kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 111 december 2008 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 111 december Bild: ROBERT NYBERG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 111 december 2008 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 111 december 2008 1 Bild: ROBERT NYBERG"

Transkript

1 kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 111 december 2008 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 111 december

2 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 111 December 2008 Kritiska EU-fakta ges ut av Folkrörelsen Nej till EU Ansvarig utgivare: Eva-Britt Svensson Redaktör: Gösta Torstensson Redaktionsutskott: Thomaz Erixzon, Kerstin Nordquist, Eva-Britt Svensson, Gösta Torstensson Redaktionens adress: Kritiska EU-fakta, c/o Torstensson Rondovägen 312, Skogås tel: e-post: Adressändring & prenumeration: Kritiska EU-fakta Pölgatan Göteborg tel: FOLKRÖRELSEN NEJ TILL EU Rikskansli & materialkontor: Pölgatan Göteborg tel: e-post: webbadress: Prenumeration: Fyra nummer 100 kr medlemsskap inkl. prenumeration 200 kr (arbetslösa, pensionärer och studerande 150 kr, familjer 300 kr) Postgiro Nästa nummer utkommer i februari 2009 Manusstopp 1 februari 2009 Tryck: Litorapid Media AB Göteborg 2008 Jan-Erik Gustafsson är ordförande i Folkrörelsen Nej till EU LEDARE Riksdagen körde över demokratin Idet så kallade konvent som under odemokratis ka former arbetade fram EU-konstitutionen, och som senare under total brist på insyn blev Lissabonfördraget drev Sveriges representant Lena Hjelm Wallén (s) jämställdhet som en prioriterad fråga som motiv för en konstitution. Efter att Sveriges riksdag den 20 november röstade för Lissabonfördraget kan man konstatera att fyra kvinnor gjorde avgörande insatser för att få igenom beslutet i strid mot folkviljan och utan föregående folkomröstning. Det är EU:s propagandaminister Margot Wallström (s) som säger sig respektera Irlands nej från i juni, men som José Manuel Barossos bandhund gör tvärtemot, och utan invändningar har sett fram emot att riksdagen ratificerar fördraget i strid med den egna EU-rätten. Det är EU-minister Cecilia Malmström (fp), som uttalat ett stort antal osakligheter om Lissabonfördraget istället för att ta ansvar för den breda debatt, som aldrig blev av, som hon efterlyste i förordet till SNS upplaga av Lissabonfördraget. På sluttampen hävdade hon lögnaktigt att Lissabonfördraget bara var ett simpelt internationellt fördrag, varför folkviljan kunde köras över utan folkomröstning. Det är LO:s ordförande och ledamoten i (s) verkställande utskott Wanja Lundby-Wedin, som skyllde alla problem på regeringen Reinfeldt och valde solidariteten med det överstatliga Europafacket framför att företräda LO-kongressens beslut från i juni om absoluta garantier för vår kollektivavtalsmodell, strejkrätt och arbetsrätt. Det är partiordföranden (s) Mona Sahlin som i Lundby-Wedins ledband krävde rättning i leden i den egna socialdemokratiska riksdagsgruppen för att till vilket pris som helst få igenom Lissabonfördraget. När riksdagen med förkrossande majoritet, och med den socialdemokratiska riksdagsgruppens avgörande medverkan (95 ja, 0 nej, 8 nedlagda röster, 27 frånvarande) sa ja till Lissabonfördra- get, godkände ledamöterna den största grundlagsstridiga maktöverföringen någonsin från den egna riksdagen till EU:s institutioner, samt accepterade EU:s nuvarande anti-fackiga rättsordning och EU-domstolens absoluta och odemokratiska överhöghet. När det kom till kritan så röstade (s)-riksdagsgruppen med den borgerliga regeringen, som man just häcklat. Den socialdemokratiska riksdagsgruppens svek kommer att få stora konsekvenser. För alla är det nu uppenbart att Sveriges ja till Lissabonfördraget markerar en spricka i arbetarrörelsen. På ena sidan står de flesta av LOförbunden, på den andra sidan ledningarna för LO och socialdemokraterna. För LO-förbunden och dess medlemmar börjar nu kampen för att återerövra demokratin och den nationella arbetsrätten i strid mot den nuvarande LO-ledningen knäfall för en otyglad nyliberalism. Annars väntar efter EU:s domstols domar löne- och social dumping. Kampen mot den tilltagande ekonomiska och politiska krisen försvåras, eftersom den nyliberala ekonomiska politiken med en fri och icke snedvriden konkurrens konstitutionaliseras med Lissabonfördraget. Detta leder i sin tur till, trots den djupnande ekonomiska krisen, att fortsatta privata lösningar till samhällelig produktion och tjänster kommer att eftersökas. Men med riksdagens ja är kampen mot Lissabonfördraget inte över. Utan en ny folkomröstning på Irland blir det inget Lissabonfördrag. Denna tror inte ens EU-ledningen kan komma till stånd förrän tidigast hösten Inställningen till Lissabonfördraget kommer därför att återkomma inför valet till EU-parlamentet i juni För oss i Folkrörelsen Nej till EU har kam panjen mot Lissabonfördraget tydliggjort att det inte går att bevara Sveriges nationella självständighet, arbetsrätt, utrikes- och säkerhetspolitik med mera inom ramen för EU. Redan tidigare har nästa namnunderskrifter samlats in för en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. Med Lissabonfördraget har argumenten för att lämna EU blivit alltmer uppenbara. 2 kritiska eu-fakta nr 111 december 2008

3 klipp & kommentarer Island på väg in i EU? Islands ekonomiska sammanbrott har brutit ner motståndet mot landets medlemskap i EU. Enligt den norska dagstidningen Klassekampen kommer det konservativa Självständighetspartiet att på sin extrakongress i januari acceptera EU-medlemskap. Därmed finns det en EUvänlig majoritet i Alltinget, det isländska parlamentet. Islands utrikesdepartement har redan utarbetat ett utkast till en EUansökan, som ska kunna lämnas in under våren Irländska protester Dagen innan den svenska riksdagen röstade om Lissabonfördraget lämnade Peoples Movement, Folkrörelsen Nej till EU:s motsvarighet i Irland, över ett brev till Sveriges ambassadör Claes Ljungdahl i Dublin i vilket man protesterade mot att den svenska regeringen beslutat att gå vidare med en ratificering trots att Lissabonfördraget redan har avvisats av det irländska folket på demokratisk väg. Den svenska regeringens beslut att fortsätt med ratificeringen är helt och tydligt tagit i samverkan med EU-kommissionen för att på ett odemokratiskt sätt isolera det irländska folket och för att sätta mer press på oss för att godkänna fördraget, skriver Peoples Movement i protestbrevet. Bakbunden av marknaden Varför måste vi älska budgettaket? frågar sig Ann Charlott Altstadt i en krönika i LO-tidningen. Hon finner det tragikomiskt att den stora frågan för vänsterpartierna inte är hur man ska reglera den destruktiva marknaden, utan huruvida politikerna ska fortsätta vara bakbundna för att inte oroa den. Krönikören finner förklaringen i EU och det tilltänkta inträdet i EMU: Det socialdemokratiska partiet har sålt sin själ till en union vars främsta mål är att underlätta för kapitalet att profitera och parasitera på så många områden som möjligt på samhällskroppen. EU agerar mot tysk skyddslag EU-kommissionen kommer att vidta rättsliga åtgärder mot Tyskland beträffande den omstridda lag som skyddar biltillverkaren Volkswagen från ovälkomna uppköp. Förra året fastslog EU:s domstol att den dåvarande lagen bröt mot EU:s regler. Tyskland ändrade skyddslagen men uppfyllde ändå inte EU:s krav. Kommissionen anser att lagen, som funnits sedan 1960, hindrar det fria flödet av kapital i EU. Före jul ska ett beslut ha fattats, enligt en talesman för kommissionen. Schweiz snart del av Schengen Nyligen godkände EU-ländernas justitieministrar beslutet om att Schweiz ska delta fullt ut i Schengen. Det innebär att personkontrollen vid landgränserna mellan EU-länderna och Schweiz försvinner den 12 december. Kontrollerna vid landets flygplatser tas bort den 29 mars Schweiz är inget EU-land men har slutit vissa bilaterala avtal med EU. I oktober 2004 skrev landet under ett avtal om anslutning till Schengen. Avtalet godkändes därefter i en folkomröstning i juni Partipiskan viner Aftonbladets debattredaktör Lotta Gröning skriver på sin blogg om riksdagens godkännande av Lissabonfördraget: Partipiskan viner i de hårt splittrade partierna. Ledamöter som har röstas in för sin EU-politik får inte rösta efter sin övertygelse. I fråga efter fråga bestämmer en partiledning. Alla andra har bara att rätta in sig i ledet. Folket får finna sig i en riksdag som inte representerar deras intressen. Vi har egentligen ingen fungerande demokrati. Varför ska vi ha så många ledamöter i riksdagen. Det räcker väl med partiledarna? kritiska eu-fakta nr 111 december

4 Riksdagen röstade ja till Lissabonfördraget RIKSDAGEN RÖSTADE klockan den 20 november ja till EU:s Lissabonfördrag. Sverige blev därmed det 25:e av EU:s 27 länder att säga ja till Lissabonfördraget. Lissabonfördraget är, enligt riksdagsmajoriteten, bättre än nu gällande fördrag och stärker EU på viktiga områden. Röstsiffrorna efter maratondebatten blev 243 ja, 39 nej och 13 nedlagda röster. De 39 ledamöter som röstade nej var 20 vänsterpartister, 18 miljöpartister och 1 centerpartist. De 13 som lade ned sin röst var 8 socialdemokrater, 3 kristdemokrater och 2 centerpartister. Lissabonfördraget innebär bland annat nya beslutsregler i EU:s ministerråd, färre EUkommissionärer, mer makt till EU-parlamentet och en permanent ordförande för stats- och regeringschefernas EU-toppmöten. De stora medlemsländerna stärker radikalt sin ställning på de mindre medlemsländernas bekostnad. DET INNEBÄR OCKSÅ att EU går över från enhällighet till majoritetsbeslut på en rad områden. Det handlar framför allt om straffrätt och polissamarbete. Dessutom slås det fast att EU ska utveckla ett gemensamt försvar samtidigt som medlemsstaterna ingår en ömsesidig försvarsförpliktelse av modell Nato och förbinder sig att ställa militära styrkor till EU:s förfogande för militär äventyr i omvärlden. Sammantaget är de förändringar som Lissabonfördraget innehåller de mest omfattande som har skett inom EU sedan Sverige blev medlem i unionen. Genom dem bryts många av de löften om vetorätt, allianfrihet och mellanstatlighet som ja-sidan förde fram i folkomröstningen om medlemskap i EU. När vi nu går från krav på enhällighet till majoritetsbeslut i EU så godkänner vi principen att lagar kan stiftas mot enskilda länders vilja. Vår grundlag är i gungning, säger Marianne Berg, riksdagsledamot i konstitutionsutskottet för vänsterpartiet. Trots att LO-kongressen liksom flera socialdemokrater krävt att beslutet om Lissabonfördraget skulle skjutas på tills Lavalutredningen om kollektivavtalen var klar, vann inte vänsterpartiets vilandeförklaring något gehör under riksdagens omröstning. Det känns tungt och dystert just nu. Jag hade verkligen hoppats in i det sista på att vi i oppositionen skulle kunna enas om att garantera tryggheten på arbetsmarknaden innan vi godtog Lissabonfördraget, säger Josefin Brink, vänsterpartistisk riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet. ÄVEN MILJÖPARTIET beklagar riksdagens beslut att anta Lissabonfördraget, trots försöken att få igenom en vilandeförklaring. Riksdagen har nu röstat för ett fördrag som innebär att betydligt fler beslut inom EU blir överstatliga och Sveriges möjligheter att påverka minskar radikalt. Det är att gå baklänges in i framtiden, säger Peter Eriksson, språkrör för miljöpartiet. Jag beklagar att den moderatledda majoriteten har fattat ett så avgörande beslut utan att först fråga svenska folket i en folkomröstning. Nu står hoppet om att den nya EU-grundlagen ska stoppas till Irland och Tjeckien, säger Max Andersson, miljöpartistisk riksdagsledamot i EUnämnden. I TJECKIEN HAR konstitutionella domstolen nyligen meddelat att Lissabonfördraget stämmer överens med den tjeckiska författningen. Men det innebär inte per automatik att det EU-kritiska tjeckiska parlamentet kommer att godkänna fördraget. Irland röstade den 12 juni nej till Lissabonfördraget. Fortfarande är inget sagt om eller när Irland ska ha en ny folkomröstning där Irlands nej till fördraget eventuellt kan bli ett ja. Opinionen mot Lissabonfördraget har blivit ännu starkare sedan folkomröstningen. Och utan ett ja från alla EU:s medlemsländer faller Lissabonfördraget. GÖSTA TORSTENSSON 4 kritiska eu-fakta nr 111 december 2008

5 Fler borgerliga ville gå emot egna partilinjen DET VAR HÅRT TRYCK att följa partilinjen när riksdagen röstade om det nya EU-fördraget. Centerpartisten Sven Bergström var den ende som helt bröt mot sitt partis linje. Det blev lite panik i gruppledningen när jag berättade att jag skulle rösta nej, säger Sven Bergström. De egna väljarna i Gävleborgs län var viktigast: I slutändan vägde min lojalitet med hemmafronten tyngre än trycket att rösta lojalt i enlighet med gruppledningens och regeringens önskemål. Enligt Sven Bergström var påtryckningarna att följa partilinjen starka men något hot om repressalier utsattes han inte för. Dessutom skulle det knappast bita på honom: Jag har väl inte stått högst på partiledningens favoritlista tidigare heller. Jag har varit för självständig och lite för bråkig för att passa in och få de uppdrag man får om man är mer följsam. Eva Selin Lindgren från Göteborg, också centerpartist, tyckte däremot att påtryckningarna kändes olustiga men böjde sig och lade ner sin röst (liksom centerpartisten Per Lodenius och kristdemokraterna Ingemar Vänerlöv, Annelie Enochson och Lennart Sacrédeus). Gruppledningen utövade ett förfärligt tryck. En del människor är väl inte vana vid att folk har olika åsikter, kommenterade hon och tyckte att hon inte fick ett enda hållbart argument för regeringens linje. GÖSTA TORSTENSON Åtta sossar avstod att rösta JAG BEKLAGAR ATT vi tog beslutet. Min linje har varit att skjuta på beslutet, förklarar den tidigare socialdemokratiske socialministern Morgan Johansson efter riksdagens beslut att ratificera Lissabonfördraget. Han liksom många fackliga organisationer skulle helst sett att den svenska modellen för hur kollektivavtalen ska tillämpas hade utretts färdigt och att riksdagsbeslutet kom därefter. Men Morgan Johansson valde ändå att följa partilinjen med hänvisning till den arbetsordning som hans parti kommit överens om i riksdagen och avstod därför från att rösta. Totalt åtta socialdemokratiska ledamöter valde med något skiftande motiveringar att avstå. Förutom Morgan Johansson var det följande s-riksdagsledamöter: Bo Bernhardsson, Leif Pagrotsky, Claes-Göran Brandin, Eva-Lena Jansson, Jan-Olof Larsson, Hans Stenberg och Krister Örnfjäder. NÄR DET GÄLLER vänsterpartiets och miljöpartiets förslag om en folkomröstning var det enbart Leif Pagrotsky som avstod. Värt att notera är att Marita Ulvskog, som kommer att toppa den socialdemokratiska valsedeln vid EU-parlamentsvalet nästa år, röstade ja till Lissabonfördraget. GÖSTA TORSTENSSON Kollektivavtal saknades vid LKAB-bygge DET SAKNADES SVENSKT kollektivavtal i ett fall när LKAB lät bygga sitt nya pelletsverk i Malmberget. Gruvfyran har hittat underentreprenörer som bara betalt cirka hälften av svenska metallarbetares lägsta löner till sina anställda. Vi har hittat avtal som är allt annat än svenska kollektivavtal. Jag skulle betrakta dem som rena och skära slavavtal, säger Thomas Nilsson som är ordförande i Gruvfyran. Det polska företaget Mostostal har varit underentreprenör med 50 anställda för att installera rökgasrening i pelletsverket. I anställningskontraktet som är översatt från polska och som Sveriges Radio fått ta del av står att lönen före skatt skulle vara svenska kronor. I snitt har arbetarna jobbat för 57 kronor per timme. Arbetstagarna skulle själv stå för allt slitage och eventuella Inte högt i tak i riksdagen ANNE-MARIE PÅLSSON, riksdagsledamot för moderaterna, har varit kritisk till hur Lissabonfördraget behandlats och skulle helst velat ha en annan beslutsordning. Ihop med sex andra borgerliga riksdagsledamöter (tre centerpartister och tre kristdemokrater) hade hon skrivit en motion om att Lissabonfördraget bör ses som en grundlagsfråga. MOTIONÄRERNA FÖRESLOG därför att frågan ska tas upp ytterligare en gång, efter mellanliggande val eller underställas en folkomröstning. Man kan tycka att frågan om beslutsformer för detta är närsynt. Vi som värnar demokratin förluster beträffande bland annat arbetskläder och arbetsmaterial. Arbetarna har också fått förbinda sig att hemlighålla anställningsvillkor och löneavtal under kontraktstiden. Nu ska Gruvfyran agera för att de polska arbetarna ska få sina avtalsenliga löner. Det är helt oacceptabelt att vi fortfarande har företag som försöker slå sönder och samman den svenska arbetsmarknaden, säger Thomas Nilsson. MATS NORRSTAD tycker inte så. Grundlagen finns för att tygla den politiska makten", skriver motionärerna. MEN ANNE-MARIE Pålssons invändningar var inte, till skillnad från de andra motionärerna, tillräckligt starka för att hon skulle rösta nej till regeringsförslaget eller lägga ner sin röst. Att gå en egen väg är heller inte något riksdagsledamöterna uppmanas till, enligt Anne-Marie Pålsson. Det är inte högt i tak i frågor som handlar om var riksdagsmajoriteten ska hamna, är hennes erfarenhet efter flera år i riksdagen. GÖSTA TORSTENSSON kritiska eu-fakta nr 111 december

6 Brian Carty, politisk rådgivare i Sinn Fein: "EU-ledarna måste börja lyssna till folken" DEN 12 JUNI FOLKOMRÖSTADE Irland om Lissabonfördraget. Då röstade 53,4 procent nej och 46,6 procent röstade ja. Omröstningsresultatet utlöste panik både hos det irländska och europeiska politiska etablissemanget, menar Brian Carty från det irländska vänsterpartiet Sinn Fein, en av de ledande organisationerna inom den irländska nejkampanjen och det enda partiet i det irländska parlamentet som är motståndare till Lissabonfördraget. (Sinn Fein har fyra av de 166 parlamentsplatserna.) Etablissemanget hade inte förväntat sig ett nej och framför allt inte ett så tydligt nej. Det var ett högt valdeltagande, mycket högre än det brukar vara i folkomröstningar och även folk som inte brukar rösta i de ordinarie valen deltog. Det gick upp för många att Lissabonfördraget var något vi måste säga nej till. Folk i marginaliserade områden röstade nej, övervägande kvinnor och ungdomar röstade nej, berättar Brian Carty. NEJ-SIDAN VANN ÖVER hela Irland. När alla röster från Donegal i norr till Cork i söder hade räknats visade det sig att bara 10 av 43 valkretsar hade en majoritet för ja. Också i Dublin röstade de flesta nej. I vissa delar av huvudstaden, de som ligger bortom de glassiga bank- och turistkvarteren, röstade dubbelt så många nej som ja. Men det var främst från landsbygden och från arbetarklassen i städerna som nej-rösterna kom. 74 procent av arbetarna (manual workers) röstade nej. Ja-rösterna återfanns framför allt bland de välbeställda och etablerade i samhället. EN VIKTIG FÖRKLARING till vår framgång var att vi hade lång tid att förbereda oss inför folkomröstningen Frankrike och Holland röstade nej till EU:s konstitution Eftersom Lissabonfördraget och den nedröstade konstitutionen i stort sett är samma sak var det lätt att omsätta erfarenheterna från kontinenten på irländska förhållanden, säger Brian Carty. Han arbetar i Bryssel som politisk rådgivare till Mary Lou McDonald, en av Sinn Feins två EU-parlamentariker. Mary Lou McDonald, som kommer från Dublin, representerar Irland, medan Bairbre de Brún är invald i EU-parlamentet som en av Storbritanniens ledamöter. Hon kommer från Belfast i Nordirland (eller The Six Counties, som republikanska Sinn Fein säger). BRIAN CARTY PEKAR på att redan innan holländare och fransmän sade nej till förslaget till EUkonstitution hade Sinn Fein tagit ett strategiskt beslut om ett progressivt nej i Irland. För oss var det viktigt att sätta in folkomröstningen i ett större sammanhang. Vi ville samla alla vänsterkrafter, progressiva och fackföreningar mot fördraget. Nej-kampanjen enades därför om att driva frågor om demokrati, nationell suveränitet, antimilitarism, den offentliga sektorn och fackliga frågor bildades CAEUC, The Campaign Against the EU Constitution, som en bred koalition av progressiva organisationer, fredsrörelsen, fackliga aktivister och olika vänsterpartier. I CAEUC ingår förutom Sinn Fein till exempel Peoples Movement, motsvarigheten till Folkrörelsen Nej till EU i Sverige. DET FANNS AKTIVISTER i olika progressiva politiska rörelser som drivit frågor mot en gemensam europeisk försvarsmakt och liknande. Vi breddade detta och argumenterade för den offentliga sektorn, om arbetares rättigheter och internationell handel. Vi drev dessa frågor eftersom de inte hade varit på dagordningen inför omröstningen. Det handlade om sociala och ekonomiska rättigheter och som sagt om den offentliga sektorn och arbetares rättigheter. Om demokrati, om de små länderna inom unionen och deras suveränitet, om centraliseringen av makt inom EU. Internationell handel och hur EU vill ha mer att säga till om vid slutandet av internationella avtal. Det handlar också om u-länderna och hur dessa inte får komma till tals. Naturligtvis också om EU:s militarisering, vilket alltid varit en kontroversiell fråga när det gäller Irlands relation till EU. I SLUTSKEDET AV den irländska folkomröstningskampanjen fick EU-domstolens antifackliga avgöranden i Viking-, Vaxholmsoch Ruffertmålen ett betydande genomslag. Det gjorde att fackföreningsrörelsen förstod att det var ett problem med EU. Ett växande antal fackförbund trotsade den irländska LO-ledningen och uppmanade sina med- Foto: BÖRJE GRAF 6 kritiska eu-fakta nr 111 december 2008

7 lemmar att rösta nej. EU-motståndet i Irland domineras av vänsterkrafter men här finns också en liten katolsk högerorganisation och marknadsliberalerna i Libertas. Med de borgerliga nej-krafterna slöt vi en slags ömsesidig borgfred. Dessa drev framför allt skattefrågan. Vårt nej var klart avgränsat från deras nej, men vi lät dem hållas på sin kant. Vi koncentrerade oss på våra frågor och koncentrerade oss på att attackera regeringen och andra politiska partier på ja-sidan. LISSABONANHÄNGARNA körde med argument som att Irland behöver goodwill i de andra EU-länderna De sa också att om vi inte säger ja blir vi marginaliserade i EU men de kunde inte komma med ett enda konkret skäl till varför vi skulle ha Lissabonfördraget, säger Brian Carty. Nej-sidan fokuserade på fördraget och dess innehåll. De lyckades hålla debatten till sakfrågor. Brian Carty menar att jasidan inte hade något att sätta emot nej-sidans argument. Vi lyckades vrida debatten till att handla om Lissabonfördraget. Vi visade att de inte hade några bra argument. Brian Carty är bekymrad över den irländska regeringens och andra EU-länders totala brist på respekt för folkomröstningsresultatet. Allt sedan EU-toppmötet i juni, bara några dagar efter den irländska folkomröstningen, har EU-ledarna otåligt väntat på ett besked från den irländska regeringen om vad man avser att göra. Ett första besked väntades på toppmötet i oktober, men eftersom regeringen i Dublin trevar sig fram på politiskt minerad mark, begärde och beviljades man ytterligare anstånd till EUtoppmötet i december. ENLIGT EU:S EGET regelverk innebär det irländska nejet att Lissabonfördraget har fallit. För att det ska kunna träda i kraft förutsätts nämligen att det godkänns i samtliga 27 medlemsländer. Men Tyskland och Frankrike, EU:s ledande stormakter, kräver att Irland håller en andra omröstning med utgångspunkt i ett tilläggsprotokoll. Enligt den brittiska tidningen Financial Times kommer övriga EU-länder att eventuellt erbjuda Irland ytterligare garantier inom områden som beskattning, försvar och familjerätt (aborter). Ett sådant förtydligande, i form av ett förklarande protokoll, skulle inte kräva godkännande av övriga EU-länders parlament. Det räcker att EU-ländernas regeringschefer godkänner det. NÅGRA VECKOR EFTER folkomröstningen presenterade Sinn Fein ett stort antal ändringsförslag av Lissabonfördraget. Några exempel: Alla medlemsländerna ska ha en permanent kommissionär. Medlemsländerna nuvarande röststyrka i ministerrådet ska bibehållas. Borttagande av alla möjligheter för unionen att ändra fördragen utan godkännande av samtliga nationella parlament. Ett protokoll om säkerställer den irländska neutraliteten ska bifogas fördraget. Nya klausuler som säkerställer löntagarnas rättigheter, till exempel det sociala protokoll som Europafacket har föreslagit. Nya skrivningar i fördraget för att för att förhindra att sjukvård, utbildning och andra offentliga tjänster förvandlas till handelsvaror. De föreslagna förändringarna utgör inte Sinn Feins hela reformprogram av EU. Snarare är de det minimum som vi tror skulle kunna vara acceptabelt för de irländska väljarna. Det är kortsiktiga strategiska reformer som är förnuftiga, praktiska och genomförbara i samband med kommande regeringsförhandlingar, säger Brian Carty. DEN IRLÄNDSKA REGERINGEN har varit mån om att poängtera att man ännu inte tagit ställning till någon handlingsplan utan endast undersöker olika alternativ. Brian Cowen, den irländske premiärministern, har sagt att det inte finns något intresse för ett nytt fördrag bland de andra regeringscheferna i EU. Men saken är den att de inte kan fortsätta utan stöd av de irländska väljarna. Brian Cowen måste respektera resultatet av folkomröstningen, engagera den politiska och folkliga opinionen i EU, och börja bygga en allians för en bättre uppgörelse. När Europeiska rådet träffas i december måste han begära en ny förhandlingsrunda och ett nytt fördrag, säger Brian Carty. Nya fördragsförhandlingar är den enda vägen framåt. BRIAN CARTY MENAR att det europeiska och irländska etablissemangets trixanden snarast har stärkt nej-sidan. Om det vore folkomröstning idag skulle ännu fler rösta emot Lissabonfördraget. I stället för att försöka hitta andra metoder för att tvinga igenom en fördragstext som har blivit förkastad i Irland, Frankrike och Holland, måste EU-ledarna lyssna till vad folken säger. Det finns nu en möjlighet för den oro som finns bland folken inom hela EU att komma till tals. EU-ledarna måste gripa denna möjlighet och leverera, säger Brian Carty. I den politiska och mediala debatten anser de flesta att den troligaste lösningen på det irländska problemet är att det irländska folket får en ny chans att ta ställning till Lissabonfördraget. Även om det tycks finnas ett starkt krav från de dominerande EU-länderna att detta sker redan under våren 2009, förefaller nog hösten 2009 som mest sannolikt. PEADAR Ó BROIN, forskare vid irländska Institute of International and European Affairs, säger till Dagens Nyheter att det verkar föga sannolikt med en folkomröstning under våren. Samma bedömning gör Brian Carty. En ny folkomröstning är sannolik, konstaterar han. Datum är ej fastställt men troligen kommer den att ske någon gång nästa höst. GÖSTA TORSTENSSON kritiska eu-fakta nr 111 december

8 Osäkert om och när Tjeckien godkänner Lissabonfördraget TJECKIEN KAN BLI andra EU-landet efter Irland som säger nej till Lissabonfördraget. Osäkerheten är stor för hur det tjeckiska överhuset ska rösta. Faktum är att Lissabonfördraget inte är så populärt i Tjeckien, säger Tjeckiens EUminister Alexandr Vondra. För den tjeckiska koalitionsregeringen, som stödjer Lissabonfördraget, kommer den närmaste tiden att gå i ovisshetens tecken huruvida landets parlament, som består av två kamrar, kommer att godkänna Lissabonfördraget eller inte. Första prövningen skedde när Tjeckiens konstitutionella domstol den 25 november lämnade sitt utlåtande om fördraget. Domstolen har kommit fram till att Lissabonfördraget är förenligt med den tjeckiska författningen. 8 kritiska eu-fakta nr 111 december 2008 Granskningen gäller inte hela fördraget utan bara sex punkter som har väckt kritik från en grupp ledamöter av det tjeckiska parlamentets överhus. Tjeckiens premiärminister Mirek Topolánek säger i ett uttalande att domstolsutslaget innebär att processen för att godkänna Lissabonfördraget kan fortsätta och att han förväntar sig en fortsatt debatt. I DET TJECKISKA överhuset finns en grupp ledamöter som motsätter sig att landet antar det nya EU-fördraget. Motståndet består av ledamöter tillhörande det regerande liberalkonservativa partiet ODS och kommunisterna i KSCM som befinner sig i opposition. Alexandr Vondra kan inte ge några säkra besked om utgången av omröstningen i överhuset. Faktum är att det i vårt parti ODS finns en stark EU-skeptisk falang. För att det tjeckiska parlamentet ska anta Lissabonfördraget krävs att det stöds av minst 60 procent av samtliga valda ledamöter i underhuset och 60 procent de närvarande i överhuset. Förhandstipset är att fördraget kommer att antas i underhuset men att det är betydligt mer osäkert i överhuset. En undersökning som presenterades 4 november av den tjeckiska nyhetsbyrån CTK visar att 55 procent av tjeckerna vill att parlamentet inte godkänner Lissabonfördraget. 45 procent är för ett godkännande. De två största partierna liberalkonservativa ODS och socialdemokraterna tycks gå i otakt väljarna. Medan ODS har många ledamöter i parlamentet med en EU-skeptisk inställning är 60 procent av deras väljare för fördraget. Det omvända gäller för de EU-positiva socialdemokraterna där säger 57 procent av de socialdemokratiska väljarna nej till samma fördrag. Alexandr Vondra medger att det är mycket svårt att förutspå utgången om det genomfördes en folkomröstning om Lissabonfördraget i dag. TIDIGARE HAR premiärminister Mirek Topolanek sagt att Tjeckien inte kommer godkänna fördraget i år. Men efter domstolens besked vill han inte svara på frågan om när Tjeckien ska godkänna fördraget uppger tjeckiska tidningen Ceske Noviny. Den konstitutionella domstolen har inte granskat Lissabonfördraget i sin helhet, utan bara de delar som fått invändningar. En möjlighet är nu att EU-kritiker i parlamentet eller landets EU-skeptiske president kommer med invändningar mot andra delar i fördraget, vilket kan leda till att konstitutionella domstolen åter inleder en granskning. Tjeckien kan bli ett större problem än Irland när det gäller ratificeringen av Lissabonfördraget, förutspådde den tyske socialdemokraten Jo Leinen efter att en delegation från EU-parlamentet besökte Prag för några veckor sedan. SOM TILLTRÄDANDE ordförandeland i EU kommer Tjeckien att efter årsskiftet få leda förhandlingar med den irländska regeringen om möjligheten att få ett irländskt ja till Lissabonfördraget i en andra folkomröstning. Tjeckiens president Vaclav Klaus uttalade i samband med ett officiellt statsbesök i Irland för några veckor sedan sitt gillande av det irländska nejet samt sitt stöd till Declan Ganley, den EU-kritiska högerorganisationen Libertas ledare. GÖSTA TORSTENSSON

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 116 februari 2010 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 116 februari 2010 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 116 februari 2010 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 116 februari 2010 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 116 februari 2010 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 116 februari 2010 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 116 Februari 2010 Kritiska EU-fakta

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 89 februari 2004 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 89 februari 2004 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 89 februari 2004 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 89 februari 2004 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 89 februari 2004 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 89 februari 2004 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 89 Februari 2004 Kritiska EU-fakta

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 118 juni 2010 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 118 juni 2010 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 118 juni 2010 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 118 juni 2010 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 118 juni 2010 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 118 juni 2010 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 118 Juni 2010 Kritiska EU-fakta ges ut

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 122 Maj 2011 LEDARE Kritiska EU-fakta ges

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 104 Juli 2007 Kritiska EU-fakta ges ut

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 88 november 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 88 november 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 88 november 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 88 november 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 88 november 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 88 november 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 88 November 2003 Kritiska EU-fakta

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 1 augusti 2009

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 1 augusti 2009 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 1 augusti 2009 [eu och facket] Bli med i Folkrörelsen Nej till EU:s Fackliga Nätverk Lavaldomen och EU:s utstationeringsdirektiv visar

Läs mer

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 77 oktober 2002 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 77 Oktober 2002 Kritiska EU-fakta ges ut av Folkrörelsen

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 29 januari 2012

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 29 januari 2012 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 29 januari 2012 [eu och facket] Världen är större än EU Folkrörelsen Nej till EU arbetade inför folkomröstningen 1994 för att Sverige inte

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 79 februari 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 79 februari 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 79 februari 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 79 februari 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 79 februari 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 79 februari 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 79 Februari 2003 Kritiska EU-fakta

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 51 november 2013

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 51 november 2013 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 51 november 2013 [eu och facket] Omfattande protest från arbetsrättsjurister 600. Så många av Europas arbetsrättsjurister har skrivit på

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 5 december 2009

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 5 december 2009 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 5 december 2009 [eu och facket] Ska fackföreningarna gräva sin egen grav? Från april 2010 vill den moderatledda regeringen införa nya regler

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 95 april 2005 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 95 april 2005 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 95 april 2005 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 95 april 2005 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 95 april 2005 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 95 april 2005 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 95 April 2005 Kritiska EU-fakta ges ut

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 34 maj 2012. från mormor, kommenterar en krönikör i Financial

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 34 maj 2012. från mormor, kommenterar en krönikör i Financial nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 34 maj 2012 [eu och facket] Svindlande affärer Anders Borg är lättad efter de senaste turerna i eurokrisen. Nu får det gå hur det vill

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 137 Februari 2015 LEDARE Kritiska

Läs mer

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati?

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati? Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre demokrati? [2] Mer eller mindre demokrati? Mer eller mindre demokrati? [GÖSTA TORSTENSSON] Mer eller mindre demokrati? [3] Mer eller mindre demokrati? Författare:

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 138 maj 2015 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 138 maj 2015 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 138 maj 2015 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 138 maj 2015 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 138 maj 2015 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 138 maj 2015 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 138 Maj 2015 LEDARE Kritiska EU-fakta ges

Läs mer

en studiebok om europeiska unionen

en studiebok om europeiska unionen en studiebok om europeiska unionen Imperiet En studiebok om Europeiska unionen en studiebok om europeiska unionen Sometimes I like to compare the EU as a creation to the organisation of empires. We

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 69 april 2015. eu och facket april 2015 1

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 69 april 2015. eu och facket april 2015 1 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 69 april 2015 [eu eu och facket] Det handlar om den allmänna rösträtten Ett allvarligt problem är ett system för investeringsskydd [ISDS] som

Läs mer

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 71 JUNI 2015. eu och facket juni 2015 1

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 71 JUNI 2015. eu och facket juni 2015 1 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 71 JUNI 2015 [eu eu och facket] Tjänstesektorn i EU behöver bättre villkor EU:s ekonomi vilar på tjänstesektorn. En generell dumpning av sektorns

Läs mer

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron Granskning en tidning om EU-samarbetet - 2/2007 EU I skuggan av uron Temanummer om den gemensamma valutan Politisk cynism och mygel kring euron Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 37 augusti 2012

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 37 augusti 2012 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 37 augusti 2012 [eu och facket] Angela Merkel vill ha mer överstatlighet Tysklands förbundskansler Angela Merkel har stakat ut hur EU ska

Läs mer

Granskning. Superhjältar och såpoperor EU-finansierade propagandaprojekt. Vad beslutar EU egentligen om? Cirkusar, biodling och badvatten

Granskning. Superhjältar och såpoperor EU-finansierade propagandaprojekt. Vad beslutar EU egentligen om? Cirkusar, biodling och badvatten Granskning en tidning om EU-samarbetet - 3/2008 EU Superhjältar och såpoperor EU-finansierade propagandaprojekt Vad beslutar EU egentligen om? Cirkusar, biodling och badvatten Innehållsförteckning Ledare

Läs mer

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU Medborgare mot EMU Artikelsamling Medlemmar i Medborgare mot EMU Juli 2003 2 Innehållsförteckning Vi är ett antal personer som bildat en organisation under namnet "Medborgare mot EMU". Vi vill argumentera

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 23 mars 2011

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 23 mars 2011 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 23 mars 2011 [eu och facket] Fackliga rättigheter ska kokas till mos Antas förslaget går den svenska modellen med fria och ansvarstagande

Läs mer

Eurokrisen och Finanspakten:

Eurokrisen och Finanspakten: Forum för EU-debatt Stefan de Vylder Eurokrisen och Finanspakten: Ur askan i elden Rapport nr 2 Eurokrisen och Finanspakten: Ur askan i elden Av Stefan de Vylder Maj 2013 The central irony of financial

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 22 februari 2011

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 22 februari 2011 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 22 februari 2011 [eu och facket] Alliansens förlegade normpolitik Det har nu gått mer än 20 år sedan Sverige hade full sysselsättning.

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 25 juli 2011

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 25 juli 2011 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 25 juli 2011 [eu och facket] EU-ledarna ökar pressen mot Grekland Vid EU-toppmötet i midsommarhelgen enades de 27 stats- och regeringscheferna

Läs mer