14/21 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14/21 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB"

Transkript

1 /21 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

2 Staketsystem Quick-Guard och Rullport Quick-Guard staketsystem /3 Quick-Guard leereras på tre sätt /6 Quick-Guard Express /7 Quick-Guard Express - kan beställas i sektioner /8 Quick-Guard standard och SafeCAD /11 Quick-Guard montage /12 Montering a nätlåsning NL2 och NL3 på setsat nät /13 Dimensioner Aluminumprofiler och skior i olika material / Staketkomponenter Aluminiumprofiler /1 Beslag /18 Dörrdetaljer och dörrbeslag /20 Beslag för brytare /28 Lock och lister i plastmaterial /30 Tillbehör /31 Ytor /32 Rullport Rullport /34 ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /22

3 Quick-Guard Staketsystem Quick-Guard standard monterat med nät. Quick-Guard standard med sart och transparent polykarbonat monterat i läkemedelsindustrin. Quick-Guard Express med färre komponenter och lätt att inkla upp till 4. Anpassning och modifiering Quick-Guard, är ett mycket flexibelt staketsystem som är uppbyggt med ett fåtal komponenter såsom aluminiumprofiler, patenterade beslag, nätlåsningar, nät, PC-skior eller bullerskydd. Med dessa komponeter kan man bygga utan begränsningar det man behöer. Dessutom har Quick-Guard en låg kostnad ad det gäller montage och modifiering a staketsystemet. Montering Tack are år specialmutter, som är patenterad, kan i leerera alla beslag förmonterade med skruar och muttrar. Inga hål behöer borras i profilerna och de kapas bara med raka snitt. Montering och modifiering blir därför mycket enkel. Offert och beställning Vi kan snabbt ta fram systemlösningar i 3D, komponentlistor och offerter med årt ritprogram SafeCAD. Ritningarna i 3D anänder i äen som monteringsunderlag. Miljöänligt och bra arbetsmiljö år policy Alla komponenter i staketsystemet kan lätt demonteras och återanändas på nytt i takt med att produktionsutrustningen förändras. et i staketsystemet är också återinningsbart till 100 procent. Tå ersioner a Quick-Guard Staketsystemet Quick-Guard finns i tå olika ersioner. Quick- Guard (standard) och Quick-Guard Express som kan kombineras med arandra. De är också lätta att anpassa och att modifiera i takt med att produktionsutrustningen förändras. /23 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

4 Flexibelt och stabilt staketsystem med enkelt montage Beslag med förmonterade skruar och muttrar medför enkelt montage. Bredd, längd och höjd anpassas och ändras lätt efter beho. Välj mellan ett stort antal luckor och dörrar Nät Plast Glas Plåt Ljudabsorberande ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /24

5 Vad säger standarden? EN ISO 1387 gäller för skyddsastånd till riskområden. Standarden innehåller de mått som gäller för skyddsaståndet i olika risksituationer. I figuren intill isas exempel på mått på skyddsastånd id tå olika stakethöjder där risken för skada är relatit liten när man sträcker sig in. mm mm När det gäller nät anges ett minimiastånd på 200 mm (för personer som är år och äldre) id maskstorlek x mm. För kortare skyddsastånd och för bullerreduktion anänder i heltäckande skior. Då staketet skall skydda t ex en robotcell bör staketskyddet placeras med ett minsta astånd om 00 mm mellan staketskyddet och den rörliga maskindel som når längst (enligt EN 349). Vid testkörning eller programmering måste det finnas utrymme mellan staket och rörliga delar för att operatören inte skall bli klämd mellan dessa. För skydd som behöer monteras bort och åter, för t ex underhåll kräer Maskindirektiet att fästanordningar blir kar på skyddet. Vi löser detta normalt med förreglade luckor/grindar för snabbare och säkrare tillträde. Konsultera oss gärna om kra i föreskrifter och standarder Skyddsastånd id 1600 mm högt staket med nät ( x mm ger minsta skyddsastånd 200 mm). Skyddsastånd id 2000 mm högt staket med heltäckande PC (polykarbonat)-skior. Patenterad montagefunktion Mutterns patenterade styr och låsfunktion gör det enkelt att montera, justera och demontera staketsystemet. Formen på muttern gör att skruen automatiskt centreras och formlåses i profilspåret. Det är enkelt att justera placeringen a beslag genom att lossa skruen lite. Muttern behåller då sitt formlåsta läge i profilen. Vid demontage rids skruen upp några ar och muttern ställer sig i linje med profilspåret. Alla beslag leereras förmonterade med skruar och muttrar. Beslag som saknar ingjuten klack kan förses med centreringsbricka, för att underlätta montage a beslag. Formlåsning Centrering och ridbegränsning Patent Centreringsbricka Montera beslagen genom att först rida skruen moturs. Skrua sedan åt skruen medurs, muttern kommer då automatiskt i rätt läge och formlåses. Lätt att justera föremålens placering. T-spåret och patenterad mutter gör det lätt att fästa föremål på staketprofilerna. /2 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

6 Quick-Guard leereras på tre sätt 1. För utformning direkt på plats Ni beställer endast sektioner som innehåller ett fåtal komponenter. Sedan byggs staket direkt på plats hos er. För att lätt kunna klippa nätet kan i skicka med en bultsax id leerans. Profilerna kapas lätt med en kapsåg. Fördelen med aluminium är att det inte är brandfarligt att kapa. Jämfört med järn som kräer brandakt i många industrier. Utformats på plats. 2. Måttbeställt enligt ritning Ni ger oss en måttskiss eller en AutoCAD fil på hur det skall se ut. Vi lägger in din skiss i SafeCAD som automatiskt genererar 3D-ritningar, kap- och komponentlistor, stycklistor och prisuppgifter. Vi utgår från detta när i ritar upp staketet i 3D åt er. Måttkapad enligt ritning. 3. Förmonterat eller monterat hos kund Vi kan leerera helt eller delis förmonterade staketsystem till er, eller montera allt direkt på plats. Förmonterade eller monteras på plats. ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /26

7 Quick-Guard Express - utforma direkt på plats Quick-Guard Express installeras snabbt och kostnadseffektit eftersom det enbart består a patenterad nätlåsning, setsat nät eller skior i polykarbonat, u-profil och stolpar (profiler) med golfästen. Alla delar till Quick-Guard Express samt färdigmonterade dörrar är lageraror och kan leeras omgående. Fåtalet komponenter gör att det är lätt för er att själ skräddarsy och installera ditt staket. Styrkan hos staketet kommer a att setsat nät och/eller skior i polykarbonat låses fast i profilen. För nät formlåses den yttre tråden i profilen, ilket gör det lika starkt som ett setsförband. De slagsega skiorna i polykarbonat låses fast med en låsning som är minst lika stark enligt åra drag- och slagtester. Vi rekommenderar att anända den kraftigare profilen med måtten 44 x 88 mm istället för standarprofilen på 44 x 44 mm id montage a polycarbonatskior. Det går alltid lätt att bygga samman Quick-Guard Express med Quick-Guard standard till ett komplett system. Det är också lätt att anpassa staketsystemet och att modifiera i takt med att produktionsutrustningen förändras. Quick-Guard Express går lätt att inkla upp till 4. Montage a Quick-Guard Express U-profil Distansskru JSM 37 Nätlåsning NL2 Förmontera stolpar med golfästen. Montera beslagen genom att först rida skruen lite moturs. Skrua sedan åt skruen medurs på anligt is, muttern kommer då automatiskt i rätt läge och formlåser beslaget i staketprofilen. Kontrollera att samtliga muttrar har ridit ut till formlåst läge. 1. Montera en distansskru i stolparna. 2. Sätt fast den undre U-profilen på nätet. 3. Montera nätet i profilen och sätt fast det med nätlåsning, NL2. 4. Sätt fast den öre U-profilen antingen innan eller efter nätet är monterat Montera nästa sektion a stolpe och pc/nät. Aståndet mellan stolparna kan justeras några mm tack are låsningsprincipen för nätet. Staketet kan också inklas upp till 4, utan anändande a gångjärn (JSM D1C). Lås fast öre kanten på nätet med nätlåsning NL3. Detta gör att nätet blir mekaniskt låst, stabilt och elektriskt jordat. Jordning är nödändigt när elektriska komponenter eller kablar är monterade på nätet. /27 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

8 Quick-Guard Express - kan beställas i sektioner Quick-Guard Express kan enkelt beställas i olika sektioner som består a ett fåtal komponenter. Genom att lägga ihop olika sektioner kan man på ett enkelt sätt bygga upp ett staktesystem. Man kan enkelt montera ihop Expresssektionerna. Det är äen möjligt att inkla dessa sektioner upp till 4º. Nätet kan enkelt klippas till önskad storlek med bultsax. Stega bara upp hur många meter staket som behös och bestäm antal dörrar. Våra tå standardsektioner har en c/c bredd på 1100 mm och 100 mm. Dörren är c/c 1100 mm och passar öerallt där det är c/c 1100 mm mellan stolparna. Om andra mått än standardmåtten behös är det bara att klippa nätet med en bultsax till rätt storlek. Samma staketsektioner kan byggas på flera sätt! 4 st 100 sektioner st 1100 sektioner 1 st dörr ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /28

9 Förklaring a beteckning Express JSM E11-N/PC20X8 X, Y, Z, G, S alt. X = sektionstyp 11 = c-c 1100 mm 1 = c-c 100 mm N = nät PC = polykarbonat 20 = höjd 2000 mm 22 = höjd 2200 mm 8 = 44x88 mm profil 4 = 44x44 mm profil Man kan enkelt montera ihop Express sektionerna. Det är äen möjligt att inkla dessa sektioner upp till 4º. Nätet kan enkelt klippas till önskad storlek med bultsax. /29 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

10 Bild Benämning Beskrining Sektion X JSM E11-NX4 JSM E11-N20X4 JSM E11-N20X8 JSM E11-N22X4 JSM E11-N22X8 JSM E11-N/PC20X8 JSM E11-N/PC22X8 JSM E11-PC20X8 JSM E11-PC22X8 JSM E1-NX4 JSM E1-N20X8 JSM E1-N22X8 2TLA0106R0200 2TLA0101R0200 2TLA0101R0300 2TLA0102R0200 2TLA0102R0300 2TLA0104R0100 2TLA010R0100 2TLA0101R300 2TLA0102R300 2TLA0106R1000 2TLA0101R0900 2TLA0102R0800 Komponenter för påbyggnadssektion med endast en stolpe. Höjden kan arieras mellan 00 mm, 2000 mm eller 2200 mm. Leereras omonterat. Ingående delar: Golinkel, nätlåsningar/panellåsning, distansskruar, U-profiler, AL-profil och setsat stålnät/pc skia. Sektion Y JSM E11-Y4 JSM E11-20Y8 JSM E11-22Y8 JSM E11-Y8 JSM E11-20Y4 2TLA0106R8000 2TLA0103R2100 2TLA0103R4100 2TLA0106R8100 2TLA0103R2000 Komponenter för komplett stolpe med statifot för att asluta påbyggnadssektion. Höjden kan arieras mellan 00 mm, 2000 mm eller 2200 mm. Leereras omonterat. Ingående delar: Golinkel, distansskru, och Al-profil. Sektion Z JSM E11-NZ JSM E11-N20Z JSM E11-N22Z JSM E11-N/PC20Z JSM E11-N/PC22Z JSM E11-PCZ JSM E11-PC20Z JSM E11-PC22Z JSM E1-NZ JSM E1-N20Z JSM E1-N22Z 2TLA0106R00 2TLA0101R00 2TLA0102R00 2TLA0104R0200 2TLA010R0200 2TLA0106R0 2TLA0101R0 2TLA0102R0 2TLA0106R0800 2TLA0101R1000 2TLA0102R0900 Komponenter för komplett sektion exkl stolpar och statifötter. Höjden kan arieras mellan 00 mm, 2000 mm eller 2200 mm. Leereras omonterat. Ingående delar: Nätlåsningar/panellåsningar, U-profil och setsat stålnät/pc skia. Sektion G JSM E11-NG JSM E11-N20G* JSM E11-N22G* JSM E11-N/PC20G JSM E11-N/PC22G JSM E11-PCG JSM E11-PC20G JSM E11-PC22G 2TLA0106R000 2TLA0101R000 2TLA0102R000 2TLA0104R0300 2TLA010R0300 2TLA0106R00 2TLA0101R00 2TLA0102R00 Komponenter för komplett slagdörr med yttre profil 44x88 mm. Höjden kan arieras mellan 00 mm, 2000 mm eller 2200 mm. Leereras med förmonterat dörrblad. Ingående delar: L-beslag, golinklar, nätlåsningar/panellåsningar, handtag, gångjärn, dörrstopp, tärstag, Al-profiler och setsat stålnät/pc skia. * Leereras med förmonterade dörrblad. Sektion S JSM E11-N20S JSM E11-N22S JSM E11-N/PC20S JSM E11-N/PC22S JSM E11-PC20S JSM E11-PC22S JSM E1-N20S JSM E1-N22S 2TLA0101R0600 2TLA0102R0600 2TLA0104R00 2TLA010R00 2TLA0101R700 2TLA0102R600 2TLA0101R1100 2TLA0102R1000 Komponenter för komplett skjutdörr med yttre profil 44x88 mm. Höjden kan arieras mellan 2000 mm eller 2200 mm. Leereras omonterat. Ingående delar: L-beslag, T-beslag, golinklar, nätlåsningar/panellåsningar, handtag, löpagn, styrkomponenter, dörrstopp, tärstag, Al-profiler, setsat stålnät/pc skior och ändlock. ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /30

11 Quick-Guard standard och SafeCAD Köp måttbeställt enligt ritning, förmonterat eller få det monterat hos er. Quick-Guard standard är uppbyggt med ett fåtal komponenter såsom aluminiumprofiler, patenterade beslag, nätlåsningar, nät, skior eller bullerskydd. Dessutom är kostnaden låg ad det gäller montage och modifiering a staketsystemet. Tack are år specialmutter, som är patenterad, kan i leerera alla beslag förmonterade med skruar och muttrar. Inga hål behöer borras i profilerna och de kapas bara med raka snitt. Montering och modifiering blir därför mycket enkel. eller bullerskydd matas in. En måttsatt ritning i 3D skapas och ur den genereras automatiskt kap- och komponentlistor. Ritningarna och komponentlistorna anänds också som underlag id montage. Quick-Guard standard och Quick-Guard Express kan lätt byggas samman till ett komplett system. Det är också lätt att anpassa och att modifiera i takt med att produktionsutrustningen förändras. Beslag leereras förmonterade med skruar och muttrar. För att snabbt och enkelt kunna skräddarsy skyddslösningar har i tagit fram ett datorprogram, SafeCAD. Det är en tilläggsapplikation till Auto CAD. Som indata anänds en enkel måttskiss. Alla önskemål om placering a dörrar och luckor, al a nät, pc, plåt Med SafeCAD kan i och ni enkelt skräddarsy din skyddslösning Exempel på kaplistor från SafeCAD Quote Article no Description Qty Unit 2TLA0030R0600 JSM 30B-K Floorbracket 26,00 pcs 2TLA0030R0700 JSM 32B-K L-bracket 72,00 pcs 2TLA0030R0800 JSM 33B-K T-bracket 18,00 pcs 2TLA JSM 36-K2 Floorbracket in steel 2,00 pcs Cutlist Polycarbonate 2TLA JSM 37 Suport screw for Economy 6,00 pcs Article no Description Qty Length Width Sum m 2TLA JSM A12 Edge protection profile for welded mesh 1,06 2TLA0039R1000 JSM YPCA1 Pc sheet mm uncoloured 2020x ,7 m 2TLA0039R1200 JSM YPCA9 Pc sheet mm uncoloured, cut to size ,4 2TLA0039R1200 JSM YPCA9 Pc sheet mm uncoloured, cut to size ,38 2TLA0039R1200 JSM YPCA9 Pc sheet mm uncoloured, måttkapad ,6 Cutlist Welded Mesh Article no Description Qty Length Width Sum m 2 2TLA00R1300 JSM YNW1 Welded steelmesh xx3, black, 2020x ,7 2TLA00R00 JSM YNW2 Welded steelmesh xx3, black, 1074x ,91 2TLA00R1600 JSM YNW9 Welded steelmesh xx3, black, cut to size ,61 2TLA00R1600 JSM YNW9 Welded steelmesh xx3, black, cut to size ,69 2TLA00R1600 JSM YNW9 Welded steelmesh xx3, black, cut to size ,79 2TLA00R1600 JSM YNW9 Welded steelmesh xx3, black, cut to size ,61 /31 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

12 Quick-Guard montage - standard ersion Monteringen a standardersionen är lätt. Bra ergonomi med lätta komponenter gör att en person ensam kan montera ett helt staketsystem med ett fåtal komponenter. Alla beslag monteras lätt utifrån tack are den specialkonstruerade muttern. Styrklackar i beslagen gör att man alltid får rätt inkel och att antalet skruar kan haleras. Om någon profil behöer kapas görs alltid raka snitt Förmontera stolpar med golfästen och eentuellt rambeslag. Montera beslagen genom att först rida skruen lite moturs. Skrua sedan åt skruen medurs, muttern kommer då automatiskt i rätt läge och formlåser beslaget i staketprofilen. Kontrollera att samtliga muttrar har ridits ut till formlåst läge. Skrua ihop underliggare och stolpar med ett beslag. Anänd en distansbit så att underliggaren kommer på rätt höjd öer golet Montera de undre ytorna och mellanliggare. Aståndet mellan profilerna bör ara ytans mått minus 20 mm.. 6. Montera öre ytor och öerliggaren. Montera sedan beslag på båda sidorna staketet längst upp. Bulta fast staketet i golet. Tryck fast plastlist eller montera någon a låsningarna. Enkelt, snabbt och lätt! Se mer under Montering a nätlåsning. För ökad hållfastighet kan panellåsning JSM PL3 anändas. ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /32

13 Montering a nätlåsning NL2 och NL3 på setsat nät Nätlåsning NL2 Nätlåsning NL3 Nät med yttre tråd. Nät utan yttre tråd. Yttre tråd formlåses i profil och nätlåsningen klämmer fast nättråden. max 2 mm max 2 mm Den yttre tråden är fastlåst i profilen. min 1 mm Nätlåsningen låser fast nätet mot profilen. Vid montering a nätlåsning NL2 trycks nätlåsningen först in i profilen enligt oan. Därefter rids den 90. Vid klippning a setsat nät får trådutsticken inte ara längre än tå (2) mm. Vid montering a nätlåsning NL3 trycks nätlåsningen först ner i spåret med klackarna på arsida om nättrådarna. Därefter dras skruen åt. Vid klippning a setsat nät får trådutsticken inte ar kortare än 1 mm för att passa i profilen. NL3 måste anändas för att låsa nätet i profilen. nätlåsningar Quick-Guard standard ersion På Quick-Guard standard ersion bör NL3 anändas eftersom den kan anändas oasett om nätet har yttre tråd eller inte. cirka 0 mm nätlåsningar Quick-Guard Express På Quick-Guard Express kan både nätlåsning NL2 och NL3 anändas. På nät utan yttre tråd måste NL3 anändas istället för NL2. 90 mm NL3 för mekanisk låsning och elektrisk jordning cirka 30 mm NL2 eller NL3 NL2 eller NL3 NL2 eller NL3 90 mm NL2 eller NL3 OBS! För nät utan yttre tråd måste NL3 anändas. OBS! För att mekaniskt låsa och att elektriskt jorda både Quick-Guard Standard och Quick-Guard Express måste åtminstone tå nätlåsningar NL3 anändas. På dörrar skall bara NL3 anändas. Fastbultning i gol när till exempel nät beställs och monteras i efterhand. Rätt Fel Montera minst tå mellanliggare tillfälligt id borrning och bultning i gol när nät eller skior beställs i efterhand. OBS! Bulta aldrig fast stolparna i golet utan att de är förbundna med minst tå mellanliggare! /33 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

14 Dimensioner Aluminumprofiler och skior i olika material A* * A=1 (JSM D1C), A=13 (JSM D1A) Bredd Höjd Polykarbonat X+20 mm Y+20 mm Setsat nät X+20 mm Y+20 mm Plåt X+20 mm Y+20 mm Ljudabsorbent 2 mm X-37 mm Y-37 mm Ljudabsorbent 0 mm X-37 mm Y-37 mm Laminerat glas X+1 mm Y+1mm Dubbel Pc 2 st. X-7 2 st. Y-7 Ljudabsorbent profil JSM AS1 2 st. L=X 2 st. L=Y-73 Ljudabsorbent profil JSM AS3 2 st. L=X (geras 2x4 ) 2 st. L=Y (geras 2x4 ) Dubbel Pc profil JSM AS2 2 st. L=X 2 st. L=Y-33 ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /34

15 Aluminiumprofiler Sortimentet a aluminiumprofiler består a staketprofil, löpskenor, kabelkanaler mm. Täcklist i plastmaterial finns till staketprofilerna. Den håller damm borta och gör det möjligt att utnyttja staketprofilen som kabelkanal. Aluminiumprofilerna är försedda med borranisningar (). Kabelkanaler finns i tre olika storlekar och leereras med eller utan förborrade hål. Kabelkanalerna är lätta att öppna och kan förses med ändlock. Legering: 6063 och 6060F22. Naturanodiserad Aluminium 10µm Staketprofil JSM A4416 2TLA0037R7000 (måttkapad) 2TLA0037R70 (L=6000) 44 20,2 11 Mått Naturanodiserad aluminium 16, x 44 mm 11, 3,3 16, 32 Ø,6 (2x) JSM A4426 2TLA0037R8000 (måttkapad) 2TLA0037R8100 (L=6000) Mått Naturanodiserad aluminium 44 x 26 mm Mått JSM A44A 2TLA0037R300 (måttkapad) 2TLA0037R3600 (L=1100) 2TLA0037R9800 (L=00) 2TLA0037R3700 (L=2000) 2TLA0037R3800 (L=2200) 2TLA0037R3900 (L=20) 2TLA0037R00 (L=200) 2TLA0037R4100 (L=6000) Naturanodiserad aluminium 44 x 44 mm 10 st/kartong 11, 3, ,2 Mått JSM A4488A 2TLA0037R4200 (måttkapad) 2TLA0037R4300 (L=2000) 2TLA0037R40 (L=2200) 2TLA0037R400 (L=6000) Naturanodiserad aluminium 44 x 88 mm st/kartong 11, 3, ,2 44 JSM A8888 2TLA0037R700 (måttkapad) 2TLA0037R7900 (L=6000) Ø,6 (4x) Mått Naturanodiserad aluminium 88 x 88 mm 11, 3,3 44,8 7, ,2 Ø 8 (4x) /3 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

16 Tekniska data staketprofil Tröghetsmoment Böjmotstånd Typ Vikt (kg/m) lx (mm 4 x10 4 ) ly (mm 4 x10 4 ) Wx (mm 3 x10 3 ) Wy (mm 3 x10 3 ) JSM A4416 1,0 1,1 7,6 1, JSM A4426 1,023 3,2 7,4 2, JSM A44A 1,04 12,4 12,4,64.64 JSM A4488A 2,379 79,6 21,6 18,1 9.8 JSM A8888 3,632 3,0 3,0 32, 32. U-profil Vikt JSM A12 2TLA0037R2800 (måttkapad, max 2.0 m) 2TLA0037R2700 (L=1076) 2TLA0037R4600 (L=76) 2TLA0037R4700 (L=2000) Naturanodiserad aluminium 0,230 kg/m 23 10,4 H-profil Vikt Leereras med JSM A13 2TLA0037R000 (måttkapad) 2TLA0037R100 (L=1076) 2TLA0037R200 (L=76) 2TLA0037R300 (L=2020) Naturanodiserad aluminium 0,42 kg/m Skru MC6S Mx12 (2TLJ041012R0200) Mutter JSM MB (2TLA003R00) ,4 6,7 Löpskena Leereras med Hål Standardlängd Vikt JSM A3130C 2TLA0037R9900 (måttkapad) Skru MV6 Mx12 (2TLJ041012R0200) Mutter JSM MB (2TLA003R00) Naturanodiserad aluminium C/c = 2 mm, ø =,6 mm 6,1 m (max) 0,78 kg/m Leereras med Hål Standardlängd Vikt JSM A6 2TLA0037R4900 (måttkapad inkl. skru) 2TLA0037R0800 (L=2000, inkl. skru) 2TLA0037R4800 (L=6000, inkl. skru) Skru JSM S8E Mutter JSM M8B Naturanodiserad aluminium C/c = 40 mm, ø = 8, mm 2,0; 6,0 m 1,8 kg/m ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /36

17 Kabelkanal JSM A2_ 2TLA0037R1300 (JSM A2A) Mått 2TLA0037R00 (JSM A2B) Naturanodiserad aluminium 44 x 2 mm 44 Standardlängd JSM A2A 2,0 m med hål C/c= 00 mm ø= mm 2 JSM A2B utan hål 10 st/kartong Vikt 0,4 kg/m JSMA2A 0,67 kg/m JSMA2B JSM A60_ 2TLA0037R100 (JSM A60A) 2TLA0037R1600 (JSM A60B) 44 Naturanodiserad aluminium Mått 44 x 60 mm Standardlängd JSM A60A 2,0 m med hål C/c = 00 mm ø = mm 60 JSM A60B utan hål 10 st/kartong Vikt 0,923 kg/m JSMA60A 0,90 kg/m JSMA60B JSM A TLA0037R3300 Naturanodiserad aluminium Mått Standardlängd Vikt 88 x 68 mm 2,0 m 1,844 kg/m 68 Kabelhållare JSM X1 2TLA0033R st/kartong Nylon 6/6 black Profiler för montage a bullerdämpning Profil för 2 mm ljudabsorbtionsskia, JSM YLA2A_ JSM AS1 23,7 2TLA0037R900 (måttkapad) Mått 2TLA0037R0900 (L=2000) Naturanodiserad aluminium 29 x 43 mm 20 36, 43,4 Vikt 0,4 kg/m 29,1 Profil för 0 mm ljudabsorbtionsskia, JSM YLA0A_ JSM AS3 1 2TLA042021R8000 (måttkapad) 2TLA042021R8100 (L=6000) Naturanodiserad aluminium 20 36, 43,3 Mått Vikt 43 x 6 0,694 kg/m /37 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

18 Profil för dubbla mm Polykarbonatskior, JSM YPC_ Dimensions Vikt JSM AS2 2TLA0037R9600 (måttkapad) 2TLA0037R1000 (L=2000) Naturanodiserad aluminium x 23 mm 0,10 kg/m 16,3 4,9 23,2 Beslag ABB Jokab Safety staketsystem sammanfogas med olika typer a beslag. Stolpar förankras i golet med golinklar. Med ett litet inkelbeslag kan man t ex hänga upp elskåp och förstärka hörnen mot fristående äggar. Hörn och skarar åstadkommes med hjälp a T-, L- och I-beslag. Önskas andra inklar än 90 mellan staketsektionerna kan ett inkelbeslag JSM D1C anändas. Detta gångjärn har ett c/c-astånd på 4 mm ilket gör att glipan mellan stolparna alltid kommer att ara smalare än 20 mm. Enligt EN ISO 1387 är minsta tillåtna skyddsastånd 120 mm för en spalt smalare än 20 mm. Gol/inkelfäste JSM 39-K 2TLA0030R00 Skru JSM S8C (x 2), Bricka 9 x 18 x 1. (x 2), Mutter JSM M8B (x 2) Aluminium 10 st/kartong JSM 30B-K 2TLA0030R0600 Skru JSM S8C (x 2), Bricka 9 x (x 2) Mutter JSM M8B (x2) Aluminium 10 st/kartong JSM 30B-K1 2TLA0030R1100 Skru JSM S8C (x 4), Bricka 9 x 18 x 1. (x 4) Mutter JSM M8B (x 4), Bricka JSM B8B (x 2) Aluminium 10 st/kartong Vinkel, liten inkel för t ex elskåp JSM 31B-K, Tå försänkta hål JSM 31A1-K, Ett försänkt hål och ett genomgående hål 2TLA0030R1300 (JSM 31B-K) 2TLA0030R00 (JSM 31A1-K) Skru JSM M8C, Mutter JSM M8B Aluminium 10 st/kartong L-beslag JSM 32B-K 2TLA0030R0700 Skru JSM S8A, Mutter JSM M8B Aluminium 10 st/kartong ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /38

19 80 T-beslag JSM 42 2TLA042020R3200 Skru K6S M8 x 16 stål, förzinkad (2TLJ041017R0100) Mutter JSM M8B (2TLA003R0600) Aluminium 1 st JSM 33B-K 2TLA0030R0800 Skru JSM S8A, Mutter JSM M8B Aluminium 10 st/kartong I-beslag, skar JSM 34B-K 2TLA0030R100 Skru JSM S8A, Mutter JSM M8B Aluminium 10 st/kartong U-beslag Distansskru Vinkelbeslag JSM 43 2TLA042020R3100 Skru K6S M8 x 16 stål, förzinkad (2TLJ041017R0100) Mutter JSM M8B (2TLA003R0600) Aluminium 1 st JSM 37 2TLA0033R3100 Förzinkat stål 100 st/kartong JSM Vinkelbeslag 4º 2TLA042021R600 Skru K6S M8x16 stål, förzinkad (2TLJ041017R0100) Mutter JSM M8B (2TLA003R0600) stål, förzinkad 1 st Färg JSM D1C Gångjärn/inkelbeslag 2TLA0033R4800 JSM M8B, JSM B8C, JSM S8A Polyamid, glasfiberförstärkt Sart 2 st/påse, 10 st/kartong , Hål OBS! Endast för inkling a staket. JSM 3-K Gångjärn/inkelbeslag 2TLA0033R00 Skru JSM S6A, Mutter JSM M6B Stål elförzinkad C/c =47 mm 2 st/kartong /39 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

20 Dörrdetaljer och dörrbeslag Med Quick-Guard går det att montera många olika typer a dörrar och luckor. Nedan följer några exempel på både dörrar och luckor. För montage a slagdörrar finns ett gångjärn som medger en öppningsinkel på 180. Vid montage a skjutdörrar anänds löpskena och löpagnar. För breda och tunga dörrar finns hjul som kan monteras i underkant. En dörråthållare finns för att hålla dörren i stängt läge. Det finns äen fästplattor för montage a giare/brytare. Slagdörr Skjutdörr Slaglucka Dubbel slaglucka Viklucka Skjutlucka ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /

21 80 Gångjärn Färg JSM D1C Gångjärn 2TLA0033R4800 JSM M8B, JSM B8C, JSM S8A Polyamid, glasfiberförstärkt Sart 2 st/påse, 10 st/kartong 7, 4 80 Hål JSM D1A Gångjärn 2TLA0033R100 Skru JSM S6A, Mutter JSM M6B Stål elförzinkad C/c = 62 mm 2 st/kartong 102 OBS! JSM D1A skall inte anändas för ainkling a staket pga. att spalten blir större än 20 mm JSM D1B Fjädergångjärn 2TLA042020R4700 Distansplatta, skru och mutter Stål elförzinkad OBS! Dörrglipan blir 28 mm id montering. 76 Dörrhandtag JSM D2 Handtag 2TLA0033R0100 Skru JSM S8D, Mutter JSM M8B Termoplast, sart Förmonterad med JSM D18 Handtag 2TLA042020R000 Beslag: Aluminum Handtag: Termoplast, sart Passande skjutdörr på insidan staket /41 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

22 Dörråthållare JSM D3 (slagdörr) 2TLA0033R0200 Dörråthållare-Stål Beslag-Aluminium JSM D19 (skjutdörr) 2TLA042020R600 Stål elförzinkad Gasfjäder Slaglängd JSM D22 Gasfjäder inkl. fästen 2TLA042024R mm Stål Slaglängd (SL) Ingående fästdetaljer JSM D22A Gasfjäder inkl. fästen 2TLA042024R mm Stål Sidofäste (2TLA042021R2700) U-beslag (2TLA042021R2800) OBS! Ange tryckkraft id beställning ( N). Bleck till hänglås JSM D17 Bleck till hänglås 2TLA0020R2200 Stål elförzinkad 3 0 OBS! Tå stycken behös för en komplett enhet ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /42

23 Kulsnäppare JSM D11B (för slagdörr) 2TLA0033R4100 Beslag: Aluminium Kulsnäppare: Mässing blankförzinkad JSM D11C (för skjutdörr) 2TLA0033R4200 Aluminium Beslag: Aluminium Kulsnäppare: Mässing blankförzinkad JSM D11D (för ikdörr) 2TLA042020R200 Beslag: Aluminium Kulsnäppare: Mässing blankförzinkad Skjutregel återfjädrande JSM D10A 2TLA0033R2100 Stång: Rostfri Beslag: Elförzinkad stål /43 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

24 Skjutregel för låsning mot gol JSM D10 2TLA0033R2000 Stång: Rostfri Beslag: Elförzinkad stål Skjutregel återfjädrande JSM D10B 2TLA0033R3800 Stång: Rostfri Beslag: Elförzinkad stål Kamlås OBS! Leereras utan nyckel. JSM D1 2TLA0033R3900 Låsenhet: Polyamid sart Beslag: Aluminium Nyckel till kamlås JSM D16 2TLA0033R40 Zink, sart lackerad ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /44

25 Skjutregel för Eden JSM D20 (för slagdörr) 2TLA020302R1000 Stål, gullackerad OBS! Leereras utan Eden För montage på slagdörr Dörrstopp JSM D13A 2TLA0033R2600 Naturanodiserad aluminium JSM D13 2TLA0033R200 Skru, mutter och ibrationsdämpare Stål elförzinkat 60 OBS! För montage på ertikal profil JSM D13B 2TLA0033R2700 Skru, mutter och ibrationsdämpare Stål elförzinkat 60 OBS! För montage på ertikal profil. 7 /4 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

26 Löpagn JSM D 2TLA0033R00 OBS! Passande till löpskeneprofil JSM A3130C och JSM A6 Glidkloss JSM D6 (Glidkloss, fyrkantig) 2TLA0033R000 Polyacetal, it 19 8 JSM D7 (Glidkloss, rund) 2TLA0033R0600 Polyacetal, it 19 8 JSM D8 (Glidkloss styrtapp) 2TLA0033R0700 Polyacetal, it ,6 JSM D26 2TLA042020R3700 Robalon, sart Tillbehör för styrning a skjutdörr JSM D12 2TLA0033R2200 Aluminium och PA OBS! För montage på ertikal profil. 0 JSM D12A (Beslag) 2TLA0033R2300 Aluminium och PA OBS! För montage på horisontell profil. 0 ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /46

27 JSM D12B 2TLA0033R20 Aluminium 120 Apparathjul Diameter Max belastning JSM D9-K (Apparathjul med styr och låsbroms för slagdörr) 2TLA0033R mm 60 kg JSM D9-K Leereras med fästinkel 97 Diameter Max belastning JSM D9A-K (Apparathjul för skjutdörr) 2TLA0033R mm 70 kg JSM D9A-K Leereras med fästinkel 9 Tärstag till dörr Längd JSM D 2TLA0033R mm Naturanodiserad aluminium 20 Längd JSM DA 2TLA042021R mm Naturanodiserad aluminium 0/1160 /47 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

28 Beslag för brytare Beslag för Eden OBS! Tå plattor behös id montage a komplett Eden. JSM D4H (Fästplatta på slagdörr och skjutdörr för Eden) 2TLA0033R3600 Aluminium JSM D4J (Fästplatta för Eden passande för ikdörr och skjutdörr i li) 2TLA042020R00 Aluminium OBS! En styck JSM D4H och en styck JSM D4J behös för en komplett enhet. Fästplattor för JSNY JSM D4A (Fästplatta på slagdörr för nyckelbrytare JSNY) 2TLA0033R0900 Stål elförzinkat JSM D4AA (Fästplatta på slagdörr för nyckelbrytare JSNY) 2TLA0033R30 Stål elförzinkat JSM D4B (Fästplatta på skjutdörr för nyckelbrytare JSNY) 2TLA0033R1000 Stål elförzinkat ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /48

29 Beslag för JSNY7 JSM D4E (Fästplatta på slagdörr för magnetbrytare Sense7/JSNY7) 2TLA0033R1800 Aluminium 90 3 OBS! Tå plattor behös id montage a komplett magnetbrytare Sense7/JSNY7. 3 JSM D4G (Fästplatta på skjutdörr för magnetbrytare Sense7/JSNY7) 2TLA0033R3300 Aluminium Beslag för JSNY8 och JSNY9 JSM D4D (Fästplatta på skjutdörr för nyckelbrytare JSNY8) 2TLA0033R1700 Stål elförzinkat JSM D4C (Fästplatta på slagdörr för nyckelbrytare JSNY8 och JSNY9) 2TLA0033R1600 Stål elförzinkat JSM D4F (Fästplatta på skjutdörr för nyckelbrytare JSNY9) 2TLA0033R3000 Stål elförzinkat /49 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

30 Lock och lister i plastmaterial Ändlock täcker profiländar och eliminerar därmed assa kanter. Lister för att täcka aluminiumprofilens T-spår finns i såäl smalt som brett utförande. Ändlock Ändlock till JSM A44A Mått JSM L1A (gul) JSM L1B (grå) 2TLA0034R0000 (JSM L1A) 2TLA0034R0300 (JSM L1B) Polyamid 44x44 mm Ändlock till JSM A4488A Mått JSM L4A (gul) JSM L4B (grå) 2TLA0034R00 (JSM L4A ) 2TLA0034R000 (JSM L4B) Polyamide 44x88 mm Ändlock till JSM A2 Mått JSM L2 2TLA0034R0100 Polyamide, grå 44x2 mm 2 44 Ändlock till JSM A60 Längd JSM L3 2TLA0034R0200 Polyamide, grå 44x60 mm Täcklist Smal täcklist till: JSM A4416, -A4426, -A44A, -A4488A och -A8888 Bredd Längd JSM T3A (gul) JSM T3B (grå) 2TLA0037R3100 (JSM T3A) 2TLA0037R3200 (JSM T3B) ABS 16 mm 2 m 16 2, OBS! Andra färger går att få på begäran. Smal täcklist till: JSM A4416, -A4426, -A44A, -A4488A och -A8888 Bredd Längd JSM T2A 2TLA0037R1900 PVC, gul, mjukt material mm 2 m/rulle 2, OBS! Andra färger går att få på begäran. ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /0

Staketsystem Quick-Guard Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter

Staketsystem Quick-Guard Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter Staketsystem Quick-Guard Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter Vi utvecklar produkter och lösningar för maskinsäkerhet Att det ledande kraft- och automationsföretaget, ABB, och en av marknadsledarna

Läs mer

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2000 SEKTION Gångjärn GÅNGJÄRN SE Invändigt gångjärn, se sid. -010 Gångjärn med 180 öppning, se sid. -175 Utanpåliggande gångjärn, se sid. -010 Tredelat gångjärn,

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Det modulära systemet möjliggör anpassade konfigurationer Snabba öppningar

Läs mer

Flexibla lösningar för din arbetsplats

Flexibla lösningar för din arbetsplats Flexibla lösningar för din arbetsplats Produktkatalog Idema tillverkar produkter för arbetsplatsen. Produkterna är utformade efter våra kunders krav. Flexibilitet: Med profilsystem i aluminium är det enkelt

Läs mer

Unimer tätningslister

Unimer tätningslister Tätningslister Unimer tätningslister Unimer arbetar främst på den skandinaviska marknaden med såväl standardprodukter som kundanpassade lösningar inom framförallt slangar, tätningslister och guiprodukter.

Läs mer

Porten för krävande miljöer B16

Porten för krävande miljöer B16 Porten för krävande miljöer 16 eyron Door tillverkar dörrar och portar för industrin i hela uropa och har stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar för krävande miljöer. Vi är ensamma om att kunna erbjuda

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Kompakt, lätt och snabbgående port för inomhusbruk Extrautrustning finns för användning

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv 2012-10-11 Exklusiv Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv OX-parti, vänstergående XO-parti, högergående O-parti, fast parti OXO-parti, vänster eller högergående OXXO-parti Detta är en principiell

Läs mer

Tätande Golvprofil av aluminium

Tätande Golvprofil av aluminium Tätande Golvprofil av aluminium Systembeskrivning Tätande Golvprofil anpassad för högre täthetskrav Tätande Golvprofil är speciellt lämplig att använda vid övertäckning av bassänger, kanaler eller liknande

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

12-01-27. Design. Monteringsanvisning

12-01-27. Design. Monteringsanvisning 12-01-27 Design Monteringsanvisning 250 Dimensioner 101,6 1231 1231 1407 1304 2225 1304 2372 2225 250 101,6 1 Placering av första hörnstolpen A= B= A= B= 2 Montering Hög front Expanderskruv M12x100 Fransk

Läs mer

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Lämplig för renrum certifierad av Fraunhofer Institute Uppfyller internationella standarder och riktlinjer

Läs mer

ASSA Vinga. En komplett handtagsserie. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Vinga. En komplett handtagsserie. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Vinga En komplett handtagsserie ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Vinga-serien Tillsammans med arkitekten Pelle Wester har ASSA OEM tagit fram en ny komplett serie dörr-

Läs mer

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 Albany RR200 snabbrullport med innovativa styrskenor för universell användning inomhus. PVC-väv med dragkedjesystem Självsmörjande

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

Signal- och manöverapparater

Signal- och manöverapparater Signal- och manöverapparater Sortimentguide med register för beställning Modulserien typ M Compactserien typ C Signalpelare Modulserien typ M Modulserien typ M är välkänd för sin gedigenhet och flexibilitet.

Läs mer

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR Kraftiga vagnar i absolut högsta kvalitet. Väl anpassade för tung och frekvent hantering av gods inom industri, lager, butik mm. Flexibel, välj utformning efter eget behov.

Läs mer

Bultcirkel Navhål Inpr.

Bultcirkel Navhål Inpr. LASTVAGNSFÄLGAR FÖR TUNGA FORDON Slanglösa fälgar för lastbilar och bussar....... 166 Slanglösa fälgar för släpvagnar............. 167 Alcoa fälgar........................... 168 Alcoa tillbehör.........................

Läs mer

Gäller fr o m 2014-01-01. Tillhållarlås. ASSA OEM Cirkaprislista 2014. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Gäller fr o m 2014-01-01. Tillhållarlås. ASSA OEM Cirkaprislista 2014. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Gäller fr o m 2014-01-01 Tillhållarlås ASSA OEM Cirkaprislista 2014 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhetsföretaget ASSA OEM AB ASSA OEM AB utvecklar, tillverkar och marknadsför

Läs mer

SPANJOLETTER. Sidkolv - Ändkolv - Överföring

SPANJOLETTER. Sidkolv - Ändkolv - Överföring SPANJOLETTER Spanjoletter - konstr onstruktion Kantskena - Kolvstång - Låshus Sidkolv - Ändkolv - Överföring Välj rätt spanjolett Monteringsex. Monteringsex. Säkerhetshandtag - enkel båge Monteringsex.

Läs mer

Draperier och väggar för skydd och avskärmning på professionella arbetsplatser

Draperier och väggar för skydd och avskärmning på professionella arbetsplatser Draperier och väggar för skydd och avskärmning på professionella arbetsplatser Våra draperier och väggar erbjuder effektiva lösningar på de flesta förekommande problem på arbetsplatser, som exempelvis

Läs mer

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs.

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Ljusbom Orion ase Godkännande: nvändning: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Funktioner: Finns med, eller strålar Sändare + mottagarenhet 50 m räckvidd Kompakt utförande

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Komponentguide MEZZO DOMO. ExpoDesign Sweden AB Box 129 286 22 Örkelljunga

Komponentguide MEZZO DOMO. ExpoDesign Sweden AB Box 129 286 22 Örkelljunga DOMO Architektursysteme ExpoDesign Sweden AB Box 129 286 22 Örkelljunga HOTLINE: tel 035-6 00 00 International exhibitionservice fax 035-6 00 10 Stockholm 08-612 55 Göteborg 031-52 33 70 Helsingborg 02-16

Läs mer

Windoorkatalog för JM. katalog april 2013

Windoorkatalog för JM. katalog april 2013 Windoorkatalog för JM katalog april 2013 nnehållsförteckning och översikt Balkongräcken nnehåll översikt sid 2 Gallerpinnsräcke standard sid 3 Gallerpinnsräcke underkant handledare sid 4 Gallerpinnsräcke

Läs mer

FrontShield 56/66 entrédörrar

FrontShield 56/66 entrédörrar FrontShield 56/66 entrédörrar Preconal har dörren vi är dörrspecialisten! Entrédörrar som håller! Preconal har med stor framgång styrt utvecklingen av entrédörrar. Vår erfarenhet tillsammans med ständiga

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

Fibox Enclosing innovations

Fibox Enclosing innovations Programöversikt 5.0 Fibox Enclosing innovations Modern elektronik, elektriska komponenter och system är slutresultatet av innovativ design och produktutveckling. Utan detta, har väldigt lite av den service,

Läs mer

Räcken. i stål och aluminium för alla miljöer

Räcken. i stål och aluminium för alla miljöer Räcken i stål och aluminium för alla miljöer Sektionsräcke med följare Detta industriräcke tillverkas med räckesstolpar av KKR-profil 40x40x3 mm med fästen för sidomontage alternativt toppmontage i varmförzinkat

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

Dekorativa staket. Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön.

Dekorativa staket. Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön. Dekorativa staket 5 Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön. Staket Lisbon Med ledstång. Smälter perfekt in i alla omgivningar samtidigt som det bibehåller

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

LASTVAGNSFÄLGAR. Ordertel 011-19 77 00 Orderfax 011-19 77 01 321

LASTVAGNSFÄLGAR. Ordertel 011-19 77 00 Orderfax 011-19 77 01 321 Slanglösa stålfälgar för lastbilar/bussar..... 322 Slanglösa stålfälgar för släpvagnar........ 323 Alcoa lättmetallfälgar för lastbilar......... 324 Alcoa tillbehör...................... 326 Viktjämförelse

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

massiva Massiva innerdörrar

massiva Massiva innerdörrar massiva INNERDörRaR Massiva innerdörrar Dörren till ett rum Varje dag rör vi oss i många olika rum. Vart och ett med sin uppgift. En del för gemenskap, andra för arbete eller avskildhet. Med dörren kan

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

HALSANG MOBILSTÄNGSEL

HALSANG MOBILSTÄNGSEL MOBILSTÄNGSEL FÖRSTÄRKT SVETSAT NÄT MIG SVETSAT ROSTSKYDD ÖKAD KVALITET Vårt mobilstängsel tillverkas som de gjordes innan kostnadsjakten tog överhand på kvalitet och livslängd. RÄTT KONSTRUKTION Vi stansar

Läs mer

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt -U-värde 1,2 -aluminiumklädd utsida Utsida Produktfamilj Produkttyp Öppningsbarhet Material Namn Beskrivning Glas U-värde Ljudreduktion Karmdjup Glasdagmått Elit Original Alu Fönster Utåtgående glidhängt

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Modern design. Bestående värde för ditt hem

Modern design. Bestående värde för ditt hem Modern design Bestående värde för ditt hem 2 Berlings Glas Berlings Glas 3 Berlings Glas- och Aluminiumspecialisten Vi erbjuder högkvalitativa och genomtänkta lösningar för hela huset. Fönster, dörrar,

Läs mer

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9 KAPSLINGSSYSTEM Sidorna 46-49 i katalogen FCK Golvskåp PCE Bänk- och golvskåp Box 18 - SE-841 21 Ånge Telefon: +46 (0)690 76 30 00 Telefax: +46 (0)690 76 30 01 E-post: info@elkapsling.se

Läs mer

Kipp-Dreh fönster 2+1

Kipp-Dreh fönster 2+1 Kipp-Dreh fönster 2+1 EA KFI KD Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Insida Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd

Läs mer

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde SFB 1074 kan fås i två utföranden. I det ena utförandet har profilerna isolerats med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. I det

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +0-5 mm Tolerans höjd: +5-5 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr

Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr Det är viktigt att se till att dörrens samtliga delar har godkända enheter, gångjärn, låsning, spanjolett och slutbleck. Se över altandörrarna. Altan- eller fönsterdörrar

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Fönster Produktblad 2013

Fönster Produktblad 2013 Fönster Produktblad 2013 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

ScreenLine 60 ScreenLine 90

ScreenLine 60 ScreenLine 90 Lunex Screen line. Monterings- och bruksanvisning med mått ScreenLine 60 ScreenLine 90 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 10 n Måttagning Screenline 60 Måttagning, montage Screenline 60 Måttagning, montage Screenline

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

INFLOOR - KONVEKTOR. Teknisk info:

INFLOOR - KONVEKTOR. Teknisk info: INFLOOR - KONVEKTOR Teknisk info: Modell: WIK Galler: Alu, rostfritt, massivt ädelträ Lådan: Svartlackerad galvaniserad stållåda. Värmeväxlare: Kopparspiral Bredd: 196(222) eller 246(272)mm Höjd: 89 mm

Läs mer

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Elit Tradition 2+1 Fönsterfakta Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Material Trä av lamellimmad svensk furu. Glas 2+1-glas U-värde 1,3 W/m 2 K Glasningsutförande 2-glas isolerruta

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARETS MATERIELVERK Mobila anläggningar MAA 09010, ALLMÄNT Stativlåda Tillbehör Kabelhållare Stativlåda är benämningen på ett mekaniskt hölje bestående av låda med lock, bärhandtag, gummihörn samt

Läs mer

Produktinformation Fasadpersienner Modellprogram

Produktinformation Fasadpersienner Modellprogram Produktinformation Fasadpersienner Modellprogram Standardfärg profiler Naturanodiserad aluminium Fasadpersienn A80 Fasadpersienn A80 är avsedd att monteras utomhus där effektiv sol- och värmeavskärmning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel + Följande utrustning Stagkäppar Till utmärkning av stängsellinjen Murarsnöre Till utmärkning av stängsellinjen Spett För att undersöka

Läs mer

Komplett prislista över vårt sortiment i PVC

Komplett prislista över vårt sortiment i PVC Sida 1 Komplett prislista över vårt sortiment i PVC Fasta fönster 2 Öppningsbara fönster 4 2-luft fönster 5 3-luft 6 Inåtgående fönsterdörr 7 Utåtgående fönsterdörr 7 Entrédörr/Fönsterytterdörr 7 2-delat

Läs mer

Produktbeskrivning samt monteringsanvisning. "snöskydd modell borst"

Produktbeskrivning samt monteringsanvisning. snöskydd modell borst 2012-01-16 Per Axelsson 5 1(24) Produktbeskrivning samt monteringsanvisning "snöskydd modell borst" 2012-01-16 Per Axelsson 5 2(24) 2012-01-16 Per Axelsson 5 3(24) Innehållsförteckning 1 Systembeskrivning

Läs mer

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Lämplig för bullerdämpning i industrilokaler där behov av olika format och montagemetoder finns. Ecophon Industry Modus kan monteras i synligt bärverk med inlineprofiler eller med

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014

Montering av Lustväxthus. 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014 Montering av Lustväxthus 8-kant med Skjutdörr OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 26 sep-2014 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset.

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Inåtgående fönster och altandörrar

Inåtgående fönster och altandörrar Inåtgående fönster och altandörrar projekt Hemmafönster projekt Kvalitet och trygghet är våra ledord. Vi är en division i Inwidokoncernen som är till för dig som proffskund - vi arbetar för dig, men har

Läs mer

Fasad. Halle Fasad. Halle Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning

Fasad. Halle Fasad. Halle Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning Tycker du att vardagsrummet känns lite mörkt och instängt? Vårt förslag är att du river ut de små vardagsrumsfönstren och hela väggen och sätter in vårt

Läs mer

PRODUKTGUIDE KÖK STANDARDSORTIMENT

PRODUKTGUIDE KÖK STANDARDSORTIMENT PRODUKTGUIDE KÖK STANDARDSORTIMENT 1 INLEDNING PRODUKTBESKRIVNING VÄLKOMMEN TILL LIJO - DET SMARTA ALTERNATIVET Letar du efter marknadens mest prisvärda kök men inte vill kompromissa med kvaliteten? Då

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

ALUMINIUM-PROFILER OCH LED-STRIP

ALUMINIUM-PROFILER OCH LED-STRIP LED-linjer i hissarna på Gothia Towers i Göteborg. Här sitter 14,4W/m RGB LED-strip i aluminiumprofilen 180 -modell. Med det höga och utskjutande opalglaset får man en jämn ljusfördelning som sprider ljuset

Läs mer

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO SIDA 2 3 4 5-7 8 9 10 11 INNEHÅLL KORTFATTAD PRODUKTBESKRIVNING INSTALLATION MED ANSLUTNINGSCENTRAL INSTALLATION UTAN ANSLUTNINGSCENTRAL MEKANISK

Läs mer

Fäst i karm. Montagebeskrivning 2. Adjufix hylsor 2. Adjufix skruv 3. Adjufix tillbehör 4. Adjufix verktyg 5. Adjufix Smart Pack 6.

Fäst i karm. Montagebeskrivning 2. Adjufix hylsor 2. Adjufix skruv 3. Adjufix tillbehör 4. Adjufix verktyg 5. Adjufix Smart Pack 6. Fäst i karm Montagebeskrivning djufix hylsor djufix skruv djufix tillbehör 4 djufix verktyg 5 djufix Smart Pack 6 djufix Propack 6 Fäst karm i alla slags material 7 Tips & trix 8 djufix hos den tillverkande

Läs mer

Vikarmsmarkis typ B-25. Vikarmsmarkis typ B-25. Täckduk vid kopplade markiser. Utfällbara stödben (tillbehör)

Vikarmsmarkis typ B-25. Vikarmsmarkis typ B-25. Täckduk vid kopplade markiser. Utfällbara stödben (tillbehör) B-25 vikarmsmarkis Vikarmsmarkis av kassettyp avsedd för vägg- eller takmonte ring till altaner, terrasser, uteserveringar m m. Kassettens kompakta yttermått möjliggör montering i trånga utrymmen, t ex

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

Skräddarsydda uterum. Välkommen till TG-system. www.tgsystem.se

Skräddarsydda uterum. Välkommen till TG-system. www.tgsystem.se Skräddarsydda uterum Välkommen till TG-system Tänk om enbart känslan fick bestämma i Ert val av investering? Vi vill att Ni förmedlar Era känslor till oss, så att vi tillsammans kommer fram till hur Ni

Läs mer

Pooltak Specialisten

Pooltak Specialisten PRODUKTKATALOG 2014 Våra pooltak Varför köper man pooltak från? - Extra kraftiga profiler, klarar höga laster - Vi har extra skenor med i leveransen så att du kan föra bort hela pooltaket, ifrån poolen

Läs mer

Copyright 2013-2015 TOOLBOCKX Alla rättigheter reserverade

Copyright 2013-2015 TOOLBOCKX Alla rättigheter reserverade Prislista Fönster och altandörrar Samtliga priser är rekommenderade ca-priser. Moms ingår med 25%. Priserna gäller fr.o.m 1 januari 2013 och tills vidare. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar

Läs mer

Prislista Ytterdörrar med tillbehör Augusti 2015

Prislista Ytterdörrar med tillbehör Augusti 2015 Prislista Ytterdörrar med tillbehör Augusti 2015 Gäller from 14 Augusti 2015 150814 Sid. 1 Detta är en fullvärdig entrédörr, ingen förrådsdörr. 8x19/20/21 obeh. Mycket kraftig kvistfri, furupanel 9x19/20/21

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer