ENERGIMARKNADENS INVERKAN PÅ VALET AV RÄTT TEKNOLOGI EIRIK LINDE GENERAL MANAGER, PLANT PERFORMANCE & ENVIRONMENT POWER PLANT TECHNOLOGY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIMARKNADENS INVERKAN PÅ VALET AV RÄTT TEKNOLOGI EIRIK LINDE GENERAL MANAGER, PLANT PERFORMANCE & ENVIRONMENT POWER PLANT TECHNOLOGY"

Transkript

1 ENERGIMARKNADENS INVERKAN PÅ VALET AV RÄTT TEKNOLOGI EIRIK LINDE GENERAL MANAGER, PLANT PERFORMANCE & ENVIRONMENT POWER PLANT TECHNOLOGY 1 / 19 Wärtsilä

2 Agenda o Förändringar på energimarknaden o Vindkraftens expandering o Val av rätt teknologi o Wärtsilä tar sig an framtidens energimarknad... 2 / 19 Wärtsilä 27 August 2010 Eirik Linde

3 Förändringar på energimarknaden Energibranschen går mot avreglering och privatisering Decentralisering Transparens inom elproduktions och transmissions priser Varierande tariff modeller vinner mark Kapacitet vs. energi o Baskraft lägsta kostnad per kwh o Varierande belastning flexibilitet o Toppbelastning lägsta investeringskostnad per kw 3 / 19 Wärtsilä 27 August 2010 Eirik Linde

4 Förändringar på energimarknaden Generellt stigande energipris Utsläppskostnader adderas till elpriset Ökande priser på råmaterial Högre energipriser favoriserar kraftproduktion med hög verkningsgrad Vi går mot mer CO 2 neutral elproduktion Emissions gränser och handelsmekanismer Tuffa mål och subventioner för förnyelsebar energi Introduktion av nya förnyelsebara bränslen Snabb kapacitetstillväxt inom vindkrafts sektorn Renässans för kärnkraften 4 / 19 Wärtsilä

5 Installerad vindkraft fram till slutet av 2009 Källor: Pure Power Wind Energy Targets for 2020 and 2030 (update 2009) by EWEA, page 21 Global wind power boom continues despite economic woes, Global wind energy council 5 / 19 Wärtsilä 27 August 2010 Eirik Linde

6 Installerad vindkraft i Europa vid slutet av 2009 > MW MW MW MW MW Norge 431 Sverige Finland 146 Estland 142 Danmark Lettland 28 Litauen 91 Irland Storbritannien Nederländerna 2229 Belgien 563 Frankrike Schweiz 18 Tyskland Polen 725 Tjeckien 192 Slovakien Österrike Ungern 201 Rumänien 14 Ukraina 94 Source: Wind in Power : 2009 European statistics (February 2010) by EWEA, page 4 Portugal Spanien Italien Grekland Bulgarien 177 Turkiet / 19 Wärtsilä

7 Installerad & avlagd kraftproduktion inom EU MW Source: Wind in Power : 2009 European statistics (February 2010) by EWEA, page 6 7 / 19 Wärtsilä

8 Vindscenarion fram till Referens Måttlig Avancerad Referens Baseras på World Energy Outlook Tar i beaktande existerande politiska program [MW] Måttlig Tar i beaktande alla existerande och planerade program som stöder förnyelsebar energi Ökat förtroende hos investerare Avancerad Bästa möjliga vision Year Källor: Global Wind Energy Outlook 2008, sida 35 och 38 8 / 19 Wärtsilä 27 August 2010 Eirik Linde

9 Vindkraft kräver ökad flexibilitet i elnätet Ökad utbyggnad av vindkraft kräver större flexibilitet av övriga kraftverk i elnätet Osäker elproduktion -vindförhållanden kan variera kraftigt Ökade krav på elöverföringeni nätet medför högre kostnader, ökande överföringsförluster Snabb reglering av kraftverk är ett måste i elnät med mycket vindkraft Snabb reglering av kraftproduktionen är nyckeln till ökad vindkraft i elnätet 9 / 19 Wärtsilä

10 Belastningskurva Texas, 15 GW vind Load Load-Wind Wind (15000 MW) Load 1Hr Deltas Minimum Load/Net-Load Day (March 27) Last Load and Net Load (MW) Load-Wind 1Hr Deltas Minimum last minskar 12,700 MW Nettolast = Last - Vind Av kraftverken kommer att krävas Lägre medellast & mera dellast drift Snabbare start och stopp ramp Mera starter and stopp One-Hour Deltas (MW) Beräknad vindkraft baserad på aktuella vindförhållanden Source: Paul Wattles, ERCOT Hour of Day 10 / 19 Wärtsilä 27 August 2010 Eirik Linde

11 Wärtsilä power plants strategi Behålla vår ledande position inom marknaden för tungoljekraftverk genom att förbättra vår värdeproposition Växa starkt inom marknaden för stora gaskraftverk genom att ta marknadsandelar av gasturbiner och gaskombikraftverk Växa inom förnyelsebar kraftproduktion genom att möjliggöra användningen av nya förnyelsebara bränslen Växa inom olje-och gasindustri samt nödkraftverks applikationer 11 / 19 Wärtsilä

12 Flexibilitet Nyckeln till framgång inom kraftproduktion Bränsleflexibilitet Gas Tung olja och diesel Flytande biobränslen & biomassa Råolja Associerade gaser Bränslekonvertering Driftsflexibilitet Snabb start och stopp Snabb lastupptagning Kontinuerlig baskraft Snabb lastföljning Möter toppbelastning Primär och sekundär reglering i elnätet Flexibilitet leverans omfång Från leverans av designad utrustning till kompletta kraftverkslösningar Drift & underhåll 12 / 19 Wärtsilä

13 Alternativa bränslen för Wärtsiläs kraftverkslösningar Biomassa Flytande Biobränslen (LBF) Naturgas (NG) Associerade gaser (AG) Diesel (LFO) Råolja (CRO) Tung olja (HFO) Olja vatten emulsion (FWE) Förnyelsebar energi, Europa/Kyoto Baskraft och toppbelastning, Europa/Kyoto Baskraft, små elnät, stabilisering av elnät, kompressorenheter El för oljefält, eliminerar behovet att bränna gasen Reserv & nödkraft, kärnkraftsverk Kraft för oljefält, pumpstationer för oljeledningar Baskraft, små elnät, Reservkraft Oljesand, el och processånga för oljeraffinaderier 13 / 19 Wärtsilä

14 Testade förnyelsebara bränslen Rapsolja Pyrolysolja Vegetabilisk olja (avfall) Palmolja (raffinerad palmolja, palmstearin och rå palmolja) Oliv-och olivfrö olein (biprodukter från raffinering av vegetabilisk olja) Jatropha olja Fiskolja Olja från kyckling produktion Sojabönsolja Olja från djurfett 14 / 19 Wärtsilä

15 Driftsflexibilitet: Lösningar för stabilisering av elnät Elektrisk verkningsgrad 50% CCGT s Hög verkningsgrad i kombination med driftsflexibilitet svarar mot framtida behov i elnätet Wärtsiläs kraftverk 40% Kol Aero- GT s Kärnkraft 30% Industrial GT s Start tid Lastupptagning Drift på dellast Flexibilitet Låg Medium Hög Ångkraftverk Öppen cykel Förbränningsmotor kraftverk 15 / 19 Wärtsilä

16 Start sekvens för 20W34SG - 10MW rpm Last[%] rpm smörjning 30s Synkronisering 5s Lastpåläggning 240s Last [%] Startsignal Motorn hålls förvärmd >70 C sekunder 16 / 19 Wärtsilä 27 August 2010 Eirik Linde

17 Flexibel baskraft I ett elnät uppbyggd kring flexibla kraftverk kan vindkraft installeras utan extra reservkraft Högeffektiva kraftverk nära konsumenten minskar förluster i elnätet Kostnader för nya transmissionsnät minskar Hög elverkningsgrad i små anläggningar också på dellast Flexibla kraftverkslösningar möjliggör övergång till förnyelsebara bränslen i framtiden Lokala och flexibla baskraftverk ökar totala verkningsgraden i elnätet och säkerställer kraftproduktionen 17 / 19 Wärtsilä

18 Hur möter Wärtsilä kravet på lägre utsläpp? Globala (växthusgas) utsläpp Högre verkningsgrad betyder lägre CO 2 utsläpp Förbränningsmotorer ger en god grund för hög verkningsgrad El-verkningsgradenkan ökas med kombicykel Värmeåtervinning (CHP) ökar den totala verkningsgraden Lokal kraftproduktion minskar förluster i elnätet Val av bränsle -Gas har lägst CO 2 utsläpp av de fossila bränslena Lokala utsläpp Primära teknologier Primära teknologier är de mest kostnadseffektiva lösningarna för att möta lokala utsläppskrav, men det finns en gräns för vad som kan göras med förbränningsmotorer Valet av bränsle ären avgörande faktor när det gäller uppfyllande av lokala utsläppskrav Sekundära teknologier Sekundära teknologier tillämpas för att minska utsläpp som NO x, SO x THC och partiklar Förnyelsebara bränslen möjliggör CO 2 neutral kraftproduktion Flytande biobränslen Biomassa 18 / 19 Wärtsilä

19 Tack! 19 / 19 Wärtsilä 27 August 2010 Eirik Linde

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Affärsverksamhet Bokslut 1 Koncernchefens hälsning 2 Detta är Wärtsilä 7 Strategi 11 Marknadsomgivning 18 Ship Power-översikt 22 Power Plants-översikt 25 Services-översikt

Läs mer

Kan fjärrvärmen expandera kraftigt i Storbritannien?

Kan fjärrvärmen expandera kraftigt i Storbritannien? Institutionen for energivetenskaper Kan fjärrvärmen expandera kraftigt i Storbritannien? MVKN10 Energitransporter Karl Fredriksson 860610-5933 Erik Wiklund 840124-0232 Sammanfattning För att trygga framtidens

Läs mer

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä KONCERNPRESENTATION 2012 1 Wärtsilä Våra rötter och vårt arv Passion för motorer. 2 Wärtsilä Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Förnybart gör skillnad

Förnybart gör skillnad Förnybart gör skillnad Generaldirektoratet för energi Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Vissa

Läs mer

Den internationella handeln med biobränslen

Den internationella handeln med biobränslen Den internationella handeln med biobränslen MVKN10, Energitransporter 2011-09-28 Björn Andersson 871115-3976 bjorn1andersson@gmail.com Tobias Brink 890308-4153 tobias.brink1@gmail.com Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll. 40 Koncernens förändringar i eget kapital. 4 Koncernchefens kommentar. 41 Koncernens kassaflödesanalys. 6 2010 i sammandrag

Innehåll. 40 Koncernens förändringar i eget kapital. 4 Koncernchefens kommentar. 41 Koncernens kassaflödesanalys. 6 2010 i sammandrag Årsredovisning 2010 Innehåll 4 Koncernchefens kommentar 6 2010 i sammandrag 7 Viktiga händelser efter 2010 8 Opcons organisation 9 Opcons historia 10 Affärsområde Renewable Energy 16 Affärsområde Engine

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet...

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 366 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andelen förnybar energi i EU Kommissionens rapport i enlighet

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Utmaningar för energipolitiken

Utmaningar för energipolitiken Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Som ett underlag

Läs mer

Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie

Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie Can biofuels be used to balance variations in electricity production? A literature study Daniel Nilsson 2 400

Läs mer

Energiindikatorer 2008

Energiindikatorer 2008 Energiindikatorer 28 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål Tema: Förnybar energi Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice

Läs mer

Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030

Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 Maria Grahn* och Julia Hansson* Institutionen för Energi och Miljö, Avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola, Göteborg Mars

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

Prisbildningen för EU:s utsläppsrätter

Prisbildningen för EU:s utsläppsrätter Prisbildningen för EU:s utsläppsrätter Skillnader mellan de olika faserna Kim Nikander < Institutionen för finansiell ekonomi och statistik Svenska handelshögskolan Helsingfors 2014 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

Kompetens ger resultat

Kompetens ger resultat Kompetens ger resultat Årsöversikt 29 Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår

Läs mer

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag 2010 årsredovisning Innehåll Koncernchefen har ordet 2 3 Strategisk inriktning 4 17 Den europeiska energimarknaden 18 23 Konkurrenssituationen 24 25 Vattenfalls kunder 26 29 Vattenfalls sex energikällor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 5 Rapport om hållbar utveckling INNEHÅLL 2 GRI-innehållsindex 4 Översikt över hållbar utveckling 6 Wärtsiläs produkter och miljö 1 Produkter och miljöaspekter 2 Ship Power-lösningar Service

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer