Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2014"

Transkript

1

2 Foto: Pia Nordlander Annette Björnson, Salam Zandi, Gunilla Bergvall, Jörgen Eklund, Ulf Höglund, Joakim, Widell, Elisabeth Löf, Lars Luttropp, Joa Silver, Peter Westersund, Åke Johansson, Lena Joelssson, Mikael Wulff

3 Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2014 Den 1 november 2010 utsåg kommunfullmäktige ledamöter i Västerås stads revisorer för tiden 1 januari 2011 till 31 december I uppdraget ingår granskning av stadens årsbokslut för 2014, vilket innebär att revisionens sista sammanträde är den 25 mars Under 2012 lämnade Johan Liljeqvist (FP) revisionskollegiet. Kommunfullmäktige utsåg Joa Silver (FP) till ny ledamot den 4 oktober Under våren 2014 lämnade Sevim Cicek (S) revisionskollegiet och Gunilla Bergvall utsågs till ny ledamot den 8 maj. Joakim Widell (KD) avsade sig uppdraget , i samband med att han fick politiska uppdrag inom staden. Platsen har därefter varit vakant. Revisionen 2014 har bestått av: Lars Luttropp (M) ordförande Elisabeth Löf (S) 1:e vice ordförande Salam Zandi (V) 2:e vice ordförande Peter Westersund (S) Sevim Cicek (S) t.o.m Gunilla Bergvall (S) fr.o.m Jörgen Eklund (S) Mikael Wulff (MP) Ulf Höglund (M) Joakim Widell (KD) t.o.m Joa Silver (FP) Åke Johansson (C) Ovanstående revisionskollegium sitter kvar fram till den 25 mars 2015 för att granska olika verksamheter från EY (Ernst & Young) är revisionens sakkunnigbiträde. Kundansvarig på EY för revisionen är Lena Joelsson och sakkunnigt biträde för lekmannarevisorerna är Gunnar Uhlin, EY. Revisor i aktiebolagen är Eva Blom, PWC. Revisorer i stiftelserna är PWC. Revisionens sammanträden Under 2014 har revisionen haft elva sammanträden med sammanlagt 232 protokollförda paragrafer ( ). Mötena har varit den 22 januari, 18 februari, 26 mars på EY kansli, 22 april, 21 maj. Vårens sista möte var den 18 juni på Westamannastiftelsen samt Ängsö slott, 26 augusti på Mälarenergi, 24 september på EY kansli, 21 oktober, 18 november samt den 9 december. I samband med decembermötet avtackades avgående revisorer Gunilla Bergvall, Salam Zandi, Joakim Widell och Mikael Wulff samt ordförande Lars Luttropp. Under 2015 har revisionen haft sammanträden den 22 januari och den 25 mars ( ). Ledamöternas närvaro vid verksamhetsårets 13 sammanträden framgår av nedanstående: Antal möten Närvarande verksamhetsåret av 13 möten Lars Luttropp, Åke Johansson, Jörgen Eklund, Joa Silver 11 av 13 möten Ulf Höglund 10 av 13 möten Elisabeth Löf, Salam Zandi, Peter Westersund, Mikael Wulff 9 av 9 möten Joakim Widell 8 av 9 möten Gunilla Bergvall 2 av 4 möten Sevim Cicek 1

4 Under 2014 har några av sammanträdena haft inbjudna gäster Vid revisionens sammanträde den 22 januari gästade skoldirektör Jan Lindblom tillsammans med Minna Avrin, Tord Karlsson, Inger Erixson och Helena Larsson från Barn- och utbildningsförvaltningen och informerade om det gångna året med den nya skolorganisationen. Den 18 juni informerade Magnus Ekblad, förvaltare, om Westmannastiftelsens uppdrag och verksamhet. Den 21 oktober deltog Maria von Knorring, ekonomstrateg, stadsledningskontoret och informerade om staden arbete med framtagande och utveckling av bolagsstyrningsrapport samt koncernstyrningsrapport samt om översynen som pågår av stadens styrsystem. Den 18 november gästade Anders Lerner, direktör för Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, revisionen och informerade om förvaltningens verksamheter, utvecklingsområde samt kommande utmaningar. Den 9 december besökte Anna Björkman, projektledare för önskad tjänstgöringsgrad, revisionen. Information gavs om projektet som genomförs inom hela staden Utöver sammanträdena har revisonen anordnat: Seminariet om mobbing den 6 mars Före kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 6 mars hölls ett seminarium om mobbing på initiativ av revisionen. Medverkade gjorde Jan Lindblom, direktör, Barn- och utbildningsförvaltningen, Elisabeth Seferidis, jurist, Skolinspektionen och Sara Holm Stålhand, barn-ombud i Västerås. Ett femtiotal personer deltog totalt. Från revisionen deltog Elisabeth Löf, Åke Johansson och Peter Westersund. Nätverkskonferens Stockholm-Mälarregionen tisdagen 25 mars Västerås stads revisorer anordade den 25 mars nätverkskonferensen för Stockholm - Mälarregionen på Västerås slott. 42 personer deltog. Revisorer från; Eskilstuna, Huddinge, Uppsala och Västerås med sakkunnigbiträden från EY och PWC, Johan Höök från finansdepartementet, Lotta Ricklander från SKL och Maria von Knorring, stadsledningskontoret, deltog. Föredragshållare var: Johan Höök, Finansdepartementet, särskild utredare - En förstärkt kommunal revision. Huddinge: Kurt Karlsson och Rebecka Hansson EY - Ansvarsprövning av nämnd med bristfällig styrning och kontroll. Uppsala: Lars-Olof Lindell och Eva Blom PWC - Granskning - Internkontroll. Eskilstuna: Leif Jilsmo och Lars Högberg PWC - Granskning - Stöd till familjehem och jourhem. Västerås: Lars Luttropp och Gunnar Uhlin EY - Granskning - målstyrning samt Bolagsstyrningsrapport. Avfallsförbränningens triangelprocess den 26 augusti Innan revisionssammanträdet träffade revisionen, Carina Färm och Mikael Helmin, Vafab Miljö AB, Magnus Hemmingsson, Mälarenergi AB och Carola Alzén, Mälarhamnar AB, angående Avfallsförbränningens triangelprocess. Efter revisionsmötet besöktes Mälarenergis kraftanläggning och fick se processen avfallshantering från fartyg till förbränning i den nya pannan, block 6 av Niklas Gunnar, Mälarenergi AB. 2

5 Övriga möten Möte med Fastighetskontoret och stadsledningskontoret den 8 januari 2014 angående processen kring revisionsrapporten om hyressättning. Möte med stadsledningskontoret i samband med årsbokslutet den 17 februari samt den 19 september inför delårsbokslutet. Möte med kommunfullmäktiges presidium den 7 april. Möte med kommunstyrelsens presidium och stadsledningen den 7 maj. Lars Luttropp har deltagit vid kommunfullmäktiges sammanträden den 10 april och 9 oktober samt den 1 april Granskning av stadens årsredovisning 2013 och delårsrapport 2014 Revisionens yttrande över stadens årsredovisning 2013 fastställdes den 26 mars och behandlades av kommunfullmäktige den 10 april Yttrandet över delårsrapporten fastställdes den 24 september och framlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober Granskning av stadens årsredovisning 2014 Revisionernas yttrande över stadens årsredovisning 2014 fastställdes den 25 mars och behandlades av kommunfullmäktige den 1 april Arbetsfördelning inom revisionen Revisionen har arbetsgrupper för att revidera stadens styrelser och nämnder. Arbetsgruppernas löpande granskning har i huvudsak ägt rum genom möten med respektive presidium och förvaltningsledning enligt nedan, samt genom protokoll och årsberättelser. Alla styrelser och nämnder har träffat revisionens arbetsgrupp en gång under året s.k. nämndmöte. Social inriktning Revisorer Nämndmöten Nämnden för Funktionshindrade Elisabeth Löf 29 april Äldrenämnden Peter Westersund 29 april Individ- och Familjenämnden Joa Silver 29 april Miljö- och Konsumentnämnden 29 april Överförmyndarnämnden 29 april Teknisk inriktning Fastighetsnämnden Lars Luttropp 7 maj Byggnadsnämnden Joakim Widell 9 maj Tekniska nämnden Mikael Wulff 8 april Pedagogisk inriktning Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden Salam Zandi 5 maj Barn- och Ungdomsnämnden Åke Johansson 5 maj Kultur- Idrotts- och Fritidsnämnden Jörgen Eklund 25 april Utförarorganisationer proaros Konsult & Service Tekniska Produktionsstyrelsen Skultuna Kommundelsnämnd Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ulf Höglund Sevim Cicek/Gunilla Bergvall Lars Luttropp Elisabeth Löf Salam Zandi Lars Luttropp Elisabeth Löf Salam Zandi 3 8 maj 24 april 25 april 14 april 7 maj 7 april

6 Lekmannarevisorernas arbete Bolag, kommunalförbund och stiftelser har lekmannarevisorer som granskar verksamheten. Aktiebolagens yrkesrevisorer kommer från PWC. Bolag Lekmannarevisorer Revisionsmöte 2014 Revisionsmöte 2015 Bostads AB Mimer Lars Luttropp, Elisabeth Löf 6 mars, 7 maj, 23 feb 3 nov Mälarenergi AB Peter Westersund, 25 feb, 3 okt 25 feb Ulf Höglund Västerås Flygplats AB Lars Luttropp 17 feb, 3 nov 19 feb Strategiska Fastigheter AB Joa Silver 27 mars, 3 nov 6 mars Etablering Västerås AB (EVAB) Sevim Cicek/Gunilla Bergvall 4 dec Mälarhamnar AB Lars Luttropp 5 mars, 9 okt 5 mars Vafab Miljö AB Lars Luttropp 11 mars, 24 april, 12 mars 23 sept Kommunalförbund Mälardalens Brand- och Åke Johansson 20 mars, 9 okt 31 mars räddningsförbund Samordningsförbundet Joakim Widell 14 april 29 mars Teater Västmanland Sevim Cicek/Jörgen Eklund 18 mars, 20 sept 29 jan Västmanlandsmusiken Jörgen Eklund 28 mars, 23 maj, 17 sept 22 jan 10 mars Västmanlands Samtrafikförbund* Joa Silver 28 mars 30 mars VKL Västmanlands kommuner Elisabeth Löf 22 april 23 mars och landsting Stiftelser Stiftelsen hyresbostäder, Lars Luttropp 29 augusti Tillberga Tidö Slott Stiftelsen Lars Luttropp 26 juni Von Schinkelska stiftelsen Lars Luttropp 26 juni Westmannastiftelsen Lars Luttropp 10 juni, 27 okt 21 april Övriga förbund Mälarens vattenvårdsförbund Lars Luttropp 4 mars, 13 maj Västmanlands läns Joakim Widell 20 mars 18 mars Luftvårdsförbund Västmanlands tolkservice Sevim Cicek/Jörgen Eklund 11 mars, 18 mars * Västmanlands Samtrafikförbund övergå till Kollektivtrafikmyndigheten from 1 januari Revisionsplan 2014 Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för Den har tagits fram efter att ha granskat stadens budget och nämndernas styrdokument samt efter diskussioner på revisonens planeringskonferens den 10 december 2013 på Västerås slott. 4

7 Revisionsrapporter fördjupade granskningar Revisionen har under året fattat beslut om tolv fördjupade granskningar. Revisionsrapporter verksamhetsåret 2014 Rapport nr SENASTE NYTT 1 Granskning av flyktingmottande och integration 2014: Granskning av verkställighet och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2014: Granskning av följsamhet av domstolsbeslut i högre instans 2014: Granskning av kvaliteten inom särskilda boende i äldreomsorgen 2014: Granskning av stadens arbetsmarknadsinsatser 2014: Granskning av stadens arbete med våld i nära relationer 2014: Granskning av bisysslor via registeranalys 2014: Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2014: Granskning av stödet till spelberoende 2014: Granskning av IT säkerhet inom Sociala nämndernas förvaltning 2014: Granskning av ledarskap 2014: Granskning av stadens delårs och helårs bokslut 2013 Övriga granskningar som genomförts Förstudie av Rocklundaavtalet 24 Lekmannarevisorernas granskning av bisysslor i Mälarenergi Elnät AB Förslag till bolagsstyrningsrapport Granskning EVAB 36 Granskning av stadens årsredovisning Granskning av Mälarenergi AB 38 Lekmannarevisorernas granskning av bisysslor i Mälarhamnar AB Lekmannarevisorernas granskning av bisysslor i Vafab Miljö AB Uppföljningsgranskningar 2014 Uppföljning av följande fem revisionsgranskningar genomförda år 2012 har gjorts av EY. Resultaten av uppföljningsgranskningarna är goda. Rekommendationer som getts har förvaltningarna tagit till sig. 1. Åtgärder för likabehandling och mot kränkande behandling 2. Läsa-skriva-räkna garantin 3. Byggnadsnämndens interna styrning och kontroll 4. Tekniska produktionsstyrelsen 5. Momsredovisning Revisionsrapporter fördjupade granskningar Revisionsrapporter Granskning av enheternas målstyrning inom proaros 2 Granskning av momsredovisning 3 Granskning av daglig verksamhet och dagverksamhet 16 4 Granskning av efterlevnad av kraven på tillgänglighet för funktionshindrade 17 5 Granskning av rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter 18 6 Granskning av kvalitetskrav och ersättningsmodellen inom förskolan 19 7 Granskning av toaletter i stadens fastigheter 20 8 Granskning av hyressättning av stadens ägda fastigheter 21 9 Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv Granskning av efterlevnaden av stadens lokala ordningsföreskrifter Granskning av stadens delårs- och helårsbokslut SENASTE NYTT nr

8 Revisionsrapporter Granskning av målstyrning 8 2 Granskning av kvalitetsuppföljning inom grundskolan och gymnasieskolan 9 3 Granskning av åtgärder för likabehandlings och mot kränkande behandling 10 inom skolan 4 Granskning av Byggnadsnämndens interna styrning och kontroll 11 5 Granskning av nämndernas och bolagens målstyrning 12 6 Granskning av Tekniska produktionsstyrelsen 13 7 Granskning av överförmyndarnämnden 14 8 Granskning av läsa-skriva-räkna garantin 15 9 Granskning av momsredovisning 10 Granskning av enheters målstyrning inom proaros 11 Granskning av stadens delårs- och helårsbokslut 2011 SENASTE NYTT nr Revisionsrapporter Granskning av anhörigstöd 1 2 Granskning av Konsumentjuridisk rådgivning och budget- och skuldrådgivning 2 3 Granskning av införandet av profilskolor 3 4 Granskning av Exploateringsprojekt 4 5 Granskning av institutionskostnader och volymer inom individ- och familjeomsorge 5 6 Granskning av samverkan kring unga lagöverträdare 6 7 Granskning av nyttjande av konsulttjänster 7 8 Granskning av Bisysslor 9 Granskning av Vinterväghållning 10 Granskning av obligatorisk särskolan och gymnasiesärskolan 11 Granskning Hearing om OPS frågor Kokpunkten 12 Granskning av stadens delårs- och helårsbokslut 2010 Revisionsrapporterna och Senaste Nytt ( ) finns i sin helhet på Västerås stads hemsida under fliken kommun och politik/kommunens organisation/ revisorer. De flesta granskningarna har lett till konkreta förbättringar beslutade av aktuell nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. SENASTE NYTT nr Presskontakter Under året har massmedia noterat revisionen genom följande inslag: Tidning Datum Artikel om 1 VLT 3 januari Artikel om ordningsföreskrifter utifrån revisionsrapporten Efterlevnaden av stadens lokala ordningsföreskrifter 2 VLT 21 maj Artikel om förstudien av Rocklundaavtalet 3 VLT 27 maj Artikel om förstudien av Rocklundaavtalet 4 VLT 18 sept 19 sept Artikel om revisionens arbete. Med anledning av sakfel om ordförandeskapet publicerade VLT artikel den 19 september med rätt namn samt en ursäkt 5 Västerås tidning 15 nov Artikel om IT säkerheten utifrån granskningsrapporten 6 Radio Västmanland 17 nov Lars Luttropp intervjuades angående revisionsrapporten om Spelberoende. 7 VLT 24 feb Revisionen, Västerås flygplats AB, intervju med Eva Blom, 2015 PWC och Lars Luttropp 6

9 Förnyelseåtgärder Under verksamhetsåret 2014 har revisionen fortsatt sitt förnyelsearbete inom ett flertal områden för att visa att Västerås stads revisorer vill vara en proaktiv kraft i stadens utveckling. SENASTE NYTT har utkommit med 15 nummer, som även har gått ut som pressmeddelande till media. På revisionens initiativ genomfördes ett seminarium före kommunfullmäktige den 6 mars 2014 med anledning av revisionsrapporten Åtgärder för likabehandling och mot kränkande behandling i skolan. Förslag till bolagsstyrningsrapport. Förstudie av Rocklundaavtalet. Avfallsförbränningens triangelprocess. Möte med Mälarenergi AB, Mälarhamnar AB och VAFAB Miljö AB. Egen internkontrollplan för revisionen. Revisionens utbildningsverksamhet Revisionskollegiet har, förutom sitt grundläggande arbete att granska verksamheten i stadens styrelser och nämnder samt stadens hel- och delägda aktiebolag och andra samverkansprojekt, ambitionen att göra studiebesök i dessa verksamheter samt delta i relevanta kurser och konferenser. Följande ledamöter har deltagit i nedanstående kurser och konferenser Vad När och var Vem SKL:s konferens om 28 januari Lars Luttropp och Joa Silver lekmannarevisionen Stockholm Nätverksträff Stockholm- Mälarregionen Västerås 25 mars Västerås Lars Luttropp, Elisabeth Löf, Salam Zandi, Åke Johansson, Joa Silver, Ulf Höglund, Jörgen Eklund, Mikael Wulff, Peter Westersund, Joakim Widell, EY konferens för förtroendevalda revisorer 66:e primärkommunala revisionskonferensen 3-4 juni Sundsvall KOMMEK mässan Kommunal ekonomisk konferens och utställning Länsrevisionskonferens Västmanlands län Ernst & Young erfarenhetutbyteskonferens Budgetseminarium för 2015 Västerås stad 20 maj Stockholm 3-4 juni Sundsvall augusti Malmö 4 september Kungsör 1 december Stockholm 15 december Västerås Åke Johansson 7 Annette Björnson Elisabeth Löf, Peter Westersund, Åke Johansson, Joa Silver och Annette Björnson Elisabeth Löf, Jörgen Eklund, Peter Westersund, Joakim Widell, Åke Johansson och Ulf Höglund Elisabeth Löf, Joa Silver, Joakim Widell, Gunilla Bergvall och Annette Björnson Lars Luttropp, Joa Silver, Peter Westersund och Åke Johansson. Elisabeth Löf närvarade för Landstinget Västmanland. Lars Luttropp, Salam Zandi, Åke Johansson och Joa Silver

10 Västerås stads revisorers kansli stadshustornet våning 12 Revisionens kansli har utrustats med en accesspunkt för att möjliggöra anslutning med externa datorer och uppkoppling till internet. Västerås stad har från årsskiftet bytt ekonomisystem till Raindance, i och med bytet har revisionen fått en ny ansvarskod, ansvar X1000. Revisionens budget och resultat Enligt revisionens reglemente utgör kommunfullmäktiges presidium budgetberedning för revisorernas anslag. Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommun fullmäktiges presidium. Som underlag för detta finns revisionens årsredovisning och nedanstående räkenskaper. Resultat Utfall 2014 Budget 2014 Budget 2015 Intäkter -15 kkr -15 kkr 0 kr Kostnad för arbetskraft/arvode 735 kkr 775 kkr 790 kkr Konsulttjänster* kkr kkr kkr Övriga kostnader 252 kkr 385 kkr 410 kkr TOTALT kkr kkr kkr Årets resultat +259 kkr *Därav upphandlingskostander revisorstjänster för nästa mandatperiod 126 tkr. Upphandling av revisortjänster för nästa mandatperiod Upphandlingsarbetet har delegerats till en upphandlingsgrupp bestående av Lars Luttropp, Elisabeth Löf, Salam Zandi, Magnus Cronberg - Konsult och Service, Thomas Energård - stadsledningskontoret och Sven-Erik Ring, tidigare revisionssekreterare. EY och KPMG lämnade anbud om sakkunnigbiträde för Västerås stads revisorer. EY lämnade bästa anbudet som beslutades av revisionssammanträdet Avtal skrevs med EY Upphandling av aktiebolagsrevisonen blev färdig EY, KMPG och PWC lämnade anbud. Avtal med EY skrevs

11 ÅRET SOM GÅTT Utsikt från revisionens kansli Revisionsmöte i stadshustornet Revisionsmöte Westmannastiftelsen, 18 juni Foto: A Björnson Nätverkskonferens Stockholm - Mälarregionen 25 mars, Västerås slott Avfallsförbränningens triangelprocess Mälarenergi AB, Mälarhamnar AB, Vafab Miljö9AB Revisionsmöte och revisionsbesök, 26 augusti Foto: A Björnson

12 10

Västerås stads revisorer. Årsredovisning 2013 2014-01-22. Foto: Pia Nordlander

Västerås stads revisorer. Årsredovisning 2013 2014-01-22. Foto: Pia Nordlander Västerås stads revisorer Årsredovisning 2013 Foto: Pia Nordlander 2014-01-22 Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2013 Den 1 november 2010 utsåg kommunfullmäktige nuvarande ledamöter i Västerås

Läs mer

Årsredovisning 2015 Västerås stads revisorer

Årsredovisning 2015 Västerås stads revisorer Årsredovisning 2015 Västerås stads revisorer Foto: Pia Norlander Annette Björnson, Börje Hultin, Jörgen Eklund, Ulf Nygren, Tanja Linderborg, Peter Westersund, Ulf Höglund, Elisabeth Löf, Åke Johansson,

Läs mer

Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2016

Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2016 Beslutad 2016-02-16 Revidera 2016-04-19 Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2016 1. Revisionens uppdrag Revisonen är kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av den kommunala verksamheten.

Läs mer

Registrera förtroendevald

Registrera förtroendevald Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter innebär att en person har valt att skydda t.ex. sitt personnummer, namn och/eller adress. Om det är så att du, eller personen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Plats och tid: Kungsmarken tisdagen den 7 maj 2013, kl Henrik Jonsson Ebba Hamilton Ordförande. Justerande Pål Wetterling

Plats och tid: Kungsmarken tisdagen den 7 maj 2013, kl Henrik Jonsson Ebba Hamilton Ordförande. Justerande Pål Wetterling Plats och tid: Kungsmarken tisdagen den 7 maj 2013, kl. 09.00-12.45 Närvarande revisorer Ordförande Vice ordförande Övriga revisorer Ernst & Young Sekreterare Birger Wernersson Sven-Otto Ullnér Lars-Erik

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Inledning. Revisorernas redogörelse NORRKÖPINGS KOMMUN. Revisionskontoret

Inledning. Revisorernas redogörelse NORRKÖPINGS KOMMUN. Revisionskontoret Inledning En viktig del i revisorernas arbete är planeringen, där valet av granskningsområde blir avgörande för revisionens resultat. Revisionens granskning sker därför utifrån en riskbedömning som dokumenteras

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Styrsystemet i koncernen Västerås stad

Styrsystemet i koncernen Västerås stad Styrsystemet i koncernen Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 7 februari 2013 program policy handlingsplan riktlinje Styrsystemet i koncernen program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT 2015 Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING/BAKGRUND Regionens revisorer granskar

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Dokumentansvarig Ulf Gustavsson, 0485-471 57 ulf.gustavsson@morbylanga.se Handbok REGLEMENTE Beslutande Kommunfullmäktige 217 2015-12-21 Giltighetstid 2016-01-01 tills vidare 1(5) Dnr KST 2015/000450-003

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

2014-10-21. Tid: Tisdagen den 21 oktober 2014 kl. 13:15-16:45 Studiefrämjandet. Lennart Arvidsson. Hans-Christer Jonsson

2014-10-21. Tid: Tisdagen den 21 oktober 2014 kl. 13:15-16:45 Studiefrämjandet. Lennart Arvidsson. Hans-Christer Jonsson 2014-10-21 Fritidsnämnden Tid: Tisdagen den 21 oktober 2014 kl. 13:15-16:45 Plats: Studiefrämjandet ande: Lennart Arvidsson (V), ordförande Lennart Johansson (M), vice ordförande Kjell-Arne Jonsson (S)

Läs mer

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Politiken i SKL Styrelsen: 21 ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor. Arbetsutskottet: 7 män och 7 kvinnor. Ordförandeposter: 15 kvinnor

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00 Plats Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Dokumenttyp Reglemente Version 2 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-01-26 Fastställd KF 2008-02-28 Diarienummer 2015/31 003 Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen 2016-03-17 Bilaga till revisionsberättelsen Redogörelse för revisionen år 2015 Innehåll 1. Redogörelse för revisionen år 2015...2 1.1 Inledning... 2 1.2 Granskningsinriktning... 2 2. Årlig grundläggande

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 16.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Utses

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Reglemente för Kommunrevisionen

Reglemente för Kommunrevisionen Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 14 Reglemente för Kommunrevisionen Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer