsats. Allt brukande sker på egen risk. 2. Förkunskaper Att ha elementära kunskaper i el- & elektroniklära Att kunna löda & hantera en tennsug Att kunna använda en multimeter (DMM) för att mäta spänning, avbrott/kontakt & motstånd Att kunna förstå & tillämpa ett layoutschema på ett mönsterkort sida1

2 3. Erfoderliga verktyg Lödkolv, tennsug & lödtenn (gärna blyfritt) Liten sidavbitare (BT ), spetstång (BT ), kabelskalare (BT ) 7, 10 & 13mm ringnyckel, stjärnskruvmejsel. Multimeter (DMM) (t ex Clas Ohlson ) Div skruvmejslar En kabelskalare är en tång som är mycket praktisk och billig. Finns t ex på Biltema. Smältlimspistol likaså. 4. Introduktion Börja med att bekanta dig med byggsatsen. Se vad det är för delar som är med i påsarna & finn dem i materiallistan & deras platser på mönsterkortet. Alla platser på kortet skall inte bestyckas. Se till att ha en ordnad arbetsyta med god belysning att jobba vid. Vi rekommenderar att inte arbeta mer än ett par timmar i sträck. sida2

3 5. Materiallista Materiallista 30 W kit komponent benämning modell antal J1-J5 + J6 chassie jack Neutrik 6 Alulåda chassie m bakplatta Lehnert 1+1 D1-D4, D5 & D5 (2st som seriekopplas) diod 1N C2 elyt kondensator 10uF 16V 1 C20-22 elyt kondensator 22uF 450V 3 C19 elyt kondensator 47uF 500V 1 C17 elyt kondensator 100uF 500V 1 gummigenomföring svart 6 instrumentpanel 1 blanktråd, grön koppl.tråd, kort koppartråd 3 kabel div.färger för sluttrafo 20 resp. 30cm UL 600V 6 kabelsko 4mm 1 Kabestump blå, för nätuttag 5cm 1 C12 kondensator 1uF 100V 1 C9, C14, C15 & C16 kondensator 100nF 400V 4 C6 kondensator 150p 100V 1 C1, C3, C5, C7 & C13 kondensator 22nF 400V 5 C10 kondensator 470n 100V 1 C8 kondensator 500p 500V 1 krympslang stump 6cm 1 mönsterkort grönt 1 R4,R10, R13,R23, R28, R32, R40-41 & R54-55 motstånd 100k 1W 10 R50 & R53 motstånd 100 Ohm 2 R2, R6, R11, R17, R24, R26-27 & R36-37 motstånd 10k 1W 9 R44 motstånd 150r 10W 1 R42 motstånd 1K 1W 1 R31, R35 & R38 motstånd 1k 5W 3 R1, R5, R7 & R19-20 motstånd 1M 1W 5 R8, R45 & R47-48 motstånd 220k 1W 4 R9, R22, R30, R34 & R39 motstånd 2,2k 1W 5 R14 motstånd 33k 1 R18 motstånd 3,3M 0,6W 1 R57 motstånd 4,7k 1 R25 1st & 1st vid LED, se bild 17 motstånd 470r 2 R21 motstånd 47k 1 R3 motstånd 560r 1 mutter M4 2 mutter M4 lås 7 nätkabel jordad 1 nätuttag kpl. Med sw. & säkr. 1 pilotlampa 10mm led 1 potentiometer 2x1M log 2 potentiometer 250k log, 250k lin, 25k lin Alpha 3 ratt,svart rör 2x12AX7, 1x12AU7 3 rör EL34 2 rörsockel 8p 2 rörsockel 9p 3 Skruv sexkant M4x10 2 Skruv insex M4x10 3 skruv M4x20 1 standoffs 9,6mm 4 standoffs 9,6mm,3mm ps 2 säkring 5x20 1AT 2 F1 säkringshållare kk-mont 1 transformator, 2gummib, mont.b & M6 skruv+m nät 30W 1 transformator OT 30W 1 T1 transistor MPSA42 1 sida3

4 6. Komponentförteckning Komponent värde utseende / anm. Komponent värde utseende / anm. C1 22n R22 2,2k röd-röd-röd C2 10uF 16V Obs! + & - R23 100k brun-svart-svartorange C3 22n stående R24 10k brun-svart-orange C4 NC ej ansluten R25 470r gul-lila-brun C5 22n R26 10k brun-svart-orange C6 150p röd R27 10k brun-svart-orange C7 22n R28 100k brun-svart-svartorange C8 500p Mörkbrun mica R29 bygling blanktråd C9 100n grå R30 2,2k röd-röd-röd C10 470n grå R31 1k, 5W stor vit krit-lik C11 NC ej ansluten R32 100k brun-svart-svartorange C12 1uF grå invid V1 pin 8 R33 bygling blanktråd C13 22n R34 2,2k röd-röd-röd C14 100n grå invid pot 4 R35 1k, 5W stor vit krit-lik C15 100n R36 10k brun-svart-orange C16 100n R37 10k brun-svart-orange C17 100uF500V Obs! + & - R38 1k, 5W stor vit krit-lik C18 NC ej ansluten R39 2,2k röd-röd-röd brun-svart-svartorange C19 47uF 500V Obs! + & - R40 100k C20 22uF 450V Obs! + & - R41 100k brun-svart-svartorange C21 22uF 450V Obs! + & - R42 1k brun-svart-röd C22 22uF 450V Obs! + & - R43 bygling 150r, C23 NC ej ansluten R44 10W Stor! krit-lik R45 220k röd-röd-gul R1 1M brun-svart-grön R46 NC ej ansluten R2 10k brun-svart-orange R47 220k röd-röd-gul R3 560r grön-blå-svart-svart R48 220k röd-röd-gul R4 100k brun-svart-svartorange R49 NC ej ansluten R5 1M brun-svart-grön R50 100r brun-sv.-sv.-sv. R6 10k brun-svart-orange R51 & R52 bygling blanktråd R7 1M brun-svart-grön R53 100r brun-sv.-sv.-sv. R8 220k röd-röd-gul R54 & R55 100k brun-svart-svartorange R9 2,2k röd-röd-röd R56 NC ej ansluten R10 100k brun-svart-svartorange R57 4,7k gul-lila-svart-brun R11 10k brun-svart-orange R12 NC finns inte POT 1 & 4 2x1M log dubbel-potar brun-svart-svartorange R13 100k BASS pot 250k log bas-pot R14 33k orange-orange-svartröd MID pot 25k lin mid-pot R15 bygling blanktråd se bild 16 TRE pot 250k lin diskant-pot R16 bygling blanktråd se bild 16 R17 10k brun-svart-orange B1 NC ej ansluten R18 3,3M orange-orange-svartgul D1-D4 dioder Obs! strecket R19 1M brun-svart-grön D5 & D5 dioder Obs! strecket R20 1M brun-svart-grön R21 47k gul-lila-svart-röd U$3 & U$4 NC ej ansluten sida4

5 7. Färgkoder för motstånd eller sida5

6 8. Montering på chassie Nätuttag Montera (M) nätuttaget från utsidan av chassiet i dess fyrkantiga hål, vik ut fästvingarna. M & löd kabelskon på jordkabeln Löd dit den lilla kopparledaren, den blå kabeln & jordkabeln på nätuttaget. M jordkabeln mot chassiet. M säkring (1AT) i säkringshållaren från utsidan av nätuttaget om det inte redan sitter en i. Bild 1. Bild2. De gula kablarna nederst till vänster på bild 2 hör till nättrafons primärlindning. sida6

7 Nättrafo Därefter monteras nättrafon se bild 3. Obs! vänd den först så att kablarna kommer närmast chassiet, se bild 4. Använd gummitallrik mellan chassie & trafo samt mellan trafon & dess stora monteringsbricka på toppen. Montera m h a bif. skruv & mutter. Klipp upp den svarta slangen försiktigt kring de gula kablarna enl. bilden. Bild 3. Sluttrafo M sluttrafon med 2st M4x10 skruv med sexkantskalle & låsmuttrar med muttrarna på utsidan. M 3st gummigenomföringar på chassiet, se bild 4. Kablarna på sluttrafons primärsida är för korta så de skall knipsas av & ersättas med nya. sida7 Bild 4.

8 Sluttrafo forts. M & löd grön, röd & blå (gul på bilden) kabel (L=30cm) på sluttrafons primärsida, se bild 5. M krympslang på anslutningarna, tvinna ihop kablarna & dra dem igenom chassiet, se bild 5. M & löd kablar (L=20cm) på sluttrafons sekundärsida, se bild 6. M & löd röd kabel på anslutning 2 som senare går till + på 8 Ohms uttaget på kortet. M & löd vit kabel (gul på bilden) på anslutning 3 som senare går till + på 4 Ohm uttaget på kortet. M & löd svart kabel på anslutning 5 som senare går till jord på kortet. Tvinna kablarna & dra dem igenom chassiet, se bild 6. Bild 5 primärsida. Bild 6 sekundärsida (till högtalaruttagen). Tvinna & dra igenom kablarna från nättrafon enl. bild 7. Klipp bort den uppklippta svarta plastslangen från de två gula kablarna ca 2cm från nättrafon. Löd de två gula kablarna (primär) på strömbrytaren. M den gul-gröna jordkabeln m h a M4 skruv & låsmutter, se bild 7 & 8. sida8 Bild 7.

9 Distanser M 1st M4x20 skruv med sexkantskalle träs upp underifrån ned till höger i chassiet, M 1st låsmutter, sedan 2st vanliga M4 muttrar på skruven på insidan av chassiet. Kortet skall senare träs på denna skruv och fästas med ytterligare en låsmutter, se bild 20. M sedan 4st standoffs med de bredaste vingarna mot chassiet i dess bakkant. M därefter 2st kortare distanser i chassiets framkant som kortet sedan skall vila på, se bild Bestyckning av kort bild 8. Först har vi att ta bort plåtmanschetterna på slutrörshållarna. Man viker upp de små vingarna (4st per rörhållare) försiktigt m h a en skruvmejsel och / eller en liten tång, & trär av manschetten, se bild 9 & 10. Bild 9. Bild 10. sida 9

10 Bestyckning av kort forts. Nu är det dags att begå bestyckningen av mönsterkortet & vi börjar med baksidan (sidan utan vitt komponenttryck) där vi monterar rörhållarna 2st stora (oktal = 8hål) & 3st små (noval = 9hål). Var noga med att se till att styrspåret i de stora rörhållarna pekar mittemellan de två hålen i mönsterkortet som är förbundna med varandra med en ledningsbana på mönsterkortet som Går vidare till R51 & R52 (byglingar), se bild 11. Bild 11. Tryck ned rörhållarna (alla fem) mot mönsterkortet enl. Bild 12, löd fast dem & klipp av benen på oktalrörhållarna. Bild 12. sida10

11 Bestyckning av kort forts 2. M 3st gummigenomföringar på kortet. När samtliga rörhållare är fastlödda & kollade en gång till att de sitter rätt vänder vi på kortet & börjar montera motstånd & kondensatorer kring rör 1 (V1) & effektloopen, se bild 13 & 14. OBS! Komponenterna löds från samma sida som de monteras d v s från ovansidan om inget annat sägs. (eller skrivs) OBS! Alla hål och platser på kortet skall inte bestyckas eller lödas. Bild 13. M & löd R1, R2, R3, C2 (Obs! +/-), R5, R6, R9 (2,2k invid C12 & pin 8 på V1), R43 (bygling=strap), D5 & D5 (2st i serie invid pin 3 på V2), R8 & R11 (upphöjda, se den lilla trådbiten som ligger som hjälp-distans under dessa vid lödning så att motstånden inte ligger an mot ledningsbanan under), R29 (bygling, upphöjd), R4, R10, R40, R19, R17, R18, R41 & R42. sida11

12 Bestyckning av kort forts 3. Bild 14. Nästa steg är att montera litet högre komponenter kring V1 & loopen. M & löd C1, C23, C12 (invid pin 8 på V1), C3, C9, C10 & T1 (Obs! platta sidan vänd mot R17). Därefter går vi vidare till V2: M & löd R7, R45, R22, R13, R23, R21, R36 & R37 upphöjda, R20 & C13. M J1, J2, J4 & J5. löd dessa på baksidan av kortet, Se bild15. Klipp rent på baksidan & kontrollera att alla lödningar flutit igenom ordentligt. Bild 15. sida12

13 Bestyckning av kort forts 4. Vi fortsätter med att M & löda R14, R57, C8, R24 (upphöjd), R27, R25, R26, C14 (invid POT4), & R33 (bygling, upphöjd). Vidare M & löd R50 & R53 (upphöjda), R47 & R48, byglingar=strappar mellan R15 & R16 samt mellan R15 & R46, se bild 16. Bild 16. M & löd R28 & R32 (upphöjda), C15 & C16 (upphöjda), R30 & R39 (upphöjda) samt R34. M & löd byglingar på R51 & R52, M & löd R55 & R54, D4, D3, D1 & D2 (Obs! silverringen), samt ett 470 Ohms motstånd invid LED längst ned i högra hörnet av kortet, se bild 17. Bild 17. Nu är nästan alla små komponenter förhoppningsvis monterade & lödda. Klipp rent på baksidan och kontrollera att alla lödningar flutit igenom ordentligt. sida13

14 Bestyckning av kort forts 5. Det är nu dags att montera nästan alla resterande komponenter på kortet. Vi fortsätter med att M & löda C22, C21, C20 (Obs! + & -). Montera dessa ca 5mm ovanför kortet, det är lättare att komma åt dem på så sätt utifall de skulle behöva bytas någon gång. M & löd R44 (upphöjd), R31 (upphöjd), R35 & R38 (upphöjda), säkringshållare F1, C19, C17 samt 10mm LED vilken skarvas med korta gröna trådbitar (polariteten på denna spelar ingen roll). M sedan bakplåten på J1, J2, J4 & J5, dra inte åt ännu, se bild 18. Klipp rent komponentben på baksidan & kolla lödningarna. E-lytarna på bilden är sneda bara för att komma åt att löda dit dem. Vi rätar upp dem senare & fixerar dem med en klutt smältlim. Bild Montering av kort i chassie Sådärja, nästa steg är att montera kortet i chassiet och sedan monterar vi de allra sista komponenterna. Luta in kortet i chassiet enl. bild19. Dra upp kablar enl bilden svart, gul & röd till högtalaruttagen, grön, gul & röd till slutrör och B+ samt grön-grön (glöd) & röd-röd (anodmatning) genom respektive gummigenomföring i kortet. sida14 Bild 19.

15 Montering av kort i chassie forts. Lägg ned kortet i framkant så det kan vila mot de två korta nylondistanserna & trä på M4 skruven ned i högra hörnet. Bild 20. Trä sedan på de 4st nylondistanserna i bakkant, dra efter med kablarna & stick en blyertspenna i mitthålet på slutrörshållarna & lirka upp dem m h a pennan genom chassiet. Se sedan till att kablarna inte ligger ikläm & snäpp fast de 4st nylondistanserna i bakkant. M en M4 låsmutter ned i högra hörnet av kortet märkt GND på M4 skruven, se bild 20. Fäst sedan plåten som håller loop- & högtalaruttag m h a 2st M4 skruvar och låsmuttrar i överkanten av chassiet. Bild 21. M det sista jacket i hålet i chassiet invid nätuttaget, se bild 21. Träbiten på bild 21 finns inte med. sida15

16 Montering av kort i chassie forts 2. Bild 22. Bild 23. M kabelsnuttar enl bild 22, klipp dem till en längd av ca 4cm. M jacket med båda distansbrickorna & frontpanelen & stick ned kabeländarna på jacket enl bild 23 & löd dem från ovansidan, se pilarna. Nu skall potarna förfixas litet se bild 24. Lödöglorna skall böjas ut ca 45 grader som på den nedre poten samt flärpen på sidan skall vikas åt sidan om sådan finnes. Tag sedan bort muttrar & brickor från potarna &. M pot-chassie-frontpanel bricka-mutter & ratt från inputjack i riktning mot lysdiod: 2x1M dubbelpot (GAIN), 250kA log (BASS), 25kB lin (MID), 250kB lin (TRE) & 2x1M dubbelpot (VOLUME). Bild 24. Bild 25. sida16

17 Montering av kort i chassie forts 3. Lödöglorna bockas sedan in m h a en liten skruvmejsel mot de stora monteringshålen i kortet. Den mittre lödöglan på varje pot sticker på så sätt igenom kortet, se bild 25 & 26. Löd sedan öglorna mot monteringshålen med ganska mycket lödtenn, se bild 27, 28 & 29. Bild 26. Bild 27. Bild 28. Bild 29. När alla potar är lödda monterars de sista komponenterna ev. C6 se nedan samt C7 & C5 (upphöjda). C6 gör förstärkaren litet ljusare i grundtonen. Man kan prova med eller utan C6 senare & känna av vilket passar dig bäst. 11.Kabeldragning M högtalarkablar enl bild 30. Svart löds till jord, vit (gul på bilden) löds till 4 Ohm & Röd kabel löds till 8 Ohm jack. M & löd de två gröna kablarna från nättrafon (glödmatningen) på kortet i hålen märkta 6V3, se bild 31. Bild 30. Bild 31 OBS gröna tvinnade kablar. sida17

18 Kabeldragning forts. M & löd de två röda kablarna från nättrafon (anodmatningen) på kortet märkta AC, se bild 32. M & löd de tre kablarna från sluttrafon, se bild 33. Den gröna & den blå (gul på bilden) kabeln ansluts i hålen märkta OT. Den röda kabeln ansluts i hålet märkt B+ Bild 32 kolla noga! Bild Kontroll Nu är det dags att syna arbetet. Dubbelkolla att de komponenter som har en bestämd polaritet och skall sitta vända åt ett visst håll verkligen gör det: Dioder, e-lytar, T1. Se efter att lödningar är bra, att det inte ligger smått skräp på kortet eller i chassiet. M säkring i hållaren på kortet. 13. montering av rör M rören i sina hållare försiktigt. Det kan vara bra att slipa litet på stiften på (de små) förstegsrören m h a smärgelduk eller sandpapper. Se noga till att smårören hamnar rätt i stifthålen på rörhållarna. M 12AU7 röret i hållaren närmast slutrören. M slutrören med styrningen på mittstiftet i rätt läge. 14. Provkörning Palla gärna upp chassiet så det hänger uppochned så att rören går fritt. Vrid upp alla rattar rakt upp kl12. Anslut högtalare till något av högtalaruttagen, anslut en lös gitarrkabel till inputjacket. Se till att strömbrytaren står i läge 0 och anslut nätkabeln till nätuttaget & i ett vägguttag. Inga fingrar inne i chassiet nu! Knäpp på förstärkaren och kontrollera: Att lysdioden lyser Att det inte ryker eller fräser någonstans Att rören börjar glöda Att det börjar höras ett surr från högtalaren Om allt verkar som det skall kan man ansluta en gitarr till gitarrkabeln & provspela! sida18

19 15. Felsökning Fungerar det inte enl. avsnitt 14 får man ta fram en multimeter (DMM) & kontrollera med förstärkaren påslagen & en hand i fickan: Finns det ca 300V växelström mellan punkterna AC & AC på kortet? Om inte kolla säkringar. Finns det ca 300V likström mellan chassie & den vänstra lödanslutningen på R36. Lyser lysdioden & rören? Om det piper/hoar/visslar när man vrider upp Volume utan att ha något i inputjacket kan man prova att skifta blå & grön kabel anslutna till OT & OT på kortet. 16. Ordlista DMM: Digital MultiMeter E-lyt: Elektrolytkondensator, polariserad kondensator Jack: chassiemonterat uttag för teleplugg LED: Light Emitting Diode, lysdiod NC: Not Connected, inte inkopplad, används inte M: Montera POT: POTentiometer, komponent som vanligtvis sitter bakom t ex en (volym-)ratt, steglös spänningsdelare PT: Power Transformer, Nättransformator, Nättrafo OT: Output Transformer, Utgångstransformator, Sluttrafo 18. Garanti Denna byggsats är garanterad mot material- och komponentfel under ett år. Rör är förbrukningsartiklar och omfattas ej av garantin. Garantin täcker ej handhavandefel, felaktig montering eller skador uppkomna genom onormalt slitage. Lehnert Amps AB sida19

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval KE-2 KE-2 Omformare 12DC till 220VAC Tekniska data Effekt Matningsspänning Utspänning Vågform 100-270W beroende på transformatorval 9-15VDC (MC eller bilbatteri) 220V-270V Fyrkant Förord Omformaren lämpar

Läs mer

Disposition av prototypkort

Disposition av prototypkort Mekinstruktioner Disposition av prototypkort För att undvika att prototypkortet inte får plats eller att man måste löda om en massa sladdar är det viktigt att man kollar innan att allt får plats på kortet

Läs mer

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP GL 00 GL 00 GL 500 HAR DU KÖPT COM - RADIO? Toppen, då kan vi snacka med varandra när vi är ute och åker med våra wingar. Men... är det inte besvärligt att använda handmiken och den inbyggda högtalaren

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 Audi, VW 1995-> Effekt: 150 hk Moment: 210 Nm Audi, VW Effekt: 180 hk Moment: 235 Nm Original Med BC 250 Audi, VW 1995-> Effekt:

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning.

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. V1b sida 1 av 7 Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. Med den utveckling inom LED-produkter som vi nu ser, så öppnar sig nya möjligheter vid renovering av äldre radioutrustning.

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

Byggbeskrivning. till nummerpresentatören

Byggbeskrivning. till nummerpresentatören Byggbeskrivning till nummerpresentatören Arbetet med nummerpresentatören kommer att ge dig många värdefulla elektronikkunskaper. Du kommer att få komponentkännedom, lära dig löda och att programmera en

Läs mer

QROlle II Mekanisk sammansättning

QROlle II Mekanisk sammansättning Byggbeskrivning för: QROlle II Mekanisk sammansättning Mera information på: www.qrolle.se QROlle II - Mekanisk sammansättning - Oct 24, 2009 SM0JZT Tilman Sida: 1(8) Så här kommer din QROlle II att se

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR

MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR Världsarvet Grimeton/ Execubic AB, 2014 1 Innehåll m.m. Kretskort Rulle med 0,3 mm lackad koppartråd för L 1, L 3

Läs mer

Inkoppling av ADSL-modem

Inkoppling av ADSL-modem Här nedan följer hjälpavsnitt för: Inkoppling av ADSL-modem. Inkoppling av Kabel-TV modem Inkoppling av fiberanslutning Inkoppling av LAN-anslutning E-post Support Inkoppling av ADSL-modem Först så måste

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet.

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Kontrollera först innehållet i förpackningen enligt förteckningen nedan.

Läs mer

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt Strömförsörjning Transformatorns arbetssätt Transformatorn kan omvandla växelspänningar och växelströmmar. En fulltransformators in och utgångar är galvaniskt skilda från varandra. Att in- och utgångarna

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER T23 Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Skivmontering Såhär klickar du enkelt ihop två skivor och regel till golv- och takskena När en skiva är klickad med skivan innan träs regel i spåret

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT OMS

INSTRUKTIONER LITT OMS Instruktion Oms v. 1.0 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT OMS HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen går bra att löda eller limma. Vid lödning rekommenderas lödpasta alt. lödtenn/lödvatten. Lämpligt lim är

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

FÖRHANDSUTGÅVA 1(12) DRAFT

FÖRHANDSUTGÅVA 1(12) DRAFT Skarvskåp BUDI-1S-RSP-UNI-X-SE07 ARBETSINSTRUKTION 1. Introduktion 2 Allmänt 3 Satsinnehåll 4 Kabelförsegling med foamtape 5 INSTALLATION 6 Kabelpreparering 7 Kabelmontage i delbar SEAL-BLOCK 8 Kabelmontage

Läs mer

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel + Följande utrustning Stagkäppar Till utmärkning av stängsellinjen Murarsnöre Till utmärkning av stängsellinjen Spett För att undersöka

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 Innehåll: Säkerhetsinformation 1 Översikt 2 Uppackning 3 Montering 4-5 Tryckknappshantering 6 Övningar 7-12 Kopplingsschema. El stycklista. 13 Underhåll och felmeddelanden

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013)

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) 1 Montera bastun på ett plant underlag. Obs! Del 1 hör ej till leveransen. Montera bastuns bas, delarna passar i de utskurna spåren. Skruva ihop delarna (skruvhål finns

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Diseröd Bredband KABELDRAGNING

Diseröd Bredband KABELDRAGNING Diseröd Bredband KABELDRAGNING 1.1 Slangtyper 1.1.1 Slang 32-26 Denna slang används till stamkabeln. Stammen består av en 32-26 samt tv å 16-12 slangar. 1.1.2 Slang 16-12 I denna slang blåser vi föreningskabel

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Bygge av Dip-It. Upplägg

Bygge av Dip-It. Upplägg Bygge av Dip-It Detta är ett byggprojekt sponsrat av SSA för att stimulera teknikintresset bland radioamatörer samt öka kunskapen. Projektet är redovisat i SSA:s medlemstidning QTC. Bygget gjorde under

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm Title : E- Qlass Elektrisk Tilt FWD (Luca, Alex, Samm) Number : 35 1. Koppla bort alla kablar från interface till chassie (E) armstöd, benstöd och ryggstödsramen.

Läs mer

Vad måste köpas till för att få byggsatsen komplett?

Vad måste köpas till för att få byggsatsen komplett? NKLJ litt Mo NKlJ Mo från Bygg svenskt. Du har nu i din hand den allra första versionen av en byggsats av en Mo malmvagn. Troligen de tyngsta vagnarna som trafikerat svenskt smalspår. Trots de komplicerade

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar ED 100 ED 250 VRIO ESR Monteringsanvisning pardörrslösningar Denna monteringsanvisning ska användas tillsammans med installationsanvisning för ED 100LE / ED 250LE Innehållsförteckning Sida 1. Förlängning

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 010-152-S LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO ÖVERSIKTSSKISS

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Händig med el. en liten elhandbok

Händig med el. en liten elhandbok Händig med el en liten elhandbok Innehåll Innehavare 3 Montera rätt och lätt 4 Stickproppar och sladduttag 6 Skyddsjordning skyddar dig mot ström 8 Så här fungerar skyddsledaren 9 Montering av sladd 10

Läs mer

Nu till själva utförandet! Steg 1

Nu till själva utförandet! Steg 1 Hej och välkommen till min lilla guide. Guidens syfte är att vägleda dig genom alla nödvändiga steg då du ska dra in neonljus i kupén. Det finns så klart en mängd olika tillvägagångssätt, och dom varierar

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 10:40 Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 6228182540 (S1) 0209 Innehåll INNEHÅLL...3 SPECIFIKATION...4 NOCKLUCKA...4 AVSLUTNINGSATS...4 ÖVERSIKTBILD NOCKLUCKA...5 MINITAKSTOL...6

Läs mer

Servicemanual. Autonomous Pallet System 800 Prototyp. Utfärdat: 2008-05-14

Servicemanual. Autonomous Pallet System 800 Prototyp. Utfärdat: 2008-05-14 Servicemanual Autonomous Pallet System 800 Prototyp Utfärdat: 2008-05-14 Servicemanual APS800 1. NIOS II... 3 1.1 Koppla till NIOS II... 3 1.2 Kopplingar till batteri...3 1.3 Utökad spänningsgren...4 1.4

Läs mer

ANVÄNDNINGSINSTRUKTION. för. BREDBANDSANTENN typ B264

ANVÄNDNINGSINSTRUKTION. för. BREDBANDSANTENN typ B264 ANVÄNDNINGSINSTRUKTION för BREDBANDSANTENN typ B264 artnr 9971264-1000 (1 kw) 1.1 DOKUMENT UTGÅVA Utgåva 1, 2010-04-18, ref FMV 352961 - LB805020 Utgåva 2, 2010-04-28, ref FMV 352961 - LB805020 1.2 TEKNISK

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Mini

Monteringsanvisning MAFA Mini Monteringsanvisning MAFA Mini Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Mini_SE_rev3 100-33 2014-02-24 3 12 Garanti: MAFA Mini silo

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Personfara genom elektrisk ström

Personfara genom elektrisk ström UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 1999-09-15 Rev 1.0 Personfara genom elektrisk ström K O M P E N D I U M 3 ELEKTRO INNEHÅLL 1. VILKEN STRÖMSTYRKA ÄR FARLIG?...2

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Modifiering av Ra200 för 12V drift

Modifiering av Ra200 för 12V drift Modifiering av Ra200 för 12V drift SM7UCZ, Johnny Apell, Ekedalsvägen 11, 373 00 JÄMJÖ Det finns säkert många Ra200 stående i garderoberna på grund av att det inte finns någon vettig strömförsörjning till

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

Gör det själv beskrivning

Gör det själv beskrivning Dok: 6/13 Byte Kolb, Q-Extra/Air & A-594 Gör det själv beskrivning BYTE AV KOLBORSTAR! Q-Extra, Q-Air & A-594 Steg för steg beskrivning! Hur du enkelt byter kolborstar på din Husky centraldammsugare. OBS!

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig.

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Välkommen till Hästens värld. Njutningen att få sova i din drömsäng resten av livet börjar här.

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

GTO-5EZ/GTO-3EZ Bilslutsteg

GTO-5EZ/GTO-3EZ Bilslutsteg GTO-5EZ/GTO-3EZ Bilslutsteg Svenska Bruksanvisning Varför du ska du bry dig om den här bruksanvisningen Hur bra det spelar från bilens ljudsystem beror lika mycket på installationen och inställningen som

Läs mer

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok 253000 Mobil Fläktutrustning Handbok Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0 Ett hål i väggen och sen då? Författare: Sida: 1 Sida: 2 Sida: 3 Sida: 4 Sida: 5 Sida: 6 Sida: 7 Sida: 8 Sida: 9 Sida: 10 Sida: 11 Trådlöst? Författare: Sida: 12 Hjälp? Författare: Sida: 13 Ett hål i väggen

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer