Landstingshälsan. presenterar. (Kort)seminarier för inspiration och lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingshälsan. presenterar. (Kort)seminarier för inspiration och lärande"

Transkript

1 Landstingshälsan presenterar (Kort)seminarier för inspiration och lärande Landstingshälsan är arbetsgivarens och medarbetarnas kvalitetssäkrade partner i arbetsmiljö- och hälsofrågor

2 Använd din företagshälsovårds breda erfarenhet, i din arbets- eller ledningsgrupp, för korta inspirerande seminarier På Landstingshälsan erbjuder vi våra kunder en mångfald av kunskap utifrån våra olika ämnesområden och professioner. Önskar ni på arbetsplatsen lite inspiration under ett personalmöte/ledningsgruppsmöte? Här presenterar vi de ämnesområden/teman som kan vara till nytta för er. Varje seminarium anpassas i tidsåtgång utifrån de behov ni har. Är det ämnen/teman ni saknar i katalogen? Hör gärna av er med tips eller förfrågningar! Ta kontakt med din kontaktperson för vidare information och inbokning av föreläsare. Innehållsförteckning Livsstil och hälsa Livsstilsförändring Det löser sig. 4 Motivation till förändring.. 4 Skiftarbete/nattarbete... 4 Sömnen Varför är den så viktig? 4 Stress och stresshantering. 4 Livsstil levnadsvanor... 5 Kost/orken... 5 Övervikt handlar om känslor.. 5 Tobak Alkohol Bruk, riskbruk eller missbruk? 5 Alkohol Bruk, riskbruk eller missbruk. 5 Ta hand om kroppen orka mer!. 6 Stillasittande en risk i sig 6 Hälsa i kropp och knopp. 6 FAR Fysisk Aktivitet på Recept.. 6 Fysisk arbetsmiljö Ergonomi Kroppens förutsättningar. 6 Fötter, skor och golv.. 6 Störande ljud på arbetsplatsen. 6 Bra arbetsljus på arbetsplatsen 7 Bra inomhusklimat på arbetsplatsen... 7 Riskbedömning (14)

3 Psykosocial arbetsmiljö Arbetsgruppens utveckling och dynamik.. 7 Det Kommunikativa medarbetarskapet. 7 Det kommunikativa ledarskapet 8 Feedback/återkoppling Kan vi bli bättre på det? 8 Våld och hot på jobbet.. 8 Krisstöd/kamratstöd. 8 Krock eller möte? 8 Kränkande särbehandling. 8 Konflikter på jobbet 9 Det svåra samtalet... 9 Motiverande samtal (MI) 9 Vad är Kognitiv Beteendeterapi?. 9 Mindfulness i vardagen. 9 Mindfulness för chefer 9 Hitta balansen i ditt arbets- och privatliv. 9 Rehabprocessen i fokus 10 Grupp- och organisationsutveckling Systematiskt Arbetsmiljö Arbete (SAM).. 10 Sluta gissa om teamarbete 10 Konsten att skapa lösningsfokuserade arbetsplatser. 10 Orangino Work 10 Presentation som ger intryck 10 Kreativa och effektiva möten 11 Talkmap Bemötande och kommunikation Neuroledarskap Att leda med hjärnan. 11 Att leda i förändring 11 Hur ökar vi medarbetares delaktighet? Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande insatser Friska förblir friska!.. 11 Prova på aktiviteter Massage i pausen.. 12 Stavgång.. 12 Qigong.. 12 Snoddgympa Avspänning (14)

4 Livsstil och hälsa Livsstilsförändring Det löser sig För att kunna ändra på en vana behöver vi fatta ett beslut om förändring och bestämma ett mål. Det löser sig när vi; Själva bestämmer vad vi vill förändra Lär oss hur förändring går till Sätter upp utmanande men realistiska mål Tar fram våra styrkor Gör små framsteg Motivation till förändring Vanans makt är stor, tankens ännu större. Kan vi använda oss av tankens kraft för att förändra? Chansen att lyckas med det man vill förändra ökar om du bland annat använder dig av en enkel handlingsplan. Motivation är den kraft som för människan framåt Utmana tankens kraft Skapa din egen handlingsplan Skiftarbete/nattarbete Det är allt vanligare med olika typer av oregelbunden arbetstid. Hur reagerar vi och vad kan vi själva göra för att förebygga ohälsa? Hur väljer vi passande livsstils vanor? Sömn Hälsorisker Medicinsk kontroll vid nattarbete Sömnen Varför är den så viktig? Vi behöver tillbringa 1/3 del av vårt liv sovande för att ha optimal energi och kraft. Hur ser normal sömn ut och varför är den så viktig? Vad kan göra att vår sömn blir störd? Vilka metoder finns för att återerövra en god sömn? Stress och stresshantering Idag är stress ett av de största hoten mot vår hälsa. Hög effektivitet, högt arbetstempo och krav på att kunna hantera ny teknik har medfört att stressrelaterade hälsoproblem har ökat. Är stress bara av ondo? Vad är stress och återhämtning? Hur reagerar kroppen och själen på stress? Hur kan vi förebygga och hantera (14)

5 Livsstil levnadsvanor Vad säger aktuell forskning om: Kost Motion Tobak Alkohol Kost/öka orken Näringsriktig kost och balans mellan aktivitet och vila, bygger upp en god cirkel med många positiva effekter. En stor del av dagens matintag sker på arbetsplatsen. Grundläggande principer för bra mat på jobbet. Mat och dryck ger oss energi och kraft att orka både på arbetet och hemma. Vad är rekommenderade goda matvanor idag? Övervikt handlar om känslor Ny syn på övervikt och behandling (Stahremetoden) Information om viktminskningskurs som ger deltagaren svar på Varför man äter fel när man vet hur man ska äta rätt? Varför kan man inte stå emot suget att stoppa något i munnen? Varför man inte kan behålla viktnedgången? Övervikt handlar inte i första hand om kost utan om självbild, stress och negativa tankar och känslor. Tobak Information om tobak (rökning och snusning) Tobakens påverkan på hälsan Olika möjligheter till stöd vid tobaksstopp 1 Alkohol Bruk, riskbruk eller missbruk Hur vet vi om vi dricker för mycket? Vad gör vi på vår arbetsplats om vi tycker att någon arbetskamrat dricker för mycket? Skillnader mellan bruk, riskbruk och missbruk. Vilka möjligheter till stöd/behandling finns? Hur ser policyn för alkohol/droger ut på arbetsplatsen? 2 Alkohol Bruk, riskbruk eller missbruk? Vad gör du som chef om du misstänker att medarbetare har ett alkoholmissbruk? Vilket ansvar har arbetsgivaren respektive medarbetaren? Skillnader mellan bruk, riskbruk och missbruk Vilka möjligheter till stöd finns för medarbetaren och för mig som chef? (14)

6 Ta hand om kroppen orka mer! Fysisk aktivitet i olika former är bra för vår hälsa. Många av de vanligaste hälsoproblemen kan avhjälpas med daglig fysisk aktivitet. Positiva effekter av fysisk aktivitet Stress och fysisk aktivitet Konditionsträning Motivation Stillasittande en risk i sig Det moderna rörelsemönstret Korta pauser FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) Vardagsmotion Hälsa i kropp och knopp Hur inverkar stress på orken? Stressbiologi, fysisk aktivitet och praktiska övningar. FAR Fysisk Aktivitet på Recept En naturlig väg till bättre hälsa. Vilka effekter har FAR på hälsan? Fysisk arbetsmiljö Ergonomi Kroppens förutsättningar Vi är alla gjorda för ett liv i rörelse. Vi kan med enkla medel anpassa våra arbetsplatser och arbetsuppgifter efter kroppens behov. Kroppens förutsättningar - Funktionell anatomi Hur kan arbetsplatsen anpassas på bästa sätt? Öka produktion och lönsamhet med ergonomisk anpassning Fötter, skor och golv Hur mår våra fötter och hur påverkar det oss? Fotens anatomi Vad är en bra sko? Foten i arbetet - att tänka på Träning för foten Störande ljud på arbetsplatsen Ljudnivåns betydelse för vår hälsa. Vad är skadligt? Hur påverkas vi? Vad kan vi själva göra? (14)

7 Bra arbetsljus på arbetsplatsen Faktorer som påverkar den totala ljusbildens kvalitet och kvantitet under arbetets utförande Syn- ergonomi Kontraster Ljusnivå och ljusfördelning Ljusets riktning och färgåtergivning Bländning och reflexer Åldersförändringar Bra inomhusklimat på arbetsplatsen Faktorer som påverkar hur vi upplever inomhusklimatet på arbetsplatsen. Ventilationssystem, till- och frånluft Lufttemperatur Medelstrålningstemperatur Lufthastighet, drag Luftfuktighet Klädsel och aktivitet Riskbedömning Bland Arbetsmiljöverkets ca 140 Sakföreskrifter (AFS:ar) finns krav på särskilda bedömningar i ca 80 av dem. Varför skall riskbedömning göras? Hur kan den göras? Vilken nytta har verksamheten av bra riskbedömningar? Psykosocial arbetsmiljö Arbetsgruppens utveckling och dynamik Förmågan att förstå det som händer i arbetsgruppen och vilken roll jag själv har. Varför är vi på jobbet? Hur förhåller vi oss till varandra våra roller? Hur blir vi ett effektivt team/arbetslag? Det kommunikativa medarbetarskapet Smidig kommunikation leder till goda relationer och bidrar till en god arbetsmiljö. Det vi gör med kroppen hörs i rösten! Vad är kommunikation? Finns det olika kommunikationsstilar? Vad förmedlar vi med vårt kroppsspråk? Hur får vi igång en positiv spiral i vår kommunikation? (14)

8 Det kommunikativa ledarskapet Utveckla din förmåga att leda och kommunicera, ansträng dig mindre men uppnå mer. Bra ledarskap och smidig kommunikation leder till goda relationer och en god arbetsmiljö. Går det att förebygga korridorsgnäll och konflikter? Hur hantera besvärliga personer? Vad innebär validering? Finns det olika kommunikationsstilar i arbetsgruppen? Feedback/återkoppling - kan vi bli bättre på det? Det är viktigt för oss att vi får och ger feedback/återkoppling till varandra på arbetsplatsen. Vad är feedback/återkoppling? Varför är det så svårt att ta emot och ge feedback till varandra? Finns det knep och övningar så vi kan bli bättre på att ge och ta emot feedback? Vad kan vi göra hos oss på vår arbetsplats? Våld- och hot på jobbet Vissa arbeten är mer riskfyllda än andra, förebygg våld och hot i er arbetsmiljö. Kort genomgång av Arbetsmiljöverkets regler Våld- och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2 Vad är våld och hot? Hur kartlägger man riskerna? Vilka säkerhetsrutiner har vi på vår arbetsplats? Vad är skonsam skyddsteknik? Krisstöd/kamratstöd Att stöttar varandra i svåra situationer på jobbet. Vad är en krisreaktion? Vad är kamratstöd? Vad kan vi göra hos oss? Krock eller möte? Om professionellt bemötande och heteronormen (föreställningen om att alla är heterosexuella) Reflektion kring egna värderingar om HBT (Homo-Bi-Trans) Grundläggande begrepp Konkreta exempel - hur kan vi göra hos oss? Kränkande särbehandling Att känna att vi är en del av arbetsgemenskapen är ett av de mest viktiga behov vi har när vi går till vårt jobb. Tyvärr förekommer det så kallad vuxenmobbing på våra arbetsplatser, detta är något vi tillsammans måste motverka. Vad är kränkande särbehandling? Vilka konsekvenser får det för den som drabbas? Vilka konsekvenser får det för oss som arbetsgrupp? Hur gör vi om detta händer hos oss? (14)

9 Konflikter på jobbet Vi har ofta olika syn på konflikter och hur dessa ska hanteras. Vad kan du som chef själv göra? När ska du koppla in extern hjälp? Vad är en konflikt? Hur en konflikt kan eskalera? Går det att förebygga konflikter? När är en konflikt är utredd och klar? Det svåra samtalet Ibland behöver du som chef genomföra svåra samtal; Det kan handla om uppsägning, alkoholmissbruk/riskbruk, rehabiliteringsåtgärder eller andra arbetsrättsliga åtgärder. Att rusta sig inför ett svårt samtal Presentation av en samtalsmodell i flera steg Hur kan jag som chef få stöd inför, under och efter svåra medarbetarsamtal? Motiverande samtal (MI) Motiverande samtal är ett förhållningssätt där vi söker samarbete med samtalspartnern. Målet är att undersöka hur stark beredskapen och viljan är till förändring hos den vi möter, och att stötta och förstärka förändringskraften. Vad är motivation? Förändring är en process Förändringsberedskap Vad är Kognitiv Beteendeterapi? Allt fler vetenskapliga studier visar att Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är hjälpsam för många problem ex. depression, panikångest, social rädsla, stress, smärta, sömnproblem m m Vad är det som gör att vissa beteenden inte hjälper utan stjälper? Vilka metoder gör att KBT är framgångsrikt? Mindfulness i vardagen Vi lär oss att se varandra i arbetsgruppen och hjälper varandra att utveckla vår närvaro. Vad är mindfulness? Hur kan vi använda mindfulness i vår vardag? Hur kan mindfulness stärka arbetsgruppen? Praktiska övningar i mindfulness Mindfulness för chefer Konsten att vara en närvarande chef Hur du kan stärka ditt ledarskap genom mindfulness. Vad är mindfulness? Hur kan mindfulness användas i vardagen? Praktiska övningar Hitta balansen i ditt arbetsliv- och privatliv Information om hur SMC Stressprofil kan användas individuellt eller i hela arbetsgruppen. Vilka styrkor har medarbetaren att hantera stress? Vilka utvecklingsområden finns? (14)

10 Stressprofilen kan användas på gruppnivå när man vill identifiera den aktuella situationen hos grupper och organisationer. Rehabprocessen i fokus Nyheterna inom sjukskrivnings - och rehabiliteringsprocesserna i lättsmält fickformat. Tidiga insatser Rehabiliteringskedjan Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Arbetsförmågeutredning - när, hur och för vem? Grupp- och organisation Systematiskt Arbetsmiljö Arbete (SAM) Grundförutsättning för en hållbar arbetsmiljö som ger ett hållbart arbetsliv. Genomgång av Arbetsmiljöverkets (AV) interaktiva utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Inblick i vad som ingår i SAM Hur kan arbetsmiljön synliggöras i det dagliga arbetet? Vilka strategier ska vi ha på vår arbetsplats? Hur ska vi följa upp vårt arbetsmiljöarbete? Sluta gissa om teamarbete Information om Team Management Profilen TMP, vilket är ett verktyg som hjälper oss att bättre förstå samspelet i arbetsgruppen och hur olikheter kan skapa kreativa lösningar. Vill du förstå dynamiken i din arbetsgrupp? Hur jag kan möta andra och finna min roll? Vilka arbetsuppgifter/arbete som stimulerar bäst? Förstå varför du känner dig motiverad av vissa arbetsuppgifter och inte av andra? Konsten att skapa lösningsfokuserade arbetsplatser Information om ett utbildningsprogram för att lära sig de färdigheter som krävs för att skapa en bra arbetsmiljö. Hur skapar vi en arbetsmiljö som kännetecknas av arbetsglädje och samarbete? Orangino Work Orangino Work är ett verktyg som utvecklar teamets framgångsbeteende och bygger en feedbackkultur. Konkret och lustfylld dialogform där alla blir sedda. Stärker gruppens självbild Ökar motivationen och förmågan till att ge och ta feedback Löser problem och förebygger konflikter Effektivare samverkan Presentation som ger intryck Att ge information är svårt. Om du vill få något sagt och dessutom bli ihågkommen, säg det så enkelt du kan. Lär dig presentationsteknik som är effektiv och tydlig. Användbart också för broschyrer/informationsfoldrar. Vad kännetecknar en bra presentation? (14)

11 Proaktivt reaktivt språkbruk, vad i består skillnaden? Retorikens hörnstenar, vilka är de? Kreativa och effektiva möten Att var mötesledare kan ibland vara svårt, har du en önskan om att dina möten ska bli mer effektiva, och framförallt leda till ett resultat? Ibland möter vi härvarande men inte närvarande medarbetare på arbetsplatsträffar, hur ökar vi delaktigheten? Arbetsplatsträffar som en arena för kreativt utvecklingsarbete Praktiska hjälpmedel för bättre möten Från ord till handling Mötestekniker Talkmap Bemötande och kommunikation Information om en utbildning i bemötande och professionell kommunikation. Bygger på forskning om hur hjärnan hanterar kommunikation och information. Vad är Talkmap? Vad är unikt med Talkmap? Vilka har nytta av Talkmap? Vad blir resultatet? Neuroledarskap Att leda med hjärnan Information om en utbildning som ger dig ledare konkreta verktyg vilka visar hur du kan leda dina medarbetare för bästa resultat helt i linje med den nya forskningen om hjärnan. Vad är neuroledarskap? Vad är unikt med neuroledarskap? Vilka har nytta av neuroledarskap? Vad blir resultatet? Att leda i förändring Omorganisationer och förändringar i våra verksamheter påverkar medarbetare på olika sätt. Som ledare behöver du ha förmågan att kunna se det som ännu inte finns. Förändringskurvan Hur skapar vi trygghet i förändringsarbetet? Vanligaste orsakerna till motstånd mot förändring Hur hantera motstånd, missnöje och oro? Hur ökar vi medarbetares delaktighet? Vill vi kännetecknas av att vara en arbetsplats med medarbetare som är delaktiga i utvecklingsarbetet och samtidigt få en hälsosam arbetsplats? Vad är en hälsofrämjande arbetsmiljö? Medarbetarskap - varför är det viktigt för hur vi mår på jobbet? Hur ökar vi delaktighet på vår arbetsplats? Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande insatser Friska förblir friska! Hälsofrämjande insatser bidrar till friskare, gladare och mer motiverad personal! Vad gör oss långtidsfriska? Beskrivning av friskfaktorer som stärker hälsan ur ett arbetsplatsperspekti (14)

12 Prova på aktiviteter Massage i pausen Massage är en beprövad metod för att hantera stress och förebygga psykiska besvär av lindrigare art. Bidrar till ett ökat välbefinnande och mjukar upp ömma och stela muskler. Kort information om massagens effekter Instruktion av pausmassage som alla kan använda sig av Enkla övningar med skriftliga instruktioner Stavgång Stavgång passar alla. Här får ni instruktioner för att på ett enkelt sätt förnya och effektivisera era promenader. Lätt uppvärmning Promenad Stretch Qigong Enkla lugna rörelser för kropp och själ. Qigong ger energi och reducerar stress. Rörelse Balans harmoni - energi Andning Avspänning Snoddgympa Pausaktivitet med gummiband i förebyggande och rehabiliterande syfte. Uppvärmning Cirkulation Styrka Stretch Praktiska övningar med skriftliga instruktioner Avspänning Med enkla medel tränar vi oss att hantera grundspänningen i kroppen, genom muskulär och mental avslappningsteknik. Lär dig andas rätt Hitta din mentala plats för avspänning Sänk din grundspänning (14)

13 Plats för anteckningar (14)

14 Landstingshälsans Företagshälsovård finns på fyra orter inom Örebro län. Samverkan sker mellan enheterna för att vid speciella insatser kunna erbjuda rätt kompetens. Förvaltningsledning och kansli: Örebro-enheten: Karlskoga-enheten: Besöksadress Fredsgatan 27A, Örebro Besöksadress Fredsgatan 27A, Örebro Besöksadress: Lasarettsområdet, Karlskoga lasarett Kumla-enheten Besöksadress: Magasinsgat 4, Kumla Lindesbergs-enheten Telefon till förvaltningsledning och samtliga enheter: länsreception ( ) (landstingets växel) Postadress till samtliga enheter: Box Örebro Besöksadress: Lasarettsområdet, Lindesbergs lasarett Direkttelefon; Företagssjukgymnast: ( ) Företagssköterska: ( ) Internetadress; (14)

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Landstingshälsan. Så här arbetar Landstingshälsan med rehabilitering. Information till arbetsgivare

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Landstingshälsan. Så här arbetar Landstingshälsan med rehabilitering. Information till arbetsgivare ÖREBRO LÄNS LANDSTING Så här arbetar med rehabilitering Information till arbetsgivare arbetar med företagshälsovård Företagshälsovården är en oberoende expertresurs...... inom områdena arbetsmiljö och

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap Ledarskap och medarbetarskap Ambitionen med dessa frågor är att stimulera till samtal om ledarskap och medarbetarskap och hur vi som medarbetare och chefer agerar. Frågorna är inte på något sätt heltäckande

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Hälsoprofil Mjärdevimodellen

Hälsoprofil Mjärdevimodellen Hälsoprofil Mjärdevimodellen Anette Ericsson, företagssköterska Landstingshälsan Örebro 2012-08-21 Utgångsläget inför arbetet kring ny hälsoprofil Missnöje med befintlig metod. Otidsenlig, manuell tidskrävande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer Stress, varningsklockor och friskfaktorer LSF-kongress 11 maj 2012 Göteborg Annemarie Hultberg Utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser www.vgregion.se/stressmedicin Institutet för stressmedicin

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se 1 EGEN BAKGRUND: BETEENDEVETENSKAP, FYSIOLOGI, MEDICIN VETENSKAP Omfattande praktisk erfarenhet av friskvård och hälsa sedan 1975, bl.a.

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Therese Stenlund Universitetslektor Inst. för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi Kliniskt lektorat; Stressrehabilitering,

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom Hälsofrämjande arbetsplatser Sara Brännström, ergonom 16 hälsoprojekt Plastex AB Trelleborg Sealing Solutions EU-projekt Friskare arbetsplatser (9 arbetsplatser) Skellefteå Kraft European Minds Fritidskontoret

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering Unik, avdragsgill friskvård dna-test för vikthantering Våra unika DNA-analyser ger svar om varje individs unika genetiska förutsättningar för ett ökat välmående och minskat antal sjukdagar. Vikthantering.se

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

Liv&Lust Hälsoplan. Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta.

Liv&Lust Hälsoplan. Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta. Liv&Lust Hälsoplan Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta. sidan ett j Liv&Lust Hälsoplan är ett alternativ till de

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

Du kan mest om ditt företag. Vi kan mest om hälsa. Tillsammans får vi dig och ditt företag att må bra. Nu och i framtiden

Du kan mest om ditt företag. Vi kan mest om hälsa. Tillsammans får vi dig och ditt företag att må bra. Nu och i framtiden INNEHÅLL Det här är vi Vår strategi för företagshälsa Träna i grupp eller individuellt Baspaket & kurser Föreläsningar Tester Intyg Fysioterapi Sjukvårdsförsäkring För en anpassad företagslösning och offert

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer