INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16"

Transkript

1 INDIVIDUELLA VALET läsåret Information om kursval Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val. I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt val. Utbudet utgår främst från elevernas provval och tillgång till lokaler och lärare. Alla i årskurs 1 eller 2 ska välja kurs för nästa läsår. Alla ska göra ett val/läsår så att man får de totalpoäng som krävs för att få ett gymnasiebetyg. OBS! Du ska alltså välja en kurs per läsår. Ni har totalt 200 poäng individuellt val under er gymnasieutbildning. Du gör Ditt individuella val via Internet med det lösenord du får av din mentor. Du hittar sidan på adressen: Vill du veta mer om kurserna kan du hitta kursbeskrivningar på Skolverkets hemsida eller hos respektive kontaktperson (står sist i texten vid varje kurs). Studievägledarna hjälper också till med mer information och vägledning. KOM IHÅG! Gör ditt val i tid! Att inte välja kurser som redan ingår i ditt gymnasieprogram, kolla din poängplan! Kolla kurser, tider och dagar noga! Att kontrollera att du har rätt förkunskaper till de kurser du väljer. Läs texterna som finns om kurserna! Observera att majoriteten av kurserna är 100 p, men inte alla! Att välja kurs: Är du osäker fråga SYV! Det kan det vara många som väljer samma kurs, om det finns fler sökande än platser på en kurs, så besätts kurserna med hjälp av lottning (blivande åk.3-elever har företräde), fundera därför också över vilka andra kurser som intresserar dig.

2 In di v i du e l l a v a l e t ö p p n a r t i s da g 2 7 j a n u a r i D i t t v a l s ka l l v a r a kl a r t s e n a s t t o r s da g 1 2 f e b r u a r i kl D u h a r dä r e f t e r i n ge n m ö j l i g h e t a t t gö r a o m di t t v a l p å ww w. s j o da l s g y m n a s i e t. s e / i n d v a l Poäng för individuellt val för blivande åk 3:or (du som går i åk 2 detta år) Antal poäng som du skall välja är totalt 200, undantagna är elever som redan går indvalskurser såsom el-, hv- och vvs-elever som redan gjort sina val. (Du kan alltså inte fritt välja fler kurser individuellt val än vad som ingår i ditt program/inriktning.) Om du behöver en speciell kurs för behörighet kan du ansöka om utökat program hos din studievägledare. Utökat program innebär att fler än 2500 poäng finns med i betyget. Du ansöker via studievägledarna, sedan är det rektor som beslutar. Du får alltså inte ha utökat program annat än i vissa fall och om du klarat dina tidigare kurser med minst betyget E. Poäng för individuellt val för blivande åk 2:or (du som går i åk 1 detta år) Man får välja 200 poäng totalt under två år, det kan handla om att välja två 100-poängskurser eller välja ett paket på 200 poäng (gäller bara kursen Stylist). Individuellt val och behörighet/meritpoäng I de flesta fall kan du välja bland kurserna inom individuellt val utan att fundera över om någon kurs krävs för att bli behörig (uppfylla kraven) till högskola, universitet eller annan högre utbildning. Från och med antagningen till högskola och universitet höstterminen 2010 gäller Meritpoäng och områdesbehörigheter. Du hittar mer information om detta på vår hemsida under Studievägledning FAQ fr.o.m. 2011: html Självklart kan du också boka tid hos eller besöka våra studievägledare för tips och råd.

3 Följande kurser kan du välja: DATAKUNSKAP P r o g r a m m e r i n g 1 ( P R R P R R 01 ) Du kommer att lära dig att programmera objektorienterat och samtidigt skapa grafiska användargränssnitt eller program med en layout. I den här kursen kommer du hela tiden sitta framför datorn och programmera, teori varvas hela tiden med att du praktiskt skapar program där interaktionen med användaren sker i enkla grafiska användargränssnitt. Programmeringsspråk: C# och Java I slutet av kursen kan du stolt visa upp enkla program för andra t.ex. en applikation i mobilen. Kontaktperson: Jari Harinen (Schemapos. B) W e b b s e r v e r p r o g r a m m e r i n g 1 ( W E B W E B 01 ) Att kunna göra en snygg hemsida räcker inte för dagens Internet. Användarna förväntar sig att hemsidor ska vara dynamiska och interaktiva, vilket i tekniska termer betyder att de är databasdrivna. Därför kan du läsa kursen Webbserverprogrammering 1 som kräver att du först har läst kursen Webbutveckling 1. Idag är webben den huvudsakliga plattformen för all slags media. Vi kommer att jobba med PHP och.net och HTML5 när vi t.ex. skapar bloggar, webbshopar, din egen variant av facebook från grunden, där du som elev har kontroll över all kod. Kontaktperson: Jari Harinen (Schemapos. A) Förkunskapskrav: Webbutveckling 1 W e b b u t v e c k l i n g 1 ( W E B W E U 01 ) O B S! s t a r t a r v. 45 Vill du lära dig göra webbsidor? Kursen ger dig en djup kunskap i xhtml och hur man skapar "dynamiska dokument", CSS-layout och mallar. Olika bildformat och kort om grafikhantering, vad ett script är, länkar tabeller och säkerhetsaspekter. WWWpublicering/riktlinjer och råd. Ljud- och videoöverföring berörs, liksom Webbtjänster. Kursen är en interaktiv kurs vilket innebär att du får arbeta till stor del självständigt. Föreläsningar kommer att ges. Kontaktperson: Jari Harinen (Schemapos. Tisd.)

4 EKONOMI Entreprenörskap (ENTENR0) I denna kurs får du lära dig att driva projekt och utveckla din handlingskraft! Hur utvecklar man och förverkligar sina idéer, håller sina tidsramar och håller sig inom budgeterade ramar. Hur styrs och organiseras projekt? Entreprenörskap, projektmetodik, grupprocesser, enklare marknadsföring och ekonomisk planering är viktiga begrepp i denna kurs som har ett praktiskt upplägg! Kontaktperson: Annika Näther (Schemapos. B) Förkunskaper: Inga F ö r e t a g s e k o n o m i 1 ( F Ö R F Ö R 01 ) Vill du lära dig mer om entreprenörskap? Vill du veta hur företag fungerar? Intervjua företagare? Du kanske vill bli egenföretagare i framtiden? Företagsekonomi 1 är en grundkurs som handlar om företagens roll i samhället och de villkor som gäller för företagande. Kursen innehåller grundläggande begrepp, prissättning och budgetering, marknadsföring och bokföring och även en del praktiska moment. Kontaktperson: Annika Näther (Schemapos. A) F ö r e t a g s e k o n o m i s p e c i a l i s e r i n g ( F Ö R F Ö R 00 S ) Inom denna kurs får du som driver UF-företag på ekonomiprogrammet möjlighet att fördjupa dig mer inom området för internationell handel. Hur skaffar man sig exempelvis internationella kontakter och internationella handelspartners? Vilka lagar och regler behöver man känna till som företagare vid internationell handel? Kontaktperson: Diana Bonn-Persson Förkunskaper: Företagsekonomi 1 &2 (=endast EK-elever åk 3) P e r s o n l i g f ö r s ä l j n i n g ( F Ö R P E R 01 ) Denna kurs behandlar säljarbete, säljprocess och försäljningsteknik i olika branscher och områden, till exempel inom försäljning av varor och försäljning av tjänster. Du lär dig om praktisk säljkommunikation, förhandlingar och presentationsteknik. Kursen behandlar också sälj- och kundpsykologi, kundtyper, omvärldsanalys, segmentering, metoder och kulturella skillnader. Kontaktperson: Gunnar Bergholtz (Schemapos. A)

5 ESTETISKA KURSER B i l d o c h f o r m 1 b ( B I L B I L 01 B ) Kursen ger dig en grundläggande kunskap inom bild- och formområdet. Du får grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition och färglära som ger dig möjlighet till eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker. Betraktande, analys och tolkning av egna och andras arbeten. Kontaktperson: Richard Waldron (Schemapos. B) E n s e m b l e 1 ( MU S E N 01 ) En kurs för dig som vill lära sig grunderna inom gitarr, piano och sång och som vill lära dig att sjunga och spela tillsammans med andra. Du lär dig sjunga och spela efter enkla noter och på gehör. Du tränar också på att skapa publikkontakt. Kursen ger dig också möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Kontaktperson: Mio Jäger (Schemapos. Tisd.) (kursstart v.45, tisdagar) H a n t v e r k, i n t r o d u k t i o n s t y l i s t ( H A V H A V 0 ) 200p I den här kursen får du lära dig vad en beauty-stylist förväntas kunna. Det innebär grundläggande och fördjupade kunskaper i makeup, hårstyling, färganalys, stilanalys, modespaning bl.a. ni arbetar mycket med bilder, plåtar före och efter på jobb som ni gör för att samla till er egen portfolio. Kursen avslutas med en total makeover på egen modell. Kontaktperson: Kim Rylander (Schemapos. C) S c e n i s k g e s t a l t n i n g 1 ( T E A S C E 01 ) 100 p Känner du att du vill känna dig säkrare i grupp och våga ta mera plats! Vill du lära dig knepen som gör att du blir mittpunkten i gruppen. Då väljer du scenisk gestaltning! En kurs för dig som vill lära dig hur man står på scen. I kursen ingår många olika delar som träning i att använda kropp och röst i sceniska sammanhang samt allt som ingår i teaterarbete till exempel scenografi, kostym, mask, ljud och ljus. Du får lära dig tolka en roll och ta fram dina kreativa sidor tillsammans med andra. Kontaktperson: Tore Vennerblad (Schemapos. A)

6 IDROTT F r i s k v å r d o c h h ä l s a ( H Ä L F R I 0 ) Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om friskvård och hälsa. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska inslag där livskvalité utifrån individperspektiv står i fokus. Delmoment i kursen är folkhälsa och friskvård, kost, träningslära, stress, mental träning och motion. Vi kommer att prova på olika motions-aktiviteter som bl.a. aerobics, motionsgympa och vattenmotion. Kontaktperson: Anna-Karin Holmberg (Schemapos. B) Förkunskapskrav: inga I d r o t t o c h h ä l s a 1 - s p e c i a l i s e r i n g b o l l s p e l ( I D R I D O 01 ) Vi lär oss övergripande bollmetodik och teknik samt fördjupar oss i olika bollspel. Observera att fotboll endast är ett av flera olika spel. Delmoment i kursen är även ledarskap, regelkunskap, fair-play samt praktiskt och teoretiskt fördjupningsarbete. Eventuellt kan någon kväll användas till studiebesök. Kontaktperson: alla idrottslärare (Schemapos. B) I d r o t t o c h h ä l s a 2 ( I D R I D 02 ) Du fördjupar dina praktiska och teoretiska kunskaper inom ämnet idrott och hälsa. I kursen ingår även moment inom ledarskap samt ett teoretiskt fördjupningsarbete. För att vara behörig till vissa utbildningar på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) krävs att man läst kursen. Kontaktperson: alla idrottslärare (Schemapos. A)

7 JURIDIK P r i v a t j u r i d i k ( J U R P R I 0 ) Denna kurs är både en allmänbildande kurs och en introduktion till teorier och begrepp som du kommer att möta om du fortsätter att läsa juridik på högskola/universitet. Du ställs inför lagar som du möter i vardagslivet, alltifrån vad som gäller när du köper varor som privatperson och vill lämna tillbaka dessa (konsumentköplagen) till frågor rörande brottmål och testamenten. Kontaktperson: Diana Bonn-Persson (Schemapos. A) R ä t t e n o c h s a m h ä l l e t ( J U R R Ä T 0 ) Du får lära dig grundläggande juridiska begrepp och förhållanden gällande individen, arbetslivet och företagandet. I kursen ingår att lösa enklare juridiska problem med hjälp av relevanta metoder och hjälpmedel. Du får en orientering i de viktigaste delarna av civil-, process- och straffrätten genom att upprätta och tolka vanligt förekommande juridiska dokument. Kontaktperson: Anna-Karin Leverin (Schemapos. B)

8 NATURVETENSKAPLIGA KURSER OCH MATEMATIK B i o l o g i 1 ( B I O B I O 01 ) 100P Kursen riktar sig till dig som är intresserad av biologi och vill lära dig mer om naturvetenskapliga teorier, om livets uppkomst och utveckling, olika ekosystem och vilka organismer som lever där och djurs beteende. Vi kommer också att titta på hur människan påverkar naturens bärkraft och den biologiska mångfalden. Vi studerar även arvsmassans strukturer och sambandet mellan arvet, miljön och individens egenskaper. Olika gentekniska metoder diskuteras. Kursen innefattar mycket laborativt arbete där ni förväntas lägga upp, utföra och presentera olika undersökningar. Kontaktperson: Mats Walger (Schemapos. A) N a t u r k u n s k a p 2 ( N A K N A K 02 ) 100P Du får kunskap om människokroppens byggnad och funktion från molekylär nivå till organnivå och du får genomföra experiment och undersökningar. I kursen får du också mer kunskap om livsstilens betydelse för hälsan. Under kursen diskuteras även olika teorier för hur livet en gång uppstod och hur det därefter utvecklats. Du kommer även få ta del av grundläggande begrepp och teorier som förklarar materien och energins egenskaper. Kursen är behörighetsgivande för vidare högskolestudier inom vården. (Läses ej av elever på NA där motsvarande innehåll läses i Ke 1, Fy1 och Bi 1) Kontaktperson: Andreas Enebog/Wiebke Leitner (Schemapos. B) Förkunskaper: Naturkunskap 1 M a t e m a t i k 3 b ( M A T M A T 03 B ) 100P Fördjupning av innehållet i Ma2b med tyngdpunkt på derivata, samband & förändring och problemlösning. Kursen innehåller aritmetik, algebra, funktionslära och differentialkalkyl. Kursen är behörighetsgivande för vidare högskolestudier inom ekonomi. Kontaktperson: Robert Andersson (Schemapos. A) Förkunskaper: Ma2b M a t e m a t i k 5 ( M A T M A T 05 ) 100P En avancerad kurs i matematik där fördjupning av tidigare kunskaper sker. Vi tittar t.ex. på strategier för att ställa upp och tolka differentialekvationer som modeller för verkliga situationer, men även strategier för matematisk problemlösning. I kursen använder vi oss av digitala verktyg. Kontaktpersoner: Anna Wigren (Schemapos. B) Förkunskaper: Ma3c, kan läsas parallellt med Ma4 M a t e m a t i k S p e c i a l i s e r i n g A n a l y s I E n V a r i a b e l ( M A T M A T 00 S ) 100P Undervisningen sker på engelska, målgrupp är NA13 och TE13. Efter kursen ska studenten kunna använda differential- och intergralkalkyl i en variabel för att formulera, lösa och analysera problem. Kursen läses parallellt med Ma4 Litteratur: Analys I En Variabel, Arne Persson, Lars-Christer Böjers, Studentliteratur. Kontaktperson: Behzad Massoumzadeh (Schemapos. A) Förkunskaper: Ma3 (målgrupp NA13 och TE13)

9 SPRÅK E n g e l s k a 6 ( E N GE N GO 6 ) o c h S v e n s k a 3 ( S V E S V E 03 ) 200p Högskolepaketet för de praktiska programmen. Kurserna ger fördjupade kunskaper om och färdigheter och läses i åk 2 (En6) och åk 3 (Sv3) av elever i EE, HV och VVS för grundläggande behörighet till högskolestudier. Mer information ges av SYV. Kontaktperson: Stig Åsman (Schemapos. A) Förkunskaper: Engelska 5 och Svenska 2 (målgrupp EE14, HVFRI14 och VVS14) E n g e l s k a 7 ( E N GE N G O 7 ) Kursen ger fördjupade kunskaper i engelska och förbereder för yrkesarbete, högskolestudier och internationella kontakter där engelska är arbetsspråket. Kursen ger meritpoäng samt förbereder för test (Certificate in advanced English) som berättigar till tillträde vid en rad universitet i engelsktalande länder. Kontaktperson: Richard Waldron (Schemapos. A eller B) Förkunskaper: Engelska 6 F r a n s k a, S p a n s k a, T y s k a 4 ( M O D F R A 04, M O D S P A 04, M O D D E U 04 ) När du läser steg 4 har du så goda språkkunskaper att du kan läsa en enklare skönlitterär text, eller själv berätta och beskriva något som du har kunskap om. Förkunskaper: steg 3 (Schemapos. B) R e t o r i k ( S V E R E T 0 ) Retorik talekonsten från Antiken! Tala för att övertyga! Med retorikens hjälp kan alla bli bättre talare. Det är viktigt för dina framtida studier, i arbetslivet, liksom i privata sammanhang att du kan, vill och vågar göra dig hörd. I kursen ingår förutom övningar i att skriva och hålla olika typer av tal även att analysera andras tal ex politikers, för att se hur de är uppbyggda för att påverka sina lyssnare! Kontaktperson: Ritva Berglund/Monika Karlsson (Schemapos. A)

10 TIDER FÖR INDIVIDUELLT VAL Individuella valkurserna ligger i olika pass (A, B, C eller på tisdagar + resursdagar) under veckan, se nedanstående skiss. A och B-pass ligger omlott på måndag em. och på fredag fm. Det betyder att du kan få håltimme att studera på innan ditt pass startar. C-passet är enbart för kursen Stylist, den utnyttjar båda A och B-passpositionerna eftersom den är dubbelt så stor (200p). Två kurser startar vecka 45 och har en fast position på tisdagar. Under kursbeskrivningarna s. 3-6 står vilken position de olika kurserna har tilldelats. Datum för delgivning av kurslistor och kompletteringsval publiceras i t.ex. plattformen, på hemsidan och info-tv. Tänk på att välja den kurs som du helst vill ha/behöver, vi ger blivande åk 3:or förtur vid många intresseanmälningar till en kurs, i övriga fall utförs lottning och omval. Tänk också på att kontrollera vilka kurser som redan ingår i ditt program. Läser du t.ex. moderna språk steg 3 inom ditt program i åk 2 ska du inte välja det som individuellt val. För yrkeseleverna gäller lite speciella regler kring individuella valet, t.ex. ska en del elever läsa alla sina kurser (200 p) i åk 2, undantaget om eleven ska läsa högskolepaketet där Sv3 måste läsas i åk 3. Mer information om det har getts under HT och kan fås av SYV. S c h e m a p o s i t i o n e r : Måndagar Tisdagar Fredagar A C B C A C B C Webbutveckling och Ensemble

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 1 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Du som nu går år 1 ska välja Individuellt val till år 2 uppdat 150114 Att tänka på om du vill plugga vidare..

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 I valet och kvalet 2012/2013 Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 Rektorsrådet I valet och kvalet Det kan vara svårt att välja, men det är inte livsavgörande. Vi tänkte försöka komma med lite

Läs mer

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Prova på Östra! Du har möjlighet att komma som elev för en dag och testa på det program du är intresserad av! Bokning gör du genom att

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer