Exportera mera e- tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exportera mera e- tjänster"

Transkript

1 Exportera mera e- tjänster AGENDA Introduktion Samverkan vid utvecklingen av e-tjänster Exposé 6 exempel på Sveriges och VINNOVAs satsningar på e-tjänster Avrundning och frågor

2 Om VINNOVA Innovation är grunden för tillväxt VINNOVA arbetar för hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.

3 Samverkan vid utvecklingen av offentliga e-tjänster Behov att få fram effektivare tjänster till medborgare och företag Aktivt FoU deltagande GRO - Innovativ utveckling av gränsöverskridande offentliga e-tjänster

4 Viktiga projekt i Sveriges satsningar på e-tjänster Körkortstjänster, Karin Axelsson, LiU E-tjänster för sambruk, Janne Dicander, Jönköpings kommun Bygga Villa, Patrik Ottoson, Lantmäteriet Hälsotjänster, Curt Schröder, IUC, Region Skåne E-student passport, Mikael Lind och Håkan Ozan, Borås Högskola REMS - Remisssluss, Gunnar Appehl, Oopix AB /S:t Eriks ögonsjukhus

5 Inter-organisatoriska e-körkortstjänster för enkel och effektiv hantering av körkortsärenden Karin Axelsson Institutionen för datavetenskap Linköpings universitet

6 e-tjänster och webbportal e-tjänster för ansökan om körkortstillstånd Ansökan, hälsodeklaration, synintyg, handledarskap, handledarutbildning Körkortsportal med information och e-tjänster för hela körkortslivscykeln Tydliggöra körkortets livscykel Förenkla för medborgaren Överbrygga organisatoriska gränser one-stopgovernment Ge information, förklara stegen i processen, FAQs

7 Projektets mål Behovsmotiverad e-tjänstedesign genom integrerad verksamhets-, tjänste- och IT-utveckling Utvärdering av pågående utvecklingsarbete samt utvecklade e-tjänster Särskild belysning av frågor rörande inter-organisatorisk samverkan och utveckling, e-tjänstebegreppet, IT-stöd för myndighetsutövande, verksamhetsspråk, lagstiftning, handlingsbara IT-system etc. Särskild belysning av frågor rörande sammanhållen förvaltning och one-stop government Utveckling av metod för inter-organisatorisk e-tjänsteutveckling Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av effekter

8 Sambruk 1

9 Genomförande Detta projekts omfattning Gymnasieval Barnomsorg Ekonomiskt bistånd Barnomsorg ver 2 Ekonomiskt bistånd ver 2 Lokalbokning Förstudie erksamhetsanalys esign/konstruktion/ nskaffning Införande Drift/ förvaltning Utvärdering Verksamhetsanalys Design Konstruktion/ anskaffning Införande Drift/ förvaltning 2

10 3 Öppen teknisk plattform Syfte Möjliggöra och stödja ett optimalt sambruk Tillhandahålla en arkitektur för att återanvända mjukvarukomponenter så att skapandet av e-tjänster förenklas och förbilligas Tillhandahålla tekniska specifikationer som grund för upphandling av e-tjänster Utvecklingsåtgärder Successiv utveckling av plattform för bl.a.: Gemensamhet Rationalitet Samverkan med centrala myndigheter samt med e- identifiering/underskrift Direkt stöd till de andra piloterna Skapa kvalitet och långsiktighet genom stöd till projekt inom Sambruk

11 Tidplan pilotprojekt 4 Ekonomiskt bistånd Okt Mars Juni Barnomsorg Dec Juni Okt Gymnasieval Föreningsbidrag/ lokalbokning Dec Dec Juni Juni Okt Okt Medborgarassistent Aug Nov Ärende- och Dokumenthantering Öppen teknisk plattform Okt Mars Juni Kravspecifikation Upphandling och Tillverkning Införande/driftsättning marknadsdialog

12 inansierat av Verket för Innovationssystem Bygga Villa

13 Problemet Byggärenden - komplicerade och tidsödande Svårt att följa det egna ärendet i processen Information måste lämnas många gånger Olika verksamhetssystem kan inte kommunicera med varandra, utvecklade som stöd för ärendehantering

14 Visionen Att skapa en ingång till all information och alla tjänster som familjen Andersson har behov av för att på ett maximalt effektivt sätt kunna planera, bygga och bo i sin nya villa

15 Verklig byggprocess Planering Bygga Bo Lokalisering av tomt Markåtkomst Fastighetsbildning Inskrivning Planer Byggnadsrelaterade bestämmelser Bygglov Val av hus Projektering Inteckningar Bankkrediter Byggnationen Flytta in, försäkringar

16 Övergripande mål Familjen Andersson har tillgång till e-tjän Snabbare, mindre fel och rättssäkerhe God kunskap, situationsanpassad information Ge aktörer digital korrekt informati Minska egna investeringar Vara enkel och språkligt tillgängliga Privat företagsamhet utveckl Effektivisera kommuners oc myndigheters verksamhet Nivå 4, utvecklingstrappan 24/7 Implementera forskningsresultat

17 Produktmål 2005 Familjen Andersson behov och prioriteringar Prototyp (portal) med e-tjänster 2006 Sprida till andra områden Integrera forskningsresulta t Nyttoeffekter hos byggherrar och internt Implementering, förvaltning, utveckling Verksamhetsprocesser 2007

18 Bygga Villa Familjen Andersson Vi ska bygga villa Internet Villbo K:n Bank Hustillverkare

19 Bygga Villa Familjen Andersson Vi ska bygga villa Internet Villbo K:n Bank Hustillverkare Bygga & bo

20 Bygga Villa Familjen Andersson Vi ska bygga villa Internet Funktioner: Inloggning Min sida Informationsöverföring Dokument, Meddelanden Navigering, Guidning Geografisk ingång Länkar Villbo K:n Bank Bygga & bo & Informations- Transaktionstjänster Hustillverkare Bygglov Försörjer, utbyter, inhämtar uppgifter Villbo k:n Lantmäteriet Bank Hustillv. Bygglov, nybyggnadskarta, planbestämmelser Fastighetsinformation, kartinformation Kreditgivning, lånelöfte Ritning, bilder, pris

21 Organisation och konsortium VINNOVA Projektledare Forskning Pilot Ledningsgrupp Referensgrupp Partnergrupp Verksamhetsutveckling Patrik Ottoson, Lantmäteriet

22 Hälsotjänster - en offentlig e-tjänst för det samlade vårdutbudet Curt Schröder

23 Annat synsätt är att beskriva vårdens sortiment/utbud som olika typer av tjänster. Tjänstebegreppet är en tjänst som en eller flera professionella vårdroller kan erbjuda en vårdsökande. En kombination av vårare och andra resurser ger ett utbud bestående av en eller flera tjänster. Tjänsten är det som erbjuds/efterfrågas Ingående aktiviteter det som egentligen utförs.

24 Tjänst vs Aktivitet Tjänst - det som efterfrågas / erbjuds Aktivitet - det som utförs Olika sidor av samma sak! Aktivitet utförs Aktivitet utförs Sortiment Aktivitet Tj änst Tjänst erbjuds

25 Varför en tjänstekatalog? Genom en tjänstekatalog kan man förväntas få en bättre beskrivning av sjukvårdens olika kompetenser och möjliga insatser till gagn för den vårdsökande och samtidigt vara ett redskap för att definiera och klargöra vad olika sjukvårdsenheter kan göra för insatser.

26 Förväntat resultat Projektets resultat prototyp och regelverk kan utgöra grund för ett förändrat synsätt på så sätt, att vårdutbudet kommer att beskrivas som olika typer av tjänster. de vårdsökande som därigenom kan få en bättre information om sjukvårdens möjligheter och leveranser till den vårdeller informationssökande personen 5

27 e-student Passport Dr Mikael Lind Högskolan i Borås Håkan Ozan mstudent, Stockholms Stad w.e-me.se

28 Turning the Internet around Why should the student be forced to log-on everywhere? Administrative systems are today organization-centric, rather than studentcentric. CSN Student Logins Departments Ladok Student union Student discount CSN e-services Etc w.e-me.se

29 The e-me-vision If authorities and organizations want to have electronic contact with the student, they must conform to his/her preferences. The student will gain time by being more effective in administrative tasks. Organizations will gain by having a predefined way to connect to the student. CSN Student e-me Department Ladok Student union Student discount CSN e-services Etc w.e-me.se

30 So far Student interviews/workshops since this spring Big city (Stockholm) versus small city (Borås) Assigning partners & partner workshops Pilot implementations (part products) at Borås Authentication Student verification w.e-me.se

31 The future Within the project scope Finishing the conceptualization phase Generate prototype based on stakeholder needs Propose and anchor business plan And then Pilot implementation European export Beyond students w.e-me.se

32 DAGENS REMISSFLÖDE Bättre stöd Stort att skriva antal bra remisser remisser från behövs primärvården Svårt att hitta Vårdköer med Kvaliteten rätt vårdgivare långa väntetider på remissen är ofta låg Svårt att följa Inte alltid rätt Svårt flödet vård att vid välja vidareremittering rätt vårdgivare och köer Vårdgivares resurser utnyttjas inte fullt Känner inte ut till eftersom status på hjälpmedel sina remisser för samverkan saknas. 4. Behandla Patient 1. Söka vård 2. Remittera 3. Vidareremittera Privatläkare Primärvård Klinik 6. Statistik Forskare 5. Remissvar

33 ANVÄNDARE OCH E-TJÄNSTER Patient Bevaka min remisser Remittent Skriv Bevaka Remissvar Remissbevakare Upptäck avvikelser i flödet: vårdgaranti, Remiss fördelare Bedöm och prioritera Fördela remiss Specialist Läsa Besvara Annonsera resurser Forskare Prenumerera på avidentifierade remisser

34 VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER Företag Företag C Organisation Organisation A Myndighet Myndighet B IT IT stöd stöd 3 IT IT stöd stöd 1 IT IT stöd stöd 2 Leverantör Leverantör D

35 Avslutande kommentarer Över 100 aktörer samverkar Tillväxtskapande Ny utlysning riktat mot företag (www.vinnova.se)

36 Frågor?

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18)

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) V I N N OVA I N F O R M AT ION V I 2 0 0 8 : 1 1 ( e r s ä t t e r V I 2 0 0 6 : 1 7 ) Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) ISSN: 1650-3120 Maj 2008 Den

Läs mer

Entreprenörsregionen 050504. Janne Dicander Projektledare www.sambruk.se

Entreprenörsregionen 050504. Janne Dicander Projektledare www.sambruk.se Entreprenörsregionen 050504 Janne Dicander Projektledare www.sambruk.se Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service Svenska förvaltningsmodellen Rötter i 1634

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter...

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... SAMBRUKS- PLATTFORM Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Sammanfattning... 3 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... 6 4.1 Nationellt... 6 4.2

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Projektkatalog etjänster

Projektkatalog etjänster VINNOVA Information VI 2012:09 Projektkatalog etjänster Slutkonferens - summering och reflektioner Titel : Projektkatalog etjänster. Slutkonferens - summering och reflektioner Serie: Vinnova Information

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys vinnova RAPPORT VR 2014:04 Öppna data 2014 Nulägesanalys Ola Eriksson - Generic systems sweden ab Titel: Öppna data 2014 - Nulägesanalys Författare: Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB Serie: VINNOVA

Läs mer

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys vinnova RAPPORT VR 2014:04 Öppna data 2014 Nulägesanalys Ola Eriksson - Generic systems sweden ab Titel: Öppna data 2014 - Nulägesanalys Författare: Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB Serie: VINNOVA

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Investering 2015 - IT

Investering 2015 - IT 2015-03-03 Handläggare: Michael Eklund CIO / Chef IT-avdelningen Kommunstyrelsen Investering 2015 - IT Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen anslår 23,5 mnkr till kommunstyrelsekontoret för ITinvesteringar.

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Översiktlig IT-handlingsplan

Översiktlig IT-handlingsplan Version 1.0 2010-03-15 Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun 2010-03-15-1 - Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Handlingsplan organisationsfrågor... 3 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer