14/21 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14/21 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB"

Transkript

1 /21 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

2 Staketsystem Quick-Guard och Rullport Quick-Guard staketsystem /3 Quick-Guard leereras på tre sätt /6 Quick-Guard Express /7 Quick-Guard Express - kan beställas i sektioner /8 Quick-Guard standard och SafeCAD /11 Quick-Guard montage /12 Montering a nätlåsning NL2 och NL3 på setsat nät /13 Dimensioner Aluminumprofiler och skior i olika material / Staketkomponenter Aluminiumprofiler /1 Beslag /18 Dörrdetaljer och dörrbeslag /20 Beslag för brytare /28 Lock och lister i plastmaterial /30 Tillbehör /31 Ytor /32 Rullport Rullport /34 ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /22

3 Quick-Guard Staketsystem Quick-Guard standard monterat med nät. Quick-Guard standard med sart och transparent polykarbonat monterat i läkemedelsindustrin. Quick-Guard Express med färre komponenter och lätt att inkla upp till 4. Anpassning och modifiering Quick-Guard, är ett mycket flexibelt staketsystem som är uppbyggt med ett fåtal komponenter såsom aluminiumprofiler, patenterade beslag, nätlåsningar, nät, PC-skior eller bullerskydd. Med dessa komponeter kan man bygga utan begränsningar det man behöer. Dessutom har Quick-Guard en låg kostnad ad det gäller montage och modifiering a staketsystemet. Montering Tack are år specialmutter, som är patenterad, kan i leerera alla beslag förmonterade med skruar och muttrar. Inga hål behöer borras i profilerna och de kapas bara med raka snitt. Montering och modifiering blir därför mycket enkel. Offert och beställning Vi kan snabbt ta fram systemlösningar i 3D, komponentlistor och offerter med årt ritprogram SafeCAD. Ritningarna i 3D anänder i äen som monteringsunderlag. Miljöänligt och bra arbetsmiljö år policy Alla komponenter i staketsystemet kan lätt demonteras och återanändas på nytt i takt med att produktionsutrustningen förändras. et i staketsystemet är också återinningsbart till 100 procent. Tå ersioner a Quick-Guard Staketsystemet Quick-Guard finns i tå olika ersioner. Quick- Guard (standard) och Quick-Guard Express som kan kombineras med arandra. De är också lätta att anpassa och att modifiera i takt med att produktionsutrustningen förändras. /23 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

4 Flexibelt och stabilt staketsystem med enkelt montage Beslag med förmonterade skruar och muttrar medför enkelt montage. Bredd, längd och höjd anpassas och ändras lätt efter beho. Välj mellan ett stort antal luckor och dörrar Nät Plast Glas Plåt Ljudabsorberande ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /24

5 Vad säger standarden? EN ISO 1387 gäller för skyddsastånd till riskområden. Standarden innehåller de mått som gäller för skyddsaståndet i olika risksituationer. I figuren intill isas exempel på mått på skyddsastånd id tå olika stakethöjder där risken för skada är relatit liten när man sträcker sig in. mm mm När det gäller nät anges ett minimiastånd på 200 mm (för personer som är år och äldre) id maskstorlek x mm. För kortare skyddsastånd och för bullerreduktion anänder i heltäckande skior. Då staketet skall skydda t ex en robotcell bör staketskyddet placeras med ett minsta astånd om 00 mm mellan staketskyddet och den rörliga maskindel som når längst (enligt EN 349). Vid testkörning eller programmering måste det finnas utrymme mellan staket och rörliga delar för att operatören inte skall bli klämd mellan dessa. För skydd som behöer monteras bort och åter, för t ex underhåll kräer Maskindirektiet att fästanordningar blir kar på skyddet. Vi löser detta normalt med förreglade luckor/grindar för snabbare och säkrare tillträde. Konsultera oss gärna om kra i föreskrifter och standarder Skyddsastånd id 1600 mm högt staket med nät ( x mm ger minsta skyddsastånd 200 mm). Skyddsastånd id 2000 mm högt staket med heltäckande PC (polykarbonat)-skior. Patenterad montagefunktion Mutterns patenterade styr och låsfunktion gör det enkelt att montera, justera och demontera staketsystemet. Formen på muttern gör att skruen automatiskt centreras och formlåses i profilspåret. Det är enkelt att justera placeringen a beslag genom att lossa skruen lite. Muttern behåller då sitt formlåsta läge i profilen. Vid demontage rids skruen upp några ar och muttern ställer sig i linje med profilspåret. Alla beslag leereras förmonterade med skruar och muttrar. Beslag som saknar ingjuten klack kan förses med centreringsbricka, för att underlätta montage a beslag. Formlåsning Centrering och ridbegränsning Patent Centreringsbricka Montera beslagen genom att först rida skruen moturs. Skrua sedan åt skruen medurs, muttern kommer då automatiskt i rätt läge och formlåses. Lätt att justera föremålens placering. T-spåret och patenterad mutter gör det lätt att fästa föremål på staketprofilerna. /2 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

6 Quick-Guard leereras på tre sätt 1. För utformning direkt på plats Ni beställer endast sektioner som innehåller ett fåtal komponenter. Sedan byggs staket direkt på plats hos er. För att lätt kunna klippa nätet kan i skicka med en bultsax id leerans. Profilerna kapas lätt med en kapsåg. Fördelen med aluminium är att det inte är brandfarligt att kapa. Jämfört med järn som kräer brandakt i många industrier. Utformats på plats. 2. Måttbeställt enligt ritning Ni ger oss en måttskiss eller en AutoCAD fil på hur det skall se ut. Vi lägger in din skiss i SafeCAD som automatiskt genererar 3D-ritningar, kap- och komponentlistor, stycklistor och prisuppgifter. Vi utgår från detta när i ritar upp staketet i 3D åt er. Måttkapad enligt ritning. 3. Förmonterat eller monterat hos kund Vi kan leerera helt eller delis förmonterade staketsystem till er, eller montera allt direkt på plats. Förmonterade eller monteras på plats. ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /26

7 Quick-Guard Express - utforma direkt på plats Quick-Guard Express installeras snabbt och kostnadseffektit eftersom det enbart består a patenterad nätlåsning, setsat nät eller skior i polykarbonat, u-profil och stolpar (profiler) med golfästen. Alla delar till Quick-Guard Express samt färdigmonterade dörrar är lageraror och kan leeras omgående. Fåtalet komponenter gör att det är lätt för er att själ skräddarsy och installera ditt staket. Styrkan hos staketet kommer a att setsat nät och/eller skior i polykarbonat låses fast i profilen. För nät formlåses den yttre tråden i profilen, ilket gör det lika starkt som ett setsförband. De slagsega skiorna i polykarbonat låses fast med en låsning som är minst lika stark enligt åra drag- och slagtester. Vi rekommenderar att anända den kraftigare profilen med måtten 44 x 88 mm istället för standarprofilen på 44 x 44 mm id montage a polycarbonatskior. Det går alltid lätt att bygga samman Quick-Guard Express med Quick-Guard standard till ett komplett system. Det är också lätt att anpassa staketsystemet och att modifiera i takt med att produktionsutrustningen förändras. Quick-Guard Express går lätt att inkla upp till 4. Montage a Quick-Guard Express U-profil Distansskru JSM 37 Nätlåsning NL2 Förmontera stolpar med golfästen. Montera beslagen genom att först rida skruen lite moturs. Skrua sedan åt skruen medurs på anligt is, muttern kommer då automatiskt i rätt läge och formlåser beslaget i staketprofilen. Kontrollera att samtliga muttrar har ridit ut till formlåst läge. 1. Montera en distansskru i stolparna. 2. Sätt fast den undre U-profilen på nätet. 3. Montera nätet i profilen och sätt fast det med nätlåsning, NL2. 4. Sätt fast den öre U-profilen antingen innan eller efter nätet är monterat Montera nästa sektion a stolpe och pc/nät. Aståndet mellan stolparna kan justeras några mm tack are låsningsprincipen för nätet. Staketet kan också inklas upp till 4, utan anändande a gångjärn (JSM D1C). Lås fast öre kanten på nätet med nätlåsning NL3. Detta gör att nätet blir mekaniskt låst, stabilt och elektriskt jordat. Jordning är nödändigt när elektriska komponenter eller kablar är monterade på nätet. /27 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

8 Quick-Guard Express - kan beställas i sektioner Quick-Guard Express kan enkelt beställas i olika sektioner som består a ett fåtal komponenter. Genom att lägga ihop olika sektioner kan man på ett enkelt sätt bygga upp ett staktesystem. Man kan enkelt montera ihop Expresssektionerna. Det är äen möjligt att inkla dessa sektioner upp till 4º. Nätet kan enkelt klippas till önskad storlek med bultsax. Stega bara upp hur många meter staket som behös och bestäm antal dörrar. Våra tå standardsektioner har en c/c bredd på 1100 mm och 100 mm. Dörren är c/c 1100 mm och passar öerallt där det är c/c 1100 mm mellan stolparna. Om andra mått än standardmåtten behös är det bara att klippa nätet med en bultsax till rätt storlek. Samma staketsektioner kan byggas på flera sätt! 4 st 100 sektioner st 1100 sektioner 1 st dörr ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /28

9 Förklaring a beteckning Express JSM E11-N/PC20X8 X, Y, Z, G, S alt. X = sektionstyp 11 = c-c 1100 mm 1 = c-c 100 mm N = nät PC = polykarbonat 20 = höjd 2000 mm 22 = höjd 2200 mm 8 = 44x88 mm profil 4 = 44x44 mm profil Man kan enkelt montera ihop Express sektionerna. Det är äen möjligt att inkla dessa sektioner upp till 4º. Nätet kan enkelt klippas till önskad storlek med bultsax. /29 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

10 Bild Benämning Beskrining Sektion X JSM E11-NX4 JSM E11-N20X4 JSM E11-N20X8 JSM E11-N22X4 JSM E11-N22X8 JSM E11-N/PC20X8 JSM E11-N/PC22X8 JSM E11-PC20X8 JSM E11-PC22X8 JSM E1-NX4 JSM E1-N20X8 JSM E1-N22X8 2TLA0106R0200 2TLA0101R0200 2TLA0101R0300 2TLA0102R0200 2TLA0102R0300 2TLA0104R0100 2TLA010R0100 2TLA0101R300 2TLA0102R300 2TLA0106R1000 2TLA0101R0900 2TLA0102R0800 Komponenter för påbyggnadssektion med endast en stolpe. Höjden kan arieras mellan 00 mm, 2000 mm eller 2200 mm. Leereras omonterat. Ingående delar: Golinkel, nätlåsningar/panellåsning, distansskruar, U-profiler, AL-profil och setsat stålnät/pc skia. Sektion Y JSM E11-Y4 JSM E11-20Y8 JSM E11-22Y8 JSM E11-Y8 JSM E11-20Y4 2TLA0106R8000 2TLA0103R2100 2TLA0103R4100 2TLA0106R8100 2TLA0103R2000 Komponenter för komplett stolpe med statifot för att asluta påbyggnadssektion. Höjden kan arieras mellan 00 mm, 2000 mm eller 2200 mm. Leereras omonterat. Ingående delar: Golinkel, distansskru, och Al-profil. Sektion Z JSM E11-NZ JSM E11-N20Z JSM E11-N22Z JSM E11-N/PC20Z JSM E11-N/PC22Z JSM E11-PCZ JSM E11-PC20Z JSM E11-PC22Z JSM E1-NZ JSM E1-N20Z JSM E1-N22Z 2TLA0106R00 2TLA0101R00 2TLA0102R00 2TLA0104R0200 2TLA010R0200 2TLA0106R0 2TLA0101R0 2TLA0102R0 2TLA0106R0800 2TLA0101R1000 2TLA0102R0900 Komponenter för komplett sektion exkl stolpar och statifötter. Höjden kan arieras mellan 00 mm, 2000 mm eller 2200 mm. Leereras omonterat. Ingående delar: Nätlåsningar/panellåsningar, U-profil och setsat stålnät/pc skia. Sektion G JSM E11-NG JSM E11-N20G* JSM E11-N22G* JSM E11-N/PC20G JSM E11-N/PC22G JSM E11-PCG JSM E11-PC20G JSM E11-PC22G 2TLA0106R000 2TLA0101R000 2TLA0102R000 2TLA0104R0300 2TLA010R0300 2TLA0106R00 2TLA0101R00 2TLA0102R00 Komponenter för komplett slagdörr med yttre profil 44x88 mm. Höjden kan arieras mellan 00 mm, 2000 mm eller 2200 mm. Leereras med förmonterat dörrblad. Ingående delar: L-beslag, golinklar, nätlåsningar/panellåsningar, handtag, gångjärn, dörrstopp, tärstag, Al-profiler och setsat stålnät/pc skia. * Leereras med förmonterade dörrblad. Sektion S JSM E11-N20S JSM E11-N22S JSM E11-N/PC20S JSM E11-N/PC22S JSM E11-PC20S JSM E11-PC22S JSM E1-N20S JSM E1-N22S 2TLA0101R0600 2TLA0102R0600 2TLA0104R00 2TLA010R00 2TLA0101R700 2TLA0102R600 2TLA0101R1100 2TLA0102R1000 Komponenter för komplett skjutdörr med yttre profil 44x88 mm. Höjden kan arieras mellan 2000 mm eller 2200 mm. Leereras omonterat. Ingående delar: L-beslag, T-beslag, golinklar, nätlåsningar/panellåsningar, handtag, löpagn, styrkomponenter, dörrstopp, tärstag, Al-profiler, setsat stålnät/pc skior och ändlock. ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /30

11 Quick-Guard standard och SafeCAD Köp måttbeställt enligt ritning, förmonterat eller få det monterat hos er. Quick-Guard standard är uppbyggt med ett fåtal komponenter såsom aluminiumprofiler, patenterade beslag, nätlåsningar, nät, skior eller bullerskydd. Dessutom är kostnaden låg ad det gäller montage och modifiering a staketsystemet. Tack are år specialmutter, som är patenterad, kan i leerera alla beslag förmonterade med skruar och muttrar. Inga hål behöer borras i profilerna och de kapas bara med raka snitt. Montering och modifiering blir därför mycket enkel. eller bullerskydd matas in. En måttsatt ritning i 3D skapas och ur den genereras automatiskt kap- och komponentlistor. Ritningarna och komponentlistorna anänds också som underlag id montage. Quick-Guard standard och Quick-Guard Express kan lätt byggas samman till ett komplett system. Det är också lätt att anpassa och att modifiera i takt med att produktionsutrustningen förändras. Beslag leereras förmonterade med skruar och muttrar. För att snabbt och enkelt kunna skräddarsy skyddslösningar har i tagit fram ett datorprogram, SafeCAD. Det är en tilläggsapplikation till Auto CAD. Som indata anänds en enkel måttskiss. Alla önskemål om placering a dörrar och luckor, al a nät, pc, plåt Med SafeCAD kan i och ni enkelt skräddarsy din skyddslösning Exempel på kaplistor från SafeCAD Quote Article no Description Qty Unit 2TLA0030R0600 JSM 30B-K Floorbracket 26,00 pcs 2TLA0030R0700 JSM 32B-K L-bracket 72,00 pcs 2TLA0030R0800 JSM 33B-K T-bracket 18,00 pcs 2TLA JSM 36-K2 Floorbracket in steel 2,00 pcs Cutlist Polycarbonate 2TLA JSM 37 Suport screw for Economy 6,00 pcs Article no Description Qty Length Width Sum m 2TLA JSM A12 Edge protection profile for welded mesh 1,06 2TLA0039R1000 JSM YPCA1 Pc sheet mm uncoloured 2020x ,7 m 2TLA0039R1200 JSM YPCA9 Pc sheet mm uncoloured, cut to size ,4 2TLA0039R1200 JSM YPCA9 Pc sheet mm uncoloured, cut to size ,38 2TLA0039R1200 JSM YPCA9 Pc sheet mm uncoloured, måttkapad ,6 Cutlist Welded Mesh Article no Description Qty Length Width Sum m 2 2TLA00R1300 JSM YNW1 Welded steelmesh xx3, black, 2020x ,7 2TLA00R00 JSM YNW2 Welded steelmesh xx3, black, 1074x ,91 2TLA00R1600 JSM YNW9 Welded steelmesh xx3, black, cut to size ,61 2TLA00R1600 JSM YNW9 Welded steelmesh xx3, black, cut to size ,69 2TLA00R1600 JSM YNW9 Welded steelmesh xx3, black, cut to size ,79 2TLA00R1600 JSM YNW9 Welded steelmesh xx3, black, cut to size ,61 /31 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

12 Quick-Guard montage - standard ersion Monteringen a standardersionen är lätt. Bra ergonomi med lätta komponenter gör att en person ensam kan montera ett helt staketsystem med ett fåtal komponenter. Alla beslag monteras lätt utifrån tack are den specialkonstruerade muttern. Styrklackar i beslagen gör att man alltid får rätt inkel och att antalet skruar kan haleras. Om någon profil behöer kapas görs alltid raka snitt Förmontera stolpar med golfästen och eentuellt rambeslag. Montera beslagen genom att först rida skruen lite moturs. Skrua sedan åt skruen medurs, muttern kommer då automatiskt i rätt läge och formlåser beslaget i staketprofilen. Kontrollera att samtliga muttrar har ridits ut till formlåst läge. Skrua ihop underliggare och stolpar med ett beslag. Anänd en distansbit så att underliggaren kommer på rätt höjd öer golet Montera de undre ytorna och mellanliggare. Aståndet mellan profilerna bör ara ytans mått minus 20 mm.. 6. Montera öre ytor och öerliggaren. Montera sedan beslag på båda sidorna staketet längst upp. Bulta fast staketet i golet. Tryck fast plastlist eller montera någon a låsningarna. Enkelt, snabbt och lätt! Se mer under Montering a nätlåsning. För ökad hållfastighet kan panellåsning JSM PL3 anändas. ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /32

13 Montering a nätlåsning NL2 och NL3 på setsat nät Nätlåsning NL2 Nätlåsning NL3 Nät med yttre tråd. Nät utan yttre tråd. Yttre tråd formlåses i profil och nätlåsningen klämmer fast nättråden. max 2 mm max 2 mm Den yttre tråden är fastlåst i profilen. min 1 mm Nätlåsningen låser fast nätet mot profilen. Vid montering a nätlåsning NL2 trycks nätlåsningen först in i profilen enligt oan. Därefter rids den 90. Vid klippning a setsat nät får trådutsticken inte ara längre än tå (2) mm. Vid montering a nätlåsning NL3 trycks nätlåsningen först ner i spåret med klackarna på arsida om nättrådarna. Därefter dras skruen åt. Vid klippning a setsat nät får trådutsticken inte ar kortare än 1 mm för att passa i profilen. NL3 måste anändas för att låsa nätet i profilen. nätlåsningar Quick-Guard standard ersion På Quick-Guard standard ersion bör NL3 anändas eftersom den kan anändas oasett om nätet har yttre tråd eller inte. cirka 0 mm nätlåsningar Quick-Guard Express På Quick-Guard Express kan både nätlåsning NL2 och NL3 anändas. På nät utan yttre tråd måste NL3 anändas istället för NL2. 90 mm NL3 för mekanisk låsning och elektrisk jordning cirka 30 mm NL2 eller NL3 NL2 eller NL3 NL2 eller NL3 90 mm NL2 eller NL3 OBS! För nät utan yttre tråd måste NL3 anändas. OBS! För att mekaniskt låsa och att elektriskt jorda både Quick-Guard Standard och Quick-Guard Express måste åtminstone tå nätlåsningar NL3 anändas. På dörrar skall bara NL3 anändas. Fastbultning i gol när till exempel nät beställs och monteras i efterhand. Rätt Fel Montera minst tå mellanliggare tillfälligt id borrning och bultning i gol när nät eller skior beställs i efterhand. OBS! Bulta aldrig fast stolparna i golet utan att de är förbundna med minst tå mellanliggare! /33 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

14 Dimensioner Aluminumprofiler och skior i olika material A* * A=1 (JSM D1C), A=13 (JSM D1A) Bredd Höjd Polykarbonat X+20 mm Y+20 mm Setsat nät X+20 mm Y+20 mm Plåt X+20 mm Y+20 mm Ljudabsorbent 2 mm X-37 mm Y-37 mm Ljudabsorbent 0 mm X-37 mm Y-37 mm Laminerat glas X+1 mm Y+1mm Dubbel Pc 2 st. X-7 2 st. Y-7 Ljudabsorbent profil JSM AS1 2 st. L=X 2 st. L=Y-73 Ljudabsorbent profil JSM AS3 2 st. L=X (geras 2x4 ) 2 st. L=Y (geras 2x4 ) Dubbel Pc profil JSM AS2 2 st. L=X 2 st. L=Y-33 ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /34

15 Aluminiumprofiler Sortimentet a aluminiumprofiler består a staketprofil, löpskenor, kabelkanaler mm. Täcklist i plastmaterial finns till staketprofilerna. Den håller damm borta och gör det möjligt att utnyttja staketprofilen som kabelkanal. Aluminiumprofilerna är försedda med borranisningar (). Kabelkanaler finns i tre olika storlekar och leereras med eller utan förborrade hål. Kabelkanalerna är lätta att öppna och kan förses med ändlock. Legering: 6063 och 6060F22. Naturanodiserad Aluminium 10µm Staketprofil JSM A4416 2TLA0037R7000 (måttkapad) 2TLA0037R70 (L=6000) 44 20,2 11 Mått Naturanodiserad aluminium 16, x 44 mm 11, 3,3 16, 32 Ø,6 (2x) JSM A4426 2TLA0037R8000 (måttkapad) 2TLA0037R8100 (L=6000) Mått Naturanodiserad aluminium 44 x 26 mm Mått JSM A44A 2TLA0037R300 (måttkapad) 2TLA0037R3600 (L=1100) 2TLA0037R9800 (L=00) 2TLA0037R3700 (L=2000) 2TLA0037R3800 (L=2200) 2TLA0037R3900 (L=20) 2TLA0037R00 (L=200) 2TLA0037R4100 (L=6000) Naturanodiserad aluminium 44 x 44 mm 10 st/kartong 11, 3, ,2 Mått JSM A4488A 2TLA0037R4200 (måttkapad) 2TLA0037R4300 (L=2000) 2TLA0037R40 (L=2200) 2TLA0037R400 (L=6000) Naturanodiserad aluminium 44 x 88 mm st/kartong 11, 3, ,2 44 JSM A8888 2TLA0037R700 (måttkapad) 2TLA0037R7900 (L=6000) Ø,6 (4x) Mått Naturanodiserad aluminium 88 x 88 mm 11, 3,3 44,8 7, ,2 Ø 8 (4x) /3 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

16 Tekniska data staketprofil Tröghetsmoment Böjmotstånd Typ Vikt (kg/m) lx (mm 4 x10 4 ) ly (mm 4 x10 4 ) Wx (mm 3 x10 3 ) Wy (mm 3 x10 3 ) JSM A4416 1,0 1,1 7,6 1, JSM A4426 1,023 3,2 7,4 2, JSM A44A 1,04 12,4 12,4,64.64 JSM A4488A 2,379 79,6 21,6 18,1 9.8 JSM A8888 3,632 3,0 3,0 32, 32. U-profil Vikt JSM A12 2TLA0037R2800 (måttkapad, max 2.0 m) 2TLA0037R2700 (L=1076) 2TLA0037R4600 (L=76) 2TLA0037R4700 (L=2000) Naturanodiserad aluminium 0,230 kg/m 23 10,4 H-profil Vikt Leereras med JSM A13 2TLA0037R000 (måttkapad) 2TLA0037R100 (L=1076) 2TLA0037R200 (L=76) 2TLA0037R300 (L=2020) Naturanodiserad aluminium 0,42 kg/m Skru MC6S Mx12 (2TLJ041012R0200) Mutter JSM MB (2TLA003R00) ,4 6,7 Löpskena Leereras med Hål Standardlängd Vikt JSM A3130C 2TLA0037R9900 (måttkapad) Skru MV6 Mx12 (2TLJ041012R0200) Mutter JSM MB (2TLA003R00) Naturanodiserad aluminium C/c = 2 mm, ø =,6 mm 6,1 m (max) 0,78 kg/m Leereras med Hål Standardlängd Vikt JSM A6 2TLA0037R4900 (måttkapad inkl. skru) 2TLA0037R0800 (L=2000, inkl. skru) 2TLA0037R4800 (L=6000, inkl. skru) Skru JSM S8E Mutter JSM M8B Naturanodiserad aluminium C/c = 40 mm, ø = 8, mm 2,0; 6,0 m 1,8 kg/m ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /36

17 Kabelkanal JSM A2_ 2TLA0037R1300 (JSM A2A) Mått 2TLA0037R00 (JSM A2B) Naturanodiserad aluminium 44 x 2 mm 44 Standardlängd JSM A2A 2,0 m med hål C/c= 00 mm ø= mm 2 JSM A2B utan hål 10 st/kartong Vikt 0,4 kg/m JSMA2A 0,67 kg/m JSMA2B JSM A60_ 2TLA0037R100 (JSM A60A) 2TLA0037R1600 (JSM A60B) 44 Naturanodiserad aluminium Mått 44 x 60 mm Standardlängd JSM A60A 2,0 m med hål C/c = 00 mm ø = mm 60 JSM A60B utan hål 10 st/kartong Vikt 0,923 kg/m JSMA60A 0,90 kg/m JSMA60B JSM A TLA0037R3300 Naturanodiserad aluminium Mått Standardlängd Vikt 88 x 68 mm 2,0 m 1,844 kg/m 68 Kabelhållare JSM X1 2TLA0033R st/kartong Nylon 6/6 black Profiler för montage a bullerdämpning Profil för 2 mm ljudabsorbtionsskia, JSM YLA2A_ JSM AS1 23,7 2TLA0037R900 (måttkapad) Mått 2TLA0037R0900 (L=2000) Naturanodiserad aluminium 29 x 43 mm 20 36, 43,4 Vikt 0,4 kg/m 29,1 Profil för 0 mm ljudabsorbtionsskia, JSM YLA0A_ JSM AS3 1 2TLA042021R8000 (måttkapad) 2TLA042021R8100 (L=6000) Naturanodiserad aluminium 20 36, 43,3 Mått Vikt 43 x 6 0,694 kg/m /37 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

18 Profil för dubbla mm Polykarbonatskior, JSM YPC_ Dimensions Vikt JSM AS2 2TLA0037R9600 (måttkapad) 2TLA0037R1000 (L=2000) Naturanodiserad aluminium x 23 mm 0,10 kg/m 16,3 4,9 23,2 Beslag ABB Jokab Safety staketsystem sammanfogas med olika typer a beslag. Stolpar förankras i golet med golinklar. Med ett litet inkelbeslag kan man t ex hänga upp elskåp och förstärka hörnen mot fristående äggar. Hörn och skarar åstadkommes med hjälp a T-, L- och I-beslag. Önskas andra inklar än 90 mellan staketsektionerna kan ett inkelbeslag JSM D1C anändas. Detta gångjärn har ett c/c-astånd på 4 mm ilket gör att glipan mellan stolparna alltid kommer att ara smalare än 20 mm. Enligt EN ISO 1387 är minsta tillåtna skyddsastånd 120 mm för en spalt smalare än 20 mm. Gol/inkelfäste JSM 39-K 2TLA0030R00 Skru JSM S8C (x 2), Bricka 9 x 18 x 1. (x 2), Mutter JSM M8B (x 2) Aluminium 10 st/kartong JSM 30B-K 2TLA0030R0600 Skru JSM S8C (x 2), Bricka 9 x (x 2) Mutter JSM M8B (x2) Aluminium 10 st/kartong JSM 30B-K1 2TLA0030R1100 Skru JSM S8C (x 4), Bricka 9 x 18 x 1. (x 4) Mutter JSM M8B (x 4), Bricka JSM B8B (x 2) Aluminium 10 st/kartong Vinkel, liten inkel för t ex elskåp JSM 31B-K, Tå försänkta hål JSM 31A1-K, Ett försänkt hål och ett genomgående hål 2TLA0030R1300 (JSM 31B-K) 2TLA0030R00 (JSM 31A1-K) Skru JSM M8C, Mutter JSM M8B Aluminium 10 st/kartong L-beslag JSM 32B-K 2TLA0030R0700 Skru JSM S8A, Mutter JSM M8B Aluminium 10 st/kartong ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /38

19 80 T-beslag JSM 42 2TLA042020R3200 Skru K6S M8 x 16 stål, förzinkad (2TLJ041017R0100) Mutter JSM M8B (2TLA003R0600) Aluminium 1 st JSM 33B-K 2TLA0030R0800 Skru JSM S8A, Mutter JSM M8B Aluminium 10 st/kartong I-beslag, skar JSM 34B-K 2TLA0030R100 Skru JSM S8A, Mutter JSM M8B Aluminium 10 st/kartong U-beslag Distansskru Vinkelbeslag JSM 43 2TLA042020R3100 Skru K6S M8 x 16 stål, förzinkad (2TLJ041017R0100) Mutter JSM M8B (2TLA003R0600) Aluminium 1 st JSM 37 2TLA0033R3100 Förzinkat stål 100 st/kartong JSM Vinkelbeslag 4º 2TLA042021R600 Skru K6S M8x16 stål, förzinkad (2TLJ041017R0100) Mutter JSM M8B (2TLA003R0600) stål, förzinkad 1 st Färg JSM D1C Gångjärn/inkelbeslag 2TLA0033R4800 JSM M8B, JSM B8C, JSM S8A Polyamid, glasfiberförstärkt Sart 2 st/påse, 10 st/kartong , Hål OBS! Endast för inkling a staket. JSM 3-K Gångjärn/inkelbeslag 2TLA0033R00 Skru JSM S6A, Mutter JSM M6B Stål elförzinkad C/c =47 mm 2 st/kartong /39 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

20 Dörrdetaljer och dörrbeslag Med Quick-Guard går det att montera många olika typer a dörrar och luckor. Nedan följer några exempel på både dörrar och luckor. För montage a slagdörrar finns ett gångjärn som medger en öppningsinkel på 180. Vid montage a skjutdörrar anänds löpskena och löpagnar. För breda och tunga dörrar finns hjul som kan monteras i underkant. En dörråthållare finns för att hålla dörren i stängt läge. Det finns äen fästplattor för montage a giare/brytare. Slagdörr Skjutdörr Slaglucka Dubbel slaglucka Viklucka Skjutlucka ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /

21 80 Gångjärn Färg JSM D1C Gångjärn 2TLA0033R4800 JSM M8B, JSM B8C, JSM S8A Polyamid, glasfiberförstärkt Sart 2 st/påse, 10 st/kartong 7, 4 80 Hål JSM D1A Gångjärn 2TLA0033R100 Skru JSM S6A, Mutter JSM M6B Stål elförzinkad C/c = 62 mm 2 st/kartong 102 OBS! JSM D1A skall inte anändas för ainkling a staket pga. att spalten blir större än 20 mm JSM D1B Fjädergångjärn 2TLA042020R4700 Distansplatta, skru och mutter Stål elförzinkad OBS! Dörrglipan blir 28 mm id montering. 76 Dörrhandtag JSM D2 Handtag 2TLA0033R0100 Skru JSM S8D, Mutter JSM M8B Termoplast, sart Förmonterad med JSM D18 Handtag 2TLA042020R000 Beslag: Aluminum Handtag: Termoplast, sart Passande skjutdörr på insidan staket /41 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

22 Dörråthållare JSM D3 (slagdörr) 2TLA0033R0200 Dörråthållare-Stål Beslag-Aluminium JSM D19 (skjutdörr) 2TLA042020R600 Stål elförzinkad Gasfjäder Slaglängd JSM D22 Gasfjäder inkl. fästen 2TLA042024R mm Stål Slaglängd (SL) Ingående fästdetaljer JSM D22A Gasfjäder inkl. fästen 2TLA042024R mm Stål Sidofäste (2TLA042021R2700) U-beslag (2TLA042021R2800) OBS! Ange tryckkraft id beställning ( N). Bleck till hänglås JSM D17 Bleck till hänglås 2TLA0020R2200 Stål elförzinkad 3 0 OBS! Tå stycken behös för en komplett enhet ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /42

23 Kulsnäppare JSM D11B (för slagdörr) 2TLA0033R4100 Beslag: Aluminium Kulsnäppare: Mässing blankförzinkad JSM D11C (för skjutdörr) 2TLA0033R4200 Aluminium Beslag: Aluminium Kulsnäppare: Mässing blankförzinkad JSM D11D (för ikdörr) 2TLA042020R200 Beslag: Aluminium Kulsnäppare: Mässing blankförzinkad Skjutregel återfjädrande JSM D10A 2TLA0033R2100 Stång: Rostfri Beslag: Elförzinkad stål /43 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

24 Skjutregel för låsning mot gol JSM D10 2TLA0033R2000 Stång: Rostfri Beslag: Elförzinkad stål Skjutregel återfjädrande JSM D10B 2TLA0033R3800 Stång: Rostfri Beslag: Elförzinkad stål Kamlås OBS! Leereras utan nyckel. JSM D1 2TLA0033R3900 Låsenhet: Polyamid sart Beslag: Aluminium Nyckel till kamlås JSM D16 2TLA0033R40 Zink, sart lackerad ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /44

25 Skjutregel för Eden JSM D20 (för slagdörr) 2TLA020302R1000 Stål, gullackerad OBS! Leereras utan Eden För montage på slagdörr Dörrstopp JSM D13A 2TLA0033R2600 Naturanodiserad aluminium JSM D13 2TLA0033R200 Skru, mutter och ibrationsdämpare Stål elförzinkat 60 OBS! För montage på ertikal profil JSM D13B 2TLA0033R2700 Skru, mutter och ibrationsdämpare Stål elförzinkat 60 OBS! För montage på ertikal profil. 7 /4 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

26 Löpagn JSM D 2TLA0033R00 OBS! Passande till löpskeneprofil JSM A3130C och JSM A6 Glidkloss JSM D6 (Glidkloss, fyrkantig) 2TLA0033R000 Polyacetal, it 19 8 JSM D7 (Glidkloss, rund) 2TLA0033R0600 Polyacetal, it 19 8 JSM D8 (Glidkloss styrtapp) 2TLA0033R0700 Polyacetal, it ,6 JSM D26 2TLA042020R3700 Robalon, sart Tillbehör för styrning a skjutdörr JSM D12 2TLA0033R2200 Aluminium och PA OBS! För montage på ertikal profil. 0 JSM D12A (Beslag) 2TLA0033R2300 Aluminium och PA OBS! För montage på horisontell profil. 0 ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /46

27 JSM D12B 2TLA0033R20 Aluminium 120 Apparathjul Diameter Max belastning JSM D9-K (Apparathjul med styr och låsbroms för slagdörr) 2TLA0033R mm 60 kg JSM D9-K Leereras med fästinkel 97 Diameter Max belastning JSM D9A-K (Apparathjul för skjutdörr) 2TLA0033R mm 70 kg JSM D9A-K Leereras med fästinkel 9 Tärstag till dörr Längd JSM D 2TLA0033R mm Naturanodiserad aluminium 20 Längd JSM DA 2TLA042021R mm Naturanodiserad aluminium 0/1160 /47 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

28 Beslag för brytare Beslag för Eden OBS! Tå plattor behös id montage a komplett Eden. JSM D4H (Fästplatta på slagdörr och skjutdörr för Eden) 2TLA0033R3600 Aluminium JSM D4J (Fästplatta för Eden passande för ikdörr och skjutdörr i li) 2TLA042020R00 Aluminium OBS! En styck JSM D4H och en styck JSM D4J behös för en komplett enhet. Fästplattor för JSNY JSM D4A (Fästplatta på slagdörr för nyckelbrytare JSNY) 2TLA0033R0900 Stål elförzinkat JSM D4AA (Fästplatta på slagdörr för nyckelbrytare JSNY) 2TLA0033R30 Stål elförzinkat JSM D4B (Fästplatta på skjutdörr för nyckelbrytare JSNY) 2TLA0033R1000 Stål elförzinkat ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /48

29 Beslag för JSNY7 JSM D4E (Fästplatta på slagdörr för magnetbrytare Sense7/JSNY7) 2TLA0033R1800 Aluminium 90 3 OBS! Tå plattor behös id montage a komplett magnetbrytare Sense7/JSNY7. 3 JSM D4G (Fästplatta på skjutdörr för magnetbrytare Sense7/JSNY7) 2TLA0033R3300 Aluminium Beslag för JSNY8 och JSNY9 JSM D4D (Fästplatta på skjutdörr för nyckelbrytare JSNY8) 2TLA0033R1700 Stål elförzinkat JSM D4C (Fästplatta på slagdörr för nyckelbrytare JSNY8 och JSNY9) 2TLA0033R1600 Stål elförzinkat JSM D4F (Fästplatta på skjutdörr för nyckelbrytare JSNY9) 2TLA0033R3000 Stål elförzinkat /49 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

30 Lock och lister i plastmaterial Ändlock täcker profiländar och eliminerar därmed assa kanter. Lister för att täcka aluminiumprofilens T-spår finns i såäl smalt som brett utförande. Ändlock Ändlock till JSM A44A Mått JSM L1A (gul) JSM L1B (grå) 2TLA0034R0000 (JSM L1A) 2TLA0034R0300 (JSM L1B) Polyamid 44x44 mm Ändlock till JSM A4488A Mått JSM L4A (gul) JSM L4B (grå) 2TLA0034R00 (JSM L4A ) 2TLA0034R000 (JSM L4B) Polyamide 44x88 mm Ändlock till JSM A2 Mått JSM L2 2TLA0034R0100 Polyamide, grå 44x2 mm 2 44 Ändlock till JSM A60 Längd JSM L3 2TLA0034R0200 Polyamide, grå 44x60 mm Täcklist Smal täcklist till: JSM A4416, -A4426, -A44A, -A4488A och -A8888 Bredd Längd JSM T3A (gul) JSM T3B (grå) 2TLA0037R3100 (JSM T3A) 2TLA0037R3200 (JSM T3B) ABS 16 mm 2 m 16 2, OBS! Andra färger går att få på begäran. Smal täcklist till: JSM A4416, -A4426, -A44A, -A4488A och -A8888 Bredd Längd JSM T2A 2TLA0037R1900 PVC, gul, mjukt material mm 2 m/rulle 2, OBS! Andra färger går att få på begäran. ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /0

Staketsystem Quick-Guard Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter

Staketsystem Quick-Guard Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter Staketsystem Quick-Guard Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter Vi utvecklar produkter och lösningar för maskinsäkerhet Att det ledande kraft- och automationsföretaget, ABB, och en av marknadsledarna

Läs mer

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2000 SEKTION Gångjärn GÅNGJÄRN SE Invändigt gångjärn, se sid. -010 Gångjärn med 180 öppning, se sid. -175 Utanpåliggande gångjärn, se sid. -010 Tredelat gångjärn,

Läs mer

PROTECTIVE TECHNOLOGY

PROTECTIVE TECHNOLOGY PROTECTIVE TECHNOLOGY safety SYSTEMS PROTECTIVE TECHNOLOGY safety SYSTEMS Arion Pro-Tect erbjuder allt från enskilda skyddslösningar till totala koncept för maskinsäkerhet. Vi garanterar dig högkvalitativa

Läs mer

BYGGPROFILER - MODULSYSTEM 40. Profiler & tillbehör

BYGGPROFILER - MODULSYSTEM 40. Profiler & tillbehör BYGGPROFILER - MODULSYSTEM 40 Profiler & tillbehör Vi älskar utmaningen i en komplicerad profil. Vi sätter inga gränser. MODULSYSTEM 40 T-SPÅR 5 Sida Profil 4 20x20 MODULSYSTEM 40 T-SPÅR 8 Profil 30x30

Läs mer

Albany RapidProtect TM 100 Porten för materialhantering. Tekniskt datablad

Albany RapidProtect TM 100 Porten för materialhantering. Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 100 Porten för materialhantering Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 100 I transportsystem, till exempel löpande band I områden med råvaruhantering och förarlösa transportsystem

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HÄFLA MASKINSKYDD

MONTERINGSANVISNING HÄFLA MASKINSKYDD MONTERINGSANVISNING Verktyg som behövs: st insexnyckel,5 mm st ledade hylsnycklar 3 mm st vattenpass st borrmaskin med 8 mm borr Innehållsförteckning: sid. Montering standardsektioner 3-5 Montering detaljer

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Porten för krävande miljöer B16

Porten för krävande miljöer B16 Porten för krävande miljöer 16 eyron Door tillverkar dörrar och portar för industrin i hela uropa och har stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar för krävande miljöer. Vi är ensamma om att kunna erbjuda

Läs mer

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen.

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Bruksanvisning i original JSNY7 Magnetbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare

Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

OICE stålplåt. OICP aluminium SASL SASM. Tillbehör. Tillbehör Generella. light system. medium system. OICE Tillbehör. OICP Tillbehör IP 55

OICE stålplåt. OICP aluminium SASL SASM. Tillbehör. Tillbehör Generella. light system. medium system. OICE Tillbehör. OICP Tillbehör IP 55 194 BÄRARMAR NYHET! OICE stålplåt IP 55 H: 300-500 B: 300-600 D: 155-210 196 OICP aluminium IP 65 H: 309-495 B: 395-542 D: 200 198 SASL 200 light system NYHET! SASM 206 medium system Tillbehör OICE Tillbehör

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Produktkatalog

Produktkatalog Produktkatalog 2009 www.alucon.se 1 Produktkatalog Innehåll Profildata... 3 Aluminiumprofiler... 4 Monteringsdetaljer...7 Hjul...16 Fotplattor...17 Gångjärn...18 Copyright HemCon 2009 Innehållet i denna

Läs mer

Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer. Tekniskt datablad

Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer. Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 2000 Typ testad maskinskyddsport med portblad av aluminium Gränslägesbrytare

Läs mer

Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2.

Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2. Sida 1/19 Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2. På 12,5 m2 modellen monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen. Viktigt att

Läs mer

Flexibla lösningar för din arbetsplats

Flexibla lösningar för din arbetsplats Flexibla lösningar för din arbetsplats Produktkatalog Idema tillverkar produkter för arbetsplatsen. Produkterna är utformade efter våra kunders krav. Flexibilitet: Med profilsystem i aluminium är det enkelt

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer ARCA väggskåp NYA Högpresterande polykarbonat skåp Skydd i krävande miljöer Nya Fibox ARCA Fibox ARCA korrosionsfria väggskåp för extremt tuffa och krävande miljöer Högklassig polykarbonat konstruktion

Läs mer

Unimer tätningslister

Unimer tätningslister Tätningslister Unimer tätningslister Unimer arbetar främst på den skandinaviska marknaden med såväl standardprodukter som kundanpassade lösningar inom framförallt slangar, tätningslister och guiprodukter.

Läs mer

Unimer tätningslister

Unimer tätningslister Tätningslister 2.. Unimer tätningslister Unimer arbetar främst på den skandinaviska marknaden med såväl standardprodukter som kundanpassade lösningar inom framförallt slangar, tätningslister och gummiprodukter.

Läs mer

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 Albany RR200 snabbrullport med innovativa styrskenor för universell användning inomhus. PVC-väv med dragkedjesystem Självsmörjande

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Albany RapidRoll 600 Elegant design och modern teknik. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 600 Elegant design och modern teknik. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 600 Elegant design och modern teknik Tekniskt datablad Albany RapidRoll 600 Albany RapidRoll 600 har en modulär uppbyggnad som ger stora driftsmässiga fördelar. Snabb öppning och stängning

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Det modulära systemet möjliggör anpassade konfigurationer Snabba öppningar

Läs mer

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd Titan förråd Monteringsinstruktioner för Titan förråd Komponentlista Bilderna av komponenterna är bara en visuell vägledning och visas inte i rätt proportion Artikelnummer Artikelnamn Kvantitet Artikelnummer

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv 2012-10-11 Exklusiv Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv OX-parti, vänstergående XO-parti, högergående O-parti, fast parti OXO-parti, vänster eller högergående OXXO-parti Detta är en principiell

Läs mer

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin Tekniskt datablad 1 Albany RapidRoll 3000-serien Albany RapidRoll 3000-serien kännetecknas av en

Läs mer

CBA/CBI. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbfakta. Snabbval CBA/CBI -V Ä R D E. L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L R w

CBA/CBI. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbfakta. Snabbval CBA/CBI -V Ä R D E. L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L R w Ljuddämpande överluftsdon Snabbfakta För överluft genom vägg Flödesområde < 50 l/s Rund håltagning Enkelt montage Kan fås i alternativa färger Snabbval L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L -V Ä R D E Håltagning

Läs mer

Signal- och manöverapparater

Signal- och manöverapparater Signal- och manöverapparater Sortimentguide med register för beställning Modulserien typ M Compactserien typ C Signalpelare Modulserien typ M Modulserien typ M är välkänd för sin gedigenhet och flexibilitet.

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Kompakt, lätt och snabbgående port för inomhusbruk Extrautrustning finns för användning

Läs mer

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Skjutbara partier. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Nästan alla skruvar är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit

Läs mer

Pegasus Base hästbox

Pegasus Base hästbox Monteringsanvisning Pegasus Base hästbox Version.. Datum 0-0- Dimensioner Sid Placering av Hörnstolpar Sid Montering av Mellanvägg Sid -7 Montering av Front Sid 8- Montering av Skjutdörr Sid - Montering

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Nät Grått plastat glasfiber

Nät Grått plastat glasfiber Användning Kan monteras på dörrkarmens in- eller utsida. Om din dörr öppnas utåt ska draperiet hängas upp invändigt, öppnas den inåt ska det hängas utvändigt. Montering Skruvas fast med små konsoler. Dimensioner

Läs mer

ASSA Vinga. En komplett handtagsserie. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Vinga. En komplett handtagsserie. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Vinga En komplett handtagsserie ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Vinga-serien Tillsammans med arkitekten Pelle Wester har ASSA OEM tagit fram en ny komplett serie dörr-

Läs mer

Dörr SFB 2074 isolerade

Dörr SFB 2074 isolerade Reviderad maj 2004 Dörr SFB 2074 isolerade Vårt byggsystem SFB 2074 innebär i sin uppbyggnad ett nytänkande. Vi har lagt ned stort arbete på att göra systemet energieffektivt. Framtida krav på energihushållning

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

Nät Grått plastat glasfiber

Nät Grått plastat glasfiber Användning Kan monteras på dörrkarmens in- eller utsida. Om din dörr öppnas utåt ska draperiet hängas upp invändigt, öppnas den inåt ska det hängas utvändigt. Montering Skruvas fast med små konsoler. Dimensioner

Läs mer

Lamellmattor. Observera: Ny adress från 20 januari 2011!

Lamellmattor. Observera: Ny adress från 20 januari 2011! Lamellmattor Observera: Ny adress från 20 januari 2011! Lamellmattor Lamellmattor används som skydd för maskinbäddar och utsatta maskindelar. Lamellmattor är ett enkelt och utrymmessnålt skydd med stort

Läs mer

Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB

Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB FÖRRÅDS- och GARAGEINREDNINGAR Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter 300 år tillbaka

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*)

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Vikpartier med isolerglas 0-0 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Dekorativa staket. Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön.

Dekorativa staket. Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön. Dekorativa staket 5 Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön. Staket Lisbon Med ledstång. Smälter perfekt in i alla omgivningar samtidigt som det bibehåller

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när

Läs mer

Albany RapidProtect TM 300 Maskinskyddsport med slitstarkt portblad för automatiserade processer. Tekniskt datablad

Albany RapidProtect TM 300 Maskinskyddsport med slitstarkt portblad för automatiserade processer. Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 300 Maskinskyddsport med slitstarkt portblad för automatiserade processer Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 300 Snabb öppning och stängning säkerställer korta cykeltider Hög

Läs mer

HALSANG MOBILSTÄNGSEL

HALSANG MOBILSTÄNGSEL MOBILSTÄNGSEL FÖRSTÄRKT SVETSAT NÄT MIG SVETSAT ROSTSKYDD ÖKAD KVALITET Vårt mobilstängsel tillverkas som de gjordes innan kostnadsjakten tog överhand på kvalitet och livslängd. RÄTT KONSTRUKTION Vi stansar

Läs mer

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar Störst på teleskopiska arbetsredskap Världens smartaste stegar 2007 En dum stege är bara lång. Alla kan göra en lång stege. Vi tror du har större nytta av en liten. Alla kan göra en lång stege. Vi tror

Läs mer

Tätande Golvprofil av aluminium

Tätande Golvprofil av aluminium Tätande Golvprofil av aluminium Systembeskrivning Tätande Golvprofil anpassad för högre täthetskrav Tätande Golvprofil är speciellt lämplig att använda vid övertäckning av bassänger, kanaler eller liknande

Läs mer

DUSCHVÄGG RUND ART MONTERINGSANVISNING

DUSCHVÄGG RUND ART MONTERINGSANVISNING DUSCHVÄGG RUND ART. 52111 MONTERINGSANVISNING 873 X 873 MM HÖJD: 1850 MM MED JUSTERBAR SKRUV FÖR CENTRERING AV DÖRRAR - SNABBT & ENKELT Produktens utseende kan vara ändrad sedan instruktionen trycktes

Läs mer

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR Kraftiga vagnar i absolut högsta kvalitet. Väl anpassade för tung och frekvent hantering av gods inom industri, lager, butik mm. Flexibel, välj utformning efter eget behov.

Läs mer

FÄLGAR V Ä G H Å LL N I N G - T U N I N G - TI LL B E H Ö R LASTVAGNSFÄLGAR & TILLBEHÖR. Ordertel 011-19 77 00 Orderfax 011-19 77 01 261

FÄLGAR V Ä G H Å LL N I N G - T U N I N G - TI LL B E H Ö R LASTVAGNSFÄLGAR & TILLBEHÖR. Ordertel 011-19 77 00 Orderfax 011-19 77 01 261 FÄLGAR V Ä G H Å LL N I N G - T U N I N G - TI LL B E H Ö R LASTVAGNSFÄLGAR & TILLBEHÖR Ordertel 011-19 77 00 Orderfax 011-19 77 01 261 Fälgdim. Artikelnummer Pris inkl. moms 2010 Pris exkl. moms 2010

Läs mer

Gäller fr o m 2014-01-01. Tillhållarlås. ASSA OEM Cirkaprislista 2014. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Gäller fr o m 2014-01-01. Tillhållarlås. ASSA OEM Cirkaprislista 2014. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Gäller fr o m 2014-01-01 Tillhållarlås ASSA OEM Cirkaprislista 2014 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhetsföretaget ASSA OEM AB ASSA OEM AB utvecklar, tillverkar och marknadsför

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

Tillbehör Gummitätningar

Tillbehör Gummitätningar Gummitätningar 8:1 7000008-00000 Gummilist för lämtätning till 1122787 7000165-00000 Gummilist för lämtätning till 1124243 7010175-00000 Gummilist för lämtätning till 1110182 (Spannmål) 7000178-00000 Gummilist

Läs mer

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt -U-värde 1,2 -aluminiumklädd utsida Utsida Produktfamilj Produkttyp Öppningsbarhet Material Namn Beskrivning Glas U-värde Ljudreduktion Karmdjup Glasdagmått Elit Original Alu Fönster Utåtgående glidhängt

Läs mer

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Art.nr 05-06 Rev.nr 068 Detta behövs för monteringen: Bågfil & Såg Borrmaskin/Skruvdragare Tumstock Skruvmejsel Insexnyckel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftnyckel Sax Innehållsförteckning

Läs mer

LASTVAGNSFÄLGAR LASTVAGNSFÄLGAR. Ordertel 011-19 77 00 www.oclbrorssons.se/af

LASTVAGNSFÄLGAR LASTVAGNSFÄLGAR. Ordertel 011-19 77 00 www.oclbrorssons.se/af LASTVAGNSFÄLGAR Fälgar för lastbilar/bussar............. 336 Fälgar för släpvagnar................ 337 Alcoa fälgar....................... 338 Alcoa tillbehör..................... 340 Viktjämförelse Alcoa.................

Läs mer

www.lista.com Lista skåp Enheter Mått, BxD i mm Sida Lista premium kombiställ Lista arbetsbänkar

www.lista.com Lista skåp Enheter Mått, BxD i mm Sida Lista premium kombiställ Lista arbetsbänkar www.lista.com Lista skåp Enheter Mått, BxD i mm Sida Allmän information 4-6 Modul 18 x 27E skåp, lådor och tillbehör 411 x 572 7-8 Modul 18 x 27E lådinsatser, fullständiga uppsättningar 9 Modul 18 x 36E

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +10-10 mm (per parti) Tolerans höjd: +7-7 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan

Läs mer

EAB - stålvikport. konstruktion möjliggör de flesta önskemål. Vill du bli mer inspirerad se EAB Designline.

EAB - stålvikport. konstruktion möjliggör de flesta önskemål. Vill du bli mer inspirerad se EAB Designline. STÅLVIKPORTAR EAB:s handmanövrerade och maskindrivna vikportar av varmförzinkat stål, håller mycket hög klass tack vare ett kvalitetstänkande och en yrkeskunskap som genomsyrar hela kedjan, från ritning

Läs mer

Knox Säkerhets- och processlås

Knox Säkerhets- och processlås Bruksanvisning i original Knox Säkerhets- och processlås ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i innehållet

Läs mer

Unimer för plastindustrin

Unimer för plastindustrin Unimer för plastindustrin Unimer erbjuder ett brett sortiment av materialtransport- och hetluftslangar för plastindustrin Unimer har under många år utvecklat sitt sortiment för att möta de krav som ställs

Läs mer

Komponentguide MEZZO DOMO. ExpoDesign Sweden AB Box 129 286 22 Örkelljunga

Komponentguide MEZZO DOMO. ExpoDesign Sweden AB Box 129 286 22 Örkelljunga DOMO Architektursysteme ExpoDesign Sweden AB Box 129 286 22 Örkelljunga HOTLINE: tel 035-6 00 00 International exhibitionservice fax 035-6 00 10 Stockholm 08-612 55 Göteborg 031-52 33 70 Helsingborg 02-16

Läs mer

Prislista Zabra uterum och pooltäckning

Prislista Zabra uterum och pooltäckning Prislista Zabra uterum och pooltäckning Fönsterpartier, floatglas Version 1.1, 9/6-2008 Fönsterpartier, floatglas Priser för konsument. Måttanpassade skjutpartier med 5 mm enkelglas. Måttanpassade Ta breddmåttet

Läs mer

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c Multi Dragstång Monteringsanvisning/Reservdelslista 00-0- 8-5090c Beskrivning VBG Multi Dragstång består av ett antal olika skänklar, framdelar och bakre fästen som monteras samman med bultförband. Delarna

Läs mer

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar. 8 6 7 9 Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin

Läs mer

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs.

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Ljusbom Orion ase Godkännande: nvändning: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Funktioner: Finns med, eller strålar Sändare + mottagarenhet 50 m räckvidd Kompakt utförande

Läs mer

Bultcirkel Navhål Inpr.

Bultcirkel Navhål Inpr. LASTVAGNSFÄLGAR FÖR TUNGA FORDON Slanglösa fälgar för lastbilar och bussar....... 166 Slanglösa fälgar för släpvagnar............. 167 Alcoa fälgar........................... 168 Alcoa tillbehör.........................

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Lusthus

MONTERINGSANVISNING Lusthus UTG 2013 MONTERINGSANVISNING Lusthus www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION (Lusthus) Husen är före leverans behandlade med en färglös impregnerande grundolja. Denna behandling ger ett temporärt skydd

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Duschkabin TELLUS. Monteringsanvisning

Duschkabin TELLUS. Monteringsanvisning Duschkabin TELLUS. Monteringsanvisning 0 USE INSTRUCTION OBS!. Denna kabin ska anlutas av en behörig fackman i ett jordat uttag. Innan användning skall jorden kontrolleras, först därefter får kabinen anslutas

Läs mer

Prislista Markus Artikelnummer Detaljbeskrivning Pris exkl moms Skruv med öppning i toppen.

Prislista Markus Artikelnummer Detaljbeskrivning Pris exkl moms Skruv med öppning i toppen. Skruv med öppning i toppen JSÖ42400 JSÖ68545 Ø42 x 400 mm (inv. Ø37 mm). Kan användas till bl.a montering av parasoll, beachflaggor, mindre skyltar och enklare staket. Ø68 x 545 mm (inv. Ø63 mm). Med en

Läs mer

12-01-27. Design. Monteringsanvisning

12-01-27. Design. Monteringsanvisning 12-01-27 Design Monteringsanvisning 250 Dimensioner 101,6 1231 1231 1407 1304 2225 1304 2372 2225 250 101,6 1 Placering av första hörnstolpen A= B= A= B= 2 Montering Hög front Expanderskruv M12x100 Fransk

Läs mer

Garageportar. i trä. ...se även våra bastudörrar. förrådsdörrar. Vi lämnar Livstids garanti på fjäderbrott

Garageportar. i trä. ...se även våra bastudörrar. förrådsdörrar. Vi lämnar Livstids garanti på fjäderbrott Garageportar...se även våra bastudörrar i trä förrådsdörrar Vi lämnar Livstids garanti på fjäderbrott Garag är vackrast i trä eportar Trä är vackert med sitt levande material, där kvistar och ådringar

Läs mer

Luckor av aluminiumprofiler

Luckor av aluminiumprofiler Luckor av aluminiumprofiler Självbärande luckenhet SFL Luckor Luckan förses med öppningshandtag och rostfria gångjärn och kan också erhållas med lås. Skyddsgaller Luckans öppning kan erhållas med ett löstagbart

Läs mer

Skötsel- och monteringsinstruktion för Kupol. Drivbänkslock med automatisk öppnare för pall- och odlingskragar

Skötsel- och monteringsinstruktion för Kupol. Drivbänkslock med automatisk öppnare för pall- och odlingskragar 1 Drivbänkslock med automatisk öppnare för pall- och odlingskragar Kupol är ett drivbänkslock anpassat för odlingsbänkar och pallkragar med måtten 120 x 80 cm. Locket är av formad polykarbonat en extrem

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

Innehåll. L Sträckmetall Lagerformat. L Plattvalsad Sträckmetall Lagerformat. Stål 9. L EMC Gångdurk Lagerformat. L Perforerad plåt Lagerformat

Innehåll. L Sträckmetall Lagerformat. L Plattvalsad Sträckmetall Lagerformat. Stål 9. L EMC Gångdurk Lagerformat. L Perforerad plåt Lagerformat Om SPG Metall AB Vi är ett handelsföretag, grundat 1977 av Gunnar Ekelund och specialiserade på: L Sträckmetall L Sträckmetall Gångdurk / Steg L Svetsade galler / nät L Krenelerade galler L Perforerad

Läs mer

Hyllställ V06. En modern hylla med en gedigen konstruktion

Hyllställ V06. En modern hylla med en gedigen konstruktion PACKBORD OCH PÅBYGGNADSDETALJER Hyllställ V06 En modern hylla med en gedigen konstruktion SSG Hyllställ V06 är en modern hylla med en gedigen konstruktion, enkel att montera och ett brett tillbehörs program,

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARETS MATERIELVERK Mobila anläggningar MAA 09010, ALLMÄNT Stativlåda Tillbehör Kabelhållare Stativlåda är benämningen på ett mekaniskt hölje bestående av låda med lock, bärhandtag, gummihörn samt

Läs mer

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9 KAPSLINGSSYSTEM Sidorna 46-49 i katalogen FCK Golvskåp PCE Bänk- och golvskåp Box 18 - SE-841 21 Ånge Telefon: +46 (0)690 76 30 00 Telefax: +46 (0)690 76 30 01 E-post: info@elkapsling.se

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

FILTRONIC AB SUGARMAR OCH MUNSTYCKEN FÖR EN BÄTTRE MILJÖ VID ARBETSBÄNKEN

FILTRONIC AB SUGARMAR OCH MUNSTYCKEN FÖR EN BÄTTRE MILJÖ VID ARBETSBÄNKEN FILTRONIC AB SUGARMAR OCH MUNSTYCKEN FÖR EN BÄTTRE MILJÖ VID ARBETSBÄNKEN FILTRONIC AB Box 2284, 531 02 LIDKÖPING Tel 0510-208 10, Fax 0510-201 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se 1 UTSUGSARMAR

Läs mer

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Lämplig för renrum certifierad av Fraunhofer Institute Uppfyller internationella standarder och riktlinjer

Läs mer

Comfort sänglyftsystem

Comfort sänglyftsystem Instruktioner för användare av Comfort sänglyftsystem ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! Monteringsanvisning 0.0 Leveransen omfattar Leveransen av Comfort

Läs mer

Monteringsanvisning Tillgängliga Oktagonen 4-4

Monteringsanvisning Tillgängliga Oktagonen 4-4 Monteringsanvisning Tillgängliga Oktagonen 4-4 Kontrollera din leverans A: 1 st. Bordsskiva. B: 4 st. Ben med hylsor. C: 4 st. Sitsar. D: 2 st. Längre bärlinor. E: 4 st. Kortare bärlinor. För fastsättning

Läs mer

Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar

Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar 1/10 Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar 2/10 Ingående detaljer Cykelskydd (3 sektioner) BRB10,4 Skruv M10x90 Kanalplastprofil Staps L-38 + bricka med gummitätning BRB10,4 Tandad bricka Kanalplast

Läs mer

Windoorkatalog för JM. katalog april 2013

Windoorkatalog för JM. katalog april 2013 Windoorkatalog för JM katalog april 2013 nnehållsförteckning och översikt Balkongräcken nnehåll översikt sid 2 Gallerpinnsräcke standard sid 3 Gallerpinnsräcke underkant handledare sid 4 Gallerpinnsräcke

Läs mer

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop April 2015 Nolato Hertila Nya produkter Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop Allt får inte plats i produktkatalogen. Fråga oss gärna om nya produkter samt möjligheten att ta

Läs mer