S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK"

Transkript

1 F R O G N KO M M U N E - S K I S S E P R O S J E K T N Y S V O M M E H A L L I D R O B A K 0 2 M A J R E V I D E R T M E D 8 B A N E R 0 8 D E S E M B E R S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK

2 SID 2(10) Följande punkter har behandlats gentemot Skisseprosjekt Öppna och utöka anläggningen mot sydväst 2. Tilldela Cafét samt försäljningen större arealer 3. Flytta in hopptornet till 25m idrottsbassäng 4. Beskrivning av attraktionerna i badet 5. Reducera omfång garderob 6. Öka ytan plan 2 7. Värmecentral placerad i källaren 8. Behandling av mark kopplat till stadion 9. Sammanhållen fasadgestaltning med Frognhallen och sporthallen 10. Fasader sporthallen 11. Förhållandet med Veisvingsbatteriet 12. Vy interiör / Ytor 13. Skisseprosjekt m idrottsbassäng ökades från 6 till 8 banor i skiss daterad INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3 SID 3(10) Plan 2 1 lig Öppna och utöka anläggningen mot sydöst -Badet har fått en generös utomhusterrass mot söder på 140m². En del av uteplatsen ligger under tak (utskjutande volym plan 2), denna zon glasas in och bildar en zon som kan användas såväl vintertid av svømmehallen som sommartid av terrassen. Terrassen är åtkom- från kafé, aktivt bad, och idrottsbad. Uteplatsen kan används av badgäster. Besökare får en egen terrass på plan 2. Genom att vrida upp 25m bassängen med kortsidan söderut skapas utblickar i längsriktningen vilket är fördelaktigt. Detta utan att förlänga svømmehallen österut vilket medför kostnader för bergssprängning. Vridningen av 25m bassängen ger mer utrymme för attraktioner samt större vistelseytor i det aktiva badet. Plan 2 -På plan två förläggs två terrasser åt söder och väster. Detta för att skapa utsikt och bra solläge Fakta Total yta terrass plan 1 140m² Skisseprosjekt m²

4 SID 4(10) 2 Tilldela caféet samt försäljningen större arealer -Entrén har skjutits söderut för att bli mer synlig. Kaféytor samt försäljningsytor har vuxit. En intern trappa leder upp till plan två och terrass för cafégäster. Våtcaféet har blivit större och sprider sig in i badet mellan bassängerna, där det nu finns mer plats. Fakta Total yta café 105m² Skisseprosjekt m² Total yta försäljning 55m² Skisseprosjekt m²

5 SID 5(10) Sektion 3 Flytta in hopptornet till 25m idrottsbassäng -Hoppbassängen försvinner vilket ger mindre yta totalt i plan 1. -En del av Idrottsbassängen blir djupare i och med hopptornet -Det kommer krävas schemaläggning av träning då banor stängs av för simhopp och vice versa. -Ett enkelt förfarande klubben tränar antagligen på tider då trycket från allmänhet och skolan inte är så högt vilket är direkt före respektive efter skolan. Tre banor i halva bassängen reserveras för hopp och andra halvan är öppen för lek, motionssimmarna klarar sig oftast med två banor. - En mer flexibel lösning över tid är att använda totalytan till ett större aktivt bad där attraktioner kan bytas ut istället för en mer låst hoppbassäng. Fakta Med 8 banor i idrottsbassängen har vi totalt ökat badet med 66m² på plan 1 gentemot skisseprosjekt

6 SID 6(10) 4 Beskrivning av attraktionerna -Logistiken av badet gör att bassengerna kan användas samtidigt och oberoende av varandra -Opplaeringsbassengen med höj och sänkbar botten kan användas dels för skolsim, rehabsim samt fungera som lekbasseng med ex flytleksaker lösa eller fastkrokade i botten. -Idrottsbassängen kan användas dels som idrottsbassäng med 6 banor, hoppbassäng med 3 banor öppna för lek, idrottssim samt lekbassäng med flytleksaker 3 +3 banor. -Vannsklien blir en attraktion på ca 80m i längd och med en fallhöjd på ca 8m beroende på fabrikat. -Lekbassängen kan ha flytande leksaker fastspända i botten. Den leder också ut till motströmskanalen. Integrerat ligger bubbelpoolen för översikten av barn. -Motströmskanal blir speciell då den kan öppnas upp och vara utomhus på vintern. -Barnebassängen ges lutande botten, svampfontän, fontänlek samt liten vannsklie för de allra minsta. -Böljebassängen blir den stora attrak- tionen och har en klättervägg, vattenfall och sandstrand och blir en egen färgstark tematisk lekvärld Fakta -Attraktionerna skall kunna bytas ut efterhand de blir slitna och efter marknadbehov.

7 SID 7(10) 25% till plan % Reducera omfång garderob av garderobkapaciteten flyttar upp till plan 2. Duscharna reduceras med två st till totalt 16st duschplatser. -Handikappgarderob är reducerade med 2st platser till totalt 8st platser. -Av garderoben som flyttar upp till plan 2 kan några av dem vara små och enkla förvaringsfack. Detta för de besökare som kommer till gymmet redan ombytta och endast behöver låsa in nycklar och värdesaker. Fakta Totalt plan 1 (Totalt plan st skåp 104 st skåp)

8 SID 8(10) Fakta 6 Öka ytan plan 2 -På övre plan finns ytor för utleie. Dessa är kopplade till två olika terrasser samt ljusschakt. Ytan hänger ihop med badet genom visuella kopplingar ner till badplanet. Ytorna kan nås både från hiss och trappläget bakom receptionsdisken, från en interntrappa vid kaféet samt en våt trappa från badet som går direkt upp till plan2. Detta för att underlätta logistiken med ev privat hyresgäst men samtidigt kunna koppla tex kafé till en takterrass. Sektion A-A Total yta utleie 1103m² inkl. slussar Skisseprosjekt m²

9 SID 9(10) Värmecentral Ombyggnation 150m² Transformatorstation (infrastruktur) 7 Värmecentral i huset I husets källare placeras värmecentralen tillsammans med övrig teknik. Tranformatorstation placeras utanför husen intill inlastningen för lätt åtkomst av underhåll

10 70/60 FROGN KOMMUNE - SKISSEPROSJEKT NY SVOMMEHALL I DROBAK 02 MAJ REVIDERT MED 8 BANER 08 DESEMBER 2014 EKSISTERENDE RANDVEGETASJON SID 10(10) 6 SVØMMEANLEGG (FRAMTIDIG) PARKERING 19 P (6HC,13EL og 21MC) TRIBUNE Trapp x 100 m 64 x 100 m 70/68 BELSJØVEIEN 70/9 3 5

11 S I D 11(10) +86,2 +79,4 +73,6 +75,2 +73,5 +74,0 +70,0 Fasad 9 Sammanhållen fasadgestaltning med Frognhallen och sporthallen -Byggnaden förankras till sluttningen med sin stadiga sockelvåning av ljus betong. Det är sockeln som binder ihop Svömmehallen och Frognhallen. Sporthallen kopplas ihop genom att kläs med samma eloxerade koppar som Svömmehallen. -Lättare volymer i eloxerad koppar skjuter upp och definerar de olika funktionerna som ryms inuti. Volymerna/kuberna står i kontrast till sockelvåningens horisontalitet. -Den främre södra delen av sockelvåningen bjuder in till olika vistelsezoner; sitta i solen, sitta i skugga, vinterträdgård, bubbelbad eller motströmskanal. Det här är en aktiv del av fasaden som fungerar såväl som solskärm som ytor som både kan vara inne och ute. -Fasadmaterialen kontrasterar varandra. Sockeln är tung och ljus, de uppskjutande volymerna är lätta och perforerad.

12 SID 12(10) Överljus NORDVÄST SYDÖST Bandtäckt plåtfasad 600mm bred (Aurubis Nordic Brown Light eller likvädigt ) SYDVÄST NORDÖST 1:200 (A3) sporthallen -Sportshallen får del av samma materialpalett som Frognhallen och det nya badet. -Sportshallen saknar den förhöjda sockeln då den inte är inskjuten i berget utan 10Fasadgestaltning står på marken. - Fasaden är horisontellt bandtäckt med plåt av fabrikat Aurubis Nordic Brown Light eller likvärdigt. Plåtsättning och bandning enligt fasader. Fasaden har en horisontell indelning som integrerar de liggande fönsterpartierna.

13 SID 13(10) VEISVINGSBATTERIET OG SEIERSTEN SKANSE 11 Förhållandet med Veisvingsbatteriet Illustrasjoner som viser hvordan anlegget vil forholde seg til Veisvingbatteriet og Seiersten skanse Svømmehallen Sektion 1:500

14 F R O G N KO M M U N E - S K I S S E P R O S J E K T N Y S V O M M E H A L L I D R O B A K 0 2 M A J R E V I D E R T M E D 8 B A N E R 0 8 D E S E M B E R S I D 14 (10) 12 Yta -Jämfört med Skisseprosjekt har totalytan ökat med enbart 88m² BTA. Detta trots att nya attraktioner såsom 8 banors idrottbassäng, böljebassäng och motströmskanal lagts till. -Plan 2 med ytor för utleie har däremot ökat med 430m² BTA - Teknikplan - Badplan + Fakta Utleie Plan 0 Plan 2 Total m² BTA Teknik m² BTA Badplan m² BTA Utleie m² BTA Skisseprosjekt Plan m² BTA Teknik m² BTA Badplan Plan m² BTA Utleie Total m² BTA

15 F R O G N KO M M U N E - S K I S S E P R O S J E K T N Y S V O M M E H A L L I D R O B A K 0 2 M A J R E V I D E R T M E D 8 B A N E R 0 8 D E S E M B E R fr o g n ko m m u n e - s k i ss e pr o s j e k t fr o g n ba d e t s e i e r s t e n 2 2 s e p t e m b e r 2010 S I D 15 (10) s i d 7(2 3) fr o g n ko m m u n e - s k i ss e pr os j e k t fr o g n ba d e t s e i e r s t e n 2 2 s e p t e m b e r 2010 s i d 6 (2 3) frognhallen plan 0 teknik, skala 1:200 (a3) plan 2 fr o g n ko m m u n e - s k i ss e pr o s j e k t fr o g n ba d e t s e i e r s t e n 2 2 s e p t e m b e r fasad mot söder med material, skala 1:200 (a3) s i d 10 (2 3) träningssalar och spa, skala 1:200 (a3) fr o g n ko m m u n e - s k i ss e pr os j e k t fr o g n ba d e t s e i e r s t e n 2 2 s e p t e m b e r 2010 Skisseprosjekt plan 1 simhall, skala 1:200 (a3) s i d 5(2 3)

Angereds bad- och isanläggning. Juryutlåtande 2009-10-08

Angereds bad- och isanläggning. Juryutlåtande 2009-10-08 Angereds bad- och isanläggning Juryutlåtande 2009-10-08 Introduktion Higabgruppen arrangerar en inbjuden arkitekttävling för utformning av ny bad- och isanläggning i Angered centrum. Tävlingen genomförs

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-12 Handläggare Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI-2014-1506 Sammanfattning I samband med att

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

öppnar sig mot grönskan...

öppnar sig mot grönskan... öppnar sig mot grönskan... - många godsidor B - integrerad del av Akademiska - effektivt tomtutnyttjande Psykiatrins Hus i stadslandskapet Byggnaden definierar med sina volymer på ett tydligt sätt sjukhusområdets

Läs mer

Att placera bilder i Word

Att placera bilder i Word Att placera bilder i Word Att infoga bilder i Word i en vanlig text kan lätt ge huvudbry. Det är inte helt lätt att fritt flytta på en infogad bild och texten tycks flyta lite godtyckligt samtidigt som

Läs mer

Sveriges största leverantör av kompositpooler

Sveriges största leverantör av kompositpooler Pool och pooltak från Spa o Bad Sveriges största leverantör av kompositpooler Pooler av mycket hög kvalitet Pooltak, värmepumpar och alla tillbehör du behöver Spa o Bad har sålt pooler sedan 1991 www.spaobad.com

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Hej! Nytt bad och gym på gång. Halva priset på Visfestivalen. från juni 2011. sidan 3

Hej! Nytt bad och gym på gång. Halva priset på Visfestivalen. från juni 2011. sidan 3 Hej! Nytt bad och gym på gång från juni 2011 Halva priset på Visfestivalen sidan 3 Storsatsning på renovering 2 Lyft för Västra Ersboda 4 Grilltips 6 Så gör du fint på balkongen 7 Slumområde blir konst

Läs mer

DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA!

DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA! DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA! Till Nordbygg har vi velat ta fram en paviljong som ska skapa nyfikenhet hos besökarna för materialet trä, samt erbjuda en lugn oas i det allmänna mässlarmet. Vi tror att

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Ramper. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Ramper. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Ramper Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om ramper: En ramp får luta högst 8 % (1:12,5) och dess fortlöpande längd får vara högst sex meter. Därefter förutsätts att

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum.

Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum. Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum. Totalt besökte 37 (varav 20 kvinnor) personer planerarstugan. Redovisningen är grupperad

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Arbetslokaler och publika lokaler med tillhörande tomtmark 0 1. Vad ska denna handledning användas till? Syftet med dokumentet är

Läs mer

Glas - en gradient mellan det existerande och det icke existerande

Glas - en gradient mellan det existerande och det icke existerande Glas - en gradient mellan Koncept När du tar på glas är materialet ofta hårt, inte poröst och högst närvarande i känseln. Materialet uppfyller den fysikaliska funktionen att den definerar ett specifikt

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad Lekplats för alla Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad FÖRORD Vi har fått i uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret att ta fram ett program för handikappanpassning av lekplatser

Läs mer

Fritidsavdelningens brukarenkät

Fritidsavdelningens brukarenkät Fritidsavdelningens brukarenkät 2011 0BFritidsavdelningens brukarenkät 2011 Bakgrund: Brukarenkäten besvarades av 258 personer (2010, 195) av 674 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens på 38% en klar förbättring

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer