årgång 37 nr 2 juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årgång 37 nr 2 juni 2012"

Transkript

1 jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län årgång 37 nr 2 juni 212 U R I N N E H Å L L E T: ADHD och läkemedel 6 Pollensäsongen är här igen 9 Bland alla snoriga, febriga barn: Hur hittar man de få som är allvarligt sjuka? 1 Äldreguiden 15

2 I N N E H Å L L Jakten på stimulansmedel... 3 ADHD och läkemedel...6 Pollensäsongen är här igen!...9 Bland alla snoriga, febriga barn: Hur hittar man de få som är allvarligt sjuka?...1 Statistik gällande antibiotikaförskrivningen i öppenvården, nationellt och lokalt, september 211 april Ny upplaga av äldreguiden...15 Ny sekreterare i läkemedelskommittén OMSLAGSFOTO: GUDRUN ROS jämtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands läns landsting redaktör och ansvarig utgivare Per Magnusson redaktion Järpens hälsocentral Skolvägen Järpen grafisk form & layout Ros grafisk form tryck Landstingstryckeriet, Östersund 212 2

3 Ordförande har ordet Jakten på stimulansmedel Per Magnusson, ordförande i läkemedelskommittén Regeringen har sedan länge delat ut stimulansmedel för att höja kvalitén i vården. De fördelades tidigare till projekt inom utpekade områden efter ansökan. Nu har man istället infört prestationsbaserade stöd och konstruerar därför mått för att mäta kvalitén och medel delas ut om ett visst mål uppnås. De två områden som berörs är antibiotikaförskrivningen där antal antibiotikarecept per invånare mäts (se sidan 12) och satsningen på»de mest sjuka äldre«1 där resultatbaserat stöd ges till kommuner och landsting som minskar användningen av: olämpliga läkemedel Andel av alla över 65 år med minst ett olämpligt olämpliga läkemedelskombinationer Andel D-interaktioner, alla över 65 år läkemedel mot psykos Andel av alla i särskilt boende (mäts som alla med Apodos) miljoner kronor fördelas till de län som minskat de tre indikatorerna med minst tio procent i september 212 jämfört med nivån i september 211 sammanvägt som medelvärde för de tre indikatorerna. Sjuttio procent går till kommunerna och trettio procent till landstinget. Nu har utvecklingen fram till februari 212 redovisats: Olämpliga läkemedel personer över 65 år förändring februari 212 (september 211 = 1 %) Jämtland Halland Jönköping Blekinge Skåne SO Norrbotten Dalarna Skåne NO Västernorrland Västerbotten Skåne NV Kalmar Skåne mell. Skaraborg Sjuhärad Sverige Malmö VG Fyrboda Stockholm Ekerö Göteborg Uppsala Andel uthämtade olämpliga läkemedel Personer över 65 år Gotland Värmland Västmanland Kronoberg Sörmland Östergötland Norrtälje Stockholm norr Stockholm södra Örebro Gävleborg sept febr Riket Jämtland Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund 3

4 Olämpliga läkemedelskombinationer: förändring februari 212 (september 211 = 1 %) Skaraborg Norrbotten 3 Sjuhärad Östergötland Stockholm Ekerö Stockholm södra Norrtälje Västernorrland Västmanland Blekinge VG Fyrboda Jönköping Kalmar Skåne SO Skåne mell. Dalarna Sverige Örebro Malmö Uppsala Skåne NV Stockholm Norr Göteborg Skåne NO Gävleborg Jämtland Västerbotten Värmland Halland Sörmland Gotland Kronoberg Andel olämpliga läkemedelskombinationer (D-interaktioner) Personer över 65 år 2,5 2 1,5 1 sept. -11 febr. -12,5 Riket Jämtland Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Antipsykotiska läkemedel personer över 65 år med Apodos Förändring februari 212 (sept. 211=1 %) Norrtälje Jönköping Gotland Blekinge Dalarna Västernorrland Stockholm södra Norrbotten Halland Kronoberg Östergötland Jämtland Kalmar Västmanland Sverige Stockholm Ekerö 4 Göteborg Västerbotten Örebro Gävleborg Sörmland Sjuhärad Värmland Skåne NO VG Fyrboda Uppsala Skaraborg Skåne Mell. Stockholm norr Skåne NV Malmö Skåne SO

5 Andel med antipsykotiska läkemedel av patienter med Apodos sept. -11 febr Riket Jämtland Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Antal uttag av läkemedel som behöver minskas för att nå målet tio procent minskning till september 212: Olämpliga Olämpliga Antipsykotiska läkemedel kombinationer läkemedel Jämtland Berg Bräcke 5 2 Härjedalen Krokom 4 Ragunda Strömsund Åre Östersund Eftersom andel med antipsykotiska läkemedel mäts för alla med Apodos kan variation i hur Apodos används ge stora variationer i resultat. Det ger möjlighet till manipulation av ett läns utfall under avslutande mätperioden juni augusti 212 genom att undvika uttag av antipsykotiska läkemedel via Apodos under den perioden. Det är olyckligt att möjligheten att få del av stimulansmedel kan påverkas av sådana faktorer. Men målsättningen att förbättra äldres läkemedelsanvändning bra. Så även om det är svårt att konstruera bra mått på förbättring och om ekonomiska incitament kan vara tveksamma är målet värt att sträva mot. Negativ siffra innebär att man minskat mer än 1 %. Kommentar Psykologisk och klinisk forskning visar att ekonomiska incitament har en baksida: motivationen hos medarbetare kan minska om ekonomiska incitament ersätter individens känsla av kompetens och autonomi. 4,5 Detta förstärks nu av att de mått som används är trubbiga och slår orättvist när man inte tar med i beräkningen att olika landsting startar från olika nivåer. I måttet olämpliga läkemedelskombinationer har Jämtland legat bland de lägsta landstingen i flera år och får svårt att minska ytterligare. REFERENSER Jämtmedel nr https://data.palliativ.se/app/ledningskraft/rapport.aspx 4. Lester et al. The impact of removing financial incentives from clinical quality indicators: longitudinal analysis of four Kaiser Permanente indicators. BMJ 21 11;3 4:c Ryan, Deci. Self determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist 2 vol55, no 1;

6 ADHD och läkemedel Kristina Seling, informationsläkare, distriktsläkare föllinge hälsocentral ADHD är, precis som autismspektrumstörningar, tillstånd som inte primärt betecknas som sjukdomar utan snarare som funktionsnedsättning med debut i barnaåldern. Redan på 192-talet upptäcktes det att centralstimulantia hade effekt på överaktivitet och 1937 genomfördes en studie på stökiga och överaktiva pojkar som behandlades med amfetamin, där 14 av 3 uppvisade klara positiva skolresultat under den tid som medicineringen pågick. Diagnosen MBD (Minimal Brain Dysfunktion) infördes under 195-talet och i Sverige användes den till 198-talet då den ersattes av diagnosen DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) myntades diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Olika centralstimulantia har sedan 195-talet använts i allt ökande omfattning som del i behandlingen av de olika bokstavsdiagnoserna. Studierna på dessa läkemedel har i allmänhet varit korta och haft låg följsamhet, varför det varit och är, svårt att säkert veta något om vinster och risker med långtidsbehandling hos barn och vuxna. ADHD är en ren symtomdiagnos och diskussionen har under det senaste århundradet gått het om huruvida barn med denna typ av handikapp ska medicineras eller inte, om diagnosen finns eller om diagnosen endast är en ursäkt för samhällets krav på»normalitet«hos både barn och vuxna. Någon hetare diskussion kring om barn med funktionshinder bör ha hjälp med stödåtgärder finns dock inte, det är allmänt accepterat att dessa barn bör erhålla psykosociala och pedagogiska insatser, såsom föräldrautbildning och insatser i förskola och skola, Är Kalle och Pippi ADHD-barn? oavsett om någon diagnos finns eller inte. Beroende på vilka diagnoskriterier som används så uppfyller tre till tio procent av barn i skolåldern kriterierna för ADHD. Av vuxna beräknas ofta en till fem procent uppfylla kriterierna för ADHD. Centralt i diagnostiken är att personen i fråga har de symtom som definierar diagnosen, att störningen debuterat i barndomen och att det finns en funktionsnedsättning i vardagen. Ibland finns också hos vuxna en samsjuklighet i affektiva psykiatriska sjukdomar samt drogmissbruk. Det finns mycket som talar för att behandling av ADHD med läkemedel ökar möjligheterna för barn att fungera socialt och därmed minskar risken för utanförskap. Tidigare i år presenterade SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) en litteraturöversikt om psykiatrisk diagnos och behandling där det framkom att de diagnosinstrument som används för ADHD inte är utvärderade, vilket dock inte betyder att de saknar kliniskt värde. Senare i år planerar SBU presentera en utredning som specifikt rör ADHD. Utredningen tar olika lång tid i olika landsting, oftast mellan tio och tjugo timmar/utredning och de landsting som har de längsta utredningstiderna har också de längsta väntetiderna för utredning. Det står inte något om dessa väntetider även korrelerar med förskrivning av ADHD-specifika läkemedel som ju skiljer sig markant mellan olika län i Sverige. Förskrivningen till både barn och vuxna har ökat markant i hela Sverige, både till barn och till vuxna, trots att indikation för medicinsk behandling av vuxna inte är godkänd i Europa. 6

7 Antal barn <2 år/1 invånare som 211 behandlats med ADHD-läkemedel Riket Stockholms län Förskrivningen till både barn och vuxna har ökat markant i hela Sverige, både till barn och till vuxna, trots att indikation för medicinsk behandling av vuxna inte är godkänd i Europa. I Läkemedelsverket behandlingsrekommendationer för ADHD betonas vikten av en noggrann utredning före behandlingen och ett tydligt mål med behandlingen. Generellt konstateras att eventuell läkemedelsbehandling av ADHD ska vara en del i ett behandlingsprogram då andra stödåtgärder visat sig vara otillräckliga. Vid behov av läkemedelsbehandling av barn och ungdomar rekommenderar Läkemedelsverket i första hand metylfenidat (Concerta, Ritalin, Equasym Depot och Medikinet) då det fanns mest erfarenhet av dessa läkemedel. Atomoxetin (Strattera) bedömdes kunna vara förstahandsval under vissa omständigheter, såsom vid missbruk/risk för missbruk, vid svåra tics (ofrivilliga ryckningar) eller allvarlig sömnstörning. Amfetaminläkemedlen (amfetamin, dexamfetamin) ska endast användas om de godkända läkemedlen inte givit tillräcklig effekt eller om de ger för besvärande biverkningar. Läkemedelsverket rekommenderade inte samtidig behandling med olika ADHD-läkemedel. Amfetaminläkemedel kräver särskild licensansökan. Medicinering med ADHD-läkemedel är i Europa inte indicerat till vuxna. Man anser att riskerna med behandlingen som exempelvis ökad psykiatrisk Norrbottens län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborg län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län atomoxetin (Strattera) metylfenidat (Concerta, Ritalin) sjuklighet (framför allt ångestsjukdomar) är högre än de vinster man sett vid de korttidsstudier som gjorts. I USA är både metylfenidat och atomoxetin godkända för behandling av vuxna med ADHD, men i Europa är som sagt inte något av preparaten godkända för annan behandling av vuxna än just till unga vuxna som behandlats med god framgång och anses behöva fortsätta medikamentell behandling. Metylfenidat är ett centralstimulerande läkemedel som godkändes i Sverige 22. Atomoxetin är ett centralt verkande sympatomimetikum som godkändes i Sverige 28. Preparaten skiljer sig åt i det att metylfenidat visat sig generellt ha lite bättre effekt medan atomoxetin har ett annat panorama av biverkningar. Förskrivningen av ADHD läkemedel ser väldigt olika ut i olika delar av landet, men ett gemensamt faktum är att den ökat stadigt för både vuxna och barn under det senaste decenniet, vilket kan spegla en ökad medvetenhet om ADHD inom hälso- och sjukvården samt hos befolkningen. Dessutom har resurserna att utreda ADHD ökat inom vården, vilket också kan ha medverkat till att både diagnosticering och behandling av ADHD ökat markant bland barn, ungdomar och vuxna. 7

8 I en nyligen utkommen studie från NEPI (stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi) visas det att användningen nästan fyrfaldigats under åren i alla åldrar. Ökningen beror framför allt på ökad nyinsättning av ADHD-läkemedel. I diagrammet nedan syns antal vuxna personer i de norrländska landstingen samt i riket som varje år behandlats med metylfenidat, som är det klart dominerande medlet som förskrivs till vuxna. Jämtland ligger lägst i riket på förskrivning av ADHD-läkemedel till vuxna. Antal personer 2 år och äldre/1 invånare som varje år behandlats med Metylfenidat Jämtlands län Norrbottens län Riket Västerbottens län Västernorrlands län Användningen av ADHD-läkemedel (N6BA exkl. N6B A7) alla åldrar Incidens = heldragen; prevalens med 12 månaders wash-out = streckad linje 6 5 Incidens- och prevalensökning i Sverige av användning av ADHD-läkemedel Ur NEPI-rapport om läkemedel vid ADHD Prevalens antal individer Incidens antal individer Prevalens Män Prevalens Kvinnor Prevalens Båda könen Incidens Män Incidens Kvinnor Incidens Båda könen Om denna utveckling leder till en ökad eller minskad folkhälsa är det svårt att säga något om. Det är också svårt att säga något om de könsskillnader man ser vid behandling av ADHD, där pojkar och män står för den stora merparten av förbrukningen av ADHDläkemedel jämfört med förbrukningen hos flickor och kvinnor. REFERENSER Läkemedelverkets behandlingsrekommendation av ADHD 28 ADHD-läkemedel m.m. i Sverige , NEPI-rapport SBU-rapport om psykiatrisk diagnos och behandling 212 Socialstyrelsens kunskapsöversikt om ADHD hos barn och vuxna 22 8

9 Pollensäsongen är här igen! Magdalena Pettersson & Pia Seidel, informationsapotekare, läkemedelscentrum umeå Allergiska besvär av olika typer av pollen är vanligt i befolkningen. Prevalensen av allergisk rinit varierar i olika åldersgrupper mellan 12 och 22 procent. De vanligaste symtomen är nysningar, rinnsnuva, klåda och nästäppa. Livskvaliteten påverkas negativt främst beroende på trötthet. Tröttheten kan även orsakas av medicinering med antihistaminer, även om det är ett betydligt mindre problem idag med de mer moderna läkemedlen. Det första rådet vid allergiska besvär är att sanera samt undvika allergenet i möjligaste mån. När det gäller pollenallergi finns det uppenbara svårigheter eftersom björkoch gräspollen finns överallt i luften. Glöm ändå inte bort enkla råd som att: Undvika utomhusaktiviteter när det är extra mycket pollen i luften Stänga fönstren i bilen och sovrummet Låta bli att torka tvätt eller vädra sängkläder utomhus tills pollenhalten gått ner Undvika att kela med pälsdjur som varit ute och som har stora mängder av pollen i pälsen. Viss lindring av symtomen kan man få genom att skölja näsan med koksaltlösning. På Internet finns flera sidor med aktuella pollenprognoser, till exempel Naturhistoriska riksmuseet Basen för behandling utgörs av orala antihistaminer som har snabbt insättande effekt och lindrar allergiska reaktioner i hela kroppen. I Jämtlands län rekommenderas cetirizin eller loratadin i första hand. De är godkända för barn från två års ålder och uppåt. Läkemedelverket har tidigare bedömt effekten av desloratadin (Aerius) den aktiva metaboliten till loratadin som medicinskt likvärdig övriga antihistaminer. Det finns därför ingen anledning att förskriva denna mycket dyrare produkt, förutom den orala lösningen till barn mellan ett och två år. Vid otillräcklig effekt av orala antihistaminer vid allergisk konjunktivit kan behandlingen kompletteras med lokal behandling med mastcellsstabliserande ögondroppar (Lecrolyn eller Lomudal) eller lokala antihistaminer (Livostin). Vid långvariga eller mer svåra besvär från näsan rekommenderas tillägg av nasala glukokortikoider på grund av deras bättre effekt framför allt vid nästäppa. Det finns flera nasala steroider på marknaden, de är alla likvärdiga i effekt och biverkningar medan priset skiljer sig åt. Budesonid (Desonix) är det läkemedel som rekommenderas i Jämtland till vuxna och mometason (Nasonex) till växande barn. Vid graviditet och amning gäller samma rekommendationer som ovan, de anses inte medföra några risker för fostret/barnet. Läs mer om graviditet och amning på hemsidan Ett flertal av de läkemedel som används vid pollenallergi finns tillgängliga receptfritt och många klarar sig bra med egenvård. Vid terapisvikt är det viktigt att i första hand undersöka om patienten tagit sina läkemedel på rätt sätt. Om besvären trots optimal kombinationsbehandling är svåra, kan en kur med orala steroider ges under max en till två veckor. Tablettbehandling med steroider ger en högre flexibilitet än behandling med intramuskulära injektioner. Depåinjektionerna bör ges med restriktivitet eftersom de är dåligt dokumenterade och det finns risk för systembiverkningar. Om behovet av systemiska steroider finns under längre tid än en till två veckor skall hyposensibilisering övervägas, framförallt vid svåra besvär med trötthet och asteni (svaghet) vilka är svåra att behandla farmakologiskt. 9

10 BL AND ALL A SNORIGA, FEBRIGA BARN: Hur hittar man de få som är allvarligt sjuka? Inge Axelsson, barnläkare, mittuniversitetet och östersunds sjukhus Antibiotika skiljer sig från andra läkemedel genom att deras effekt försvagas ju mer de används. Mekanismen känner vi väl: ju mer antibiotika som används, ju fler resistenta bakteriestammar favoriseras och växer till sig. Sedan år 2 har Läkemedelsverket därför kommit ut med flera behandlingsrekommendationer med krav på att sjukvården ska använda mindre antibiotika. Nu har Smittskyddsinstitutet (SMI) reagerat på detta. Vi ska använda antibiotika när de gör nytta. Vi måste erbjuda fältarbetarna (dvs. främst distriktsläkarna) riktlinjer för hur de kan hitta de patienter (i detta fall barn) som bör få antibiotika. Vi som skriver riktlinjer måste ta ansvar för att återhållsamhet med antibiotika innebär att några barn får antibiotika senare än önskvärt. SMI bad därför i fjol Christer Norman, distriktsläkare i Stockholm, och mig, barnläkare i Östersund, att samla en grupp som söker upp relevant litteratur om infekterade barn och granskar den med hjälp av våra kliniska erfarenheter från Sverige. Här följer några viktiga punkter från riktlinjerna när de nästan är färdiga. I en studie från belgisk primärvård av infekterade barn bedömde läkaren att i 123 fall gällde»some thing is wrong«; 8 av dessa barn hade sepsis och/ eller meningit. 1 Av de andra barnen hade bara ett barn sepsis/meningit. Magkänslan hos allmän- och barnläkare är alltså oöverträffad när det gäller att hitta livshotande infektioner hos barn! Säkerhetsnät innebär att vi ska ge patienten eller föräldrarna information om förväntat sjukdomsförlopp, vilka symtom de skall vara observanta på och när och var skall de söka igen. Vi ska uppmana föräldrar att tro på sin känsla och intuition och att söka igen om barnet försämras även om det bara var timmar sedan senaste kontakten. Vi kan planera ett återbesök eller en telefonkontakt redan efter fyra till sex timmar. Föräldrarna bör få: Klart besked om hur uppföljningen ska ske Uppföljningen bör innefatta de symtom och tecken som var avvikande vid den initiala bedömningen. Dessa parametrar ska därför alltid dokumenteras noga vid det initiala besöket. Denna uppföljning ska initieras av sjukvården. Få muntlig och helst också skriftlig information om varningssymtom samt hur de vid behov kan få snabb kontakt med vården igen. Föräldrarna ska rådas att söka på nytt om: De upplever att barnet försämras från nuvarande tillstånd Nytillkomna symptom uppträder Föräldrarna är oroliga för att de inte kan ta hand om sitt barn Feber Flertalet av följande fall ska akut till sjukhus Spädbarn <tre månader med feber 38 C Spädbarn tre <sex månader med feber 39 C Barn i alla åldrar med feber > 41. c (hyperpyrexi) Spädbarn (<ett år) med temp. < 36 c (hypotermi) Hög feber i sig är inte farlig, men orsaken kan vara farlig. Tappa inte fokus genom att försöka sänka temperaturen utan fokusera på allmäntillstånd och status. Att ett barn blir piggare av febersänkning är ingen garanti för att det inte är en allvarlig infektion. Barn < 6 månander bör inte ges febernedsättande i hemmet vid feber av okänd orsak. Febernedsättande förebygger inte feberkramper. 1

11 istockphoto Kapillär återfyllnadstid Capillary refill time (CRT): normalt <tre sekunder. CRT tre sekunder vid dehydrering eller chock Pressa din tumme i minst fem sekunder mot barnets hud (bäst över sternum, på mörkhyade barn över nagelbädden) Släpp snabbt Mät tiden tills blodet kommit tillbaka Andningsfrekvens Ålder Takypné Normal (andetag/min.) andningsfrekvens <2 månader > månader > år > år > år > Takypné kan vara tecken på bakteriell pneumoni men ses också vid obstruktiva bronkiter. Då ses i regel också förlängt expirium och symmetriska sibilanta ronki. POX = pulsoximetri POX kallas också syrgasmättnad =»saturation«= SaO 2. Är indicerat om barnet har förhöjd andningsfrekvens eller annan andningspåverkan. Normalvärde: 95 procent Om POX 92 procent: Till sjukhus med syrgas under resan Sträva efter att hålla POX > 92 procent Misstänker du att pulsoximetern visar fel? Pröva den på ditt eget finger! Alla vårdcentraler ska ha en barnsensor till sin POX! Vill du kommentera något? Mejla mig! REFERENS Van den Bruel A, Aertgeerts B, Bruyninckx R et al. Signs and symptoms for diagnosis of serious infections in children: a prospective study in primary care. British Journal of General Practice 27;57:

12 Statistik gällande antibiotikaförskrivningen i öppenvården, nationellt och lokalt SEPTEMBER 211 APRIL 212 strama jämtland Lars-Erik Olofsson, infektionsläkare & Kristina Seling, distriktsläkare Det pågår, som tidigare nämnts i Jämtmedel, en nationell kampanj att på fem år få ner antibiotikaförskrivningen till 25 recept per 1 invånare och år. Hösten 211 var Jämtlands Läns Landsting ett av tre landsting i Sverige som lyckades med prestationen att minska antibiotikaförskrivningen under tiden oktober 21 till september 211. Sedan oktober 211 har dock antibiotikaförskrivningen ökat i större delen av länet och landet. I Jämtland ökade förskrivningen september 211 till april 212 från 37 till 318 recept per 1 invånare och år. I Jämtland är det kommunerna Berg, Härjedalen och Ragunda som minskat förskrivningen. (Se diagram 1 nedan.) Största relativa ökningen av förskrivning står Östersund och Strömsund för med drygt sex procent, medan Ragunda har minskat sin förskrivning med åtta procent. (Se diagram 2 nästa sida.) Den största ökningen ser vi för barn noll till sex år, möjligtvis kan detta avspegla ett ökat antal luftvägsinfektioner sekundärt till en slags»glömska«i befolkningen om vikten att undvika luftvägsburen smitta genom handtvätt och spritning av händer. Under vaccineringsperioden för fågelinfluensa, då informationen kring denna typ av hygien var väldigt intensiv, sågs också en minskad frekvens sjuka dagisbarn, framför allt genom ett minskat uttag av»vab«-dagar. (Se diagram 3 nästa sida.) Antal antibiotikarecept per tusen invånare september 211 april 212 rullande tolv månader Diagram 1 12

13 Relativ förändring april 212 september 211 rullande tolv månader Diagram 2 Relativ förändring april 212 september 211 avseende förskrivna DDD av antibiotika i Jämtlands läns landsting rullande tolv månader Diagram 3 13

14 Den största ökningen av antibiotikarecept ser man för antibiotika som används mot luftvägsinfektioner. Mykoplasmaepidemin under hösten samt en osedvanlig kraftig influensaepidemi med efterföljande bakteriella infektioner under vårvintern kan mycket väl ha bidragit till den ökade förskrivningen. (Se diagram 4 nedan.) De tio mest förskrivna antibiotikapreparaten i Jämtlands läns landsting Diagram 4 Förändring i antal antibiotikarecept för olika hälsocentraler Förskrivningen under perioden uppdelat på respektive hälsocentral. Vår förhoppning är att vi med stöd av våra nationella och lokala rekommendationer ska kunna avstå från antibiotika när indikationen är tveksam och bidra till en minskad förskrivning inom länet. Skillnaderna mellan våra olika kommuner och hälsocentraler talar för att det finns ytterligare utrymme för återhållsamhet och överväganden vad gäller förskrivningen. 14

15 Ny upplaga av äldreguiden Per Magnusson, ordförande i läkemedelskommittén Socialstyrelsens Äldreguide 212 har nu uppgifter från hösten Den innehåller ett flertal kvalitetsmått på vård och omsorg om äldre. I de mått som gäller läkemedelsanvändningen ligger Jämtlands län i genomsnitt lite bättre än riket men med stora variationer inom länet: Andelen personer 8 år och äldre i permanent särskilt boende i kommunen som behandlades med tre eller fler psykofarmaka samtidigt % Östersund Härjedalen Berg Åre Strömsund Krokom Bräcke Ragunda Jämtlands län Sverige Datakälla: Läkemedelsregistret och socialtjänstregistret, Socialstyrelsen. Forts. nästa sida 15

16 Forts. från föregående sida Andelen personer 65 år och äldre i äldre- och korttidsboenden i kommunen med aktuell genomgång (inte äldre än 12 månader) av sin läkedemedlbehandling % Östersund Härjedalen Berg Åre Strömsund Krokom Bräcke Ragunda Jämtlands län Sverige Datakälla: Kommun- och enhetsundersökningen, Socialstyrelsen. Andelen personer 8 år och äldre i permanent särskilt boende i kommunen som behandlades med minst ett läkemedel som bör undvikas om det inte finns särskilda skäl % Östersund Härjedalen Berg Åre Strömsund Krokom Bräcke Ragunda Jämtlands län Sverige REFERENS Socialstyrelsen Datakälla: Läkemedelsregistret och socialtjänstregistret, Socialstyrelsen. Ny sekreterare i läkemedelskommittén Vi hälsar apotekare Karin Lindgren välkommen. Hon är ny på tjänsten som läkemedelsstrateg i landstinget och blir läkemedelskommitténs sekreterare. Hon kommer närmast från Apoteket Farmaci i Örebro men har tidigare var tidigare på sjukhusapoteket i Östersund. Här arbetade hon bland annat med läkemedelsgenomgångar och utbildningar. Hon blir en mycket välkommen förstärkning till läkemedelskommitténs arbete med redovisning av förskrivningsstatistik och utbildning till vårdens enheter i vårt län. 16

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Förskrivning av centralstimulantia vid adhd. Utvecklingen från 2006 till 2013

Förskrivning av centralstimulantia vid adhd. Utvecklingen från 2006 till 2013 Förskrivning av centralstimulantia vid adhd Utvecklingen från 2006 till 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Tillsammans tar vi nästa steg

Tillsammans tar vi nästa steg Tillsammans tar vi nästa steg Europeiska Antibiotikadagen 2012 Strama Stockholm 18 november I Sverige: En nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens har bildats Ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

BUSA. Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD VAD ÄR BUSA? 2004 påbörjade BUSA sin datainsamling. ca130 enheter som är anslutna till registret. BUSA innefattar behandlingsuppföljning

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Kvartalsstatistik från Strama kvartal 2, 2010

Kvartalsstatistik från Strama kvartal 2, 2010 Kvartalsstatistik från Strama kvartal 2, 2010 Antibiotika som förskrivs på recept: Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande medelvärde för 12 månader tillbaka.

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 3 2016 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Statistiken inkluderar alla förskrivarkategorier. Antibiotika försålt på slutenvårdsrekvisition

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 2016 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 2016 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 216 Öppenvård och sjukhus 14 Uthämtade antibiotikarecept per 1 invånare och år för olika åldersgrupper i Sverige 12 Recept / 1 invånare och år 1

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 2015 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 2016 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Statistiken inkluderar alla förskrivarkategorier Antibiotika försålt på slutenvårdsrekvisition

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, 2012 Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012 Bilder 3-9 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 3. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad,

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 2 2015 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 3, 2011

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 3, 2011 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 3, 2011 Bilder 2-8 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 2. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande

Läs mer

Kvartalsstatistik från Strama kvartal 3, 2009

Kvartalsstatistik från Strama kvartal 3, 2009 Kvartalsstatistik från Strama kvartal 3, 2009 Antibiotika som förskrivs på recept: Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande medelvärde för 12 månader tillbaka.

Läs mer

Dagordning Stramamöte 140205

Dagordning Stramamöte 140205 Dagordning Stramamöte 140205 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 13-12-03 3. Budget för Stramas arbete 2014 4. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning Aktuella resultat

Läs mer

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Agenda 1. Vilka behov av information har brukare? 2. Kan ÖJ/Äldreguiden tillgodose det? 3.

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, 2011

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, 2011 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, 2011 Bilder 2-8 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 2. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2015 2 Bilder 4-12 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Statistiken inkluderar alla förskrivarkategorier jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 2014-04-08 Pollenallergi Bästa omhändertagande april 2014 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi och Lung Allergikliniken Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län Företagsamheten 2012 jämtlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Jämtlands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartal 1 211 Antal uthämatde antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) per län 5 45 4 Linjen indikerar det nationella målvärdet till år 214. april 28 - mars 29 april 29 - mars

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Riv 65-årsgränsen och rädda liv. Susanne Rolfner Suvanto Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB

Riv 65-årsgränsen och rädda liv. Susanne Rolfner Suvanto Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB och rädda liv Susanne Rolfner Suvanto Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB Ni har hört det förut! Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett eftersatt område När jag trodde att vi tagit ett sjumilasteg så. Jag

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartal 3-21 Antal uthämatde antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) per län 29-1 till 21-9 jämfört med föregående period 5 45 4 Linjen indikerar målvärdet på 5 års sikt enligt

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika blir ett allt större hot mot vår hälsa. information från Barnplantorna Foto: Karim Hatoum

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Rapporten redovisar kortfattat de viktigaste förändringarna i läkemedelsförsäljningen under 2008. Utförligare information finns på Apoteket AB:s hemsida

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

ADHD etiska utmaningar. Rapport 2015:2 från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) Publicering den 16 december 2015

ADHD etiska utmaningar. Rapport 2015:2 från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) Publicering den 16 december 2015 ADHD etiska utmaningar Rapport 2015:2 från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) Publicering den 16 december 2015 Statens medicinsk-etiska råd Rådgivande organ till regering och riksdag m.fl. Uppgift: att

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare?

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Innehåll Resultat Norrbotten Bättre liv för sjuka äldre Förstärkt utskrivning från sjukhus Förstärkt samverkan i öppenvård Framgångsfaktorer Hur går vi vidare 2014?

Läs mer

Förskrivning av antibiotika i öppen vård

Förskrivning av antibiotika i öppen vård Förskrivning av antibiotika i öppen vård Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet, Futurum, Jönköping Tele Q s vardag Strama bildas 1995 Riktlinjer för: AOM, 2 Faryngotonsillit, 21 Sinuit, 25 Nedre UVI

Läs mer

Att mäta effektivitet i vård och omsorg

Att mäta effektivitet i vård och omsorg Att mäta effektivitet i vård och omsorg Kristina Stig Enheten för öppna jämförelser 1 2015-05-07 Modellen för effektivitetsanalys God vård och omsorg t 2015-05-07 Effektivitetsanalyser 3 Modell för effektivitet

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology Missvisande tolkning av statistik över sömnmedel och lugnande läkemedel till unga Statistik från Socialstyrelsens Läkemedelsregister visar att den i Ekot rapporterade alarmerande ökningen av förskrivningen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer