Landstingshälsan. presenterar. (Kort)seminarier för inspiration och lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingshälsan. presenterar. (Kort)seminarier för inspiration och lärande"

Transkript

1 Landstingshälsan presenterar (Kort)seminarier för inspiration och lärande Landstingshälsan är arbetsgivarens och medarbetarnas kvalitetssäkrade partner i arbetsmiljö- och hälsofrågor

2 Använd din företagshälsovårds breda erfarenhet, i din arbets- eller ledningsgrupp, för korta inspirerande seminarier På Landstingshälsan erbjuder vi våra kunder en mångfald av kunskap utifrån våra olika ämnesområden och professioner. Önskar ni på arbetsplatsen lite inspiration under ett personalmöte/ledningsgruppsmöte? Här presenterar vi de ämnesområden/teman som kan vara till nytta för er. Varje seminarium anpassas i tidsåtgång utifrån de behov ni har. Är det ämnen/teman ni saknar i katalogen? Hör gärna av er med tips eller förfrågningar! Ta kontakt med din kontaktperson för vidare information och inbokning av föreläsare. Innehållsförteckning Livsstil och hälsa Livsstilsförändring Det löser sig. 4 Motivation till förändring.. 4 Skiftarbete/nattarbete... 4 Sömnen Varför är den så viktig? 4 Stress och stresshantering. 4 Livsstil levnadsvanor... 5 Kost/orken... 5 Övervikt handlar om känslor.. 5 Tobak Alkohol Bruk, riskbruk eller missbruk? 5 Alkohol Bruk, riskbruk eller missbruk. 5 Ta hand om kroppen orka mer!. 6 Stillasittande en risk i sig 6 Hälsa i kropp och knopp. 6 FAR Fysisk Aktivitet på Recept.. 6 Fysisk arbetsmiljö Ergonomi Kroppens förutsättningar. 6 Fötter, skor och golv.. 6 Störande ljud på arbetsplatsen. 6 Bra arbetsljus på arbetsplatsen 7 Bra inomhusklimat på arbetsplatsen... 7 Riskbedömning (14)

3 Psykosocial arbetsmiljö Arbetsgruppens utveckling och dynamik.. 7 Det Kommunikativa medarbetarskapet. 7 Det kommunikativa ledarskapet 8 Feedback/återkoppling Kan vi bli bättre på det? 8 Våld och hot på jobbet.. 8 Krisstöd/kamratstöd. 8 Krock eller möte? 8 Kränkande särbehandling. 8 Konflikter på jobbet 9 Det svåra samtalet... 9 Motiverande samtal (MI) 9 Vad är Kognitiv Beteendeterapi?. 9 Mindfulness i vardagen. 9 Mindfulness för chefer 9 Hitta balansen i ditt arbets- och privatliv. 9 Rehabprocessen i fokus 10 Grupp- och organisationsutveckling Systematiskt Arbetsmiljö Arbete (SAM).. 10 Sluta gissa om teamarbete 10 Konsten att skapa lösningsfokuserade arbetsplatser. 10 Orangino Work 10 Presentation som ger intryck 10 Kreativa och effektiva möten 11 Talkmap Bemötande och kommunikation Neuroledarskap Att leda med hjärnan. 11 Att leda i förändring 11 Hur ökar vi medarbetares delaktighet? Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande insatser Friska förblir friska!.. 11 Prova på aktiviteter Massage i pausen.. 12 Stavgång.. 12 Qigong.. 12 Snoddgympa Avspänning (14)

4 Livsstil och hälsa Livsstilsförändring Det löser sig För att kunna ändra på en vana behöver vi fatta ett beslut om förändring och bestämma ett mål. Det löser sig när vi; Själva bestämmer vad vi vill förändra Lär oss hur förändring går till Sätter upp utmanande men realistiska mål Tar fram våra styrkor Gör små framsteg Motivation till förändring Vanans makt är stor, tankens ännu större. Kan vi använda oss av tankens kraft för att förändra? Chansen att lyckas med det man vill förändra ökar om du bland annat använder dig av en enkel handlingsplan. Motivation är den kraft som för människan framåt Utmana tankens kraft Skapa din egen handlingsplan Skiftarbete/nattarbete Det är allt vanligare med olika typer av oregelbunden arbetstid. Hur reagerar vi och vad kan vi själva göra för att förebygga ohälsa? Hur väljer vi passande livsstils vanor? Sömn Hälsorisker Medicinsk kontroll vid nattarbete Sömnen Varför är den så viktig? Vi behöver tillbringa 1/3 del av vårt liv sovande för att ha optimal energi och kraft. Hur ser normal sömn ut och varför är den så viktig? Vad kan göra att vår sömn blir störd? Vilka metoder finns för att återerövra en god sömn? Stress och stresshantering Idag är stress ett av de största hoten mot vår hälsa. Hög effektivitet, högt arbetstempo och krav på att kunna hantera ny teknik har medfört att stressrelaterade hälsoproblem har ökat. Är stress bara av ondo? Vad är stress och återhämtning? Hur reagerar kroppen och själen på stress? Hur kan vi förebygga och hantera (14)

5 Livsstil levnadsvanor Vad säger aktuell forskning om: Kost Motion Tobak Alkohol Kost/öka orken Näringsriktig kost och balans mellan aktivitet och vila, bygger upp en god cirkel med många positiva effekter. En stor del av dagens matintag sker på arbetsplatsen. Grundläggande principer för bra mat på jobbet. Mat och dryck ger oss energi och kraft att orka både på arbetet och hemma. Vad är rekommenderade goda matvanor idag? Övervikt handlar om känslor Ny syn på övervikt och behandling (Stahremetoden) Information om viktminskningskurs som ger deltagaren svar på Varför man äter fel när man vet hur man ska äta rätt? Varför kan man inte stå emot suget att stoppa något i munnen? Varför man inte kan behålla viktnedgången? Övervikt handlar inte i första hand om kost utan om självbild, stress och negativa tankar och känslor. Tobak Information om tobak (rökning och snusning) Tobakens påverkan på hälsan Olika möjligheter till stöd vid tobaksstopp 1 Alkohol Bruk, riskbruk eller missbruk Hur vet vi om vi dricker för mycket? Vad gör vi på vår arbetsplats om vi tycker att någon arbetskamrat dricker för mycket? Skillnader mellan bruk, riskbruk och missbruk. Vilka möjligheter till stöd/behandling finns? Hur ser policyn för alkohol/droger ut på arbetsplatsen? 2 Alkohol Bruk, riskbruk eller missbruk? Vad gör du som chef om du misstänker att medarbetare har ett alkoholmissbruk? Vilket ansvar har arbetsgivaren respektive medarbetaren? Skillnader mellan bruk, riskbruk och missbruk Vilka möjligheter till stöd finns för medarbetaren och för mig som chef? (14)

6 Ta hand om kroppen orka mer! Fysisk aktivitet i olika former är bra för vår hälsa. Många av de vanligaste hälsoproblemen kan avhjälpas med daglig fysisk aktivitet. Positiva effekter av fysisk aktivitet Stress och fysisk aktivitet Konditionsträning Motivation Stillasittande en risk i sig Det moderna rörelsemönstret Korta pauser FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) Vardagsmotion Hälsa i kropp och knopp Hur inverkar stress på orken? Stressbiologi, fysisk aktivitet och praktiska övningar. FAR Fysisk Aktivitet på Recept En naturlig väg till bättre hälsa. Vilka effekter har FAR på hälsan? Fysisk arbetsmiljö Ergonomi Kroppens förutsättningar Vi är alla gjorda för ett liv i rörelse. Vi kan med enkla medel anpassa våra arbetsplatser och arbetsuppgifter efter kroppens behov. Kroppens förutsättningar - Funktionell anatomi Hur kan arbetsplatsen anpassas på bästa sätt? Öka produktion och lönsamhet med ergonomisk anpassning Fötter, skor och golv Hur mår våra fötter och hur påverkar det oss? Fotens anatomi Vad är en bra sko? Foten i arbetet - att tänka på Träning för foten Störande ljud på arbetsplatsen Ljudnivåns betydelse för vår hälsa. Vad är skadligt? Hur påverkas vi? Vad kan vi själva göra? (14)

7 Bra arbetsljus på arbetsplatsen Faktorer som påverkar den totala ljusbildens kvalitet och kvantitet under arbetets utförande Syn- ergonomi Kontraster Ljusnivå och ljusfördelning Ljusets riktning och färgåtergivning Bländning och reflexer Åldersförändringar Bra inomhusklimat på arbetsplatsen Faktorer som påverkar hur vi upplever inomhusklimatet på arbetsplatsen. Ventilationssystem, till- och frånluft Lufttemperatur Medelstrålningstemperatur Lufthastighet, drag Luftfuktighet Klädsel och aktivitet Riskbedömning Bland Arbetsmiljöverkets ca 140 Sakföreskrifter (AFS:ar) finns krav på särskilda bedömningar i ca 80 av dem. Varför skall riskbedömning göras? Hur kan den göras? Vilken nytta har verksamheten av bra riskbedömningar? Psykosocial arbetsmiljö Arbetsgruppens utveckling och dynamik Förmågan att förstå det som händer i arbetsgruppen och vilken roll jag själv har. Varför är vi på jobbet? Hur förhåller vi oss till varandra våra roller? Hur blir vi ett effektivt team/arbetslag? Det kommunikativa medarbetarskapet Smidig kommunikation leder till goda relationer och bidrar till en god arbetsmiljö. Det vi gör med kroppen hörs i rösten! Vad är kommunikation? Finns det olika kommunikationsstilar? Vad förmedlar vi med vårt kroppsspråk? Hur får vi igång en positiv spiral i vår kommunikation? (14)

8 Det kommunikativa ledarskapet Utveckla din förmåga att leda och kommunicera, ansträng dig mindre men uppnå mer. Bra ledarskap och smidig kommunikation leder till goda relationer och en god arbetsmiljö. Går det att förebygga korridorsgnäll och konflikter? Hur hantera besvärliga personer? Vad innebär validering? Finns det olika kommunikationsstilar i arbetsgruppen? Feedback/återkoppling - kan vi bli bättre på det? Det är viktigt för oss att vi får och ger feedback/återkoppling till varandra på arbetsplatsen. Vad är feedback/återkoppling? Varför är det så svårt att ta emot och ge feedback till varandra? Finns det knep och övningar så vi kan bli bättre på att ge och ta emot feedback? Vad kan vi göra hos oss på vår arbetsplats? Våld- och hot på jobbet Vissa arbeten är mer riskfyllda än andra, förebygg våld och hot i er arbetsmiljö. Kort genomgång av Arbetsmiljöverkets regler Våld- och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2 Vad är våld och hot? Hur kartlägger man riskerna? Vilka säkerhetsrutiner har vi på vår arbetsplats? Vad är skonsam skyddsteknik? Krisstöd/kamratstöd Att stöttar varandra i svåra situationer på jobbet. Vad är en krisreaktion? Vad är kamratstöd? Vad kan vi göra hos oss? Krock eller möte? Om professionellt bemötande och heteronormen (föreställningen om att alla är heterosexuella) Reflektion kring egna värderingar om HBT (Homo-Bi-Trans) Grundläggande begrepp Konkreta exempel - hur kan vi göra hos oss? Kränkande särbehandling Att känna att vi är en del av arbetsgemenskapen är ett av de mest viktiga behov vi har när vi går till vårt jobb. Tyvärr förekommer det så kallad vuxenmobbing på våra arbetsplatser, detta är något vi tillsammans måste motverka. Vad är kränkande särbehandling? Vilka konsekvenser får det för den som drabbas? Vilka konsekvenser får det för oss som arbetsgrupp? Hur gör vi om detta händer hos oss? (14)

9 Konflikter på jobbet Vi har ofta olika syn på konflikter och hur dessa ska hanteras. Vad kan du som chef själv göra? När ska du koppla in extern hjälp? Vad är en konflikt? Hur en konflikt kan eskalera? Går det att förebygga konflikter? När är en konflikt är utredd och klar? Det svåra samtalet Ibland behöver du som chef genomföra svåra samtal; Det kan handla om uppsägning, alkoholmissbruk/riskbruk, rehabiliteringsåtgärder eller andra arbetsrättsliga åtgärder. Att rusta sig inför ett svårt samtal Presentation av en samtalsmodell i flera steg Hur kan jag som chef få stöd inför, under och efter svåra medarbetarsamtal? Motiverande samtal (MI) Motiverande samtal är ett förhållningssätt där vi söker samarbete med samtalspartnern. Målet är att undersöka hur stark beredskapen och viljan är till förändring hos den vi möter, och att stötta och förstärka förändringskraften. Vad är motivation? Förändring är en process Förändringsberedskap Vad är Kognitiv Beteendeterapi? Allt fler vetenskapliga studier visar att Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är hjälpsam för många problem ex. depression, panikångest, social rädsla, stress, smärta, sömnproblem m m Vad är det som gör att vissa beteenden inte hjälper utan stjälper? Vilka metoder gör att KBT är framgångsrikt? Mindfulness i vardagen Vi lär oss att se varandra i arbetsgruppen och hjälper varandra att utveckla vår närvaro. Vad är mindfulness? Hur kan vi använda mindfulness i vår vardag? Hur kan mindfulness stärka arbetsgruppen? Praktiska övningar i mindfulness Mindfulness för chefer Konsten att vara en närvarande chef Hur du kan stärka ditt ledarskap genom mindfulness. Vad är mindfulness? Hur kan mindfulness användas i vardagen? Praktiska övningar Hitta balansen i ditt arbetsliv- och privatliv Information om hur SMC Stressprofil kan användas individuellt eller i hela arbetsgruppen. Vilka styrkor har medarbetaren att hantera stress? Vilka utvecklingsområden finns? (14)

10 Stressprofilen kan användas på gruppnivå när man vill identifiera den aktuella situationen hos grupper och organisationer. Rehabprocessen i fokus Nyheterna inom sjukskrivnings - och rehabiliteringsprocesserna i lättsmält fickformat. Tidiga insatser Rehabiliteringskedjan Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Arbetsförmågeutredning - när, hur och för vem? Grupp- och organisation Systematiskt Arbetsmiljö Arbete (SAM) Grundförutsättning för en hållbar arbetsmiljö som ger ett hållbart arbetsliv. Genomgång av Arbetsmiljöverkets (AV) interaktiva utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Inblick i vad som ingår i SAM Hur kan arbetsmiljön synliggöras i det dagliga arbetet? Vilka strategier ska vi ha på vår arbetsplats? Hur ska vi följa upp vårt arbetsmiljöarbete? Sluta gissa om teamarbete Information om Team Management Profilen TMP, vilket är ett verktyg som hjälper oss att bättre förstå samspelet i arbetsgruppen och hur olikheter kan skapa kreativa lösningar. Vill du förstå dynamiken i din arbetsgrupp? Hur jag kan möta andra och finna min roll? Vilka arbetsuppgifter/arbete som stimulerar bäst? Förstå varför du känner dig motiverad av vissa arbetsuppgifter och inte av andra? Konsten att skapa lösningsfokuserade arbetsplatser Information om ett utbildningsprogram för att lära sig de färdigheter som krävs för att skapa en bra arbetsmiljö. Hur skapar vi en arbetsmiljö som kännetecknas av arbetsglädje och samarbete? Orangino Work Orangino Work är ett verktyg som utvecklar teamets framgångsbeteende och bygger en feedbackkultur. Konkret och lustfylld dialogform där alla blir sedda. Stärker gruppens självbild Ökar motivationen och förmågan till att ge och ta feedback Löser problem och förebygger konflikter Effektivare samverkan Presentation som ger intryck Att ge information är svårt. Om du vill få något sagt och dessutom bli ihågkommen, säg det så enkelt du kan. Lär dig presentationsteknik som är effektiv och tydlig. Användbart också för broschyrer/informationsfoldrar. Vad kännetecknar en bra presentation? (14)

11 Proaktivt reaktivt språkbruk, vad i består skillnaden? Retorikens hörnstenar, vilka är de? Kreativa och effektiva möten Att var mötesledare kan ibland vara svårt, har du en önskan om att dina möten ska bli mer effektiva, och framförallt leda till ett resultat? Ibland möter vi härvarande men inte närvarande medarbetare på arbetsplatsträffar, hur ökar vi delaktigheten? Arbetsplatsträffar som en arena för kreativt utvecklingsarbete Praktiska hjälpmedel för bättre möten Från ord till handling Mötestekniker Talkmap Bemötande och kommunikation Information om en utbildning i bemötande och professionell kommunikation. Bygger på forskning om hur hjärnan hanterar kommunikation och information. Vad är Talkmap? Vad är unikt med Talkmap? Vilka har nytta av Talkmap? Vad blir resultatet? Neuroledarskap Att leda med hjärnan Information om en utbildning som ger dig ledare konkreta verktyg vilka visar hur du kan leda dina medarbetare för bästa resultat helt i linje med den nya forskningen om hjärnan. Vad är neuroledarskap? Vad är unikt med neuroledarskap? Vilka har nytta av neuroledarskap? Vad blir resultatet? Att leda i förändring Omorganisationer och förändringar i våra verksamheter påverkar medarbetare på olika sätt. Som ledare behöver du ha förmågan att kunna se det som ännu inte finns. Förändringskurvan Hur skapar vi trygghet i förändringsarbetet? Vanligaste orsakerna till motstånd mot förändring Hur hantera motstånd, missnöje och oro? Hur ökar vi medarbetares delaktighet? Vill vi kännetecknas av att vara en arbetsplats med medarbetare som är delaktiga i utvecklingsarbetet och samtidigt få en hälsosam arbetsplats? Vad är en hälsofrämjande arbetsmiljö? Medarbetarskap - varför är det viktigt för hur vi mår på jobbet? Hur ökar vi delaktighet på vår arbetsplats? Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande insatser Friska förblir friska! Hälsofrämjande insatser bidrar till friskare, gladare och mer motiverad personal! Vad gör oss långtidsfriska? Beskrivning av friskfaktorer som stärker hälsan ur ett arbetsplatsperspekti (14)

12 Prova på aktiviteter Massage i pausen Massage är en beprövad metod för att hantera stress och förebygga psykiska besvär av lindrigare art. Bidrar till ett ökat välbefinnande och mjukar upp ömma och stela muskler. Kort information om massagens effekter Instruktion av pausmassage som alla kan använda sig av Enkla övningar med skriftliga instruktioner Stavgång Stavgång passar alla. Här får ni instruktioner för att på ett enkelt sätt förnya och effektivisera era promenader. Lätt uppvärmning Promenad Stretch Qigong Enkla lugna rörelser för kropp och själ. Qigong ger energi och reducerar stress. Rörelse Balans harmoni - energi Andning Avspänning Snoddgympa Pausaktivitet med gummiband i förebyggande och rehabiliterande syfte. Uppvärmning Cirkulation Styrka Stretch Praktiska övningar med skriftliga instruktioner Avspänning Med enkla medel tränar vi oss att hantera grundspänningen i kroppen, genom muskulär och mental avslappningsteknik. Lär dig andas rätt Hitta din mentala plats för avspänning Sänk din grundspänning (14)

13 Plats för anteckningar (14)

14 Landstingshälsans Företagshälsovård finns på fyra orter inom Örebro län. Samverkan sker mellan enheterna för att vid speciella insatser kunna erbjuda rätt kompetens. Förvaltningsledning och kansli: Örebro-enheten: Karlskoga-enheten: Besöksadress Fredsgatan 27A, Örebro Besöksadress Fredsgatan 27A, Örebro Besöksadress: Lasarettsområdet, Karlskoga lasarett Kumla-enheten Besöksadress: Magasinsgat 4, Kumla Lindesbergs-enheten Telefon till förvaltningsledning och samtliga enheter: länsreception ( ) (landstingets växel) Postadress till samtliga enheter: Box Örebro Besöksadress: Lasarettsområdet, Lindesbergs lasarett Direkttelefon; Företagssjukgymnast: ( ) Företagssköterska: ( ) Internetadress; (14)

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Uppdaterad 2008 Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 2/2008 H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR 9 FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT AKZO NOBEL HÅLLER HÄLSAN

Läs mer

INSPIRATION KOMMUNIKATION

INSPIRATION KOMMUNIKATION INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Verkligheten går inte i repris men den går att öva på I realistiska möten med en skådespelare och i situationer som skräddarsys utifrån deltagarnas

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Feelgood Företagshälsovård - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB

LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB Chefsutveckling Coaching Handledning Psykoterapi Utibildning Informationsfolder 2013 Ledarskapsutveckling i Norden AB LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB Ledarskapsutveckling

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 LANDETS LEDANDE UTBILDNINGAR INOM HÄLSA Välkommen till Sverigehälsan ditt kunskapsforum inom hälsa och personlig utveckling. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer