hösten 2013 våren 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hösten 2013 våren 2014"

Transkript

1 U T B I L D N I N G A R sverige / norge hösten 2013 våren >14 COMBITECH TRAINING INSTITUTE 27 nya kurser i Sverige och Norge.

2 Innehåll Möt några av våra experter: Sidan 48 Spara tid med papperslöst utvecklingsarbete Tomi Uimaniemi, MBD-expert på Combitech Sidan 54 Logistiken måste stödja din viktigaste konkurrensfördel Mattias Hallgren, expert på logistik- och produktionsutveckling på Combitech Sidan 64 Ordning och reda på produktinformationen Andreas Thordin, expert på produktinformation inom Combitech Sidan 68 När risken blir en möjlighet Lasse Berg Andersen, vd för Bayes Risk Management i Norge Vi är många som kan hjälpa dig. Vi skapar framtidssäkra och hållbara lösningar för dig genom att kombinera teknik, miljö och säkerhet. Vi har spetskompetens inom informationssäkerhet, systemintegration, systemsäkerhet, systemutveckling, kommunikation, logistik, mekanik och informationsförsörjning.

3 Kommunikation Krisberedskap & kontinuitetsplanering Riskhantering! Alla våra kurser ges även på beställning. Alla våra kurser kan ges på plats hos kunden och skräddarsys efter kundens önskemål. Vid önskemål kan kurserna även ges på engelska. Dessa kurser hålls i Norge, men kan på beställning även ges i Sverige. Link 16 Basic NY 24 Link 16 Network Design NY 25 Link 11 Basic NY 26 Link 11 Introduction NY 26 Link 16 Introduction NY 26 Link 16 Network Manager NY 27 Krisehåndtering og Beredskap NY 45 Enterprise Risk Management NY 66 Managing Operational risk in Banking and Finance NY 67 Introduction to Bayesian Network Modelling NY 69 Advanced Bayesian Network Modelling NY 69 Risk Analysis for Police Authorities NY 70 Organisational Culture and Risk Management NY 70 A practical approach to Risk Identification NY 70 Systemutveckling Kommunikation Modellbaserad systemutveckling & metoder Krav, test & granskning Informationssäkerhet & systemsäkerhet Krisberedskap & kontinuitetsplanering Produktutveckling Logistik Miljö Agila metoder & projektverktyg Teknikinformation Embedded Linux 9 Utveckla inbyggda system hands on 10 Mönster (Design patterns) 11 Android applikationsutveckling 12 Java From The Ground Up del 1 NY 13 Java From The Ground Up del 2 NY 13 Usability vägen till användbara system 14 Interaktionsdesign 15 Introduktion till Functional Safety enligt ISO NY 16 Windows Presentation Foundation 17.Net för systemutvecklare i framkant 17 Systemutvecklingens grundspel 18 Grundläggande Linux 18 Skriv bättre kod! 18 C ditt andra språk 19 Testdriven utveckling i.net 19 SQL Server för.net-utvecklare 19 Problemlösning med C++ 19 Team Foundation Server 19 Översiktskurs Rakel 20 Utbildnings- och förvaltningsledare Rakel 21 Användarutbildning Rakel-/TETRA-terminal Motorola MTH Användarutbildning Rakel-/TETRA-terminal Sepura STP Användarutbildning Rakel-/TETRA-terminal Cassidian TH1N 22 Wireless Communication NY 23 Introduktion till informationsutbytesmodeller 27 Taktiska datalänkar TDL MIDS-Link IP teori och praktik 27 Introduction to small antennas 27 Modellbaserad felanalys och diagnos 28 Modellering av systemarkitektur för automatiserad granskning NY 29 Modellbaserad design, kodgenerering och exekvering 30 Praktisk modellering med UML 30 Detaljerad genomgång av NAF v3 och MODAF v Introduktion i NATOs arkitekturramverk (NAF v.3) 32 Systemarkitektur med SysML 32 Modellbaserad test och modellsimulering 32 Certifierad Testare Grundnivå 33 Effektiv granskning 34 Medicinteknisk produktutveckling 35 Kravformulering i praktiken NY 36 Effektiv kravhantering 36 Test i agila projekt 59 IT-säkerhet för systemutvecklare 37 Framtagning och införande av ett LIS 38 Common criteria Introduktion för utvecklare 38 Grundläggande informationssäkerhet 39 Vad innebär det att införa PKI? 39 Kris och krisberedskap NY 40 Business Continuity Management 41 Stabschef i en krisorganisation hur gör man? 42 Konsten att kriskommunicera NY 43 Tjänsteman i beredskap NY 44 Det svenska krishanteringssystemet NY 46 Lednings- och stabsmetodik vid kriser 46 MBD Model Based Definition & Virtual Development 47 MBD Konstruktion NY 49 Konstruktion i praktiken 50 Förbränningsmotorteknik, grundkurs 51 Förbränningsmotorteknik, avancerad kurs 51 Systemlogistik att tänka efter före 52 Effektiv mjukvarulogistik 53 Kvalitetssäkring en del i leverantörsutveckling 55 Inköp och leverantörsrelationer 55 Miljöarbete i företag 56 Gröna Inköp 57 Miljöanpassad produktutveckling 57 Scrum i praktiken 58 Test i agila projekt 59 Erfarenhetsutveckling för systemarkitekter, projekt- & testledare 60 MAPS Modell för Agil projektstyrning 61 Praktisk Scrum Product Owner NY 62 Estimering av programvara och system 63 Riskhantering 63 Strukturerad information för eftermarknaden NY 65

4 Kunskapsutveckling satt i system Genom vår bredd och kombinationskraft kan vi erbjuda våra kunder en kombinationspalett av både tekniska och verksamhetsnära utbildningar. Kunskapsutveckling är centralt för Combitech. Genom åren har vi samlat på oss mängder av erfarenheter från att driva stora projekt och utveckla komplexa produkter på konkurrensutsatta och innovationsdrivna marknader. All denna erfarenhet kombinerad med de nya erfarenheter vi skaffar oss på vägen, hjälper oss att göra skillnad för våra kunder. Vårt sätt att snabbt ta tillvara och vidareutveckla erfarenheter och kunskap i en evigt pågående process är unikt vi kallar det för Combitech Learning Lab (CLL). CLL är navet i vårt koncept för kompetensutveckling, som alla våra konsulter får ta del av i form av utbildningar, metoder och nätverk. Men kunskapen är inget vi håller för oss själva. Vi delar generöst med oss till våra kunder genom vårt stora utbildningsutbud i Combitech Training Institute. På Combitech pratar vi mycket om kombinationskraft. Vi har en stor kunskapsbredd som ger oss möjlighet att kombinera kompetenser som ger våra kunder maximal nytta. Vår bredd innebär att vi erbjuder en kombinationspalett av både tekniska och verksamhetsnära utbildningar. Våra kursledare, alltid våra egna konsulter, kombinerar utbildningar med egna konsultuppdrag hos olika kunder. På så sätt blir de ett nav för att förmedla dagsaktuell kunskap, direkt från verkligheten. Kurstillfällena blir helt naturligt viktiga mötesplatser, där deltagarna får utbyta erfarenheter med kollegor i andra branscher. Välkommen till Combitechs utbildningskatalog för hösten 2013 och våren 2014! Marie Bredberg VD Combitech AB 4

5

6 Rivstart för nyutexade Att hitta rätt kompetens är svårt, likaså att få en balans mellan nytänkande och erfarenhet. På Combitech arbetar vi målmedvetet för att få ge nyutexade en skjuts framåt i karriären med vårt koncept Combitech Talent Program. Sedan mer än 15 år tillbaka har Combitech ett samarbete med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) inom erfarenhetsutveckling. Dessa metoder ligger bland annat till grund för vårt talangprogram, Combitech Talent Program (CTP). Programmet är tvåårigt och handlar om att ge unga en rivstart i karriären. Av erfarenhet vet vi att nyutbildade ofta behöver stöd för att snabbare komma in ingenjörsarbetet och konsultrollen och kunna tillgodogöra sig kunskap. De som antas till programmet får lära sig att skönja det större mönstret och förstå sitt sammanhang. Extra stor vikt läggs vid de mjuka delarna i yrket som ofta inte får så stort utrymme i de tekniska utbildningarna, berättar Jan Sjunnesson, CTPansvarig på Combitech. 15 års samarbete med KTH Tillsammans med KTH har vi utvecklat ett flertal metoder som vi använder aktivt. De utgör stommen i CTP och den kanske mest kända är dialogseminarier, som bygger på att yrkesmänniskor träffas och delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser. CTP är väldigt bra när man kommer ut som ny för att man får reflektera över uppgifter. Man lär sig förstå människor på ett helt annat sätt. Man ställs inför andras problem innan man hinner hamna där själv, säger Jenny Arkad, nyutbildad civilingenjör som läser CTP. Programmet innehåller även rena teknikkurser och kurser i affärsmannaskap och ledarskap, till exempel i presentationsteknik och förhandlingsteknik, teambuilding och projektledning. Under hela programtiden har deltagarna även en så kallad sparringpartner som man diskuterar upplevelser med. Verkligheten varvas med studier CTP pågår parallellt med ordinarie konsultuppdrag, vilket innebär att konsulterna är ute och jobbar i verkligheten. Ibland så genomförs programmet i samarbete med en kund som har ett specifikt rekryteringsbehov, då är upplägget anpassat för kundens verksamhet. 6

7 Vi växer med Combitech Årets katalog bjuder på många nyheter, hela 27 nya kurser! En av anledningarna till att utbudet inom Combitech Training Institute (CTI) har växt mycket på senare tid är att Combitech har växt och breddat sitt tjänsteutbud. Vår ambition är att kurskatalogens utbildningar skall spegla Combitechs utbud av tjänster. Det mest påtagliga är vår expansion i Norge, där vi bland annat har köpt 70 % av aktierna i Bayes Risk Management. Bayes är ett forskningsdrivet konsultföretag inom riskhantering. Nyhet kurser i Norge Combitech och Bayes har kontor i Oslo och Stavanger. Det är värt att notera att vi har hela 13 nya norska kurser i år. De norska kurserna har fokus på kommunikation, taktiska datalänkar och riskhantering. Daniel Kilbo, Chef för Combitech Training Institute. Övergripande riskhantering eller Helhetlig risikostyring som det heter på norska, är kopplad till den strategiska inriktningen och den dagliga operativa verksamheten i en organisation. Kursen ger kunskap om principer och koncept för övergripande riskhantering. Hur kan kunskapen om risker utnyttjas som konkurrensfördel? Önskar du vidga din horisont gällande Taktiska Datalänkar, se vilka möjligheter som finns och kanske arbeta både nationellt och internationellt? Då är Taktiske data linker Grunnleggende Link- 16-kursen rätt för dig. Den beskriver Nato-standarden Link 16 som används av flera nationer för överföring av data mellan militära plattformar och system både inom NATO och i andra länder. Effektiv produktutveckling Med effektivitet avses inte bara att själva utvecklingsprojektet ska gå fort utan snarare att produktens utvecklings- och underhållskostnad för hela livscykeln ska bli så låg som möjligt, men ändå möta de krav som marknaden ställer. Men vad innebär det och hur påverkar det ert arbete? Kursen Modellering av systemarkitektur för automatiserad granskning ger en genomgång i arkitekturdriven utveckling. Hur kan vi åstadkomma ett system med önskade egenskaper utifrån givna kvalitetsattribut genom att använda olika arkitekturmönster? Är det säkert? Att beakta Functional Safety vid produktutveckling har blivit ett krav inom många områden. Men vad innebär begreppet Functional Safety, vilka arbetssätt behövs etc.? Detta är frågor som kursen Introduktion till Functional Safety enligt ISO besvarar. Alla våra nyheter är markerade i schemat längst bak i katalogen. Missa inte att vi har separata scheman för kurserna i Sverige och Norge i katalogen. Alla våra kurser erbjuds dessutom på beställning i både Norge och Sverige. De kan även levereras på engelska. TEORI PRAKTIK 7

8 8 Kurser

9 Antal dagar: 3 Kursinnehåll Linköping: okt 3 5 mar Stockholm: 2 4 dec maj Embedded Linux Metoder/Arbetssätt Finns din processor inte med i kernelträdet? Utveckling av applikationer/bibliotek Filsystem för inbyggda system Uppstart från bootloader till prompt Licenser för öppen källkod Linux och realtid Utveckling av egen drivrutin Beskrivning. Fler och fler får upp ögonen för att Linux är ett seriöst alternativ att användas som operativsystem i ett inbyggt system. Men vilka är de steg som krävs för att ett inbyggt system ska klara av att köra en egenutvecklad applikation på Linux? Denna kurs kommer genom teori och många hands on-övningar att gå igenom alla de steg som behövs, från boot-loader till färdig applikation, för att få en applikation att exekvera på Linux i ett inbyggt system. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till den som precis har börjat eller vill börja använda Embedded Linux. Förkunskap. Grunderna i C-programmering Mål med kursen. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha fått kunskap och praktisk erfarenhet av alla moment och delar som behövs för att kunna arbeta på ett effektivt sätt med Embedded Linux. Metoder/Arbetssätt. Att utveckla för ett inbyggt system betyder nästan alltid att mjukvara måste kompileras och länkas på en annan dator än målsystemet. Detta kräver att utvecklaren måste kunna korskompilera programmen. Vi kommer att gå igenom vad som menas med begreppen verktygskedja, korskompileringsmiljö och vad detta kommer att ha för implikationer för den utvecklingsmiljö som används. För ett inbyggt system kan det finnas en del hinder, t ex svårigheter att kunna debugga mjukvaran. Många egenutvecklade system saknar helt färdiga drivrutiner. Vilka steg måste tas för att kunna anpassa/ utveckla drivrutiner till systemet? Dessa frågor kommer att besvaras. Utveckling av applikationer/bibliotek. Bara Linux kommer inte att kunna utföra de uppgifter som förväntas av ett inbyggt system, även en applikation måste till. I inbyggda system finns en stark koppling till hårdvaran. Vill ni använda tredjeparts bibliotek eller driver? Vill ni använda tredjeparts bibliotek eller driver? I Linux levereras många av dessa som källkod. Som en följd av detta så måste utvecklaren själv bygga de bibliotek/drivrutiner som ska användas. Här går vi igenom olika begrepp som finns samt praktiska exempel på hur detta genomförs. Uppstart, från bootloader till prompt. För att förstå alla delar i sitt inbyggda system är det viktigt att känna till alla steg i uppstarten. Vi kommer att titta på allt från hur en bootloader måste vara uppsatt till Linux kärnans interna uppstart. Slutligen tittar vi på hur uppstarten av ett Linuxsystem ser ut när user-space tagit över från kärnan. Licenser för öppen källkod. All öppen källkod är inte lika öppen, olika licenser ställer olika krav på utvecklaren. I detta moment kommer vi att ge översyn av de vanligaste licenserna och berätta lite om skillnaderna. Linux och realtid. Linux har traditionellt setts som ett skrivbordsoch serverinriktat operativsystem, med relativt svag realtidsprestanda. Intåget av multiprocessorsystem och krävande multimedieanvändare har dock styrt utvecklingen av Linuxkärnan i en riktning som gett säkrare och effektivare låsmekanismer samt stabilare svarstider. Vi tittar på hur man går till väga för att skapa ett Linuxsystem med krav på realtidsprestanda och vilken typ av determinism man kan vänta sig. Utveckling av egen drivrutin. Ett inbyggt system kräver mycket utbyte av data med hårdvara av diverse slag. Därför tittar vi på hur Linux hanterar drivrutiner och andra moduler och vilka API:er som erbjuds er som utvecklare. Dessutom går vi igenom vilka konventioner som finns inom Linux communityn som måste följas, om ni vill att den kod ni skriver ska bli distribuerad i den officiella Linuxkärnan. Kursupplägg. Under kursen kommer deltagarna att teoretiskt och praktiskt få testa på alla olika moment i ett Embedded Linuxsystem. Kursen hålls under tre sammanhållna dagar. Teori varvas med många praktiska övningar. Alla övningar kommer att bindas samman till ett större projekt. Filsystem för inbyggda system. Linux har stöd för en mängd olika filsystem. Vi går igenom de vanligaste genom att studera dess användningsområden samt hur filsystem praktiskt hanteras i ett Linux-system. Genomgången belyser filsystemshantering både i kärnan och i user-space. Erik Larssons specialintresse stavas Linux; då är det en fördel att också vara intresserad av matte, vilket Erik förstås är. Efter examen var han med och startade prisjämförelsesajten Compricer och jobbade sedan på Sensys Traffic i hemstaden Jönköping. Nu är han, inte så förvånande, på Combitechs Linux Development Center. 9

10 Systemutveckling Kursen ges på beställning. Utveckla inbyggda system hands on Antal dagar: 2+1 Kursinnehåll Grundläggande begrepp Mikrokontroller och dess beståndsdelar Utvecklingsmiljö Utveckling av mjukvara för mikrokontroller Arkitektur och exekvering Praktiska övningar Praktiska övningar ger djupare kunskap. Inbyggda system förekommer överallt i dagens samhälle, i allt från mobiltelefoner till flygplan. Alla har de gemensamt att de styrs av mjukvara. Mjukvaruutvecklingen skiljer sig från att utveckla t ex en Windowsapplikation genom att mer kunskap krävs om hårdvaran och hänsyn måste tas till dess egenskaper och begränsningar. Samtidigt behövs en djupare förståelse för de verktyg som bygger mjukvaran. Detta belyser vi i kursen med hjälp av teoretiska genomgångar och praktiska övningar på riktig hårvara. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till dig som har viss programmeringsvana och som ska börja utveckla mjukvara för inbyggda system. Förkunskaper. Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i C/C++. Ingen tidigare kunskap om inbyggda system är nödvändig. Mål med kursen. Efter kursen kommer du att ha förståelse för vilken kunskap och utrustning som krävs för att utveckla ett inbyggt system. Grundläggande begrepp. Kursen inleds med att vi bekantar oss med många av de begrepp som härrör från inbyggda system. Vi definierar vad ett inbyggt system är och diskuterar dess olika användningsområden. Mikrokontrollen och dess beståndsdelar. Mikrokontrollen är kärnan i det inbyggda systemet. Den består av ett antal olika delar och vi går igenom de vanligaste, till exempel minnen, kommunikationsgränssnitt och CPU-kärna. För att få en förståelse för hur vår mjukvara kan styra de olika beståndsdelarna tar vi hjälp av datablad. Vi kommer också att gå igenom vad det finns för mikrokontrollers på marknaden och tittar på vilka parametrar som styr valet av mikrokontroller. Utvecklingsmiljö. En stor skillnad när man utvecklar inbyggda system gentemot PC-applikationer är den ofta mer komplexa utvecklingsmiljön med både extra hårdvara och mjukvara. Vi kommer att både teoretiskt och praktiskt titta på hur en utvecklingsmiljö för ett inbyggt system kan se ut och hur man använder de olika verktygen för att skapa ett exekverbart program avsett för en specifik målmiljö. Olika verktygsalternativ kommer också att beröras. Utveckling av mjukvara för mikrokontroller. När man utvecklar mjukvara mot en PC-miljö behöver man sällan tänka på resursbegränsningar (t ex minne och CPU-tid). Detta är dock ofta en central del i utveckling av inbyggda system. Vi kommer att ge tips på vad du behöver tänka på och visa både bra och dåliga exempel. Valet av programmeringsspråk spelar större roll i ett inbyggt system vilket också kommer att beröras. Arkitektur och exekvering. Det är viktigt att man strukturerar sin mjukvara med hänsyn till bland annat testbarhet, underhållbarhet, återanvändbarhet och portabilitet. Vi kommer att visa några exempel på detta. Det finns flera olika exekveringsprinciper man kan använda sig av. Man kan låta ett realtidsoperativsystem (RTOS) sköta exekveringen om man behöver parallellism eller låta programmet exekvera sekventiellt. För- och nackdelar med de olika principerna kommer att belysas. Praktiska övningar. Under kursen kommer vi att varva teori med praktiska övningar. Varje teoriavsnitt avslutas med ett antal övningar. Kursen innehåller också en större uppgift med ett mikrokontrollerkort som syftar till att omsätta de teoretiska kunskaperna praktiskt. Denna uppgift består i att bygga ett ljusstyrningssystem där alla deltagare kan kommunicera med varandra. Kurslitteratur. An Embedded Software Primer av David E. Simon. Andreas Löfwenmark strävar mot toppen, både i jobbet och på fritiden. Han är nämligen en intresserad bergbestigare med toppförsök på meter höga Muztagh Ata bakom sig. Han har tidigare jobbat på Innovativ Vision och Saab Aerosystems där han var ansvarig för realtidssystem. 10

11 Stockholm: okt Västerås: mar Linköping: maj Mönster (Design patterns) Antal dagar: 3 Kursinnehåll Generella designmönster Specifika mönster för tekniska realtidssystem Djup förståelse för tankarna bakom mönster Klassificering av mönster Orientering kring andra typer av mönster Modellbaserad design med mönster i UML Effektivt sätt att återanvända erfarenhet. Att arbeta med designmönster är ett effektivt sätt att återanvända tidigare erfarenheter och lyckade designlösningar. Det finns idag ett stort antal mönster dokumenterade, både generella och sådana som är avsedda för specifika tillämpningsområden. Kursen ger god kunskap om designmönster och hur dessa praktiskt kan användas för att förbättra egna system och konstruktioner. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till systemutvecklare, systemarkitekter och programmerare av objekt orienterade tekniska system med vissa realtidskrav. Förkunskaper. Du bör ha erfarenhet från analys/designarbete och god erfarenhet av något objektorienterat språk som C++, C++11, C# eller Java. I kursen ges kodexempel huvudsakligen i språket C++ och delvis i Java. Kunskaper om UML och objektorienterade begrepp och metoder är önskvärda men repeteras. Mål med kursen. Efter genomgången kurs kommer du att ha en djup förståelse för tankarna bakom mönster samt ha byggt upp en kunskapsbas av användbara möns ter och relaterade begrepp. Du kommer att vara väl förberedd för att kunna modellera med designmönster och att implementera dessa i ditt dagliga arbete. Beskrivning. Kursens tonvikt ligger på att studera ett stort antal generella designmönster och dess praktiska tillämpningar. Mönster och ideom (språk-specifika tekniker) för tekniska realtidssystem behandlas. Deltagarna får utforma egna lösningar och sedan reflektera kring de praktiska erfarenheterna. I kurslitteraturen ingår erkänd litteratur för vidare studier inom design-mönster och realtidsorienterade mönster och ideom. Deltagarna får genom kursen praktisk erfarenhet av att identifiera designmönster och förbättra ett system med nya kombinationer av designmönster. Som avslutning förmedlas våra erfarenheter av att introducera design mönster i utvecklingsprojekt. Generella designmönster. Kursen fokuserar på användbarhet genom att ge exempel på verkliga system där mönster används. Mer än en tredjedel av kursen består av konkreta övningar där deltagarna jobbar i små grupper för att lösa specifika analyser och designuppgifter med hjälp av mönster. För att få full förståelse för designmönster måste man känna igen och förstå de små skillnader som finns i mönstrens interna strukturer. Detta uppnås genom att ett flertal mönster kompletteras med genomgång av kodexempel i C++ utvecklingsmiljö. Specifika mönster för tekniska realtidssystem. Många av exemplen i kurslitteraturen ges i applikationsdomäner som är allmänt kända och därmed lättförståeliga. Detta är inte på något sätt en begränsning hos de mönster vi tittar på utan vi kan, genom exempel, visa att de är fullt tillämpbara inom realtidssystem och hur trådsäkerhet kan hanteras. Djup förståelse för tankarna bakom mönster. Christoffer Alexanders, som av många ses som fadern till designmönster, var inte systemutvecklare utan arkitekt för byggnader och stadsdelar. Han definierar mönster som en regel i tre delar: ett problem, lösningen och dess sammanhang. På liknande sätt används designmönstrens lösningar som en formel används för att nå fram till lösningen på ett matematiskt problem. Paralleller kan dras med systemevolutionsteorier och systematisk innovation Klassificering av mönster. Olika klassificeringar av mönster behandlas. En vanlig indelning är i beteenderelaterade, strukturella och skapande mönster. Beteenderelaterade mönster handlar om hur algoritmer och ansvar för funktionalitet fördelas mellan klasser, samt hur dessa kommunicerar. Strukturella mönster behandlar hur klasser och objekt sätts ihop till större strukturer. Skapande mönster behandlar hur dessa strukturer kan instansieras. En annan vanlig indelning är i arkitekturmönster, designmönster och ideom där indelningen grundar sig på när och på vilken abstraktionsnivå som mönstret är tillämpbart. Man brukar också skilja på klassmönster och objektmönster beroende på om tonvikten för mönstret ligger på klass- och arvsmekanismer eller på samverkan mellan objekt. Orientering kring andra typer av mönster. Kursen är en grundkurs inom designmönster med fokus kring komponenter och delsystem för applikationer med realtidsaspekter. Det finns många forum och mycket litteratur kring området designmönster. Dessa täcks in på en mer övergripande nivå. Arkitekturmönster och anti-patterns berörs, liksom principerna i GRASP-mönster. 11

12 Systemutveckling Göteborg: sep Stockholm: nov Linköping: apr Android applikationsutveckling Det är inte längre något tvivel om saken. På frågan om Android kommer spela en stor roll i framtiden har industrin sedan länge svarat ett rungande: Ja! Allt fler mobiltelefontillverkare släpper eller annonserar att man tänker släppa androidtelefoner. Netbooks med Android som operativsystem annonseras och framtiden för vad som började som ett sidoprojekt på Google ser onekligen ljus ut. Denna kurs varvar teori med praktiska övningar för att kursdeltagaren på bästa sätt ska kunna utveckla egna applikationer för Android. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till dig som är utvecklare och vill lära dig hur du utvecklar applikationer för den nya mobilplattformen Android. Förkunskaper. För att tillgodogöra dig kursen fullt ut bör du ha grundläggande kunskaper i Javaprogrammering och gärna objektorientering. Mål med kursen. Efter avklarad kurs är du väl förtrogen med vad Android är och vad det innefattar. Du klarar av att skriva egna applikationer och kan använda dig av de flesta API:er som Android erbjuder. Antal dagar: 2 Kursinnehåll Introduktion till Android och dess arkitektur Användargränssnitt och resurser Intents Säkerhet och tillstånd Lagring och delning av data Multimedia Google Maps och positionering Grafik Best practice Innehåll. En av styrkorna med Android är att det redan finns många färdiga paket att använda sig av och avancerade applikationer blir därför förhållandevis lätta att utveckla. Kursen går igenom grundstenarna som krävs för att kunna utveckla applikationer för Android och kursdeltagaren får själv testa sina kunskaper i övningarna som varvas mellan föreläsningarna. Beskrivning. Kursen inleds med en introduktion till Android och dess arkitektur samt en genomgång av termer och uttryck som kommer att användas under kursens gång. Vi tittar också på vad det så kallade SDK:t (Software Development Kit) innefattar och hur man använder sig av Android Development Tools och Android-emulatorn i Eclipse för att utveckla applikationer. Användargränssnitt och resurser. Här tittar vi på de grundläggande byggstenar som ett avancerat användargränssnitt består av, bl a Views och Widgets, och hur man kan använda sig av dessa för att skapa enklare gränssnitt. Du lär dig även hur du importerar olika sorters resurser till din applikation så som bilder, ljud, film, teman, osv. Intents. Det är en typ av meddelanden som gör det möjligt för olika komponenter inom samma eller olika applikationer att kommunicera med varandra. Vi tittar på tre huvudkomponenter i en applikation som alla använder sig av dessa meddelanden: Activities, Services och Broadcasts. Säkerhet och tillstånd. En applikation i Android har i regel inga rättigheter att göra någonting som påverkar andra applikationer, operativsystemet eller användaren. Vi tittar på hur man ger sin applikation rättigheter för access till nätverket, skriva till fil, osv. I detta avsnitt lär du dig också hur du signerar en applikation. Lagring och delning av data. Här tittar vi på hur man skriver eller läser data från en fil, en databas eller nätverket. Vi går också igenom hur applikationer kan exponera och dela med sig av sina privata data till andra applikationer med hjälp av så kallade Content Providers. Multimedia. Du lär dig hur media i form av audio eller video från filer på systemet eller streamad data från nätverket kan spelas upp med hjälp av MediaPlayer-klassen. Google Maps och positionering. En fördel med Android är att så mycket redan finns tillgängligt i färdiga paket för utvecklare att använda. Med hjälp av paketet android.location och det externa biblioteket Google Maps tittar vi på hur man lätt kan använda sig av positionering (GPS) och kartor i sina applikationer. Grafik. Du lär dig grunderna för att skapa mer avancerade användargränssnitt eller animationer med hjälp av 2D-grafik. Best practice. Detta kapitel behandlar de aspekter som är väl värda att tänka igenom innan du som utvecklare sätter igång och börjar utveckla egna applikationer för Android. Vad är ett bra tillvägagångssätt och vad är mindre bra? Kurslitteratur. Hello, Android: Introducing Google s Mobile Development Platform av Ed Burnette. Andreas Löfwenmark strävar mot toppen, både i jobbet och på fritiden. Han är nämligen en intresserad bergbestigare med toppförsök på meter höga Muztagh Ata bakom sig. Han har tidigare jobbat på Innovativ Vision och Saab Aerosystems där han var ansvarig för realtidssystem. 12

13 Systemutveckling Linköping: 24 sep Stockholm: 21 maj Linköping: 25 sep Stockholm: 22 maj Java From The Ground Up Del 1 Nyhet! Java är ett objektorienterat programspråk som gör det möjligt att utveckla program som kan exekveras på olika plattformar utan omkompilering. Tillsammans med en rigorös språkdefinition och ett långt drivet säkerhetstänkande har detta gjort Java till det naturliga programspråket för internet- och intranätapplikationer. Javaspråket har snabbt blivit populärt för såväl klient- som serverbaserade tillämpningar. Java röner idag alltmer intresse som ett generellt objektorienterat programspråk. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till dig som vill ha kännedom om Javaspråket eller som vill börja programmera i Java eller som vill utveckla applikationer i Java för att bli systemutvecklare. Förkunskaper. Inga specifika förkunskaper behövs. Mål med kursen. Kursens mål är att ge kännedom om grundläggande begrepp och principer inom Java, färdigheter i programmering med inriktning på problemlösning med objektorientering, kunskaper om konstruktion av stora program för att kursdeltagarna känner till centrala delar av Javas standardbibliotek. Beskrivning. Kursen ger en solid grund att stå på för alla som ska arbeta med programmering i Java. Kursen tar upp merparten av programspråket Java, centrala delar av Javas standardbibliotek och dess tillämpning i olika applikationer. Kursen bygger på version 7 av Java Standard Edition. Kursens teoripass varvas tätt med praktiska övningar där deltagarna får träna på de olika språkelementen i Java och centrala delar av standardbiblioteket. Under övningarna utnyttjas Eclipse som är ett enkelt och lättlärt utvecklingsverktyg.kursen börjar med ett globalt perspektiv och avslutar med frågor som är direkt kopplade till er egen verksamhet. Kursen kan också ges på begäran. Java From The Ground Up Del 2 Nyhet! Java är ett objektorienterat programspråk som gör det möjligt att utveckla program som kan exekveras på olika plattformar utan omkompilering. Tillsammans med en rigorös språkdefinition och ett långt drivet säkerhetstänkande har detta gjort Java till det naturliga programspråket för internet- och intranätapplikationer. Javaspråket har snabbt blivit populärt för såväl klient- som serverbaserade tillämpningar. Java röner idag alltmer intresse som ett generellt objektorienterat programspråk. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till dig som redan har deltagit i del 1 eller som redan är systemutvecklare i ett annat språk och vill börja utveckla applikationer i Java eller som har en roll där du ska leda eller samarbeta med en systemutvecklare. Förkunskaper. Du har gått kursen Java From The Ground Up eller har motsvarande kunskaper. Mål med kursen. Kursens mål är att ge avancerade kunskaper och färdigheter i Java-programmering med inriktning på problemlösning med objektorientering, kunskaper om konstruktion av stora program för att kursdeltagarna känner till centrala delar av Javas standardbibliotek. Beskrivning. Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom programmering, samt erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara. Kursen behandlar objektorienterad programmering på ett praktiskt sätt så att programmet kan dokumenteras med UML. Kursen bygger på version 7 av Java Standard Edition. Kursens teoripass varvas tätt med praktiska övningar där deltagarna får träna på de olika språkelementen i Java och centrala delar av standardbiblioteket Java API. Under övningarna utnyttjas Eclipse som är ett enkelt och lättlärt utvecklingsverktyg. Kursen kan också ges på begäran. Saad Samawi är utbildad civilingenjör i elektroteknik med inriktning på Telekommunikation och Signalbehandling vid Blekinges Tekniska Högskola. Saad har arbetat med systemutveckling inom trådlös kommunikation, mobiltelefoner och nätverk. I dag systemutvecklar han nätverk med programspråk C, C++ och Java. Saad Samawi är utbildad civilingenjör i elektroteknik med inriktning på Telekommunikation och Signalbehandling vid Blekinges Tekniska Högskola. Saad har arbetat med systemutveckling inom trådlös kommunikation, mobiltelefoner och nätverk. I dag systemutvecklar han nätverk med programspråk C, C++ och Java. 13

14 Systemutveckling Stockholm: 2 3 sep 5 6 mar Göteborg: 9 10 okt jun Linköping: 4 5 nov 3 4 dec 7 8 apr Usability Vägen till användbara system Hur kan man utveckla användbara system? För att systemet ska bli användbart behövs det ett arbete fokuserat mot användbarhet. Den här kursen ger dig en introduktion till detta. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till alla som jobbar med systemutveckling och vill lära sig om användbarhet och människa-maskininteraktion. Du arbetar idag som utvecklare, systemingenjör, testare eller verksamhetsutvecklare. Förkunskaper. Inga specifika förkunskaper behövs. Mål med kursen. Kursen ger dig grunderna i hur man metodiskt, systematiskt och iterativt jobbar med att ta fram användbara system. Deltagarna lär sig om hur användarcentrerade aktiviteter integreras i utvecklingsprojekt och kursdagarna fördjupar sig även i arbetsmetoder och verktyg gällande användbarhet och människa-maskininteraktion. Efter kursen ska du ha fått förståelse för användbarhet och dess betydelse för ett lyckat utvecklingsprojekt och som konkurrensfördel. Beskrivning. Kursen fokuserar på användarcentrerad systemutveckling och belyser planering för användbarhet i utvecklingsprojekt, användbarhetsutvärdering, behovsanalys och framtagning av designlösningar. Under kursen kommer du att lära dig om: Varför, när och hur kan man använda olika användbarhetsmetoder som t.ex. designdagböcker, storyboard. Användbarhetstestning där produkten testas tillsammans med användare för att mäta ändamålsenlighet, effektivitet och anvädarnas tillfredsställelse med produkten. Generering av idéer utifrån existerande problem. Arbete med användarcentrerad kravhantering genom bland annat persona, use cases, user scenario. Antal dagar: 2 Kursinnehåll Användbarhet i praktiken Effektkartläggning & behovsanalys Agila metoder Inspiration, kreativitet & designrymd Användarcentrerad kravhantering Användbarhetstestning Pedagogik: Kursen fokuserar på både teori och praktik. Deltagarna kommer att genom praktiska övningar och interaktiva sessioner prova på olika metoder och verktyg som bidrar till ökad användbarhet i ett system. Efter varje övning kommer deltagarna att reflektera. Michael Petterstedt, utbildad inom Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet, har arbetat med användbarhetsfrågor inom system som JAS-39 Gripen och Skeldar Markstation, men också med mindre studier kring mobila enheter inom exempelvis navigation för fotsoldater. 14

15 Systemutveckling Linköping: 6 nov 5 dec 9 apr Stockholm: 7 mar Göteborg: 12 jun Interaktionsdesign Att utforma interaktiva digitala produkter, system eller tjänster så att de är användbara kräver en fokusering kring interaktionsdesign. Huruvida lösningen är användbar och ändamålsenlig skiljer sig från gång till gång och beror bland annat på vem som ska använda den, till vad och i vilken situation den ska användas. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till dig som jobbar med att utveckla produkter där användargränssnittets utformning spelar en stor roll. Förkunskaper. Inga specifika förkunskaper behövs men det är en fördel om du tidigare gått kursen Usability Vägen till användbara system. Målet med kursen. Syftet med kursen är att ge inblick i hur man utformar användbara och väldesignade digitala produkter, system eller tjänster. Du lär dig hur du kan skapa, värdera och argumentera för en viss designlösning bland alternativa designlösningar genom teorigenomgång och praktiska övningar. Innehåll. Interaktionsdesign handlar om att utforma och designa interaktiva digitala produkter, system och tjänster. Interaktionsdesign fokuserar på samspelet mellan användare och teknik. Under kursen får du lära dig hur teknik ska utformas för att upplevelsen ska bli så bra och välanpassad till ändamålet som möjligt. Kursen går igenom interaktionsdesignens tre grundstenar i Informationsdesign, Navigationsdesign och Grafisk formgivning. Under kursens gång används olika verktyg för att ta fram prototyper. Antal dagar: 1 Kursinnehåll Informationsdesign Navigationsdesign Grafisk formgivning Michael Petterstedt, utbildad inom Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet, har arbetat med användbarhetsfrågor inom system som JAS-39 Gripen och Skeldar Markstation, men också med mindre studier kring mobila enheter inom exempelvis navigation för fotsoldater. 15

16 Systemutveckling Västerås: 24 sep 4 mar Göteborg: 14 maj Introduktion till Functional Safety enligt ISO Nyhet! Att beakta Functional Safety vid produktutveckling har blivit ett krav inom många områden. Men vad innebär begreppet Functional Safety, vilket arbetssätt behövs etc.? Detta är frågor som kursen kommer att besvara. Kursen är baserad på Functional Safetystandarden för Automotive, ISO Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till chefer och ingenjörer som arbetar med produktutveckling av elektriska system där Functional Safety skall bli eller alternativt redan är en del av produktutvecklingsflödet. Kursen introducerar deltagaren till Functional Safety-processen, dess begrepp och roller, vilket ger en bra förutsättning för att aktivt arbeta vidare med Functional Safety. Antal dagar: 1 Kursinnehåll Standardens uppbyggnad och avgränsningar Begrepp och roller Ledning och hantering av funktionssäkerhet Krav på utvecklingsprocessen i konceptfasen Tips och typexempel som konkretiserar utvecklingsprocessen i konceptfasen Krav på utvecklingsprocessen i övriga faser Förkunskaper. Grundläggande kunskaper inom produktutveckling av elektriska system med avseende på koncept för hårdvara, mjukvara och verifiering. Ingen tidigare kunskap av Functional Safety eller dess standarder är nödvändig. Mål med kursen. Efter kursen har deltagaren en förståelse av vad Functional Safety enligt ISO ställer för krav på produktutvecklingsprocessen. Deltagaren känner även till begrepp och roller enligt standarden. Dessutom har deltagaren tagit del av och arbetat med typexempel på en konceptnivå. Beskrivning. Kursen är indelad i fem avsnitt där deltagaren guidas stege för steg till Functional Safety enligt ISO Alla huvuddelar i standarden kommer att beröras, men konceptfasen kommer att vara i fokus. Introduktion. Kursen inleds med en beskrivning av vilka avgränsningar som finns i standarden och dess uppbyggnad. I detta avsnitt ges även en bakgrund till standarden ursprung och vilka övriga Functional Safety-standarder som finns. Vi diskuterar kopplingen mellan standardens delar och den generella v-modellen för produktutveckling. Deltagaren får även en introduktion till definitioner och begrepp som används inom standarden. Ledning och hantering av funktionssäkerhet. Avsnitt behandlar de övergripande kraven som ställs på en organisation där Functional Safety skall vara en del av utvecklingsprocessen. Vi diskuterar koppling mellan företagets utvecklingskultur, utbildning och kvalitet. Nyckelroller och planering av aktiviteter som krävs för Functional Safety behandlas även i detta avsnitt. Konceptfas. Deltagaren får en förståelse av konceptfasens olika delar enligt standarden. Dessa delar belyses var för sig från de första stegen där systemet beskrivs fram till och med en koncept specifikation för systemet. Det ges konkreta tips och exempel på hur ett system kan analyseras. Deltagaren får även själv arbeta med ett analysexempel. Produktutvecklingsfas. De initiala faserna av produktutvecklingsfasen behandlas detaljerat på en systemnivå. Vi tar vid där koncept specifikationen för systemet slutar och bryter ner detta till mer konkreta systemkrav. Däremot kommer hårdvaru- och mjukvarudelarna endast att behandlas översiktligt. Avsnittet avslutas sedan med översikt av vilka analyser som behöver göras för att kunna verifiera systemdesignen innan frisläppning för produktion. Efter frisläppning för produktion. Avsnittet behandlar de avslutade delarna av systemets livscykel enligt Functional Safety-processen. Jan johansson är civilingenjör med flera års erfarenhet från systemutveckling och elsystemering inom Automotive. På Combitech har Jan arbetat som projektledare i flera olika kundprojekt. 16

17 Systemutveckling Linköping: sep jan Linköping: okt nov maj Windows Presentation Foundation Länken mellan HMI och utveckling Revolutionera utvecklingen av grafiska användargränssnitt. Vi tittar på hur Windows Presentation Foundation, WPF, kan effektivisera samarbetet mellan designers och utvecklare. Hur man enkelt går från utveckling av en prototyp till en applikation. I kursen ingår introduktion och genomgång av Expression Blend, för att skapa kompletta Windows-applikationer med Dynamisk layout, styling, egna kontroller, data binding och data templates samt animering och användning av video. Vi tittar även på rapid prototyping. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till både utvecklare och HMI-designers. Förkunskaper. Grundläggande programmeringskunskaper underlättar förståelsen men är ej ett krav. Mål med kursen. Målet med kursen är att ge en introduktion till WPF och de verktyg man oftast arbetar med samt att visa hur WPF kan förenkla och snabba upp utvecklingen av avancerade grafiska användargränssnitt. Kursens innehåll. Hur WPF skiljer sig från andra ramverk och varför ska man använda detta. Vi kommer även att beskriva den grundläggande arkitekturen och hur WPF hänger ihop med de olika delarna av.net-ramverket. WPF i visual studio. Här fokuserar vi på hur utvecklaren jobbar med WPF mot de grafiska komponenter som HMI-designern tar fram. Vi kommer att visa på hur databindning mot datakällor och logik sker samt hur uppdateringar och användarinteraktion hanteras. WPF i expression studio. Vi tittar på hur man kan skapa kraftfulla användargränssnitt med hjälp av verktygen Expression Design och Expression Blend och rapid prototyping i Sketchflow. Med expression design skapar man sin vektorgrafik och i Expression Blend får de liv. Några av de saker du kommer att få lära dig är: Dynamisk layout Animationer Control Templates Data Templates Data Bindning Styling Mellan kurstillfällena får deltagarna hemuppgifter att lösa, gärna kopplade till den egna verksamheten..net för systemutvecklare i framkant Lär känna styrkan i.net. Vi börjar från grunden och ger en översikt över de mest använda delarna i ramverket och grunderna i språket C#. Sedan ger vi, genom en blandning av övningar, exempel och teori, förståelse i hur man på bästa sätt använder sig av.net-plattformen. Du blir dessutom väl förtrogen med.net-teknikens styrkor och svagheter. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till dig som vill komma igång med.net-utveckling på ett effektivt sätt. Kursen är indelad i två tillfällen där du vid första tillfället lär dig grunderna om språket C# och de mest använda delarna av ramverket. Vid andra tillfället kommer du att få tillämpa det du lärt dig i projektform. Har du jobbat med.net ett tag eller känner du att du redan har de grundläggande kunskaperna går det bra att hoppa på kursens andra del. Förkunskaper. Du bör ha viss kännedom om objektorientering från språk som t ex Java eller C++. Mål med kursen. Målet med kursen är att genom övningar, exempel och teori ge en förståelse i hur man på bästa sätt använder sig av.net-plattformen. Kursens innehåll. Vi börjar med att ge en bakgrund till varför.net skapades, vad det är och vilka skillnader det finns mellan olika versioner. Vi berättar även om vilka nyheter som är på gång. Visual Studio. Allt i IDEmiljön kommer att visas under kursen. Ämnen som berörs är exempelvis enhetstest, statisk kodanalys, snippets, klassdesigner, kodtäckning, profilering och ny editor. C# Vi kommer med hjälp av C# som programmeringsspråk att visa hur man kan realisera moderna designtankar i.net. Några av konstruktionerna som tas upp är inkapsling, polymorfism, delegater och reflection. Några av de saker du kommer att få lära dig är: Parallellism processprogrammering Data-access hantering av avancerade datastrukturer. Användargränssnitt Windows Forms/Windows Presentation Foundation ASP.Net. WebForms Mjukvaruarkitektur Microsofts Patterns and Practices. Team Foundation Server Distribuerade system Windows Communication Foundation (WCF) Debugging Compact Framework Civilingenjör i datateknik och f d professionell onlinespelare i poker: Joakim Fredriksson har en bred bakgrund. Han har bl a arbetat med att förbättra system för automatiskt utbyte av patientdata mellan olika journalsystem. Det är kul att arbeta med betydelsefulla projekt som är viktiga för människor, säger Joakim som alltid håller ett vakande öga på alla kursdeltagare, så att de hänger med i undervisningen. Civilingenjör i datateknik och f d professionell onlinespelare i poker: Joakim Fredriksson har en bred bakgrund. Han har bl a arbetat med att förbättra system för automatiskt utbyte av patientdata mellan olika journalsystem. Det är kul att arbeta med betydelsefulla projekt som är viktiga för människor, säger Joakim som alltid håller ett vakande öga på alla kursdeltagare, så att de hänger med i undervisningen. 17

18 Systemutveckling Kursen ges på beställning. Kursen ges på beställning. Systemutvecklingens grundspel I lagsporter måste alla lagmedlemmar kunna grunderna. Oavsett hur duktig man är som individ så är det hela lagets skicklighet som gäller för att få ett bra slutresultat. Systemutveckling är som ett lagspel där varje spelare känner spelsystemet och kan förutse lagkamraternas rörelser. När grundspelet fungerar skapar det utrymme för improvisation och spel i toppklass. Den här kursen ger just den grundläggande helhetsbild som alla utvecklare behöver. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till dig som nyligen börjat arbeta med systemutveckling och som vill bli en uppskattad lagkamrat och kunna vara med och ansvara för hela lagets resultat. Det räcker inte med att vara expert på din egen del utan du måste samtidigt förstå spelreglerna för hela laget. Kursen är också värdefull för dig som arbetat med systemutveckling ett par år, men känner att du blivit isolerad i ett fack där du inte fått en chans att förstå hur systemutveckling hänger ihop. Mål med kursen. Efter kursen kommer du att förstå din roll i helheten och hur viktig du är som lagkamrat. Kursen kommer att ge dig en ny bild av vad systemutveckling är och vilka delar som kan ingå. Du kommer att lära dig nya begrepp och få insikt i delar som, just nu kanske känns mindre viktiga, men som efter ytterligare en tid i yrket är betydelsefulla att förstå. Den nya kunskapen kan samtidigt ligga till grund för din personliga utveckling. Du vet nu vilka spelare som finns med i laget och vilka platser du kan få möjlighet att spela på i framtiden. Efter kursen kommer du att kunna ge en bra beskrivning av hur dina uppgifter påverkas av övriga delar av systemutvecklingen. Du kommer att kunna formulera din roll i förhållande till andra roller och även förstå vad som krävs av dig för att ge en bra passning till nästa led, spelaren som ska ta hand om ditt arbetsresultat. Grundläggande Linux Allt fler väljer att använda en Linuxbaserad miljö för utveckling av mjukvara. För att kunna arbeta effektivt behöver alla inblandade besitta grundläggande kunskaper i Linux. Den här kursen ger deltagarna just den möjligheten, att snabbt bli effektiva som användare av Linux-baserade operativsystem. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till utvecklare, testare och integratörer som ska börja använda Linux som utvecklingsplattform men inte känner sig riktigt hemma i systemet ännu. Mål med kursen. Efter genomgången kurs kommer du att ha fått förståelse för hur ett GNU-/Linuxsystem är uppbyggt, hur du hittar i det och hur systemet kan hjälpa dig effektivisera ditt arbete. Du kommer till exempel att ha lärt dig grunderna för bash-skript och andra verktyg som gör att du kan låta datorn ta hand om repetitiva moment medan du fokuserar på det viktiga. Kursen ges på beställning. Skriv bättre kod! Vad är bra kod? Vad är bra kod och hur skriver man sådan? Vi går igenom grundläggande designprinciper och ger handfasta tips på hur man skriver kod av hög kvalitet. Läsbarhet och enkelhet poängteras genomgående. Språkoberoende. Kursen lyfter fram principer som är applicerbara oavsett vilket programmeringsspråk som används. Teori växlas med praktiska övningar och gruppuppgifter. Vi inleder med grundläggande principer och tar oss via design av klasser och rutiner ända ner till utformning av enskilda kodsatser. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till dig som kan programmera och behärskar ett eller flera programmeringsspråk men vill ta dina kunskaper till nästa nivå. Vill du lära dig att skriva bra, lättbegriplig kod med få defekter oavsett språk är det här kursen för dig. Mål med kursen. Målet med kursen är att ge nya perspektiv på programmering och få deltagarna att skriva kod som är lättare att förstå och som innehåller färre defekter. 18 Tore Qvist är inte rädd för att hålla i stora projekt och föreläsa för stora grupper. Man blir inte en bra kursledare med automatik, säger han. Den sociala kompetensen är lika viktig som ämneskunskaperna, för att genomföra en bra kurs. Det gäller att vara lyhörd inför kursdeltagarnas frågor.

19 Systemutveckling Linköping: nov+9 dec mar Stockholm: maj+2 jun Linköping: nov+2 dec mar Stockholm: maj C ditt andra språk Pigg hårdvarunära 35-åring. Kan ett programspråk med närmare 35 år på nacken vara användbart idag? Som alla andra språk som funnits med ett tag har ordförrådet växt och idag går det på ett eller annat sätt att uttrycka det mesta inom programmering med hjälp av C. För den som vill fördjupa sig i inbyggda system är C-kunskap nästan ett måste då den hårdvarunära programmeringen oftast görs med hjälp av C. Vem vänder sig kursen till? För dig som har t ex C++ eller Java i bagaget och vill programmera inbyggda system, men saknar kunskaper i C, är detta en perfekt grundkurs då C oftast används för hårdvarunära programmeringen av inbyggda system. På kursen avslöjar vi givetvis också när C kan komma till nytta i dagens programmering. Mål med kursen. Efter genomgången kurs kommer du att förstå styrkorna i C-programmering och varför det är så populärt för hårdvarunära programmeringen i inbyggda system. Problemlösning med C++ Fokusera på det viktiga och strunta i det oväsentliga. Vi antar att du snabbt vill lära dig att skriva bra C++-program. Denna kurs lär dig att fokusera på det som är viktigt och strunta i oväsentliga detaljer. Vi anser att detta är en av de viktigaste egenskaperna i modern programmering. För att hänga med i den snabba utvecklingstekniken krävs det att man vet vilka bitar man ska lägga mycket tid på och vilka bitar som kan ignoreras för tillfället. Vem vänder sig kursen till? Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med programmeringsspråket C++ i sitt dagliga arbete. Kursen lämpar sig både för personer som inte använt C++ tidigare och för personer som har använt C++ men känner att de inte utnyttjar språket till fullo. Mål med kursen. Syftet med denna kurs är att ge en inblick i hur C++ fungerar och används. Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna medverka i utvecklingsprojekt baserat på C++ som programmeringsspråk. Kursen ges på beställning. Testdriven utveckling i.net Skapa testbar kod av hög kvalitet från början. Gillar du snabb återkoppling på ditt arbete? Då gillar du förmodligen testdriven utveckling. Att testa kod som inte är anpassad för test är en utmaning. En utmaning som, om den ens är möjlig, slukar onödigt mycket tid och resurser. Med testdriven utveckling skapas redan från början testbar kod av hög kvalitet. I kursen ger vi en tydlig helhetsbild av metoden, kombinerad med praktiska råd och hands-on-tips för att komma igång. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till dig som vill komma igång med testdriven utveckling eller bara lära dig mer om automatisk enhetstestning. Du behöver inte ha jobbat med.net eller Visual Studio innan för att tillgodogöra dig kursen. Mål med kursen. Efter genomgången kurs kommer du att förstå fördelarna med en testdriven utvecklingsmetodik samt när och hur den ska användas. Du kommer även att ha provat på att jobba testdrivet i Visual Studio. Kursen ges på beställning. Team Foundation Server Knyt samman teamets aktiviteter och processer. Team Foundation Server är ett tekniksystem som binder samman deltagarna i ett projekt, såväl arkitekter och utvecklare som testare och projektledare. Systemet binder samman hela teamets roller, aktiviteter och arbetsprocesser, vilket gör att källkod och processer kan samverka på ett mycket mer flexibelt sätt. I kursen visar vi hur man kommer igång för att göra projektgruppen till ett riktigt team. Vi diskuterar även versionshantering samt Work Items, projektportal och daily build etc. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till dig som är utvecklare och vill komma igång att jobba med Team Foundation Server. Vissa tips och tricks för administratörer av projektet ingår också. Mål med kursen. Målet med kursen är att du ska få en översikt över vilka möjligheter som finns med Team Foundation Server samt få praktiska råd om hur man jobbar effektivast med produkten i ett projekt. Kursen ges på beställning. SQL Server för.net-utvecklare SQL Server, ett kraftpaket. Microsoft SQL Server är en stor produkt med en mängd delsystem och möjligheter. Vi går igenom vad man som utvecklare kan behöva veta för att utnyttja den på rätt sätt och få en god överblick. Förutom funktionerna hos den vanliga relationsdatabasen tittar vi på hantering av XML, att köra.net-kod i SQL Server, säkerhet, web services, integration mot andra system, rapportgenerering och notifieringstjänster. Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om vilka databasverktyg som finns och hur de kan användas, från Visual Studio som utvecklingsmiljö eller från dina applikationer. Mål med kursen. Efter kursens slut ska du ha en överblick över de olika verktygen samt hur och när man kan använda dem. 19

20 Kommunikation Enköping: 28 aug 22 jan Växjö: 3 sep 26 feb Översiktskurs Rakel Ni har infört Rakel, eller står i begrepp att göra det. Du är kanske förvaltningschef i kommun, verksamhetsansvarig i ditt företag, eller ansvarig för krishantering. Kanske skall du delta i beslutsfattande om verksamhet där Rakel används? För att verka i din befattning bör du ha övergripande kunskap om Rakelnätets teknik och tjänster? Vem vänder sig kursen till? Kursen vänder sig till dig som direkt eller indirekt berörs av Rakel i din verksamhet. Du kanske är beslutsfattare och behöver övergripande kunskap om Rakel för att kunna fatta rätt beslut för din organisations Rakelkommunikation. Förkunskaper. Inga specifika förkunskaper behövs. Mål med kursen. Efter kursen kommer du att ökad förståelse för Rakelnätets tjänster och uppbyggnad, och därmed förståelse för hur Rakel kan hjälpa din organisations kommunikation i daglig verksamhet och i krissituationer. Du kommer också att ha god insikt i de processer som följer med en driftsättning och förvaltning av Rakel i din organisation. Kommunikation till vardags och i kris. Utbyggnaden av Rakel påverkar många, både direkt och indirekt. Bristande förståelse för Rakel ökar risken för felaktiga beslut, vilket kan få svåra konsekvenser när det som allra minst behövs. Tjänster. Tjänsterna i Rakel är många och direkt skapade för skyddsoch säkerhetsorganisationer. Att förstå hur tjänsterna kan nyttjas innebär effektivitetsvinster och högre säkerhet i kommunikationen. Rakelprocesser i den egna organisationen. Innan driftsättning av Rakelmobiler analyseras sambandsbehoven, programmeringsunderlag utarbetas och abonnemang, talgrupper mm konfigureras till en väl fungerande enhet i nätet. Det är den egna organisationens ansvar att göra detta. Vi går igenom processerna och förklarar innebörden. Antal dagar: 1 Kursinnehåll Rakelnätet, organisation och uppbyggnad TETRA-tekniken Rakelmobiler, en orientering om funktion och handhavande Tjänster i nätet Drift, förvaltning och processer i egen organisation Rakelnätet. Rakelnätet bygger på TETRA-teknik. Tekniken har, som alla tekniker, för- och nackdelar. Förståelse för vad TETRA kan och inte kan gör att fokus kan läggas på rätt saker vid sambandsplanering, operativ användning, utbildning etc. Utbildning. Erfarenheter från ett flertal användarorganisationer visar att dålig utbildning är den viktigaste orsaken till dåligt fungerande samband. En ändamålsenlig utbildning är en förutsättning för väl fungerande kommunikation i vardag som kris, och lönar sig ofta flerfalt. Patrik Lander har sedan början av 2000-talet främst arbetat med yrkes- och befattningskurser inom ledningssystemområdet. Målgrupperna har främst varit officerare men också kadetter under utbildning till officerare. 20

HÖSTEN 2010 / VÅREN 2011 COMBITECH TRAINING INSTITUTE. Nya kurser inom informationssäkerhet, systemsäkerhet och logistik. NYHET

HÖSTEN 2010 / VÅREN 2011 COMBITECH TRAINING INSTITUTE. Nya kurser inom informationssäkerhet, systemsäkerhet och logistik. NYHET 0->11 U T B I L D N I N G A R HÖSTEN 2010 / VÅREN 2011 COMBITECH TRAINING INSTITUTE NYHET Nya kurser inom informationssäkerhet, systemsäkerhet och logistik. Inbyggda system & arkitektur Embedded Linux

Läs mer

utvecklande utmanande kunskap kreativitet Utbildningar 2014-2015 Combitech Training Institute

utvecklande utmanande kunskap kreativitet Utbildningar 2014-2015 Combitech Training Institute kunskap kreativitet utvecklande utmanande Utbildningar 2014-2015 Combitech Training Institute Systemutveckling 9 Utveckla inbyggda system»hands on«9 Embedded Linux 10 Skriv bättre kod! 10 Android-applikationsutveckling

Läs mer

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 SYNTELL ACADEMY Välkommen till Syntell Academy! Syntell bedriver kvalificerad utbildning inom alla sina kärnområden och levererar både teknisk och verksamhetsutvecklande

Läs mer

KURSKATALOG. Uppgradera din kompetens med Edument! Service Oriented. Architecture. Agil utveckling. Software. Architecture ITIL.

KURSKATALOG. Uppgradera din kompetens med Edument! Service Oriented. Architecture. Agil utveckling. Software. Architecture ITIL. KURSKATALOG 2014 Web Security Modern JavaScript CQRS & Domain Driven Design Service Oriented Software Testmetodik Kravhantering Agil utveckling ITIL HTML5 Git ASP.NET MVC & TDD Project Management C# Master

Läs mer

CAD utbildningar l 2012

CAD utbildningar l 2012 CAD utbildningar l 2012 NTI CADcenter AB totalleverantör av CAD-, CAE-, CAM- och PDM-lösningar NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Var med och forma framtiden

Var med och forma framtiden Data/IT Var med och forma framtiden Vill du vara med och skapa framtidens tjänster, produkter och underhållning? I den här broschyren möter du studenter som gått våra utbildningar inom IT, matematik och

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se Kurskatalog NFI Utbildning Våren 2015 www.nfi.se Välkommen till en ny termin! Välkommen till kompetensutveckling med NFI! Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de som behöver

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 11 Elektroteknik, Fysik, Matematik 16 Teamwork 20 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

0403 Defence in depth, sid 4-5 Framgångsrikt förändringsarbete, sid 6-7 Citrix Metaframe 3, sid 18-19

0403 Defence in depth, sid 4-5 Framgångsrikt förändringsarbete, sid 6-7 Citrix Metaframe 3, sid 18-19 Enhanced by Cornerstone - helt enkelt bättre utbildningar 0403 Defence in depth, sid 4-5 Framgångsrikt förändringsarbete, sid 6-7 Citrix Metaframe 3, sid 18-19 Utbildningar för det professionella IT-Sverige

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

ETT BRINNANDE INTRESSE

ETT BRINNANDE INTRESSE Examensarbete för IT-pedagogprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 ETT BRINNANDE INTRESSE Ett aktionsbaserat utvecklingsprojekt Christian Elvemo, Fredrik Westholm & Pär Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

Den agila verktygslådan. Spelutvecklaren Dice måste arbeta agilt. Ivar Jacobson om vår största utmaning. Ger insikt i tid

Den agila verktygslådan. Spelutvecklaren Dice måste arbeta agilt. Ivar Jacobson om vår största utmaning. Ger insikt i tid Ett magasin från Combitech AB Ger insikt i tid Tema: Den agila verktygslådan Nr 2 juni 2009 Den agila verktygslådan Spelutvecklaren Dice måste arbeta agilt Ivar Jacobson om vår största utmaning Tema: Den

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer