Göteborg Oslo-samarbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg Oslo-samarbetet"

Transkript

1 Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas"

2 Innehåll Inledning sid 4 Om samarbetet sid 5 Om regionen sid 6 Medlemmar sid 7 Kommunikationer sid 8 Utbildning sid 10 Kultur & turism sid 12 Näringsliv sid 14 Sekretariatet sid 16 Budget och resultat sid 18

3 4 Årsberättelse 2011 Årsberättelse Verksamhetsåret 2011 Om samarbetet Göteborg-Oslo-regionen er en av de mest konkurransedyktige regionene i Europa, samtidig opplever vi en stadig sterkere global konkurranse om investeringer og høyt utdannet arbeidskraft. I europeisk sammenheng storbyregionenes betydning som motorer for økt vekst og sysselsetting økende. Gjennom EUs strukturfond fordeler EU årlig 400 milliarder euro for å styrke økonomien og sysselsettingen i regionene i Europa. EUs regionalpolitikk legger derfor også føringer for utviklingen i vår region. Vi konkurrerer med flere hundre andre regioner i Europa. Mange har som mål å være blant de beste på forskning og innovasjon, miljø, kultur, utdanning og turisme. Göteborg - Oslo-regionen har mange fortrinn på disse områdene. Vi har sterke næringsmiljøer, en godt utdannet arbeidsstyrke, høy forskningsaktivitet, sterk økonomi og gode levevilkår. Göteborg - Oslo regionen er en god region å bo og arbeide i. Geografisk ligger vi i utkanten av Europa, vi må derfor arbeide strategisk og målrettet for å nå fram i konkurransen. Göteborg - Oslo- regionen har i dag tre flyplasser med stor internasjonal trafikk, flere ferjeruter til Danmark og Tyskland, og godt utbygde veiforbindelser. Men vi mangler en høyhastighetsforbindelse med jernbane til Europa. "Göteborg-Oslo- regionen er en god region å bo og arbeide i." Europa bygger ut et stadig større nettverk med høyhastighets jernbane. Dette arbeider vi med gjennom prosjektet COINCO North II. Målet er å binde sammen byregionene Oslo Göteborg - Malmö - København med høyhastighetstog som vil bruke 2 timer og 20 minutter på hele strekningen. Når prosjektet er ferdig vil det bidra til ny vekst og utvikling gjennom forskning og innovasjon på tvers av nasjonalstatlige grenser. EUs støtte til Coinco North II er derfor et viktig bidrag for å styrke vår regions konkurransedyktighet i Europeisk og global sammenheng. Göteborg-Oslo-samarbeidet har fungert i 16 år og har vært konsentrert rundt viktige saker som infrastruktur, utdanning, kultur og næringsutvikling. GO-rådet vedtok i høst at man ønsker å starte arbeidet med å diskutere hvordan man kan tydeliggjøre målene for samarbeidet og utarbeide en strategi. Dette blir et interessant arbeid, som skal konkluderes neste år. Stian Berger Røsland Leder for Göteborg-Oslo-samarbeidet i 2011 Vad är Göteborg Oslosamarbetet? Samarbetet etablerades 1995 genom ett samarbetsavtal mellan Oslo och Göteborg. I februari 2003 utökades samarbetet till att omfatta även Akershus och Østfold fylkeskommuner på den norska sidan och Västra Götalandsregionen på den svenska sidan. Finansiering av projektet sker genom att båda länderna tillskjuter 50% vardera. Målet med samarbetet är att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft som etablerings- och bosättningsområde nationellt och internationellt, samt att långsiktigt stärka Göteborg Oslo-regionen gentemot andra regioner i Europa. Organisation Kommunikationer Kultur & turism GÖTEBORG-OSLO rådet Sekretariatet Syftet ska uppnås genom att stimulera ekonomisk, kulturell och hållbar utveckling samt att ta tillvara och utveckla regionens gemensamma värden. Samarbetet bedrivs inom följande områden: Kommunikationer, kultur & turism, näringsliv och utbildning. Forskningsperspektivet skall genomsyra alla områden. Samarbetet leds av ett politiskt sammansatt råd (18 personer) bestående av politiker samt representanter från universitet och näringsliv från vardera sida. Ordförandeskapet växlar mellan Oslo och Göteborg med två års intervaller. En kontaktgrupp med en representant från varje part har till uppgift att underlätta kontakterna med politikerna. Ett sekretariat etablerades år 2002 i Göteborg och dess uppgift är att sköta administration, ekonomi, marknadsföring och samordning. Arbetsgrupperna består av tjänstemän från samarbetets norska och svenska parter. Varje arbetsgrupp genomför ett antal projekt inom sina respektive arbetsområden och utbyter erfarenheter inom respektive område, samt med berörda myndigheter och organisationer. Näringsliv Kontaktgruppen Utbildning

4 6 Årsberättelse 2011 Årsberättelse "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas" För att uppnå visionen fokuserar Göteborg-Oslosamarbetet på fyra strategiska områden, som alla ska innehålla forskningsperspektivet. Varje område ska ha mätbara mål som leder mot visionen. Resultaten och arbetet ska kommuniceras tydligt. Arbetet innebär alltifrån politiskt lobbyarbete till konkret och vardagsnära elevoch lärarutbyte. Göteborg-Oslo-samarbetet ska utgöra en plattform för de olika möjligheter som finns nu och i framtiden inom de olika fokusområdena. Övergripande mål för Göteborg-Oslo-samarbetet är att stärka och öka regionens utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft genom: a. En ökad politisk förankring. b. Att bedriva lobbyarbete på regional och nationell nivå. c. Att genomföra aktiviteter riktade till näringsliv, invånarna och besökare. d. Att kommunicera resultat. Akershus fylkeskommune Oslo Østfold fylkeskommune Västra Götaland Göteborg Om regionen Focus, facts and figures 4,4 miljoner fordon passerar gränsen vid Svinesund varje år lastbilar passerar nya Svinesundsbron varje månad 4,9 miljoner passagerare flög till och från Landvetters flygplats miljoner människor bor i regionen ton gods fraktas årligen från flygplatserna i regionen studerar vid universitet och högskolor i regionen norska medborgare bor i Västra Götaland sregionen (2010) personer från Västra Götalandsregionen arbetspendlar till Norge (2009*). 537 norrmän arbetspendlar till Västra Götalandsregionen (2009*) svenska dotterbolag och filialer år etablerade i Norge. 441 norskägda företag finns i Göteborgsregionen. 200 flyglinjer från regionens internationella flygplatser, varav en del går till samma destinationer. 114,8 miljarder Skr. år värdet av tjänster och varor som Sverige exporterar till Norge (2011*). 96,3 miljarder Skr. är värdet av tjänster och varor som Norge exporterar till Sverige (2011*). 21,1 miljoner passagerare flög till och från Gardermoen mil gemensam riksgräns mellan Osloregionen och Västsverige. 23 miljarder Skr uppskattas gränshandeln uppgå till per år personer från Västra Götalandsregionen flyttade till Oslo, Akershus- och Östfold fylkeskommune (2010*). 959 personer från Oslo, Akershus- och Östfold fylkeskommune flyttade till Sverige (2010*). Medlemmar Göteborg-Oslo-rådet Ordf. Stian Berger Røsland(H), byrådsleder Oslo kommune Vice ordf. Anneli Hulthén(s), ordf. Kommunstyrelsen Göteborg stad Nils Aage Jegstad(H), fylkesordfører Akershus fylkeskommune Hans Bergfelt(m), kommunalråd Mölndals Stad Jonas Ransgård(m), kommunalråd Göteborg Stad Leif Blomqvist(s), regionråd Västra Götalandsregionen Martin Andreasson(m), regionråd Västra Götalandsregionen Ingemar Ottosson(s), kommunalråd Lilla Edet Siri Hov Eggen(Ap), Fylkestingsmedlem Akershus fylkeskommune Eirik Milde(H),Fylkesutvalget Østfold fylkeskommune Ole Haabeth(Ap), fylkesordfører Østfold fylkeskommune Hallstein Bjercke(V), byråd för näring och kultur Oslo kommune Thor Edquist(H), ordfører Halden kommune Ronnie Brorsson(s), kommunalråd Strömstad kommun Ole Petter Ottersen, rektor Universitetet i Oslo Nina Solli, regiondirektör NHO Oslo og Akerhus Pam Fredman, rektor Göteborgs Universitet Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri - och Handelskammaren Kontaktgruppen Erna Ansnes, seksjonssjef Oslo kommune Lars-Göran Larsson, internationella enheten, Göteborgs Stad Kjersti Garberg, internasjonal rådgiver Østfold fylkeskommune Astrid Bjerke, internasjonalt samarbeid, Akershus fylkeskommune Magnus Engelbrektsson, chef internationell samordning, Västra Götalandsregionen Sekretariatet Julia Wadman, chef Göteborg-Oslo-sekretariatet Madeleine Johansson, projektledare Göteborg-Oslo-sekretariatet Kommunikationsgruppen Helge Jensen, Bymiljöetaten Oslo kommune ordf. Birgitta Hellgren, Trafikkontoret, Göteborg Stad v. ordf. Lene Mürer, Statens Vegvesen, Region Öst jan-okt Turid Stubö Johnsen, Statens Vegvesen, Region Öst nov-dec Håkan Wennerström, Trafikverket, Region Väst jan-aug Solweig Adolfsson, Trafikverket, Region Väst Bengt Rydhed, Trafikverket, Region Väst sept-dec Per Gisle Rekdal, Oslo Havn KF Björn Egede-Nissen, Jernbaneverket, Region Öst Knut Stabaek, Oslo Lufthavn AS Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn AB Helena Wiberg, Swedavia AB, Landvetter airport Lars Backström, Västtrafik AB Tom Granquist, Akershus fylkeskommune Hans-Erik Fosby, Østfold fylkeskommune Rolf Thor, Västra Götalandsregionen Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund Bengt Wennerberg, Business Region Göteborg AB Boo Edgar, Göteborgs Universitet maj-dec Kent Lindström, L&L Dokumentation sekr. Kultur & Turismgruppen Ordförande Erik Vadholm, direktör Akershus fylkeskommune Vice ordf Birgitta L-Öfverholm, affärsområdeschef Göteborg & Co Ann Charlotte Eklund, Västra Götalandsregionen Björn Edvardsen, fylkeskultursjef Østfold fylkeskommune Bo Öster, regionutveckling Västra Götalandsregionen Björn Sandmark, förvaltningschef Göteborg stads Kulturförvaltning Tor Sannerud, direktör Visit Oslo AS Liss Kristin Steinbakk, spesialrådgiver, Oslo kommune Ulla Bjørnsjø, spesialrådgiver, Oslo kommune Bibbi Wopenka, informationschef, Göteborg stads Kulturförvaltning Näringslivsgruppen Ordf. Knut Halvorsen, daglig leder Oslo Teknopol IKS Vice ordf. Patrik Andersson, VD, Business Region Göteborg AB Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Jan Andréasson, generalkonsul, Kgl. Norsk Generalkonsulat Jan-Fredrik Lockert, naeringsjef Oslo kommune Bertil Törsäter, regionutvecklingsdir. Västra Götalandsregionen Eirik Mathiesen, rådgiver, Akershus fylkeskommune Terje Knutsen, rådgiver Østfold fylkeskommune Lars-Kåre Legernes, adm. direktör, Oslo Handelskammer Boo Edgar, Göteborgs Universitet Tina Nordlander, landspecialist, Innovasjon Norge, Stockholm Mikael Klingberg, direktör Mikael Klingberg Konsult Utbildningsgruppen Ordf. Gro Sommerfelt-Karlsen, rektor Slemdal skole, Oslo kommune Vice ordförande Sven Höper, skolchef Utbildningsförv. Göteborg Stad Inge Haraldstad, spesialrådgiver Kultur og utdanning, Oslo kommune Göran Ohlsson, utvecklingschef Utbildningförv. Göteborg Stad Göran Fock, utvecklingssekr. Västra Götalandsregionen Eva Thelin, verksamhetschef Skola SDF centrum Göteborgs Stad Sven Wirén, utvecklingsledare Center för skolutveckling, Gbg Stad Guri Gjerde, rådgiver, VGS opplaering, Akershus fylkeskommune AnneMay Sandvik Olsen, rådgiver opplaeringsavd. Östfold FK *Källor: Exportrådet, StatNord, Västra Götalandsregionen., SCB

5 8 Årsberättelse 2011 Långsiktiga hållbara transporter Arbetsgruppens medlemmar Helge Jensen Bymiljöetaten Oslo kommune ordf. Birgitta Hellgren Trafikkontoret, Göteborgs Stad v. ordf. Lene Mürer Statens Vegvesen, Region Öst jan-okt Turid Stubö Johnsen Statens Vegvesen, Region Öst nov-dec Solweig Adolfsson Trafikverket, Region Väst Håkan Wennerström Trafikverket, Region Väst jan-aug Bengt Rydhed trafikverket, Region Väst sept-dec Björn Egede-Nissen Jernbaneverket, Region Öst Per Gisle Rekdal Oslo Havn KF Magnus Kårestedt Göteborgs Hamn AB Knut Stabaek Oslo Lufthavn AS Helena Wiberg Swedavia AB, Landvetter airport Lars Backström Västtrafik AB Tom Granquist Akershus fylkeskommune Hans-Erik Fosby Østfold fylkeskommune Rolf Thor Västra Götalandsregionen Ylva Löf Göteborgsregionens KF sept-dec Bengt Wennerberg Business Region Göteborg AB Boo Edgar Göteborgs Universitet maj-dec Kent Lindström L&L Dokumentation sekr. Mål för gruppens verksamhet - Långsiktiga mål för verksamheten År 2025 skall tillgängligheten vara hög till och inom GO-regionen, med långsiktigt hållbara transporter för personer och gods. Transporterna skall bygga på en optimerad samverkan mellan trafikslagen och utgå från transportkonsumentperspektivet. Väg E6 skall vara en trafiksäker trafikled som svarar mot trafikens framkomlighetsbehov. Tågtransportsystemet skall kunna erbjuda två timmars restid för persontrafik mellan Oslo och Göteborg samt vara ett kapacitetsstarkt och konkurrenskraftigt godstransportalternativ. Tåg- och busstrafikens andel av den långväga personoch godstrafiken i regionen skall ha ökat. Trafikanterna i regionen skall erbjudas adekvata trafikinformationstjänster som bidrar till att främja ett långsiktigt hållbart resande. - Kortsiktiga mål för verksamheten Senast 2012 skall restiden med tåg mellan Oslo och Göteborg ha minskats med 30 minuter till 3 ½ timme Senast 2013 skall väg E6 vara utbyggd till en trafiksäker fyrfältsväg mellan Oslo och Göteborg. Senast 2014 skall beslut föreligga om utbyggnad av en järnväg som kan erbjuda två timmars restid mellan Oslo och Göteborg. De kortsiktiga målen för gruppens verksamhet har reviderats i Verksamhetsplanen för år Verksamhetens resultat Kommunikationsgruppen 1. Projektverksamhet Under verksamhetsåret har gruppen bedrivit sex egna utvecklingsprojekt. Två av projekten har avbrutits under året för att evenutellt återupptas senare. Projektet Ny järnväg Oslo-Göteborg Detta projekt påbörjades 2006 med syfte att genomföra en strategi för utbyggnad av järnvägen Oslo-Göteborg som hade tagits fram av en särskild arbetsgrupp under ledning av GO-sekretariatet. Med utgångspunkt från denna strategi har behovet av kort- och långsiktiga förbättringar på järnvägssträckan identifierats och analyserats, liksom även möjlig heterna att få till stånd ett förbättrat trafikutbud på sträckan. Den långsiktiga målsättningen är att två timmars restid mellan Oslo och Göteborg skall kunna erbjudas från år På kort sikt är målet att minska restiden med 30 minuter till 3,5 timmar samt att erbjuda ett trafikutbud på minst fem turer per dag och riktning. Denna kortsiktiga målsättning bedöms kunna uppnås genom en ökad integrering av intercity- och regionaltågs-trafiken på sträckan, genom färdigställandet av den pågående ombyggnaden på sträckan Trollhättan-Göteborg samt genom att vissa kompletterande anpassningsåtgärder genomförs, främst på sträckan Halden-Kornsjö. Under verksamhetsåret har de berörda ansvariga parterna gemensamt ställt sig bakom en avsiktsförklaring gällande genomförandet av de åtgärder som bedömts erforderliga för att etappmålet om minskad restid och ett utökat trafikutbud skall kunna nås senast För att den mer långsiktiga målsättningen skall uppnås, pågår ett arbete med att skapa insikt om betydelsen av att snarast påbörja det ekonomiska och fysiska planeringsarbetet som underlag för en järnvägsutbyggnad på sträckan Halden Trollhättan. Detta påverkansarbete kommer att drivas vidare i det förestående EU-projektet COINCO North II. Dessutom arbetar projektgruppen för att en så kallad grön transportkorridor skall etableras mellan Oslo och kontinenten, där järnvägs-sträckan Oslo- Göteborg skall ingå som en viktig transportlänk. Projektansvar: Östfold- och Akershus fylkeskommuner, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg AB Projektet Utveckling av reseplaneringstjänster Projektet inleddes 2011 efter en tidigare genomförd inventering och analys av möjligheterna att kunna erbjuda trafikanter i GO-regionen ett webbaserat multimodalt och gränsöver-skridande reseplaneringssystem. I slutrapporten Kommunikationsgruppen från detta arbete rekommenderades i första hand att pröva möjligheterna till en utväxling och sammanlänkning av relevant reseinformation mellan redan etablerade norska och svenska reseplanerings system. Under 2010 inleddes ett arbete med att etablera en ny nationell rute- och trafikkportal i Norge. Så snart denna webbaserade portal hade blivit etablerad, fanns ett uttalat intresse av att diskutera möjligheterna till ett utbyte av reseinformation mellan denna portal och dess svenska motsvarighet, www. resrobot.se. Den norska satsningen har emellertid blivit juridiskt ifrågasatt och en tillåtlighets process pågår inom det norska Kulturdepartementet. Kommunikationsgruppen har mot denna bakgrund valt att tillsvidare avbryta projektet. Projektansvar: Trafikverket, Region Väst och Statens Vegvesen, Region Öst Projektet Förutsättningar för resor och transporter i Göteborg-Oslo-regionen Detta projekt påbörjades Efter inledande diskussioner inom gruppen om inriktning och ambitionsnivåer utarbetades ett förslag till projektprogram som har legat till grund för en konsultupphandling. Uppdraget har därefter genomförts under Resultatet, som förväntas visa GO-regionens nuvarande rese- och transporttillgänglighet i förhållande till andra liknande regioner, beräknas kunna slutredovisas i början av Projektansvar: Jernbaneverket Region Öst, Västtrafik AB, Swedavia AB Landvetter airport och Oslo Havn KF. Projektet Uppdatering av Faktahefte samferdsel År 2005 tog Kommunikationsgruppen fram ett faktahäfte om transportsystemet i GO-regionen beslutade GOrådet att faktahäftet skulle uppdateras. Uppdateringsarbetet har genom förts och slutrapporten, Faktasammanställning transporter, är översänd till GO-sekretariatet för publicering på GO-samarbetets hemsida, Projektansvar: Trafikkontoret Göteborgs stad och Bymiljöetaten Oslo kommune Projektet Personresor med buss och järnväg i Göteborg-Oslo-korridoren Detta projekt påbörjades 2010, främst med syfte att följa upp utvecklingen av det kollektiva resandet i transportkorridoren. På grund av uppenbara svårigheter att få fram jämförbar och kvalitetssäkrad transportstatistik har Kommunikationsgruppen valt att tills vidare avbryta projektet. Projektansvar: Västtrafik AB, Jernbaneverket och Trafikverket Projektet Ett sammanhängande cykelstråk Oslo-Göteborg För att medverka till utvecklingen av hållbara transporter i GO-regionen har Kommunikations-gruppen i samverkan med Kultur- och turismgruppen initierat detta projekt. Projektet syftar till att få till stånd ett sammanhängande och tydligt markerat cykelstråk mellan Oslo och Göteborg. Årsberättelse Under verksamhetsåret har befintliga cykelledslänkar som skulle kunna ingå i ett sådant stråk inventerats. Projektet kommer att slutföras under Projektansvar: Trafikverket, Region Väst och Statens Vegvesen, Region Öst. 2. Övrig verksamhet Medverkan i COINCO North Kommunikationsgruppen har aktivt medverkat i detta EUbidragsfinansierade projekt och har ansvarat för delområdet Transportinfrastruktur där tyngdpunkten i arbetet har legat på den fortsatta utvecklingen av järnvägen Oslo-Göteborg- Malmö/Köpenhamn. Projektet avslutades med en konferens i Oslo den juni Interregsekretariatet har genom beslut den 9 december 2011 beviljat EU-stöd till ett uppföljande projekt, CO- INCO North II - The Scandinavian 8 Million City, med fortsatt fokus på järnvägsutvecklingen i transportkorridoren. Projektet kommer att påbörjas i januari Även i detta projekt kommer Kommunikationsgruppen att ha en aktiv roll. Samverkan för utveckling av laddningsstationer för elfordon De svenska och norska regeringarna har initierat ett samarbetsprojekt för utveckling av en infrastruktur för laddning av elfordon, bland annat utmed E6 mellan Oslo och Göteborg. Kommunikationsgruppen har erbjudit sig att fungera som samråds- och kommunikationspart för projektet och kommer att följa projektets utveckling. - Samverkan med övriga arbetsgrupper inom Göteborg-Oslo-samarbetet Samverkan har huvudsakligen skett med Näringslivsgruppen och Kultur/Turismgruppen inom ramen för EU-projektet COINCO North. Härutöver har samverkan även skett med Kultur/Turismgruppen i samband med utvecklingen av ett sammanhängande cykelstråk mellan Oslo och Göteborg. Genomförda sammanträden Under 2011 har gruppen haft fyra sammanträden: den 2 mars, Samferdselsetaten, Oslo kommune den 10 maj, Business Region Göteborg den 1 september, Oslo Havn KF den 16 november, Göteborgs Hamn AB Representanter från GO-sekretariatet har medverkat vid samtliga sammanträden. Dessutom erbjuds Gränskommittén att medverka med en representant vid gruppens sammanträden. Helge Jensen Ordförande

6 10 Årsberättelse 2011 Arbetsgruppens medlemmar: Mål för gruppens verksamhet Utbildningsgruppen har i uppdrag av GO-rådet att genom sin verksamhet i GO-regionen arbeta för: ett omfattande samarbete, etablera nätverk och utbyte mellan grund- och gymnasieskolor i regionen och mötesplatser för elever, lärare och skolledare. tolerans, demokrati, rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling i samarbetsprojekt i och mellan skolorna i regionen Mål/Måldokument Arbetet under 2011 konkretiserade i huvudsak det måldokument som togs fram Huvudbudskap: Skapa attraktiva mötesplatser för gränslöst lärande genom utväxling/utbyte på alla nivåer. Planerade aktivieter 2011 Genomföra sex styrgruppsmöten under året. Vid ett av mötena skall Skype användas. Arrangera Ungdomens fredspris i december 2011 i Göteborg. Ungdomens fredspris är ett medel för att uppmärksamma och sprida erfarenheter av goda exempel. Ungdomens fredspris blir den sammanhållande aktivitet där samtliga inom utbytet träffas, samt ger alla överiga som lämnar bidrag möjlighet till en naturlig och festlig träffpunkt. Inbjuda till minst två gemensamma möten för skolledare. Inbjuda varandra till seminarier och konferenser som kan vara av intresse för våra samarbetspartners. Verksamhetens resultat Utbildningsgruppen har under 2011 arbetat med följande redskap för att uppfylla målsättningen för uppdraget: Skolledarutbytet har även under detta året fortsatt med planerad frekvens både med besök skolorna i utbytet samt separata seminarier/mötesplatser för samtliga skolledare. På grundskolenivå har det varit ett nära samarbete mellan rektorerna vid de fyra grundskolorna i Göteborg och de fyra grundskolona i Oslo. Samarbetet har varit inom IKT, kulturarbete, förebyggande arbete mot mobbing och planering av elevutbyte. Lära mer! Gro Sommerfelt-Karlsen Rektor, Oslo kommune ordf. Sven Höper Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad vice ordf. Sven Wirén Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad sekr. Göran Ohlsson Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad Eva Thelin Utbilding, Östra Göteborg, Göteborgs Stad Guri Gjerde Avdeling för vidaregående upplaering, Akershus FK AnneMay Sandvik Olsen Opplaeringsavdelingen, Østfold fylkeskommune Inge Haraldstad Byrådsavd. for kultur og utdanning, Oslo kommune Göran Fock Enheten för utbildning och kompetensuveckling Västra Götalandsregionen Utbildningsgruppen 1-2 mars rektorer och lärare på besök i Göteborg. Skolbesök genomfördes. Hallagerbackens planeringsgrupp studerade IKT-satsningen på Rosendalskolan. Engebråten besökte Vättleskolan och studerade också IKT, 1-1 projekt, i klass fem. Brannfjells lärare och rektor träffade Guldhedsskolans lärare och planerade ett gemensamt, elevaktivt arbete kring mobbing. Nordstrand skoles rektor och lärare i resurs-teamet besökte Djupedalsskolan och blev orienterat om specialundervisningen och organiseringen av den. Dessutom genomfördes ett seminarium/föreläsning om mobbingprogram med Jannike Hansson, verksamhetsutvecklare Västra Göteborg. 4 mars - rektorsutbyte, Kristina Stenvall på studiebesök hos Anne-Karin Bjerkebro i Oslo. 6-7 april - besök av lärare och 10 elever från Djupedalsskolan till Nordstrand skole. De var inbjudna till musikal på Nordstrand skole. v 20 - elev- lärar och skolledarutbyte. Lärare, rektorer och 34 elever från Göteborg deltog tillsammans med de norska eleverna i 17-maj tåget maj - Elever och lärare från Guldhedsskolan på besök på Brannfjell. Eleverna arbetade med samordning kring resultatet av båda ländernas mobbingundersökning september - Skolledarutbyte med skolbesök, middag och föreläsning av Tom Tiller, Tromsö Universitet. Tidigare diskuterades olika infallsvinklar runt fokusområdet lære mer, fullføre og bestå. 7-9 december - Ungdomens fredspris (prisutdelning, Lisebergsbesök, Universeum och skolbesök för eleverna). Under fredsprisdagarna träffades skolledarna tillsammans med Jessica Hyvönen, Angeredsgymnasiet. Jessica är mentor i On-Lineskolan och gav en bild av hur man arbetar med elever via nätet. Skolbesök genomfördes även denna gång. Eleverna har genom utbytet fått nya kontakter och kunskaper om grannlandet. Etterstad VGS och Lindholmen matchar varandra väl gällande det tekniska-maritima och att få flickor in i pojkdominerade yrkesval. På torsdagskvällen inbjöds alla skolledare till middag på Ester Mosessons gymnasium på Lindholmen. Ungdomens fredpris delades ut för 10:e året. Vår egen webbplats: fylldes med all information och årets tema blev: 10 år - men det finns mycket kvar att göra Liksom tidigare år inviterades de norska skolorna till lunch på Norges Hus fd.norska Sjömanskyrkan, Alla nominerade skolorna med kamrater och andra inbjudna Utbildningsgruppen samlades och minglade i Lisebergsteaterns stora foajé. Mottagande värdar, med speciella 10-års tröjor, var ett tiotal elever från Bernadottegymnasiet. Även i år skapade de digitala jinglarna som inledde ceremonin och presentationerna en förväntansfull känsla hos alla deltagare. Hela ceremonin filmades under dagen och intervjuer med nominerade pristagare gjordes. I år tävlade man om att vinna Ungdomens Fredspris totalt, kr. Robert Hammarstrand, skolansvarigt kommunalråd i Göteborg, inledde och placerade i sitt tal fredspriset i skolgöteborgs prioriterade aktiviteter. Fd Kommunalrådet och tidigare ordf i GO-rådet Göran Johansson gjorde en tillbakablick varför man startade Ungdomens Fredspris för tio år sedan. Elever vid August Kobbs gymnasiet år 1 hade även i år skapat utsökta blomsterarrangemang vid scenen och i foajén. Årets musikinslag framfördes av elever från Donnergymnasiets musiklinje. Orkesterns uppdrag i år var att vara husband. Uppdraget utfördes på ett skickligt, professionellt sätt. Singer/Songwriter Ulrik Munther, ledig från Donnergymnasiet för att pröva på artistlivet, var kvällens stora artist tillsammans med sin gitarrist Rickard Karlsson. De båda konferenciererna Nimarta Singh från Björnholt Videregående skole och Erik Lennblad från Schillerska Gymnasiet höll ihop hela programmet på ett förtjänstfullt sätt. Årsberättelse Totalt 29 bidrag hade inlämnats och 6 nominerades. Landala GS, Ruds Videregående, Hallagerbakken skole, Lindholmens tekniska Gymnasium, Björnholt Videregående skole och Malakoff Videregående skole. Vinnare av Ungdomens fredspris 2011: Internationellt samarbete för fred och internationell samverkan: Björnholt Videregående Skole kr Övriga pristagare: Arbete mot mobbing, våld och rasism för mångfald mot fördomar: Lindholmens Tekniska Gymnasium kr Arbete för hållbar miljöutveckling grönare och skönare natur och miljö: Hallagerbakken skole kr Malakoff Videregående Skole, Resecheck på SEK från Bus4You. Övriga hedersomnämnande : Landala GS, Göteborg Ruds Videregående skole Efter utdelningen serverades fredsprismiddag på Restaurang Estrad på Gothia Tower där serveringen som vanligt sköttes av elever från Ester Mosessons gymnasium. Senare på kvällen bjöds, även i år, samtliga i utbytet på Lisebergsbesök med den traditionella femkampen. Andra dagen inleddes med att lärare och elever besökte Universeum. Eftermiddagen användes till att besöka respektive utbytesskola i Göteborg. Genomförda sammanträden Under 2011 har gruppen haft sju sammanträden: - 3 mars i Oslo, Norge - 24 mars SKYPE-möte, Oslo-Göteborg - 26 maj i Göteborg, Sverige - 20 oktober i Göteborg - 10 november, jurymöte i Göteborg - 15 november, jurymöte i Oslo - 8 december i Göteborg Gro Sommerfelt Karlsen Ordförande

7 12 Årsberättelse 2011 Årsberättelse Kultur & Turismgruppen Kultur & Turismgruppen Kystkultur & turism felles kystlinje, både overfor egne innbyggere og tilreisende. Arbeidsgruppen er kontaktet av firma Malmer Communication som ønsker å utvikle en TV-produksjon hvor kystlinjen fra Gøteborg til Oslo er det geografiske utgangspunkt. Tematisk er det tenkt at produksjonen skal fokusere på kriminallitteraturen som har utspring i kysten tematisk eller geografisk. TV4 i Sverige og TV2 i Norge har vist interesse for prosjektet. Produksjonselskapet arbeider fortsatt med basisfinansieringen og arbeidsgruppen holdes orientert slik at vi kan bidra til utviklingen av prosjektet med regionsperspektiv. Samverkan med övriga arbetsgrupper inom GO-samarbetet Arbeidsgruppen har, etter henvendelse fra kommunikasjonsgruppen, vurdert et samarbeid om fremtidig satsing på kystkultur. Fra kommunikasjonsgruppens side er det planlagt en sykkelvei langs kystleden i regionen, noe som ytterligere kan bidra til å bygge opp under kystkultursatsingen. Det er ikke tatt konkrete skritt i denne retningen, men dette vil bli fulgt opp og sett i sammenheng med de øvrige elementer i kystkulturstrategien. Arbeidsgruppens medlemmer Erik Vadholm akershus fylkeskommune leder Birgitta Öfverholm Göteborg & Co nestleder Bjørn Edvardsen Østfold fylkeskommune Liss Kristin Steinbakk Oslo kommune Ulla Bjørnsjø Oslo Kommune Tor Sannerud Visit Oslo Björn Sandmark Göteborg Stad Bibbi Wopenka Göteborg Stad Bo Öster Västra Götalandsregionen Ann Charlott Eklund Västra Götalandsregionen Mål för gruppens verksamhet Økt samhandling mellom aktører på kultur- og turismeområdet gjennom følgende fokusområder: Øke den internasjonale interessen for regionen som reisemål for turister. Øke kunnskapen om kultur- og andre opplevelsestilbud for regionens innbyggere. Fremheve kulturens betydning for næringsetablering i regionen. Fungere som antenner i eget område for initiativ og tiltak som både kan ha en overføringseffekt til andre aktører i regionen eller som bidrag til å øke deltakelsen fra alle deler av regionen. Verksamhetens resultat Hovedinnsatsen i 2011 har vært drøftinger av hvordan regionens felles kystlinje skal kunne bli et felles identitetsområde for innbyggere og tilreisende. GOregionen har en lang felles kyst som gruppen ønsker å sette fokus på og hvor synergieffektene av et grenseoverskridende samarbeid kan bli store og positive. Foruten de to store byene, Oslo og Gøteborg ønsker gruppen å synliggjøre den felles kyst som ligger mellom disse, med et spesielt fokus på Kosterhavet/Ytre Hvaler nasjonalpark. Flere tilnærmingsalternativer har vært diskutert og kompetansen i arbeidsgruppen på dette er stor, men likevel begrenset. Vi ønsket derfor å initiere et samarbeid med alle kystkommuner på norsk og svensk side gjennom å arrangere et Kystkulturseminar høsten Av ulike årsaker (se neste punkt) er gjennomføringen av dette skjøvet ut i tid, til september Ved å gjennomføre dette seminaret ønsker vi å bringe frem de tiltak og den aktivitet som foregår langs kysten, for derigjennom å skape samarbeidsrelasjoner og bringe kunnskap til alle aktører om hva som faktisk foregår. Deretter vil gruppen drøfte hvordan GO-samarbeidet på den beste måten kan bidra til synliggjøring og bruk av vår - Sluttføring av 2 delprosjekter i WPIII/COINCONorth deltakelse i ny søknadsrunde Arbeidsgruppen har sluttført 2 delprosjekter i WPIII/ COINCONorth som prosjektansvarlige for dette området i COINCO-prosjektet. Nordic Film Lab har vært gjennomført i et nært samarbeid med Gøteborg Internasjonale Filmfestival som prosjektgjennomfører og som svensk part, og med Mediefabrikken i Akershus som norsk samarbeidspart. Målsettingen har vært å bygge opp under en sterk og utviklingsdyktig filmproduksjon i regionen på områdene regi, produksjon og manusutvikling. Samtidig skal fokus ligge på GIFF som fyrtårn blant filmfestivaler i Norden. NFL har vakt gjenklang også i Danmark, som er invitert med i en fortsettelse av NFL utenfor COINCO. Kunst langs vei har lagt mye energi i arbeidet med både innhold og presentasjon av prosjektet overfor vegmyndigheter i begge land, men man lyktes ikke å komme frem til noen felles plattform for gjennomføringen av prosjektet mellom landene. - Nordic Film Lab en suksess med blikk mot fremtiden. Nordic Film Lab ble foreslått videreført i ny søknadsrunde knyttet til COINCO, men etter stor arbeidsinnsats i beskrivelse av og tilrettelegging for ny søknad, fallt prosjektet ut i siste runde av søknadsprosessen. For å kunne gjennomføre en ny runde med NFL i 2012 (første samling under GIFF, primo februar 2012) har de involverte lagt mye energi i å finne andre finansierings- og samarbeidspartnere. Danmark (Københavnregionen) er nå med i NFL, med alle de tre nordiske filmsinstituttene, nordisk kulturfond og overførte, ikke benyttede kystkulturmidler fra GO-samarbeidet. Nordic Film Lab gjennomføres i 2012 med 15 deltakere (5 fra hvert land) og den opprinnelige målsettingen gjelder fortsatt bare utvidet til også å gjelde kystlinjen til København. Prosjektledelsen vil bruke 2012 til å få på plass en mer permanent finansieringsløsning for NFL i fremtiden. Genomförda sammanträden Det er gjennomført 3 møter i arbeidsgruppen i 2011: 18. Februar i Halden(Østfold) 12. Mai i Halden(Østfold) 10. og 11. August på Oscarsborg(Akershus) I tillegg deltok flere av arbeidsgruppens medlemmer på avslutningskonferansen for COINCO North i Oslo i juni. Erik Vadholm Leder

8 14 Årsberättelse 2011 Årsberättelse Näringslivsgruppen Näringslivsgruppen Med entreprenörskap i fokus Arbetsgruppens medlemmar Knut Halvorsen Oslo Teknopol IKS ordförande Patrik Andersson Business Region Göteborg AB vice ordförande Jan Andréasson Kgl. Norsk Generalkonsulat i Göteborg Jan-Fredrik Lockert Oslo Kommune Stefan Gustavsson Västsvenska Industri- och Handelskammaren Bertil Törsäter Västra Götalandsregionen Lars-Kåre Legernes Oslo Handelskammer Terje Knutsen Østfold fylkeskommune Eirik Mathiesen Akershus fylkeskommune Boo Edgar medcoast Scandinavia Tina Nordlander Innovasjon Norge, Stockholm. Mikael Klingberg Mikael Klingberg Konsult Mål för gruppens verksamhet COINCO-North projektet, försett med finansiering genom interreg (ØKS/KASK-programmet), har satt ramen för näringslivsgruppens arbete under Interregfinansieringen ger möjligheter till att ha en långt högre aktivitetsnivå och definiera in andra aktiviteter i tillägg än det som har varit vanligt under arbetet inom GOs olika arbetsgrupper. Det ger möjligheter att stimulera synergi mellan arbetsgrupperna på ett helt nytt sätt. Aktiviteter under MedCoast och Utbildningsgruppen blir därför integrerat i projektet. Följande målsättningar för arbetsgruppens verksamhet har fastställts; Samordna med strategiskt viktiga projekt och aktivteter i andra arbetsgrupper under GO genom COINCO North. Genomföra aktuella konferenser/seminarier inom satsningsområdena. Marknadsföra GO-regionen på mässor och konferenser. Verksamhetens resultat I början av 2011 meddelade Oslo komune att de inte skulle delta på MIPIM mässan våren Därmed drevs inget gemensamt arbete inför mässan som tidigare inom ramen för Näringslivsgruppen. Det resulterade i att städerna Oslo och Göteborg deltog under mässan var för sig och inte under ett gemensamt paraply som tidigare men fortfarande i gott samarbete. - Samarbete med Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg Under 2011 har NSHK arrangerat seminarier där Näringslivsgruppen gått in och medverkat genom att stötta med SEK. Ett sådant seminarium med målgrupp näringslivet genomfördes 7/ med temat Affärsmiddag i Oslo om 1 timma & 10 minuter!? där bla Coinco North projektet presenterades och tillsammans med en professor från Göteborgs Universitet och företrädare för Transport Data Lab och Norconsult AB hölls en paneldiskussion. GO s logotype är också synliggjord på - Oslo Innovation week Kort varsel medförde att man valde att inte delta i arrangemanget - COINCO North COINCO North avslutades juli 2011 där Medcoast Scandinavia varit ansvariga för WP 2 Näringslivs och innovation. Inom WP 2 har man drivit; Utvecklande av nya cluster och dess förmåga till hantering av innovationer. Utvecklande av innovationer från Hälsa och sjukvård. Ökning av entreprenörskaps utbildning inom regionen. Inom COINCO har en djupgående analys genomförts om roller för inkubatorer inom hälsoområdet och likaså de attityder och ledarskapsfrågor som stödjer hälsovården förmåga att hantera innovationer. Resultaten bearbetas inom MedCoast. Samverkan med övriga arbetsgrupper inom GOsamarbetet COINCO North projektet har medfört ökat samarbete med Kommunikationsgruppen samt Kultur- och turismgruppen. Genomförda sammanträden Under 2011 har gruppen haft två sammanträden: - 11 februari, Business Region Göteborg - 11 maj, Oslo kommune Knut Halvorsen Ordförande

9 16 Årsberättelse 2011 Årsberättelse Sekretariatet Sekretariatet Sekretariatet Sekretariatet består av: Julia Wadman Madeleine Johansson Sekretariatets mandat: Sekretariatet ansvarar för Göteborg-Oslosamarbetets löpande verksamhet och skall verka för att GO-rådets beslut verkställs. Sekretariatet innehar det rapporterande, informerande och samordnande ansvaret mellan GO-rådet, kontaktgruppen och arbetsgrupperna. Sekretariatet ansvarar även för externa kontakter. Det åligger sekretariatet att ansvara för de administrativa rutinerna inom Göteborg-Oslosamarbetet inklusive att hantera den löpande budgetprocessen, kassa och in- och utbetalningar enligt GO-rådets instruktioner. Sekretariatet skall även sköta erforderlig bokföring. Räkenskaperna skall årligen underställas GO-rådet för godkännande. Sekretariatet har varit representerat vid: 2 st Göteborg-Oslo rådsmöten 2 st Presidiemöten 12 st Arbetsgruppsmöten Business Region Göteborg AB Business Region Göteborg AB Konferens/seminarier - GO-konferens 2011 Tema: Lära mer, fullfölja och bestå"(arr/ansvar: Utbildningsgruppen) Tyvärr fick man ställa in den planerade konferensen då norskt skollov och norskt kommunval gjorde det svårt att få deltagare till konferensen. EU-projekt - COINCO North I juli månad 2011 avslutades COINCO North som pågått sedan september Ett interregprojekt med fokus på infrastruktur och främst förbättrad järnväg med mål att restiden mellan Göteborg och Oslo år 2019 är 2 timmar. Under 2011 har projektet växlat upp och skapat debatt både i Sverige och Norge gällande dubbelspårsutbyggnad och höghastighetståg. I oktober lämnades det in en ny ansökan för COINCO North ll "The Scandinavian 8 million city" och besked om godkänning kom den 9 december. Projektet startade nov 2011 och avslutas i oktober Sekretariatet hade en roll som kontaktperson för projektets leadpartner Business Region Göteborg för COINCO North(del l) - KUSK(Kunskap, utveckling, statistik, kommunikation) Sekretariatet har deltagit i projektet under året där olika temagrupper arbetat fram olika underlag för statistik. Projektet har som syfte att bidra till ett kreativt och kompetent arbete med vision och strategi för tillväxt i regionen. Detta sker genom att ta fram och visualisera fakta och statistik, utveckla egen analys- och planeringskompetens och utveckla kunskapen om förutsättningarna för tillväxt i gränsregionen. Samarbetet går in i KUSK med medfinansiering i tid (sekretariatet) som deltagare i projektets kompetensutbildning samt använda statistiken till att visualisera och publicera aktuell info gällande vår gränsregion projektperioden Sekretariatet går in och deltar i utbildningar samt tar fram fakta. Marknadsföring - Profilmaterial I samband med det strategiarbete som påbörjades under 2011 avvaktar sekretariatet med att ta fram ytterligare profilmaterial. - Hemsidan Arbetsgrupperna har under året tagit en större roll i att bidra med arbetsmaterial på den interna sida där protokoll från GO-rådsmöten och arbetsgruppsmöten finns under respektive grupp, liksom aktuella rapporter, nyheter och projekt. Hemsidan har ca besökare varje månad. - Sociala medier Facebook - Ungdomens fredspris har en egen facebookprofil sedan hösten You Tube - 20 min lång film Ungdomens Fredspris Press Pressreleaser skickades ut i samband med Ungdomens Fredspris 10 år vilket resulterade i olika inslag: Artiklar i bland annat Smalalenene.no och Vårt Göteborg. - Nyhetsbrev Har utgivits i mars, juni och december. December månads nyhetsbrev skickades till ca 1700 mottagare. - Utställning och utdelning av material Göteborgs symfoniker i Oslo 16 september

10 18 Årsberättelse 2011 Budget och resultat 2011 Budget och resultat 2011 budget Resultat Parter Överföring komm. strategi Summa intäkter Kostnader kommunikationer komm. strategi kultur och Turism näringsliv Utbildning GO-sekretariatet summa kostn (Transp-11) 725 Siffrona avser tsek Kommunikationer Utveckling av järnvägen Oslo-Göteborg 138 (återstående del av tidigare beslutad projektbudget sek) Utveckling av reseplaneringstjänster 200 Utveckling av ett sammanhängande cykelstråk Oslo-Göteborg 100 Administration 50 SUMMA 350 Kultur och Turism Kustprojektet (programutveckling och spin-off ) 150 Seminarium - Kustkultur(stället för Kvalitétssäkring av kulturinslag MIPIM 2011) 60 Administration 25 SUMMA 235 Näringsliv Seminarier (Norska Dagen, Sv-No Handelskammaren) 100 Miljöteknik 125 Administration 25 SUMMA 250 Utbildning Ungdomens Fredspris 325 Skolledare/lärare/elevutbyte 245 Administration 30 SUMMA 600 GO-sekretariatet Personalkostnader, OH-kostnader, etc 1210 Resor 90 GO-konferens 100 Marknadsföring 100

11 Göteborg Oslo-samarbetet c/o Business Region Göteborg AB Box , SE Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) TORO-Götatryckeriet 1102

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2012 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2010 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2010 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 Från och med verksamhetsåret kommer Göteborg-Oslo-samarbetet ha en gemensam verksamhetsplan för alla arbetsgrupper och sekretariat. Under 2009 har vi även arbetat med att forma

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2009 Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 2 Kommunikationsgruppen 1. Kommunikationsgruppen har följande medlemmar: Samferdselsetaten, Oslo kommune Helge Jensen ordf. Trafikkontoret, Göteborgs Stad Birgitta Hellgren,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2012 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 Strategiarbete Göteborg-Oslo-samarbetet Hösten 2011 kom ett initiativ från Kontaktgruppen om att se över hur Göteborg-Oslo-samarbetet kan stärkas ytterligare så att det blir

Läs mer

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo MÖTESPROTOKOLL 4:2010 Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo Närvarande Lars-Bertil Ekman Stadskansliet Göteborg ordförande Solweig Adolfsson Trafikverket

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN GbTEBORG OSLO REGION SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN Parter i detta avtal år GO-regionen; hår definierade som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, østfold fylkeskommune, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Kommunikationsplan Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Utarbetat av Sekretariatet Göteborg-Oslo-samarbetet Julia Wadman Madeleine Johansson Göteborg-Oslo-samarbetet

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo

Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo Dnr:0054/09 Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo Närvarande GO-rådet: Göran Johansson, styrelseordförande ordf Business Region Göteborg AB Erling Lae, byrådsleder vice ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen GO-samarbetet Kommunikationsgruppen MÖTESPROTOKOLL NR 1:2008 Tid och plats för mötet Onsdagen den 27 februari kl. 12.00-15.30 hos Banverket, Göteborg Närvarande Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten Oslo

Läs mer

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Frivillig samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner som selv regner seg som en del av Osloregionen.

Läs mer

Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg

Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg 1) Välkommen Ordföranden, Anneli Hulthén, öppnar mötet och hälsar välkommen till Göteborg samt överlämnar ordförandeskapet

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Rådhuset, Rygge kommune, 17 april, 2009 kl. 09.00 11.15 ande tum Arbetsutskottet 1(5 Datum 17 april, 2009 Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Martin Carling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, 2010 2009 Plats och tid Quality Spa och Resort, Strömstad, 12 november, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Den 18 oktober 2013 antogs ett nytt samarbetsavtal för GO-samarbetet. Förändringarna från tidigare samarbetsavtal innebär bland annat: De fem parterna utgör GO-rådet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com BAKGRUND Beslut 18 november att ta fram ett «dokument/positionspapper/propagandamaterial» som översiktligt beskriver DSA:s viktigaste frågor att bevaka och påverka och som kan användas i den utåtriktade

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 1 Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 regioner. En av dessa kommuner är (här kan du nämna din

Läs mer

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt Carl-Gunnar Hanaeus, SCB Therese Karlsson, SCB 2011-08-18 1 Huvudpunkter Statistikens syfte och innehåll Bakgrund till StatNord Smakprov

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-01 DIARIENUMMER N30441-101-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens Fotbollsförening Att: Peter Hansson Brogatan 13 830 90 Gäddede

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11 Arbetsutskottet Sida Sida 1(5) 1(5) Datum: 1923 april november, 2013 2009 Plats och tid Strömstadsbyggen AB i Strömstad, Sverige, 19 april, 2013 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Folkets Hus i Hamburgsund, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 10 december 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Tom Granquist GO-samarbetet Lennart Larson Tanums kommun

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 Plats och tid Folkets Hus i Halden, 7 november, 2008 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling,

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 23 januari, 2009 kl. 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Clas-Åke

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Samverkan i Sälenfjällen

Samverkan i Sälenfjällen Samverkan i Sälenfjällen Kurt Podgorski Kommunalråd Malung-Sälens kommun Ingemar Kyhlberg Projektledare SITE Destination Charlotte Skott VD Destination Sälenfjällen SITE regionen Sälen Idre Trysil Engerdal

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer