Forum. Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Fullersta Fastighets.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum. Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com"

Transkript

1 Forum Fullersta Fastighets 1 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars 2011 Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Årsmöte 13 april Valberedningens förslag Julfesten 40 år Tillståndsfritt när Huge bygger? Trädgårdstips Rapport från kommunmöte FFFs nya dataplattform Södertörnsleden Viltvården i Fullersta Fullerstabo i 191 km/tim på motorcykel...på is Matrikel Barnsidan Vinn t-shirt genom att lösa vårt klurigt korsord

2 Årsmöte i Folkets Hus onsdagen den 13 april 2011! Fullersta Fastighetsägareförening inbjuder nya och gamla medlemmar till föreningens årsmöte i Folkets Hus, Gula rummet, i Huddinge centrum, onsdagen den 13 april mellan klockan till ca Förslag till dagordning hittar du här intill. Efter sedvanliga mötesförhandlingar och en välbehövlig kaffepaus kommer vd Robert Falck, SRV och berättar hur man ska gå vidare med sophanteringen på Södertörn. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor. Du har också chans att vinna chokladaskar på närvarolotteriet. Årsavgiften för 2011 är 90 kronor som du betalar via plusgiro Du kan även betala vid årsmötet. (Medlemskort med inbetalningstalong är utsänt till medlemmarna).vid betalning på årsmötet sänds det ut i efterhand. Hjärtligt välkommen!!! Styrelsen Valberedningens förslag 2011 Ordförande på ett år Sture Moberg, omval Tre ledamöter på två år Siv Pettersson, omval Kenneth Lidén, nyval Katja Epple-Pålsson, omval En ledamot på ett år Eira Virén, nyval Tre suppleanter på ett år 1 Olle Lundström, omval 2 Yngve Pettersson, omval 3 Sten Jansson, nyval Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande. 2 Årsmötets behöriga utlysande. 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4 Fastställande av dagordning. 5 Val av två justeringsmän. 6 Godkännande av protokoll från föregående årsmöte. 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning. 8 Revisorernas berättelse. 2 9 Ansvarsfrihet för styrelsen. 10 Rapporter. 11 Beslut om årsavgift. 12 Arvode till styrelse, revisorer. 13 Val av styrelse. 14 Ordet är fritt. 15 Kaffepaus. 16 Vd Robert Falck SRV berättar om sophanteringen på Södertörn. 17 Dragning i närvarolotteriet. 18 Avslutning. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010 Medlemmar. 87 nya medlemmar har begärt inträde i föreningen under året. 23 medlemmar har utträtt ur föreningen under det gångna året. Det totala antalet medlemmar är nu Medlemsregistret är nu överflyttat i vår nya dataplattform vilket gör att vi lättare kan hålla registret aktuellt. Medlemsvärvning. Vi sände ut information om FFF till icke medlemmar under året vilket gav ett bra resultat. 87 nya medlemmar anslöt sig under året. Klädbytardagen, 2 ggr/år. Det är nu nionde gången föreningen genomfört klädbytardagen i Källbrinksskolans aula. Många besökare var där även detta år. Borden bokas väldigt snabbt till den begränsade platsen vi har möjlighet att få tillgång till. Julen dansades traditionsenligt ut i Källbrinksskolan. Julfesten genomförs Två revisorer på ett år Lennart Pettersson, omval Kennet Andersson, nyval Två revisorssuppleanter på ett år Ulf Lund, omval Roger Johansson, omval 3 ombud till Folkets hus på ett år Sten Jansson, omval Markus Malm, omval Yngve Pettersson, omval tillsammans med Snättringeföreningen sedan 40 år tillbaka. Totalt deltog ca 400 personer vilket är normalt för julfesten och visar att den är uppskattad av våra medlemmar. Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under året. Kommittéerna träffas däremellan kontinuerligt och arbetar fram förslag till styrelsen. Grannsamverkan informerar vi om vilket statistiskt minskar inbrotten. Det byggs fortfarande mycket inom vårt område som påkallar uppmärksamhet från FFF. Det handlar för vår del bl a om tomtägare som blir betalningsskyldiga när gator anläggs samt nya genomfarter. Vi har fortlöpande kontakter med våra grannföreningar för att vi tillsammans ska kunna agera vid behov. Vi har haft besök, på några av våra Följande ledamöter kvarstår på ett år Markus Malm Johan Ohlsén Valberedning Charlotte Livbom, tidigare ordf. medlem Bo Nordberg, tidigare ordf medlem Sture Moberg, ordf möten, av beslutsfattare inom Huddinge kommun. Vi har då haft möjlighet att diskutera olika frågor som berör, och kommer att beröra vårt område. Styrelsen kommer under 2011 aktivt arbeta med alla frågor som har med vår boendemiljö men också bevaka medlemmarnas intresse i plan och byggfrågor. Vi håller de boende i Fullersta informerade vad som händer i området genom vår tidning FFF Forum. Vi kommer framöver, när vår dataplattform är utbyggd, att kunna informera ännu bättre och snabbare. Styrelsen vill tacka alla medarbetare och engagerade medlemmar som bidragit under det gångna året. Fullersta Styrelsen för Fullersta Fastighetsägareförening

3 Ordföranden har ordet Nu äntligen börjar vi nordbor också närma oss den lite varmare perioden. Nu kan vi amatörkockar få testa våra kunskaper vid grillen igen och känna oss lite duktiga. Försiktigt grillade tomater till köttbiten är en delikatess tycker amatörkocken nummer ett... Men innan vi kommer så långt så ska vi ha ett årsmöte, det 92:a, i FFF och summera vad vi har åstadkommit under det gågna året. Vi har bl a kommit igång med vår dataplattform som vi hoppas mycket på för framtiden. Du kan läsa mer om detta i denna tidning och om hur den kommer fungera. Vi har försökt att tänka på dom möjligheter som finns att tillgå och som en förening med idéellt arbetande medlemmar kan dra nytta av i vår förening, genom snabb information, men även minimera det administrativa arbetet. Detta märks även på valberedningens arbete där siktet har varit att komplettera styrelsen med personer som har den typ av kunskap som kommer att krävas framöver. Det är ni medlemmar som avgör vilken väg vi ska välja med er röst. Vi får i år besök av Robert Falck, vd på SRV, som besöker oss och berättar vad det senaste är inom sophanteringen på Södertörn. Kommunen och SRV träffas i slutet på mars för att besluta om hur man ska gå vidare, så det är aktuella uppgifter vi får ta del av. Vår förhoppning är att det ska finnas tid för dom som önskar att ställa frågor. FFFs stadsplanekommité har också haft ett informellt samtal med ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Tomas Hansson och gatuchefen Annika Feychting om vad som händer i Fullersta. Detta kan du också läsa mer om i denna tidning. Vi skriver också om hur Huge agerar mot miljön när det gäller nybyggen. En naturskön, artrik, ekbacke där träden skulle sparas har blivit rena skövlingen när dom har satt igång byggandet. Det stämmer inte alls enligt den plan som sändes ut på remiss. Tyvärr är det ingen på komunen som svarar eller tar ansvar när vi försöker få en förklaring. Allt är som vanligt efter ett val alltså. Det finns mycket att läsa om vad som sker i vårt fina Fullersta. Vi i styrelsen försöker att tillvarata alla våra medlemmars intressen så mycket vi har möjlihet till. Med allas ert stöd så blir vi många som har möjlighet att göra vår stämma hörd. Vi har vår tidning och vi kommer att få ytterligare möjligheter när vi får vår dataplattform utbyggd. Som ensam medborgare är det tyvärr svårt att få gehör, men vi hjälps åt genom FFF. Bli medlem du också! Vi ses på årsmötet! FULLERSTA FASTIGHETS- ÄGAREFÖRENING Etablerad 1919 Vistavägen HUDDINGE Plusgiro Cirka medlemshushåll. E-post: Årsavgift 90 kronor Medlemsavgiften betalas på postgiro FFFs hemsida Styrelseförteckning 2009 Ordförande Sture Moberg Backvägen Vice ordförande Katja Epple-Pålsson Ringvägen Sekreterare Johan Ohlsén Fågelsångsvägen Kassör Sten Jansson Vistavägen Klubbmästare Markus Malm Ekvägen Ledamöter Siv Pettersson Anders Klockares väg Inger Falk Majgårdsvägen Valberedning Styrelsen utser valberedning inom sig. Suppleanter Olle Lundström Kolonivägen Yngve Pettersson Anders Klockares väg Guy Sundqvist Solhemsvägen Revisorer Olav Wäppling Stenmovägen Lennart Pettersson Anders Klockares väg Kommittéer i FFF Festkommittén: Markus Malm Sten Jansson Göran Gladh Siv Pettersson Inköpskommittén Sten Jansson Siv Pettersson Katja Epple-Pålsson Stadsplanekommittén Olle Lundström Markus Malm Inger Falk Johan Ohlsén Kommittén för webbinfo Katja Epple-Pålsson Yngve Pettersson Johan Ohlsén Vakant Kommittén för marknadsföring Sture Moberg Sten Jansson Katja Epple-Pålsson Inger Falk Johan Ohlsén Natur- och trädgårdskommittén Inger Falk Sten Jansson Redaktionskommittén Sture Moberg Yngve Pettersson Inger Falk Siv Pettersson Olle Lundström Grannsamverkankommittén Inger Falk Guy Sundqvist FULLERSTA FASTIGHETS FORUM Ansvarig utgivare: Johan Ohlsén Utgivningsbevis nr Organ för Fullersta Fastighetsägareförening Utgivningsplan: Fyra ordinarie nr per år - april, juni, okt, dec. Upplaga: cirka ex Redaktion/Produktion: Sture Moberg Backvägen 7, HUDDINGE Redaktionen svarar ej för insänt ej beställt material samt rätten att inte publicera insändare, och rätten att korta ner/redigera insänt material. Annonspriser Helsida sv/vit 1 500:- Baksidan sv/vit 2 000:- Halvsida sv/vit 800:- 1/4 sida sv/vit 500:- 1/12 sv/vit 400:- Färg dubbla priset. Utgivningsplan och manusstopp Nr 1 mars/april 1 febr. Nr 2 juni 30 april Nr 3 oktober 1 sept. Nr 4 december 15 nov. 3

4 4

5 Julfesten 40 år Foto Bengt Höglund år var det 40:e året som julfesten I traditionsenligt gick av stapeln i Källbrinksskolan. Det är Snättringe och Fullerstas Fastighetsägarföreningar som tillsammans arrangerar festen för våra yngre medlemmar. Det är tjo och tjim och full fart runt granen för barnan och alla tycks ha väldigt roligt. Nu har det blivit fler och fler barnbarn som besöker oss vilket känns extra roligt. Slagsta gille och Clownen Filoche underhöll barnen i aulan och i övrigt var det fiskdam, chockladhjul rulla boll och mycket annat skojigt. Kom ihåg julfesten till nästa år så ses vi igen. Vi hjälper dig med Golvvärme Oljeradiatorer Utomhusbelysning Installationsledningar Markbelysning för trädgård Halogenspotlights LED-lampor Välkommen till ELBUTIKEN i Stuvsta - hos oss får du råd! Stuvstavägen 1, Huddinge Tel

6 Protokoll från årsmöte 2010 Fullersta Fastighetsägareförenings årsmöte i Folkets hus, den 14 april 2010 Mötets öppnande Föreningens ordförande, Sture Moberg, förklarade mötet öppnat och hälsade de omkring 20 närvarande medlemmarna välkomna. Årsmötets behöriga utlysande Konstaterades att samtliga hushåll i Fullersta fått föreningens tidning där kallelse till årsmötet publicerats. Mötet förklarades behörigen utlyst. Val av ordförande och sekreterare för mötet Nominerades Ellert Ström till ordförande för mötet samt Inger Falk till sekreterare. Mötet beslöt välja Ellert Ström och Inger Falk enligt ovan. Fastställande av dagordning Förslag till dagordning för mötet fanns publicerat i föreningens tidning. Mötet beslöt fastställa föreslagen dagordning. Val av justeringsmän Nominerades Bengt Eriksson och Bertil Sundqvist att justera årsmötesprotokollet. Mötet beslöt välja Bengt Eriksson och Bertil Sundqvist enligt ovan. Föregående årsmötesprotokoll Föregående årsmötesprotokoll fanns publicerat i föreningens tidning. Mötet beslöt godkänna föregående årsmötesprotokoll. Styrelsens verksamhetsberättelse Mötets ordförande Ellert Ström föredrog kort styrelsens verksamhetsberättelse, vilken också publicerats i föreningens tidning. Redogörelse lämnades rörande medlemsstatistik, aktiviteter, styrelsens sammanträden, grannsamverkan, etc. Ordföranden Sture Moberg redogjorde för den gatuinventeringen som gjorts av styrelsen och där det konstaterades att Fullersta har 3532 adresser med egen brevlåda dvs. villor och vissa bostadsrätter. Av dessa är 2463 villor varav 1222 är medlemmar i dag och 140 bostadsrätter varav 14 är medlemmar. Då vi har 1236 medlemmar så har vi konstaterat att ca 50% är medlemmar i FFF. Ekonomin är i balans. Överskottet i år är kronor. Föreningen har kronor i sin kassa. Mötet beslöt godkänna verksamhetsberättelsen. Revisorernas berättelse Föreningens revisor Lennart Pettersson föredrog i korta drag föreningens resultat- och balansräkning vilken var utan anmärkning. Mötet beslöt godkänna revisorernas berättelse. Ansvarsfrihet för styrelsen Revisorerna hemställde att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Rapporter Sture Moberg informerade om styrelsens avsikt att sponsra Huddinge AIS med kronor. Mötet beslöt godkänna rapporten och bevilja bidraget. Beslut om årsavgift Sture Moberg presenterade styrelsens förslag om oförändrad årsavgift om 90 kronor. Mötet beslöt godkänna styrelsens förslag till oförändrad avgift. Arvode till styrelse, revisorer, inköps- och festkommitté Arvode för styrelse, revisorer och inköpskonsulent. Samma summa som förra året, kronor att fördelas av styrelsen. Kassa för styrelseomkostnader kronor. Mötet beslöt godkänna förslaget med uppdelningen av budget. Val av styrelse Ordförande på ett år Sture Moberg omvaldes till ordförande Styrelseledamöter på två år Markus Malm, omvaldes Johan Ohlsén, omvaldes En ledamot på ett år Sten Jansson, omvaldes Styrelsesuppleanter på ett år Olle Lundström, omvaldes Yngve Pettersson, omvaldes Guy Sundqvist, omvaldes Revisorer på ett år Olav Wäppling, omvaldes Lennart Pettersson, omvaldes Revisorssuppleanter på ett år Ulf Lund, omvaldes Roger Johansson, omvaldes Ombud till Folkets hus på ett år Sten Jansson, omvaldes Markus Malm, omvaldes Yngve Pettersson, omvaldes (Ledamöterna Siv Pettersson, Inger Falk och Katja Epple-Pålsson har ytterligare ett år kvar av sin mandatperiod). 6

7 Valberedning Föreslogs att styrelsen själv tillåts agera valberedning. Mötet beslöt godkänna valberedningens förslag enligt ovan. Ordet är fritt Inga övriga frågor framfördes. Kaffepaus Information från Arne Malmström, (Lås-Arne) Arne gav oss en inblick i hur vi på bästa sätt skyddar oss mot objudna gäster och vad försäkringsbolagen kräver av oss. Han demonstrerade en mängd låsanordningar för fönster och dörrar och frågorna var många från medlemmarna. Alla fick nog en tankeställare om vad som måste förbättras när det gäller våra lås. Dragning i närvarolotteriet Fågelholkar, skänkta av Ingvar Hallström samt chokladaskar lottades ut bland närvarande mötesdeltagarna. Avslutning Ordförande Sture Moberg tackade de närvarande för deras medverkan och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Justeras: Inger Falk Ellert Ström Bengt Eriksson Bertil Sundqvist Eldningen av vedartat trädgårdsavfall får ske under vecka 16 i Fullersta. Din Doktor Heikki Thrane Salovaara har öppnat sin läkarmottagning i Huddinge, Fullersta. Spec. Allmänmedicin, företagshälsovård. Ansluten till försäkringskassan, frikort gäller. Besök enligt överenskommelse. Telefon

8 Välkommen till Glömstapoolen din vaccinationsmottagning! Glömstapoolen erbjuder även: Företagshälsa, hjärt och lungräddningsutbildning, sjukgymnast, KBT, massage, mindfullness i rörelse, pilates mm. Ring för mer information Telefon VÄLKOMNA! Drop-in Vaccination Vi har alltid drop-in på onsdagar mellan och Välkomna! GLÖMSTAPOOLEN Förrådsvägen 10, HUDDINGE Tel: Fästingsambulansens körschema finns på hemsidan! GRATIS LÅNEBIL FÖR HEMTRANSPORT HUDDINGE Djupåsvägen Öppettider: Vard Lör Sön

9 När kommunens fastighetsbolag bygger behövs det då inga tillstånd? Text. Johan Ohlsén. Foto: Yngve Pettersson Så här ser den fina ekbacken ut idag. Tornet i bakgrunden är nedre delen av kanske Södertörns högsta byggkran vilken är enorm med tanke på att byggnaderna enlig detaljplanen bara skulle bli tre våningar höga? Hej. Huddinge Jag har hamnat i ett problem som jag har kört fast i och jag undrar om ni kan hjälpa mig/(oss som bor i området) att komma vidare. Jag har även varit i kontakt med Mitt i Huddinge men dom har inte hört av sig. Under hela veckan har jag varit i kontakt med kommunen och gatukontoret och anledningen är att Furuhöjdsvägen i måndags stängts av mot Ringvägen. Vi har inte fått någon information om detta och det skulle enligt uppgifts ha byggts en provisorisk gång/cykelväg (som är skyltad redan men vägen finns inte) men det har inte utförts. Nu har gående och andra en omväg på ca 3 km för att komma till skolan, bussar mm. Gatukontoret har skyllt på Huge och Huge på entreprenören (Peab) och ingen verkar vilja ta ansvar men faktum kvarstår vägen är av. Annika Feychting på Gatukontoret har lovat att vägen skall utföras och bli klar men ingenting händer. I fredags blev vi lovade att dom skall arbeta hela helgen och att den skall vara klar på måndag. Inga arbeten har utförts nu i helgen. Kommunen verkar vara så ivrig att bygga bort Förskolekön att dom har glömt att samordna och planera på ett vettigt sätt och det drabbar oss som bor här. Förskolan finns inte med i projektplanen (men däremot i detaljplanen som eventuell framtida Förskola) och det har inte tagits beslut om att bygga den (Ärendet skall upp den 29/9 tror jag) Kan dom göra ett sådant här arbetet utan att informera och resonera med de som blir berörda tex trafiken kommer att öka kraftigt i området. Så här skrev en av våra medlemmar till oss förra gången det hände i Fullersta vid Furuhöjdens förskola på Mellanvägen Trädfakta: från Stockholm stad, Exploateringskontoret Ekologigruppen. Omkretsens tillväxt för ekar på bördig mark kan variera mellan 4 och 20 mm per år. Eklevande arters habitatkrav i dagens naturvårdssverige, är det välkänt att eken är det träd som har flest antal arter knutna till sig, uppåt 1500 stycken. Eken är särskilt viktig som livsmiljö och värdväxt. Nu har det hänt igen, kommunens fastighetsbolag Huge bestämmer och tolkar självsvåldigt med eller utan hjälp av kommunens nämnder vad godkända detaljplaner innebär. Under senare år har det varit en del projekt inom Fullersta som inte riktigt blev så som förespeglats. Nu har liknande problem uppstått i samband med att MVB, åt Huge uppför ett äldreboende (Västergården) och bygger om Rosenhillsgården till skola vid Midsommarvägen utmed Glömstavägen. I detaljplanen som också FFF fick en remissförfrågan om och även godkände, beskrevs projekten. Men nu när bygget kommit i gång så svämmar det över på flera olika vis. Inför beslutet beskriver Kommunstyrelseförvaltningen vackert i sitt tjänsteutlåtande (Rev. 18 januari 2010 KS-2009/ (8)) projektet enligt följande: Vista-Västergården är beläget i Fullersta vid Glömstavägen. Läget är attraktivt och området är naturskönt. En viss utglesning kan behövas men skogen kommer att behållas i form av en ansad naturpark. Underskrivet av Kommundirek-

10 tör, Vesna Jovic, Ekonomichef, Mats Öberg och Chefscontroller, Bo Garneij Det första Huge genom sin entreprenör (nedan kallad H&E) gör när projektet påbörjas är att man går bärsärkagång i området och sågar ner alla ekar och andra träd i befintlig ekbacke. Kvar finns bara en smal sträng av träd mot Midsommarvägen. Bl.a. en av ekarna visade sig vara efter vår okulära besiktning ca: 200 år gammal. Nästa steg efter att kalhugga var att man i juni skickade brev till de boende på Midsommarvägen (47 bostäder). Att man avsåg att spränga lite och därför uppmanade folk att hålla sig inomhus. Därefter sattes sprängandet igång från morgon till kväll stora delar av sommaren. Den avsedda infarten till byggområdet i början på Midsommarvägen vid övergångsstället blev för snäv. Då sågade H&E ner skylten för övergångsställe jäms med marken. Värt att nämnas är att övergångsstället är mycket frekvent använt av gående till Vistaskolan från busshållplatsen på Glömstavägen. Eftersom H&E inte tyckte att bara en infart till området räckte så anlade man ytterligare en infart norr om och utanför byggområdet för tung byggtrafik med skytteltrafik av betongbilar och grusbilar med släp. Detta är speciellt anmärkningsvärt eftersom denna infart är i direkt anslutning till den nyöppnade skolan och bostadsområdet där tung trafik absolut inte hör hemma. Denna infart lades dessutom rakt över en ca 100 år gammal gångstig som flitigt använts av ett femtiotal personer som med eller utan hund passerar där varje helgdag. På vardagar används stigen av elever och lärare att ta sig till skolan Efter en tid så bestämde H&E att hela denna mark med infart borde betraktas som arbetsplats och stängde av gångstigen. Våra medlemmar har rapporterat att de varit i kontakt med ansvarig hos Huge som svarat att de spelar ingen roll eftersom kommunen ändå kommer att anlägga en genomfartsväg där till Fågelsångsvägen så när den byggs så kommer man inte att kunna gå där i alla fall. Detta är naturligtvis taget ur luften och ej beslutat då detaljplan saknas för detta och är helt olämpligt mitt emellan äldreboendet och öppen skolgård. Några medlemmar har pratat med ansvarig för entreprenören som svarat att det inte spelar någon roll vad de säger eftersom E bygger för kommunen och då gör de som de vill. Två andra anmärkningsvärda omständigheter är också att infarten utan att kolla med Stockholm vatten lagts rakt över en gammal huvudvattenledning från 50-talet som absolut inte tål större tryck- och vibrationsförändringar. Dessutom har man lagt igen och för säkerhets skull dumpat schaktmassor på det dike som dränerar västra halva dalen vid Fågelsångsvägen och utdikar Ca m2 ängsmark. Detta innebär troligen att den nya skolgården som är lägsta punkten i dalen kommer att få vattenansamling och kanske översvämning vid snösmältningen. Som om detta skulle vara allt. Söder om området så har man nu tagit vändplanen på Annelundsvägen i anspråk och avsevärt försämrat plogmöjligheten. Dessutom anlagt ytterligare en tredje infart från Glömstavägen över Annelundsvägen in i området. Demokratiforum och medborgarinflytande? H&E s beteende är mycket svårt att bemöta. Vi på FFF har under mer än 6 veckor försökt att få en kommentar ifrån kommunens bygglov- och samrådhandläggare och deras chef. Detta har hitintills varit fruktlöst då vi bara hänvisats runt till sex olika personer men inget svar. Men vi har inte gett upp. Som enskild medborgare måste det kännas hopplöst om man försöker driva något sådant och man kan undra varför detaljplan, då den inte följs och är det fritt för alla markägare att bre ut sig? Kommunal verksamhet och kommunala bolag borde vara ett föredöme inte tvärt om. Nästa projekt som är på gång i Fullersta är ytterligare en förskola i Vistaberg. Visserligen är den välbehövd men vi får hoppas att projektet kan genomföras med viss hänsyn till omkringboende och miljön denna gång. Hur förtätat skall Fullersta bli? Eller måste man ta bilen till naturen? Samhällsbyggnadsnämnden har på sin hemsida redovisat fem av sina sex målområden? Det sjätte har man tydligen glömt eftersom det inte redovisats. Mål Nämnden styr sitt arbete mot sex målområden: 1. Nöjda invånare 2. Hållbar samhällsutveckling 3. Attraktiv arbetsgivare 4. Sund ekonomi 5. Effektiva processer I verksamhetsplanen för Samhällsbyggnadsnämnden 2011 kan vi läsa att man under målen för hållbar samhällsutveckling finner EKO- SYSTEM I BALANS. Vilket kvantifieras med två mätetal för hur de ska bevara, vårda och utveckla våra grönytor för såväl natur- och kulturlandskap som friluftsändamål genom andel medborgare som har: 1, max 300 m i gångavstånd till mindre grönyta (0,1-5 ha) (2010: 67 %) 2, max 800 m i gångavstånd till större grönyta (>5ha) (2010: 95 %). Det vill säga 2010 hade 67% av medborgarna i Huddinge max 300 m till en grön yta på mellan 1000 m2 och m2 och 95 % hade max 800 meter till en yta på mer än m2. Med andra ord för ett flertal av oss som bor i Fullersta på villatomter större än 1000m2 så kan mätetal 1 lätt klaras av hemma. För att klara mätetal 2 i Fullersta så finns det endast tre områden som är tillräcklig stora dvs. kärret närmast söder om Mossvägen, mellan Vistavägen och Källbrink samt ännu ej exploaterade och detaljplanerade områden i Vistaberg Men nämnden beskriver det som. Genom ett strategiskt miljötänkande i samhällsbyggandet och hänsyn till natur- och kulturvärden ska de stora sammanhängande grönområdena och den tätortsnära naturen bevaras 10

11 Till medlemmar och fastighetsägare i Fullersta. De som önskar köpa gödselmedel och andra produkter till rabatterade priser välkommen att sända in denna beställning före den 15 april 2011 till Sten Jansson, Vistavägen 17, Huddinge, tel eller per mail.säck Kogödsel 70 liter 90:-.säck Hästgödsel 70 liter 75:-.säck Hönsgödsel 15 liter 70:-.säck Trädgårdskalk, 100 m 3 dammfri 11 liter 32:-.säck Torvmull 300 liter 160:-.säck Planteringsjord, gödslad och ogräsfri 50 liter 46:-...säck Rhododendronjord 50 liter 60:-.säck Barkmull, toppdressing 50 liter 50:-.säck Täckbark 50 liter 42:-.säck Palles trädgårdsblandning, sammansatt av alg, ben o blodmjöl samt mikronäringsämnen struktur granulat 15 kg 200:-.säck N.P.K kg 105:- Summa kronor för att varorna skall vara tillgängliga då vårbruket börjar. (Leverans sker ca veckorna ) OBS! Gör inga anteckningar eller uträkningar på listan. Order under 100 kr expedieras ej. Fritt hemkört. Inklusive moms..säck Rhododendrongödsel 1,7 lit 55:-...säck Rosgödsel 1,7 lit 55:-...säck Rosjord 50 lit 60:-.säck Benmjöl 1 kg 50:-.säck Blodmjöl 1 kg 55:-.säck Algomin 10 kg 190:-.säck Gräsfrö 1 kg 75:-.säck Gräsfrö 3 kg 195:-.förp Alltvätt. OBS den låga dosen 1 dl till 5 kg tvätt, 5 kg 185:-.förp Diskalll, handdiskmedel 5 liter 120:-.förp Rex extra, maskindiskmedel 5 kg 200:- Summa kronor (Summering görs av inköpskommittén), Namn Adress Postnr Ort Tel THOMAS GLAAD AB FuktskyddadeHem.se PostScript-bild Thomas Glaad Loggo.EPS) Specialitet: Grundisoleringar/Dräneringar mot fukt i husgrunder, samt stenspräckning Problem med berg och sten? Vi spräcker berg, sten och betong! Thomas Glaad AB är ett trädgårds- och markanläggningsföretag med specialisering på villor och villaträdgårdar. Vi utför följande: AS GLAAD AB Fuktisoleringar/dräneringar mot fukt i husgrunder, alla typer av gräv- och schaktarbeten samt grundläggningar. Byte av vatten och avlopp Tomtplaneringar, trädgårdsanläggningar, trädfällning, färdiga gräsmattor, nyanläggningar, plattsättning, stödmurar, stenläggning m.m. Mark-, trädgårds-, hus- och gräsunderhåll Snöröjning - maskinellt samt handskottning, sandsopning, sandning m.m. Spräcker sten, berg och betong Ring för gratis kostnadsförslag: Medlemmar i Fullersta fastighetsägareförening erhåller 5 % rabatt på utförda arbeten Källbrinksvägen 43 B T Tel Huddinge I Innehar F-skatt och Mobil Hemsida: Ansvarsförsäkring 11 tskyddadehem.se

12 Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap Text: Anna Schelin. Foto: Yngve Pettersson Text : Anna Schelin. Foto???????? Än vilar snön vit över våra trädgårdar, men snart blir det grönt igen och då kör den härliga trädgårdssäsongen igång! Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap hade i slutet av januari en trädgårdsdag i Snättringeskolans matsal, med föreläsning av trädgårdsdesigner Dan Rosenholm som fick alla att börja drömma och planera nya projekt man vill ha i sin trädgård. Vi hade även workshops där det byggdes flaskdekorationer och bordsdekorationer med färska blommor och en hörna där det tillverkades kreativa upphängningsanordningar för talgbollar. En mycket trevlig dag med gott fika och glada trädgårdsentusiaster! Vad händer då i vår/sommar?! Planeringen av programutbudet för perioden april augusti pågår just nu för fullt och läggs efterhand ut på hemsidan Alla medlemmar i HBT får dessutom ett fint programblad i brevlådan senare i vår. Den 10 april får man bl a lära sig tillverka igelkottar i björkris och den maj är det betonggjutningskurs. Som vanligt blir det växtloppis vid Café Nytorp på nationaldagen den 6 juni då alla Fullerstabor hälsas extra varmt välkomna att fynda bland våra medlemmars plantor och sådder! Som medlem i HBT har man alltid förtur till alla aktiviteter. FFFs medlemmar är naturligtvis också välkomna på våra kurser i vår i mån av plats men får betala en något högre avgift än HBTs medlemmar. Alla är varmt välkomna till trädgårdssässongen Vill du bli medlem i RST?! Du ansluter dig till Riksförbundet Svensk Trädgård genom att betala in medlemsavgiften (260 kr/år) till Pg och meddelar att du vill tillhöra vår lokalförening. Förmedla gärna en mailadress till vår medlemsansvariga Anna, så får du även information per mail under året. HuddingeKretsen Röda Korset, HuddingeKretsen 90 år! Här ser vi delar av styrelsen med orföranden Barbro Engström till vänster. När Huddinge under talet började bebyggas så började också många föreningar att bildas. Bl a Röda Korsets HuddingeKrets som bildades Röda Korset är världens största och äldsta humanitära organisation och finns i många länder. Röda Korsets arbete bygger på sju grundprinciper; Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet. I Fullerstaparken finns Huddingekretsens lilla röda stuga som övergick i deras ägo Där finns det ett trivsamt kafé med loppis varje lördag mellan under våren och hösten. Titta in någon gång och fynda på loppis eller köp en kopp kaffe och koppla av i den underbara miljön. Passa också på och prata lite med personalen så får du höra lite om verksamheten som pågår. Det är kanske något som intresserar dig och som du tycker skulle vara intressant att hjälpa till med. Jubiléet Den 14 maj blir det fest i Huddinge centrum. Uppträdande på scenen av olika grupper som kommer att underhålla besökarna. Det kommer att bli tipspromenad och en hel del andra aktiviteter. Du som är intresserad av Röda Korset kommer att ha möjlighet att få information om Huddingekretsens verksamhet. Boka den 14 maj och gör ett besök i Huddinge centrum. 12

13 Vi på Huddingekontoret ger dig en trygg och professionell mäklartjänst. Här arbetar Michael Sundman, Rasmus Löfgren, Lars Dawrin, Martin Nölvand, Maria Stenermark, Krister Florin, Frida Nygren, Björn Nygren, Karin Lundmark & Monica Ryberg. Du når oss på: Kontorets adress: Häradsvägen 69, Huddinge E-post: 13

14 Rapport från FFFs Stadsplanekommittés möte med komunen Idyll från Rosenhillsvägen Stadsplanekommittén i FFF hade strax före jul ett informellt samtal med ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Tomas Hansson och gatuchefen Annika Feychting om vad som händer i Fullersta. Aktuella planer i Fullersta är främst den fortsatta exploateringen i Vistaberg och Talldalen, Furuhöjdsområdet, äldreboendet vid gamla tullingerondellen och bostads- och kyrkbygget vid bussterminalen. Trots f.d. Vägverkets remissvar att begränsa utbyggnaden i Vistaberg tills Södertörnsleden kan ta hand om den trafik som nyexploateringen skapar, så har kommunen och byggarna inte någon avsikt att dra ned på byggtakten. En förstudie avseende området kring Rosenhillsvägen har nyss påbörjats och arbetet beräknas pågå i minst ett år innan vi får se något förslag. Bl a nämndes att exploatören NCC får byggrätter vid Rosenhillsvägen / Fågelsångsvägen i utbyte mot att de gamla stallarna ersätts med nya vid Lövsta. Betande får ska även i fortsättningen hålla landskapet öppet. Gång- och cykelväg byggs mellan Vistaskolan och Fågelsångsvägen. De hårt kritiserade planerna på en förbindelse mellan Rosenhillsvägen och Kolonivägen som bil och/eller bussgata är fortfarande en öppen fråga. Busstrafiken på Vänhemsvägen diskuterades. I en skrivelse till kommunen stöder FFF de boende och betonar även vikten av en snabb lösning av problemen. Genomfartstrafiken på Vistavägen är omfattande och orsakar olägenheter för de boende längs vägen. Ett förslag till hastighetsplan för hela kommunen har tagits fram. Bl a Vistavägen och Källbrinksvägen föreslås få maxfart 40 km/t. Nuvarande 30-zoner behålles. På kommunens hemsida kan rapporten läsas i sin helhet. Gatuskyltar En genomgång av oläsliga och skadade skyltar görs fortlöpande, område för område. 14 Gatukostnadsreglementet har medfört att kostnaderna för villaägarna blivit mycket höga och betalningsvillkoren svåra. Politikerna i fullmäktige har i dagarna lämnat ett uppdrag till berörda förvaltningar att se över möjligheterna till förbättringar för att lindra konsekvenserna av uttagning av gatukostnaderna. Huddingevägen Trafikverkets stora, vida planer på en ombyggnad av hela Huddingevägen (väg 226) från Storängsleden fram till kommungränsen till Stockholm har av penningabrist lagts i malpåse. I stället föreslår man att göra mindre förbättringar. På den del av 226:an som ligger inom Fullersta kan det bli fråga om en tillbyggnad för att underlätta på och avfart till Huddingevägen från Åvägen / Statoil och gamla Tingshuset liknande den vid Storängsleden. Storängsleden Kommunen håller fortfarande idéerna vid liv om en sydlig entré till Huddinge station vid Storängsleden. Dock kan en sådan bli aktuell först då Södertörnsleden byggs och tar över den största trafikmängden. Södertörnsleden Tidigare skäl att skjuta upp bygget av Storängsleden från Sundby till Masmo har varit att trafikverket måste prioritera färdigställandet av Nynäsvägen (väg 73). Trots att väg 73 nu är helt färdigställd skjuts igångsättandet av bygget av Södertörnsleden fram till tidigast Naturvännernas krav att lägga vägen i tunnel genom Orlångslandskapet stöds av FFF. FFF söker genom personlig kontakt med politiker och tjänstemän få klara besked av dem och samtidigt kunna framföra våra medlemmars åsikter. Text: Olle Lundström

15 Mervärde för FFFs medlemmar Text: Johan Ohlsén Nu har vi moderniserat oss! Vi ökar mervärdet för alla medlemmar genom att ge möjlighet till att abonnera på egna urval av nyheter och erbjudanden via mail. Alla villaadresser i Fullersta får ju vår tidning men nu vill vi erbjuda medlemmar ytterligare fördelar. Dessutom så behöver vi kvalitetssäkra och effektivisera hanteringen av medlemsoch fastighetsregister Vi har tillsammans med ett dataföretag skapat en platt form som ska förenkla hanteringen av vårt medlemsregister. Systemet håller ordning på inkomna med lemsavgifter och prickar automatiskt av inkomna betalningar via bankfiler. Sådant administrativt arbete har tidigare tagit månader att göra och det känns ohanterbart när föreningen nu växer och vi alla jobbar idéellt. För att kvalitetssäkra medlemsuppgifter kommer ni själva att kunna uppdatera tilläggsinformation såsom ansöka om medlemskap, utträde vid flytt, registrera fler medlemsnamn per medlemsnummer, telefonnummer, mailadresser och beställning av automatiska mailutskick från våra kommittéer. Grannsamverkan, Polisinformation om inbrott i området eller upplysningar som de vill delge oss t.ex. att en viss bil har setts vid ett inbrott och som man ska hålla ett vakande öga på. Stadsplane-, information och remissfrågor från kommunen som kan beröra oss i Fullersta och eventuellt diskutera vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Vi kanske behöver höra er åsikt. Natur- och trädgård-, med naturaktiviteter Inköp, specialerbjudanden, gemensamma inköp och loppisinformation. Fest-, julfest m.m. Redaktions, nyhetsartiklar m.m. Varje medlem får en medlemsida med sina uppgifter och betalningar. Det mesta av administrationen kan skötas av med lemmarna själva via inloggning till sin egen sida. Informationen på medlemsidan finns bara tillgänglig för den enskilda medlemmen, styrelsen och FFFs ansvariga för medlemsregistret. OBS! Ingen information om enskilda medlemmar ifrån vårt medlemsregister kommer att delges andra och är strikt konfidentiell. Information som skickas ut går alltid via FFF. Vi har ju vår tidning som kommer ut varje kvartal men allt som händer däremellan är det tänkt ska skickas ut denna vägen, och då enbart till dom som är medlemmar och har lämnat sin mailadress. I dagens snabba informationssamhälle tror vi detta kommer att behövas i framtiden och då ska FFF ligga i främsta ledet. Vi hoppas därför att så många som möjligt ska gå in på FFFs hemsida och skriva in sin mailadress. Vi har testat funktionerna men troligtvis kommer det att dyka upp fler problem som behöver rättas till. Det kommer finnas möjlighet att lägga till flera tjänster framöver om styrelsen anser detta men vi hoppas det ska vara en bra början. Vi tar gärna emot dina idéer och synpunkter till ännu fler förbättringar. Varje medlem har sin egen sida där flera namn, telefonnummer och mailadresser kan anges. I framtiden kommer vi kanske att använda SMS funktionen därför finns ett femte telefonnummer dit SMS då skickas. Ett eller flera nyhetsbrev kan man abonnera på. Även om man inte abonnerar så kan man alltid läsa alla nyhetsbrev i arkivet. 15

16 Vi ger dig professionella råd när du ska måla! 50% Rabatt! Vid köp av en valfri lagervara! >> VÄRDEKUPONG! Erbjudandet gäller endast med kupong. Kupongen är giltig till och gäller vid ett tillfälle. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Namn: Ågestavägen 1, Huddinge, Tel: Geometrivägen 1B, Kungens Kurva, Tel: , Ågestavägen 1, Huddinge Tel: öppet: Vardag , Lördag Geometrivägen 1B, Kungens Kurva Tel: , öppet: Vardag , Lördag 10-17, Söndag Välkommen till din lokala inredningsbutik. Detaljer till hemmet blandat med smycken, kläder och säsongens växter. Öppet Onsd-Fred Lörd Sönd Källbrinksvägen

17 Cykelvägar? Är det inte hög tid för kommunens planerare att bygga cykelbanor för oss Vistabergsbor? Göta landsväg genom Fullersta För att minska biltrafiken till skolor och idrottsanläggningar samt för att öka möjligheten att cykla istället så behövs fler cykelbanor till och ifrån Vistaberg. Eftersom det idag inte finns några bra cykelvägar är det många som kör barnen med bil till Rosenhillskolan, Vistaskolan, Vistabergs förskola och till Källbrinks IP. Vid bl a Rosenhillskolan är det livlig biltrafik i området och det finns få ställen att stanna till på för att lämna barnen. Detta blir också en otrygg miljö för barnen när de skall ta sig till och från skolan. Genom att bygga en cykel- och gångväg genom skogspartiet vid Rosenhillskolan till Fågelvägen och sedan längs med Rosenhillsvägen skulle man underlätta för boende i Vistaberg. Alternativet är att stänga av Rosenhillsvägen för genomfartstrafik för då minskar biltrafiken avsevärt. Ett annat problem är om man vill ta sig från Vistaberg till Källbrinks IP Text: Kenneth Lidén. Foto: Matton med cykel. Gamla Stockholmsvägen är absolut ingen lämplig cykelväg, och särskilt inte för barn. Att veta att ens barn är ute och cyklar en mörk kväll bland bilar är inget man tycker är särkilt angenämnt. Beträffande cyklingen på Gamla Stockholmsvägen så har det inlämnats ett medborgarförslag att man skall göra ledningsgatan som går inne i skogen från Källbrinks idrottsplats, parallellt med Gamla Stockholmsvägen, till cykelväg. Detta för att man skulle kunna cykla till badet i Gömmaren utan att bli nermejad av bilar. Det är även många föräldrar som lämnar och hämtar barn vid dom olika skolorna runt omkring Vistaberg. Det vore både miljövänligare och bättre om föräldrarna hade möjlighet att cykla eller gå med sina barn till och från skolorna, istället för att uppmuntras att ta bilen. Vi vet att kommunen har cykelbanor med i sin planering men vi skulle önska att dessa prioriteras innan en olycka händer. Det är alltid intressant att ta del av den kulturhistoriska delen av området som man bor i för att känna historiens vingslag. Göta landsväg eller Tingsvägen som den också benämts är den vägen som sammankopplade Stockholm med södra delarna av landet. Sträckan från Korkskruven, genom Huddinge till Källbrink och in på Gamla Stockholmsvägen är en välbevarad del av Göta landsväg. Här fanns ett torp, Källbrink, (Gamla Stockholmsvägen 30) som finns nämnt sedan slutet av 1600-talet. Någonstans vid vägkanten alldeles vid början av Gamla Stockholmsvägen fanns en källa där vägfarande kunde vattna sina hästar. Källbrink var också en knutpunkt för olika vägar. Göta landsväg mötte här den gamla sockenvägen från Lisma gård (1540) och Länna. Denna fortsatte Ekebergsvägen, Krusvägen, Videvägen mot Huddinge Kyrka och vidare till marker och gårdar som var av betydligt större vikt när Göta landsväg befolkades med genomfart. Rosendalskrogen från 1700-talet var, kan man förmoda, en trevlig anhalt för kuskarna. Den brändes ner 1948 för att ge plats åt Rosendalsgården, hem för äldre. Nytorp, eller Smörpundet som det benämns i gamla husförhörslängder hörde till Wistaberg, Glömsta rote. På en karta från 1704 finns Smörpundsängen Smörpunds Kierret i en beskrivning över Fullersta. De första invånarna på torpet Nytorp var torparen Carl Carlsson och hans hustru Christina Catharina Stenberg. Makarna var födda 1807 och Dom hade sju barn. Som hjälp på gården hade dom en piga och 2 drängar. Gården var 5 ha åker och 17,6 ha skog. Uthuset har byggts nytt 1998 och sedan 1994 bedrivs sommarkafé på torpet. 17

18 STUDENTFLAK Hyr STUDENTFLAK till avslutningen, 5 st egna veteranlastbilar fullutrustade för flakåkning för upp till 65 personer. För mer info: Kontakta Tel Allt inom måleri In- och utvändigt Medlem i SMS, innehar F-skattsedel. Tony Gustafssons Måleri AB Åkervägen Huddinge 18

19 Vilka områden ingår i Fullersta? Fridhem, Källbrink, Rosenhill, Vistaberg, Vårdkasen Vi har vid några tillfällen fått frågan om vilka områden som ingår i Fullersta Fastighetsägare Förening. Kartan över Fullersta, som kommunen hjälpt oss med, visar inom vilka områden FFF verkar. Här är lite historia om FFF. Vi har försökt att gå tillbaka i gamla papper och protokoll för att hitta några anteckningar om hur det i begynnelsen gick till när Fullerstas område bildades. Det visar sig att FFF består av de områden som ärvdes av Carl och Gösta Lindell (från deras far Carl Erik Lindell) och därefter styckades för att säljas ut som småbruk och egnahemsbostäder. De ägde i början på 1900-talet båda gårdarna Vistaberg och Fullersta. Vårt FFF är alltså i huvudsak Vistabergs ägor och den del av Fullerstas ägor som ligger väster om järnvägen. Fullersta såldes till Uppsalahem 1911 och Vistaberg till Mälarprovinsens egnahemsaktiebolaget De nya ägarbolagen styckade sedan upp gårdarna. Källbrink Källbrink var tidigare namnet på ett torp som tillhörde dåvarande Fullersta säteri. Rosenhill Rosenhill var ett torp under Vistaberg som låg (nu rivet) i Hörnet Annelundsvägen/Rosenhillsvägen, blev senare ett kafé och var det kafé som besjungits i låten Adress Rosenhill Det är alltså inte alls kaféet i Rosenhill, Grödinge som en del tror. Vårdkasen Vårdkasen är uppkallat efter den vårdkase som fanns på berget ovanför. Egentligen en del av Flemingsbergs gård. Däremot Solgård (Västra delen) är uppkallad efter det torp/jordbruk Solgården vars byggnad fortfarande finns kvar direkt bakom Rosenhillsskolan, Vistaberg. I vår karta så har kommunen bytt namn på Solgård till Vårdkasen. Det ursprungliga Solgård är alltså på vår sida av järnvägen. Fridhem Fridhem var ett arrendetorp under Fullersta. Förutom ovanstående huvudsakliga områdes indelning så har området justerats vid flera tillfällen allteftersom marken styckades och behovet av en gemensam förening för de boende att hantera gemensamma inköp och påverka beslutsfattare. Bl a ska Helmut Jacobsén som var ordförande i FFF under åren varit involverad i gränsjustering har det berättats. Det finns några naturliga gränser också som t ex järnvägen. Vi har också det gamla municipalsamhället, som upplöstes 1947 och dess indelning som säkerligen påverkat Fullerstas gränser. 19

20 Södertörnsledens sträckning delar gammal kulturbyggd med 4-filig motorväg ovan jord Text: Sture Moberg Det är nog många som har hört och läst om Södertörnsleden under många år. Men det kanske inte är så många som vet vad denna led innebär för Huddinge. FFF ska försöka beskriva vad detta kommer att innebära för oss medborgare på södra sidan av Stockholm. Vägsträckningen som syns på kartan här ovanför kommer att skära sönder vår gamla fina kulturbyggd. Det kommer att bli en flerfilig motorväg ovan jord med upp till bilar per dygn som kommer att höras vida omkring vad nu detta för med sig av avgaser och för djurlivet. Vad vi inte förstår är varför vägen inte kan grävas ner i tunnel så marken kan återställas i sitt ursprungliga skick. Det gick ju bra med den Södra och Norra Länken samt planeringen av Förbifart Stockholm men tydligen inte för Södertörnsleden. Det låter som kvalificerat svammel av Trafikverket i mina öron. I diskussioner bland boende har jag hört ordet maktmissbruk nämnas åtskilliga gånger och att vi på södra sidan styrs av pampar från norra sidan, men det hoppas vi att det inte handlar om. Vi måste ju ha en fungerande infrastruktur i en bygd som snart kommer att passera invånare och som är under stark utveckling. Men alla dessa människor är i behov av att ha en luft att andas och natur att kunna ströva i. Det måste väl vara bättre att dra vägarna under mark och bygga bostäder ovan mark kan man tycka. Trafik- och Vägverket måste nog börja tänka lite längre och lyssna på argument som framförs. Vi lever i en demokrati fortfarande och det ska vi fortsätta med. Den södra sidans utveckling kommer att stagnera om 4-filiga motorvägar ska dras igenom vår kulturbyggd, och allt för att inte trafiken kan dras i tunnel. Märklig inställning. Vi är stolta för våra gamla vägar och fornminnen, som stiger som fordrande påminnelser ur jorden om att mark också lever liv genom tiden och skall respekteras för vad den är. Utmed hela den norra sluttningen ner mot Glömstavägen (för länge sedan sjö) mellan Gamla Stockholmsvägen och Rosenhill/Vista ligger urgamla gravfält tätt. Naturskyddsföreningen Bl a skriver Naturskyddsföreningen i Stockholm i samråd med Naturskyddsföreningen i Huddinge så här: Byggs leden i den föreslagna dragningen måste huvuddelen av sträckningen läggas i tunnel så att intrånget i Flemingsbergsskogens naturreservat begränsas så att projektet inte strider mot lagstiftningen. När järnvägen skulle rätas och dras genom samma riksintresse som nu är aktuellt, fann man att detta endast var tillåtet om järnvägen lades i tunnel. Störningen från Haningeleden 1 bedöms bli minst lika kraftig som för järnvägsdragningen varför samma bedömning som gjordes för järnvägen rimligen måste göras även i detta fall. Med den kraftigt ökade trafik man nu utgår från är tidigare invändningar mot en tunnellösning inte längre relevanta. Vägsträckningen som kommer att byggas kommar att gå i utkanten av vårt Fullersta men den kommer att förstöra många fina ströv- och rekreationsområden och förpesta luften för oss. Så här skriver Naturskyddsföreningen vidare: Strider mot RUFS 2010 Man kan konstatera att de totala trafikvolymer för 2030 som Trafikverkets planering av Haningeleden 1 bygger på, ligger långt över de nivåer som den nyligen antagna regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 baseras på och är oförenliga med RUFS mål att mellan 2005 och 2030 minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken i Stockholms län med 30 procent. Utgå från 0,5-alternativet, i andra hand tunnel Om man tar RUFS på allvar bör utgångspunkten för vägplaneringen i området vara att nuvarande vägdragning utvecklas enligt det s k 0,5-alternativet. I andra hand bör planeringen inriktas på att i huvudsak tunnelförlägga vägen vid dess passage genom riksintresset för naturvård och friluftsliv så att de annars mycket omfattande skadorna på natur- och friluftsvärdena kan reduceras till acceptala nivåer. Detta är ju ett jätteprojekt men vi hoppas att denna lilla information har gett lite insyn i synpunkterna om vägen ska gå i tunnel eller 4-filig motorväg ovan mark. 20

Forum 2. Allt inom måleri In- och utvändigt Medlem i SMS, innehar F-skattsedel. Tony Gustafssons Måleri AB Åkervägen 4 141 44 Huddinge

Forum 2. Allt inom måleri In- och utvändigt Medlem i SMS, innehar F-skattsedel. Tony Gustafssons Måleri AB Åkervägen 4 141 44 Huddinge Forum 2 Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2008 Innehåller bl a: Hur man ska klippa häcken Två insändare Sommar, sol och inbrott Å G EF K J ORS B Y G G

Läs mer

Forum. Skön sommar! Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com. önskar Styrelsen. Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2011

Forum. Skön sommar! Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com. önskar Styrelsen. Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2011 Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2011 2 Skön sommar! önskar Styrelsen www.fff-fullersta.com GRATIS LÅNEBIL FÖR HEMTRANSPORT HUDDINGE Djupåsvägen

Läs mer

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1990

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1990 Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1990 STYRELSE Lars Lehman Ingvar Gustavsson Gösta Eriksson Annsofi Ericsson Bernt Söderlind Per-Axel Lindqvist Gunnar Söderström Lars Tiberg

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Forum. Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar bjuder för 43:e året in till

Forum. Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar bjuder för 43:e året in till 4 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägare Förening December 2013 Forum Fullersta Fastighets JulFest Lördagen den 11 januari 2014, klockan 13.00 Hålltider: 13.00 Folkdanslaget dansar med barn

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets

Forum. Fullersta Fastighets Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2009 2...tänk att få sitta i trädgården och dricka sitt morgonkaffe och njuta av fågelsången och blomsterprakten.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

Forum. Våren är i antågande med massor av läsning för oss i Fullersta. Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com

Forum. Våren är i antågande med massor av läsning för oss i Fullersta. Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20101 Våren är i antågande med massor av läsning för oss i Fullersta. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1992

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1992 Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1992 Stvrelse: Ordförande Lars Lehman Vice ordförande Lars Tiberg Kassör Annsofi Ericsson Vice kassör Gösta Eriksson Sekreterare Bernt Söderlind

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Forum. FFF med och påverkar på Huddingedagarna! Med bl a: Rapport från årsmötet Hundbajsplockardagen Huddingedagarna Tung busstrafik bland villorna

Forum. FFF med och påverkar på Huddingedagarna! Med bl a: Rapport från årsmötet Hundbajsplockardagen Huddingedagarna Tung busstrafik bland villorna Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2010 2 FFF med och påverkar på Huddingedagarna! Med bl a: Rapport från årsmötet Hundbajsplockardagen Huddingedagarna

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Huvöns Tomtägareförening lördagen den 20 september 2008

Protokoll fört vid årsmöte med Huvöns Tomtägareförening lördagen den 20 september 2008 Protokoll fört vid årsmöte med Huvöns Tomtägareförening lördagen den 20 september 2008 Närvarande fastighetsägare och funktionärer Närvarande: 1:3, 1:11, 1:12 Britt-Inger Andersson, Lars Drake, Anette

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991. Stadgar För Rådmanby tomtförening u p a Rådmanby tomtförening Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Bärby Hage egnahemsförening

Bärby Hage egnahemsförening Bärby Hage egnahemsförening Årsmötesprotokoll 2009-03-31 1 Årsmötet öppnas Ordförande Anders Lindblad hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Årsmötets behöriga utlysande Det konstateras, att

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2 Ordinarie föreningsmöte 2015-04-23 Dagordning 1. Mötet öppnas och dagordningen godkänns 2. Mötet behörigt utlyst 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Västerskärs Samfällighetsförening

Västerskärs Samfällighetsförening Västerskärs Samfällighetsförening Protokoll: årsmöte den 22 maj 2014 Tid: 19.30 Plats: Gillmyra gård, Kvisslingbyvägen, Åkersberga 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av Stefan Wallon (ordförande i föreningen)

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar

Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari 2013. Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar Närvarande: se särskild närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Olle Andersson hälsade alla hjärtligt

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

E-information 2014/1. 2015 års Tattoo. 2014-04-09

E-information 2014/1. 2015 års Tattoo. 2014-04-09 2015 års Tattoo. Ja nästa år är det dags igen och förberedelserna är i full gång. En av de viktigaste sektionerna är Musik och Program som redan är igång. Deras arbete är att skapa ett vidgat program som

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ]

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ] Stadgar för Riksbyggens lokalförening i [ ] 1 Organisationsnummer: Stadgarna antogs vid årsmöte den: / - 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen är ideell och dess firma är Riksbyggens lokalförening

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer