Göteborg Oslo-samarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg Oslo-samarbetet"

Transkript

1 Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas"

2 Innehåll Inledning sid 4 Om samarbetet sid 5 Om regionen sid 6 Medlemmar sid 7 Kommunikationer sid 8 Utbildning sid 10 Kultur & turism sid 12 Näringsliv sid 14 Sekretariatet sid 16 Budget och resultat sid 18

3 4 Årsberättelse 2011 Årsberättelse Verksamhetsåret 2011 Om samarbetet Göteborg-Oslo-regionen er en av de mest konkurransedyktige regionene i Europa, samtidig opplever vi en stadig sterkere global konkurranse om investeringer og høyt utdannet arbeidskraft. I europeisk sammenheng storbyregionenes betydning som motorer for økt vekst og sysselsetting økende. Gjennom EUs strukturfond fordeler EU årlig 400 milliarder euro for å styrke økonomien og sysselsettingen i regionene i Europa. EUs regionalpolitikk legger derfor også føringer for utviklingen i vår region. Vi konkurrerer med flere hundre andre regioner i Europa. Mange har som mål å være blant de beste på forskning og innovasjon, miljø, kultur, utdanning og turisme. Göteborg - Oslo-regionen har mange fortrinn på disse områdene. Vi har sterke næringsmiljøer, en godt utdannet arbeidsstyrke, høy forskningsaktivitet, sterk økonomi og gode levevilkår. Göteborg - Oslo regionen er en god region å bo og arbeide i. Geografisk ligger vi i utkanten av Europa, vi må derfor arbeide strategisk og målrettet for å nå fram i konkurransen. Göteborg - Oslo- regionen har i dag tre flyplasser med stor internasjonal trafikk, flere ferjeruter til Danmark og Tyskland, og godt utbygde veiforbindelser. Men vi mangler en høyhastighetsforbindelse med jernbane til Europa. "Göteborg-Oslo- regionen er en god region å bo og arbeide i." Europa bygger ut et stadig større nettverk med høyhastighets jernbane. Dette arbeider vi med gjennom prosjektet COINCO North II. Målet er å binde sammen byregionene Oslo Göteborg - Malmö - København med høyhastighetstog som vil bruke 2 timer og 20 minutter på hele strekningen. Når prosjektet er ferdig vil det bidra til ny vekst og utvikling gjennom forskning og innovasjon på tvers av nasjonalstatlige grenser. EUs støtte til Coinco North II er derfor et viktig bidrag for å styrke vår regions konkurransedyktighet i Europeisk og global sammenheng. Göteborg-Oslo-samarbeidet har fungert i 16 år og har vært konsentrert rundt viktige saker som infrastruktur, utdanning, kultur og næringsutvikling. GO-rådet vedtok i høst at man ønsker å starte arbeidet med å diskutere hvordan man kan tydeliggjøre målene for samarbeidet og utarbeide en strategi. Dette blir et interessant arbeid, som skal konkluderes neste år. Stian Berger Røsland Leder for Göteborg-Oslo-samarbeidet i 2011 Vad är Göteborg Oslosamarbetet? Samarbetet etablerades 1995 genom ett samarbetsavtal mellan Oslo och Göteborg. I februari 2003 utökades samarbetet till att omfatta även Akershus och Østfold fylkeskommuner på den norska sidan och Västra Götalandsregionen på den svenska sidan. Finansiering av projektet sker genom att båda länderna tillskjuter 50% vardera. Målet med samarbetet är att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft som etablerings- och bosättningsområde nationellt och internationellt, samt att långsiktigt stärka Göteborg Oslo-regionen gentemot andra regioner i Europa. Organisation Kommunikationer Kultur & turism GÖTEBORG-OSLO rådet Sekretariatet Syftet ska uppnås genom att stimulera ekonomisk, kulturell och hållbar utveckling samt att ta tillvara och utveckla regionens gemensamma värden. Samarbetet bedrivs inom följande områden: Kommunikationer, kultur & turism, näringsliv och utbildning. Forskningsperspektivet skall genomsyra alla områden. Samarbetet leds av ett politiskt sammansatt råd (18 personer) bestående av politiker samt representanter från universitet och näringsliv från vardera sida. Ordförandeskapet växlar mellan Oslo och Göteborg med två års intervaller. En kontaktgrupp med en representant från varje part har till uppgift att underlätta kontakterna med politikerna. Ett sekretariat etablerades år 2002 i Göteborg och dess uppgift är att sköta administration, ekonomi, marknadsföring och samordning. Arbetsgrupperna består av tjänstemän från samarbetets norska och svenska parter. Varje arbetsgrupp genomför ett antal projekt inom sina respektive arbetsområden och utbyter erfarenheter inom respektive område, samt med berörda myndigheter och organisationer. Näringsliv Kontaktgruppen Utbildning

4 6 Årsberättelse 2011 Årsberättelse "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas" För att uppnå visionen fokuserar Göteborg-Oslosamarbetet på fyra strategiska områden, som alla ska innehålla forskningsperspektivet. Varje område ska ha mätbara mål som leder mot visionen. Resultaten och arbetet ska kommuniceras tydligt. Arbetet innebär alltifrån politiskt lobbyarbete till konkret och vardagsnära elevoch lärarutbyte. Göteborg-Oslo-samarbetet ska utgöra en plattform för de olika möjligheter som finns nu och i framtiden inom de olika fokusområdena. Övergripande mål för Göteborg-Oslo-samarbetet är att stärka och öka regionens utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft genom: a. En ökad politisk förankring. b. Att bedriva lobbyarbete på regional och nationell nivå. c. Att genomföra aktiviteter riktade till näringsliv, invånarna och besökare. d. Att kommunicera resultat. Akershus fylkeskommune Oslo Østfold fylkeskommune Västra Götaland Göteborg Om regionen Focus, facts and figures 4,4 miljoner fordon passerar gränsen vid Svinesund varje år lastbilar passerar nya Svinesundsbron varje månad 4,9 miljoner passagerare flög till och från Landvetters flygplats miljoner människor bor i regionen ton gods fraktas årligen från flygplatserna i regionen studerar vid universitet och högskolor i regionen norska medborgare bor i Västra Götaland sregionen (2010) personer från Västra Götalandsregionen arbetspendlar till Norge (2009*). 537 norrmän arbetspendlar till Västra Götalandsregionen (2009*) svenska dotterbolag och filialer år etablerade i Norge. 441 norskägda företag finns i Göteborgsregionen. 200 flyglinjer från regionens internationella flygplatser, varav en del går till samma destinationer. 114,8 miljarder Skr. år värdet av tjänster och varor som Sverige exporterar till Norge (2011*). 96,3 miljarder Skr. är värdet av tjänster och varor som Norge exporterar till Sverige (2011*). 21,1 miljoner passagerare flög till och från Gardermoen mil gemensam riksgräns mellan Osloregionen och Västsverige. 23 miljarder Skr uppskattas gränshandeln uppgå till per år personer från Västra Götalandsregionen flyttade till Oslo, Akershus- och Östfold fylkeskommune (2010*). 959 personer från Oslo, Akershus- och Östfold fylkeskommune flyttade till Sverige (2010*). Medlemmar Göteborg-Oslo-rådet Ordf. Stian Berger Røsland(H), byrådsleder Oslo kommune Vice ordf. Anneli Hulthén(s), ordf. Kommunstyrelsen Göteborg stad Nils Aage Jegstad(H), fylkesordfører Akershus fylkeskommune Hans Bergfelt(m), kommunalråd Mölndals Stad Jonas Ransgård(m), kommunalråd Göteborg Stad Leif Blomqvist(s), regionråd Västra Götalandsregionen Martin Andreasson(m), regionråd Västra Götalandsregionen Ingemar Ottosson(s), kommunalråd Lilla Edet Siri Hov Eggen(Ap), Fylkestingsmedlem Akershus fylkeskommune Eirik Milde(H),Fylkesutvalget Østfold fylkeskommune Ole Haabeth(Ap), fylkesordfører Østfold fylkeskommune Hallstein Bjercke(V), byråd för näring och kultur Oslo kommune Thor Edquist(H), ordfører Halden kommune Ronnie Brorsson(s), kommunalråd Strömstad kommun Ole Petter Ottersen, rektor Universitetet i Oslo Nina Solli, regiondirektör NHO Oslo og Akerhus Pam Fredman, rektor Göteborgs Universitet Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri - och Handelskammaren Kontaktgruppen Erna Ansnes, seksjonssjef Oslo kommune Lars-Göran Larsson, internationella enheten, Göteborgs Stad Kjersti Garberg, internasjonal rådgiver Østfold fylkeskommune Astrid Bjerke, internasjonalt samarbeid, Akershus fylkeskommune Magnus Engelbrektsson, chef internationell samordning, Västra Götalandsregionen Sekretariatet Julia Wadman, chef Göteborg-Oslo-sekretariatet Madeleine Johansson, projektledare Göteborg-Oslo-sekretariatet Kommunikationsgruppen Helge Jensen, Bymiljöetaten Oslo kommune ordf. Birgitta Hellgren, Trafikkontoret, Göteborg Stad v. ordf. Lene Mürer, Statens Vegvesen, Region Öst jan-okt Turid Stubö Johnsen, Statens Vegvesen, Region Öst nov-dec Håkan Wennerström, Trafikverket, Region Väst jan-aug Solweig Adolfsson, Trafikverket, Region Väst Bengt Rydhed, Trafikverket, Region Väst sept-dec Per Gisle Rekdal, Oslo Havn KF Björn Egede-Nissen, Jernbaneverket, Region Öst Knut Stabaek, Oslo Lufthavn AS Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn AB Helena Wiberg, Swedavia AB, Landvetter airport Lars Backström, Västtrafik AB Tom Granquist, Akershus fylkeskommune Hans-Erik Fosby, Østfold fylkeskommune Rolf Thor, Västra Götalandsregionen Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund Bengt Wennerberg, Business Region Göteborg AB Boo Edgar, Göteborgs Universitet maj-dec Kent Lindström, L&L Dokumentation sekr. Kultur & Turismgruppen Ordförande Erik Vadholm, direktör Akershus fylkeskommune Vice ordf Birgitta L-Öfverholm, affärsområdeschef Göteborg & Co Ann Charlotte Eklund, Västra Götalandsregionen Björn Edvardsen, fylkeskultursjef Østfold fylkeskommune Bo Öster, regionutveckling Västra Götalandsregionen Björn Sandmark, förvaltningschef Göteborg stads Kulturförvaltning Tor Sannerud, direktör Visit Oslo AS Liss Kristin Steinbakk, spesialrådgiver, Oslo kommune Ulla Bjørnsjø, spesialrådgiver, Oslo kommune Bibbi Wopenka, informationschef, Göteborg stads Kulturförvaltning Näringslivsgruppen Ordf. Knut Halvorsen, daglig leder Oslo Teknopol IKS Vice ordf. Patrik Andersson, VD, Business Region Göteborg AB Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Jan Andréasson, generalkonsul, Kgl. Norsk Generalkonsulat Jan-Fredrik Lockert, naeringsjef Oslo kommune Bertil Törsäter, regionutvecklingsdir. Västra Götalandsregionen Eirik Mathiesen, rådgiver, Akershus fylkeskommune Terje Knutsen, rådgiver Østfold fylkeskommune Lars-Kåre Legernes, adm. direktör, Oslo Handelskammer Boo Edgar, Göteborgs Universitet Tina Nordlander, landspecialist, Innovasjon Norge, Stockholm Mikael Klingberg, direktör Mikael Klingberg Konsult Utbildningsgruppen Ordf. Gro Sommerfelt-Karlsen, rektor Slemdal skole, Oslo kommune Vice ordförande Sven Höper, skolchef Utbildningsförv. Göteborg Stad Inge Haraldstad, spesialrådgiver Kultur og utdanning, Oslo kommune Göran Ohlsson, utvecklingschef Utbildningförv. Göteborg Stad Göran Fock, utvecklingssekr. Västra Götalandsregionen Eva Thelin, verksamhetschef Skola SDF centrum Göteborgs Stad Sven Wirén, utvecklingsledare Center för skolutveckling, Gbg Stad Guri Gjerde, rådgiver, VGS opplaering, Akershus fylkeskommune AnneMay Sandvik Olsen, rådgiver opplaeringsavd. Östfold FK *Källor: Exportrådet, StatNord, Västra Götalandsregionen., SCB

5 8 Årsberättelse 2011 Långsiktiga hållbara transporter Arbetsgruppens medlemmar Helge Jensen Bymiljöetaten Oslo kommune ordf. Birgitta Hellgren Trafikkontoret, Göteborgs Stad v. ordf. Lene Mürer Statens Vegvesen, Region Öst jan-okt Turid Stubö Johnsen Statens Vegvesen, Region Öst nov-dec Solweig Adolfsson Trafikverket, Region Väst Håkan Wennerström Trafikverket, Region Väst jan-aug Bengt Rydhed trafikverket, Region Väst sept-dec Björn Egede-Nissen Jernbaneverket, Region Öst Per Gisle Rekdal Oslo Havn KF Magnus Kårestedt Göteborgs Hamn AB Knut Stabaek Oslo Lufthavn AS Helena Wiberg Swedavia AB, Landvetter airport Lars Backström Västtrafik AB Tom Granquist Akershus fylkeskommune Hans-Erik Fosby Østfold fylkeskommune Rolf Thor Västra Götalandsregionen Ylva Löf Göteborgsregionens KF sept-dec Bengt Wennerberg Business Region Göteborg AB Boo Edgar Göteborgs Universitet maj-dec Kent Lindström L&L Dokumentation sekr. Mål för gruppens verksamhet - Långsiktiga mål för verksamheten År 2025 skall tillgängligheten vara hög till och inom GO-regionen, med långsiktigt hållbara transporter för personer och gods. Transporterna skall bygga på en optimerad samverkan mellan trafikslagen och utgå från transportkonsumentperspektivet. Väg E6 skall vara en trafiksäker trafikled som svarar mot trafikens framkomlighetsbehov. Tågtransportsystemet skall kunna erbjuda två timmars restid för persontrafik mellan Oslo och Göteborg samt vara ett kapacitetsstarkt och konkurrenskraftigt godstransportalternativ. Tåg- och busstrafikens andel av den långväga personoch godstrafiken i regionen skall ha ökat. Trafikanterna i regionen skall erbjudas adekvata trafikinformationstjänster som bidrar till att främja ett långsiktigt hållbart resande. - Kortsiktiga mål för verksamheten Senast 2012 skall restiden med tåg mellan Oslo och Göteborg ha minskats med 30 minuter till 3 ½ timme Senast 2013 skall väg E6 vara utbyggd till en trafiksäker fyrfältsväg mellan Oslo och Göteborg. Senast 2014 skall beslut föreligga om utbyggnad av en järnväg som kan erbjuda två timmars restid mellan Oslo och Göteborg. De kortsiktiga målen för gruppens verksamhet har reviderats i Verksamhetsplanen för år Verksamhetens resultat Kommunikationsgruppen 1. Projektverksamhet Under verksamhetsåret har gruppen bedrivit sex egna utvecklingsprojekt. Två av projekten har avbrutits under året för att evenutellt återupptas senare. Projektet Ny järnväg Oslo-Göteborg Detta projekt påbörjades 2006 med syfte att genomföra en strategi för utbyggnad av järnvägen Oslo-Göteborg som hade tagits fram av en särskild arbetsgrupp under ledning av GO-sekretariatet. Med utgångspunkt från denna strategi har behovet av kort- och långsiktiga förbättringar på järnvägssträckan identifierats och analyserats, liksom även möjlig heterna att få till stånd ett förbättrat trafikutbud på sträckan. Den långsiktiga målsättningen är att två timmars restid mellan Oslo och Göteborg skall kunna erbjudas från år På kort sikt är målet att minska restiden med 30 minuter till 3,5 timmar samt att erbjuda ett trafikutbud på minst fem turer per dag och riktning. Denna kortsiktiga målsättning bedöms kunna uppnås genom en ökad integrering av intercity- och regionaltågs-trafiken på sträckan, genom färdigställandet av den pågående ombyggnaden på sträckan Trollhättan-Göteborg samt genom att vissa kompletterande anpassningsåtgärder genomförs, främst på sträckan Halden-Kornsjö. Under verksamhetsåret har de berörda ansvariga parterna gemensamt ställt sig bakom en avsiktsförklaring gällande genomförandet av de åtgärder som bedömts erforderliga för att etappmålet om minskad restid och ett utökat trafikutbud skall kunna nås senast För att den mer långsiktiga målsättningen skall uppnås, pågår ett arbete med att skapa insikt om betydelsen av att snarast påbörja det ekonomiska och fysiska planeringsarbetet som underlag för en järnvägsutbyggnad på sträckan Halden Trollhättan. Detta påverkansarbete kommer att drivas vidare i det förestående EU-projektet COINCO North II. Dessutom arbetar projektgruppen för att en så kallad grön transportkorridor skall etableras mellan Oslo och kontinenten, där järnvägs-sträckan Oslo- Göteborg skall ingå som en viktig transportlänk. Projektansvar: Östfold- och Akershus fylkeskommuner, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg AB Projektet Utveckling av reseplaneringstjänster Projektet inleddes 2011 efter en tidigare genomförd inventering och analys av möjligheterna att kunna erbjuda trafikanter i GO-regionen ett webbaserat multimodalt och gränsöver-skridande reseplaneringssystem. I slutrapporten Kommunikationsgruppen från detta arbete rekommenderades i första hand att pröva möjligheterna till en utväxling och sammanlänkning av relevant reseinformation mellan redan etablerade norska och svenska reseplanerings system. Under 2010 inleddes ett arbete med att etablera en ny nationell rute- och trafikkportal i Norge. Så snart denna webbaserade portal hade blivit etablerad, fanns ett uttalat intresse av att diskutera möjligheterna till ett utbyte av reseinformation mellan denna portal och dess svenska motsvarighet, www. resrobot.se. Den norska satsningen har emellertid blivit juridiskt ifrågasatt och en tillåtlighets process pågår inom det norska Kulturdepartementet. Kommunikationsgruppen har mot denna bakgrund valt att tillsvidare avbryta projektet. Projektansvar: Trafikverket, Region Väst och Statens Vegvesen, Region Öst Projektet Förutsättningar för resor och transporter i Göteborg-Oslo-regionen Detta projekt påbörjades Efter inledande diskussioner inom gruppen om inriktning och ambitionsnivåer utarbetades ett förslag till projektprogram som har legat till grund för en konsultupphandling. Uppdraget har därefter genomförts under Resultatet, som förväntas visa GO-regionens nuvarande rese- och transporttillgänglighet i förhållande till andra liknande regioner, beräknas kunna slutredovisas i början av Projektansvar: Jernbaneverket Region Öst, Västtrafik AB, Swedavia AB Landvetter airport och Oslo Havn KF. Projektet Uppdatering av Faktahefte samferdsel År 2005 tog Kommunikationsgruppen fram ett faktahäfte om transportsystemet i GO-regionen beslutade GOrådet att faktahäftet skulle uppdateras. Uppdateringsarbetet har genom förts och slutrapporten, Faktasammanställning transporter, är översänd till GO-sekretariatet för publicering på GO-samarbetets hemsida, Projektansvar: Trafikkontoret Göteborgs stad och Bymiljöetaten Oslo kommune Projektet Personresor med buss och järnväg i Göteborg-Oslo-korridoren Detta projekt påbörjades 2010, främst med syfte att följa upp utvecklingen av det kollektiva resandet i transportkorridoren. På grund av uppenbara svårigheter att få fram jämförbar och kvalitetssäkrad transportstatistik har Kommunikationsgruppen valt att tills vidare avbryta projektet. Projektansvar: Västtrafik AB, Jernbaneverket och Trafikverket Projektet Ett sammanhängande cykelstråk Oslo-Göteborg För att medverka till utvecklingen av hållbara transporter i GO-regionen har Kommunikations-gruppen i samverkan med Kultur- och turismgruppen initierat detta projekt. Projektet syftar till att få till stånd ett sammanhängande och tydligt markerat cykelstråk mellan Oslo och Göteborg. Årsberättelse Under verksamhetsåret har befintliga cykelledslänkar som skulle kunna ingå i ett sådant stråk inventerats. Projektet kommer att slutföras under Projektansvar: Trafikverket, Region Väst och Statens Vegvesen, Region Öst. 2. Övrig verksamhet Medverkan i COINCO North Kommunikationsgruppen har aktivt medverkat i detta EUbidragsfinansierade projekt och har ansvarat för delområdet Transportinfrastruktur där tyngdpunkten i arbetet har legat på den fortsatta utvecklingen av järnvägen Oslo-Göteborg- Malmö/Köpenhamn. Projektet avslutades med en konferens i Oslo den juni Interregsekretariatet har genom beslut den 9 december 2011 beviljat EU-stöd till ett uppföljande projekt, CO- INCO North II - The Scandinavian 8 Million City, med fortsatt fokus på järnvägsutvecklingen i transportkorridoren. Projektet kommer att påbörjas i januari Även i detta projekt kommer Kommunikationsgruppen att ha en aktiv roll. Samverkan för utveckling av laddningsstationer för elfordon De svenska och norska regeringarna har initierat ett samarbetsprojekt för utveckling av en infrastruktur för laddning av elfordon, bland annat utmed E6 mellan Oslo och Göteborg. Kommunikationsgruppen har erbjudit sig att fungera som samråds- och kommunikationspart för projektet och kommer att följa projektets utveckling. - Samverkan med övriga arbetsgrupper inom Göteborg-Oslo-samarbetet Samverkan har huvudsakligen skett med Näringslivsgruppen och Kultur/Turismgruppen inom ramen för EU-projektet COINCO North. Härutöver har samverkan även skett med Kultur/Turismgruppen i samband med utvecklingen av ett sammanhängande cykelstråk mellan Oslo och Göteborg. Genomförda sammanträden Under 2011 har gruppen haft fyra sammanträden: den 2 mars, Samferdselsetaten, Oslo kommune den 10 maj, Business Region Göteborg den 1 september, Oslo Havn KF den 16 november, Göteborgs Hamn AB Representanter från GO-sekretariatet har medverkat vid samtliga sammanträden. Dessutom erbjuds Gränskommittén att medverka med en representant vid gruppens sammanträden. Helge Jensen Ordförande

6 10 Årsberättelse 2011 Arbetsgruppens medlemmar: Mål för gruppens verksamhet Utbildningsgruppen har i uppdrag av GO-rådet att genom sin verksamhet i GO-regionen arbeta för: ett omfattande samarbete, etablera nätverk och utbyte mellan grund- och gymnasieskolor i regionen och mötesplatser för elever, lärare och skolledare. tolerans, demokrati, rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling i samarbetsprojekt i och mellan skolorna i regionen Mål/Måldokument Arbetet under 2011 konkretiserade i huvudsak det måldokument som togs fram Huvudbudskap: Skapa attraktiva mötesplatser för gränslöst lärande genom utväxling/utbyte på alla nivåer. Planerade aktivieter 2011 Genomföra sex styrgruppsmöten under året. Vid ett av mötena skall Skype användas. Arrangera Ungdomens fredspris i december 2011 i Göteborg. Ungdomens fredspris är ett medel för att uppmärksamma och sprida erfarenheter av goda exempel. Ungdomens fredspris blir den sammanhållande aktivitet där samtliga inom utbytet träffas, samt ger alla överiga som lämnar bidrag möjlighet till en naturlig och festlig träffpunkt. Inbjuda till minst två gemensamma möten för skolledare. Inbjuda varandra till seminarier och konferenser som kan vara av intresse för våra samarbetspartners. Verksamhetens resultat Utbildningsgruppen har under 2011 arbetat med följande redskap för att uppfylla målsättningen för uppdraget: Skolledarutbytet har även under detta året fortsatt med planerad frekvens både med besök skolorna i utbytet samt separata seminarier/mötesplatser för samtliga skolledare. På grundskolenivå har det varit ett nära samarbete mellan rektorerna vid de fyra grundskolorna i Göteborg och de fyra grundskolona i Oslo. Samarbetet har varit inom IKT, kulturarbete, förebyggande arbete mot mobbing och planering av elevutbyte. Lära mer! Gro Sommerfelt-Karlsen Rektor, Oslo kommune ordf. Sven Höper Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad vice ordf. Sven Wirén Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad sekr. Göran Ohlsson Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad Eva Thelin Utbilding, Östra Göteborg, Göteborgs Stad Guri Gjerde Avdeling för vidaregående upplaering, Akershus FK AnneMay Sandvik Olsen Opplaeringsavdelingen, Østfold fylkeskommune Inge Haraldstad Byrådsavd. for kultur og utdanning, Oslo kommune Göran Fock Enheten för utbildning och kompetensuveckling Västra Götalandsregionen Utbildningsgruppen 1-2 mars rektorer och lärare på besök i Göteborg. Skolbesök genomfördes. Hallagerbackens planeringsgrupp studerade IKT-satsningen på Rosendalskolan. Engebråten besökte Vättleskolan och studerade också IKT, 1-1 projekt, i klass fem. Brannfjells lärare och rektor träffade Guldhedsskolans lärare och planerade ett gemensamt, elevaktivt arbete kring mobbing. Nordstrand skoles rektor och lärare i resurs-teamet besökte Djupedalsskolan och blev orienterat om specialundervisningen och organiseringen av den. Dessutom genomfördes ett seminarium/föreläsning om mobbingprogram med Jannike Hansson, verksamhetsutvecklare Västra Göteborg. 4 mars - rektorsutbyte, Kristina Stenvall på studiebesök hos Anne-Karin Bjerkebro i Oslo. 6-7 april - besök av lärare och 10 elever från Djupedalsskolan till Nordstrand skole. De var inbjudna till musikal på Nordstrand skole. v 20 - elev- lärar och skolledarutbyte. Lärare, rektorer och 34 elever från Göteborg deltog tillsammans med de norska eleverna i 17-maj tåget maj - Elever och lärare från Guldhedsskolan på besök på Brannfjell. Eleverna arbetade med samordning kring resultatet av båda ländernas mobbingundersökning september - Skolledarutbyte med skolbesök, middag och föreläsning av Tom Tiller, Tromsö Universitet. Tidigare diskuterades olika infallsvinklar runt fokusområdet lære mer, fullføre og bestå. 7-9 december - Ungdomens fredspris (prisutdelning, Lisebergsbesök, Universeum och skolbesök för eleverna). Under fredsprisdagarna träffades skolledarna tillsammans med Jessica Hyvönen, Angeredsgymnasiet. Jessica är mentor i On-Lineskolan och gav en bild av hur man arbetar med elever via nätet. Skolbesök genomfördes även denna gång. Eleverna har genom utbytet fått nya kontakter och kunskaper om grannlandet. Etterstad VGS och Lindholmen matchar varandra väl gällande det tekniska-maritima och att få flickor in i pojkdominerade yrkesval. På torsdagskvällen inbjöds alla skolledare till middag på Ester Mosessons gymnasium på Lindholmen. Ungdomens fredpris delades ut för 10:e året. Vår egen webbplats: fylldes med all information och årets tema blev: 10 år - men det finns mycket kvar att göra Liksom tidigare år inviterades de norska skolorna till lunch på Norges Hus fd.norska Sjömanskyrkan, Alla nominerade skolorna med kamrater och andra inbjudna Utbildningsgruppen samlades och minglade i Lisebergsteaterns stora foajé. Mottagande värdar, med speciella 10-års tröjor, var ett tiotal elever från Bernadottegymnasiet. Även i år skapade de digitala jinglarna som inledde ceremonin och presentationerna en förväntansfull känsla hos alla deltagare. Hela ceremonin filmades under dagen och intervjuer med nominerade pristagare gjordes. I år tävlade man om att vinna Ungdomens Fredspris totalt, kr. Robert Hammarstrand, skolansvarigt kommunalråd i Göteborg, inledde och placerade i sitt tal fredspriset i skolgöteborgs prioriterade aktiviteter. Fd Kommunalrådet och tidigare ordf i GO-rådet Göran Johansson gjorde en tillbakablick varför man startade Ungdomens Fredspris för tio år sedan. Elever vid August Kobbs gymnasiet år 1 hade även i år skapat utsökta blomsterarrangemang vid scenen och i foajén. Årets musikinslag framfördes av elever från Donnergymnasiets musiklinje. Orkesterns uppdrag i år var att vara husband. Uppdraget utfördes på ett skickligt, professionellt sätt. Singer/Songwriter Ulrik Munther, ledig från Donnergymnasiet för att pröva på artistlivet, var kvällens stora artist tillsammans med sin gitarrist Rickard Karlsson. De båda konferenciererna Nimarta Singh från Björnholt Videregående skole och Erik Lennblad från Schillerska Gymnasiet höll ihop hela programmet på ett förtjänstfullt sätt. Årsberättelse Totalt 29 bidrag hade inlämnats och 6 nominerades. Landala GS, Ruds Videregående, Hallagerbakken skole, Lindholmens tekniska Gymnasium, Björnholt Videregående skole och Malakoff Videregående skole. Vinnare av Ungdomens fredspris 2011: Internationellt samarbete för fred och internationell samverkan: Björnholt Videregående Skole kr Övriga pristagare: Arbete mot mobbing, våld och rasism för mångfald mot fördomar: Lindholmens Tekniska Gymnasium kr Arbete för hållbar miljöutveckling grönare och skönare natur och miljö: Hallagerbakken skole kr Malakoff Videregående Skole, Resecheck på SEK från Bus4You. Övriga hedersomnämnande : Landala GS, Göteborg Ruds Videregående skole Efter utdelningen serverades fredsprismiddag på Restaurang Estrad på Gothia Tower där serveringen som vanligt sköttes av elever från Ester Mosessons gymnasium. Senare på kvällen bjöds, även i år, samtliga i utbytet på Lisebergsbesök med den traditionella femkampen. Andra dagen inleddes med att lärare och elever besökte Universeum. Eftermiddagen användes till att besöka respektive utbytesskola i Göteborg. Genomförda sammanträden Under 2011 har gruppen haft sju sammanträden: - 3 mars i Oslo, Norge - 24 mars SKYPE-möte, Oslo-Göteborg - 26 maj i Göteborg, Sverige - 20 oktober i Göteborg - 10 november, jurymöte i Göteborg - 15 november, jurymöte i Oslo - 8 december i Göteborg Gro Sommerfelt Karlsen Ordförande

7 12 Årsberättelse 2011 Årsberättelse Kultur & Turismgruppen Kultur & Turismgruppen Kystkultur & turism felles kystlinje, både overfor egne innbyggere og tilreisende. Arbeidsgruppen er kontaktet av firma Malmer Communication som ønsker å utvikle en TV-produksjon hvor kystlinjen fra Gøteborg til Oslo er det geografiske utgangspunkt. Tematisk er det tenkt at produksjonen skal fokusere på kriminallitteraturen som har utspring i kysten tematisk eller geografisk. TV4 i Sverige og TV2 i Norge har vist interesse for prosjektet. Produksjonselskapet arbeider fortsatt med basisfinansieringen og arbeidsgruppen holdes orientert slik at vi kan bidra til utviklingen av prosjektet med regionsperspektiv. Samverkan med övriga arbetsgrupper inom GO-samarbetet Arbeidsgruppen har, etter henvendelse fra kommunikasjonsgruppen, vurdert et samarbeid om fremtidig satsing på kystkultur. Fra kommunikasjonsgruppens side er det planlagt en sykkelvei langs kystleden i regionen, noe som ytterligere kan bidra til å bygge opp under kystkultursatsingen. Det er ikke tatt konkrete skritt i denne retningen, men dette vil bli fulgt opp og sett i sammenheng med de øvrige elementer i kystkulturstrategien. Arbeidsgruppens medlemmer Erik Vadholm akershus fylkeskommune leder Birgitta Öfverholm Göteborg & Co nestleder Bjørn Edvardsen Østfold fylkeskommune Liss Kristin Steinbakk Oslo kommune Ulla Bjørnsjø Oslo Kommune Tor Sannerud Visit Oslo Björn Sandmark Göteborg Stad Bibbi Wopenka Göteborg Stad Bo Öster Västra Götalandsregionen Ann Charlott Eklund Västra Götalandsregionen Mål för gruppens verksamhet Økt samhandling mellom aktører på kultur- og turismeområdet gjennom følgende fokusområder: Øke den internasjonale interessen for regionen som reisemål for turister. Øke kunnskapen om kultur- og andre opplevelsestilbud for regionens innbyggere. Fremheve kulturens betydning for næringsetablering i regionen. Fungere som antenner i eget område for initiativ og tiltak som både kan ha en overføringseffekt til andre aktører i regionen eller som bidrag til å øke deltakelsen fra alle deler av regionen. Verksamhetens resultat Hovedinnsatsen i 2011 har vært drøftinger av hvordan regionens felles kystlinje skal kunne bli et felles identitetsområde for innbyggere og tilreisende. GOregionen har en lang felles kyst som gruppen ønsker å sette fokus på og hvor synergieffektene av et grenseoverskridende samarbeid kan bli store og positive. Foruten de to store byene, Oslo og Gøteborg ønsker gruppen å synliggjøre den felles kyst som ligger mellom disse, med et spesielt fokus på Kosterhavet/Ytre Hvaler nasjonalpark. Flere tilnærmingsalternativer har vært diskutert og kompetansen i arbeidsgruppen på dette er stor, men likevel begrenset. Vi ønsket derfor å initiere et samarbeid med alle kystkommuner på norsk og svensk side gjennom å arrangere et Kystkulturseminar høsten Av ulike årsaker (se neste punkt) er gjennomføringen av dette skjøvet ut i tid, til september Ved å gjennomføre dette seminaret ønsker vi å bringe frem de tiltak og den aktivitet som foregår langs kysten, for derigjennom å skape samarbeidsrelasjoner og bringe kunnskap til alle aktører om hva som faktisk foregår. Deretter vil gruppen drøfte hvordan GO-samarbeidet på den beste måten kan bidra til synliggjøring og bruk av vår - Sluttføring av 2 delprosjekter i WPIII/COINCONorth deltakelse i ny søknadsrunde Arbeidsgruppen har sluttført 2 delprosjekter i WPIII/ COINCONorth som prosjektansvarlige for dette området i COINCO-prosjektet. Nordic Film Lab har vært gjennomført i et nært samarbeid med Gøteborg Internasjonale Filmfestival som prosjektgjennomfører og som svensk part, og med Mediefabrikken i Akershus som norsk samarbeidspart. Målsettingen har vært å bygge opp under en sterk og utviklingsdyktig filmproduksjon i regionen på områdene regi, produksjon og manusutvikling. Samtidig skal fokus ligge på GIFF som fyrtårn blant filmfestivaler i Norden. NFL har vakt gjenklang også i Danmark, som er invitert med i en fortsettelse av NFL utenfor COINCO. Kunst langs vei har lagt mye energi i arbeidet med både innhold og presentasjon av prosjektet overfor vegmyndigheter i begge land, men man lyktes ikke å komme frem til noen felles plattform for gjennomføringen av prosjektet mellom landene. - Nordic Film Lab en suksess med blikk mot fremtiden. Nordic Film Lab ble foreslått videreført i ny søknadsrunde knyttet til COINCO, men etter stor arbeidsinnsats i beskrivelse av og tilrettelegging for ny søknad, fallt prosjektet ut i siste runde av søknadsprosessen. For å kunne gjennomføre en ny runde med NFL i 2012 (første samling under GIFF, primo februar 2012) har de involverte lagt mye energi i å finne andre finansierings- og samarbeidspartnere. Danmark (Københavnregionen) er nå med i NFL, med alle de tre nordiske filmsinstituttene, nordisk kulturfond og overførte, ikke benyttede kystkulturmidler fra GO-samarbeidet. Nordic Film Lab gjennomføres i 2012 med 15 deltakere (5 fra hvert land) og den opprinnelige målsettingen gjelder fortsatt bare utvidet til også å gjelde kystlinjen til København. Prosjektledelsen vil bruke 2012 til å få på plass en mer permanent finansieringsløsning for NFL i fremtiden. Genomförda sammanträden Det er gjennomført 3 møter i arbeidsgruppen i 2011: 18. Februar i Halden(Østfold) 12. Mai i Halden(Østfold) 10. og 11. August på Oscarsborg(Akershus) I tillegg deltok flere av arbeidsgruppens medlemmer på avslutningskonferansen for COINCO North i Oslo i juni. Erik Vadholm Leder

8 14 Årsberättelse 2011 Årsberättelse Näringslivsgruppen Näringslivsgruppen Med entreprenörskap i fokus Arbetsgruppens medlemmar Knut Halvorsen Oslo Teknopol IKS ordförande Patrik Andersson Business Region Göteborg AB vice ordförande Jan Andréasson Kgl. Norsk Generalkonsulat i Göteborg Jan-Fredrik Lockert Oslo Kommune Stefan Gustavsson Västsvenska Industri- och Handelskammaren Bertil Törsäter Västra Götalandsregionen Lars-Kåre Legernes Oslo Handelskammer Terje Knutsen Østfold fylkeskommune Eirik Mathiesen Akershus fylkeskommune Boo Edgar medcoast Scandinavia Tina Nordlander Innovasjon Norge, Stockholm. Mikael Klingberg Mikael Klingberg Konsult Mål för gruppens verksamhet COINCO-North projektet, försett med finansiering genom interreg (ØKS/KASK-programmet), har satt ramen för näringslivsgruppens arbete under Interregfinansieringen ger möjligheter till att ha en långt högre aktivitetsnivå och definiera in andra aktiviteter i tillägg än det som har varit vanligt under arbetet inom GOs olika arbetsgrupper. Det ger möjligheter att stimulera synergi mellan arbetsgrupperna på ett helt nytt sätt. Aktiviteter under MedCoast och Utbildningsgruppen blir därför integrerat i projektet. Följande målsättningar för arbetsgruppens verksamhet har fastställts; Samordna med strategiskt viktiga projekt och aktivteter i andra arbetsgrupper under GO genom COINCO North. Genomföra aktuella konferenser/seminarier inom satsningsområdena. Marknadsföra GO-regionen på mässor och konferenser. Verksamhetens resultat I början av 2011 meddelade Oslo komune att de inte skulle delta på MIPIM mässan våren Därmed drevs inget gemensamt arbete inför mässan som tidigare inom ramen för Näringslivsgruppen. Det resulterade i att städerna Oslo och Göteborg deltog under mässan var för sig och inte under ett gemensamt paraply som tidigare men fortfarande i gott samarbete. - Samarbete med Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg Under 2011 har NSHK arrangerat seminarier där Näringslivsgruppen gått in och medverkat genom att stötta med SEK. Ett sådant seminarium med målgrupp näringslivet genomfördes 7/ med temat Affärsmiddag i Oslo om 1 timma & 10 minuter!? där bla Coinco North projektet presenterades och tillsammans med en professor från Göteborgs Universitet och företrädare för Transport Data Lab och Norconsult AB hölls en paneldiskussion. GO s logotype är också synliggjord på - Oslo Innovation week Kort varsel medförde att man valde att inte delta i arrangemanget - COINCO North COINCO North avslutades juli 2011 där Medcoast Scandinavia varit ansvariga för WP 2 Näringslivs och innovation. Inom WP 2 har man drivit; Utvecklande av nya cluster och dess förmåga till hantering av innovationer. Utvecklande av innovationer från Hälsa och sjukvård. Ökning av entreprenörskaps utbildning inom regionen. Inom COINCO har en djupgående analys genomförts om roller för inkubatorer inom hälsoområdet och likaså de attityder och ledarskapsfrågor som stödjer hälsovården förmåga att hantera innovationer. Resultaten bearbetas inom MedCoast. Samverkan med övriga arbetsgrupper inom GOsamarbetet COINCO North projektet har medfört ökat samarbete med Kommunikationsgruppen samt Kultur- och turismgruppen. Genomförda sammanträden Under 2011 har gruppen haft två sammanträden: - 11 februari, Business Region Göteborg - 11 maj, Oslo kommune Knut Halvorsen Ordförande

9 16 Årsberättelse 2011 Årsberättelse Sekretariatet Sekretariatet Sekretariatet Sekretariatet består av: Julia Wadman Madeleine Johansson Sekretariatets mandat: Sekretariatet ansvarar för Göteborg-Oslosamarbetets löpande verksamhet och skall verka för att GO-rådets beslut verkställs. Sekretariatet innehar det rapporterande, informerande och samordnande ansvaret mellan GO-rådet, kontaktgruppen och arbetsgrupperna. Sekretariatet ansvarar även för externa kontakter. Det åligger sekretariatet att ansvara för de administrativa rutinerna inom Göteborg-Oslosamarbetet inklusive att hantera den löpande budgetprocessen, kassa och in- och utbetalningar enligt GO-rådets instruktioner. Sekretariatet skall även sköta erforderlig bokföring. Räkenskaperna skall årligen underställas GO-rådet för godkännande. Sekretariatet har varit representerat vid: 2 st Göteborg-Oslo rådsmöten 2 st Presidiemöten 12 st Arbetsgruppsmöten Business Region Göteborg AB Business Region Göteborg AB Konferens/seminarier - GO-konferens 2011 Tema: Lära mer, fullfölja och bestå"(arr/ansvar: Utbildningsgruppen) Tyvärr fick man ställa in den planerade konferensen då norskt skollov och norskt kommunval gjorde det svårt att få deltagare till konferensen. EU-projekt - COINCO North I juli månad 2011 avslutades COINCO North som pågått sedan september Ett interregprojekt med fokus på infrastruktur och främst förbättrad järnväg med mål att restiden mellan Göteborg och Oslo år 2019 är 2 timmar. Under 2011 har projektet växlat upp och skapat debatt både i Sverige och Norge gällande dubbelspårsutbyggnad och höghastighetståg. I oktober lämnades det in en ny ansökan för COINCO North ll "The Scandinavian 8 million city" och besked om godkänning kom den 9 december. Projektet startade nov 2011 och avslutas i oktober Sekretariatet hade en roll som kontaktperson för projektets leadpartner Business Region Göteborg för COINCO North(del l) - KUSK(Kunskap, utveckling, statistik, kommunikation) Sekretariatet har deltagit i projektet under året där olika temagrupper arbetat fram olika underlag för statistik. Projektet har som syfte att bidra till ett kreativt och kompetent arbete med vision och strategi för tillväxt i regionen. Detta sker genom att ta fram och visualisera fakta och statistik, utveckla egen analys- och planeringskompetens och utveckla kunskapen om förutsättningarna för tillväxt i gränsregionen. Samarbetet går in i KUSK med medfinansiering i tid (sekretariatet) som deltagare i projektets kompetensutbildning samt använda statistiken till att visualisera och publicera aktuell info gällande vår gränsregion projektperioden Sekretariatet går in och deltar i utbildningar samt tar fram fakta. Marknadsföring - Profilmaterial I samband med det strategiarbete som påbörjades under 2011 avvaktar sekretariatet med att ta fram ytterligare profilmaterial. - Hemsidan Arbetsgrupperna har under året tagit en större roll i att bidra med arbetsmaterial på den interna sida där protokoll från GO-rådsmöten och arbetsgruppsmöten finns under respektive grupp, liksom aktuella rapporter, nyheter och projekt. Hemsidan har ca besökare varje månad. - Sociala medier Facebook - Ungdomens fredspris har en egen facebookprofil sedan hösten You Tube - 20 min lång film Ungdomens Fredspris Press Pressreleaser skickades ut i samband med Ungdomens Fredspris 10 år vilket resulterade i olika inslag: Artiklar i bland annat Smalalenene.no och Vårt Göteborg. - Nyhetsbrev Har utgivits i mars, juni och december. December månads nyhetsbrev skickades till ca 1700 mottagare. - Utställning och utdelning av material Göteborgs symfoniker i Oslo 16 september

10 18 Årsberättelse 2011 Budget och resultat 2011 Budget och resultat 2011 budget Resultat Parter Överföring komm. strategi Summa intäkter Kostnader kommunikationer komm. strategi kultur och Turism näringsliv Utbildning GO-sekretariatet summa kostn (Transp-11) 725 Siffrona avser tsek Kommunikationer Utveckling av järnvägen Oslo-Göteborg 138 (återstående del av tidigare beslutad projektbudget sek) Utveckling av reseplaneringstjänster 200 Utveckling av ett sammanhängande cykelstråk Oslo-Göteborg 100 Administration 50 SUMMA 350 Kultur och Turism Kustprojektet (programutveckling och spin-off ) 150 Seminarium - Kustkultur(stället för Kvalitétssäkring av kulturinslag MIPIM 2011) 60 Administration 25 SUMMA 235 Näringsliv Seminarier (Norska Dagen, Sv-No Handelskammaren) 100 Miljöteknik 125 Administration 25 SUMMA 250 Utbildning Ungdomens Fredspris 325 Skolledare/lärare/elevutbyte 245 Administration 30 SUMMA 600 GO-sekretariatet Personalkostnader, OH-kostnader, etc 1210 Resor 90 GO-konferens 100 Marknadsföring 100

11 Göteborg Oslo-samarbetet c/o Business Region Göteborg AB Box , SE Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) TORO-Götatryckeriet 1102

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer