Solenergi, vindkraft och bränsleceller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solenergi, vindkraft och bränsleceller"

Transkript

1 Koldioxidneutrala tillförselsystem III: Solenergi, vindkraft och bränsleceller Föreläsning 14 Maria Grahn

2 Solenergi Solen har lyst i 4 miljarder år och kommer att lysa i ytterligare 6 miljarder år Värme Vattenkraft Vindkraft Vågkraft Fotosyntes Biomassa Strålning Solceller/El Den årliga solinstrålningen mot jorden är EJ/yr, ca gånger mer än dagens globala energianvändning

3 Sol och vind - intermittenta

4 Total installed global capacity GW

5 Härledning Vindkraftsformeln A= πr 2 Arean som rotorbladen cirkulerar i (m 2 ) v vindens hastighet (antas här konstant) (m/s) A R dv/dt= Av Den volym luft som passerar rotorbladen under ett tidsintervall (m 3 /s) ρ Luftens densitet (kg/m 3 ) dm/dt= ρ dv/dt Den massa som passerar rotorbladen under ett tidsintervall (kg/s) v W k =mv 2 /2 Kinetisk energi (J) P k =dw k /dt Effekt i vinden (J/s) η vindkraftverkets verkningsgrad (-) dwk dmv dvρv ρav Pel = Pk η = η = η = η = η = dt dt 2 dt 2 2 ρπr 2 2 v 3 η

6 Solceller historia 50-tal Första effektiva solcellerna 60-tal Rymdprogram 70-tal Energikris, fyrar, nödtel,, avsides hus 80-tal Miniräknare, klockor, trafikskyltar 90-tal Subventionsprogram för solceller och solfångare i Japan och Tyskland 00-tal Ersätter glasfasader och takmaterial vid nybyggnation, solskydd, bullerplank osv

7 Solceller i Sverige GlashusEtt Stockholm IKEA Älmhult Göteborg Energi

8 Diverse användningsområden NASAs solcellsdrivna flygplan Solceller utefter motorväg i Schweiz Kungälv m 2 solvärme ~ 4 GWh/år Kungälv Energi AB har kompletterat Munkegärde fjärrvärmecentral med en solvärmeanläggning Källa:

9 Heliostater Koncentrerar solljus med speglar Ger hög temperatur på en liten yta Kan producera ånga vid högt tryck Kan smälta metaller i processindustri Kan driva kemiska processer producera vätgas. 350 MW finns installerad i Kalifornien.

10 Tre sorters solfångare Plana glasade, lågt pris, driftsäkra Pool-solfångare solfångare,, enkla oisolerade, billiga, ger låg temperaturvärme Vakuumrör, högre pris, högre omv.eff. Se sid 211 i kurskompendiet

11 Solfångare vakuum 2) solfångare 1) lufttomma glasrör hindrar värmen från att tränga ut. 5) tunt rör med alkohol, förångasngas och stiger till toppen av röret. 3) kondensator tar upp värmen från alkoholångorna och leder värmen,, via en torr värmeväxling,, till rörsystemet. Alkoholångorna i solfångaren kyls ned, kondenseras och rinner åter ner i röret. 4) Rörsystem med vätska bestående av vatten och frostskyddsmedel leder till varmvattenbehållaren och värmer upp tappvatten. Så länge temperaturen hos solfångaren är högre än temperaturen i tanken fortsätter tter cirkulationen i rörsystemetrsystemet och värme förs till vattentanken.

12 Solceller miljöeffekter Ger inte upphov till några utsläpp när de används Livslängd år Betalar tillbaka den energi som används vid tillverkningen på år. Tunnfilmsolceller innehåller sällsynta och giftiga metaller (ex. indium, tellur, kadmium) Verkningsgrad = el-effekt effekt ut/ljuseffekt in Teoretisk verkningsgrad ca 30% Praktisk verkningsgrad ca 15 % Se sid 106 i kurskompendiet

13 Solceller laboratorieverkningsgrader Se sid 220 i kurskompendiet

14 Sällsynta metaller i solceller Indium i CIS (koppar( koppar-indium-diselenid) - Medelhalten i jordskorpan 0,000005% (Finns inte konc i malm) - Utvinns som biprodukt vid zinkbrytning - idag utvinns endast 200 ton per år Tellurid i CdTe (kadmium-tellurid) - Medelhalten i jordskorpan 0, % (Finns inte konc i malm) - Utvinns som biprodukt vid kopparbrytning - idag utvinns endast 300 ton per år Tunnfilmer behöver endast några gram per m 2 men dagens brytningstakt begränsar tillverkningen av CIS till GW/år och GW/år av CdTe.. (dagens tot solcellsprod är end 120 MW/år) Både CIS och CdTe kan bli betydande men ändå bara några få % av eltillförseln. Behöver andra metaller i framtiden. Vill vi ha stora mängder giftiga metaller i samhället? Se sid 234 i kurskompendiet

15 Kostnad Snittpriset för solcellsmoduler är ca 50 kr/w och ner till 25 kr/w vid avtal om mycket stora volymer 1. Snittpriset på solel är idag ggr högre än konventionellt producerad el 1 på platser med 5 h eff. soltid/dag (södra Europa, USA etc). Uppskattningsvis 8 ggr högre pris i södra Sverige 1

16 Kostnaderna på solceller, per Watt, har minskat med 20% vid varje fördubbling av installerad effekt Solar Generation, European Photovoltaic Industri Association & Greenpeace, 2001

17 Ny-installation : Japan 155MW Tyskland 85MW USA 45MW Nederländerna 5MW Spanien 5MW Italien 3MW Storbritannien 1.5MW Planerad utbyggnad 1 : Japan 4.8GW år 2010 Tyskland 1GW år 2008/2010 USA 1.2GW år 2012 Nederländerna250MW år 2007 Spanien 135MW år 2010 Italien 300MW år 2010 Storbritannien 200MW år BP Solar,

18 Barriärer småskalig användning av solenergi Hög kostnad per kwh (el) Kostsam bygglovsprocess (ibland >20% av investeringskostnaden) Besvärliga regler (bygglov har blivit stoppat av estetiska skäl) Se sid 210 i kurskompendiet

19 Räkneuppgift Solceller för hushållsel Solinstrålningen i Sverige är ca 1000 kwh/m2 per år. Anta en omvandlingseffektivitet på 10%. Normal förbrukning av hushållsel i Sverige är ca 1000 kwh per person och år. 1) Hur mycket el ger en kvadratmeter solcell? 2) Hur många m 2 solceller per person behövs för att täcka hushållselen (ej uppvärmning av bostäder)? 100 kwh/m2 och år ger 10 m 2 solceller per person för att täcka hushållselen. Kuriosa: om alla svenska använde solceller för sin hushållsel blir det 90 km 2 solceller som ger 9 TWh el vilket ung motsvarar en kärnkraftsreaktor (eller ca. 6% av Sveriges elförbrukning).

20 Hur fungerar en solcell?

21 Fotoner i solstrålning Magnetfält Elektriskt fält E=Energi (J) h=plancks konstant (Js( Js) λ=våglängd (m) ν=frekvens (Hz) c=λν λν=ljusets hastighet (m/s) λ E=hν Källa: Carl Hägglund, Kemisk Fysik, Chalmers

22 En kiselatom Si 14 protoner 2 elektroner i det innersta skalet Si 8 elektroner i det andra skalet Bara de fyra valenselektronerna är intressanta 4 elektroner i det tredje skalet (valensband) Ledningsband (tomt)

23 Foton-elektron växelverkan hν - Elektron-energi +hν -hν hν - Källa: Carl Hägglund, Kemisk Fysik, Chalmers

24 Elektronskal Elektronenergi Bandgap Ledningsband Valensband Avstånd Källa: Carl Hägglund, Kemisk Fysik, Chalmers

25 En halvledare har precis lagom stort bandgap så att energin i en solstråle kan lyfta elektronen. Elektronenergi Avstånd

26 Odopad kiselsolcell Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Kiselatomerna lånar varandras valenselektroner och bildar fullt skal

27 En boratom B 5 protoner 2 elektroner i det innersta skalet B 3 elektroner i valensbandet Bara de tre valenselektronerna är intressanta

28 En fosforatom P 15 protoner 2 elektroner i det innersta skalet P 8 elektroner i det andra skalet Bara de fem valenselektronerna är intressanta 5 elektroner i det tredje skalet (valensband)

29 N och P-Dopning i en kiselsolcell P P-sida N-sida Si Si Si Si Si Si B Si Si Si Si P Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si B Si Si Si Si P Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si B Si Si Si Si Si P Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 5 valenselektroner 3 valenselektroner B

30 N och P-Dopning i en kiselsolcell P-sida N-sida e - P-sidan är riktad mot solen. Frigjorda elektroner på P-sidan dras till N-sidan och vill inte tillbaka. Kopplas en ledare till N-sidan så rusar elektronerna in i den.

31 PN-övergång Elektronenergi Avstånd Källa: Carl Hägglund, Kemisk Fysik, Chalmers

32 Steget till en solcell p n Elektronenergi Avstånd Källa: Carl Hägglund, Kemisk Fysik, Chalmers

33 Och nu en snabbrepris

34 Elektroner i bokhylla hν Potentialskillnad (Bandgap) Energiökning = Potentialskilln. hν Källa: Carl Hägglund, Kemisk Fysik, Chalmers

35 Energin absorberas en stund hν Källa: Carl Hägglund, Kemisk Fysik, Chalmers

36 Lutande bokhylla Stabiliserat tillstånd Källa: Carl Hägglund, Kemisk Fysik, Chalmers

37 Nyttigt arbete Arbete! Källa: Carl Hägglund, Kemisk Fysik, Chalmers

38 Vätgas och bränsleceller

39 Lagra solenergi I biomassa I varmvatten eller saltsmältor I batteri I vätgas - elektrolys (sönderdeln - termolys(sönderdelntermolys - fotolys (direkt sönderdeln - biofotolys - katalytisk fotolys - fotoelektrolys (solcell och sönderdeln.. av vatten med elektrisk spänning) (sönderdeln.. av vatten med höggradig värme) sönderdeln.. av vatten med solens energi) biofotolys (bakterier och alger producerar vätgas) fotolys (molekyler katalyserar sönderdeln.. av vatten) (solcell och elektolysör i ett steg) Se sid 210 i kurskompendiet

40 Vätgas och bränsleceller Vätgas Energilagring Produceras från vatten med el Ångreformering av gasformiga fossila bränslen Bränsleceller Hög omvandlings- effektivitet Utsläpp av vattenånga Kräver dyra metaller Ej kommersiell idag

41 Bränslecell Anod: Katod: Total: 2H 2 4H + + 4e O 2 + 4H + + 4e 2H 2 O 2H + O 2 2 2H 2 O

42 Barriärer för storskalig användning av vätgas och bränsleceller Storskalig CO 2 -neutral H 2 -framställning ex. - Solceller dyra och/eller innehåller sällsynta metaller - Vindkraft svårplacerad, krävs stora arealer - Förgasning av biomassa och CO 2 -lagring (vid förgasning av kol) ej ännu kommersiellt färdiga tekniker Lagring och distribution Bränsleceller dyra och kort livslängd

43 Exempel på solcells- priser, 2003 Fortum Kompletta solcellspaket: : 50W, 63W, 75W, 100W, 120W innehållande allt Du behöver för att producera Din egen solenergi. Batterier 75Ah - 115Ah, batteritillbehör, regulatorer ställningar för montage på hus och husvagn. Vattensystem, installationstillbehör. Prisexempel: 50W Standardpanel, glaslaminat med aluminiumram och kopplingsbox på baksidan: 4200 kr Standardpaket 50W med regulator: 8350 kr

El och värme. från solen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

El och värme. från solen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA El och värme från solen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Bearbetning Maria Holm Grafisk form Stefan Lundström, Blue

Läs mer

Vätgassystem visioner och realism Rapport inom energitransporter MVKN10

Vätgassystem visioner och realism Rapport inom energitransporter MVKN10 Vätgassystem visioner och realism Rapport inom energitransporter MVKN10 David Wadst M04 Gustav Lindberg M04 Handledare: Svend Frederiksen Inledning Dagens miljödebatt domineras av rapporter om skenande

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN. Solenergi kan bli en av världens största industrier

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN. Solenergi kan bli en av världens största industrier FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN Solenergi kan bli en av världens största industrier Solenergi En fördjupningsstudie av solenergi inom projektet Framsyn

Läs mer

Det energiproducerande huset

Det energiproducerande huset Det energiproducerande huset Johan Holmkvist 2007-06-04 Handledare: Göran Sidén Examinator: Marie Matsson Abstract We are heading towards a huge switch of how energy is produced with fossil fuels being

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

EXAMENSARBETE. Byggnadsintegrerade solceller. - Verkningsgrad och temperatur. Carl Lind och Filip Lindgren. Energiingenjör 180hp.

EXAMENSARBETE. Byggnadsintegrerade solceller. - Verkningsgrad och temperatur. Carl Lind och Filip Lindgren. Energiingenjör 180hp. Energiingenjör 180hp EXAMENSARBETE Byggnadsintegrerade solceller - Verkningsgrad och temperatur Carl Lind och Filip Lindgren Energiteknik 15hp Halmstad 2015-06-22 Sammanfattning Byggnadsintegrerade solceller

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Säg farväl till din elräkning

Säg farväl till din elräkning Säg farväl till din elräkning Certifierad installation ingår Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p

UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Energilagringsteknik C, 5p AV: Magnus Berglund Martin Skogfält Tomas Tengnér 2008-03-18 ClimateWell lanserar en produkt som bygger på att värme lagras in

Läs mer

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem Intelligent Energy Europe Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem SECURE Production: City of Malmö May 2008. The sole responsibility for the content of this report lies with

Läs mer

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Avdelningen för fysisk resursteori CHALMERS GÖTEBORGS UNIVERSITET Göteborg, november 2003 Sammanfattning Energianvändningen på jorden är en av

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET Beställningsprocess och förberedelser... 3 Hur vet jag om mitt hus är lämpligt för solelsproduktion?... 3 Hur går jag tillväga för att beställa solcellspaketet?...

Läs mer

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson Högskolan i Halmstad Handledare Jonny Hylander Halmstad den 22

Läs mer

Energi för Sveriges lantbruk - handbok för energientreprenörer

Energi för Sveriges lantbruk - handbok för energientreprenörer Energi för Sveriges lantbruk - handbok för energientreprenörer (Inledning) Landshypotek stöder nytänkande bland jord- och skogsägare. Ett område där det tänks mycket nytt är energiområdet. Matproducenter

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Elektrobränslen - en kunskapsöversikt

Elektrobränslen - en kunskapsöversikt Elektrobränslen - en kunskapsöversikt Alexandra Nikoleris Lars J. Nilsson Rapport nr 85 April 2013 ISSN 1102-3651 ISRN LUTFD2/TFEM--13/3076 SE + (1-34) ISBN 978-91-86961-11-4 Dokumentutgivare, Dokumentet

Läs mer

Solvärme FAKTA. Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014

Solvärme FAKTA. Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014 Solvärme FAKTA Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014 Innehåll Solinstrålning i norra Sverige... 3 Solfångarnas och anläggningens funktion... 3 Olika solfångare, dimensionering,

Läs mer

Förnybart gör skillnad

Förnybart gör skillnad Förnybart gör skillnad Generaldirektoratet för energi Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Vissa

Läs mer

Geotermisk energi. - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog

Geotermisk energi. - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog Geotermisk energi - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog Göteborgs Universitet, 2005 Introduktion...3 Geotermisk energi idag...3 Den geotermiska gradienten...3

Läs mer

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår Säg farväl till din Certifierad installation ingår elräkning Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Solen vår bästa vän och följeslagare.

Solen vår bästa vän och följeslagare. Solen vår bästa vän och följeslagare. Som vi alla vet är solen grunden för allt liv här på jorden. Solen är den enda absolut rena energikällan. Solenergin är förnyelsebar och evig, den dagen solen slocknar

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer

Teknik för småskalig elproduktion

Teknik för småskalig elproduktion Projekt SWX-Energi Rapport nr 33 Teknik för småskalig elproduktion Klaus Lorenz FÖRORD Rapporten Småskalig elproduktion är framtagen av Klaus Lorenz inom delprojekt Sol- och biovärme. Rapporten har tagits

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer