14/21 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14/21 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB"

Transkript

1 /21 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

2 Staketsystem Quick-Guard och Rullport Quick-Guard staketsystem /3 Quick-Guard leereras på tre sätt /6 Quick-Guard Express /7 Quick-Guard Express - kan beställas i sektioner /8 Quick-Guard standard och SafeCAD /11 Quick-Guard montage /12 Montering a nätlåsning NL2 och NL3 på setsat nät /13 Dimensioner Aluminumprofiler och skior i olika material / Staketkomponenter Aluminiumprofiler /1 Beslag /18 Dörrdetaljer och dörrbeslag /20 Beslag för brytare /28 Lock och lister i plastmaterial /30 Tillbehör /31 Ytor /32 Rullport Rullport /34 ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /22

3 Quick-Guard Staketsystem Quick-Guard standard monterat med nät. Quick-Guard standard med sart och transparent polykarbonat monterat i läkemedelsindustrin. Quick-Guard Express med färre komponenter och lätt att inkla upp till 4. Anpassning och modifiering Quick-Guard, är ett mycket flexibelt staketsystem som är uppbyggt med ett fåtal komponenter såsom aluminiumprofiler, patenterade beslag, nätlåsningar, nät, PC-skior eller bullerskydd. Med dessa komponeter kan man bygga utan begränsningar det man behöer. Dessutom har Quick-Guard en låg kostnad ad det gäller montage och modifiering a staketsystemet. Montering Tack are år specialmutter, som är patenterad, kan i leerera alla beslag förmonterade med skruar och muttrar. Inga hål behöer borras i profilerna och de kapas bara med raka snitt. Montering och modifiering blir därför mycket enkel. Offert och beställning Vi kan snabbt ta fram systemlösningar i 3D, komponentlistor och offerter med årt ritprogram SafeCAD. Ritningarna i 3D anänder i äen som monteringsunderlag. Miljöänligt och bra arbetsmiljö år policy Alla komponenter i staketsystemet kan lätt demonteras och återanändas på nytt i takt med att produktionsutrustningen förändras. et i staketsystemet är också återinningsbart till 100 procent. Tå ersioner a Quick-Guard Staketsystemet Quick-Guard finns i tå olika ersioner. Quick- Guard (standard) och Quick-Guard Express som kan kombineras med arandra. De är också lätta att anpassa och att modifiera i takt med att produktionsutrustningen förändras. /23 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

4 Flexibelt och stabilt staketsystem med enkelt montage Beslag med förmonterade skruar och muttrar medför enkelt montage. Bredd, längd och höjd anpassas och ändras lätt efter beho. Välj mellan ett stort antal luckor och dörrar Nät Plast Glas Plåt Ljudabsorberande ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /24

5 Vad säger standarden? EN ISO 1387 gäller för skyddsastånd till riskområden. Standarden innehåller de mått som gäller för skyddsaståndet i olika risksituationer. I figuren intill isas exempel på mått på skyddsastånd id tå olika stakethöjder där risken för skada är relatit liten när man sträcker sig in. mm mm När det gäller nät anges ett minimiastånd på 200 mm (för personer som är år och äldre) id maskstorlek x mm. För kortare skyddsastånd och för bullerreduktion anänder i heltäckande skior. Då staketet skall skydda t ex en robotcell bör staketskyddet placeras med ett minsta astånd om 00 mm mellan staketskyddet och den rörliga maskindel som når längst (enligt EN 349). Vid testkörning eller programmering måste det finnas utrymme mellan staket och rörliga delar för att operatören inte skall bli klämd mellan dessa. För skydd som behöer monteras bort och åter, för t ex underhåll kräer Maskindirektiet att fästanordningar blir kar på skyddet. Vi löser detta normalt med förreglade luckor/grindar för snabbare och säkrare tillträde. Konsultera oss gärna om kra i föreskrifter och standarder Skyddsastånd id 1600 mm högt staket med nät ( x mm ger minsta skyddsastånd 200 mm). Skyddsastånd id 2000 mm högt staket med heltäckande PC (polykarbonat)-skior. Patenterad montagefunktion Mutterns patenterade styr och låsfunktion gör det enkelt att montera, justera och demontera staketsystemet. Formen på muttern gör att skruen automatiskt centreras och formlåses i profilspåret. Det är enkelt att justera placeringen a beslag genom att lossa skruen lite. Muttern behåller då sitt formlåsta läge i profilen. Vid demontage rids skruen upp några ar och muttern ställer sig i linje med profilspåret. Alla beslag leereras förmonterade med skruar och muttrar. Beslag som saknar ingjuten klack kan förses med centreringsbricka, för att underlätta montage a beslag. Formlåsning Centrering och ridbegränsning Patent Centreringsbricka Montera beslagen genom att först rida skruen moturs. Skrua sedan åt skruen medurs, muttern kommer då automatiskt i rätt läge och formlåses. Lätt att justera föremålens placering. T-spåret och patenterad mutter gör det lätt att fästa föremål på staketprofilerna. /2 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

6 Quick-Guard leereras på tre sätt 1. För utformning direkt på plats Ni beställer endast sektioner som innehåller ett fåtal komponenter. Sedan byggs staket direkt på plats hos er. För att lätt kunna klippa nätet kan i skicka med en bultsax id leerans. Profilerna kapas lätt med en kapsåg. Fördelen med aluminium är att det inte är brandfarligt att kapa. Jämfört med järn som kräer brandakt i många industrier. Utformats på plats. 2. Måttbeställt enligt ritning Ni ger oss en måttskiss eller en AutoCAD fil på hur det skall se ut. Vi lägger in din skiss i SafeCAD som automatiskt genererar 3D-ritningar, kap- och komponentlistor, stycklistor och prisuppgifter. Vi utgår från detta när i ritar upp staketet i 3D åt er. Måttkapad enligt ritning. 3. Förmonterat eller monterat hos kund Vi kan leerera helt eller delis förmonterade staketsystem till er, eller montera allt direkt på plats. Förmonterade eller monteras på plats. ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /26

7 Quick-Guard Express - utforma direkt på plats Quick-Guard Express installeras snabbt och kostnadseffektit eftersom det enbart består a patenterad nätlåsning, setsat nät eller skior i polykarbonat, u-profil och stolpar (profiler) med golfästen. Alla delar till Quick-Guard Express samt färdigmonterade dörrar är lageraror och kan leeras omgående. Fåtalet komponenter gör att det är lätt för er att själ skräddarsy och installera ditt staket. Styrkan hos staketet kommer a att setsat nät och/eller skior i polykarbonat låses fast i profilen. För nät formlåses den yttre tråden i profilen, ilket gör det lika starkt som ett setsförband. De slagsega skiorna i polykarbonat låses fast med en låsning som är minst lika stark enligt åra drag- och slagtester. Vi rekommenderar att anända den kraftigare profilen med måtten 44 x 88 mm istället för standarprofilen på 44 x 44 mm id montage a polycarbonatskior. Det går alltid lätt att bygga samman Quick-Guard Express med Quick-Guard standard till ett komplett system. Det är också lätt att anpassa staketsystemet och att modifiera i takt med att produktionsutrustningen förändras. Quick-Guard Express går lätt att inkla upp till 4. Montage a Quick-Guard Express U-profil Distansskru JSM 37 Nätlåsning NL2 Förmontera stolpar med golfästen. Montera beslagen genom att först rida skruen lite moturs. Skrua sedan åt skruen medurs på anligt is, muttern kommer då automatiskt i rätt läge och formlåser beslaget i staketprofilen. Kontrollera att samtliga muttrar har ridit ut till formlåst läge. 1. Montera en distansskru i stolparna. 2. Sätt fast den undre U-profilen på nätet. 3. Montera nätet i profilen och sätt fast det med nätlåsning, NL2. 4. Sätt fast den öre U-profilen antingen innan eller efter nätet är monterat Montera nästa sektion a stolpe och pc/nät. Aståndet mellan stolparna kan justeras några mm tack are låsningsprincipen för nätet. Staketet kan också inklas upp till 4, utan anändande a gångjärn (JSM D1C). Lås fast öre kanten på nätet med nätlåsning NL3. Detta gör att nätet blir mekaniskt låst, stabilt och elektriskt jordat. Jordning är nödändigt när elektriska komponenter eller kablar är monterade på nätet. /27 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

8 Quick-Guard Express - kan beställas i sektioner Quick-Guard Express kan enkelt beställas i olika sektioner som består a ett fåtal komponenter. Genom att lägga ihop olika sektioner kan man på ett enkelt sätt bygga upp ett staktesystem. Man kan enkelt montera ihop Expresssektionerna. Det är äen möjligt att inkla dessa sektioner upp till 4º. Nätet kan enkelt klippas till önskad storlek med bultsax. Stega bara upp hur många meter staket som behös och bestäm antal dörrar. Våra tå standardsektioner har en c/c bredd på 1100 mm och 100 mm. Dörren är c/c 1100 mm och passar öerallt där det är c/c 1100 mm mellan stolparna. Om andra mått än standardmåtten behös är det bara att klippa nätet med en bultsax till rätt storlek. Samma staketsektioner kan byggas på flera sätt! 4 st 100 sektioner st 1100 sektioner 1 st dörr ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /28

9 Förklaring a beteckning Express JSM E11-N/PC20X8 X, Y, Z, G, S alt. X = sektionstyp 11 = c-c 1100 mm 1 = c-c 100 mm N = nät PC = polykarbonat 20 = höjd 2000 mm 22 = höjd 2200 mm 8 = 44x88 mm profil 4 = 44x44 mm profil Man kan enkelt montera ihop Express sektionerna. Det är äen möjligt att inkla dessa sektioner upp till 4º. Nätet kan enkelt klippas till önskad storlek med bultsax. /29 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

10 Bild Benämning Beskrining Sektion X JSM E11-NX4 JSM E11-N20X4 JSM E11-N20X8 JSM E11-N22X4 JSM E11-N22X8 JSM E11-N/PC20X8 JSM E11-N/PC22X8 JSM E11-PC20X8 JSM E11-PC22X8 JSM E1-NX4 JSM E1-N20X8 JSM E1-N22X8 2TLA0106R0200 2TLA0101R0200 2TLA0101R0300 2TLA0102R0200 2TLA0102R0300 2TLA0104R0100 2TLA010R0100 2TLA0101R300 2TLA0102R300 2TLA0106R1000 2TLA0101R0900 2TLA0102R0800 Komponenter för påbyggnadssektion med endast en stolpe. Höjden kan arieras mellan 00 mm, 2000 mm eller 2200 mm. Leereras omonterat. Ingående delar: Golinkel, nätlåsningar/panellåsning, distansskruar, U-profiler, AL-profil och setsat stålnät/pc skia. Sektion Y JSM E11-Y4 JSM E11-20Y8 JSM E11-22Y8 JSM E11-Y8 JSM E11-20Y4 2TLA0106R8000 2TLA0103R2100 2TLA0103R4100 2TLA0106R8100 2TLA0103R2000 Komponenter för komplett stolpe med statifot för att asluta påbyggnadssektion. Höjden kan arieras mellan 00 mm, 2000 mm eller 2200 mm. Leereras omonterat. Ingående delar: Golinkel, distansskru, och Al-profil. Sektion Z JSM E11-NZ JSM E11-N20Z JSM E11-N22Z JSM E11-N/PC20Z JSM E11-N/PC22Z JSM E11-PCZ JSM E11-PC20Z JSM E11-PC22Z JSM E1-NZ JSM E1-N20Z JSM E1-N22Z 2TLA0106R00 2TLA0101R00 2TLA0102R00 2TLA0104R0200 2TLA010R0200 2TLA0106R0 2TLA0101R0 2TLA0102R0 2TLA0106R0800 2TLA0101R1000 2TLA0102R0900 Komponenter för komplett sektion exkl stolpar och statifötter. Höjden kan arieras mellan 00 mm, 2000 mm eller 2200 mm. Leereras omonterat. Ingående delar: Nätlåsningar/panellåsningar, U-profil och setsat stålnät/pc skia. Sektion G JSM E11-NG JSM E11-N20G* JSM E11-N22G* JSM E11-N/PC20G JSM E11-N/PC22G JSM E11-PCG JSM E11-PC20G JSM E11-PC22G 2TLA0106R000 2TLA0101R000 2TLA0102R000 2TLA0104R0300 2TLA010R0300 2TLA0106R00 2TLA0101R00 2TLA0102R00 Komponenter för komplett slagdörr med yttre profil 44x88 mm. Höjden kan arieras mellan 00 mm, 2000 mm eller 2200 mm. Leereras med förmonterat dörrblad. Ingående delar: L-beslag, golinklar, nätlåsningar/panellåsningar, handtag, gångjärn, dörrstopp, tärstag, Al-profiler och setsat stålnät/pc skia. * Leereras med förmonterade dörrblad. Sektion S JSM E11-N20S JSM E11-N22S JSM E11-N/PC20S JSM E11-N/PC22S JSM E11-PC20S JSM E11-PC22S JSM E1-N20S JSM E1-N22S 2TLA0101R0600 2TLA0102R0600 2TLA0104R00 2TLA010R00 2TLA0101R700 2TLA0102R600 2TLA0101R1100 2TLA0102R1000 Komponenter för komplett skjutdörr med yttre profil 44x88 mm. Höjden kan arieras mellan 2000 mm eller 2200 mm. Leereras omonterat. Ingående delar: L-beslag, T-beslag, golinklar, nätlåsningar/panellåsningar, handtag, löpagn, styrkomponenter, dörrstopp, tärstag, Al-profiler, setsat stålnät/pc skior och ändlock. ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /30

11 Quick-Guard standard och SafeCAD Köp måttbeställt enligt ritning, förmonterat eller få det monterat hos er. Quick-Guard standard är uppbyggt med ett fåtal komponenter såsom aluminiumprofiler, patenterade beslag, nätlåsningar, nät, skior eller bullerskydd. Dessutom är kostnaden låg ad det gäller montage och modifiering a staketsystemet. Tack are år specialmutter, som är patenterad, kan i leerera alla beslag förmonterade med skruar och muttrar. Inga hål behöer borras i profilerna och de kapas bara med raka snitt. Montering och modifiering blir därför mycket enkel. eller bullerskydd matas in. En måttsatt ritning i 3D skapas och ur den genereras automatiskt kap- och komponentlistor. Ritningarna och komponentlistorna anänds också som underlag id montage. Quick-Guard standard och Quick-Guard Express kan lätt byggas samman till ett komplett system. Det är också lätt att anpassa och att modifiera i takt med att produktionsutrustningen förändras. Beslag leereras förmonterade med skruar och muttrar. För att snabbt och enkelt kunna skräddarsy skyddslösningar har i tagit fram ett datorprogram, SafeCAD. Det är en tilläggsapplikation till Auto CAD. Som indata anänds en enkel måttskiss. Alla önskemål om placering a dörrar och luckor, al a nät, pc, plåt Med SafeCAD kan i och ni enkelt skräddarsy din skyddslösning Exempel på kaplistor från SafeCAD Quote Article no Description Qty Unit 2TLA0030R0600 JSM 30B-K Floorbracket 26,00 pcs 2TLA0030R0700 JSM 32B-K L-bracket 72,00 pcs 2TLA0030R0800 JSM 33B-K T-bracket 18,00 pcs 2TLA JSM 36-K2 Floorbracket in steel 2,00 pcs Cutlist Polycarbonate 2TLA JSM 37 Suport screw for Economy 6,00 pcs Article no Description Qty Length Width Sum m 2TLA JSM A12 Edge protection profile for welded mesh 1,06 2TLA0039R1000 JSM YPCA1 Pc sheet mm uncoloured 2020x ,7 m 2TLA0039R1200 JSM YPCA9 Pc sheet mm uncoloured, cut to size ,4 2TLA0039R1200 JSM YPCA9 Pc sheet mm uncoloured, cut to size ,38 2TLA0039R1200 JSM YPCA9 Pc sheet mm uncoloured, måttkapad ,6 Cutlist Welded Mesh Article no Description Qty Length Width Sum m 2 2TLA00R1300 JSM YNW1 Welded steelmesh xx3, black, 2020x ,7 2TLA00R00 JSM YNW2 Welded steelmesh xx3, black, 1074x ,91 2TLA00R1600 JSM YNW9 Welded steelmesh xx3, black, cut to size ,61 2TLA00R1600 JSM YNW9 Welded steelmesh xx3, black, cut to size ,69 2TLA00R1600 JSM YNW9 Welded steelmesh xx3, black, cut to size ,79 2TLA00R1600 JSM YNW9 Welded steelmesh xx3, black, cut to size ,61 /31 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

12 Quick-Guard montage - standard ersion Monteringen a standardersionen är lätt. Bra ergonomi med lätta komponenter gör att en person ensam kan montera ett helt staketsystem med ett fåtal komponenter. Alla beslag monteras lätt utifrån tack are den specialkonstruerade muttern. Styrklackar i beslagen gör att man alltid får rätt inkel och att antalet skruar kan haleras. Om någon profil behöer kapas görs alltid raka snitt Förmontera stolpar med golfästen och eentuellt rambeslag. Montera beslagen genom att först rida skruen lite moturs. Skrua sedan åt skruen medurs, muttern kommer då automatiskt i rätt läge och formlåser beslaget i staketprofilen. Kontrollera att samtliga muttrar har ridits ut till formlåst läge. Skrua ihop underliggare och stolpar med ett beslag. Anänd en distansbit så att underliggaren kommer på rätt höjd öer golet Montera de undre ytorna och mellanliggare. Aståndet mellan profilerna bör ara ytans mått minus 20 mm.. 6. Montera öre ytor och öerliggaren. Montera sedan beslag på båda sidorna staketet längst upp. Bulta fast staketet i golet. Tryck fast plastlist eller montera någon a låsningarna. Enkelt, snabbt och lätt! Se mer under Montering a nätlåsning. För ökad hållfastighet kan panellåsning JSM PL3 anändas. ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /32

13 Montering a nätlåsning NL2 och NL3 på setsat nät Nätlåsning NL2 Nätlåsning NL3 Nät med yttre tråd. Nät utan yttre tråd. Yttre tråd formlåses i profil och nätlåsningen klämmer fast nättråden. max 2 mm max 2 mm Den yttre tråden är fastlåst i profilen. min 1 mm Nätlåsningen låser fast nätet mot profilen. Vid montering a nätlåsning NL2 trycks nätlåsningen först in i profilen enligt oan. Därefter rids den 90. Vid klippning a setsat nät får trådutsticken inte ara längre än tå (2) mm. Vid montering a nätlåsning NL3 trycks nätlåsningen först ner i spåret med klackarna på arsida om nättrådarna. Därefter dras skruen åt. Vid klippning a setsat nät får trådutsticken inte ar kortare än 1 mm för att passa i profilen. NL3 måste anändas för att låsa nätet i profilen. nätlåsningar Quick-Guard standard ersion På Quick-Guard standard ersion bör NL3 anändas eftersom den kan anändas oasett om nätet har yttre tråd eller inte. cirka 0 mm nätlåsningar Quick-Guard Express På Quick-Guard Express kan både nätlåsning NL2 och NL3 anändas. På nät utan yttre tråd måste NL3 anändas istället för NL2. 90 mm NL3 för mekanisk låsning och elektrisk jordning cirka 30 mm NL2 eller NL3 NL2 eller NL3 NL2 eller NL3 90 mm NL2 eller NL3 OBS! För nät utan yttre tråd måste NL3 anändas. OBS! För att mekaniskt låsa och att elektriskt jorda både Quick-Guard Standard och Quick-Guard Express måste åtminstone tå nätlåsningar NL3 anändas. På dörrar skall bara NL3 anändas. Fastbultning i gol när till exempel nät beställs och monteras i efterhand. Rätt Fel Montera minst tå mellanliggare tillfälligt id borrning och bultning i gol när nät eller skior beställs i efterhand. OBS! Bulta aldrig fast stolparna i golet utan att de är förbundna med minst tå mellanliggare! /33 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

14 Dimensioner Aluminumprofiler och skior i olika material A* * A=1 (JSM D1C), A=13 (JSM D1A) Bredd Höjd Polykarbonat X+20 mm Y+20 mm Setsat nät X+20 mm Y+20 mm Plåt X+20 mm Y+20 mm Ljudabsorbent 2 mm X-37 mm Y-37 mm Ljudabsorbent 0 mm X-37 mm Y-37 mm Laminerat glas X+1 mm Y+1mm Dubbel Pc 2 st. X-7 2 st. Y-7 Ljudabsorbent profil JSM AS1 2 st. L=X 2 st. L=Y-73 Ljudabsorbent profil JSM AS3 2 st. L=X (geras 2x4 ) 2 st. L=Y (geras 2x4 ) Dubbel Pc profil JSM AS2 2 st. L=X 2 st. L=Y-33 ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /34

15 Aluminiumprofiler Sortimentet a aluminiumprofiler består a staketprofil, löpskenor, kabelkanaler mm. Täcklist i plastmaterial finns till staketprofilerna. Den håller damm borta och gör det möjligt att utnyttja staketprofilen som kabelkanal. Aluminiumprofilerna är försedda med borranisningar (). Kabelkanaler finns i tre olika storlekar och leereras med eller utan förborrade hål. Kabelkanalerna är lätta att öppna och kan förses med ändlock. Legering: 6063 och 6060F22. Naturanodiserad Aluminium 10µm Staketprofil JSM A4416 2TLA0037R7000 (måttkapad) 2TLA0037R70 (L=6000) 44 20,2 11 Mått Naturanodiserad aluminium 16, x 44 mm 11, 3,3 16, 32 Ø,6 (2x) JSM A4426 2TLA0037R8000 (måttkapad) 2TLA0037R8100 (L=6000) Mått Naturanodiserad aluminium 44 x 26 mm Mått JSM A44A 2TLA0037R300 (måttkapad) 2TLA0037R3600 (L=1100) 2TLA0037R9800 (L=00) 2TLA0037R3700 (L=2000) 2TLA0037R3800 (L=2200) 2TLA0037R3900 (L=20) 2TLA0037R00 (L=200) 2TLA0037R4100 (L=6000) Naturanodiserad aluminium 44 x 44 mm 10 st/kartong 11, 3, ,2 Mått JSM A4488A 2TLA0037R4200 (måttkapad) 2TLA0037R4300 (L=2000) 2TLA0037R40 (L=2200) 2TLA0037R400 (L=6000) Naturanodiserad aluminium 44 x 88 mm st/kartong 11, 3, ,2 44 JSM A8888 2TLA0037R700 (måttkapad) 2TLA0037R7900 (L=6000) Ø,6 (4x) Mått Naturanodiserad aluminium 88 x 88 mm 11, 3,3 44,8 7, ,2 Ø 8 (4x) /3 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

16 Tekniska data staketprofil Tröghetsmoment Böjmotstånd Typ Vikt (kg/m) lx (mm 4 x10 4 ) ly (mm 4 x10 4 ) Wx (mm 3 x10 3 ) Wy (mm 3 x10 3 ) JSM A4416 1,0 1,1 7,6 1, JSM A4426 1,023 3,2 7,4 2, JSM A44A 1,04 12,4 12,4,64.64 JSM A4488A 2,379 79,6 21,6 18,1 9.8 JSM A8888 3,632 3,0 3,0 32, 32. U-profil Vikt JSM A12 2TLA0037R2800 (måttkapad, max 2.0 m) 2TLA0037R2700 (L=1076) 2TLA0037R4600 (L=76) 2TLA0037R4700 (L=2000) Naturanodiserad aluminium 0,230 kg/m 23 10,4 H-profil Vikt Leereras med JSM A13 2TLA0037R000 (måttkapad) 2TLA0037R100 (L=1076) 2TLA0037R200 (L=76) 2TLA0037R300 (L=2020) Naturanodiserad aluminium 0,42 kg/m Skru MC6S Mx12 (2TLJ041012R0200) Mutter JSM MB (2TLA003R00) ,4 6,7 Löpskena Leereras med Hål Standardlängd Vikt JSM A3130C 2TLA0037R9900 (måttkapad) Skru MV6 Mx12 (2TLJ041012R0200) Mutter JSM MB (2TLA003R00) Naturanodiserad aluminium C/c = 2 mm, ø =,6 mm 6,1 m (max) 0,78 kg/m Leereras med Hål Standardlängd Vikt JSM A6 2TLA0037R4900 (måttkapad inkl. skru) 2TLA0037R0800 (L=2000, inkl. skru) 2TLA0037R4800 (L=6000, inkl. skru) Skru JSM S8E Mutter JSM M8B Naturanodiserad aluminium C/c = 40 mm, ø = 8, mm 2,0; 6,0 m 1,8 kg/m ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /36

17 Kabelkanal JSM A2_ 2TLA0037R1300 (JSM A2A) Mått 2TLA0037R00 (JSM A2B) Naturanodiserad aluminium 44 x 2 mm 44 Standardlängd JSM A2A 2,0 m med hål C/c= 00 mm ø= mm 2 JSM A2B utan hål 10 st/kartong Vikt 0,4 kg/m JSMA2A 0,67 kg/m JSMA2B JSM A60_ 2TLA0037R100 (JSM A60A) 2TLA0037R1600 (JSM A60B) 44 Naturanodiserad aluminium Mått 44 x 60 mm Standardlängd JSM A60A 2,0 m med hål C/c = 00 mm ø = mm 60 JSM A60B utan hål 10 st/kartong Vikt 0,923 kg/m JSMA60A 0,90 kg/m JSMA60B JSM A TLA0037R3300 Naturanodiserad aluminium Mått Standardlängd Vikt 88 x 68 mm 2,0 m 1,844 kg/m 68 Kabelhållare JSM X1 2TLA0033R st/kartong Nylon 6/6 black Profiler för montage a bullerdämpning Profil för 2 mm ljudabsorbtionsskia, JSM YLA2A_ JSM AS1 23,7 2TLA0037R900 (måttkapad) Mått 2TLA0037R0900 (L=2000) Naturanodiserad aluminium 29 x 43 mm 20 36, 43,4 Vikt 0,4 kg/m 29,1 Profil för 0 mm ljudabsorbtionsskia, JSM YLA0A_ JSM AS3 1 2TLA042021R8000 (måttkapad) 2TLA042021R8100 (L=6000) Naturanodiserad aluminium 20 36, 43,3 Mått Vikt 43 x 6 0,694 kg/m /37 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

18 Profil för dubbla mm Polykarbonatskior, JSM YPC_ Dimensions Vikt JSM AS2 2TLA0037R9600 (måttkapad) 2TLA0037R1000 (L=2000) Naturanodiserad aluminium x 23 mm 0,10 kg/m 16,3 4,9 23,2 Beslag ABB Jokab Safety staketsystem sammanfogas med olika typer a beslag. Stolpar förankras i golet med golinklar. Med ett litet inkelbeslag kan man t ex hänga upp elskåp och förstärka hörnen mot fristående äggar. Hörn och skarar åstadkommes med hjälp a T-, L- och I-beslag. Önskas andra inklar än 90 mellan staketsektionerna kan ett inkelbeslag JSM D1C anändas. Detta gångjärn har ett c/c-astånd på 4 mm ilket gör att glipan mellan stolparna alltid kommer att ara smalare än 20 mm. Enligt EN ISO 1387 är minsta tillåtna skyddsastånd 120 mm för en spalt smalare än 20 mm. Gol/inkelfäste JSM 39-K 2TLA0030R00 Skru JSM S8C (x 2), Bricka 9 x 18 x 1. (x 2), Mutter JSM M8B (x 2) Aluminium 10 st/kartong JSM 30B-K 2TLA0030R0600 Skru JSM S8C (x 2), Bricka 9 x (x 2) Mutter JSM M8B (x2) Aluminium 10 st/kartong JSM 30B-K1 2TLA0030R1100 Skru JSM S8C (x 4), Bricka 9 x 18 x 1. (x 4) Mutter JSM M8B (x 4), Bricka JSM B8B (x 2) Aluminium 10 st/kartong Vinkel, liten inkel för t ex elskåp JSM 31B-K, Tå försänkta hål JSM 31A1-K, Ett försänkt hål och ett genomgående hål 2TLA0030R1300 (JSM 31B-K) 2TLA0030R00 (JSM 31A1-K) Skru JSM M8C, Mutter JSM M8B Aluminium 10 st/kartong L-beslag JSM 32B-K 2TLA0030R0700 Skru JSM S8A, Mutter JSM M8B Aluminium 10 st/kartong ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /38

19 80 T-beslag JSM 42 2TLA042020R3200 Skru K6S M8 x 16 stål, förzinkad (2TLJ041017R0100) Mutter JSM M8B (2TLA003R0600) Aluminium 1 st JSM 33B-K 2TLA0030R0800 Skru JSM S8A, Mutter JSM M8B Aluminium 10 st/kartong I-beslag, skar JSM 34B-K 2TLA0030R100 Skru JSM S8A, Mutter JSM M8B Aluminium 10 st/kartong U-beslag Distansskru Vinkelbeslag JSM 43 2TLA042020R3100 Skru K6S M8 x 16 stål, förzinkad (2TLJ041017R0100) Mutter JSM M8B (2TLA003R0600) Aluminium 1 st JSM 37 2TLA0033R3100 Förzinkat stål 100 st/kartong JSM Vinkelbeslag 4º 2TLA042021R600 Skru K6S M8x16 stål, förzinkad (2TLJ041017R0100) Mutter JSM M8B (2TLA003R0600) stål, förzinkad 1 st Färg JSM D1C Gångjärn/inkelbeslag 2TLA0033R4800 JSM M8B, JSM B8C, JSM S8A Polyamid, glasfiberförstärkt Sart 2 st/påse, 10 st/kartong , Hål OBS! Endast för inkling a staket. JSM 3-K Gångjärn/inkelbeslag 2TLA0033R00 Skru JSM S6A, Mutter JSM M6B Stål elförzinkad C/c =47 mm 2 st/kartong /39 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

20 Dörrdetaljer och dörrbeslag Med Quick-Guard går det att montera många olika typer a dörrar och luckor. Nedan följer några exempel på både dörrar och luckor. För montage a slagdörrar finns ett gångjärn som medger en öppningsinkel på 180. Vid montage a skjutdörrar anänds löpskena och löpagnar. För breda och tunga dörrar finns hjul som kan monteras i underkant. En dörråthållare finns för att hålla dörren i stängt läge. Det finns äen fästplattor för montage a giare/brytare. Slagdörr Skjutdörr Slaglucka Dubbel slaglucka Viklucka Skjutlucka ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /

21 80 Gångjärn Färg JSM D1C Gångjärn 2TLA0033R4800 JSM M8B, JSM B8C, JSM S8A Polyamid, glasfiberförstärkt Sart 2 st/påse, 10 st/kartong 7, 4 80 Hål JSM D1A Gångjärn 2TLA0033R100 Skru JSM S6A, Mutter JSM M6B Stål elförzinkad C/c = 62 mm 2 st/kartong 102 OBS! JSM D1A skall inte anändas för ainkling a staket pga. att spalten blir större än 20 mm JSM D1B Fjädergångjärn 2TLA042020R4700 Distansplatta, skru och mutter Stål elförzinkad OBS! Dörrglipan blir 28 mm id montering. 76 Dörrhandtag JSM D2 Handtag 2TLA0033R0100 Skru JSM S8D, Mutter JSM M8B Termoplast, sart Förmonterad med JSM D18 Handtag 2TLA042020R000 Beslag: Aluminum Handtag: Termoplast, sart Passande skjutdörr på insidan staket /41 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

22 Dörråthållare JSM D3 (slagdörr) 2TLA0033R0200 Dörråthållare-Stål Beslag-Aluminium JSM D19 (skjutdörr) 2TLA042020R600 Stål elförzinkad Gasfjäder Slaglängd JSM D22 Gasfjäder inkl. fästen 2TLA042024R mm Stål Slaglängd (SL) Ingående fästdetaljer JSM D22A Gasfjäder inkl. fästen 2TLA042024R mm Stål Sidofäste (2TLA042021R2700) U-beslag (2TLA042021R2800) OBS! Ange tryckkraft id beställning ( N). Bleck till hänglås JSM D17 Bleck till hänglås 2TLA0020R2200 Stål elförzinkad 3 0 OBS! Tå stycken behös för en komplett enhet ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /42

23 Kulsnäppare JSM D11B (för slagdörr) 2TLA0033R4100 Beslag: Aluminium Kulsnäppare: Mässing blankförzinkad JSM D11C (för skjutdörr) 2TLA0033R4200 Aluminium Beslag: Aluminium Kulsnäppare: Mässing blankförzinkad JSM D11D (för ikdörr) 2TLA042020R200 Beslag: Aluminium Kulsnäppare: Mässing blankförzinkad Skjutregel återfjädrande JSM D10A 2TLA0033R2100 Stång: Rostfri Beslag: Elförzinkad stål /43 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

24 Skjutregel för låsning mot gol JSM D10 2TLA0033R2000 Stång: Rostfri Beslag: Elförzinkad stål Skjutregel återfjädrande JSM D10B 2TLA0033R3800 Stång: Rostfri Beslag: Elförzinkad stål Kamlås OBS! Leereras utan nyckel. JSM D1 2TLA0033R3900 Låsenhet: Polyamid sart Beslag: Aluminium Nyckel till kamlås JSM D16 2TLA0033R40 Zink, sart lackerad ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /44

25 Skjutregel för Eden JSM D20 (för slagdörr) 2TLA020302R1000 Stål, gullackerad OBS! Leereras utan Eden För montage på slagdörr Dörrstopp JSM D13A 2TLA0033R2600 Naturanodiserad aluminium JSM D13 2TLA0033R200 Skru, mutter och ibrationsdämpare Stål elförzinkat 60 OBS! För montage på ertikal profil JSM D13B 2TLA0033R2700 Skru, mutter och ibrationsdämpare Stål elförzinkat 60 OBS! För montage på ertikal profil. 7 /4 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

26 Löpagn JSM D 2TLA0033R00 OBS! Passande till löpskeneprofil JSM A3130C och JSM A6 Glidkloss JSM D6 (Glidkloss, fyrkantig) 2TLA0033R000 Polyacetal, it 19 8 JSM D7 (Glidkloss, rund) 2TLA0033R0600 Polyacetal, it 19 8 JSM D8 (Glidkloss styrtapp) 2TLA0033R0700 Polyacetal, it ,6 JSM D26 2TLA042020R3700 Robalon, sart Tillbehör för styrning a skjutdörr JSM D12 2TLA0033R2200 Aluminium och PA OBS! För montage på ertikal profil. 0 JSM D12A (Beslag) 2TLA0033R2300 Aluminium och PA OBS! För montage på horisontell profil. 0 ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /46

27 JSM D12B 2TLA0033R20 Aluminium 120 Apparathjul Diameter Max belastning JSM D9-K (Apparathjul med styr och låsbroms för slagdörr) 2TLA0033R mm 60 kg JSM D9-K Leereras med fästinkel 97 Diameter Max belastning JSM D9A-K (Apparathjul för skjutdörr) 2TLA0033R mm 70 kg JSM D9A-K Leereras med fästinkel 9 Tärstag till dörr Längd JSM D 2TLA0033R mm Naturanodiserad aluminium 20 Längd JSM DA 2TLA042021R mm Naturanodiserad aluminium 0/1160 /47 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

28 Beslag för brytare Beslag för Eden OBS! Tå plattor behös id montage a komplett Eden. JSM D4H (Fästplatta på slagdörr och skjutdörr för Eden) 2TLA0033R3600 Aluminium JSM D4J (Fästplatta för Eden passande för ikdörr och skjutdörr i li) 2TLA042020R00 Aluminium OBS! En styck JSM D4H och en styck JSM D4J behös för en komplett enhet. Fästplattor för JSNY JSM D4A (Fästplatta på slagdörr för nyckelbrytare JSNY) 2TLA0033R0900 Stål elförzinkat JSM D4AA (Fästplatta på slagdörr för nyckelbrytare JSNY) 2TLA0033R30 Stål elförzinkat JSM D4B (Fästplatta på skjutdörr för nyckelbrytare JSNY) 2TLA0033R1000 Stål elförzinkat ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /48

29 Beslag för JSNY7 JSM D4E (Fästplatta på slagdörr för magnetbrytare Sense7/JSNY7) 2TLA0033R1800 Aluminium 90 3 OBS! Tå plattor behös id montage a komplett magnetbrytare Sense7/JSNY7. 3 JSM D4G (Fästplatta på skjutdörr för magnetbrytare Sense7/JSNY7) 2TLA0033R3300 Aluminium Beslag för JSNY8 och JSNY9 JSM D4D (Fästplatta på skjutdörr för nyckelbrytare JSNY8) 2TLA0033R1700 Stål elförzinkat JSM D4C (Fästplatta på slagdörr för nyckelbrytare JSNY8 och JSNY9) 2TLA0033R1600 Stål elförzinkat JSM D4F (Fästplatta på skjutdörr för nyckelbrytare JSNY9) 2TLA0033R3000 Stål elförzinkat /49 2TLC172001C32 Säkerhetshandboken ABB

30 Lock och lister i plastmaterial Ändlock täcker profiländar och eliminerar därmed assa kanter. Lister för att täcka aluminiumprofilens T-spår finns i såäl smalt som brett utförande. Ändlock Ändlock till JSM A44A Mått JSM L1A (gul) JSM L1B (grå) 2TLA0034R0000 (JSM L1A) 2TLA0034R0300 (JSM L1B) Polyamid 44x44 mm Ändlock till JSM A4488A Mått JSM L4A (gul) JSM L4B (grå) 2TLA0034R00 (JSM L4A ) 2TLA0034R000 (JSM L4B) Polyamide 44x88 mm Ändlock till JSM A2 Mått JSM L2 2TLA0034R0100 Polyamide, grå 44x2 mm 2 44 Ändlock till JSM A60 Längd JSM L3 2TLA0034R0200 Polyamide, grå 44x60 mm Täcklist Smal täcklist till: JSM A4416, -A4426, -A44A, -A4488A och -A8888 Bredd Längd JSM T3A (gul) JSM T3B (grå) 2TLA0037R3100 (JSM T3A) 2TLA0037R3200 (JSM T3B) ABS 16 mm 2 m 16 2, OBS! Andra färger går att få på begäran. Smal täcklist till: JSM A4416, -A4426, -A44A, -A4488A och -A8888 Bredd Längd JSM T2A 2TLA0037R1900 PVC, gul, mjukt material mm 2 m/rulle 2, OBS! Andra färger går att få på begäran. ABB Säkerhetshandboken 2TLC172001C32 /0

Vårgårda Radio AB. KATALOG MASTER med tillbehör

Vårgårda Radio AB. KATALOG MASTER med tillbehör Vårgårda Radio AB 2008 KATALOG MASTER med tillbehör Rev dat 0801 Grundat 1958 VAT SE556069394601 INFORMATION Vårgårda Radio AB produktsortiment kan inte beskrivas komplett. Eftersom många kunder, genom

Läs mer

Power with hydraulics

Power with hydraulics Power with hydraulics INDUSTRIPRODUKTER PRODUKTÖVERSIKT 100 R 256 TON enstegshandpump, tvåstegshandpump, lufthydraulisk pump, bensinmotordriven pump, elmotordriven pump, CYLIN- DRR, HÅLXELCYLINDRR, TILLEHÖR

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utan tillfälle inget brott Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utgivare Polismyndigheten Produktion Polismyndigheten i Stockholms län, 2012

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Utan tillfälle inget brott Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Rutinaktivitetsteorin För att ett brott ska begås krävs att det finns en motiverad

Läs mer

Pooler Tillbehör Poolvård

Pooler Tillbehör Poolvård Följ med på badäventyr! 2015 Pooler Tillbehör Poolvård Leveransvillkor Alla exklusiva pooler levereras fritt till din hemadress! Gäller pooler sid 13-17. Leveransen sker till tomtgräns, i markplan, ingen

Läs mer

Version 1 KEEL BOAT PRODUKTKATALOG

Version 1 KEEL BOAT PRODUKTKATALOG Version 1 KEEL BOAT PRODUKTKATALOG 1 Omslagsbild: Dan Ljungsvik. CB 66. Seldén förbehåller sig rätten till ändringar i förhållande till tryckt material. 2 Inledning 4 Master 9 Boar 39 Spinnaker 55 Furlex

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

60/30 klassisk stålhylla

60/30 klassisk stålhylla 60/ klassisk stålhylla prislista 0.0.05 LAMMHULTS BIBLIOTEKSDESIGN Ända sedan starten för 80 år sedan, har biblioteken varit vår kärnverksamhet. Biblioteken och dess design är vår passion och vårt kall.

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Välj din egen dörr! NYHET! NYHET! NYHET! DÖRR ENERGI. Inspiration Råd Sortiment

Välj din egen dörr! NYHET! NYHET! NYHET! DÖRR ENERGI. Inspiration Råd Sortiment Välj din egen dörr! NYHET! EKODOOR S ENERGI DÖRR Vår lågenergidörr minskar värmeförlusten genom dörren med 30 procent! Sid 6-7 NYHET! FEM ÅRS GARANTI Dörren för de mest väderutsatta lägena. Med 5 års garanti!

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport K081064 (05-02-01) MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport SE VIKTIGT! Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas! Denna garageport är endast avsedd för användning i privat (ej industriellt) bruk.

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lösningar för ytterväggssystem Innan du börjar Lindabs profiler för ytterväggar kan användas för alla slags byggnader.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer