Route Planner Europe 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Route Planner Europe 1"

Transkript

1 Route Planner Europe 1

2 Route Planner Europe Windows version AND Publishers BV, Rotterdam 1998 AND Mapping B.V., Rotterdam 1998 (digital mapping data) Alla rättigheter förbehållna, AND Publishers BV. Ingen del av denna produkt får på något sätt mångfaldigas, ändras offentliggöras när den lagrats i ett temporärt minne*, utan föregående skriftligt medgivande från AND Publishers BV. Köparen av denna produkt erhåller en icke exklusiv licens för användning av programvaran på en PC. Tillverkaren frånsäger sig härmed allt ansvar för förlust, missnöje, oaktsamhet annan skada orsakad av användning av den information som Route Planner Europe innehåller, genom användning av programvaran. * Med undantag för data som behövs för att köra programmet och beräkna färdvägar. 2

3 INNEHÅLL Inledning 4 Konventioner 5 Metod för beräkning av färdväg 5 Systemkrav 6 Installation 6 Starta Route Planner Europe 6 Avsluta Route Planner Europe 6 Huvudfönstret i Route Planner Europe 7 Använda Route Planner Europe 8 Välja en fil 9 Ange startpunkt och mål 9 Välja från en lista med speciella platser 9 Välj från listan med alla platser 10 Ange delmål 11 Beräkna färdväg 11 Färdvägsöversikten 11 Kartan 12 Exempel 13 Lägga till delmål: 13 Speciella funktioner i Route Planner Europe 14 Anpassa huvudfönstret 14 Klippa ut, kopiera och klistra in 14 Utskrift 15 Skicka med e-post 15 Förval 16 Om du stänger en flik med 'OK' sparas inställningarna för alla alternativ. 16 Menyraden 17 Arkiv-menyn 17 Redigera-menyn 17 Färdväg-meny 18 Karta-menyn 18 Färdvägsöversikt-menyn 18 Fönster-menyn 18 Support Gratis kundservice för licensinnehavare 20 Nätverks- och företagslicenser 20 3

4 Inledning Route Planner Europe är ett aktuellt program som hjälper dig att planera färdvägen inför en bilresa. Det innehåller många olika funktioner men ändå lätt att använda och det är perfekt för planering av alla fritids- och affärsresor med bil - korrekt, snabbt och överskådligt. Lätt att använda Skriv bara de första bokstäverna i namnet postnumret (endast för Storbritannien och Irland) på den plats du vill starta från, åka till och stanna på under vägen. Sedan beräknar Route Planner Europe den optimala färdvägen. Med en lättöverskådlig layout med tydliga knappar, detaljerad vägbeskrivning och kartor hjälper dig Route Planner Europe att planera dina resor utan problem. Snabbt På bara några sekunder beräknar och visar Route Planner Europe tydligt den snabbaste och bästa färdvägen (och eventuella alternativ) i färg på skärmen. Du kan skriva ut både färdbeskrivningen och kartan så att du kan ta dem med dig på resan. Aktuellt De vägnät som används i Route Planner Europe-produkter uppdateras kontinuerligt av AND Mapping, Europas största leverantör av digital väginformation till affärs- och industrivärlden. AND Mapping är en ISO-9002-certifierad organisation. Ytterligare funktioner: En delmålsfunktion som gör att du kan planera resor med flera destinationer, undvika vissa destinationer/vägar och välja färjelinjer. Beroende på det vägnät du köpt kan du med Route Planner Europe också välja speciella typer av platser, som tågstationer, flygplatser och gränsövergångar till andra länder. Route Planner Europe har en Windows 95 e-postlänk så att du enkelt kan skicka kartor och vägbeskrivningar till affärskontakter och vänner. Detaljerad information Färdinformationen består av namn nummer på vägar, korsningar och utfarter utmed vägen med deras nummer, färdvägens längd i kilometer, avståndet mellan platser och utfarter samt den beräknade restiden. Route Planner Europe låter dig också bestämma hur mycket detaljer informationen skall innehålla. Den optimala färdvägen visas grafiskt på en karta, även med eventuella alternativa färdvägar inritade. Kartan erbjuder flera intressanta möjligheter: förutom att den ger dig kunskap om färdvägens geografiska läge kan du använda den för att välja en startpunkt och/ ett mål, för att titta på närbelägna platser. Med denna funktion kan du även zooma in den del av kartan för att kunna se mer detaljer, zooma ut för att få bättre överblick. Ytterligare information om Route Planner Europe finns, i 'readme' filen på CD-ROM-skivan (om du har en sådan). Denna handbok är avsedd att användas för alla vägnät för Route Planner Europe. 4

5 Konventioner Alla kommandon i Route Planner Europe kan utföras med hjälp av tangentkombinationerna Alt- <bokstav>. Den bokstav som ska användas står alltid understruken i programmet. Med till exempel Alt-A öppnar du Arkiv-menyn på menyraden. Du kan dessutom ge kommandon med snabbtangenter, t ex öppna en fil (Ctrl + Ö), skriva ut information (Ctrl + S). Tangentkombinationerna visas på de olika menyerna efter motsvarande menykommandon. I denna text återges systemtangenter som t ex Tab och returtangenten på följande sätt: <Tab>, <Enter> Detta betyder att du ska hålla ned den aktuella tangenten och därefter skriva den text som anges. Den text som ska skrivas visas i fet stil. Metod för beräkning av färdväg Beräkningen av färdväg baseras på vägnät som är kombinerade av vägsegment. Route Planner Europe innehåller information om vilken typ av väg som varje vägsegment består av, t ex motorväg, samt information om genomsnittshastighet på dessa vägar. Varje typ av väg associeras också med en given prioritet baserad på hur önskvärt det är att köra på den typen av väg. När programmet bestämmer den snabbaste vägen tar det med i beräkningen både prioriteten på de olika vägarna, och vägarnas genomsnittshastighet. Vägarnas genomsnittshastighet och prioriteter kan inte ändras. De genomsnittshastigheter som används i programmet är: Motorvägar: 101 km/h (i tättbebyggt område: 59 km/h) Motortrafikleder: 70 km/h (i tättbebyggt område: 40 km/h) A vägar: 61 km/h (i tättbebyggt område: 35 km/h) B vägar: 50 km/h (i tättbebyggt område: 30,5 km/h) Lokala vägar: 40 km/h (i tättbebyggt område: 26 km/h) Andra vägar: 30,5 km/h (i tättbebyggt område: 21 km/h) Färjor: 15 km/h 5

6 Systemkrav För att du ska kunna använda Route Planner Europe, måste du ha: en IBM-kompatibel dator med en processor bättre en CD-ROM-enhet Windows MB internminne en hårddisk med ca 2.5 MB ledigt utrymme ett VGA-grafikkort video card bättre och en färgskärm Valfritt: en skrivare Installation Sätt in Route Planner Europe-CD:n i din CD-ROM-enhet Klicka på Start i Aktivitetsfältet och därefter på Kör Skriv d:\setup (använd bokstaven för din CD-ROM-enhet), klicka sedan på OK och följ instruktionerna som visas på skärmen Installationen placerar automatiskt alla programikoner i AND-mappen som du hittar genom att klicka på start och öppna Program Avinstallera Route Planner Europe Om du skulle vilja ta bort Route Planner Europe från din hårddisk använder du avinstallationsprogrammet i programgruppen Sony Route Planner. Starta Route Planner Europe Starta Route Planner Europe använder du Route Planner Europe i programgruppen Sony Route Planner. Avsluta Route Planner Europe Avsluta Route Planner Europe genom att välja 'Avsluta' i Arkiv-menyn. 6

7 Huvudfönstret i Route Planner Europe Huvudfönstret i Route Planner Europe innehåller följande: Namnlisten innehåller programmets namn, 'Route Planner Europe', och det vägnät som för tillfället är aktivt. Menyraden innehåller menyer med alla funktioner, kommandon och alternativ i Route Planner Europe. OM du placerar markören på ett menykommando visas en beskrivning av kommandot i statusfältet (se statusfält). En fullständig översikt över funktionerna i Route Planner Europe finns i avsnittet "Menyraden". Nedanför menyraden finns skrivrutorna för startpunkt och mål. Bredvid och nedanför dessa finns verktygsfälten som tillsammans omfattar större delen av menyradens funktioner. Klicka på en knapp ett verktygsfält för att aktivera funktionen. Om ett kommando inte är tillgängligt är knappen nedtonad. När du placerar musmarkören på en knapp i ett verktygsfält visas en knappbeskrivning. Knapparna i verktygsfältet förklaras i beskrivningen av motsvarande funktion (se 'Menyfältet'). Det finns flera verktygsfält: Färdväg, Översikt, Karta, Exportera, och Inställningar. Förutom skrivrutorna och de olika verktygsfälten finns den så kallade tillbehörshyllan nedanför menyraden. Den innehåller de vägnät du köpt. Varje tillbehör har en egen ikon. Om du använder den svenska versionen av Route Planner Europe för första gången startar du programmet med det svenska vägnätet. Starta Europa-versionen av Route Planner Europe den första gången med det europeiska vägnätet. Nästa gång du startar Route Planner Europe visas automatiskt det vägnät du använde senast. Den största delen av huvudfönstret upptas av Färdvägsöversikten som visar vägbeskrivningar. Resten av huvudfönstret visar Kartan över det vägnät du valt. Färdvägarna i färdvägsöversikten visas med alternativflikar, dvs den optimala färdvägen och eventuella alternativ. De alternativa färdvägarna kan visas genom att på respektive alternativflik. Du bestämmer själv hur detaljerat du vill visa informationen i färdvägsöversikten genom att välja detaljnivå (se avsnittet 'Färdvägsöversikt' för mer information). Kartan visar startpunkten, målet och det beräknade färdvägarna. Den optimala färdvägen visas i stark färg med eventuella alternativa vägar skuggade. Längst ned i huvudfönstret finns Statusfältet, som i själva verket består av två delar. Till vänster visas alltid en förklaring till det menykommando den knapp som musen för tillfället pekar på. Till höger visas startpunkten och målet som har angivits, med avstånd och restid för den färdväg som för tillfället är markerad. Dessa uppgifter ändras om du t ex markerar en av de alternativa färdvägarna beräknar en annan färdväg. Mellan startpunkt och mål finns knappen. När du klickar på denna knapp visas ett fönster där du kan välja och lägga till delmål. Detta fönster kan även öppnas genom att du klickar på 'Ange delmål' på Färdväg-menyn. Huvudfönstrets utseende som det beskrivs här är standardutseendet. Du kan anpassa huvudfönstrets utseende efter dina egna önskemål. Till exempel finns verktygsfälten och tillbehörshyllan i standardutseendet nedanför menyraden, men kan placeras direkt i huvudfönstret. Du kan även flytta och storleksanpassa färdvägsöversikten. Observera att det bara är på skärmar som är större än 14 tum som det är av intresse att flytta delar i huvudfönstret. Om du har en 14 tums skärm mindre kanske du hellre vill göra huvudfönstret överskådligare genom att dölja vissa delar (se avsnittet 'Anpassa huvudfönstret' för mer information). 7

8 Använda Route Planner Europe Detta avsnitt är uppdelat i två delar: Hur du använder Route Planner Europe och Exempel Hur du använder Route Planner Europe innehåller beskrivningar av alla alternativ som finns i de olika funktionerna och till dessa ges förklaringar i kronologisk ordning. Ytterligare information finns i hjälpfilerna som du når genom att trycka F1. Exempel beskriver hur Route Planner Europe fungerar och hur du använder programmet. Som i alla Windowsprogram kan funktionerna i Route Planner Europe utföras på olika sätt: via menyraden, via en symbol i ett av verktygsfälten och via höger musknapp. Höger musknapp kan du endast använda på kartan och i färdvägsöversikten. Om du klickar på en av dessa knappar visas de alternativ som är relevanta för den plats som muspekaren för tillfället befinner sig på. 8

9 Hur du använder Route Planner Europe Välja en fil Första gången du startar Route Planner Europe visas det vägnät som du köpt och installerat. Därefter startar programmet med det nät som senast användes om du har köpt och installerat mer än ett vägnät. Om du hat två fler Route Planner Europe produkter kan du välja vägnät på flera sätt: (1) Via Arkiv-menyn: a) Klicka på 'Öppna' i Arkiv-menyn. En dialogruta visas där du kan välja en tillgänglig fil. Den fil du klickar på öppnas omedelbart och filens symbol placeras på tillbehörshyllan. b) Klicka på den fil du vill öppna i fillistan i Arkiv-menyn. (2) Via tillbehörshyllan: Klicka på symbolen för den aktuella filen på tillbehörshyllan. (3) Via symbolen Öppna fil : Om du klickar här visas dialogrutan 'Öppna fil'. Markera den fil som du vill öppna. När du klickar på OK öppnas filen och dess symbol placeras på tillbehörshyllan. Observera: Endast ett vägnät åt gången kan vara aktivt i Route Planner Europe. Ange startpunkt och mål Innan du anger startpunkt och mål kan du, beroende på vilket av vägnäten du köpt, ha möjlighet att begränsa antalet platser att välja bland till särskilda platser som t ex tågstationer, flygplatser gränsövergångar. Välja från en lista med speciella platser Om du bara vill se speciella platser använder du dialogrutan 'Sök platser'. Denna ruta visar du på följande sätt: klicka på 'Sök platser'...' i menyn som visas när du högerklickar på kartan färdvägsöversikten. klicka på symbolen klicka på 'Sök platser' i Redigera-menyn Dialogrutan 'Sök platser' visas. Gör ditt val från restriktionslistorna till höger. Som standard visas 'Inga restriktioner'. Anta att du vill ange en SJ-station som startpunkt och kunna välja ett mål från hela listan. Detta gör du på följande sätt: 1.Öppna först den översta restriktionslistan genom att klicka på pilen. Du kan välja mellan: inga restriktioner järnvägsstationer gränsövergångar flygplatser 2. Klicka på 'järnvägsstationer'. 3. Öppna listan med startpunktsplatser. Endast järnvägsstationer visas. 4. Markera den önskade stationen. 5. Skriv in målet i textrutan i huvudfönstret markera det i listan över platser.. 9

10 6. Klicka på 'Beräkna' för att beräkna färdvägen. Klicka på Stäng om du vill stänga rutan utan att beräkna färdvägen. De valda platserna visas automatiskt i textrutorna i huvudfönstret. Välj från listan med alla platser Om du vill välja en startpunkt och/ ett mål från listan med alla platser har du flera möjligheter: Först och främst kan du använda skrivrutorna som finns nedanför menyraden. Även om du använder en annan metod kommer startpunkten och målet till sist att stå i skrivrutorna. Den enda skillnaden mellan de olika metoderna är att du placerar platserna direkt indirekt i skrivrutorna. Nedan följer en beskrivning av alla metoder. Skrivrutorna Så här kan du välja en plats via skrivrutorna: Skriv namnet på platsen i skrivrutan och bekräfta med <Retur> välj en plats från listan. Listan öppnas när du klickar på pilen bredvid skrivrutan trycker på <Nedpil>. Du kan även kombinera dessa två metoder. Det är särskilt praktiskt om du har glömt den exakta stavningen av platsen. Skriv då bara de första bokstäverna i skrivrutan och öppna därefter listan. Du ser nu alla platser som börjar med de bokstäver du skrev in. Det är inte bara ortnamn som kan anges som plats, utan även ett postnummerområde, en järnvägsstation en gränsövergång. Om du vill ange något annat än ett ortnamn måste du kontrollera på vilket sätt den aktuella platstypen anges i listan. Alla järnvägsstationer (i Sverige) börjar med SJ, t ex "SJ xxx". Andra metoder att ange en plats Välja en plats Du kan välja en plats på kartan på följande sätt: Placera markören på kartan ungefär på den önskade platsens geografiska position Håll ned <Shift> och klicka samtidigt på vänster musknapp. De mest närbelägna platserna visas nu i en lista. Observera! Detta kan relativt lång tid på långsamma datorer. Den här metoden fungerar endast när du klickar på ett landområde. Markera den önskade platsen i listan. Du kan även markera en plats i färdvägsöversikten. Markera den önskade platsen i färdvägsöversikten genom att klicka med musen använda piltangenterna. Göra den markerade platsen till en startpunkt ett mål När du har markerat en plats måste den göras till en startpunkt ett mål. Därefter visas den i en av skrivrutorna. Så här gör du en markerad plats till startpunkt mål: Klicka på '<vald plats> som startpunkt' '<vald plats> som mål' på menyn som visas när du högerklickar på kartan på färdvägsöversikten. 10

11 Klicka på någon av symbolerna ( ). Klicka på 'Vald plats som startpunkt' 'Vald plats som mål' på Färdväg-menyn. Nu står den valda platsen i en av skrivrutorna. Ange delmål Du har nu angett en startpunkt och ett mål, men du kanske vill besöka ytterligare en flera platser på vägen. Route Planner Europe beräknar då den optimala färdvägen (och eventuella alternativa färdvägar) från startpunkten, via dessa så kallade delmål till målet. Du kan välja delmål på flera sätt: Klicka på "lägga till/ta bort delmål" i menyn som öppnas när du högerklickar på kartan färdvägsöversikten Klicka på Klicka på Klicka på Ange delmål på Färdväg-menyn. Dialogrutan 'Delmål' visas. Öppna listan med platser genom att klicka på pilen. Markera det önskade delmålet från listan och klicka därefter på Lägg till för att lägga till delmålet till den aktuella färdvägen. På detta sätt kan du lägga till ytterligare delmål. Du kan alltid ta bort ett delmål genom att markera den aktuella platsen och klicka på Ta bort. Därefter kan du direkt beräkna färdvägen genom att klicka på Beräkna. Välj 'Stäng' om du vill stänga rutan utan att beräkna färdvägen. Nya delmål visas alltid under den plats utmed färdvägen som för tillfället är markerad. Om du vill föra in delmål i en särskild ordning ändrar du helt enkelt markeringen. Beräkna färdväg Färdvägen kan beräknas på flera olika sätt: Om du använde dialogrutan 'Sök platser' för att ange platser, beräknas färdvägen om du därefter klickar på 'Beräkna'. Om du har valt platserna på ett annat sätt, och namnen står i skrivrutorna, kan du beräkna färdvägen på något av följande sätt: Klicka på 'Beräkna färdväg' på snabbmenyn som visas när du högerklickar på kartan färdvägsöversikten Klicka på motsvarande symbol Klicka på 'Beräkna färdväg' i Färdväg-menyn. Färdvägsöversikten När färdvägen har beräknats visas färdvägsinformation för den optimala färdvägen på färdvägsöversikten och alla färdvägarna inklusive alternativa vägar visas på kartan. Färdvägsöversikten består av fem kolumner. Den första kolumnen: visar startpunkt och platser som du kommer att passera under resan. Den andra kolumnen: visar vägnumren för de vägar du kommer att köra på. 11

12 Den tredje kolumnen: visar körriktningen Den fjärde kolumnen: visar det totala avståndet. Den femte kolumnen: visat den totala restiden Den totala restiden visas längst ned i färdvägsöversikten bakom målet. Det totala avståndet och den beräknade restiden visas även i statusfältet bredvid startpunkten och målet. Beroende på färdvägen kan du i färdvägsöversikten visa de alternativa färdvägar (max två) som kan finnas genom att klicka på flikarna. Dessa färdvägar är de bästa alternativen till den optimala färdvägen. Du kan förflytta dig genom färdvägsöversikten antingen med piltangenterna med rullningslisten. Med Route Planner Europe kan du bestämma själv hur detaljerat du vill visa färdvägsinformationen. Det finns fyra nivåer för presentation av färdvägsinformationen. Nivå 1 är den minst detaljerade medan nivå 4 ger maximal färdvägsinformation. Dessutom har du möjlighet att få mer detaljerad information begränsa informationen om en bestämd sektion av färdvägen. Med en sektion avses den rad som för tillfället är markerad i färdvägsöversikten. Du kan välja nivåer för presentationen av färdvägsinformation begära mer/mindre detaljerad information för en sektion på flera sätt: Placera markören i färdvägsöversikten och dubbelklicka snabbt på den nivå du valt Markera önskad rad i färdvägsöversikten, högerklicka och välj 'Minska sektion' 'Utöka sektion' Klicka på det önskade kommandot i Färdvägsöversikt-menyn. Kartan På kartan visas den beräknade färdvägen från startpunkt till mål. Den optimala färdvägen visas som en tjock svart linje, den första alternativvägen som en tjock grå linje och den andra alternativvägen som en tjock brun linje. Startpunkten markeras med en blå nål och målet av en ljusgrön nål. Delmål markeras med mörkgröna nålar. Du kan ändra färger på kartan och de vägar som visas. Se 'Förval' Förutom att du kan välja startpunkt och mål direkt från kartan kan du även zooma in och ut på olika nivåer; direkt visa hela kartan (praktiskt om du har zoomat in mycket), och du kan visa färdvägen igen. Du kan även zooma in ett område genom att med vänster musknapp dra en rektangel kring och markera det som du vill förstora. Detta kommando kan du ångra med <Esc>. Det finns även tre andra sätt att zooma in för att kunna se fler detaljer på kartan zooma ut för att få en bättre överblick: Klicka på det önskade zoomningskommandon på snabbmenyn som visas när du högerklickar på kartan. Klicka på det önskade zoomningskommandot på Karta-menyn Klicka på följande knappar på kartverktygsfältet för kartan,,,. 12

13 Exempel Det bästa sättet att visa hur Route Planner Europe fungerar är genom ett exempel. Vi utgår från ett exempel hämtat från det svenska vägnätet, där du även kan ange postnummerområden som plats. Postnummer består av fyra fem siffror och bokstäver t ex Uppsala. Anta att du vill resa från Uppsala, postnummerområde 75430, till Malmö. Det finns flera möjligheter att ange dessa platser. Vi använder skrivrutorna för att välja startpunkt och mål och Färdvägverktygsfältet för att beräkna färdvägen. Så här gör du: Gå till skrivrutan för startpunkten genom att klicka med musen i den genom att trycka på <Tab> tills du står i den önskade skrivrutan. Skriv sedan in Uppsala. Bekräfta din inmatning genom att trycka på <Retur>. markören förflyttas nu själv till skrivrutan för målet. Skriv in Malmö i denna ruta och tryck <Retur>. Du skulle också kunna mata in båda platserna genom att använda listan med platser. (dvs skriv Uppsala och välj sedan ). Gå nu till färdvägsverktygsfältet och klicka på ikonen Beräkna färdväg. Programmet beräknar färdvägen. Beskrivningen av den optimala färdvägen visas i färdvägsöversikten och färdvägen visas på kartan med vägbeskrivningen i sammanfattning. Dessutom beräknas ytterligare två alternativa färdvägar som visas om du klickar på fliken 'Första alternativ' respektive 'Andra alternativ'. Både den optimala och den alternativa färdvägsbeskrivningen består av följande information: Upptill ser du startpunkten, Uppsala och nedtill i slutet av beskrivningen ser du målet Malmö. Mellan Uppsala och Malmö visas knutpunkterna, avfarterna etc. som du kommer att passera på vägen och de följs av namnen på vägarna. Programmet ger också information om avstånd och restid för varje del av färdvägen. I statusfältet allra längst ned på skärmen visas startpunkt, mål, färdvägens totala längd i kilometer och beräknad restid för hela resan. Om du har ett möte på vägen i Karlstad... Lägga till delmål: Route Planner Europe kan beräkna färdvägen mellan Malmö och Uppsala (med eventuella alternativa färdvägar) och dessutom ta med ett stop i Karlstad i din reseplanering. Du kan välja delmål på flera olika sätt: Välj Lägg till/ta bort delmål på menyn som visas när du högerklickar på kartan i färdvägsöversikten klicka på klicka på klicka på Ange delmål på Färdväg-menyn. Nu visas dialogrutan 'Ange delmål'. Börja att skriva ' Karlstad ' ( postnumret). När du hittat det klickar du på 'Lägg till' för att lägga till Karlstad som delmål på din färdväg. (Du kan alltid ta bort delmål genom att markera platsen och klicka på 'Ta bort'.) Klicka på Beräkna för att fortsätta Stäng om du vill lämna dialogrutan. Route Planner Europe kommer sedan att visa din nya färdväg på kartan och ge dig en vägbeskrivning via Karlstad. 13

14 Speciella funktioner i Route Planner Europe Route Planner Europe innehåller ytterligare speciella funktioner. I detta avsnitt beskrivs dessa. Anpassa huvudfönstret Huvudfönstrets layout kan mycket lätt anpassas för att möta dina särskilda behov. Du kan till exempel bestämma om du vill visa dölja dessa delar i huvudfönstret: Färdvägsverktygsfält Färdvägsöversikt Tillbehörshylla Verktygsfält för kartan (kartverktygsfält) Exportera Inställningar Teckenförklaring En flera av delarna ovan kan visas döljas i huvudfönstret genom att du klickar på dem i fönstermenyn. Denna funktion kan vara praktisk om du vill göra huvudfönstret mer överskådligt. Du kan också flytta delarna inom huvudfönstret. Normalt sitter delarna "fixerade" i huvudfönstret men du kan även flytta dem. OBS!: Kartan är den enda av delarna i huvudfönstret som inte kan flyttas döljas. Du flyttar en del på följande sätt: Placera markören på den del som ska flyttas. Håll ned vänster musknapp. Kantlinjen på den del som ska flyttas blir nu suddig. Håll musknappen intryckt och flytta musen i den riktning du vill flytta delen. När du rör musen har delen en suddig tjock kantlinje. Detta innebär att delen har tagits loss från huvudfönstret. Släpp musknappen när markören befinner sig på den önskade positionen. Delen nu är återigen fixerad i huvudfönstret i sin nya position. Om du har flyttat en del så att den delvis hamnar utanför huvudfönstret kommer detta att justeras av programmet. Delar som flyttats har en tendens att fästa vid huvudfönstret igen. Detta kan förhindras genom att du lösgör delen från huvudfönstret som beskrivits ovan och därefter trycker på <Ctrl>. Delen blir då inte fixerad på nytt utan blir till ett separat fönster. Du kan även använda delningslinjen mellan karta och färdvägsöversikten för att skapa mer utrymme för den ena delen och mindre för den andra. Du kan alltid få tillbaka standardlayouten genom att klicka på 'Standardfönster' på Fönster-menyn, genom att klicka på motsvarande knapp i färdvägsverktygsfältet. Huvudfönstrets ändrade layout sparas automatiskt när du avslutar Route Planner Europe. Klippa ut, kopiera och klistra in Vilka alternativ som är tillgängliga på Redigera-menyn beror på var du för tillfället befinner dig. Om du står på kartan färdvägsöversikten kan du bara använda Kopiera. Kartan den visade färdvägsinformationen kopieras då till Urklipp. Som alternativ kan du också kopiera direkt från kartan från färdvägsöversikten. Då väljer du 'Kopiera färdvägsbeskrivning/karta' på snabbmenyn som visas när du högerklickar. Om du befinner dig in en skrivruta kan du använda alla kommandon: Med kommandot 'Klipp ut markerad text' tas innehållet i skrivrutan bort, med 'Kopiera karta/färdvägsbeskrivning/markerad text' kopieras innehållet till Urklipp och med Klistra in text placeras innehållet i Urklipp i skrivrutan. Du kan bara använda det inklistrade innehållet i ANDRoute 98 om den inklistrade platsen också finns med i listan över platser. 14

15 Utskrift Vid utskrift av information kan du själv ställa in vilken information du vill skriva ut och med vilken detaljnivå du vill visa denna information (se 'Färdvägsöversikten' för ytterligare). Du väljer kommandot 'Skriv ut' på Arkiv-menyn klickar på symbolen Utskrift. Då visas en dialogruta med två flikar, en för de poster som du vill skriva ut och en för detaljnivån. Klicka på en flik. På fliken 'Poster' kan du skriva ut färdvägsinformation för en flera färdvägar kartan. Om du vill skriva ut färdvägsinformation kan du också ange den optimala färdvägen och/ en alternativ färdväg; alltså en kombination av optimal och alternativ färdväg. På fliken 'Detaljnivå' kan du ställa in detaljnivån för den information som ska skrivas ut. Om du klickar på OK sparas inställningarna på båda flikarna. När du klickar på OK visas dialogrutan 'Utskrift. Skicka med e-post Du kan skicka färdvägsinformationen och/ kartan direkt med e-post genom att välja kommandot Skicka på Arkiv-menyn genom att klicka på Skicka-symbolen. Dialogrutan som visas kan du använda både för att skicka och skriva ut. Se förra avsnittet Error! Reference source not found. för en beskrivning av denna dialogruta. Färdvägsbeskrivningens text återges exakt i det elektroniska brevet. Om du däremot vill skicka en karta skickas denna med som en separat.bmp-fil. OBS! 'Skicka' fungerar endast om du har Windows 95 Windows NT och har ett e-postprogram med anslutning. Om du inte har ett e-postprogram är e-postsymbolen nedtonad. 15

16 Förval Du kan anpassa inställningarna genom att klicka på 'Förval' i Arkiv-menyn genom att klicka på Förval-symbolen i Arkivverktygsfältet. Följande inställningar kan anpassas: Kartans detaljnivå: Klicka på fliken 'Karta detaljnivå'. Du kan välja mellan fem olika detaljnivåer. om du väljer 'Automatiskt' väljer programmet självt den bästa proportionen mellan den valda skala och kartans detaljnivå. Kartans färger: Klicka på fliken 'Kartfärger' för att anpassa kartfärgerna för land, platser och vatten. Klicka på 'Ändra' och välj en ny färg. Du kan alltid ångra ditt val genom att klicka på 'tillbaka'. Vägarnas färger: Klicka på fliken 'Vägfärger' för att anpassa färger och bredd på de olika vägtyperna och de beräknade färdvägarna. Välj först den väg färdväg som du vill ändra genom att klicka på respektive knapp. Om du klickar på 'Ändra färg' visas ett fönster med färger och du kan välja en ny färg. Om du klickar på 'Ändra bredd' kan du i rutan som visas ange en ny bredd. Du kan alltid ånga ditt val genom att klicka på 'Tillbaka'. Teckensnitt vid utskrift: Klicka på fliken 'Teckensnitt' vid utskrift och välj det teckensnitt och den storlek som du önskar. De valda inställningarna kommer att användas vid utskriften av färdvägsinformationen. Om du stänger en flik med 'OK' sparas inställningarna för alla alternativ. 16

17 Menyraden Menyerna på menyraden omfattar alla funktioner i Route Planner Europe. Följande avsnitt innehåller en kort beskrivning av dessa funktioner. Arkiv-menyn Öppna Öppnar ett vägnät och placerar det på tillbehörshyllan. Skriv ut Öppnar en dialogruta med två flikar där du kan göra inställningar för utskrift av information och för att skicka e-post. När du har stängt flikarna OK visas dialogrutan Utskrift.(se avsnittet 'Utskrift' för ytterligare information). Förhandsgranska Öppnar en dialogruta med två flikar där du kan göra inställningar för att skriva ut information och för att skicka e-post. När du har stängt flikarna med OK visas utskriftsexemplet med de valda inställningarna på skärmen. Skicka Öppnar en dialogruta med två flikar där du kan göra inställningar för att skriva ut information och för att skicka e-post. När du har stängt med OK visas dialogrutan för ditt e-post-program. (se avsnittet 'Skicka' för ytterligare information). Förval Öppnar en dialogruta med fyra flikar där du kan anpassa inställningar som används i ANDRoute 98, som t ex kartans detaljnivå, kartfärgerna, teckensnittet och teckenstorleken samt färgerna på vägarna och färdvägarna som ska skrivas ut. (se avsnittet 'Förval' för ytterligare information). Fillista ANDRoute kommer ihåg vilka filer (maximalt åtta) som du öppnade senast. På så sätt kan du lätt öppna de filer som du (förmodligen) använder mest. Avsluta Avslutar Route Planner Europe. Redigera-menyn Klipp ut markerad text Klipper ut markerad text från den valda skrivrutan. Kopiera karta/färdvägsbeskrivning/markerad text Kopierar kartan, färdvägsbeskrivningen den markerade texten till Urklipp. Den del av huvudfönstret som för tillfället är aktiv (karta, översikt skrivruta) avgör vad som kopieras. Klistra in text Klistrar in text från Urklipp i den valda skrivrutan. Om du kan använda det inklistrade innehållet i Route Planner Europe beror på om den inklistrade platsen också finns med i listan över platser Sök platser... Öppnar dialogrutan Sök platser. Använd denna ruta om du bara vill se speciella platser, t ex enbart alla stationer gränsövergångar, etc.(se avsnittet Välja från en lista med speciella platser.) 17

18 Färdväg-meny Beräkna färdväg Beräknar den optimala färdvägen när du har valt en startpunkt och ett mål. <Vald plats> som startpunkt Gör en plats som du har valt till startpunkt. <Vald plats> som mål Gör en plats som har valt till mål. Ange delmål Visar en dialogruta där du kan ange platser som du vill besöka på vägen. Programmet beräknar då den optimala färdvägen (och eventuella alternativa färdvägar) via dessa platser.. (Se avsnittet 'Ange delmål' för mer information.) Karta-menyn Zooma in Zoomar in på mitten av kartan. Du kan zooma i flera steg. Zooma ut Zoomar ut från mitten av kartan. Du kan zooma ut tills hela kartan är synlig. Hela kartan Visar hela kartan i huvudfönstret. Zooma in på färdväg Visar hela färdvägen i huvudfönstret. Färdvägsöversikt-menyn Utöka till nivå 1 Visar färdvägsinformationen för den första (minst detaljerade) nivå. Utöka till nivå 2 Visar färdvägsinformationen till och med den andra (något mer detaljerade) nivån. Utöka till nivå 3 Visar färdvägsinformationen till och med den tredje (ganska detaljerade) nivån. Utöka till nivå 4 Visar färdvägsinformationen till och med den fjärde (mest detaljerade) nivån. Utöka sektion Visar mer detaljerad färdvägsinformation för den markerade sektionen, dvs. den rad som för tillfället är markerad i färdvägsöversikten. Minska sektion Visar den normala färdvägsinformationen för den valda sektionen, dvs. den information som visas som standard i färdvägsöversikten när den optimala färdvägen har beräknats. Fönster-menyn Standardfönster Återställer huvudfönstrets standardlayout. De övriga kommandona i denna meny erbjuder möjligheten att visa dölja vissa av huvudfönstrets 18

19 delar. Klicka på respektive del för att visa dölja den. På menyn ser du om en del visas döljs. Detta gäller följande delar: Färdvägsverktygsfält Färdvägsöversikt Tillbehörshylla Kartverktygsfält Exportera Inställningar Teckenförklaring Hjälp-menyn Innehållsförteckning Visar hjälpfilen för Route Planner Europe. Hjälpen är praktisk om du inte har tillgång till den här handledningen. En översikt över alla avsnitt finns i hjälpen. Sök Ger en alfabetisk lista över alla ämnen i Hjälp. Använda Hjälp Ger en allmän inledning till hur hjälpen används. Om Route Planner Europe Ger information om versionsnumret för Route Planner Europe för Windows, om upphovsrättigheter och om din dator. 19

20 Support Gratis kundservice för licensinnehavare Vid eventuella problem vid användningen av Route Planner Europe kan du kontakta AND Support, som är öppen vardagar från kl till 17.00: Holland: +31(0) Espana: +34(0) United Kingdom: +44(0) France: +33(0) Deutschland: +49(0) Se till att du sitter vid din dator när du ringer och att du har tillgång till följande uppgifter: Vilken typ av dator du använder och datorns fabrikat Vilken typ av monitor (grafikkort) du använder Hur mycket ledigt arbetsminne du har (detta kan du kontrollera med hjälp av 'Om Route Planner Europe' på Hjälp-menyn) Vilken Windows-version du använder Du kan även faxa till Help desk på vardagar till följande nummer: +31-(0) , kontakta oss per e-post: Nätverks- och företagslicenser För nätverks- och företagslicenser kan du kontakta AND Publishers tel: +31-(0) OBS! Supportfrågor kan inte besvaras på det numret! Beställningar av nätverks- och företagslicenser kan även göras per fax på faxnumret ovan. 20

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Lathund. Windows Alta Vista

Lathund. Windows Alta Vista Lathund Windows Alta Vista sv Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet i denna Lathund är enligt lagen om upphovsrätt av 1960-12-30 förbjudet

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Word del 3 Sidan 1 av 5

Word del 3 Sidan 1 av 5 Word del 3 Sidan 1 av 5 Visningslägen... 2 Verktygsfält... 2 Textruta... 3 Sök och ersätt... 4 Word del 3 Sidan 2 av 5 Visningslägen Övn 1 Tryck Visa på menyraden. Det går nu att växla dokumentets visningsläge

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IT 1... Fel! Bokmärket är inte definierat. Grundkurs i Data vid Ålands Lyceum... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning...

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Instruktion för PowerPoint

Instruktion för PowerPoint Intruktion för PowerPoint Landstingets kansli 2009-11-12 Informationsavdelningen, Carl Mölstad Instruktion för PowerPoint Landstingets PowerPoint-mall ska användas i alla sammanhang där en medarbetare

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att skapa presentationer

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Göra skärmkartor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Göra skärmkartor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Göra skärmkartor Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Inledning...3 Installation och licenser...4 1. Göra skärmkartors fönster...6 1.1 Namnlist

Läs mer