Landstinget i Östergötland. Idébanken. Förbättringsarbete under AT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget i Östergötland. Idébanken. Förbättringsarbete under AT"

Transkript

1 Landstinget i Östergötland Idébanken Förbättringsarbete under AT Av: Hanna Pelling

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 Metod/arbetsplan 2 Resultat 3 Konklusion 4 Referenser 4 Bilagor: 1. Handlingsplan 2. Loggbok 3. Enkät 4. Idébanken Bakgrund Jag har på alla tidigare arbetsplatser varit intresserad av förbättringsarbeten. Från stort till smått. Rutiner, arbetsmetoder, samarbete, arbetsklimat. Det finns alltid områden som kan förbättras. Under AT sker valet av förbättringsprojektet under uppstarten av AT. Jag upplevde att det var svårt att så tidigt hitta ett förbättringsområde och det inte var självklart vilka områden som var eftersatta. Det är genom att vara på en arbetsplats en längre tid det växer fram idéer om förbättring. Jag var övertygad om att många potentiella förbättringsidéer föds efter hand under AT och det skulle gynna oss alla om dessa idéer tas till vara. Jag diskuterade med äldre-kollegor och det visade sig de hade samlat på sig ett flertal förslag. Då väcktes tanken om idébanken. Ett dokument med samlade projektförslag från kollegor och nyckelpersoner ute på klinikerna som kan förmedlas vidare till nya AT-kollegor. Vid tiden för min AT-start började alla med placering på antingen akuten eller psykiatrin och jag såg en farhåga var att det skulle bli en anhopning av projekt inom områden relaterat till dessa placeringar. Förhoppningen om idébanken var därför också att gagna mångfalden av förbättringsområden. 1

3 Metod/Arbetsplan Insamling - Från kollegor. Insamling genom mejl, diskussioner på luncher, idébrevlådan. Jag har pratat med kollegor om hur de trivs på vederbörande klinik och med situationen som AT-läkare i stort och samlat idéer utifrån detta. Fortlöpande diskussioner med kollegor om idéer. - Plankade idéer från SU. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ingår under AT förbättringsarbeten med samma upplägg som det vi har på US/LiM. Strukturen för arbetet är likartad som den vi har. Jag har finkammat Sahlgrenskas slutredovisade projekt för att planka bra idéer. I rollen som sammankallande deltog jag även i en studieresa till SU. Vi var då med när AT-läkarna där redovisade pågående projekt, och jag kom hem med många nya förslag till idébanken. - Egna förslag och idéer. Jag har bland annat hållit utkik i läkartidningen för att fånga upp idéer. - Efter hand växte tanken fram om fler verksamhetsnära projekt. Jag har i ett par omgångar mejlat ut till alla AT-ansvariga och verksamhetsutvecklare på klinikerna för att knyta kontakter och samla in potentiella idéer. Projektet har också presenterats också informellt av mig för nyckelpersoner på de kliniker jag passerar under AT. Granskning och sammanställning - Diskussioner med de andra sammankallande, kontaktperson från AT-ledningen samt ATchefen för att diskutera vilka projekt som är hållbara. Detta för att idébanken ska vara aktuell och innehålla projekt som potentiellt ger godkända handlingsplaner. - Sammanställning till ett dokument, en inspirationslista, Idébanken. Idébanken delades under projektets gång upp i tre separata dokument, ett för varje områdesgrupp. Detta var en naturlig följd av att grupperna renodlades mer efter sina respektive områden. Distribution/Implementering - Jag har presenterat projektet skriftligt via mejl till alla nya AT-kollegor. De senaste 2 ATstarterna har även alla fått muntlig presentation i början av sin AT. Jag har i mejl och muntligt öppnat för personlig kontakt med mig för diskussion och reflektion och jag har träffat ett flertal kollegor på raster/luncher för att diskutera projekt från idébanken. - Inspirationslistan har funnits tillgänglig på ATLiMUS och AT LiOs hemsida samt på LEANtavlan i AT-lokalen. Alla dessa tre ovanstående processer har sedan pågått fortlöpande och parallellt under hela min anställning. Överlämning - Projektet implementeras som en naturlig del av i sammankallanderollen. Idébanken samt strukturen för förnyelse av kontakter och idéer är överlämnad muntligt och skriftligt till var och en av de nya sammankallande. 2

4 Resultat Enkät Hösten 2013 skickades en enkät ut till de 33 kollegor som börjat förbättringsarbete efter att idébanken tagits i bruk. Totalt svarade 8 personer på enkäten. Fråga* JA DELVIS NEJ Känner du till idébanken? 8 Är ditt förbättringsprojekt hämtat från idébanken? 1 7 Har du haft hjälp/inspirerats av idébanken i ditt val av projekt? 4 4 Ser du ett värde av att ha en idébank även i framtiden? 8 Övriga synpunkter När man inte visste vad man skulle göra för projekt så var det bra att titta på idébanken som inspiration. Fått lite idéer om vad för sorts projekt som finns Det känns skönt att den finns där, som backup ifall jag inte skulle kommit på något eget projekt eller fått idéer från andra håll En bra idé som fortsatt borde skickas med blivande läkare i samband med intron, så att de får lite mer kött på bena när de ska välja sina projekt *kortfattad sammanfattning av frågan. Frågorna finns i sin fulla version i bilaga 3. Påbörjade projekt från idébanken: - Det goda samtalet - Videoteket - Njurkliniken - Verksamhetsnära projekt - I fickan på psykjouren - Verksamhetsnära projekt - Ryggkliniken - Verksamhetsnära projekt - Pedagogik-AT - Intro inför VFU för läkarstudenterna. - Vetenskapligt förhållningssätt/evidens Baserad Medicin/Journal Club Fortsättning på projekt som tidigare AT-kollegor påbörjat som legat på idébanken: - AkTivera/ Socialisera Mera - AT-lokalen - Balint/Fokusgrupp psykiatri Resultatet av enkäten samt sammanställningen av påbörjade projekt visar på att 12 av 33 ATläkare har påbörjat färdiga förslag eller inspirerats av idébanken. Alla som svarat på enkäten känner till att idébanken finns och tycker det är värdefullt att den finns kvar för framtida kollegor att ta del av. Därefter har 3 nya handlingsplaner kommit in med projekt hämtade från idébanken. Utöver det som framgår av enkäten kan tilläggas att ett flertal AT-kollegor varje termin diskuterat idéer utifrån idébanken med mig. Det framgår när jag pratar med kollegor att alla känner till idébanken och att många inspirerats utifrån de förslag som finns där, även om det inte alltid resulterar i ett arbete direkt taget från listan. Det går inte på något tillförlitligt sätt mäta om mångfalden i projekten ökat. Det är också av mindre betydelse nu när organisationen under AT ser annorlunda ut vilket innebär att spridningen av vilken klinik som ligger som första placering är större. 3

5 Intresset för verksamhetsnära projekt har ökat efter idébankens införande. En av de stora vinsterna med arbetet med idébanken har varit att sprida informationen till klinikerna om att förbättringsarbete är en del av AT. Det är en ökande andel nyckelpersoner på klinikerna som tar kontakt och är intresserade av samarbete med AT-läkare i verksamhetsnära projekt. Konklusion Elva pågående projekt som hämtats från idébanken och minst fyra som inspirerats utifrån densamma känns som ett gott resultat. Målet har inte varit och bör inte vara att alla väljer färdigformulerade projekt. Alla kollegor jag pratat med känner till att idébanken finns och anser att den bör finnas kvar som stöd i valet av förbättringsarbete för kommande ATkollegor. Nyckelpersoner på klinikerna känner numera till att förbättringsarbete är en del av AT vilket visat sig vara en av de stora vinsterna med projektet. Att intresset för verksamhetsnära projekt har ökat torde vara en effekt av kontakterna på idébanken. Att AT-läkarna i sina förbättringsarbeten börjar rikta sig utåt mot klinikerna är naturligt när förbättringsarbeten som en del av AT pågått i ett flertal år. Idébankerna kommer nu förvaltas av sammankallande i respektive grupp och därmed förhoppningsvis bli en naturlig del i informationen om förbättringsarbete till nya kollegor och ut mot verksamheterna vi arbetar i. Referenser Sahlgrenska universitetssjukhusets hemsida: Landstinget i Jönköpings län 4

6 5

7 Bilaga 1 Handlingsplan Idébanken Projekt AT-läkare Anställd sedan Feb 2012 AT beräknas avslutad Nov 2013 Idébank för Förbättringsprojekt - Förslag på förbättringsområden för nya ATläkare. Hanna Pelling Förbättringsområde Bakgrund till förbättringen Mål med förbättringen Organisation Val av förbättringsprojektet sker under uppstarten av AT. Jag är övertygad om att många potentiella förbättringsidéer föds efter hand under AT och det skulle gynna oss alla om dessa idéer tas till vara. Då AT numer börjar med akutblocket alternativt psykiatriblocket riskeras en anhopning av projekt inom områden relaterat till dessa placeringar. Ökad kvalitet på framtida förbättringsarbeten och gynna mångfalden av förbättringsområden. Förenkla val av förbättringsprojekt för nya AT-kollegor inom områden där det verkligen behövs. VAD ska göras? Delaktiviteter, åtgärder 6 Mejla ut till nuvarande AT-kolleger med information och en uppmaning att de ska dela med sig av sina överblivna projektidéer. Förslagen kan antingen mejlas till mig eller skrivas ner och postas i avsedd postlåda i AT-lokalen. Stämma av med styrgruppen vilka projekt som är aktuella att lägga upp i idébanken. Skapa en idébank - Sammanställa och lägga ut som pdf på ATLiMUS samt på LEAN-tavlan. Uppdaterad lista mejlas i början av varje termin. Fixa postlåda i AT-lokalen.

8 Vem ansvarar Hanna Pelling Tidplan (Start och beräknat avslut) Start Maj 2012 Slutredovisning ht 2014 Uppföljning (När? Hur?) Idébanken uppdateras inför varje ny terminsstart efter att jag mejlat ut och samlat upp nya tips samt tar bort de projekt som eventuellt påbörjats föregående termin. Utvärdering sker genom att räkna hur många projekt som används varje termin samt diskussioner med nya AT-läkare. Om projektet blir uppskattat och gagnar mångfalden av projekt behöver jag i förlängningen även fundera hur projektet ska följas upp efter att jag avslutat min AT. En tanke är att överföra uppgiften till sammankallande för grupperna. 7

9 Bilaga 2 Loggbok Idébanken VT Handlingsplan inskickad Redigerad handlingsplan Mejl utskickat till samtliga AT-läkare med uppmaning om att inkomma med idéer. Någon vecka efter tillkommer idélådan Lilla My i AT-lokalen. Lilla My blir en naturlig symbol för projektet juni Sammanställer inkomna idéer från kollegor och finkammar Sahlgrenskas slutredovisade projekt för att planka bra idéer. Pratat med kollegor om hur de trivs på vederbörande klinik och med situationen som AT-läkare i stort och samlat idéer samt hittat egna nya. Sammanställer och skapar inspirationslistan. I första versionen kommer ca 1/3 av idéerna från kollegor/mig/su HT 2012 Presenterar projektet muntligt och skriftligt för nya AT-kollegor. Öppnar för personlig kontakt med mig för diskussion och reflektion och träffar ett flertal kollegor på raster för att diskutera projekt från idébanken. Fortlöpande diskussioner med kollegor om idéer. Utkik i läkartidningen för att fånga upp idéer. Resa till SU som sammankallande för att vara med på deras redovisningar och kommer hem med många nya förslag till idébanken. Inspirationslistan läggs ut på LiMUS, AT LiOs hemsida samt hängs på LEAN-tavlan. Lilla My-brevlådan flyttar till omklädningsrummet på LiM. VT 2013 Idén om fler verksamhetsnäraprojekt växer fram. I början av VT 13 skickas ett mejl ut till alla AT-ansvariga och verksamhetsutvecklare på klinikerna ut för att knyta kontakter och samla in potentiella idéer. Projektet presenteras också informellt av mig på de kliniker jag passerar under AT. Idébanken delas upp i 3 när den nya utbildningsgruppen startar. HT 2013 Fortsatt information till nya kollegor samt fortlöpande idéinhämtning och uppdatering av inspirationslistan enligt ovan. Lilla My-brevlådan tas bort, då jag ej längre vistas på LiM. Överlämning av projektet till de nya sammankallande som kommer hålla idébanken levande som en del av sammankallanderollen. 8

10 Bilaga 3 Enkät - Idébanken 1. Vilken termin började du din AT? 2. Känner du till att idébanken finns? 3. Är idén alternativt kontakterna för ditt förbättringsarbete hämtat från idébanken? 4. Om du svarat nej på ovanstående fråga: Har du haft hjälp av idébanken även om du inte valde ett projekt därifrån? T ex blivit inspirerad till ett eget projekt. 5. Tycker du att det finns ett värde i att fortsätta ha en idébank för nya kollegor? 6. Övriga synpunkter 9

11 Bilaga 4 Idébanken - Organisation Verksamhetsnära förbättringsarbeten- Finns intresse på en klinik för delaktighet i deras aktuella förbättringsarbete? Flöden klinik undersökningar? Remisshantering? Samarbete med ST-läkare i dess förbättringsarbete? LAH/SAH/ALMA LiM Verksamhetsnära projekt i ALMA-teamet LiM. Mejla Eva- Ryggkliniken- Karin Sjöstedt som är verksamhetschef på Ryggkliniken är intresserad av samarbete med oss. Hon har bl a tankar på kvalitetssäkring och förbättringar av ATplaceringarna. Hör av er till henne vid intresse Njurmedicinska kliniken Här finns intresse för samarbete runt förbättringsprojekt. Kontakta Agneta Cassel om du är intresserad. Mejla Hjärt- och medicincentrum Kontakta gärna Eva Ljunggren som är verksamhetsutvecklare. Hon bollar gärna idéer för förbättringsprojekt. Mejla Primärvården, VC Borensberg Ta kontakt med verksamhetschef Roger Bergeling om du är intresserad av ett verksamhetsnära projekt i primärvården. Mejla BUP i Östergötland Kliniker finns i Nkpg, Lkpg, Åtvidaberg och Mjölby. Kontakta Tove Marthin ST-studierektor BUP om du är intresserad av att genomföra ett projekt inom barnpsykiatri. Mejla Akutmottagningen LiM Patientens upplevelse av akutbesöket inklusive väntrummet. Förslaget är enkät till 100 patienter, sammanställa resultat och genomföra förslag som är realistiska. Därefter uppföljningsenkät. Projektförslaget kommer från Johannes Malmborg som då också blir kontaktperson i projektet. Mejla Psykklinken i Motala - önskar projekt tillsammans med intresserad AT-läkare för att komponera ihop förvalda provtagningspaket i LabRos för vanliga utredningar inom psykiatrin. T.ex. körkortsutredning, provtagning för ätstörning, litiumkontroll etc. Både inlärningsmoment och möjlighet till förbättring av rutiner! Mejla Ortopedkliniken Aleris i Motala- Ta kontakt med Bengt Horn eller Lars Gollvik, de har förslag på två olika studier på patienter med fot- alt knäoperationer. Placering på BUP- 10

12 BUP: Vem vänder jag mig till om jag vill göra en del av psyk-placeringen på BUP? Placeringens upplägg och mål. Hur bör den schemaläggas så det funkar på bästa sätt utan att störa vuxenpsykiatrins placering? Kan kombineras med ett verksamhetsnära projekt på BUP, se ovan. Utformning av pedagogik-at. Lena Holmertz har idéer om att utveckla ett eget spår med pedagogik-at US/LiM. Här finns flera deluppgifter som redan är formulerade. Vad är målsättningen med en pedagogik-at. Hur kommer dessa läkare bidra med sin kompetens inom landstinget? Detta behöver formuleras i ett formellt dokument. Vad ska ingå i pedagogik-spåret? Lena har en del tankar om vilka teoretiska och praktiska moment som kan vara aktuella. Kontakta Lena vid intresse. Samhälleliga stödinsatser för dummies - En fortsättning på ett påbörjat projekt av Sara Karlström och Linda Nilsson. Vad händer med våra patienter utanför vården. Vilka insatser finns att få och hur arbetar Försäkringskassan, Socialstyrelsen och kommunen? Ordna för att alla AT-läkare obligatoriskt närvara på ett beslutsmöte på Försäkringskassan. Där är målet att förstå hur FK bedömer sjukintyg och hur de bör skrivas. Patientsäkerhet / AT-läkare Hur kan vi göra vårt arbete mer patientsäkert? Vad säger statistiken? Vi är på många kliniker under korta perioder. Hur följs avvikelser upp? Kontakta Lena Holmertz vid intresse. Juridik för AT-läkare- Lagstiftning och regler, rättigheter och skyldigheter, dels sådana som är specifika för ATläkarens speciella position, dels sådana som rör yrkesutövningen i stort. Sammanställning av frågor och svar? Sammanställning i pdf på hemsidan? Beslutsstruktur inom US och LiM- Hur kan jag som AT-/underläkare påverka? Recykling- Finns det redan avslutade projekt att bygga vidare på? Vilket resultat uppnåddes på avgörande parametrar? Finns det utrymme för fortsatt förbättring? (I så fall, finns det andra vägar till målet som inte är prövade?) Blev resultatet varaktigt, eller behöver projektet aktualiseras? Forskning- Mentorskap för forskningsintresserade AT-läkare. Matcha mentor inom intresseområde. Inspirerande föreläsning, 3-4 möten. Informellt nätverk AT forskare. Sammarbete Nkpg? Mentorer? Lunchseminarier med fokus på forskning. Mål: ge inblick, kunskaper, intresse, kontakter. Tips och råd till AT-läkare intresserade av forskning: info hemsidan, lunchträff, seminarium komma vidare i forskning Presentation på redovisningdagarna av våra forskande AT-kollegor. 11

13 Hur funkar det i praktiken att forska under AT? Var/hur/varför? Lyfta fram forskning på FATSUs hemsida. Presentation av alla forskande AT-läkare. Aktuella disputationer, seminarier, stipendier. Läkarstudenter: Presentera forskar-at. Inspirera. Digital enkät: undersöka forskningsintresse hos läkarstudenter. Jmf med undersökning från Kontaktperson: PR/Hemsidan- LiO:s hemsidor ska göras mer inbjudande och locka nya medarbetare till oss. Detta innebär för oss bl a en uppfräschning av våra fotografier. Vill du ta dig an uppgiften? Kontakta Lena Holmertz för vidare information. Vetenskapligt förhållningssätt- Journal club- Diskutera vetenskapliga artiklar i grupp. Kanske bjuda in gäster för handledd granskning av artiklar. EBM, vad är detta? Att använda EBM i dagliga arbetet. Idébanken - Handledning/Personlig utveckling Handledning Intervjua studenter/kandidater för att se hur de tycker att en bra handledare ska vara. Bör i så fall ses som ett komplement till Martin Bergmans och Ludvig Vavruchs arbete som ju fokuserade på tips från gamla handledare. Filmatisera tipsen och råden som framkom i Martins och Ludvigs förbättringsarbete. På så sätt blir det lätt att ta till sig punkterna samt att de förvaltas och inte glöms bort. Diskussionsgrupper kring handledning likt de som finns för BALINT psykiatri. Ett tillfälle att få diskutera och utveckla sin handledning. Hur kan vi inspirera våra handledare att bli ännu bättre på att handleda? Inspirationsdag för handledare? Hur påverkar vi cheferna till handledarna på golvet att belöna goda handledare kurser? Ett plus vid löneförhandling? Vilken handledningsutbildning finns tillgänglig för kliniskt verksamma doktorer? Handledningsmeny: vilken handledning erbjuds nu? Hur förbättrar vi den som redan finns? (Istället för att uppfinna hjulet igen.) McDonaldsmeny? Grundpaket och möjlighet att välja till plusmeny genom att använda pottpeng eller ragga gratiskurser? Ledarskap ur ett AT-perspektiv Behöver vi kunna leda? Hur ska vi bli bättre ledare? Kommunikation och teamarbete. Se även tidigare arbete AT-läkaren i teamet av Ann-Sofi Björkman och Lotta Parkstad. Presentationsteknik 12

14 Hur kan vi bli bättre på att framföra våra budskap och kunskaper. Är du intresserad av detta och vill lära dig mer och sedan förmedla vidare till oss andra i kollegiet. Bra övningstillfälle är givetvis redovisningsdagarna. Intro för kandidater Vad behöver studenterna veta inför verksamhetsförlagd utbildning? Intro-tillfälle, kontakt med VFU-placeringsansvarig. Kontakta för vidare information. Idébanken - Utbildning Under vårterminen 2013 började gruppen arbeta fram en översiktsplan för utbildningstillfällena så att de så väl som möjligt stämmer överrens med våra önskemål och med AT-målen. Här arbetar vi tillsammans i grupp men enskilda ansvarsområden inom gruppen kan tänkas vara: Områdesansvar- Här är ett förslag att dela upp sig och ansvara för de stora specialiteterna medicin, kirurgi, psykiatri, primärvård. Vår samlade kompetens- Finns det föreläsningar eller seminarium som kan hållas av AT-läkare för AT-läkare? Finns intresse att hålla utbildningstillfällen för ELSA-sjuksköterskor. 13

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

Slutrapport gällande utvärdering av lönesättningsmodell på SU

Slutrapport gällande utvärdering av lönesättningsmodell på SU Slutrapport gällande utvärdering av lönesättningsmodell på SU Caroline Molinder, Mattias Fägerlind & Sigrun Einarsdottir Bakgrund Lönesättning och modeller för detta är något som engagerar medarbetare.

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Gymnasiearbete. - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet

Gymnasiearbete. - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet Gymnasiearbete - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet Bakgrund Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Ökad kompetens i forskningsmetodik och patientsäkerhet en utbildning inom närsjukvården i Östergötland

Ökad kompetens i forskningsmetodik och patientsäkerhet en utbildning inom närsjukvården i Östergötland Närsjukvården i centrala Östergötland Forsknings- & utvecklingsenheten för närsjukvården Ökad kompetens i forskningsmetodik och patientsäkerhet en utbildning inom närsjukvården i Östergötland Innehåll

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFU-ansvarig läkare)/primärvård, Region Östergötland, avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet Uppdragsbeskrivningen för

Läs mer

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Underlag AT-kansliet SU:s sammanställning av primärvårdsenkät 120501 121116,

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Undervisningens utformning Kursen pågår i 5 veckor och omfattar klinisk tjänstgöring på slutenvårdsavdelning,

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFUansvarig läkare) inom Landstinget i Östergötland avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet. Uppdragsbeskrivningen för VFU-ansvarig

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Projekt inom ramen för

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Styrelsemöte 2013-03-25

Styrelsemöte 2013-03-25 Protokoll fört vid Styrelsemöte 2013-03-25 Plats: Närvarande: Ericsson, Datalinjen 3, Linköping. Per Ola Post, Michael Kamdem, Fredrik Thörnell, Erik Hallbäck, Sonia Sangari, Fariba Hashemi Bani, Linnea

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se Slutrapport Levnadsvanor - dokumentation i hälsobladet alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat 2012-09-03 www.lio.se 2012-09-03 Dokumentation av levnadsvanor i Cosmic Hälsobladet Bakgrund Sedan 2009 har

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

Läkarprogrammet. Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet

Läkarprogrammet. Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet Läkarprogrammet Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet Samarbetsavtal mellan Linköpings universitet och Landstinget i Kalmar län Ca 20 av de totalt 108 (120) studenter som

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Extradag i akutsimulering

Extradag i akutsimulering Extradag i akutsimulering Slutrapport förbättringsarbete under AT-utbildning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Maria Carlson Brühl och Rebecka msved Göteborg 2012-01-31 Bakgrund Under sitt första

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling. PELU, Helen Setterud HT-12

Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling. PELU, Helen Setterud HT-12 Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling Utveckling Lärande Bedömning Resa mot en professionell identitet Kort bakgrund Ursprung inom konstnärliga professioner, (visa upp sina alster).

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28 Läkarsektionen 2008/10/28 Protokoll Tid. 17.00 Plats. Puben, nedervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Mikael Finder, Martin Hult, Karin Johnsson, Madeleine Kronblad, Ulrika Liliemark, Astrid Moëll,

Läs mer

Del 3: Checklista för inspektion

Del 3: Checklista för inspektion Del 3: Checklista för inspektion Nedanstående checklista används som riktlinjer för SPUR:s bedömning, som grund till enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten. Obs! Svaren

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 138, Bup vårdavdelning, Umeå Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Vt- 13 Gunnar Berlin, Lärare Anders Hellman, Sjuksköterska Mia Lindstrand,

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Nationell värdegrund i äldreomsorgen

Nationell värdegrund i äldreomsorgen Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Mars 2014 Värdegrundsarbete - en ständigt pågående process Den övergripande målsättningen

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Utkast. Rekommendation för fortbildning av specialistläkare inom anestesi och intensivvård

Utkast. Rekommendation för fortbildning av specialistläkare inom anestesi och intensivvård Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Utkast. Rekommendation för fortbildning av specialistläkare inom anestesi och intensivvård September 2016. Första utkast efter omfattande förberedelse av CE

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp ÖREBRO LÄNS LANDSTING För AT-handledare Checklista med bakgrund och centrala begrepp Checklista Förberedelse Acceptera åtagandet som handledare. Se handledarens ansvar. Kontakta aktuell AT-läkare innan

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Cecilia Gärdén 2015-11-27 Jenny Lindberg Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Om kursen Kursen har pågått på masternivå, distans, period 1 och 2 ht 2015, mellan 31

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

Förbättringsprojekt - Vad ska jag bli när jag blir stor? Utbildningsdag för AT-läkare 121009

Förbättringsprojekt - Vad ska jag bli när jag blir stor? Utbildningsdag för AT-läkare 121009 Förbättringsprojekt - Vad ska jag bli när jag blir stor? Utbildningsdag för AT-läkare 121009 Kerstin Johansson och Cecilia Rosander, Handledning/Introduktion Bakgrund Vad ska jag bli när jag blir stor?

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Stress, symptom och klinik; beteendemedicin i primärvården, 7,5 hp ht 09

Stress, symptom och klinik; beteendemedicin i primärvården, 7,5 hp ht 09 Stress, symptom och klinik; beteendemedicin i primärvården, 7,5 hp ht 09 Antal deltagare i enkäten: 31 Antal erhållna enkätsvar: 33 1. I vilken utsträckning uppskattade Du kursadministrationen som helhet?

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Introduktion och kompetensvärdering av utländska läkare

Introduktion och kompetensvärdering av utländska läkare Introduktion och kompetensvärdering av utländska läkare Vårdcentralerna Bra Liv Landstinget i Jönköping Dorte Kjeldmand, studierektor, specialist i allmän medicin samt pedagogiskt ansvarig Nässjö Utbildningscentrum

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014.

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-10-17 Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. Närvarande: Lotta

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagd utbildning Medie- och kommunikationsvetenskap För studenter och handledare Allt du behöver veta om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNINGEN VID SAPU 2015 2016 uppdaterat 2014-12-16 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2015 och pågår till

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora.

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Närvarande: Mari Thorildsson MVC, Inga Lill Lingman BVC, Majlis Ersson Elevhälsoenheten, Lena Karlsson habiliteringen, Maja Franz Socialtjänsten, samt

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Rickard Carlhed Tobias Kjellberg 2015-06-11 2017-06-11

Läs mer

SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK064 ht Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK064 ht Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK64 ht 215 respondenter: 15 : Svarsfrekvens: 7, % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag uppfattar att jag genom denna kurs

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(5) Projekt Minireningsverk : 2014-09-29 Tid: 9.00-15.00 Plats: Kompetensen (entréplan), Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Erik Matsson, Kungsbacka Emy Ekholm, Halmstad Ingela Caswell,

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda professionella

Läs mer

Lärandeseminarium 2 4/9 2008 Högläsning & Berättarkonst forts av rumslig miljö på intensivvårdsavdelning

Lärandeseminarium 2 4/9 2008 Högläsning & Berättarkonst forts av rumslig miljö på intensivvårdsavdelning Lärandeseminarium 2 4/9 2008 Högläsning & Berättarkonst forts av rumslig miljö på intensivvårdsavdelning Liselott Höjman Högläsning; ett verktyg i vården Att höra texter väcker känslor och kan vara lugnande.

Läs mer

Alla läser igenom de fyra fallen för att vara delaktiga i seminariet diskussionen.

Alla läser igenom de fyra fallen för att vara delaktiga i seminariet diskussionen. Institutionen för odontologi Tandhygienistprogrammet, termin 3 1TH019 Odontologisk profylaktik 5 Ansvarig lärare/examinator: Ann-Christin Johansson/Annsofi Johannsen HT 2015 Stress & Kommunikation Seminarium/Redovisning

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande

Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande Xinxin Guo Forskar-AT 2010-08-30 1 Bakgrund Forskning är grunden för medicinsk utveckling. Det är därför viktigt att rekrytera forskare, särskilt

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Effektivare primärvård 2009

Effektivare primärvård 2009 Missa inte: Att leda med Lean, 5 november 2009 Effektivare primärvård 2009 Ta del av vårdvalsmodeller, Lean och framgångsrika samarbetsprojekt Lean i primärvården så effektiviserar vi arbetsprocesserna!

Läs mer