Landstingshälsan. presenterar. (Kort)seminarier för inspiration och lärande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingshälsan. presenterar. (Kort)seminarier för inspiration och lärande"

Transkript

1 Landstingshälsan presenterar (Kort)seminarier för inspiration och lärande Landstingshälsan är arbetsgivarens och medarbetarnas kvalitetssäkrade partner i arbetsmiljö- och hälsofrågor

2 Använd din företagshälsovårds breda erfarenhet, i din arbets- eller ledningsgrupp, för korta inspirerande seminarier På Landstingshälsan erbjuder vi våra kunder en mångfald av kunskap utifrån våra olika ämnesområden och professioner. Önskar ni på arbetsplatsen lite inspiration under ett personalmöte/ledningsgruppsmöte? Här presenterar vi de ämnesområden/teman som kan vara till nytta för er. Varje seminarium anpassas i tidsåtgång utifrån de behov ni har. Är det ämnen/teman ni saknar i katalogen? Hör gärna av er med tips eller förfrågningar! Ta kontakt med din kontaktperson för vidare information och inbokning av föreläsare. Innehållsförteckning Livsstil och hälsa Livsstilsförändring Det löser sig. 4 Motivation till förändring.. 4 Skiftarbete/nattarbete... 4 Sömnen Varför är den så viktig? 4 Stress och stresshantering. 4 Livsstil levnadsvanor... 5 Kost/orken... 5 Övervikt handlar om känslor.. 5 Tobak Alkohol Bruk, riskbruk eller missbruk? 5 Alkohol Bruk, riskbruk eller missbruk. 5 Ta hand om kroppen orka mer!. 6 Stillasittande en risk i sig 6 Hälsa i kropp och knopp. 6 FAR Fysisk Aktivitet på Recept.. 6 Fysisk arbetsmiljö Ergonomi Kroppens förutsättningar. 6 Fötter, skor och golv.. 6 Störande ljud på arbetsplatsen. 6 Bra arbetsljus på arbetsplatsen 7 Bra inomhusklimat på arbetsplatsen... 7 Riskbedömning (14)

3 Psykosocial arbetsmiljö Arbetsgruppens utveckling och dynamik.. 7 Det Kommunikativa medarbetarskapet. 7 Det kommunikativa ledarskapet 8 Feedback/återkoppling Kan vi bli bättre på det? 8 Våld och hot på jobbet.. 8 Krisstöd/kamratstöd. 8 Krock eller möte? 8 Kränkande särbehandling. 8 Konflikter på jobbet 9 Det svåra samtalet... 9 Motiverande samtal (MI) 9 Vad är Kognitiv Beteendeterapi?. 9 Mindfulness i vardagen. 9 Mindfulness för chefer 9 Hitta balansen i ditt arbets- och privatliv. 9 Rehabprocessen i fokus 10 Grupp- och organisationsutveckling Systematiskt Arbetsmiljö Arbete (SAM).. 10 Sluta gissa om teamarbete 10 Konsten att skapa lösningsfokuserade arbetsplatser. 10 Orangino Work 10 Presentation som ger intryck 10 Kreativa och effektiva möten 11 Talkmap Bemötande och kommunikation Neuroledarskap Att leda med hjärnan. 11 Att leda i förändring 11 Hur ökar vi medarbetares delaktighet? Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande insatser Friska förblir friska!.. 11 Prova på aktiviteter Massage i pausen.. 12 Stavgång.. 12 Qigong.. 12 Snoddgympa Avspänning (14)

4 Livsstil och hälsa Livsstilsförändring Det löser sig För att kunna ändra på en vana behöver vi fatta ett beslut om förändring och bestämma ett mål. Det löser sig när vi; Själva bestämmer vad vi vill förändra Lär oss hur förändring går till Sätter upp utmanande men realistiska mål Tar fram våra styrkor Gör små framsteg Motivation till förändring Vanans makt är stor, tankens ännu större. Kan vi använda oss av tankens kraft för att förändra? Chansen att lyckas med det man vill förändra ökar om du bland annat använder dig av en enkel handlingsplan. Motivation är den kraft som för människan framåt Utmana tankens kraft Skapa din egen handlingsplan Skiftarbete/nattarbete Det är allt vanligare med olika typer av oregelbunden arbetstid. Hur reagerar vi och vad kan vi själva göra för att förebygga ohälsa? Hur väljer vi passande livsstils vanor? Sömn Hälsorisker Medicinsk kontroll vid nattarbete Sömnen Varför är den så viktig? Vi behöver tillbringa 1/3 del av vårt liv sovande för att ha optimal energi och kraft. Hur ser normal sömn ut och varför är den så viktig? Vad kan göra att vår sömn blir störd? Vilka metoder finns för att återerövra en god sömn? Stress och stresshantering Idag är stress ett av de största hoten mot vår hälsa. Hög effektivitet, högt arbetstempo och krav på att kunna hantera ny teknik har medfört att stressrelaterade hälsoproblem har ökat. Är stress bara av ondo? Vad är stress och återhämtning? Hur reagerar kroppen och själen på stress? Hur kan vi förebygga och hantera (14)

5 Livsstil levnadsvanor Vad säger aktuell forskning om: Kost Motion Tobak Alkohol Kost/öka orken Näringsriktig kost och balans mellan aktivitet och vila, bygger upp en god cirkel med många positiva effekter. En stor del av dagens matintag sker på arbetsplatsen. Grundläggande principer för bra mat på jobbet. Mat och dryck ger oss energi och kraft att orka både på arbetet och hemma. Vad är rekommenderade goda matvanor idag? Övervikt handlar om känslor Ny syn på övervikt och behandling (Stahremetoden) Information om viktminskningskurs som ger deltagaren svar på Varför man äter fel när man vet hur man ska äta rätt? Varför kan man inte stå emot suget att stoppa något i munnen? Varför man inte kan behålla viktnedgången? Övervikt handlar inte i första hand om kost utan om självbild, stress och negativa tankar och känslor. Tobak Information om tobak (rökning och snusning) Tobakens påverkan på hälsan Olika möjligheter till stöd vid tobaksstopp 1 Alkohol Bruk, riskbruk eller missbruk Hur vet vi om vi dricker för mycket? Vad gör vi på vår arbetsplats om vi tycker att någon arbetskamrat dricker för mycket? Skillnader mellan bruk, riskbruk och missbruk. Vilka möjligheter till stöd/behandling finns? Hur ser policyn för alkohol/droger ut på arbetsplatsen? 2 Alkohol Bruk, riskbruk eller missbruk? Vad gör du som chef om du misstänker att medarbetare har ett alkoholmissbruk? Vilket ansvar har arbetsgivaren respektive medarbetaren? Skillnader mellan bruk, riskbruk och missbruk Vilka möjligheter till stöd finns för medarbetaren och för mig som chef? (14)

6 Ta hand om kroppen orka mer! Fysisk aktivitet i olika former är bra för vår hälsa. Många av de vanligaste hälsoproblemen kan avhjälpas med daglig fysisk aktivitet. Positiva effekter av fysisk aktivitet Stress och fysisk aktivitet Konditionsträning Motivation Stillasittande en risk i sig Det moderna rörelsemönstret Korta pauser FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) Vardagsmotion Hälsa i kropp och knopp Hur inverkar stress på orken? Stressbiologi, fysisk aktivitet och praktiska övningar. FAR Fysisk Aktivitet på Recept En naturlig väg till bättre hälsa. Vilka effekter har FAR på hälsan? Fysisk arbetsmiljö Ergonomi Kroppens förutsättningar Vi är alla gjorda för ett liv i rörelse. Vi kan med enkla medel anpassa våra arbetsplatser och arbetsuppgifter efter kroppens behov. Kroppens förutsättningar - Funktionell anatomi Hur kan arbetsplatsen anpassas på bästa sätt? Öka produktion och lönsamhet med ergonomisk anpassning Fötter, skor och golv Hur mår våra fötter och hur påverkar det oss? Fotens anatomi Vad är en bra sko? Foten i arbetet - att tänka på Träning för foten Störande ljud på arbetsplatsen Ljudnivåns betydelse för vår hälsa. Vad är skadligt? Hur påverkas vi? Vad kan vi själva göra? (14)

7 Bra arbetsljus på arbetsplatsen Faktorer som påverkar den totala ljusbildens kvalitet och kvantitet under arbetets utförande Syn- ergonomi Kontraster Ljusnivå och ljusfördelning Ljusets riktning och färgåtergivning Bländning och reflexer Åldersförändringar Bra inomhusklimat på arbetsplatsen Faktorer som påverkar hur vi upplever inomhusklimatet på arbetsplatsen. Ventilationssystem, till- och frånluft Lufttemperatur Medelstrålningstemperatur Lufthastighet, drag Luftfuktighet Klädsel och aktivitet Riskbedömning Bland Arbetsmiljöverkets ca 140 Sakföreskrifter (AFS:ar) finns krav på särskilda bedömningar i ca 80 av dem. Varför skall riskbedömning göras? Hur kan den göras? Vilken nytta har verksamheten av bra riskbedömningar? Psykosocial arbetsmiljö Arbetsgruppens utveckling och dynamik Förmågan att förstå det som händer i arbetsgruppen och vilken roll jag själv har. Varför är vi på jobbet? Hur förhåller vi oss till varandra våra roller? Hur blir vi ett effektivt team/arbetslag? Det kommunikativa medarbetarskapet Smidig kommunikation leder till goda relationer och bidrar till en god arbetsmiljö. Det vi gör med kroppen hörs i rösten! Vad är kommunikation? Finns det olika kommunikationsstilar? Vad förmedlar vi med vårt kroppsspråk? Hur får vi igång en positiv spiral i vår kommunikation? (14)

8 Det kommunikativa ledarskapet Utveckla din förmåga att leda och kommunicera, ansträng dig mindre men uppnå mer. Bra ledarskap och smidig kommunikation leder till goda relationer och en god arbetsmiljö. Går det att förebygga korridorsgnäll och konflikter? Hur hantera besvärliga personer? Vad innebär validering? Finns det olika kommunikationsstilar i arbetsgruppen? Feedback/återkoppling - kan vi bli bättre på det? Det är viktigt för oss att vi får och ger feedback/återkoppling till varandra på arbetsplatsen. Vad är feedback/återkoppling? Varför är det så svårt att ta emot och ge feedback till varandra? Finns det knep och övningar så vi kan bli bättre på att ge och ta emot feedback? Vad kan vi göra hos oss på vår arbetsplats? Våld- och hot på jobbet Vissa arbeten är mer riskfyllda än andra, förebygg våld och hot i er arbetsmiljö. Kort genomgång av Arbetsmiljöverkets regler Våld- och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2 Vad är våld och hot? Hur kartlägger man riskerna? Vilka säkerhetsrutiner har vi på vår arbetsplats? Vad är skonsam skyddsteknik? Krisstöd/kamratstöd Att stöttar varandra i svåra situationer på jobbet. Vad är en krisreaktion? Vad är kamratstöd? Vad kan vi göra hos oss? Krock eller möte? Om professionellt bemötande och heteronormen (föreställningen om att alla är heterosexuella) Reflektion kring egna värderingar om HBT (Homo-Bi-Trans) Grundläggande begrepp Konkreta exempel - hur kan vi göra hos oss? Kränkande särbehandling Att känna att vi är en del av arbetsgemenskapen är ett av de mest viktiga behov vi har när vi går till vårt jobb. Tyvärr förekommer det så kallad vuxenmobbing på våra arbetsplatser, detta är något vi tillsammans måste motverka. Vad är kränkande särbehandling? Vilka konsekvenser får det för den som drabbas? Vilka konsekvenser får det för oss som arbetsgrupp? Hur gör vi om detta händer hos oss? (14)

9 Konflikter på jobbet Vi har ofta olika syn på konflikter och hur dessa ska hanteras. Vad kan du som chef själv göra? När ska du koppla in extern hjälp? Vad är en konflikt? Hur en konflikt kan eskalera? Går det att förebygga konflikter? När är en konflikt är utredd och klar? Det svåra samtalet Ibland behöver du som chef genomföra svåra samtal; Det kan handla om uppsägning, alkoholmissbruk/riskbruk, rehabiliteringsåtgärder eller andra arbetsrättsliga åtgärder. Att rusta sig inför ett svårt samtal Presentation av en samtalsmodell i flera steg Hur kan jag som chef få stöd inför, under och efter svåra medarbetarsamtal? Motiverande samtal (MI) Motiverande samtal är ett förhållningssätt där vi söker samarbete med samtalspartnern. Målet är att undersöka hur stark beredskapen och viljan är till förändring hos den vi möter, och att stötta och förstärka förändringskraften. Vad är motivation? Förändring är en process Förändringsberedskap Vad är Kognitiv Beteendeterapi? Allt fler vetenskapliga studier visar att Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är hjälpsam för många problem ex. depression, panikångest, social rädsla, stress, smärta, sömnproblem m m Vad är det som gör att vissa beteenden inte hjälper utan stjälper? Vilka metoder gör att KBT är framgångsrikt? Mindfulness i vardagen Vi lär oss att se varandra i arbetsgruppen och hjälper varandra att utveckla vår närvaro. Vad är mindfulness? Hur kan vi använda mindfulness i vår vardag? Hur kan mindfulness stärka arbetsgruppen? Praktiska övningar i mindfulness Mindfulness för chefer Konsten att vara en närvarande chef Hur du kan stärka ditt ledarskap genom mindfulness. Vad är mindfulness? Hur kan mindfulness användas i vardagen? Praktiska övningar Hitta balansen i ditt arbetsliv- och privatliv Information om hur SMC Stressprofil kan användas individuellt eller i hela arbetsgruppen. Vilka styrkor har medarbetaren att hantera stress? Vilka utvecklingsområden finns? (14)

10 Stressprofilen kan användas på gruppnivå när man vill identifiera den aktuella situationen hos grupper och organisationer. Rehabprocessen i fokus Nyheterna inom sjukskrivnings - och rehabiliteringsprocesserna i lättsmält fickformat. Tidiga insatser Rehabiliteringskedjan Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Arbetsförmågeutredning - när, hur och för vem? Grupp- och organisation Systematiskt Arbetsmiljö Arbete (SAM) Grundförutsättning för en hållbar arbetsmiljö som ger ett hållbart arbetsliv. Genomgång av Arbetsmiljöverkets (AV) interaktiva utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Inblick i vad som ingår i SAM Hur kan arbetsmiljön synliggöras i det dagliga arbetet? Vilka strategier ska vi ha på vår arbetsplats? Hur ska vi följa upp vårt arbetsmiljöarbete? Sluta gissa om teamarbete Information om Team Management Profilen TMP, vilket är ett verktyg som hjälper oss att bättre förstå samspelet i arbetsgruppen och hur olikheter kan skapa kreativa lösningar. Vill du förstå dynamiken i din arbetsgrupp? Hur jag kan möta andra och finna min roll? Vilka arbetsuppgifter/arbete som stimulerar bäst? Förstå varför du känner dig motiverad av vissa arbetsuppgifter och inte av andra? Konsten att skapa lösningsfokuserade arbetsplatser Information om ett utbildningsprogram för att lära sig de färdigheter som krävs för att skapa en bra arbetsmiljö. Hur skapar vi en arbetsmiljö som kännetecknas av arbetsglädje och samarbete? Orangino Work Orangino Work är ett verktyg som utvecklar teamets framgångsbeteende och bygger en feedbackkultur. Konkret och lustfylld dialogform där alla blir sedda. Stärker gruppens självbild Ökar motivationen och förmågan till att ge och ta feedback Löser problem och förebygger konflikter Effektivare samverkan Presentation som ger intryck Att ge information är svårt. Om du vill få något sagt och dessutom bli ihågkommen, säg det så enkelt du kan. Lär dig presentationsteknik som är effektiv och tydlig. Användbart också för broschyrer/informationsfoldrar. Vad kännetecknar en bra presentation? (14)

11 Proaktivt reaktivt språkbruk, vad i består skillnaden? Retorikens hörnstenar, vilka är de? Kreativa och effektiva möten Att var mötesledare kan ibland vara svårt, har du en önskan om att dina möten ska bli mer effektiva, och framförallt leda till ett resultat? Ibland möter vi härvarande men inte närvarande medarbetare på arbetsplatsträffar, hur ökar vi delaktigheten? Arbetsplatsträffar som en arena för kreativt utvecklingsarbete Praktiska hjälpmedel för bättre möten Från ord till handling Mötestekniker Talkmap Bemötande och kommunikation Information om en utbildning i bemötande och professionell kommunikation. Bygger på forskning om hur hjärnan hanterar kommunikation och information. Vad är Talkmap? Vad är unikt med Talkmap? Vilka har nytta av Talkmap? Vad blir resultatet? Neuroledarskap Att leda med hjärnan Information om en utbildning som ger dig ledare konkreta verktyg vilka visar hur du kan leda dina medarbetare för bästa resultat helt i linje med den nya forskningen om hjärnan. Vad är neuroledarskap? Vad är unikt med neuroledarskap? Vilka har nytta av neuroledarskap? Vad blir resultatet? Att leda i förändring Omorganisationer och förändringar i våra verksamheter påverkar medarbetare på olika sätt. Som ledare behöver du ha förmågan att kunna se det som ännu inte finns. Förändringskurvan Hur skapar vi trygghet i förändringsarbetet? Vanligaste orsakerna till motstånd mot förändring Hur hantera motstånd, missnöje och oro? Hur ökar vi medarbetares delaktighet? Vill vi kännetecknas av att vara en arbetsplats med medarbetare som är delaktiga i utvecklingsarbetet och samtidigt få en hälsosam arbetsplats? Vad är en hälsofrämjande arbetsmiljö? Medarbetarskap - varför är det viktigt för hur vi mår på jobbet? Hur ökar vi delaktighet på vår arbetsplats? Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande insatser Friska förblir friska! Hälsofrämjande insatser bidrar till friskare, gladare och mer motiverad personal! Vad gör oss långtidsfriska? Beskrivning av friskfaktorer som stärker hälsan ur ett arbetsplatsperspekti (14)

12 Prova på aktiviteter Massage i pausen Massage är en beprövad metod för att hantera stress och förebygga psykiska besvär av lindrigare art. Bidrar till ett ökat välbefinnande och mjukar upp ömma och stela muskler. Kort information om massagens effekter Instruktion av pausmassage som alla kan använda sig av Enkla övningar med skriftliga instruktioner Stavgång Stavgång passar alla. Här får ni instruktioner för att på ett enkelt sätt förnya och effektivisera era promenader. Lätt uppvärmning Promenad Stretch Qigong Enkla lugna rörelser för kropp och själ. Qigong ger energi och reducerar stress. Rörelse Balans harmoni - energi Andning Avspänning Snoddgympa Pausaktivitet med gummiband i förebyggande och rehabiliterande syfte. Uppvärmning Cirkulation Styrka Stretch Praktiska övningar med skriftliga instruktioner Avspänning Med enkla medel tränar vi oss att hantera grundspänningen i kroppen, genom muskulär och mental avslappningsteknik. Lär dig andas rätt Hitta din mentala plats för avspänning Sänk din grundspänning (14)

13 Plats för anteckningar (14)

14 Landstingshälsans Företagshälsovård finns på fyra orter inom Örebro län. Samverkan sker mellan enheterna för att vid speciella insatser kunna erbjuda rätt kompetens. Förvaltningsledning och kansli: Örebro-enheten: Karlskoga-enheten: Besöksadress Fredsgatan 27A, Örebro Besöksadress Fredsgatan 27A, Örebro Besöksadress: Lasarettsområdet, Karlskoga lasarett Kumla-enheten Besöksadress: Magasinsgat 4, Kumla Lindesbergs-enheten Telefon till förvaltningsledning och samtliga enheter: länsreception ( ) (landstingets växel) Postadress till samtliga enheter: Box Örebro Besöksadress: Lasarettsområdet, Lindesbergs lasarett Direkttelefon; Företagssjukgymnast: ( ) Företagssköterska: ( ) Internetadress; (14)

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet 1 De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas?

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Landstingshälsan. Så här arbetar Landstingshälsan med rehabilitering. Information till arbetsgivare

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Landstingshälsan. Så här arbetar Landstingshälsan med rehabilitering. Information till arbetsgivare ÖREBRO LÄNS LANDSTING Så här arbetar med rehabilitering Information till arbetsgivare arbetar med företagshälsovård Företagshälsovården är en oberoende expertresurs...... inom områdena arbetsmiljö och

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER KOMPETENSUTVECKLING PÅ HEMMAPLAN KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER Kommunikation är ofta en vilja att övertyga. Att just din vara, tjänst, idé eller att du själv är ett bra alternativ. Det kan handla om att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap Ledarskap och medarbetarskap Ambitionen med dessa frågor är att stimulera till samtal om ledarskap och medarbetarskap och hur vi som medarbetare och chefer agerar. Frågorna är inte på något sätt heltäckande

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Livsstilsguide. Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Livsstilsguide. Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Livsstilsguide Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet

Läs mer

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hur är det på min arbetsplats? Ett arbetsmaterial med följande innehåll: 1. Förslag till undersökning av den psykosociala arbetsmiljö 2. LIUs handlingsplan för arbetsmiljö 3. IKEs

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Så här arbetar Regionhälsan med rehabilitering

Så här arbetar Regionhälsan med rehabilitering Så här arbetar Regionhälsan med rehabilitering Information till arbetsgivare Regionhälsan arbetar med företagshälsovård Företagshälsovården är en oberoende expertresurs...... inom områdena arbetsmiljö

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Hälsoprofil Mjärdevimodellen

Hälsoprofil Mjärdevimodellen Hälsoprofil Mjärdevimodellen Anette Ericsson, företagssköterska Landstingshälsan Örebro 2012-08-21 Utgångsläget inför arbetet kring ny hälsoprofil Missnöje med befintlig metod. Otidsenlig, manuell tidskrävande

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige , 52, med kompletterande riktlinjer antagna av kommunstyrelsen , 148

Antagen av kommunfullmäktige , 52, med kompletterande riktlinjer antagna av kommunstyrelsen , 148 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING HÄLSOPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 52, med kompletterande riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2013-04-29, 148 En hälsofrämjande

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen HFS 2015. Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats ett

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår?

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? ORGANISATIONSHÄLSA - vad är det och hur kan man arbeta med det? Folkhälsa Individhälsa Organisationshälsa Vad är det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? - Vad säger statistiken? - Vad säger

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Företagshälsovård Hållbart arbetsliv

Företagshälsovård Hållbart arbetsliv Företagshälsovård Hållbart arbetsliv Nyckel till ett hållbart arbetsliv Hållbara organisationer Hållbart ledarskap Hållbart medarbetarskap Målgrupper Medarbetare från vardera tre kundorganisationer (ÖLL,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö CHECKLISTA: Organisatorisk och social arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Syftet med denna checklista är att identifiera vilken beredskap verksamheten har för att genomföra ett

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

FRISKVÅRDSKONSULENT- inriktning friskvård, hälsa och hälsopromotivt arbete, 80 KY-poäng

FRISKVÅRDSKONSULENT- inriktning friskvård, hälsa och hälsopromotivt arbete, 80 KY-poäng KURSPLANER FRISKVÅRDSKONSULENT- inriktning friskvård, hälsa och hälsopromotivt arbete, 80 KY-poäng KOMVUX I OLOFSTRÖM Nutrition med tillämpning 10 KY-poäng Kursen ska ge kunskap i nutrition och dess bestämningsfaktorer

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 - Hur omsätter vi innebörden i föreskriften till praktisk handling? - Mervärde för organisation och medarbetare? Jan Winroth och Christer Sorbring Reflektioner kring

Läs mer

MÖTESPLATS HÄLSA. Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv?

MÖTESPLATS HÄLSA. Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv? MÖTESPLATS HÄLSA Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv? Finns det facit för ett lyckat hälsoarbete? NEJ! Men det finns erfarenheter och kunskaper som kan vägleda TANKE och HANLING Jan Winroth Frågor med

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Lugn, glad & kreativ på jobbet. Ett föredrag som lär dig och dina kollegor enkel och effektiv stresshantering

Lugn, glad & kreativ på jobbet. Ett föredrag som lär dig och dina kollegor enkel och effektiv stresshantering Lugn, glad & kreativ på jobbet Ett föredrag som lär dig och dina kollegor enkel och effektiv stresshantering Lugn, glad & kreativ på jobbet Föredraget blandar aktuell forskning om jobbstress och stress

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö 1 Arbetsmiljölagen: vidta alla åtgärder Föreskrifterna förtydligar

Läs mer

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer.

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Therese Stenlund Universitetslektor Inst. för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi Kliniskt lektorat; Stressrehabilitering,

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Bli en bättre chef Målet med utbildningen är att du som chef/ledare ska känna dig starkare

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se 1 EGEN BAKGRUND: BETEENDEVETENSKAP, FYSIOLOGI, MEDICIN VETENSKAP Omfattande praktisk erfarenhet av friskvård och hälsa sedan 1975, bl.a.

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer Stress, varningsklockor och friskfaktorer LSF-kongress 11 maj 2012 Göteborg Annemarie Hultberg Utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser www.vgregion.se/stressmedicin Institutet för stressmedicin

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer