FÖRNYELSEBAR ELKRAFT ÄR EN MÖJLIGHET FÖR SAMHÄLLET FÖRUTSATT ATT ELNÄT, KUNDER OCH MYNDIGHETER KLARAR DE NYA UTMANINGARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRNYELSEBAR ELKRAFT ÄR EN MÖJLIGHET FÖR SAMHÄLLET FÖRUTSATT ATT ELNÄT, KUNDER OCH MYNDIGHETER KLARAR DE NYA UTMANINGARNA"

Transkript

1 FÖRNYELSEBAR ELKRAFT ÄR EN MÖJLIGHET FÖR SAMHÄLLET FÖRUTSATT ATT ELNÄT, KUNDER OCH MYNDIGHETER KLARAR DE NYA UTMANINGARNA Bild 1

2 Innovasjon og nettutvikling Stig Göthe, Power Circle, Vindforsk, IEAs ENARD Det unika smarta elnätet Vi behöver energi och känner för klimatet. Vi går mot ökad elanvändning, men vi har lite olika förutsättningar och vi har många nya lösningar, som kräver mycket nytänk i elnäten, men också för samhället i stort. Bild 2

3 Homo Sapiens eller Den tänkande människan behöver energi i likhet med allt liv Uppstod i Afrika? Ut ut Afrika Här står vi ca 8000 släktled senare Källa : Allt om Vetenskap och Wikipedia Bild 3

4 Energi för mat Kroppen behöver ~ 2200 kcal/dag (vid hårt arbete mer) 1 kcal=4,2 kj; 2200 kcal x 4,2 kj = Ws, dvs 2,56 kwh per dag, ibland mer om vi arbetar mycket. + energi för matlagning. Energiåtgången beror av möjligheterna Fattigas system = låg verkningsgrad Rikas bättre 3 kwh/dag gör kwh/år i ätbar form Matens energi och pris En brödbit 0,2 kwh 0,5 Euro/kWh Bacon 0,4 kwh/100g 0,7-1 Euro/kWh Potatis 0,1 kwh/100g 1 Euro/kWh Yoghurt 2 dl = 0,2 kwh 6 Euro/kWh 1 glas rött vin 0,15 kwh Euro/kWh Dagens människa har balansproblem uttag intag Effekt 1 2kW 2-4 kw Bränsle wood/coal electricity verkningsgrad < 20% > 80% Behovet hos kund förvånansvärt lika Att motionera bort 1 kwh tar 3-6 tim och med 75 kr/tim på gymmet, /kwh. Både in- och uttag styrs nu av affärsmän. Copyright Power Circle, research och bildbearbetning genom konsult Bild 4

5 Den moderna människans kräver mer energi, som beror av teknik och innovationer Människan vill också ha kraft för att flytta sig, göra saker, m.m.! Tidslinjen År Mänskliga trampverk Häst o oxdrivna verk förbränningskraft Värme-ångkraft Direktdrivna vindverk Direktdrivna vattenverk Elkraft Copyright Power Circle, research och bildbearbetning genom konsult Bild 5

6 Finns det gränser?. Ja naturligtvis. dess miljö vill se växter och djur Expansion & efterfrågan ekonomi samhälle människor Source: Google Earth Just nu (eller var det tills igår?) mäts begränsningen i CO 2 Copyright Power Circle, Research och bildbearbetning genom konsult Bild 6

7 IEA world energy scenario baseline + blue map to cope with CO 2 Talking Gt CO 2 The necessary reduction - 20% - 50% Source: IEA World Outlook Blue map Bild 7

8 Hur olika - eller lika - är världens satsningar? Vi behöver alla energi, men somliga har bättre tillgång än andra 1. Miljoner har elekricitet, % har alltför lite (brown-outs and load shedding) % har ingen el alls. Bild 8

9 Innovasjon og nettutvikling Det unika smarta elnätet Vi behöver energi och känner för klimatet. Vi går mot ökad elanvändning, men vi har lite olika förutsättningar och vi har många nya lösningar, som kräver mycket nytänk i elnäten, men också för samhället i stort.

10 En svensks energibehov I ätbar form El i hushåll Värme Bilkörning Summa kwh/pers kwh/pers (antag 4 pers i hushållet) kwh/pers (antag kwh och 4 pers i hush) 500 kwh/pers (2000 mil och 4 pers i hushållet, en bil) kwh/ pers Tillkommer fritid och nöjen? samt samhället? (= administration, kontor, infrastruktur..) och industrin? (=samlad svensk ind. uktion Totalt (exkl mat) ca kwh/pers varav ca kwh som elenergi Bild 10

11 Sweden has changed dramatically This becomes electricty Ca 15 % of final usage oil coal Hp in Distr h nuclear. brutto Natural g Bio water wind The total energy supply of Sweden Few CHPs in industry and for district heating Incl conversion losses Final usage Conversion losses Well established CHP in industry and for heating with > 80% bio + 10 % bio in transportsector This becomes electricity ~ 37 % of final usage Källa Energimyndigheten med bearbetning av Power Circle Bild 11

12 US Electricity consumption as part of total energy The same gain of market for electricity 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % Electricity share is up, from 10 % to 25 % 10,00 % 5,00 % Share of electricity in energy consumption 0,00 % Source: DOE and US statistics Bild 12

13 Vad händer då i Kina? Kina bäst och värst. Var 4:e vecka byggs 1000 MW vindkraft Var 3:e vecka byggs 1000 MW vattenkraft Varje vecka byggs 1000 MW kolkraft Var 8:e vecka tillverkas 1000 MW solceller Bild 13

14 Miljoner ton Totala CO-2-utsläpp Kina - USA Kyoto Köpenhamn Källa::BP Statistical Review of World Energy June 2010 Bild 14

15 Innovasjon og nettutvikling Det unika smarta elnätet Vi behöver energi och känner för klimatet. Vi går mot ökad elanvändning, men vi har lite olika förutsättningar och vi har många nya lösningar, som kräver mycket nytänk i elnäten, men också för samhället i stort.

16 Economy and carbon levels Selected countries GDP per capita + CO 2 outlet per cap with World references 45,0 40,0 35,0 30,0 GDP/cap in US$x1000 CO 2 outlets in ton/cap NO mellan OECD och världssnitt SWE på ~ världssnitt 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 World OECD China AR AUS BE CR SF FR GE IT JAP NO SP SE UK USA No logical conclusion that catches a link between GDP and pollution within reach Source: IEA key world statistics 2010 Bild 16

17 Olika förutsättningar driver elsystemutveckling åt lite olika håll! Most urban ~ 50% of world population. Least urban Source: UN and WBCSD Bild 17

18 Innovasjon og nettutvikling Det unika smarta elnätet Vi behöver energi och känner för klimatet. Vi går mot ökad elanvändning, men vi har lite olika förutsättningar och vi har många nya lösningar, som kräver mycket nytänk i elnäten, men också för samhället i stort.

19 Vad sker med eluktionen nu? Ny Wind MW Nya resp ur-drift-tagna År 2009 source: EWEA Bild 19

20 GW År 2010 Europas eluktion har förnyats GW av Europas 820 GW eleffekt är ny. 25 % av elenergin genereras från kolkraft, 26 % från gas, 29 % från kärnkraft och 20 % är förnyelsebar. 16 Men gas och sol ökar kraftigt Vind ungefär det samma 12 År source: EWEA, Eurelectric Bild 20

21 Men det sker mycket på elanvändningssidan också! Kunder har många olika ny ukter, apparater och styrtekniker att välja på Ny belysning utvecklas snabbt Nya beteenden och nya förbrukningsmönster Elbilar Värmepumpar hushållsutrustning + lokal solkraft Vindkraft, batterier, m.m. m.m. Kunder kommer att agera och vi måste kunna ta hand om de nya mönstren! Bild 21

22 Innovasjon og nettutvikling Det unika smarta elnätet Vi behöver energi och känner för klimatet. Vi går mot ökad elanvändning, men vi har lite olika förutsättningar och vi har många nya lösningar, som kräver mycket nytänk i elnäten, men också för samhället i stort.

23 EPRIs syn på förändringen. Vi får nu betydligt mer komplexa system! (Liknande utsagor och bilder från EU, IEA, G8, m.fl.) Bild 23

24 Men elenergi existerar ju blott i nuet Elsystemets värdekedja Producenter Elnätaktörer för transporten Kundens område Mätning/måling Mätning/måling Produktion Mätning Mätning Kund Produktion Transmission Regionalnät Distribution Kund Produktion Kund Ständig balansakt Copyright Power Circle, research och bildbearbetning genom konsult Bild 24

25 I de nya systemen ökar komplexiteten Svårigheterna att säkert hålla balansen ökar också. Mycket nytt händer i båda skålarna. Sv K Produktionen följer efterfrågan Det traditionella elsystemet Reg N Reglersignal Lok N Få och enkla signaler kund kund kund Efterfrågan följer kända mönster Source:SvK + Power Circle Sv K Den konventionella uktionen följer konsumtion + ny uktion. Framtidens elsystem Reg N Svarssignaler Reglersignaler Lok N Massor av olika signaler El bil kund kund kund vp Nya inslag av konsumtion + ny uktion Bild 25

26 Stora värden finns redan i det befintliga elnätet 25 years Är det en föreller nackdel? 25 years Kanske för tidigt att svara, men problematiken måste hanteras Copyright Power Circle, research and presentation by konsult Bild 26

27 Förnyelsebar kraft är variabel och koncentrerad till vissa områden. Vattenkraft som utjämningskraft är intressant. Vind Vattenkraft med magasin Storskalig solkraft Copyright Power Circle, Research och bildbearbetning genom konsult Sådant driver behovet av nya transmissionsnät Bild 27

28 Men Nordens ev. export av miljöel har har bara delvis uppmärksammats i Bryssel! EU Commission: Energy Infrastructure Package. Export av CO 2 -snål el från hela Norden är inte ett prioriterat område för EU The new highways will have to take account of existing and future surplus areas, such as France, Norway or Sweden, and the complexity of the existing Central European North-South transmission corridor bringing surplus electricity from the North through Denmark and Germany to Southern German and Northern Italian deficit areas (page 41) Bild 28

29 Det finns flera exempel på nätplaner från Europas tankesmedjor Men möjligheterna för vindkraftexport från norr om 60:e breddgraden ser ingen just nu??? New EU interconnections up till 2020 New lines/grids for off-shore wind Source : EU vision Nov 2010 Att nå framgång i byråkratin är också viktigt för att lyckas Bild 29

30 Innovasjon og nettutvikling Det unika smarta elnätet Vi behöver energi och känner för klimatet. Vi går mot ökad elanvändning, men vi har lite olika förutsättningar och vi har många nya lösningar, som kräver mycket nytänk i elnäten, men också för samhället i stort. Bild 30

31 Elutveckling Skala TWh/år och systemet mot 2030 à 50 Ser vi de nya pionjärerna? Släpper vi fram dom? 150 TWh 125 TWh 100 TWh 75 TWh 50 TWh 25 TWh Tidiga innovatörer T.ex. Jonas Wenström Mer Vindkraft, Solkraft, Bio och kanske Kärnkraft Mer Smartgrid, mer Nät Mer Elbilar, Värmepumpar och styrbar Förbrukning Mer Handel och Utlandsnät Mer Konkurrens m.m Pionjärfas Expansionsfas Marknadsfas Ny pionjärtid - SmartGrid Nations- och samhällsbyggartid Internationalisering o klimat Bild 31

32 Smart-Grid utvecklar inte bara elkraftsektorns konventionella värdekedja Producentens nya uppsamlingsnät Den traditionella elnätskedjan Kunders och aktörers elnätssegment Här finns många olika lösningar och nya nät och åtskilliga nya aktörer. Markägare, skogsbolag, nya tjänsteföretag, kundkonglomerat, riskkapitalbolag, m. fl. Helhetssynen är Smart-Grid Kundinstallationer för uktion och förbrukning, som utvecklas och styrs av många. T.ex. installatörer, apparattillverkare, telekomsektorn, datasektorn, bostadsföretag, m.fl. Bild 32

33 IEAs syn på SmartGrids komplexa roll i samhället Bild 33

34 Slutsatser 1. Elsektorn är kritisk för att kunna leverera klimatmålen 2. Eluktionen måste utvecklas både i ucent- och konsumentledet 3. Mest utveckling krävs nog av elnätet och elhandelssystemet 4. Alla innovativa krafter behöver släppas loss för att klara målen och bibehålla säker drift av systemen 5. Smart-Grid har blivit ett brand (märkesnamn) för energisystemets hela förnyelse Mänskligheten går vidare och har valt ut Elkraft, som ett medel. Nu hänger det på oss i branschen att göra jobbet! Fri bild från Fotoakuten Bild 34

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat) 1 % förnybar el i Sverige (och en del annat) Avdelningen för energisystem, Linköpings Universitet Seminarium den 17 januari 214 av Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Möjliga punkter Studier

Läs mer

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Sveriges Ingenjörer 2009 Rapporten är skriven av Johan Sittenfeld

Läs mer

Framtidsbilder och forskningsbehov för elsystemet - Sett ur ett systemperspektiv

Framtidsbilder och forskningsbehov för elsystemet - Sett ur ett systemperspektiv Framtidsbilder och forskningsbehov för elsystemet - Sett ur ett systemperspektiv Slutrapport från Elforsks projekt: Roadmap för elsystemets utveckling Elforsks rapport 10:22 Harald Haegermark, CHH Consulting

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Projektnamn: Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige Projektnummer:

Läs mer

Kinas Energisystem. Överblick över de viktigaste frågorna i Kinas energistrategi. Underlagsrapport till PM 2014:05

Kinas Energisystem. Överblick över de viktigaste frågorna i Kinas energistrategi. Underlagsrapport till PM 2014:05 Kinas Energisystem Överblick över de viktigaste frågorna i Kinas energistrategi Underlagsrapport till PM 2014:05 Dnr: 2013/164 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3,

Läs mer

Investeringsbeslut för småskalig vindkraft

Investeringsbeslut för småskalig vindkraft Investeringsbeslut för småskalig vindkraft En fallstudie Carl Berg Hannes Rydmark SLU, Department of Economics Thesis No 569 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Balansering av en storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige med hjälp av den svenska vattenkraften Fredrik Obel Mikael Amelin Lennart Söder NEPP internal

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Scenarioanalys över Sveriges elproduktion år 2050

Scenarioanalys över Sveriges elproduktion år 2050 UPTEC-ES12028 Examensarbete 30 hp September 2012 Scenarioanalys över Sveriges elproduktion år 2050 Kan Sverige försörja sig med 100 % förnybar elproduktion? Ida Adolfsson Abstract Teknisk- naturvetenskaplig

Läs mer

GlobalFOCUS. Klimatentreprenörer. 12 klimatentreprenörer 2008 INNOVATIONER FÖR EN LÅGFOSSIL FRAMTID. Jakob Rutqvist

GlobalFOCUS. Klimatentreprenörer. 12 klimatentreprenörer 2008 INNOVATIONER FÖR EN LÅGFOSSIL FRAMTID. Jakob Rutqvist GlobalFOCUS 12 klimatentreprenörer 2008 GlobalFOCUS 12 Klimatentreprenörer INNOVATIONER FÖR EN LÅGFOSSIL FRAMTID Jakob Rutqvist GlobalFOCUS inriktning är klimatomställningens möjligheter och vi styrs av

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt

Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt En pilotstudie Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt - En pilotstudie Bengt Johansson, Daniel K. Jonsson,

Läs mer

Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie

Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie Can biofuels be used to balance variations in electricity production? A literature study Daniel Nilsson 2 400

Läs mer

Med vindkraft i tankarna Vindkraft i. Sverige 2020

Med vindkraft i tankarna Vindkraft i. Sverige 2020 Med vindkraft i tankarna Vindkraft i Sverige 2020 Innehåll Sammanfattning 5 1. Bakgrund 9 2. Behov av el från vindkraft 10 2.1 Högre krav från EU på produktion av förnybar el 10 2.2 Framtidens transportsystem

Läs mer

Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion

Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion - Modellberäkningar Elforsk rapport 08:30 Håkan Sköldberg & Thomas Unger April 2008 Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion - Modellberäkningar

Läs mer

Gröna jobb. Sysselsättningseffekter av omställningen till ett hållbart energisystem. Nordic1

Gröna jobb. Sysselsättningseffekter av omställningen till ett hållbart energisystem. Nordic1 Gröna jobb Sysselsättningseffekter av omställningen till ett hållbart energisystem Nordic1 Sammanfattning Denna rapport är en sammanställning av information om sysselsättningseffekter och framtida potential

Läs mer

DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät Program 12.30 Kaffe och samling 13.00 Välkommen till dialogforum Reflektioner över utvecklingen av smarta elnät Moderator Bo Normark, VD

Läs mer

tio verkliga utmaningar

tio verkliga utmaningar Fem myter om energin och klimatet och tio verkliga utmaningar för Sveriges, Nordens och Europas el- och energisystem NEPP north european power perspectives Januari 2014 En realistisk framtidsbild Forskningsprojektet

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Energins Omvärld. Om energins värld och om dess värde. En omvärldsanalys för Tekniska Museet

Energins Omvärld. Om energins värld och om dess värde. En omvärldsanalys för Tekniska Museet Energins Omvärld Om energins värld och om dess värde En omvärldsanalys för Tekniska Museet 2007 06 16 1 2 Innehåll Förord 4 1. Energins samhällsroll en inledning 5 Energi fordrar ett längre perspektiv.

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Roadmap for a fossil-independent transport system by 2030 Profu NEPP report Maj 2013 Roadmap for a fossil independent transport system by 2030 Summary of

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS

ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER ett europeiskt perspektiv applicerat på Sverige FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS A European perspective applied to Sweden Handledare: Joseph Strahl Examinator:

Läs mer

ATT UTNYTTJA ELMÄTAR SYSTEMENS POTENTIAL

ATT UTNYTTJA ELMÄTAR SYSTEMENS POTENTIAL ATT UTNYTTJA ELMÄTAR SYSTEMENS POTENTIAL Ett steg mot ett energieffektivare Sverige En rapport av Gina Fontér & Maria Wiberg, KTH, med stöd av IVA-projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI 1 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer